2018. február 8., csütörtök

HOGYAN LEGYÜNK DIKTÁTOROK EURÓPA KÖZEPÉN? - SEMMI SINCS INGYEN (ONLINE KÖNYV 18. RÉSZ)

KARVALYOK FÖLDJE BLOG
Szerző: Karvalyok Földje
2018.02.08.Semmi sincs ingyen

Ha már megteremtettük az osztogatás alapjait és van is mit elosztogatnunk, akkor nekiveselkedhetünk az osztogatásnak. Hiába is szeretnénk, sajnos nem tarthatjuk meg országunk teljes költségvetését meg a nemzeti vagyont saját magunknak – és nincs is a világon olyan diktátor, aki ilyet következmények nélkül megtehetne. Bizonyos korlátokat minden egyeduralkodónak figyelembe kell vennie, ám azon túl szabadon mérlegelhetünk és dönthetünk arról, mire akarunk költeni és mire nem.

1. Ki kell fizetnünk a támogatóinkat. Ők azok, akik segítettek hatalomra jutni és ők azok, akik segítenek hatalmon is maradni. Létszámukat csökkenthetjük, hogy csak annyi embert finanszírozzunk, amennyit feltétlen szükséges, de a rájuk áldozott pénzmennyiség meghatározásakor nem garasoskodhatunk. Ha nem fizetünk eleget, akkor híveink előbb vagy utóbb más vezér után néznek, kivéve persze ha bevállaljuk a nyílt terrort velük szemben. Ám mivel látszatra mégis csak demokratikus ország vagyunk Európa közepén, bizonyos szabályokat be kell tartanunk akkor is, ha az nagyon-nagyon sokba kerül nekünk.

2. Ki kell fizetnünk azokat is, akik nyílt színen utálnak minket, viszont a háttérből a mi malmunkra hajtják a vizet. Kik ezek? Például azok az ellenzéki politikusok, akik a juttatásainkért cserébe belülről vakondokként bomlasztják a saját pártjukat, destruktív magatartásukkal pedig ellehetetlenítik az összefogást akár mikrokörnyezetükben, azaz a pártjukon belül, akár a többi ellenzéki párttal, szakszervezettel, civilekkel és egyéb csoportosulással koalícióra lépve.

3. Áldozni kell azokra is, akik ugyan nem tartoznak a számunkra nélkülözhetetlenek klubjába, ám véleményük befolyásolja azokat, akik igahúzásukkal fenntartják a rendszerünket. Az ő árfolyamuk már sokkal alacsonyabb, hiszen tudják, bármikor lecserélhetők vagy feketelistára tehetők – ha az egyik szakszervezeti vezető nem válik be, jöhet helyette másik, a nemzet művészének konkrét személye sincs kőbe vésve. Ők azok, akik kinevezésekkel, egyetemi tanári székekkel, kitüntetésekkel, kisebb-nagyobb megbízásokkal és támogatásokkal minden további nélkül megvásárolhatók és propagandánk szolgálatába állíthatók. Röviden: bárhol, bármikor, bármekkora nyilvánosság előtt olyan beleéléssel és elkötelezettséggel nyalják a talpunkat, dicsőítik személyünket és politikánkat, hogy példájukat sokan követik.

4. Fent kell tartanunk az állam alapvető működését, így erre is áldoznunk kell, ráadásul közalkalmazotti munkahelyeket teremtve biztosítunk egy viszonynak stabilnak mondható, tőlünk erőteljesen függő, minden további nélkül ránk voksoló szavazói létszámot.

5. Az adófizetők nagy tömegének is vetni kell némi koncot – éppen csak annyit, hogy ne halljanak éhen és még véletlenül se figyeljenek azokra, akik lázítani akarják őket. A rájuk fordítandó pénzmennyiség minél alacsonyabb szinten tartásában nagy szerepe van azoknak, akik közvetlenül tudják befolyásolni a tömegeket vagy éppen megakadályozzák, hogy egy-egy szféra dolgozói összefogjanak. Ezek a befolyásolók azok, akik sztrájkot törnek, ellentüntetést szerveznek, a szószékről prédikálnak a tűrésről és a mennyországban elnyert jutalomról, stb. – nekik juttassunk egy kicsit többet, mint a nagy tömegeknek, bár általában nagyon kevés plusszal is megelégszenek.

Ha mindenkit és mindent kifizettünk, akkor a maradék pénzt arra költjük, amire csak akarjuk – ha új stadionra, akkor arra, ha új kormányrezidenciára erkéllyel, szökőkúttal meg istállóval, akkor arra, ha netalán gyermekeink svájci taníttatására, akkor arra, de ha tartalékolni akarunk magunknak és utódainknak, ebből azt is megoldhatjuk

Támogatóink helyzetbe hozása
:...


MENTALITÁSOK

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: VAJDA MIHÁLY
2018.02.02.


...A nagybirtokon jobbágyként, majd cselédként élő nyomorult emberek beidegződéseihez hozzátartozott az alkalmazkodás, az elfogadása annak, amit kívánnak tőlük. Nem is tehettek mást, mint hogy elfogadták azt, ami nekik kijutott; kivándorolni, gondolom, csak a kicsit tehetősebbek tudtak. Megszokták, hogy az egyetlen lehetséges magatartás az alkalmazkodás. Aki nem alkalmazkodik, az pusztulásra van ítélve. S aki őket bujtogatja, az a hatalmasok malmára hajtja a vizet, ha nem is egyenesen azok ügynöke.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy ezek az országok – de most már hadd beszéljek csak Magyarországról – mezőgazdasági országok voltak, s a nagybirtokrendszer következtében elmaradott agrárországok. A lakosság túlnyomó többsége paraszt volt. Szegény, nyomorult paraszt. Ha megszűnt is már a jobbágyság, ezeknek a parasztoknak a mentalitása jobbágymentalitás maradt. Nem válhattak – kevés kivételtől eltekintve – paraszt-polgárokká. Fent már említettem brémai kiruccanásunkat. Egy nyáron német barátainkkal nyaralni voltunk az Északi-tenger partján. Béreltünk egy nyaralót, s egy napon, elfogyván a tojásunk, átmentem a gazdához, aki persze a nyaralók tulajdonosa is volt, tojásért. Nem volt meglepetés számomra, hogy egy polgárlakásba léptem be, ahogy az sem, hogy a gazda azonnal a magyar termelőszövetkezetekről kérdezett, azokról beszélgettünk. Nyugat-Németország északi sík területein a lakosok mezőgazdaságból, állattenyésztésből élnek. A „parasztházak” mindenütt, ahol jártam, Bréma környékén is, gazdag épületek, melyeknek egyik oldalán az állatok, a másikon a – nem mondom már, hogy a „parasztok”, a mezőgazdászok laknak.

De most már tényleg visszatérek Magyarországra. Rendszerváltás. Vége a kommunisták s az oroszok uralmának. Fogjunk neki a demokrácia felépítésének. Kik? Hát azok az eddig ellenzéki értelmiségiek, egyik oldalon az úgynevezett demokratikus ellenzék, többnyire fővárosi polgárlányok és -fiúk, sokszor persze kommunista szülők gyermekei, a másikon a népnemzeti ellenzék, többnyire, gondolom, vidéki és fővárosi konzervatív polgárgyerekek, akik eddig harcoltak a kommunista rendszer ellen, amennyire ezt a körülmények lehetővé tették. Nem hiszem, hogy sokan hitték volna közülünk – én is része voltam a demokratikus ellenzéknek –, hogy mi döntöttük meg a rendszert. A rendszer egyre tehetetlenebbé vált a Szovjetunióban, önsúlya alatt összeomlott, s így kénytelen volt szabadjára engedni csatlósait is. Nem hiszem, hogy a magyarok többsége értette volna, mi történt. Még azt sem hiszem, hogy örültek volna a történteknek. Elvesztették a lábuk alól a szűkös, de biztosnak tűnő talajt. Az ellenzék két pártja az első szabad választásokon még fölényes győzelmet aratott. A népnemzeti ellenzék pártja, az MDF alakíthatott kormányt, az SZDSZ valamivel lemaradt mögötte. A (volt) kommunisták szinte sehol sem voltak. Hogy az ország társadalma milyen fizikai és lelki állapotban van, azt a két „rendszerváltó” párt nem tudta, s nem is gondolta, hogy tudnia kellene. De megkezdődött a demokratikus intézményrendszer kiépítése, a szabad gazdálkodás feltételeinek megteremtése – s az öldöklő harc a két „rendszerváltó” párt között. A demokrácia már csak ilyen. Az emberek – gondolom – csak néztek s nem tapasztalták, hogy bármi jó is történnék velük. Rohantak is négy évvel később a volt kommunistákra szavazni – Kádár alatt, Isten nyugosztalja János bátyánkat, mégiscsak jobb volt. – Nem folytatom a meglehetősen szomorú történetet. Ha azt merészeltem mondani barátaimnak, elvbarátaimnak, hogy vigyázzatok, Viktorunk nagyon okos fiú, akkor csak mérgeskedtek. Ugyan már! Pedig csak Orbán Viktor értette meg – amint értette az országot már Horthy entou­rage-a is, meg Kádár János is: szemben Antall Józseffel meg Kis Jánossal, Horthy, Kádár, Orbán tudta, tudja, hogy mi kell a népnek. Határozott, erős kezű vezetés, amelyik mindig megmondja, mit kell csinálni, és ki a nép ellensége. Biztonság kell, nem szabadság, egyenlőség, testvériség. Szabadság? Az meg micsoda? Egyenlőség? De úgyis mindig becsapnak bennünket! Testvériség, az meg piha! Tán a zsidókat meg a cigányokat kellene szeretnünk? Lett is nekünk illiberális demokráciánk. Az lesz itt, amit a démosz akar, az pedig nem akar liberalizmust. A liberalizmus az zsidó furfang. Nézzétek azt a büdös zsidó öregembert a plakátokon! Azt csak nem akarhatjátok, amit ő akar. Ránk hozni újabb idegeneket. Hát nem elég bajunk van nekünk a zsidókkal, meg a cigányokkal? Stop Soros!
*
De mi baja van a nagy többségében „jobbágymentalitású” népnek a zsidókkal? Nos, ha röviden és összefogottan akarom megérteni, akkor azt kell mondanom, hogy a zsidók polgárok. Hogy ez igaz-e, vagy sem, azt most hagyjuk is. Itt a polgár nem mást jelent, mint olyan embert, aki nem akarja belátni: a köz java azt követeli meg, hogy az egyén alárendelje magát a köznek. S akkor persze nemcsak a zsidók polgárok, másrészről a zsidók jó része sem polgár, csakhogy itt megint bejön a tradíció. Tessék elolvasni Bibó Istvánnak a Zsidókérdés Magyarországon 1944 után című írását. Bibó abból indul ki, hogy a rendi kötöttségekbe szorított Magyarországon ezekből a kötöttségekből két népcsoport szorult ki: a zsidók és a svábok. Aztán a tótok, az oláhok, ki tudja, még kik, miért nem? Mert azok ugyanúgy a magyar földesurak jobbágyai voltak valamikor, ahogy a magyar ajkú parasztok. A zsidók meg a svábok viszont szabad polgárok voltak. Ha megélni akartak, nem engedelmeskedniük kellett, hanem ügyeskedniük, vállalkozniuk. S így a modern idők beköszöntével vagy polgárokká vagy proletárokká váltak. Voltak persze, akik elparasztosodtak, ki tagadja. De a többség a modern városokba ment, kereskedtek, ipart űztek, értelmiségi foglalkozásokat folytattak. Modern városok? Hol voltak itt modern városok? – így többes számban. Igenis voltak. Csak Trianon elcsatolta őket. Kassa, Szabadka, Nagyvárad, Kolozsvár, hogy hamarjában felsoroljam a nagyobbakat. Ami maradt, az vagy nagyon kicsi volt (főképp a Dunántúlon), vagy mezőváros volt, nem polgárváros, hacsak nem paraszt-polgárok városa, de abból alig-alig akadt egy. Maradt a zsidó Budapest. Hogy miért zsidó? Buda aztán soha nem volt zsidó! – míg a Lipótváros el nem kezdett felkapaszkodni a Rózsadombra, Pest meg sváb volt, tessék megnézni régi pesti képeken a cégtáblákat. Én erre már aztán válaszolni nem tudok, meg kellene talán kérdezni várostörténészeket. Mintha a zsidókat a modern korban vonzaná a nagyváros. A zsidó Berlin, a zsidó Bécs, a zsidó New Yorkról nem is beszélve.

De miért maradtak meg zsidónak? Mondjam azt, hogy fogalmam sincs? Mondom. Miért nem váltak Mózes-hitű magyarokká (csehekké, lengyelekké, románokká, ahogy Németföld nyugati vidékein igenis Mózes-hitű németekké váltak)? Érzésem szerint a legjobb úton voltak ehhez. De aztán jött a holokauszt. S ennek emlékét ki nem törli belőlünk senki és semmi. Nemcsak a túlélőkből, leszármazottaikból sem. Talán ezeket az emléknyomokat ismerem föl a másikon?

NINCS TÖRVÉNY, MELY ELHALLGATTATHATNÁ A LENGYEL ZSIDÓK VÉRÉNEK JAJKIÁLTÁSÁT

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: AN
2018.02.08.


A hír még keddi, de ne hagyjuk figyelmünket elsiklani felette: Andrzej Duda lengyel elnök végül aláírta a törvénymódosítást, mely szerint bűncselekmény lett a lengyeleket bűnrészességgel vádolni a holokausztban.

A Nemzeti Emlékezet Intézetéről (IPN) szóló törvényt módosító jogszabályt, melynek új előírásairól Duda utólagos normakontrollt kér ki az alkotmánybíróságtól, az elmúlt napokban Izrael, az Egyesült Államok és Ukrajna is bírálta.

A törvénymódosítás értelmében az IPN ügyészei büntetőjogi eljárásokat indíthatnak majd azok ellen, akik „nyilvánosan és a tényeknek ellentmondva” Lengyelországot, illetve a lengyel nemzetet a nácik bűntetteiben való bűnrészességgel vádolják, vagy „kirívóan csökkentik” e tettek valódi elkövetőinek felelősségét”. Aki ilyet tesz, azt pénzbírsággal vagy akár három évig terjedő szabadságvesztéssel sújtják.

Csavar a történetben, hogy nem számít majd bűntettnek, amennyiben a lengyel bűnrészesség említése művészeti vagy tudományos tevékenység keretében történik.

Mikor Duda kedd délelőtt bejelentette, hogy a törvényt alá fogja írni, azt is hozzátette, hogy a szólásszabadságra, valamint a bűncselekménynek minősülő tettek meghatározásának pontosságára vonatkozóan kikéri az alkotmánybíróság véleményét.

Állítása szerint a törvény eleget tesz annak az Izrael által korábban megfogalmazott követelménynek, hogy ne akadályozza a holokauszt tudományos kutatását, és azt is fontosnak nevezte, hogy a holokauszt túlélői tanúvallomást tehessenek. Ugyanakkor hangsúlyozta: Lengyelországnak szüksége van arra, hogy a második világháború kapcsán megvédhesse jó hírnevét.

Rex Tillerson amerikai külügyminiszter kiábrándítónak nevezte Duda döntését, miközben fájdalmasnak és félrevezetőnek minősítette a „lengyel haláltábor” kifejezést (melynek terjesztését az új lengyel törvény megakadályozná).

Tillerson nyilatkozatával kapcsolatban Krzysztof Szczerski lengyel államfői kabinetfőnök, Duda külügyi államtitkára szerint az amerikai külügyminiszter szavaiból kiderül, mekkora kihívás előtt áll Lengyelország a párbeszédet és a törvényre vonatkozó magyarázatokat illetően. Lengyelországot nyitottnak nevezte az Izraellel és az Egyesült Államokkal folytatott párbeszédre, mely országokkal állandó kapcsolatban áll. A kabinetfőnök szerint mivel Duda a törvény aláírása mellett utólagos normakontrollt kért az alkotmánybíróságtól, ezzel eszközt teremtett az ilyen párbeszéd folytatásához...

ÚTON A TELJES FOGLALKOZTATOTTSÁG FELÉ?

MÉRCE
Szerző: BÜTTL FERENC
2018.02.08.


Ha valaki a jobboldali kormánymédiából (Magyar Idők) tájékozódik, akkor úgy tudja, hogy a magyar munkaerő-piacon minden rendben. Főleg azok, akik csupán az öles szalagcímeket figyelik, a teljes cikkeket már nem olvassák el. „Megvalósult a teljes foglalkoztatottság” – hirdeti a Magyar Idők, vagyis nincs munkanélküliség. „A piacon továbbra is hatszázezres a munkaerő-tartalék”, ergo a munkaerő-hiánytól sem kell félnünk. Minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vagyunk elégedve. 
Aki nem ezt mondja, az minimum Soros-ügynök vagy migráns.

Aztán persze, ha elolvassuk a cikket, akkor kiderül, hogy az igazság árnyaltabb a nagybetűs részben harsogottnál még a Magyar Időkben is. Az elemzői vélemények között vannak kritikusabbak: „Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője pedig arra mutatott rá, hogy szerkezeti változásokra van szükség a munkaerőpiacon, amelyre a részmunkaidő, valamint a piacképes szakképzés jelentené a megoldást.” Itt felsejlik, hogy nem minden tökéletes a munkapiacon – különben miért lenne szükség változásokra? Valamint az is kiderül, hogy a szakképzéssel sincs minden rendben (a hivatalos álláspont szerint a szakképzéssel minden rendben van), mert jelenleg állapotában nem ad piacképes tudást. Homokszemek a gépezetben.

Mi a helyzet valójában a hazai munkaerő-piacon?
...

ELLENSZÉL - ÉLHETŐ SZIGET A LESZAKADÓ ORMÁNSÁGBAN

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: VAS ANDRÁS
2018.02.08.


Szinte az egész országot maga alá gyűrte a Fidesz, de akadnak községek és városok, ahol a demokratikus ellenzék irányít. Vajon miként boldogulhat egy NER-en kívüli polgármester és települése? Sorozatunk közvetkező állomása a baranyai Sámod.

Salétromos, düledező házakra, kidőlt-bedőlt, foghíjas kerítésekre, kátyúszabdalta útra számítunk, hiszen hallani eleget az Ormánság nyomoráról, a munkanélküliségről, a leszakadásról, a közeli Gilvánfa például szinte a szimbóluma lett a másik Magyarország reménytelenségének. Ehhez képest, amikor lekanyarodunk a harkányi útról az alig 180 lakosú kis falu, Sámod felé, elsőként egy modern játszótérre, csinos-fedett szabadtéri színpadra, villanyfényes kézilabdapályára leszünk figyelmesek. No és a meszelt kocsibejáró-hidakra a gondozott, betonlapos csatorna fölött, az út két oldalán pedig a gondosan nyírt tujákra, a festett padokra, a cigarettacsikk-gyűjtőkre. Amint megállunk a kultúrház oldalában, mintegy vezényszóra fél tucat közmunkás kezd el lázasan sepregetni, ketten még az árokba is bemásznak – így már érthető a patyolat rend az utcán.

– Az újságtól? – érdeklődik az első szembekerekező biciklis, akiről hamarost kiderül, Bónis Imre János, az apró település polgármestere. Aki elmondhatja magáról: az egyetlen MSZP-színekben megválasztott faluvezető a Dunántúlon. Huszonnyolc esztendeje irányítja Sámodot, azaz a rendszerváltás óta minden rezsimet megélt, így komoly összehasonlítási alappal rendelkezik, mely korban mennyire – és hogyan – lehetett érvényesülni.

– Sohasem tagadtam, hogy MSZP-s vagyok, pedig akadtak idők, amikor, nem számított előnynek – jegyzi meg. – Kifejezetten hátránynak amúgy ma sem érzem, dolgozni kell, próbálkozni, s akkor valahogy csak haladnak a dolgok.

Persze azonnal hozzáteszi: a 2002-2010 közötti érában lényegesen egyszerűbb volt érvényesülniük, amit az „elmúltnyolcév” fejlesztései is alátámasztanak.

– Akkor vezettük be a gázt a faluba, akkor készült el a játszótér, s négy faluval közösen kiépítettük a szennyvízcsatorna-rendszert – sorolja a faluvezető. – Utóbbi tényleg nagy szó volt, hiszen a négy település együtt nem ad ezer lakost, mégis kaptunk 365 millió forintot.

A jelen viszonyait nézve szinte hasonló bravúr, hogy 2010 óta sem állt meg a fejlődés. Kaptak pénzt a játszótér felújítására, ám látványosabb beruházás a szabadtéri színpad és a közösségi tér: a fedett pódium, s körülötte asztalok, padok, sütőhely. A könyvtár – ami szintén a „szoci éra” hozadéka – akár budai hegyvidéki kerületben is lehetne...

KÁRTYALAPOK AZ UNIVERZUMBAN

QUBIT
Szerző: KÁLMÁN LÁSZLÓ
2018.02.07. 


A programozásról szóló sorozatomban az elejétől fogva azt a szemléletet választottam, hogy programozáskor egy képzeletbeli univerzumot építünk és működtetünk. Kezdjünk bele egy ilyen univerzum megteremtésébe. Persze nagyon egyszerű, már-már bugyuta példával érdemes kezdeni. Ha már egyszer a fejembe vettem, hogy megtanítom a teljesen tájékozatlan olvasót, akkor neki kis segítséggel szinte magának kell mindent kitalálnia. Aki tudja ezeket, az nem tartozik a célközönséghez, aki meg nem, annak jobb teljesen elemi dolgokkal kezdenie. 

Szóval megint a sima 52 lapos francia kártya lesz a példa. Ebben az a jó, hogy mindegyik lap önálló lény a virtuális világunkban, amit a színével (treff, káró, kőr vagy pikk) és az értékével (2–10, bubi, dáma, király és ász) lehet jellemezni, és mindegyik lapból csak egy van (például nincs két kőr 9-es). Ugyanakkor önálló lénynek tekinthető a teljes pakli is, sőt ha például négy egyenlő részre osztjuk a paklit (ahogy például a bridzsben kell), akkor a négy ún. kéz is egy-egy 13 lapból álló lénynek tekinthető, amit valahogy ábrázolnunk kell a számítógép memóriájában.

Tárgyak és tulajdonságok

De maradjunk egyelőre az egyes lapoknál. Talán ott kéne kezdeni, hogy nemcsak ezek a valóságos tárgyak tekinthetők lényeknek a programozáskor, hanem az adott szempontból fontos tulajdonságaik is. Például majdnem mindig fontos a kártyalapok színe és értéke, ezért a színeknek megfelelő 4 tulajdonságot és az értékeknek megfelelő 13 tulajdonságot is ábrázolnunk kell valahogy, még akkor is, ha nem foglalnak külön helyet a memóriában. Minden egyes lapnak szüksége van egy kis helyre, egy bit-sorozatra, amiből leolvasható a színe és az értéke, ilyen értelemben kell a színek és az értékek ábrázolását is kitalálnunk.

Bár a memóriában minden adat egy-egy bit-sorozatnak felel meg, ha nem muszáj, akkor nem bajlódunk bitekkel, hanem a bit-sorozatokat szokásosabb adattípusoknak fogjuk fel, amiket könnyebb leírni, megjegyezni stb. Vagyis a virtuális létezőinket magukat is virtuális létezőkkel ábrázoljuk. Például nagyon gyakran ábrázolunk dolgokat számokkal, mert egyszerű bánni velük, van természetes sorrendjük, és még ezer más okból. (Egy egész szám a memóriában általában 32 bit helyet foglal el, de a számokkal olyan egyszerű bánni, hogy még akkor is szoktunk számokat használni, amikor az ábrázolt dolgok megkülönböztetéséhez messze nincs szükség ennyi bitre.) Hasonlóan jól kezelhetők a karakterek (itt a hagyományos 256 ASCII karakterre kell gondolni, ezek 8 bit helyet foglalnak el), és gyakran használjuk az „igaz” és „hamis” értelmezésű két igazságértéket (más néven Boole-féle értéket), ennek ábrázolásához elvileg csak 1 bit memóriára lenne szükség.

Számokkal nagyon egyszerűen ábrázolhatjuk a színeket, a lapértékeket, a lapokat és a paklikat (kezeket), sőt, többféle megoldás közül választhatunk. Például mondhatjuk, hogy az 52 lapot összesen 52 számmal, mondjuk a 0 és 51 közötti számokkal ábrázoljuk (szokjuk meg, hogy 0-tól kezdjük a számolást, sok szempontból ez a praktikus, ezért ez a szokás), az egész paklit pedig az 52 lapnak megfelelő 52 számból álló tömbbel. Akkor a lapok sorszámából egy egyszerű eljárással kiszámolhatjuk a színüket és az értéküket: megnézzük, hogy az adott lap sorszámában hányszor van meg a 13, és mennyi a maradék. Az első szám 0 és 3 között lesz, vagyis négyféle lehet, ezek felelhetnek meg a négy színnek; a mardék 13-féle lehet, ezek felelhetnek meg a lapértéknek. (Fordítva is csinálhatjuk, 4-gyel osztva.)

Ha nem akarunk állandóan maradékos osztást számolni, akkor megtehetjük azt is, hogy minden lapot két számmal ábrázolunk (egy két számból álló tömbbel), az egyik a színét, a másik az értékét jelöli. Ekkor az egész pakli tárolásához nem 52, hanem 104 számra van szükségünk. Például ezt így jelenthetjük ki valahol a programunk elején:

int pakli[104];

Ezt a sort úgy kell kiolvasni, hogy a pakli szimbólum ezek után egy 104 egész számból (angolul: integer, ezért int) álló tömbre utal, ennyi helyet lefoglalunk a memóriában erre a célra. (Persze másképpen is csinálhattuk volna, például úgy, hogy két 52 hosszúságú tömbnek foglalunk helyet, úgy, hogy az egyikben az egyes lapok színét, a másikban a lapértékét tároljuk.)...

MONDD VIKTOR, TUDTÁL RÓLA TE IS?

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: LÁZÁR GERGŐ
2018.02.08.


Pár napja bebizonyosodott, amit már amúgy is sokan tudni véltünk. Tiborcz István, sajátláb kisasszony férje, Orbán Viktor veje ugyanolyan bűnözőnek látszó közszereplő, mint Rogán Antal, vagy épp Habony Árpád. A 24.hu megszerezte az OLAF jelentést Tiborcz lámpaüzleteiről, ahol milliárdos csalást állapított meg az Európai Unió csalás elleni hivatala. Nem elég hogy gyanús ügyletekbe keveredett Orbán Viktor veje, de úgy néz ki, hogy az állam hathatós segítségével tette mindezt. Polt Péter ügyészsége, valamint a rendőrség tökéletesen asszisztált ehhez.

Már korábban is tudni véltük, hogy Tiborcz István tökéletesen beleillik az Orbán családba. Úgy tűnik, élt a „lehetőséggel,” ő is kivette a részét az ország kifosztásából, pontosabban az Unió által Magyarország számára nyújtott támogatások felhasználásából. Úgy vélhette, nincs ezzel semmi gond, hisz apuka is ugyanezt teszi, akkor meg? A magyarokat úgysem érdekli, majd megoldom okosba’. Hát nem jött össze, István.

Ugyan a magyar hatóságoknak korábban is tudomása volt Tiborcz gyanús ügyleteiről, mégsem tettek semmit. Nem tettek, mert megmondhatták nekik, hogy ne tegyenek. Hogy nézne már az ki, hogy a nagy Orbán Viktor veje lebukik? Ez akkor még csak „az ellenzéki pártok szánalmas próbálkozása” volt. Akkor még letudták ennyivel, a nyomozást lezártnak tekintették, bűncselekmény nem történt. Azonban azzal nem számoltak, hogy még az Uniónak is feltűnik a csalásgyanús esetek sora.

Az OLAF jelentés nem csak Tiborczot és cégét, hanem az egész kormányt és annak szervezeteit minősíti. Bebizonyította, hogy a hazai hatóságok tisztában voltak a csalás bűntettének alapos gyanújával, mégsem tettek az égvilágon semmit. Itt már nincs helye magyarázkodásnak, de az akkor nem is úgy volt, meg amúgy is, az akkori körülmények között nem történt bűncselekmény. Nem, a francot nem. Ezt akkor is pontosan tudtátok ti is és tudtuk mi is!

Mint ahogy a hatóságok szemet hunynak a választási csalások, a tiltott pártfinanszírozások, a megszámlálhatatlan korrupciós ügyek és közpénzrablások felett. Vagy félnek a hatalomtól, vagy ők is részesei ennek a történelmi rablásnak. A lényegen nem változtat. Ezek után kérdem én, miért is csodálkozunk, ha a hazai nyomozó hatóságot és igazságszolgáltatást nem övezi semmiféle tisztelet? Ez mindenkinek szól, aki részese a korrupt NER rendszernek, egy ország szégyenei vagytok!

Egyszer mindannyiunknak elegünk lesz. Elegünk abból, hogy megloptok és hülyének néztek bennünket. Elegünk abból, hogy felettünk próbáltok meg uralkodni, mikor a hatalom a mi kezünkben van. Egyszer vége lesz a jó életnek Habony, Tiborcz, Rogán és a többiek. És nem biztos, hogy ez az idő olyan messze van. A nép csendesen, de zúgolódik...

MÁR VISSZAFORDÍTHATATLANUL NŐ A LEMARADÁSUNK A VILÁGTÓL?

1000 A MI HAZÁNK BLOG
Szerző: HaFr
2018.02.08.


Míg mi itt többségünkben megtaláltuk a világ magyarázó elveként Sorost, Brüsszelt, a migránsokat és általában magyar etnicista tudat univerzális koordináta-rendszerét, addig napról napra nő a lemaradásunk a versenyképes technológiák és iparágak abszorpciójában, nem beszélve ezek élvonaláról. Míg a rettenetes orbánista korrupcióra megnyugtató válasznak fogadjuk el a maffia politikai szóvivőinek primitív trollkodását az életünkben és nem lázadunk a magyarok mélységes megalázása ellen, addig a gyerekeink egyetlen lehetősége a civilizált életre az emigráció marad -- és aki felismeri ezt, az el is megy. Naponta követik egymást a hírek a harmadik világot -- pontosabban ennek a törzsi szintjén élő térségeit-- közelgető egészségügyi rendszerről, az orosz vidékét idéző falusi szegénységről, a politikai hazudozás és durvaság újabb nemzet- és erkölcsromboló fordulatairól, a kilátástalan kormányzati politikáról, amely trükkök és manipulációk ezrein keresztül tartja sakkban a választók relatív többségét. Mikor unja már meg ez a többség is?!

Aki egy kicsit is közelebb van a világban zajló valós fejleményekhez és a helyi értékén tudja kezelni a magyar rögvalóságot, az okkal aggódik a jövőnk elvesztegetése miatt. Őrült, felfoghatatlan ütemben gyorsulnak a negyedik ipari forradalomhoz köthető változások nem csak a legnyereségesebb kutatási-fejlesztési és innovációs környezetekben, a legversengőbb automatizálási és mobilitási iparágakban, hanem -- egyre inkább érzékelhetően -- az emberek mindennapi életében is a közlekedéstől a kiskereskedelmi platformokig. A még mindig összeszerelő -- illetve nyugati tőkén is legfeljebb ezzel exportképes -- Magyarország ostoba, cinikus urai azzal áltatják az ignoráns többséget, hogy mi diktáljuk a tempót, a V4-ek (vagy mi az ördög) "Európa gazdasági hajtómotorja" -- ami konkrétan nettó hazugság, blöff, kegyetlen tréfa, ahogy tetszik...

A KIHALLGATÁS

JÓREGGELT EURÓPA BLOG
Szerző: BENEDIKTY BÉLA
2018.02.07.


Zero Dark Thirty. Ez egy filmcím. Karhryn Bigelow rendezte. Mostanában sűrűn jut eszembe a kezdő képsora.
Egy kihallgatótiszt bemegy egy sötét barakkba, aminek a tetejéről port kavarogtató fénynyilak lőnek be. A tiszttel együtt érkezik egy fekete csuklyás alak is. A barakk végében csuklóinál fogva kikötött rab. A kihallgató odaáll elé.
- Nézz rám! Nézz rám, ha azt mondom, mert fájni fog! Ha lelépsz a matracról, fájni fog. Ha hazudsz, fájni fog!
Egyelőre ennyi.
Megmondom, miért jut eszembe sűrűn ez a jelenet...

STADIONT ÉPÍT A MEGYÉSPÜSPÖK SZEGEDEN, HABONY ÁRPÁD BARÁTAI IS BESZÁLLTAK EGY HELYI FUTBALLKLUBBA

ÁTLÁTSZÓ BLOG
Szerző: SZEGEDI TAMÁS - RÁDI ANTÓNIA
2018.02.08.


A nagypolitika a Tisza-parti városban is beszállt a labdarúgásba. Az egyik helyi klub, a SZEOL SC a harmadosztályban küzd a feljutásért, a másik, a Szeged 2011 a második vonalban a kiesés elkerüléséért. Az Orbán Viktort lelkesen támogató Kiss-Rigó László püspöknek a kormányfő barátja, Garancsi István cége építi a nemzetközi mérkőzések lebonyolítására is alkalmas stadiont. A rivális csapatnál megjelent a miniszterelnöki tanácsadó Habony Árpád baráti köre: a helyi vállalkozó, aki átadta Habony-közelbe a SZEOL-t, korábban csöndben megvált a szegedi közintézményeknek ételt szállító, milliárdos forgalmú cégétől is.

Szegedet is elérte a stadionépítési hullám. Még 2013-ban, az év utolsó közgyűlésén döntött az akkor jobboldali többségű közgyűlés arról, hogy az Etelka soron, a lepusztult Felső Tisza-parti stadion helyén 3 milliárd forintból épüljön fel egy korszerű, ötezer néző befogadására alkalmas futball aréna.

Akkor még úgy tűnt, hogy 2014-ben elkezdődik a munka és két év múlva, 2016 őszén átadják a tízezresre bővíthető stadiont, amelyet 15 évig saját költségén kell üzemeltetnie a győztes pályázónak. A jelentős sportberuházás költségeinek egy részét a tervek szerint az MLSZ által engedélyezett tao-s pénzek, másik részét a költségvetés biztosította. Volna.

A pályázati kiírás ugyan még megjelent. A városi hírek már akkorarról szóltak, hogy a Szeged 2011-Grosics Akadémia akkor NB III-as csapatát üzemeltető, a Szeged-Csanádi római katolikus egyházmegye tulajdonában álló Szeged 2011 Labdarúgó Sportszolgáltató Kft. pályázik. Csakhogy közbeszólt a nagypolitika, s emelt is a téten.

Orbán Viktor miniszterelnök 2014 februárjában Szegeden jelentette be,hogy mégsem a Felső Tisza-parton, hanem a Dorozsmai úti volt Napfény kemping több mint tízhektáros területén épül fel az új szegedi stadion.

Kormányhatározat született arról, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye térítésmentesen megkapja a Dalerd Erdészeti Zrt. 3 hektáros ingatlanát, egy kormányrendelettel a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt lett. A Magyar Közlöny 2016. december 17-i számában pedig az jelent meg, hogy a 2017. évi költségvetésben a kormány 9 milliárd 700 millió forintot csoportosít át egy 8176 férőhelyes futballstadion és egy konferenciaközpontot is magába foglaló Szegedi Ifjúság Centrum kialakítására.

A baloldali városvezetés támogatja a stadion-beruházást. Botka László polgármester, az MSZP korábbi miniszterelnök-jelöltje azt mondta, minden olyan fejlesztés mögé odaáll, ami hozzájárul a város fejlődéséhez, márpedig ez a beruházás szerinte ilyen. „A püspök úr hozta a jó szándékot” – jelentette ki szokásos szegedi évértékelőjén januárjában.

Kevésbé lelkes a helyi Jobbik. Tóth Péter, a párt szegedi szervezetének elnöke, országgyűlési képviselőjelöltje szerint a városban nincs olyan futballélet, ami indokolttá tenné egy többezres stadion építését, ő inkább új egészségügyi és szociális centrumot építene. „Az látszik, hogy Orbán Viktor haveri köre és kedvenc püspöke jár jól az építkezéssel. A Market a kivitelező, mely Garancsi Istvánhoz köthető” – fogalmazott.
Közpénzcunami a püspöki futballba:...

ALDI VS. ELTE (MEGJEGYZÉSPOSZT)

ÖRÜLÜNK, VINCENT? BLOG
Szerző: jotunder
2018.02.07.Index.hu cikk az ALDI bolti eladók jövedelméről.

"Ez az összeg a cégnél töltött idővel arányosan nő, így a tíz évet meghaladóan az üzletben dolgozók havi bruttó járandósága eléri a 372 519 forint kiegészítve a cafeteria elemekkel. A Budapesten belüli és környéki üzleteink dolgozóinak BKV-bérletet is biztosít a cég."

"A boltvezetők bruttó járandósága a cafeteria elemekkel kiegészítve 517 119 forintnál kezdődik, azonban a kiemelt boltokban elérheti a havi bruttó 844 519 forintot is."

Adjunktusok bruttóbére 2018-ban 277 000 forint. Docensek bruttóbére 388 000 forint.

P.S Nagy-Britanniában a brit történelem egyik legsúlyosabb egyetemi sztrájkja készül, több mint hatvan egyetem (az összes híres) érintve van, a szakszervezeti tagok jelentős része sztrájkolni fog. Angliában egy magánnyugdíjpénztár szerűséget tartanak fent az egyetemi oktatóknak és az bizony deficites, a változások elég kellemetlenek lesznek.

Azonban Angliában egy lecturer (adjunktus) több mint kétszer (talán háromszor is) többet keres, mint egy Aldi eladó (azért az Aldi itt is híresen jól fizet) és egy senior lecturer (docens) többet keres, mint egy nagy Aldi menedzsere, sőt tipikusan annyit keres, mint egy regionális Aldi vezető.


TÍZ DOLOG, AMIÉRT JÓ LUXEMBURGBAN ÉLNI

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő
2018.02.08.


Luxemburg Európa és a világ egyik leggazdagabb helye, nyilván nem lehet olyan nehéz 10 olyan dolgot összeszedni, amiért jó ott élni – gondolná az ember. Szerencsére azért Vera posztja (ami természetesen a Tíz dolog-sorozatra íródott) nem erre koncentrál, hanem olyasmikre, melyek kellemesebbé teszik az életet, és nem feltétlenül a pénztől függenek.

„Nehéz úgy összeállítani egy ilyen listát, hogy ne Magyarországgal szemben fogalmazzam meg a szempontokat, hogy itt azért jó, mert itt [bezzeg] valami pont ellenkezőleg van, mint otthon volt, ezt az összehasonlítást nem érzem fairnek, pláne nem Luxemburg esetében, úgyhogy az alábbi listát úgy állítottam össze, hogy végiggondoltam, mit szeretek itt, és minden olyan pontot kihagytam végül, amik a fenti szembeállítást erősítik.

A listát ma (január 25.) reggel írtam, a pontok random jutottak eszembe öltözködés, elindulás, és a zuhogó esőben a buszra várakozás közben. Csak mondom. :)

Meleg a miniszterelnök

Nekem nagyon jó érzés, hogy ez egy olyan ország, ahol a melegség nem hogy nem tabu, de az ország első embere is meleg, ráadásul ittlétem óta nem találkoztam ezzel kapcsolatban semmilyen negatív megjegyzéssel, épp ellenkezőleg. Egyébként a helyettese, a szociális ügyekért felelős miniszter is meleg.

A melegházasság 2014. június 18. óta legális, és Xavier Bettel 2015 májusában élt a lehetőséggel.

Van egyébként erről egy anekdota, nem tudom, mennyire igaz, hogy itt a nagyhercegnek kell ratifikálnia a törvényeket, vagy visszaküldenie a parlamentnek megfontolásra, és hát ő igencsak katolikus, úgyhogy előre szólt, hogy a melegházasságot engedélyező törvényt nem fogja jóváhagyni - erre a parlament eltörölte a vétójogát. :D Szóval ilyen egy liberál fertő ez
..."...

ITT OLVASHATÓ

LÁZÁR-SZÉLJOBB KÉT JÓBARÁT

GONDOLATVILÁGBAN BLOG
Szerző: Andrew_s
2018.02.08.Lázár János gondolt egy nagyot, és letolvajozta a közmunkásokat. Komjáthi Imre, a Munkát, Kenyeret, Tisztességes Béreket (MKTB) egyesület elnöke, a Közmunkások Szakszervezetének társelnöke pedig feljelenti. De a közel kétszázezer ember közvetlen megcímkézése csak az egyik olvasata a történéseknek. A sorok mögött sokkal nagyobb szemétség van.

Egy azzal rokon gondolkodásmód, amelyik alig különbözik a szélsőjobboldal által emlegetett, a cigányságot hasonlóan címkéző retorikájától. Amely ellen valahogy mégis elég izolált a fellépési hajlandóság. Valószínűleg azon egyszerű okból kifolyólag, hogy a közmunkát a kezdetektől azzal a felkiáltással pártolták a széljobberek, amely gyakorlatilag azonos tartalmú Lázár jelenlegi megfogalmazásával. A „most majd megtanulnak dolgozni”, illetve a „legalább nem lopni járnak” típusú beszólásokra gondolok, amelyek unos untalan visszaköszönnek az internet bugyraiból. Jellegzetesen olyanoktól, akik a közmunkát legfeljebb a vízcsap-retorikából ismerik. Esetleg a munkát is. Mármint azt a munkát, amit nemegyszer a közmunkásokkal végeztetnek. Mert Lázár Jánost is egészen biztosan sokan elnéznék, amint reggel 6-kor lapátot vesz a kicsi kezébe, és elmegy vízelvezető árkot tisztítani. Természetesen az ezért jól megérdemelt közmunkabérért. Aztán a második hónap után visszatérhetnénk vele a közmunka megtárgyalására...


LOP-E ORBÁN?

HUPPA BLOG
Szerző: CSERPES TAMÁS
2018.02.07.


...Hagyományos módon Orbán nem lop. Se rúd szalámit, se marhát, se elektromos masinákat, se ezüst étkészletet. Jogi értelemben sem útonálló, zsebmetsző, sikkasztó, mivel szorgos jogászai alaposan megtisztítják előtte terepet, így aztán mire arra kerül a sor, az egész sógor-komaság szilárdan áll a lábán. Polt Péter, valamint egy egész államapparátus dolgozik azon, nehogy a miniszterelnök véletlenül aknára lépjen, aztán elszálljon a fenébe.

Neki, mármint a drága papának, és még annál is kedvesebb vezérnek papíron nagyjából semmije sincsen. Nála talán még Kádár elvtárs is nagyobb fényűzést évezett a sötét elnyomás évtizedei alatt, bár ő nem gyűjtött futball stadionokat, valamint drága sportcsarnokokat.

Itt mifelénk, az Európai Unió gazdasági, szellemi központjában erkölcsi értelemben folyik a monumentális disznólkodás, mutyizás, garázdálkodás, meg minden más, ami ezekkel a tevékenységekkel jár. Következmények? Jó nagy választási győzelem, aztán „Hajrá Fidesz!”, meg „Folytatjuk, idióta balekok!”. Ebben az üzenetben legalább nagyjából őszinték. A balekok pedig örvendeznek, valamint nemzeti önrendelkeznek, azaz szó nélkül kifizetik a számlát.

Amíg az istenadta népben nem tudatosul, hogy a kórházaktól, iskoláktól, szegényektől elvett, az Uniótól lenyúlt pénzekből folyik a sikeres országépítés, legfőképpen a gazdasági, valamint média birodalom finanszírozása, addig Orbán nem lop, csupán keresztényi alapon nemzetet véd, a VII. parancsolat egyoldalú hatályon kívül helyezésével. A szociális biztonság megszüntetését, az oktatás- és az egészségügy leépítését 2010 előtt embertelen, gazdasági megszorításoknak hívták, ma semminek.

Az áprilisi választás nem Soros György és a háttérhatalmak, valamint Brüsszel és más európai nagyvárosok megállításáról szól. A titokzatos háttérhatalmakat Nemere István, 35 különböző álnéven már rég leleplezte. Talán néhány színvonalas szerelmes regényt is írt a témából egy fenséges, de dolgos tízóraizás közben.

Egyre inkább úgy néz ki, a mindent eldöntő választás nem nagyon szól semmiről, talán csak annyiról: „Akkor folytathatnánk már végre, ti idióta balekok? Köszike!”

Így aztán Orbán nem lop, Mészáros Lőrinc nem stróman, Polt Péter nem fideszes, csak bongyor, Németh Szilárd intelligens, finom modorú gavallér, Kósa Lajos nagymamája pedig szerény krokodilfarmot létesít, mivel nem szeret otthon üldögélni, snowboardozni pedig nem tud. Még...

HOGYAN LEGYÜNK DIKTÁTOROK EURÓPA KÖZEPÉN? - INTÉZMÉNYESÍTETT KORRUPCIÓ ÉS PÉNZMOSÁS, MINT FINANSZÍROZÁSI FORRÁS (ONLINE KÖNYV 17. RÉSZ)

KARVALYOK FÖLDJE BLOG
Szerző: Karvalyok Földje
2018.02.07.


Intézményesített korrupció

Előző rész itt

Állítsunk fel új közbeszerzési rendszert rezsimünk illetve támogatóink pénzügyi alapjainak megteremtése érdekében. Biztosítsuk, hogy minden egyes állami pénzelosztós pályázaton az nyerjen, akit erre méltónak tartunk és annyiért, amennyiért nekünk megéri. Azaz jelentősen felülárazva, bárminemű piaci versenyt teljes mértékben kiküszöbölve, kéz kezet mos alapon. Az uniós projektek közbeszerzéseinél még inkább jöhet a vastagon fogó ceruza és csak a pofátlanságunk szab határt annak, hogy minden egyes harmincmilliós beruházást háromszázmilliósnak állítsunk be. A hatmilliárdost meg tizenhat milliárdosnak.

A rendszer megvalósításához és olajozott működtetéséhez megfelelő mértékben jutalmazott illetve megfélemlített közszolga hadra van szükségünk, hiszen ők azok, akik kiírják és befogadják a pályázatokat, összeállítják azokat a bírálati szempontrendszereket, amelyek lehetővé teszik a nyertesek személyének előre meghatározását és a végén ők azok, akik ellenőrzik valamint elfogadják a teljesítést.

Az új rendszer előnye, hogy csak az kaphat munkát az államtól és az önkormányzatoktól, aki lojális, így tehát csak annak a vagyona gyarapodhat és oly mértékben, akinek ezt lehetővé tesszük. Számolnunk kell azonban a hátránnyal is, amely hosszabb távon jelentkezhet, ez pedig az, hogy a rövid pórázon tartott és vasmarokkal irányított gazdaságunkban szinte teljesen kizárjuk a piaci versenyt, valamint egy olyan vállalkozói réteget hozunk létre, amely csak az állam emlőin éldegélve életképes és bármilyen piaci megmérettetésben elhullana. A segítségünkkel gazdagodó cégek elkényelmesednek, a tényleges versenyképességük nemzetközi szinten a nullával lesz egyenértékű, ahogy az exportra termelés sem igazán várható el tőlük hathatós állami támogatás nélkül. Az ilyen dotált és a széltől is óvott cégek virágélete csak addig tart, amíg sorra kapják az állami megbízásokat, azok hiányában egy-két hónap alatt csődbe mennek. Ráadásul az ilyen lélegeztető gépen és vitaminkúrán tartott cégek nem a termelékenységet elősegítő hosszútávú beruházásokra, cégfejlesztésre összpontosítanak hanem arra, hogy a tulajdonosok minél rövidebb idő alatt minél több pénzt szedjenek ki a kasszából úgy, hogy azt lehetőleg még az országból is kimenekítsék. Ezért aztán gondoskodjunk arról, hogy hathatós segítséget adjunk ezen hatalmas összegek hazai elköltéséhez például az állami vagyon kiárusításával (tudjanak mit venni, olcsó ingatlant, újabb és újabb cégeket, stb.), illetve működtessünk olyan állami pénzmosó számlát, amely segítségével az adófizetést is elkerülhetik a barátaink.

Készítsünk elő csattanós választ azoknak akik azt állítják, haverokat és a közpénz közpénztelenítését preferáló gazdaságpolitikánkkal valójában intézményesítettük a korrupciót: 1. Az elődünk is lopott. 2. A mi célunk a zord nemzetközi környezetben és a globalista multik kegyetlen világában a hazai vállalkozók helyzetbe hozása és megerősítése még akkor is, ha emiatt szembekerülünk az uniós hatóságokkal.

Pénzkivonás:...

A PARLAMENT ELÉ VONULNAK A DIÁKOK, MERT A KORMÁNY RÁ SEM NÉZETT A KÖVETELÉSEIKRE

444.HU
Szerző: CZINKÓCZI SÁNDOR
2018.02.07.


Mivel a diákok sem az Emberi Erőforrások Minisztériumától nem kaptak választ a 12+1 pontban megfogalmazott követeléseikre, és Orbán Viktor sem reagált, amikor vitára hívták, a Diákparlament február 23-ára újabb tüntetést szervez a Parlament elé. 

Az erről kiadott közleményükben azt írták:

Mint kiderült, Orbán Viktor fél a fiatal demokratáktól, megtagadta fiatalkori önmagát és nem mer kiállni nyilvános vitára az oktatási rendszer problémáit saját bőrükön tapasztaló diákokkal, így nem kaptunk választ még arra a kérdésre sem, hogy a kormány pontosan mely pontokat tartja zagyvaságnak. Például a tehetséges, de nehéz anyagi helyzetű diákok esélyegyenlőségét, a diákok és tanárok szólásszabadságát, vagy esetleg a diákok felelős állampolgárságra való nevelését?

Sajnáljuk, hogy a kormány teljes mértékben hátat fordított a diákság és a minőségi oktatás ügyének. Véleményünk szerint az oktatás az egyik legfontosabb nemzeti ügy, amely évtizedekre előre alapozza meg Magyarország jövőjét.

Éppen ezért mi, a január 19-i diáktüntetés szervezői úgy határoztunk, hogy most a döntéshozókénál magasabb szint képviselőihez, a magyar néphez fordulunk. Mivel a kormány semmibe vette az ország jövőjéért aggódva megfogalmazott kéréseinket, ezért nekünk, magyar embereknek kell közösen rendszert váltanunk az oktatásban
.”

Február 23-án, pénteken 17:30-tól a Deák Ferenc térről indulva vonulnak a Parlament elé
.

IVÁNYI GÁBOR: MÉG AZ IS LEHETSÉGES, HOGY AZ ALACSONYABB RANGÚ PAPOK KÖZÖTT IS JÓCSKÁN AKAD ELLENZÉKI...

VÁROSI KURÍR - KERÍTÉSEN INNEN
Szerző: PÁLMAI TAMÁS
2018.02.08. 


Kéz kezet mos állapot, olyan, ami ellen a 90-es évek elején még Orbán Viktor is lázadt, de hol van ez ma már? Áttételesen ilyen, és ehhez hasonló kérdéseket boncolgat Iványi Gábor lelkész.

A templom nem polgári kör


Egyházi és kormánypárti vezetők újabb egymásra találásának tanúi lehetünk a hódmezővásárhelyi időközi választás előtt is, ahol még a helyi plébános is az egyházközösség világi elnöke ellen hergeli a híveket – utóbbi, Márki- Zay Péter ugyanis nem fideszesként indul.

Pénzzel sok mindent elért már a jelenlegi kormánypárt az egyházaknál, ahol az ellenvélemények meglehetősen halkan szólnak, kibeszélni nem tanácsos.

A vallás és a politika kapcsolatáról a Vasárnapi Hírekben jelent meg egy átfogó összeállítás. Ebből Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnök-lelkésze által megfogalmazottakat osztjuk meg olvasóinkkal.

Iványi meggyőződése, nincs szükség arra, hogy polgári körré váljon a templom, ahová jóérzésű ember nem teszi be a lábát:

” Ebben a fertőzött légkörben, amelyben hiányzik a tiszta beszéd, a templomoknak olyan helyeknek kellene lenniük, ahol az emberek nem egyszerűen csak a személyes erkölcsi kérdéseik, hitéletük ügyeiben, hanem a világban zajló eseményekkel kapcsolatban is várnak valamilyen tanítást. A fennálló rezsim kiszolgálása viszont nem tartozik bele ebbe a körbe”

Iványi szerint elfogadhatatlan, ha kiáll egy papa és aktívan kampányol valaki ellen, aki ráadásul az egyházközösség világi vezetője, pusztán azért, mert nem annak a pártnak a zászlaja alatt indul, amelyik most: „mindenre rátehénkedve, a médiumokat megszállva, másokat tönkretéve politizál

AMIT A MAGYAR RENDŐRÖK NEM TALÁLTAK ORBÁN VEJÉNÉL, ELŐÁSTA AZ OLAF

24.HU
Szerző: SPIRK JÓZSEF
2018.02.08.


A Tiborcz-cég Elios egyik vezetőjén keresztül előre egyeztetett Szekszárd fideszes irányítóival a közvilágítási pályázatról. Ezek után olyan indulási feltételek kerültek a pályázati kiírásba, amelyeket kizárólag az Elios tudott teljesíteni. Az uniós nyomozás során az is bebizonyosodott: az Elios üzletági vezetője az elvileg független pályázat-előkészítői munkán is rajta tartotta a kezét.

A 24.hu megszerezte az Európai Unió csalás elleni hivatalának (OLAF) jelentését, amely az Elios Innovatív Zrt. 2009 és 2014 között kiírt uniós finanszírozású közvilágítási pályázatokon elért 13 milliárd forintos győzelemsorozatának hátterét vizsgálta. Az OLAF a 35 elnyert pályázat felénél talált szervezett csalásra utaló jeleket.

Cikksorozatunk második részében a szekszárdi pályázattal kapcsolatban feltárt vizsgálati eredmények részleteit ismertetjük.

Az Elios Zrt. – Orbán Viktor veje, Tiborcz István érdekeltsége – Szekszárdtól összesen 748 millió forintos megbízást kapott a közvilágítás korszerűsítésére. (A város területét két részre bontották, egy 381 és egy 367 milliós tendert írtak ki.)

Ez a két szekszárdi pályázat azért érdemel különös figyelmet az Elios által elnyert 35 önkormányzati projekt között, mert itt az OLAF szerint is bizonyítható, hogy a cég az egyik vezetőjén keresztül előre egyeztetett a város fideszes vezetőivel, majd pedig olyan indulási feltételek kerültek a pályázati kiírásba, amelyeket kizárólag az Elios tudott teljesíteni.

A Tiborcz-céget vizsgáló jelentés tényként kezeli, hogy Szekszárd akkori fideszes polgármestere, Horváth István már 2012-ben beszélt telefonon az Elios képviselőjével, Mancz Ivette-tel a pályázatokról. Ez fontos körülmény, mert a projektek kiírása csak fél évvel később jelent meg, tehát hivatalosan az Elios egyáltalán nem tudhatott volna a pályázati lehetőségről.

Az már az OLAF-nyomozás 2015-ös indulásakor ismert volt, hogy Hadházy Ákos, aki akkoriban még a város Fidesz-frakciójának képviselője volt (most az LMP társelnöke), hangfelvételt készített az önkormányzat 2012. augusztus 21-i rendkívüli üléséről. A testületet direkt azért hívta össze a polgármester, hogy a csaknem 750 millió forintos, a város számára 100 milliós önrésszel járó köztéri LED-es lámpacsere projektet beharangozza. A Fideszből távozó Hadházy 2015-ben a rendőrségen is vallomást tett a telefonos hangfelvétellel bizonyított egyeztetésről. Az OLAF is ezt a hangfelvételt kapta meg a rendőrségi nyomozati anyaggal.

Az uniós jelentés Szekszárdra vonatkozó része számos, meglehetősen speciális előírást is felsorol, amelyekkel a végletekig leszűkítették a lámpatenderre nevezni képes vállalkozások körét.

Nem sok szakmai érvet lehet felsorakoztatni amellett, hogy Szekszárdon miért pont csak olyan céget szerettek volna alkalmazni a munkára, amelynek az előző két évben legalább 380 millió forint bevétele volt LED-es közvilágítási megrendelésekből, és az előző öt évben volt legalább négy olyan egymást követő hete, amikor minimum 200 lámpát telepített hetente.

De ha mindez nem lett volna elég erős „Elios-barát” szűrő a kiírásban, a 2455 lámpára olyan részletes technikai paramétereket is előírtak, amelyek teljesen egybevágtak az Elios LED-lámpa beszállítója, a Tungsram-Schréder Zrt. termékeinek jellemzőivel...

NYOMTASD, MÁSOLD, TERJESZD

NYOMTASS TE IS
Szerző: Nyomrass Te Is
2018.02.08.


A Te segítségeddel, akár néhány ezren is képesek leszünk olcsón, gyorsan és egyszerűen milliókhoz eljuttatni olyan híreket, amelyekről ma még nem értesülnek...

Változatok: nyomtatható | hangos | elforgatott

Nyomtassteis #29
A legújabb közvélemény-kutatási adatok szerint a Fidesz népszerűsége csökkenni kezdett, miközben az ellenzék pártjai növekednek. A Fidesz-szavazók is kevesebben mondják, hogy 30 biztosan elmennének szavazni, mint egy hónappal ezelőtt...

Nyomtassteis #28
Múlt héten a diákok, ezen a hétvégén pedig a tanárok demonstráltak a Parlament épülete előtt a Tanítanék és az Oktatói Hálózat szervezésében. Bemutatták azt az Oktatási Minimum nevű dokumentumot, amelyet az ellenzéki pártok szakértőivel közösen dolgoztak ki...

Nyomtassteis #27

Bár sokan borúlátók azzal kapcsolatban, hogy megbuktatható-e az Orbán kormány, de a számok mást mutatnak. Az ellenzék együtt sokkal erősebb, mint a Fidesz, és már két politikusa is népszerűbb a miniszterelnöknél...

Technikai segítség

1. Tegye be a papírt a nyomtatóba, és nyomtassa ki az első oldalt!

2. Fordítsa meg a papírt, és forgassa el úgy, hogy a második oldal is ugyanabban az irányban álljon, mint az első!

3. Vegye ki a papírt, hajtsa ketté középen, és már kezében is a négyoldalas kis újság!

ÍGY VISZ MÉSZÁROS ÉS TIBORCZ MINDENT A BALATONNÁL

HVG ONLINE
Szerző: hvg.hu
2018.02.08.


Az elitizálódás haszonélvezői Orbán Viktor környezetéből kerülnek ki.

A legjobb telkeket kormányközeli vállalkozók vásárolják meg, hogy luxusapartmanokat húzzanak fel, eltűnnek a szabadstrandok, a kempingeket beépítik – összegezte a Magyar Narancs e heti száma a balatoni ingatlanpiacon zajló változásokat. A folyamat legnagyobb nyertesei természetesen Mészáros Lőrinc és Tiborcz István, akik összesen 14 kempinget és 10 szállodát tulajdonolnak a tó körül, de a portfólióban borászat, kikötő és golfpálya is szerepel. Az ingatlanpiaci befektetőknek érdemes figyelni, merre mozog Mészáros és Tiborcz, az a környék ugyanis, ahová ők bevásárolnak, biztosan fejlődni fog.

A központi fejlesztési tervek híján az ötvenes években felfutó, tömegek nyaraltatására szánt üdülőövezetek gyorsan lepukkantak, a nyolcvanas évek végére ügyeskedő vállalkozók és a szervezettebb alvilág kezébe kerültek. A Balaton presztízse a kilencvenes évektől az egyre több külföldi nyaralási élményt gyűjtő lakosság szemében folyamatosan romlott.

Az új pezsgést sem a retróhullám, hanem a budapesti felső-középosztály generálta; először a Káli-medencére, majd a Balatonra csodálkoztak rá. Bár a tó térsége nem rendelkezik közös irányítási rendszerrel, Balaton-törvény és fejlesztési terv a magasabb körök érdeklődése nyomán azonnal született. A Balaton-törvény módosítóját Lázár János 2016-ban a költségvetéssel egy időben adta be, így kevés figyelmet kapott, pedig ebben lazítottak a partszabályozáson és az ingatlanfejlesztés feltételein is.

Ennek értelmében már nincs szükség vízpart-rehabilitációs, csak partvonal-szabályozási tervre. A konkrét jogszabályokat éppen ezekben a hónapokban véglegesítik az érintett önkormányzatok, melyek viszont minden, a fejlesztőktől beeső forintnak örülnek, hiszen a kormány rengeteg forrást vont el tőlük az elmúlt években. A 2016-os fejlesztési program szerint 365 milliárd forintot költenek a tó környékére: 5 milliárd a kempingeknek, 1 7 milliárd egy tematikus élményparknak, 8 milliárd forint pedig a termék- és szolgáltatásfejlesztésnek jut, de megújulhatnak a kikötők, a hajópark és a közlekedés is.

Mészáros 2016 óta tulajdonosa a Hunguest Hotels szállodaláncnak, melyet korábban Leisztinger Tamás adott el Jászai Gellértnek, aki a Konzum Nyrt. élén gyakorlatilag Mészáros jobbkezeként ténykedik. A lánchoz tartozik a balatonalmádi Hotel Bál Resort, a tapolcai Hotel Pelion, a keszthelyi Hotel Helikon, a hévízi Hotel Helios és a Hotel Panorama, illetve a zalakarosi Hotel Freya is.

Tavaly Mészárosé lett a Balatontourist is, melynek a válság előtt éppen Jászai volt a tulajdonosa, még az SCD-csoport színeiben. A Balatontourist kempingjei, melyek a teljes tavat körbefogják, összesen 106 hektárnyi, part menti területen fekszenek...

TIBORCZ-KÖZELBE ÉRT AZ OLAF-NYOMOZÁS

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: HARGITAI MIKLÓS-NAGY B. GYÖRGY
2018.02.08.


Hiába próbál távolodni a közvilágítási pályázati pénzeket nyerő cégtől Orbán Viktor veje, számtalan szál köti az Unió csalás elleni hivatala által elmarasztalt Elioshoz. Nem tréfadolog: a cég vizsgálata során szervezett bűncselekmény nyomaira bukkantak.

A közvélemény január óta tudhatja, hogy komoly szabálytalanságokat talált a vizsgált időszakban Tiborcz István, a miniszterelnök veje közvetett résztulajdonában álló Elios Innovatív Zrt. közvilágítási pályázatainál az EU csalás elleni hivatala (OLAF). A Népszava rendelkezésére álló dokumentumok szerint a kormány és az érintett 35 (jobbára fideszes vezetésű) önkormányzat tavaly október óta ismeri az OLAF elmarasztaló megállapításait, az ügy mégis csak most, a sajtó és az ellenzék tényfeltáró munkája nyomán került nyilvánosságra, és a jelentés ismeretében sokkal súlyosabbnak tűnik, mint amit korábban feltételezni lehetett.

Elsőként a 24.hu szerezte meg az EU csalás elleni hivatalának (OLAF) vizsgálati jelentését a miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz kötődő Elios furcsa közvilágítási pályázatairól, az internetes lap tegnap publikálta is értesülései első csomagját. A durva következtetéseket - többek között a szervezett csalás gyanúját – fölvető jelentés egyik példánya időközben a Népszavához is eljutott; a dokumentum azt igazolja, hogy az államigazgatás, illetve az uniós pályázatokat kezelő intézményrendszer számos ponton összehangoltan működött együtt azért, hogy a Tiborcz-céget helyzetbe hozza.

Hosszú hetek óta igyekszik felderíteni az MSZP, mely önkormányzatok szerződtek az OLAF által „elmeszelt” Elios Zrt.-vel a közvilágítás korszerűsítésére. A szóban forgó projektek lényege, hogy a települések uniós támogatást felhasználva kisebb áramfogyasztású LED-lámpákra cserélik a korábbi utcai világítótesteket, ami a megspórolt árammal elért megtakarítás révén megtérül majd. A szocialisták önkormányzati képviselőik segítségével próbáltak kontraktusokat kikérni és betekinteni azokba, csakhogy majdnem minden esetben visszapattantak. Egyedül a fideszes vezetésű Szolnok döntött úgy - magyarázta lapunknak a szerződésfeltárást vezénylő Harangozó Tamás országgyűlési képviselő -, hogy kiadja a kért iratokat...

MAFFIAMÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ CSALÁSRA GYANAKSZIK AZ OLAF A TIBORCZ-ÜGYBEN

168 ÓRA ONLINE
Szerző: B.M.-Á.Z.
2018.02.08.


A 2015-ig Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak a résztulajdonában álló Elios Innovatív Zrt. által elnyert 35 közvilágítási pályázatának mindegyikével kapcsolatban tárt fel visszaéléseket az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF), 17 pályázat esetében pedig megállapította, hogy szervezett csalási mechanizmust építettek ki, hogy a cég nyerjen – írja a 24.hu. A portálnak sikerült megszereznie az OLAF erről szóló jelentését, amely azt vizsgálta, miért tarolhatott az Elios a 2009 és 2014 között kiírt EU-s finanszírozású közvilágítási pályázatokon.

Nemrég derült ki, hogy az OLAF jelentős szabálytalanságokat talált az Elios Innovatív Zrt. által különböző önkormányzatoktól elnyert 35 közvilágítási projektjében, ezért a hivatal 43,7 millió euró, azaz több mint 13 milliárd forint EU-s támogatás megvonására tett javaslatot. Három 2009-es projekt miatt 534 ezer euró, 17 2009-es projekt miatt 29 millió euró, és 15 2014-es projekt miatt 14,2 millió euró támogatást bukhat.

Az Elios Innovatívhoz kötődő közbeszerzések közül a vizsgált 35 pályázat mindegyikében felmerült a visszaélés gyanúja, 17 pályázat esetében pedig az OLAF azt is megállapította, hogy szervezett csalási mechanizmust építettek ki.

Az érintett pályázatokat eleve úgy írták ki, hogy a feltételeknek az Elios vagy konzorcium feleljen meg, amelyben indult. Amíg a hasonló közvilágítási pályázatok esetében többnyire csak azt írják elő, bizonyos számú és típusú lámpára van szükség, ezekben azt is elvárták, hogy az indulóknak legyen LED lámpákkal kapcsolatos tapasztalatuk. Ilyen cég akkor, 2012-ben csak az Elios volt Magyarországon, de ez nem volt elég, 17 pályázat esetében kijátszották a feltételeket. A pályázatban ugyanis szerepelnie kellett egy belső megtérülési rátának, vagyis annak, hogy a befektetés miként térül meg. Az Elios minden esetben olyan pályázatot adott be, amelyik nem felelt volna meg az elvárt megtérülési feltételeknek, csakhogy egy trükkel elintézték, hogy mégis a Tiborcz-féle cég legyen a befutó. Ez ügy nézett ki, hogy a megtérülési rátát a játékszabályok szerint 50 ezer világított órával, 15 évre kellett volna kiszámolni. Az 50 ezer óra a lámpák élettartama, a beadás előtti utolsó pillanatban viszont módosították a pályázatokat, az 50 ezer világított órát mindegyikben 100 ezerre írták át. Mivel egy-egy ilyen lámpa maximális élettartama körülbelül 60 ezer óra, a pályázat beadásánál jelzett kapacitás 40 százaléka fantomkapacitásként elvileg megmarad, ami 40 százaléknyi maradványértéket jelent, és mivel a beadott pályázat belső megtérülési mutatója épphogy megfelel az elvártnak, a duplázott kapacitással a pályázat költségei is a duplájára nőttek. „Így sikerült elérni azt, hogy elvileg megfeleljen a szerződés az elvárt alacsony energiaáraknak, de a lehető legtöbb munkaköltséget számolták fel érte” – írja a 24.hu. Azt, hogy a lámpák akár 100 ezer órán át is világítanak, több szakértővel is auditáltatták, és bár ők nem tudtak konszenzust kialakítani, hatósági részről végül rábólintottak az Elios állításaira. A 100 ezer világított óra Magyarországon az engedélyezett felső határ.

Az OLAF egy egész hálózatot, az Eliosszal tulajdonosi vagy személyi szálakon összekapcsolható cégeket és tanácsadókat fedezett fel az ügyben. Köztük van Hamar Endre ügyvéd, Tiborcz István üzlettársa, a pályázatokat önkormányzati megbízásból előkészítő Sistrade Kft. vezetője, aki az Eliosban is tulajdonos volt. A Sistrade közösen állította össze megtérülési rátákról szóló Excel-táblázatokat az Elios közvilágítási üzletágának vezetőjével, Mancz Ivette-tel.

Az erről szóló jelentést az OLAF a jelentését elküldte a magyar kormánynak is, azt javasolva, hogy indítsanak vizsgálatot az ügyben, Ezt az ügyészség el is rendelte. A Elios ügyei miatt egyébként nem először nyomoznak, az LMP feljelentésére már 2014-ben elkezdődött az első vizsgálat. Az Orbán-kormány a jelentést egyelőre nem hozta nyilvánosságra, szemben azzal, amit a négyes metró körüli visszaélésekről készített a hivatal...


A BALATONT IS ELLOPJA TŐLED A NER

MAGYAR NARANCS ONLINE
Szerző: KELLER-ALÁNT ÁKOS
2018.02.07.A hazai közéletbe Mészáros Lőrinc néven berobbant érdekeltségi kör már a Balaton jelentős részét is bekebelezte.
A csütörtökön megjelenő heti Magyar Narancs címlapsztorijában körbejártuk, mit és hogyan szerzett meg a Balaton környékén a Mészáros Lőrinc és Tiborcz István nevével fémjelzett Orbán-közeli üzleti kör. A kormányfő jó barátja és a veje már 14 kemping és 10 szálloda tulajdonosa a Balaton körül, de a portfólióban van borászat, kikötő és golfpálya is. Az ingatlanpiacon általában úgy tartják, érdemes Mészárosék közelébe költözni, vagy a szomszédjukban befektetni, mert az ilyen környék biztosan fejlődni fog – a Balatonnál sincs ez másképp. A következő években több százmilliárd forintot költ a kormány a Balaton fejlesztésére, zömében uniós pénzből. Az új szabályozás az építkezéseknek kedvez a zöld felület és a szabadon hozzáférhető vízpart kárára. A tömegek nyaralóhelyéből az elmúlt években egyre inkább a kiváltságosok pihenőhelyévé vált a Balaton. Eltűnőben vannak a szabadstrandok, a kempingeket beépítik, ezzel pedig egyértelműen a szegényebb rétegek szorulnak ki a tó mellől.

A Balaton legfőbb ura természetesen a Mészáros Lőrincnek nevezett szupervállalkozó. Hotelek, kempingek, borászat, rádió tulajdonosa már a Balatonnál Mészáros, és persze a környékbeli fejlesztésekből is csurran-cseppen. 2016-ban került a felcsúti polgármesterhez az ország egyik legnagyobb szállodalánca, a Hunguest Hotels. Többek között a lánc­hoz tartozik a négycsillagos Balatonal­mádi Hotel Bál Resort (a település szívében, egy ősparkban található, 200 méterre a tótól), a szintén négycsillagos Hotel Pelion Tapolcán, a felújítás alatt álló part menti Hotel Helikon Keszthelyen, valamint további három szálloda a Balaton vonzáskörzetében (a hévízi Hotel Helios és Hotel Panorama, valamint a zalakarosi Hotel Freya). A fellendülő turizmussal persze a Hunguest is jól járt, erről a szintén kormányközeli Magyar Idők számolt be. A teljes lánc (tehát a nem Balaton-környéki szállókkal együtt) tavaly 15 milliárd forintra növelte árbevételét (ez 1,5 milliárddal több, mint 2016-ban), miközben a vendégéjszakák száma közel 90 ezerrel emelkedett. A cég 2016-ban 800 millió forint eredményt termelt, korábban pedig jóval egymilliárd felett, igaz, akkor még több szálloda tartozott a láncba.

Tavaly lett Mészárosé a Balatontourist. A Balatontouristhoz tartozó három cég főleg part menti kempingek üzemeltetésével foglalkozik. A társaság 106 hektárnyi Balaton-parton 5200 kempinghely, 500 bungaló és 200 mobilház felett rendelkezik. A kempingek és üdülőfaluk körbe­ölelik a tavat, hiszen a Balatontouristhoz tartozik a balatonfüredi Füred Kemping, a bala­ton­akali Strand-Holiday Kemping, a révfülöpi Napfény Kemping, a keszthelyi Zala Kemping és Üdülőfalu, a balatonberényi Naturista Kemping, a balatonalmádi Yacht Kemping, a balatonszemesi Vadvirág Kemping és Üdülőfalu, a zamárdi Mirabella Kemping, a siófoki Aranypart Kemping és Üdülőfalu, valamint a Zalakarosi Termál Kemping is. A Balatontourist 2017-es sikereiről szintén beszámolt a Magyar Idők; eszerint a cégcsoport tavaly 1,4 milliárdos árbevételt ért el 10 százalékos forgalomnövekedés mellett, míg a 2016-os nyeresége meghaladta a 116 millió forintot. A cég vezetője, Nagy Gábor azt is megosztotta az olvasókkal, hogy nem akarnak bekebelezni mindent, ennek bizonyítéka, hogy bár a Siófok-Sóstón lévő Ifjúság Kemping tulajdonosát felszámolták, arra a területre nem pályáztak. A Magyar Idők „piaci információk alapján úgy tudja”, hogy az új gazda, a részben szlovák tulajdonú Retro Motors Company „valószínűleg nem szálláshelyként tervezi újranyitni a más típusú fejlesztésre is alkalmas területet”. A lap azt már elfelejtette hozzátenni, hogy a Retro Motors vezetőjének, Putnik Ljubomirnek közös cége van Árki Tamással, aki egy másik Mészáros-cég, az Eurogenerál igazgatósági tagja. A felszámolás idején még 942,4 millióra becsülték a 8,25 hektáros területet, amit a vevő végül 377 millióért kapott meg. Most már csak az a kérdés, mi lesz az a bizonyos „más típusú fejlesztés” – ehhez némi kapaszkodót a balatonakali kemping sorsa adhat. Ide a Mészároshoz került tulajdonos lakóparkot tervez építeni.

Arról, hogy mit szerzett még meg Mészáros és Tiborcz István a Balatonnál, hogy hogyan segíti a beépítést a szabályozás, és miként szorulnak ki az alacsonyabb jövedelmű emberek a Balatontól, a csütörtöki Magyar Narancsban olvashat részletesen...