2017. február 1., szerda

ELLENSÉGKÉP-SZŰKÍTÉS

GONDOLATVILÁGBAN BLOG
Szerző: Andrew_s
2017.02.01.


Putyin jön, és Budapest feszült vigyázban várja. Orbán igazodási pontként, míg a város lakói a lezárások miatt. Holott volt Moszkva és Brüsszel egy szinten. Még Béccsel is. Orbán retorikájában. Amikor Orbán harca még szinte gyerekcipőben járt. Azóta persze változtak az idők. Meg az ellenségképek. Szűkültek.

Az említett nívóállításra 2011-ben került sor, amikor Orbán már túl volt az IMF elleni szabadságharcon, és éppen hadat üzent a belgáknak. Jó, jó! Nem a belgáknak, hanem egész Európának. De az Európai Uniónak mindenképpen. Kikiáltva Brüsszelt minden gonoszok lelőhelyének. Vagy mi. Ami ellen, ugyebár minden rendes nemzeti demokratának kutya kötelessége harcba szállni. Mint valami misztikus ellenség ellen. Mert nehogy már a pénzük mellé még bele is szóljanak a felhasználásába. Leginkább pedig abba, hogy ki mindenkit lehet lefizetni, megvenni belőle. Így aztán szép lassan sikerült konkrét formát adni az ellenségképnek. Kék zászlón csillagokkal. Amely ellenség szinte biztosan megszűnne ellenségnek lenni, ha átalakulna császársággá, és megválasztaná Orbán Viktort császárnak. Közfelkiáltással. A Szajna jegén. Augusztusban.

Az eltelt közel hat év azért nem múlt el változások nélkül. Moszkva például kifejezett barát lett Orbán szemében. Talán azért, mert apró szívességekért cserébe nagyobb baksist ígért? Nem tudom. A szívességek körét sem. De talán azzal is összefüggésben lehet, hogy a miniszterelnök szinte már nyomorog. Így aztán lehet az a pénz, amennyiért mégsem megy le koldulni egy aluljáróba. Noha lenne közönsége. Legalább annyian megnéznék ezt a mutatványt, mint az augusztusi császárválasztást a jégen. Azonban talán nem is ez a lényeg egyelőre. Hanem az, hogy az ellenségek köre ezen a téren beszűkült. Ahogy más területen is. Az EU-n belül például születtek még ellenségebbek. Jobbára azok a szemetek, akik a másikat is embernek tekintik. A társaság csúcsát, pontosabban, Orbán szemszögéből a mélypontját, azok képviselik, akik a szétlőtt, agyonbombázott területekről menekülőkben is az embert látják. Ferenc pápa, a renitens, pedig már szinte elviselhetetlen lehet a miniszterelnöknek. Miközben persze érdemes látni, hogy az konkrét ellenségek képét egyre inkább átvették a menekültek. Immár a határ környékére koncentrálódva, és egy külön kört képviselve a kontinensen belül...

FEBRUÁR 1.: SOLT OTTILIA HALÁLA (1997)

HELSINKI FIGYELŐ BLOG
Szerző: presshelsinki
2017.02.01.


Húsz éve hunyt el Solt Ottilia (1944–1997). Egyre kevesen tudják, ki volt ő, és mennyire kiemelkedő alakja volt a hazai szociális és emberi jogi mozgalomnak. Nem csupán az idő fedi el jelentős életművének valódi kontúrjait, hanem az emlékére rakódó legendák és ellenlegendák, olykor egyenesen rágalmak. De az is igaz, hogy a bizonyos értelemben romantikus regényhősöket idéző figurája miatt sokan már életében legendaként tekintettek rá, noha egyáltalán nem tartott igényt az „egyszemélyes nemzeti intézmény” vagy a „morális iránytű” gőgös és életidegen szerepére.

A rejtőzködő vagy elhazudott lényeget megértő és feltáró „hírmondó” akart lenni, aki nem hűvös távolságtartással, hanem a valóság intenzív ismeretére alapozva igyekszik formálni politikát, közgondolkodást. Szociális és emberi jogi programja kanti alapokon nyugodott: méltóságot mindenkinek! Szegénynek, cigánynak, nőnek, állami gondozottnak, rendszerellenzékinek, egykori kuláknak, zöld aktivistának vagy éppen perbe fogott bankvezérnek. Minden méltóságában megalázott embernek. Valahogy hasonlóan gondolkodott a szegénységről, amely szükségszerűen jár együtt jogfosztottsággal is, mint a Nyugat legjobb írói: vannak élethelyzetek, amikor akár egy finánctőkés is segítségre szorul, amikor az ő természetes jogait is fenyegetik. Mondjuk, a magyar történelem eleve rengeteg ilyen, „egyszer fenn, egyszer lenn” fordulatot produkált. Az alul vagy a margón lévők mindig számíthattak Solt Ottiliára. És nem csak okos szavaira...

KI AZ A GULYÁS MÁRTON?

HARMADIK SZEMPONT BLOG
Szerző: harmadikszem
2017.01.31.Egészen elképesztő kis műsorra akadtam a zinterneten. Van egy ATV nevű csatorna ahol ezek szerint igazi konfrontatív műsort is lehet látni, persze fiatalosan csak post hoc, a neten, de végülis tökmindegy, ez ha jól látom nem egy olyan nagyon sietős ország, na, én meg rendes magyar ember vagyok, ha hazaáruló is lettem ezzel a cikkel. Meg még sok másikkal is – úgy látszik a hazát sokáig lehet árulni na meg sokszor is.

Szóval az volt itt, hogy két baloldali és két jobboldali figura próbált volna értekezni közéleti kérdésekről, de nem igazán sikerült nekik, mivel gyakorlatilag az első két percben átment a dolog kabaréba, amiben azért volt néhány igen érdekes mozzanat.

Például az, hogy három újságíróval szemben valaki olyan ült – igen, ez volt Gulyás Márton – akiről mindösszesen az derült ki, hogy nem tudjuk, mi a foglalkozása. Na jó, még az is, hogy fehérebbek a fogai, mint a többieknek, fiatalabb náluk 20-50 évvel, és a jelek szerint az IQ-ja is magasabb egy fejjel, mint a vele üvöltöző jobbos notabilitásoknak (Kovács Zoltánról, az ÉS főszerkesztőjéről, aki messze a legvállalhatóbb figura volt az egész brancsból most nem szólunk külön, csak annyit, hogy respect nekije).

Történt ugyanis, hogy a beszélgetés egy igen korai pontján vitapartnerei azzal kívánták diszkvalifikálni Gulyást, hogy ő nem szakember, nem ért semmihez, és egyáltalán mit tanult, milyen jogon szól bele közéleti kérdésekbe.

Nos, ez azért volt külön érdekes, mert – ha figyelmesen nézzük a műsort - azt fogjuk látni, hogy Marci barátunk kb kétszer olyan tájékozott volt valamennyi felmerülő témában, mint hitelességét firtató jobboldali barátaink, és általában véve is választékosan, szakszerűen és világosan fejezi ki magát. S bár vitapartnerei, a meghívott tudós urak, díszdoktorok és lovagok rendre méltatlannak érezték, hogy vitába szálljanak vele, mégis úgy tűnt, hogy az értelmes felvetések kizárólag Gulyás oldaláról érkeztek.

Mint kíváncsi ember hát utána néztem, kicsoda Gulyás Márton. És tényleg, nem találtam. Annál szerencsésebb voltam viszont akkor, amikor tudós vitapartnereit, kétségbevonhatatlan renoméjú argumentatív antagonistáit próbáltam beazonosítani. Ők ugyanis mindketten egyetemi oktatók, sőt egyikük – mint azt többször is hangsúlyozta – egyetemi docens! Hű a mindenit neki, hiszen a docens az már valami, már majdnem professzor, vezető oktató, tudományos tótumfaktum. Jó esetben.

Hamar kiderült ugyanis, hogy a méltóságára oly büszke Stefka István docens úr egészen pontosan 0, azaz 0 darab publikációval rendelkezik, legalábbis azon MTMT adatbázis szerint, amelybe minden egyetemi oktató köteles felvinni a munkásságát. 0. Semmi. Nada. Die Null. Félreértés ne essék: egy tanársegédnek, de még egy doktorandusznak is publikálnia kell nem azért hogy taníthasson – az majd később jön – hanem már a doktori szigorlathoz is. Na mármost az az én naiv kérdésem: mi a lófaszra olyan büszke a docens úr, hogy vele földi halandó le nem ülhet beszélgetni, ha a docensi kinevezéshez szükséges feltételek 1 százalékának sem felel meg?

AZ ISKOLA NÉLKÜLED NEM JUT AZ EGYHÁZ KEZÉRE!

A TASZ JELENTI BLOG
Szerző: Mráz Attila
2017.02.01.A Kormány terve a közoktatás kiszervezése az egyházaknak egyre növekvő mértékben.
A világnézetileg semleges oktatás biztosítása az állam kötelessége.

Szülőként Te is tehetsz érte: mindig a szülők döntése is, hogy egy iskola egyházi fenntartásba kerül-e.
Ha nem tetszik, hogy egyházi kézbe kerül az iskola, szervezkedj: lehet, hogy más szülőknek, tanulóknak sem tetszik, együtt pedig ti dönthettek! Ebben segít új 1x1-ünk.

Rozi meglepődött, amikor gyermekének, aki a falubeli egyetlen állami általános iskolába járt, szeptembertől hittant kellett tanulnia. Az osztályközösség tavaly még szépen feldíszítette a termét, de az idei félévi fogadóórán már azt látta: a terem csupasz, fehér falait most egyedül vallási szimbólumok tarkítják. A lányára, akinek a magatartására korábban egyetlen tanár sem panaszkodott, a forró indián nyár közepén rászóltak: miért ér véget a szoknyája térd körül? Aztán: miért festi a körmét? A rászólást intő követte, majd fegyelmi határozat. ("Benne volt a házirendben is, nem tetszettek olvasni?") Fellebbezni az Egyházhoz lehetne, a család inkább rájuk hagyta. Rozi és lánya tehetetlenül álltak, és csak azt kérdezték: hogyan lehetséges mindez egy állami iskolában?

Természetesen: sehogy. A szülők egy része épp ezért íratja állami iskolába gyermekét. Ennek ellenére a fentiek Veled is pontról pontra megtörténhetnek, akkor is, ha korábban legjobb meggyőződésed szerint állami iskolába írattad a gyereked. A magyar állam ugyanis egyre több iskolát szervez ki az egyházaknak – a gyerekeddel együtt. Nem elszigetelt jelenségről van szó. Az EMMI büszkén hangoztatja, hogy az utóbbi időben "jelentősen emelkedett az egyházi iskolákban tanulók száma". A növekedés egy része nem annak köszönhető, hogy a szülő vagy tanuló szabadon úgy döntött, egyházi iskolára vált, noha a környékén lett volna állami iskola is. Ezzel a döntéssel nem is lenne semmi probléma: a szülő, illetve a tanuló joga egyházi iskolát választani. Csakhogy sokszor nincs miből választani.

"Jó keresztényt nevelni"

Az egyházak növekvő jelentősége a közoktatásban részben ugyanis annak köszönhető, hogy egyre több kistelepülésen valamelyik egyház átveszi a település egyetlen állami iskoláját, nem hagyva a továbbiakban érdemleges választási lehetőséget a szülőknek, gyerekeknek. Ilyenkor tehát nem a kínálat bővül. Ellenkezőleg: az egyetlen lehetőség vész el, hogy a szülő lakhelye közvetlen közelében világnézetileg semleges iskolába járassa a gyerekét. Számos szülő találja tehát magát Rozi helyzetében: a gyerek hiába jár ugyanoda, mint egy éve; az iskola már nem állami, hanem egyházi lett, annak minden következményével együtt.

A kormányzat egyértelműen támogatja ezt. Miközben köztudomású az állami közoktatás alulfinanszírozottsága, az EMMI egy hónapja több, mint 54 milliárd forintot különített el az egyházi iskolák megerősítésére. A Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig nem hagyott kétséget a világnézetileg semleges oktatást felszámoló szándék felől: a közoktatás feladata szerinte elsősorban "jó keresztényt" nevelni a tanulókból. A miniszter szerint tévedés, hogy az oktatásnak világnézetileg semlegesnek kell lennie. Szerinte a Rozihoz hasonló helyzetbe kerülő szülőknek és tanulóknak tűrniük kell. Szerencsére az Alkotmánybíróság egy 1993-es határozata szerint a miniszter téved: a világnézetileg semleges oktatás lehetséges, és az államnak ezt mindenki számára biztosítania kell.

Az egyház kezébe a Te kezeden át kerül az iskola:

ORBÁN NYILVÁNVALÓAN LOPTA A VAGYONÁT

SZTÁRKLIKK BLOG
Szerző: Gyurcsány Ferenc
2017.02.01.


A miniszterelnök cinikus és hazudik. Miközben szemrebbenés nélkül azt állítja, hogy saját zsebből finanszírozza magánrepülőgép útjait különböző focimeccsekre, nemzetközi elemzők 7 milliárdra becsülik a vagyonát, eközben van képe azt állítani, hogy összesen 700 ezer forintja van feleségével közösen. Hogy le nem szakad az ég.

...Nem az a baj, ha valaki gazdag. Az a baj, ha valaki politikusi élete alatt válik gazdaggá, még nagyobb baj, hogyha ez a magyar miniszterelnök.

Van az erkölcstelenségnek olyan mélysége, ami alá még nem süllyedt le Orbán Viktor?

Imádkozzon, hogy ne derüljön ki gazemberségének sokasága, mert súlyos árat fog fizetni. Ebben nem lesz nemzeti kiegyezés
.

ITT OLVASHATÓ

A PINK FLOYD "ANTI-WOODSTOCKJA"

SZÍNEK ÉS FOLTOK BLOG
Szerző: Göbölyös N. László
2017.01.31.


1969-ben jártam először Pompeiben. Bár akkor is rengeteg turista járt ott, mégis tudtam érzékelni a halott város köveiből áradó csendet. Különösen magával ragadott az amfiteátrumé, amelyet két évvel később egy, a hangerejéről is elhíresült rock-zenekar töltött be. Az Echoes több szempontból is életem egyik zenei mérföldkövévé vált, és amikor néhány éve Életem Párjával, akivel ez a mű szerelmünk ébredését is jelentette, ismét beléptem e körbe, úgy szólalt meg bennem, mintha örök idők óta hozzátartozna.

Negyvenöt évvel ezelőtt készült el a rock-történet egyik legjelentősebb filmje, a Pink Floyd Live at Pompeii Adrian Maben skót rendező irányításával. Az évfordulóra könyv jelent meg Olaszországban, egy, magát The Lunatics-nak nevező író kollektívától. A könyv megszületésében Maben is közreműködött, ő írta az előszót.

A rendezővel ebből az alkalomból a La Repubblica készített interjút:

COLUMBO, AZ IDEÁLIS BALOLDALI POLITIKUS

MAGYAR NARANCS - LIBERÁLIS SZEMMEL - REPUBLIKON BLOG
Szerző: Mikecz Dániel
2017.01.31.

...A gazdag, sikeres gyilkosokkal szemben ott van Columbo esetlen, hétköznapi figurája, a puritán, bevándorló közalkalmazott. A nyomozó karaktere, a gazdag és sikeres tettesekkel és gyakran a gyilkosság csillogó helyszínével szembeni kontrasztja is tökéletesen sűríti mindazt, amit és akiket a baloldali politika képvisel. Ráadásul Columbo

nyomozóként a közjót, az államot képviseli.

Az államot, amely a baloldali politikai gondolkodásban és gyakorlatban az egyenlőtlenségek mérséklésének, az esélyek kiegyensúlyozásának elsődleges eszköze. Ő maga meglepődve, csodálkozva, de nem irigykedve reagál a gazdag emberek luxusára. Összehasonlítja a közalkalmazotti lehetőségeivel, tanácsot kér, hogy feleségével esetleg milyen filmre vegyen jegyet, hova menjenek nyaralni, milyen műtárgyat vásároljon. Akkor sem jön zavarba, nem lesz irigy, amikor kioktatja a gazdag gyanúsított, hogy mindezt a kopott ballonkabátos, régi autóval közlekedő Columbo nem engedheti meg magának. Hiszen ő nem a korrumpálható zsaru, hanem a büszke, puritán, baloldali középosztályi, ráadásul az egész csak a játék része.

A nézőket leggyakrabban éppen ez a játék, Columbo nyomozási módszere bűvöli el, ahogyan visszakérdez egy-egy apróságra („Csak még egy kérdés…!”). Az esetlen nyomozó a naivnak, butának tetsző kérdéseivel az egyik pillanatban zavarba hozza, a másikban felidegesíti a bűntény tökéletességében hívő, beképzelt gyilkosokat. Olyan részletekről van szó, amelyek feltárásához elegendő a józan észre hallgatni, hogy aztán a tettesek mindenféle kacifántos magyarázattal álljanak elő, majd belezavarodjanak azokba. Columbo természetesen nem dől be az ilyen kifogásoknak, mégis tovább játssza a naiv, megvezethető rendőrt („Hogy én erre nem gondoltam…!”).

A baloldali politikának ideális esetben

ugyanúgy a hétköznapi tapasztalatokból kell kiindulnia, akárcsak a Columbo-féle következtetéseknek. Máskülönben a baloldali politikust az a veszély fenyegeti, hogy elveszíti kapcsolatát választóival, képtelen lesz azok nem csak szakpolitikai, de világnézeti, kulturális reprezentációjára, képviseletére. A tettesek lebuktatásában azonban Columbo nem csak a józan észben bízhat. A nyomozó gyakran kap segítséget a gazdag bűnözők alkalmazottaitól, beosztottaitól. A kertészek, szobalányok, boltosok, fuvarosok figyelnek fel valami apró részletre, valami „szokatlanra”. A bérből élő szakemberek azok, akik speciális tudásukkal is segítik a nyomozást, olykor tudtukon kívül is. Ők együttesen adják a nyomozás – és analógiánk szerint – a baloldali politikai cselekvés társadalmi környezetét. Az egyszerűség kedvéért hívjuk őket munkásoknak.

Végül a magyar szempontból különös jelentőséggel is bír Columbo nyomozó alakja, túl azon, hogy magyarul Szabó Gyula kellemes hangján szólal meg Peter Falk. A visszafelé fonódó történet ugyanis összeköti a magyar baloldali szavazót Columbo rajongóival. Akárcsak a sorozat nézői, a baloldali közvélemény is várja, hogy cselekedjen hősük, jöjjön valaki, aki zavarba hozza, lebuktatja a bűnözőket. Azokat, akik úgy gondolják, hogy már meg is úszták az egészet...

A MAGYAR MÉDIÁT NEM ÉRDEKELTE, HOGY TRUMP-RAJONGÓ SZÉLSŐSÉGES GYILKOLT MUSZLIMOKAT KANADÁBAN

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: JÁMBORANDRÁS
2017.02.01.


Magyar idő szerint hétfő hajnalban egy kanadai, québeci mecsetben egy férfi terrormerényletet követett el: imádkozó muszlimokra lőtt, hatnak közülük elvette az életét, tizenkilencet megsebesített. A férfiről már tudjuk, hogy az alt-right mozgalom tagja volt, szélsőjobboldali Trump-hívő, aki az internetes trollkodásból lépett át a tettlegesség mezejére.

A magyar média viszont ahhoz képest, hogy terrortámadásról van szó, szokatlanul kezelte a hírt. Nem lett az esetből bérkingnyúz, nem küldték fontos eseményként a mobilokra, mint minden terrortámadásnál szokták. És az esemény utólagos feldolgozása sem érdekel senkit annyira, mint amikor az áldozatok nem muszlimok, és az elkövető nem egy fehér szélsőjobboldali, hanem egy iszlamista.

Ráadásul míg az alaphír huszonnégy helyen jelent meg, addig azt, hogy az elkövető fehér szélsőjobboldali volt, már csak tizennégy helyen hozták le, és ebből csupán ketten nevezték meg pontosan a támadó indítékait. De talán az alábbi kép mindennél jobban megmutatja, mennyire sikerült feldolgozni a hírt..
.

ITT OLVASHATÓ

KICSODA VLAGYIMIR PUTYIN?


ÁTLÁTSZÓ - SLEJM BLOG
Szerző: slejmshow
2017.01.30.


Február 2-án, most csütörtökön, Magyarországra látogat Oroszország elnöke, Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin. Az euroatlanti világ politikai folyamatainak és ezen belül is Magyarország politikai életének meghatározó alakítójáról a legtöbbször a 2010-et követő elnöki működése kapcsán szoktunk csak beszélni. Holott mostani elnöki működését a leginkább a ’80-as, a ’90-es, és a korai 2000-es évek orosz politikai életben betöltött szerepe felől lehet a legjobban megérteni. Ez az adás erre vállalkozik: a mostani adásban Putyin karrierjének korai szakaszáról, és politikai felemelkedéséről adunk átfogó képet...

6 ÓRA ALATT FELSZABADÍTOTTUK A POLITIKUSOK VAGYONNYILATKOZATAIT

K-MONITOR BLOG
Szerző: pite e
2017.02.01.Közel 50 önkéntes segítségével 6 óra alatt adatbázisba rendezhetővé rendeztük 197 képviselő vagyonnyilatkozatát. Ennyibe telt elvégezni az átláthatóság minimumát, ami a kormányzat kutya kötelessége lenne. Az ehhez szükséges politikai akarat, jogszabály és informatikai infrastruktúra híján magunk vágtunk bele a gyakran papírra firkált, az olvashatatlanság határán billegő dokumentumok kereshető, összevethető adatbázissá gyúrásába.

Január 31. éjszakáján önkéntesek, támogatóink és barátaink munkájára is számítottunk annak érdekében, hogy reggelre a parlament honlapjára éjfél után felkerülő képviselői vagyonnyilatkozatokat átfésüljük és könnyen kezelhető, kereshető és böngészhető adatbázissá gyúrjuk. A résztvevőktől legalább 2-3 óra munkát kértünk, aminek keretében a szkennelt dokumentumokból egy erre a célra készült platformon (erről itt olvashatsz bővebben) felvezetik a benne szereplő vagyonadatokat. Cserébe bemutattuk a K-Monitor iroda titkos zugait, házibuli jellegű ellátmányt és lendületes hangulatot kínáltunk a kedd éjszakát feláldozóknak.

Az előzetes CSV fájlt letöltheted innen. Az adok rendezését a hét második felére ígérjük...


ORBÁN KIMONDTA: MÁR NEM FÜGGETLEN INTÉZMÉNY AZ MNB

TÉNYTÁR BLOG
Szerző: Ténytár
2017.02.01.


Orbán Viktor a Lámfalussy-konferencián tartott beszédében erős utalásokat tett arra, hogy az MNB és a magyar kormány Matolcsy György kinevezése óta együttműködik számos kérdésben. A miniszterelnök szavaival élve, a jegybank már nincs ellenzékben. Hogy mennyire nincs ellenzékben a jegybank, azt jól tükrözi a 2013 után bekövetkezett monetáris politikai fordulat, amely nemcsak a kormány gazdaságpolitikáját támogatta, hanem a kritikus hangok is eltűntek a jegybank részéről, amelyek akkor lennének fontosak, amikor a kormány megkérdőjelezhető lépéseket tesz. 

A jegybank függetlenségének elvesztése természetesen nem újdonság, hiszen Matolcsy György kinevezésével a jegybank élére egy olyan ember került, aki inkább számít megbízható politikai kádernek - Orbán Viktor nem egyszer nevezte jobb kezének a unortodox gazdaságpolitika magyar atyját -, mintsem a monetáris politika géniuszának, és ez igaz az őt kerül vevő emberek többségére, valamint a Monetáris Tanács tagjaira is. A jegybanki függetlenség kérdése azonban nem a monetáris politikai fordulattal kapcsolatban jött elő egyre gyakrabban,  hanem az elmúlt három évben tapasztalt botrányok miatt érdemes kitérni arra, hogy mennyire nem jó, ha a politika teljesen rátelepül a jegybankra...

ITT OLVASHATÓ

DEMETER MÁRIÁNAK AZÉRT LETT ELEGE AZ MSZP-BŐL, MERT A KORMÁNYVÁLTÁS HELYETT CSAK A TÚLÉLÉSRE JÁTSZANAK

444.HU
Szerző: Czinkóczi Sándor
2017.02.01.„Látszik, hogy sok tag maximálisan elkötelezett a kormányváltás mellett, azonban vannak olyan formális és informális körök, akiknek nem ez az elsődleges prioritás, vagy csak megelégednének egy egyszerű túlélési stratégiával és nem markáns kormányváltó megoldásban gondolkodnak”

- írta Demeter Márta az MSZP-nek címzett levelében, amit aztán a Magyar Nemzet is lehozott. A politikusnő kedden jelentette be, hogy otthagyja a parlamenti frakciót és pártot is.

Szerinte egy markánsabb, keményebb és gyorsabban reagáló baloldali politikára lett volna szükség. A döntés hónapok óta érlelődik benne, szándékosan a tavaszi ülésszak kezdete előtt lépett, azt nem tudja, lesznek-e követői, egyedül döntött a kilépés mellett.

A politikusnő az utóbbi időszakban úgy érzte, hiába fogalmaz meg kritikákat a párt szerencsétlenkedésével kapcsolatban, annak semmilyen visszhangja nem volt...

REÁLIS AZ ÖNÉRTÉKELÉSED?

LELKIZÓNA BLOG
Szerző: Kovács Szilvia
2017.02.01.


...Tanulj a hibáidból és értékeld a sikereidet!

A reális önismerethez a szociális környezet visszajelzésein túl fontos a tapasztalatokból való tanulás képessége. Természetesnek tűnhet, hogy ha egyszer már fejjel mentem a falnak, nem teszem meg másodszor is, ám ez nincs mindig így. A pszichológia kognitív disszonancia néven ismeri azt a pszichés jelenséget, ami megakadályozhatja, hogy tanuljunk a hibáinkból. A kognitív disszonancia elmélete szerint, ha két egymással összeegyeztethetetlen gondolatunk (attitűdünk, viselkedésünk stb.) van egyszerre, az feszültséget okoz. Motiváltak vagyunk arra, hogy csökkentsük ezt a feszültséget, amit úgy érhetünk el, ha az egyik gondolatot, attitűdöt leértékeljük, eltüntetjük. Ha értelmes, okos embernek tartjuk magunkat, akkor az, hogy butaságot csináltunk, feszültséget okoz. Mivel továbbra is szeretnénk magunkat intelligens, jó embernek tartani, könnyen lehet, hogy az elkövetett „butaság” jelentőségét próbáljuk csökkenteni. Ha túl gyakran akarjuk csökkenteni ilyen módon a kognitív disszonanciánkat, akkor nem tudunk tanulni a tapasztalatokból, mert fejünkben „átírjuk” az eseményeket. Ennek azonban a fordítottja is igaz. Akinek negatív az önmagáról kialakított képe, az lebecsüli saját teljesítményét és sikereit.

Ne akarj tökéletes lenni!

Hogyan előzhetjük meg, hogy énképünk eltávolodjon a reálistól, hogy nyitottak maradjunk az őszinte visszajelzésre, és tudjunk tanulni a saját tapasztalatainkból?

Pontosabb lesz az önértékelésünk és képesek leszünk a fejlődésre, ha nem vagyunk túl szigorúak magunkkal. Meg kell tanulni elfogadni azt, hogy hibázunk, hogy dönthetünk rosszul, hogy követhetünk el „butaságokat” olykor, és ez még nem jelenti, hogy rossz, vagy ostoba emberek lennénk. Rossz taktika homokba dugni a fejünket, mert ezáltal egyre nagyobb az esélyünk, hogy újra elkövessük korábbi hibáinkat.

Sokat segít ebben az egészséges, pozitív önbecsülés is, értékeink és képességeink biztos tudata. Ha tisztában vagyok saját értékeimmel, akkor könnyebb szembenézni a hiányosságokkal is...

A TÖMEGEK LÁZADÁSA ÉS A SZOCIÁLIS KLÍMAPOLITIKA

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: Dr. Bart István
2017.01.31.


Ma már világosan látszik, hogy az elmúlt évek politikai felfordulásai - mint Donald Trump elnökké választása, vagy a Brexit - a fejlett országok elhúzódó gazdasági-társadalmi válságaira adott válaszreakciók: a tömegek lázadása az őket szándékosan vagy akaratlanul cserbenhagyó elit ellen. A saját pozíciójának fenntartására fókuszáló elit jelenleg nem teremti meg a tömegeknek azt az alapvető létbiztonságot, ami ahhoz kell, hogy a választók rájuk bízzák az államügyeket. Az ennek nyomán fel-feltörő lázadásokban szerephez jutó új erők azonban veszedelmes vizekre is kormányozhatják a világot. Mindez nem csak a rövidtávú diplomáciai és gazdasági folyamatokat befolyásolja, de akár veszélybe sodorhatja az emberi civilizáció jövőjét is.

Özönvíz előtt

A világ országai alig több mint egy éve egyeztek meg Párizsban arról, hogy megpróbálják 2°C fok alatt tartani a földi átlaghőmérséklet emelkedését, mert csak így előzhető meg az emberi civilizáció világméretű összeomlása. Ha ezt tartani akarjuk, akkor a következő 20 évben a szén-dioxid-kibocsátások radikális, 70-80%-os csökkentésére van szükség. Ebbe bizony aligha fér bele négyévnyi semmittevés az USA részéről, pedig Trump választási kampányában éppen arról beszélt, hogy kilépne a párizsi megállapodásból, és eltörölné Obama klímavédelmi intézkedéseit...

JOBB(IK)SORS

SZÉKELY SZABOLCS (TARSKI) BLOGJA
Szerző: Tarski
2017.02.01.Az évértékelő beszédeket az Egyesült Államokban találták ki és tették rendszeressé. Ennek során az elnök mondotta el azokat az észrevételeit, amit egy óriáshatalom számára fontosnak tart, ami egyúttal az egész világ számára egyfajta útmutatás is volt, hiszen az Egyesült Államoknak a világpolitikában és politikai rendszerek minden egyéb területén meghatározó szerepe van. Ezért volt újdonság az, hogy itt a mi kis hazánkban, amelyik, ugye, csak kevés vizet zavar a világpolitikában, meghonosították ezt a fajta értékelést. Nem kis mellénnyel ruházták fel önmagukat azok a politikusok, elsőként maga Orbán Viktor, akik évértékelő beszédnek tekintették ezt a politikai eseményt. Valójában minden címkézés nélkül lehetett volna ezeket egy nagygyűlés során elmondani, hiszen annak éppolyan hatása lehetett volna, mint egy évértékelőnek. De ha már Orbán Viktor vette magának azt a bátorságot, hogy évértékelőt tartson, akkor a többi párt politikusa is beállt a sorba és kötelességének tekintette, hogy az év elején elmondja a maga kis politikai mondanivalóját.

Ebben az évben elsőként a Jobbik elnöke Vona Gábor volt az, aki kiállt a választók elé, de már most tudjuk azt, hogy a DK követni fogja őt és ne legyenek kétségeink, hogy a többi valamirevaló párt elnöke is követni fogja őket az évértékelésben. Azt gondolom, hogy az idei évértékelők egyben a következő évben esedékes országgyűlési képviselő választásra való felkészülés jegyében fognak lefolyni. Ez azt jelenti, hogy egyrészt kritikát adnak majd a mai hatalom és az adott párt konkurenciájának számító egyéb ellenzéki pártok politikájára nézve, másrészt politikai programot hirdetnek meg. Ezek az évértékelők egyúttal azt is megmutatják, pontosabban meg akarják mutatni, hogy az éppen évértékelőt tartó párt miért a legalkalmasabb arra nézve, hogy a következő kormányt megalakítsa. Tehát fel kell készülnünk egy olyan politikai dömpingre, amikor is a választó csak kapkodhatja a fejét, hogy mily sok tökéletes párt és politikus létezik kis hazánkban és mindegyik meg tudná váltani a világot, de különösen Magyarországot. Így akinek eddig még nem volt elég a sok demagógia és manipuláció, illetve aki még nem vette számításba azt, hogy hazánkban élnek a legtisztább emberi célokért és a hazáért dolgozó messiások, akkor az figyeljen ezekre a beszédekre.

Valahogy így voltam én Vona Gábor szombati beszédével is, amelyik ugyan illeszkedett a korábbiakban elhangzottakhoz, mégis hozott sok új szempontot. Az már nem hír, hogy a pártelnök szakított a korábbi ultra radikális és már-már a nácizmus, a fasizmus eszméit újrafogalmazó retorikával. Megitta ennek is a levét, hiszen sok régi vágású ultra egyszerűen hátat fordított a Jobbiknak, sőt, tüntetésen követelték azt, hogy térjenek vissza a régi politikai irányvonalhoz. Régen is mondottam és ugyanazt állítom ma is, hogy a Jobbiknak nincs más útja, mint a régi antiszemita, rasszista, idegengyűlölő retorika felhagyása és az ún. néppártosodás. Ma sem az Európai Unióban, sem pedig más helyeken nincs és nem is lehet jövője egy olyan pártnak, mint amilyennek korábban a Jobbik tüntette fel önmagát. Ha ezt a régi ultrák nem látják be, akkor tényleg jobban teszik, ha kilépnek a pártból, mert az így megmaradt Jobbik még mindig szalonképesebb és reményteljesebb egy politikai hatalomszerzésre, mint a korábbi. Márpedig Vona Gábor azt tűzte ki maga elé 2018-ban célul, hogy egyedül nyeri meg a választást...

KLEINHEISLER ÉS A TÖBBIEK (MEGJEGYZÉSPOSZT)

ÖRÜLÜNK, VINCENT? BLOG
Szerző: jotunder
2017.01.31....Ebben az országban a huszonkét éves Kleinheisler tizennyolc Bundesliga meccse a lúzerség csúcsa? Teljesen megőrültünk? Hol van ez a sok selejt egy Kleinheislertől, aki berúgta a norvégeknek azt a gólt Osloban. Mit rúgtak ezek be? Semmit. Igen, Kleinheisler csak egy futballista, akinek összesen tizennyolc meccs jutott a Bundesligában. Ezeknek hány meccs jutott? Hány jutott a sok okostojásnak, aki magyaráz az Echo TV-ben, TV2-n, pártrádióban? Hányszor adtak be középre, hányszor tolták meg a labdát a védő mellett, hányszor csináltak ezek bármit, ami lényegesen odébb van a hasra eséstől?

Tudom, hogy ezredszer írom meg ezt a posztot, aránylag jó még a memóriám, de amíg ezek az izék vicsorognak az arcomba a címlapokról, addig ezt a posztot fogom megírni, amíg nem fogják rájuk borítani az asztalt, addig ezt a posztot fogom megírni, amíg nem üvöltenek ennek az értelmiséginek álcázott tolvajbandának naponta az arcába, addig ezt a posztot fogom megírni, maradok tisztelettel és csókolom.

FOHÁSZ VEZÉREMHEZ!

VARÁNUSZ BLOG
Szerző: Fabius
2017.01.31.


Én Viktorom, jó Viktorom, ki vagy a...dehogy a mennyekben, épp a fassetuggya hol, halld meg könyörgésem!

Az van, kedves Don, hogy én sokáig kerestem a helyem ebben a te nerműködési rencceredben, de nem találtam. Eddig. Éppen csak annyi a bibi, hogy mire kitanáltam mi lenne éppen pont passzentos, félő le és kimaradok, mint váli völgyi parasztok a földosztásból. A Baloldal Messiása dolgot már kimaxolták, és úgy látom a milánói főkonzul helye is eldőlni látszik.

De ahol az alkalmatlanok az alkalmatlan alkalmatlanságára hivatkozva tolakodnának, én ott bizonyulnék alkalmasnak, Vezérem!

- Először is Milánó összes repülőteréről tudom a legrövidebb/leggyorsabb utat a San Siróba. Ha véletlenül kényszerleszállásra kerülne sor, akkor tudom ugyanezt Bergamóból az Orio al Serio-ról is.

- Tudom hol van legközelebb Pittarello a San Siróhoz, ahol Anikó asszony kiélheti cipők iránti rajongását amíg a meccs tart. ( hidd el, Vezérem, ez kibaszott hasznos tudás!)

- Tudom hol lehet az unokának alpesi házi tejet kapni a környéken.

- Tudom hol lehet a legfaszább érlelt házi sonkát kapni nagyapusnak.

- Tudom hol tud hajókázási engedélyt kérni PénztárosLőrinc a Comoi tóra.

- Tudom honnan lehet megmászni a San Martinót, ha valamikor a keresztig sétáltatnád Semjén Zsoleszt.

- Tudom mikor van az éves sajtfesztivál Ballabióban, ha egyszer sajtszagúra cserélnéd a halszagú országot.

- Tudom, hogy nem engednélek a Torrente Pioverna közelébe, mert ott foghatna legkönnyebben a "hogy rogyna rád a föld" átok!

TISZTESSÉGES ELLENZÉKI ORBÁN VIKTORRAL NEM FOG KEZET

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Zsebesi Zsolt
2017.02.01.Semmilyen ellenzéki paktumba nem fér bele a bratyizás mocskos fideszes politikusokkal, akik között a legalávalóbb Orbán Viktor.

Magyarországon elhalt a liberális demokrácia, nem működik a parlamenti váltógazdaság, nincsenek szabad, egyenlő esélyekkel megtartott választások, az országot egy enyves kezű, tolvaj bűnbanda és együgyű vagy gerinctelen szar alakok, esetenként mindkét tulajdonsággal felruházott strómanok és percemberek irányítják. A capo di tutti capi neve Orbán Viktor. Ezt csaknem 9 és félmillió magyar tudja. Úgy 5-6 millió otthon a családban, baráti körben, a kocsmában, egyesek a nyílt utcán, mások már az ajándék stadionok lelátóin is elismerik.

Magyarországon egyáltalán nem arról van szó, hogy egy adott politikai opció a választásokon szerzett felhatalmazással a saját szája íze szerint irányítja az országot, gazdálkodik a rábízott közvagyonnal, mert úgy gondolja, hogy az általa választott konkrét megoldások és döntések szolgálják a legjobban az ország javát, hanem arról van szó, hogy egy politikai opciónak álcázott bűnszervezett alkotmányos puccsal magához ragadta a hatalmat, amit nem a köz szolgálatára, hanem saját vagyonának, befolyásának növelésére és politikai hatalma bebetonozására használ fel. Arcátlanul lopva meg ezzel mindannyiunkat, akik szabadon élni és megélni szeretnének a saját hazánkban, az EU és nem az Orosz Föderáció keretein belül...

AZ ELVESZETT NEMZEDÉK

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő
2017.02.01.


Valamennyire érthető okokból hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a határátkelés elsősorban a kelet-európai térséget sújtja, innen megy el a képzett és képzetlen munkaerő (és ezért költ a magyar kormány több mint 80 millió forintot Ukrajnában munkaerő-toborzásra). Pedig más országokban is súlyos gondot jelent az elvándorlás – például Spanyolországban, ahol jellemzően a képzett, tanult fiatalok keresik külföldön a boldogulást.

Az ünnepek idején nem csak a budapesti ferihegyi, de madridi Barajas repülőtér is tele volt külföldön élő, hazalátogató határátkelőkkel. Utóbbi helyszínen rengeteg fiatalt látott az El País újságírója, aki megjegyezte, hogy ők még a szerencsések közé tartoznak, mert egyáltalán megtehették, hogy pár napra hazatérjenek.
Miközben a múlt század 60-as és 70-es éveiben elképesztően sok spanyol kényszerült külföldön munkát keresni (Németország, illetve akkor még NSZK 552 ezer, Svájc 577 ezer, Franciaország 436 ezer spanyolnak adott megélhetést), addig a mostani elvándorlás kisebb mértékű, de bizonyos szempontból legalább annyira fájdalmas.
Vita a számok körül 
Ami a számokat illeti, a spanyolok ugyanazzal a problémával szembesülnek, mint minden más európai uniós ország: megbecsülni is nehéz, hányan élhetnek külföldön. 
Még 2012-ben a spanyol statisztikai hivatal (INE) úgy becsülte, hogy a gazdasági válság 2008-as kitörése óta 225 ezer spanyol költözött külföldre, addig egy évvel később a szociológus Amparo González-Ferrer egy átfogó tanulmányban már 700 ezer emberről írt. 
Csak hogy érzékeltessük az arányokat: 2013-ban Spanyolország adta a második legtöbb bevándorlót az Egyesült Királyságba, csak a lengyelek előzték meg őket. 
A legfrissebb hivatalos adatok (amelyek annyit érnek, amennyit, de ez van) 2016 első félévére vonatkoznak, ezek szerint ebben a hat hónapban 20 ezer spanyol költözött külföldre. 
A számok a külföldi konzulátusokon bejelentkezett spanyolok adatain alapulnak, ám mivel sokan nem jelentkeznek be, ezért ezek pontatlanok is. Mindenesetre talán nem túlzás millió körülire tippelni a határátkelő spanyolok számát (az ország egyébként 64 milliós). 
De nem is csak a számok az igazán érdekesek, hanem az, hogy az elvándoroltak jó része 25-34 év közötti, képzett, tanult fiatal, azaz kis túlzással egy teljes generáció indult útnak, aminek nyilván hosszú távú következményei lesznek. Róluk is szól két újságíró, Noemí López Trujillo és Estefanía S. Vasconcellos könyve, a Volveremos (Visszatérünk)...

NÁZÁRETI 40.

JÓREGGELT EURÓPA
Szerző: Benedikty Béla
2017.02.01.


Ígértem, hogy még beszélünk a hét főbűnről. Kevélység, kapzsiság, bujaság, irigység, falánkság, harag és lustaság.

Jó régi a hét főbűn, a 4. században találták ki az emberek sanyargatásának ezt a különlegesen ostoba, álszent módszerét. A felsorolás a sivatagi atyáktól származik, közülük egyvalaki szedte rendbe ezeket a bűnöket, egy Evagriosz Pontikosz nevű atya. Az egyháztörténet szerint. Akkor pedig - mint tudjuk - nincs tévedés. Azt éppen nem olvastam, milyen nap volt, és hány óra, amikor ez a Pontuszban született Evagriosz kinyilatkoztatott, de ez inkább az én felületességemnek tudható be, mintsem az egyháztörténet lazaságának. Valahol bizonyosan megvan percre pontosan.

sivatagi atyák rendkívül fontos csoportosulása a vallásos embereknek. Ezek úgynevezett remeték voltak, akikre tudomásom szerint nagy tisztelettel és rémült alázattal illik felnézni. Én inkább a szánalmat tartom a velük kapcsolatos adekvát érzelemnek, zaklatottabb perceimben ez némi bosszúsággal vegyül. Nem tudok ugyanis mit kezdeni egy emberrel, aki az állatvilágból ismerhető életmódot tartja kívánatosnak, eszik, iszik, ürít és alszik, klasszikus esetben egyedül az különbözteti meg az állatoktól, hogy imádkozik. Klasszikusnak azt az esetet nevezem, amikor  a természetből maga szerzi be az enni- és innivalót, ellentétben azokkal a szerzetesekkel, akik embertársaikon élősködnek - azaz nem dolgoznak, nem tesznek semmit az életben maradásukért, mert abban a felfuvalkodott félreértésben töltik napjaikat, hogy a remeteség tiszteletreméltó, az alamizsna koldulás meg a vezeklés egy formája, miközben valójában azok vezekelnek, akik ezeket az élősdieket eltartják. A remeteség az emberi fajra jellemző tulajdonságok összességének életvitelszerű, csökönyös tagadása. Mielőtt elfelejtem: az állatvilágtól nemcsak az imádkozás különbözteti meg a remetét, hanem a nőktől való tartózkodás is, azaz még a szaporodás ösztönének is ellenállnak - valamiért ezt is tisztelni kellene.

Namármost a hét főbűn kidolgozása ennek az életmódnak az eredménye, az írásban való rögzítés a fent említett Pontuszi Evagriosznak a munkásságát dicséri. Mielőtt elment Nílus-menti (azaz sivatagi) remetének, diakónussá szentelték, azaz szolgálattevővé (a diakónus a görög diakonosz latinosított változata, a diakonosz különben szolgát, szolgálót jelent, van ennek szép, pontos jelentésű latin fordítása is: a minister, ha ismerik esetleg valamelyik mai, miniszter beosztású fejhúst, szóljanak neki, legyen méltó a sivatagi atyákhoz... Bár ha alaposabban belegondolok, méltó. Élősködésben bizonyosan.) ...

MEDDIG VÉDITEK A SZAKADT, RONGYOS, LEHÁNYT MUNDÉR BECSÜLETÉT A TÉNYEKKEL SZEMBEN?

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Molnár Bálint
2017.02.01.


...Szóval már kora reggel volt szerencsém az Orvosi Kamara egyáltalán nem ellenzéki elnökének Balog Zoltán emberi formájú miniszterhez címzett leveléről értesülni, amely szerint nagyon komoly probléma van az egészségügyben. Még Éger István szerint is. A szükséges 600 helyett kevesebb mint 140, megfelelő szakképesítéssel rendelkező orvos dolgozik a kórházak sürgősségi osztályain.

Aztán eltelt egy kis idő és – mikor éppen nekifogtam volna Palkovics vérfagyasztó interjúját darabokra szedni, amelyben levonta a katasztrofális PISA-felmérések eredményeiből a kőgeci konzekvenciákat (ami késik, az jön) – belebotlottam egy igazán szívderítő statisztikába. Hogy ne az legyen, Gajdics, b*zmeg, hogy az én személyes ostobaságommal felvértezve próbálok az olimpia előtt keresztbe feküdni.

Miután múlt héten a senki által meg nem választott Transparency világossá tette, hogy a korrupció tekintetében leküzdöttük magunkat Románia szintjére, Namíbia alá konkrétan, egy másik senki által meg nem választott szervezet, a stockholmi Health Consumer Powerhouse (HCP) közzétette az Európai Egészségügyi Fogyasztói Index (Europe Health Consumer Index – EHCI) nevű rangsort.

Bencsik, vagy izé, Gajdics, vagy melyik vagy, kezdjed szépen hegyezni a pennádat, hogy holnap reggel a Magyar Időkben elmagyarázhasd, mekkora kibaszott nagy siker ez és bezzeg Zimbabwe. Meg Albánia. Ja, meg Sorosgyurcsány. Addig jegyzetelj szépen: a 2016-os évre vonatkozó jelentés 35 ország egészségügyi rendszerének hat területét (a betegjogok érvényesülése, az ellátás hozzáférhetősége, a gyógyítás eredményessége, a rendszer finanszírozottsága és a szolgáltatások skálája, a megelőzés területe és a gyógyszerellátás) vizsgálta indikátoronkénti pontozással. A maximálisan elérhető pontszám 1000.

Tanulságok: Magyarország a tavalyhoz képest újabb három hellyel hátrébb került a rangsorban, még az összeomlás szélén tántorgó Görögország is lekörözött. A lehetséges ezer pontból 11 ország ért el több mint 800-at. A listát Hollandia vezeti 927 ponttal, miközben hazánk mindössze 575 pontot ért el, amivel a harmincadik helyre esett vissza. Csak nyolc ország szerzett hatszáznál kevesebb pontot, a magyarnál is rosszabb egészségüggyel pedig csak Lengyelország, Albánia, Bulgária, Montenegró és Románia rendelkezik...

ITT OLVASHATÓ

ÚJABB MILLIÁRDOK ÖMLENEK ÁLLAMI SIKERPROPAGANDÁRA

ÁTLÁTSZÓ - MUTYIMONDÓ BLOG
Szerző: Márton Balázs
2017.02.01.A miniszterelnök vejének volt cége előbb tudhatott egy pályázatról, mint hivatalosan értesülhetett volna; újabb 3 milliárd forintot költ a kormány kommunikációs célra; hűtlen kezelés miatt nyomoznak egy TEK-es közbeszerzéssel kapcsolatban.
Ezekről ne maradj le!

Uniós támogatással lett barna az ivóvíz Baján (Átlátszó)

Tiborcz korábbi cége a jövőbe látott? (Direkt36)

Hárommilliárd forint állami kommunikációra és plakátokra (Index, Napi)

Ha van 3 perced:

Uniós támogatással lett barna az ivóvíz Baján

Baján hetek óta botrány van a vezetékes víz körül: sok helyen még kézmosásra sem lehet használni a vizet. A város a vezetője annak társulásnak, amely hatmilliárd forint uniós és magyar költségvetési támogatást kapott a térségi ívóvízminőség-javításra. A helyiek elégedetlenségükben aláírásokat gyűjtenek. Világos tájékoztatást, magyarázatot, felelősségre vonást és kártérítést követelnek. (Átlátszó)

Tiborcz korábbi cége a jövőbe látott?

Tiborcz István, a miniszterelnök vejének korábbi cége már másfél évvel azelőtt közvilágítás-korszerűsítéssel házalt, hogy az arról szóló pályázatot kiírták volna, ráadásul ezt hangfelvétel is bizonyítja. A vállalat 2012-ben kereste meg a lehetőséggel a szekszárdi városvezetést, holott a pályázatról elvben csak 2014-ben értesülhetett. A felvétel szerint legalább egy képviselő tudhatta, hogy az akkor már a miniszterelnök lányával járó Tiborcz a cégnél van. (Direkt36)

Hárommilliárd forint állami kommunikációra és plakátokra

Közel kétmilliárd forint megy újabb kormányzati plakátokra és további 1,1 milliárd kommunikációra. Emellett a Miniszterelnökség meghosszabította a szerződést Balsai István alkotmánybíró fiának ügyvédi irodájával, és 280 millióból vettek öt festmény a Várba költöző tárca új épületébe. Egy olyan szervezet is kapott 220 millió forintot a felvidéki magyarság identitásának erősítésére, amelynek se magyar, se szlovák jegyzékben nincs nyoma. (Index, Napi)

Gurul a szekér Mészáros üzleti körének

A Magyar Építő alakíthat át egy műemléket a Magyar Nemzeti Bank egyik alapítványának megbízásából. A cég közvetett tulajdonosa nem ritkán a felcsúti polgármester vállalatával közösen kap munkákat a közszférából, és a felcsúti fociakadémiát is szponzorálja. A Magyar Építő egyik igazgatósági tagjának vállalkozása a Vigadón dolgozhat egy minisztériumi háttérintézmény megbízásából. (Átlátszó, Átlátszó, HVG)

TEK-es visszaélés miatt indult nyomozás
Hűtlen kezelés miatt nyomoznak egy olyan ügyben, amely a Terrorelhárítási Központ egyik közbeszerzésével kapcsolatos. Hajdu János főigazgató tett feljelentést, mert a szervezet egyik belső ellenőrzésén – kiszivárgott információk szerint – egy több tízmillió forintos, épületfelújítással kapcsolatos beruházásnál törvénytelenségeket találtak. A gyanú szerint a TEK gazdasági vezetésének egyik tagja fiktív munkálatokért is fizetett egy külsős cégnek. (Index)

Így „barmolják szét” Schmidt Máriáék a Figyelőt

Hiába állította Schmidt Mária, hogy „elsősorban pénzügyi befektetőként vállal szerepet a Figyelőnél”. A lap újságírói szerint például egy készülő cikk nem jelenhetett meg, miután leszóltak a Külügyminisztériumból. Csak később, az újságírók közös fellépésére tehették közzé. Az új vezetés viszont nem értette, hogy a lap egyik rovatvezetője miért mondott le, miután a volt államtitkár L. Simon Lászlóval és a századvéges Lánczi Andrással felállt bizottságot ültettek a nyakukba. (444)

Ha van még két perced:

Magasabb lesz Csiszár Jenő főkonzuli fizetése, mint Orbán Viktoré. (Vastagbőr)

Korábban aranycsempészés miatt majdnem kiutasították Jordánia budapesti tiszteletbeli konzulját, aki kulcsszerepet játszott az FBI által körözött Ghaith Pharaon ügyében. (Index)

A bebukott Quaestor vezére, Tarsoly Csaba kitiltatta a nyilvánosságot a tárgyalásáról, mert szerinte hamis hírek keringenek róla a médiában. (444)

Megjelent az interneten az első csoport, amely nemzeti lakáslottót szervezne és behúzná a jelentkezőktől a havi 10-40 ezer forintos szervezési díjat az állami támogatású programban. (Portfolio)

Nyomozók szállták meg a francia parlament alsóházát. François Fillon, a francia elnökválasztás egyik fő esélyese ellen nyomoznak, mert a gyanú szerint éveken fiktív munkára alkalmazta a feleségét. (444)

Rengeteg felajánlást kapnak amerikai jogvédő civil szervezetek
azóta, hogy Donald Trumpot elnökké választották. (444)

Kiszivárgott titkos dokumentumok alapján
az FBI elég könnyen kémkedhet újságírók után. (The Intercept)

JÓ LESZ NEKÜNK VALAMIRE EZ A TRUMP ELNÖK?

HUPPA BLOG
Szerző: Cserpes Tamás
2017.01.31.


Nem valószínű, hogy nagyon sokra megyünk őkelmével. Hazai elitünk számára rendkívül mámorító érzés lehetett a felbukkanása, majd diadala, mivel győzelmével minden gátlás alól felszabadultak. Nem mintha eddig bármi miatt is annyira aggasztották volna magukat, de ott voltak azok a fránya egyezmények, ellenőrzések, elszámolások, szerződések. Mindenféle idegesítő papíros meg akdékoskodó hivatalnok. Mostantól nem sok jelentőségük lesz, csak abban az esetben, ha mások ellen lehet fordítani ezeket.

Trump győzelme arra is kiváló alkalmat nyújtott, hogy intim utcabált rendezzenek az új amerikai elnök tiszteletére azok, akik erre állami támogatást kaptak.

És ezután? Ezután meg mi lesz? A hazai elit további további gazdagodáson kívül természetesen. Azzal eddig sem volt túl sok probléma. Az adófizetők gálásan álltak minden eléjük lökött cehet.

Másoknak azonban mitől lesz most jobb? A világ népei azon nyomban felszabadulnak és a saját kezükbe veszik a sorsukat? Talán kitör a régóta várt proletár világforradalom, amit már Lenin és Trockij is beígért, de végül inkább meghaltak?

Aki elég ügyes, és kihasználja a politikai inkorrektség nyújtotta remek alkalmat, felcsaphat akár még diktátornak is. Nem fog szólni érte neki senki. Szuverén jókedvében azt lövethet agyon, akit csak akar.

A liberalizmust úgy beállítani, mint egy világot behálózó, gonosz szervezetet, merő ostobaság, szélhámosság, porhintés. Legfőképpen azzal vádolják a liberálisokat, hogy mindenkire rá akarják kényszeríteni az akaratukat és ki akarják pusztítani az emberiséget. Például azzal, hogy agymanipulációval, meg olyan izéses’ porokkal mindenkiből homoszexuálist akarnak gyártani. Egy másik anti-liberális iskola ezzel szemben az elfajzott liberálisokat a túlzott mértékbe vitt szabadossággal vádolja. Például azzal, hogy nem tekintik bűnnek a homoszexualitást, sőt megengedik másoknak is. Most akkor kényszerítenek vagy túlzottan elnézőek?

Megmagyarázhatatlan, hogy ezen elkötelezett, konzervatív lelkek fejében miért éppen a szexualitás kavarog állandóan. Másra nem is tudnak hirtelen gondolni, ha meglátnak valakit, akivel nem egyezik meg a véleményük? Begerjednek tőle, vagy mi?

A valóságban csupán arról van szó, hogy indokolatlanul ne turkáljon mások magánéletében senki. Egy politikust ne lehessen azzal zsarolni, hogy kiket ölelgetett valamikor. Nem kell ehhez semmiféle ideológia. Elég csupán az, ha valaki toleránsan, tapintatosan viselkedik, ami nem bűn. Annak ellenére sem az, hogy a hazai elit ezt próbálja a tömegek fejébe sulykolni. Sajnos sikeresen...

ORBÁNT ANYAGI ÉRDEKEI VEZETIK

JUSZT LÁSZLÓ BLOGJA
Szerző: Juszt László
2017.01.31.


Az u. n. "baloldali barátaim" döbbenten nézik, miként eshet meg, hogy az az Orbán, aki azzal dicsekszik a mai napig, hogy ő "kergette ki" az oroszokat, az ő égisze alatt készülő tankönyvekben is ezt tanítják - teljesen alaptalanul - most mégis Putyinnal ölelkezik?

Ennek egyetlen oka van - maga Putyin.

Ideje szembenéznie a baloldalnak azzal, hogy ők játszottá el ezt a barátságot. Eljátszotta Medgyessy Péter, amikor különféle ígéreteit - például a Dunaújvárosi Vasmű - megszegte. Eljátszotta Gyurcsány Ferenc, amikor Putyin baráti jobbját ugyan elfogadta, - Putyin egyetlen miniszterelnök lakására sem látogatott el külföldi útjain - de a minimális őszinteséggel sem tudott válaszolni, és ígérete ellenére kifarolt a Déli Áramlatból. És végül eljátszotta Bajnai, amikor szinte tudomást sem vett a birodalom létéről...

Holott tudomásul kellett volna venni - amit a rendszerváltás óta, a "Tovariscsi Konyec" plakát óta ugatok, - egy ekkora ország, amelyik a Mengyelejev táblázat minden elemével, energiahordozókkal korlátlan mennyiségben rendelkezik. Kimeríthetetlen szellemi kapacitással és emberanyaggal bír, azt nem lehet leírni.

Biztos vagyok abban, hogy Orbánt nem az ideológiai megvilágosodása, hanem az anyagi érdekei vezetik:..

ORBÁN VIKTOR SZEGÉNYEDIK

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2017.02.01.Míg Magyarország egyre jobban teljesít, és benne a ’zemberek, de elsősorban is a nyugdíjasok mind pompásabban élnek, hogy már alig is bírják a permanens haligalit, akinek meg mindezt a tejjel-mézzel hömpölygő csodát egyes egyedül köszönhetjük rebegő szívvel, meg egyenest belerokkan, hogy mivelünk ezt a tengernyi csodát megtegye.

Összefoglalva tehát: kikerült az éterbe Orbán úr vagyonnyilatkozata, amiről eddig is tudtuk, hogy eget verő marhaság, de ez az idei minden eddigi között a legcsodálatosabb. Mint azt tőle magától tudjuk, nem volt, és nem is lesz vagyonos ember, de, hogy folyamatosan szegényedjen is itt minekünk, azt egyetlen keményen dolgozó kisember sem viselheti búbánat nélkül.

Mint az igen értékes dokumentumból megtudhatjuk, a korábbi három helyett már csak két – egy budapesti és egy felcsúti – ingatlannak tulajdonosa Orbán Viktor, akinek a számláján is kevesebb pénz van, mint egy évvel korábban. Továbbra is felerészben tulajdonosa egy 2002-ben vásárolt budapesti, XII. kerületi társasházi lakásnak, valamint egyedüli tulajdonosa egy 2013-ban vásárolt felcsúti háznak.

Az előző évhez képest azonban változás, hogy az idei bevallásban már nem szerepelnek a 2006-ban vásárolt felcsúti, összesen 5035 négyzetméternyi, közös tulajdonban lévő, belterületi földjei, amelyekkel kapcsolatban fel volt tüntetve, hogy ötven évre ingyenes használatra átengedte őket a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványnak. Cserébe ide jár kocogni...