2016. december 6., kedd

PUTYIN A SZÓLÁSSZABADSÁG MELLETT

BEKIÁLTÁS BLOG
Szerző: Kabai Domokos Lajos
2016.12.06.


Mintha a magyar ellenzék vezette volna Vlagyimir Putyin orosz államfő beszédíróinak kezét. Természetesen, képtelenség ez a feltételezés. Ám a december 1-jén, a szövetségi gyűlésben elmondott szónoklat számos mondata, témaköre, a témakörök sorrendjében kifejeződő hangsúlyok nagyban emlékeztetnek azokra a felvetésekre, amelyekkel a hazai ellenzéki pártok oly gyakran bombázzák az Orbán-rezsim vezetőit. Ez esetleg azt jelezheti: bár Putyint és Orbánt is autoriter vezetőnek tekintik bírálóik, legalábbis el kell gondolkozni azon, lehet-e ténylegesen is párhuzamot vonni tevékenységük között. (Az elhangzottak orosz, illetve angol változata itt érhető el.)

Az orosz államfő a hetvenperces év végi üzenetének döntő részét az oroszországi belpolitikai kérdéseknek szentelte. (A külpolitikai vonatkozásokat előző jegyzetemben foglaltam össze.) Putyin azzal a gondolattal kezdte és zárta beszédét, hogy bár korántsem mindenki elégedett az országban, de az emberek többsége megérti a nehézségek okát, és meggyőződésük, hogy közös erőfeszítéssel túl lehet lenni rajtuk. Azzal számolnak, hogy lehetőség nyílik az önmegvalósításra, a vállalkozói, az alkotói, a polgári célok elérésére. A közvetlen demokrácia intézményeinek fejlesztése, köztük a parlamenti választásokon a pártok és a jelöltek közötti verseny erősödése, igazolja ezt a feltételezést. Putyin kiemelte:
„Nem valamiféle dogmákról, látszat és hamis egységről van szó, még kevésbé egy meghatározott világnézet kikényszerítéséről. Annál kevésbé, mert erre már volt példa a történelmünkben, s mi nem akarunk visszatérni a múltba. (…) Sem a kultúrában, sem a politikában, sem a tömegmédiumokban, sem a társadalmi életben, sem a gazdasági kérdésekről folyó vitákban nem tilthatja be senki a gondolkozás szabadságát, s hogy nyíltan megfogalmazza álláspontját”.
Hallottunk már efféle politikusi beszédeket – legyinthet minderre valaki. És tényleg hallottunk.
Ezzel együtt, 2016 végén, Moszkvában, a Nagy Kreml-palota György-termében mégiscsak elhangzottak ezek a szavak az államfő szájából. Igaz, azzal a megszorítással, hogy egy részekre szakadt társadalomban, egy olyan parlamenttel, ahol az eredményekre koncentráló tevékenység helyett az ambíciók versengése és terméketlen szőrszálhasogatás folyik, lehetetlen jelentős stratégiai célokat elérni. Nyilván az orosz dumára gondolt Putyin, amikor ezeket mondotta, de ennél tovább nem ment a saját parlament bírálatában. De talán főleg Ukrajnára (is) célzott, amikor arra hívta fel a figyelmet, hogy
„az utóbbi időben több országban megfigyelhettük, hogy az ilyen helyzetek nyitottak utat kalandoroknak, államcsínyeknek, végső soron az anarchiának. Ezeknek mindenütt ugyanaz lett a következményük: emberi tragédiák, áldozatok, hanyatlás, pusztulás, elkeseredettség”. Ezen a ponton viszont emlékeztetnie kellett arra is, hogy „A most beköszöntő 1917-es esztendő az oroszországi februári és októberi forradalom századik évfordulója. Ez a terhes alkalom még egyszer arra ösztönöz, hogy az oroszországi forradalmak sajátos természetére és okaira irányítsuk a figyelmet. De nem csak a történészekét és a tudósokét. Az oroszországi társadalom egésze igényli az események tárgyszerű, becsületes, mély elemzését”. Az államfő Alekszej Loszev orosz-szovjet filozófus gondolatát adta meg ehhez útmutatóként. Lényege: bármi is történt, egy hazafi számára ez a haza része. A történelmi leckéknek a megbékélést, a máig elért társadalmi, politikai, polgári egyetértést kell szolgálniuk, mert „egységes nép vagyunk, egy nép vagyunk, Oroszország számunkra egy”.
Nem megmondtam már az elején, hogy kérdéses a teljes párhuzam Orbán és Putyin között?
A beszéd ezt követő részében az emberre irányította a figyelmet az orosz elnök: „Erőfeszítéseink a hagyományos értékek, a család megerősítésének támogatására irányulnak, a demográfiai programokra, a természeti környezet, az egészség megőrzésére, az oktatás, a kultúra fejlesztésére”. Erre utaltam fentebb, amikor arra céloztam, hogy a magyar demokratikus ellenzék ugyanezeknek a területeknek a középpontba állítását követeli az Orbán-kormánytól. Szó se róla, szép szavakban idehaza sincs hiány, miközben ezektől a területektől évről-évre jelentős összegeket von el a kabinet. Ráadásul úgy, hogy a rendelkezésre álló pénzt inkább a kiváltságos rétegekhez csoportosítja, s ezzel egyre kilátástalanabb helyzetbe sodorja az eleve hátrányban lévőket.
 
Hogy ez aztán Oroszországban is így történik-e, idővel kiderül. Mindenesetre tény, hogy Putyin beszédének kiemelt részeiben az alábbi témakörökkel foglalkozott:
 

MENNYIRE LEHET KORSZERŰ A KONZERVATÍV POLITIKA?

1000 A MI HAZÁNK BLOG
Szerző: HaFr
2016.12.06.


Ha nem is látványosan, de súlyos kérdés, amikor mindennek keletje van a világban, csak a konzervatív politikának nem. Orrunk előtt zajlik a kor kívánalmaihoz képest egyre képzetlenebb középkorú (fehér) férfiak lázadása a fejlett világban Ausztriától az Egyesült Államokig (Magyarország nem tartozik ide, itt nem jelent létező gazdasági és kulturális fenyegetést ezekre semmi az ország általános versenyképtelenségén túl, itt preventív demagógia folyik aktuálisan nem létező ellenségekkel szemben), ám ez lázadás minden, csak nem konzervatív.

Mi is hát a konzervatív? Négy éve írom ezt a blogot és nagyon helyesen sosem akartam még igazából definiálni azt, amit a jellegéből adódóan nem lehet, mivel nem ideológiáról beszélünk, hanem egy emberi beállítottságból következő (szkeptikus) politikai gyakorlatról. A beállítottság lényege azonban jól megfogható, kb. ez: ami nem romlott el, azt ne javítsd meg (if it ain't broke, don't fix it). Nekem pl. van egy hatvanéves órám, ami ritkán szervizelve is jól működik, és egyre értékesebb a szememben azért mert régi és jól működik (bónusz: nem néz ki olyan visszataszítóan sem, mint az újabb gyártmányok). Kb. ebből következik a politikával szembeni összes elvárásom is: mivel nincs folyamatos vágyakozásom az újra (egy új órára, iPhoneX-re, ha van iPhoneX-2) csak azért, mert új, magyarán nem sikerül felkelteni a vágyaimat egy alapvetően vágykeltés alapján működő (tehát nem a reális igényekre kalibrált) piacon, azaz nem uralnak a politikai szenvedélyek sem a hasonló elvek alapján működő politikai piacon, politikai értelemben is javíthatatlanul korszerűtlen vagyok: nem hatnak rám a politikusi ígéretek és víziók, a nagy szavak, a tömeg hullámzó szenvedélye, az államtól vágyott jobb élet reménye, a demokrácia eszménye, a közjó definíciói és hazugságai. A konzervatív politikai gyakorlat a politikai szenvedélyek ellensége, következésképp nem lehet "demokrata" sem. Ha valami, akkor funkcionális...


ITT OLVASHATÓ

RÁFORDULT A RIPORTERNŐRE: KÖVÉR "VÁDER" LÁSZLÓ MEGMUTATTA AZ IGAZI ARCÁT

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: Mr Flynn Rider
2016.12.06.


Olyan nyilatkozatot tett a Magyar Országgyűlés elnöke, hogy attól egy félősebb gyerek elsírná magát. A riporter is csak a vállát vonogatta a kínos szituációban.  

A
Mandiner kérdezte végig a képviselőket azzal a kérdéssel, hogy milyen hatással van rájuk a hatalom.
A legtöbben előadták a jó kisfiút, még a fideszes politikus is meglepően hétköznapian és lazán nyilatkoztak.

Végre nem egy olyan kérdés, amivel sarokba szorították őket, amiből kiderül, hogy mennyire hatalom-, és pénzéhes az egész banda, hogy mennyire gerinctelen a legtöbbje.

A jobbikos szóvivő például elmondta, hogy arra kérte a családját és a barátait, hogy szóljanak neki, ha arrogánssá változik; még a borzalmas nyilatkozatairól elhíresült L. Simon László, vagy az MSZP-s Hiller István is olyanokat mondott, amiből kiderült, neki is van emberi arca.

Egyszóval, ez a kérdés remek alkalom volt a politikusoknak, hogy megmutassák, mennyire emberiek, hogy mennyire hétköznapiak és egy kicsit pr-ozhassák magukat. Ajándék volt, amit az öregebb színészeknek adnak, magas labda.

A legtöbbjük ki is használta az alkalmat, hogy a szépen, farkat csóválva hozhassa vissza a labdát a kérdésre. Eljátszották a kedves, ártatlan kisfiút.


A legtöbben megemlítették, hogy a hatalom mekkora felelősség,

Hegedűs Lórántné kifejezetten komolyan vette a kérdést, látszott rajta, hogy feszült, ideges, mégis igyekszik kimerítő választ adni a kérdésre...


ITT OLVASHATÓ

BEÉRTEK AZ ORBÁNI OKTATÁSPOLITIKA ELSŐ GYÜMÖLCSEI

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Andor Mihály
2016.12.06.


Halálra ítélt az az ország, amely elfecsérli „rossz helyre” született tehetségeit.
A 2009-es PISA-mérésekhez képest minden területen zuhant a magyar iskolások teljesítménye...

Már 2000-ben sem mutatott rózsás képet a PISA felmérés a magyar diákok teljesítményéről. Ez motiválta annak idején Magyar Bálintot, aki miniszterként megpróbált ezen változtatni. Nagyot javult az iskolák internet-elérhetősége és számítógépekkel való ellátottsága. Még fontosabb volt, amit a kompetencia alapú képzés terén tett. Kezdtek is szállingózni az eredmények, leglátványosabban a szövegértés javult – ahogy a grafikonon is látszik.

Aztán jött Orbán, és ment minden a levesbe. Első miniszterelnöksége idején még bizonytalankodott. Akkor még egy olyan oktatáshoz értő politikusra bízta a területet, aki tisztában volt a korszerűség követelményeivel, és megpróbálta úgy alakítani a közoktatást, hogy az inkább növelje, mint csökkentse az ifjabb generációk tudását és versenyképességét. 2010-re azonban rájött, hogy hatalma megszilárdításához és hosszú távú biztosításához nemzeti méretű tudásmegvonásra – közkeletű szóval agymosásra – van szüksége. Tudatlan, tájékozódni képtelen alattvalók tömegére van szüksége, mert az autonóm módon gondolkodó állampolgár veszélyezteti a hatalmát. Orbán komolyan vette, hogy a tudás hatalom, nem is akar adni belőle mindenkinek, csak a kiválasztottaknak. Ezért vesz el a gondolkodásra késztető tantárgyak óraszámából testnevelésre és hittanra, ezért szünteti meg az idegen nyelvre tanító nulladik évfolyamokat, ezért szűkíti a gimnáziumi férőhelyek számát és butitja le a szakképzést. Ezért adja ki az oktatást gebinbe a Kereszténydemokrata Néppártnak.

Az 1989 előtt szocializálódott Orbán Viktor és vezérkara jól megtanulta – mert akkor azt tanították –, hogy a vallás a nép ópiuma, és hogy a magyar katolikus egyház mindig buzgó segédcsapata volt minden elnyomó hatalomnak, amely sötétségben akarta tartani a népet. A csuhásokat térdre szólító ifjak gyakran gúnyolódhattak a „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa” népet nyugtatgató és beletörődésre nevelő tanításon. De aztán rájöttek, hogy az oltár meg a trón évszázadokon keresztül jól együttműködött, miért ne hasznosíthatnák ezt a felhalmozott tudást. Ehhez persze meg kellett venni az oltárt, de nem sajnálták rá a pénzt.

És nehogy egy-egy tanár, egy-egy iskola illegálisan gondolkodni tanítson, olyan központosítást hajtottak végre az oktatásban, amilyen még a szocializmus idején sem volt...


ITT OLVASHATÓ

BÁTOR JÓ SIR ROBIN ÍM ELINDULT VALA...

NEMGOGOL BLOG
Szerző: Toadwart66
2016.12.06.


„Emlékezett rá, hogy amikor Bugár Bélát nem választották meg az MKP elnökévé, és szlovák-magyar pártot hozott létre, a magyarok képviseletét ellátó MKP kiesett a parlamentből. Bugár pártja, „a Híd-Most nem magyar párt, Bugár Béla pedig olyan szlovák politikus, aki jól beszél magyarul” – ecsetelte a házelnök, majd ellenpéldaként a Vajdaságot említette, ahol jelentősen megerősödött a magyar képviselet, és javult a szerb kormánnyal a kapcsolat.” (Kövér László: Bugár Béla olyan szlovák politikus, aki jól beszél magyarul)

Bugár Béla, a Most–Híd elnöke, valamint a szlovák parlament, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa (SZNT) alelnöke valóban jól beszél magyarul, ami Kövér Lászlóról egyáltalán nem mondható el. Az a hadaró motyogás, amivel ő rezegteti meg maga körül a levegőt, nem éppen tiszta, érthető, magyar beszéd. Ennél már csak az a rosszabb, hogy a Fidesz élő lelkiismerete mindig mond is valami figyelemfelkeltő esztelenséget. Amúgy, ha a Fidesznek lenne egyáltalán lelkiismerete, az mára már iszonyatosan sötét lenne. Sajnos azonban ilyesmijük nincs.

A mindig felettébb mogorva házelnök 1978-ban érettségizett a pápai Türr István Gimnáziumban, diplomáját azonban csak 1986-ban szerezte meg. Közben eltelt nyolc esztendő, amiből egyet sorkatonaként töltött el. Maradt tehát neki bő 7 éve a diploma megszerzésére, ami Deutsch Tamáshoz képest villámgyors tanulmányi előmenetelnek számít. Mindkét fura atyámfia kimagaslóan magas szellemi színvonalat képviselhet, úgy a maguk szerény módján.

Kövér rosszindulatú állításával szemben Bugár Béla nem szlovák, hanem szlovákiai magyar politikus, ami Szlovákiában nem számít túlságosan meglepő fordulatnak. Bugár legnagyobb bűne az volt, hogy 2009-ben kilépett az MKP-ból (Magyar Koalíció Pártja), majd a Most-Híd megalapítása után, pártja bejutott a szlovákiai parlamentbe. A Fidesz által anyagilag is erősen támogatott, azóta Magyar Közösség Pártjára átkeresztelt alakulatnak 2010 óta nem sikerült ez a mutatvány. 2016-ban még a 4 %-ot is alig sikerült összehozniuk, a Most-Híd ezzel szemben 6,5 %-ot, és 11 mandátumot szerzett...


ITT OLVASHATÓ

ORBÁN VIKTOR SEM GOLYÓÁLLÓ MÁR

MAGYAR NARANCS
- VILLÁMNARANCS BLOG
Szerző: narancs.hu
2016.12.06.


Mondja Havasi Bertalan, a fitneszguru.

„TERRORVESZÉLY A PARLAMENTBEN?Orbán már az Országgyűlés ülésein is golyóálló mellényt visel.
 

Mint tudjuk, a paranoia ragadós – azon sem csodálkoznék, ha hétfőn az egész FIDESZ-frakció rohamsisakban jönne be a Parlamentbe... én meg viszek vízipisztolyt ” – posztolta ki még november 11-én Fb-oldalára Kónya Péter.
Öt nappal később pedig meg is kérdezte Pintér Sándortól, hogy „van-e bármilyen terrorfenyegetettség, vagy egyéb fokozott biztonsági kockázat, amely a Parlament épületét vagy az abban dolgozó személyzetet, országgyűlési képviselőket és a kormány tagjait érinti?”, ha „Orbán Viktor miniszterelnök a napokban (…) golyóálló mellényben vett részt a parlament plenáris ülésén, melyet egy fotó is rögzített”...


ITT OLVASHATÓ

A PISA-TESZT EREDMÉNYE (BREAKINGNEWS)

ÖRÜLÜNK, VINCENT? BLOG
Szerző: jotunder
2016.12.06.10:53 (Central European Time) A londoni Education Policy Institute-ban perceken belül nyilvánosságra hozzák a legújabb PISA-teszt eredményét. Ebben a pillanatban az OECD főtitkára Angel Gurría, a volt mexikói külügyminiszter beszél. 11:00-kor oldják fel az embargót az újságírók számára.

Elvileg tizenegytől letölthetők az eredmények. Ezt fogom megpróbálni. Töltődik...

11:00 Magyarország kilenc pontot veszített 2012-hez képest tudományban, négyet matematikából és tizenkettőt olvasásban. (ez a" three year trend" adat pontszámban ez úgy néz ki, hogy:

2015 Magyarország 477 (tudomány), 470 (olvasás), 477 (matematika)

2012 Magyarország 494 (tudomány), 488 (olvasás), 477 (matematika)

2009 Magyarország 503 (tudomány), 494 (olvasás), 490 (matematika)

ITT OLVASHATÓ

KIDERÜLT A BARCELONA PROBLÉMÁJA

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava Online
2016.12.06.


A Real Madrid elleni hazai meccs világossá tette, mi a Barcelona legfőbb problémája. A csapat ebben az évben mélyen képességei alatt szerepel. Ugyan még nem veszítette el a bajnokságot, a Bajnokok Ligájában is csoportgyőztesként ment tovább, de az látszik, hogy valami nincs rendben.

Nem működik a Barca játéka, szenved a csapat, értelmetlen pontokat szórt el.

Az El Clasico előtt a csapat szurkolói attól tartottak, hogy a jól menetelő Real többgólos vereséget mér a Barcelonára a csapat otthonában. Aztán nem ez történt, a Barcelona akár több góllal is nyerhetett volna. Végül Luis Enrique rossz cseréjének köszönhetően az utolsó percben megint két pontot veszített.

A csapat problémája ugyanaz, mint volt két éve, amikor Messi el akart menni a csapattól: az edző és annak vetésforgó felfogása. Ennek lényege, hogy Luis Enrique azt akarja, hogy húsz egyenértékű játékos legyen képes ugyanazt a játékot és teljesítményt nyújtani, s őket rotációban játszassa. Ez azonban több szempontból sem működik.

Mindenekelőtt példátlan, hogy a Barcelona a szezon végére úgy érkezett, hogy még soha nem játszott kétszer egymás után ugyanabban a felfogásban. Enrique az El Classico-t és a BL-meccseket leszámítva soha nem játszatja a Barcelona legjobb összeállítását, hanem a cserejátékosokat próbálja beilleszteni a csapatba.

Ennek köszönhetően az a képtelen helyzet állt elő, hogy miközben majdnem végleg leszakadt a csapat a Real Madrid mögött, sorban veszítettek meccseket és pontokat gyenge ellenfelekkel szemben, többet játszanak a középszerű, a Barcelona szintjét meg sem közelítő cserejátékosok, mint az agyonpihentetett kulcsjátékosok. Sorra veszítik a pontokat olyan játékosokkal, akikkel szenved a csapat, miközben ülnek a padon azok, akik az elmúlt évek trófeáit szerezték.

Luis Enrique rögeszméje korábban már majdnem végleges szakításhoz vezetett, amikor elkezdte lecserélgetni Messit, Neymart, Suarezt is náluk sokkal gyengébb játékosokra, miközben semmi bajuk nem volt a pályán. Messi többször le sem jött, és már pedzegették, ha a világ legjobb játékosaként nem játszhatja végig a meccseket, mert harmadosztályú névtelen cseréknek kell átadnia a helyét, akkor elmegy...


ITT OLVASHATÓ

LEHET BÁRMELYIK FÉRFI, VAGY BÁRMELYIK NŐKÖZÜLÜNK, AKI HIRTELEN VALAMIÉRT KIEMELKEDIK A TÖMEGBŐL ÉS ÉLÉRE ÁLL VALAMINEK

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Forgács Erzsébet
2016.12.06.


A kormánypropaganda gépezete és a kormánypárti sajtó egyre intenzívebben foglalkozik Sándor Máriával. Első ránézésre azt gondoltam, biztosan csak nem találtak más célpontot, akit lejárathatnának és unatkoznak. Második nekifutásra kiderült, hogy Sándor Mária elképzelhetőnek tartja a komolyabb politikai szerepvállalást és azt nyilatkozta a Magyar Időknek:
"A választási kampányban a saját utunkat szeretnénk járni. Nagyon sok szakterület képviselői csatlakoztak hozzánk, erre szeretnénk koncentrálni, és a civilek összefogásával akarunk foglalkozni."
Normális helyen ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Politizáljanak, fogják össze a szakmákat és a civileket. Erről szól a politika, ami – szemben az általános vélekedéssel – közügy. Mindenki ügye és mindenki dolga. Nem a túlfizetett politikusok magánügye, nem az aktuális kormányok magánvállalkozása, hanem minden egyes állampolgár joga. Aki úgy érzi, annak kötelessége is.

Nem lennénk Magyarország, ha nálunk ez nem szolgáltatna elég indokot a kormánypropagandának arra, hogy megpróbálják lerántani, besározni – nem politikailag, hanem emberileg – azokat, akik élni kívánnak alkotmányos jogukkal.

Széles Gábor lapja (már, ha még el nem adta Mészáros Lölönek), a Magyar Hírlap szerzője, Jobbágyi Zsófia neki is futott a feladatnak. Összehozott egy kissé zűrzavaros cikket egy nőről, aki elég lusta ahhoz, hogy munka helyett tüntetgessen, aki elég ostoba ahhoz, hogy ne ismerje fel, mennyit javult az egészségügyben dolgozók helyzete a kórházak konszolidációjától kezdve a béremelésekig, elég aljas, hogy a béremelést saját eredményének tekintse, miközben azt Cser Ágnes harcolta ki véres verítékkel, és elég tudatlan ahhoz, hogy ne legyen számára természetes, hogy a kormány szabja meg, mit tanítsanak és tanuljanak az iskolákban.

Nem is az az érdekes, amit Jobbágyi Zsófia összelapátolt az írásában, hiszen nem mindenki tud írni, akinek papírja van erről és az meglehetősen megszokott dolog, hogy arról ír mindenki, amiről van mondandója, vagy amiért megfizetik. Sokkal érdekesebb az a kezdődő izgalom, aminek révén akár Sándor Mária, akár bárki más, aki kritikus a kormánnyal szemben és képes megmozdítani valamekkora tömeget, azonnal célkeresztbe kerül. Mert az ellenség, le akarja váltani a kormányt, meg akarja buktatni az Orbán nevűt. Véletlenül sem javítani akar az ország helyzetén, máshogyan lát dolgokat, más véleményt próbál meg kommunikálni, hanem egyszerű, lemészárolni való ellenség.

Az ilyen cikk nyilván nem Sándor Máriának, nem is egészen Sándor Máriáról szól, hanem Orbán Viktor rajongótáborának, a stabil szavazóbázisnak. Ami olyan, amilyen. Ilyen:

ITT OLVASHATÓ

HETVEN ÉVE KEZDŐDÖTT A NÜRNBERGI ORVOSPER

POLIPRAKTIKA BLOG
Szerző: Herczeg Sándor
2016.12.05.


A második világháborút követően nem csupán a nemzetiszocialista állam vezetőit, politikusait és tábornokait vonták felelősségre, bár kétségtelenül az volt a legjobban dokumentált ítélethozatal. Mindezzel együtt egy sor további pert is lebonyolítottak, melyek közül a legnagyobb horderejű a 23 vádlottat felvonultató, a náci rendszert kiszolgáló orvosokat érintő tárgyalás volt. Az esküjüket megszegő és tudásukat az embertelen kísérletek szolgálatába állító doktorok, asszisztenseik, illetve az őket segítő hivatalnokok közül hetet végeztek ki, ugyanennyit azonban felmentettek a vádak alól.

A pert Karl Brandt személye fémjelezte leginkább, ami annak köszönhető, hogy Adolf
Hitler személyes orvosaként is tevékenykedett. A nürnbergi „orvosperben a négy bűncselekménytípus (elmebetegek elleni visszaélések, eutanáziagyakorlat, orvosi kísérletek, szelekció) közül lényegében csak az orvosi kísérletek miatt emeltek vádat. A vád bűnszövetségben elkövetett háborús bűncselekmények és emberiségellenes bűncselekmény volt, amelyet Telford Taylor dandártábornok főügyész képviselt. A vád szerint gyilkosságokat, brutális kegyetlenségeket, kínzást és más embertelen cselekményeket követtek el a vádlottak áltudományos emberi kísérletek során.”

Az 1946. december 9-én megkezdődött tárgyalás eredményeként 1947. augusztus 20-án hoztak ítéletet. Hét esetben halálosat...


ITT OLVASHATÓ

A PUCCSISTA ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

SZIGETVÁRI VIKTOR BLOGJA
Szerző: Szigetvári Viktor
2016.12.06.


Alkotmányos forradalommal kell felszámolni az alkotmányellenesen kormányzó, illiberális Orbán-rezsimet.
 
Méltánytalanul kevés visszhangot kapott az Alkotmánybíróság legutóbbi határozatának lényeges, második fele. A hírekbe csak azért került be az alapvető jogok biztosa által kért alkotmányértelmezés ügye, mert Orbán Viktor és a Fidesz saját győzelmeként tekintett a határozatra. Ez természetesen hazugság volt. De az Alkotmánybíróság most ennél nagyobb bajt okozott: alkotmányellenes módon bevezette az alkotmányos identitás fogalmát a magyar alkotmányos hagyományba. Fontos tanulság ez az ellenzék számára is. Nincs más út, mint a magyar alkotmányos identitással ellentétesnek minősíteni az elnyomó Orbán-
rezsimet.
 
Az Együtt meggyőződése szerint a még csonka Alkotmánybíróság egyik utolsó határozata szimbóluma a jogtiprás alkotmányellenes gyakorlatának. Az Együtt hisz abban, hogy csak alkotmányos forradalommal szabad leváltani az Orbán-rezsimet, amely minden független hatalmi intézményt és ellensúlyt önmaga uralma alá hajtott.
 
A határozat nyilvánvaló része
 
A mostani határozat tisztázni kívánta, hogy vannak-e jogkörei a magyar Alkotmánybíróságnak olyan esetekben, amikor a Európai Unió közösségi döntéshozatali fórumai a társulási szerződések keretein túl állapítanak meg kötelezettséget hazánkra nézve. Erre a jogtudomány mai állása és a magyarországi szakmai konszenzus szerint is csak egy válasz lehetséges: igen.
 
Semmi okunk hála imát rebegni az Alkotmánybíróságnak, hogy egy evidens dolgot elismert. Számos uniós tagállam alkotmány-védő bírói fóruma megtette már ezt. 
 
Az nem meglepő, hogy Orbán Viktor és Fidesz hazudott az Alkotmánybíróság mostani határozata kapcsán. Abból a tényből, hogy a testület kiállt hazánk osztott, de továbbra is létező szuverenitásának védelme mellett, nem következik, hogy a menekültkvóta kérdésében igaza lett volna a miniszterelnöknek.
 
A határozat puccsista része
 
Sokkal érdekesebb mindennél az, hogy az Alkotmánybíróság most önmaga meghatározta a magyar alkotmányos rendszeren belül az alkotmányos identitás fogalmát.
 
Miközben e fogalom természetesen létezik, és kell is róla vitatkozni, van egy probléma. Az alkotmányos identitás Alaptörvénybe írása nem kapott kétharmadot a magyar országgyűlésben 2016 őszén, a bukott népszavazás után.
 
Tehát a népszuverenitás letéteményeseként funkcionáló népképviseleti szerv kimondta, hogy nem kívánja beemelni szövegszerű formában az Alaptörvénybe az alkotmányos identitás fogalmát. Erre válaszul az Alkotmánybíróság most egy határozatában maga létrehozza és értelmezi ezt.
 
Egy alkotmányvédő testületnek jogában áll foglalkozni az alkotmányos identitás ismert problematikájával. Nem ez a baj. De az, hogy egy parlamenti szavazási vereség után, egy belpolitikailag egyértelműen megosztó, kisebbségi álláspontként képviselt jogpolitikai kérdésben hoz egy olyan határozatot az Alkotmánybíróság, amely mindenben a Fidesz és Orbán Viktor politikai álláspontját veszi át – ez így egyben elfogadhatatlan. Azt bizonyítja, ami miatt az Együtt illegitimnek tekinti az Alkotmánybíróságot: a testület feladata mostanság nem az alkotmányos egyensúly biztosítása, nem az alkotmány védelme, hanem kulcskérdésekben az orbáni, elnyomó rezsim védelme...
 

MÉRLEGEN A MÉLTÁNYOSSÁG: LINEÁRIS VAGY PROGRESSZÍV ADÓZÁS?

24.HU
Szerző: GazdaságiTV
2016.12.06.


Magyarországon 2011 óta lineárisan adózunk, az azt megelőző 23 évben sávosan progresszív adózás volt érvényben. Hogy melyik jobb, örök vita a szakemberek körében. Dr. Vámosi-Nagy Szabolcs adószakértő véleménye szerint értékválasztás kérdése, hogy melyik rendszert alkalmazzuk.:

ITT NÉZHETŐ MEG

FŰ ALATT ÁTNYOMTÁK, ÁDER MÁR ALÁ IS ÍRTA AZ SNI GYERMEKEKRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYTERVEZETET

TABUNYITOGATÓ BLOG
Szerző: Tabunyitogató
2016.12.06.


A CSEVE Csoport egy nemrégiben megjelent oktatási törvénytervezet hiányosságai okán elsőként az illetékes minisztériumhoz fordult, majd a képviselőkhöz is, mert több helyen is nagyfokú hiányosságokat tapasztaltak a 12731-es törvénytervezetben. Pontosabban annak, a sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó rendelkezéseiben.

Ahogyan az egy demokráciában joggal elvárható volna, a törvénytervezetet civil társadalmi egyeztetésre kellett volna bocsájtani, majd a civil észrevételeket értékelve, megfontolni a tervezet pontosítását, jobbítását, illetve, ha szükséges, akkor a javítását.

Magyarországon ez nem így van, nem így zajlik. Bár a törvénytervezetről szóló szavazás december 06.-ra volt előirányozva, már semmit sem lehet tenni annak érdekében, hogy ezt a felettébb hiányos jogszabályt az SNI gyermekek érdekében jobbítani lehessen.

A CSEVE Csoport az alábbi hírt
juttatta el hozzánk, fotók által is bizonyítva:

„Először is írtunk az EMMI szakembereinek, (kaptunk is
választ, amelyet ezúton köszönünk Czeizel Barbarának). Sajnos azonban a válasza nem volt megnyugtató számunkra. Így ismét a döntéshozókhoz fordultunk, hogy mutassák meg azokat a törvényi garanciákat, amelyek biztosítják, hogy az aggályosnak tartott törvény által nem érheti hátrány a szülőket és gyermekeiket (ezekről a garanciákról a mai napig nem kaptunk sajnos tájékoztatást.)

Másodszor a rendelet tervezethez is írtunk észrevételt, hiszen a rendelet tervezete szerint az utazó gyógypedagógusi, az utazó konduktori hálózat igénybe vételéért minden nem állami intézménynek fizetnie kell ezután. Az a félelmünk, hogy az ezzel járó többletköltséget a fizetésre kötelezett intézmények valamilyen formában át fogják hárítani a szülőkre. Ezért kértük, hogy ezt a módosítást ne vezessék be vagy adjanak jogi biztosítékot, hogy az intézmények a többletterheket ne háríthassák a szülőkre, és a törvényre hivatkozva az ellátást se szűkíthessék.

Végül, de nem utolsó sorban minden frakcióvezetőnek és független képviselőnek levelet írtunk, amelyben arra kértük őket, hogy ne szavazzák meg a törvényt..."


ITT OLVASHATÓ

MÉDIAPIAC: A MI PÉNZÜNKBŐL HAZUDNAK NEKÜNK, ÉS SZERETJÜK

KAPITALIZMUS BLOG
Szerző: neocohn
2016.12.06.


Tavalyhoz képet nem változtak drámaian a magyarok médiafogyasztási szokásai: kevesebb napilapot veszünk, amúgy meg továbbra is főleg tévéket nézünk (71%), rádiót hallgatunk, valamelyest internetezünk, és egyáltalán nem zavar minket az, hogy – talán a netet kivéve – túlnyomórészt az állampárt híreit és világlátását látjuk-halljuk-olvassuk.

A Mérték és a Medián tanulságos felmérésének egyik fontos következménye, hogy a jelek szerint abszolúte érdemes közpénzmilliárdokat önteni az állami agitpropvilágba (MTVA), valamint a baráti Habony művekbe (Ripost, Lokál, 888) és a Vajna-impériumba (TV2). Hiszen bármennyire tudjuk is, kik foglaltak teret itt az elmúlt években (57 százalékunk állítólag elégedetlen ezzel), és kinek a pénzét is költik ezek a szó szoros értelemben drága emberek, és bármennyire kevesen nézzük is, azért alapvetően továbbra is hiteles hírforrásnak tartjuk a “köztévét” éppúgy, mint a TV2 “hírműsorát.” Ezért volt az imént az “állítólag”.

Az információforrások hitelességi versenyét a felmérés szerint az RTL Klub nyeri ugyan, de rögtön második helyen ott virítanak az államosított, évi 85 milliárd forintunkból hazudozó és migránsozó (ellenben adómegkerülő) “közcsatornák”, majd a harmadik hely a szintén közpénzünkből megsegített kereskedelmi tévéé, amit Vajna Timi férje birtokol. Rögtön ezután következik a Kossuth és a szorgos, kitartó munkával hallgathatatlanná tett Petőfi Rádió, amelyek hírszerkesztőségeiben ott ülnek – kvázi tulajdonosként – az általuk felhasznált MTI-hírek emberei, hogy csekkolják, megfelelő módon használják-e fel a “közmédia” szerkesztői az MTI anyagait...

ITT OLVASHATÓ

GYERE(K) A KONYHÁBA BE!

LELKIZÓNA BLOG
Szerző: Czecz Fruzsina
2016.12.06.


A konyhában és étkezőben nyüzsgő élet zajlik. Hétköznap este, hétvégi ebédnél, házibuliban, ünnepi vendégségben sokszor itt tartjuk a nagy beszélgetéseket, hiába várnak a lakás többi pontján kényelmes fotelek, puha szőnyegek...
 
Hiszen a főzés és evés többről szól, mint csupán éhségünk csillapításáról. A szeretet, gondoskodás kifejezésének egyik formája. Jólesik kigondolni, készíteni, adni valamit. Amikor a receptek generációról-generációra szállnak, nemcsak a titkos hozzávalókat, de családunk hagyományait, a kultúránk egy szeletét is megosztjuk a gyerekekkel. 

A konyhai eszközöket viszont már nem adjuk a kezükbe olyan szívesen, mert félünk, hogy megvágják, megszúrják magukat, vagy eltörnek, kiborítanak valamit. Ez bizony megesik... De ha gyakorlatban nem, hát hogy' máshogy tanulhatnák meg a fortélyokat?

Könnyen lehet Biztos, hogy lassabban haladnak és nagyobb koszt csinálnak, mint a felnőttek, akik már tapasztaltak a konyhában. Mégis, érdemes bevonni a gyerekeket az ételkészítésbe, mert: 
 
 

DEMAGÓGISZTÁNI NAPLÓ: KÉZCSÓKOT TÍZEZERÉRT

GONDOLATVILÁGBAN BLOG
Szerző: Andrew_s
2016.12.05.


Nyugdíjasnak lenni ma Magyarországon, a jelek szerint, a froclizás céltáblájává válást jelenti. Annak alapján mindenképpen, ahogy a nyugdíjasoknak szánt tízezer forintot körbekerítik a különböző nyilatkozatokkal. Melyek közül talán ismét Kósának sikerült az alulmúlhatatlan teljesítményt kimaxolni. Mondván: ez nem jár, és ne is higgyék azt a nyugdíjasok.

Vegyék csak tudomásul, hogy a kormány igenis kegyet gyakorol. Akkor, amikor a hazai gazdaság rendkívülinek beállított teljesítményéből valamit csorgat az idősebbeknek is. Elvégre a fergeteges demokrácia egyik legbiztosabb jele nyilvánvalóan az, hogy vannak egyenlők, és vannak nem annyira egyenlők. Az utóbbiak nyugodtan dögöljenek meg. Lehetőleg a saját fűtetlen lakásukba. Mert nehogy azt gondolják, hogy Stadionisztánban számítanak bármit is. Akkor sem, ha a töküres lelátókkal pangó építmények árából kicsit alá lehetetett volna támogatni az egészségügy rogyadozó felépítményét. Amely alatt szintén jobbára az idősebbek, a nyugdíjas korosztály tagjai halnak bele valami kórházi fertőzésbe, a krónikus orvoshiány okozta várólistába, valamint a hatalom hasonló jótéteményeibe. Amelyhez képest a tízezer forint talán tényleg apró pénz. Kósának például egészen biztosan az. Alig valószínű ugyanis, hogy valaha a büdös életben megpróbálkozott volna a mindenkori minimálnyugdíjból megélni. Sőt! Akárcsak túlélni. Noha megtehette volna. Arról most talán nem is beszélve, hogy a politikusi teljesítménye alapján leginkább ő tekintheti alamizsnának, kegynek a fizetését. Nem tízezer forintot, hanem az egészet...
 

DONALD TRUMP ÁMOKFUTÁSA A VALÓSÁG ELLEN TÉNYLEG ALÁÁSHATJA A VALÓSÁGUNKAT

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: Mező András
2016.12.06.


...És ezzel megérkeztünk a legnagyobb hazugsághoz, ami nem más, mint maga Trump. Az amerikai politika már egy jó ideje arról szól, hogy hogyan lehetne elterelni a figyelmet a pattanásig feszült társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségről, az oktatás szétveréséről, az összefogás és együttműködés hazug, ideológiai alapú szétrombolásával atomjaira bomlasztott társadalom kétségbeeséséről. A legalkalmasabb eszköz erre nyilván a megvezetett társadalomban felgyülemlő stressz, félelem és a gyűlölet valamilyen más irányba való terelése. Ennyit tud a Trump-deal: ideig-óráig a megszokottnál szabadabb utat enged az amerikai társadalomnak a gyűlölködésre a bevándorlók, feketék, muzulmánok, melegek, tudósok és feministák ellen.
 
Ezt részben az alapvető emberi jóérzés által a gyűlölet és otrombaság megfékezesére tett kísérlet (a hírhedt political correctness, vagy PC) félresöprésével és hiteltelenné tételével teszi, például amikor egy mozgássérült emberen gúnyolódik, részben pedig a gyűlölet nyílt szításával, például amikor szexuális erőszaktevőknek hívja a mexikói bevándorlókat, vagy azt mondja, hogy az iszlám „gyűlöl minket”. És a kettő nyilván összefügg, amennyiben PC-ellenességét arra használja, hogy a gyűlöletet legitimálja.
 
Rengeteg embernek, és ez nem függ össze osztályhovatartozással, jövedelmi helyzettel, hatalmas élmény, hogy végre kieresztheti magából a feszültséget és frusztrációt, ami egyre csak gyűlik benne, és ezt bárkire rázúdíthatja, akiről azt mondja a nagy ember a tévében, hogy azok tehetnek mindenről, ami rossz. Trump a győzelem érdekében a legaljasabb és legsötétebb emberi érzelmeket szította fel, és ehhez minden eszközt bevetett, a szemétdombra hajítva nem csak bármilyen morális megfontolást, de az igazságra való törekvést is.
 
Ez a világ, ahol a gyűlölet fontosabbá válik, mint az igazság, és ahol egy politikus attól sikeres, hogy ezt a folyamatot erősíti, bármilyen eszközzel, rettenetesen ijesztő, és egyáltalán nem gondolom, hogy ünneplésre vagy bizakodásra adna okot. Ehelyett egyrészt arra kellene koncentrálni, hogy hogyan lehetne minél előbb megállítani ezt az ámokfutást, mielőtt még túl nagy kárt okoz, másrészt pedig arra, hogy hogyan lehetne megreformálni azt a könyörtelen társadalmi és gazdasági rendszert, aminek ezt a szélhámost köszönhetjük. És aminek, nem mellesleg, ő valójában nem kritikus kívülállója, hanem belterjes és feketeöves élharcosa.
 

VÉRLÁZÍTÓ, LÉLEKROMBOLÓ HAZUGSÁGOK FELKENT MAGYAR VEZETŐKTŐL

CSEPELIEK ÚJSÁGA BLOG
Szerző: vox
2016.12.06.


Új rezsiharcot indítanak, pedig az eddigi eredménye, hogy az átlag magyar családnak 20-25 százalékkal többet kell fizetnie a gázért, mint amennyibe az érdemben kerülne

Változatlanul sorjáznak a botrányos hírek, a hazugságok, a valóságot elhallgató vagy azt nem is ismerő kijelentések.  Rogán megint hazudott, most a 700 ezres luxustáskájáról. Mészáros Lőrinc, a nagy „Lölö”, hirtelen megtudta, hogy az ECHO TV mellett már komplett szállodaláncot is felvásárolt. Lázár, a nagy mesemondó, az egyik nap kijelenti, hogy a legjobb iskolák a kereszt(y)ény iskolák, mert hithű kereszt(y)ényeket és jó magyarokat nevel a hazának, a másik nap bejelenti, hogy a posta helyett a kormányhivatalok dolgozóival viteti ki a Kedves Vezető 10.000 forintos karácsonyi „ajándékát” a nyugdíjasoknak, a harmadik nap ezt a döntést visszavonja, hogy a posta legyen a postása a tízezres utalványnak. Az államnak, mivel így már nem nyugdíj kiegészítés, hanem adóköteles a juttatás, 15 ezer forintjába kerül egy 10 ezer forintos Erzsébet-utalvány ‑ az egyéb költségeket nem is számolva.

Rétvári Bence az emberminisztérium parlamenti államtitkára rezzenés nélkül belemondja a képünkbe, hogy: 2010 után „fordulat következett be az egészségügy finanszírozásában és számos területen javultak a mutatók”. Közben az európai statisztikák szerint hazánk 2015-ben visszaesett az ellátás hozzáférhetőségében, a várakozási időben, a szív- és érrendszeri betegségek halálozási és a rákos megbetegedések túlélési mutatóiban, a betegjogi helyzetről, a kórházakban uralkodó állapotokról nem is beszélve. (Mint ismeretes, már két kórházban is találtak többnapos holttestet a mosdóban).

Továbbra is öntik a milliárdokat a sportba. A legutóbbi 7,2 milliárddal már 100 milliárd körül jár a 2017-es úszó VB költségvetése, miközben arról vitatkozik a fél ország, hogy a lemondott Gyárfás Tamásnak ki legyen az utóda. A kormány meg szép csendben újabb stadiontámogatásokról dönt, tovább emeli a Videoton stadionjára jóváhagyott milliárdokat, titkosítja a sporttámogatásokat. Mindeközben a magyarok 26,9 %-a zsúfolt, rossz és egészségtelen lakáskörülmények között él.

Orbán Viktor papagájként ismételgeti: meg kell védeni Brüsszeltől a rezsicsökkentést. Főnöke szövegét szajkózza régi ismerősünk, Németh Szilárd, a tartalékállományú rezsikommandós. Új rezsiharcot indítanak, pedig az eddigi „eredménye”, hogy az „átlag magyar családnak 20-25 %-kal többet kell fizetnie a gázért, mint amennyiben az érdemben kerülne”...

ITT OLVASHATÓ

ORBÁN-ATYUSKA DUPLAFENEKŰ MEGOLDÁSA

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Pálmai Tamás
2016.12.06.


Mindannyiunk miniszterelnöke egy húzással dupla glóriát kaphat a nyuggerektől. Újabb zseniális ötlet a nem pontosan tudni kiktől: az eleve elvetélt köztisztviselőkből postást akciótervet - ami arra volt hivatott, hogy az Orbán személyes utasítására, tiszteletéből fakadóan kiutalt közpénzből a szépkorúak 10.000 forintnyi utalványt kapjanak - törlik és szintén Orbán kegyelméből mégiscsak az erre hivatott állami szerv, a posta szállítmányozza ki az utalványokat.

Arról szól a fáma, hogy országvezetőnk meghányta-vetette a kérdést és személyesen kérte meg balkezét, Lázár Jánost, hogy ne tegye már ezt a szegény köztisztviselőkkel és az őket hetekig váró nyugdíjasokkal, inkább válassza az amúgy is kézenfekvő megoldást, és adja fel postán azt az Erzsébet utalványt.

Imígyen szól a Miniszterelnökség közleménye:

„Mentesítik a járási- és kormányhivatalok munkatársait az Erzsébet-utalványok kézbesítésének feladata alól, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Postától kér gyorsabb és olcsóbb megoldási javaslatot, hogy minden nyugdíjas még karácsony előtt megkaphassa a kormány által juttatott tízezer forintos utalványt.”

Magyarország második embere feljebbvalója intelmére újra felvette a telefont, amit persze szintén a köz – tehát mi – biztosítunk ingyenesen a számára, és mintha csak a saját fejéből pattant volna ki az ötlet, felhívja a postavezért, és megpróbál kisírni a jótékony terv megvalósításához méltányosabb árat és rövidebb határidőt. A bukmékereknél elég nagy odds-szal lehet fogadni, hogy sikerülni fog a halálmegvető bátorságot tükröző kísérlet...

ITT OLVASHATÓ

BANKBIZTONSÁGI TÉNYEZŐ LETT EGY MAGYAR LÁNY ANGLIÁBAN

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Kata
2016.12.06.


Elég sok poszt született már a hivatali packázásokról, ám a mai poszt több szempontból is más, mint a többi. Egyrészt egy angol bankban játszódik, másrészt Kata történetének nagyon sajátos fordulatai vannak, és azt hiszem, hogy akkor még finoman fogalmaztam. Egy egészen meglepő kálvária története következik.

„2016 nyarán igen könnyen hoztam meg a döntést, ami ide hozott Angliába. Mindig is szerettem volna máshol is élni, más kultúrát is megismerni, s nem utolsó sorban egy nyelvet a saját hazájában tudod a legjobban fejleszteni és gyakorolni is.

Ahhoz, hogy dolgozni tudj Angliában, szükséged van egy bankszámlára. Milyen egyszerű dolognak hangzik, nemdebár? Gondolhatnánk, hogy csak zsupsz, bemegyünk bármelyik bankba és udvariasan megkérjük a pult túloldalán lévő hölgyet, vagy urat, hogy nyisson nekünk egyet. Igen ám, de itt komoly szabályrendszere van annak, hogy miket kell felmutatnunk hozzá.

Lássuk a listát:

Érvényes személyi igazolvány, vagy útlevél
Pipa, mindkettővel szoktak rendelkezni az emberek.
NiNo - National Insurance Number
Ami egyet tesz a TB-vel, de hasonlóan funkcionál az otthoni adókártyához - hosszas várakozás után szeptemberben megkaptam, szóval ez is pipa
Lakcímigazolás, avagy proof of address
Ajaj, ez meg mi? A következők lehetnek:
- Bérleti szerződés, mely lehetőleg nem magánszemélytől származik, hanem ingatlanügynökségtől (itt ugyanis a bevételeidet és szokásaidat is megnézi egy ügynökség, mielőtt kiad neked egy lakást, vagy szobát) - király, nekem ilyenem nincsen, csak magánszemélytől
- A nevedre és címedre érkezett bármilyen számla (telefon, gáz, villany, bármi) - megint csak hibádzik nálam, mert egy barátom SIM-kártyáját használom, egyébre meg nincs szükségem
- Fizess magad után Council Tax-ot - itt Angliában a lakhatásod után fizetned kell, ami kb. olyan, mint Magyarországon a nyaralód után fizetendő adó - szobát bérlek, szóval ilyenre sincs szükségem
- Érkezzen a nevedre és címedre a NiNo-d (National Insurance Number), ami 3 hónapnál nem régebbi - hallelúja, ilyenem van, hiszen enélkül nehéz munkát vállalni...

ITT OLVASHATÓ

ÍGY KEDVESKEDIK A FIDESZ AZ EGYHÁZAKNAK, LEGFONTOSABB POLITIKAI SZÖVETSÉGESÉNEK

TÉNYTÁR BLOG
Szerző: Ténytár
2016.12.06.


A különböző felekezetek által fenntartott intézmények száma rohamosan növekedett az elmúlt években. Míg például 2010-ben 104 gimnázium volt az egyház kezében, addig ez a szám a 2014/2015-ös tanévre már 153-ra emelkedett. Mindez azonban egyáltalán nem a megnövekedett hitéleti tevékenység és a szülők akaratának az eredménye, hanem sokkal inkább a kormány azon politikájának, hogy kedveskedjen az egyik legfontosabb szövetségesének, az egyháznak. Mindez elég visszás annak fényében, hogyan is gondolkodott Orbán az egyházakról a múltban:

Fidesz és az egyház

A rendszerváltás után, sokkal inkább az első Orbán-kormány hatalomra lépését követően, főleg a magyar katolikus egyház és a Fidesz egymás szövetségesévé váltak. A jobboldali kormány mindent megtett annak érdekében, hogy a különböző felekezetek kedvében járjon. Mindez elég visszás annak fényében, hogy néhány éve Orbán hogyan is gondolkodott az egyház politikai szerepéről.
Az egyházakban politikai szövetségest kereső pártok olyan elkorhadt, régi világot képviselnek, amely soha többé nem fog visszatérni Magyarországra. (Orbán Viktor a Fidesz 1992-es pécsi kongresszusán)
Ezt azonban még a '92-es liberális Orbán mondta, nem pedig a jelenlegi illiberális mása. Most már más szelek fújnak: az elmúlt években ugyanis nemcsak az állam vette át az önkormányzatoktól az iskolákat, hanem az egyházak is számos intézményhez jutottak. Lázár János nemrégiben elhangzott beszéde (amelyben a miniszterelnökséget vezető miniszter az egyházakat nevezte meg az oktatás legfontosabb szereplőinek) éppen ezért nem jelenthet hatalmas meglepetést, hiszen elég csak megnézni, milyen drámai módon törtek előre az egyházi kezekben lévő intézmények.

Állam vs. Egyház

A különböző felekezetek által fenntartott intézmények száma rohamosan növekedett az elmúlt években. Míg például 2010-ben 104 gimnázium volt az egyház kezében, addig ez a szám a 2014/2015-ös tanévre már 153-ra emelkedett. (Mindezzel párhuzamosan jelentősen csökkent az állami kézben lévő oktatási intézmények száma.)

allamegyhaz1.png

Mindez a trend azonban egyáltalán nem a megnövekedett hitéleti tevékenységnek és nem is a szülők akaratának az eredménye. A kivéreztetett önkormányzatok ugyanis inkább lerázták magukról az oktatási intézmények fenntartásával járó pluszterheket, aminek következtében számos intézmény került egyházi fenntartásba. (Ezáltal sokaknak sérülhetett a tanulók semleges világnézetű oktatáshoz való joga.)

A szakiskoláknál a látható leginkább az egyházi befolyás növekedése: jelenleg már több mint két és félszer annyi ilyen intézmény van valamelyik felekezet kezében, mint amennyi volt a kormányváltás idejében.

„Az önkormányzatokon nagy a nyomás, hogy ''egyházasítsák' az állami iskolákat, hiszen ezáltal kikerülhetnek a Klik fennhatósága alól” – nyilatkozta Scharle Ágota közgazdász a hvg.hu-nak. Ez az „egyházasítás” azonban lehetővé teszi a gyerekek szelektálását, mivel ahol ilyen intézmény jelenik meg, ott elszívja a középosztálybeli gyerekeket, és így megnő a szegényebbek aránya a helyi állami intézményben. Sok helyen alakult emiatt úgy, hogy van egy új, jó felszereltségű iskola a tehetősebbeknek, és van egy leromlott állapotú a hátrányos helyzetben lévőknek...

ITT OLVASHATÓ

A KANADAI KONZERVATÍV NAPILAP SZERKESZTŐSÉGE SZERINT A FIDESZ IS SZÉLSŐJOBBOLDALI PÁRT

KANADAI MAGYAR HÍRLAP ONLINE
Szerző: Christopher Adam
2016. 12.05.


A konzervatív beállítottságú National Post című napilap szerkesztősége lényegében leszélsőjobboldalizta a Fideszt. Igaz, a szerkesztőség jelezte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök pártja a Jobbikhoz képest még mindig “kevésbé szélsőjobboldali,” ugyanakkor árulkodó, hogy a kanadai jobbközép sajtó egyre inkább helyén kezeli a magyar kormánypártot és
 
nem mérsékelt konzervatívnak vagy jobboldalinak tartják számon őket.

A szerkesztőségi álláspont a nyomtatott lap A8-as oldalán jelent meg és elsősorban arról szó,
amiről pár napja írtunk a KMH-ban: a liberális kormánypárt kihátrálni látszik az arányosságra törekvő választójogi törvény reformjából. A National Post azzal érvelt, hogy az arányosságra épülő választási rendszer (a kanadai first-past-the-post-tal szemben) pont a baloldal által elutasított szélsőjobboldali pártokat segítené be a parlamentbe. Ezért a baloldal hálás lehet azért, hogy a liberálisok valószínű mégsem tartják be ezirányú választási ígéretüket.

Példákkal is szolgálnak. Először megemlítik a náci karlendítést használó, bevándorlók elleni támadásokat elkövető görög Arany Hajnalt. Mindjárt utánuk pedig szóbakerül a Jobbik és a Fidesz. Ezt írja a kanadai konzervatív lap:

“Magyarország Jobbik pártja–ami a mára betiltott, a romák lakta környékek megfélemlítésére szakosodó félkatonai szárnyáról volt ismert–húsz százalékot szerzett két évvel ezelőtt a választásokon–amely lehetővé tette azt, hogy a kevésbé szélsőjobboldal kormánypárt reformjait gátolja.”

...
ITT OLVASHATÓ

FÁNKOK, LEVELEK

REZEDA VILÁGA
Szerző: rezeda
2016.12.06.


Most már minden a legnagyobb rendben van. Andy Vajna teknősszemei megfátyolosodtak, és úgy határozott, jó fiú lesz most kurvárarohadtul. Hogy örömet szerez az embertársainak. Meg a b. neje is, aki saját magán spórolja meg az adakozást, mert a Jézuskától csak egy plüss állatkát kér, más egyéb vágya nincsen neki momentán.

Jótékonykodnak ezek ketten, a célközönség pedig a paralimpikonok, akik a seggüket verhetik a földhöz jódógukban. Vajnánétól fánkot kapnak, valamint ingyenbe kaszinózhatnak a progyuszer barlangjaiban, az akció részletein most dolgozik a TV2 hajléktalanokra szakosodott stábja. Én erről az egészről igazából nem mondom el a gondolásaimat, azt a nyájas olvasóra hagyom.

Mint ahogyan további elmélkedés céljából teszem közzé azt is, hogy nagy az öröm, mert a postások viszik ki az Erzsébeteket, és természetesen miniszterelnök úr személyes hangvételű levelét is a nyugdíjasok számára. Orbán is oszt. De ha valaha kétely merült volna fel kedves vezetőnk nemes szándékairól, a válasz ebben a momentumban fellelhető.
Láthatod, kedves olvasó, milyen jólfésült úriember vagyok, és senkit nem küldök el a jó édes anyjába. Nézd ezt el nekem, mindjárt itt a karácsony, amikor a csillárról nyúlósan mászik alá a szeretet, másrészt meg unom én, de kurvára – ne mondd el a Jézuskának, hogy mosdatlan a szájam -, a permanens ostorozást. Az előbb néztem meg a statisztikámat, ez a dolgozat a nyolcszázharminckilencedik három nyüves év alatt, amely a rezsimet basztatja.

Belátható hát, hogy fáradok én, mint ahogyan kimerültek a postások is. Amikor megtudták, hogy most izibe ki kell vinniük azt a pár millió levelet, ezt mondták el csöndesen. Viszont egy szavuk nem lehet, mert van nekik cipőjük. Most nem szórakozok, a közalkalmazottak, amikor természetszerűleg vonakodtak kézbesítőt játszani, erre hivatkoztak.

Hogy nincsenek berendezkedve a téli hidegre, mert nincs munkaruhájuk, mint a postásoknak, se cipőjük. Mert nekik nem adnak. Egyébként lebuktak, mert Kósa Lajos volt szíves elmesélni, hogy tizenhat évig volt ő egy nagy hivatal élén, amit Debrecennek hívnak, és jól tudja, hogy karácsony előtt nem nagyon dolgoznak ezek a közszolgák, egy kis kézbesítés igazán belefér. Neki is beleférne némi kis utcasöprés, mivelhogy ő is ráér. Nagyon...

ITT OLVASHATÓ

KORMÁNYKÖZELI MILLIÁRDOSÉ A FIGYELŐ - KIVÉTELESEN NEM MÉSZÁROS LŐRINC A VEVŐ

ÁTLÁTSZÓ - MUTYIMONDÓ BLOG
Szerző: Katona Fruzsina
2016.12.06.


Ezekről ne maradj le!

Augusztusban 1,7 milliárdot költött az állam a kvótakampányra és kormányközeli sajtóra (Átlátszó)Nyolc telekre épül az új szuperkórház, ebből négy ugyanazé a Fidesz-közeli vállalkozóé (444)Illegálisan üzemelt a Zsidai-konyha – bukik a várbeli bérlet? (HVG)

Ha van 3 perced:

Augusztusban 1,7 milliárdot költött az állam a kvótakampányra és kormányközeli sajtóraA népszavazási kampány reklámköltségeit a kormányközeli médiacégeknél költötték el – ilyen a TV2, a Mediaworks, a rádiózásban érdekelt KOD Media, a Habony-birodalom és Garancsi István érdekeltsége, a közterületi hirdetésekkel foglalkozó ESMA. (Átlátszó)
Nyolc telekre épül az új szuperkórház, ebből négy ugyanazé a Fidesz-közeli vállalkozóéTamás László jelenleg is két, fideszes vezetésű budapesti önkormányzatnál tölt be bizottsági pozíciókat – azaz kap fizetést. A négy telek a lányával és egy, a kőbányai lakóparkjába bejelentett nővel közös tulajdona Tamás Lászlónak. (444)

Illegálisan üzemelt a Zsidai-konyha – bukik a várbeli bérlet?Úgy működött a Zsidai-éttermeket ellátó központi konyha a budai várban, hogy nem volt érvényes használatbavételi engedélye. A helyiséget az önkormányzattól bérlik, a pályázaton annak idején egyedüliként indult a Zsidai-csoporthoz tartozó Opera Gasztronómia Kft. (HVG)

Egyetlen nap a nyugdíjasoknak szánt 10 ezer forintos ajándékutalvány-bohózatábanReggel Kósa Lajos, a Fidesz-frakció vezetője egy tévéinterjúban még teljes mellszélességgel kiállt a múlt heti felvetés mellett, miszerint a kormányhivatalok emberi kézbesítik majd az Erzsébet-utalványokat, de nem feltétlenül biztonsági kísérettel. Egy délutáni megbeszélést követően azonban Lázár János visszavonulót fújt, mégis a Posta kapja a feladatot. Estére már azt is megtudtuk, hogy Kövér László házelnök felesége, a szigetszentmiklósi járási hivatal vezetője fúrta meg az eredeti ötletet. Mindezek tetejébe Tállai András adóguru is megvilágosodott a költségeket illetően. (Vastagbőr, HVG, Index, 444, ATV, 444)

Ha van még két perced:

Távozik Tasnádi László, könnyen elképzelhető, hogy olyan ügyekbe ütötte bele az orrát, amelyekben a fidesz-biznisz felülírta a nemzetbiztonsági kockázatokat és ezért kellett mennie. (Átlátszó)

Még tovább hízik a kormányközeli média-gömböc: Schmidt Mária megvette a Figyelőt, minőséget, méltányosságot és mértéktartást ígér a milliárdos. (444)

235 millió forintért vásárol meg egy magángyűjteményt a Magyar Nemzeti Bank az Értéktár-program keretében. (Átlátszó)

Trócsányi igazságügy-miniszter szerint azért nincs szükség az európai ügyészségre, mert most is jól fel tudunk lépni a korrupcióval szemben. (444)

Palkovics oktatási államtitkár korábban tagadta ugyan, most mégis kiderült, hogy az Emmi döntött a BME átszervezéséről. (HVG)

Út a semmibe: folytatódik a fájóan alacsony kihasználtságú M6-os autópálya építése. (444)

Fánkkal és kaszinólátogatással kedveskedett Andy Vajna kormánybiztos és kaszinótulajdonos felesége a magyar paralimpikonoknak. (24)

A nemzetközi Sportdöntőbíróság elutasította a korrupciós ügye miatt a focitól hat évre eltiltott Sepp Blatter fellebbezését. (24)

Ha valószínűleg csak átmenetileg is, de győztek a Standing Rock-tüntetők: leállították az észak-dakotai olajvezeték építését. (444)

Egy átfogó cikk a „Pizzagate”-ről: hol bukkan fel, hogy terjed el és milyen hatást kelt egy álhír a közösségi médiumok korában. (BBC)

Új nap, új fejlemény az angol focit megrázó pedofília-botrányban: egy hónappal ezelőttig gyerekcsapatokkal foglalkozhatott egy olyan edző, akinek molesztálási ügyeiről már 1989 előtt is tudtak. (Guardian)

ITT OLVASHATÓ