2020. július 25., szombat

MINDEN IGAZI ÚJSÁGÍRÓ ORBÁN RENDSZERÉNEK ELLENSÉGE

HÍRKLIKK
Szerző: FÖLD S. PÉTER
2020.07.25.Bár az álhírgyártó lakájmédia mindössze néhány száz főről számolt be, valójában több ezren tüntettek pénteken este az Index mellett. Pontosítunk: az Indexszel történt sajnálatos események kapcsán, a sajtószabadságért. Magyarország szabadságáért.

Célkeresztben a sajtó, Orbán Viktor és a hatalom számára minden magyar újságíró ellenség. Eljutottunk ugyanis odáig, hogy az a sajtómunkás, aki a Fidesz számára nem ellenség, az nem újságíró. Akit Orbán és harcba hívott hordája nem tekint ellenségnek, arról legföljebb annyit mondhatunk, hogy újságíróként dolgozik, de nem igazi újságíró, hanem alákérdező mikrofonállvány, a papagájkommandó tagja.

Mostantól még jobban látszik, ami eddig is nyilvánvaló volt: minden igazi újságíró Orbán rendszerének ellensége. Nem kell ahhoz utálni Orbánt és egyre ijesztőbb antidemokratikus rendszerét, hogy valaki a körön kívül találja magát. Elég, ha az illető egyszerűen csak normális és tisztességes. Elegendő, ha a feketéről nem hajlandó leírni, hogy fehér, a kicsiről, hogy nagy, a rosszról azt, hogy jó...


ÉLET ÉS IRODALOM 2020/30. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (1. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2020.07.24.


P U B L I C I S Z T I K A

Váncsa István: Akinek van

Győzelem győzelem hátán, vezérünk az ellenséget legyőzte, megalázta, sarokba térdepeltette, persze nem haragból, hanem mondhatni atyailag. Az a lényeg, hogy a tönkrevert birodalom képes legyen a hadisarcot rendben átutalni, másfelől pedig ő mégiscsak keresztény lovag, aki a csaták zajában is a felebaráti szeretet parancsát követi. Meglepő viszont, hogy eközben a másik oldalon is lobognak a zászlók és durrognak a pezsgősüvegek, annyi különbséggel, hogy ott egy olyan fogalmat ünnepelnek – megegyezés –, amely a mi vezérünknek igazából semmit se mond.Ő nem egyezkedik, nem tárgyal, nem keres kompromisszumot, hanem csatákat vív és fényes győzelmeket arat.

További különbség, hogy a belga, a francia és a holland fickó, valamint a porosz némber Európát magasztalja („We did it! Europe is strong. Europe is united!”), vezérünk pedig önmagát, viszont ő ezt komolyan is gondolja, a többieket illetően azonban lehetnek kételyeink. Hogy messzire ne menjünk, lásd a föntebb idézett lózungot, amely Charles Michel (a belga fickó) ajkát a megállapodást követő percekben hagyta el. Nagyon kimerültnek kell lenni ahhoz, hogy egy értelmes ember ilyesmire ragadtassa magát, de hát most adottak voltak a feltételek. Merkel viszont relatíve pihent állapotban jelentette ki, hogy a Magyarország ellen folyó, 7-es cikkely szerinti eljárást még Németország soros elnöksége alatt lezárják, nota bene éppen ez volt vezérünk egyik feltétele, amely ha nem teljesül, akkor igazán megharagszik...

Balázs Péter: Európa német kézben

Balla Eszter: Hosszú, forró nyár Amerikában

Kovács Zoltán: Örökösök

Heil Péter: Vétó, jog, pénz, politika


Aki nyomon követi a magyar Országgyűlés plenáris napirendjét, az tudja: igen ritka alkalom, hogy a parlament mélyreható vitát folytat azokról a politikai kezdeményezésekről, amelyek a brüsszeli politikai arénát meghatározzák. A július 14-i ülés, amelynek végén a kormánypárti képviselők mandátumot adtak Orbán Viktornak – az azóta már véget is ért, hatalmas birkózást hozó, de végül sikeres – EU-csúcsértekezleten képviselendő álláspontra, súlyos jelentőséggel bíró kivétel, mely messze ható következményeket vonhat maga után...

Ádám Péter: A női jogok Franciaországban

Emmanuel Macron államfő 2017. november 25-i beszédében ötéves elnöki ciklusának „fő ügyeként” jelentette be a férfiak és nők közti egyenlőség megerősítését. A beszéd azonban nem is annyira reális társadalmi célokat fogalmazott meg, sokkal inkább az egyenlőség jellegzetesen francia mítoszát, az emberi jogokat tiszteletben tartó és a sötétség ellen lankadatlanul küzdő Franciaország eszményített képét és szerepét mutatta fel. De vajon hogyan áll a férfiak és nők közti egyenlőség a mai Franciaországban? Mit garantál az Alkotmány, és mennyit sikerült a törvényekben realizálni – főleg az utóbbi másfél-két évtizedben – ebből az egyenlőségből?

Berend T. Iván: Szabadkőműves összeesküvés

Szabadkőművességről talán már gyerekkoromban is hallottam, de erre vonatkozó első maradandó emlékem mégis a budapesti Operaház csodás 1947-es A varázsfuvola előadásához kapcsolódik, amikor a különleges Székely Mihály Sarastro szerepében az opera leghíresebb áriáját énekelte. Sarastro amolyan szimbolikus nagymester-főpap ebben a szabadkőművesség-allegóriával teli operában, melyben a jó és a gonosz harca, a tudás, bölcsesség és igazság, a hármas szám mítosza és a felvilágosodás szabadkőműves eszméi jelennek meg. Mozart maga 1784-ben lépett be a bécsi szabadkőműves páholyba, és oda tartozott az opera szövegkönyvírója, Emanuel Schikaneder is...

Bíró András: Laci 46

Paul Lendvai: Egy folyóirat születése és halála, 1973–2020

Salamon János: Pleonexia

Avar János: Kikísérik az elnököt?


V I S S Z H A N G

Virág György: Arról a bizonyos ügyről

Lukács Dénes: Csak higgadtan

Mészáros Gábor: Válasz egy lehetőségre,

avagy a hazai „örökkévalósági klauzulákról”

Csorba László: Nem ajándék

Báron György: „Miért nem daloltok?”
(Jeles: A kis Valentinó)


P Á R A T L A N

pá-ti-: SACCPERKÁBÉ
(Gyík Győző): A NERLEMENT

d. magyari: FEGYELMEZETT NÉP

Lázár György: GLATT KÓSER

-hg-: ELÉRTE

Beck Tamás: CENTRÁL

Völgyi Ferenc: CSAPDA

Találta: SzIp: A FÜRKÉSZŐ MAGYAROK

msz: TAGSÁG

BCs: ÓKORI MIGRÁNCSOK

(celebrálja Nyerges András): HETI TEXTUS

Szikszai Károly: BRIGÁDNAPLÓ


ÉLET ÉS IRODALOM 2020/30. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2020.07.24.


F E U I L L E T O N

Bazsányi Sándor: Hah! – ó!” – „Az ám!” – „Hazám!”

I N T E R J Ú

Köves Gábor: „Dickenst is bepanaszolták nálunk”
Beszélgetés Orsós László Jakabbal

K R I T I K A

Károlyi Csaba: „Tudta Rómát”

Péntek Orsolya: Hóesés Ró­má­ban. Kalligram Kiadó, Budapest, 2020, 396 oldal, 3990 Ft

A regény legizgalmasabb sajátossága az „ikerség”, az alteregó megjelenítése. Borka és Júlia igazából nem ikrek, csak unokatestvérek, mégis nagyon hasonlítanak, egy komikus jelenet is lesz ebből (326.). A cél talán az, hogy női alaptípusokon keresztül legyen szó arról, milyen nőnek lenni. „Minden nő egyszerre Éva és Mária, Aphrodité és Héra, kislány, nő, anya és öreganya, akár egy életkorban is ott a többi tudása rejtetten” – mondja D. Magyari Imrének Péntek, és ezt értem. Itt a nőkre fókuszálunk („slighty uot of focus” – így Robert Capa, idézi Péntek Nagy Gabriellának a férfiakkal kapcsolatban, nem lehet mindenre egyformán figyelni, ha valamire jobban, másra kevésbé), és a magyar irodalomban annyira nagy szükség van erre a fókuszálásra. Az „ikerlányok” fogása (Eszter és Dorka, Borka és Júlia) arra szolgál, hogy ez sikerüljön...

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.

Hansági Ágnes: Ex libris

Fried István: „…örömem poklokkal határos”
Kálai Sándor: Irodalom és médiakultúra
Mészáros Márton: Hálózatok, médiumok, kultúrtechnikák
A Fausttól a Szívlapátig

Visy Beatrix: „Különös küldetésem”

Wirth Imre: Lementem egy üveg borért Hajnóczynak. Scolar Kiadó, Budapest, 2020, 88 oldal, 1495 Ft

Minden költői gesztusán érezhető, hogy tudatában van eljárásai kockázatainak, nem hagyja reflexió nélkül sem saját hangulatainak, lételragadtatottságának, nosztalgiájának „nevetséges”, esendő szentimentalizmusát, sem a magyar verskészlet használatának problematikusságát. A szerző így egy boldog-szomorú, elégikus kisgyerek szürreális, abszurd (lét)helyzeteinek versszövetét hozza létre az öt rövidke ciklusban...

Isztray Simon: Kelet-nyugati titkok

Philippe Sands: Kelet-nyugati utca. Fordította Farkas Krisztina, szakmailag ellenőrizte Frojimovics Kinga. Park Könyvkiadó, Budapest, 2020, 582 oldal, 4950 Ft

Sands nyomozásai a látszat és a valóság problémáját járják körül. Az egyéneket egyes embernek tekintsük, vagy a kollektívum, egy család, egy nép részének? A Sands édesanyját Bécsből Párizsba mentő misszionárius nő, Miss Tilney például az Újszövetség egyes passzusai nyomán tekintett pozitívan a zsidókra, mégsem egy kollektívum részeként kezelte őket, amit az is bizonyít, hogy nem akarta megtéríteni őket. Minden feltétel nélkül mentett embereket. Ezzel szemben Lauterpacht unokahúgát, Inkát, akinek szüleit tizenévesen a szeme láttára hurcolták el, azzal a feltétellel fogadták be az apácák, ha megkeresztelkedik. Később Inka emiatt bűntudatot érzett: mintha a túlélés érdekében elárulta volna a zsidóságát...

Laczó Ferenc: Menedzselt lázadás

Scheiring Gábor: Egy demokrácia halála. Az autoriter kapitalizmus és a felhalmozó állam felemelkedése Magyarországon. Napvilág Kiadó, Budapest, 2019, 342 oldal, 2400 Ft

Scheiring beállításában Orbán Viktor kreatív, bár öncélú politikai stratégiája e meglévő frusztrációkra és vágyakra reagált érzékenyen. A korporatív állampárttá avanzsáló Fidesz e sértettség és e lázadás párhuzamos hatástalanítására vezette be az intézményi tekintélyelvűséget és az autoriter populizmust. Orbán autoriter kapitalizmusa a maga módján racionális, érvel a szerző, még ha hosszú távon mérhetetlenül káros is. A 2010 óta kiépített felhalmozó állam ugyanis távolról sem viselkedik fejlesztő államként, a nemzeti tőke felhalmozása pedig önmagában nem indukál társadalmi javulást...
Láng Zsolt: Útinapló-kaleidoszkóp

Csehy Zoltán: Grüezi! Fél év Svájc. Kalligram Polgári Társulás, Dunaszerdahely–Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft., Pozsony, 2020, 250 oldal, 3300 Ft

Ha a kötetben leginkább jelen lévő elemet kellene megjelölnöm, a vizet választanám. Csobogása a könyv háttérzenéje. Csobogása a könyv szerkezete.

Ha a szerzői szándékot kellene ecsetelnem, azt mondanám: a klisék lebontása. Módszere az aprólékosság. A műtárgyakat megrágó molyokat is észreveszi. Módszere a halmozás. „A jobb kéz agresszív, maszturbáló kéz, a balt szeretem jobban”, idézi Susan Sontagtól. Kosztolányitól: „meghalni Svájcban, élni máshol kell”. Saját: „Lugano olyan, mintha egy csodálatos képeslapban sétálnék.” És így tovább, és így tovább. A nevek és adatok sorjázása ironikus gesztus egyben: lesznek, akik elélveznek, ha pusztán a könyvben előforduló neveket végigolvassák (hasonlatosan egy vicc szereplőihez, a vicceket mesélő bolondokhoz, akik csak a viccek sorszámát köpik be, és máris nevetnek)...

Bod Péter: A katona beavatottságával

Kötter Tamás: Férfiak fegyverben. Frontnovellák a II. világháborúból. Kalligram Kiadó, Budapest, 2020, 232 oldal, 3990 Ft

Írói indulása, amely finom elmozdulásokban már korábban bővelkedett, ezért is hatott a meglepetés erejével. Elég, ha ennek kapcsán az IKEA, vasárnap című regényére utalok, ez látlelete a hazai középosztály életközepi válságának. Újabb meglepetést akkor szerzett Kötter Tamás az olvasóinak, amikor éles váltással második világháborús frontnovellákkal jelentkezett. E kisprózák tematikai újdonságát megint nem lehet vitatni...

Bárdos Judit: Szembesítések

Szekfü András: Így filmeztünk 2. Válogatás fél évszázad magyar filmtörténeti interjúiból. MMA Kiadó, Budapest, 2019, 487 oldal, 5600 Ft

Szekfü András nagyon jól kérdez. Mindent tud a szóba kerülő filmtörténeti adalékokról, politikai körülményekről, irodalmi művekről, de nem sugall semmit, nem vitatkozik, nem cáfol, nem érvel. Nem ő szembesíti egymással az interjúalanyokat közvetlenül, minden interjúban külön-külön, hanem maguk a szereplők által felidézett emlékek állnak össze komplex képpé az olvasóban. A példánál maradva: hogyan idézi fel a Tízezer nap történetét Kósa, Sára és Nemeskürty?...

Sinkó István: Pávák és csókok

(Dallos Ádám képei az Artkartelben augusztus 22-ig előzetes bejelentkezés után látogathatóak.)

Mégis az első, eruptív hatás után továbbszemlélve a műveket megállapítható, hogy viszonylag kevés tényleges mozgás, cselekvés van e mozgalmas vásznakon, inkább az egyes motívumok belső részletei, felületei adják a folyamatos vibrálás élményét. Dallos nem enged nyugalmat a néző szemének, a kép minden szegmensében történik valamilyen változás...

Mélyi József: A sztegoszaurusz súlya

(A Művészet és játék című kiállítás augusztus 2-ig tekinthető meg a szentendrei MANK Galériában.)

A szentendrei tárlaton látható művek a virtuális játékok és a valóság összefonódásának mára természetes alapjáról indulnak, egy részük ennek hullámain szörföl – egymásra vetít, átírja a technikát, kiélezi a hasonlóságot –, egy másik fele pedig direkt ellene megy: visszamegy a múltba, szétbontja a technikát, szándékosan analóg marad...

György Péter: Magától értetődő együttes élmény

(Posztszovjet, 1900–2002. OSA Centrális Galéria, július 16.–szeptember 20.)

Szilágyi Lenke ugyanis soha nem osztozott a kioktatásban érdekelt nyugati kultúrfölényben, az empatikus megvetésben, amellyel oly sokszor találkozhattak a létezett és még épp fennálló szocialista országok lakói, forradalmak, lázadások idején éppúgy, mint amikor épp a nyugati divatot követték, úgymond, ügyetlenül. Ám a helyzet az, hogy Szilágyi attitűdje félreérthetetlen. Azokkal tart, azokkal van, akiket fényképezni szeret. S ami még képtelenebbnek és nagyszerűbbnek tűnhet, egy közülük...

Báron György: Vízkúra

(A terápia. Francia film. Rendező: Guillaume Nicloux.)

Ezúttal is az önmagát alakító Michel Houellebecq a főhős, aki bevonul egy luxusgyógyintézetbe regenerálódni, hogy megszabaduljon a depressziójától, a piálástól és a láncdohányzástól. Nem könnyű ez egy olyan életunt, cinikus hedonistának, mint a Goncourt-díjas író, akinek már csak a vörösbor és a cigi meg a hajdani fergeteges – s írásaiban igencsak érzékletesen ábrázolt – szeretkezések emléke okoz örömöt...

Molnár Zsófia: Ismétlés, tudás stb.

Hová is fordulhatna ez elől az ember menedékért, mint a művészethez, szóval pihenésképpen magam is „ráfanyalodtam” az éterben keringő kincsekre. Már csak azért is, mert az utóbbi hetekben olyan felvételek jöttek szembe és kínálták magukat, amelyeknek már képtelenség volt ellenállni, ráadásul egy darabig még ingyenesen is hozzáférhetők, illetve egy csekély összegért bármikor megtekinthetők. A Metropolitan Opera online szolgáltatására egyszerűen nincs más szó: példaértékű...

Fáy Miklós: Ahonnét Néró kijött

(Händel: Agrippina – Szegedi Szabadtéri Játékok, július 19.)

Az biztos, hogy a címszereplő Mester Viktória nagyra nő a második felvonásban, a Pensieri kezdetű árián nincs mit szégyellni. Amúgy is nagyon megtámogatja ezt a pillanatot Pányik Tamás rendezése, az álmatlan, tépelődő Agrippina most madárjósol, egy döglött kacsából tépi ki a tollakat és a belső szerveket, borzasztó és nevetséges között ingadozunk, de mintha ez volna az Agrippina lényege...

Grecsó Krisztián: Ki korán kel

(Veiszer Alinda felmondott az ATV-nél)

Veiszer Alinda egyik erőssége, hogy jól építette fel a karakterét, nézői tudják, ki ő, és mit akar, van szakmai identitása, és az eddig arról szólt, hogy ő mint kérdező addig készül, míg meg nem találja az „anyag” hibáit, az ellentmondásokat, a beszélő mániáit és gyöngéit, és aztán mégis el tudja engedi ezt a (túl)készülést, hogy a diskurzusban gyorsan tudjon reagálni. Ezen erősségeire, ha jól értem a helyzetet, semmi szüksége nem volt az ATV reggeli adásában, akkor pedig éppen az veszett el, amire eddig olyan nagyon ügyelt: hogy különbözzön a kollégáitól...

Csengery Kristóf: Utolsó előttiek

(Before the last. Beethoven & Schubert piano sonatas. Balázs Fülei. Binder Music Manufactory)

Fülei Balázs (1984) a hazai zongoraművész-társadalom középnemzedékének kiváló tagja olyan lemezzel jelentkezett, amely kettőt sorol egymás mellé az „utolsó előttiek” közül: Beethoven op. 110-es Asz-dúr és Schubert D959-es A-dúr szonátáját. 1821 (Beethoven) és 1828 (Schubert) a két keletkezési időpont. Nem nagy távolság. A két mű azonban mintha ellenkező módon mutatna a jövőbe.

I R O D A L O M

Kiss Tibor Noé: Narancssárga Škoda Zurndorfban

Az egész parkot átkutattuk a nővérem miatt. Apa a nevét kiáltozta, visszhangoztak tőle a fák. Az eső vigasztalanul verte a lapuleveleket, apa félrehajtotta őket, de nem volt alattuk semmi, csak néhány sün, horkantgattak, vacogtak, kocogtak az apró csülkeik a lapulevelek alatt. Emma, mma, mma, mma, ma, ma. A nővérem be sem fért volna a fa odvába, de apa oda is benézett, belenézett a sötétbe, a körmével tépte a fakérgeket, mint egy eszeveszett, mert a nővéremet mindig jobban szerette nálam. Én is kerestem a nővéremet, mert szerettem őt, de nem akartam megtalálni. Nem akartam elképzelni, ahogy megtaláljuk egy lapulevél alatt vagy egy rég nem használt ösvényen, amit benőttek a bokrok, és belepett az avar. Nem értettem, hogy a nővérem miért nem jön elő, amikor apa olyan hangosan kiáltozta a nevét, hogy még a fák levelei is reszketni kezdtek. Aztán apa megállt a tó mellett, a kezében egy hosszú ággal, a hosszú ág olyan volt, mint egy csáklya, apa rátámaszkodott a csáklyára, és nézte a vizet, és nekem folyni kezdtek a könnyeim, a könnycseppek összekeveredtek az esővel, a sós, hűvös, nyálkás lé végigcsorgott az arcomon...

Szántó T. Gábor: A lovag

Tudod, mi kettesben élünk. Egyedül neveltem fel a lányom. Két védtelen nő... Ezért vagyok talán aggodalmaskodó.

Mint aki érzi, hogy túldramatizálta a dolgot, elnevette magát. A fekete kimonó félrecsúszott a térdéről, fehér bőre elővillant a selyem alól. A fiú erősen tartotta magát: úgy tett, mintha nem vette volna észre, de az asszonyt mintha nem zavarta volna a látvány. Megemelte a lábát, mint aki szándékosan nézegeti, vagy mintha közömbös, idegen tárgyat szemlélne, csak utána igazította meg köntöse szárnyát.

Ismerlek már, te megbízható, jó fiú vagy. Tudom, hogy veled elengedhetem, és haza is hozod időre. Ugye, jól gondolom? Esténként egyedül kószálni a városban, manapság nem túl biztonságos egy fiatal nőnek. Azért is örülök, hogy már van jogsid.

A fiú komoly arcot vágott, úgy bólogatott. A lány ráncozott, skótkockás szoknyáját húzogatta, de sehogy sem volt elégedett a redők esésével.

És mit néztek meg? Ha meg szabad kérdeznem.

Egy francia filmet, mondta a fiú.

Rövidzárlat. Nem emlékezett a film címére. A zakója zsebébe nyúlt, és elővette a jegyeket.

Éretlenek, mondta. Most mutatták be.

Jó választás, bólintott az asszony. Vígjáték, biztos jól fogtok szórakozni rajta. Tízre azért érjetek haza. Tanulnia kell. Muszáj bejutnia az egyetemre, és diplomát szereznie. Gondolom, ezt neked is untig emlegetik a szüleid.

A fiú bólintani akart, azután inkább ide-oda ingatta a fejét, nehogy tiszteletlennek érezze őt az asszony, mert gúnyt űz a szüleiből...

Bozsik Péter: Három antikoan
2.

Jóval később Iszo, a tanítványok közül utolsóként, fölhívta Tanata Mestert telefonon:

– Mondd, Mester, mire tanítottak a könyvek?

– Olvasásra – visszhangzott a válasz.

Iszo Oszoboki dühösen csapta le a kagylót.

Arca ragyogott a büszkeségtől...

Puskás Panni: Szabadságot Margitnak

Meghalt a férje, úgyhogy útnak indult. Na, nem rögtön, megvolt a szép temetés a megbeszéltek szerint. A férjével beszélték meg pár hete könnyek között, hogy mit akar, hova temessék pontosan, milyen ruhában, ki mondjon beszédet, milyen virág legyen. Volt idő mindent jól átgondolni, és hogy a látszat tökéletes legyen, Margit két sírhelyet vásárolt a városi temetőben, a fejfára ráíratta a saját nevét is, meg a kezdő dátumot. Hogy nektek már csak pár számjegyre legyen gondotok, gyerekek, ezt mondta a lányának és az unokáknak, akik felháborítónak tartották az ötletet. De most, hogy ezen is túl van, gondosan pakolni kezd. Csak egy kisebb kézitáskát és egy nagyobb aldis szatyrot visz magával, hogy ne tűnjön fel lehetőleg senkinek, soha többé nem jön már vissza...

Tábor Ádám: Covidnyári nyitás

Tábor Ádám: járván

Tábor Ádám: Egységbeesés

Simon Márton: Arcvázlat

Simon Márton: Útjának talán

Simon Márton: H

Simon Márton: Kint a strandon

Simon Márton: Könyörgés a skarlát íbiszekhez

ORBÁNT LENYELIK, DE NEM SZERETIK – MAGYAR HANG-AJÁNLÓ

MAGYAR HANG ONLINE
Szerző: MAGYAR HANG
2020.07.23.


A TARTALOMBÓL:

Tamás Gáspár Miklós: Orbánt lenyelik, de nem szeretik – „Pártok nincsenek, a templomok üresek, a szakszervezetek száma minimális”. A filozófus a morális ellenállás szükségességéről, 1989 nyomtalanságáról és a kaméleonrendszer hatékonyságáról. Interjú

Továbbra sem látogathatók a rabok – Szigorú intézkedéseikkel egyedül maradtak a börtönök

Nem kérnek a kavicsbányából a pilismarótiak – Manapság szokatlan események zajlanak a Dunakanyarban

Nyomozás a temetkezési számlák miatt – Olyan díjakat számoltak fel egy-egy búcsúztatás után az ügyfeleiknek, amelyre nem lett volna lehetőségük

Ködös nyitás a badacsonyörsi strandon – Az egykori kemping területén működő strandhoz vezető utat egy időre lezárta a területet birtokló cég új vezetése

„A Bereg itten nagyon el van nyomva” – Bezárhat Vásárosnaményban a korábbi Vörös Október ruhagyár, tüntettek a dolgozók, akadnak, akik közmunkáért „lobbiznak” – riport

Elvész a híd sérültek és egészségesek között – Kirakta a megyei önkormányzat és a kormányhivatal a tulajdonukban álló épületből a fogyatékkal élőket foglalkoztató székesfehérvári Hatpöttyös Éttermet

Újraindítani Budapestet – Kipróbáltuk a Restart Budapest kártyát

„Nem kell bennünket megmenteni” – A zenészek nem támogatást kérnek, csak játéklehetőséget

Magyar szülők a senki földjén – Őssejtminták nyomában, II. rész

Egy előre eltervezett erkölcsi gyilkosság története – Tanmese egy névtelen levél mögé bújó alantas bosszúról; a Budapesti Zsidó Hitközség fejüket félrefordító vezetőiről és egy becsületétől megfosztott óvónőről

Hétezer éves távlatok – Lemaradt a héten a NEOWISE útjának kikémleléséről? Rossz hírünk van

Bulgária fellázadt az oligarchái ellen – Mi váltotta ki a felfordulást?

Szikrává válhat minden szó Szerbiában – Igazolva látja választási taktikáját a szerb ellenzék

Már a rajt előtt kiejtették Lukasenka ellenfeleit – Megrostált kihívókkal veszi fel a versenyt a belarusz államfő az elnökválasztáson

Brexitügyek a koronavírus árnyékában – Boris Johnson számol a „no deal” forgatókönyvével, vagyis azzal, hogy idén év végéig nem egyeznek meg a britek és az EU

Milyen lesz az Amerika „utáni” világ? – A koronavírus-járvány nem változtatja meg a globális trendet, ám gyorsítja az erőviszonyok átalakulását

„Szokjunk már hozzá, hogy nem egy igazság van” – Cserna-Szabó Andrást Trianonról, Szerb Antal megítéléséről, balos és jobbos kultúrharcokról és a járványhelyzet következményeiről is kérdeztük. Interjú

Kígyó, fürtös, savanyú, kovászos – Bár egész évben fogyasztjuk, az uborka valódi szezonja a nyár

A nyugtalan tinilány, aki rövidnadrágban ül a popzene trónján – Billie Eilish otthon felvett lemezével lett milliók kedvence. Két könyv is vizsgálja az énekesnő sikerének titkát

Kilencven év után vált kínossá a csapat indián neve – A George Floyd halála miatt indult tiltakozáshullám elsöpörte a Redskins szilárd ellenérveit is

Publicisztika:

Puzsér Róbert: A miniszterelnök és a pedofil népszínmű négy felvonásban
Gulyás Balázs: Rég a párthitet választják, és ez fáj – Maga itt a kultúrhörcsög?
Torkos Matild: „Nem kérünk kutyahúst!”
Szerető Szabolcs: Arcvesztés nélkül – Álláspont
Mangel Gyöngyi: A turizmusnak tényleg kampó
Kalmár Benedek: Európai dilemmák
Pápay György: Demokrácia kontra diktatúra: minden jó, ha a vége jó? – Több a zászló
Bíró Csongor: Az én koronám – Helyzet-Kép
Weiner Sennyey Tibor: Kozmikus költészet (2. rész) – Weöres Sándorról
Híd Jenő rajzol: Felmenők
Darvasi Linda: Komoly büszkeség
Gazda Albert: Az ellenséges tábor
Szerető Szabolcs: Kármentés a futballpályán – Szotyola
Dévényi István: Aktuális álláshirdetéseink
Marabu: Fesztiválszezon

Tárca:

Szeifert Natália: Nekem a tenger
Haklik Norbert: Sörténelem II.

Kritika:

– Életre halálra – Pető Péter: #halálka
– Önök Franciaország szégyenei! – A terápia. Francia film

KENTAURBESZÉD – HUNČÍK PÉTER: LIBERÁLIS DEMOKRÁCIA ROVÁSÍRÁSSAL

NÉPSZAVA / KENTAURBESZÉD
Szerző: HUNČÍK PÉTER
2020.07.25


Amikor március végén Igor Matovič bejelentette, hogy készen van az új kormány névsora, még azok is megrettentek, akik a választásokon rá és a pártjára szavaztak.

Szakértők egybehangzó véleménye szerint, ha Szlovákiában nem február utolsó napján tartották volna a parlamenti választásokat, hanem két héttel később, akkor a szlovák miniszterelnököt ma nem Igor Matovičnak, hanem Robert Pellegrininek hívnák. 

Ez a fiatal, szimpatikus politikus hosszú éveken át Fico árnyékában sápadozott. Ő volt a nemhivatalos Helyettes, aki mindig ott állt a Főnök mögött, ám sohasem szólalt meg, mindenről tudott, de soha nem tiltakozott, csak mosolygott rendületlenül. 

Amikor Ján Kuciak meggyilkolása után Fico kénytelen volt lemondani posztjáról, a szocialista Smer vezetői úgy gondolták, hogy egyedül ő képes megállítani a szocialista párt mélyrepülését. Ám, ez a Fico-Pellegrini váltás kevés lett ahhoz, hogy az országot tizennégy éven át irányító, velejéig romlott, szocialista párt újabb választást nyerjen. A szocik utolsó „lehetősége” túl későn, a koronavírus megjelenése után villant fel. Az első halálesetek után az emberek idegesen kapkodták a fejüket, varázsfőzeteket ittak, csodabogyókat ettek, és egyre több „holtbiztos” recept került fel az internetre. A kaotikussá váló helyzetet Pellegrini határozott fellépése oldotta meg. 

A választások után az az új kormány hivatalba lépéséig ugyanis Pellegrini intézte az ország ügyeit. És láss csodát, a járvány ezen kezdeti időszakában Szlovákia „jobban teljesített”, mint az EU-államok többsége. Pellegriniék létrehoztak egy szakértői bizottságot és ennek a testületnek a döntései nyomán alakították az országos stratégiát. A bizottság javaslata nyomán döntött a kormány arról, hogy tizennégy napon át szünetel a termelés, az országban. 

A polgárok szinte kivétel nélkül eleget tettek a „mindenki maradjon otthon!” felszólításnak. Kiüresedtek a nagyvárosok terei, és nem csak az iskolák, meg a munkahelyek zártak be, hanem a szórakozóhelyek, és a bevásárló központok is. Az emberek maszk nélkül nem mentek ki az utcára, az orvosnál és a kisebb üzletekben fegyelmezetten betartották a két méteres „szociális távolságot”. 

Hiába a fegyelem, a rendszer mégsem működött tökéletesen. Egyre több szájmaszkra és lélegeztető-gépre lett volna szükség, ámde kiderült, hogy az országos tartalékalap vezetője (egyébként Robert Fico közeli barátja), maszkok és lélegeztető-gépek helyett lakásokat vásárolt magának Pozsony belvárosában. A korrupt igazgatót a tévé kamerái előtt, bilincsben vezették el. 

Az ilyen látványos intézkedések hatására a feszültség csökkenni kezdett az országban, és amikor, március végén Igor Matovič bejelentette, hogy készen van az új kormány névsora, még azok is megrettentek, akik a választásokon rá és a pártjára szavaztak. Vajon az új kormány képes lesz olyan profi módon intézkedni, ahogyan azt Pellegriniék tették? – kérdezgették egymástól az emberek...
ITT OLVASHATÓ

ORBÁN ÉS A LIBERNYÁKOK

KANADAI MAGYAR HÍRLAPP ONLINE
Szerző: FÖLD S. PÉTER
2020.07.24.


Ezeket a libernyákokat, akikkel vitatkoznom kellett, elviszem a hátamon. Ezt mondta Orbán Viktor pénteken reggel, szokásos rádióinterjújában. A libernyákok gyűlölnek bennünket, tette hozzá a miniszterelnök, mert nem akarjuk beengedni a Balkánon keresztül érkező menekülteket, ráadásul egy Soros György nevű magyar áll mögöttük. Azt nem mondta Orbán, hogy a libernyákok ajvékolnak, de akinek úgy tetszik, belegondolhatja azt is.

Most nem kezdünk el szörnyűlködni azon, hogy Orbán Viktor 1992 és 2000 között a Liberális Internacionálé egyik alelnöke volt. Nyilván nem azért, mert kényszerítették erre, vélhetően önszántából, saját akaratából vállalta el a tisztséget. Mint ahogy arra sem kényszerítette senki, hogy a Fidesz frakció élén kivonuljon az Antall József által meghirdetett Trianon megemlékezésről, és volt idő, amikor még azt hirdette, hogy bár az olaj keletről jön, a szabadság nyugatról érkezik.

Jó, nem ma volt mindez, évtizedekkel ezelőtt, azóta sokat változott a világ, miért épp Orbán maradt volna az, akinek egykor mutatta magát. Mára odáig jutott, hogy ott is ellenséget lát, ahol nincs, az egykori barátok és szövetségesek vállon elvihető libernyákokká silányultak. Még szerencse, hogy a miniszterelnöknek nagy és erős a válla, amin persze nem kell csodálkozni, mert ugyanebben az interjúban azt is elárulta, hogy volt katona, valamint a fél életét öltözőkben és edzőtáborokban töltötte, bírja a kiképzést...

EGYENES HÁTTAL, FELEMELT FEJJEL ÁLDOZTAK FEL MINDENT, TÍZEZREN SIRATTÁK ŐKET

24.HU
Szerző: KERNER ZSOLT
2020.07.25.  A Sándor-palota és a Karmelita Kolostor 
  előtti tér sűrűn tele emberekkel. Még azt 
  sem lehet megmondani fiatalból, öregből, 
  szegényből, gazdagból, fővárosiból vagy 
  vidékiből van-e több. Mindenkiből több 
  van. Hosszú sorokban vonultak végig 
  Budán, egy teljesen átlagos óbudai 
  irodaépülettől egészen a magyar hatalom 
  csúcsáig, Orbán Viktor irodájáig. 
  Körülbelül tízezer ember. Ők mind azért 
  mentek ki tüntetni, mert az Index jó újság 
  volt.

Ha egyenként megkérdezné őket bárki,
  elmondanák, hogy nem mindig volt jó   újság az Index, mert sokszor nem értettek vele egyet, sok volt az elütés, állandóan magukról írtak, vagy felsorolnák a tucatnyi más, összességében lényegtelen kifogás bármelyikét. De ha az Index nem lett volna jó újság, nem ment volna ki tízezer ember a temetésére.

Azért ment ki ennyi ember búcsúzni, mert amellett, hogy az Index jó újság volt, az indexes újságírók mindennél látványosabban mutatták be, hogy milyen emberek. Magyarországon maszatolás van, most és általában is. A saját magát utcai harcosnak nevező miniszterelnök vezette hatalom a háttérből, név nélkül, sunyin ásta meg egy újság sírját, hogy az ott dolgozó esetenként szemüveges, sokszor béna, gyakran libernyák értelmiségiek egyszerre álljanak fel és mondják azt, hogy nem. Nem ez lesz. Nem mennek bele abba, hogy valaki játsszon az ő munkájukkal, hogy gerinc nélküli emberek kenjenek el egyenes életeket és karriereket.


Nem a Momentum miatt ment ki ennyi ember tüntetni, és nem is jó, hogy a Momentum hívta őket oda. Nem volt ez jó tüntetés és nem voltak jók a beszédek. Nem pártnak kellett volna megszerveznie, és nem azoknak az embereknek kellett volna felszólalniuk, akik minden más tüntetésen is felszólalnak. De más nem volt ott, csak ők. Csak a Momentum volt ott, hogy megszervezze ezt a tüntetést, megtette úgyis, hogy valószínűleg ők is tudják, ez így nincs jól.

A tüntetők egy része is tudta, hogy ez nem jó így. El is indultak szép sorban haza a beszédek alatt. Nem azért jöttek ki, hogy politikusok beszédeit hallgassák, hanem azért, hogy megmutassák, az Index egy jó újság volt. És nem csak jó újság, hanem fontos is. Olyan kulturális ikonja Magyarországnak, amelyből történelmi és kulturális okok miatt nem lesz már másik.

De az, ami az Index környékén történt, és az, amit ezen a tüntetésen láthattunk, megmutat nekünk valamit a magyar közállapotokról. Nagyjából annyit, hogy ez nincs jól így. Az önkormányzati választás némi feloldozást adhatott az ellenzéknek, amely tíz hosszú évnyi folyamatos vereség után végre nyert valamit. Az elmúlt pár súlyosan nyomasztó hónap viszont megmutatta, ez aztán nem oldott meg semmit Magyarország problémáiból.

Közben újságból sincs már sok, sőt, egyre kevesebb van. És egyre kevesebb embernek kell egyre nagyobb feladatot megoldania, egyre nyomasztóbb felelősséggel. Nincs ez így jól...


CHIKÁN ATTILA VÁLSÁGOKRÓL ÉS JÁRVÁNYOKRÓL: KÜSZÖBÖN ÁLL EGY KOMOLY VISSZAESÉS

168 ÓRA
Szerző: BUJÁK ATTILA
2020.07.25.


Az első Orbán-kormány gazdasági minisztere szerint hamarosan kiderül, hogy a járvány után milyen következményekkel jár – amit évek óta mondogatnak a közgazdászok –, hogy az ország ennyire erősen a német autóipar függvénye, hogy képzettségben a magyar munkaerő elég rosszul áll. Chikán Attilával válságok és járványok filozófiájáról beszélgettünk.

Eltelt a járvány első három hónapja. A felismerés sokkja után most vagyunk a legnagyobb bizonytalanságban. Mi történik? Túléltük az első kört? Jön a második? Kinyit-e az iskola? Szabad-e futballmeccsre járni, miközben tilos színházi előadásokat tartani?

Nem lehet huzamosabb ideig karanténban élni. Az egyik legfontosabb vitapont, hogy mi legyen szeptemberben az iskolakezdéssel. Gondoljuk el, hogyan fogják az elsősök az iskolát kezdeni, ha az oktatás online indul, értő pedagógusok, osztálytársak nélkül.

És akkor nem beszéltünk a vírus nélküli nagy válságról, a gazdaságiról. Felmérni sem tudjuk, még a kormány sem tudja, hány ember lett munkanélküli. Százharmincezer? Háromszázezer?

Hogy sokan mentek tönkre, zuhantak vissza a pályájukon tíz évet, azon még vitatkozni sem lehet. És nem szóltunk arról, hogy a leállás a legszegényebbeket sújtja a legkeményebben. Erről még hírek sincsenek, ők a hírek alatti világban élnek.

Azok vannak a legszerencsésebb helyzetben, akiket egyáltalán sújthatott a válság, mert volt honnan visszaesniük. Tudomást vesz-e erről az Orbán-kormány? A miniszterelnök egyelőre azt tudta mondani, álljatok be katonának, várjuk a regrutákat.

A kormányzat is sötétben tapogatózik. Első körben a minél biztonságosabb járványkezelésre koncentráltak. És ebben, tegyük hozzá, sikeresek voltak. Bármennyire is torzítanak az adatok, Magyarország eddig a válság által legkevésbé sújtott régiók közé tartozott...

AKIK KISZOLGÁLJÁK A LIBERNYÁKOKAT A HÁTÁN HURCOLÓ KÜLDETÉSTUDATOT

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: MOLNÁR BÁLINT
2020.07.25.


Mielőtt végérvényesen besötétedne, jó estét kívánok! Nem fogok nagy csalódást okozni, meg kicsit se. Leginkább még mindig az Indexről lesz szó, mert egyrészt Tállai Bandi egy forintos csodája (aztakurva, januártól akár egyetlen forintot is ki lehet majd fizetni bankkártyával, nem lesz szükség készpénzre) nem igazán hozott lázba. És mert másrészt minden egyéb gazemberség megvár.

Nem azért az Index, mert jólesik forgatni a kést a vérző sebben, hanem mert ami majdnem egy egész országnak vérző seb (amely seb jellegétől eltekintve egy rakás pozitív dolgot is magában rejt, ha nem is látszik még a vége), az a csőcselék legaljának öröm és boldogság. A csőcselék legalját Kálmán László nyelvész nyomán használom, aki tökéletesen szavakba öntötte (nem hiába ő a nyelvész), hogy mivel egyenértékű az, amikor egy miniszterelnök libernyákozásra adja a fejét. Ezt: belőtte magát a csőcselék legaljába. Hivatalosan is.

Ezért azt gondolom, hogy azok, akik kiszolgálják a libernyákokat a hátán hurcoló küldetéstudatot bérért, fizetésért, paripáért, fegyverért, biztonságért, kényelemért, és akiknek ráfér a pofájukra, meg a billenytűzetükre és leírják, hogy Úgy múlik ki az Index, ahogyan élt: hazug módon, hisztérikusan, és akik most úgy lincselik Dull Szabolcsot, az Index kirúgott főszerkesztőjét – Bodolai Lászlóra hivatkozva (!) -, mintha az életük múlna rajta, azok szintén a csőcselék legaljához tartoznak. A főnökük döntött így, ők meg nem tiltakoztak, ez a helyzet. A hatalom végbeléből vakkantgatáshoz, esetenként fröcsögő hőzöngéshez, a mindennel egyetértéshez és bólogatáshoz, a legnagyobb disznóságok önkritikátlan dicsőítéséhez, és ahhoz, hogy mindenkit kivégzendő ellenségnek bélyegezzenek, aki nem a gazdi végbeléből vakkantgat, nem szükséges sem szakmai, sem emberi integritás, sem gerinc, de még egy nyomorúságos gerinc-csökevény se. Ők ezt vállalják, büszkék rá, egészségükre...

A FELVILÁGOSODÁS HELYRETÉVE

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: MÁRTON LÁSZLÓ
2020.07.25.

Néhány kérdés válasz nélkül maradt. Az első: milyen lenne a világ a felvilágosodás eszméi nélkül? Milyen lenne Európa arca, ha az alkotmányos monarchia helyett a királyok-királynők ma is isten kegyelméből uralkodnának? Hol tartanának a tudományok, ha a kutatás-oktatás kereteit a Vatikán határozná meg?

A Magyar Nemzetben a trianoni szerződés századik évfordulójának alkalmával cikksorozat jelent meg a szabadkőművesség állítólagos szerepéről. Talán észszerűbb lett volna, ha mondandóm a Magyar Nemzet hasábjaira került volna, de erre nem adtak lehetőséget. Mivel a támadásokat és rágalmakat Romsics Ignácnak a Népszavában megjelent két írása (Trianon okairól – 2020.01.04. illetve 1920. június 4. – 2020.06.06.) váltotta ki, indokolt, hogy ezekre a Népszava adjon választ. 

Félreértéseket eloszlatandó: nem hasonlítom magam se Romsics akadémikushoz, aki egyáltalán nem szorul védelemre, se a vitában megszólaló Ungváry Krisztián és Karsai László történészekhez. Bár végzettségem szerint magamat akár történésznek minősíthetném, de három publikációval a nevetségességet kockáztatnám. Hogy mégis „bátorkodom”, arra jó okom, hogy ötven éve szabadkőműves vagyok, meglehetős rálátással mind a magyar, mind a francia szabadkőművesség történetére. Azt sem állítom, hogy valamilyen témáról csak az arra szakosodottak tudósok értekezhetnek – de mégsem árt, ha a vádaskodók legalább elemi ismeretekkel rendelkeznek. 

A Magyar Nemzetben két nagyhangú senki – sajnálom, de enyhébb jelzőt nem találok – Romsics Ignácnak esik, mert „meseszerű és felelősségáthárító magyarázat”-ként jellemzi az összeesküvés-elméletet, „melynek szálai a szabadkőműves páholyokba vezetnek”. A Trianont eredményező összeesküvés meséjét Raffay Ernő, történész végzettségű, nyugalmazott egyetemi tanár terjeszti. Bármennyire avítt és groteszk Raffay úr koncepciója, a Magyar Nemzetben ágáló támogatóknál többet érdemel. Megkockáztatnám, hogy ha ilyen barátai vannak, nincs szüksége ellenségekre…

JÚDÁSPÉNZ SEMJÉN “CSALÁDELLENES, DESTRUKTÍV SZEKTÁJÁNAK”, A HIT GYÜLEKEZETÉNEK

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2020.07.24.


Orbán Viktort egy dolog miatt nem érheti kritika: a politikai támogatást meghálálja. Ez például soha nem volt jellemző a balliberális pártokra és kormányokra, aminek egyik része pozitívum, mert nem kezdtek klientúraépítésbe, de azokat sem becsülték meg soha, akik nem összeférhetetlen módon támogatták őket, beleértve saját szavazóikat is. Orbánnál nincs így, ő senkit nem hagy az árok szélén, akik átállnak hozzá. Ennek egyik legkirívóbb esete Németh Sándor és a Hit Gyülekezete, Németh Sándor vallási magánvállalkozása. A Fidesz mindaddig, amíg Németh Sándor politikai szolgáltatásokat nem kezdett nyújtani Orbánnak, következetesen “destruktív, családellenes szektának” nevezte a Hit Gyülekezetét és ez a kevés alkalmak egyike volt, amikor nem is tévedett. Hasonlóképpen Semjén Zsolt, aki azért akarta az egyházi törvényt módostani, hogy a Hit Gyülekezetét és a bizniszgyházakat kiszorítsa. De mire a törvény elkészült, addigra már Németh Sánor átállt Orbán oldalára, és végül a törvény a valódi keresztény kisegyházak egyházi státuszát vonta meg, és bevett egyház lett Magyarország legnagyobb bizniszegyháza. Az egykori célpont, a Hit Gyülekezete.

Ez mindent el is mond mind a Fidesz, mind Semjén Zsolt elvszerűségéről, és arról, mennyire fontos nekik a család és a magyar polgárok védelme. Ha egy destruktív családellenes szekta nem a politikai ellenfeleket támogatja, hanem érdekből átáll az elnyomó hatalom oldalára, azonnal nem számít, hogy rombolja a magyar társadalmat, terrorizálja, megfélemlíti és kifosztja a hívőket, szétrombolja a gyülekezethez tartozók és nem tartozók közötti családi kapcsolatokat. A politikai támogatásért cserébe milliárdos támogatásokat nyújtanak. S ez nemcsak a közfeladatok ellátására nyújtott állami pénzeket jelenti, hanem Orbán kormánya ezen felül is ad támogatásokat. Egyebek mellett egy csaknem 800 milliós visza nem térítendő ajándékot. Akik politikailag nem támogatják a rezsimet, mint például Iványi Gábor egyháza, azok még azt sem kapják meg, amit Strasbourgban megítéltek nekik. Ennyit érnek Semjén elkoptatott szónoklatai arról, hogy az ő államuk nem szól bele az egyházak életébe.

Németh Sándor pedig mindent megtett azért, hogy mint volt SZDSZ-alapító és kopogtatócédula-gyűjtő, az MSZP-s klientúra volt tagja, egykori MDF-támogató elnyerje Orbán kegyeit. Azért, hogy megússza az egyházi státusz elvesztését és a jogos felelősségre vonást, az elszámoltatást, a számonkérést és a vagyonelkobzást. Ezért jócskán túlteljesített, nemcsak az MDF-et szúrta hátba és iktatta ki a közéletből Orbán kérésére, hanem az egész gyülekezetét Orbán és a Fidesz mellé állította. Méghozzá úgy, hogy társadalmi-politikai kérdésekben mindent megtagadott, amit korábban a jogállamról, az egyház és az állam elválasztásáról mondott. De még teológiailag is gyökeres fordulatot vett, mert az egyház és az állam összefonódása nemcsak társadalmi-közéleti kérdés, hanem a Biblia szerint “szellemi paráznaság”, “szellemi Babilon”, a Jelenések Könyvében megírt “parázna asszony”, amely a Fenevadon, a diktatórikus államhatalmon lovagol. Az egyház és az állam összefonódása ugyanis mindenkor diktatúrát hoz létre, amelynek csúcspontja a világdiktátor, az Antikrisztus megjelenése lesz, amit az ilyen egyházak támogatnak és a szavaztatnak meg a híveikkel. Németh Sándor és Orbán Viktor paktuma és ideológiai-pénzügyi összefonódása ennek egy előképe.

Németh Sándor ezt az egyházi magatartást korábban a katolicizmussal azonosította és a legteljesebb mértékben elítélte. Az ilyen egyházakról írja azt a Biblia, hogy paráználkodnak a föld királyaival, az államhatalommal. A Biblia ezeket ítéli el, s ezek miatt jön el a világ vége, nem a bűnös embereket, akikért meghalt az Isten Fia, a zsidó Messiás, és engesztelő áldozatával örökre elvette a bűneiket. Németh Sándornál jobban senki nem fejtette ki ennek az áruló magatartásnak a mibenlétét és antikrisztusi voltát. A számonkéréstől, az elszámoltatástól, a vagyonelkobzástól való félelem miatt mindezeket a bibliai elveket, amelyeket ő maga hirdetett, feladta, megtagadta, és beállt azok közé, akiket addig kritizált. Nem csupán Semjén nevezte “családellenes, destruktív szektának” a Hit Gyülekezetét, hanem Németh Sándor és egyháza is ördögfinek, Sátán szolgájának, Opus Dei ügynöknek, a katolikus egyház ügynökének nevezte Semjént. Egyik fél sem változott, Semjén ugyanazt teszi, mint korábban, Németh Sándor bizniszegyháza pedig ugyanolyan családellenes és destruktív szekta, mint volt. Csak a politikai kapcsolat változott meg. Az összefonódás megtörtént...

HIDEG ÉS SZÁMÍTÓ HATALOM VÉGEZTE KI AZ ORSZÁG LEGOLVASOTTABB LAPJÁT

444.HU
Szerző: RÉNYI PÁL DNIEL
2020.07.25.- A független Index halála egy évekkel ezelőtt eltervezett politikai akció végeredménye. 

- A végső tőrdöfés időzítése is tudatos: már a brüsszeli uniós megállapodás után, de még az amerikai választások előtt történik, és kellő távolságban a 2022-es országgyűlési választásoktól.
- „Mire augusztus elején Lőrinc visszajön a szabadságról, az Index-ügynek valamerre el kell dőlnie” - mondta múlt héten egy indamediás vezető, és el is dőlt.
- Az újságírók a legtisztességesebb megoldást választják azzal, hogy nem asszisztálnak a politika színjátékához.

Július 23-án az Index-tulajdonos alapítvány kuratóriumának elnöke, Bodolai László menesztette Dull Szabolcs főszerkesztőt. Ez egyetlen nappal azután történt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli csúcson kiküzdötte, hogy a jogállamiság ne játsszon döntő szerepet a következő hét évben az uniós források leosztásánál.

A miniszterelnök a győzelem után elment aludni két napra. Állítólag 3-4 órákat alszik éjszakánként, most viszont akkorát keccsölt Brüsszelben, hogy rögtön 48 órára kikapcsolt.

Amíg Orbán egyik oldaláról a másikra fordult, szerda délelőtt eldőlt az elmúlt évek egyik legfontosabb politikai ügye Magyarországon. Az ország legnagyobb lapjának története - legalábbis ahogy eddig ismertük - véget ért.

A hatalom szerette volna csendesen megoldani az Index ügyét. Átvenni az irányítást, csendben, fű alatt, átszervezések útján, némi lemorzsolódással, szakmai és pénzügyi indokokkal elkenve a dolgot.

Dull Szabolcs főszerkesztő és az újságírók annyit mindenképp elértek, hogy botrány nélkül ezt a rombolást sem úszhatja meg a kormány. Orbán Brüsszelben szándékosan keltette azt a benyomást, mintha semmi köze nem lenne az Indexnél zajló eseményekhez; mint akinek a brüsszeli bürokraták elleni harc és a koronavírus kezelése köti le minden erejét, és aki üzleti ügyekkel nem foglalkozik...

A LIBERNYÁKOK HETE

NÉPSZAVA
Szerző: BOLGÁR GYÖRGY
2020.07.25.


Azt állította Orbán Viktor (a Kossuth rádióban), hogy „Magyarországnak, nekem személyesen szerencsém van, mert én voltam katona, a fél életemet edzőtáborokban és öltözőkben töltöttem el. És nem vagyok a régi, de néhány ilyen libernyákot, akikkel vitatkozni kellett, azokat azért még elviszem a hátamon”. 

Ezzel szemben a tény az, hogy a miniszterelnök nem tölthette el a fél életét edzőtáborokban és öltözőkben, hiszen több mint a fél életét már a politikában élte le. Az se biztos egyébként, hogy Magyarországnak szerencséje van, amiért ő teljesített katonai szolgálatot is. Nagy barátja, Donald Trump például nem volt katona, aztán Orbán szerint mégis milyen jó irányba vezeti Amerikát és a világot, ugye? A brüsszeli „libernyákok” pedig, akikkel vitatkoznia kellett, a holland Mark Rutte és a francia Emmanuel Macron ugyan valóban nem edzőtáborokban és kaszárnyákban élték le a fél életüket, de a hosszas tárgyalásokat azért láthatóan ők is jól bírják. Talán azért is, mert Rutte például rendszeresen biciklizve jár a munkahelyére, és mellesleg nem építtetett magának sem új miniszterelnöki munkahelyet, sem új házat, sem új stadiont, holott ő is tíz éve van hatalmon, mint Orbán Viktor. Viszont még mindig ugyanabban a lakásban lakik, amit az egyetem után vett magának harminc éve. Lúzer. Az ilyeneket a hátunkon elvisszük. Hova is?
...

ÍGY TÜNTETTEK AZ INDEXÉRT ÉS A SAJTÓSZABADSÁGÉRT, MIUTÁN A SZERKESZTŐSÉG NAGY RÉSZE FELMONDOTT

ÁTLÁTSZÓ
Szerző: ÁTLÁTSZÓ
2020.07.25.


A múlt héten a tulajdonos felmondott a főszerkesztőnek az Indexnél, mert szerinte ok nélkül hirdette meg, hogy veszélyben van a lap függetlensége. A szerkesztőség előbb a menesztett főszerkesztő visszahelyezését kérte, majd miután ezt a kiadó megtagadta, két nap alatt felmondott az újságírók nagy része. A Momentum tüntetést hirdetett péntekre: több ezer ember vonult az Index óbudai szerkesztőségétől a miniszterelnök irodájához a Várba. A tüntetést élőben közvetítettük a Facebookon...

SZABAD SZEMMEL: ORBÁN MÉG KÖZELEBB KERÜLT AHHOZ, HOGY JÓFORMÁN TELJES EGÉSZÉBEN ELLENŐRIZZE A MAGYAR SAJTÓT - A NÉPSZAVA NEMEZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

NÉPSZAVA
Szerző: SZELETEY LAJOS
2020.07.25.


New York Times 

A lap arról ír: újabb csapás érte a független magyar sajtót, mivel távoznak az Index újságírói. Orbán Viktor már egy évtizede igyekszik illiberális államot építeni. Olyat, amelyben ő tartja kézben a hatalom szinte minden emeltyűjét. Ennek része, hogy nemrégiben az egyik szövetségese vette át a portál reklámbevételeiért felelős céget. A nagy cél az volt, hogy elnémítsák a bírálókat, illetve korlátozzák az eltérő véleményeket. Hogy a híroldal mostantól esetleg nem tud a kormány körmére nézni, az nagyon fájdalmas annak a pár független újságírónak, aki még dolgozik. De a site azok közé tartozott, amelyek önállóak működtek, ám tartósan pénzügyi és a politikai nyomás alá kerültek a térségben, mivel az érintett kormányok maguk akarják megszabni a közbeszédet. 

Hogy egyre kevesebb a szabad szerkesztőség, az összefügg azzal, hogy Magyarország az autokrata irányítás felé halad. Ugyanakkor az óriási állami reklámbevételeknek köszönhetően virágoznak azok az orgánumok, amelyek gyakran terjesztenek összeesküvés elméleteket és az EU-t támadják. Ezek Orbán szövetségeseinek a kezében vannak. Arra szolgálnak, hogy továbbadják az elsöprő, államilag finanszírozott propagandát, amelyben felbukkannak a két háború közti időszakból ismert antiszemita közhelyek. Polyák Gábor a Mérték médiaelemzőtől úgy jellemzi a helyzetet, mintha valamelyik amerikai tagállamban egyetlen politikai párt uralma alá kerülne a sajtó, és a szerkesztőségeket egytől egyik az adófizetők pénzéből tartanák fenn. A lap ugyanakkor idézi, hogy Orbán Viktor két éve kijelentette az Európai Parlamentben: soha nem némítana el olyanokat, akik nem értenek egyet vele – írja a New York Times.

Távoznak a legnagyobb magyar internetes újság munkatársai, mert meg akarják őrizni szakmai függetlenségüket Orbán Viktor egyre tekintélyelvűbb rendszerében. Nagy pofon ez az egyre zsugorodó önálló sajtó számára az országban. A miniszterelnököt azzal vádolják, hogy 10 év óta módszeresen megfojtja a sajtót, hívei veszik át a szerkesztőségek irányítását és olyan törvényeket hoz, amelyek megakadályozzák a kormánykritikus újságírást. A koronaválság csak fokozta a nyomást az önálló médiára. A hatalombarát orgánumok dúskálnak a pénzben, hála a hirdetéseknek. A függetlenek viszont a létükért küzdenek, mivel a gazdasági bizonytalanság visszavetette a reklámokat, és leállt az idegenforgalom, valamint a szórakoztatóipar. Ugyanakkor elemzők szerint az Index már jó ideje a hatalom célkeresztjében volt.

Orbán Viktor még közelebb került ahhoz, hogy jóformán teljes egészében ellenőrizze a magyar sajtót, miután összeomlott az Index. A munkatársak tömeges távozása valószínűleg a véget jelenti a több, mint 20 éve működő portál számára, amely a leglátogatottabb digitális produktum, ám idáig tüskét jelentett a kormányfő szemében, mivel nem volt hajlandó beguggolni a vonal alá. Urbán Ágnes, a Mérték elemzője úgy véli, hogy nagy győzelem ez a politikus számára, mivel meglepően sikeres volt a site, sőt, csak egyre befolyásosabb lett, mivel sok más független szerkesztőség egymás után tűnt el a színről. 

Orbán Európa legnagyobb propaganda gépezetét építette ki, hogy szakmányban juttassa célba üzeneteit, miután ki akarja irtani a liberális demokráciát és példátlan hatalomra kíván szert tenni. Igen széles körben éppen arra vezetik vissza választási sikereit, hogy ily mértékben tenyerel rá a sajtóra. Az Index bukása viszont követi a bejáratott forgatókönyvet, amivel engedelmességre igyekeznek rábírni a médiát. Urbán Ágnes ugyanakkor azt mondja: a portál már egyébként is közel járt ahhoz, hogy magától lehúzza a rolót és Orbánnak a kisujját se kelljen mozdítania, mert a jelenlegi politikai és gazdasági viszonyok közepette valójában nem volt esélye a túlélésre.

A politikai beavatkozás miatt tömegesen hagyják ott az újságírók az Indexet. Orbán Viktor rendszere a sajtószabadság szempontjából a 2. legrosszabb helyezést érdemelte ki az unión belül a Riporterek Határok Nélkül listáján. Az eltelt évtizedben a miniszterelnök alatt összeszűkült a sajtópiac, miután egy sor szerkesztőség vagy bezárt, vagy hatalompárti figurák tulajdonába került. 

Szijjártó Péter tegnap Lisszabonban kijelentette: teljesen alaptalanok a vádak, miszerint a hatalomnak köze van ahhoz, ami az Indexnél történik, ám a főszerkesztő-helyettes nem gondolja, hogy a végzetes döntést valóban a cég szakmai vezetője hozta meg. Viszont a munkatársak már a hogyantovább-on gondolkodnak, habár napjaink Magyarországán nemigen van esélye egy független sajtóterméknek, nem beszélve az általános gazdasági visszaesésről. Munk Veronika közölte, hogy szeretnének együtt maradni, ami persze nem lesz könnyű. 

BBC 

Tömegével veszik a kalapjukat az Index dolgozói, akik azzal vádolják a hatalmat, hogy az megpróbálja megsemmisíteni, illetve engedelmességre rábírni a hírportált. Magyarország immár csupán a 89. a Riporterek Határok Nélkül értékelésében a sajtószabadság állapota alapján. Amikor tetőzött a szerkesztőség körül a dráma, megjelent egy fotó, amelyen a hirdetésekért felelős társtulajdonos, Vaszily Miklós együtt ebédelt Schmidt Máriával. 

Így most elhallgat a média legerősebb független hangja. A munkatársak azért mennek, mert amellett kötelezték el magukat, hogy megtartják szakmai önállóságukat, miközben a sajtó jelentős része egyszerűen várja a rendeléseket a politikától, hogy miről és hogyan jelentsen. A közmédia és az MTI rég feladta az elfogulatlanságnak még a látszatát is. Szinte az össze regionális lap a Fidesz médiabirodalmához tartozik. 

Első pillantásra úgy látszik, hogy Orbán Viktor újabb győzelmet zsebelhet be, ám éppen ő teremtett egypártrendszert, noha azzal kezdte politikai pályáját, hogy szembeszállt az egypártrendszerrel. Foglyul ejtette az államot és ily módon azt kockáztatja, hogy nevetségessé válik. Ugyanakkor lehet, hogy bírálói kénytelen lesznek újragondolni az ellenállás formáját. Egyesek a pártok egyesülését szorgalmazzák, viszont mind többen követelik a Parlament és a 2022-es választások bojkottját, hogy ily módon fosszák meg a miniszterelnököt a demokratikus felhatalmazás maradékától.

Szabad a pálya Orbán bizalmasai számára az utolsó független magyar „népújságnál”-nál, mivel tucatjával dobják be a törülközőt a munkatársak, mert kitartanak szakmai integritásuk mellett. Az eset jól illusztrálja, politikai és gazdasági tekintetben milyen bizonytalan azoknak az orgánumoknak a helyzete, amelyek nem úgy táncolnak, ahogyan a hatalom fütyül. Az újságírók közül sokan könnyeikkel küszködve hagyták el a szerkesztőséget. De a kiváltó ok, a főszerkesztő eltávolítása már hetek óta érlelődött. Az Index azon kevés szereplő közé számított, amelyek úgy-ahogy még megtartották önállóságukat. Bár Orbán már nevezte álhírgyárnak. A különleges azonban az volt benne, hogy nem csupán balliberális oldalon becsülték. Mindazonáltal a hírpiacot a kormány által kézből etetett média uralja, a sorozatos politikai beavatkozások folytán. Az Indexnek is jó pár támadást kellett átvészelnie. Vaszily Miklós három hónapja vette át az irányítást a reklámokat intéző Indamédiánál, amit a portál részéről magyarázhatott, hogy ha nem akart teljesen lemondani a hirdetésekről, akkor szüksége volt egy olyan ügynökségre, amely be van csatornázva a hatalomhoz. Ezzel együtt állami megbízásokra nemigen számíthatott. Ugyanakkor megfigyelők azt mondják: az adósság csak fokozta a függő helyzetet. A portált most alapjaitól kezdve kell újjáépíteni, nem lehetetlen, hogy az elejétől fogva ez volt a cél.

FAZ Eddigi formájában a vég előtt áll a legjelentősebb független magyar hírszolgálat, amelyet naponta másfél millióan olvastak. A portál az utóbbi években sorra közölt kommentárokat, amelyekben bírálta a kormány politikáját, illetve korrupciós ügyeket leplezett le. Az Indexet irányító alapítványnál a közelmúltban olyan változások mentek végbe, amelyek sajtóelemzések átláthatatlannak minősítettek.

Török Gábor is úgy gondolja, hogy az Index fölött a Fideszben törtek pálcát, mert az igazi tulajdonosok ott vannak. A munkatársak már jó ideje féltek, hogy a portál elveszti függetlenségét és szócső lesz a jobboldali-nemzeti kormány részéről érkező nyomás folytán. A botrány miatt az este sok ezren tüntettek a sajtószabadság mellett, kinyilvánítva szolidaritásukat a megtámadott szerkesztőséggel. A tömeget hatalmas rendőri készültség kísérte.

Fekete nap ez a magyar sajtószabadság szemszögéből – állapítja meg az igen tekintélyes francia újság. Amióta Orbán visszatért a hatalomba, az ország 23 helyet esett vissza a sajtószabadság listáján. Az első félelmek akkor merültek fel az Index sorsával kapcsolatban, amikor márciusban Vaszily Miklós, hatalomhoz közeli üzletember 50 százalék erejéig bevásárolta magát a portál hirdetéseit kezelő Indamédiához, miközben a szerkesztők ragaszkodtak az önállósághoz.

Gyorsan menekülnek az Index újságírói, még mielőtt a hatalom ráncba szedné őket. Gyakorlatilag mindenki vette a kalapját, hogy így tiltakozzon a főszerkesztő leváltása ellen, ami szerintük Orbán-közeli körök nyomásának eredménye volt. A portál az egyik utolsó kormánykritikus hangot jelentette egy olyan médiapiacon, ahol az utóbbi években drasztikusan megnyirbálták a sokszínűséget. A kormányfő alatt teljesen átalakult az ágazat. A köztévé és rádió a hatalom politikáját relézi, miközben „közeli” üzletemberek sorra vásárolták fel a magánkézben lévő orgánumokat. Egyes kiadványok egyik napról a másikra eltűntek a kínálatból. Mások a hivatalos vonalra álltak rá. Ezek a változások a nacionalista vezetőt szolgálták, akit rendszeresen figyelmeztetett az unió tekintélyelvű és idegengyűlölő hajlamai miatt.

Dull Szabolcs kirúgása miatt eszkalálódik a háború a független magyar sajtó körül, és ez mélypontot jelent az orbáni Magyarországon – írja Sáling Gergő, aki az Origo élén már megélte azt, amit most indexes kollégája. Utóbbival egyébként annak idején pont együtt dolgoztak az Origonál, amikor az elesett. A Direkt36 felelős szerkesztője szerint a mostani fejlemény arculütés Európa számára, hiszen itt egy olyan, liberális portálról van szó, amely a maga napi egymillió látogatójával azzal szerzett tekintélyt, hogy kényelmetlen kérdéseket tett fel és kérdőre vonta a döntéshozókat. 

A tulajdonosoknak persze szívük joga kimondani, hogy új üzleti modellt akarnak, de teketória nélkül kivágni a főszerkesztőt, aki bírálja az elképzelést, nos, az rettenetes üzenet mindenkinek, aki becsüli a szabad és tisztességes újságírást. Úgyhogy most nagyon valós a perspektíva, hogy az Index is osztozik annyi más, korábban független orgánum sorsában. Az elemzés megjegyzi, hogy a minapi uniós csúcstalálkozón megfogalmazott jogállami feltételek rossz üzenetek küldtek Budapestre és ennek igen sokan megisszák majd a levét. Sőt, Dull menesztése mutatja, hogy már isszák is.

A Human Rights Watch közép-európai elemzője úgy látja, hogy az Index miatt a szavak után most már tettre volna szükség a Bizottság alelnökasszonya részéről, már ha Brüsszel komolyan gondolja, hogy megvédi a tagállamokban a közös értékeket. Lydia Gall szerint ha igen, akkor az EU-nak fokoznia kell a nyomást, mert el kell érni, hogy a magyar újságírók minden politikai befolyás nélkül végezhessék munkájukat. A Nemzetközi Sajtó Szövetség szolidaritását nyilvánította a munkatársakkal, ideértve a brüsszeli tudósítót, aki szintén beadta felmondását. Kapronczay Stefánia, a TASZ igazgatója úgy nyilatkozott, hogy százezrek számára volt információforrás az Index és nagyon sokan szomorúak most, hogy ennek vége. Hozzátette, hogy a tömeges távozás olyan kiállás, amely reményt ad, hogy tovább él az önálló sajtó szellemisége.

Az Index főszerkesztő-helyettese azt közölte a televízióval, hogy számára Dull Szabolcs eltávolítása volt a döntő momentum, akkor határozta el, hogy lemond. Onnantól látta úgy, hogy nem tudja szabadon ellátni a feladatát, követni a szakmai elveket. És tisztában van vele, hogy a szerkesztőség tagjai közül nagyon sokan mások is ugyanígy gondolkodtak.