2022. december 22., csütörtök

VAJON VISSZATÉR-E A NAGY HÁBORÚK POLITIKÁJA? - DR. TÁLAS PÉTER A KLUBRÁDIÓBAN

KLUBRÁDIÓ / REGGELI SZEMÉLY
Műsorvezető: HERSKOVITS ESZTER, SELMECI JÁNOS
2022.12.22.A Reggeli Személy 2022. december 22-i adásában Herskovits Eszter és Selmeci János vendége Dr. Tálas Péter, a Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója volt.

PANDÉMIA UTÁN TRIDÉMIA: MAGYARORSZÁGON IS LECSAPHAT AZ INFLUENZA-COVID-RSV VÍRUSHÁRMAS

QUBIT
Szerzők: TÓTH ANDRÁS, RADÓ NÓRA
2022.12.22.


Tridémia - ez a legújabb kifejezés az idén télen Nyugat-Európában és Észak-Amerikában garázdálkodó vírus-mesterhármasra, a covid, az influenza és az RSV, vagyis a légúti óriássejtes vírus (respiratory syncytial virus) okozta betegséghullámok együttes megjelenésére.

A szakértők már hetekkel ezelőtt megkongatták a vészharangot, az Egyesült Államokban pedig az adatok el is kezdték beigazolni a félelmeket: még soha ennyi kisgyermek nem került kórházba RSV miatt, mint idén - október óta minden hetvenedik hat hónapos vagy kisebb gyermek -, és több mint egy évtizede nem látott növekedés tapasztalható az influenza által okozott kórházi kezelések számában is. Bár a covid idén sokkal kevésbé terjed, mint a korábbi években, a koronavírusos fertőzések száma így is emelkedik, ráadásul az influenzához hasonlóan a súlyos megbetegedés kockázata főleg a legidősebbeket érinti...

VISKY ANDRÁS: AZ ÁLDÁST HOZÓ BOSSZÚ RADIKÁLISABB, MINT AZ ERŐSZAKOS

24.HU
Szerző: JANKOVICS MÁRTON
2022.12.22.


Mindig ezt és csakis ezt a történetet akartam megírni – mondja a Kolozsváron élő Visky András, aki évtizedeken át viaskodott azzal, hogy megtalálja a megfelelő nyelvet és formát rendkívüli gyermekkora elmeséléséhez. Alig múlt egyéves, amikor református lelkész apját, Visky Ferencet letartóztatta, és koncepciós perben 22 év börtönre ítélte a román kommunista rezsim, őt magát pedig édesanyjával és hat testvérével együtt kitelepítették a Duna-deltával határos Bărăgan-sztyeppe egyik lágerébe. Csaknem hét év telt el, mire mindenki kiszabadult a fogságból és újra egyesülhetett a család. A mindezt felidéző, idén megjelent Kitelepítés mégsem egyszerű memoár, hanem megrendítő erejű és szépségű irodalmi mű lett, amelyből a borzalmak ellenére sem hiányzik a derű és a humor. De vajon hogyan válik szabaddá az, aki beleszületik a fogságba? Miért fojtogatóbb a gyűlölködés Magyarországon, mint Romániában? Hogyan tudnánk végre egymás szemébe nézni, és megtanulni közösen ünnepelni? Van-e mélyrehatóbb bosszú a történet igazságtevő elmondásánál? És miért mindig az árul el legtöbbet a világ állapotáról, ha a gyermekek nézőpontjából tekintünk rá? Interjú...

ÉLŐ FACEBOOK-VIDEÓBAN TÁRGYALT EGYMÁSSAL TAKÁCS PÉTER EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAMTITKÁR ÉS A MOK VEZETÉSE

444.HU
Szerző: HORVÁTH BENCE
2022.12.22.


Sok pontosítást és helyenként hevesebb vitát hozott a két és fél órás egyeztetés.


Csütörtök délután szokatlan formátumban, facebookos élő közvetítés keretében tárgyalt egymással Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár és a Magyar Orvosi Kamara vezetősége. Az esemény oldala alapján a találkozót az államtitkár kezdeményezte, és a MOK felvetése volt, hogy legyen nyilvánosan követhető.

A téma elsősorban a kormány legújabb, egészségügyet érintő rendelettervezetei voltak, melyek következtében például a magánegészségügyben dolgozó orvosok egy részét a szakvizsgájuk megújításának feltételeként visszavezetnék a közellátásba...

ELHUNYT KERTÉSZ ÁKOS ÍRÓ, AZ AMERIKAI NÉPSZAVA VOLT MUNKATÁRSA - A MAGYAR NÉP PRÓFÉTÁJA VOLT

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2022.12.22.


Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 91 évében, Montrealban elhunyt Kertész Ákos Kossuth-díjas író, dramaturg, publicista, az Amerikai Népszava volt munkatársa, akinek kanadai emigrációja is egyik lapunkban megjelent írásához kapcsolódik. Kertész Ákos irodalmi munkásságát egyebek mellett Kossuth-díjjal, József Attila-díjjal, Arany János-díjjal, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetéssel ismerték el, de legnagyobb elismerése olvasói szeretete volt.

Kertész Ákos Budapest díszpolgára volt, amelytől az ellene indult antiszemita, szélsőjobboldali támadás miatt politikai okokból megfosztották, az Amerikai Népszavában megjelent vitatott és az eredeti jelentéséből kiforgatott írása miatt. Kertész Ákos irodalmi jelentőségének értékelése és a magyar irodalomban való méltó elhelyezése még várat magára, de azt biztosan állíthatjuk, hogy az a tudomány és nem a politika feladata lesz. Mi nem is ennek a mély és gazdag életműnek az értékelésére és összefoglalására vállakozunk, hanem Kertész Ákosra, az emberre emlékezünk.

Kertész Ákos vérbeli író volt, aki számos jelentős művet alkotott, csak a Makrát 12 nyelvre fordították le, de egész életében egyetlen regényt írt: minden regénye ugyanarról szólt. Ezt a regényt nem csupán tollal, hanem saját életével is írta. Kertész Ákos élete leginkább egy Kertész Ákos-regénybe illik. Kertész Ákos annyira azonos volt önmagával és olyannyira a szívéből írt mindent, hogy nem is tudott más életet élni, mint azok a hősei, akiket alkotott, és akik ugyanazzal a problémával küzdöttek: az identitás, az autonóm egyéniség és az asszimiláció, a lázadás és a megfelelés konfliktusa.

Így élte meg saját zsidóságát is, aki magyarnak túl zsidó, zsidónak túl magyar volt, aki zsidóként az egyik legmagyarabb író, aki a magyar nyelv egyik legragyogóbb művelője és szerelmese, akiben a magyar költészet szó szerint élt, mert szinte a teljes magyar költészetet fejből, kívülről tudta. Magyarként arról a problémáról ír, hogyan lehet zsidóként magyarnak lenni, és magyarként zsidónak lenni, s ebben a “zsidó” konkrét származást is jelent, de átvitt értelemben mindenkit, aki úgy akar magyar lenni, hogy megőrzi önmagát, az egyéniségét, a másságát és a szabadságát.

Ebben a tekintetben minden magyar átvitt értelemben zsidó, aki nem tud és nem akar megfelelni a “hivatásos magyarság” elvárásának, az önfeladásnak és az alattvalói attitüd elfogadásának. Nem véletlenül buggyant ki Kertész Ákos szájából a fájdalmas kiáltás, hogy a “magyar genetikusan alattvaló”, mert egész életében ez ellen küzdött. Ebből csak igazi fajgyűlölők, tényleg genetikai alapon gondolkodó rasszisták olvashattak ki rasszizmust, hogy egy “zsidó” merte “gyalázni” a magyarokat.

Nem, nem egy zsidó, hanem egy magyar író József Attilából kiindulva marcangolta önmagát és önmaga magyarságát. József Attila ugyanaz ellen küzdött, egy ugyanolyan rendszerben.

Hogyan lehet megfelelni az elvárásoknak, kinyilvánítani az elkötelezettséget, az ízig-vérig magyarsághoz való tartozást, hogy ne kelljen feladni önmagunkat és ne kelljen alattvalónak lenni. Az identitásválság, amiről minden regénye és egész élete szól, ebből fakad: lehetsz-e még jó magyar, ha nem vagy alattvaló? Az ő válasza az, hogy csak akkor lehetsz jó magyar, ha nem vagy alattvaló. Ez a fő kérdés mozgatta azt az embert, aki minden erejével jó magyar akart lenni, de jó zsidó is, abban az értelemben, hogy nem lesz belőle önmagát is eláruló, a jellemét feladó alattvaló.

Ez pedig még élesebben merül fel, amikor egy diktatúrához kell viszonyulni, amelynek magyarkodó ideológiája testesíti meg az elvárást, hogy ha magyar vagy, akkor alattvalóvá kell lenned, el kell tűrnöd mindent, mindenhez alkalmazkodnod, asszimilálódnod kell, fel kell adnod önmagad, hogy ne lázadj. Mert ha lázadsz, nem vagy jó magyar, hanem zsidó vagy, sorosbérenc, akkor is ha nem vagy zsidó, mert a “zsidóság” az egyéniség, az autonómia, a szabadság és az emberi méltóság, a velünk született emberi jogok megőrzését jelenti. Aki ezt elárulja, akkor sem “zsidó”, ha tényleg az.

Kertész Ákos azt szerette volna, ha a magyar identitás ezzel lett volna azonos, ha jó magyarnak és jó zsidónak lenni ugyanazt jelentené. Ebben az értelemben volt ő eltökélten baloldali: ő nem egy párthoz, politikai irányzathoz, hanem az emberséghez, az emberhez méltó élethez, a szabadsághoz ragaszkodott, hogy senki ne nyomhasson el senkit, ne zsákmányolhasson ki senkit, se jogaiban, se lelkileg, se szellemileg, se anyagilag. Az Istenben nem hívő Kertész Ákos, a nyíltan ateista, így volt a legnagyobb hívő, aki soha nem tagadta meg se Mózest, se Jézust, mert az elveiket vallotta.

Ha nem akart volna Kertész Ákos mindenáron jó magyar lenni, ha nem azonosult volna a legteljesebb mértékben ezzel a néppel, akkor ez nem okozott volna problémát neki. De Kertész Ákos soha nem többes szám harmadik személyben érzett, gondolkodott és írt a magyarságról, hanem mindig többes szám első személyben: mindig “mi”, és soha nem “ők”. Miért nem lehet jó magyarnak lenni, anélkül, hogy alattvalók lennénk? Meg akart felelni mindennek, ami magyar, de nem akart alattvaló lenni, viszont ha nem az, akkor nem jó magyar. Nem jó magyar pedig nem akart lenni.

Azok a “nagy magyarok”, akik őt zsidózták, pocskondiázták, akik 12 éves korában a Dun-parton tudtára adták, hogy ő akkor sem magyar, ha mindenáron az akar lenni, és egészen addig nem tudott róla, hogy ő nem lehet igazi magyar, mert ő egy zsidó, soha nem jutottak el a magyarságról való töprengésnek, vívódásnak erre a szintjére. Kertész Ákos a magyar lét alapproblémáit feszegette, nem egy kívülállóként, hanem teljes mértékben magyarságával azonosulva, és boldogan ismerve fel magában az öreg pesti zsidót, az örök lázadót, aki szabad akar lenni, és a magyarságnak is ezt szánja.

Kevés olyan gyönyörű és felemelő, önostorozó szerelmes verset írtak még a magyarságnak, mint Kertész Ákos Amerikai Népszavában megjelent cikke, amelyben a genetikus (és nem genetikai) alattvalóság miatt korholja népét, mint egy ószövetségi próféta, próbálja felrázni és felébreszteni. Ha nem gondolta volna, hogy a magyar nép ennél jobb, különb, méltóbb, akkor soha nem írt volna ilyen szenvedélyes írásokat, hogy jobbik énjére emlékeztesse.

Mert Kertész Ákos megtalálta a magyarságot lealacsonyító hamis magyar identitást, mint a bajok okozóját, s ez sajnálatosan egybeesik a magyar jobboldaliság “keresztény-nemzeti” ideológiájával. Ezért sem igaz, hogy Kertész Ákos magyargyűlölő rasszista lett volna, aki a magyar faj génjeiben találta volna meg az alattvalói attitűdöt, és minden magyart ezzel azonosított volna, mert ő tudta és hirdette, hogy a szélsőjobboldali hivatásos magyarok ideológiájában van az elnyomás, és a magyar identitásnak az alattvalói jelleggel való azonosítása. A NER éppen ezért nevel alattvalókat.

Azok a nyilasok, hungaristák, fideszesek, orbánisták, közönséges antiszemiták, akik Kertész Ákost magyarellenesnek mondták és gyalázták, soha az életben nem voltak, és nem lesznek olyan jó nagyarok, mint amilyen Kertész Ákos volt. Nyomába nem léphetnek a főállásban magyarok az “öreg pesti zsidónak”, a magyar nyelv, a magyar költészet, a magyar versek szerelmesének, a magyar nyelv egyik legcsodálatosabb művelőjének, a magyarság sorsa miatt aggódó és rágódó olyan hazafinak, amilyen Kertész Ákos volt. Ez ennek a népnek a tragédiája, hogy legkiválóbbjait üldözi el.

Mert Kertész Ákost elüldözték Magyarországról, kormányzati támogatást élvező gyűlöletpropagandát folytattak ellene, antiszemita uszításra használták a magyarságért és Magyarországért érzett felelősségét, fájdalmát, kiáltását. Kertész Ákos az elevenükbe talált: a legfontosabb igazságot mondta ki róluk, és ez dühítette fel őket. A legmagyarabb magyar író, egy öreg pesti zsidó szembesítette őket azzal, hogy amit ők képviselnek, hirdetnek, az nem kereszténység, hanem fasizmus, nem magyarság, hanem jogfosztás, nem hazafiság és “józanság”, hanem alattvalói magatartás.

Kertész Ákos a magyar nép prófétája volt, a próféták életét élte, és a próféták sorsa tejjesedett be rajta.

Kertész Ákos azt hirdette és testesítette meg, hogy ő a magyar: zsidóságával együtt ő képviseli az igazi magyar értékeket, a humanizmust, az emberséget, a jóságot, a szolidaritást, az együttérzést, a szabadságot, a jogot, az emberi méltóságot, az emberhez méltó életet, a magyar kultúrát, a magyarság legjobbjait, a magyar jövőt. Ennek az antiszemita csőcseléknek, amely a magyarságával akarja leplezni hitványságát és aljasságát, az általuk üldözött, jogfosztott, deportált, legyilkolt zsidók a lelkiismeretük, a jobbik énjük, akik magyarságuk igazi értékeire és szépségeire figyelmeztetik őket.

Ez a botrány Magyarországon. Ezért kellett egy szerető szívű, a magyarságáért halni képes írónak 81 éves korában elmenekülnie Magyarországról, mert pokollá tették az életét, szitokszóvá tették a nevét, megkeserítették a mindennapjait és fizikailag fenyegették. Ez a magyar tragédia. Kertész Ákos tíz évet élt Kanadában, amely befogadta, menekültstátuszt adott neki, ahol megtalálta mindazt, amit Magyarországon hiába keresett, amiért Magyarországon reménytelenül harcolt. Ami kielégítette, de boldoggá soha nem tette, mert ő Magyarországon akarta volna ugyanezt.

De Magyarországon ennek az ellenkezője uralkodik, ahol a “fajkeveredéstől” óvja az országot a miniszterelnök, amit nem találnak rasszistának azok, akik Kertész Ákost rasszistának nevezték. Abba halt bele egy kicsit ez a látszólag törékeny, de belül a legkeményebb acélból levő kicsi ember, hogy ezzel teszik tönkre azt az országot, amit szeret, a népet, amelyhez tartozik, és ezt nem veszik észre. Mert az alattvalói létbe asszimilálódtak. Olvassanak több Kertész Ákost a magyarok, ha meg akarják tudni, mi okozza a történelmi tragédiáikat, a lelki, szellemi és anyagi nyomorukat...

ÚJABB CSAPÁST MÉRT A KORMÁNY A VOLT KATÁSOKRA - SOKAN ELESNEK AZ IDEI ADÓKEDVEZMÉNYTŐL, MERT AZ ÁLLAM NEM FIZET

AZ ÉN PÉNZEM
Szerző: LOVAS JUDIT
2022.12.22.


Többszázezer forintot húz ki az állam sok átalányadózó zsebéből azzal, hogy a kifizetési stop miatt sok vállalkozó nem kapja meg a pénzét az államtól. Ha ugyanis az idén kiszámlázott bevétel csak jövőre érkezik meg, akkor elesnek a 2022-es adó- és járulékkedvezményektől, a pénz pedig majd 2023-as bevételnek számít, és fizethetnek utána. Pedig a volt katások közül sokan választották ezt az adózási formát.


- Tessék megbízható cégnek dolgozni! – közölte korábban az adóhivatal egyik munkatársa azzal a vállalkozóval, aki fizetési kedvezményért folyamodott, mert nem fizették ki munkáját, és nem volt miből adóznia. Az adóhivatal álláspontja szerint nem megbízható cég nem volt más, mint a rendőrség, a vállalkozó ugyanis rendszeresen tolmácsolt számukra, csak éppen nem fizettek időben.

Az elmúlt hónapokban sok vállalkozó tapasztalhatta meg, hogy nem fizet a magyar állam és különböző állami fenntartású intézmények. A költségvetési szerveknél október végéig kifizetési stopot hirdettek, és bár a pénzügyminiszter cáfolta, hogy azt év végéig meghosszabbították volna, a valóságban nagyon sokan azóta sem jutottak eddig hozzá az elmúlt hónapokban elvégzett és leszámlázott munkájuk ellenértékéhez. Így például nem fizetett a rendőrség, de például egyes színházak sem...

JÓVÁHAGYTÁK A 9000 MILLIÁRDOS MAGYAR TERVET, DE SZIGORÚ FELTÉTELEKKEL FIZETNEK

TELEX
Szerző: MÁRTON BALÁZS
2022.12.22.


Az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar partnerségi megállapodást és az operatív programokat. Előbbi nagy vonalakban vázolja, hogyan költené el a kormány a 2021-2027-es uniós költségvetésből a Magyarországnak szánt, önrész nélkül mintegy 22 milliárd eurónyi (nagyjából 9000 milliárd forintnyi) felzárkóztatási támogatást, az operatív programok pedig ezt részletezik egy-egy nagyobb téma, cél szerint.

A jóváhagyás nagyon fontos lépés a pénz elköltéséhez és ahhoz, hogy 2022-ben ne veszíthessünk belőle véglegesen, ugyanakkor a jelentős részét továbbra sem tudja lehívni a kormány.

Ennek részben az az oka, hogy a múlt héten – Magyarország és Lengyelország ellenzésével – a tagállamok megszavazták, hogy hazánkban sérül a jogállamiság, ami az uniós költségvetési források elköltését is veszélyezteti. A döntéssel a most jóváhagyott operatív programokból háromnak az 55 százalékát függesztették fel mintegy 2600 milliárd forint értékben...

A MOLT VÁRTÁK, DE TIBORCZ ÉS JELLINEK IS ÉRKEZETT

G7.HU
Szerző: JANDÓ ZOLTÁN
2022.12.22.


Első ránézésre is elég nehezen érthető, miért két NER-céggel karöltve, és nem egyedül venné meg a Mol az Alteo energetikai vállalatot. Úgy tudjuk, eredetileg nem is ez volt az elképzelés, a kormányfő veje, Tiborcz István és a vele egyre gyakrabban üzletelő Jellinek Dániel csak később tűnt fel a sztoriban. Hogy aztán az energetikai cég kétharmadát valószínűleg elég jó áron ők próbálják megszerezni.

Ki és mit vesz?

Hétvégén jelentették be (pdf), hogy egy elég komplex tranzakció keretében a Mol egy leánycége, illetve a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Diófa Alapkezelő Zrt. és a Jellinek Dániel tulajdonában lévő Indotek-Investments Zrt. egy-egy magántőkealapja felvásárolná az Alteót. A Mol közleményében úgy fogalmaztak, hogy

a felek célja, hogy többségi befolyást és közös irányítást szerezzenek az Alteo Nyrt felett.

A vázolt terv alapján a tranzakció végén ugyanakkor a teljes cég a Mol-Tiborcz-Jellinek hármashoz kerülne, úgy, hogy mindhárom szereplő ugyanakkora részesedést szerez.

Az Alteo valószínűleg a Budapesti Értéktőzsde elmúlt évtizedének legnagyobb sikersztorija. A 2008-ban alapított cég mostanra egy rengeteg területet átfogó energetikai szolgáltatóvá vált: jelentős megújuló (főleg nap és szél) valamint hagyományos (főleg gázalapú) villamosenergia-termelő kapacitása van, foglalkozik energiakereskedelemmel, hulladékkezeléssel, e-mobilitással, illetve nyújt komplex energetikai szolgáltatásokat egyéb vállalatoknak is, így üzemeltet és karbantart például ipari erőműveket...

VAJON ORBÁN 2022-BEN MIÉRT PONT AZ OLASZ FASISZTA VALLÁSOKTATÁS ÉS TESTKÉPZÉS FUNDAMENTALISTA ALAPJÁT TEKINTI PÉLDAÉRTÉKŰNEK

FACEBOOK
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2022.12.22.


Sokan értetlenséggel fogadták Orbán tegnapi konfesszióját, miszerint a testnevelés és a hitoktatás a köznevelés legsürgetőbb ügye, „a magyar fiatalok szellemi és fizikai egészsége a két legfontosabb probléma.”
És következett a megszokottnak mondható nagy magyar döbbenet.
Pedig nincs miért megdöbbenni, helyette inkább érdemes emlékezni. 2005 decemberében egy adventi találkozón, az akkori kaposvári püspök, Balás Béla és az ekkor még csak egyszerű református lelkész, Balog Zoltán társaságában tette világossá politikai koncepcióját, s ennek során beszélt arról, hogy a kormányzás hosszú távú munkáját „a magyar oktatásügy teljes áttekintésével kell kezdenünk… És ennek az áttekintésnek a kulcskérdése éppen az, amit te vetettél most itt föl, püspök úr, hogy megadjuk-e a lehetőséget a gyerekeinknek arra, hogy megkapják azt a fajta lelki nevelést, hittanon keresztül, etikaoktatáson keresztül, ami nélkül a későbbiekben nem fogunk tudni helytállni… Na most, ebben az értelemben én a fundamentalizmust, azt az alapjaiban való helyrerázásnak fogom föl, ha szabad itt így fogalmaznom. Tehát vissza kell vinni az oktatást oda, ahol kezdődik. És valójában a gyermeknevelés lényege az alapvető tanításokhoz való elvezetés. Most én ezen a fundamentalista alapon állok személy szerint, és örülnék, hogyha a magyar oktatási rendszer elfogadná majd a választások után, hogy erre az alapra érdemes építkezni.”
Hát most mindez bekövetkezett: Orbán immár saját lábon áll „ezen a fundamentalista alapon”, amelyben szintén nincs semmi újdonság, hisz nem az ő találmánya. Mussolini olasz fasiszta rendszere ugyanezen a fundamentalista alapon állt: kiemelten fontos jelentőséget tulajdonítottak a vallási nevelésnek és a sportnak, az iskolai testnevelésnek, amelynek fő szempontja messze nem az egészség megőrzése volt, sokkal inkább az „olasz faj” katonai igényeinek és harci felkészítésének ideája. A fasiszta vízió minden állampolgárban katonát látott, minden fiatalban a jövő harcosát, akit gyermekkortól kezdve kell felkészíteni a külső és belső ellenséggel szemben. Gentile 1923-as iskolai reformja – amelyet Mussolini „a legfasisztább reformnak” nevezett – ezért vezette be már az alapfokú oktatásba a vallásoktatást, hangsúlyozva, hogy a vallás adja a nép szellemi egységét, s ezért emelte ki a lelki tisztaság mellett a hazát védő testi-fizikai elszántságot. Mindezt ugyanakkor a korabeli katolikus sajtó élesen elutasította, elfogadhatatlannak tartva, hogy a vallást a társadalmi rend őrévé silányítja a fasiszta kormány.
A különbség mindössze annyi, hogy ma ilyen katolikus sajtó nincs Magyarországon.
Szóval megdöbbenésre semmi ok, legfeljebb azon lehet eltöprengeni, hogy vajon Orbán 2022-ben miért pont az olasz fasiszta vallásoktatás és testképzés fundamentalista alapját tekinti példaértékűnek.
Viszont, hogy a dolog értelmét is szem előtt tartsuk, a nemzetközi munkaerőpiacon a magyar fiatal bordásfalon csüngésből, talajtornából és rúdmászásból, valamint hittani ismeretekből a legjobbak közt fog teljesíteni.

ÚJABB FORDULAT AZ EU-S KIFIZETÉSEK ÜGYÉBEN: BRÜSSZEL EGYELŐRE NEM FOGJA MEGTÉRÍTENI A KIADÁSOK JÓ RÉSZÉT

NÉPSZAVA
Szerző: HALAI KATALIN (BRÜSSZEL)
2022.12.22.


Megszületett a várva várt megállapodás a Magyarországnak jutó 22 milliárd eurós uniós kohéziós támogatásról, ám ennek nagy részét is blokkolni fogják, amíg az Orbán-kormány nem biztosítja a bíróságok függetlenségét, nem vonja vissza a „pedofiltörvényt” és nem hozza összhangba menekültügyi eljárását az uniós elvárásokkal. Ez azt jelenti, Brüsszel most újabb összegek kifizetését köti feltételekhez azok után, hogy néhány hete bizonyossá vált, ugyanennek a pénzügyi keretnek egy részét befagyasztják.


Az Európai Bizottság (EB) csütörtökön elfogadta a Magyarországnak járó kohéziós támogatások 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó felhasználásáról szóló partnerségi megállapodást, valamint a részletes célokat tartalmazó összes fejlesztési és belügyi programot. – A csaknem 22 milliárd euró értékű megállapodás segíteni fogja az olyan közös uniós prioritások megvalósítását, mint a területi fejlődés, a klímaváltozás elleni harc és a digitális átállás, az innovatív és befogadó szociális piacgazdaság megteremtése – olvasható az erről kiadott közleményben.

A csütörtöki jóváhagyás azt jelenti, hogy Magyarország ugyan megkezdheti e programok végrehajtását, de egyelőre csak az előfinanszírozáshoz és a technikai segítségnyújtáshoz szükséges kifizetéseket kaphatja meg, a brüsszeli testület a pénz nagy részét blokkolni fogja. A döntés a jogállamisági eljárás keretében már zárolt 6,3 milliárd euró feletti összegre vonatkozik...

"A HATALOM MA IS TUDATOSAN BOMLASZTJA A CIGÁNY SZAVAZÓBÁZIST." - HIDVÉGI BALOGH ATTILA A KLUBRÁDIÓBAN

KLUBRÁDIÓ / REGGELI SZEMÉLY
Műsorvezető: PARA-KOVÁCS IMRE
2022.12.21.A Reggeli személy 2022. december 21-i adásában Para-Kovács Imre vendége Hidvégi Balogh Attila, a romnet.hu főszerkesztője volt.

RÁCZ ANDRÁS: MENEKÜLTEK SZÁZEZREIT ZÚDÍTHATJÁK EURÓPÁRA AZ UKRÁN ENERGETIKAI RENDSZER ELLENI OROSZ TÁMADÁSOK

444.HU
Szerző: RÁCZ ANDRÁS
2022.12.22.


Oroszország több mint két hónapja – október 9. óta – szisztematikusan és koncentráltan támadja Ukrajna energetikai rendszerét, nagy számban alkalmazva rakétákat, robotrepülőgépeket és pilóta nélküli repülő eszközöket. A hadművelet mostanra eljutott oda, hogy a legutóbbi, december 16-ai nagyobb támadássorozatot követően az ukránok minden helyreállítási erőfeszítése ellenére energetikai vészhelyzetet kellett elrendelni, mert az elektromos hálózatot működtető Ukrenergo állami vállalat a fogyasztók több mint felét nem tudta ellátni.

A történtek kapcsán érdemes részletesebben megvizsgálni, hogyan célszerű módszertani oldalról gondolkodni az energetikai rendszert érő orosz támadásokról, és milyen következtetéseket lehet levonni az eddigi, immár nyolc támadássorozatból a jövőre nézve. Az alábbiakban természetesen – szakértelem hiányában – nem energetikai elemzésre teszek kísérletet, hanem a támadások általános értékeléséhez igyekszem néhány szempontot adni.

Oroszország kívül-belül ismeri az ukrán energetikai rendszert

Kezdetnek érdemes leszögezni, hogy Oroszország nagyon részletes, tényleg mélyreható ismeretekkel rendelkezik az ukrán energetikai rendszerről. Egyáltalán nem kell tehát meglepődni azon, hogy Moszkva vajon hogyan képes ilyen szisztematikusan támadni az ukrán elektromos rendszer csomópontjait, egyenként ismerve a kulcsfontosságú transzformátorállomásokat és a hálózat sebezhető pontjait.

Ez a mély, már-már intim ismeretség részben a szovjet időszakra nyúlik vissza, hiszen Ukrajna energetikai rendszerét még a birodalom idején hozták létre. Ukrajna összes nagy erőművét a szovjet korszakban kezdték építeni, és a legtöbbet akkor is fejezték be. Kivételt egyedül a napelemparkok jelentenek, de ezek szerepe az ukrán energiatermelésben elhanyagolható a nukleáris, víz- és hőerőművekhez képest. Hasonló a helyzet a nagy feszültségű vezetékhálózattal: ez is a szovjet időszakban lerakott alapokra épül. A szovjet korszakban épített erőművek és vezetékek teljes dokumentációja értelemszerűen megvan Moszkvában is...

MAGYARORSZÁG 2022: VAN, AKI HAL NÉLKÜL FŐZI A HALÁSZLEVET – HUPPA-LAPSZEMLE

HUPPA
Szerző: HUPP-VÁLOGATÁS
2022.12.22.


Fenyő helyett sok nyugdíjas csak ágakat vásárol

A gyertyák is drágák, mert a Mol alaposan megemelte a gyertya alapanyagának, a paraffinnak az árát, háromszor annyit is elkérnek érte, mint tavaly.

Utoljára az ukrán háború előtt volt ilyen olcsó a gáz

Mi, magyarok mégis háromszor annyit fizetünk érte. A mimagyarok is, de nekik ez nem para.

Gyógyszer- és válaszhiány Magyarországon

A Telex sehonnan nem kapott választ a felvetéseire.

Most a szentesi kórház jelentette be, hogy bezár a szülészet-nőgyógyászati osztálya (is)

Szakorvoshiány miatt a betegeket és a kismamákat januártól Hódmezővásárhelyre, Szegedre és Kecskemétre irányítják. A minap a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház jelentette be, hogy szülészeti-nőgyógyászati osztályán – tartós szakorvoshiány miatt – a teljes körű fekvőbeteg ellátás nem biztosítható tovább.

25 kórház egyáltalán nem kapott pénzt adósságai rendezésére

Míg tavaly az alapítványi formában működő orvosi egyetemek nem kaphattak közpénzből adósság rendezésre forrást az alapítványi időszakra, az idei évben az állami fenntartású intézményekkel azonos elbírálás alá estek.18 ezer aláírásos petíciót vittek a Pintérnek a BM-be, egy beosztottig jutottak

„Érdemi tárgyalást, az elbocsátott pedagógus kollégák visszahelyezését!”

Magyar focialista köztársaság

Orbán Viktort nem zavarják a tévedései, és az sem, hogy minden terve dugába dől.

“Lehetne viccelni ezen a minden alapot, tudást és közegismeretet nélkülöző véleményen, csak hát az a helyzet: a magyar adófizetőknek eddig már több ezer milliárd forintjába került ez a rendszerismereti hiányosság.”

Orbán világképét nem zavarja a valóság

“Ennek legjobb példája, hogy már a bevezető évértékelésben is úgy tett, mintha saját álomvilágában élne és észre sem venné, mi történik körülötte. Bár azzal indított, hogy a rendszerváltás óta a legnehezebb év zárul most, de ez csak ürügyül szolgált arra, hogy utána a sikereket sorolja. Mit neki elhibázott gazdaságpolitika, infláció, egekbe szökő árak, elszegényedő százezrek, akik már alig tudnak enni és/vagy fűteni, mindez lényegében nem téma. A fontos az, hogy ő és csapata a helyén van és ott is marad.”

Pedagógus szakszervezetek: Orbán hazudott

A szakszervezetek képviselői szerint a kormány nem is tárgyalt velük, így már ezért sem javasolhattak alacsony kezdő fizetést a tanároknak.

Bocsánatot kért a 444-től a miniszterelnök sajtófőnöke

Arra egyelőre nincs válasz, a Media1-et miért nem engedték be a Kormányinfóra. A Magyar Hangnál ez már rutinpálya.

Fegyverkereskedelemben és fogyókúrás ételekben utazik a miniszterelnök öccse.

Az eddig háttérben megbúvó Orbán Áron láthatóan elkezdte építgetni a saját céghálóját.

Közgyűlést tartott a végrehajtói kar, de nem váltották le a korrupcióval vádolt elnököt

Szóba sem került a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar december 2-i éves közgyűlésén a Völner-Schadl-ügyként elhíresült korrupciós botrány (????).

Elültették a Szomory Dezső téren a több mint 100 milliós fákat (3 db)

“A fideszes kerületvezetés szerint ez a három fa »óriásfa«, szerintünk viszont a bruttó 130 milliós végösszeg az egyetlen, ami óriási ebben a faültetésben.”

Oroszország és Kína közösen építkezne – a Holdon

“Nemzetközi tudományos állomás“. Biztos is.

Az USA Patriot légvédelmi rendszert adnak Ukrajnának

Hab a tortán:
A magyar állam újabb 45 milliárdot küld az elszakadásért küzdő boszniai szerb kormánynak

A választások előtti, hitelből történő nagy osztogatás nemcsak Magyarországon okozott gondot, hanem a boszniai szerb entitásnál is. Milorad Dodikék kormányát azonban váratlan helyről mentették meg: magyar közpénzből.

ÍZLÉSTELENSÉG A KÖBÖN

FACEBOOK
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2022.12.21.


Most csak úgy hirtelenjében:
Napóleon, a kiváló olasz zeneszerzőt, Paisiellót hívta el, az udvari zenekar megszervezésével megbízva;
Hitler kedvenc műve Lehár Ferenc: A víg özvegy c. operettje volt, ami persze elég sokat elárul róla, de legalább Bayreuth támogatásához ragaszkodott, örült volna, ha sikerül megnyernie Toscaninit (nem sikerült), s tudta, hogy Furtwänglerrel kiváló karmester áll a Berlini Filharmonikusok élén;
Goebbels Naplójának egy helyén Wagner operájának, a Trisztán és Izolda imádatának ad hangot, Josef Kramerről, a bergen-belseni koncentrációs tábor parancsnokáról pedig tudható, hogy leginkább Schumann és Richard Strauss zenéjéért lelkesedett;
Sztálin kedvenc dala a Suliko volt, ezt dudorászta naphosszat, s ez megint sokat elárul a generalisszimuszról, de legalább tudta, hogy kikre kell haragudnia, így a korábban kedvelt Sosztakovicsra, továbbá Prokofjevre és Hacsaturjánra, ám ez utóbbinak végül megbocsátott;
A zongorázó Helmut Schmidt kancellár lemezre játszotta két kedvencének, Bachnak és Mozartnak néhány darabját;
II. Erzsébet egyebek mellett a jazz zenét tartotta nagyra, így például Duke Ellingtont, de szívesen hallgatta, még koncerten is, Horowitz zongorajátékát. Továbbá szerette Fred Astaire-t, és rendkívüli módon kedvelte az anglikán egyházi zenét;
A zongorázgató Putyin Bach, Csajkovszkij, Schubert és Liszt zenéjéért rajong, Rachmaninov Vocalise c. kompozícióját imádja, kedvenc zenéje Schubert Hattyúdal-Szerenádja, Liszt átiratában, a kortárs zeneszerzők közül Alfred Schnittke a favorit (nekem is), s kifejezetten szereti Anna Netrebko hangját és Valerij Gergijev karmesteri munkásságát;
Medgyessy Péter különösen Offenbach zenéjét hallgatja szívesen.
Tudom, a fenti választék, amelyet lehetne folytatni, meglehetősen vegyes. De ezzel a Mága Zoltán „hegedűművész úrral” – lássuk be – azért magasan a legrosszabb zenei ízlése a mi belügyminiszterünknek, Pintér Sándornak van.

EGYRE KEVESEBBEN KERESIK A TEMPLOMOKBAN ISTENT – FŐLEG AZOK MIATT, AKIK OTT VANNAK

TELEX
Szerző: GÉGÉNY ISTVÁN
2022.12.22.


Rengetegen éheznek szeretetre, ám a hazai egyházi vezetők valahogy csak nem akarnak kilépni a celebekkel reklámozott, önszórakoztató gettóegyházból. Miközben pedig az üresedő kőtemplomokat szinte csak az állami források tartják egyben, sorra szaporodnak a virtuális imahelyszínek. A népszámlálás vallási szempontjairól szóló cikksorozat a Szemlélek lapigazgatója, Gégény István írásával folytatódik.


Újra elérkezett a közismert mondás aktualitása, miszerint sok ember minden „másnap” ellátogat a templomba: Húsvét másnapján, meg Karácsony másnapján. Valóban, az éjféli misék létszámadatai alapján, kis hunyorítással, erős túlzással talán még hihetőnek is tűnne a „keresztény Magyarország” mítosza. De ha annyit jelentene a kereszténység, hogy valaki most jött a templomból, nagy bajban lenne az illető társadalom, morálisan mindenképp. Mert a lélek tisztaságát nem kilóra mérik, avagy az ennek a cikksorozatnak az első írását jegyző Fábri Györgyöt idézve: a betlehemi csillag erejét nem tudjuk lájkokkal skálázni.

Ez a felismerés pedig szorosan összefügg a mostani népszámlálással, amelynek vallási hovatartozásra vonatkozó kérdése a legnagyobb udvariassággal közelítve is kevés érdemi információt fog szolgáltatni arról, hogy mennyire járja át a keresztény értékrend, hitbeli elkötelezettség, különösen pedig a kereszténységből fakadó tettek sokasága hazánk polgárainak sokmilliós közösségét. Az viszont látványosan felismerhető, hogy valahogy mindig akkor jut eszébe az egyházi vezetőknek saját tevékenységük fontosságáról különböző reklámfelületeken információt közölni, amikor jelentős mértékű anyagi érdekük fűződik ehhez. Hogy erre a lehengerlő reklámkampányra aztán honnan jut forrás, miközben még a papok fizetését is az állam egészíti ki, maradjon költői kérdés.

S bár lehet ügyeskedni a számokkal, azért mégiscsak a szemünk láttára omlik össze a hazai egyházi struktúra, ezzel párhuzamosan és ettől nem függetlenül egyre indulatosabb, egyre sebzettebb szívű a magyar nemzetnek az a része, amely még nem költözött el melegebb szívű éghajlatra. Ez pedig nem a véletlen műve, hanem egy súlyos rendszerhiba eredménye...


GYÁSZJELENTÉS AZ AUTOKRÁCIÁRÓL

NÉPSZAVA
Szerző: ÁGH ATTILA
2022.12.21.


A 2022-es év a tökéletes autokrácia és a kormányzati káosz tetőpontja volt, az EU kiültette az Orbán-kormányt a szégyenpadra. A gyászjelentés a magyar demokráciáról az év végén már megérkezett az Uniótól, de az Orbán-rezsimmel látszólag még jól robogott az európai vonat; a jogállamiságról való tárgyalások mellett elkarácsonyozgat az orbáni kleptokrácia az Adrián.


Orbán 2018 után ugyan bebizonyította, hogy a tökéletes autokrácia felépíthető, sőt elég hosszú távon működtethető is, kitűnt azonban, hogy a társadalom teljes kontrolljának komoly belső és külső akadálya is van. A parazita hatalmi elit és az uralom működtetését végző szolgasereg eltartása nagyon sok erőforrást követel, és – ahogy a 2022-es év bebizonyította - ehhez még a fokozódó lakossági megszorítások sem elegendőek. A látszatdemokráciába burkolódzó tökéletes autokrácia ugyanis nagyon drága mulatság, csak kívülről, az uniós támogatások segítségével tartható a felszínen. Márpedig az EU türelmetlen természetű, már 12 röpke év után ráunt erre a nagyarányú szervezett lopásra, és 2022 végén már számon kérte az Orbán-rezsimen ezt a nagystílű, Európa-bajnoki méretű korrupciót. Ez volt 2022 decemberének drámája, az orbáni „édes élet” vége.

Az Orbán-kormány nem egyedül indult el az Unióban az autokrácia felé, ezt a kiváló lehetőséget egyetlen új tagállam korrupt politikai elitje sem hagyta ki. A szervezett parazita rablóbanda mindenütt kialakult, és többnyire kormányra is került. Ám végtelen szerénységében megmaradt a megsebzett, hibrid demokrácia működtetésénél, mert talán érzékelte, hogy a kisebb igényű, mérsékelt autokrácia esetében kisebb a külső és belső akadály is. Mindenesetre egy ilyen jól szervezett, központilag irányított tolvajsereget, csúcsra járatott hazugsággyárral csak az Orbán-rezsimnek sikerült megszervezni; bár a lengyel szélsőjobboldali politikai élcsapat többször is megpróbált felzárkózni az orbáni tökéletes autokráciához, de sikertelenül. Ráadásul most közbejött az ukrán háború, és Putyin trójai falovaként az Orbán-rezsim a V4 csoportban is a szégyenpadra került, és egy rövid történelmi pillanatra odalett az évszázados magyar-lengyel barátság.

2022 decemberében annyi történt, hogy az EU megpróbálta visszaterelni az Orbán-rezsimet a mérsékelt autokrácia keleties terepére, ahol a többi új tagállam is tanyázik: mégpedig egy nagy kanyarral a tökéletes autokráciából a részlegesbe, a teljes káoszból a csökkentettbe. Ez a többnyire hibrid demokráciaként emlegetett, mérsékelt autokrácia sokkal inkább fenntarthatónak bizonyult, hiszen a választási rendszere lehetővé teszi kormányváltást, nem tiporja le az ellenzéket, és nem működtet gigantikus méretű hazugsággyárat...

KATONA TAMÁS: A KORMÁNYZATI POLITIKA CSAKIS A HATALMAT SZOLGÁLJA

HÍRKLIKK
Szerző: MILLEI ILONA
2022.12.22.


Azt mondják, ami nem öl meg, az megerősít. 2022-ben sok mindennel kellett szembe néznünk, de még itt vagyunk. Ám volt egy, tulajdonképpen az egész évet meghatározó esemény. Vajon szolgált-e tanulsággal a kormány és a társadalom számára, és ha igen, miben. Sorozatunkban ezt a legfontosabb kérdést jártuk körbe az életünket meghatározó területeken. Most a gazdaságpolitikát vettük górcső alá.


A kormány, illetve a jegybank vezetése napjainkban sem a monetáris, sem a fiskális politikát nem tudja kézben tartani. Ennek a következménye az, hogy sodródunk, az oka pedig a hiteltelenség – mondta Katona Tamás közgazdász, egyetemi tanár. Így hosszú távon is együtt kell élnünk az inflációval. Az Európai Unión belül Magyarországon a legmagasabb az élelmiszerinfláció, a maginfláció messze a legmagasabb, és egyre inkább haladunk afelé, hogy az általános infláció is a legmagasabb lesz. Ebben „előre megyünk”, elmondhatja a Fidesz, hogy „mi vagyunk a legjobbak”.

Mit tart az idei év gazdaságpolitikáját alapvetően meghatározónak?

– 2022 egyik fontos tanulsága az volt, hogy szakpolitikákra és gazdaságpolitikára is szükség van, és ezt már 2010 óta fájdalmasan nélkülözzük. A kormányzati politikának egyetlen stabil eleme van, mégpedig a hatalom megtartása. Szakpolitikák gyakorlatilag nincsenek, és ez most kiütközött. A gazdaság egyik fontos jellemzője, hogy tulajdonképpen nagy baj van, de a legnagyobbat megúsztuk. Mert mit mondott ez a kormányzati irányítás? Hogy mi majd a kanyarban fogunk előzni. Ebből a legrosszabbat megúsztuk, mert ugyan kisodródtunk az útról, de legalább nem ütköztünk frontálisan a szembejövő kamionnal.

Hogy kezelte ezt a magyar kormány?

– Úgy, hogy egyszerűen kicsúszott a kezéből az irányítás. Ma a kormány, illetve a jegybanki vezetés sem a monetáris, sem a fiskális politikát nem tudja kézben tartani. Ennek a következménye az, hogy sodródunk, az oka pedig a hiteltelenség. Ma már a pénzpiacok, a gazdasági szereplők előtt se a kormánynak, se a jegybank vezetésének semmilyen hitele nincs. Eljátszották a hitelüket...