2023. június 3., szombat

BALOLDALISÁG - MAGYARORSZÁG HIÁNYBETEGSÉGE

PUPU BLOGJA
Szerző: PuPu
2023.05.29.


Hajdan Lenin a baloldaliságot a kommunizmus gyermekbetegségeként jellemezte, bírálta azokat, akik elszakadva a realitásoktól radikális nézeteket kívántak meghonosítani a kor munkásmozgalmán belül.
Ők csak a radikális cselekvést tartották elfogadhatónak a társadalom átalakítása érdekében.
Forradalmat akartak forradalmi helyzet nélkül, elutasították a munkát a parlamentekben a szakszervezetekben, mindenfajta együttműködést elutasítottak a társadalomban létező politikai szervezetekkel.
Na igen, akkoriban léteztek baloldali mozgalmak, melyek ideológiai megalapozottsággal bírtak, és a munkásosztály elnyomása is brutálisabb volt, mint manapság mifelénk, a társadalom agyának átmosása sem volt ennyire intenzív, mint mostanság.
Akkor a baloldaliságnak számtalan árnyalata élt, ma a baloldal önmaga árnya, saját magát sem képes tisztességesen meghatározni, a baloldali gondolkodású emberek pedig tanácstalanok, elveszettek ebben a mai világban, melyben mindent elvettek tőlük a múltjukból, egyúttal elvették a reményt is, hogy egyszer még lesz majd egy olyan új világ, mely őket szolgálja.

Ma ott tartunk, hogy a baloldaliság jóformán szitokszó, nemigen lehet vele errefelé lelkesíteni az embereket.
Magát a fogalmat a sztálinizmussal, Mao és Pol Pot rendszereivel társítják, mintha a kereszténységet délamerika népeinek kiirtása, a vallásháborúk, a protestánsüldözések, az inkvizíció, vagy VI. Sándor pápa tettei határoznák meg.
Errefelé a történelem remekül visszaigazolta azt, hogy egy nemzet fejlődése lassú folyamat, mely kis előrelépésekkel és sok visszalépéssel jár, az emberek sokszor a saját érdekeiket sem ismerik fel.
Ellenben mindenféle idiótasággal meg lehet etetni őket, hangzatos szólamok elhitetése után fát lehet vágni a hátukon, továbbá véresre nyalják ellenségeik fenekét az eléjük vetett legcsekélyebb alamizsnáért is.
A baloldal szervezeteit szétverték, a nagyüzemi munkásság mai változatát pitykékért vették meg a multik.
Tehették, hiszen a csak itthon versenyképes munkabérrel nem vetekedhet semmiféle eszme (a lét határozza meg a tudatot, ugye...), és az már csak részletkérdés, hogy ilyen eszme ma nincs is forgalomban.
Hiába az, hogy az egyébként társadalmilag csukott szemmel sztárolt és idealizált nyugati világban a marxizmus megbecsült közgazdasági és politikai irányzat, nálunk a közgazdászt Matolcsy jelenti, baloldali körökben pedig legfeljebb nosztalgikusan emlékeznek Liska Tiborra.
A filozófusok között errefelé legfeljebb a Lukács György antikommunista tanítványaira emlékeznek, de Lukács Györgyre még véletlenül sem...

EGY RÓKA JÁRT OTT

REZEDA VILÁGA
Szerző: Rezeda
2023.06.03.


A Karmelitánál immár ásatási terület van, ahogyan okot kell találni arra, hogy oda emberfia be ne tehesse a lábát. Ezt védik a kordonok, amit lebontani oly jó, kivéve, ha az embert képen fújják takonycsorgató készségekkel. Jól kicsesztünk ezekkel a lázadozó diákokkal, ellenzéki csürhével – vélte és gondolta az, akinek eszébe jutott ez az ásatási terület, ahová még a madár sem jár. De végül milyen elcseszett pitiánerség már ez, s egyben természetszerűleg aljasság, valamint a rettegés maga, ahogyan a vezér ül a kevlármellényben a kordonjai mögött azt vélve, a világ ím, hermetikusan lezáródott, hogy még a lázadók hangjai sem juthatnak el hozzá.

Hanem a kémbelugák. Meg a kiképzett kutyák, akik annak idején a tankok alá másztak felrobbantani azokat hátukon a bombával, mint az ismeretes a szovjet leleményből. Hogy az ember az állatokat is bevonja az embertelenségbe, ölni használja őket, ha már őket le nem öli, fortélyos félelem igazgat itten és tocsog a vér. Ehhöz képest micsoda veszélyeket hordoz magában, hogy a minap egy rókakoma mit sem törődve ásatással, kordonokkal, besétált a hermetikusan lezártnak vélt területre, és még sárga kalap, sem láthatósági mellény sem volt rajta, ami így maga a skandallum. Azt csinálhatott volna a ravaszdi, amit csak akar.

Sőt, nem is látta a rendőrség szórólapját sem, amiket mostanában osztogatnak a lázadozóknak, s ami azt tartalmazza, hogyan kell szépen, illedelmesen tüntetni, hogy a nagyságos rendőröknek ne kelljen megerőltetni magukat gumibotokkal, könnygázak elővételével. Arra intik a tüntetőket a fakabátok, hogy ingüket mellükön széttárva járuljanak elébük, megkérve őket, hogy oda lőjenek. Illetőleg az a rendőrségnek tetsző tüntetés, ha a megalázottak és megnyomorítottak virágnótákat énekelgetve dicsérik az urat, aki maga Orbán Viktor. Ilyen mosolygós pikniket képzelnek, ozsonnát a zöldben.

Mindezt is természetesen a kordonokon kívül, amely mögött immár a hatalom szándékai szerint légüres tér van. A róka azonban, vagy egy róka bejutott, s ha hatalom volnék, akkor olvasgatnék második világháborús szakirodalmat a betanított kutyákról, és félnék nagyon tőle is, mert természetemnél fogva, mint minden diktatúra paranoiás volnék. Illetve mint kitetszik, vagyok is, csak még magamnak sem vallom be. Majd, aztán, ha majd egyszer elindul a birnami erdő, de ez a vágyak és az irodalom világa, ahogyan az is, ha azt tételezzük, a mi rókánk kereste ott az ő kis hercegét, de csak egy köpcös alakot talált.

De aztán mégsem ez, hanem a lehangolt nyomorúság. Mivelhogy hősünket, a rókát egy ellenzéki képviselő fotózta le hangot adva abbéli örömének, hogy ím, a róka olyan ügyes volt, mint amilyen ő soha nem bír lenni, és bejutott a tiltott városba. Ha már annyira odavagyunk Kínáért. Lemondóan sajnáljuk a képviselőt, akinek ilyen örömök adatnak meg, és nyugtázzuk, hogy ilyen boldogság is csak olyan helyen adatik meg, mint a mi országunk, amire volnának jelzők, de fölösleges pazarolni rá. Elég legyen egyetlen, szar egy szeglete a világnak, legalábbis a kordonon kívül, illetve azért a kerítésen belül, ami a migráncsoktól véd. Állítólag.

Így jutunk el ahhoz a lehangoltsághoz, hogy ez az a szimbolika, ami azt mutatja, mi is migráncsok vagyunk abban az országban, amely valaha a hazánk volt, de mára idegen lett. Megtűrnek minket, ha illedelmesek vagyunk, ha szótlanul mosolygunk, miközben a bőrünket nyúzzák. Ez volna a kívánalom, és a hatalomnak tetsző létforma. Majdnem meg is valósul, egészen közel vagyunk hozzá, ahogyan önfeledten örülünk a róka diadalának, mint aki túljárt mindenki eszén, mi több, rókának képzeljük magunkat a kordon mögött, és az a boldogságunk, hogy lám, megcsináltuk. Csak nem tudjuk, mit is.

Sivár életünk mindennapjain így hordoz bennünket az idő. A miniszterelnökség nem reagált a róka látogatására, arról sincs tudomásunk, mi lett az illetéktelen látogató sorsa, hogy hívták-e hozzá vagy ellenében a fővadászt, aki szelíd rénszarvasokon gyakorol. Még az is lehet, már ott áll szegény pára a vezér szobájában a nagy földgömb mellett kitömve, hogy lehessen mutogatni az odalátogatóknak, lám, így jár az, aki a szavunk ellen cselekszik, és bemegy oda, ahová neki tilos. Mert minden lehet ma már. Viszont itt tartunk, hogy egy kordon mögé tévedt róka jelentésén kell gondolkoznunk. Kiábrándító egy világ.

PÁNIK BELGORODBAN, LEÁLLÁS BAHMUTNÁL – HELYZETKÉP A 463. NAPON

VÁLASZ ONLINE
Szerző: OSW
2023.06.02.


Folytatódtak az ukrán hadsereg orosz egységeinek orosz területen végzett rajtaütései. Újabb rakétatámadások mindkét oldalon. Bahmutnál az ukránok leállították a támadást, az összecsapások súlypontja Marjinka térségére tevődött át. Oroszország háborúja Ukrajna ellen – helyzetkép a 463. napon. A varsói Keleti Tanulmányok Központjának (OSW) napi összefoglalója. Szerző: Andrzej Wilk, Piotr Żochowski. Fordította: Zeöld Zsombor.

A legfontosabbak röviden:

  • - Az ukrán hadsereg orosz egységeinek orosz területen végzett rajtaütései folytatódtak, s a helyi orosz hatóságok határozott pánikját váltottak ki.

  • - Az oroszok törvényt módosítottak, ezek a toborzást, illetve a hadiállapot alá tartozó régiókból való kitelepítést szabályozzák.

  • - Az oroszok preventív célból az ukrán–orosz–belarusz határháromszögben utakat robbantottak fel.

  • - Mindkét fél folytatta a rakétatámadásokat; új támogatási csomagok keretében az ukránok elsősorban légvédelmi eszközöket kapnak – ezek egy részét a közeljövőben leszállítják.

  • - Továbbra is lépések történnek az ukrán védelmi képességek hosszútávú kiépítésére – az ezzel kapcsolatos ukrán nyilatkozatok egy része természetszerűleg a nyugati vadászgépek beszerzéséről szól.

  • - Bahmutnál az ukránok leállították a támadást, az összecsapások súlypontja Marjinka térségére tevődött át...