2021. május 15., szombat

A KARÁCSONY GERGELY ÁLTAL MEGHÍRDETETT 99 MOZGALOM: MAGYARORSZÁG KÖVETKEZŐ FEJEZETE MINDEN MAGYAR TÖRTÉNETE LESZ

99 MOZGALOM
Szerző: 99 Mozgalom
2021.05.15.


Magyarország következő fejezete minden magyar története lesz. A mai kiváltságosok köré berendezett ország helyett mindenkinek esélyt, mindenkinek jövőt, boldog életet kínáló hazát teremtünk. Itt az ideje, hogy új politikát építsünk, ami az ország 99%-nak érdekeit képviseli a leggazdagabbak 1%-a helyett.

Hitvallásunk

„…nem az a boldog ország, hol legtöbb gazdag ember, hanem az, hol legkevesebb szegény ember vagyon”
(Deák Ferenc)


Újra kell egyesíteni Magyarországot!

Újra kell egyesíteni a hatalom által megosztott, válságoktól meggyötört, a járvány által megsebzett hazánkat!

A harmadik köztársaság sikereivel és kudarcaival, a koronavírus-járvány és a gazdasági-szociális válság kihívásaival szembesülve újra ki kell találnunk, hogyan szeretnénk együtt élni ebben az országban. Senki nem válaszolhatja meg ezt helyettünk. És végképp nem bízhatjuk ennek eldöntését azokra a kevesekre, akiknek féktelen uralma szétszakította az országot és a lehető legmesszebbre vitte a politikát attól, amiről szólnia kellene: a közös életünktől. Akik a közjó szolgálata helyett a kiváltságaik szolgálatába állították az államot. A hatalom számukra a pénz forrása, a pénz pedig a még több hatalomé. Ma 1 százaléknyi kiváltságos uralkodik a 99 százalékos többség felett.

Itt az ideje, hogy az ország lerázza magáról ezt az uralmat!

Mindannyiunknak szüksége van egy olyan Magyarországra, ahol senki sem kérdőjelezi meg a másik magyarságát, ahol senki nem bélyegzi meg, nem nézi le a másikat. Olyan Magyarországra, ahol senkinek nem kell nyomorognia, ahol sokkal könnyebb felemelkedni, és nehezebb lecsúszni. Ahol az öntudatos európai értékválasztással együtt jár a nemzet együvé tartozásának szolgálata. Ahol a szabadságot és a biztonságot az alkotmányos jogállam szavatolja, ahol a demokrácia intézményei erősebbek az erőszakos politikusoknál.

Az elmúlt évtizedek legfontosabb tapasztalata, hogy nincs stabil demokrácia összetartó társadalom nélkül. A politikai egyenlőség intézményes keretei önmagukban nem elegendőek a reménytelenség és a kiszolgáltatottság felszámolásához. A demokrácia akkor lesz tartós, ha az általa teremtett rendet a benne élők nagy többsége igazságosnak érzi. A demokrácia helyreállítása éppen ezért együtt kell járjon azzal, hogy jóvá tesszük a nagy többség által az elmúlt bő egy évtizedben elszenvedett jogi, erkölcsi és anyagi károkat. Jóvátételt Magyarországnak!

Mindannyiunknak szüksége van erre az újraegyesített Magyarországra, de most Magyarországnak van szüksége mindannyiunkra! Szükség van a konzervatívokra, mert szükség van a hagyományainkra. Szükség van a liberálisokra, mert szükség van a minden ember egyenlőségét, szabadságát és méltóságát garantáló intézményekre. Szükség van a baloldaliakra, mert égető szükség van a társadalmi szolidaritásra. És szükség van a zöldekre, mert soha nem feledkezhetünk meg az utánunk jövő generációkról.

Szükség van hivatásos politikusokra, de szükség van mindenki másra is, akik hajlandóak tenni azért, hogy jóvá tegyük Magyarországot! Vannak időszakok, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy a sorsunk milyen hatalmas mértékben múlik a közös dolgainkon, azon, hogy számíthatunk-e egymásra a bajban. Most ilyen időket élünk. Magyarország polgárai most nem lehetnek egyszerűen magánemberek.

Szükség van a közös ügyeinken együtt gondolkodó és együtt cselekvő közösségekre. Ilyen rendhagyó időkben, rendhagyó közösségekre. Ennek jegyében indítjuk útjára a 99 Mozgalmat. Közösségünkhöz bárki csatlakozhat, aki híve és támogatója a változásnak, Magyarország újraegyesítésének. Célunk és hitünk nem több, nem is kevesebb: a kiváltságos kevesek 1 százalékának trónfosztása a 99 százaléknyi többség javára és érdekében. Hogy a hatalom embereit leváltsa az emberek hatalma. Hogy Magyarország fellélegezzen, megnyugodjon és mindannyiunk közös otthona legyen.

Milyen lesz a 99% Magyarországa?

Ismerd meg, milyen útitervet ajánlunk hazánknak 2022 után! 

Kattints bármely témára!


EGY ORSZÁG, AHOL KÖNNYEBB FELEMELKEDNI ÉS NEHEZEBB LECSÚSZNI – KARÁCSONY ISMERTETTE MINISZTERELNÖK-JELÖLTI VÍZIÓJÁT

MÉRCE
Szerző: KOVÁCS BLANKA
20212.05.15.


Karácsony Gergely a mai napon élete meghatározó helyszíneiről jelentkezett be Facebook-oldalán élőben. Miután szülőfalujában bejelentette miniszterelnök-jelölti indulását az ellenzéki előválasztáson, második állomása Debrecen volt, ahol (kisebb technikai problémát követően) arról beszélt: a város azért fontos számára a mai napig, mert itt töltötte diákévei nagy részét, és itt élte meg a rendszerváltást is – ezekről a bejelentkezésekről itt írtunk bővebben.

Karácsony a napot már Budapesten zárta, hogy itt ismertesse programját. Habár a bejelentkezésen valójában nem sok gyakorlati javaslat vagy ígéret hangzott el, a miniszterelnök-jelölt átfogóbb víziójáról azért elég sokat megtudhattunk.

Karácsony a bejelentkezés elején arról beszélt, hogy minden szülőnek és családnak jár, hogy kihozza gyerekéből a legjobbat, és olyan országot szeretne formálni, ahol mindenki a saját sorsának főszereplője lehet.

Hangsúlyozta, jelenleg több millió ember számára a kiszolgáltatottság a valóság, nekik pedig változást kell biztosítani és jóvátételt. A miniszterelnök-jelölt elmondta, olyan Magyarországot szeretne, ahol sokkal könnyebb felemelkedni és sokkal nehezebb lecsúszni, és ahol senkinek nem kell nyomorogni.

Karácsony azt is leszögezte, hogy nem helycserére van szükség a jelenlegi hatalommal szemben, és nem is bosszúra, hanem valódi változásra. „A trónszéket kell kivontatni a magyar politika színpadáról” – mondta.

A jelenlegi főpolgármester szerint a magyarok életéből a szabadság, a béke és az emberség hiányzik leginkább, hozzátéve, hogy a megosztottság a gazdaságnak is rossz és a lelkünket is mérgezi. Ezt követően Göncz Árpád volt köztársasági elnököt idézte, aki egyszer azt mondta, azokat kell szolgálnia, akiknek szolgálójuk nincsen.

Karácsony az aktuális politikai ügyekre is reflektált, felrótta a kormánynak a Fudan Egyetem körüli botrányt, a Szabolcs utcai hajléktalankórház kiürítési szándékát, az új lakástörvény tervét az önkormányzati ingatlanok privatizálásáról, és azt, hogy csak adatokként és statisztikaként kezelik közel 30 ezer embertársunk koronavírus általi halálát.

A beszéd leghangsúlyosabb részére a végén került sor, amikor is Karácsony életre hívta a 99 Mozgalmat, ami elmondása szerint nem a pártok helyett, hanem a pártok mellett akarja a változást szolgálni Magyarországon...

SÍKLAKI ISTVÁN: ORBÁN VIKTOR MENTALITÁSÁBAN TELJESEN OLYAN, MINT MILOSEVICS

HÍRKLIKK
Szerző: MILLEI ILONA
2021.05.15.


Orbán Viktor elhatározta, hogy a kínai birodalomnak lesz a vazallusa, és mindent ennek vet alá, de az ellenzék számára túlságosan kis pont, hogy ehhez számításba vegye. Az ellenzéket taktikai okokból provokálja. Amit csinál, az nem más, mint bolsevik hazudozás. Rákosiék idején hazudtak ennyire brutálisan. Ez a kommunikációs stratégiája kezdettől fogva, nem újdonság. Azt, hogy mennyire komolyan számol azzal, hogy 2022-ben esetleg formálisan vereséget szenved, nehéz megítélni, de, hogy számol vele, az elég nyilvánvaló, mert egy csomó előre menekülő lépést tesz. A tényleges hatalomról biztos nem mond le. Azt el tudja fogadni, hogy formálisan nem ő a miniszterelnök, és nem a Fidesz van hatalmon, de csak ha ténylegesen övé a hatalom, mert minden forrás az ő kezében van. Ha esetleg ezt is elveszítené, akkor minden további nélkül vállalná a polgárháborút. Minderről Síklaki István szociálpszichológussal beszélgettünk.

A szociálpszichológus szemével Orbán Viktor a Fidesz, vagy Magyarország miniszterelnöke?

Szerintem Magyarország miniszterelnöke, formálisan is, meg egyébként is, függetlenül attól, hogy az ország egyik fele nem szereti. Szerintem azt senki nem vonja kétségbe, hogy ő Magyarország miniszterelnöke...


DEMOKRÁCIÁT ÉS JOGÁLLAMI ALKOTMÁNYOSSÁGOT!

NÉPSZAVA
Szerzők: Bárándy Péter, Lengyel László, Vörös Imre, Fleck Zoltán
2021.05.14.


Magyarország nem demokratikus jogállam, hanem személyes tekintélyuralom. A 2010-es választás legitim módon kétharmados többséghez juttatta a Fideszt.

Kiindulópont

Az Orbán-kormány azonban nem habozott parlamenti többségével nemcsak élni, de visszaélni is. Kezdődött mindez a jogalkotási joggal való visszaéléssel, s folytatódott a jogállami alkotmányos intézmények, a fékek és ellensúlyok korlátozásával és leépítésével. Majd a jogalkotásra vonatkozó törvényes előírások figyelmen kívül hagyásával, bármiféle társadalmi vita nélkül a kormány elfogadtatta azt az Alaptörvényt, amely szimbolikusan is szakított a magyar köztársasági hagyománnyal, ami a demokratikus hatalomgyakorlással és hatalommegosztással fonódott össze. A köztársaság kikiáltásai Magyarország ritka demokratikus pillanatai voltak, a despotizmussal leszámoló haladó és humánus erők győzelmei. Megtagadásuk roncsolja a magyar társadalom demokratikus önazonosságát. Az egypárti Alaptörvény kirekesztő, hamis egységet akar kreálni olyan értékek mentén, amelyek ellentmondanak egy modern európai nemzeti közösség önazonosságának és reményeinek, nyíltan szakít a semleges állam elvével.

A törvényesség leplébe burkolt politikai akaratnak és a közérdek mezébe bújtatott magánérdekeknek a társadalomra való kíméletlen ráerőszakolása a Fidesz saját testére szabott Alaptörvényét is sértette. Az Alkotmánybíróság kezdeti ellenállását legyűrve, a kormányzat tíz év alatt kilenc Alaptörvény-ellenes lényegi módosítással tette önkényessé, bizonytalanná és kiszámíthatatlanná az alkotmányosságot, ezzel előállítva az „alkotmányon belüli alkotmányellenesség”, a „törvényes törvénytelenség” rendszerét. Számtalan hazai és rangos nemzetközi állásfoglalás – az Európa Tanács Velencei Bizottsága, az EU Bizottsága, az EU Parlamentjének több határozata – fogalmazta meg a magyarországi jogállami sérelmeket, hogy Magyarország az önkényuralom kiépítésének lezárásához közeledik.

A világjárvány idején az Orbán-kormány a válsághelyzet/veszélyhelyzet ürügyén tartós „különleges”, „rendkívüli jogrendet” vezet(ett) be, amelyet három különböző, alkotmány/Alaptörvény-ellenes szabállyal tart életben. Ezek révén korlátlan a végrehajtó hatalom hatályos törvényeket felülíró rendeletekkel való kormányzása. A 2020 márciusi határidő nélküli felhatalmazási törvény a járványhelyzetre hivatkozva követel „különleges jogrendet”, miközben az Alaptörvényben a veszélyhelyzet kizárólag elemi csapás vagy ipari katasztrófa esetén mondható ki. Az alaptörvény-ellenes szabály kinyilatkoztatta a parlamenti többséggel, hogy csak akkor vonható vissza, ha a kormány előzőleg megszüntette a veszélyhelyzetet, amivel a parlament lemondott törvényalkotási jogáról a rendeleti kormányzás javára. Amikor 2020 júniusában a kormány megszüntette a veszélyhelyzetet, az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításával, az „egészségügyi válsághelyzet” bevezetésével újabb „rendkívüli jogrend” meghirdetésére nyert jogot, és élt is vele. Ezzel párhuzamosan hatályban van a „Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet” különleges jogokat biztosító szabálya, amelyet hathavonta meghosszabbítanak, annak ellenére, hogy elrendelésének feltételei már létrejöttének időpontjában sem álltak fenn és azóta sem léteznek.

A magyar „törvényes törvénytelenség” és „alkotmányon belüli alkotmányellenesség” összefüggő és zárt, befejezett és reformálhatatlan önkényuralmi rendszeréből immár nem csupán az igazságosságra és a közérdekre való törekvés veszett el, hanem az alkotmányosság, a jogbiztonság, a normavilágosság is. Mára a teljes jog- és intézményrendszer javíthatatlanná vált, ezért alkotmányos jogállami rendszerváltásra van szükség...


ORBÁNISZTÁN

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: BÓCZ ENDRE
2021.05.14.


...A miniszterelnök ma Magyarországon egyeduralkodóként birtokolja a politikai hatalmat, bármi áll is az Alaptörvényben. Saját pártja képviselői lekötelezettjei is; személyesen válogatta őket össze, a szövetséges KDNP képviselői pedig köztudomás szerint csupán egy virtuális politikai „erőcsoportosulást” alkotnak; önálló támogatottságuk a parlamenti küszöb átlépéséhez nem lett volna elég. Ők a Fidesz „farvizén” – vagy más szóképpel: a miniszterelnök hátán – jutottak csak oda, így inkább személy szerint Orbán Viktort, mint a magyar választópolgárokat képviselik.

Magyarország a nemzetközi közjog alanya ugyan, de ténylegesen Orbán Viktornak szinte személyes birodalma, amelyben aktuális szeszélyei szerint uralkodik. Az Anjou Róbert Károly módjára új, személyéhez hű arisztokrácia létrehozására törekedve – mintegy inverz földreformként – 2013-ban az állami tulajdonban és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kezelésében lévő termőföldek haszonbérletét árverésen lehetett elnyerni. Tudvalévő volt ugyanis, hogy az Európai Uniótól jelentős földalapú támogatás ígérkezik, s ennek megszerzése érdekében sokan igyekeztek termőföld-használati jogcímhez jutni. Az árveréseken nyilvánvalóan nem tartoztak egy súlycsoportba a tőkeerős vállalkozók és a föld tényleges megművelésére kész, földre vágyó kistermelők. A licitálás során az utóbbiak rendre alul is maradtak – miként ezt Ángyán József akadémikus megyéről megyére kimutatta. Ma már kialakulóban van az egykori nagybirtokos arisztokrácia helyébe lépő – és azt majmolni is törekvő – parvenü Fidesz-hű földbirtokosréteg is.

Az igen tehetséges és ambiciózus miniszterelnök egykor liberális pártját átállította kereszténydemokrata vágányra, és az Európai Unióban így a néppárti frakcióban foglaltak helyet. Hazai sikerei (ismételt kétharmados parlamenti támogatással harmadízben is miniszterelnöki poszt[!]) alapján nagy tekintélyre tett szert, a „Visegrádi ötök” (osztrák–lengyel–cseh–szlovák–magyar) tömörülése, mint bázis, ígéretesnek tűnt. Voltak, akik már mint „Európa új erős emberéről” cikkeztek róla, mert látták: jó esélye van arra, hogy az Európai Unió mértékadó vezetőinek egyikévé váljon. Ám a jelek szerint ő elveszítette a mértéket. Habitusából adódó, sajátosan öntörvényű hazai hatalomgyakorlása az integrációs szervezetben nem vetett rá jó fényt. Az sem növelte ott a népszerűségét, hogy az integrációs törekvéseknek állandó és szívós kerékkötője. Az osztrákok búcsút is intettek nemrég a „közép-európai” tömbnek. A „V-négyek” körében a cseheknél és a szlovákoknál is változott már valamelyest a széljárás...


AZ ÉS 2021/19. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (1. RÉSZ)

AZ ÉS 2021/19. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

A PUTYINI OROSZORSZÁGZSÁKUTCÁJA

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: ASZALÓS SÁNDOR
2021.05.14.


Ma már látjuk, hogy a szovjet típusú államszocialista berendezkedés, a szovjet birodalom fenntartásának válságjelei sokkal korábban jelentkeztek, mint ahogy Mihail Gorbacsov 1985 márciusában SZKP főtitkár lett.

Gorbacsov neve kapcsán az embernek két fogalom jut az eszébe: a peresztrojka (átalakítás), és a glasznoszty (nyilvánosság). Az előbbit az SZKP 1986. évi XXVII. kongresszusán hirdette meg. A pártfőtitkár olyan jelentős reformokat kívánt véghezvinni a bel- és a külpolitikában egyaránt, amelyek eredeti céljukat tekintve a szovjet birodalom megerősítését, fenntartását célozták, jó érzékkel ismerte fel a változások szükségességét, és próbálkozott is azok véghezvitelével. De egy megreformálhatatlan, minden szempontból válságban lévő birodalmat próbált alkalmatlan és az akkori szovjet valóságtól távol álló eszközökkel átalakítani. Az általa megindított reformok azonban a Szovjetunióban kontrollálhatatlanná váltak. A párt megbénította az ország gazdaságos működését. A magántőke megjelenése a gazdaságban ugyan elindított egyfajta modernizációs folyamatot, de egyben hiányokhoz és nélkülözéshez vezetett, a szabad véleménynyilvánítás pedig a nacionalizmus felerősödéséhez és a Szovjetunió tagköztársaságainak függetlenségi törekvéseihez vezetett. A Baltikum forrongott, de Ukrajna, a kaukázusi tagköztársaságok és Kazahsztán is a függetlenség útjára lépett. Gorbacsov bukása után, néhány hónappal később a Szovjetunió is felbomlott. A szovjet gazdaság teljesítménye az1970-es évek derekától – a hivatalos adatok szerint is – folyamatosan veszített növekedési üteméből. (1971–1975 között 5,7%; 1975–79 között 4,3%, az 1980-as évek első felére már csak 3,6%-os volt a növekedés).[1] Az 1976–1980, illetve 1981–1985 közötti X. és XI. ötévestervekben nem valósultak meg az ipari termelésre vonatkozó előzetes elvárások. A terveknek 67, illetve 77%-át sikerült csak teljesíteni. A mezőgazdaságban ez az arány még rosszabbul alakult: 56, valamint 42% volt.[2] Gorbacsov tehát – Henry Kissinger megfogalmazásával élve – „egy gazdasági és társadalmi hanyatlás állapotában lévő nukleáris szuperhatalom vezetését vette át”[3] Gorbacsov sokat hangoztatta az egyetemes emberi értékeket, amelyeket mindennél fontosabbnak tartott. „Az új gondolkodás magva az, hogy elismerjük az egyetemes emberi értékeknek és még pontosabban: az emberiség megmaradásának prioritását”.[4] Másodsorban nem volt elvakultan meggyőződve a szovjet rendszer felsőbbrendűségéről és kizárólagosságáról...

ITT OLVASHATÓ

LEHETSÉGES-E A TISZTESSÉGES VITA A FUDAN PROJEKTRŐL (VAGY BÁRMI MÁSRÓL)?

ÖRÜLÜNK, VINCENT? BLOG
Szerző: jotunder
2021.05.11.


Caveat:
Nem gondolom, hogy az általam zsarnokinak és végtelenül korruptnak tartott Orbán-rezsimmel bármiről tisztességes vitát lehetne folytatni. Jonathan Haidt The Righteous Mind című könyvét olvasom (várhatóan több posztot is írok róla, ezerszer jobb dolog, mint az aktuálpolitikai marhaságokon való nyünnyögés), a poszt a vitáról magáról szól, nem a Fudan Hungary Egyetemről.


Tizenöt évet töltöttem doktoranduszként, vendégkutatóként, egyetemi tanárként nyugati egyetemeken. Több ismeretem van erről a világról, mint Gulyás Gergelynek. Akkor voltam diák, amikor a Tienamen-téri mészárlás után kínai diákok ezreit vették fel amerikai egyetemekre, évfolyamtársaim nagy része kínai volt. Ezeknek a gyerekeknek a szüleit még elvitték, volt közülük egy, aki idősebb volt a többieknél, és maga is volt táborban. És nem úttörőben. Mindannyian ott voltak a "téren" és mindannyian Chairman Mao-nak nevezték azt az embert, akinek a szobra a Fudan Egyetem előtt állt, és akiről, emlékeim szerint, kissé kritikusan fogalmaztak a Kommunizmus Fekete Könyve című munkában, amit nyilván kisebb revízióval lehet majd csak újra kiadni Magyarországon. Aki a mangót szereti, rossz ember nem lehet. És ha szobrot emelnek Moszkvában Felix Dzserdzsinszkijnek az orosz konzervatív filozófia legendás alakjának, akkor szinte csak az andorrai és burkina faso-i vörösterrorra fog koncentrálni a kiváló ideológiai munka magyar verziója.

El sem tudtam képzelni, hogy ezek közül a srácok közül bármelyik is visszamegy Csiang Cö-min, Hu Csin-tao vagy Hszi Csin-ping Kínájába. És visszamentek, elég sokan visszamentek. És nem, nem kell nekik kis piros könyvecskékből felolvasni. A nyáron majdnem minden héten, egy Kínában (a Fudannál is jobb helyen) végzett bizarrul okos hölggyel beszélgetettem dolgokról, ő a hanyatló Nyugatot választotta. Végtelenül ijesztőnek tartom a Kínai Kommunista Párt politikáját, az ujgur átnevelőtáborokat (amelyek természetesen nem léteznek a Mandarin című népszerű magyar állampárti hecclap szerint) vagy a hongkongi demokrácia eltiprását, a kínai kommunisták nyomulását, de nagyra tartom a kínai tudományt és a világon semmi bajom sincs a kínai emberekkel.

Erősen problematikusnak érzem a Fudan Hungary University projektet a közjó szempontjából. Morálisan elfogadhatatlannak érzem. Haidt alaptézise szerint előbb az intuíció jön, csak aztán a stratégiai érvelés. Az intuícióm azt mondja, hogy ez a projekt veszedelmes, immorális és még kártékony is lehet, de vajon mire alapul az intuícióm. Mi lenne, ha nem az az ócska rezsim akarná a kínaiakkal együtt felépíteni ezt az egyetemet, amelyik elrabolta az Akadémia intézeteit és elűzte a CEU-t? Mi lenne akkor, ha ez egy cseh projekt lenne? Vagy esetleg norvég? Mi lenne akkor, ha megengedhetném magamnak azt, hogy mérlegeljek, egyáltalan, lehetünk-e még képesek a mérlegelésre, ha másért nem, a mérlegelés kedvéért?
...

KARÁCSONY: ELINDULOK AZ ELŐVÁLASZTÁSON – AZ ÖRÖKKÉ KÜZDŐ, KÜSZKÖDŐ MAGYAROKÉRT

NÉPSZAVA
Szerző: nepszava.hu
2021.05.15.


Hogy kicsoda ő, azt az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint élete állomásai rajzolják ki. A startköve Nyírtass, ahova nem helikopterrel érkezett, és nem ígért stadiont.


Nyírtasson vagyunk, 270 kilométerre és sok év tizedre a mai mindennapjaimtól – de fontos dolgot akarok mondani, így idejöttem, hazajöttem, mert minden itt kezdődött. A gyerekkorom színhelyén tudom kimondani, hogy miniszterelnök-jelöltként elindulok az előválasztáson. Egy életem van és egy hazám – és úgy érzem, a hazám nagy bajban van, mert Magyarországot a lakói egyre kevésbé érzik, tekintik a közös hazájuknak, végletes megosztottság szakítja széjjel az embereket – deklarálta hivatalosan (és meghatódva) Karácsony Gergely, hogy részese lesz az ellenzék miniszterelnök-jelölti versenyének. 

Miniszterelnök-jelöltként pedig, mondta Karácsony, élete minden fontos állomását, történését hozza magával – ezek rajzolják ki, hogy valójában kicsoda ő. 

Elsősorban Nyírtass, amit az egykori Esze Tamás talpasainak leszármazottai laknak, akik keményen dolgozó emberek. „Ahogy az én szüleim is örökké küzdő emberek voltak. Innen viszem magammal a föld szeretetét, a természet szeretetét, amit csak egy faluszélen csavargó, bogarászó kisfiú érezhet (ha úgy tetszik, ez a zöldpolitika). És innen viszem magammal életem legnagyobb tragédiáját, édesapám halálát. Innen viszem magammal a tapasztalatot, hogy az élet milyen törékeny. És innen viszem magammal a tudást, hogy minden véges, csak az anyai szeretet végtelen. Innen viszem magammal a hitet, hogy a nehéz sorsú emberek igenis számíthatnak a többiekre, hogy egy négy gyermekét egyedül felnevelő anyukát nem hagy magára a közösség. 

Nem azért jött, szögezte le Karácsony, hogy stadiont ígérjen Nyírtassnak. És nem helikopterrel érkezett, mint amikor Rogán Antal, aki egykor egy lagzira ide méltóztatott idelátogatni (az erről beszámoló újság, a Népszabadság, már nincs életben). „Én az örökké küzdő magyarokért szeretnék dolgozni, az ország 99 százalékáért, nem a leggazdagabb egy százalékot akarom szolgálni.” – mondta Karácsony.

AZ A KORMÁNY CÉLJA, HOGY NE ÖSSZEGEZZÜK A JÁRVÁNY TANULSÁGAIT, MERT ARRA NEM LEHET KAMPÁNYT ÉPÍTENI

SZEGEDI KATTINTÓS BLOG
Szerző: SZEKA
2021.05.14.


Kevesebb, mint egy évvel a parlamenti választások előtt egyértelművé vált, hogy a koronavírus-járvány kezelése lesz a kampány központi téméja. A Fidesz szokásához híven felépített egy hosszú távú stratégiát, melynek betetőzéseként megpróbálja elhitetni az emberekkel, hogy annál jobban nem is lehetett volna kezelni a járványt, mint ahogy azt az Orbán-kabinet tette. Az ellenzéknek megint csak a kontrázás marad, vagyis be kell bizonyítania, hogy komoly hibákat vétett a kormány. Az igazi vesztesek megint a magyar polgárok lesznek, hiszen ez a kommunikációs párviadal épp azokat a komoly szociális, gazdasági kérdéseket tolja a háttérbe, melyekről végre illendő lenne nyíltan beszélniük a politikusoknak.


Az utóbbi három évben tovább folytatódott a társadalom kettészakadása, vagyis, akik eddig gazdagok voltak, még gazdagabbak lettek, akik pedig szegények voltak, tovább szegényedtek. Vannak olyanok, akik végzetesen eladósodtak, de mivel hitelfizetési moratórium van életben, számukat, és a helyzetük súlyosságát csak megbecsülni lehet. Rövidesen tömeges kilakoltatások kezdődhetnek, mert sokan nem tudják fizetni a lakbért. Több ezer lakásban kikapcsolhatnak szolgáltatásokat, mert a járvány miatt sokan elvesztették az állásukat, vagy korábbi jövedelmüknek csak egy részéhez jutottak hozzá.

Ezek komoly szociális problémák, melyekről egyre kevesebb szó esik a közbeszédben, mert most minden az oltásokról, a korlátozásokról, az élet újraindulásáról, no és természetesen a védettséget igazoló okmányokról szól. Természetesen ezek is fontos kérdések, ám megint a háttérbe szorulnak olyan társadalmi kérdések, melyekre évtizedek óta nem adott érdemi választ a politika. Fontos reformok maradnak el arra hivatkozva, hogy most van fontosabb dolog is annál, hogy orvosolják például az oktatás, a közigazgatás, az államháztartás vagy az egészségügy problémáit.

A legnagyobb veszélyt az jelenti ez utóbbi területek esetében, hogy mindegyiket próbára tette a járvány, és a kormány azt kommunikálta, kiválóan helyt álltak az ide tartozó intézményrendszerek. Azt a képet közvetítik az iskolákról, hogy a távoktatással sikerült úrrá lenni a járvány okozta nehézségeken, hogy az egészségügy jól bírta a rá nehezedő nyomást, a gazdaságot nem roppantotta meg a komoly bevételkiesés és a növekvő államháztartási hiány, a közigazgatás pedig sikeresen levezényelte a járvány miatt megnövekvő adminisztrációs feladatokat...

ELŐVÁLASZTÁS | BP04 | BERG DÁNIEL ÉS TORDAI BENCE VITÁJA

PARTIZÁN
Szerző: Partizán
2021.05.13.Az ellenzék 2021 őszén előválasztáson választja ki azokat a jelölteket, akik jövőre a Fidesz leváltására vállalkoznak. A korábbi évek hagyományait követve a Partizán idén is jelölti vitákat rendez, amelyek segítenek az ellenzéki szavazóknak eldönteni, melyik jelölt a legalkalmasabb a feladatra. Az első vitán Berg Dániel (Momentum) és Tordai Bence (Párbeszéd), a budapesti 4. számú egyéni választókerület két előválasztási jelöltje mutatja be terveit.

Támogass, hogy újjáéleszthessük a politikai vitakultúrát! https://www.elovalasztas22.hu/ 

A VITA RÉSZEI: 

0:00 - Visszaszámláló 
5:23 - A jelöltek bemutatkozása 
10:36 - Első vitablokk: Megélhetési válság a koronavírus-járvány időszakában 
15:45 - Szóváltás a válságkezelő alapjövedelemről 
22:54 - Második vitablokk: Jogállami aggályok és uniós kihívások 
25:48 - Hogyan tehetők elkötelezettebbé az állampolgárok a jogállam iránt? 
31:50 - Vállalnának-e képviselőkét konfliktust az EU-val? 
33:57 - Berg: a "felcsúti per" a jogállamiság keretei között maradna 
36:53 - Egyéni kérdések Tordai Bencéhez 5 percben (politikai performanszok, parlamenti politizálás, alapjövedelem és euró) 
44:26 - Egyéni kérdések Berg Dánielhez 5 percben ("halálkórház" kifejezés használata, Magyarország-részvények, euró, Joe Biden politikája) 
52:46 - Harmadik vitablokk: Kormányváltás vagy rendszerváltás? 
55:33 - Szóváltás a zöldpolitikáról 
1:00:19 - Szóváltás a Momentum és a Párbeszéd múltbeli hibáiról 
1:01:50 - Mihez kezdjünk az alapítványosítással? 
1:05:34 - Záróbeszédek

NINCS KÖZÖS V4 MEGÁLLAPODÁS AZ OLTÁSI IGAZOLVÁNYOKRÓL – KIPUKKADT AZ OLTÁSVERSENY LUFI

DO TOHO BLOG / ÁTLÁTSZÓ
Szerző: BŐTÖS BOTOND
2021.05.14.


Az Európai Unió (EU) az idei nyári szezonra azt tervezi, hogy újra lehetővé teszi a szabad utazást a tagállamok között. A külföldre utazók számára a megoldást az európai COVID-19 zöldkártya jelenti. Ugyanakkor Magyarország számára a nyitás diplomáciai többletmunkával jár, mivel a lakosság egy részét az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által nem elfogadott vakcinákkal oltották be. Budapest kétoldalú megállapodásokkal próbálja a tavasszal meghozott kockázatos járványkezelési döntésének következményeit elsimítani. Ez pénteken újabb, nem várt akadályokba ütközött, amikor a V4 csoport külügyminiszterei nem tudtak megállapodni az oltási igazolásaik kölcsönös elismerésében Łódźban.


Alaposan megdolgoztatja a magyar külügyminisztert az Orbán-kormány különös vakcinapolitikája, mivel Magyarországon több százezer embert az EMA által nem jóváhagyott keleti vakcinával oltottak már eddig is be. Ez az oka, hogy most Magyarországnak kétoldalú megállapodásokat kell kötni a magyar állampolgárok zavartalan utazása érdekében.

Az Európai Unió álláspontja ismert: az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által nem elismert vakcinákkal beoltott emberek nem utazhatnak be automatikusan egy másik európai országba. Brüsszel azonban nem akarja diszkriminálni az európai embereket oltások alapján sem, ezért lehetőséget adott a tagállamoknak, hogy nemzetállami szinten megállapodhatnak egymás között állampolgáraik kölcsönös beutazási feltételeiről. Valójában a probléma kizárólag a magyar állampolgárokat érinti, mivel az Orbán-kormány, szembefordulva az egységes EU-s oltási tervvel, kínai és orosz vakcinákat is behozott az országba, amellyel belpolitikai előnyt próbáltak, nem is sikertelenül, szerezni...

A BITCOIN BABÉRJAIRA TÖR A KÖRNYEZETBARÁT KRIPTOPÉNZ, AMI EGY HÉT ALATT BEDÖNTÖTTE A MEREVLEMEZPIACOT

QUBIT
Szerző: BODNÁR ZSOLT
2021.05.14.


Az iPon webshop és techmagazin a héten arról számolt be, hogy 120 millió forintos forgalmat generáltak a HDD-k, ami ötvenszeres ugrást jelent a merevlemezek eladásában, ráadásul a teljes átlagos napi forgalomnak is a háromszorosa. A felhasználók a háttértárakat cserélik a legritkábban, ezért forgalmuk általában kiszámítható, és mivel az utóbbi időben technológiai áttörés vagy jelentős árcsökkenés sem történt a merevlemezpiacon, a jelek szerint egy dologgal magyarázható a jelenség: a Chia nevű új, tárhelyalapú kriptovaluta indulásával.

A Chia Network a torrentezést feltaláló Bram Cohen új vállalkozása, amely először 2018-ban mutatta be a kriptovaluták működésére vonatkozó új, környezetbarátabb protokolljait, amiket idén februárban egyesített PoST (Proof of Space and Time) néven. Ez azt jelenti, hogy szemben a hagyományos kriptopénzek (például a Bitcoin) működését biztosító PoW (Proof of Work) protokollal, ahol a valuta bányászata számítási kapacitásra épül, ezért óriási áramfogyasztással jár, a PoST a tárhelyet veszi igénybe, amivel sokkal kevesebb energiát emészt fel, vagyis jóval környezetbarátabb...

ORBÁN SEMMIT NEM ÉRTETT ABBÓL, AMIT KARIKÓ KATALIN A VÍRUSRÓL MONDOTT, CSAK A DISZNÓSAJTRA EMLÉKSZIK

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2021.05.14.


Minden tisztelet Karikó Katalinnak, nemcsak a tudományos teljesítménye, hanem egyenes, őszinte, emberséges megnyilvánulásai miatt is. A kérdés csupán az, mikor döbben rá arra, hogy kikkel áll szemben, miután már láthatta, hogy Orbán propagandagépezete meghamisította a vakcinák hatásfokáról kiadott táblázatot is. Ebben a kínai vakcina végzett az első helyen, a Pfizer lett az utolsó, ami pedig a legjobb, s ami az ő találmányára épült. Az emigráció alatt hozzászokott a demokratikus normákhoz, ennek megfelelően elfogadta Orbán meghívását, de a találkozó után láthatta, hogy megint propagandára használták fel.

Egy demokratikus jogállamban a miniszterelnökkel való találkozóról egy korrekt szakmai nyilatkozatot adtak volna ki, amely fontos és a védekezés szempontjából lényeges információkat tartalmaz. Az kiderült Orbán szövegéből, hogy Karikó Katalin el is mondott ilyen információkat, melyekből a magyar emberek Orbán mórickás interpretációja alapján csak annyit tudhattak meg, hogy „csomó érdekes dolgot mondott, orvosbiológiai szakmai dolgokat is. Volt, amit megértettem. Azért egy ilyen beszélgetés egy magamfajta jogász számára nem olyan egyszerű”. Ez egy miniszterelnök szövege, miután találkozott egy tudóssal.

A találkozónak a magyar emberek, a vírustól rettegő emberek, ennélfogva Karikó Katalin számára is ez lett volna a fontosabb, nyilván ezért találkozott Orbánnal, nem azért, hogy a magyar disznósajtról beszéljen vele. De ebből Orbán egy szót nem jegyzett meg, mert mint mondta, neki a találkozó kapcsán a legfontosabb az, hogy „itt ismét egy nagy magyar teljesítménnyel állunk szemben. Van abban valami nagyszerű, hogy valaki Kisújszállásról elindulva a ma élő legismertebb magyarrá válik. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Karikó Katalin a ma élők között a legismertebb magyar. Ráadásul egy olyan teljesítménnyel jut el a világhírnévig, amivel sok millió ember életét lehet megmenteni ”. Az a nagy szám, hogy valaki “a legismertebb magyar”...

A KISZÁMÍTHATATLAN ÉS KORRUPT ÁLLAM A SIKERES JÁRVÁNYKEZELÉST IS AKADÁLYOZZA

G7.HU
Szerző: TÓTH ISTVÁN JÁNOS
2021.05.14.


Többnyire afrikai országok tragikus példái alapján szokták társadalomkutatók és korrupcióellenes szervezetek képviselői mondani, hogy a „korrupció halálos”.* A korrupt állami intézmények, illetve a korrupt kormányok lépései rendre olyan helyzeteket idéznek elő, amelyek veszélybe sodorják az országban élőket.*

A koronavírus-világjárvány különös helyzetet teremtett e téren, vizsga ez az államok és a kormányzatok számára: mennyire képesek megfékezni a járványt, mennyire képesek megóvni polgáraik életét. A cikkben a járványnak 2020. március és 2021. április közötti időszakát vizsgálom az Európai Unió tagországaiban, amikor a fertőzés elleni vakcinák még korlátozottan álltak rendelkezésre. Azt gondolom, hogy az állami intézmények minősége és a kormányzatoknak a járványra adott reakciói döntő fontossággal bírnak: ezek a tényezők számottevően hatnak arra, hogy az Európai Unió tagállamaiban mekkora pusztítást okozott a járvány. Hányan betegedtek meg, hányan súlyosan, és mekkora lett a halálos áldozatok száma. Három tényezőt fogok vizsgálni:

- a korrupció szintjét,

- a tesztelés fontosságának felismerését és

- a magyar helyzet esetében a társadalmi életet korlátozó intézkedések időzítésének hatását.

Különös jelentősége nemcsak annak van, hogy a kormányzatok járvány során tett lépései és a járványban meghaltak száma közötti összefüggéseket vizsgálják a kutatók, hanem annak is, hogy egy-egy országban a korrupció kontrolljának hiánya, a korrupció szintje milyen kapcsolatban van azzal, hogy az állami intézmények és az ezeket igazgató kormányok mennyire voltak képesek megvédeni polgáraikat, mérsékelni a járvány halálos áldozatainak számát.

Ezért lenne fontos, hogy járvány levonulását követően a kormányok külső szakértők bevonásával készítsenek részletes összefoglaló jelentést a járványról. E jelentésben ismertessék az összegyűjtött adatok alapján a járvány lefolyását, szakmailag értékeljék az általuk megtett lépéseket, ezek hatásait, költségeit és a járvány társadalmi és gazdasági következményeit. Ezt a jelentést hozzák nyilvánosságra és bocsájtsák nyilvános vitára. Mindez tanulságul szolgálhat a következő járványok elleni védekezésben. A jövőt még képesek lehetünk befolyásolni. Ez a gondolat motiválja ezt a cikket is...

SZABAD SZEMMEL - CSAK NEHOGY AZ ORBÁNI ÚTRA TÉVEDJEN AUSZTRIA A KURZ-ÜGY KAPCSÁN - A NÉPSZAVA NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

NÉPSZAVA
Szerző: SZELESTEY LAJOS
2021.05.15.


A kancellár összeesküvésről regél, aminek az volna a célja, hogy őt jól megpuccsolják.


Der Standard

A kommentár arra figyelmezteti Ausztriát, nehogy az az orbáni útra tévedjen a Kurz-ügy kapcsán, mert Magyarország igencsak közel van és ezúttal nem földrajzilag. És hát jelenleg úgy áll, hogy a kancellár semmibe veszi az igazságszolgáltatást, valamint a parlamentet, magát pedig úgy állítja be, hogy áldozat, akit az ellenfelei ki akarnak túrni posztjáról.

Abban persze nincs semmi kivetnivaló egy demokráciában, ha az ellenzék megpróbálja megbuktatni a kormányt. A gond ez esetben ott van, hogy ehhez az alapot a politikus szolgáltatja azzal, amit mondott, illetve nem mondott a törvényhozás illetékes testülete előtt. De a legfőbb probléma, hogy Kurz az igazságszolgáltatást is az ellentáborhoz sorolja, mint ahogy a sajtót is, ha az nem a hivatalos irányvonalat követi. Összeesküvésről regél, aminek az volna a célja, hogy őt jól megpuccsolják.

A színfalak mögött alkalmazott stílusból ízelítőt adott az ÖVP egyik képviselője, amikor egy nyilvános tévévitában minősíthetetlenül viselkedett a másik négy párt megbízottaival szemben. Magához ragadta a szót, viszont belevágott, amikor a többiek beszéltek, és igen hamar átment személyeskedésbe. A baj ott van, hogy Kurz szétveri a demokratikus intézmények hitelét, miközben ujjal mutogat a többiekre.

Hogy az áldozati mítosz hová vezet, ahhoz elég egyetlen pillantást vetni Magyarországra. Vagy Izraelre, ahol Netanjahu, a kancellár nagy barátja évek óta görcsösen ragaszkodik a hatalomba, függetlenül attól, hogy korrupció gyanújával bírósági eljárás készül ellene. De az osztrák politikus nemzetközi hitele már oda van, ám ennél sokkal nagyobb bökkenő, hogy az osztrák állapotok milyen hasonlóságot mutatnak a magyar politikai rendszerrel.

Die Presse

Az Osztrák Néppárt vezetése, beleértve a nagyhatalmú hat tartományfőnököt és az érdekképviseleteket, összezárt a kancellár mögött, miután az ügyészség azzal vádolta meg Kurzot, hogy az hazudott az Ibiza-gate ügyében eljáró parlamenti vizsgálóbizottságban. Megszólalt viszont a konzervatívok korábbi elnöke, akit annak idején éppen az ifjú politikus állított félre. Mittellehner úgy nyilatkozott, hogy egy régóta tartó folyamat jutott el most a csúcspontjára, mert a kormányfő egyáltalán nem tiszteli a demokratikus és jogi intézményeket.

Szerinte ha vádat emelnek Kurz ellen, akkor annak az ügy tisztázásáig fel kellene függesztenie tisztsége ellátását. Erről azonban a miniszterelnök hallani sem akar, amiről viszont Mittellehner úgy gondolja, hogy ellentétes a párt etikai kódexével, hiszen a gyanúsított kvázi önmagát menti fel. De az belső erkölcsi ügyekben illetékes bizottság elnök asszonya is úgy ítéli meg, hogy a politikusnak átmenetileg vissza kell vonulnia, ha per kezdődik ellene, ez vörös vonal.

Az ellenzéki szociáldemokraták ezzel szemben úgy látják, hogy a kancellár igazán viselkedhetne államférfiként, ha az ügyészség a vádemelés mellett dönt. Azaz vennie kell a kalapját.

Reuters

Szijjártó Péter beintett az amerikai elnöknek, amikor azt mondta a V4-ek lodzi külügyminiszteri értekezletén, hogy Magyarország soha sem járul hozzá a Biden által felvetett egységes minimális nemzetközi vállalati adóhoz. Hozzátette, hogy nemzetközi nyomás ide vagy oda, kormány nem hajlandó emelni az adókat, ragaszkodik ahhoz, hogy az adópolitika nemzeti hatáskörben maradjon.

Megismételte, hogy a magyar fél támogatja az erős Európát, amely tiszteletben tartja a keresztény értékeket, valamint az egységet. A hírügynökség emlékeztet arra, hogy az EU több területen is bírálja a magyar politika antidemokratikus jellegét.

A magyar diplomácia vezetője egyben kijelentette, hogy a négy tagállam gazdasága igen erőteljesen fejlődött a járvány előtt és szoros együttműködésük a garancia a gyors kilábalásra. Egyben úgy foglalt állást, hogy újra lehetővé kell tenni a normális életet, illetve az utazást mindazok számára, akik már megkapták az oltást.

FT

A lengyel Számvevőszék keményen nekiment a kormánynak, amiért az tavaly tavasszal a járvány kellős közepén megpróbálta megszervezni, hogy postai úton bonyolítsák le az elnökválasztást. A testület, amelynek vezetőjét már az ultrakonzervatív PiS nevezte ki, ám Banas nem hódolt be a pártnak, sőt, tengelyt akasztott azzal, arra a következtetésre jutott, hogy a miniszterelnök túllépte hatáskörét, amikor utasítást adott a szavazólapok nyomtatásának megkezdésére, mert arra csak az Országos Választási Bizottság lett volna jogosult.

Az ötletet végül a koalíción belüli viták miatt levették napirendről, a választást pedig a ragály miatt májusról júniusra halasztották, ám az első nekifutás költségei így is jó 20 millió dollárt tettek ki. A hatalom szerint viszont semmiféle törvénysértés nem történt, minden a legnagyobb rendben volt. Morawiecki nem hirdette meg, hogy a voksokat levélben kell leadni, csupán azért lépett, hogy azok is szavazhassanak, akiket a fertőzés ebben megakadályozott.

A Jog és Igazságosság és a Számvevőszék elnöke között kemény csörte zajlik, amibe beletartozik, hogy Banas ellen alantas vádakat hoznak fel, hamis bombariadókkal fenyegetik és még a családját sem hagyják ki a gyalázkodásból. Legutóbb azt dobták be, hogy a fia öngyilkos akar lenni.

Deutsche Welle

Osztrák és magyar természetvédők riadót fújnak, mert Orbán Viktor egy 100 ágyas hotel formájában betontömböt akar emelni a Fertő-tó partjára, holott az egy madárparadicson. Magyarország legnagyobb idegenforgalmi beruházása ölt alakot jelenleg, ám emiatt veszélybe került az UNESCO-minősítés, hogy a térség a világörökség része. Viszont Mészáros Lőrinc jól jár a 75 millió eurós tervvel.

A munkálatokról a legfelső szinten, a miniszterelnöki hivatalban döntenek. Az egyik osztrák környezetvédelmi szervezető első embere azt mondja, hogy mind a magyar, mind az osztrák vezetés elvetette a sulykot, mert egyáltalán nem törődnek a térség természeti értékeivel.

Kovács Zoltán ezzel szemben arra hivatkozik, hogy az UNESCO nem emelt kifogást a terv ellen, és minden engedély megvan. Ezt azonban az osztrák civilek kétlik, hiszen a gépek letarolják a nádast, ott pedig madarak fészkelő helye található. Ráadásul gyorsút épül Sopron és Fertőrákos között, azon pedig napjában 8 ezer autó halad majd.

Az ENSZ-szervezet kismartoni irodájában ugyanakkor azt mondják, hogy a szálloda aligha felel meg a nemzetközi előírásoknak. A Fertő-tó Barátainak Szövetsége elnevezésű magyar szervezet vezetője úgy ítéli meg, hogy a jelek szerint az építkezés a cél. A fő, hogy egy bizonyos vállalkozói kör kapja megbízást, függetlenül a későbbi kihasználtságtól.

A Direkt36 szerint az ilyen nagy beruházásnál – sokadik alvállalkozóként – rendre fel szokott tűnni Orbán apjának valamelyik cége, csak éppen ezt a sokszoros áttétel miatt nehéz kinyomozni. Hogy ez így van-e a Fertő-tónál is, azt nem tudni, sem projektiroda, sem a kormányzati kommunikáció nem válaszolt a kérdésre. Az viszont nem kétséges, hogy a munka ez alkalommal is Mészáros Lőrincnek esett le.

FAZ

Sűrűn bukkannak fel mostanában menekültek, főleg afgánok a magyar-román-szerb hármas határon Romániában, de csak azért, hogy amint lehet, tovább is álljanak – Magyarország érintésével leginkább Németország felé. Arrafelé vezet az új migránsút, mivel kerítés még a legszörnyűbb Ceausescu-időkben sem volt. Viszont úgy hírlik, hogy a szerb határőrök elfordítják a fejüket a régióban, ők az észak-macedón határra összpontosították fő erőiket.

Romániában az a szokásos eljárásmód, hogy ha elcsípik az illegális határsértőket, akkor bezárják és regisztrálják őket. Ám ha menedéket kérnek, akkor a kérelem elbírálásáig félbeszakad a folyamat. Az érintettek ily módon időt nyernek, közben pedig megszervezik, hogy főleg tehergépkocsikon elrejtőzve átjussanak a magyar határon. Nem ritkán embercsempészek segítségével.

A temesvári befogató állomás vezetője azt mondja, a többség igyekszik kereket oldani, amilyen gyorsan csak lehet. Átlagosan öt hétig maradnak és így az sem számít sokat, hogy az ellátás meglehetősen szegényes. Német földön viszont már várják őket a rokonok. Hozzávetőleg havonta ezren érkeztek idáig, de a szám nő. Sokat számít, hogy a román határőrök – a horvát kollégákkal ellentétben nem verik vissza Szerbiába a jövevényeket. Állítólag ebben némi kenőpénz is segít. Viszont ha bejutnak, Románia minél előbb szabadulni akar tőlük és ők sem akarnak maradni.

Washington Post

Az amerikai Köztársasági Pártnak már fontosabb a belső, törzsi hűség, mint a konzervatív alapelvek – írja Fareed Zakaria, miután a párt kiközösítette a volt alelnök Cheney lányát, amiért az szembefordult a változatlanul választási csalást hangoztató Trumppal. Az elemzés szerint ezzel a republikánusok vízválasztóhoz érkeztek, számukra már a csapaton belüli lojalitás a lényeg.

Pedig a pártot a múlt században sokáig az eszmék vezérelték. A fordulat az 50-es években kezdődött, mert a párt folyton azt ígérte, hogy megismétli a New Dealt, de azután ezzel mindig adós maradt. A forgatókönyv egyfolytában úgy nézett ki, hogy feltüzelte a saját választóit a nagyszerű múlt visszaállításának jelszavával, majd ettől folyamatosan visszariadt. Így egyre kevésbé kötődött a saját elméleti alapvetéséhez. Az iraki háború azután a köztársaságiak külpolitikáját is lejáratta.

Trump a kisebbségek (külföldiek), valamint a liberális elit ellen uszított. Szociálisan konzervatívnak számított, a gazdaságban azonban sorra szegte meg a szabadpiaci elveket. Viszont rájött, hogy az etnikai kérdés egyre fontosabb és retorikájával tökéletesen ki tudta aknázni a fehér munkásosztály félelmeit.

Liz Cheney most azt ígéri, visszahozza az elvekre épülő pártot, ám a küzdelem már évekkel ezelőtt eldőlt. A köztársaságiakat immár csak a fennmaradás érdekli, és ehhez a dühre, illetve az érzelmekre támaszkodnak. Szervező elvük a vezér iránt mutatott klánszerű hűség.

Spiegel

Az első menetet az olasz Liga elnöke nyerte abban a persorozatban, amely azért indult ellene, mivel belügyminiszterként több ízben nem engedett kikötni menekült szállító hajókat, így a bajba jutott utasok, nem egyszer több hétig kénytelenek voltak a partok előtt vesztegelni, ami felveti a vádat, hogy Salvini megfosztotta őket személyes szabadságuktól. A szicíliai Cataniában azonban a bíróság beszüntette az eljárást és ezzel az ügyészség is egyetértett. A politikus azzal érvelt, hogy annak idején a kormány támogatta döntését. A vádhatóság pedig úgy ítélte meg, hogy nem sérült a nemzetközi jog.

Lesz viszont per Salvini ellen hasonló okokból az ősszel Palermóban. Az az ügy csaknem két éve nagy vihart kavart, amikor hozzávetőleg 100 migráns rekedt Lampedusa szigeténél a mentőhajón. Ha elmarasztalják, akár 15 évet is kaphat a pártvezér, aki közben jegeli szélsőséges politikáját és belépett a mostani koalícióba.

ÚJ VILÁGREND

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2021.05.15.


Új világrendről sokan ábrándoztak már az emberiség gyalázatos történelme során Rómától kezdve Berlinen át Moszkváig. Van, amelyik Waterlooval végződött, mások főbe lőtték magukat a bunkerben vagy a saját húgyukban fetrengtek stroke után, mert nem mertek benyitni hozzájuk. Sokféle véget értek tehát az új világrendről való ábrándozások. Ismert nevek is csatlakoztathatók az efféle delíriumokhoz, elborzasztó nevek, nade, hogy Szijjártó? Ő is, bizony. Mert V4-ezett, és ott merengett ilyesmiről, hogy a gazdi utasítására vagy saját kútfőből, az nem tudható, az eredmény ugyanolyan lehangoló így is, úgy is. Mindenképp.

A járvány miatt és után jön létre ez az új világrend a futsalos elképzelésében, viszont egyáltalán nem részletezte ennek mibenlétét, csak kijelentette, hogy van, illetőleg lesz. Hogy a nap süt másként vagy a csillagok ragyognak furábban, arról sem adott számot, az új világrend Szijjártó elképzelésében abban manifesztálódik, hogy a V4-ek a német ipar legnagyobb beszállítói már most is, és de még mennyire, hogy azok lesznek ezután. Mit mondjunk, nem egy cézári vízió, de mit várhatna az ember egy olyan alaktól, aki mostanában vakcinailag képezte ki magát, hogy drága minta rosseb, semmit nem tudni róla, akkor jöhet, özönölhet ránk rohadni, mint a lélegeztetők.

Egy kufár ábrándozik nekünk új világrendről, így a víziója sem meglepő, hogy szállítsunk be a németeknek. Erre jutott a V4-ekkel. Lapogatták egymás hátát, vagy ez csak Szijjártó monológja, az nem derült ki, hát tehetünk mi arról, hogy már semmit sem hiszünk? Viszont kiugrott a nyúl a bokorból vagy beleugrott a majom a vízbe gusztus szerint, amikor mintegy fenyegetve csillogtatta meg a szemüvegét a futsalos, hogy aszongya: „Magyarország soha nem fog hozzájárulni semmiféle globális minimumadó bevezetéséhez”. – Ezt is az új világrenddel kapcsolatban emlegette, mert a lényeg mindig a részletekben rejtezik.

Ha nem tudnánk, akkor elmesélem, hogy olyan ábrándok vannak a dekadens nyugaton, miszerint úgy tartanák otthon azt az ipart, amire Szijjártó habzatja a nyálát, mint érdeme (BMW, Audi és társai), hogy mindenütt egységesen alacsonyan adóztatnák meg ezeket a multikat, azért, hogy ilyenekkel ilyen Magyarországok és V4-ek ne tudják elcsábítani őket. Erre visítozta Szijjártó et., hogy ehhez Magyarország soha nem járul hozzá, ergo azt szeretné, ha a magyari rabszolgák, akiknek a jogait a multik szája íze szerint szabták meg, ezután is dolgozzanak a német sorokon, miközben ő veri a mellét a munka alapú társadalomról.