2017. augusztus 5., szombat

FOHÁSZ A MAGYAR "BABILON" MEGMENTÉSÉÉRT

CIVILHETES BLOG
Szerző: Prof. Dr. Lakatos Gyula
2017.08.05.


Bíbortetvekhez hasonlók a hatalom kegyeltjei, igényesek, szemkápráztatósan luxusban élnek, és a mi lelkünknek, naivitásunknak erkölcsi szennyében láttak napvilágot! Ezért voltak "kiválasztottak" a nagy bűnre és folytatására.

Van is bátorsága némelyik elsatnyult lelkű és szellemű kokárdavitéznek, hogy elhitesse, ha van még, aki hisz neki, hogy azok ellenségei a hatalom önkényes és kizsákmányoló birtokosainak, akik elrontották az életüket! Nem azok, akiknek az életét tönkretették!

A nép meg olyan, nem birka, hanem hasonló a vágóhídra vonszolt baromhoz! A nép fejetlenségének és bűnének, megalkuvásának szarvánál fogva hurcolja maga után a hatalom "hentes-pribékje"! Lesz ez még másképpen is? Nem tudom!
Vannak, akik a háziebekhez hasonlatosak. Az állam, az egyház jól fizetett szolgái. Lelküket nem hevíti a közösség iránti együttérzés tüze. Nyakukba aggatott "abrakostarisznya" az élethivatásuk és életük értelme. Ilyen a bíró, a pap, a katona a tanár, ha megalkuvó! Ilyenek, a hivatásszerűen, kötelességszerűen, "hivatalos űrlapok rubrikáit kitöltögető" szolgalánc-csörgető "aktivisták", és állami, választott tisztségviselők serege.
A ragyogó díszteremben pedig arannyal. ezüsttel terített asztal körül vagy a bográcsos jóllakottságtól mulatnak, isznak, pálinkáznak, (ez is "hungarikum" mint milliók anyagi, szellemi szegénysége) a lelkiismeretlen tolvajok.
A kerítésen kívül, éhségtől keseredetten, kiszáradt testű tömegek, a nép könyörög, de már fenyeget.
Orrukat facsarja a fejedelmi ételek szaga, megkínzott testük, lelkük szeretne megpihenni a "boldogok" örömeinek árnyékában. Kínosan nehéz a dologtalan dőzsölést nézni, hitevesztett, reménytelenül is, dolgozó ínségnek! Ajka már hangos bosszút liheg hájas zsarnokára, rá is törne már a zabáló önkényre, ha a törvények magasra épített sövénye és a fegyverek látványa nem tartaná vissza...

KILENCMILLIÁRD FORINT JUT ERDÉLYI EGYHÁZI ÓVODÁKRA

24.HU
Szerző: D. Kovács Ildikó
2017.08.05.


A magyar kormány összesen 9 milliárd forinttal támogatja erdélyi és partiumi óvodák és bölcsődék létrehozását – írja a Hír TV honlapja. A pénzre történelmi egyházak pályázthatnak, de később egy másik pályázat is indul, amelynek során nem egyházi intézmények is nyerhetnek majd pénzt egy 8 milliárd forintos keretből.

A programról egyelőre nem sokat tudni, például azt sem, hogy milyen szakmai megfontolások alapján ítélték oda a pénzt az egyes intézményeknek. Egyedül a nyertes óvodák listája nyilvános.

TÍZEZRÉVEL VESZNEK EL A DIPLOMÁK A NYELVVIZSGA HIÁNYA MIATT

HVG ONLINE - ITTHON
Szerző: HVG
2017.08.05.


Továbbra is tízezrek nem vehetik át diplomájukat a nyelvvizsga hiánya miatt, a kormány viszont ragaszkodik ahhoz, hogy a 2020-as felvételin már kötelező legyen a nyelvvizsga.

44 ezer diploma ment veszendőbe 2006-tól – ez a Diplomamentő Program egyenlege. A mintegy 2,5 milliárd forintos állami pénzen megvalósult program azért indult, mert 2014-es adatok szerint 2006–2013 között mintegy 50 ezer végzett diák nem tudta átvenni a diplomáját a végzettséghez szükséges – általában egy középfokú – nyelvvizsga hiányában. A kormány ezért azt találta ki, hogy ingyenképzéseket ad ezeknek a diákoknak. Nagy részüket azonban ez a lehetőség sem érdekelte, alig tízezren jelentkeztek a nyelvi képzésekre, s közülük is csupán 6363-an szerezték meg a diplomához szükséges nyelvvizsgát.

Az alaphelyzet azóta sem javult, sőt. Továbbra is ezrével jönnek ki a diákok az egyetemekről úgy, hogy nincs nyelvvizsgájuk, és így diplomát sem kaphatnak. Az Oktatási Hivatal legfrissebb adatai szerint az utóbbi három évben mintegy 30 ezer ilyen diák volt, ráadásul egyre növekszik a számuk. 2014-ben 8500-an, 2015-ben 9354-en, 2016-ban pedig 11 708-an nem tudták átvenni diplomájukat a nyelvvizsga hiánya miatt. Az azonban kérdés, hogy ők számíthatnak-e majd állami támogatásra, a diplomamentés ugyanis tavaly év végén véget ért, s abba ezeket az évfolyamokat már nem vonták bele. Ha így folytatódik, akkor rövidesen újra lesz 50 ezer olyan diák, akinek szüksége lehet valamiféle diplomamentésre...

BALOG HELYESEN TUDJA, KI ADTA A TÍZPARANCSOLATOT, CSAK NEM ARRA HASZNÁLJA, AMIRE VALÓ

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Pozsár László
2017.08.05. A kereszténység nem állami ideológia, hanem új élet

A tegnapi napon több ellenzéki sajtótermék kaján kárörömmel számolt be Balog Zoltán vélt tévedéséről, miszerint Balog tévesen tulajdonította volna a tízparancsolatot Jézus Krisztusnak.

Azonban a témában járatlan ellenzéki sajtó téved ebben a kérdésben. Alaposabb vizsgálat után a Biblia szövegeinek összefüggéseiből jól látható, hogy valóban Jézus Krisztus volt az, aki Mózesnek adta a tízparancsolatot tartalmazó kőtáblákat.

A tízparancsolat első parancsolata ugyanis azt a valakit jelöli meg a parancsolat szerzőjeként, aki kihozta Izrael népét Egyiptomból:
“Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéből, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.” (2Móz 20:2-3)
Pál apostol az újszövetség lapjain egyértelművé teszi, hogy valóban maga Krisztus volt az, aki kihozta a zsidó népet az egyiptomi szolgálatból, és vezette őket végig a pusztai vándorlás alatt, aminek során a Sínai hegynél a tízparancsolatot is kapták.

Egyiptom kormányzata Mózes idején a legkeményebb diktatúra volt, ahol a zsidó nép sanyargatott rabszolgaként tengődött. Mózes – bár zsidó volt – a királyi udvarban nőtt fel, mert Isten gondviselésének köszönhetően még csecsemőként örökbe fogadta a fáraó lánya. Mózesnek mindene megvolt, amire az esendő emberi természet vágyhat: vagyon, hatalom, reményteli, gazdag jövő. Szolgák serege leste a kívánságát. Azonban Mózes nem tudta elnézni az elnyomást és az erőszakot, amit az egyiptomiak a zsidókon gyakoroltak.

Egy nap Mózes végül erővel próbált igazságot tenni, de ezzel csak jogfosztottá és számkivetetté tette magát, elveszítette minden kiváltságát és menekülnie kellett. Negyven évvel később egy égő bokorból hallatszó hang megszólította, és Mózes úgy döntött, hogy vállalva az életveszélyt, a megvetést, az egyiptomiak és a zsidók utálatát, azt teszi, amit a mennyei útmutatás mond. A teljhatalmú fáraó elé állt, és újra meg újra ultimátumokat adott neki...

E HETI NÉMETH SZILÁRD: AKI NEM FIDESZES, ELRONTOTTA AZ ÉLETÉT

ZÁRÓJEL BLOG
Szerző: Mátrai Anna
2017.08.05.


A Fidesz azt kommunikálta Németh Szilárd szájával, hogy az ország nagyobbik fele saját hibájából elrontotta az életét. 

A kinyilatkoztatás

Németh Szilárd, a nemzetbiztonsági bizottság alelnöke a Kossuth rádióban beszélt a legutóbbi ülésről. A csütörtöki ülésen, amin hajlandók voltak részt venni a fideszesek, az országgyűlési választási rendszer informatikai védelme volt a fő téma.

Németh Szilárd és a Fidesz-közrádió riportere az alábbi párbeszédet ejtette meg (3 perc 10-másodperctől):

1. “00948051_7927525”


„Riporter: Egyébként, ha már említi a Soros-témákat: volt abban valami előrelépés, kiderült, hogy valójában az ellenzék mit szeretett volna ezekben a témákban, és születtek valamilyen döntések?

Németh Szilárd: Hát botrányt kavarni, hát ezek a témák mind ilyen újsághíreken, mind ilyen hírlapi kacsákon vagy rosszindulatú ellenzéki hazudozásokon alapulnak. Ez kiderült egyébként az ülésen is, mert minden egyes kérdésükre… és mindig meg szokták kapni a választ, tehát emiatt ülést összehívni nem szükséges, ha van egy rendes ülés, akkor mindig van egy olyan napirend, hogy bármit, még egy ilyen, hogy mondjam, tehát a fodrász szalonokban vannak ezek a pletykaközpontok általában, illetve egy-egy liberális…

APÁNAK MINDIG IGAZA VAN - CSÁNYI VILMOS VÁLASZTÁSRÓL, POLITIKÁRÓL ÉS AZ EGYSZEMÉLYES CSOPORTOKRÓL

168 ÓRA ONLINE
Szerző: BARÁTH JÓZSEF
2017.08.05.


Miképp lehetséges, hogy szegény és kiszolgáltatott emberek nem olyanokra szavaznak, akik azt ígérik nekik, hogy nagyobb részt kaphatnak majd a közösből, hogy bőségesebb lesz a közös kosár, hiszen a gazdagok többet tesznek majd bele? Miért állnak a nélkülözők azok mellé, akik az amúgy is tehetőseknek ígérnek adócsökkentést? E kérdéseket tette fel magának néhány éve Jonathan Haidt amerikai szociálpszichológus, és a választ az evolúció során szabálykövető közösségi lénnyé vált ember természetében találta meg. Arra jutott, hogy a morális, igazságos viselkedésről vallott véleményünk alapjai genetikusan programozottak. A gondoskodásra való készség az utódok felnevelésének feltétele. Az igazságosság elve segít a közösségeknek a haszonleső potyautasok kiszűrésében. Ezt tudják a jobboldaliak és a balliberálisok is. A konzervatív elvekre hivatkozó politikai oldal azonban mást is felismert: szabálykövetés nélkül nincsen emberi társadalom. Genetikusan adott a lojalitás, a tekintélytisztelet és a szentség iránti igény is. Csányi Vilmos humánetológus szerint nagyot tévednek azok a politikusok, akik ezen adottságokat szeretnék meghaladni.

Miért lehetséges, hogy választások idején néha hatásosabb felmutatni a nemzeti zászlót, mint arányosabb közteherviselést ígérni? Miért működik jobban, ha valaki az ország függetlenségére, egyszer volt nagyságára hivatkozik, mint ha erősebb szociálpolitikát ígér?

– A nemzeti zászlót egyszerű megérteni. Az ember kulturális evolúciója során millió éveken át kis csoportokban, közösségekben élt. Ezeknek a belső szerkezete, döntési mechanizmusa, hiedelemrendszere évmilliók alatt rögzült és egy része genetikailag fixálódott. Ma is nagyon szeretnénk közösséghez tartozni. Aztán persze amikor kiderül, hogy ez alkalmazkodást és alkalmanként önfeláldozást jelent, akkor kijelentjük, inkább mégis valami mást szeretnénk. Mindez annak, a természetes körülményei közül kiragadott lénynek a kínlódása, aki egyre csak keresi a csoportját. Az ősidőkben olyan burokban éltünk, amelyet a nagyjából harmincfős család, illetve a nagyobb közösségünkhöz tartozó száz-százötven ember alkotott. Azt gondoltuk, bent minden jó, kint minden rossz, és passz. Most a Földön hétmilliárdnál többen vagyunk, és drámaian nagy szociális távolságokat tehetünk meg. Elutazhatunk más kontinensekre, Kínába vagy az Egyesült Államokba, és jönnek a migránsok, akik új kulturális környezetbe próbálnak beilleszkedni. Ami persze nem megy. Nem azért, mert rosszak vagy gonoszak, hanem azért, mert a velünk született késztetések nem erről szólnak. Nem arra szelektálódtunk, hogy néhány évenként megváltozzék körülöttünk az egész környezet, és nekünk ahhoz kelljen alkalmazkodnunk. Hogy újra és újra át kelljen alakítani kapcsolatrendszerünket, hiedelmeinket, egész magatartásunkat. Az ősi közösség hihetetlenül stabil, egész életre szóló védelmet jelentett. Most nincs ilyesmi, de a már megszerzett kultúránkhoz ma is ragaszkodunk...

MAGYAROK, VÁSÁRLÁSRA FEL?

AZ ÉN PÉNZEM BLOG
Szerző: Az Én Pénzem
2017.08.04.


A legfrissebb adatok szerint már tényleg látványos bővülést produkál a tartós fogyasztási cikkek forgalma. A forint mostani erősödése pedig elemzők szerint az árakra is kedvezően hathat majd, de ez tovább növelheti a külföldi netes boltok forgalmát is. Megnéztük, mit produkált az euróhoz képest az elmúlt években a forint, és mire érdemes még figyelni.

Az idén júniusban az előző évinél 8,5 százalékkal többet adtak el nem élelmiszerekből a boltokban. Ürmössy Gergely, az Erste vezető makrogazdasági elemzője kiemelte, hogy a kiskereskedelem növekedésének júniusi tempója (ez a naptárhatást is figyelembe véve kereken hat százalék lett) meghaladta a várakozásokat. Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője hangsúlyozta: a hathavi összesített adatokból is jól látszik a nem élelmiszerek, így a tartós fogyasztási cikkek népszerűsége.

Az elmúlt hetekben bekövetkezett forinterősödés Németh szerint az importból származó termékek beszerzési árára kedvező hatással van. Úgy véli, ennek következményeként az online és csomagküldő boltok forgalma is emelkedhet a következő időszakban. Németh Dávid azonban arról is beszélt, hogy nemcsak a magyar, hanem a külföldi netes boltok forgalmát is növelheti az erősebb forint.

Ez nyilvánvalóan így van, bár nehéz elválasztani, hogy a mi írható a vásárlói szokások változásának és mi a forint erejének számlájára. Az viszont biztos, hogy sokan örülhetnek annak, hogy külföldön többet kapnak a magyar fizetőeszköz ellenében. Ez a turizmust is fűtheti, hiszen – mint már csúcsszezon előtt megírtuk (azóta pedig még tovább erősödött a forint) – aki az idén ugyanoda megy külföldre nyaralni, az a tavalyi főszezonhoz képest csak a forint ereje következtében úgy élheti meg, mintha körülbelül öt százalékos engedményt kapna...

ONLINE VÁLASZTÓK

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Forgács Imre
2017.08.05.


A parlamenti demokrácia klasszikus elmélete azt feltételezi, hogy a társadalmi nyilvánosság csakis a közjó szolgálatában állhat. A „nyilvános okoskodás” színterei (pártok, szabad sajtó, érdekképviseletek) hivatottak arra, hogy közvetítsék a választói csoportok véleményét a politikai döntéshozók számára. A parlamentben a képviselők „okos gyülekezete” elméletileg mindezek mérlegelése alapján alkot törvényeket. A politológiai tankönyvek szerint a nyilvánosság fórumain lehet és kell is ellenőrizni a választói akarat érvényesülését.

A nyilvánosság látszata


A demokrácia hagyományos „nyugati” modelljét gigabájtokban mérhető szakirodalom dicséri. Azt viszont nem tudjuk, hogy fennmarad-e egyáltalán ez a jó kétszáz éve működő rendszer. A választások sorsáról ma - némi túlzással - programozók döntenek, amikor automatizált kampány-üzenetek millióival árasztják el az egyre inkább internetfüggő szavazókat. A közösségi média láthatóan minden eddigi igazságot és elméletet felülír. Az Oxfordi Egyetem kutatói kimutatták például, hogy az amerikai elnökválasztási küzdelemben mindkét jelölt használta a legfejlettebb számítógépes robotokat - többek között - célzott Twitter-üzenetek „sorozatgyártására”. Donald Trump kampányában azonban a Hillary Clintonénál ötször többet költöttek a manipuláció internetes technikáira. Mint kiderült, ez hatásosabbnak is bizonyult a hagyományos tévévitáknál. A felmérések szerint az amerikai választók közel fele a közösségi média - senki által nem ellenőrzött - híreiből tájékozódik.

Köztudott, hogy a technológiai fejlődés már a 20. században is forradalmasította a politikai kommunikációt: a tartalmak helyett a média, mint eszköz vált meghatározóvá. A goebbelsi propaganda például jórészt a rádiónak és a hangosfilmnek köszönhette az aljas politikai üzenetek gyors terjedését. A tragikus sorsú John F. Kennedy választási győzelme sem a Demokrata Párt programjának átütő erejéről szólt. A fiatal elnök és gyönyörű felesége az „álompár” szerepét alakította sokak számára hitelesen: elsősorban tévészerepléseikkel ejtették rabul a közönséget. A nyolcvanas évek Amerikáját egy másik politikus sztár, Ronald Reagan uralta. Igaz, hogy - Donald Trumphoz hasonlóan - ő is alkalmatlan volt az elnöki feladatok ellátására, ám közepes filmszínészként kiválóan értett az imázsépítéshez. A szavazók rajongtak érte, és egyáltalán nem foglalkoztak holmi költségvetési deficittel, ami egyébként az első reagani ciklus alatt jó ötszörösére emelkedett...

VÉR, KÖNNYEK, LETÉPETT HERÉK A MEDENCÉBEN

VARÁNUSZ BLOG
Szerző: Fabius
2017.08.05.


...Balra Verrasztó Dávid Rióban, jobbra Budapesten. Bálnahájjal borzasztó égés az olimpián, úszó kinézettel gyönyörű ezüst itthon a vb-n. Elég kontrasztos különbség, ugye? Amiben nincs különbség az az, hogy "edzőbá" mindkét állapotért és eredményért megkapta a fizut függetlenül attól, hogy az elnököt éppen hogy hívták. Most meg megint azért lázadnak, hogy az aktuális elnökkel se'nem lehet együtt dolgozni, mert brühühü. Igen, ezek képesek dolgozásról beszélni úgy, hogy a hazai rendezésű csilliárdos vb-n kétszer felcsendülő magyar himnusz egy amerikai edzőnek - nerszótárban: migránsköcsög - köszönhető. Szóval, mókusmackók, csak ideje lenne eldönteni egyszer és mindenkorra, kivel is tudtok ti dolgozni, és menni kéne a picsába tenni a dolgotokat.

Mert ezt a huzakodást már baromira unjuk!

E-JEGYBEN UTAZÓK

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: V. Naszályi Márta
2017.08.05.


...Érthető, hogy a kapkodva készült on-line rendszer rosszul működik, de bűncselekmény gyanúját is felveti, hogy a személyes adatok biztonsága sérült. Szánalmas a BKK kommunikációja, egy sérülékeny rendszerért a létrehozók a felelősek: hiába gyártanak összeesküvés-elméleteket, nevetséges dolog egy diákra, összehangolt külföldi hekker-támadásokra vagy a pirézekre fogni, hogy személyes adatok tömegei szivárogtak ki.

A nyilvánvaló hibák mellett az egész történet nagyobb kárt okoz, mint gondolnánk. Az elektronikus jegyrendszer ugyanis nem egyszerűen egy on-line jegyvásárlási lehetőség, hanem komplex közlekedésszervezési eszköz. A közösségi közlekedés szervezéséhez is szolgáltat adatokat, lehetővé teszi egy, a mainál érzékenyebb kedvezményrendszer működtetését és összehangolható a fővárosi parkolási és behajtási rendszerrel is. Például, ha valaki egy nap sorra veszi a jegyeket, akkor ez a rendszer okosan nem von le tőle több pénzt, miután elérte a napijegy árát az aznapi befizetéseivel. Egy szmogos nap esetén egyszerűen beállítható, hogy az ingyenes közösségi közlekedés miatt a bérletesek megvásárolt ideje egy nappal tovább tartson, és hasonlók.

Ezt az elfuserált rendszert viszont hiába farigcsálják, ami alapvetően rossz, abba kár további energiát fektetni. Ráadásul ez a fiaskó aláásta a közlekedőknek az e-jegybe vetett bizalmát, ami talán a legnagyobb károkozása a felelős döntéshozóknak.

Ki tehát a felelős azért, hogy Budapesten nem működik a hatékony közlekedésszervezést és az utazók kényelmét szolgáló elektronikus jegyrendszer?

TITKOS MEGFIGYELŐRENDSZERT ÉPÍT A KORMÁNY AZ ADATVÉDELMI HATÓSÁG SZERINT

INDEX.HU
Szerző: DSZ
2017.08.05.Fenntartásait jelezte az adatvédelmi hatóság a nemrég beterjesztett belügyi tárgyú törvénymódosítással kapcsolatban. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke több problémát is jelzett a BM-nek küldött levelében - szúrta ki a Hvg.hu.

A BM új tervezete szorosabb megfigyelés alá vonná az állampolgárokat. Úgy változtatnának a polgárok személyi adatairól szóló törvényen, hogy a jövőben központi helyen tárolhassák az egyes szervek által készített kép- és hangfelvételeket.

Jobban figyelné polgárait az állam

A BM szeretné, ha központi helyen tárolnák a különböző szerveknél lévő adatokat.Tovább

Ennek alapján a rendőrség, a közterület-felügyelet, a személyszállítási szolgáltató, a közút kezelője, az útdíjellenőrzésre jogosult szervezetek felvételeit egy, a kormány által rendeletben kijelölendő szervezet ellenőrizné.

A szálláshely-szolgáltatóknak kötelező lenne rögzíteni és tárolni az igénybe vevők nevét, születési helyét, állampolgárságát, édesanyja nevét, másolatot készíteni az okmányaikról. Ezeket az adatokat a nemzetbiztonsági szolgálatok kikérhetik tőlük.

Péterfalvi azt írta, hogy bár a jogalkotó úgy mutatja be a jogszabályt, hogy az nem hoz lényeges változást az adatvédelemmel kapcsolatos jogi helyzetben, szerinte ez nem igaz...


A JELÖLT ÉS PÁRTJA: TÚL SOK VOLT A SZÖVEG

MAGYAR NARANCS - LIBERÁLIS SZEMMEL - REPUBLIKON BLOG
Szerző: Madlovics Bálint
2017.08.05.


Botka hibázott, amikor hagyta, hogy ebből nyilvános vita legyen.

Leáldozóban az MSZP miniszterelnök-jelöltjének a csillaga. Eleinte úgy tűnt, hogy Botka a szocialista párt potens embere: rendelkezik egy világos, koherens üzenetrendszerrel, a népszerűsége elég magas és még a pártot is képes volt maga mögé állítani. Ma viszont már egyre kevesebbet hallunk a programjáról, a népszerűsége visszaesett, a párt kihátrálni látszik mögüle. Az elmúlt hetek hírei leginkább ez utóbbiról, illetve az MSZP-s belháborúkról szóltak: Botka egy interjúban hadat üzent a szocialisták soraiban megbúvó „árulóknak” és „kollaboránsoknak”, aminek a nyomán aztán az MSZP-sek nekiestek a szegedi polgármesternek a nyilvánosságban és – ha lehet hinni a sajtóértesüléseknek – nekiestek a háttérben is.

Öngyilkos stratégiának tűnik Botkától, hogy bő fél évvel a választások előtt nekiesik a saját pártjának, valójában viszont a konfliktus nem új keletű, és a folyamatok eme fázisában már nem is volt kikerülhető. Amikor Botka nyilvánosan megtámadta a pártját, az csak tünete volt egy hosszabb ideje húzódó és nem megfelelően kezelt, belső vitának. Ez a vita pedig nem más, mint a szövetségi politikákról szóló két, széles körben osztott narratíva harca.

Az egyik narratíva szerint Botka László személyében végre jött valaki, aki nem csupán kijelenti, hogy a 2013-14-es összefogás-stratégia megbukott, hanem le meri vonni a konzekvenciát is. Ez pedig nem más, mint hogy a baloldal korábbi képviselői hiteltelenek, és soha nem nyerhetnek többé választást, mert egyszerűen kizárt, hogy valaha is elegendő mennyiségű embert szólítanának meg. A baloldalnak be kell húznia legalább egymillió új szavazót, ez pedig – e szerint a narratíva szerint – nem lenne lehetséges, ha olyan végtelenül megosztó, s különösen a (kiábrándult jobboldaliakat is magában foglaló) bizonytalanok táborában elutasított személyek szerepelnének a listán, mint például Gyurcsány Ferenc. A volt miniszterelnöknek – megint csak e narratíva szerint – ezt kötelessége lenne fölismeri, és önszántából hátralépni, hogy egy a múlttal való szimbolikus szakítással hitelesített új baloldali politika révén végre esély legyen megnyerni a bizonytalan választókat, illetve 2018-ban – hegemón ellenzéki párttá válva – a választásokat is a baloldalnak...

AZ AMERIKAI FIATALOK FELFEDEZTEK EGY ELKÉPESZTŐ, ÚJ TECHNOLÓGIÁT AZ INGYEN TÉVÉZÉSHEZ: AZ ANTENNÁT

444.HU
Szerző: Sarkadi Zsolt
2017.08.05.


Gazdasági elemzők szerint az Egyesült Államokban csak idén 7 százalékkal nőhetnek az antennaeladások, ugyanis a fiatalok jelentős része most fedezte fel, hogy ez a technológia létezik.

A Wall Street Journal riportjában szereplő 28 éves Dan Sisco például azt mondta, hogy ő 2015-ben látott az interneten egy hirdetést, de nem is hitte el, hogy az antennával ingyen be lehet fogni egy rakás nagy tévécsatornát. Végül vásárolt egyet 20 dollárért, és azóta ingyen néz egy rakás adót...

Nagyon sok kortársa van ezzel így, a boltosok szerint az utóbbi években több fiatal is úgy vett antennát, hogy közben folyamatosan azt kérdezgette, legális-e ez a technológia, amivel ingyen lehet tévézni, és sokszor nagyon nehezen hiszik el, hogy ez bizony tényleg legális...

KANDÍROZOTT, MANDARINZSELÉ SZÍNŰ, ÁRAMVONALAS DEMOKRÁCIÁNK

CIVILHETES BLOG
Szerző: Prof. Dr. Lakatos Gyula
2017.08.05.


Szegény anyanyelvünk már csak arra lesz jó, hogy ne látszódjon ki belőle a mondanivaló.

A nemzetiszocializmus ellen közölt korabeli elemzések, pápai enciklikák (nem is egy volt) élesen rámutattak arra a kibékíthetetlen ellentétre, amely a Vatikánt és a demokratikus ellenzéket is attól a „világnézeti” rendszertől elválasztja. A tiltakozás különösen azok számára volt üdvözítő és figyelmeztetés, akik megbűvölten nézték azt a több-kevesebb szociális „jót” amit a diktatúra fel tudott mutatni! Sőt, még azoknak az elrugaszkodott lelkeknek sem ártott, akik a polgári demokráciák „sok hazugságának” felszámolása kedvéért a szélső jobboldalai, nemzeti szocialista diktatúrával is szívesen „kacérkodtak”.

Persze a Vatikánt, egy-két év múltán nem akadályozta a pápai enciklikák ragyogó erkölcsű szelleme, amelyekben elítélték a hitlerizmust, mert amikor eljött az ideje, megáldotta a pápa a világhatalomra törő, diktatúra fegyvereit.
Erre csak azt mondhatja az ember, iróniával, hogy a római pápának, mint Isten helytartójának nem tilthatja meg egyetlen földi halandó sem, hogy egyik napról a másikra okosabb legyen. Nyilván nem a várható haszon reményében, hanem a gonosz elleni háború erkölcsiségének megítélésében következett be a pápai szemléletváltás.

Érvelésük igen tetszetős: a parancsuralmi rendszerek, többek között a nemzeti szocializmus, nem irányulnak az emberi szabadságjogok ellen. Sőt, inkább értékessé, szociálissá, vagyis az önző, egoista „én” kényelmi és élvezeti igényeit meghaladó szellemiségre „nevelik” a népet. Érdekes, hogy ma is, egészen más szellemi dimenzióban, de értelmezés tekintetében megint annak az igazságnak a felismeréséről lenne szó, hogy az ember csak akkor lehet önmagát fejlesztő, gyarapító, ha nem önmagáért él. Jelképesen azt mondhatnánk, hogy az ember egy hatalmasnak látszó építkezési folyamattal jegyezte el önmagát: célja nem a felélés és a tékozlás, pazarlás, hanem a gyarapítás, az alkotás...

AZ INTERNET NEM FELEJT: TISZTESSÉGES KORMÁNYT MAGYARORSZÁGNAK!

GÉPNARANCS - BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Föld S. Péter
2017.08.05.Négy évvel ezelőtt, 2013. augusztus első napjaiban időközi választásra készültek Szatmár-Bereg megyében. A Szabolcs Volán helyi járatán a következő szövegű hirdetés jelent meg: Keressünk tisztességes országgyűlési képviselőt Szatmár-Beregnek! A hirdetésből ügy lett, a reklámfelületet értékesítő vállalkozóval a Volán azonnal szerződést bontott, a hirdetést eltávolították.

Pedig, a regnáló képviselő akár azt is gondolhatta volna, hogy ő az, aki tisztességes, és nem a helyére keresnek másik embert, hanem őt akarják újból a hivatalában látni.

Ezt írtam akkor erről.

Néhány nappal ezelőtt a Szabolcs Volán helyi járatán a következő szövegű hirdetés jelent meg: Keressünk tisztességes országgyűlési képviselőt Szatmár-Beregnek! A hirdetésből ügy lett, a reklámfelületet értékesítő vállalkozóval a Volán azonnal szerződést bontott, a hirdetést pedig eltávolították. Nyilván voltak, akik azt gondolták, hogy a hirdetés megrendelője tisztességtelennek tartja Szatmár-Bereg megye országgyűlési képviselőjét. Hozzá nem értőnek, netán kifejezetten korruptnak, aki a saját zsebét tömi tele, rokonait, csókosait hozza helyzetbe, ahelyett, hogy a megye és a bizalmukat belé helyező választók érdekeit szolgálná.

Ilyen olvasata is lehet ennek a mondatnak. De ha valaki, teszem azt, Szatmár-Bereg jelenlegi országgyűlési képviselője, meg van győződve arról, hogy ő tisztességes és jól végzi a dolgát, lelki szemei előtt egyedül és kizárólag a haza és szűkebb pátriájának üdve lebeg, akkor azt kellene gondolnia, hogy ez a hirdetés nem róla szól. Legalábbis, nem abban az értelemben, hogy az ő helyére keresne valaki tisztességes országgyűlési képviselőt. Sőt, akár úgy is föl foghatta volna a hirdetést, hogy annak feladója elégedett az ő munkájával, nála jobbat még a legmerészebb álmaiban sem tud elképzelni, s ha lenne kézügyessége, valamint foglalkozna képzőművészettel, akkor róla mintázná meg az Ismeretlen Tisztességes Képviselő szobrát.

A helyi fejesek nyilván nem így értelmezték a hirdetést, hanem feltehetőleg úgy, hogy a hirdetés feladója elégedetlen a mostani országgyűlési képviselővel, és úgy általában azzal, ahogyan Szatmár-Beregben mennek a dolgok, s ezért azt szeretné, hogy a jövőben, például a következő választások után, ne az képviselje a szatmár-beregi embereket, aki most, hanem valaki más...

XXI. SZÁZADI PROLETÁRDIKTATÚRA

NEMGOGOL BLOG
Szerző: Toadwart66
2017.08.05.


Azokat a politikusokat, akik állandóan a népre hivatkoznak munkavégzés közben, azonnal ki kellene utasítani abból az országból, amelyet éppen védelmezni szándékoznak. Ezzel az egyszerű, de hatásos trükkel rengeteg felesleges szenvedéstől meg lehetne óvni magát a kiválasztott célnépet.

Nicolás Maduro Moros elnök rendíthetetlenül menetel a diktatúrába, a polgárháborúba, vagy a biztos halálba. Ma még nem egészen világos, vajon kik kerülnek majd ki élve a Venezuelában dúló totális káoszból. Több mint százan sajnos már biztosan nem.

Még az is elképzelhető, a hadsereg megunja Maduro elnök cháveisita örökségvédelmi programját, és gyengéd rábeszéléssel megakadályozza őt abban a törekvésében, hogy „egész életét az igazság és egyenlőség feltámasztására tegye fel, amelynek nyomán helyreáll a forradalom”. Az „egész élet” hosszúsága amúgy is meglehetősen bizonytalan ilyen mozgalmas időkben, főleg Dél-Amerikában.

A venezuelai elnök a XXI. század legpofátlanabb puccsát hajtotta végre az országában, amikor 2017. augusztus 5-én, tíz órakor hivatalosan is megkezdte munkáját az Alkotmányozó Nemzetgyűlés 545 mínusz 7 tagja.

A lelkes alkotmányozók Hugo Chávez és Simón Bolívar arcképeivel felfegyverkezve el is foglalták a Szövetségi Törvényhozási Palotát. Nem volt túl nehéz dolguk, mivel hajnalban a Nemzeti Gárda már megszállta az épületet.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, volt külügyminiszter, az 545 tagú Alkotmányozó Nemzetgyűlés elnöke harcias felhívással indította útjára a Maduro elnök által kreált testületet. Kijelentett: „Ne gondolják, hogy hetekig, hónapokig vagy évekig fogunk várni. Már holnap cselekedni fogunk. Le fog sújtani az igazság azokra az erőszakos fasisztákra, akik gazdasági és lélektani háborút indítottak ellenünk”. Az „erőszakos fasisztákat” a venezuelai polgárok választották meg, de ezt Maduro elnök hívei nem hajlandók tudomásul venni...

ÉS VAN A FIDESZ

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Forgács Erzsébet
2017.08.05.


Hogyan reagál egy felelős kormány az országot érintő problémákra, az ellenzéki pártok kérdéseire? Természetesen korrektül, lényegretörően, tiszteletben tartva a politikustársaikat és a magyar állampolgárokat. Hiszen tisztában vannak vele, hogy egy országot irányítani komoly felelősség és elszámolási kötelezettségük van nem csupán a saját választóik, hanem minden állampolgár felé. Azt is pontosan tudják, hogy kormányon erőfölényben vannak, ezért kellő alázattal fogalmazzák meg az ország polgárainak szóló válaszaikat.

És van a Fidesz:...

AZ AMERIKAI KORMÁNY MEGTETTE

HUPPA BLOG
Szerző: Huppa hu, MTI
2017.08.05.


Az amerikai kormány írásban értesítette az Egyesült Nemzetek Szervezetét (ENSZ) a párizsi klímaegyezményből történő kilépési szándékáról.

A washingtoni hivatalos értesítés az első írásbeli jelzés az ENSZ-nek az amerikai kormány azon szándékáról, hogy kilépteti az országot a 2015-ben a francia fővárosban csaknem 200 ország által aláírt nemzetközi egyezményből.
Az értesítés ugyanakkor csak jelképes, és nincs jogi hatálya, mert az egyezmény lehetőséget ad ugyan arra, hogy egy ország 2020. november 4-ig teljesen kilépjen, ám formálisan erről 2019 előtt nem küldhet értesítést a világszervezetnek.

A további egyeztetésekben és megbeszéléseken történő változatlan amerikai részvételről szóló külügyminisztériumi kommüniké hangsúlyozza: az amerikai kormány célja “az Egyesült Államok érdekeinek védelme és annak biztosítása, hogy a kormányzat számára a jövőben valamennyi megoldás nyitva maradjon”...

HŐSÉGRIADÓBAN SEM MARADHAT SENKI VÍZ NÉLKÜL CSAK AZÉRT, MERT SZEGÉNY

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: DIÓSZEGIHORVÁTHNÓRA
2017.08.04.


2010. július 28. Jegyezzük meg jól ezt a dátumot, mert fontos. Ez volt az a nap, amikor az ENSZ kimondta, hogy minden ember alapvető joga, hogy tiszta vízhez és megfelelő szennyvízelhelyezéshez jusson. Nos, ez Magyarországon nem mindig, és nem mindenki számára adott.

Víz nélkül nem lehet élni, így a víz hatalom, amivel vissza lehet élni.

Magyarországon a nagykép nem olyan tragikus mint akár más Közép-Európai országokban, de azok számára, akiknek mégis nehézséget jelent vízhez jutni, ez nem sok vigaszt nyújt. Hazánkban a lakások 95 százaléka csatlakozik a vízvezeték-hálózatra. 3-4 százalék él olyan környezetben, ahol 150 méteren belül elérhető valamilyen közkút. És a lakosság 1-2 százalékának ennél is nagyobb erőfeszítést kell tennie azért, hogy ivóvízhez jusson. Értelemszerűen ez éppen a legsérülékenyebb csoportokat érinti: a mélyszegénységben élőket, a hátrányos helyzetűeket, legkiszolgáltatottabbakat.

És még egy fontos dolog ezzel kapcsolatban: Magyarországon mindenkinek törvényben garantált joga van vízhez jutni.

És akkor jön a hír, hogy itt meg ott elzárják a közkutakat, ilyen-olyan indokokkal. Láttunk már ilyet, hogy ne menjünk messzire, 2013-ban Ózdon és a Lyukóvölgyben. Előbbiben azért zárták el a szegénysoron a közkutakat vagy korlátozták a kapacitásukat, mert túl sok víz fogyott, és így az akkori nyár legmelegebb napjain idősek, betegek, gyerekek szomjaztak (a 123 ózdi közkút évente 13 millió forintos költség volt a helyi önkormányzatnak).

Még beszédesebb talán a Miskolc melletti Lyukóvölgy esete. Itt egészen konkrétan „rendteremtés” zajlott, a Jobbik vezetésével markolóval vágták át a közüzemi számláikat fizetni nem tudó családok telkére vezető vízcsöveket. Nyár volt, rekkenő hőség, a szegénységet büntetendő tehát az emberi életet veszélyeztető retorziókhoz folyamodtak...

ITT A HŐSÉG, DE NEM EZÉRT DRÁGULT MÁR MEGINT A VIZES VB - HETI MUTYIMONDÓ

ÁTLÁTSZÓ - MUTYIMONDÓ BLOG
Szerző: Katona Fruzsina
2017.08.04.


Pontosan a törésvonal fölé tervezték az új paksi blokkok alaplemezét

Átlátszó | 2017. augusztus 1.

Dr. Timár Gábor egyetemi docens, az ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék vezetője szerint ha muszáj új atomerőművet építeni, a jelenlegi tervekhez képest legalább száz méterrel északabbra kellene elhelyezni az új blokkokat, mert pontosan a földtani kutatás során feltárt törésvonalra építenék az új erőmű 20 méter vastag beton alaplemezét. >> Kattints a teljes cikkért >>

Oszter Sándor mesterséges tó építésével veszélyezteti a Börzsöny legnagyobb tavát

Átlátszó | 2017. augusztus 3.

Néhány hét alatt a semmiből több ezer köbméteres tórendszer épült Oszter Sándor diósjenői kastélya mellé – az engedélyek szerint vizes élőhely rekonstrukciója zajlik. A beruházás körül számos homályos mozzanat van, de az elég biztos, hogy a projekt súlyosan veszélyeztet egy másik vizes élőhelyet, az évszázadok óta itt lévő Jenői-tavat. >> Kattints a teljes cikkért >>

Átláthatóbbá tettük a Nemzetstratégiai Kutatóintézet gazdálkodását

Átlátszó blog | 2017. augusztus 31.

Közadatigénylésben kértük ki az NSKI 5 millió forint feletti szerződéseinek listáját, melyet az Infotörvény szerint honlapjukon egyébként is közzé kéne tenniük. A fantomintézet honlapján azonban semmi nem volt az üvegzseb-menüpontban, és döntéselőkészítésre hivatkozva megtagadták az adatigénylésünket. Ezután panaszt tettünk a NAIH-nál, és nyertünk. >> Kattints a teljes cikkért >>

200 milliárdos keretmegbízást nyert a WHB és a ZÁÉV állami intézmények energetikai felújítására
Átlátszó blog | 2017. augusztus 31.

A Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. tenderére hárman pályáztak, és mindannyiukkal szerződést kötöttek. A négy évre szóló megbízás keretében EU-s pénzből kell energetikai felújítást végezniük különböző állami intézményeken. >> Kattints a teljes cikkért >>

Jövőre is a Valton biztosítja az állami rendezvényeket


Átlátszó blog | 2017. augusztus 31.

A Hungarofest nettó 960 millió forintos tenderén a Fidesz kedvenc biztonsági cége mellett nyert az Antenna Hungária Zrt., a GEM Kft., és az Event Stuff Kft. is. Azt nem tudni, hogy melyik cég mennyi pénzt kap a közel egymilliárdos összegből. >> Kattints a teljes cikkért >>

A bulinegyedben működtet kollégiumot Szivek Norbert alapítványa


Átlátszó blog | 2017. augusztus 31.

Szivek Norbert alapítványa üzemelteti a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Csengery utcai kollégiumát, legalábbis a közelmúltig biztosan így történt. Az épület maga is Szivek-érdekeltség. A NER-es elszámoltatás által ostorozott Hunvald-érában szerezte a terebélyes cégcsoport egyik tagja a VII. kerületi önkormányzattól. Most a részben állami Gránit Bank összesen 1,4 milliárdos hitelének fedezete. >> Kattints a teljes cikkért >>

Simon László cége néhány palack borért megkapta a Velence kifejezés névhasználati jogát

Átlátszó blog | 2017. augusztus 31.

Simon László volt kulturális államtitkár borászati cége megkapta a Velence kifejezés névhasználati jogát. A gyanúsan gyorsan összehívott testületi ülésen érdekes párbeszéd zajlott le a vonatkozó napirendi pontban. >> Kattints a teljes cikkért >>

Tőkecsökkentés Kovács „Bankár” Gábor az állammal üzletelő cégében


Átlátszó blog | 2017. augusztus 1.

Részben veszteségrendezést szolgál a Kogart-csoportba tartozó Ybl-Villa Rendezvényház Kft. tőkecsökkentése – áll a cég közleményében. Ez az a vállalkozás, amitől az állam nemrégiben 1,4 milliárdért villaépületet és ingóságokat vett, majd negyedmilliárdért műkincseket rendelt. A cég üzletrésze a Szemerey Tamás érdekeltségébe tartozó Növekedési Hitelbank 270 millió forintos hitelének fedezete. >> Kattints a teljes cikkért >>

1 milliárd forinttal drágult a vizes vb két nappal a vége után


Átlátszó blog | 2017. augusztus 2.

783 millióért építette ki az informatikai rendszert az állami tulajdonú Antenna Hungária Zrt., és 293 millióért takarított a B+N Referencia Zrt. >> Kattints a teljes cikkért >>

2017 második negyedévében 4 milliárd forint ment el az állami cégek reklámozására


Átlátszó blog | 2017. augusztus 2.

A legdrágább a Magyar Turisztikai Ügynökség kampánya volt, nettó 2 milliárd forintba került. De jutott közel félmilliárd az elektronikus adóbevallás és a Nemzeti Közművek reklámozására is. >> Kattints a teljes cikkért >>

Ha Orbán bocsánatot kérne, leesne a korona a fejéről – Sebő Ferenc, Kétfarkú Kutyapárt


Átlátszó blog | 2017. augusztus 3.

A Kétfarkú Kutyapárt radikális szárnyának vezetője, a színházi rendező Sebő Ferenc interjúnkban beszél a felcsúti művészeti központról, az űrállomásról, és a csillebérci kiképzőtáborról. Elmondja, hogy mit lehet tanulni Orbán Viktortól, és miért kellene bocsánatot kérnie a miniszterelnöknek. >> Kattints a teljes cikkért >>

Nem Európába akarnak jönni, hanem helyben követelnek iskolákat, kórházakat: 10 hónapja lázad a Rif | Világtérkép

Tavaly október 28-án a marokkói Al-Hoceima városában a rendőrség elkobozott több száz kiló illegálisan halászott kardhalat egy helyi árustól, Muhszin Fikritől. A kétségbe esett fiatal férfi megpróbálta megakadályozni, hogy kidobott áruja kárba menjen, de őt is elnyelte a szemetes kocsi. Halálának szörnyű körülményeit ráadásul videóra is vették, és a felháborodás elképesztő erővel söpört végig Marokkó egyik legszegényebb régiójában, a spanyol partokkal szemközt fekvő Rifben, amelynek a turizmus mellett legfőbb bevételi forrásai a csempészetből és a kannabisz termesztéséből származnak. >> Kattints a teljes cikkért >>

A francia kormány kénytelen befogadó központokat létesíteni Calais közelében | Világtérkép


Az M1 is beszámolt róla, hogy hétfőn a francia kormány bejelentette 2 befogadó központ létesítését Calais környékén, ahol az ország észak-keleti régiójában tartózkodó migránsok kérhetnek majd segítséget. A Híradó kommentárja szerint „Párizs beadta a derekát”, de az már kimaradt a hírből, hogy ennek legfőbb oka az, hogy helyi civil szervezetek feljelentése nyomán a francia Államtanács kötelezte Calais városát és az államot a cselekvésre, annak érdekében, hogy a külföldiek embertelen és megalázó kezelésének törvénytelen gyakorlata helyett biztosítsák alapvető ellátásukat. >> Kattints a teljes cikkért >>

Hogyan adományozzunk? Női dolgok | Szocio


Nos, a segítségnyújtás egy furcsa területéről írok most. Olyan részről, amit kevesen mernek kihangosítani, pedig részei az életnek, és így a nélkülözésnek is. >> Kattints a teljes cikkért >>

Vakon, de önállóan élni – magyar diákok új találmányának köszönhetően már nem lehetetlen | Átlátszó Oktatás

Egy apró kütyü (Kesztyű? Gyűszű? Keszgyű?) ami segíthet a vak embereknek elérni azt, ami másoknak olyan természetes: az önállóságot. Ez a GlovEye csapat, név szerint Zemkó Boglárka, Fülöp Ádám és Klinkó Krisztián hiánypótló találmánya, amivel megnyerték a Microsoft fiatal feltalálóknak és újítóknak szóló Imagine Cup idei magyarországi fordulóját, és kijutottak a júliusi nemzetközi döntőre, Seattle-be – itt sajnos nem értek el helyezést. Az itthoni döntő óta már át is adták az első publikusan elérhető készüléket a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének. >> Kattints a teljes cikkért >>

Pesti Srácok, fekete-fehér és Átlátszó Erdély: oknyomozók cicaharca Tusványoson | Átlátszó Erdély

Néha eléggé szürreális trip, egészében véve remek móka volt a tényfeltáró újságírásról szóló kerekasztalon részt venni a tusnádfürdői nyári egyetemen. Itt a beszélgetés szerkesztett átirata. >> Kattints a teljes cikkért >>

A magyar kormányhoz közel álló befektetőé a Bihari Napló és az erdon.ro | Átlátszó Erdély

A Népszabadságot bezáró osztrák üzletember, Heinrich Pecina cége vásárolta meg a Bihar megyei napilapot és portált. >> Kattints a teljes cikkért >>

Legyen a metró mindenkié! | Környezetvédelem

Erőss Gábor józsefvárosi önkormányzati képviselő (Párbeszéd) adatigénylése kapcsán derült ki, hogy a felújítás során az M3 metróvonal VIII. kerületi állomásai közül mindössze a Nagyvárad térire építenek felvonót. A hír hallatán a szakemberekből és elkötelezett laikusokból álló Közlekedési Munkacsoport alaposan megvitatta a metró akadálymentesítésének ügyét. Két kiemelt szempontot ütköztettünk: a mozgásukban korlátozott emberek jogainak (a mobilitáshoz való joguk) érvényesülését és a közlekedésfejlesztési szakmai érveket. >> Kattints a teljes cikkért >>

Szeptemberben nem utal családi pótlékot a kormány | Vastagbőr

Sok család költségvetéséből fog hiányozni ez a pénz az iskolakezdés első hónapjában. >> Kattints a teljes cikkért >>

A brit tudósok is vizsgálják, hogy mennyi az esélye annak, hogy éppen az Orbánnal és strómanjával meccset néző volt fideszes önkormányzati képviselő telkén épülhet fel a budai szuperkórház | Vastagbőr

Az EMMI szerint döntéselőkészítő anyag, tehát nem adják ki, hogy miért az ő telkét vették meg. >> Kattints a teljes cikkért >>

Genomszerkesztés 9 – Quo vadis Homo inobservatus? | Darvas Béla

Merre tart a humán géntechnológia? A kutatás szintjén sokféle megközelítés érinti már ma is az örökletes betegségeinket. Közülük van, ami közvetett. Genomjukban módosított állatokat hoztunk létre betegségmodellként, hogy azokon a gyógyszerjelöltjeinket próbálhassunk ki. Illetve, mikroorganizmusokat, növényeket és állatokat módosítunk arra, hogy ritka, életfontosságú fehérjéket termeljenek. Ez a vonal mára polgárjogot nyert. >> Kattints a teljes cikkért >>

Nem létező szlovák napilappal kampányol a Rezsibiztos | Do toho

Magyarország kitalált térségbeli vezető szerepének görcsös demonstrálása lehet az egyik feladata a Fidesz propagandasajtójának és politikusainak – de ez nem mindig sikerül és hazugságokba keverednek. Ez történt a minap Németh Szilárd alelnökkel is. >> Kattints a teljes cikkért >>

MÉSZÁROS LŐRINC 11-SZER JOBBAN KERES, MINT NEYMAR

24.HU
Szerző: Tóth Richi
2017.08.04.


A brazil 222 millió euróért igazolt a Barcelonából a PSG-be2022-ig írt alá és évi 30 millió eurót kereshet. A brit Eurosport fontba átszámítva közli, hogy ez évi 26,8 millió, havi szinten 2,2 millió, naponta 73 571, óránként pedig 3065.

Ami forintban 1 031 446 forint. De ez sehol sincs a magyar gazdasági csodától, Mészáros Lőrinctől.

Ő ugyanis százmilliárd forinttal gazdagodott egyetlen év alatt, a 100 leggazdagabb magyar legutóbbi listája alapján.

Egy mikroblogger a Tumblrön levezette, hogy ez az év minden egyes napján 274 millió forintos gazdagodást jelent.

Óránként 11 millió forinttal.

Vagyis Mészáros 11-szer jobb, mint Neymar, csak hát a Felcsút egyelőre nem 11-szer jobb, mint a PSG, a Puskás az utolsó idén az NB 1-ben...

AZ IGAZI NAPSÜTÖTTE TOSZKÁNA

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő / Bomber
2017.08.05.


Olaszországot szerintem nagyon nehéz nem szeretni (főleg ha nem kell ügyeket intézni, teszem hozzá gyorsan), és a mai posztból úgy tűnik, annak szerzője, Bumber is így van vele (ha valakinek esetleg ismerősen cseng a név, az nem véletlen, tavaly több posztot is írt az Egyesült Államokról).

„Régóta (ami annyit tesz, hogy hosszú évek óta) tervbe volt már véve egy olaszországi nyaralás, aminek kapcsán csak az volt a biztos, hogy Velence és környéke, a magyarok által is leginkább frekventált üdülőterületek felejtősek.

Ezzel szemben Toszkána (vagy Toscana, ha úgy jobban tetszik) nagyon vonzott, és ezen még az ezredforduló után a világon végigrohanó Toszkána-mánia sem tudott változtatni.

Mert a Napsütötte Toszkána gerjesztette őrület szükségszerűen hamis, idealizált képet festett a régióról, úgyhogy éppen ideje volt a saját szememmel is megnézni, milyen is Olaszország ezen része a valóságban.

Ki autópályán közelít…

Ha autópályán robog az ember Olaszország nyugati partja felé, akkor sokat nem lát a filmek és könyvek festette idealizált képből. Nem rossz, nem rossz, de azért közel sincs ahhoz a dombos, gyönyörű, idilli környékhez, amit az ember vár.

Ha már a közlekedésnél tartunk, két dolgot meg kell jegyeznem: egyrészt, hogy az Olaszországban töltött napok alatt a legendás dugók közül talán ha egyet láttunk, azt is szerencsére az autópálya másik oldalán, a másik, hogy az olaszok finoman szólva is sajátosan értelmezik a közlekedési szabályokat.

Tudom, közhely, de nem tudom megállni, hogy azért pár mondatban le ne írjam, hogy amit az olaszok közlekedés címszóval művelnek, az durva megcsúfolása mindennek, ami a KRESZ-ben szerepel.

Nem akarok most részletesen belemenni a robogósok, motorosok, és autósok kavarta káoszba, így csak annyit jegyeznék meg, hogy erősen úgy tűnik, számukra a közlekedési szabályok inkább elnagyolt javaslatok, mintsem betartandó utasítások. A motorosokról hosszas értekezéseket lehetne írni, de minek - egyrészt már sokan sokszor leírták, másrészt ezt meg kell tapasztalni.

Szóval autópályán közelítve Toszkána igazi szépségének (mert van neki bőven) a töredékét sem mutatja meg, ami elsőre csalódás ugyan, ám aztán túlteszi magát rajta az ember...

BOCSÁSS MEG, GINSBERG

ÉLET ÉS IRODALOM / VERS
- SZABADPOLC
Szerző: Markó Béla
2017.08.05.


Igen, én is láttam nemzedékem legjobbjait
feltartott fejjel beleszimatolni a levegőbe,
ahogy a kelet-európai kisvárosok izzadságszaga,
az évszázadok óta poshadó szennyvíz
orrfacsaró büdössége mögött
megéreztük a távoli szélfúvást,
a soha el nem jövő forradalom puskaporszagát,
azt a sűrű, szédítő, összetéveszthetetlen illatot,
amelytől mindannyian megrészegültünk.

Majd amikor elmúlt ez a kábulat,
láttam én is nemzedékem legjobbjait
lerészegedni mindenféle pótléktól,
bortól, verstől, szerelemtől, dicsőségtől,
mert olyan volt itt is a vers, mint a világon bárhol,
olyan volt a másnaposság, olyan volt a kétely,
ugyanúgy takarta el tőlünk
a mindenséget egyetlen női ágyék,
de ha a szemünket behunytuk,
nyitva maradt a fülünk mégis,
és ha a szerelem íze elárasztott minket,
tovább tapogattuk ujjainkkal a külvilágot.

Láttam a barátomat aznap, hogy
kijött a börtönből, és becsengetett hozzám,
kölcsönkért egy táskarádiót,
aztán egyedül halt meg
egy fűtetlen vonatfülkében,
és láttam a többieket is,
akik halálra itták magukat,
és láttam azokat is, akik besúgók lettek,
láttam nemzedékemet, tudom, kik voltak,
és tudom, hogy mivé váltak.

Igen, láttam én is nemzedékem legjobbjait
elgyávulni egy örökkévalónak hitt egyenruhától,
láttam, amint egyre ritkásabb fürtjeiket
átfésülik egyik oldalról a másikra,
és láttam, hogy hányan belehaltak
egy hangyaboly-világ szörnyű magányába.

Igen, nemzedékem legjobbjai voltak azok is,
akik végül életben maradtak,
de elfelejtették, hogy mire vártak,
nem szaggatják fáról a cseresznyét,
nem cseresznyéznek egy fáról a madarakkal,
jól érzik magukat a bolyhos házikabátban,
és ha azt a szót hallják, hogy szabadság,
legelőször a nyári vakációra gondolnak,
hosszan nézegetik a bedekkereket...