2016. július 3., vasárnap

"KÉPESNEK LENNI" - AZ IGAZGYÖNGY ALAPÍTVÁNY KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PÁLYÁZATÁBAN FEJLESZTETT MÓDSZERTAN LEÍRÁSA

IGAZGYÖNGY ALAPÍTVÁNY ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BLOGJA
Szerző: Igazgyöngy
2016.07.


Az Igazgyöngy Alapítvány esélyteremtő munkáját a „képessé tevés” elve mentén végzi. A közösséget szeretnénk képessé tenni arra, hogy önmagát megszervezze, hogy közösségi szabályokat alkothasson és működtessen, hogy problémáinak megoldására képes legyen.

Ebben a munkában eljutottunk a kulcsember, majd az őt körülvevő kis mag kiválasztásához, bevonásához, helyzetbe hozásához, aztán e projekt keretében ennek bővítésével egy harminc főt magába foglaló asszonyközösség megszervezéséhez,  fejlesztéséhez.

Célunk volt az is, hogy e csoporton belül a lehető legjobban leképezzük a helyi társadalmat, legyen cigányok és nem cigányok, idősek és fiatalok, problémásak és mintaadók is, különféle tudásokkal, szocializációval. A projektben e csoportnak a megerősítését, a csoportidentitás, a csoportkohézió kialakítását céloztuk meg, olyan tudásátadásokkal, készségfejlesztésekkel, melyek az egyéneken keresztül a családokba is átívelt, ott is hatva, miközben ehhez támogatást, megerősítést a csoport adott.
 
Olyan területeket választottunk, melyek az alacsonyabb tudással, rosszabb szocializációval rendelkező családoknál is változást idézhetnek elő, mind kommunikációban, mind életvezetésben. Az életnek azon területeit, ahol az asszonyok hatása a legerősebb, mert az adott tevékenységeket ők végzik, ők szenvedik el, vagy befolyásuk lehet rá.

Feltételeztük, ha a háztartásvezetéshez kapcsolódó ismereteiket fejlesztjük, az kihat majd a család étkeztetésére, a tudatosabb költségtervezésre, a hatékonyabb házimunka végzésre, a lehetőségeikhez képest egészségesebb táplálkozás felé történő elmozdulásra. A különböző tapasztalatokkal, tudásokkal bíró asszonyok mindegyike számára adott újat ez a terület, és nagyban megalapozta azt az érzelmi állapotot, amiben a nehezebb témák felé elmozdulhattunk. Alkalmas volt arra is, hogy a legkedvezőbb területen vigyük be a program munkaformáit a csoportba.

A másik két területen, a tudatos családtervezés, gyereknevelés, valamint a családon belüli kommunikáció, erőszak témájában számos olyan probléma tisztázását, kibontását,
megoldási javaslatainak kihangosítását reméltük, amelyek az alapítvány korábbi munkájában a problématérképen kiemelt helyen szerepelt, és melyről azt gondoltuk, az asszonyok a családon belül hatással lehetnek rá.

Azt is láttuk azonban, hogy egyedül, tudás és támogatás nélkül a helyzet nem változik. Ezért döntöttünk egy olyan közösségfejlesztési vonal elindítása mellett , ami a tudásbővítést, készségfejlesztést és szemléletváltást közösségi megerősítéssel
végzi.

A teljesülés zömében igazolta ezt.

A fejlesztés eredményeképpen sikerült a kulcsszemély köré szervezett kis magot szélesíteni, pozíciókat megerősíteni, és helyzetbe hozni olyanokat, akik eddig jellemzően nem voltak
abban...
 

FÉLIG ÜRES VAGY FÉLIG TELE?

LELKIZÓNA BLOG
Szerző: M. Révész Zzuzsa
2016.07.03.


Vajon valóban elégedettebbek azok az emberek, akik úgy látják, hogy a pohár „félig tele” van? Tényleg hajlamosít a depresszióra a mindenben csak a hiányt, negatívumot észrevevő hozzáállás? Milyen típusú társas kapcsolatokkal jár együtt a két különböző szemlélet?

Nem mindegy, hogyan kezeljük a stresszt!

A
stresszkezelés kognitív modellje szerint, a külvilágból bennünket érő hatások először egy automatikus értékelésen mennek keresztül: felbecsüljük, hogy vajon veszélyesek-e vagy sem. Természetesen az értékelést az éppen aktuális helyzet felmérésén túl korábbi tapasztalataink, hiedelmeink is befolyásolják. Ezért van az, hogy teljesen egyforma környezeti hatásokra két ember egészen másképp reagálhat. Egyszerű példával szemléltetve: aki jól tud úszni, annak ha vízbe dobják, nem jelent veszélyt, míg az, aki nem tanult meg úszni, halálos fenyegetettséget élhet át.

Ha a villámgyors értékelés szerint a bennünket érő hatás veszélyes, azonnal működésbe lépnek a megküzdési stratégiák. Két fő típusuk van: érzelem- vagy problémafókuszúak. Mindkettő lehet célravezető. Ha mégsem sikerül a helyzettel megbirkózni, akkor az elhúzódó stresszhatás (a distressz) fázisába kerülünk, ami hosszú távon különböző pszichés és testi tünetekhez vezet. Ha ebben a fázisban újra- és újra a régi megoldásmódokkal próbálkozunk, nagy valószínűséggel azt éljük meg, mintha folyton falba ütköznénk, egészen a kimerülésig, összeomlásig
...

ITT OLVASHATÓ

A SZABADSÁG POLITIKÁJA - A PRIDE KAPCSÁN

1000 A MI HAZÁNK BLOG
Szerző: HaFr
2016.07.03.


Egy ideális világban minden ember a saját maga felfogta szabadsága teljességét meg tudja élni -- de ilyen világ nem intézményesíthető, mert a szabadságok összeütközése a bővülésükkel párhuzamosan egyre gyakoribb. Ettől kezdve megjelennek a közjó (szintén ütköző) koncepciói, és velük a politikai hatalomra való törekvés, amivel egy adott közjó-felfogást érvényesíteni lehet, de amelyek óhatatlanul korlátozzák a szabadságok ilyen vagy olyan formáit, meggyőződéseket, életmódokat. (A szabadság történeti karrierje persze nem így alakult, fogjuk fel ezt egy enyhén rousseau-ista, akár locke-iánus logikai rekonstrukciónak, ami itt most megteszi.)
 
A tipikus konzervatív közjófelfogás szerint a nemzeti kultúra súlyponti hagyományának kell a szabadságok szabályozását elvégezni -- és ebben van valami, illetve a látszat ellenére nem lehetetlen ezt a nézetet koherensen képviselni. A tipikus progresszivista felfogás szerint a nemzeti kultúra plurális, a cél a nyitott társadalom és a szabadságok szabad evolúciója, aminek semmiféle -- egyébként is parciális -- kulturális kánon nem vethet gátat, ilyesmi nem is lehetne legitim a humánum modern felfogásának keretei között. A legfőbb jó a szabadság és a tolerancia, míg a konzervatívok szerint ez a jó a kultúra és a szabadságok rendje. (Most nem foglalkozom a szélsőjobbal és a vallásos jobboldallal, amelyek politikán kívüli, korlátozottan argumentálható meggyőződéseknek rendelik alá a politikum szabályozását.)...

ITT OLVASHATÓ

MERT HA SOK SZÍV EGYÜTT HARCOL, OTT A VÉGÉN BIZTOS A GYŐZELEM! - FELSZÓLALÁSOM SÁNDOR MÁRIA DEMONSTRÁCIÓJÁN

SZABÓ TÍMEA BLOGJA
Szerző: Szabó Timi
2016.07.03.


Kedves barátaim - ápolók, orvosok, egészségügyi dolgozók, betegek, hozzátartozók, honfitársaim!

Amikor Sándor Mária megkért, hogy ápolóként szóljak ma hozzátok, megkérdeztem a kórházi kollégáimat, hogy miről is beszéljek.

„Emeld ki az ápoló mögött az embert. Hogy mindannyiunk mögött egy szenvedő család áll!” – mondta egy kolléganőm, aki két hete hagyta ott a Szent János kórházat, ahol én is segédápolóként dolgoztam.

„Beszélj a haldoklók ápolásáról, a lelki kimerültségről, az odaadásért cserébe járó megalázottságról” – folytatta egy másik.

„Megírhatod, hogy reggel 10-kor a karomon levő lépésmérő 11 kilométert mutatott, annyit rohangáltam fel-le a lépcsőn” – mondta egy harmadik, aki pár hete harminc év után is zokogva búcsúztatott el egy idős nénit, aki az ő kezét szorította az utolsó percekben.

Kérdeztem és jöttek a válaszok az odaadásról, a megbecsülésről. Az hiányzik a legjobban. Hogy ne nézzenek át az emberen, ne kiabáljanak állandóan. Hogy csak egy kicsivel lehessen többet aludni, hogy legalább heti kétszer a kórházi köpenyt letéve hazaérjünk időre az esti meseolvasásra.

És ahogy jöttek a válaszok, minden előttem volt újra...


ITT OLVASHATÓ

AZ ÉHEZŐ LELKEK LEGENDÁJA

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: rezeda
2016.07.03.


Tegnap megtörtént maga a csoda. Orbán Viktor odahagyta Dakota-országot, és elismert egy nálánál feljebbvalót, aki nem Putyin. Üzenetet küldött Dunakeszire, ahol görögkatolikus templomot szenteltek, a levelet pedig maga Tuzson Bence kézbesítette, aki úriember (hm) a kormányzati kommunikációért felel.
 
A postás ezt a szöveget olvasta fel: “A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Ezekkel a szavakkal kérjük Isten áldását új templomukra és az ünneplő gyülekezetre. Soli Deo gloria.”
 
Ezen a ponton apró zavar támadt az erőben. Mindez úgy hangzik, mintha az örökös miniszterelnök mondta volna valamely zűrös ünnepen a mikrofon mögött. Legalább annyira zagyva duma, szinte látni véljük egyetlenünket, amint furcsán félrebillent fejjel, ajkait nyalogatva zengi a légbe az ökörséget.
 
Viszont aki ezt a szájába adta, vétkezett ellene. Istenre gondolt, közben meg rázuhant a mennybolt, vagy csak sok Bachot hallgat, aki kézirataira tette a szignót rendre: SDG, azaz soli Deo gloria, tehát, egyedül Istené a dicsőség. Persze a zenész méltán volt annyira szerény, amennyire Orbánnak nem kellene.
 
Az a lehető legkevésbé sem zavarta az üzenőt, hogy az SDG a reformátorok hittételeinek összegzésére szolgál, ezek meg itt görögkeletiek. Templom-templom, Isten-Isten, így vélekedtek az okosok közösen. Jó lesz ezeknek ez is, akik pedig még a görögkatolikus megnevezést sem szeretik igazán, mert ők ortodoxok.
 
Annyira, hogy Magyarország a konstantinápolyi ortodox egyházhoz tartozik, mint a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa. Vezetője Arszeniosz Kardamákisz. SDG, ja. Semmi sem áll távolabb tőlük.
 
Ezek a nyugati és keleti keresztimádók nem igazán szeretik egymást. Olyannyira nem, hogy a hőskorban a keresztes vitézek, akik Jeruzsálembe indultak muszlimokat irtani, végül
Konstantinápolyban kötöttek ki, ahol testvéreiket az Úrban kaszabolták...
 

A "KÖZTÉVÉ" EGYRE JOBBAN TELJESÍT

GÉPNARANCS BLOG
Szerző: Gusztos István
2016.07.03.


Nem csoda, hogy a hatalmon lévő szervezetnek minden (köz)pénzt megér!

Egyedül hatékonyabban dezinformál és hülyít meg vadít is, mint az elképesztő, a hanyatló Európában páratlan fideszes médiabirodalom összes többi – „közszolgálati” vagy „magán”; utóbbiak is nagyrészt közpénzből – orgánuma együtt.

A július 1-jei esti „híradóra” Vágó István Facebook-bejegyzése („Napi migráncsozás a köztévén”) hívta föl a figyelmemet. Megnéztem. Megérte – régen nem láttam „köztévét”, legalábbis „híradót” és ki tudja, sporton kívül mikor nézek rá megint…

ITT OLVASHATÓ

BÚCSÚLEVÉL LÁZÁR JÁNOSNAK

MOST & ITT BLOG
Szerző: Föld S. Péter
2016.07.03.

 
Lassanként eljön a búcsúzás ideje, János. Azt mondtad, hogy szíved szerint elhagynád az Európai Uniót. Biztosan jól meggondoltad, hiszen ismerünk benneteket, tudjuk, semmit sem tesztek meggondolatlanul. Sok hülyeséget csináltatok az elmúlt hat évben, de előtte azt is mind jól végiggondoltátok. És bizonyára B tervetek is van már: ha majd eljön a kilépés ideje, már tudjátok, hogy honnan fogtok lopni.
 
Megértelek János, az unió erre használatos készletei fogyóban, új vadászterület kell. Olyan, ahol van folyó, a földje jó, s legelőin fű kövér.
 
Ilyenkor azt szokás mondani, hogy jó volt veletek, János. Az udvariasság ezt kívánná, de ez nem lenne igaz, Inkább, hasznosnak mondanám a veletek eltöltött időt. Sokat tanultunk tőletek, és sok mindenre megtaníthatjuk gyerekeinket, születendő unokáinkat: ne ilyenek legyetek!
 
Tanultunk szociális érzékenységet: akinek semmije sincs, az annyit is ér. Te mondtad ezt, János néhány évvel ezelőtt, és azóta fényesen bizonyítottátok, hogy nem a levegőbe beszéltek.
 
Tanultunk bátorságot is, hiszen, ugyancsak évekkel ezelőtt, te nevezted Csányi Sándort Magyarország elsőszámú uzsorásának. Nem hirtelen felindulásból mondtad mindezt, hanem, mint az óvodában, ezúttal is úgy kezdődött, hogy valaki visszaütött: előbb Csányi mondta rólad, nem kevés gúnnyal a hangjában, hogy milyen szépen kitaláltad ezt a trafiktörvényt.
 
Tőled tudjuk azt is, hogyan kell használni a lézerblokkolót - innen a ragadványneved: Lézer János – és azt is megtanultuk, hogy a jó magyar ember fácánra vadászik. Nem szoknyákra, bár egy időben ez is elterjedt rólad, londoni utazásod alkalmával. Tudod, amikor azt az emlékezetes kétmilliós hotelszámlát csináltad, máig nem tudni, milyen fontos ügyben...
 

MÉG HOGY STADIONOKAT! AZT NÉZZÉTEK, MENNYI TEMPLOMOT ÉPÍTÜNK!

MAGYAR NARANCS - VILLÁMNARANCS BLOG
Szerző: villamnarancs.hu
2016.07.03.


Balog Zoltán kezeli a lelki éhséget: etet.

„Az elmúlt hat évben 1018 templom újult meg a Kárpát-medencében, közülük 60 újonnan épült - mondta Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter szombaton a dunakeszi Szent Péter és Pál görög katolikus templom felszentelésén, majd hozzátette, hogy „mindez lelki éhséget mutat”.

Azt viszont már nem tette hozzá, hogy e lelki éhséget piszkos anyagiak nélkül aligha lehetett volna csillapítani, mint ahogy arról sem beszélt, hogy mégis mibe fájt ez az 1018 felújított, illetve 60 újépítésű ingatlan az adófizetőknek...


ITT OLVASHATÓ

A BREXIT UTÁN JÖHET A HUXIT?

SZEGEDI KATTINTÓS BLOG
Szerző: Trombitás Alfréd
2016.07.03.


Lázár (Kilépő) János nyilatkozata után egyértelmű, hogy a magyar kormány hajlandó a legvégsőkig elmenni a kvótaellenes népszavazás sikere érdekében.  A Miniszterelnökség első emberét az sem zavarta különösebben, hogy a brit népszavazás eredménye és a menekültválság között nincs lényegi összefüggés, ám az komoly veszély, hogy amennyiben Nagy-Britannia ténylegesen elhagyja az EU-t, a kelet-európai munkavállalók migránssá válhatnak a szigetországban. Az az ember érzése, hogy bármi történik a világban manapság, a Fidesz vezetői mindent a menekültválságra fognak visszavezetni csak azért, hogy sikerre vigyenek egy teljesen értelmetlen népszavazást.

Tudjuk, a kommunikáció szerepe annál fontosabb, minél kevésbé zajlik érdemi kormányzás egy országban. Nálunk már lassan két éve csak a kommunikáció számít, ezért nő egyre inkább a Rogán Antal, Habony Árpád, Andy Vajna triójának befolyása a kormányon belül. Úgy tűnik, Lázár János megelégelte, hogy neki csak az a küzdelmes és népszerűtlen küldetés jutott, hogy minél rövidebb idő alatt minél több állami alkalmazottól szabadítsa meg a központi költségvetést. Igyekezetében odáig jutott, hogy elismerte: magánszemélyként az Európai Unió elhagyására szavazna, ha nálunk is megkérdeznék a nép véleményét a tagságról.

Apróságnak tűnik, de illik megjegyezni: Lázár János magánemberként akkor nyilatkozhatna erről a kérdésről, ha történetesen nem ő lenne a kormány második legnagyobb hatalmú embere. Nem véletlen, hogy az ellenzéki pártok igyekeztek tőkét kovácsolni Lázár elsietett nyilatkozatából, és lemondásra szólították fel a minisztert. Ha ugyanis Lázár elhagyná a kormányt, már nyilatkozhatna ebben a kérdésben magánemberként. A kormány uniós politikáját (és uniós forrásait) felügyelő miniszterként viszont ahhoz az iskolaigazgatóhoz hasonlít, aki saját intézménye bezárásáért kampányol, csak azért, hogy jó pontot szerezzen a főnökeinél.   

Lázár kicsit túltolta a biciklit, ami persze nem azt jelenti, hogy vak komondor módjára nekiszaladt volna az ajtónak. Nagyon tudatosan hergeli a magyar lakosságot az uniós intézmények ellen azt remélve, hogy így mozgósítani tudja az ősszel esedékes népszavazáson a menekültügyben rendkívül érzékeny magyar polgárokat. Célja az, hogy a menekültkérdésre felfűzve lényegében az EU elleni népszavazássá alakítsa azt a tét nélküli voksolást, mely azt a kvótarendszert utasítaná el, mely nem kötelező érvényű az ország számára...

ITT OLVASHATÓ

LÜTYŐ BRONZBA ÖNTVE

SZÍNEK ÉS FOLTOK BLOG
Szerző: Göbölyös N. László
2016.07.03.


Múzeumot kaptak a Saint-Tropez-i csendőrök

Louis de Funés bronzszobrot kapott Saint-Tropez-ban, ahol június utolsó napjaiban nyitották meg a Csendőrség Filmmúzeumát. A francia Riviéra egykori kis halászfaluja jól tudja, hogy mit köszönhet a folyamatosan nyüzsgő, utánozhatatlan gesztusaival intézkedő Ludovic Cruchot törzsőrmesternek (magyar változatban Lütyőnek), és lelkes, ám hozzá hasonlóan kétbalkezes csendőrrajának.

Mint Gwenaelle Van Bustsele asszony, a múzeum kurátora, a Le Figarónak elmondta, a múzeum ötletét az adta, hogy ma, szerte a világon, ha Saint-Tropez nevét kiejtik, mindenkinek a legendás csendőr jut eszébe, ezért a mozi mítoszainak kedvelői minden bizonnyal elzarándokolnak az emlékházhoz. Az épület 1789 és 2003 között valóban a csendőrségé volt, és itt forgatták Jean Girault filmjeit. De azért azt sem szabad elfelejteni, hogy ugyancsak Saint Tropez-hoz kötődik az 1950-es évek nagy francia botrányfilmje, Roger Vadim ..És az isten megteremtette az asszonyt című alkotása, amely a maga korában merész jeleneteivel szex-szimbólummá tette Brigitte Bardot-t. 1969-ben pedig egy nem kevésbé híres lélektani krimit forgattak Saint-Tropezben, A medencét, Jacques Deray rendezésében, Alain Delonnal és Romy Schneiderrel a főszerepekben. Róluk is megemlékezik a múzeum...

ITT OLVASHATÓ

LEHET VERNI A MELLÜNKET ÖSSZNEMZETILEG, DE A NAGY NEMZETI KORRUPCIÓ FELZABÁLTA A JÖVŐNKET

KOLOZSVÁRI SZALONNA - VIBRÁTOR BLOG
Szerző: Forgács Erzsébet
2016.07.03.
 
 


 


 

MEGHALT ELIE WIESEL

HVG ONLINE
Szerző: hvg.hu
2016.07.02.


87 éves korában meghalt a Nobel-békedíjas Holokauszt-túlélő, Elie Wiesel. A szókimondó író több mint ötven könyvet írt, legismertebb műve az Éjszaka, amelyben a náci koncentrációs táborban szerzett élményeit írja le.

Elie Wiesel 1928 szeptemberében született az erdélyi Máramarosszigeten, s élete akkor változott meg, amikor az Erdélyt visszafoglaló magyar katonaság gettóba zárta a helyi zsidókat. 1944 májusában több családtagjával együtt Auschwitz-Birkenauba, deportálták, majd nyolc hónappal később Buchenwaldba szállították át. Apját, Slomót egy német katona verte agyon 1945 januárjában.

A második világháború után egy franciaországi árvaházba került, s itt újra találkozott két nővérével, Hildával, és  Beatrice-szel.  Wiesel csak az 1950-es években kezdett írni a zsidóság szenvedéseiről, s ő volt az egyik első, aki a mai értelemben használta a holokauszt szót. Első jelentős műve a jiddis nyelven írt „És a világ csendben maradt” volt...

ITT OLVASHATÓ

ÖRÖMÖD ÖRÖME AZ ÖRÖMÖM

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: JÁMBORANDRÁS
2016.07.03.


Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az elmúlt hetekben többször is boldog magyar állampolgárokkal ünnepelhettem az utcán. Ott voltam a négy magyar válogatott meccs után az utcán, és örülhettem a válogatott sikereinek, és ott voltam tegnap a Budapest Pride-on egy csomó boldog ember között, akik egy napon egy évben büszkén megélhetik azt, hogy a szerelmük kezét foghatják az utcán, vagy úgy nézhetnek ki ahogy szeretnének, és nem kell szoronganiuk azon, hogy meg fogják-e szólni őket, vagy hogy ki fog csúnyán rájuk nézni.

Én szerencsésnek érzem magam, mert mindkét csapat örömét átélhettem, és tudom, egy jó nagy adag ember van a magyar társadalomban, akik mindkettőt átélhették (a Pride szervezői, vagy a felvonulást biztosítók között is bőven vannak ilyen emberek, az ismerőseim, a barátaim például).

De ez a cikk nem is arról fog szólni, hogy nem magyar, aki nem örül a válogatott sikerének, vagy saját politikai elvei alapján ellene szurkol, és nem is arról fog szólni, hogy aki buzizik az mind suttyó, buta ember, aki csak gyűlölködni akar. Mert mindkettő felvetés hülyeség.

Ez a cikk arról fog szólni, hogy mi közösen, fociszurkolók, buzik, nácik, és a magyar válogatottnak nem szurkolók itt élünk ebben az országban. Együtt vásárolunk a boltban, együtt adózunk, együtt gondolkodunk, #egyuttvagyunk. A valódi #egyuttvagyunk-ban ugyanis benne vannak azok is, akik nem akarnak #együttvanni.

De nem is arról fog szólni, hogy ne mondd el a véleményed, ha neked valami nem tetszik, ha nem tudsz örülni a válogatott sikerének például, vagy nem tetszik, ahogy a jobboldal megpróbálja létrehozni a válogatott sikerének ultranacionalista felhasználásával azt a hamis dillemát, amelyben a jó emberek a válogatottnak szurkolnak, a rossz emberek pedig ellene, és megpróbálja ezt a jó-rossz felosztást beletuszkolni a jobb-bal tengelybe, mintha aki baloldali lenne, az hazaáruló, aki jobboldali, az magyar. Mert ezt el lehet mondani és ér is elmondani. Ahogy bár én nyilván nem értek egyet vele, ér elmondani azt is, hogy valaki politikai elképzelése alapján nem fogadja el a melegeket.

Egyszerűen csak érdemes észben tartani, hogy a közös mentális állapotunkat, a politikai helyzetünket, meg az ország állapotát az örömök javítják. A szorongásból, ami ennek a meggyötört, balsors által tépett országnak az állapotát jellemzi, az örömök, a boldogság tud minket kirángatni. Ezek adnak erőt kinézni a mocsárból, és cselekedni saját, illetve a közösségünk sorsáért...

ITT OLVASHATÓ

BALOLDALINAK LENNI

PUPU BLOGJA
Szerző: PuPu
2016.07.03.


Sokan állítják, hogy korunkban értelmét vesztette a baloldaliság fogalma, nincs már klasszikus értelemben vett munkásosztály sem, a nehéz fizikai munkát lassan-lassan átveszik a gépek az embertől, a társadalom egyre inkább képes kielégíteni tagjainak szükségleteit - és így tovább, egészen az álomvilágig, melyben boldogan ölelkezik a gazdag a szegénnyel, a polgármester a közmunkással, az oroszlán a gazellával, a migráncs Orbán Viktiorral...
Így aztán baloldaliságra sincs szükség, ennek következtében jobboldaliság sincs, helyette van a társadalom természetes viselkedésmódja, a magyarember, aki hősiesen védi hazáját részben a migráncsoktól, részben az idegenszívű tuggyukkiktől, akik a liberalizmus ostoba eszméjével akarják elbódítani a választópolgárokat, leánykori nevén a népet.
Méghogy ne kelljen mindenkinek egyszerre lépni, talp a talpra, a Vezér kürtszavára - olyan Istenfia nincs.
Jómagam mégis azt hiszem, hogy baloldalinak lenni nem egy elavult eszme hívét jelenti.
Aki baloldali, az nem olyan, mint egy borostyánba dermedt hangya, a baloldaliságh nagyon is élő szükséglete a társadalomnak, sőt, a mai magyar valóságot szemlélve egyre inkább létszükségletnek tűnik.

Baloldalinak lenni - nem köthető pártokhoz, a baloldaliság világszemlélet és értékrend, mely a közösség érdekeit állítja első helyre.
Értékei közül számomra első az esélyegyenlőség, mely nem egyenlő az anyagi egyenlőség szépen hangzó, de minden területen soha meg nem valósítható álmával.
Lehet követelmény a törvény előtti egyenlőség, például, lehet egyenlő választójoga mindenkinek, de az, hogy ki milyen szerepet tölt be a társadalmi munkamegosztásban, eleve hierarchiába rendezi az embereket.
A hierarchiában elfoglalt pozíció pedig befolyásolja a javakhoz való hozzáférhetőséget, beleértve a szellemi javakat is.
Beszélhetünk mindenfélét, de a valóság mégiscsak az, hogy a Mészáros Lőrincnek nevezett Orbán Viktor ha száz gyereket is csinál is, mindegyik jobb helyzetben lesz, mint a te gyereked, mindegyik a saját lábán fog állni, mígcsak apuka nem fog ülni, de még utána is, hiszen egy iskolában megszerzett tudást nem lehet elvenni tőlük.
Jelzem, nem is kell, elég elvenni az ebül szerzett vagyont...


ITT OLVASHATÓ

DUMA HELYETT

TUAREG BLOG
Szerző: Tuareg
2016.07.03.


A becsületes hazánkfiai irigységgel nézik, ahogy a szomszéd országokban lassan lesittelik a fél politikai "elitet", mert közpénzt loptak. Úgy tűnik, rajtunk kívül mindenki megértette, hogy a korrupció a társadalom legsúlyosabb rákfenéje.

Valaha fölényesen röhögött a jómagyarembör a románon, meg a szlovákon, meg a többin. Hát azóta eltelt cseppnyi idő, és ami nálunk elmaradt, az náluk megtörtént. Eltakarították a hatalmát átmenteni akaró bolsevik bandát, a helyükre került újakat meg hozzászoktatják a Ne lopj! elvéhez. Karpereccel, rácsokkal, vagyonelkobzással, meg minden ilyesmivel, hogy érezzék a komoly törődést. Pedig ahogy a híradásokból kiderül, ott a nálunk szokványoshoz képest minimális összegek keringenek. A magyar "politikában" pártízezer euró nem tétel, a szomszédainknál meg főbenjáró bűn. Úgy tűnik, arra is rájöttek, hogy az egészséges társadalom felépítését bármekkora korrupció gátolja, nincs kis, meg nagy lopás, csak LOPÁS van, és az súlyosan büntetendő. Ja, és nincs én lopásom, Te lopásod sem, ahol mindenki csak a másikét veszi észre, a sajátjait meg körömszakadtáig védi.

Nálunk gyakran elhangzik az önmentegető érv: jójójó, oké, a mieink is loptak, de ez a Vérnarancs Banda, ez sokkal többet. Igaz. Ám a szomszédban ez csak annyit jelentene, hogy a kisebbet lopók 10 évet kapnak, a nagyobbat meg 20-at, és ücsizhetnek egymás mellett a cellában. Nálunk meg ez arra volna érv, hogy hatalomra juttassuk a kisebb rablót, merthát Ő kisebb. Aha. Javaslom még, hogy gyilkosok helyett alkalmazzunk biztonsági őröknek garázdákat, tolvajokat, satöbbiket, merthát Ők ugyebár a gyilkosokhoz képest mily jófejek is. Nem, nem azok. Ugyanúgy, ahogy magánviszonyainkban nem bízunk a kisebb bűnözőkben, pont ugyanúgy nem szabad ezt tennünk közviszonyainkban sem. És mindazon országok, amelyek ezt fölfogták, és komolyan be is tartják, minden tekintetben simán, és gyorsuló iramban hagynak minket állva, és zúgnak befelé Európába...

ITT OLVASHATÓ

AZ IGAZÁN FONTOS DOLGOK

INDEX HU
Szerző: Dezső András
2016.07.02.

 
Vannak az Igazán Fontos Dolgok. Ezek abban különböznek a Fontos Dolgoktól, hogy sokkal fontosabbak náluk. Az Igazán Fontos Dolgokkal az emberek nap mint nap találkoznak, hozzátartozik az életükhöz. A Fontos Dolgokkal is minden nap találkoznak, sőt, talán még jobban is érinti őket, mint az Igazán Fontos Dolgok. De az Igazán Fontos Dolgokkal ellentétben a Fontos Dolgokat nem feltétlenül ismerik fel. 
Azt, hogy mi az Igazán Fontos Dolog, valójában nem a politika dönti el, a politika legfeljebb csak igazodik ehhez. Ha kell, udvarol az Igazán Fontos Dolognak, ha kell, a zászlajára tűzi.
Vannak olyan társadalmak, ahol Igazán Fontos Dolognak számít például az, hogy az éppen hatalmon lévő politikai elit tagjai ne alakítsák át a közvagyont magánvagyonná. Vagy ahol Igazán Fontos Dolog az, hogy egy főügyész dolgozzon is. És olyan országokról is hallani, ahol Igazán Fontos Dolog lenne megtalálni és felelősségre vonni azokat az embereket, akik a Nemzeti Választási Irodához kopasz erőembereket küldtek elrettentésből...
 
Magyarországon is vannak Igazán Fontos Dolgok. Ilyen volt például a néhány száz forintos vizitdíj. A rezsicsökkentés. Vagy a netadó. És ilyen Igazán Fontos Dolog az is, hogy vasárnap ha lehet, inkább legyenek nyitva a boltok.

Persze kemény kormányzati kommunikációval bármilyen Dologból lehet Igazán Fontos Dolgot csinálni, de csak akkor, ha a nemzetközi történések is a malmunkra hajtják a vizet, ahogy ez a migrációs válságnál történt. Nem árt, ha ehhez van egy közmédiánk és egy kereskedelmi propagandatévénk, amit viszont csak úgy tudunk elfoglalni, ha nem számít Igazán Fontos Dolognak a sajtó függetlensége, szabadsága...

ITT OLVASHATÓ

ORBÁN RENDJE

HUPPA BLOG
Szerző: Ille István
2016.07.02.


A Vezér a Nemzeti Közszolgálati Egyetem idei végzős hallgatói előtt mondott beszédében azt találta fejéből kihangzani, hogy Magyarország a rendet képviseli a rendetlenné váló Európában...
 
...a Vezérnek fingja sincs, hogy a rend és a rendetlenség az ő politikai szintjén nem ellentétpár. A rendpártiság ugyanis nem arról szól, hogy le van-e porolva a miniszterelnöki iroda amúgy dekorációként szolgáló könyvespolca, vagy sem. A rend oráni szinten a média kordában tartását, a közalkalmazottak megrendszabályozását, az oktatásügy megfegyelmezését és egyéb diktatórikus feladatok ellátását jelenti. Ehhez képest, kérdem én, mégis, mi értendő orbáni szinten Európa nem ám csak az Unió, úgy en bloc egész Európa mert hát ő azután kurvára átlátja egész Európát, pláne, rendetlenségileg rendetlenségnek? Nincs felsöpörve az Unter der Linden? Esetleg nem ürítik a kukákat a Grabenen? Talán kutyaszaros a Champs-Élysées (basszus, Józsefváros, kapd már össze magad!) Persze, Orbán, a pocista, felettébb rendetlennek találhatja, ha Európában trehány módon, vasalatlanul akasztják ki valahova a Magyar Összeszerelő Köztársaság állami zászlaját. Igaz, a Vezér is rendetlen: elfelejti kiakasztatni az országházra a hovatartozás az Unio csillagos lobogóját.
 
Ezzel még nincs vége a mondandóbeli zavarnak. A Brexittel kapcsolatban kijelentette: ha leveszünk egy tisztet, újra kell gondolni a játszma kimenetelét. Feltételezem, a sakkra gondolt. Kádár szeretett sakkozni állítólag egész jól művelte eme elmesportot de ekkora marhaságot azért nem mondott volna. Levenni egy tisztet ugyanis azt jelenti, hogy támadásban vagyok. Nos, mivel az Unió a Brexit kérdésében mindenben volt, csak nem támadásban, az elveszíteni egy tisztettalán helyén valóbb lett volna. De hát, bármennyire is polisztirol a Kárpát-medence Géniusza, nem érthet miden sportkifejezést.
 
Azután még ott van a kabát kérdése, amit a Nagy Magyar Gondolkodó szerint újra kellene gombolni. Még ha mellényről beszélt volna, megérteném, mert az, biza, neki meglehetősen nagy van. De ő az Unió kabátjáról beszélt, ami alá eléggé erősen bekéredzkedett, és félő, ha újra gombolják, hát, ki fog lógni alóla...
 

A REZSICSÖKKENTÉS, A PROPAGANDA ÉS A NEMZETI KONZULTÁCIÓNAK HAZUDOTT AGYMOSÁS NEM MENTETTE MEG A VIDÉKET

KOLOZSVÁRI SZALONNA - DÜHÖNGŐ BLOG
Szerző: H. A.
2016.07.02.
 
 

KORRUPCIÓINFÓ: FIDESZ-KÖZELI CÉGEK NYERÉSZKEDHETNEK A TÚLÁRAZOTT ERZSÉBET-TÁBOROKON

ÁTLÁTSZÓ BLOG
Szerző: Vágó Gábor
2016.07.02.


Hadházy Ákos, az LMP antikorrupciós szóvivője szerint az államilag támogatott Erzsébet-táborok körül számos visszaélés gyanúja merül fel. Az Erzsébet programot a vonatkozó törvény alapján a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) kezeli, a táborokat az Erzsébet Üzemeltető Kft. működteti. A táborokban az Erzsébet program honlapja szerint idén eddig 45000 diák vett részt.  

A zöld párt politikusa a hozzá eljutott információkra alapozva azt mondja, hogy csak tízzel osztható számú csoportokat fogadnak a táborok, ezért fantom diákokat is “elvisznek” nyaralni. Hadházy szerint a csoportok névsorában olyan gyermekek is szerepelnek, akik valójában nem vettek részt a táborozáson. Ezzel szerinte tanárok és szülők tömegeit kényszerítik csalásra a programban.

Hadházy szerint a táborozó gyermekeknek ezer forintot kell fizetniük a szállásért, a többi költséget az állam pótolja ki. Ez összességében 4,4 milliárd forintot tesz ki éves szinten, a diákok szüleinek a programokért és az utazásért pluszban kell fizetniük. Hadházy elmondása alapján a szekszárdi gyerekek szüleinek például nyolcezer forintot kell fizetniük a buszos utazásért és a programokért...

ITT OLVASHATÓ

2020 FORRÓ NYARA

NEMGOGOL BLOG
Szerző: Toadwart66
2016.07.02.


"Magyarországon nem lesz népszavazás az uniós tagságról – jelentette ki Orbán Viktor Brüsszelben az uniós állam- és kormányfők találkozója után." (Orbán kijelentette: itthon nem lesz népszavazás a tagságról)

Miután 2020-ban a fejlesztéspolitikai rendszer megszűnése után jelentősen lecsökkent a Magyarország számára az Európai Uniótól lehívható keretösszeg és így a szabálytalansági eljárások miatt kirótt büntetések jelentősen meghaladták az elszámolt fejlesztési pénzek összegét, Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy sajnálatos módon az Európai Unió képtelen a magyar emberek érdekeit képviselni, ezért el kell gondolkodni azon, hogy Magyarország miképpen szüntethetné meg uniós tagságát.

A miniszterelnök szerint, mivel ő maga ebben a kérdésben egyedül semmiképpen sem dönthet, ki kell kérnie a magyar polgárok véleményét. A 2016-ban Nagy-Britanniában történt népszavazás példáján okulva, magát a népszavazás intézményét azonban bizonytalannak és megbízhatatlannak tartotta egy ilyen fontos kérdésben.

A már többször jól bevált nemzeti konzultációt sokkal megfelelőbbnek tartotta a döntéshez, és egyúttal a kilépés támogatására biztatta azokat, akik felelősen gondolkoznak Magyarország érdekeiről és jövőjéről. Történelmi rádióbeszédében elmondta, Magyarország 2010 óta jelentős áldozatokat hozott az Európai Unió érdekében és közben visszaverte Brüsszel folyamatos támadásait.

A 28 milliárd forintos kampány és a konzultáció Rogán Antal kabinetminiszter szerint kizárólag az emberek tájékoztatását szolgálta és az Unión kívüli élet előnyeit mutatta be. A miniszter függetlenségi harcként jellemezte az ország kiválását. A nemzeti konzultáció szokás szerint rendkívül sikeres volt. A 824 ezer visszaküldött kérdőív szerint a magyar emberek 89,7 százaléka a kilépés mellett döntött.

Az Európai Unió vezetői, az alapító országok külügyminiszterei, és az Európai Parlament üdvözölték a miniszterelnök döntését, bár ehhez a nemzeti konzultációt teljesen feleslegesnek tartották. Közösen kiadott közleményükben leszögezték, Magyarország kilépésének a részükről semmi akadálya sincs. Az Európai Unió intézményei mindent megtesznek a kilépési folyamat felgyorsítása és megkönnyítése érdekében...

ITT OLVASHATÓ

FIDESZ: A "BARÁTOK" BIRODALMA

VARÁNUSZ BLOG
Szerző: Fabius
2016.07.02.


L. Simon: A sajtóból tudtam meg, hogy menesztettek...
...Az aktuális legjobb barátról meg kiderült, hogy vagy tényleg hülye, vagy semmiből nem tanul. Milyen pech kell ahhoz, hogy valaki úgy bukjon le a vagyonnyilatkozatából természetesen hiányzó luxusvillával, hogy egy közvélemény figyelmével követett focista épp ott akarja kipihenni az EB és a bajnokság fáradalmait? Az külön szívás, hogy a helyszín kiderülésével rögtön megjelent pár vandál, akik kövekkel szórták meg az épületet. Most aztán lehet találgatni, hogy a Rakitic beszólásán - és a válogatott szereplésén - feldühödött horvátok, vagy a Lőrinc barát gazdagodásán és pofátlanságán berágó magyarok voltak a tettesek. Annyi azonban biztos már most, hogy a barátnak aggódnia ismét nem kell, az egymilliárd után a 700 milliós villa vagyonnyilatkozatból "kifelejtése" se jár semmilyen következménnyel. Még.
 
Mert Simicska és Spéder, vagy akár L. Simon példája is azt mutatja, a Birodalomban nem tudhatod melyik percig vagy barát. Mészáros Lőrincnek vajon van mentett beszélgetések biztosítása?
 

EZEK A SZELLEMI ÁRVÍZKÁROSULTAK MINDEN ÉVBEN BEBIZONYÍTJÁK, HOGY KÉPTELENEK FELNŐNI EURÓPÁHOZ

KOLOZSVÁRI SZALONNA - VIBRÁTOR BLOG
Szerző: Molnár Bálint
2016.07.02.
 
  

SZABADON GARÁZDÁLKODHAT A FIDESZ - HOVÁ SILÁNYÍTJÁK MÉG ORBÁNÉK EZT AZ ORSZÁGOT?

KANADAI MAGYAR HÍRLAP ONLINE
Szerző: Szigetvári Viktor
2016.06.02.


Milyen kormány az, amelyik eltűri, hogy pályáztatás nélkül kiválasztott cégek milliárdos haszonra tegyenek szert a külföldiek letelepítéséből, miközben az állam folyamatosan bukik az üzleten?!

Milyen kormány az, amelyik minden tisztség nélküli embernek állandó belépőt ad a Parlamentbe, és egyetlen felelős kormánytag sem tudja megmondani, hogy milyen jogon?!
 
Milyen kormány az, amelyik egy miniszterelnökhöz nyilvánvalóan közel álló embert, aki akár államtitkokhoz is hozzáférhet, nem világít át?!
 
Milyen kormány az, amelyik egyáltalán nem találja aggályosnak, hogy ugyanez az ember állami tulajdonban lévő műkincseket vihet haza és ingyen tarthatja esküvőjét a Szépművészeti Múzeumban?!
 
Milyen igazságszolgáltatás az, amelyik nem vizsgálja, ha egy elítélt bűnöző terhelő vallomást tesz Rogán Antalra és Habony Árpádra, s még csak meg sem kérdezi őket senki sem, miből élnek luxuséletet?!
 
Milyen igazságszolgáltatás, amelyik egyetlen kérdést sem tesz fel Habony Árpádnak a jövedelméről, a luxuséletéről, az újonnan alapított médiavállalkozások hátteréről?!
 
Miért várják el bárkitől, hogy tiszteletben tartsák a rendet, a rendszert és a törvényeket, ha ők maguk szabadon garázdálkodhatnak és nem tartanak tiszteletben senkit és semmit sem?
 
Hová silányítják még Orbánék ezt az országot?
 

LOPD EL A MAGYAROK PÉNZÉT, ÉS FOGD RÁ AZ EU-RA!

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: JÁMBORANDRÁS
2016.07.02.


A héten előbb Lázár János, majd Kovács Zoltán szóvivő eresztett el megjegyzést arra vonatkozóan, hogy ha lenne népszavazás az EU-ról, ők bizony a kilépésre szavaznának. Bár több kormánytag is tett ezzel ellentétes állítást, ezek a mondatok mégsem véletlenek, hanem valamilyen politikai terv részei. Én mégse azzal akarok foglalkozni, hogy vajon simán az EU-ellenesség meglovagolásáról van-e szó, vagy a kvótanépszavazást akarja EU-ellenes népszavazássá átalakítani a Fidesz, esetleg tényleg kilépésben gondolkoznak Orbánék. Egyszerűen csak arról akarok írni, mennyire cinikus mentalitás ez egy hat éve kormányzó párttól.
 
Az EU intézményrendszerével valóban vannak gondok, bár elvileg minden pozícióban választott képviselők, illetve választott képviselők által választott képviselők ülnek. Közös EU-s politika hiján, és a tagállami belső politikai rendszer által motivált Európai Parlamenti választások miatt nincs valódi demokratikus kontroll az EU-val szemben, és a távolság miatt nem is látnak bele az állampolgárok az EU ügyeibe. És azt is láthatjuk, az EU pénzosztása mennyire korrupt, és ezzel együtt mennyire hagyja ez a nagy bürokrácia a tagállami korrupciót. Erre talán nincs is jobb példa mint a felcsúti kisvasút története. Sőt, sajnos  a különböző törvényjavaslatok és lobbisták működése arra is rámutat, mennyire összefonódott a pénz világa és az EU bürokráciája, ha pedig a nagy válságokat nézzük sorra, egyszerűen nem látszik, hogy az EU intézményrendszere valóban a hétköznapi emberek számára fontos, és segítő döntéseket tudna hozni. Leginkább az derül ki, hogy lassan a különböző elit érdekcsoportok harcára korlátozódik az Unió politikai színpada.
 
Ezt használják ki a szélsőséges pártok szerte Európában, akik nem egy demokratikusabb unióért és nem a korrupció megelőzéséért, nem a munkavállalók jogaiért, a szegénység megszüntetéséért, vagy a lecsúszó középosztályok megvédéséért szállnak síkra, hanem egyszerűen ráfognak minden bajt az EU-ra, így csökkentve az otthoni politikai pártok és kormányok felelősségét a fenti kérdésekben. Ezek a szélsőségesek lényegében az Unió intézményeiben folyó elitharcot importálják nacionalista köntösben a tagállamok lakosságának, hogy elfedjék a valódi próblémákat egy nemzetállam kontra EU harccal...
 

ADATOK, KÉPEK, INNEN-ONNAN

A NYOMOR SZÉLE BLOG
Szerző: L. Ritók Nóra
2016.07.02.


Mindig felmerülnek ugyanazok a kérdések. Pl. ki a szegény? Mit tekintünk szegregátumnak? Mi a mélyszegénység? Meg lehet-e élni 47 ezerből? Hány fő foglalkoztatott van? Melyik gyerek tekinthető halmozottan hátrányos helyzetűnek? Hány gyermek éhezik ma Magyarországon? Hányan morzsolódnak le az oktatásból? Sorolhatnám hosszan.
 
Elemzések jelennek meg ezekről, ami mást, pl. valamilyen jogosultságot is meghatároz, ott az új definíció rendeletekbe kerül be, újraértelmezve az éppen regnálók akarata szerint a korábban ismert terminusokat, aztán látjuk a központi statisztikákat is mindig, ami sokkal kedvezőbb képet mutat, ami a valóságban van.
 
Vannak, akik ez alapján gondolnak erre az egész problémára. A hivatalosan kommunikált kép alapján. Sok beszélgetésen vettem már részt, szeretem fotókkal bemutatni a munkánkat, mindig a problématérképpel kezdve. Látom a döbbent arcokat, érzem a kételkedő kérdéseikből, bennük más kép élt erről. Ha valaki eljön, megnézni közelről, mindig megdöbben. Főleg, ha több napot is eltölt nálunk, belelát a mindennapokba, azokba a problémamegoldásokba a munkánkban, ami az ő életében fel sem merülhetne, másfajta anyagi kondíciók, másfajta szocializáció miatt.
 
Sokakat elgondolkodtat ez, „hát, én ezt nem így gondoltam”- mondják, -„nem hittem, hogy ilyen élethelyzetek vannak ma Magyarországon”. „Úristen, hát hol van itt az állam?- kérdezik – és kérdések tömkelegét zúdítják ránk, hol van a „Híd a munka világába” program, miért ülnek otthon a 16 évesek, miért szegregált az általános iskola, stb. Mert itt rögtön látszik, nem csupán személyes döntés kérdése a szegénység.
 
Valahogy ez a „mutassunk mást, jobbat, mint ami van”, nagyon megy nekünk. Egyre jobban. Minden szinten.
 
Nemrég a kezembe került egy elemzés, ami a KSH adatok alapján (is) ad képet a településekről. Láttam már korábban egy uniós pályázat keretében készült bemutatást is, annyi hazugsággal az általunk is ismert falvak kulturális életéről és szolgáltatásokkal való ellátottságáról, hogy többször megnéztem a borítóját, a dátumot, jól látom-e, mert nem értettem, mi ez az egész. Hogyan lehet internet hozzáférést mondani ott, ahol semmi efféle nincs, csodásan működő kultúrházat, mikor az épület is zárva van, és tökéletes szolgáltatás lefedettséget, mikor minden több sebből vérzik. Na, de ez már megszokott lett, tudjuk, az uniós pályázatokban az indikátorok teljesülnek, adminisztratív úton meg pláne, az meg a kutyát nem érdekli, mi van ott valójában az emberekkel...