2016. szeptember 19., hétfő

A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉSI RENDSZER KRITIKÁJA

TANÍ-TANI ONLINE
Szerző: Asztalos György
2016.09.17.


"...mintha egy zongoraművészt annak alapján minősítenénk, hogy tud-e kottát olvasni..."

Azt hiszem, sokak igénye, hogy valahogy megmérhessük, ki mennyire jó pedagógus. Milyen jó lenne, ha lennének olyan kompetenciák, indikátorok, amelyek megléte valahogyan korrelálna a pedagógusok minőségével. Sajnos az eddigi külföldi és magyar vizsgálatok ‒ a kezdő tanárok tapasztalatlanságán kívül ‒ nem találtak ilyen mutatókat. (Ezzel kapcsolatban érdemes elolvasni az MTA-KTI tanulmányát, mely
A tanárok hatása a tanulói kompetenciák fejlődésére címmel jelent meg.)

Amikor kompetenciák megléte, illetve a portfólióban való dokumentálásuk alapján akarjuk tanárainkat minősíteni, akkor úgy járunk el, mintha egy zongoraművészt annak alapján minősítenénk, hogy tud-e kottát olvasni, vagy milyen ujjgyakorlatokat ismer, és olvassa-e a zenekritikusokat. Aki pedagógus diplomát kapott, ráadásul több év gyakorlata van, meg tud írni egy portfóliót gyakorlatilag maximális pontszámmal, és meg tud tartani két olyan órát, ami szintén meg fogja ütni a szintet.

A jó pedagógus minőségét valamilyen olyan háttérváltozók jelezhetnék, amelyeket nem találtak meg, de legalábbis nem szerepelnek a pedagógusminősítési rendszerben. Valami olyan látens váltózókról lenne szó, melyek jeleznék a mérésben szereplő kompetenciák meglétét, magas szinten gyakorlását ‒ vagyis a szükséges feltételek teljesülését ‒, hiányuk viszont az elégséges feltételek hiányát is jelentené. Egyszerűbben fogalmazva: a jó pedagógusok megtanulnak sok használható pedagógiai módszert, de nem a módszerek alkalmazásától lesznek jó tanárok. Ezért szomorú, hogy a kollégáim közül is sokan ‒ főleg a minősítettek ‒ azt gondolják, hogy az ő eredményeiknek köze van a „minőségükhöz”. (Ismert pszichológiai kísérlet, hogy amikor az embereknek értelmetlen munkát kellett végezniük, és ezért csekély jutalom járt, elkezdték azt gondolni, hogy volt valami haszna a tevékenységüknek.)

A következőkben azt fogom bizonyítani, hogy ez a minősítési rendszer alkalmatlan a pedagógusok értékelésére. Először megpróbálom a józan észt segítségül hívni, majd a méréselméletet is felhasználni.

A józan ész nehezen cáfolható érve: ha mindenki megfelel a minősítésen, akkor értelmetlen a minősítés. Tudtommal csak azok „buktak meg”, akik csaltak, vagy nem végezték el rendesen a feladatokat. Kollégáim mind 100% körüli értéket kaptak. Ez olyan, mintha az iparban a 9,525 mm átmérőjű csapágygolyókat gyártó gép minőségellenőrzése úgy történne, hogy csak a 9 mm-nél kisebb vagy 10 mm-nél nagyobb átmérőjű golyókat szűrnénk ki. Már régen használhatatlanul lötyögne a csapágy, mire egy golyó fennakadna a szűrőn. Vagy más példával élve: mintha a gyártósor végén Lujza néninek egy iskolai, mm-beosztású műanyag vonalzóval kellene megállapítania, hogy a golyók megfelelnek-e a szabványnak...


ITT OLVASHATÓ

Ő LÉZER TEKINTETTEL ÁTLÁT A NIHILISTA KÁOSZON ÉS FÉL KÉZZEL MEGMENT MINDENKIT

ORDÍTOK BLOG
Szerző: Tamás Róbert
2016.09.19.


Fényezni kell a miniszterek elnökét, mert igény az van rá. Ezt teszi a Fidesz háztáji ideológusa, Bogár László a Magyar Hírlap mai cikkében.

Miután Orbán Viktor legújabb kedvenc szava a nihilista - erre cserélte le a rongyosra csócsált liberálist - Bogár ennek a szónak a jelentését igyekszik elmagyarázni a tátott szájú közönségnek.

Magyarázat előtt azért leszögez néhány alapvetést. Az egyik ilyen:

"(...)a magyar miniszterelnök tematizációs hatalma egészen kivételesnek mondható... Ha Orbán Viktor azt (még) nem is képes megszabni, hogy mit gondoljon a világ, de azt, hogy miről gondoljon bármit, azt egyre sikeresebben képes véghezvinni. Így van ez most a nihilizmus tematizációs pozicionálásával is."

Egyszóval nem Orbán Viktor politikusi, netán emberi nagysága, bölcsessége, humanizmusa, a társadalom és az ország iránti alázata, szociális érzékenysége, becsületessége a legfőbb jellemző - igaz, ezt nehéz is lenne alátámasztani -, hanem a tematizálási képessége. Amivel MÉG nem képes irányítani a világ gondolkodását, de hamarosan az az idő is eljöhet. Fő az optimizmus! Meg a szervilizmus.

A cikket végigolvasva - már akinek van hozzá idegrendszere - egy apokaliptikus, önmagát elpusztító Európa képe rajzolódik fel lelki szemeink elé. Az aljas, saját kényelme érdekében mindent és mindenkit legázoló fő-nihilisták - név szerint is megnevezi őket Bogár mester: Juncker, Verhofstadt és Schultz - a semmibe taszítják a kontinenst, de hála legyen az égnek, itt van nekünk Orbán Viktor! Ő lézer tekintettel átlát a nihilista káoszon és fél kézzel megment mindenkit. Akár kér az érintett a megmentésből, akár nem. A felhőkarcoló tetejéről zuhanó komplett iskola osztályt éppen úgy, mint az elárvult kismacskát. Egy valóságos Szupermen, egy Csillagharcos és Nagy Sándor, Napóleonnal és Einsteinnel kombinálva.

Akkor lesz itt jó világ, valamint akkor menekülhetünk meg a végső pusztulástól, ha mindenki Orbán Viktorra hallgat és az ő parancsainak engedelmeskedik. Mert ide erő kell, és a mi Szupermen Sándorunk erős és kemény, mint a gyémántfejes ütvefúró.

Az sajnos valahogy - talán helyhiány miatt - kimaradt a cikkből, hogy amennyiben ilyen rendkívüli ember a miniszterek elnöke, akkor ez rajta és hívein kívül miért is nem tűnt még fel senkinek. Arról sem esik szó, hogy hogyan fér össze egy ilyen politikusi nagyság a mohósággal, hazudozással, korrupcióval és saját országa népének kifosztásával. Az is kimaradt, hogy a megmentőnk családja, például Ráhel lánya és az ő férje mi a búbánatos francot keresnek a közpénzek körül...


ITT OLVASHATÓ

A PRÓFÉTA SZÓL SPRINGSTEENBŐL?

SZÍNEK ÉS FOLTOK BLOG
Szerző: Göbölyös N. László
2016.09.19.


„Emlékszem az apám által elszenvedett megaláztatásokra, amikor nem talált munkát és anyámtól függött. Emlékszem a dühére, és a darabokra tört önérzetére. Ezért értem meg a Tea Party jobboldalát: az a gazdaság, amely a kézműipart felváltja a szolgáltatásokkal, sok embert magára hagy, akik csak a kezükkel tudnak dolgozni.  Nem feledhezhetünk meg róluk. A testvéreink” – nyilatkozta négy évvel ezelőtt a Corriere della Serának Bruce Springteen egy interjúban, amelyben dicsérte Barack Obamát, de figyelmeztette a demokratákat, hogy arról, hogy évtizedek óta az amerikai kézműipari szektor munkalehetőségei Ázsiában landolnak.

Ő ezt hangoztatja, énekli több mint 40 év és a Financial Times nem véletlenül írta róla egy vezércikkében, hogy az múzsái „az ipartalanítás áldozatai”, akik valahol Donald Trump szavazóit szaporítják és akik megvalósították a Brexitet.

De miért van az, hogy Sunderlandben, ahol Nagy-Britannia EU-kilépésére a legtöbben szavaztak, sohasem volt egy Springsteen? – kérdi a FT. Mert ő mélyen amerikai jelenség, és a szeptemberben megjelenő Born To Run című önéletrajzát „el kellene olvasni azoknak a politikusoknak, akik elég intelligensek ahhoz, hogy megpróbálják megérteni, hogy a dolgozó osztály mennyire kiábrándult és nemcsak a munkanélküliségről szóló puszta adatokat.”

Nagy-Britannia – érvel a Financial Times – minden nyugati országnál több ipari munkahelyet vesztett el, miután a legtöbbet hozta létre, de kevés kulturális krónika foglalkozott ezzel mélyen, megelégedett azzal, hogy szentekké emelték a dolgozókat egy baloldal krédóba rakva őket, amelyben, mint utópiában, soha nem hittek.

Vagyis Billy Bragg zenéje és Ken Loach filmjei nem tudják megszólítani úgy Anglia lelkét, ahogyan Springsteen zenéje, amely nagyon népszerű Angliában. Négy évvel ezelőtt volt éppen Sunderlandben egy emlékezetes koncertje, amelynek nyomai vannak a YouTube-on és amatőrfelvételeken. A The Independent írta ebből az alkalomból, hogy a legutóbbi albuma, a Wrecking Ball, mint a Born To Run vagy a The Rising, megragadja a mai Amerika szellemét, ha nem az egész Nyugatét...

ITT OLVASHATÓ

"HA ASLI FOGOLY, AKKOR MI SEM VAGYUNK SZABADOK"

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: Vendégszerző
2016.09.19.


Aslı Erdoğan regény- és újságírónőt augusztus 17-én tartóztatták le Törökországban. Azóta magánzárkában van, fellebbezését a török bíróság elutasította. Cukorbeteg, de gyógyszereit nem kapja meg rendszeresen. A vádak ellene „terrorista szervezethez való tartozás” és „a nemzeti egység aláásása”. Aslı Erdoğan néhány hét alatt a török kormány elnyomásának és a szólásszabadság elvesztésének jelképévé vált.

Aslıval tavaly ősszel két hónapon át együtt teáztunk szinte minden reggel a krakkói
Villa Decjusza alkotóház konyhájában, ahol ő menekült íróként élt az ICORN támogatásával. Lefőztük a teát, és aztán kiálltunk a kapu elé, ahol Aslı ismerősként üdvözölte az arra sétáló kutyákat. Italunk forró gőze beleolvadt a kora reggeli, őszi ködbe.

„Akkor te kedvelni fogod Aslıt”, jelentette ki az irodalmi program vezetője, amikor megérkezésem után, az első bemutatkozáson elmondtam, hogy nőmozgalmi aktivista vagyok, és különösen érdekelnek a női írók. De a találkozásra várni kellett, mert Aslı épp hazautazott egy rövid látogatásra, és felkereste a kurd háborús zónát. Miután visszajött Krakkóba, heteken át összerezzent, ha valaki váratlanul lépett be a közös konyhába.

Aslı Erdoğan évek óta írt a kurd Özgür Gündem újságba, ezért amikor augusztus közepén a rendőrök lecsaptak a szerkesztőségre, és többeket őrizetbe vettek, akkor bevitték őt is. Aslı mindig hangsúlyozta, hogy bár ő török, úgy érzi, kötelessége a legelnyomottabb csoportok mellett kiállni. Nem csak a kurdok ügyét vállalta fel, hanem például ő írt elsőként azokról a táborokról, ahová az Afrikából érkező fekete bevándorlókat zárták a kilencvenes években. Nőjogi aktivistaként írt a transzembereket ért erőszakról, és gyakran mondogatta, nem gondolta volna, hogy Lengyelország olyan súlyosan patriarchális, mint a hazája. (Később, beszélgetéseink nyomán ezt a meglátását kiterjesztette Magyarországra is.)

Bár nyolc regénye jelent meg, és közülük nem egyet több nyelvre is lefordítottak, pályáját nem íróként kezdte, hanem részecskefizikusként az Európai Nukleáris Kutatási Szervezetnél (CERN). Rengeteg vicces története volt arról, milyen török származású, fiatal nőnek lenni egy szinte teljesen férfiak uralta tudományos intézetben. Végül az írói pálya mellett döntött, és ezt csak akkor bánta meg egy percre, amikor évekkel később a kutatócsoport, ahol egykor dolgozott, bejelentette a Higgs-részecske megtalálását. Nem mellesleg profi balerinának készült fiatal korában.

Nehéz ezt leírni, de Aslı Erdoğan már nem fiatal, holott még csak negyvenkilenc éves. Egészségét megtörte a sok stressz okozta betegség. És én, aki öt évet dolgoztam segélyvonalon, felismertem szavaiban, mozdulataiban, hangjában a súlyos traumák nyomát. Mégis a humora és a megvesztegethetetlensége hagyta bennem a legmélyebb nyomot...


ITT OLVASHATÓ

AZ ÖNMOSDATÁSI KÍSÉRLET

NEMGOGOL BLOG
Szerző: Toadwart66
2016.09.19.


„A Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője, Havasi Bertalan ezt válaszolta az Indexnek: Gyurcsány Ferenc kétségbeesett önmosdatási kísérleteivel nem foglalkozunk.” (Orbán az előrehozott választásokról: Gyurcsány önmosdatása)

Nagyon helyes! A kíméletlen ostrom visszaverése és a végveszély elkerülése nem a kétségbeesés és a jelentéktelen, önző önmosdatási kísérletek ideje. Egyelőre érje be mindenki szerényen az október 2-ára meghirdetett, határvédő golyósironnal folytatott élet-halál harccal. Az elkövetkezendő csatákkal bőven ráérünk majd később foglalkozni.

Hacsak az egyre közeledő, holosztikus népszavazás eredményének következtében az egész nemzet nem süllyed el azon nyomban szégyenében, a jövőben megvívandó, győztes ütközetekből lesz még elegendő mennyiség.

Ha a haza valamikor októberben magához rendeli a miniszterelnököt és kijelenti számára, hogy „egy ezredévnyi szenvedés” után mostanában égető szüksége lenne egy megfelelőképpen előrehozott választásra, akkor az germanikusan az illetékesek által előre is lesz hozatva a megfelelő időpontra. Also! Majd akkor lehet kétségbeesetten jajveszékelni, hogy ezt most meg miért kellett és mégis hogyan. Talán még a bejutási küszöböt is valahogy feljebb lehetne pöckölni úgy 15-20 % környékére, ami rendkívül praktikus lenne a parlamenti helyek elosztását illetően.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetőjétől elhangzottaknak első ránézésre nem sok értelme van, pontosabban mondva semmi. A mondat jelentése sajnos többszöri nekifutásra sem változik meg. Egyáltalán nem világos ugyanis az, hogy az előrehozott választások emlegetésével miként lenne képes Gyurcsány Ferenc – bármennyire kétségbeesett állapotban is van – megmosakodni. Ezt talán nem is érdemes tovább firtatni, de Gyurcsánytól természetesen minden kitellik. Könnyen elképzelhető, hogy a volt miniszterelnök egy „Előrehozott választások jojobával” feliratú tusfürdővel próbálja lemosni önmagáról a vért és a szennyet.

A kvótareferendumra a nép által adott kedvező válasz esetén logikus lenne kihasználni a megszerzett hatalmas bizalmat. Orbán Viktor pénzt, energiát, embert, csirizt nem kímélve, ellenállhatatlanul csábította el a magyar választópolgárokat. Ennek hatására mára már olyan vonzó lett, mint egy 89 éves, dúsgazdag texasi olajmágnás, néhány előrehaladott állapotban lévő krónikus betegség kíséretében. Már első ránézésre kiváló partinak tűnik.

Naiv természetű, ártatlanul bajba jutott hajadonok esetében praktikus okokból előbbre szokták hozni a házasságkötés időpontját, ha sikerül előkeríteni ehhez a megfelelő vőlegényt. Miért ne lehetne ugyanezt megtenni a magyar választókorú népességgel kapcsolatosan is? Ők is kellőképpen naiv természetűek és ártatlanok.

Az így, még azon melegében megszerzett kétharmados többséggel már könnyedén be lehetne sepregetni a megmaradt értéktárgyakat és rá lehetne térni a köztársasági elnök jogköreinek kibővítésére. Mindez természetesen csupán aljas koholmány, amelynek emlegetésével Gyurcsány Ferenc akár egy hosszas és alapos kádkúra igénybevételére is kétségbesett kísérletet tehetne.

Ha a Fidesz valamiről azt kommunikálja az állampolgárok felé, hogy annak semmi alapja sincs, csupán nevetséges feltételezés, szánalmas próbálkozás, nem is érdemes foglalkozni vele, stb., akkor azt a bizonyos valamit érdemes egészen komolyan venni. Jobb kissé bizalmatlannak, mint teljesen hülyének lenni...

ITT OLVASHATÓ

ITT KELL ZSIDÓZNI?

KOLOZSVÁRI SZALONNA - VENDÉG BLOG
Szerző: Gábor Viktor Neogrády
2016.09.18.


Ritkán olvasom a híreket. Leszoktam róla, mert valahányszor úgy teszek, mindig felbaszom magam rajta. Mindig elolvasom, hogy a Habony valahol a Baleár szigeteken mulat, a Matolcsy fúrja a könyvelőjét, stb.

Sebaj, ez egy keresztény ország. S én, mint római katolikus pontosan tudom, hogy a felebarátom asszonyát nem szabad megkívánnom. Ez egy parancsolat. Én egy kis ember vagyok, a politikusokra nem vonatkozik (ez se). Quod licet Jovi, non licet bovi.

És nem akarok az irigység főbűnébe esni. Mert ettől is eltanácsol a biblia. Sőt, a bujaság gondolatától is borzongok, mert még a végén a pokolra kerülök.

Furcsa mód még sosem bukkantam olyan cikkre, ahol Orbán, Rogán, Lázár, Szijjártó, Habony, Vajna együtt imádkoztak volna a Mátyás templom VIP padján. Ha valaki belinkelne nekem egy ilyen hírt, annak örülnék, mert lehet, hogy csak az én figyelmemet kerülte el. Mintha lett volna olyan, hogy Orbán úr tárgyalt valamit a Pápa őszentségével, de hogy mit arra nem emlékszem. Valószínűnek tartom, hogy nem sikerült meggyőzniük egymást semmiről sem.

Görény kérdés, hogy Orbán Ráhel (!) kisasszony milyen sűrűn fordul meg egy templomban?

Megérkeztünk.

Kiveszőben van a félelem az emberekből. Már nem visz el a Szovjet felszabadító hadsereg, ha az utcán valakinek utána küldöd, hogy „rohadt zsidó”. A bankok a zsidók kezében vannak. A zsidó átveri a keresztényeket. Ilyen dogmák terjednek, és senki sem szab nekik határt. Vagy nem is akar. A népszámláláson beikszeli a polgártárs, hogy ő keresztény, nehogy valaki véletlenül zsidónak higgye. akár hiszed, akár nem, ez n o r m á l i s. Sőt, Morvai Krisztina nyíltan zsidózik az Európai Parlamentben.

Miért is akarná bárki, hogy ez megváltozzon? A legjobb helyen van az antiszemitizmus ott, ahol van. A tökéletes beszivárgott ellenség. Lehet fikázni, lehet utálni őket. A politikusnak meg csak annyi a dolga, hogy ezt meglovagolja. Ugyanis egy tök ingyenes propaganda. Ha Magyarországon antiszemitizmus van, akkor neki csak az a dolga, hogy kiáll a főtérre, és bejelenti, hogy egy keresztény ország vagyunk. A nép meg tapsol, hisz antiszemitizmus van. Direkt jól jön, hogy megjelent az antimuszlimizmus, ugyanis ez ugyanarról a rókáról még egy ingyen bőr. Innen csak le kell jattolni a Jobbikkal, ami a zsidó- és cigánygyűlölet szinonimája. A tökéletes fegyver a (nem létező) ellenséggel szemben.

Igen ám, csak ugye itt van Newton harmadik törvénye. Ki lesz az, aki elmegy ellen-kereszténynek? Bárki, aki ezt undorítónak találja.

Velem az élen.

Úgyhogy ezúton fel kívánom magam jelenteni a Keresztényellenességet vizsgáló államtitkárságon, én keresztényellenes vagyok. Legalábbis, ebből a fajta kereszténységből nem kérek.

Keresztény ország a faszom
.

ITT OLVASHATÓ

A RAVASZ PANYKÓ

HUPPA BLOG
Szerző: Szele Tamás
2016.09.18.


Kedves elvtársak, egy világ forrt egységbe bennem.

De legalábbis a szabad köztársaságok.

Történt pedig – ó, minden saga így kezdődik! – hogy mosni mentem én, a távoli Garay térre. Óh mit mesélhetnék arról, miként keltem át a hóval belepett hágókon, miken jéghidak vezetnek át, és közben jakok okítják ez embert a hinajána buddhizmusra… nem mesélhetnék semmit. Ugyanis a Garay tér környékén nincsenek jakok. Egyszerűen bevágtam a mosatlant a gépbe, kértem egy kávét és kivettem.

De aztán csoda történt.

A Bethlen Gábor utca sarkán könyvek. Darabjuk ötven forint.

Sztálin és Lenin vörösben.

Luis Aragon, “A kommunista ember”

Miao Csu-huang: “A Kínai Kommunista Párt rövid története”.

Na, adtam még egy százast, tényleg nagyon éhesnek nézett ki a néni.

És szomjasnak is.

Mikor látta, hogy kifizetem, adott még egyet, bónusznak.

Lesz Martovics “A ravasz Panyko” című művét.

Belelapoztam, és megrendült az Ég.

A röhögéstől azóta sem tudom rendesen lefotózni, mert állandóan remeg a kamera.

Hát, kedves elvtársaim, lássuk a Mű kezdő sorait:

“Nem sokkal virradat előtt, még sötétben kelt fel Panyko. Előhúzta ormótlan csizmáját, subát öltött, szavazati jogának igazolását és szavazócéduláját bedugta inge alá, közvetlenül a testére, erősen oda is szíjazta: nagyon félt, hogy elszedik tőle a szavazócéduláját.

Felesége adott neki egy fél kenyeret meg egy darab sajtot annak tiszteletére, hogy Panykónak ünnepnapja van, Hiszen életében először lát el közmegbízatást. A nagyhéten töltötte be hatvankettedik életévét, de a világ eddig még nem bízta meg semmivel.

Csak ebben az esztendőben választották meg a parasztok elektornak, hogy részt vegyen a képviselő megválasztásában.

…Amikor kilépett az utcára, koromsötét volt: az orráig sem látott. Átgázolt a mély, őszi tócsákon. Közel s távolban egyetlen élőlény sem látszott, mégis úgy rémlett, hogy ezer és ezer ember között halad. És mintha mindannyian ugyanazt az utasítást adnák neki, amit vasárnap, mise után a kommunista sejtben: “Vigyázzon, Panyko, senkinek ne adja oda a szavazócédulát, csakis a bizottságnak. Még ha maga a járásparancsnok akarná is kicsikarni magától, akkor se adja oda!…” Szavazati jogának igazolását felmutathatja, de a szavazócédulát még akkor se, ha egy százast adnak érte.

“Mi az, egy százas?” – válaszolta Panyko gondolatban – Ha a kínok kínját kell elszenvednem, akkor sem adom! Én ki tudok állni a népért!”

Kedves elvtársak, mi változott?

Megfejtéseket nem kérek beküldeni.


ITT OLVASHATÓ

ORBÁNNAK MOSTANTÓL MÉG TÖBBET ÉS MÉG HANGOSABBAN KELL HAZUDNIA

MAGYAR NARANCS - HÍRNARANCS BLOG
Szerző: narancs.hu
2016.09.18.


Új irány az uniós menekültpolitikában, újabb részletek Matolcsy szeretőjéről, és az osztrákok elkezdték felhúzni a kerítést Hegyeshalomnál. Ez volt a hétvége.
Brüsszel elvette Orbán játékát

Orbán egy alternatív valóságban él, erre utal legalábbis az, ahogyan a pénteki pozsonyi EU-csúcsot értékelte. Ahogy arról már beszámoltunk, a kormányfő rendkívül csalódottan nyilatkozott a találkozó után, miszerint az a nagy helyzet, hogy Brüsszel továbbra sem enged menekültpolitikájából, a pozsonyi megbeszélés sikertelen volt, és változatlanul a legfontosabb ügy Magyarországon az októberi népszavazás.

A valóság ezzel szemben az, hogy Pozsonyban pont olyan dolgokról határoztak, amelyekkel Orbán is egyetért, például a zárónyilatkozat tanúsága szerint megegyeztek abban, hogy csökkenteni kell a szabálytalanul érkező migránsok számát és biztosítani kell a schengeni határok ellenőrzését, továbbá kikötötték, hogy a jövőben közös megoldásokat keresnek azokban a helyzetekben is, amelyekben nincsen teljes egyetértés, tehát az EU nem kíván olyan ügyekben döntést hozni, amelyben nincsen konszenzus. Mit is jelent mindez? Azt, hogy Orbántól elvették a játékát, most, hogy irányt váltott az EU politikája, még inkább okafogyottá válik az eddig is értelmetlen népszavazási kampánya. Ezért néz most mindenkit hülyének és tesz úgy, mintha a helyzet semmit sem változott volna...

ITT OLVASHATÓ

AZ EU A NÉPFELKELÉS SZÉLÉN ÁLL - NEMZETKÖZI LAPSZEMLE

KLUBRÁDIÓ 92,9 MHz
Szerző: Szelestey Lajos
2016.09.19.


A Financial Timesnak adott interjújában Fico szlovák miniszterelnök úgy látja, vége az európai tervnek, ha az unió nem veszi figyelembe a nemzeti politikák sajátosságait. Fico azt hangsúlyozta, hogy az EU a népfelkelés szélén áll. A New York Times arról ír, hogy Orbán és Kaczynski kulturális ellenforradalmat hirdetett meg, hogy elfogadhatóbbá tegye Brüsszel számára a támadást a szólásszabadság ellen, illetve hogy nem hajlandó segíteni a menekültválság megoldásában.

New York Times

1. A lap Orbán Viktor fényképével illusztrálja az uniós csúcsról készült szerkesztőségi cikkét, amelynek mondandója, hogy elveszett az EU-ba vetett hit. Milliók érzik úgy, hogy az unió cserben hagyta őket. Ezért egyre többen populista mozgalmak és nacionalista politikusok felé fordulnak, mert azok azt ígérik, hogy megvédik őket, a nemzeti határok lezárásával és az összeurópai megoldások elvetésével. Ha a szervezet túl akarja élni a bajokat, helyre kell állítania az emberek bizalmát, miután már javában zajlik a fordulat: tömegek fordítanak hátat a szabadságnak és más alapvető értékeknek. Orbán és Kaczynski kulturális ellenforradalmat hirdetett meg, hogy elfogadhatóbbá tegye Brüsszel számára a támadást a szólásszabadság ellen, illetve hogy nem hajlandó segíteni a menekültválság megoldásában. A biztonságot illetően Pozsonyban vázoltak programot, ám ha nem tesznek gyorsan lépéseket a többi baj rendezésére, akkor nem sok ünnepelni való lesz a jövő márciusban, Rómában.


http://www.nytimes.com/2016/09/19/opinion/a-loss-of-faith-in-the-eu.html?_r=0

2. Az újság több magyar holokauszt-túlélő példáján mutatja be, hogy ezek az emberek a történelem legsötétebb fejezetének a végén mind inkább támogatásra szorulnak, mert egyre rosszabb az egészségi állapotuk, csak éppen kezdenek elapadni az erre szolgáló pénzforrások. Magyarországon kb. 10 ezer emberről van szó, sokan közülük az egykor elszenvedett trauma hatására nem hajlandók elhagyni otthonukat, így számukra marad az otthoni gondozás, csakhogy az sokba kerül. A többlet anyagi teher visszaháramlik Németországra, amely hajlandó is az eddiginél többet fizetni. Ez azt jelenti, hogy az érintettek számára nem korlátozzák a házi ápolás időtartamát. Ám a Kelet-Európában végbement jobbratolódás fokozta az irigységet a jobb ellátás miatt. Továbbá Magyarország Orbán alatt nagyobb türelmet mutat az antiszemitizmus iránt...

http://www.nytimes.com/2016/09/19/world/europe/holocaust-survivors-aid.html

ITT OLVASHATÓ

AZ ORSZÁG VÉDELMÉBEN

GÉPNARANCS - BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Adorján György
2016.09.19.


Az elsősorban pszichoterápiában jártas Varga Zoltán minden kétséget kizáróan, professzionális emberismerő. Gazdasági szervezetek felső vezetőinek kiválasztásában szerzett gyakorlati tapasztalatai épp úgy segítették munkájának eredményességét, mint a kriminálpszichológiai területen szerzett ismeretek. Munkájának középpontjában – megjelent könyvei is tanúsítják – a hatalom személyiségre gyakorolt hatása áll. A Vasárnapi Hírekben ez év áprilisában megjelent interjúban többek között az alábbiakat mondta:

„Orbán viselkedése gátakat rombolt le. Ami korábban elképzelhetetlen volt, ma mindennapos, természetes. Elsőként társai, utána mi magunk idomultunk az új viszonyokhoz. Itt mutatkozik meg, hogy mit jelent a legfelső vezető karaktere. Gondoljon bele, mivé tudott válni Goethe országa egy ember miatt.”

„A világ valóban professzionális, valódi hatalommal rendelkező emberei összesúgnak mögötte, ha meglátják. Emberünk ezt mélyen elrejtve maga is sejti. Sokszor a viselkedésén is látható ez. A zakóját gombolja, a nyakkendőjét igazgatja. Körbepillantgat. Különféle helyzethez illőnek, alkalmasnak gondolt arcokat vág. Dermedt mereven valamilyennek képzelt, csinált arckifejezéssel áll például az Obama házaspár között. Juncker elég idétlenül képes viselkedni, de mindenkit ő se legyint pofon, nem üdvözölné salut dictateurrel Putyint. Hát még „Angélát”. Vele lehet ezt tenni.”


Néhai Popper Pétert, a pszichológia népszerű, közkedvelt tudósát nem kell senkinek bemutatni. Munkássága, közvetlensége hozzásegített ahhoz, hogy az általa művelt, bonyolult, és oly sokszor nehezen érthető és feldolgozható tudományban valamiképp az ember eligazodjék. Ő így vélekedett 2005-ben, az ellenszek.hu-n:

„Orbán Viktor neve számomra szimbólummá vált. Egy nyolcvan év óta lezüllött ország még mélyebb politikai lezüllesztésének a szimbólumává. Holott a sors megadta neki a ritka lehetőséget, hogy sarokkő lehetett volna a magyar történelemben. De ő pénzt akart keresni. Népvezér akart lenni. Tündökölni akart az emberek felett. Ezt is megkapta. Látni fogjuk még, amint eldobott kőként az út szélén hever. Mindezzel meg kell küzdenem, hogy hozzáférjek az emberhez.”

„Ezek a Fidesz-fiúk kik is lehetnének egy normális polgári világban? Tehát most kell gazdagodni, markolni, szerezni évekre, évtizedekre előre, mindenáron biztosítani a család jövőjét.”

Ranschburg Jenő, az immár öt éve elhunyt népművelő tudós, a Nemzetközi Pszichológiai Társaság volt tagja pedig így szólt, 2007-márciusában a Hetekben :

„1990 táján volt néhány fiatalember, akiknek közös jellemzője a fiatalságukból adódó Sturm und Drang (Vihar és vágy – a szerk.) volt, ami látványos, impozáns bátorságot adott nekik, de az a benyomásom, hogy a háttérben már akkor is ott volt az extrém hatalomvágy, az individuális kiemelkedés utáni vágyakozás, melyek megvalósításához a politika meglovaglása adott egyfajta lehetőséget. Ezek után minden további nélkül, pontosabban minden további lelkiismeret-furdalás nélkül ültek át mindig arra a lóra, amelyiken az eredeti céljukat leginkább elérhetőnek vélték. Innen ered arcpirító cinizmusuk, populizmusuk, demagógiájuk.”...


ITT OLVASHATÓ

EGY MAGYAR CÉG KIPRÓBÁLTA A NÉGYNAPOS MUNKAHETET, ÉS NAGYON BEJÖTT MINDENKINEK

CSEPELIEK ÚJSÁGA BLOG
Szerző: csú / NÉPSZABADSÁG
2016.09.19.


Van magyar cég, ahol csütörtökig dolgoznak napi tíz órát, és a munkások odavannak érte.

A világ egyre több helyén és egyre gyakrabban kerül szóba, hogy a technológia, a robotizáció fejlődésének következtében markánsan megváltozhat a heti, napi munkarend, azaz egy héten kevesebbet kellene dolgozni.

Ábrahám Ambrus információja:

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében székelő, fakerítéseket, korlátokat kizárólag kézzel készítő Nyakigláb Kft. vezetője, Kusinszki András lapunknak úgy nyilatkozott, hogy a négynapos munkahét bő két évvel ezelőtti bevezetése abszolút megérte. Akkor a dolgozók megkérdezésével úgy döntött, hogy a hét első négy napján egy órával korábban kell kezdeni, majd egy órával később kell befejezni a munkát. Szociális, emberi és gazdasági indoka is volt a meggondolásnak, s mind helytállónak bizonyultak. Az alkalmazottak ugyanazt a munkát elvégzik, sőt, sokszor többet is egy hét alatt. Cserébe van egy szabadnapjuk pénteken, amikor ügyes-bajos dolgaikat elintézhetik, s nem kell fölösleges szabadságot kivenniük. Tapasztalata szerint munkavállalói lojálisabbak, s úgy véli, nagyon nehéz lenne a Nyakiglábtól most szakembert elcsábítani, ami az általános munkaerőhiány közepette nem kis fegyvertény. A dolgozók kipihentebbek, elégedettebbek. Nem rabszolgaként kell velük bánni, a megbecsülésük a vállalkozás számára is kifizetődő – hangsúlyozta.

„A kisördög bennem volt persze, amikor a változtatást bevezettük. Az járt a fejemben, hogy ebben a helyzetben egy üres pénteket kell fizessek, de valójában nem, hiszen azt az időszakot a korábbi napokon ledolgozzák. Így a heti munkaidő 40 óra. Az egyheti szabadság pedig egy hétre szól, nem négy napra." A Nyakiglábnál valóban általános az elégedettség, hiszen Kusinszki minden év elején megkérdezi, maradjon-e a felállás, s eddig a dolgozók a rendszer mellett tették le a voksukat. Ennek ellenére sem közel, sem távol nem akad, aki követné példájukat idehaza. Ismereteik szerint nincs olyan vállalkozás, aki hasonló módon működne.

„Hitetlenkednek a cégek, amikor erről mesélek. Tavaly, amikor hír volt rólunk, akkor volt egy komolyan érdeklődő vállalkozás, aki tapasztalatokról való beszámolót kért, de idővel eltűnt."

Magyarországon nem tudunk olyan nagyipari vállalatot, amely négynapos munkahét mellett működne. Ilyen hír csak a kisvállalkozásnak számító Nyakiglábról jutott el hozzánk is – ezt már László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke mondta lapunknak.

Pedig lenne min gondolkodni, mert a technológia fejlődésével szerinte tíz éven belül megérkezik ez a probléma...


ITT OLVASHATÓ

TUDTA? MÁR A SZÍNHÁZAKBAN IS KÖZMUNKÁSOK DOLGOZNAK!

GÉPNARANCS - BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: nocenz_Ura
2016.09.18.


A Gépnarancs értesülései szerint már a színházakban is sokan közmunkásként dolgoznak, akár diplomás marketingesek és dramaturgok is. Persze vannak kivételek. Az igazgató nyilván nem közmunkás, meg szerencsére a színészek sem.

Orbániában már nemcsak a vidéki földesurak birtokán, vagy egy ideje az állami és önkormányzati hivatalokban dolgoznak jelképesnek mondható összegért közmunkások. A hivatalokban mostanában sok alkalmazottat elküldenek, majd visszavesznek közmunkásként ugyanazért a munkáért, ám jóval kevesebb fizetéssel. Most már a kultúra területén is hódít a közmunka…

Önmagában az is megdöbbentő, hogy aki ezekben az intézményekben akar elhelyezkedni, kénytelen előbb rövid időre munkanélküliként regisztrálni, hogy aztán közmunkásként lehessen felvenni.

A fizetés pedig igazán fantasztikus a színházakban: nettó 60 ezer forint. Ja, nincs hozzá cafeteria és útiköltség-térítés sem… A szabadság is korlátozott, naptári évenként legfeljebb 20 munkanap, amit a belépéstől számítva, időarányosan számítanak ki. Más munkát vállalni mellette tilos.

Mint tudjuk, 60 ezer forintból nem lehet megélni, bármit is hazudjanak a fideszes politikusok és oligarchák. Bocs, ők tényleg megélnek 60 ezer forint közpénzből – óránként vagy legfeljebb naponta…

A kormány, pontosabban az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén tavasszal már negyedik alkalommal indította el a „Kulturális Közfoglalkoztatási Programot”, amelynek az a lényege, hogy kulturális intézmények is foglalkoztathatnak közmunkásokat.

Ez csak egy újabb mozaikkocka, amelyből szép lassan összeáll a kép, mégis milyen jövőt szán a „magyar embereknek” a Kedves Vezető és a slepje. Aki igazán figyel, már rég rájöhetett, hogy tudatosan, sőt, módszeresen megpróbálják visszavezetni az országot a múlt század elejére, amikor a látszat-parlamentarizmus paravánja mögött egy félig feudális, félig oligarchák uralta, központosított, a Vezérnek mindenben engedelmeskedő társadalmat építenek. A Fidesz attól sem riad vissza, hogy ehhez felhasználja a fasizmus módszereit – lásd a szakszervezeteket tönkretevő hivatásrendeket és a goebbelsi propaganda eszköztárát.

A közmunka elterjesztése – az, hogy egyre újabb ágazatokban kényszerítenek embereket ebbe a helyzetbe – szintén a stratégiai célokat szolgálja: minél kiszolgáltatottabbak az egyes emberek, annál nehezebb szembeszállni az önkényuralmi rendszerrel, annál nehezebb megbuktatni a közpénzt példátlan mértékben lenyúló hatalmat...

ITT OLVASHATÓ

MAGYAR ÁRVÁK BOGOTÁBAN

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Greg
2016.09.19.


Greg öt éve él Frankfurtban, ám mai írása nem Németországról, hanem térben is időben is teljesen másról szól. (Vagy talán mégsem teljesen, de az majd a végén derül ki, miért írom ezt.) Mindenesetre a történet gerince egy nagy időugrás, az is hamarosan kiderül, miért. (A képeket köszönöm neki.)...

Új életet kezdeni egy másik országban nehéz és küzdelmes folyamat mindenki számára. Pláne, ha gyerekkel vágunk neki. A Frankfurti mesék blog és a Határátkelő közös felhívása! Ha érdekel, itt olvashatsz további részleteket! 

„Három éve Jordániában egy buszon összefutottam egy kolumbiai szépséggel és egyből szerelmes lettem. :) Rövid első beszélgetésünk során kiderült, hogy pontosan tudja, hol van Magyarország és még a történelmünk egy jelentős részével is tisztában volt. Természetesen leesett az állam.

Akkor már egy ideje külföldön éltem és sokszor megtapasztaltam már mennyit is tud egy átlag nem-keleteurópai ember Magyarországról. Hát sejthetitek, nem sokat. De ez így van jól, nekem sincs fogalmam a legtöbb afrikai vagy éppen óceániai kis országról.
Akkor persze nem firtattam, miért is ilyen tájékozott, csak szimplán örültem neki. :) Két évvel később hosszas kalandok után találkoztam végre fent nevezett kolumbiai szépség anyukájával, aki egyik este egy bor mellett elmesélte egyik legmeghatározóbb élményét gyerekkorából.

Kolumbia, 1956

1956 átlagos problémákkal teli év volt Kolumbiában. Ha sokat nem is, azért annyit mindenki jól tud Kolumbiáról, hogy ott nem éppen fenékig tejfel az élet, és hát tapasztalatból mondhatom, egy magyar átlagember el sem tudja képzelni az ottani viszonyokat.

Szóval adott egy kb. 8-9 éves kislány, aki egyszer csak azt hallja az iskolában, hogy holnap jönnek a magyar árvák!!! Kilenc éves, jó családi hátterű kislányként ez persze kb. annyira volt felfogható számára, mint nekem a Higgs-bozon. Mondjuk velem ellentétben őt nem annyira zavarta, hogy nem sokat értett az egészből.

Aztán eljött a másnap és az egész iskola felfordult. Nem voltak tanórák, mert mindenki a nagy pillanatra készült. Minden gyerek segített feldíszíteni az iskolát, együtt gyártották az édességcsomagokat és alig várták, hogy megérkezzenek a magyar gyerekek!
Mint később kiderült számára, nem csak az ő iskolája tett így. Bogota (Kolumbia fővárosa akkor kb egymillió lakossal) majd’ összes iskolájában ez volt a program aznap!
Összehasonlításképpen ez kb. annyi, mint minden második budapesti iskola.

Mindenki a magyarokat várta, az utcák egy része le volt zárva és az egész útvonalon tömegek gyűltek össze, hogy üdvözöljék a magyar árvákat, akik végül valamikor délután meg is érkeztek..."

ITT OLVASHATÓ

REKORDMÉRTÉKŰ MUNKAERŐHIÁNY SÚJTJA MAGYARORSZÁGOT

TÉNYTÁR BLOG
Szerző: Ténytár
2016.09.19.


A magyar munkaerőhiány tovább fokozódott, amit mi sem bizonyít jobban, hogy rekordmagas értéket ért el a betöltetlen álláshelyek száma. Ma már nemcsak arról lehet beszélni, hogy bizonyos magas kvalitást igénylő iparágakban nem találnak a cégek megfelelő munkaerőt, hanem az alacsony képzettséget igénylő területeken is egyre nagyobb problémát okoz a munkaerőhiány.
 
Azon szektorok listája, ahol súlyos nehézségek merültek fel, hónapról-hónapra csak bővül: például hiány van takarítóból, pénztárosból, sőt, már idénymunkásból is.

Rekordmagas értéken a betöltetlen állások száma

2016 első negyedévében óriásit ugrott a betöltetlen álláshelyek száma a versenyszférában, ami arra utal, hogy a magyarországi munkaerőhiány tovább növekszik. A KSH adatai szerint összességében több mint 50 ezer állás állt üresen az év első három hónapjában. A hazai munkaerő-piaci helyzet erősen ellentmondásos: miközben látszólag javul a munkaerő-piaci helyzet, egyre jobban fékezi a növekedést a képzett munkaerő hiánya, méghozzá pont a nemzetközi téren legdinamikusabban fejlődő ágazatokban.

Sőt, a helyzet igazából rosszabb: jelenleg ugyanis már nemcsak arról lehet beszélni, hogy a magas kvalitást igénylő iparágakban (mint például az IT-szektor), nem találnak a cégek megfelelő munkaerőt, hanem az alacsony képzettséget igénylő területeken is egyre nagyobb problémát okoz a munkaerőhiány...

ITT OLVASHATÓ

ITT VAN KÉT KÉP EGY FAROST TÁBLÁRÓL: ÉSZREVESZI A KÜLÖNBSÉGET?

MAGYAR NARANCS - FEKETELYUK BLOG
Szerző: narancs.hu
2016.09.18.


A Kétfarkú Kutya Párt beszámolói szerint országszerte úgy tépkedik a plakátjaikat, mintha nem lenne holnap. Különösen alalpos munkát végeztek a kaposvári bedolgozók.

Nemzeti konzultáció.
Ugyanaz a farost tábla Kaposváron pénteken és szombaton. Gondolom, péntekre még nem készültek el Habony úr plakátjai.
Ugyanígy szedik le mindenhol, mondjuk ettől még tele velük az ország. De hát sajnos nem állíthatunk minden plakát mellé egy menyétet.


Itt vannak infók, ha szeretnél segíteni: http://ketfarkukutya.com/?p=1638

ITT OLVASHATÓ

RÖVIDGATYA

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: rezeda
2016.09.19.


Isztambulban, a buszon, egy férfi állon rúgott egy nőt, mert rövidnadrág volt rajta. Szájon csókolta és kabátjába benyúlva elkezdte fogdosni a fiatal lány melleit egy férfi Pécsen. Elfogták, a pere csütörtökön kezdődik. Ellenkező előjelű ökörség, aztán ugyanaz.
 
Hogy ennek a kettőnek nincsen köze egymáshoz? Dehogynem. Az origójuk meg a mi drágalátos parlamentünkben leledzik. Meg a kövér bajusza alatt. „Szeretnénk, ha lányaink az önmegvalósítás legmagasabb minőségének azt tartanák, ha unokákat szülhetnének nekünk.”
 
Nincsen egy éve, hogy a drágalátos pártjának kongresszusán ezeket mondta. Meg a nemzeti dalszerző: „A nőknek nem az a dolguk, hogy ugyanannyi pénzt keressenek, mint a férfiak, én így érzem. A dolguk az, hogy a női princípiumot beteljesítsék, nem? Valakihez tartozni. Valakinek gyereket szülni.”
 
Ő a mi Ákosunk, akinek a szombathelyi fellépését – Szent Márton év szellemében – szakrális eseménynek minősítették, és most nem viccelek, ellenben röhögni ér. Valamint azon is, hogy Harrach bácsi már megint vasárnapozik. Épp tegnap látott neki újólag a család szellemében.
 
Most itt halkan elelmélkedek arról, hogy ezeknek mi a rosseb a család, mint a társadalmuk összetartó kovásza. Tényleg. Vasárnap húst klopfolunk, zümmög a mosógép, ordít a porszívó, apa meg találkozik a barátokkal a kocsmában a mise előtt. A gyermekek pedig nézik a televíziót, vagy misét, vagy a Tomot, meg a Jerryt...
 

MÁR A KURVÁIKAT IS KÖZPÉNZBŐL FIZETIK

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Bartus László
2016.09.18.


A családközpontú keresztény Orbán-rendszer tolvajai már nem csupán saját magukra, hanem a megcsalt feleségeik mellett kitartott kurváikra is a közpénzek millióit költik. A régi szép időkben kiöregedett kurafik saját pénzükön vásároltak maguknak ribancokat, de ezek a keresztény orbánista haramiák a közpénzekből játsszák el Csekonics bárót.

Nevezhetnénk Matolcsy kurváját "hozzá közel álló hölgynek" is, de az Orbán-rendszer alapítója és névadója szerint vége a politikai korrektségnek, az nihilista csökevény, ami eltakarja a lényeget, és ami miatt nem lehet bizonyos dolgokról nyíltan beszélni. Hát akkor legyen meg az ő akarata, beszéljünk bizonyos dolgokról nyíltan. 

A dolgok néven nevezésére azért is szükségünk van, mert az orbáni bűnszervezet hat év alatt olyan mélyre züllesztette a közbeszédet és a közmorált, ha Vajda Zitát esetleg "a Matolcsy urat ismerő nagyságos asszonynak" neveznénk, ahogy Krúdy Gyula tenné, azt már nem értenék meg a műparaszt stílusban előadott pénteki rádiós monológon nevelkedett nemzetféltők.

Kurvát egyébként nemcsak Matolcsy tartott közpénzen, nem csupán ő utaztatott a világ szép tájaira és gazdag szállodáiba. A keresztény Magyarország vezetői a titkárnő alatt már csak a szeretőiket értik, akiknek kéznél kell lenni ilyen utakon. Ám az mégis kivételes eset, amikor a bűnszervezet valamelyik tagja osztályvezetőként alkalmazza a minden pozícióra alkalmatlan kurváját, s viszi az összes munkahelyére, ahol miniszteri fizetéseket ad neki.

Régen a miniszterek elit kuplerájokba jártak, ahol nem illett lebuktatni őket, és ők az adózott fizetésükből, a feleségeik szeme elől elrejtett pénzekből fizettek luxusprostikat. A keresztény Orbán-rendszer képviselői a minisztériumokból és a Magyar Nemzeti Bankból csinálnak piroslámpás bordélyházakat, ahol a közpénzen kitartott kurváikkal jógáznak naphosszat. Ez a nem nihilista világ. Osztály nélküli osztályvezetők a prostik.

A rendszer kiválóságainak keresztény jellege abban domborodik ki, hogy ezeket a közpénzből kitartott nőket aztán feleségül veszik. Akkor azok elveszítik ribanc jellegüket, mint az MNB milliárdjai a közpénz jellegüket. Attól kezdve tiszteletre méltó feleségek lesznek, kikerülnek a minisztériumból, a Nemzeti Bankból, otthon várják férj urukat, akik új titkárnőket vesznek fel. Ez a keresztény családmodell Orbán-rendszer módra. Ezt veszítette el a nihilista Európa, ezek a fundamentumok hiányoznak belőle.

Aki viszont nem cseréli le az öregecske feleséget, az kirúgatja azokat az újságírókat, akik meg merik írni a - titkárnőként vagy osztályvezetőként alkalmazott ribancokkal bonyolított - kéjutazásokat. Az orbáni keresztény családmodell másik típusa, amikor a pénzéhes nő azonnal el is veteti magát, mert annyira beleszeret a gyönyörű férjébe, akinek a háta mögött látja az államkassza és az önkormányzat milliárdjait.

Ezek aztán dolgozó nőnek nevezik magukat, csak azt nem tudjuk, hogy akkor a tatai szőnyeggyár három műszakban dolgozó asszonyai micsodák. Mindenesetre ők adják az elitet, tanítanak erkölcsre, munkára, ők a minták, így együtt alkotnak párjaikkal egy erkölcsi egészet. Két prostituált egy pár. Ők a példaképeink, akiket hamarosan a bejegyzett egyházak papjai szentelnek fel titkárnőnek vagy osztályvezetőnek...


ITT OLVASHATÓ

ÚGY SZÁRNYAL VOLDEMORTNÉ TANÁCSADÓ CÉGE, HOGY SZINTE LÁTHATATLAN

ÁTLÁTSZÓ - MUTYIMONDÓ BLOG
Szerző: mutyimondo
2016.09.18.


Ezekről ne maradj le!
 
Nem fukarkodnak az állami cégek, ha kommunikációról van szó (NOL)
 
Nyilvánosságra kell hoznia a Kehinek a jelentéseit (Átlátszó)
 
Jól fut Mengyi Roland feleségének tanácsadó cége (Blikk)
 
Ha van 3 perced:
 
Nem fukarkodnak az állami cégek, ha kommunikációról van szó
Nem fogja vissza magát az állami szféra, ha kommunikációról van szó: a kormány 25 milliárdot különített el a feladatra, de már ugyanennyit elköltöttek a kereten kívül. Kérdés, mennyire hatékony a reklám, ha az elhelyezése a politikai változásokat követi a nézettségi, olvasottsági adatok helyett. Az egyik legnagyobb költekezőnél, a Szerencsejáték Zrt.-nél pedig éppen ez a helyzet. Ők is, mint a legtöbb állami cég, Kuna Tibor érdekeltségével szerződtek.
(NOL)
 
Nyilvánosságra kell hoznia a Kehinek a jelentéseit
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) feladata, hogy a kormány kérése megvizsgálja hatékonyan és gazdaságosan használják-e fel a közpénzt, jelentéseiben javaslatokat fogalmaz meg. Azonban ezeket nem szeretik nyilvánosságra hozni, még azt is az AB-nek kellett kimondania, hogy az általuk készített jelentések esetében ők számítanak az adatok kezelőinek. Most az adatvédelmi hivatal szólította fel őket, hogy hozzák nyilvánosságra jelentéseiket.
(Átlátszó)
 
Alaptőke-csökkentés ellenére is jönnek az új irodák a veszteséges MNKH-nál
A külügyhöz tartozó Nemzeti Kereskedőház eddig csak 2,8 milliárd forintnyi üzletet hozott össze a magyar kis- és középvállalkozásoknak, miközben az irodáik fenntartása majdnem ennyibe került. A veszteséges intézmény újabb 47 külföldi irodát nyitna 5 milliárdból. Közben félmilliárddal leszállítják az alaptőkét, veszteségrendezés miatt. Egyébként van, aki nekik tartozik: az Orbán családhoz kötődő Cider Alma Kft.
(Átlátszó)
 
Jól fut Mengyi Roland feleségének tanácsadó cége
A mentelmi jogától nemrég megfosztott Mengyi Roland feleségének rendkívül sikeres cége van: még csak kétéves, de tavaly már 168 milliós eredményt produkált. Az Immosolutions ingatlanközvetítéssel, vagyonkezeléssel és tanácsadással foglalkozik. Székhelye egy zuglói családi házban van, de semmi nem utal a cég jelenlétére. A szomszédok is ritkán látják Mengyi Ramónát, aki még előző házassága idején lakott a házban.
(Blikk)
 
Fegyveresek jelentek meg az étteremnek útban lévő lakónál
A Zsidai-csoport tavasszal nyitotta ötödik éttermét a budai várban, a lakók tiltakozása mellett. Az étterem felett lakó, korábban a Miniszterelnökégen dolgozó Perjés Zoltán pár hete birtokvédelmi eljárást kezdeményezett az étterem ellen. Pénteken kommandósok szállták meg a lakását. Perjés szerint Zsidai Roy feljelentését azért vehette ilyen komolyan a rendőrség, mert jó viszonyt ápol Orbán Ráhellel, aki korábban a csoportnál dolgozott. Az érintett tagadja, hogy ez lenne a háttérben.
(Magyar Narancs)
 
Ha van még két perced:

Megígérték a jutalmat a maratoni kajak-kenusoknak, akik a 2013-as világjátékokról hoztak haza érmeket. Mégsem kapták meg a pénzt, a bíróság elsőfokon kimondta: ki kell fizetni az állami jutalmat. (Átlátszó)

Máriás Leonárd nem írhatta meg cikkét a Világgazdaságban az MNKH veszteségéről, majd nem hosszabbították meg a szerződését a lapnál. Azt mondja, Mészáros Lőrinccel kapcsolatban is leállították. (Átlátszó)
 
Adatvédelmi szempontból aggályos, hogyan kerülhetett Orbán levele olyan külföldön élő magyarok postaládájába, akik nem jegyeztették be címüket. Itthon is megérkeztek a levelek, persze más szöveggel. (Index, Vastagbőr)
 
Norvégiában bárki megnézheti bárki adóbevallását. Persze nem zaklatják egymást, hiszen meg lehet kérdezni, ki kérte ki az adatainkat. A politikusokat viszont könyebb elszámoltatni. (444)
 
Bár valószínűtlen, hogy az MSZP és a Fidesz között országos együttműködés lenne, mindenki tud történeteket helyi szinten, egyes személyek közötti alkukról. (Index)
 
Az amerikai Newarkban kiugróan sok az erőszakos bűncselekmény. Vajon mennyire előítéletesek a rendőrök, és mennyire tartják be az alkotmányos jogokat intézkedés közben? (Átlátszó Videó)
 

NE KOCKÁZTASSUK MAGYARORSZÁG JÖVŐJÉT!

PROSZEKTÚRA BLOG
Szerző: Proszektura
2016.09.18.


Szeretem a népszavazásokat, amikor a nép elmondhatja a véleményét. Na persze nem az olyan népszavazásokat, amik előtt a hatalom minden létező módon próbálja az emberek agyát szőnyegbombázásszerűen átmosni, óriásplakátokkal, fizetett tévés, rádiós, netes hirdetésekkel, kampánygyűlésekkel, házaló ügynökökkel, postaládába dobott propaganda anyagokkal, telefonos megkeresésekkel, tájékoztatásnak álcázott manipulálással, híreknek álcázott félelemkeltéssel, stb.

Nem mondom, hogy a bevándorlás nem probléma. De vannak sokkal nagyobb gondok is errefelé. Ha Magyarország megépíti Paks2-t és megrendez egy olimpiát, akkor évtizedekre fogjuk magunkat eltemetni. Az unokáim is ezeket a hiteleket fogják törleszteni.

Természetesen az oktatás és az egészségügy lesznek a fő kárvallottak, hiszen mindig ezektől a legkönnyebb forrásokat elvonni. Ne legyenek kétségeink, csak durva megszorításokkal lehet két ilyen gigaprojektet megoldani.

Az más kérdés, hogy mindeközben néhány család Isten és Orbán kegyelméből meggazdagodik.

Felelősen átgondoltam mindent. Köszönöm, nem kérek belőlük.

Gondolkodjatok ti is, mielőtt mindent kritika nélkül elhisztek.


ITT OLVASHATÓ

NEM BUKHATOK, MERT AKKOR SZÉTTÉPNEK A HIÉNÁK

ORDÍTOK BLOG
Szerző: E_S
2016.09.18.


Szavazzatok október másodikán! Léccilécci! Kell a népszavazás, mert tudni akarom pontosan, hogy mellettem álltok! Biztos akarok lenni benne, hogy rám és csak rám hallgattok, senki másnak nem hisztek. Csak én csinálhatok hülyét belőletek és csinálok is, hetedik éve.

Ne figyeljetek senki másra, csak a számat nézzétek. Amivel belehazudok a fületekbe, mert akkora barmok vagytok, hogy képtelenek vagytok gondolkodni. Ne a szemeteknek higgyetek, ne a saját tapasztalatotoknak, hanem csak nekem és szószólóimnak! Nem az a valóság, amit megéltek, hanem amit kurvára sokszor elmondunk nektek. Mindenhol toljuk a képetekbe, mert el kell zsibbadnotok, rettegjetek és gyűlöljetek! Akkor vagytok manipulálhatóak, akkor nem jut eszetekbe ellentmondani. Mert én, egyedül csak én tudlak megvédeni benneteket a saját démonaitoktól!Nekem is vannak démonaim, de arról nem beszélek. Félek a nyilvánosságtól, rettegek tőle, hogy a vakbuzgó híveimen kívül bárki a közelembe kerül. Félek a valóságtól és attól, hogy kiderül: senki vagyok. Ugyanaz a senki, akit vert az apja, aki híres focista szeretett volna lenni, de nem volt elég tehetséges és aki képtelen volt csapatban játszani. Én csak vezetni akarok, együtt focizni a többiekkel nem vagyok hajlandó. Én akarom irányítani az életeteket, a jövőtöket és én fogom megmondani a múltatokat is.

Menjetek el szavazni! Hiába állapodott meg az Unió Pozsonyban, hiába írtuk le és írtuk alá:

Soha többet nem engedhetjük meg a tavalyi ellenőrizetlen hullám megismétlődését, és tovább kell csökkenteni a szabálytalanul érkező migránsok létszámát.

Biztosítani kell a schengeni külső határok teljes ellenőrzését.

Én továbbra is azt károgom, hogy Brüsszel kényszerbetelepítést akar. Úgy hazudok bele az arcotokba, hogy a szemem sem rebben. Rendes hívő amúgy sem néz más csatornát, nem tájékozódik a neten, nem olvas, nem gondolkodik. Csak rám figyel, csak nekem hisz. Mert én vagyok a sztár, a vezér, a tévedhetetlen. Én tudom elhárítani a bajokat, erős vagyok, okos és szép! Meg hazug, önző és embertelen is.

Menjetek el szavazni! Látni akarom, mennyi hívemet tudom mozgósítani! Tudnom kell, hogy min kell még változtatni, mit kell ígérnem, mekkorát kell hazudnom ahhoz, hogy majd a választásokon hatalomban maradhassak. Tudnom kell, mert győznöm kell. Nem bukhatok, mert akkor széttépnek a hiénák. Nem lenne ekkora baj, ha működne a váltópárt. De nem működik. Beszart, gyenge a parlamenti ellenzék. Ha gyenge, nem győzhetnek. Ha nem győznek, nem védenek meg, mert nem tudnak megvédeni, ahogy én is védem őket, ahogy ez mindig is volt.

Ha egy olyan párt nyer, amelyik nincs elkötelezve nekem – és viszont -, akinek nem tudom a mocskos kis titkait és így nem tudom a markomban tartani – és viszont – akkor eszméletlenül nagy baj van. Akkor lehetséges, hogy nyomozás lesz, vizsgálat, tárgyalás. Akkor borul minden. Azt nem lehet, nem engedhetem!

Menjetek el szavazni, mert még van időm módosítani. Még átszabhatom a választási körzeteket, még átírhatom a törvényeket. Még lejárathatom, meghurcolhatom, bemocskolhatom azokat, akik veszélyt jelentenek a hatalmamra. Még van idő a választásokig, még bármit megtehetek. De tudnom kell, mennyire vagytok megvezethetőek és mennyien. Menjetek el szavazni! Menjetek
!...

ITT OLVASHATÓ

ISTENI KAMPÁNYFINIS LENNE EGY TERRORTÁMADÁS

B1 - A BLOGOLÁS ITT KEZDŐDIK
Szerző: Mr Flynn Rider
2016.09.19.


Olyan jót tett pár éve az árvíz a kormány megítélésének. Lehetett mutatni, ahogy a kormány gumicsizmában kivonul és szemrevételezi a munkálatokat. Hogy átcsoportosítja a forrásokat és emeli a töltéseket. Hogy a honvédséget kivezényeli. Hogy a TEK is ott feszít. Vágóképen mind jól mutat.

Suttogják a pesti utcán már, hogy

nem lesz érvényes a népszavazás október 2-án és a főnök rosszul alszik.

Valamit, uraim, tenni kell.
Ha pedig a főnök rosszul alszik, akkor a beosztottak is rosszul alszanak. Még Voldemort is kampányol, pedig lassan ideje lenne bevonulnia az előzetesbe. (Persze, a Polt Péter-féle ügyészség addig hagyja futni, amíg szükség van rá, nem irigyeljük, amikor végleg beáldozzák majd.)

Valamit muszáj lesz kitalálni. Habony, meg az az amcsi meleg csóka, Finkelstein, aki idáig is boldogan vezették le ezeket a fideszes gyűlöletkampányokat, összedugják a fejüket (nem úgy), és kitalálnak valamit.

Azt is suttogják ám, hogy a legkézenfekvőbb megoldás megrendezni egy terrortámadást.

Túl durva, amit leírunk? Ugyan már. Csak gondolkodjunk egy kicsit. Játsszunk el a gondolattal.

  • Hiszen jól néz ki a tévében, nem?
  • Lehet gyorsan intézkedni, kompetensnek mutatni magunkat. Fel a gátra, fel a gumicsizmát!
  • Az ellenzék erre aztán végképp nem tudna mit mondani.
  • Az emberek tényleg félni kezdenének.
  • És a népszavazás érvényes lenne. 
Tehát (akárcsak a Wag The Dog, A farok csóválja című filmben), jön még valami gusztustalanság. A filmben ugyan a kampánycsapat megrendezett és levezetett egy műháborút Albánia ellen; manapság, amennyi tájékozott, igényes és kritikus médiafogyasztó él ebben az országban, le is lehet vezetni egy terrortámadást, bombamerénylettel, túszejtéssel, késes migránccsal, erőszakoló migránccsal.
 
Adjunk ötleteket még?
 
Akár át is törhetik a magyar-szerb határt, ha eléggé szemét módon bánnak velük.
És tudjuk jól: elég szemét módon bánnak velük...