2016. december 12., hétfő

VIDEÓÜZENET MOLNÁR GYULÁNAK ÉS AZ MSZP-NEK

ÁTLÁTSZÓ - SLEJM BLOG
Szerző: slejmshow
2016.12.11.


Lassan vége 2016-nak: kevesebb, mint másfél év van hátra a 2018-as választásokig. Nincs idő a tesze-toszáskodásra. Molnár Gyula nem vállalta, hogy interjút ad nekem, mert nem akarta, hogy szembe kelljen néznie azokkkal a kérdésekkel és kihívásokkal, amelyekre jelenleg nem rendelkezik semmilyen válasszal. Holott ezek nélkül csak a biztos bukásba menetel az MSZP – és ami még súlyosabb, a teljes magyar társadalom is. Oszd meg a videót minél többekkel, hogy még időben elindítsuk azokat a vitákat, amelyeket nem spórolhatunk meg, ha egyáltalán gondolkodni akarunk a Fidesz uralmának meghaladásában:

ITT TEKINTHETŐ MEG

"VITAM ET SANGUINEM"

DR. SZÜDI JÁNOS BLOGJA
Szerző: Dr. Szüdi János
2016.12.12.


Az új magyar uralkodó osztály a Habsburg Birodalom hagyományait követi, amikor megpróbálja konzerválni az ország gazdasági elmaradottságát. Félnek a teremtő rombolástól, amely együtt jár a gazdaság fejlődésével. Számukra a legfontosabb, hogy biztosítsák az általuk irányított kizsákmányoló rendszerek stabilitását, a hatalmat támogató elit előjogait. Ezért nincs szükség sok diplomásra, gimnáziumban érettségizőre. Ezért bővülhet az elavult technológiát képviselő atomerőmű, és nem épülhet szélerőmű. Ezért seprűzték ki az országból az Ubert. Ezért fektetik az uniós fejlesztési pénzeket – termelő beruházások helyett a számukra jelentős hasznot hozó – városközponti rekonstrukciókba, települési villanyvilágítások cseréjébe, kihasználhatatlan stadionok felépítésébe. Ezt a célt szolgálja az olimpiai pályázat is.

„vitam et sanguinem”

Jó dolog a távolbalátó készülék. Ország-világ láthatta, hallhatta, amint egy miniszter, szokásosan jól öltözve, szokásosan jól fésülve, szokásától eltérően sállal a nyakában, egy majdnem üres, üvegajtós, antik könyvszekrény és a tátott szájú ifjúság előtt állva, a magas, boltíves, frissen fehérre festett falak közül üzen nekünk. Üzen nekünk. Nekünk, a választóknak. Egészen pontosan közvetít. Közvetíti a miniszterelnök üzenetét.

A kellékek és a kellékes

A helyszínnek, a kellékeknek jelentősége van. Mint ahogy az üzenetet átadó személynek – Lázár Jánosnak – is. Ő a kormányzati hatalom jelképe, Annak a hatalomnak, amelyre jellemző a könyörtelenség, a kíméletlenség, az elesettek iránti teljes közönyösség, a másság totális elutasítása, a ködösítés, az álszenteskedés. Annak a hatalomnak, amelyik nem az országot, hanem egy új, az általa kreált uralkodó osztály birodalmát építi. Annak a hatalomnak, amelyik több ezer milliárdot fordít – soha meg nem térülő, a miniszterelnök egyéni szeszélyeit megvalósító – presztízsberuházásokra, miközben több ezer milliárdot elvesz és elherdál a sok millió ember biztos öregségét megalapozó nyugdíjkasszából. Mellesleg és főként a közbeszerzés szabályait lenullázva, töménytelen összeget használ fel – a titkosítás szabályaival és lehetőségével visszaélve – követhetetlenül, átláthatatlanul, lehetővé téve a közpénzeken való meggazdagodását mindazoknak, akik közel állnak a tűzhöz.
 
A miniszterelnöki üzenet átadására, továbbítására – a földöntúli hatalom méltóságát, megkérdőjelezhetetlenségét sugárzó falak között – Mezőtúron, a református kollégium felújított könyvtárában került sor. Az antik, majdnem üres, üvegajtós könyvszekrény kiválasztott polcán jól láthatóan elhelyezett egyetlen nyitott könyv, feltehetően a Biblia áhítatra késztet, miközben azt sugallja: a tudás benne foglaltatik. Az ünnepi ruhákba bujtatott, odarendelt, a szónok “nagyságától” meghatódott ifjúság jelképezi: a miniszter nem a levegőbe beszél, a jövőt kézben tartják. A nyak köré – többszörösen és szorosan – tekert sál arra utal, a teremben hideg van, tovább kell emelni az egyházi intézmények fenntartására kifizetett állami támogatások összegét.

Egy üzenet margójára

Az üzenet: “A kormány meggyőződése szerint a legtöbb, amit egy diáknak adni lehet, hogy jó keresztényt, illetve keresztyént és jó magyart nevelnek belőle. Ami ezen túl van az vitatható, megkérdőjelezhető, és nem tudni, kiállja-e a következő évszázadok próbáját. Éppen ezért ez a két pillér garantálja, hogy ami ezer éven át megtartotta az országot, az a jövőben is meg fogja. A kabinet ehhez a nevelési elvhez remél szövetségest a történelmi egyházakban, ennek rendeli alá az új alaptantervet és a magyar oktatáspolitika megszervezését is. A mai magyar állam meggyőződése, hogy az oktatás legfontosabb szereplői az egyházi fenntartású intézmények.”

Az üzenet alkotmányosságát nem érdemes vitatni, miután alaptörvényünk minden rendelkezését – így az államnak az ifjúság oltalmazásával, iskoláztatásával összefüggő feladatait is – a történeti alkotmány vívmányaival összhangban kell értelmezni. [ld.: 3024/2015. (II. 9.) AB határozat] Márpedig ki vonná kétségbe az egyházak múltbéli szerepét, primátusát ezen a téren? Igaz, az oktatást érintő nemzetközi szerződésekkel ellentétes, hogy az állam a szülő akarata ellenére, az általa kiválasztott valláshoz kötődő oktatásba irányítsa a gyermeket. Ez azonban Magyarországon nem számít. Magyarország alkotmányos identitása, önazonossága az oktatásszervezéshez kapcsolódóan sem sérülhet. A mi országunknak senki ne mondja meg, ki tanulhat, s meddig, ki taníthat, hol folyjék tanítás, mit tanítsanak, s miből. [ld.: alaptörvény hetedik módosítás tervezete]

Vissza a múltba
 
Az üzenet értelme világos: nem a jövőt kell építeni, hanem a múltat kell rekonstruálni. Van
potom ezer évünk. Ebből kell választani. Van azonban iránymutató hagyományunk, amelyik majdnem töretlenül végigkísérte ezt az ezer évet: a magyar nemesség sosem a progresszióban, hanem kiváltságainak – bármi áron, akár az ország érdekeinek a feláldozásával – megőrzésében volt érdekelt. Ez az az állapot, amelyik a mai hatalomnak tökéletesen megfelel. Így a kívánatos korszak több-kevesebb bizonyossággal meghatározható: Mária Terézia uralkodásának időszaka. Ez az abszolutizmus kora, a nagybirtokok kora, a jobbágyság kora, a nemesi adómentesség kora. Ez az a kor, amelyben a politikai hatalom nagyon szűk körre koncentrálódik. Az uralkodó cselekedeteinek nincs valós korlátja. Ez az a korszak, amikor a magyar nemességnek újra és újra sikerült megerősítenie kiváltságait.

Így volt ez akkor is, amikor Poroszország megtámadta a Habsburg birodalmat és Mária Terézia 1741 szeptemberében összehívta Pozsonyba az országgyűlést, hogy a magyarok segítségét kérje a támadók elleni hadsereg felállításához. A gyászruhába öltözött királynő beszéde meghatotta a nemeseket. A királyi kérésre a „vitam et sanguinem”, „életünket és vérünket” felkiáltással válaszoltak, bajszuk alatt dünnyögve: “sed avenam non”, vagyis „de a zabunkat nem”. Nem önzetlen felajánlás volt ez. A jelenlévő nemesek megkérték az árat a segítségnyújtásért. Mária Terézia viszonzásul megerősítette a rendi és nemesi jogokat, biztosítva a nemesi birtokok adómentességét, bár a birodalom ausztriai felén a nemesség már régen adózott. A magyar rendek a későbbiek során is – például az 1751-ben megtartott országgyűlésen – a leghatározottabban és egységesen léptek fel ennek a kiváltságnak a védelmében. A nemzeti szuverenitás alapkérdésének tekintették ugyanis ennek fenntartását!

A magyar nemesség kihasználta a Mária Terézia által 1754-ben bevezetett kettős vámrendszert is. Ennek lényege: belső vámhatár húzódott Magyarország és az örökös tartományok között, alacsony vámokkal. Külső vámhatárt “vontak” a birodalom köré, magas vámokkal. Magyarország agrártermékeit a birodalmon belül alacsony kiviteli vám mellett lehetett értékesíteni. Ausztriából és Csehországból származó iparcikkek magyarországi behozatalakor is alacsony behozatali vámot kellett fizetni. E rendszer következtében Magyarországon nem fejlesztették az ipart. A birodalomból alacsony vám mellett lehetett hozni az ipari termékeket az országba. Mellesleg, Mária Terézia vámrendeletében ismételten megerősítette a magyar nemesség adómentességét. Köztudott, Mária Terézia buzgó katolikus volt. Ennek ellenére törekedett az egyházat állami kordában tartani. Nem szerette a zsidókat. Meg próbálta kitiltani őket országai területéről. Ezt az intézkedését utóbb gazdasági megfontolásból visszavonta.

Mindezek összevágnak a mai hatalom céljaival, hatalomgyakorlásával: súlytalan az országgyűlés, a miniszterelnök egymaga dönt nyugdíjról, bérezésről, beruházásokról. A gazdasági önállóság része nemzeti szuverenitásunknak. A gazdaság “motorja” az alacsonyan képzett munkaerő által végzett összeszerelő tevékenység. Megvannak az új földesurak, a földbirtokaikhoz rendelt közmunkásokkal. Bevezették a közterhekhez való hozzájárulás jelentős része alól mentesítő adórendszert. Közismert a hatalmi elit hitbuzgalma...

ITT OLVASHATÓ

MÁSKÉPPEN SZÓLVA A FIDESZESEKHEZ

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Adorján György
2016.12.12.


Elmentek ti a jó büdös francba, ahányan csak vagytok kormánynak csápolók, ebben az illiberális államépítő katyvaszban. És akkor még finom is voltam, nem használtam ki egyáltalán édes anyanyelvünk ízes választékának szaftosabb részét, pedig válogathattam volna bőségesen. Ha a kormányfő valóban megírja szerelmes levelét, immár a sokadikat és azt el is juttatjátok a több mint két millió nyugdíjashoz, akkor ti már biztos nem vagytok normálisak. Ahelyett, hogy szétosztanátok közöttük azt a pénzt, amibe a kézbesítés kerül, de még számtalan helyet fel tudnék sorolni, ahol ennek az összegnek jobb helye lenne.

Meg vagytok ti húzatva, ahányan csak vagytok. Képesek vagytok a pedagógusokra kenni a negatív Pisa eredményeket a diákok hanyatló tudásáról, és iránytűnek tartjátok a házelnökötök valamint frakcióvezetőtök sajtóval kapcsolatos magatartását, meg véleményüket. Kitiltjátok a köztelevízióból Alföldit, Bródyt, Koncz Zsuzsát, meg Kulkát, nem lehet játszani a Vén Európát sem, senki sem kívánatos nálatok, aki másképpen gondolkodik, mint ti. Az anyátok ne sirasson benneteket, mit képzeltek ti magatokról? Mit kommunikáltok egyre inkább arról, hogy a Jobbik is lassan már a baloldalon van, az meg egyre inkább ráfanyalodik a nemzeti radikálisokra. Elmentek nálatok otthonról?

500 milliót adtatok a mezőkövesdieknek focira. Az UTE meg a hírek szerint az üzemeltetésében álló, Szilágyi úti ingatlannak a sport infrastrukturális fejlesztéséhez, azzal kapcsolatban felmerülő kivitelezési és tervezési kiadásokhoz nyújtott támogatásra majd 1 milliárdot kapott. Tudjátok ti a debreceni, meg a ferencvárosi stadionok kihasználtságát, a többit meg sem említve? Elgurult nektek a gyógyszeretek, csak tudnám, honnan vesztek ennyi pénzt. Tán nyomattok ész nélkül, mert én nem nagyon látom a fedezetet. Közgazdász legyen a talpán, aki nem hozzátok kötődve átlátja a költekezésetek mögötti forrásokat és azt nyilvánosságra is hozza, már ha nem titkosítottátok az adatokat.

Titkos itt már amúgy is minden. Korlátozzátok a nyilvánosságot rendesen. Elment nektek az a csöpp eszetek is. Titkosítottátok a válsághelyzet elrendelését kiváltó okokat, olvasható a Helsinki Figyelő blogján. Még a Seuso ügylet részleteit is vagy 30 évre – értesült a Magyar Nemzet...

ITT OLVASHATÓ

A TÉVÉ ELŐTT ÜLTEK SÖRREL A KÉZBEN ÉS KÉT BÖFÖGÉS KÖZÖTT ÚGY HALLOTTÁK, HOGY A PEDAGÓGUSOK BÉREMELÉST KÖVETELNEK?

KETTŐS MÉRCE - NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Tamás Róbert
2016.12.12.


...Szerintem ostoba az az ember, aki úgy akarja megoldani a problémákat, hogy hátat fordít és befogja a szemét. Az oktatás bajban van, de a baj nem az, hogy ezt valaki mérni is tudja és leírja, hanem ott, hogy így teljesítenek a gyerekek. Márpedig az biztos, hogy nem a fiatalok butultak el. És azt sem hiszem, hogy a pedagógusok hülyültek meg hirtelen. Amelyik ország diákjai jól teljesítenek, ott nagyon komoly összegeket fordít az állam az oktatásra és – figyelem, kedves honlapszerkesztő a Magyar Szülők Országos Egyesületénél – a digitális oktatásra. A magyar fiatalok éppen ezeken a területeken véreztek el. És én elhiszem, hogy az évszámok bemagolása rettentően fontos dolog, de az informatikai képzés és a technológiai fejlődés folyamatos követése szintén az. Sőt!

Meg kell újulnia a pedagógus társadalomnak is, mert bizony vannak pályaalkalmatlanok. De ez csak az oktatási rendszer átalakításával párhuzamosan lehetséges. Ameddig valamelyik kormánytag valamelyik rokonának tankönyvét kell megvásárolniauk a szülőknek, mert az a NER-kompatibilis, miközben a könyv hibás, idejétmúlt és úgy rossz, ahogy van, addig nincs miről beszélni. Üzenem a drága MSZOE-nek, hogy a pedagógusok például ezért tüntettek. És minden iskolába, de minden háztartásba is be kell vezetni az internetet, biztosítani a szükséges eszközöket annak használatához. Ameddig sok család álmodni sem mer számítógépről, nem képes fizetni az internet-előfizetést, vagy egyenesen áram sincs, mert nem tudják fizetni a rezsit, addig rohadtul nehéz lesz kimászni ebből.

Az ilyen szülői egyesületnek nevezett gittegylettel pedig soha nem is fog sikerülni. Biztosan vannak értelmes szülők is az egyesületben, de ez az elnökön nem annyira látszik. Márpedig. Kit választ elnökének egy egyesületi tagság? Nyilván a legokosabbat. És aki aktívan benne van az adott területben, mondjuk olyan szülő, akinek iskolás gyermekei vannak.

Nincs több kérdésem.


ITT OLVASHATÓ

ÍGY OLDD MEG A CIGÁNYÜGYET! (1. RÉSZ)

MANDINER BLOG
Szerző: ForgácsIstván
2016.12.12.


A tervek szerint 8 önálló fejezetből álló, összefoglalt megoldási javaslat-csomagot tárok most a Mandiner olvasói elé. A hazai cigány közösségek felzárkózásának előmozdítása érdekében szeretném elérni a hazai pártokat, kormányzati szereplőket, helyi és megyei döntéshozókat, és általában bárkit, aki tehet azért, hogy a hazánk előtt álló egyik legnagyobb kihívásra megfelelő válaszok szülessenek végre.

Úgy vélem, az utolsó pillanatok egyikében vagyunk, és az adott fejezetek utolsó figyelmeztetésnek is hathatnak.
***
Így oldd meg a cigányügyet! – 1. rész
 
Alapvetések, hogy ugyanazt és ugyanúgy lássuk végre
 
Egy (legalább) nyolc fejezetből álló szakmai megoldás-csomag elkészítése nem könnyű
feladat, főleg azért nem, mert ebben a témában sokan sokféle álláspontot, megközelítést képviselnek.
 
Ebből adódóan mindenekelőtt arra van szükség, hogy megegyezésre jussunk, hogy miként is kellene végre valóban reálisan megközelíteni ezt az egész problémahalmazt, és hogyan kellene a lehető legszélesebb körben egységesen, vagy a lehető legegységesebben látni azt, hogy mit jelent ma Magyarországnak mindaz, ami a hazai cigány közösségekkel történik. Látni kell, hogy nemcsak adott állapotokról van szó, illetve, hogy ez az állapot milyen folyamatokat jelent, és hova is tartanak majd ezek a trendek.
 
Évek óta próbálom mindenki szemét felnyitni, és ráébreszteni a lehető legtöbb embert arra, hogy a cigányügy nem ugyanaz a kérdés, mint a '90-es években volt, illetve, hogy milyen veszélyei vannak annak, hogy sokan szánt szándékkal, érdekből, sokan meg egyszerű naivitásukból adódóan próbálják meg félrevinni a legfontosabb nehézségekkel kapcsolatos diskurzust a közbeszédben.
 
A sorozat első részeként pontokba szedve próbálom meg összefoglalni azt, hogy mire van szükség végre ahhoz, hogy értsük, lássuk a hazai cigány közösségekhez kapcsolódó problémákat, és a lehető legtöbben gondolkodjunk hasonlóan arról, hogy mire van szükség a megoldáshoz. Ha ide eljutunk (mármint, hogy sokan látjuk, értjük, gondoljuk ugyanúgy vagy hasonlóan a dolgokat), akkor az segíthet, hogy egységesen tegyünk is az egyértelmű változásért:
 
ITT OLVASHATÓ

ÓRIÁSI RENDŐRI KÉSZÜLTSÉG A LIGETBEN: ÚJABB FAPUSZTÍTÁSRA KÉSZÜL A HATALOM

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: Mr Flynn Rider
2016.12.12.


Bár Baán László, a Liget Projekt miniszteri biztosa égre-földre esküdözött, hogy nem vágnak ki egyetlen fát sem a Városligetben, egy trükkje azért van a dolognak: az emberi hülyeség.

Ma délelőtt ugyanis megjelent a Városligetben, a volt Kertem nevű szórakozóhely mellett egy nagy adag rohamrendőr, akik azért jöttek, hogy a faátültetéseket biztosítsák. A

szemtanúk szerint a helyszínen van két busz és vagy tíz rendőrautó teljes személyzete.
De minek kellenek rohamosztagosok a faátültetéshez a Városligetben?

Azért kellenek, mert a Ligetvédők nevű mozgalom megpróbálja a Városliget beépítését megakadályozni. Kevesen tudják, de 300 ezer tonna betont fognak beönteni a városligetbe az elkövetkező 3-4 évben, 250 milliárd forint közpénzen (nem EU-s pénzből). Ennek "köszönhetően" létrejön Európa egyik legrégebbi közparkja helyén egy múzeumnegyed...


ITT OLVASHATÓ

JÓ-E A TÉLAPÓ MESE?

SZÍNEK ÉS FOLTOK BLOG
Szerző: Göbölyös N. László
2016.12.12.


Már a Télapó sem jó. Már a Télapóból is pszichológiai esetet kreálnak. Méghozzá nem afféle kóklerek, hanem az egyik legtekintélyesebb szaklap, a The Lancet Psychiatry annak nézett utána, hogy vajon árt-e a szülő tekintélyének, ha a gyerek rájön, hogy a Télapó nem is létezik? Megingathatja-e a gyerekekben azt a hitet, hogy a szülők mindig igazat mondanak?  


A megkérdezett pszichológusok először is megállapították, hogy ezt a mesét a szülők élvezik, a velejáró titokzatoskodást úgy élik meg, mintha visszatérnének gyerekkorukba.

A gyerekek, míg egészen kicsik, hisznek benne. Az igazságot az esetek többségének fokozatosan tudják meg, és mint mondják, még nem volt egyetlenegy olyan páciensük sem, akit traumatizált volna az információ, hogy a Télapó nem létezik. A gyerekeknek szükségük van a varázslatra, a várakozás izgalmára és a valóság talán egy kicsit elszomorítja őket, de a szülők iránti bizalmukat nem ingatja meg. Okos magyarázattal egyébként a szülő is megkönnyítheti a Télapó-mese miértjének megértését...

ITT OLVASHATÓ

AZTÁN JÖTT AZ ORBÁNI KISEMBER, A KÖVÉR LÁSZLÓBA OLTOTT ERDÖSINÉ

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Forgács Erzsébet
2016.12.12.


Régebben abban bíztam, hogy elfogynak egyszer a múlt rendszerből itt ragadt és agyilag beragadt önkéntes feljelentők, mert már nem jár semmi extra kedvezmény a görénykedésért. De nem, ezek soha nem fogynak el. Vagy örök életűek, mint Duncan MacLeod a Hegylakóban, vagy újratermelődnek. De itt voltak, itt vannak és itt lesznek, ameddig világ a világ. Itt vannak, leskelődnek és amint valami olyat tapasztalnak, ami szerintük sérti az éppen aktuális kormánypárt és a félistenként imádott vezér érdekeit, azon nyomban telefont ragadnak és hívják a rendőrséget.

Valami ilyen beragadt-agyú maradvány markolhatott rá a kagylóra Zuglóban is, ahol a Magyar Kétfarkú Kutya Párt öt aktivistája éppen a rommá töredezett járdát csinosította. Szokásuk szerint négy színt kombinálva tették legalább jópofává az alaphangon is ocsmány, töredezve pedig még balesetveszélyt is jelentő gyalogos közlekedőt.

De aztán jött az orbáni kisember, a Kövér Lászlóba oltott Erdösiné. Az, aki mindenkit és mindent szemmel tart, akinek van véleménye, mégpedig mindig az, amit az aktuális kormány meghirdet. Ő az, aki vágyik az iránymutatásra, mert saját velőből olyan ostoba, hogy még azt sem tudja, hogy mit tudhat. Meg kell neki mondani, hogy ő mit gondol, onnantól önjáró. Ő az, aki beleordít a fiatal aktivista arcába és savval fenyegeti, aki meg akarja ütni – olykor meg is teszi – azokat, akik más véleményen vannak, mint amit ő bemagolt. Ezek vonulnak a békamenetben, rohannak tapsolni az állami ünnepségeken, ott vannak minden lakossági fórumon. Ők azok, akik panelekben beszélnek és panelekben írnak, mert az készen hozzáférhető és nem kerül semmibe. A tőlük idegen kifejezéseket – bár nem jelentésüknek megfelelően használják, mert fogalmuk sincs a jelentésükről – ékszerként viselik és roppantul büszkék arra, hogy ilyen gördülékenyen képesek érvelni. Vagyis ők ezt hiszik.

Messziről fel lehet ismerni a kommentek között is az orbáni-kisembert. A melldöngetve üvöltő magyarságtudata még nem volt képes rávenni arra, hogy legalább alapfokon elsajátítsa az imádott anyanyelvet. Ebből eredően képtelen egy tőmondatot hibátlanul leírni, ellenben a szerinte feltétlenül tiszteletet érdemlő kifejezéseket minden körülmények között nagy kezdőbetűvel írja. Ha éppen nem kell védeni a hont sem a meneteléssel, sem kommenteléssel, akkor sem lankad az ébersége és amint rendszerellenes tevékenységet észlel, azonnal tárcsázza a hatóságot...


ITT OLVASHATÓ

KASTÉLYOK, VILLÁK, SZÉKHÁZAK - ÍGY GYARAPODOTT A MINISZTERELNÖKI VŐ KÖRNYEZETE AZ ELMÚLT ÉVBEN

ÁTLÁTSZÓ BLOG
Szerző: Csikász Brigitta
2016.12.12.


Mióta Orbán Viktor veje, Tiborcz István otthagyta a közvilágítás-bizniszt a rossz sajtója miatt, egyre-másra jelennek meg hírek az érdekeltségi körébe tartozónak vélt cégek ingatlanvásárlásairól. Olyan üzletekről is, amelyeknél az adásvételhez nevét adó személy feltehetően csak arra szerződött, hogy a valódi tulajdonosok a háttérben maradhassanak. Történik mindez éppen akkor, amikor uniós milliárdok állnak rendelkezésre a kastélyprogramra, és egy új törvény jelentős adókedvezményt is bevezetetett a műemlékek felújítására. Összesítjük a miniszterelnöki vőhöz köthető ingatlanvásárlásokat:

ITT OLVASHATÓ

ÍGY NÉZ KI EGY REPÜLŐTÉR, HA SZTRÁJKOLNAK A TAKARÍTÓK

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: ÁMON KATA
2016.12.12.


Bokáig érő szemétben gázoltak a barcelonai El Prat repülőtéren átutazók és a dolgozók november 28-a és december másodika között, amikor a repülőtéri takarítók öt napra beszüntették a munkát, és papírszemetet szórtak szét a repülőtér területén. A takarítók azóta újra dolgoznak, de december 22-én és 23-án újra sztrájkra készülnek, hiszen munkaadójuk, a Valoriza nem teljesítette a követeléseiket.

A sztrájk hátterében az állt, hogy a Valoriza megszorításokat tervez bevezetni mind a munkaórákat, mind a szabadnapokat illetően. Az El País értesülése szerint a takarítóknak ugyanazt a munkát kellene elvégezniük egy órával kevesebb munkaidőben, és gyakorlatilag alacsonyabb bérért is, ugyanis megvonnák tőlük a vasárnapi és ünnepnapi bérpótlékot. Emellett a szabadnapokat is csökkentenék, ráadásul a munkavállalók csak október és június között mehetnének szabadságra. Értelemszerűen ezek a hónapok nem esnek egybe az iskolaszünettel. Carmen Jata Infante, az egyik, éjszakai műszakban dolgozó takarító szerint emiatt szinte alig tud időt tölteni a családjával. A sztrájkolók azt is kifogásolták, hogy miközben a reptér forgalma egyre inkább növekszik, az ő munkafeltételeik egyre kedvezőtlenebbeké válnak...

ITT OLVASHATÓ

NAGY VÁLTOZÁSOK JÖNNEK - EZT MINDENKI MEGÉRZI MAJD

NAPI.HU
Szerző: Dzinzisz Sztefan
2016.12.12.


Néhány évtizeden belül teljesen átalakul a ma ismert élet: szinte mindenki városokba költözik, miközben egyre kevesebben választják a vidéki életet.            

Hiába lassult az elmúlt időszakban az emberiség gyarapodása az évenkénti 1,24 százalékról 1,18 százalékra, még így is évente 83 millióval nő a Föld lakossága. Mindez persze exponenciálisan nő, így 15 éven belül újabb egymilliárddal több ember él majd a bolygónkon, elérve 2030-ra a 8,5 milliárd, 2050-re a 9,7 milliárd, 2100-ra pedig a 11,2 milliárd főt - olvasható az ENSZ
összefoglalójában.

A gyarapodás nem lesz egységes világszerte, az új lakosság fele 2050-ig Afrikából származik majd. Érdekesség, hogy a fekete kontinens lakossága egyelőre 2,5 százalékkal nő évente, ám az ENSZ előrejelzése szerint ez is jelentősen csökken az évszázad végére, megközelítve a 0,5 százalékot. Ez azonban még így is elég lesz ahhoz, hogy 2100-ra Afrika lakossága a Föld össznépességén belül elérje a 39 százalékot, miközben Ázsiáé 44 százalék lesz. Jelenleg Európában a Föld lakosságának 10 százaléka él (738 millió fő a 7,3 milliárdból), ez 2100-ra ez 5,7 százalékra csökken (646 millió a 11,2 milliárdból).


Így fogy el Magyarország

Az ENSZ szerint mindössze 48 ország lakossága csökken 2050-ig, közte csak 11 olyan ország lesz, amelynek 15 százaléknál is nagyobb mértékben. A rossz hír, hogy ez utóbbi listában Magyarország is szerepel Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Japán, Lettország, Litvánia, Moldávia, Románia, Szerbia és Ukrajna mellett.

Az előrejelzés elkeserítő: amíg 1950-ben 9,3 millióan éltek Magyarországon és 2015-ben pedig 9,8 millióan, addig ez folyamatosan csökken a jövőben, hiszen 2050-re már csak 8,3 millió, 2100-ra pedig 6,5 millió lakost prognosztizál a világszervezet, amelynek ráadásul 47 százaléka 60 év feletti lesz. Cserébe viszont a 85,8 évre nő az átlagos élethossz...


ITT OLVASHATÓ

FIDESZES TROLLOK ÉS A BELHARC

BERKECZ BALÁZS BLOGJA
Szerző: Berkecz Balázs
2016.12.12.


Bod Tamás, az Együtt gyulai önkormányzati képviselője rendesen felkavarta a szelet a Viharsarokban, ahol most különösen a Fidesz nem békés, ugyanis Bod feljelentésére Simonka György személyével összefüggésben költségvetési csalás miatt nyomoznak. Beindult a Simonka-párti trollok szervezése, de ennél is érdekesebb, hogy mennyire tisztán sejlik fel a fideszes belharc a pénzért és a hatalomért. 

Bod Tamás novemberben tett fedezetelvonás gyanúja miatt feljelentést a Legfőbb Ügyészségen Simonka György dél-békési fideszes országgyűlési képviselő ellen. Az ügyészség a mentelmi joggal rendelkező személyek esetén illetékes Központi Nyomozó Főügyészségre továbbította a feljelentést, amelyre egy hete érkezett a következő válasz:
"A tartozás fedezetének elvonása bűntette miatt 2016. november 14. napján a Legfőbb Ügyészségre eljuttatott  és a Legfőbb Ügyészség Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztálya által a Központi Nyomozó Főügyészségre megküldött feljelentésével kapcsolatban értesítem, hogy a feljelentést - szoros tárgyi és személyi összefüggés folytán - a Központi Nyomozó Főügyészségen költségvetési csalás bűntette alapján 1.Nyom.86/2016/86-II számon már folyamatban lévő bűnügyben vizsgáljuk."
Ekkor indult el a lavina, minden fontos sajtóorgánum beszámolt arról, hogy Simonka György személyével összefüggésben költségvetési csalás miatt nyomoznak, ami érhető módon rettentő kellemtelenül érintette a békési fideszes kiskirályt és közvetlen környezetét. 
Az ügy pikantériája, hogy Simonka hű fegyverhordozója, Szegedi Balázs mesterét védve úgy fakadt ki a Facebookon, hogy sajátjait hibáztatja a "Simi" körül zajló nyomozás mögött, mondván:
"Sokan tudjuk, hogy az ügy hátterében az áll, hogy Simit megpróbálják félreállítani, Gyula környéki gazdasági és politikai érdekkörök csak azért, hogy ne tudja a továbbiakban is elérni, hogy a Dél-Békésiek sikeresen szerezhessenek forrásokat a terveikhez. Ha ezek az érdekkörök támadásai sikerrel járnak Simi ellen akkor a pénz az ő ölükbe hullhat."
És ebben a posztban buzdítja ismerőseit arra, hogy: 
"Sokakkal beszélgetve azon törjük a fejünket, hogyan tudnánk a legjobban kiállni Simi mellett ebben a méltatlan, feljelentgetős, rágalmazós helyzetben. A facebook alkalmas arra, hogy az ismerőseinknek elmondjuk, hogy mi az igazság. Én mindenkit arra buzdítok, hogy saját szavaival, érzéseivel és nyelvén írjuk le amit gondolunk."
Továbbá jelzi azt is, hogy szívesen ad muníciót is a kommentekhez:
"Szóval posztoljunk, osszunk, szóljunk hozzá. Ha valakinek mankóként, vagy csak megerősítésként szüksége lenne segítségre akkor privátba írjatok és felveszlek titeket egy tematikus kommunikációs hírlevélre. Oda összegyűjtök néhány gondolatot és megküldöm. Privátba szívesen fogadok minden egyéb tippet, mert baromira bosszant, hogy mit meg nem engednek maguknak."
ITT OLVASHATÓ

FELADJA-E PUTYIN SZÍRIÁT?

BEKIÁLTÁS BLOG
Szerző: Kabai Domokos Lajos
2016.12.11.


A világörökség részeként számon tartott, márciusban felszabadított szíriai várost, Palmirát ismét rohamozzák a dzsihadisták. Amint az várható volt, az amerikaiak szövetségesei által már jó ideje sikertelenül ostromolt iraki Moszulból, s részben a szír hadsereg által orosz és iráni támogatással eredményesen támadott szíriai Aleppóból, több ezer radikális iszlamista húzódott Szíria belső részébe.

Más települések mellett Palmira ellen is támadást indítottak, s ott stratégiai magaslatokat foglaltak el. Tankokkal, páncélos szállító járművekkel, korszerű amerikai fegyverekkel rendelkeznek. A polgári lakosságot sikerült kimenekíteni. A katonai műveletekben együttműködik az iszlám államszervezet, illetve az USA és Szaúd-Arábia által támogatott, a nyugati médiában felkelőknek nevezett al-Nuszra. A műveletek koordinálásához az elmúlt napokban a Facebookon és a Twitteren tömegesen létesített oldalakat is felhasználtak.
 
Riporter a háborúban
 
Mindezt az orosz állami tévé tudósítója jelentette vasárnap este. Jevgenyij Poddubnij és forgatócsoportja hónapok óta tartózkodik a térségben. Feltételezhetően azért képesek a szíriai hadsereg akcióiról gyakorlatilag testközelből, naponta beszámolni, mert mozgásukat az orosz katonai tanácsadók közreműködésével a szír hadsereg biztosítja. A riporter mindezt azzal igyekszik ellensúlyozni, hogy élő bejelentkezéseiben a moszkvai stúdióból rá nyomást gyakorló műsorvezetők kérdéseit gyakran azzal utasítja vissza: ezt nem tudom megerősíteni, mert ott nem jártam...
 
Ennek eredményeként az oroszországi tévénéző abban a kiváltságos helyzetben van, hogy eredeti tudósításokon keresztül követheti az eseményeket. A CNN, az Euronews és a többiek – egy-egy stáb alkalmi kiruccanásától eltekintve – általában amatőr, gyakran csak okostelefonnal készült, nem egyszer az Iszlám Államszervezet által célzatosan eljuttatott (!), manipulált képeket használnak a szíriai helyzetről kiadott, gyakran washingtoni keltezésű, hivatalos közlemények zanzásított közléseinek illusztrálására.
 
A jelenség egyáltalán nem új. Wisinger István: A televízió háborúba megy című kötetében írja, hogy a brit BBC megrendszabályozása, az újságíróknak a harctereken való mozgásának úgymond nemzeti érdekből történő korlátozása már 1985-ben megkezdődött. Az amerikai hírtelevíziók több fokozaton – úgynevezett hotel-tudósítások, katonai ellenőrzés melletti csoportos látogatások szervezése stb. – keresztül jutottak el addig, hogy a harmadik iraki háborúban „a televíziósok már lényegében fegyver nélküli, egyenruhás tagjai voltak a katonai egységeknek. Ők is csak szigorú szabályok szerint végezhették tevékenységüket (...), amelynek érdemi részével kapcsolatban nem lehetett illúziókat táplálni”...
 

REKLÁMCÉGE IS LETT A MÉSZÁROS-KÖZELBEN ÉPÜLŐ MÉDIABIRODALOMNAK

ÁTLÁTSZÓ BLOG
Szerző: Rádi Antónia
2016.12.12.


Reklámügynöki tevékenységet végez majd a Printimus Kft., amelyet a napokban hozott létre a Mediaworks kiadó új tulajdonosa, a Mészáros Lőrinchez kötődő Opimus Press Zrt.

„A kezelésében lévő médiaportfolió reklámtevékenységnek koordinálása érdekében” hozta létre az Opimus Press a Printimus Kft.-t – olvasható a tőzsdén jegyzett anyacég, az Opimus Group Nyrt.
közleményében a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Az Opimus Press október 25-én vette meg a hazájában sikkasztással vádolt osztrák pénzember, Heinrich Pecina érdekeltségét, a Mediaworks kiadót. Pár héttel azután, hogy Pecináék bezárták a 60 éve megjelenő Népszabadságot, a legolvasottabb magyar nyelvű politikai napilapot. Így is marad szépen média a több mint ezer főt foglalkoztató kiadónál: 13 megyei/regionális napilap, a Nemzeti Sport, a Világgazdaság, magazinok és két nyomda.

Az Opimus – amely mindeddig a becsődölt Buda-Cash brókerház vagyontemetőjeként volt ismeretes – az idén tavasszal került Mészáros közelébe. Ekkoriban alapította az nyrt az Opimus Presst is, amely nem sokkal később 20 millió eurós kötvénykibocsájtásba fogott – ekkor már sejthető volt, hogy a Pecina-féle ügylet előkészítésére...
 

ÁLOM KARRIER, ÁLOM MUNKA: TÜRELEMRE HANGOLVA

LELKIZÓNA BLOG
Szerző: Koskovics Éva
2016.12.11.


Van rá esély, hogy meg tudjuk találni a helyünket, a hivatásunkat? Lehet úgy dolgozni, hogy élvezzük is? Igen, természetesen, feltéve, ha:

- olyan szakmád van, ami egyben a hobbid, szórakozásod, amivel szívesen töltesz időt,
- ha az anyagi elvárásaid teljesülnek,
- ha kapsz pozitív visszajelzéseket (főnöktől, piactól, kollégáktól, üzleti partnerektől),
- ha látod a perspektívákat is a munkádban (tanulási, előléptetési, tulajdonossá válási lehetőség stb.).

Persze ahhoz óriási mázli kell, hogy valamennyi feltétel teljesüljön. Ha már egy-kettő megvan, az is jó alap lehet, akkor már nincs okunk panaszra.

De mennyire legyünk türelmesek és egyáltalán, mennyire látjuk reálisan a helyzetünket, a lehetőségeinket? Van, aki évtizedekig képes várni türelmesen (a csodára?), van, aki pár ezer forintos fizetésemelés reményében azonnal lép, ha van rá lehetősége, a többi tényező nem játszik, nála a pénz felülír mindent.

Érdemes lenne ezt a kérdéskört – pláne a fiatal pályakezdőknek, illetve azoknak, akik érzik, nincsenek a helyükön – úgy kezelni, hogy ne sodródjanak az árral, hanem tudatosan építsék jövőjüket.

Ha nincs rá időnk, pénzünk, hogy szakemberhez forduljunk, vagy úgy gondoljuk, meg tudjuk magunk is oldani a kérdést, akkor itt egy tipp arra, hogyan lehet tudatosítani, formába önteni és folyamatában követni a saját elvárásainknak megfelelő ’karrierépítő’ utunkat:

ITT OLVASHATÓ

A VÉSZ ÉS VÁLSÁG MENEDZSELÉSE

OFOE BLOG
Szerző: Gyarmathy Éva
2016.12.11.


Könnyű lenne a fekete-fehér megoldás, mint a sakkban és a mesében: világossal játszik a demokratikus vezető, indul, és tíz lépésben győz a sötét autokratával szemben.

Ideje a 21. századi kihívásoknak megfelelő csoportlégkörről gondolkodni. Nincsen egyféle tökéletes vezetési stílus, mert nem csupán a csoport, de a csoport helyzete is meghatározza, milyen vezetésre és milyen légkörre van szükség. Eltérő vezetői stílus hatékony például vészhelyzet és válsághelyzet esetén.

Ahhoz, hogy ezeken az eltéréseken elmélkedjünk, pontosan meg kell fogalmazni a különbséget az egyes vezetői stílusok között. Emellett meg kell különböztetni a vészt a válságtól, mielőtt állandó háborús övezetté válunk.

A vezetői stílusok

Kurt Lewin a múlt század közepén írta le az autokratikus, demokratikus és laissez faire vezetői stílusokat. Ellentétben az általános elképzeléssel, miszerint a vezetés lazasága szempontjából kontinuumot képeznek a stílusok, sokkal inkább háromszög kapcsolatban érdemes gondolkodni.

Az autokratikus és demokratikus vezetés egyaránt szervezettséget és fegyelmet biztosít. A demokratikus és lassaiz faire vezetés szabadságot ad a csoporttagoknak, hogy belső motivációjuk által tevékenykedjenek. Az autokratikus és lassaiz faire vezetés a tagok együttműködését nem támogatja. Vagyis a csoporterő, a sokféleségből való gazdagodás a demokratikus helyzetben tud érvényesülni.

A szervezetlenség miatt a legkevésbé hatékony a lassaiz faire helyzet. Szabályok nélkül a csoport nem is csoport, inkább véletlenszerűen mozgó egyének összessége.

A demokratikus vezetés esetén a legnagyobb a lehetőség a sokféle szempont és megoldás mérlegelésére, ezért igen hatékony és kreatív formáció. A demokratikus légkör nagy lehetőséget ad a fejlődésre, változásra, és ha új helyzetekre kell megoldásokat hozni, és körültekintően kell mérlegelni, akkor a demokrácia bár lassú, de színes választékot felsorakoztató világa adhat biztos hátteret.

Az autokratikus vezetés eredményes, ha gyors megoldásokra van szükség, és nem kell többféle szempontot figyelembe venni. Emiatt is jellemzően autokratikus vezetésre van szükség vészhelyzetekben, illetve veszélyes üzem esetén.

Vész és válság

A vészhelyzet olyan körülményeket jelent, amelyek során súlyos baj történik, illetve azonnali veszély-fenyegetettség azonosítható. Ezek a helyzetek azonnali beavatkozást kívánnak. Katasztrófa esetén, vagy ha baleset, támadás történik, a mentés illetve a megmenekülés érdekében a gyors, gyakran a szokásos, akár az ésszerű viselkedéstől is eltérő és értékeket is felrúgó megoldásokra lehet szükség. Vészhelyzet esetén nincsen idő mérlegelésre, hanem tenni kell. Sokszor még a kevéssé jó megoldás is jobb, mint a késlekedés.

A válság egészen más jellegű, és a vészhelyzettől eltérően éppen a megfontoltság az, amely segíti a pozitív kimenetet.

A válság, krízis esetén egy korábbi megoldás már nem használható, és új megoldásokat kell kidolgozni. A válság-szituáció maga követeli a változást.

Vannak természetes krízisek, ilyenek például az életkori fejlődési krízisek, amelyek lehetővé teszik, hogy a korábbi viselkedéseket érettebbekre cserélje az ember.

Az emberiség fejlődésében megjelenő rendszeres axiális válságok is természetesek. Amikor egy újabb fejlődési szintre érkezik a kultúra és a társadalom, a korábbi értékeken és megoldásokon túlhalad. Ilyenkor a régi értékek már nem érvényesíthetők, és új értékeket, megoldásokat kell felépíteni.

A csoportok fejlődésében is vannak szakaszok. Másféle folyamatok jellemzik a csoportot a kezdeti udvarias, útkereső formálódó szakaszban, majd a viharos időszakban, amikor a feladatok és szerepek leosztása történik. Miután a konfliktusok időszaka által kialakulnak a normák és értékek, a csoport megszerveződik, kiosztódnak a szerepek és a feladatok. Ezután a teljesítmény felé fordul a csoport
1. Eltérő a dinamika, eltérő a vezető feladata minden fázisban, de különösen a változásokra való felkészültség, ezek természetesként történő elfogadása a fontos.

Ami az egyik fázisban a helyén volt, a másikban már nincsen a helyén. Új viselkedésformák alakulnak ki, és ez természetesen változó menedzselést igényel. A változás mindig válságot, krízist okoz, de csak akkor válik vészhelyzetté, ha továbbra is a régi válaszokat adjuk az új kérdésekre...


ITT OLVASHATÓ

MILYEN ÁLLAPOTBAN VAN A MAGYAR TÁRSADALOM?

TÉNYTÁR BLOG
Szerző: del Toro
2016.12.12.


Azt, hogy milyen „állapotban” van egy társadalom, rendkívül nehéz meghatározni, mivel rengeteg mutatót és mérőszámot kell megvizsgálni hozzá. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) kétévente megjelenő adatsora mindenesetre lehetőséget biztosít, hogy összehasonlítsunk egymással egy csomó országot. Mivel ezeket a statisztikákat már több évtizede elkészíti az OECD, nemcsak térben, hanem időben is megvizsgálhatjuk, javult-e, vagy éppen romlott a helyzet egy adott területen. 

A magyar társadalom összképe sajnos nem sok örömre ad okot, rengeteg kritikus terület van, ahol a legrosszabbak között szerepelünk, kezdve az oktatástól, az általános bizalmon át, az egy főre jutó zöldség és gyümölcsfogyasztásig.


Bizalmatlanok vagyunk...

Nagy részben a szocializmus és a 20. század zűrzavaros évtizedei a felelősek, ám tény, hogy a magyar társadalom továbbra is rendkívül bizalmatlan, mind a politikai és intézményrendszerrel szemben, mind pedig önmagával szemben. A bizalmatlanság egyébként az egész közép-kelet európai régióra jellemző. Némi bizalomra ad okot, hogy míg az idősek általában bizalmatlanabbak, addig a fiatalok már valamivel jobban bíznak az intézményrendszerben, illetve egymásban is. Gazdasági oldalról megközelítve, a bizalmatlanság plusz anyagi terhet ró az országra, hiszen az nagymértékben növeli az adminisztrációt és a bürokráciát, valamint egyes pénzügyi szolgáltatások árában is megjelenik.

A politikai rendszerrel szembeni közönyön és bizalmatlanságon rengeteget javíthatna a megfelelő oktatás. Ugyanis itt a bizalmon kívül az is probléma, hogy rengetegen
úgy érzik, egyszerűen nem értenek a politikához. Persze a bizalom növekedéséhez az is kellene, hogy maga a politika nyitottabbá váljon az emberek számára és ne kézi vezérléssel működjön minden felülről. Az „Akarja-e hogy terroristák megerőszakolják a gyerekét?” hangulatú nemzeti konzultáció még mindig nem igazán ad tényleges beleszólást a politikába.

Érdekes adat az is,hogy a magyar lakosság gondolkodásban inkább mutat
hasonlóságot a kelet-európai államokkal, mint például Szlovéniával. A szociológusok kissé értetlenül állnak azelőtt, hogy a Magyarországra jellemző zárt, magába forduló gondolkodásmód nemcsak a nyugati kultúra magpontjától esik messze, hanem az ország társadalmi összetételéből sem következik. Viszont a tradicionális versus racionális gondolkodásban megfelelünk a nyugat-európai trendnek. További jó hír, hogy valamelyest csökkent az öngyilkosságok száma az elmúlt 15- 20 évben, ám Európában még mindig dobogós helyen vagyunk.

Lerobbantak vagyunk egészségügyileg, és nem szeretünk oktatásra költeni

Egy kérdőív szerint a magyarok nagy része, úgy 40 százaléka érzi úgy, hogy egészsége nincs jó állapotban, ezzel az OECD-országok legalsó negyedében helyezkedünk el. Mondjuk, ez nem csoda, mivel a magyarok kimagaslóan sokat isznak alkoholt és dohányoznak, míg gyümölcsöt-zöldséget csupán a társadalom 30 százaléka eszik minden nap, és az utolsók vagyunk a rendszeres testmozgást tekintve is. Ezt pedig már csak tetézi, hogy az egy főre jutó összeg, amit az állam és az emberek egészségügyre költenek, nálunk 550 ezer forintra tehető, míg az OECD-országokban ez átlagosan 1 millió 120 ezer forintra jön ki. Ezek a tényezők nagyban hozzájárulnak, hogy a nyugat- európai országokhoz képest nálunk relatíve alacsony a születéskor várható életkor...


ITT OLVASHATÓ

MINDENHOL A HATALOM EMBEREI ÜLNEK

CSEPELIEK ÚJSÁGA BLOG
Szerző: Gulyás Erika / csú
2016.12.12.


A kormányzati korrupció 2010 óta felszámolt ellenőrző intézményeit pár hónap alatt vissza lehet állítani, sokkal nehezebb a hétköznapi korrupció, például a hálapénz felszámolása - hangsúlyozták a korrupcióellenes világnapon tartott pénteki tanácskozáson. A tízéves Transparency International Magyarország rendezvényén Tölgyessy Péter az ország egyik legnagyobb bajának nevezte, hogy a Fidesz a korrupciót az élet természetes részének tekinti.

Ha a Fidesz-kormányt követő hatalom meghozza a politikai döntést, akár néhány hónap alatt visszaállítható a fékek és ellensúlyok rendszerének az a szintje, amit 2010-ben Orbánék megörököltek – válaszolta a Népszava jövőt firtató kérdésére Martin József Péter. A Transparency International (TI) Magyarország ügyvezető igazgatója a működésének 10. évfordulóját ünneplő szervezet rendezvényének talán legoptimistább kijelentését mondta ezzel lapunknak.

A hozzászólók vele együtt úgy látták, nulla korrupciós szintet nem lehet elérni, bár a skandináv országokban összehasonlíthatatlanul alacsonyabb a vesztegetés szintje, mint nálunk. Magyarországon a legnagyobb baj, hogy a korrupció mindkét formája rendszerszintűvé vált – értékelte a helyzetet Martin, hozzátéve, hogy a javulás helyett inkább távolodunk az elfogadható állapottól.

A „nagy korrupciónak”, vagy „fehér galléros korrupciónak” is nevezett szinten, ahol nagyon szoros a politikai és a gazdasági hatalom összefonódása, a magyar helyzet 2010 óta minden kutatás, uniós vagy térségi összehasonlítás szerint sokat romlott. A TI vezetője elhárította a kérdést, milyen összetételű kormánynak kellene következnie, hogy visszafordítható legyen a folyamat, hiszen a nemzetközi korrupcióellenes szervezet mindenhol, minden kormány tevékenységét kritikusan vizsgálja, de a kabinet túlhatalmával szembeni fékek és ellensúlyok tiszteletben tartása, az ellenőrző intézmények autonóm működésének engedése már javítana a helyzeten.

A hétköznapi, vagy „kis korrupció” ennél is veszélyesebb, ennek társadalmai beágyazottsága még a hirtelen látványosan gazdagodó kormánypárti barátoknál is jobban mérgezi a közélet hétköznapjait. A kenőpénzek, az egészségügyi hálapénz például a szakértő szerint olyan szinten épült be a társadalom szövetébe, hogy leépítése is sokkal több időt igényelne, mint az intézményrendszer visszaszervezése...

ITT OLVASHATÓ

HOSSZÚ KATINKA EGYMAGA MÁSODIK LENNE A RÖVIDPÁLYÁS VILÁGBAJNOKSÁG ÉREMTÁBLÁZATÁN

444.HU
Szerző: Botos Tamás / MTI
2016.12.12.


Hosszú Katinka a rövidpályás világbajnokságok történetének legjobb szereplésével zárt, ugyanis korábban még senki sem szerzett - a váltókat is beleértve - hét aranyérmet.
Hosszú Katinka a világbajnokságon
  • kedden 400 méter vegyesen győzött, és 200 méter gyorson lett második,
  • szerdán 100 méter háton és 200 méter pillangón lett első,
  • csütörtökön 200 méter háton,
  • pénteken 100 méter vegyesen,
  • szombaton pedig 200 méter diadalmaskodott, illetve 50 méter háton végzett másodikként.
Hosszú a hét aranya mellé két ezüstöt is szerzett, ezzel egyedül is második lenne az éremtáblázaton az Egyesül Államok mögött. Az amerikai csapat nyolc aranyat szerzett, az oroszok már csak hatot.

Hosszú mellett a magyar csapat többi tagja csak két érmet szerzett, Bernek Péter és Verrasztó Dávid egy-egy bronzot...

ITT OLVASHATÓ

AMIKOR SEMJÉN ZSOLT PÁR MONDATBAN ELMAGYARÁZZA, MITŐL UNDORÍTÓ A NER

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: DIÓSZEGIHORVÁTHLAJOS
2016.12.11.


Kinek-kinek érdemei szerint, ugye? Hogy miért járt Bayer Zsoltnak lovagkereszt, arról valószínűleg az utókor (legyen az bármilyen is) sokat fog majd vitatkozni, bár afelől ne legyen kétségünk, hogy kanonizálni azért nem fogják az ő veretes írásait, és ha szerencsénk van, akkor néhány évtized múlva lázálomnak tűnik majd, hogy egy olyan ember emelkedett piedesztálra, akinek munkássága nettó gyűlölködésre épült.

De ma leginkább egy magyarázat van arra, hogy miért járt Bayer Zsoltnak lovagkereszt.
Semjén Zsoltot idézzük:

„Gyerekkorában Bayer Zsolt mellettem ült az iskolapadban. Mellettem fog állni halálos ágyamnál is. Én Bayer Zsoltot sosem fogom megtagadni.”

Ezért. Ezért terjesztette fel saját kezűleg Semjén miniszterelnök-helyettes Bayer sztárpublicistát az egyik legfontosabb állami kitüntetésre – amelyre az érvelés szerint a Gulagon raboskodottakkal való érzelmi azonosulás miatt bizonyult méltónak (arra most ne térjünk ki, hogy erről mi a véleményünk...)

És tehát ezért adta vissza a lovagkeresztjét 111(!) ember, akikre Magyarország büszke lehet, akik ilyen-olyan-amolyan formában sokat tettek értünk, akik valóban kiérdemelték ezt a kitüntetést.

Bayer Zsolt érdeme ugyanis az, hogy Semjén Zsolt mellett ült az iskolapadban, és ő zárhatja majd le egyszer Semjén Zsolt szemét is.

Vegytiszta NER, annak legtökéletesebb, már-már platóni ideája tehát Bayer lovagkeresztje. A NER-ség legelemibb formája.

A Nemzeti Együttműködés Rendszere ugyanis valóban így működik. Ha feleség vagy, fánkozót kapsz. Ha vej, akkor kastélybirodalmat. Ha barát, akkor lovagkeresztet, stadiont, médiaportfóliót, kaszinótengert, rézfán fütyülő rézangyalt. Bármit és mindent.


ITT OLVASHATÓ

AMIKOR KÜLFÖLDRE MEGY A GYEREK

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő
2016.12.12.


Néha eszembe jut, milyen jó lenne most egyetemistának lenni, hiszen a különböző programok segítségével rengeteg külföldi lehetőség nyitva áll előttük, akár csak egy évre is. Itt, a blogon is többször olvashattatok már beszámolókat arról, miben különbözik egy hollandiai, dániai vagy brit egyetem a magyartól, hogyan élték meg a fiatalok a kiköltözést. Arról azonban kevesebb szó esik, hogy élik meg mindezt a szülők. Ma erről olvashattok.

Az angol Jessi Wells francia nyelvet és történelmet tanult az Oxford Egyetemen, majd egy évet a franciaországi Dreux-ban található Lyceé Edouard Branly-ban töltött nyelvi asszisztensként. Édesanyja a Global Graduates oldalon arról beszélt, hogyan élte meg lánya külföldre távozását, hogyan költöztették le Franciaországba, hogyan változott meg a lánya a tőlük távol töltött idő alatt, és mit tanácsolna a hasonló helyzetben lévő szülőknek.

Hova költözött a lányod és mit csinált ott? 
Jessi egy Párizs közeli kisvárosba, Dreux-ba költözött, ahol középiskolás gyerekeknek tanított angolt a British Council nyelvi asszisztensi programjának keretén belül. 

Hogyan zajlott a jelentkezés, és ti, szülőként, miként segítettetek neki? 
Jessi egyetemistaként teljesen egyedül intézte a jelentkezést, de természetesen megkérdezte a véleményünket, és megvitattuk a lehetőségeket – különösen azt, hogy Franciaország mely részeit helyezze előtérbe a jelentkezési lapon. Utánakeresett az időjárásnak, az ételeknek, tényleg mindennek, aztán kikért a mi véleményünket is. Mielőtt elküldte, elolvastuk a jelentkezési lapját, és segítettünk neki a különböző szükséges dokumentumok beszerzésében is. 

Mi aggasztott a költözése előtt? Hogyan segítettetek neki? 
Rengeteg minden aggasztott! Aggasztott, hogy hol lakik majd, és segítenek-e majd neki az emberek. Aggasztott, hogy miként tud alkalmazkodni a tanítás jelentette elvárásokhoz egy másik országban – azt gondoltam, túl nagyok az elvárások vele szemben, bár soha nem kételkedtem abban, hogy felnő a kihívásokhoz. Mindenekelőtt persze azt akartam, hogy épen és boldogan éljen majd új otthonában. 

Mi volt az első benyomásod, amikor megláttad a lakását és a munkahelyét?
Emlékszem, hogy autóval vittük Jessi holmijait, és kicsit rosszul voltam a gondolattól, hogy ott kell hagynom. Dreux egy átlagos észak-francia kisváros, és rémes nap volt: a lakás sötét volt és cigarettától bűzlött. Kicsit megnyugodtam, amikor találkoztunk Corinne-nal, a francia tanárnővel, aki az iskolában fogadott minket: barátságos volt és segítőkész...

ITT OLVASHATÓ

EZEK LEHETTEK HÚSZ FIDESZES POLITIKUS OVIS JELEI

SZEGEDI KATTINTÓS BLOG
Szerző: Trombitás Alfréd
2016.12.11.


Azt szokták mondani, hogy a tehetség már kisgyermek korban megmutatkozik, úgyhogy megpróbáltuk kitalálni néhány kormánypárti politikusról, milyen ovis jellel szimbolizálták nevelőik sajátos képességeiket. A lista hosszú, ám korántsem teljes. A sokoldalú személyiségeknél feltüntettünk alternatív lehetőségeket is, de elsőként igyekeztünk megragadni minden karakter legfontosabb jellemzőjét. Jöjjön hát a Szegedi Kattintós ovis sztárparádéja:  

ITT OLVASHATÓ

A CSÖCSÖK ÁRA

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: rezeda
2016.12.12.


A „G” nap, jelesül azon neves dátum óta, mikor Orbán úr testnedvvé vált, a Hír TV-re is elkezdtek kemény idők járni. Egészen érdekes módon, ahogyan a csatorna nézhetővé avanzsált, a piaci viszonyok egyből ellene kezdtek működni. Piaci viszonyokon a mai Magyarországon azt értjük, hogy Mészáros Lőrinc megveszi, ha meg nem, akkor a lecsóba iramoltatjuk, aki nem lép egyszerre.

Egy kábeltévés társulat úgy döntött, hogy megvédi hetvenezer előfizetőjének lelki üdvét, amelyet úgy tart kivitelezhetőnek, hogy a manapság objektíven tájékoztató, éppen ezért tarthatatlan Hír TV-t kiveszi a kínálatból, s helyette Vajna produkciókra, valamint pornóra csábítja közönségét. Ezt megteheti – sajnos -, az viszont már nem komilfó, hogy mindeközben három milliárd vissza nem térítendő állami nem/köz/nem/pénzt kap. Vagy mi a francot.

A júdásforint hálózat-fejlesztésre járt. Nagy öröm ez, mostantól sokkal jobb minőségben élvezhető majd Vajnáné naccsád, és Hajduné javasasszony műsora. Ezek ketten az új népnemzeti csatornák vezető arcai. Az már csak hab a tortán, hogy ennek folyományaként az análszexet is élesebben lehet szemlélni, hogy adjunk a keresztényi értékeknek is.

Ilyen hatalom is ritkán van a XXI. században – illetve igen, messzebb kicsit, hová egyetlenünk szíve vágyik -, amelyik nem kíméli a pénzt, hogy állampolgáraiból bégető barmokat neveljen. Minekünk ez is sikerült, persze a munka alapú társadalomhoz ez szükséges, amint ez a nyüves PISA-teszt is mutatta. Ha nem olajtól iszamos kézzel jársz-kelsz a nagyvilágban, annyit is érsz.

Nem viccelek. Szűkebb környezetemben az az igazi férfi, aki egy éjszakai műszak alatt nyolc tonnát megmozgat, mindenki más rohadék ingyenélő, akibe kár az étel. Így haladunk az egyszerűség felé, kormányzati hátszéllel. Ők azt hiszik, hogy tízezer forinton meg lehet venni a nyugdíjast. Tartok tőle, hogy igen, zsák krumpliért is lehetett...


ITT OLVASHATÓ

MILLIÁRDOS ÁLLAMI TÁMOGATÁS A SIMICSKA-CSATORNÁT VAJNA-TÉVÉRE CSERÉLŐ SZOLGÁLTATÓNAK

ÁTLÁTSZÓ-MUTYIMONDÓ BLOG
Szerző: Katona Fruzsina
2016.12.12.


Ezekről ne maradj le!

Magánépítkezéseken is hullanak a főváros fái, például ott ahol Mészáros épít (444, 444)Pofátlanul olcsón jutnak önkormányzati lakáshoz a várkerületi fontos emberek (Index, 444)Vizes vb: építkezés a jól bevált ismerősökkel és néhány furcsa tanulmány (Átlátszó, 444)


Ha van 3 perced:

Magánépítkezéseken is hullanak a főváros fái, például ott, ahol Mészáros építEgy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cég épít luxusvillát a Gellérthegyen. Az igen értékes terület korábban közpark volt, de aztán a főváros egy gyors árverezéssel, olcsón privatizálta. Az építési engedélyt azzal a megkötéssel adták meg, hogy bizonyos fákat meg kell hagyni, de ezeket mára kivágták. Nem egyedi jelenség, hogy a nagy állami beruházások mellett a magánépítkezések is veszélyeztetik a város zöldterületeit. (444, 444)

Pofátlanul olcsón jutnak önkormányzati lakáshoz a várkerületi fontos emberekAz I. kerületben teljesen átláthatatlan az önkormányzati ingatlanok bérbeadása: egy hivatalosan nem is létező négytagú bizottság bírálja el a pályázatokat. A testület csak most, az esedékes hosszabbítások miatt ismerhette meg a pályázókat névvel, címmel és bérleti összeggel. Úgy tűnik, mintha az elbírálásnál csak az számítana, hogy a pályázó fontos ember legyen, például helyi képviselő, esetleg a polgármester volt felesége. (Index, 444)

Vizes vb: néhány furcsa tanulmány és építkezés a jól bevált ismerősökkelNyolc nagy építkezés indul a jövő évi vizes vb-hez kapcsolódóan. Budapesten és Balatonfüreden, ebben a körben 13,75 milliárd megy uszodára, akkreditációs központra vagy épp parkolóra. A tenderek, a rendkívüli sürgősség miatt hirdetmény nélküliek voltak. A szervezőket talán váratlanul érte, hogy a fentebbi beruházásokra szükség van, de nem kell aggódni, most megrendeltek egy sor, apró részletekre is kiterjedő tanulmányt. (Átlátszó, 444)

Milliárdos állami támogatást kapott a HírTV-t Vajna-csatornákra cserélő szolgáltatóA PR-Telecom nyár végére kapott meg egy 3,3 milliárdos állami támogatást, amelyet hálózatfejlesztésre fordíthatnak. Szeptemberben közölték a HírTV-vel, hogy idő előtt szerződést bontanak, így jövőre 70 ezer háztartásban nem lesz fogható Simicska csatornája. Egyébként a PR-Telecom többségi tulajdonosa egy máltai offshore cég, amely ugyanazé a vagyonkezelőé, mint az a luxusjacht, amelyen Mészáros Lőrinc nyaralt. (MNO)

A szó talán elszállt, a repülők viszont még mindig a házak felett közlekednekAz elmúlt tíz évben, a repülési útvonalak változása miatt a reptér környéki lakosok elképesztő zajterhelésben élnek. A kerületi civilek szerint az útvonalak változtatását rögzítő közigazgatási határozat eleve jogsértő. A körzet országgyűlési képviselője és a polgármester bele is állt a harcba, olyannyira, hogy sikerült a repülést irányító állami HungaroControl Zrt.-vel szóbeli megállapodást kötniük. (Átlátszó)

Ha van még két perced:

2019 abszurd: A Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke, nem sokkal miniszterelnökké választása után, a börtönben adott interjújában arról mesél, hogy az Átlátszó buktatta le. (Átlátszó Videó)

A zárt táborokból a menekültek bő ezer euróért átkerülhetnek még rosszabb körülmények közé Körmendre. Oda, ahonnan hogy, hogy nem sokan eltűnnek, talán a közeli Ausztriába. (Index)

Kiszivárgott az útmutató, hogyan kell kommentekben megvédeni Simonka Györgyöt, aki ellen költségvetési csalás vádjával nyomoznak. Úgy tűnik, részben fideszes belharcról van szó. (Index, Index)

A Belügyminisztérium Várnegyedbe költözésének terveit a Középülettervező Zrt. készíti, 628 millió forintért. Egy 1960-as terv szerzői vagyoni jogaira hivatkozva más ajánlattevőt nem is vártak. (Átlátszó)

A Transparency International tíz éves születésnapján Tölgyessy Péter  arról beszélt, hogy ma hazánkban államosított a korrupció(24)

Ha komolyan is akarnánk venni a Magyar Időkben megjelent, eredetileg a Kremlnek készült propagandát a Nyílt Kormányzati Együttműködésről, a szervezet működése nem ad erre alapot. (Átlátszó)

Egy amerikai filmes szerint az egész macedón vámrendszer korrupt: direkt a turistákra utaznak, hogy elkobozhassák értékes tárgyaikat. (Global Voices)

Elkészült a jelentés az orosz sportolók államilag támogatott doppingolásáról: 2011 és 2015 között több mint 30 sportág és ezer sportoló lehetett érintett az ügyben. (Guardian)

Putyin lányának kedvenc sportja, az akrobatikus rock’n’roll, évről évre több állami támogatást kap Oroszországban. Most 30 millió dollárból építenek a világon elsőként komplexumot a sportágnak.(444)

A Panama-iratok nyilvánosságra kerülését elősegítő két újságíró a mai napig nem tudja az igazi nevét annak forrásnak, aki megkereste őket a témával. (Szakirodalom)

ITT OLVASHATÓ