2016. november 26., szombat

TGM: MEGHALT FIDEL CASTRO, AZ ISTEN NYUGOSZTALJA

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: TAMÁSGÁSPÁRMIKLÓS
2016.11.26.


1959, a kubai forradalom előtt Havanna óriási kupleráj volt, amelyet az észak-amerikai maffia, a United Fruit Company meg a CIA igazgatott. Kuba gazdasága monokultúra volt, ma is az: nádcukrot exportált meg a belőle kinyert rumot. Az észak-amerikai turistáknak a játékkaszinók jutottak meg a zsenge prostituáltak mindkét nemből, meg koktél meg kokain.

Most, hogy a forradalom véget ért, és már Fidel Castro is meghalt, szegény kubaiak megint arra vágynak, hogy legyen ismét óriási kupleráj meg $$$. Szívesen be is vándorolnának az Egyesült Államokba, de ez most – úgy látszik – nem fog menni.

A kubai forradalom, mint minden forradalom a periférián, sok ideig nem volt egyéb, mint bosszú: az erkölcsileg fölháborodott fiatal balos értelmiségiek meg az elnyomott és megvetett szegények bosszúja a korábbi uralkodó osztályon. (Ne higgyük, hogy a nagybirtokosok, nagytőkések, főpapok, főtisztek csúfos bukásának nem örült a magyar nép 1945 után. De örült, és teljes joggal.)

Bosszút álltak a komprádor uralkodó osztályon és a rohadt katonai-rendőri diktatúra maradványain.

Jött a testvériség meg a szegénység meg a forradalmi lelkesedés meg az egyenlőség meg a diktatúra.

Ahogy szokott.

A világ ifjúsága lelkesedett – mindez köztudomású – , ahogyan lelkesedett a vietnami szabadságharcért: persze a rémséges vietnami rendszer, amely végül győzött, nem igazolja az Egyesült Államok pokoli hadviselését és dél-vietnami szövetségeseinek a vége felé már tisztán fasiszta terrorját. A fölháborodás jogos volt (a Kuba elleni amerikai blokád miatt is), a lelkesedés nem annyira.

A tiszta szívű, ám persze jócskán kegyetlen forradalmárok, mint Che Guevara, a világforradalom legendájába és gerillamozgalmaiba menekültek saját rendszerük kopottas dicsősége elől. Minden, ami szép volt, friss volt, őszinte volt, fölszabadító volt, igazságos volt, mindaz, ami méltóságot adott egy pillanatra a népnek, aztán megbukott, elsilányult, tönkrement.

Ahogy szokott.

Most majd jön – föltehetőleg – a félgyarmati kapitalizmus valamiféle zűrös, de azért antidemokratikus és tekintélyelvű változata (ezt ugyebár ismerjük, de baseball és Cuba Libre rumkoktél nélkül, Dreherrel), és akkor majd keserű nosztalgia formájában fölmerül a ködből a forradalom fiatal, gyönyörű, fölszabadító és testvéries eszménye meg a forradalom petőfies lírája. Ennek pedig mindig igaza van, tekintet nélkül arra, hogy Fidel Castro hogyan lett lázadóból zsarnok, ahogy már lenni szokott...


ITT OLVASHATÓ

ITT AZ IDEI SZIGET NYOLC PERCBE SŰRÍTVE

LÁNGOLÓ GITÁROK BLOG
Szerző: DANKÓGÁBOR
2016.11.26.


Szöveg nem igazán kell hozzá. Itt a 2016-os Sziget szépen megkomponálva.

ITT NÉZHETŐ MEG

A NEMZETIKERESZTÉNY KURZUSRÓL

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Gusztos István
2016.11.26.


Nincs ellenemre, ha valaki – például Szegő Péter nyomán – klerikálfasisztoidnak nevezi a rezsimet. Attól még bűnszervezet uralmáról is beszélhetünk…

Vajon miféle belső zűrzavar, torz kényszerképzet űzi-hajtja a hatalmon lévő pojácákat és gazembereket, hogy ne érjék be országuk szervezett, folyamatos fosztogatásával, hanem lehetőleg rendszeresen provokálják azokat, akik nem tagjai, kliensei, nem is hűséges jobbágyai szervezetüknek? Miért képtelenek arra, hogy legalább néha-néha, a látszat kedvéért úgy viselkedjenek, mintha normális, szinte tisztességes emberek volnának..? Miféle perverzió munkál bennük, hogy naponta kiálljanak, demokratikus ellenzékük megszégyenítésének szándékával:
Nézzetek ránk! Látjátok, kik vagyunk, milyenek vagyunk? És ti kényszerből, gyávaságból megtűrtök minket…
...Az, amit napjaink pojácái és gazemberei kereszténységen értenek, minősíthetetlen aljasság: szolgalelkűséget, talpnyalást és haszonlesést jelent egyfelől, irányított gyűlölködést másfelől. Állandó lelki készenlétet az uszulásra; arra, hogy az éppen kijelölt bűnbakokat a szervezet által meghatározott módon üldözzék. Ez az állam egyebek között nyomatékosan hivatkozott a maga és országa kereszténységére, miközben fasiszta migráncsozó kampányt folytatott és folytat ma is.

És persze – különös tekintettel a szervezet ocsmány médiabirodalmára – az általa emlegetett kereszténység (mindaddig, amíg sorosoznak stb.) azt a hagyományos jelentést is hordozza, hogy nem zsidó...

ITT OLVASHATÓ

A SZEMETEKET KILOPJUK ÚGYIS!

VARÁNUSZ BLOG
Szerző: Fabius
2016.11.25.


Interjút adott a Magyar Narancsnak Kvesztor Csabi, aki egykor volt hűséges vazallusból mára - legalábbis Lázár értelmezése szerint - köztörvényes bűnözővé vált. Nem volt kérdés, hogy ez megtörténik, szerintem Tarsoly abban pillanatban eldöntötte mikor megkapta a szívhez szóló szép üzenetet addigi barátaitól: ezt a balhét most egyedül viszed el, pöcörő!

Mondott érdekes dolgokat, de talán az a hallgatás a legérdekesebb, amit a Szijjártó minisztérium utolsó pillanatos pénzkivonásáról előadott.

- Amúgy ő ártatlan, egy fillért nem lopott el senkitől, a 210 milliárd forintot bizonyára a Murmuc vitte el. Pedig megtehette volna, hogy ő maga személyes lopja ki az ügyfelek szemét, de istenuccse inkább a Murmuc volt.

- Nem kellett volna a magyar brókervilág Overdózából szafaládét csinálni, ha az állam adott volna pénzt a felhalmozott hiányok betömködésére - és a lopás folytatására - plusz Orbán befogja az a lepcses pofáját, és nem kuruttyol a pártrádióban arról: brókercégek=kockázat.

- De még ez sem lett volna nagy gond, mert Toporzékolásügyi miniszterünk összehozta a van-nincs-talánvan-mégsincs-devan ujjlenyomatos Fáraó professzorral, akinek segítségével majdnem sikerült megúszni a bukást. Miután eme apró szívességet bevallotta, a Petike minisztérium pénzkivonásáról - még - mélyen hallgatott. Bennünk pedig - nyilván - fel sem merült a mocskos kéz mocskos kezet mos gondolata...

ITT OLVASHATÓ

A NYUGATI KÖZÉPOSZTÁLY A GLOBALIZÁCIÓ VESZTESE

1000 A MI HAZÁNK BLOG
Szerző: HaFr
2016.11.26.


Bonyolult, még feldolgozásra váró történet áll Trump (elektorokban számolt) győzelme mögött, de az összefüggés a liberális demokrácia stabilitása és a középosztályok ereje (illetve ezek hiánya) között olyasvalami, amit korábbi nyugati válságok is igazoltak már. A legutóbbi pénzügyi válság azonban újra ráirányította a figyelmet arra, amit Trump győzelme most alighanem az egyik legfontosabb társadalomtudományos kérdéssé is emelt: hogy a globalizációnak alapvetően vesztesei a nyugati középosztályok -- és itt elsősorban a tőkeexportőr országokról beszélek, ahonnan a működő tőke előszeretettel települ olcsó távoli országokba, majd adózik kreatívan, ezzel párhuzamosan gyakran gyengül az oktatási és a szociális rendszer is, magyarul kiesik az egy főre jutó értékteremtés (termelékenység) növelésének támogató mechanizmusa. (Tőkeimportőr országokban, mint Magyarország, a -- relatíve gyengébb -- középosztályok legnagyobb ellensége az állami korrupció.)

A tőkeexporttal kitelepülő összeszerelő, szolgáltató, majd egyre inkább a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek bedöntötték a nyugati alsó-középosztály és részben a középosztály munkaerő-piacát, míg a tőkeexport nyeresége a felső húsz százaléknál koncentrálódott, amit állami transzferekkel sem sikerült kiegyenlíteni. Az előbbi -- a politikai demokrácia fenntartása szempontjából kritikus -- rétegek csalódtak a rendszerben, és az évek óta halmozódó ellenszenvüket egyfelől az elittel (az egyenlőtlenség növekedésével), másfelől a munkalehetőségeiket az olcsóságukkal tovább szorító bevándorló rétegekkel szemben 2015-től egymás után élik ki a nyugati választásokon...

ITT OLVASHATÓ

EZ AZ EGY MONDAT MINDENT ELMOND AZ EMBERI HITVÁNYSÁGRÓL

SZTÁRKLIKK
 - VÁSÁRHELYI MÁRIA BLOGJA
Szerző: Vásárhelyi Mária
2016.11.25.


"Én 1989-ben, 26 évesen, nevetséges ösztöndíjért egy gyerekkel a mózeskosárban vágtam bele az angliai tanulásba és munkába." - nyilatkozta Orbán Viktor a Fidesz által frissen zabrált Világgazdaság újságírójának.

Azt hiszem ez az egy mondat mindent elmond arról az emberi silányságról és hitványságról, amit a magyar miniszterelnök megtestesít.

1989-ben a Soros Alapítvány havi 1000 dolláros ösztöndíjával jutott ki egy egyéves posztgraduális képzésre Oxfordba. Abban az évben kilencen jutottak ilyen ösztöndíjhoz, ez egyedülálló lehetőség volt egy magyar fiatal számára.

Állami ösztöndíjat csak párttagok ill. a rendszerhez lojális értelmiségiek kaphattak , fiatalok pedig jószerivel egyáltalán nem. Orbán Viktor a privilegizáltak szűk köréhez tartozott. 1000 dollár nemhogy nem volt nevetséges összeg akkoriban, hanem abszolút civilizált megélhetésre és tanulási körülmények biztosítására teremtett lehetőséget...


ITT OLVASHATÓ

LÁZÁR ELISMERTE AZ ÁLLAMI OKTATÁSPOLITIKA CSŐDJÉT

BERKECZ BALÁZS BLOGJA
Szerző: BerkeczBalázs
2016.11.26.


Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta pénteken Mezőtúron, hogy a mai magyar állam meggyőződése, hogy az oktatás legfontosabb szereplői az egyházi fenntartású intézmények, vagyis ezzel elismerte az állami oktatáspolitika kudarcát. Ráadásul mindezt pontosan akkor teszi, amikor éppen újabb államosítási cunami söpör végig a hazai iskolákon. Félelmetesen idióta üzemmódba kapcsolt a magyar kormányzat.

Lázár János egy áprilisi kormányinfón jelentette be, hogy tiszta és egyértelmű viszonyokat kell teremteni a hazai köznevelésben, ezért kifejtette, hogy a kormány álláspontja szerint egy olyan rendszerre van szükség, amelyben egységesen az állam a fenntartó és a működtető, és 2018-tól legyen új nemzeti alaptantervet is bevezetnének.

Ezt követően merült fel az eduline.hu cikke szerint, hogy az áprilisban belengetett új kerettanterv alapján már nem térhetnek el a Waldorf és más alternatív iskolák a központilag meghatározottól, csak akkor, ha "pluszszolgáltatást" nyújtanak. Ezzel értelmüket veszítenék az alternatív iskolák, de a magán szakképző iskolák is a végüket járják.

Lázár mezőtúri látogatásán elmondottak alapján az Orbán-kormány ehhez az alapítványi iskolákat kivéreztető nevelési elvhez remél szövetségest a történelmi egyházakban, ennek rendeli alá az új alaptantervet és a magyar oktatáspolitika megszervezését is. Orbán balkeze az MTI tudosítása szerint azt is kifejtette, hogy a kormány meggyőződése szerint a legtöbb, amit egy diáknak adni lehet, hogy jó keresztényt, illetve keresztyént és jó magyart nevelnek belőle.

Először is én nem hiszek abban, sőt, kifejezetten elutasítom azt a megközelítést, hogy a vallásnak bármilyen köze lenne ahhoz, hogy valaki jó ember-e, pláne, hogy jó magyar-e, de felteszem a kormányzati vélekedés az lehet, hogy a fideszes ideológiai átnevelés hatékonyabban megvalósítható egy múltba révedő egyházi iskolában, mint egy nyugatosan nyitott alapítványi iskolában.

Ráadásul, ha jól értem Lázár szavait, akkor a kabinet igazán csak az egyházi iskolákban bízik, hiszen úgy fogalmazott, hogy a nemzet jövője és a történelmi egyházak oktatási rendszere elválaszthatatlan egymástól. 

Nem szeretném megsérteni sem az egyházak képviselőit, sem vallásos honfitársaimat, de azért azt a tényt szögezzük le, hogy a világ legjobb közoktatással rendelkező országaiban, így Finnországban, Dél-Koreában és Japánban sem a vallási háttér jelenti a siker receptjét, sőt, nem is a retrográd, múltbarévedő, bigott, a polgárokat alattvalói szerepre nevelő állami oktatáspolitika...

ITT OLVASHATÓ

LÁZÁR JÁNOS 500 ÉVVEL ELTÁJOLTA MAGÁT: MINDEN GYEREKBŐL JÓ KERESZTÉNYT AKAR NEVELNI

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: Mr Flynn Rider
2016.11.26.


Amikor a miniszterelnökséget vezető miniszter az egyházakat nevezi az oktatás legfontosabb szereplőinek, ott már a baj nem kicsi. Európában ugyanis már Luther Márton idején kezdett divatba jönni a szekularizáció, 1517-ben. Az állam és egyház szétválasztását VIII. Henrik idején kezdték el Európában – vagyis azt, hogy, hogy az egyház ne szóljon bele az állam működésébe. Ezt most a Fidesz visszacsinálja. 
 
Ma Magyarországon nem ez történik: a Fidesz és a „történelminek” nevezett egyházak szövetségéből olyan torzulások származnak, hogy 
  • a gyerekeket erővel tanítják hittanra, vagy
  • nem tudnak világnézetileg semleges iskolában tanulni. 
2015-ig a különböző felekezetek által fenntartott oktatási intézmények száma
614-ről 909-re növekedett. Ez pedig nem azért történt, mert egyre több a hívő az országban és nem is a szülők szeretnék így. A kivéreztetett önkormányzatok ugyanis inkább lerázták magukról az oktatási intézmények fenntartásával járó pluszterheket, így az utóbbi években számos intézmény került egyházi fenntartásba. (Ezzel egyébként számos faluban, kisvárosban sérül a tanulók semleges világnézetű oktatáshoz való joga).

Nagyot fordult a Fidesz a rendszerváltás óta, akkor még liberális és antiklerikális pártként működött. 1994-től a párt és az egyház – főleg a katolikus egyház –
szövetségesekké váltak. Azóta a Fidesz (és a KDNP) számos alkalommal a választóik tudtára adta, hogy nem hisz a szekularizációban...
 

HELLO DONALD, VIKTOR VAGYOK, UGYE EZ EGY CSODÁLATOS BARÁTSÁG KEZDETE!

SZEGEDI KATTINTÓS BLOG
Szerző: Trombitás Alfréd
2016.11.25.


Egyelőre nagy a szerelem Donald Trump és Orbán Viktor között, ám néhány hónap múlva véget érhetnek a mézeshetek közöttük. A frissen megválasztott amerikai elnök beiktatása előtt ugyanis még következmények nélkül ígérgethet és veregetheti a vállát olyan külföldi politikusoknak, akiket csak hírből ismer. Orbán most abból indul ki, hogy az ellenségem ellensége a barátom, ám a képlet nem ilyen egyszerű. Trump ugyanis lassan szembesülni fog a tényekkel, így többek között arra is rá fog jönni, hogy a szavak és tettek előbb utóbb elválnak egymástól a politikában.

Donald Trump új világot ígért az amerikaiaknak, amit részben meg is kapnak, akár akarják, akár nem, ám az új elnök úthengere nem biztos, hogy messzire jut ezen a sztrádán. A világ legerősebb hatalmának első embereként is figyelembe kell majd vennie olyan globális szempontokat, melyekről valószínűleg még nem is hallott az eddig főként az ingatlanbizniszben utazó milliárdos. Nem lehet ugyanis az amerikai filmek stílusában rosszfiúkra és jófiúkra osztani a világot, olykor a gengszterekkel kell egyezkedni, a kedves srácokat pedig néha jól kupán kell verni. Ezt hívják úgy, hogy pragmatikus politizálás, és ezért nincs értelme arról beszélni, hogy vége az ideológiai alapú politizálásnak a világban, hiszen e két szegmens egymás mellett létezik a gyakorlatban.

Orbán Viktor szerint ugyanis Donald Trumppal most olyan elnöke lesz Amerikának, aki "ideológiailag nem korlátozott, tehát nyitott ember", és sokkal inkább a siker, a hatékonyság és az eredmény érdekli, mintsem a politikai elméletek. Érdekes, hogy ezt éppen egy olyan ember mondja, aki szinte havonta áll elő olyan új ideológiákkal, melyekről korábban senki sem hallott. A teljesség igénye nélkül említsük meg az unortodox gazdaságpolitikát vagy az illiberális államot...

ITT OLVASHATÓ

ROGÁNNAK KÉTSZER ANNYIT ÉR A TÁSKÁJA, MINT AMENNYI MEGTAKARÍTÁSA VAN A VAGYONBEVALLÁSA SZERINT

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: JÁMBORANDRÁS
2016.11.26.


44 millió forint adóssága és 500 ezer forint megtakarítása van vagyonbevallása szerint annak a Rogán Antal propagandaminiszternek, aki egyébként 1 millió forintot keres havonta, és akinek egymilliót ér az aktatáskája. Ha ezek a számok igazak lennének, ajánlanánk Rogánnak a magáncsőd intézményét, de hát tudjuk, hogy hazudik.

Rogán Antal a vagyonnyilatkozat-toldozás egyik nagy bajnoka, emlékezhetünk még 2015-re, amikor a későbbi propagandaminiszter többször is átírta vagyonnyilatkozatát, amikor a sajtó szépen kiderítette, hogy milyen ingatlanokat, és azok milyen növekedését titkolta el benne. Már akkor is érdekesnek tűnt, hogy Pasa parki ingatlanja (a Pasa Park tulajdonosa korábban egyébként többek között Spéder Zoltán volt, de mára csupán Nobilis Kristóf és Schmidt Mária tulajdonolja) körülbelül annyiba került, mint amennyit az előző 10 évben keresett - legalábbis papíron.

Most pedig azt állítja nekünk Rogán, akit alig néhány hónapja fotóztak le egy egymillió forintot érő Gucci táskával az oldalán, majd kiderült, hogy egy 500 ezres helikopterúttal érkezett egy esküvőre (mondjuk ez állítólag nem is került pénzbe), hogy csupán 500 ezer forint megtakarítása van.

Azért jegyezzük meg, hogy nyilvánvalóan nem tudhatjuk, milyen pénzei vannak Rogánnak, hol tartja őket, miből folytat luxuséletmódot.

Mégpedig azért nem tudhatjuk, mert ez az egész vagyonbevallás dolog egy vicc, és a kormánypárt azt is akarja, hogy vicc maradjon. Hiába szigorított volna rajta az LMP, a Jobbik és más pártok is, a kormány ezeket a javaslatokat lesöpörte az asztalról, talán a legemlékezetesebb érvelés Papcsák “aranybudit az önkormányzatba” Ferencé volt: a volt zuglói polgármester, aki most a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsági elnöke, korábban azt mondta, azért nem szabad szigorúbban ellenőrizni a képviselők vagyonosodását, mert az kárt okozna az egész politikai osztály megítélésének.

Mintha a politikai osztály megítélésének a korrupció felfedése, és nem maga a korrupció, a lopás okozna kárt, és mintha nem lenne teljességgel lényegtelen a politikai osztály megítélése ahhoz a kérdéshez képest, hogy a közös forintjaink tűnnek el...

Persze a trükk egyszerű: korruptnak lenni, és aztán azt a látszatot kelteni, hogy de hát minden politikus lop, hogy ne is tudd elképzelni, hogy a politikusok ne lopnának. Pedig van példa rá bőven. A svéd miniszter, aki lemondott és visszavonult a politizálástól, mert ittasan vezetett és rajtakapták. Vagy az a másik svéd politikus, Mona Sahlin, akinek karrierje egy gyenge pillanatában közpénzen vásárolt Toblerone csokin bukott meg. Nekünk is ilyen politikusokra, a közös pénzért felelősséget vállaló politikusokra lenne szükségünk...

ITT OLVASHATÓ

SCHMIDT MÁRIA BARÁTAI ÉS ÜZLETFELEI FŰTIK A MILLIÁRDOKAT ÉGETŐ KÖZPÉNZ-KOHÓT ÓZDON

ÁTLÁTSZÓ BLOG
Szerző: Vágó Gábor
2016.11.26.


3,7 milliárd forint unióspénz és közpénz ment el a Magyar Nemzeti Digitális Archívum ózdi projektjeinek beindítására. Az egyik projekt menedzsere az a Tallai Gábor volt, aki a Schmidt Mária által vezetett négy intézetnél is programvezetői tisztséget lát el. A projektekből a közpénzek egy része olyan cégekhez került, melyek szorosan kötődődnek Schmidt Mária szakmai és üzleti köreihez.


Orbán Viktor 2014 februárjában jelentette be, hogy Ózd város közepén lévő, régi acélművek területén jön létre egy digitális archívum. A Digitális Erőmű egy Filmtörténeti élményparkkal is kibővült időközben. A projekt 2016 nyarán már meg is nyitotta kapuit. Az összességében 3700 millió forintból megvalósuló projektek hasznossága erősen megkérdőjelezhető. A 444 szórakoztató szófordulatokkal teli helyszíni riportja üresen kongó termekről, tartalmatlan kiállításokról, kamuraktárról számol be.
Hadházy Ákos, az LMP társelnöke, a korrupciós ügyeket feltáró heti rendszerességű sajtótájékoztatóján rámutatott, hogy a Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA) közbeszerzéseire számos esetben rávetül a korrupció árnyéka. Az ellenzéki politikus szerint a projekt adatlapjain megfogalmazott célokból gyakorlatilag semmi sem valósult meg. Azt állítja Hadházy, hogy    
“Az ózdi cégek nem, viszont a legmagasabb fideszes holdudvar, a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Közalapítványhoz (KKETTK) és a Liget Projekthez köthető beszállítók viszont jól jártak.”
ITT OLVASHATÓ

DE - KARÁCSONY ÉS HANUKA ELŐTT

MAGYAR NARANCS 
- JÓ EZ NEKÜNK? BLOG
Szerző: Radnóti Zoltán
2016.11.26.


Utcákat járva, televíziót nézve, internetet böngészve is látszik, hogy közeledik az év vége, itt a karácsony és a hanuka.

Az utcán is látszik, hogy a családi ajándékozás mellett másról is szól az ünnep: egyre többször szólítanak fel adakozásra, együttérzésre; „és ez nagyon jó”, ahogy a Tóra (Isten) is mondja az ember teremtésének pillanatában. De nagyon nagy kihívás valóban észrevenni a problémákat, és győzelmet aratni felettük.

Elie Wiesel, a Nobel-díjas író szinte közhelyszerű mondatát idézem ide: "The opposite of love is not hate, it’s indifference".

A szeretet ellentettje nem a gyűlölet, hanem a közöny.

A 21. század legnagyobb problémája a közöny… a rálegyintés.

De.

Nem szeretem, hogy ilyenkor egyes segélyszervezetek kimaxolják a reklámköltségüket, szavak nélkül is arra utalva, hogy ilyenkor „jobban” kell gondolnunk azon embertársainkra, akik nélkülöznek, akik ínséget szenvednek.

Ma, ha akarjuk, sokkal könnyebben veszünk észre egy nélkülözőt, mint ezer éve.

Ha akarjuk…

Ha akarjuk, meglátjuk a mélyszegénységet is.

Ha akarjuk…

Nekünk, zsidóknak van útmutatásunk (értsd: parancsolatunk), hiszen a Tóra három és fél évezrede azt tanítja (parancsolja): „ne menj tovább, ha látod felebarátod ökrét összeroskadni a súly alatt.” Természetesen ma már nem ökröt kell keresni, ám a súly és az összeroskadás azért még megtalálható. Csak észre kell venni. A hajléktalanok, a nélkülözők nem jönnek be hozzánk bemutatkozni, hanem nekünk kell „látni”, és nekünk nem szabad „továbbmenni”.

Sőt!

„Ne zárd be a kezedet, nyitva nyissad ki a kezed a szűkölködő számára” (MV. 15/7-11) – mondja ugyancsak a Tóra. Észrevenni kevés. Oda kell menni, és segíteni kell.

A rabbik alkottak egy szót: „cedáká”. Így nevezi a talmudi és a modern héber nyelv az adományt. A „cedáká” szó jelentése: igazságosság, ami arra utal, hogy az embernek lehetősége van a világban lévő igazságtalanságot jóvá, igazsággá tenni azzal, ha ad.

A zsidó új év egyik legszebb imája szerint három dolog viszi el az ember fölül az új évben a rossz végzetet:

– a tesuvá, a megtérés, az ember önmagával való szembenézése;

– a tefila, az Istenhez fordulás – imával,

– a cedáká, az embertárshoz fordulás – nyitott kézzel.

A Talmud bölcsei azt tanítják, hogy az adakozás legmagasabb szintje, ha nem dicsekszünk azzal, hogy adtunk, nem hozzuk még megalázóbb helyzetbe a rászorulót.

Nagyon nehéz tapasztalás ez, hiszen nap nap után szembesülhetünk azzal, hogy ebben az országban mindig is lesz éles határmezsgye.

Mindig is lesznek a „mi”, és lesznek az „ők”.

Gazdagok és szegények, fehérek és feketék, zsidók és nem zsidók, és még sorolhatnám, ott, ahol a korlátolt emberi értelem időnként szögesdrótokat feszít ki két ember közé.

Itt vannak a barátok, ott az ellenségek.

De.

Mikor vagyok itt, mikor ott?

Mikor vagyok barát, mikor pedig ellenség?

Bonyolultabb kérdés, mint hinnénk.

Karácsony és hanuka előtt…


ITT OLVASHATÓ

ENNEK AZ ELCSESZETT, BÁNTALMAZOTT, SKIZOFRÉN HAJLAMÚEMBERNEK NINCS EGYETLEN ŐSZINTE PILLANATA

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- DÜHÖNGŐ, HACSAKNEM BLOG
Szerző: H. A.
2016.11.26.


Éppen hogy  magunkhoz tértünk Lázár János majdnem mindenhez legjobban értő miniszter gyalázatos beismerő vallomásából, miszerint a magyar gyerekekből kormány általt támogatott egyházi felügyelet alatt és irányelvek szerint kívánnak jó keresztényeket és hazafiakat nevelni, a miniszterelnöki populista bulvárkampány folytatódik.
Alighogy bezabált tegnap a savanyúsággal vastagon körbebástyázott marhapörköltből és kitépte a mosogatórongyot a nyakából (az evés aktusát feltétlenül az ország tudomására kívánta hozni), ex-Habonyné újra beizzította a hogyan repüljünk rá politikailag mások politikától független teljesítményére és örömére című néphülyítő Facebook-műsorát. A nép márpedig hülyíthető és hülyül is parancsszóra, a zabálás mámorító pillanatait 25 ezer alattvaló és lelkes rajongó lájkolta tegnap óta, az alábbival sem kockáztattak nagyot (még egyszer ideteszem):

Bár az ebédszünetet megörökítő ritka pillanatkép népszerűségéhez képest jócskán le vagyunk maradva (3 óra alatt mindössze 3000 lájkot sikerült begyűjteni), valahogy megint nem tudott úrrá lenni rajtam az a csodálattal vegyes eufória, ami Orbán közösségi oldalának kedvelőit újfent magukkal ragadta.
"Azt gondolom nagyon nemes lelkü cselekedet hogy a miniszterelnök úr látogatást tett a családnál Magyarország gyarapodik így is kel Jó egészséget kívánok az egész családnak "
 
"Helyes! Nagyon szép cselekedet volt Miniszterelnök Úr részéről!!!"
 
"És még bantjatok Orbán Viktor urat!minden tiszteletem az övé!!!  "
Hát tényleg. Ez valóban nemes lelkű cselekedet volt. Ha ez nem, akkor semmi. Rárepülni arra a csütörtöki örömhírre, hogy négyes ikrek születtek Debrecenben és megmártózni a szenzációban, mire vall, ha nem nemes lélekre? Az ikrek édesapja maga is ikergyerek, és pont négyesikrek ők is, nem beszélve arról, hogy a szülést levezető orvos már az ő születésénél is segédkezett.

Ha valakinek ott volt a helye ennél a valóban örömteljes eseménynél, ha valakinek kötelezően meg kellett állapítania, hogy minden rendben van, az maga Orbán Viktor szaporodásügyi tábornok és önjelölt keresztapa. Az egészre legyinthettünk volna is akár egy öblöset, de ide tartozik még, hogy a Debreceni Egyetem Klinikai Központban tett látogatást a sajtó előtt a legnagyobb titokban tartották, Havasi Bertalan titkár és mindenes nem küldött fotókat az MTI-nek, nem verték nagydobra, elsunnyogták...

ITT OLVASHATÓ

ELCSÍPTÜNK EGY TELEFONT

KANADAI MAGYAR HÍRLAP ONLINE
Szerző: Aczél Gábor
2016.11.26.


- Halló, itt Trump.
- Köszöntöm önt, elnök úr!
- …
- Hall engem?
- Igen, de kit!
- Orbán Viktor vagyok, tisztelettel.
- Igen, a nevét már mondták nekem, örülök is, hogy emlékeztetett rá, mert őszintén szólva elfelejtettem. Tudja, amióta nem vagyok fekete bárány az országomban, ha-ha, többen hívnak engem, mint korábban. Szóval honnan beszél és milyen ügyben hívott?
- Magyarországról, elnök úr. És Orbán Viktor vagyok, akit az Egyesült Államokban mindeddig szintén fekete báránynak tartottak.
- Ne mondja, ez új nekem. Legalábbis eddig nem jelentette senki. Miért hívott?
- Hogy gratuláljak elnök úr! Egy kicsiny, de bátor és szabadságszerető nemzet képviseletében.
- Köszönöm, képviselő úr, hálásan köszönöm, másegyéb?
- Szeretném, ha személyesen is tiszteletemet tehetném.
- Ennek e pilanatban nem látom akadályát. Ugorjon be, ha erre jár.
- Kösz…
- De előbb egyeztessen időpontot a titkárságommal. Köszönöm, hogy telefonált, miszter… képviselő úr. Igazán köszönöm.


ITT OLVASHATÓ

AZ ÜGYÉSZSÉG NEM ZÁROLTA A QUAESTOR ÉRTÉKES INGATLANPROJEKTJÉT, A LEENDŐ OLIMPIAI FALUT

ÁTLÁTSZÓ BLOG
Szerző: Csikász Brigitta
2016.11.25.


Nem teljesítette a Fővárosi Főügyészség Tarsoly Csaba Quaestor-vezér és vádlott-társai azon kérését, hogy a Quaestor-károsultak kártérítési igényeinek rendezésére a végelszámolás alatt álló Duna City Budapest Ingatlanfejlesztő Kft. tulajdonában lévő ingatlanokat zár alá vegye. A vádhatóság szerint túlzás a projekt értékét több százmilliárd forintra becsülni, másrészt úgymond nem számítanak arra, hogy a végelszámoló áron alul fog túladni rajta.


Furcsa módon nem az ügyészség, hanem a Quaestor-ügy vádlottjai kezdeményezték, hogy a hatóság bűnügyi zár alá vegyen olyan ingatlanokat, amelyeket eddig kihagytak a sorból a büntetőeljárás során, noha az már másfél éve tart. Tarsoly Csaba a csütörtökön megjelenő Magyar Narancsnak adott interjújában arról beszélt, hogy „egy koncepciós per áldozata, melynek célja, hogy a Quaestor százmilliárd forintot érő, megmaradt vagyonát bizonyos körök széthordhassák”.

A Quaestor Értékpapír Zrt. felszámolását 2015. április 22-én rendelte el a bíróság. A vád szerint az ügyben összesen 200 milliárd forint kár érte a Quaestortól kötvényt vásárló 32 ezer ügyfelet; mindezt állampapírok elsikkasztásával, majd nem létező kötvények eladásával követték el, valamint egy piramisjátékot is szerveztek. A vádhatóság öt vádpontban összesen 5 458 rendbeli csalást és sikkasztást ró Tarsoly Csaba és tíz vádlott-társa terhére. Mint a sajtóban megjelent, a kárösszegből 87 milliárd forintot térített meg a Befektető-védelmi Alap.

A vádlottak azonban úgy vélik, a fennmaradó összeg rendezésére is lenne megoldás, ha a hatóság nem hagyott volna ki a zár alá vételből olyan vagyonelemeket, mint például a Duna City-projekt ingatlanjai. A Fővárosi Törvényszéken zajló tárgyaláson a vádlottak közül többen meg is jegyezték, furcsának tartják az ügyészség ezirányú feledékenységét, ami más büntetőeljárásokban egyáltalán nem szokott megmutatkozni.

„Noha a Vagyon Visszaszerzési Hivatal az értékek egy részére a zárolásokat elvégezte, de az általam kért vagyonelemekre, így például a Trassetre, a Quaestor Bank Zrt.-re, a Quaestor Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt.-re, a Duna City-projektre, a hotelekre nem, mely értékek nagy része töredékáron már kiárusításra került. Ilyen volt a már értékesített Quaestor Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt., vagy a mátrai Life-style Hotel. A Duna City-projekt a tudomásom szerint még fellelhető, amely többek között a tervezett budapesti olimpia kapcsán, annak olimpiai falu elhelyezésére vonatkozóan is jelentőséggel bír” – mindezt az eljárás másodrendű vádlottja, Májer Zsolt, a Quaestor Értékpapír volt vezérigazgatója mondta el a bíróságon tett vallomásában.

A Quaestor második embere összehasonlításképp felhozta a Kopaszi-gát közparkja melletti 500  ezer négyzetméteres területen megvalósuló BudaPart néven futó fejlesztést, amelynek az értéke 200 milliárd forintra rúg, és amelynél szerinte a Duna City-projekt nagyobb jelentőségű lehet. Annak a területe ugyanis 560 ezer négyzetméter, az olimpiai célok pedig csak növelik a beruházás értékét...

ITT OLVASHATÓ

MIÉRT NEM LÁTJA A BALOLDAL AZ ÖNKRITIKA LEHETŐSÉGÉT TRUMP, ORBÁN STB. GYŐZELMEIBEN?

1000 A MI HAZÁNK BLOG
Szerző: HaFr
2016.11.25.


Azért, mert a baloldal (= progresszivizmus) egy vágyott állapotból indul ki (kb. szabadság, egyenlőség, testvériség), és ebből bírálja és formálja a valóságot -- ekként pedig nem lehet önkritikus, mert az önmaga feladását jelentené. A progresszivizmus materiális (kommunista) és szimbolikus (újbaloldali) ágára egyformán igaz ez, és a mi szempontunkból -- jóllehet egymás szempontjából nem -- ezért a lényeget tekintve ezek ugyanazok.

A progresszivizmus pedig tanulhatna saját elnevezéséből is -- a progresszió ugyanis mindig kontextuális, egy adott állapothoz képest elért haladást jelenti, és ha már ennyi megértésre képesek lennének a progresszivisták a közjó vagy akárcsak önmaguk érdekében, az már előrelépés lenne. De a progresszivizmust kétszázötven éve nem érdekli a valóság, ezért nem érdekli az önreflexió sem -- ennek megfelelően alkalmasabb lenne rá a konstruktivista elnevezés, amit a politikai filozófiában alkalmaznak is rá, csak hát a politikában ez nem vált bevetté, idegen, bonyolult stb. A konstruktivizmus azt fejezi ki, hogy valakik létrehoznak valamit (nem okvetlenül tények átalakításával, hanem nagyon is inkább álmok, ideologémák, elvek, jövőképek, no meg érdekek vegyítésével), és ezt teszik -- ahogy fentebb jeleztem -- a valóság bírálatának mércéjévé. Ilyen mérce az Örök Béke, az emberekkel szembeni egyenlő bánásmód, az igazságosság, a szabadság (és különösen a dubiózus aufklérista szentháromság, a SZET) stb. -- az adott konstruktivizmus vérmérsékletétől függően.

Az így kapott módszer persze erőszakos a valósággal szemben és diktatórikus, ha hatalomra kerül, hiszen csak diktatórikusan tudja a valóságot annak kulturális nehézkedésével szemben alakítani a vágyott rövid időn belül. Ez a diktatúra a PC-től a totális kommunista rendszerekig számtalan formát ölthet. Ha pedig nem diktatórikus, akkor is kudarcos, kivált, ha az elérendő cél és a valóság között a politikával áthidalhatatlan szakadék tátong...


ITT OLVASHATÓ

"NEM BARIKÁDOKBÓL ÁLL A VILÁG" - LIVIUS ÉS FASZI A MANDINERNEK

MANDINER BLOG
Szerző: Redakció
2016.11.26.


„Ez már a rokokósan elkorcsosult, fogyasztó lelkek világa. Eldobható pohár, cserélhető dolgok, már nem is tudok olyat venni, ami sokáig tart” – fest sötét képet korunkról a civilben pszichológus perkás-frontember, Varga Livius. Zenekara mondjuk nagyon is régóta tart: a Quimby hatalmas Aréna-bulival ünnepli negyedszázados évfordulóját szombaton. A koncert a sokatmondó Micsodaország címet kapta, a Mandiner pedig a banda próbatermében mikrofonvégre kapta Gerdesits „Faszi” Ferenc dobost, aki nyáron már úgy érezte: a magyarok a kutyája farkáig sem érnek fel. Zene, politika, gyökerek, isten- és pénzkeresés... Interjúnk.
 
„A rajongóknak ki fontosabb? Önök, vagy a politikai párt, amelyet követnek?

Faszi: Mi. 

Livius: Nem szűkíteném ezt a Quimbyre. A költészet és a zene tudat alatt is hat, mégpedig azonnal. Ha van, aki eltalálja új szavakkal, új harmóniákkal, ami benned már amúgy is rezeg, az betalál és igazán hat. Nem könnyen törölhető ki. A politikai szlogenek viszont elszállnak a széllel, főleg, ha az, aki mondja őket, fél év múlva már az ellenkezőjét fújja. Viszont tudatosan tud behergelni. Ez a borzasztó. Amikor összekeverik Kossuth-ot a vasúttal. Ilyen az is, amikor szélsőséges művészfélék és aktivisták állásfoglalásként értelmezik, hogy koncertezel Tusnádon...

ITT OLVASHATÓ

AMIKOR A SENKI ÁLTAL MEG NEM VÁLASZTOTT, ELNYOMOTT SZÓFOSÓ VERGŐDIK

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Molnár Bálint
2016.11.25.


...Az 1997 óta a Fideszben törtető, a liberális Nyugaton okosodott Kovács, akinek pártja hét éve van hatalmon, azon sápítozik, hogy el van nyomva. Kovács szerint ez az egész borzalom olyan, mint a Mátrix című film, csak itt nem a gonosz robotok az ellenfelek, hanem az elit, a média, a senki által nem választott véleményvezérek. Azok az úgynevezett, valódi támogatókkal nem rendelkező, meg nem választott civil szervezetek, amelyek fikázzák, és megadásra kényszerítik az ellenfeleiket (értsd: a megválasztott döntéshozókat).

Szóval ezek a rohadtak, akik mögött nem áll széleskörű támogatás (szemben a Fidesszel, gondolom én), ideológiai ügyeket képviselnek és a fontos döntéseket megpróbálják saját meggyőződésük szerint befolyásolni. Szerencsére Trump megválasztásával ennek az áldatlan állapotnak véget lehet vetni.

Natehát, kedves híveim a senki által meg nem választott Kovács Zoltánban! Az egyébként angolul elfogadhatóan jól beszélő kormányszóvivő idétlen angolsággal megírt esszéjének lényege az volna – ha jól hüvelyezem -, hogy haldokló nem demokrácia az, ahol az emberek pofátlanul megpróbálnak beleugatni a közügyekbe. Ennek véget kell vetni mielőbb. Ez a seggfej azért tanulta magát
történészre és állítólagos politikusra a húsz éve haláltusáját vívó liberális demokráciákban, hogy ilyen vastag bőr fejlődjön ki a pofájára. Hát ezt az aljas Kovácsot ki választotta meg vajon?

Ha ez az ember nem lenne egy ugyanolyan ravasz (bár sokkal kevésbé kifinomultan intelligens) aljadék, mint Lázár, akkor mondanám, hogy nem normális, és hagyjuk a fenébe. Kovács viszont nem kretén, hanem kétségbeejtően komoly és veszélyes dolgokról prédikál. Túl az általa képviselt hazug, korrupt, becstelen, tolvaj kormány lényegiségén. Ez az erkölcstelen karierrista tényleg veszélyes. Ezek az örökös kisebbrendűségi érzésektől szenvedő, mások fölött gátlástalanul uralkodó elitellenes barmok, akik felfoghatatlan pénzek fölött diszponálnak és osztják szét egymás között, akik újságokat mészárolnak le, embereket zsarolnak, ha kell, valójában egy dolgot nem tudnak elérni: nincs intellektuális elismerés, nincs intellektuális tőke körülöttük, azt nem tudják megvenni. Ezért vinnyognak, óbégatnak és fajulnak idáig, ameddig Kovács is. Soha nem lesznek részei az elitnek, akárhány csilliárdot harácsolnak is össze.

Hogy leírja azokkal az erkölcstelenségtől undorító kezeivel, hogy aki beleszólást akar a saját sorsába és nincs egy platformon a senki által meg nem választott Kováccsal, attól meg kell szabadulni. Ez az ember – akinél bármelyik tetszőleges civil szervezetnek több támogatója van – senki által meg nem választott véleményvezérekről hadovál. Te nagyon okos! Azokat senki nem szokta megválasztani, hanem véleményt mond, és mindenki eldönti, hogy csatlakozik hozzá, vagy sem.

A civilek azért civilek és nem politikusok, mert senki nem választja őket, ellenben egy olyan társadalomban, amelyről a kormány lemondott, a civilek működnek együtt, és képviselnek ügyeket és próbálnak minden egyes összegyűjtött fillérrel embereken segíteni, tiltakozni, elmondani, kivívni. Azért, mert a kormányt nem szabad ellenvéleményekkel megzavarni a nyugodt lopásban, csalásban, hazudozásban. Azért, mert a kormány nem ér rá baromságokkal foglalkozni, miközben azzal van elfoglalva, hogy szétverje, megossza, gyűlöletre nevelje a társadalmat.

A civileket civilek támogatják általában, nem kontraszelektált, bármilyen baromságot elmondani, leírni, képviselni hajlandó szervilis seggnyalók. A civileket a kormánnyal szemben nem választotta meg senki. Ezért nem a civilek azok, akik szétlopják a hazai és az európai közpénzt, hanem a megválasztott, hatalmukkal maximálisan visszaélő pártok, és az ő szavukat hordozó Kovács Zoltánok. Akik arról elmélkednek, hogy milyen jó lenne megfosztani a társadalmat az összes maradék szabadságától, hogy milyen jó lenne, ha mindenki egyirányba nézne, hajbókolna és szemlesütne az idők végezetéig.

Milyen liberális nem-demokrácia, te szégyene az emberi faj fejlődésének? Milyen széleskörű támogatás nélküli véleményvezérek? Te pofázol erről, aki egy olyan tróger banda seggéből kilógva hurcolod a szót, amelyik két millió ember szavazatából kétharmados többséget, 3 millió ember szavazatából pedig 98%-os megkerülhetetlenséget hazudott és érdemi viták, a törvények leszarása mellett házal, kampányol, turnézik a magyar társadalom többségére magasról szarva. Te mered a szádra és a billentyűzetedre venni az elnyomást? Tudsz még mélyebbre is süllyedni pártutasításra, te szerencsétlen szófosó?


ITT OLVASHATÓ

A BOLDOG EMBEREK TOVÁBB ÉLNEK?

LELKIZÓNA BLOG
Szerző: Úr Anita
2016.11.26.


A hatásvadász cím ellenére nem kívánok egyértelmű választ adni a fenti kérdésre: mert egyrészt mi az hogy, boldog és másrészt mi az, hogy tovább élnek; és nem tudok olyan tudományos vizsgálatról, amelyik egyértelműen bizonyította volna ezt az összefüggést... Ami viszont elgondolkodtató, hogy mennyire sokat tehetünk mi magunk azért, bármilyen életkorban is vagyunk éppen, hogy minőségi, tartalmas, elégedettségre, pozitív hozzáállásra törekvő életet éljünk - ami egészen biztosan jó hatással van a várható élettartamunkra is. 3 tippet olvashatsz a cikk végén, ami már most segíthet abban, hogy a kívánt irányba haladj!
 
A nagyon idős emberek és a humor
 
A bulvárlapokban rendre jelennek meg olyan interjúk, amelyek nagyon idős, matuzsálemi korú emberekkel készültek és a riporter azt firtatja, hogy mi a hosszú élet titka. A válaszok aztán végtelen skálán mozognak: a "mindennap szalonnát reggeliztem"-től a fizikai munka jótékony hatásain keresztül az "ötször házasodtam"-ig. Ezekből messzemenő következtetéseket levonni természetesen nem érdemes, érdekes tények, sokszor megmosolyogtató következtetések és egy hosszú élet szubjektív lenyomatai az ilyen visszaemlékezések. Ami viszont közösnek tűnik nekem ezekben, az interjúalanyok humorra való képessége és fogékonysága: önmaguk és a világ önironikus, laza, megengedő, vidám szemszögből szemlélése. Ez pedig valóban a boldog élet egyik fontos összetevője lehet...
 

ROMA POLITIKAI RÉSZVÉTEL

MAGYAR NARANCS
- LIBERÁLIS SZEMMEL - REPUBLIKON
Szerző: Mikecz Dániel
2016.11.26.


A jelenlegi botrányok pont a hiteles roma politikai részvétel lehetőségeit csökkentik.

Az Országos Roma Önkormányzat körül továbbra is folytatódnak a vizsgálatok: a vádak szerint pazarló és nepotista módon működött a szervezet. Múlt hét szombaton jelent meg Farkas Flórián interjúja a Magyar Időkben, amelyben a roma politikus szerint azért érik támadások őt és a Lungo Dromot, mert sikerült a cigányságot „egy saját közösségi érdekeit felismerő és azt képviselő, kikerülhetetlen politikai tényezővé szervezni”. A támadásokat persze nehezen lehet pusztán politikai indíttatásúnak tekinteni, hiszen nem csak ellenzéki politikusok veszik szájukra az ORÖ-t és Farkas Flóriánt, de az uniós támogatásokkal való visszaéléseket vizsgáló OLAF mellett a Fővárosi Főügyészség is vizsgálatot indított. Farkas szerint mindez azért történhetett meg, mert összeférhetetlenség miatt le kellett mondania az ORÖ elnöki tisztéről. Az említett interjúban Farkas Flórián arra is hivatkozik, hogy a belső feszültségek rosszat tesznek az egész cigányságnak. Valóban, az ilyen botrányok sokak számára igazolják előítéleteiket, meggyőzhetőbbek lesznek az ingadozók, és csökkentik a kisebbségi önkormányzatokba vetett bizalmat...


ITT OLVASHATÓ

EZT MEGKAPTUK!

CSEPELIEK ÚJSÁGA BLOG
Szerző: Horváth Gyula
2016.11.26.


Itt van az ember a hatodik iksz környékén és azt látja, hogy mindaz, amiben idáig bízott (küzdött) megbomlott. Az elmúlt évtizedekben nem csak a politikai jobboldal, de a baloldal is azért küzdött, hogy a demokrácia, mint államrend megvalósuljon! Magyarországon és egyre nagyobb teret nyerjen a világban.

Aztán mi lett belőle mostanra? Nem elég, hogy itthon Orbán, a Lengyeleknél Kaczynski nyerte meg a szavazók bizalmát, de „felkészül” a franciáknál Le Pen, az osztrákoknál Hoffer és egyre erősödnek a Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban, Hollandiában és Németországban is a jobboldali populista szélsőséges elemek? Eközben meg a demokrácia fellegvárában az Amerikai Egyesült Államokban megválasztották Trumpot!

Még arra, hogy itthon, meg a lengyeleknél miért történtek úgy a dolgok, ahogy történtek talál az ember magyarázatot! Ezek az államok negyed százada jöttek ki a szocializmusból, és a demokrácia okozta változás sok nem várt nehézség elé állította az embereket. Az is felmerül, hogy annak idején a rendszerváltó új pártok erejük maximalizálása miatt olyan ígéreteket csillogtattak a nép előtt, ami nem jött be. Ilyen nekünk, hogy utolérjük Ausztriát! Lehet utazni a világban, Szabadon kibontakoztathatóvá válik a tehetség, lesz sajtó-, vallás- és lelkiismereti szabadság! Sokkal nagyobb egyenlőség lesz az emberek között!

És mi lett mindebből? 


ITT OLVASHATÓ

PÖRKÜTT, UBI, PARTELDI - ORBÁN ESZIK

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: rezeda
2016.11.26.


A nap fotója, 2016. november 25-e, dél körül:

A műalkotás, amely miniszterelnök úr ebédjét ábrázolja, gyermeki lelket mutat. A szemek az ételre koncentrálnak, a partedli is a helyén van nagyon, csupán a két kis fülecskét nem látjuk, amint a fenséges nyakhoz rögzítették a textilt. Valószínűleg az ingnyakba gyömték. A pörkütt bőséges, köret alig mutatkozik a tányéron, a húsételt bőségesen ellátta erős paprikával a munkás kéz. Villát is használ a beteg, kést nem adtak neki, ezért csupasz baljában nyugszik az ubi. A környezet egyszerű, magyaros, a háttérben egy nőnemű választópolgár mutatkozik, a kevlárt a partedli jótékonyan eltakarja, viszont TEK és harci jármű nem látszik a fotón, mindettől bukolikus báj terül szét a képen. Az ingujj föltűrve, ahogyan hősünk nekiveselkedik a föladatnak. Csupán egy mókás kutya, valamint egy gőgicsélő kisded hibádzik a tökéletes idillhöz.

Tényleg cukorfalat miniszterelnök úr, midőn egy lepedőt teker hurkás tokája, imporodó gyohellája köré, akár egy lómai szenátor, hogy a pörkütt szaftya nehogy pettyeket hagyjon a habos, hófehér ingen. Mer’ munkát adna a ’Zanikó asszonynak a tisztogatása, pedig neki erre ideje nincsen, hiszen az év összes napjának minden órájában és percében az elesettekért munkálkodik serényen. Mármint a ’Zanikó asszony.

Nem vagyok én ördögfattya-alávaló, aki azon mesterkedik napra nap, hogy miniszterelnök urat előnytelen színben tüntesse föl, olyan, aki a kákán is keresi a csomót, hiszen erre szükség nincsen egyáltalán. Miniszterelnök úr tálcán kínálja nekünk saját esendőségét, midőn pörküttet lefetyel, kisüstit vesz magához demizsonból a vej mosolyától kísérve, gumicsizmát húz felséges csülkeire, vagy a tornácon lafogó kalbászt firtassa guvadt szemekkel, megelőlegezve mintegy a nagy zabálás minden gyönyörűségét, akárha született agytörzsi organizmus volna a lelkem.

Midőn a tegnapi ebédről megjelent a kép a világhálón, az új egység rögtön leborult az asztal lábai elé, és elmesélte az egész nyamvadt Univerzumnak, amit a királyi pörküttzabálásról gondol, ím: „Szeretem, hogy Miniszterelnökünk be tud ülni egy lakótelepi étterembe, holott megtehetné, hogy csak osztályon felüli helyeken étkezzen. Számomra ez nagyon szimpatikus, emberi, tiszteletre méltó megnyilvánulás.”

Vagy épp: „Hihetetlen, hogy még ma is milyen alázattal, gyermeki tisztasággal ül le egy terített asztalhoz. Semmi úri gőg, semmi felesleges hacacáré. Jó étvágyat Miniszterelnök Úr!” Mindez oly kerek, és annyi mindent elmond a szavazó réteg elmebéli állapotáról, hogy teljesen fölösleges ragozni, hagyni kell, hogy a szöveg betöltse hivatását. Röhögni is ér...


ITT OLVASHATÓ

HETENTE EGY ÉLET A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁRA - EMLÉKEZZÜNK MEG AZ ÁLDOZATOKRÓL!

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: Pósfai Orsi
2016.11.25.


...eddig is lehetett tudni, hogy Magyarország nem kifejezetten progresszív ország a szexuális erőszakhoz fűződő hozzáállás kérdésében. De az Eurobarometer idei felmérésének eredménye ennek ellenére hideg zuhanyként ért.

A felmérésben a beleegyezésre vonatkozó kérdés így hangzott: "Néhányan azt gondolják, hogy a beleegyezés nélküli szexuális aktus bizonyos helyzetekben igazolt lehet. Mit gondol, ez érvényes a következő körülményekre?"

A megadott lehetséges válaszok közül (részeg vagy drogos állapot; valaki önként ment haza a másikkal parti vagy randi után; kihívó, provokatív ruha viselése; a “nem” nem egyértelmű közlése) a férfi válaszadók 48 százaléka és a nők 52 százaléka egyiket sem tartotta elfogadható indoknak. Vagyis a reprezentatív kutatás alapján a magyar férfiak 52 százaléka, a magyar nőknek pedig a 48 százaléka a felsorolt helyzetek valamelyikét, esetleg az összeset olyannak ítélte, amelyben nem kell figyelembe venni azt, hogy az egyik fél nem egyezett bele az aktusba...

...Magyarországon továbbra is több millió nőt érint személyesen a fizikai és szexuális, vagy lelki erőszak. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 2014-ben tett közzé egy reprezentatív kutatást, amelyből kiderül, hogy Magyarországon a 18-74 év közötti korosztály 28 százaléka vált már erőszak áldozatává. Ez 1 124 000 nőt jelent. És a nőknek majdnem a fele, 49 százalék ellen alkalmazott már fenyegető vagy súlyos lelki erőszakot a partnere. Ez pedig több mint 1 968 000 nő.

Mielőtt elvesznénk az arctalan számok és százalékok rengetegében, gondoljunk azokra a konkrét esetekre, azokra a személyes és egyéni történetekkel, arccal és névvel rendelkező nőkre és gyermekekre, (a linkelt cikkek tartalma felkavaró lehet, ha a nemi erőszak történetei megviselnek, ne kattints rájuk!) akikről akár csak a közelmúltban olvashattunk borzalmasabbnál borzalmasabb történeteket. Gondoljunk Erikára, akit B. Krisztián bosszúból lúggal öntött le, ezzel egy életre megcsonkítva őt, és aki kénytelen volt az elsőfokú bírói ítélet ellen fellebbezni, mert eredetileg annyira enyhe büntetést szabott ki támadójára a bíróság. Vagy gondoljunk a közvetlen környezetünkben élő nőkre, akik között a statisztikák alapján szinte egészen biztosan akad olyan, aki átélte a bántalmazás valamilyen formáját. Vagy gondoljunk saját magunkra. Hányan szenvedtünk már bántalmazó kapcsolatokban, hányan próbáltunk egy tömött buszon távolabb kerülni a minket markolászó ismeretlentől, hányan sétáltunk haza rettegve az éjszakai utcákon?
...
ITT OLVASHATÓ

MEGHALT FIDEL CASTRO

INDEX.HU
Szerző: HEGYESHALMI RICHÁRD
2016.11.26.


Kilencven éves korában, magyar idő szerint szombat hajnalban meghalt Fidel Castro, aki évtizedeken át volt kubai elnök, miniszterelnök, a hadsereg parancsnoka, pártvezető. Jómódú értelmiségiből szocialista forradalmár, a népet felszabadító gerillából százezrek életét megnyomorító diktátor lett. Elűzött egy zsarnokot, majd maga is azzá vált. A harmadik világbeli országokért kampányolt, miközben csaknem kirobbantotta a harmadik világháborút. Szívügye volt a közegészségügy és az oktatás kérdése, de lábbal tiporta a civil szabadságjogokat. Százezrek menekültek előle, világrendek omlottak össze, de Fidel Castro kitartott, és csaknem ötven éven át volt Kuba diktátora. Ő halt meg az évtizedekig hatalmon lévő huszadik századi kommunista diktátorok közül utolsóként.
          
„Minden kizsákmányoló, minden kiváltságos úgy gyűlölte a kommunista szót, mint a bűnt, elátkozták a kommunista szót, és éppen ezért, amikor Marx és Engels az új forradalmi elméletet nyújtó Kommunista Kiáltványukban, melyben az emberi társadalom és az emberi történelem tudományos magyarázatát adják, azt írták, hogy : „kísértet járja be Európát, a kommunizmus kísértete”, akkor a kiváltságos osztályok valóban olyan igazi félelemmel tekintettek ezekre az eszmékre, mint a kísértetekre.” (Részlet Fidel Castro  1965. október 3-i,  a Kubai Kommunista Párt tagjait bemutató beszédéből)
Szocialista forradalmat ott lehet kirobbantani, ahol elég hajtóerőt adnak hozzá a kizsákmányoltak. Az ideológiai töltet viszont gyakran jómódú értelmiségiektől származik. Fidel Castro egy gazdag cukornád-ültetvényes fiaként született Kubában, 1926. augusztus 13-án, de nem volt vak az országban uralkodó szegénységre. Az ország egyik legelőkelőbb gimnáziumában végzett. A tanárai okos, tehetséges diáknak tartották, de őt főleg a sport érdekelte. A jezsuita nevelők a spanyol nyelvű katolicizmust felsőbbrendűnek tartották, mint a pénzközpontú angolszász világot; ez nagy hatással volt Castróra. Ernesto Che Guevarával szemben őt nem a szocializmus, hanem az Amerika-ellenesség hajtotta...

ITT OLVASHATÓ

FÉKEK ÉS EGYENSÚLYOK

SZÉKELY SZABOLCS (TARSKI) BLOGJA
Szerző: Tarski
2016.11.26.


Nem szűnt meg a négy új alkotmánybíró megválasztásával kapcsolatos ellenzéki vélemény nyilvánítások sorozata, ami persze egyáltalán nem baj. A baj inkább az, hogy az ellenzék ezt tragédiaként, sőt, nemzethalálként élte meg. Némelyek odáig is elmentek, hogy kijelentették: ezzel a cselekménnyel megszűntek a fékek és ellensúlyok hazánkban, így a hatalom azt tehet, amit akar. Sarkos megfogalmazás ez, és biztosan nem fedi a valóságot. Annyi azonban ebből azonnal kivehető, hogy sokan alapvető politikai filozófiai fogalmakat helytelenül értelmeznek.

Azt tudjuk, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere a politikai hatalom megfékezésére és kordában tartására kell annak érdekében, hogy diktatúra ne jöhessen létre és a normativitás feltételeinek megfeleljen a hatalom minden cselekménye. Ezt a rendszert csak a francia forradalom után létrejövő liberális demokráciák alkalmazták következetesen. Korábban is voltak fékek és ellensúlyok, amelyek egyfajta irányt szabtak a mindenkori politikai hatalomnak a politikai céljaik megfogalmazásában és végrehajtásában. Ilyenek voltak az erkölcsi és a vallási szokások, továbbá azok a szerződések és szabályok, amelyeket a politikai ellenfelek egymás között létrehoztak, illetve kialakítottak. Tehát abszolút mértékben sohasem volt diktatúra egyetlen politikai rendszerben sem, hiszen a jelzett szabályozók mindig működtek, így egyetlen egyszemélyi uralkodó sem tehetett azt, amit akart. A liberális demokrácia annyiban hozott változást a korábbiakhoz képest, hogy az aktuális normativitás kialakítása mellett a fékek és ellensúlyok rendszerét intézményesítette, és egyebek mellett létrehozott olyan szervezeteket, amelynek kifejezetten az volt a feladata, hogy ellenőrizze a hatalmat. Ezek közé tartozik az Alkotmánybíróság is, amely törvényességi felügyeletet gyakorol a hatalom felett...

ITT OLVASHATÓ