2016. január 28., csütörtök

MÁSODIK LEVÉL A KÖZNEVELÉSBEN URALKODÓ ÁLLAPOTOKRÓL

TANÍTANÉK BLOG
Szerző: a Miskolci Herman Ottó Gimnázium és Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium nevelőtestületei
2016.01.28. 


Tárgy: Nyílt levél a köznevelésben uralkodó állapotokról 

Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
Tisztelt Miniszter Úr! 
Tisztelt Államtitkár Asszony! 
 
Örömmel vettük a 2016. január 23-án megtartott EMMI sajtótájékoztatót, melyen az oktatás irányítói kinyilvánították változtatási szándékukat az ágazatot érintő egyes kérdésekben. Mi, a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestülete – látván 2016. január 6-án közzétett nyílt levelünk országos támogatottságát, igazolva érezzük, hogy a felvetett problémák valósak, ezért ígéretünkhöz híven – ismételten megfogalmazzuk a nevelés-oktatás működtetését érintő rendszerszintű hibákat. Tisztelettel kérjük Önt, hogy az áldatlan helyzet feltárásában, orvoslásában a pedagógustársadalmat támogatni szíveskedjék! A felsorolásra kerülő problémahalmazok mindegyikével foglalkozzon a felállítandó oktatási kerekasztal, mert a részmegoldások már nem elégségesek!
 
1. Túlzott központosítás 
 
Az állami fenntartást, felügyeletet jogosnak tartjuk azokban a kistérségekben, ahol a helyi önkormányzat erre nem képes. 
Másutt viszont - most már a helyi tapasztalatok alapján mondhatjuk - a túlzott centralizáció kártékony, a mindennapi működést akadályozó hatású. A központosítás okozta bürokrácia miatt hiányosak vagy akadályozottak a mindennapi munkavégzéshez szükséges tárgyi és anyagi feltételek. 
Kapják vissza az iskolák önálló gazdálkodási jogukat, mert a felmerülő problémákat operatív módon a keletkezés helyén lehet csak megoldani. Szüntessék meg az általános iskolák és a gimnáziumok kettős irányítását (KLIK mint "fenntartó" Önkormányzat mint "működtető"). Az igazgatók kapják vissza korábbi hatásköreiket mind az intézmény irányítása, mind a szakmai felügyelet szempontjából is!
 
2. Egymással nem koherens változtatások 
 
Rövid idő alatt sok változtatás történt a magyarországi köznevelésben.  
De ez a változássorozat – most már látható túlterheli a rendszert, a reformok nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. 
Szakmai elvárásunk, hogy a jövőben csak olyan oktatással-neveléssel kapcsolatos reform léphessen életbe – kizárólag felmenő rendszerben, gyakorló pedagógusok bevonásával, szakemberek által kidolgozva –, amelyet kellő alapossággal megterveztek, előkészítettek, hatásait tesztelték. A bevezetendő változásoknak előzetesen teremtsék meg a feltételeit (pl. mindennapos testnevelés)! 
A legfrissebb érettségi változtatásokat haladéktalanul vonják vissza! A változások nem érinthetik a tanulókat hátrányosan, nem érinthetik a már 2 évvel ezelőtt befejezett tantárgyak követelményeit -– mindenkinek legyen joga a tanultak alapján letenni az érettségi vizsgát!  
 
3. Ellehetetlenülő kompetenciafejlesztés, tudáselmélyítés 
 
A NAT rengeteg új ismeretanyagot tartalmaz a korábbiak mellett.  
A kompetencia alapú oktatás azonban időigényes, a tanultak elmélyítését, gyakorlását követeli. A jelenlegi NAT túlzsúfoltságával éppen ezt nem veszi figyelembe, így a kívánt célok elérése ellen hat. Tanárok és diákok egyaránt túlterheltek a tartalmi követelmények és a magas óraszámok miatt, miközben ezek egyike sem vezet el ahhoz a célhoz, hogy a tanulók egyéni képességeiket kibontakoztathassák, a tudás megújításának kompetenciáját elsajátíthassák. 
A NAT újbóli átgondolásra szorul a fentiek szellemében, különös tekintettel a tananyag csökkentésére (elsősorban a lexikális tudásanyag és életkori sajátosságoknak nem megfelelő tartalom csökkentésével), az alaptanterv korszerűbb szemléletének kialakítására. A diákok heti óraszámát csökkenteni kell, mert jelenleg többet dolgoznak, mint a felnőttek kötelező munkaideje. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a tankötelezettséget emeljék vissza 18 évre, a rendszerből kikerültek számára pedig állítsák fel az integrációjukat segítő ellátórendszert. 
Gyermekeink egészséges testi és lelki fejlődése, a jövő generáció sorsa függ ezektől a lépésektől 
A szabad tankönyvválasztás jogával élve kérjük vissza a magas színvonalú kompetencia alapú tankönyveket, a szakmai szempontból kifogásolható újak visszavonását! 
 
4. Adminisztráció kontra tanítás 
 
A pedagógus feladata a nevelés-oktatás, a gyerekekkel való foglalkozás. Erre tettünk esküt diplománk átvételekor. A jó pedagógus munkáját hivatásnak tekinti. 
Ahogy a tanulás, úgy a tanítás is alkotómunka, amit nem lehet bürokratikus indikátorokkal minősíteni. A pedagógus nem adminisztrátor. A megnövekedett bürokrácia, a minősítési rendszer hibás bevezetése és eltúlzott feladatrendszere (portfólió, minősítés, tanfelügyelet, BECS stb.) – most már tapasztalatok alapján jelenthetjük ki – nem eredményez jobb minőséget az oktatásban, teremt viszont szakmai és bérfeszültséget, elvonja a pedagógus erejét és figyelmét az oktató-nevelő munkától (és nem mellékesen saját családjától is). Nem a kiégés ellen hat, hanem kiégést teremt. Az adminisztrációs terhek növelése helyett magas szintű, korszerű és a fenntartó által finanszírozott szakmai továbbképzésekre van szükség. 
A bevezetett életpályamodell sok elemében igazságtalan! Például méltatlan, hogy évtizedek óta kiválóan és eredményesen oktató, szűkebb-tágabb környezetükben elismert tanárokat Pedagógus 1-be sorolt be a rendszer, ugyanakkor a mestertanárok eddigi kiválasztásának eljárásrendje megingatta a tanárok bizalmát a minősítési rendszerrel kapcsolatosan. Hibás döntés a mestertanári cím és az ellenőrzésekben való részvételük összekapcsolása is. A mestertanár épp a tanulókkal való foglalkozásban kellene, hogy kiteljesítse küldetését. 
Alapfeltételnek tartjuk, hogy a tantestületekben a kölcsönös tisztelet és segítő szándék, és ne a "fortélyos félelem" igazgasson minket! 
 
5. Nem a pedagógusok bére a rendszer legnagyobb problémája  
 
Ahogy a sajtótájékoztatón is elhangzott, az állam sokat fordít a pedagógusok bérére. 
De nem újabb és újabb béremelésről van szó, hanem egy korábbi ígéret több lépcsős megvalósításáról! Ráadásul, ahogy azt Miniszter Úr is elmondta, nőttek a pedagógusok terhei is. (És sajnos az emelés mértéke épp a legtapasztaltabb, legtöbbet dolgozó pedagógusok esetében volt a legkisebb mértékű.) 
Az iskolákban vannak nem pedagógus alkalmazottak is: Kérjük, hogy az oktatást segítő dolgozók bérét azonnali hatállyal rendezzék! Javasoljuk, hogy a megszüntetett NOKS-státuszokat (szabadidő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, gazdasági ügyintéző) állítsák vissza!  
Az egész oktatási rendszert jellemző bérfeszültséget fel kell oldani!  
A bizalmatlanságot sugallókötelező benttartózkodási időt és a túlórák ingyenességét el kell törölni! Elvárjuk a kötelező kontaktórák számának korábbi szintre (20-22 óra) történő visszaállítását! Kérjük a minőségi munka elismerését, jutalmazását!  
 
6.  Az előttünk álló egyeztetés  
 
Kérjük, hogy támogassa az olyan oktatási kerekasztal létrejöttét, amely rövid időn belül, szigorúan szakmai alapokon, a helyi viszonyokat ismerve képes a rendszerszintű problémákra érdemi válaszokat adni! 
Segítse elő a szakmai szervezetek, a pedagógus-érdekvédelem és a döntéshozók között folytatott valódi párbeszéd kialakítását. Az oktatási kerekasztal tárgyalópartnereként számítsanak az alulról jövő kezdeményezésként alakuló közalkalmazotti tanácsok országos szintű szervezetére is! 
 
Egy nyílt levél csak indikátora lehet a bajoknak, nem hatolhat a mélységekbe, így a felsorolás közel sem teljes, oldalakon keresztül tudnánk folytatni. A munka java ezután következik. Kérjük Önt, támogasson bennünket abban, hogy ez a munka haladéktalanul megkezdődjön és hatékonyan elvégeztessék mindannyiunk legfőbb célja, az ország felemelkedése érdekében. Sürget az idő! Gyermekeink jövője a tét! 
 
tanitanek.com több mint húszezer csatlakozójának és a csatolt nevelési-oktatási intézmények nevében (az aláírók után kerültek felsorolásra a honlapon szereplő intézmények), támogatásában bízva, 
Köszönettel:  
Miskolc, 2016. január 25. 
a Miskolci Herman Ottó Gimnázium és a  
Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium nevelőtestületei 
 
ITT OLVASHATÓ

A JOBBIK VÉD MEG A TERRORIZMUSTÓL?

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Bartus László
2016.01.27.

(Kép: Novák Előd, a náci párt képviseletében az ATV-ben. Fotó: atv.hu)

Miután a Fidesz nem akarta magát túlnyerni, ezért éppen kétharmadra állította be 2014-ben a győzelmét, így egyetlen elveszített hellyel elveszítette a parlamenti kétharmadot is. Ezt a hibát 2018-ban nem fogják elkövetni, hanem pontosan akkora győzelmet állítanak be maguknak, hogy legyen egy kis tartalék. Ehhez a kollaboráns álellenzék asszisztálására teljes mértékben számíthatnak. Nerm hagyják cserben Orbánt az ő hűséges kitartottjai.

Nagy kockázatot 2014-ben sem vállaltak, mert a Jobbik frakciót maguk mögött tudhatták minden demokráciát szűkítő lépéshez, más lépesei pedig nincsenek a Fidesznek. Ezért mindenki biztosra vette, hogy a totális diktatúra alaptörvénybe foglalását is megszavazza nekik a Jobbik, mint a totális diktatúra legnagyobb hívei, a hiányzó kétharmadot kiegészítve. Hogy ez még cseppet sem olyan biztos, annak egyetlen oka van, hogy a nácik megértették: a totális diktatúra eszközeit a Fidesz nemcsak a liberálbolsevikok ellen használhatja az antiszemiták legnagyobb örömére, hanem a konkurens nácikkal szemben is.

A Jobbik garanciát akar arra, hogy csak a zsidókat és a zsidóbérenceket érintheti az alaptörvénybe szánt terror, a nácikat nem. Ez a tétje és az ára a szavazatuknak. Ezt egyelőre a Fidesz nem merte megígérni és garantálni nekik, arról pedig szó sem lehet, hogy a terrorhelyzet bevezetéséről a parlament döntsön, ahogy a Jobbik akarja, legyen az a parlament bármilyen kirakatparlament. Elvek is vannak a világon, egy diktátornak pedig szüksége van arra a biztos tudatra és jóleső érzésre, hogy teljhatalma törvénybe iktatott, akkor végezhet ki bárkit, amikor akar. Ez elvi kérdés...

ITT OLVASHATÓ

A BALOLDAL RÁRONT A NEMZETRE

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Para Kovács Imre
2026.01.27.


A baloldal – régi szokásához és genetikai elrendeltetéséhez híven – ráront nemzetére egy tavaszi reggelen (téli estén – bármikor), és a nép védelmére felesküdött Orbán-kormány csak áll tehetetlenül, mert nincs felhatalmazása a terrorveszély esetén bevezetett szükségállapot elrendelésére. Irgalom atyja, ne hagyj el! Egyáltalán: el tudják képzelni önök a tehetetlenség és kétségbeesés azon mélységeit, ami ilyenkor egy felelős politikus szívében feltárul?! Nem. Akkor önök is a terroristák pártján állnak.

A kormány legújabb kampánya, amit minden bizonnyal százmilliókból valósít meg valamelyik ügyes kezű szomszéd, most arra irányul, hogy az alaptörvény-módosítás megszavaztatása előtt a lehető legtöbb fogyatékos és/vagy kormánypárti szavazót a baloldal ellen hangolja. A baloldal nem akart kerítést (jegyzem meg: hazugság, mert volt, aki akart és volt, aki nem, de ez részletkérdés), most nem akar alaptörvény-módosítást, tehát a terroristák pártján áll.

Egyszerű gyűlöletüzenet ez, de a magyar nem szereti a cirkalmas fogalmazásokat, a bizonytalankodást, a finom részleteket, a magyar azt szereti, hogy lejön a hegyről, oszt beveri egyből. Aki más véleményen van, mint ő, az nem egyszerűen egy más véleményen lévő magyar, hanem rohadt ellenség, fasiszta-kommunista-buzi féreg, és mint ilyen, irtandó. Nem magyar, nem ember, elpusztítása tehát semmilyen erkölcsi vagy konkrét törvénybe nem ütközik, és ha mégis életben marad, akkor az csak és kizárólag a magyarok, az igazi magyarok végtelen toleranciájának és békeszeretetének köszönhető...

ITT OLVASHATÓ