2020. augusztus 28., péntek

RÁADÁS: FIDESZ-TITOK - GAZDASÁGI SZAVAZÁS MAGYARORSZÁGON

21 KUTATÓKÖZPONT
Szerzők: Róna Dániel, Galgóczi Eszter, Pétervári Judit, Szeitl Blanka, Túry Márton
2020.08.Vezetői összefoglaló 

Ebben a tanulmányban arra voltunk kíváncsiak, hogy az anyagi motivációnak milyen szerepe van a kormánypárt támogatásában: milyen kapcsolat van a választó egzisztenciális-társadalmi helyzete, szubjektív gazdasági helyzetértékelése és várakozásai, materiális ügyekkel kapcsolatos napirendérzékelése, illetve pártválasztása között.

Egy több mint tízezres – koronavírus-járvány előtti – közvélemény-kutatási adatbázis alapján kialakítottunk egy olyan indikátort, amely iskolai végzettség, foglalkozási beosztás, lakóhely, etnikai hovatartozás (roma vagy nem roma), jövedelem és internethez való hozzáférés alapján rangsorolja a társadalmat, a privilegizált elittől az erőforrásokban legszegényebb underclassig. A kapott indikátor alapján azt láthatjuk, hogy a magyar társadalom felső tizede döntően ellenzéki, onnan pedig lefele haladva folyamatosan csökken az ellenzék, és nő a kormány támogatottsága: a legkiszolgáltatottabbak között kiemelkedő a Fidesz népszerűsége. A tendencia igaz az egyes komponensekre is: az alacsony végzettségű, jövedelmű és vagyonú választók, fizikai munkások, falvakban élők, romák, és internethozzáféréssel nem rendelkezőek az átlagnál számottevően nagyobb arányban kormánypártiak.

Az összefüggés részben – paradox módon – éppen a gazdasági szavazásban gyökerezik: saját anyagi helyzetének alakulásával az underclass 70 százaléka nem volt elégedetlen, és más boldogulással, életkörülmények szubjektív értékelésével kapcsolatos kérdésekre sem kaptunk az átlagtól nagyon eltérő válaszokat. Márpedig a több évtizedet átfogó idősoros elemzésünk is azt mutatta, hogy a gazdasági helyzetértékelés – a fogyasztói bizalmi index – erősen meghatározta a kormány támogatottságát: minél kedvezőbbek a gazdasági várakozások, annál többen voksolnak a mindenkori kormányra. Noha az oksági viszony fordítottan is igaz, az mégis ritkábban volt jellemző 1998 óta. A gazdasági szavazás fontosságát húzza alá a választóközönség napirend-érzékelése is: a megkérdezettek jellemzően inkább anyagi jellegű ügyeket tartottak az adott hónap legfontosabb történéseinek, és a Fidesz legjobb intézkedései között is jóval nagyobb arányban említettek materiális ügyeket (elsősorban a családtámogatás, másodsorban a rezsicsökkentés), mint nem materiálisakat („migránsok”).

A legszegényebb válaszadók 30%-a érzékel romlást a saját anyagi helyzetében, ám az ellenzék még közülük sem tud több embert megszólítani, mint a kormány. A gazdasági szavazás alaplogikájára rácáfoló összefüggés azért is meglepő, mert a többi társadalmi csoportban gyakorlatilag nincs romló helyzetet érzékelő kormánypárti szavazó – és az iménti összefüggés csak vidéken áll fent. Egyik feltételezésünk szerint emögött külső kényszer, a helyi vagy az országos hatalom által felállított normák, vagy konkrét nyomásgyakorlás, lekenyerezés állhat. Erre utal az is, hogy a Fidesz azokon a településeken tudta leginkább növelni a támogatottságát, ahol sok a közmunkás, és ugyanolyan méretű és iskolázottságú települések között is átlagosan a több közmunkást foglalkoztatóban – tehát a nehezebb sorsúban – népszerűbb a kormány. Ha ez az összefüggés minden településen fennállna, függetlenül a polgármester párthovatartozásától, akkor akár azt is gondolhatnánk, hogy a közmunkások hálásak a lehetőségért, és ezért voksolnak az Orbán-kormányra. Ez azonban nincs így, a fideszes polgármesterek településein nagyobb arányban hoznak szavazatokat a közmunkások, mint a többi településen.

Azért is valószínűtlen, hogy az underclass (és azon belül akár a közmunkások) értékalapon támogatják az Orbán-kormányt, mert az adatokból az látszik, hogy az osztályhelyzet csak a legritkább esetben befolyásolja a politikai véleményalkotást. A politikai-ideológiai kérdéseket sokkal inkább párthovatartozás alapján válaszolják meg a szavazók. Még a kifejezetten gazdagok megbélyegzésével vagy jövedelmi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos állítások esetében sem voltak baloldalibbak, egalitáriusabbak az anyagi deprivációban élő polgárok. Egyedül a menekültekkel voltak az átlagnál elutasítóbbak, ám ez is legalább annyira a pártválasztásuk következménye, mint okozója. A kormányzati kampánytervezés felismerte, hogy az alacsony státuszú csoportok sokkal inkább egymással, mintsem a társadalmi elittel kívánnak versenyezni: számukra a „migránsok” sokkal fenyegetőbbek, mint az ellenzék által rengeteget emlegetett korrupciós ügyek. Összességében persze az Orbán-kormány stabil népszerűsége mögött fontos az eszmei és értékalapú motiváció, csak az alsó rétegek közötti kiugró adatokat nem lehet ebben a megközelítésben értelmezni.

Az underclass kiemelkedően magas kormánypárti preferenciája társadalomlélektani megközelítésben kevéssé meglepő. A rendszerigazolás elmélete abból indul ki, hogy a tiltakozás (öltsön az testet bármilyen formában a nyílt lázadástól kezdve akár csak egy egyszerű voksig) pszichológiailag megterhelő és kifejezetten frusztráló folyamat: egyáltalán nem magától értetődő, hogy az elégedetlenség aktív protestáló cselekvésbe csap át. A rossz társadalmi helyzetű emberek inkább a mentális biztonságot, az önigazolást, a külső és belső békét keresik. Ennek következménye, hogy a fennálló – számukra előnytelen – rendszert szükségesnek, elkerülhetetlennek gondolják, amit nem tudnak befolyásolni. Ezzel a megközelítéssel fel is mentik saját magukat: magyarázatot kapnak arra, hogy jutottak jelenlegi helyzetükbe, és a változtatás felelőssége is lekerül a vállukról: ily módon nem ők tehetnek a nehéz sorsukról. Az önfelmentésre utalhat az is, hogy az alsó osztály tagjainak többsége úgy gondolja, hogy a boldoguláshoz jó kapcsolatok és jó családi háttér kell, nem pedig kemény munka vagy szerencse. Ebben a megközelítésben a kormányt hibáztatni a burjánzó korrupcióért vagy a saját sikertelenségért körülbelül olyan, mint a napot hibáztatni azért, mert lemegy. Szintén jellemző tünete a rendszerigazolásnak és az alacsony státuszú csoportok versengésének, hogy az underclass az átlagnál nagyobb mértékben gondolja úgy, hogy a szegények és a hajléktalanok saját maguk tehetnek a nehéz helyzetükről. Az attitűd különösen jellemző a kormánypárti szavazókra.

Kézenfekvő magyarázat a kormány médiafölénye is: a médiakutatók számítása szerint a kormánypárti és az ellenzéki média elérési aránya nagyjából 70-30%. A kormánypárti fölény még jelentősebb az underclass esetében, és a mi elemzésünk is azt mutatta, hogy pusztán az eltérő médiafogyasztás miatt is nagyobb eséllyel lesz valaki fideszes, mint egy másik, ugyanolyan társadalmi helyzetű állampolgár. Ugyanakkor a kormánypárti fölény nem jelent kizárólagosságot, az alacsony iskolai végzettségű, szegény és vidéki emberek nagy többsége nincs teljesen elzárva az ellenzéki hangok elől: Magyarországon minden társadalmi rétegben – így a depriváltak között is – jelentős mértékű a politikai ízléssel ellentétes média fogyasztása. Az is óvatosságra int a média-hipotézissel kapcsolatban, hogy a szegények napirend-érzékelése nem tért el érdemben a társadalom többi csoportjától.

A vírusválság előtti adatokat kiegészítettük egy májusi felméréssel, és az idősoros elemzésünk alapján tett becsléssel. A fogyasztói bizalmi index a 2020 májusához-júniusához foghatóan alacsony szinten utoljára 2013 nyarán járt - és ekkor a kormányzó párt támogatottsága a jelenleginél a pártválasztók között bő 10 százalékponttal alacsonyabban volt, mint 2020 májusában. A 2013 nyári, 45-47% körüli támogatottsági szint a jelenlegi pártrendszerben, egységes ellenzéki fellépés mellett nem biztos, hogy elegendő az Orbán-kormány újraválasztásához, ugyanakkor az általunk modellezett összefüggések megváltozhatnak külső sokk hatására, márpedig valószínűleg azzal van dolgunk. Új mintázat kialakulása attól függ, hogy a választók mit (kiket) és milyen mértékben hibáztatnak a visszaesés miatt, és hogyan értékelik saját helyzetük alakulását. A Medián májusi adatai vegyes képet mutatnak: a szűk többség nem számít romlásra a saját anyagi helyzetében, és bízik a munkahelyek újrateremtésének ígéretében. Ugyanakkor a válság a lakosság széles rétegeit érintette - kérdéses, hogy meddig tarthat ki annak a többszázezres csoportnak a türelme, akit jövedelemveszteség ért, vagy érzése szerint fog érni, ám a május végi felmérés idején mégis kormánypárti maradt. A kormány népszerűségének további alakulása jelentős részben a gazdasági és egészségügyi válság mértékén, kifutásán fog múlni...

MAGYARORSZÁG LEZÁRJA A HATÁRAIT – ÉLŐBEN A KORMÁNYINFÓRÓL

HVG ONLINE
Szerző: SERDÜLT VIKTÓRIA
2020.08.28.


Szeptember elsejétől külföldi állampolgár Magyarország területére csak indokolt kivételekkel léphet be, miközben a külföldről hazatérő magyar állampolgárok 14 napig karanténba kell, hogy vonuljanak - derült ki a Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő által levezényelt Kormányinfóról. Percről-percre tudósítunk...

VALAKI NEM NORMÁLIS...

HÍRKLIKK
Szerző: Dr. DÁVID FERENC

2020.08.28.


A koronavírus-fertőzés miatt, zöldből sárga besorolású lett Spanyolország – az erről szóló országos tiszti főorvosi határozat a Hivatalos Értesítő szerdai számában jelent meg. A határozat péntektől hatályos. Eszerint Spanyolországban a koronavírus-fertőzöttség és a kockázat már nem alacsony, ezért zöld helyett, sárga jelzésű lett az európai uniós tagállam. (Hírklikk – 2020. augusztus 28.)Müller Cecília doktornő tehát úgy döntött, hogy – járványügyi szempontból – Spanyolország kockázatos ország. Ehhez képest,

– szeptember 24-én, a méregdrágán épített és „lakatlan” Népstadionban – az UEFA és az MLSZ jóváhagyásával – Európai Szuperkupa döntőt rendeznek, amelynek egyik résztvevője az FC Sevilla. Ellenfele: az FC Bayern München. Nagy országok nagy csapatai egy vergődő, kis ország méreten felüli stadionjában vívnak meg a rangos címért. Országunk és labdarúgásunk csúcsvezetői bizonyára elégedetten fognak ülni a védett VIP szektorban. Kíváncsi lennék, hogy a most megfertőződött Hollik István szóvivőnek mi erről a saját véleménye? A hivatalos nem kérdés...

TANÉVKEZDÉS KORONAVÍRUSSAL: FELSZÓLÍTOTTÁK A SZÜLŐKET, TANÁROKAT

NÉPSZAVA
Szerző: JUHÁSZ DÁNIEL
2020.08.28.


Mindenki ismerje fel a koronavírus tüneteit – közölte a kormány. A szakszervezet szerint ez nem a szülők, és nem is a pedagógusok feladata.

A szülők és a pedagógusok fokozott felelősségéről írt a járványhelyzet kapcsán a kormányzati tájékoztató oldal: mindenkitől azt kérik, hogy csak tünetmentes gyerekeket engedjenek közösségbe. A fertőzésgyanús gyerekeknek otthon kell maradniuk, a szülőnek telefonon kell értesíteni a gyermekorvost vagy a háziorvost. Ha egy diáknál az iskolában jelentkeznek tünetek, a tanároknak el kell különíteniük és értesíteniük kell az iskolaorvost és a szülőt. 

„A szülőknek, tanároknak fontos tisztában lenni a koronavírus-fertőzés tüneteivel, amelyek közül a leggyakoribban a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Emellett az új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet. Ha valaki a felsorolt tüneteket észleli a gyermekén, tanítványán, akkor kérjük, hogy ne engedje a gyermeket közösségbe. A legenyhébb tüneteinek jelentkezése esetén se engedje közösségbe a gyermeket!” – közölték. 

Ha egy gyermeknél fennáll a fertőzés gyanúja, akkor az orvosnak a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrend alapján kell eljárnia és kezdeményeznie kell a laboratóriumi vizsgálatot. A tanároktól, iskolai dolgozóktól is azt kérik, ha a tünetek bármelyikét észlelik magukon, ne menjenek közösségbe, jelezzék azt az intézmény vezetésének, az osztályfőnöknek és vegyék fel a kapcsolatot telefonon háziorvosukkal...

NORVÉGIA VONATTAL A MESESZÉP FJORDOKIG

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Steve
2020.08.28.  Norvégiát legalább részben bejárni 
  önmagában nagy élmény, vonattal
  pedig külön kaland. Steve-ék erre 
  vállalkoztak, ráadásul érték őket 
  meglepetések is. Az viszont az alábbi 
  írásból biztosan kiderül, hogy Bergen 
  gyönyörű város.

  „Norvégia nemzeti ünnepe, az Alkotmány 

  Napja május 17-én van. 1814-ben ezen a 
  napon írták azt alá. Ez tette lehetővé 
  Norvégia függetlenné válását 
  Svédországtól, ami később, 1905-ben 
  történt. Na, gondolom mindenki, aki ezt 
  olvassa meg van lepve, hogy mennyire  
  tudálékos vagyok… de egy történet fűződik ehhez.

Évekkel ezelőtt a feleségem és én elhatároztuk, hogy két hét szabadságunkat változatosság kedvéért a három skandináv államban fogjuk tölteni. Nosza, repülőjegyet vettünk. Odafele Koppenhágába repültünk, vissza pedig Stockholmból haza Kanadába.

A két város látogatása között maradó egy hétre vettünk egy „Skandinavia Pass”-t (vasútbérlet). Ezzel elfurikáztunk Oslóba, Bergenbe, majd vissza Stockholmba..."

...

PARLAGON A LEGÉRTÉKESEBB FŐVÁROSI FREKVENCIA

MAGYAR HANG
Szerző: SZABÓ ZSOLT LÁSZLÓ
2020.08.28.


Másfél éve kihasználatlan a legtöbb hallgatót elérő budapesti rádiós frekvencia, a 89,5 MHz. Noha ez a legértékesebb fővárosi, kereskedelmi hullámsáv – vagyis ebből juthat a legnagyobb bevételhez az állam –, a frekvenciagazdálkodásért felelős Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a jelek szerint továbbra sem pályáztatja meg a frekvenciát. Hiába kérdeztük ugyanis a hatóságtól, hogy tervez-e idén vagy jövőre pályázatot kiírni a frekvenciára, erre a felvetésünkre nem válaszoltak. Azt közölték csupán, hogy a Budapest 89,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőségre jelenleg nem zajlik pályázati eljárás.

Mindenesetre ha a hatóság a – korábban a Juventus Rádió, majd Music FM műsorát sugárzó – 89,5 MHz pályáztatásra készülne, annak mindenképpen nyoma lenne a Médiatanács jegyzőkönyveiben, illetve az NMHH honlapján. Mert bár a médiatörvény értelmében a frekvenciapályázatok előkészítése a nyilvánosság kizárásával történik, ha a Médiatanács a pályáztatás mellett dönt, a felhívás tervezetét közzéteszik.

A pályáztatás folyamatáról az NMHH egyebek mellett azt közölte: a rádióspektrumot – ami korlátos erőforrás és a nemzeti vagyon része – igénybe vevő rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek használatáról a Médiatanács dönt. A pályázati kiírás tervezetéről a médiaszolgáltatási lehetőséggel összefüggő médiapiaci, médiapolitikai és frekvenciagazdálkodási szempontot mérlegelve hoz döntést, ám éppen ez a folyamat nem nyilvános – erősítették meg.

A Médiatanács legutóbb 2018 novemberében foglalkozott a szóban forgó frekvenciával, a 2019 februárjáig a hullámsávon fogható Music FM rádióval összefüggésben. A Médiatanács ekkor, tehát 2018 novemberében utasította el a Music FM műsorát sugárzó Prodo Voice Studio Zrt. médiaszolgáltatási jogosultságának megújítási kérelmét. A társasággal 2012-ben kötött, hét évre szóló szerződés ugyanis a lejártához közeledett. Ám a második Orbán-kormány idején meghozott médiatörvény szerint lehetőség van arra, hogy a szolgáltató kérésére öt évre meghosszabbítsák a jogosultságot. Ezzel szeretett volna élni a Prodo Voice...

VÁRÓLISTA-RÖVIDÍTÉS KÉTMILLIÁRDBÓL: HOGYAN VÁLTOZIK A DIAGNOSZTIKAI ELLÁTÁS BUDAPESTEN?

MAGYAR NARANCS
Szerző: FÜLÖP ZSÓFIA
2020.08.28.


A közbeszerzési eljárás lefolytatása hosszadalmas, így a Fővárosi Önkormányzat részben más megoldáshoz folyamodik.

„Diagnózis 10 napon belül - Októbertől csökkennek a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok várólistái” – ezzel a címmel tartott szerdán sajtótájékoztatót Karácsony Gergely főpolgármester és Havasi Gábor egészségügyi tanácsnok. Csütörtökön pedig már el is fogadta a Fővárosi Közgyűlés az erről szóló előterjesztést. „Kétmilliárd forintos központi költségvetési támogatás biztosításával a daganatgyanús megbetegedések esetében csökken a nagydiagnosztikai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges várakozási idő októbertől Budapesten, így a diagnózis tíz napon belül elkészül majd” – áll az előterjesztésben. De miről is van szó pontosan?

SZIJJÁRTÓ MAGÁNÉLETNEK TARTJA A LUXUSJACHTOZÁST, TÖBB KORMÁNYTAG KARANTÉNBA KERÜLT EGY BULI UTÁN

ÁTLÁTSZÓ / HETI LAPSZEMLE
Szerző: ERDÉLYI KATALIN
2020.08.28.


24.hu: Egy zsófiapusztai kúrián tartották a partit, amely miatt kormánytagok sora került karanténba

Csütörtökön hozták nyilvánosságra, hogy koronavírusos lett a Fidesz kommunikációs igazgatója, Hollik István, aki előzőleg részt vett a Schaller-Baross Ernőminiszterelnökségi nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár által rendezett partin. A hatóságok Hollik pozitív tesztje után, a kontaktkutatás alapján értesítették a rendezvény azon résztvevőit, akiknél fennállhat a fertőzés veszélye, mert közvetlenül érintkeztek a politikussal. Így Schaller-Baross főnöke, Gulyás Gergely miniszter és Orbán Balázs államtitkár, továbbá Kovács Zoltán és Dömötör Csaba államtitkár, valamint Farkas Örsszóvivő is karanténba került. Hollik betegsége miatt kellett elhalasztani a tihanyi Tranzit nevű rendezvényt, amelyen Orbán Viktor is beszédet mondott volna pénteken, mivel Hollik a szervezők között volt.

Hvg.hu: Röhejes produkciót mutatott be valós magyarázatok helyett a jachtozásról Szijjártó

Miután az Átlátszó fotókkal dokumentálta, hogy a külügyminiszter egy kormányközeli oligarcha 7 milliárd forint értékű luxusjachtján nyaralt családostól, Szjjjártó Péter napokig nem nyilatkozott. Végül a 471. számú főút Debrecen és Hajdúsámson közötti szakaszának átadási ünnepségén szólalt meg először az üggyel kapcsolatban. Azt mondta, hogy “a megjelent írások az igazságérzetét sértették”, és a jachtozás a magánélete része.

VálaszOnline: A Habony-csapat leigazolta Gyurcsány volt kincstárnokát, ő szedi a pénzt a TV2-ből

A lap a közelmúltbeli, pénzmosás elleni uniós direktívának köszönhetően nyilvánossá vált máltai cégadatbázisban kutakodva öt olyan érdekeltséget is talált, amelyek egyértelműen a Habony Árpád-féle üzleti csoporthoz tartozik. Az érintett gazdasági társaságok persze évek óta színmagyar, Fidesz- és államközeli bizniszeket bonyolítanak; csak azért lehetett szükség a „nemzetköziesítésükre”, hogy adót optimalizáljanak velük, illetve ideig-óráig láthatatlanná tegyék a tulajdonosaikat. Bónusz: a Habony-kör ebben a máltai hálózatban egyesült Zelles Sándorral, aki a Gyurcsány-éra főbizalmijaként a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot vezette. Ma pedig egyebek mellett az a feladata, hogy kivegye a pénzt a TV2 műsorgyártójából.

Népszava: Égeti a milliókat a NER-jet

Legalább 33 millió forintot repült el augusztusban két hét alatt a kormány holdudvarának kedvenc luxusgépe, az OE-LEM lajtsromszámú Bombardier Global 600-as magángép, amit Orbán Viktor miniszterelnök is használt már. Volt olyan, hogy a repülő szinte megállás nélkül ingázott európai nyaralóhelyek és Budapest között.

444: Ez az ember nagyságú kőtömb esett le a Puskás Arénáról, ami után elkezdték átnézni a 190 milliárdos stadion homlokzatát

Bár a Nemzeti Sportközpontok tagadta a 24.hu információját, hogy azért kezdték el átvizsgálni a tavaly átadott új nemzeti stadion, a Puskás Aréna homlokzatát, mert az épületről lehullott egy betondarab, a 444 fotókat kapott arról, ahol látszik, honnan vált le a betondarab, és mekkora volt. A kőtábla kb. embernagyságú, nagyjából 200 kilós lehet. A Nemzeti Sportközpontok azt válaszolta a lap kérdéseire, hogy a kivitelező Magyar Építő Zrt.-ZÁÉV Építőipari Zrt. konzorcium alvállalkozója, a Bayer Construct Zrt. jelenleg garanciális javításokat végez.

TIBORCZ MEGSZEREZTE A FONOGRÁF KLUBOT

HÍRKLIKK
Szerző: NÉMETH PÉTER
2020.08.28.


Tiborcz István csütörtökön aláírta a szerződést, amellyel a tulajdonába kerül a szabadsághegyi Fonográf Klub – értesült a Hírklikk több forrásból is. Természetesen szerettük volna magát az érintettet is megkérdezni, hogy vajon igaz-e az ügyletről szóló információnk, de az eddigi gyakorlat azt mutatta, hogy ez lehetetlen vállalkozás. Tiborcz István, azok után, hogy a Kúria 2019. májusi döntése alapján nem közszereplő, végképp nem hajlandó nyilatkozni; Orbán Viktor veje védett személlyé változott, legalább is a nyilvánosság elől védetté. Ez azonban nem jelenti azt, hogy lemondott volna üzleti karrierjéről, legfeljebb – ahogy idén júliusban fogalmazott – nem szeretne olyan cégben tulajdonos lenni, amely közpénzeket nyer. Mellesleg ebben a Portfóliónak adott interjúban azt is elmondta, hogy üzleti sikereit annak (is) köszönheti, hogy a sajtó oly sokat foglalkozott vele, ezáltal ismertté és keresetté vált...

MÉSZÁROSÉK 150 MILLIÁRDÉRT ÉPÍTHETIK A BUDAPESTI ATLÉTIKAI STADIONT

24.HU
Szerző: VITÉZ F. IBOLYA
2020.08.28.


Most már biztos, hogy a Puskás Stadionhoz fogható költséggel fog megépülni a 2023-mas atlétikai világbajnokságra a stadion, és ugyanazok nyerték a munkát is: a Záév Építőipari Zrt. a Magyar Építő Zrt.-vel közösen. Előbbi a felcsúti milliárdos Mészáros Lőrinc érdekeltsége, az utóbbi a Paár Attila győri építőipari nagyágyú WHB-csoportjához tartozik. Az alvállalkozók közé a Mészáros csoportból a Mészáros és Mészáros Kft. és V-Híd Zrt. mellé a Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. fért be. Utóbbi Mészáros üzlettársa, a tiszakécskei Szíjj László – aki a Szijjártó Péter külügyminiszter adriai jachtos botrányának másik főszereplője – érdekkörébe tartozik.

Mészárosék nettó 150 milliárd forintos árajánlatát hozta ki nyertesnek az állami megrendelő, a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. A másik kiválasztott, a Strabag 171 milliárdos vállalási árral ajánlkozott – derül ki a bontási jegyzőkönyvből. A tenderre nem jelentkezhetett bárki, csak akiket meghívott az eljárásra a BMSK. Az említett két versenyzőn kívül a kiválasztottak között volt az első körben a Swietelsky Magyarország Kft., valamint a Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. a Hunép Zrt.-vel közösen...

INGYENES BANKSZÁMLÁK FIATALOKNAK - A DIÁKOK KIVÉTELEZETT HELYZETBEN VANNAK A BANKOKNÁL

AZ ÉN PÉNZEM BLOG
Szerző: Az Én Pénzem
2020.08.28.


Kitüntetett helyzetben vannak a diákok, a bankok egy része ugyanis ingyenes bankszámlát kínál nekik bankkártyástul, de még a drágábbak is csak pár száz forintot számolnak fel. A továbbtanulóknak szükségük is lesz rá, de már az érettségizőknek is nélkülözhetetlen lehet. Persze itt is vannak buktatók, amiket fontos elkerülni, már csak azért is, mert nagyon sokba kerülnek.

Az érettségi után továbbtanulóknak már a beiratkozáshoz szükségük lehet bankszámlára, de középiskolás korban is jól jön a bankkártya. Szerencsére a normál banki díjak töredékéért kínálnak speciális diákszámlákat a bankok, ami megfelelő használat mellett ingyenes is lehet. Néhány banknál (OTP, K&H) már 6-7 éves kortól is kaphatnak saját bankszámlát a gyerekek, 18 éves kor felett pedig már széles kínálatból választhatnak a diákok.

A főként egyetemistáknak (18 éven felülieknek) kínált diákszámlák jellemzője, hogy tanulói jogviszony kell hozzá, jövedelmet nem várnak el. A tanulói jogviszonyt nem kell minden évben bemutatni, jellemzően 24-26 korig adják a bankok kedvezményes áron a szolgáltatásukat.

A diákszámla havi díja banktól függően nulla és 390 forint között szóródik, a bankkártya pedig vagy ingyenes, vagy banktól függően havi 360 forintig is elmehet az ára. Ahol nem ingyenes, ott éves díjat szednek (számításainknál ezt osztottuk le egy hónapra). Arra is figyelni kell, hogy néhány banknál az első évben még nulla forint a kártya díja, a másodiktól azonban már felszámítanak valamekkora összeget. (A diákszámlák díjait itt szedtük táblázatba.)...

ÉLET ÉS IRODALOM 2020/35. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (1. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2020.08.28.


P U B L I C I S Z T I K A

Széky János: Még több Adria!

A sztori azzal kezdődött, hogy Szijjártó Péternek, a magyar állítólagos diplomácia állítólagos vezetőjének négy napon át nem volt véleménye a belarusz helyzetről. Európában csak neki okozott fejtörést ez a feladvány: a nép ún. választáson megpróbál szabadulni diktátorától, akiből elege lett, a diktátor a látszatra sem ügyelve igyekszik elcsalni az eredményt, a nép kitódul az utcára. A diktátor terrorral válaszol, s a fő ellenzéki jelöltet kikergeti az országból, de most már ez sem elég. Szijjártó azonban napokon át nem volt képes rájönni, mit történik.

Mentségére szólhatna, hogy Európában vagyunk, ahol két szabály ütközik: egyrészt illik kiállni, legalább szavakban, bizonyos értékek, például a demokrácia és a szabadságjogok mellett; másrészt kulturált kormány nem avatkozik a másik belügyeibe, és különben is, jobb a békesség. De nem szól a mentségére. Mert ami Európában profi külpolitikusnak rutinfeladat – éreztetni, hogy ki mellett állunk, ki a rossz ember, miközben mondani valami csillapítót arról, hogy békésen kell megállapodásra jutni –, az Magyarországon nem megy. A plurális demokrácia ugyanis nálunk a legjobb esetben egzotikum, a magyar lélektől idegen, a szabadságjogok kit érdekelnek; a beavatkozás pedig csak akkor rossz, ha Nyugat avatkozik a mi ügyeinkbe. (Szijjártó belaruszügyi tétovaságával éles ellentétben állt az a gyors reflex, amivel viszont felvijjogott a német külügyi államtitkár önkritikus, de a magyarországi antiszemitizmust is említő interjúrészletére.)...

Nyerges András: Színrebontás
Hüllőkeltető, anno 1934

Hajdu Nóra: A Hiúz zsákmánya

Lévai Júlia: Mert jöhetnek


Gadó Gábor: Hazai pályán

Kovács Zoltán: Vitézek

Kiss Noémi: Progresszív a nyugat és lemarad a kelet?

A művészeti akadémiák polarizálódásához

Falus András: Szinte féláron”A hitelességről, tudományról, a tudomány etikájáról és a sötonokról

„Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod Őt a fejlődésben. De ha olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel előre segíted Őt életútján.” (Goethe)...

György Péter: Egy migráns levele Raffay Ernőhöz
(Egy kitüntetés alkalmából)

Pétervári Zsolt: Járványszerű digitalizáció

Számos jel arra mutat, az elmúlt hónapok során váratlanul világszerte szétáradó koronavírus-járvány egy új társadalmi és gazdasági modell kezdetét jelezheti a glóbusz egészén. Az agresszíven terjedő vírus nyomában a fejlett és feltörekvő államokban egyaránt villámgyorsan leálló termelő és szolgáltató szféra tetszhalott állapota tagadhatatlanul jelzi: a hétköznapjaink vélhetően már soha nem kerülnek vissza a megszokott kerékvágásba. A második járványhullám előtt álló társadalmak a koronavírus rémálmából hamarosan egy új világban fognak felébredni...

Deczki Sarolta: Brutális hazában
90 éve született Galgóczi Erzsébet

Csunderlik Péter: Hajdu Tibor 90. születésnapjára

Gyáni Gábor: A Trianon-emlékmű
– történészi perspektívában

Csaplár Vilmos: Üzenet kilencven méternél magasabbra
Szebeni András 1946–2020


V I S S Z H A N G

Lányi Pál: Slágerológia

Simonovits András: Biodóm – mindenáron?

Szále László: Boldog ország

Magyar László András: Válasz

Ujlaky István: Két jegyzet


P Á R A T L A N

Lányi Pál: Slágerológia

Simonovits András: Biodóm – mindenáron?

Szále László: Boldog ország

Magyar László András: Válasz

Ujlaky István: Két jegyzet


ÉLET ÉS IRODALOM 2020/35. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2020.08.28.F E U I L L E T O N

Bacsó Béla: A test és a lélek
A varázshegyről


I N T E R J Ú

Domány András: „Rendszeresen egyházellenes hangot üt meg”
Beszélgetés Mirák Katalin történésszel

K R I T I K A

Lapis József: Terra incognita

(A P’Art Műhely kiállítása, Sárospatak, Újbástya Rendezvénycentrum, szeptember 30-ig)

Wagner István: Friss finn fuvallat
(The Helsinki School – The Nature of Being, Persons Projects, Berlin. Látogatható szeptember 5-ig)

Stőhr Lóránt: Kegyelem!

(Małgorzata Szumowska: A másik bárány)

Małgorzata Szumowska eleddig erősen konceptuális nagyjátékfilmekkel jelentkezett, írtunk is róluk e lap hasábjain (Arc, Test), friss mozibemutatója, A másik bárány esetében viszont a horror műfaja kínálta szerzői szuverenitással élve az angol nyelvű nemzetközi koprodukciós filmkészítés terepére lépett...

Végső Zoltán: Sámánolás

(Kahil El’Zabar ft. David Murray: Spirit Groove; Mulatu Astatke: To Know Without Knowing; Idris Acka­moorand the Pyramids: Shaman!)

Mulatu Astatke zenéjét Jim Jarmusch 15 évvel ezelőtt bemutatott Hervadó virágok című filmjéből ismerte meg az egész világ. A Yekermo Sew sláger lett, pedig akkor is már egy régi dal volt, ahogy Horcae Silvertől a motívumában és karakterében nagyon hasonló Song for my Father is, ami egy zöld-fok- szigeteki dalból keletkezett. Különös felismerés, hogy a képzeletbeli nyugat-kelet transzafrikai vonalon miként terjedhetnek dallamok, ugyanis Astatke az ethio-jazz atyja...


Herczog Noémi: Hamlet stadionba megy

(W. Shakespeare: Hamlet, r.: Éry Franciska, Csokonai Színház – Nagyerdei Stadion, Debrecen)

Pedig ebben a Hamletben az a legvonzóbb, hogy nem kényszerek, hanem demokratikus energiák áradnak belőle, ahogy a debreceni Csokonaiból is. Jó lesz rájuk odafigyelni. Vidám közönség széled szét az előadás után, és amikor egy kicsit feltámad a szél, ha hegyezzük a fülünket, meghallhatjuk a természetes debreceni „(szél)hangkulisszát” is...

Fáy Miklós: Semmi oka nincs rá

(Jonas Kaufmann-gála – Eiffel Műhelyház, augusztus 19.)

Akkor mit tud Jonas Kaufmann? A becsületes válasz az, hogy fogalmam sincs. Ez nem valami panaszfélóra, hogy bezzeg a régiek, nagyon jó Kaufmann-élményeim is vannak, bár elsősorban dalénekesként lepett meg, akár lemezen is, hogy igenis van benne valami. A rendes lemezeit folyton elfelejtem föltenni, most meg, a nagy gálán elfelejtek odafigyelni, és nem csak a távolságról van szó, mert a Thais Meditációra akkor is odafigyelek, ha egyébkén egy kissé túl lélekrázó is a szólóhegedű, de legalább valamilyen...

Králl Csaba: Levél a bántalmazókhoz

(A Magyar Táncművészeti Egyetem és a #metoo)

Teljesen életszerű, ez a zaklatás pszichológiájából adódik, ha valaki csak felnőtt fejjel döbben rá arra, hogy gyerekkorában abúzus áldozata volt. Ahogy abban sincs semmi rendellenes, hogy évek vagy évtizedek kellenek a traumatizált személynek ahhoz, hogy titkát mások előtt felfedje, esetleg a nagy nyilvánosság elé álljon vele. Az már más kérdés, hogyan lehet húsz-huszonöt éves, büntetőjogilag többségében már elévült, más társadalmi normák között megvalósuló zaklatási ügyekben az igazságot feltárni. Fel lehet-e tárni egyáltalán, ami történt?...

Csuhai István: Mint a másik

Taffy Brodesser-Akner: Fleish­man bajban van. Fordította Ke­pes János. 21. Század Kiadó, Bu­dapest, 2020. 464 oldal, 4990 Ft

Taffy Brodesser-Akner bemutatkozó regényének gazdagon felsorakoztatott szereplőgárdája úgy viselkedik, mintha egyikük sem ismerné az Anna Karenina nevezetes kezdőmondatát („A boldog családok mindegyike olyan, mint a másik, minden boldogtalan család a maga módján boldogtalan”) – ebben a regényben végső soron a boldogtalan családok is mind ugyanolyanok. Tolsztoj mondatának persze sokféle értelmezése lehet a „hír az, ha a postás harapja meg a kutyát”-tól a „boldog család” laboratóriumi jelzős összetételének tagadásáig, a Fleishman bajban van lapjain elénk kerülő családok közül az egyik mégis egészen biztosan boldogtalan, és már nem is család a szó szabályos értelmében: Toby Fleishman, a negyvenes éveinek elején járó hepatológus kórházi orvos és Rachel, egy maga alapította, hírességeket menedzselő kreatív ügynökség tulajdonos vezetője több mint másfél évtizedes házasság után a válásukat követő első időszakukat élik...

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon...Kész Orsolya: Ex libris

FORDULAT23: Digitális kapitalizmus

Byung-Chul Han: A kiégés társadalma

Bánki György: A legnagyszerűbb könyv a narcizmusról

David Foster Wallace: Végtelen tréfa

Hegedűs Claudia: Élettrambulin

Paul Auster: Mr. Vertigo. Fordította Szász Imre. 21. Század Kiadó, Budapest, 2020, 351 oldal, 4490 Ft

Paul Auster regénye egyfelől tekinthető a gyermekkor allegóriájának, amiben a legizgalmasabb szál a mester és tanítványának lelki kapcsolata. Yehudi enigmatikus figurája kétségtelenül főhajtás a valaha élt legnagyobb szabadulóművész – Harry Houdini, született Weisz Erik – előtt. Ihletőjéhez hasonlóan a regényalak is magyar zsidó családban született Budapesten, egy rabbi fiaként. A spiritualitás iránti fogékonysága okán Yehudi nemcsak apafiguraként, de élettanítóként is ott áll a fiú mellett...

Szokács Kinga: Marian visszakapja a szót

Margaret Atwood: Az ehető nő. Fordította Csonka Ágnes. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2020, 463 oldal, 4274 Ft

Mintha Atwood már 1965-ben tudta volna azt, amit mára a testre vonakozó különféle embertudományok bebizonyítottak, azaz hogy mi a valódi hardver, mi az, amit nem lehet becsapni, úgyis jelez. Marian ugyanis egyre kevesebb dolgot tud megenni, legfőbb gondja, hogy közös étkezések alkalmával hová rejtse el a húst a tányérjáról. Ráadásul a könyv második részében az író/elbeszélő veszi át tőle a szót, így ő harmadik személlyé válik...

Weiss János: Kisbali-témák

Popovics Zoltán és Széchényi Endre (szerk.): Esztétika – történelem – hermeneutika. Tanulmányok Kisbali László emlékére. L’Harmattan Kiadó, Budapest 2019, 266 oldal, 2290 Ft

Kisbali László a XX. század nyolcvanas-kilencvenes éveiben a magyar filozófiai élet legendás alakja volt. „Hírnevét, kollégáira és tanítványaira gyakorolt számottevő hatását [nem] híres könyveivel, hanem legendás egyetemi előadásaival vívta ki.” (7.) Szűkebb kutatási területe a felvilágosodás és Kant filozófiája volt. Erről mindent tudott. És mégis: a művek és a doktori értekezés valahogy nem készült el. „Súlyosan depressziós alkat volt, amin csak rontott, hogy képtelen volt munkáit bevégezni. Hiszen belátható, a szövegek lábjegyzeteinek patologikus ismerni akarása már két-három könyv után is a végtelenhez tartó exponenciális növekedést idéz elő.” (Radnóti Sándor: Sosem fogok memoárt írni, Magvető, 2019. 107.)...

Puszta Dóra: „Lenyűgöz, még akkor is, ha a cselekmény elborzaszt”
Totth Benedek Holtverseny című regényének angol nyelvű kritikai fogadtatásából

Dead Heat. Nagy Ildikó Noémi fordítása. Biblioasis, 2019. november, 256 oldal, 21,95 kanadai dollár

A regény formája többé-kevésbé epizódszerű, lazán, álomszerűen következnek egymásra az események. Emblematikus a nyitó jelenet, amelyben a fiúk céltalanul száguldanak az úton – a továbbiakban is nagyon intenzív, egyértelmű jelentéstől vagy indítéktól mentes jelenetek követik egymást. A regény összhatása nem lineáris, hanem kumulatív, fokozó-halmozó módon születik meg, és a történet részint kiszámíthatatlansága miatt ragad magával. A Holtverseny egyes hosszabb álomszerű jelenetsorai Bret Easton Ellis regényeinek légürességére emlékeztetnek. Akárcsak az Amerikai psycho, a Holtverseny fonala is a kezdeti reálisból tűnik át finoman és fokozatosan a szürreálisba. (Emily Yang, The Michigan Daily, 2019. október 31.)...

Vásári Melinda: Az én kiterjesztései

Mécs Anna: Kapcsolati hiba. Scolar Kiadó, Budapest, 2020, 158 oldal, 2999 Ft

Mécs Anna legújabb novelláskötetének címe többféle asszociációt is működtet, egyfelől az emberek közötti személyes kapcsolatokra vonatkoztatható, másfelől pedig a technológiára, amely ezek segítésére vagy lehetővé tételére hivatott. A kötet egyes írásait olvasva visszatérő tapasztalat, hogy mindkét szinten hiba lép fel a működésben. E két szint ugyanakkor összefonódik, sőt sokszor szétválaszthatatlan, hiszen maga a technológia teszi lehetővé vagy épp lehetetleníti el működésével a szóban forgó kapcsolatokat. Ráadásul előfordul, hogy nem is emberek közötti kapcsolatokról van szó, hanem maga a gép veszi át a másik vagy akár az én helyét. A technológia ilyen hangsúlyos szerepe révén a novellák olykor már-már futurisztikussá válnak, miközben rá kell döbbennünk, hogy még ezek a valóságok sem állnak oly távol a jelenünktől. A rövid történetek sok tekintetben emlékeztetnek a Black Mirror című társadalomkritikus, sokszor disztopikus sorozatra.

I R O D A L O M

Nagy Zsuka: les

Nagy Zsuka: az igazi

(a benzinkútnál)


Nagy Zsuka: világkép

Nagy Zsuka: minden(ki) lóg

Nagy Zsuka: szolárvitorlák

Nagy Zsuka: párbeszéd

Nagy Zsuka: permafroszt

Acsai Roland: Mindenórás

Acsai Roland: Per nap

Acsai Roland: A disznóvágásokon

Grecsó Krisztián: Meghúzták


„Szombati úr, az igazgató, nem volt gonosz ember, csak őszinte. Tudott uralkodni magán, olvasott és finom ember, mégis, valahogy kérges, keresetlen volt a stílusa, lentről jöhetett, mint én, talán tanyáról, nem rejtegette a vágyait, hogy milyen sok emberi mételytől átitatott a lelke. Olyan volt, mint egy megöregedett, sorsából kifutott és meg is szelídült Áchim L. András. Talán ilyen lett volna a vékonyra korosodott, egykor délceg parasztapolló, ha egy kusza éjjel nem gyilkolják meg a Bajcsy-Zsilinszky testvérek – alig néhány kilométerre a kollégiumunktól.

Az egyik alkalommal megkérdeztem tőle, hová tűnik évről-évre a kollégisták által befizetett kulturális jutalék. Szombati úr a kövér, tekintélyes asztala mögött nyújtózott, hátradőlt puha bőrfoteljében, középre lapította ősz, ritkás haját. Megköszörülte a torkát, előredőlt, aztán mintha csak véletlenül tenné, mert a szeme elé került, fölemelte az új, feltörekvő megyei napilapot. Lassan, mutatóujját akkurátusan meg-megnyálazva lapozgatni kezdte. Harsogtak a friss, nyomdafestékszagú oldalak. Tudtam, mit keres. – Olvastam az új cikkét – törte meg a hosszú, savanyú csöndet. – Maga tehetséges – rágta meg a szavakat, és játékosan, szinte huncutul kipillantott az újságtakaró mögül. – De tudja, van benne egy nagy, fontos logikai hiba. – Kikerekedett a szemem, nem akartam elhinni, hogy ebben a helyzetben képes bármiféle esztétizálásba kezdeni. Letette az újságot az asztalra, alaposan kilapogatta, mintha a gondolatait rendezné.”...

Molnár Krisztina Rita: Határátlépés

„A Hattyú utcában lakott édesanyjával, az nyugdíjas tanárnővel. Édesapja már nem élt, öccse és nővére pedig már családot alapítottak. Csak minden második vasárnap gyűltek össze hogy egyre nagyobb létszámban üljék körül az ovális mahagóni asztalt az ebédlőben. Zsombor némi tűnődés után a Volánnál helyezkedett el. Édesanyja elhűlt, amikor fia, ez a magas, gesztenyeszemű, csöndes humorú fiú bejelentette, hogy szeptember elsején kezd a 795-ös járaton. Útvonala a Zsámbéki-medence falvain át vezet majd, és örül, hogy a lakásuktól mindössze két percre van a buszvégállomás. Anyja tágra nyílt szemmel bámult maga elé. Mégsem akarta fia döntését felülbírálni. Jó pedagógusként vallotta, hogy mindenkivel a saját életkorának megfelelően kell bánni, és nem gondolta, hogy a saját gyerek ez alól kivétel. De azért hazudnánk, ha nem mesélnénk el, hogy megfájdult a szíve. Hevesebben is vert. Így hát leült a konyhában az ablak mellett álló tonettszékre és egy pohár vizet töltött magának a zsúrasztalkán álló kancsóból. Elbámult a Széna tér felé. Egy álom foszladozó pamacsai tükröződtek az ablaküvegen. Az álom szerint tudós fia matematikaprofesszorként járja a világot, ő pedig piruló büszkeséggel gondol rá. Sóhajtott. Aztán könnyes szemmel csak annyit mondott:
– Remélem, szereted majd a munkádat kisfiam. Ha nem tetszik, végülis bármikor meggondolhatod magad. Nemigaz? – tette hozzá csepp reménykedéssel.”...

Kutas József: Mindenki alszik
„mert bennem a kép a valódinak csak a másolata” Názim Hikmet: Két négysoros

– Ne aggódj – mondom és gondolom egyszerre (két egymásra vetített, elmosódó kép) –, nem először csinálod ezt. Hogy mit? Még kérdezed? Egyedül vergődsz egy ismeretlen erdőben, dőlnek feléd a fák, és azt se tudod, hová tartasz. Hogy mi? Innen el, innen el? Lejárt lemez már ez, nem gondolod? Csak mondom. Ideje lenne kicsit változtatni a repertoáron, vagyis felfrissíteni. Hm? Kezdhetnéd például a hovával? Mennyivel szórakoztatóbb volna a hová, nem?

A KORMÁNY KUDARCOS SZÉLMALOMHARCA LETT A PLÁZASTOP

G7.HU
Szerző: TORONTÁLI ZOLTÁN
2020.08.28.


Magyarországon 2012 óta egyedi döntéstől függ az, hogy fel lehet-e építeni bárhol az országban egy nagyobb méretű új boltot, vagy sem. Ha ma egy kereskedő 400 négyzetméternél nagyobb üzletet szeretne építeni zöldmezősen, akkor az építési engedélyhez be kell szereznie a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének megengedő nyilatkozatát is.

Nem tudjuk, mi az oka annak, hogy mindenkinek éppen Debrecenbe kell címeznie a kérvényét, de nem is ez a legfőbb furcsasága az eljárásnak, hanem az, hogy önmagában még a debreceni hivatal sem dönthet a kérdésben. Neki ugyanis a nyilatkozatát egy öttagú bizottság véleményére kell alapoznia. Ennek az öt embernek az aktuális névsora nem lelhető fel automatikusan egyetlen hivatalos állami oldalon sem, csak annyit tudunk róluk, hogy mindig a kormány tagjai delegálják őket.

A boltépítések feletti kontroll tehát egyetlen áttétellel egyenesen a miniszterekhez van rendelve.

Ez a nagyon erős, és szubjektív elemek bevonását is tálcán kínáló ellenőrzési mechanizmus nyilvánvalóan azért jött létre, hogy a hazai kiskereskedelemben a patriotizmust érvényre juttassa, azaz kordában tartsa a külföldi tulajdonú szereplők terjeszkedését, és ezzel segítse a hazaiak működését. A kormány sokszor hangoztatott álláspontja, hogy a kiskereskedelemben (is) meg kell teremteni a magyar tulajdonú szereplők dominanciáját...

MÉDIASZABADSÁG - AZ UTOLSÓ ELŐTTI HELYEN ÁLLUNK - A KLUBRÁDIÓ NEMZETKÖZI LAPSZEMLÉJE

KLUBRÁDIÓ
Szerző: KÁRPÁTI JÁNOS
2020.08.28.


Mellébeszélő uniós tisztségviselő, korrupciógyanúba keveredett külügyminiszter, 80 százalékban állami befolyás alatt álló média. Avagy golfklubtól a szabadságig. Nemzetközi lapszemle.

Először vessünk egy rövid pillantást arra, hogy mivel magyarázza a Politico című amerikai portál brüsszeli kiadása Phil Hogannek, az Európai Bizottság kereskedelmi ügyekért felelős ír tagjának a kényszerű távozását. Hogan részt vett egy golfklub vacsoráján, amelyen a jelenlévők száma magasabb volt, mint amit a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó szabályok megengednek. Azzal magyarázkodott, a szervezők felelőssége lett volna gondoskodni arról, hogy a rendezvény összeegyeztethető legyen a COVID-ellenes előírásokkal. Ez az érvelés akár még meg is állhatott volna a lábán – írja a Politico -, ám az ír EU-biztosról kiderült, hogy a történtekről szóló beszámolója kissé hiányos. Valójában a biztos tudatosan félreértelmezte a rendszabályokat, ráadásul – mint az utóbb ismeretessé vált - a golfklubvacsora estéjén a rendőr is megállította, mert autóvezetés közben mobiltelefonozott. Phil Hogan lényegében azért vált védhetetlenné Ursula von der Leyen bizottsági elnök számára, mert ahelyett, hogy egyenesen elismerte volna hibáját, mellébeszélt, és kibúvókat keresett.

Ennyit egy olyan magánrendezvény következményeiről, amely Európa nyugati felén zajlott le.

Szijjártó és Szíjj László

És akkor most lássuk a müncheni Süddeutsche Zeitung friss írását a magyar sajtószabadság helyzetéről. A cikk annak ismertetésével indul, hogy az atlatszo.hu oknyomozó portál kiderítette, Szijjártó Péter külügyminiszter valójában Szijj László Orbán-közeli építési vállalkozó luxusjachtján tartózkodott az Adrián, a horvát partok közelében, amikor a közösségi médiafelületeken olyan bejegyzéseket tett közzé, amelyek öltönyben, irodájában mutatták őt, amint telefonmegbeszélést folytat kollégáival, a belarusz válság kezelésén fáradozva. A külügyminiszter a magánszférához való jogára hivatkozott, de az eset nagy port vert fel Magyarországon, és az index hírportál is beszámolt a korrupciógyanúba keveredett állami vezetőről – írja a Süddeutsche Zeitung. Kérdéses azonban, hogy még meddig írhat zavartalanul az index a Fideszen belüli botrányokról és intrikákról – folytatódik a cikk, amely ezen a ponton fordul át a magyar médiaszabadság állapotának elmarasztaló elemzésébe. A szerző ismerteti, hogy az index régi újságíróit munkaszerződésük még arra kötelezi, végezzék tovább a tevékenységüket, de az új főszerkesztő-helyettes az a Balogh Ákos lett, aki egy ideig Orbán Viktor weboldalát kezelte, illetve a Fidesz ifjúsági szervezetének a hírlevelét állította elő, valamint dolgozott a Mandiner kormányközeli médiaháznak. Szeptember elején új korszak kezdődik az indexnél, teljesen új csapattal. A bajor lap beszámol a külső politikai beavatkozás veszélyére figyelmeztető Dull Szabocs leváltásáról, a tömeges felmondásokról, illetve az ezrek részvételével megtartott rokonszenvtüntetésről.

Orbán a szomszédban is médiateret akar

Kormányközeli vállalkozók igyekeznek annyi médiafelületet ellenőrzésük alá vonni, amennyit csak tudnak, és ebben az elmúlt években felettébb eredményesek voltak, több száz médiaintézményt vettek át, vagy éppenséggel szüntettek meg. A Süddeutsche Zeitung kitér a 2018-ban létrehozott, KESMA-ként rövidített médiaholdingra, amelybe az Orbán által támogatott oligarchák bevitték a portfóliójukat. Ismerteti az atlatszo.hu becslését, miszerint mostanra a magyar média több mint nyolcvan százaléka a kormány közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alá került. A magyar kormány jelenleg arra tesz kísérletet, hogy kiterjessze befolyását a szomszédos országokbeli médiára is. A Riporterek Határok Nélkül elnevezésű nemzetközi nem-kormányzati szervezet az Európai Unión belül az utolsó előtti helyre sorolja a médiaszabadság magyarországi állapotát – írja a müncheni lap.

Munk Veronika, az index eddigi főszerkesztő-helyettese a Süddeutschénak nyilatkozva azt mondja, hogy a portál eddigi újságírói új weboldalt akarnak indítani. A terv az, hogy ne legyen kimondottan kormánykritikus vagy ellenzékközeli, hanem az újságírói függetlenséget érvényesítse, mind a tulajdonosi viszonyok, mind a munkatársak professzionalitása révén.

A hatalmasok körmére nézni, a hatalom szorításában?

A német lap cikke kitér arra, hogy Magyarországon a független híroldalak nem tudják eltartani magukat hirdetésekből, mert azok túlnyomó része a kormányközeli médiának jut. Az atlatszo mellett tartja még magát a direkt36 oknyomozó portál, amelynek egyik vezetője Pethő András, aki hat évvel ezelőtt volt kénytelen távozni az Origótól, amikor oda kormányközeli tulajdonos érkezett. Ő arról beszélt a Süddeutsche Zeitungnak, hogy az újságírói munkához belső és külső szabadságra van szükség, és hogy a portáljuk továbbra is a hatalmasok körmére akar nézni.

CSÚSZTATOTT CSENGETÉSI REND, ÓRÁK KÖZÖTTI FERTŐTLENÍTÉS - ÍGY KÉSZÜLNEK AZ ISKOLÁK A TANÉVKEZDÉSRE

MAGYAR NARANCS
Szerző: TECZÁR SZILÁRD
2020.08.28.


A szakszervezet szerint a kormány ajánlásai hiányosak, ellentmondásosak és túl későn jöttek.

A szeptember elsejei tanévkezdés előtti utolsó napokban is dolgoznak az iskolák helyi járványügyi szabályzataikon. Az intézményi dokumentumokat a köznevelésben az Emmi intézkedési terve, a szakképzésben az ITM ágazati ajánlása alapján kell elkészíteni – a két minisztérium útmutatóit augusztus 17-én kapták kézhez az iskolák.

Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke szerint a rendelkezésre álló idő rendkívül szűkös, korábban kellett volna lépnie a kormánynak. Sérelmezik azt is, hogy a minisztériumok nem adtak egyértelmű utasításokat. „Miközben az állami centralizáció olyan méreteket ölt, hogy a NAT már azt is előírja, hol tartsak történelemből november 18-án, a felelősség ilyen letolása az intézmények szintjére komoly cinizmusra vall” – mondja Gosztonyi...

NYÚLJÁS PACAL VAGY ÉLHETŐ ORSZÁG

PUPU BLOGJA
Szerző: PuPu
2020.08.28.


...Hozzá kellene szoknunk, hogy a mai politikában semmi sem az, aminek látszik, főként, ha csak az látszik, amit a hatalom láttatni akar. Ha az ellenzék nem teremti meg a maga médiumait, akkor jelöltet sem érdemes állítania, a választó arra fog szavazni, akire a média rábeszéli.
Ez egy világos helyzet, de az ellenzék úgy tesz, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, jóllehet semmi sincs rendben, és az, ha azon folyik immáron fél éve a vita, hogy a Lánchíd oroszlánjainak van-e nyelvük, vagy nincs, az éppen egy politikailag haszontalan fél évet - esetleg egy vesztett választást jelent.
Szervezetileg sincs előrelépés, nem szabadna hagyni, hogy a vidék a diktátoré legyen, és ehhez bátrabban kellene politizálni ott is.
A vidéki ember még a stadionok áldásait se élvezheti, kivéve Felcsúton, a vidéki ember számára szép dolog a disznótor magasztalása, de addig, ameddig ehhez disznó is kell, a mai világban van esélyük a demokratikus pártoknak.
És bizony a káder-kérdésekkel is kellene kezdeni valamit, mert az nem megy, hogy választások előtt néhány hónappal előhúzunk a kalapból valakit, merthogy arra a kutya sem fogja a voksát adni, különösen, ha az illető még kicsit sáros is ilyen-olyan tekintetben.
Jó dolog a fiatalok képzése, de még jobb lenne feladatokkal - értelmes feladatokkal - ellátni a politikusi pálya iránt érdeklődőket, mert a fiatal nem dumálni szeret, hanem tenni.
Ne áltassuk magunkat, a pacalpörköltes bohócok mögött okos emberek szervezik vagyonuk megtöbbszörözését, rájuk kellene figyelni.
És arra, hogy amikor Gyurcsány elszámoltatást ígér, akkor nem fintorogni kellene, hanem megígérni ezt helyi szinteken is, mert az emberek nem vakok és talán néhányuknak él még az igazságérzete is.

Nincs sok időnk, aki az időt lopja, az a jövőnket - gyermekeink, unokáink jövőjét lopja.
Nem kellene hagyni.

KEMÉNYEN BELEÁLL AZ AKTUÁLPOLITIKÁBA KONCZ ZSUZSA ÚJ KLIPJE

168 ÓRA
Szerző: 168 Óra
2020.08.26.


  A napokban debütált az énekes új dala, a 
  Filmszakadás, melyhez elég egyértelmű 
  klip is készült.

  Koncz Zsuzsa dalai mindig hordoztak 
  valami metaforikus mélységet, elég csak a 
  Miért hagytuk, hogy így legyen című 
  számra gondolni. Legújabb dala, a 
  Filmszakadás szintén erősen metaforikus, 
  mégis nagyoni is egyértelmű üzenetet 
  hordoz.
  A Závodi Gábor által jegyzett 
  dalszövegben többek közt ezt hallhatjuk:   
  “A filmen, amit nézünk túl gyakran beakadunk. / Az egész mozi leég, ha így haladunk.” Minderre a klip, aktuálpolitikától sem mentes képei is ráerősítenek. Láthatunk itt számtalan tüntetést az internetetadótól kezdve, a klímavátlzoáson át egészen a Black Lives Matter mozgalomig, de feltűnnek az felmondó indexesek, valamint az Örkény és a Katona József színház épülete is, a dal vége felé pedig az énekesnő felhúzza a szájmaszkot.

A dal Koncz Zsuzsa legújabb, 42. albumán is hallható lesz, amely ősszel fog megjelenni.

TITKOLÓZNI, FENYEGETŐZNI, VÉDENI A VÉDHETETLEN

KOLOZSVÁRI SZALONNA 
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: MOLNÁR BÁLINT
2020.08.28.


Verőfényes, józan, friss jó reggelt kívánok! Bár soha nem vetemednék arra, hogy ha nem muszáj, öncélúan ismételjem magamat/magunkat, de most néhány gondolat erejéig visszakanyarodnék a tegnap esti posztunkhoz. Mert ha jól látom – remélem, nem értek félre semmit -, a fideszes identitás, a szemrebbenés nélküli hazudozás képessége, a mindenhez is értés, valamint az érinthetetlenség illúziója, minden erkölcsi minimumot lépten és nyomon megbecstelenítő szervilizmus, illetve a mindezzel nyakon öntött több tiszteletet követelés önmagában nem véd a koronavírustól. Ha jól értettem, egy úgynevezett magánügy miatt került hatósági házi karanténba több fontos és kevésbé fontos kormányzati ember. Egy magánrendezvénynek számító múlt szombati kerti parti tehet róla. Vagyis hát így is lehet értelmezni azt, amit látni engednek az elvtársak és elvtársnők.

Meg úgy is, hogy miközben megy a duma a pórnépnek, hogy mit és hogyan kell cselekedni, odafigyelni, tekintettel lenni, betartani, felelősségteljesen viselkedni, a nagyon okosok, az uralkodó osztály felelősségteljes zsenijei példamutatás helyett adtak a bulikázás szájára. Egyáltalán nem hiszem, hogy vadvirágos jókedvükben kötötték a nyilvánosság orrára a dolgot, de mivel sajnos Hollik fideszes kommunikációs igazgató elkapta a kórságot – amiről tehát joggal gondolhattuk a legfelsőbb országvezetés viselkedése alapján (a maszk, meg a távolságtartás, meg a seggrepacsi mellőzése nem úri népeknek való), hogy kizárólag őket nem fenyegeti -, és emiatt le kellett fújni a korábban nagy dobra vert Tranzit nevű fideszes közéleti fesztivált, hát nem lehetett elhallgatni, hogy mi van. Ahol nem mellesleg a félistennek is szónokolnia kellett volna szombaton. De így már nem fog szónokolni, meg a nyúljás halászleves pacalba se belezabálni. Gondolom, azt nem mondhatták, hogy gyomorrontást kaptak testületileg, mert szar volt a táplálék (azért csak nem halasztanak el egy ilyen fontos pártpolitikai propagandalehetőséget), úgyhogy Hollik bevallotta, hogy utolérte – ha a sorsa még nem is – a koronavírus...

LELEMÉNYES JOGCÍMEKEN DŐLT A PÉNZ AZ EGYHÁZAKHOZ A JÁRVÁNY ALATT

HVG360
Szerző: DOBSZAY JÁNOS
2020.08.28.


Miközben a veszélyhelyzet miatt a templomok is bezártak, az Orbán-kormány a szokásosnál is lelkesebben szórta a közpénzt az általa kiválasztott egyházaknak. Jutott az állami milliárdokból újabb templomfelújításokra és a lelkészek jövedelemkiegészítésére, valamint számos ingatlan tulajdonjogát is megkaphatták a járvány alatti törvénykezésnek köszönhetően.

A stabil, kiszámítható egyház-finanszírozás modelljét 2010 óta felváltotta a kézből etetés módszere. Az Orbán-kormány által elismerésre méltatott 32 egyházhoz – köztük is kiváltképp a katolikusokhoz és a reformátusokhoz – folyamatosan ömlik a pénz a költségvetésbe be nem tervezett, rendszeren kívül csatornákon. Az alkalmi juttatásokat már korábban is változatos jogcímeken ítélték oda, amihez újabb apropót szolgáltatott a koronavírus-járvány...