2019. június 22., szombat

KIVÁNDORLÓS

KOLOZSVÁRI SZALONNA / VENDÉG
Szerző: GOITEIN VERA
2019.06.22.


Ők sem úgy vágtak neki, hogy akkor gyerünk, hazaszeretetből csináljunk három gyereket, és felemelkedik a nemzet. Kettőt csináltak, mert szerettek volna családot, mert mindig is így tervezték az életüket. Holtomiglan-holtodiglan, kis ház, kis kocsi, kis manók, egy fiú, egy lány, két év korkülönbség… mint a mesében. Ennek már tíz éve.

Ők sem úgy vágtak neki, hogy felkészültek a legrosszabbra, mert van, amire fel lehet készülni, és van, amire az ember nem számít, amíg meg nem történik. Megtörtént. Először a kis kocsit adták el, aztán a kis házat is, a kisvárosban már nem volt munka, nincs mese, kisiskolással és óvodással a nagyvárosba kellett költözni. Nem is akármelyikbe, Budapestre. Albérletbe. A mérnök úr és a tanárnő fizetéséből pont ki is jött az albérlet, a számlák, az ennivaló, és ha szerencséjük volt, a gyerekek nem havonta, csak pár havonta nőtték ki a ruhát, cipőt. Maguknak már jó ideje amúgy sem vettek semmit, legalább a gyerekeken ne látsszon a lassú lecsúszás, gondolták eleinte, de egy idő után már nem is szégyelltek bemenni a turkálóba. Aztán a mérnök úr munkahelye itt is megszűnt, hiába nagyváros, nem talált újat, csak olyan megalázó kezdő fizetéssel, amit nem gondolhattak komolyan. De, komolyan gondolták.

Ők sem úgy vágtak neki, hogy a holtomiglan-holtodiglan csak addig tart, amíg a jókedv. De a legalján, a pohár fenekén már a jókedv sem az igazi. A munkanélküliség megöli az önbecsülést, és az ital sem adja vissza, de legalább addig sem gondolkodik az ember, amíg nem józan, pedig mennyire sajnálta annak idején a saját anyját a részeges papa mellett, és hányszor megfogadta, hogy ő aztán soha. De ők sem váltak el, csak csendben kerülték egymást.

Ők sem úgy vágtak neki, hogy egymástól sok száz kilométerre tervezték a jövőt, de amikor a jelen már kibírhatatlan volt, és elszakadtak a szálak, amik még egymáshoz kötötték őket, a külföldi munka csodának tűnt. Ott megbecsülik a mérnököket. Anyagilag is. Némi nyelvtudás van már, a többi majd ráragad. Hamuba sült pogácsa helyett okostelefont vitt, és a gyerekeket naponta felhívta, félévente hazajött néhány napra. Letette a poharat. Embernek érezte magát megint.

Ők sem úgy vágtak neki, hogy milyen jó lesz, ha az unokáik nem fognak már tudni magyarul, de amikor az iskolát átvette az egyház, a tanárnő úgy döntött, mégiscsak igaza van a férjének, menni kell neki is a gyerekekkel, itt nem az a megoldás, hogy majd sok év múlva a férfi jön vissza. Pedig jártak ők templomba, vitte a gyerekeket, jó messzire, mert a közeliben a pap csak a politikát és az álszentséget képviselte, nem ezt akarták ők hallani minden vasárnap. Odakint is van templom, meg iskola is, csak ott a templom nem kötelező az iskolában, az iskola viszont kötelező nagykorúságig, a gyerekek gyorsan tanulnak, ő meg majd… elmegy egy nyelvtanfolyamra, és talán talál valami munkát addig is.

Ők sem úgy vágtak neki, hogy majd egyszer nekivágnak, mármint a világnak, mint a vándorbotos sün a mesében, és negyven körül a nulláról, lassan újra feltápászkodnak valahol máshol, ahol nem porladnak el az élő emberek csontjai a napi rettegés- és gyűlöletáradatban, ahol aki dolgozik, az fizetést is kap, ahol egy idő után nem lábad könnybe a szemük a meghatottságtól a hó végén is tele hűtő és a gyerekek szekrényében a leárazott, de mégiscsak új ruhák láttán, elvégre ez lenne a természetes…

Júliusban indul a családvédelmi akcióterv. Csak gondoltam, szólok…

ÚT AZ EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOK FELÉ

DR. SZÜDI JÁNOS BLOGJA
Szerző: Dr. SZÜDI JÁNOS
2019.06.20.
Európának mindenekelőtt a fejekben kell egyesülnie. Egymás megismerése, egymás elfogadása az első és a legfontosabb lépés ahhoz, hogy létrejöhessen az Európai Egyesült Államok. Feltehetően az elkövetkező esztendők során számos összecsapásra kerül sor az egyesülést támogató és elutasító erők között. Melyik lesz az erősebb? Melyik győz? Ez azon is múlik, mennyire lehet közel hozni lélekben egymáshoz a kontinensen élőket. A megismerés útja az oktatás, a kultúra és a valós információk szabad áramlása.
A magyar zsákutca

A magyar uralkodó osztály mindent megtesz annak érdekében, hogy keresztbe tegyen Európa egyesülésének. Pedig történelmi alkotmányunk vívmányai alapján, az ország irányítását egy személyben ellátó pártelnök-miniszterelnöknek az egyesüléspárti csoport élén kellene állnia. Azt gondolnánk, ha valaki több száz millió forintért helyreállíttatja egy volt miniszterelnök, Andrássy Gyula lovas szobrát a parlament mellett, akkor tisztában van azzal is, miért teszi ezt. Úgy tűnik az utód nem kíváncsi Andrássy Gyula életének egyik lényeges mozzanatára, a kiegyezés tető alá hozására, melynek eredményeképpen létrejött az Osztrák-Magyar monarchia, Európa második legnagyobb állama. Nem kíváncsi arra sem, mit tartalmaz a magyar korona országai és az Ő Felsége uralkodása alatt álló többi országok között fenforgó közös érdekü viszonyokról, s ezek elintézésének módjáról szóló 1867. évi XII. törvénycikk. Pedig akár mintául is ajánlhatná Európa állam- és kormányfőinek, pártelnökeinek, annak végiggondolásához miképpen lehet megszervezni az Európai Egyesült Államok országainak kapcsolatát. Nem teszi, nem is teheti, hiszen ebben az esetben végig kellene gondolni, miért hullott szét ez az államalakulat, s milyen szerepet játszottak az eseményekben a magyarok. Nem teszi, nem is teheti, hiszen ebben az esetben le kellene vonni Trianon tanulságait.

Kísért a múlt

Az Osztrák-Magyar Monarchiát – a Párizs környéki békeszerződés keretei között – a nagy hatalmak verték szét. Nagy Magyarországot a magyarok. Igaz szentesítette az eseményeket a versaillesi békeszerződés, de ez nem változtat a tényeken: Franciaország 1918. június 29-én a leendő Csehszlovákiát képviselő politikai szervként ismerte el a Csehszlovák Nemzeti Tanácsot. Augusztus 9-én ugyanígy járt el Nagy Britannia, szeptember 2-án az Amerikai Egyesült Államok, október 24-én pedig Olaszország is. 1918. október 29-én a Zágrábi Nemzeti Tanács (Szlovének, Horvátok és Szerbek Nemzeti Tanácsa) mondta ki elszakadását Ausztria-Magyarországtól és kikiáltotta a Szerb-Horvát-Szlovén államot, majd november 24-én kimondta Vajdaság csatlakozását. 1918. december 1-jén a magyarországi románok gyulafehérvári nemzetgyűlése kinyilvánította azon szándékát, hogy Erdély, a Körösök vidéke, Bánát és Máramaros – összesen 26 történelmi vármegye – csatlakozik a Román Királysághoz. Az első világháború utolsó napja 1918. november 11. Mi az oka annak, hogy a „szent korona” nemzetei nem kívántak tovább közös határok között élni a magyarokkal?

Az Osztrák-Magyar Monarchia többnemzetiségű ország volt, melynek egyik „fele” a Magyar Királyság, a másik „fele” az Osztrák Császárság volt. Míg Ausztria föderatív államként működött, Magyarország „egységállamként. Elnyomta, sőt lenézte az itt élő, más nemzethez tartozókat. Jelentős szerepet játszottak a magyarok az osztrák-cseh kiegyezés létrejöttének megakadályozásában is. Közös haza, közös múlt, mégis hiányzik a közös emlékezet. Kevesen vannak, akik mesélni tudnának arról mi történt a szlovákokkal, a szerbekkel, a horvátokkal, a románokkal, amíg a Magyar Királyság alattvalói voltak? Kevesen vannak, akik meg tudnának nevezni tudósokat, művészeket, politikusokat a közös hazában velünk élő más népek fiai közül.

Trianon emlékezetére nem lövészárkot kellene ásni az Alkotmány utcában, hanem a közös múltból merítve, az érintett országokkal összefogva, közzé kellene tenni – két nyelvű kiadásban – az egykori közös haza irodalmának legszebb műveit, megfelelő illusztrációkkal ellátva...

SZÉL BERNADETT KALANDOS ÚTON PRÓBÁLTA MEGTUDNI, HÁNY GYERMEKET SZAKÍTANAK EL A CSALÁDJÁTÓL SZEGÉNYSÉG MIATT

MÉRCE
Szerző: SZADAI LEVENTE
2019.06.22.


Szél Bernadett Facebook-posztban számolt be arról, hogyan próbálta sikertelenül megtudni, hány gyermek kerül a gyermekvédelmi ellátásba úgy, hogy szegénység miatt, kilakoltatással szakítják el családjától.

A volt LMP-s, jelenleg független képviselő szerint a kormányhivatal gyűjt információkat és nyilvántartást erről, ezt állítása szerint egy hozzá eljutott kiszivárogtatott levélből tudja.
Szél először a megyéket kereste fel, ahonnan azt a választ kapta, hogy a gyámhivatalok nem gyűjtenek adatot arról, hogy hány esetben működtek közre gyermekes családok kilakoltatásánál, vagy hány esetben intézkedtek lakásvesztés kapcsán.

Majd a Budapesti Kormányhivatalhoz fordult, ahol szintén hasonló választ kapott, annak ellenére, hogy Szél tudomása szerint a kerületi hivatalnoknak korábban azt írták, gyűjtsék az adatokat és a kormánybiztosnak továbbítsák.

Ezt követően személyesen kereste fel a budapesti kormánymegbízottat, hogy elkérje az adatokat, amelyekből kiderülne hivatalos adatokból is, hány gyermeket emelnek ki egy családból pusztán annak társadalmi-gazdasági helyzete miatt.

Választ azonban itt sem kapott, illetve:

"A szemembe mondta: nincs adat, nem tudják, hányszor kaptak értesítést gyermekes családok kilakoltatásáról — holott a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint a végrehajtó köteles értesíteni a gyámhatóságot kiskorú személy érintettsége esetén. De — most figyeljenek — a hivatalok „nem húznak strigulákat”, jött a válasz. Arra a kérdésemre, hogy akkor tavaly a megyék hogy adhattak erről és a gyámhatósági intézkedésekről tájékoztatást egy újságírónak, az volt a magyarázat, hogy ők biztos „összegyűjtötték emlékezetből” – számolt be a találkozásról Szél.

A sikertelen körútjának a Facebook-beszámoló alapján egyetlen eredménye, hogy le tudta vonni a tapasztalatot, miszerint „ma Magyarországon nem lehet adatokhoz jutni arról, hogy hány gyermekes családot lakoltatnak ki és hány esetben kerül sor gyámhatósági intézkedésre ennek kapcsán. Miközben az országot kiplakátolták arról, hogy szerintük első a gyermek.”...


MIÉRT PONT ŐT? – PÁR VILÁGOS KÉRDÉS KÁLMÁNNAK, KARÁCSONYNAK, KERPEL-FRONIUSNAK

KLUBRÁDIÓ / HETES STÚDIÓSzerző: KLUBRÁDIÓ
2019.06.22.


Öt alapkérdésre vártunk választ a Hetes Stúdióban az ellenzéki előválasztás főpolgármester-jelöltjeitől. A feleletek között szó volt a kormányt megállító népszavazásokról, új, Budapest által pénzelt közszolgálati médiáról, másik repülőtérről, a bulinegyedes legénybúcsúk alternatíváiról, új villanybuszokról, felmosásáról, koszcsökkentő keményebb büntetésekről, a pártfüggőség hátrahagyásáról, az egész ország megváltoztatásáról, valamint az ígérgetések kellemetlenségéről is...

SZABACCSÁG, ELVTÁRSAK! SZABACCSÁGKONCERT!

MAGYAR HANG
Szerző: GULYÁS BALÁZS
2019.06.22.


...Nagy Ferónak nemcsak saját emlékműve lezúzása sikerült, hanem ő még rá is vizelt a földdel egyenlővé tett maradványokra.

Az utóbbi lépésre múlt hét végén, a szarkasztikusan Szabadságkoncertnek nevezett nagy mintájú emberkísérlet alkalmával került sor, amelynek arcául Nagy Ferót választotta a cinikus hatalom („majd mi megmutatjuk, hogy a legjobbjaitokat is be tudjuk törni”). Az agyonreklámozott rendezvényen, amely álcája szerint az ’56-os hősökről az újratemetés évfordulóján emlékeznek meg, valójában egy nagy mintás „történelemhekk”, amely azt hivatott bizonygatni, hogy csakis Orbán Viktor 30 évvel ezelőtti ijesztő beszéde nyomán kotródtak el a megszálló csapatok a hazából.

1989. június 16-ára, amikorra Orbán beszéde elhangzott, már 10 400 szovjet katona (a Magyarországon állomásozók több mint 20 százaléka), közel 300 harckocsi, 150 páncélozott harcjármű, valamint a szárazföldi tüzérségi technika 90 százaléka elhagyta az országot. Három hónappal a későbbi miniszterelnök elhíresült beszéde előtt Cserhalmi György színművész a Magyar Televízió épülete előtt már felolvasta azt a tizenkét pontot, amelynek egyike az volt, hogy „Vonják ki a szovjet csapatokat hazánk területéről!”.

A mai hivatalos állampropaganda szerint ezek mintha meg sem történtek volna. Csak Orbán és az ő beszéde. Ami révén Orbán Viktor azzá az infantilis vendéglátóvá vált, aki még akkor is lökdösi kifelé a nemkívánatos vendéget, amikor az már átlépte a küszöböt: „Mennyémá! De hiszen megyek! De akkor is mennyémá!”.

Ehhez a történelemhekkeléshez asszisztált az én kiskamaszkori idolom, Nagy Feró is ahelyett, hogy az első sorból üvöltötte volna: „Hazudtok!”. Tette mindezt a rendszerváltás szimbolikus pillanatára emlékezni hivatott koncerten az egykori besúgóval egy színpadon. Így nem maradt más, mint hogy én üvöltsem az ő képükbe: Feró és Vikidál, hazudtok!

ROGÁN CECÍLIA “SIKERES VÁLLALKOZÁSA” AZ ÁLLAMI LENYÚLÁS

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2019.06.20. 


Rogán Antal, akinek százmilliós ingatlanja egyetlen éjszaka képes megváltoztatni a méreteit, azt mondta, hogy a feleségét akkor is a bírálatok érték, amikor a gyermekeit nevelte, és most is kritizálják, miután “sikeres vállalkozó” lett. Rogán Antal tisztánlátását elvakították a belvárosi kenőpénzek, és fogalmi zavarban szenved. Amit ők a NER-ben “vállalkozásnak” neveznek, az korrupció és lopás, nekik még életük eddigi részében nem volt klasszikus értelemben vett gazdasági vállalkozásuk. Ilyet ők nem ismernek.

Ez igaz a letelepedési kötvény bizniszre is, amely százmilliárdos hasznot hozott a Rogán által kiválasztott offshore cégeknek (miközben felnyitotta a schnegeni határt a különféle titkosszolgálatok, a szervezett bűnözői körök és terroristák előtt), és sok milliárdos veszteséget hozott a magyar költségvetésnek. Nagyjából ez a három mozzanat mindent elmond azokról a “vállalkozásokról”, amelyeknek jogállamban nagy büntetési tételei vannak.

Rogán Cecília arra “vállalkozott”, hogy a férje pozícióját felhasználva, állami pénzeket csatornázzon a családba. Ez az ő “sikeres vállalkozása”, amelyet szokás szerint “lepapíroz” a férje és a bűntársai, de ettől ez még ugyanolyan lopás. Rogán azt mondta, hogy a felesége nincs szerződéses viszonyban az állammal, és azt képzeli, hogy akkor nincs lopás. A NER bűnözőinek másik hibája, hogy totálisan hülyének néznek mindenkit. Rogán Cecília egy ugyanolyan kis senki lenne Rogán nélkül, mint amilyen volt előtte. Rogán Cecília “vállalkozásába” kivételesen nem csaló közbeszerzések útján, hanem az állami cégektől ömlenek a százmilliók. Ez minimum befolyással való üzérkedés.

Ezután a pénz már elveszíti közpénz jellegét és követhetetlenné válik a párizsi bevásárlóutakig. Ezt nevezi Rogán “vállalkozásnak”. Egy vállalkozásban befektetnek valamit, és piaci versenyben jut a vállalkozó profithoz. Itt a “befektetés” az állami pozíció, a befolyás, és ebből lesz a pénz, amelynek jelentős része állami cégtől érkezik. Ami nem, az vesztegetés...

VIKTOR, LEGALÁBB AZ UNOKÁDRA GONDOLJ!

HVG ONLINE
Szerző: BALAVÁNY GYÖRGY
2019.06.21.Az emberség minimumát, a klímaváltozás veszélyének csökkentését vétózta meg két másik tagállammal együtt a magyar kormány.

Többek közt a magyar kormány vétója miatt nem sikerült megállapodnia az uniós tagállamoknak arról, hogy 2050-re megteszik a legnagyobb közös erőfeszítést az éghajlatváltozás veszélyeinek csökkentése érdekében. A veszélycsökkentés eminens eszköze lehetett volna (lenne, kéne hogy legyen) az Orbán-kormány által is leszavazott úgynevezett klímasemlegesség, vagyis hogy a következő harminc év alatt az ártalmatlanhoz közeli értékre redukálják a felmelegedést okozó anyagok kibocsátását.

A Föld története során előfordultak már klímaváltozások. A bolygó éjhajlati jellemzői nem állandóak, hanem hullámmozgást mutatnak, amik néha a szélsőségesen hideg, néha a szélsőségesen meleg felé tendálnak, tehát nem csak az emberi tevékenység okozza őket. A tizenötödik és a tizenkilencedik század közti ún. kis jégkorszakot például bajos lenne pusztán civilizációs hatásnak nevezni. Igaz, sokkal több ökológiai bűncselekmény történt a középkortól, mint gondolnánk, de tényleg gyerekcipőben járt a technológiai fejlődés, és relatíve kis létszámú volt az emberiség, az üvegházhatású gázok kibocsátása (például a szénfűtés meg a marhatenyésztés révén) pedig töredéke volt a mainak.

A mostani klímacóresz és a környezetpusztító ipari tevékenységek közti szoros összefüggés tudományosan igazolt, ezt a tényt csak néhány címeres barom, illetve aljas gazember próbálja eltagadni; sajnos némelyikük igen magas pozíciót birtokol. Elég, ha az Amerikai Egyesült Államok elnökére gondolunk. Nem biztos, hogy a folyamat még megfordítható. Egyáltalán nem biztos. Túl későn kezdünk – ha egyáltalán – észbe kapni. Ha 2050-ig radikálisan csökkentjük az üvegházgáz-kibocsátást, attól még simán előfordulhat, hogy a sarkköri olvadás, a tengerek szintemelkedése, és a délen immár apokaliptikus méreteket öltő kontinentális szárazság, s ezekkel együtt az ökoszisztéma gyors átalakulása a vesztünket okozza.

Minden jóérzésű és értelmes embernek össze kéne szoruljon emiatt a szíve, minden jóérzésű és értelmes embernek el kéne kezdeni törni a fejét, hogy mit tehet. Mert ha nem is biztos, hogy meg tudjuk akadályozni a bajt, de hogy legalább próbáljuk meg, basszus, együtt, legalább mentsük a menthetőt, hát azért mégiscsak ez lenne az emberség minimuma. Orbán Viktornak – ha már magasról nem érdekli az úgynevezett „magyar emberek” sorsa – legalább a saját gyermekeire és unokáira gondolni kéne, mikor egy-egy döntésével hozzájárulhatna a veszély mérsékléséhez.

De nagyon úgy látszik, hogy nem gondol rájuk. Még rájuk sem...


AKIT A KÖZ TART EL, AZ VAJON MIÉRT NEM KÖZSZEREPLŐ?

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: LÁZÁR GERGŐ
2019.06.22.


Tiborcz István, Orbán Viktor veje felháborodott. Hogy miért? Azért, mert Karácsony Gergely zuglói polgármester, valamint a főpolgármester-választás egyik ellenzéki jelöltje kampányában ismertette a Tiborcz-adónak nevezett javaslatát, amelynek értelmében az 500 millió forint feletti budapesti ingatlanokat megadóztatnák, az ebből befolyó összeget pedig szociális bérlakásépítésre költenék. Ez Tiborczot olyan mértékben felzaklatta, hogy közölte: beperli Karácsonyt, mivel a Kúria kimondta, hogy nem közszereplő, ezért nem köteles azt sem eltűrni, hogy egy nevével fémjelzett adóval sújtsanak bárkit is. Hogy a Kúria ezt kimondta, azt nem érdemes vitatni – hiszen tudjuk ennek okát -, azonban Tiborcz annyira nem közszereplő, mint Habony Árpád, aki a köz pénzén élősködik, azonban felháborodik, ha ezért valaki felemeli a szavát.

"Hiába állapította meg az EU csalás elleni hivatala (OLAF), hogy Orbán Viktor miniszterelnök vejének volt cége, az Elios Zrt. súlyos szabálytalanságokat követett el több tucat uniós finanszírozású projektben, a magyar nyomozó hatóságok megszüntették a nyomozást az ügyben. Tiborcz István nyugodtan alhat, de az ügy több milliárd forintba kerülhet a magyar adófizetőknek, mert az EU várhatóan a magyar nyomozás eredményétől függetlenül ragaszkodni fog a több mint 40 millió eurós támogatás visszafizettetéséhez. "(Átlátszó)

Ez a 13 milliárd forintnak megfelelő összeg, amit a magyar adófizetők kénytelenek kifizetni a használhatatlan Elios lámpákért. Vagyis Tiborcz egykori üzletének számláit a magyar adófizetők állják, mégis a Kúria szerint Tiborcz – aki az OLAF jelentése szerint forint milliárdokat csalt el – nem minősül közszereplőnek. Ez nagyszerű döntés, már csak azért is, mert ameddig a Kúria ilyen ügyekben Orbán Viktor mellé áll – hisz ki más kérhette az ügy ilyen irányú elbírálását? -, addig Sajátláb kisasszony férje felvásárolja a hazai paloták és kastélyok legnagyobb részét. Az OLAF jelentés szerint csalással megszerzett pénzéből – amit a magyar adófizetők álltak – pedig megalapozta a jövőjét, ami a BDPST Zrt.-t jelenti. Ez az a cég, ami minden értékes hazai ingatlant felvásárol, majd ezekből busás hasznot hajt.

De ez persze még mindig nem jelenti, hogy Tiborcz közszereplő lenne, hiszen ahhoz nem elegendő, hogy mi mindannyian álljuk a számláit, ahhoz vélhetően az kellene, hogy Orbán elengedje a kezét és hagyja, hogy a társadalom a helyén kezelje azokat, akik a közvagyonból nyerészkednek. Tiborcz azonban Orbán Ráhel miatt egy fontos személy, ezért a Kúria vélhetően nem is dönthetett máshogy, mint így. Megvédi Tiborcz jogait, ezzel tulajdonképpen ellehetetlenítve azt, hogy bármelyik hazai újságíró utánajárjon annak, hogy Orbán veje miben sántikál...

AZ EMMI FELELŐS AZÉRT, HOGY SZEGÉNYSÉG MIATT VESZIK EL A GYEREKEKET

ABCÚG BLOG
Szerző: ZSILÁK SZILVIA
2019.06.19.


A Fővárosi Törvényszék első fokon kimondta, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) felel azért, mert tömegesen szakítanak el szegénység miatt gyerekeket a családjuktól Nógrád megyében. A pert még 2017-ben indította az Európai Roma Jogok Központja Alapítvány (ERRC), amiatt a több évtizedes gyakorlat miatt, hogy többségében roma gyermekeket, kizárólag anyagi okból emelnek ki családjukból. A perben azonban nem sikerült bizonyítani, hogy ez a rossz gyakorlat egyben a roma gyerekek diszkriminációját is eredményezi. A bíróság egy módszertani útmutató létrehozására kötelezte az Emmit, amiben meghatározzák az anyagi veszélyeztetettség miatti kiemelés gyakorlatát, és hogy hogyan lehet megszüntetni azt.

A Fővárosi Törvényszék szerda délután első fokon kimondta, hogy az Emmi a felelős azért, mert tömegesen szakítanak el szegénység miatt gyerekeket a családjuktól. Az Európai Roma Jogok Központja Alapítvány (ERRC) egy Nógrád megyei kutatása, illetve az ombudsman vizsgálata alapján indított pert 2017-ben, amiatt a több évtizedes diszkriminatív gyakorlat miatt, hogy a megyében, illetve az egész országban állami gondozásba vesznek szegénységben élő, főleg roma gyerekeket, a család anyagi helyzete miatt.

Azt a bíróság egyértelműen megállapította, hogy Nógrád megyében anyagi okból is emelnek ki gyerekeket, amiért az Emmi a felelős, azt azonban a perben nem sikerült bizonyítani, hogy ez egyben a roma gyerekek diszkriminációját is eredményezné. Kegye Adél, az alapítvány megbízott ügyvédje elmondta az Abcúgnak, hogy etnikai adatok hiányában, valóban nehézkes ezeknek a folyamatoknak a kétségnélküli bizonyítása, erre vonatkozóan csak kutatási eredmények és tereptapasztalatok állnak rendelkezésre.

A bíró felháborítónak tartotta, hogy a minisztérium által tanúként hozott gyermekvédelmi szakemberek előadásából az derült ki, hogy nincs egyértelmű gyakorlat és módszertan, hogyan kellene kezelni a családok szegénységét. A bíró olyan fokú jogbizonytalanságot állapított meg, ami valóban eredményezheti, hogy gyerekeket kizárólag anyagi okból vesznek el a családjuktól. “Annál súlyosabb dolgot nehezen tudnék elképzelni, minthogy a családtól elveszik a gyermekét, és ezzel megfosztják attól, hogy családban nevelkedjen” – idézte a bíró szavait a megbízott ügyvéd. A döntésben a 2017 végén napvilágot látott ombudsmani vizsgálatot vették döntő bizonyítékként...

HAVI NEGYVENEZER AZ ÉLETRE

INDEX
Szerző: TÓTH-SZENESI ATTILA
2019.06.22.


A Miskolchoz tartozó Lyukóvölgyben 3-4 ezer, jórészt halmozottan hátrányos helyzetű ember él. Nyugdíjasok, segélyen lévők, sokgyerekesek, munkanélküliek. Elképzelni is nehéz, mi lenne a sorsuk, ha nem lennének olyan elhivatott emberek, mint Tisza Levente, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programjának vezetője, 2019 egyik Jószolgálat-díjasa.

Keresztülhajtasz Miskolcon, túl a Győri kapun, ráhajtasz az itt felejtett Testvériség utcára, amiből hamarosan Lyukóvölgyi út lesz. Sűrű, jobbára földszintes házsor között vezet az út, de csak alig egy-két percig, mert hirtelen kitárul a világ, és ott van előtted a Lyukó patak völgye. Az út mentén és a domboldalakon a házak szanaszét elszórva, szembejön a 16-os busz, ami lassan 50 éve rója a köröket, miközben minden, de minden megváltozott.

Az út szélén itt-ott párok bandukolnak, huszonéves fiatalok egy hétköznap délelőtt, van, aki babakocsit tol, mások nagy nejlonszatyrokat vonszolnak, a főútra futó utcák mind földesek, utcanévtáblát hiába is keresnél, a kalyibákat nem védi kerítés. Ahol a házak rendetlensége véget ér, az út egy erdőbe fut, és nagy kanyarokat vesz. A 2000-es évek elején bezárt bányaüzemnél vagyunk, szemben vele a kiszolgált bányászok apró házsora, egy érdeklődés hiányában rég bezárt élelmiszerbolt és kocsma, egy háromemeletes fantom munkásszálló. Itt laktak a bányászok, ha valaki veszi a bátorságot és a romok közé merészkedik, akkor megtalálja az étkező, a focipálya vagy az automata tekepálya romjait. Az ezredfordulón a munkásszállóból hajléktalanszállót akartak csinálni, dolgoztak is vele rendesen, csakhogy az apró házsorokban élő öreg bányászok aláírásgyűjtésükkel megakadályozták a tervet, hajléktalanszállónak ott van az egész Lyukóvölgy...

KÖRNYEZETVÉDELEM, JÓLÉT, KOMMUNISTA SÖTÉTZÖLDEK ÉS JÁTÉKELMÉLET

QUBIT
Szerző: CSÓKA ENDRE
2019.06.22.


Nem a kidobott műanyag szívószál a durva, hanem minden egyes nap, ami világszintű környezetvédelmi adórendszer nélkül telik el. Rendszerváltást javaslok, a kapitalista környezetvédelem bevezetését. Csóka Endre matematikus véleménye.

Sokan vallják magukat környezettudatosnak, de kevesen vannak, akik értik is ezt a fogalmat. Mentségükre szóljon, hogy ez egy bonyolult fogalom, és még utánanézni is nehéz. Ezt kísérlem meg most pótolni. A környezettudatosság problémájának két része van: mi az elérni kívánt környezettudatos életmód, és hogyan kellene elérni, hogy a világ e szerint működjön?

Mi lenne a cél, az elérni kívánt környezettudatos életmód?

A világbékén kívül két nagy célt szoktak legtöbbet emlegetni. Az egyik a jólét, ami lényegében a világ javaihoz való jobb hozzáférés. A másik a környezetvédelem, a környezeti erőforrásaink megőrzése, a pazarlás visszaszorítása. Először is, vegyük észre, hogy

a jólét és a pazarlás majdnem ugyanaz.

Mert miről is szól a jólét? Eldobjuk az alig megkopott ruhát, kidobjuk a régi bútort, autózunk, megvesszük a csúcstechnológiát, elrepülünk a világ távoli, egzotikus tájaira, ők pedig onnan a mi egzotikus világunkba, mi megvesszük az ide szállított egzotikus gyümölcseiket, ők pedig a mi egzotikus barackunkat, hozatjuk az ételt és válogatunk, és nagy lakásban élünk, és azt fűtjük vagy hűtjük, hogy mindig kényelmes legyen. Jólétben nem spórolással töltjük az időnket, és nem adjuk fel a kényelmünket a spórolásért.

De mindezekből sem az következik, hogy a jólét és a környezetvédelem összeegyeztethetetlen lenne. Hanem az, hogy a ,,majdnem'' szóban van elrejtve a lényeg. Van ugyanis, ami nagyobb mértékben jóléti, és csak kicsit pazarló, és van, ami fordítva. Az ideális az lenne, ha meghatároznánk egy árfolyamot, hogy mekkora jólétről vagyunk hajlandóak lemondani adott mértékű környezeti ártalom elkerüléséért cserébe. Ezen árfolyam mellett pedig az lenne a

célunk, hogy maximalizáljuk a jólét mínusz pazarlás különbséget.

Ez az ugyanis, ami adott jólét mellett minimalizálja a pazarlást, avagy ami adott szintű pazarlás mellett a legnagyobb jólétet eredményezi. (Ez abban a modellben látszik legjobban, ahol sok kis döntést hozunk, mindnek van egy jóléti és egy pazarlásbeli hozadéka, és ezek adódnak össze. A pazarlás itt az erőforrásaink felhasználásának mértékét és a környezetterhelést fejezi ki, tehát a feleslegességre vonatkozó morális tartalom nélkül értendő.)

Ennek persze előfeltétele lenne, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mi mekkora pazarlással jár: hogyan viszonyul egymáshoz a rendszeres autózás, a számítógép-használat, a vízzel, fűtéssel, világítással vagy nyomtatással való pazarlás, és mondjuk évi egy oda-vissza repülőút. Jelenleg ugyanis a környezetvédők többsége is keveset tud ezekről, amivel nemcsak az a baj, hogy néha jelentéktelen környezeti szempontok elérésével töltik a saját idejüket. Hanem rombolják a környezetvédelem támogatottságát, amikor minimális pazarlás elkerüléséért kérnek aránytalan áldozatokat másoktól is (pl. használt buszjegy a szelektív hulladékgyűjtőbe, a WC leöblítése használt fürdővízzel)...

„EZ CSÚNYA LESZ” – VÉGRE IGAZÁN BEINDUL A DEMOKRATA ELŐVÁLASZTÁS

24.HU
Szerző: IGNÁCZ PÉTER
2019.06.21.


Pár nap múlva tartják a Demokrata Párt első elnökjelölti vitáját, és azzal igazán elkezdődik a harc annak eldöntésére, kit indítsanak Donald Trump ellen az elnökválasztáson. Az élen hatalmas előnnyel Joe Biden, de Barack Obama egykori alelnöke kemény kampányidőszak elé néz, és egyáltalán nem biztos, hogy nyerni is fog. Ellenfelei már el is kezdték marni...

HAZAÁRULÁS, AMIT A KORMÁNY AZ AKADÉMIÁVAL MŰVEL – INTERJÚ STEFANO BOTTONIVAL

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: KÓSA ANDRÁS
2019.06.22.


Az Orbán-kormány már „három lábbal” van jelen Erdélyben, amit az ottaniak ugyan rossz szemmel néznek, de miután a román vállalkozók is jól járnak, szemet hunynak felette – mondta Stefano Bottoni történész.

Úzvölgyében a románok saját sírkertjüket akarták felavatni egy olyan katonai temetőben, amelyet a magyarok is magukénak éreznek. Miért ennyire fontos ez a helyszín a román emlékezetpolitikának? 

Ez nem emlékezetpolitika, ez csak egy eszköz, amit cinikus módon politikai célokra használnak. Furcsa módon ez a konfliktus úgy eszkalálódott, hogy a temető ügye már évek óta terítéken volt, régi vita, vannak-e ott román sírok. Ez azonban nem kegyeleti kérdés. 

Mi áll akkor a háttérben? 

A magyar-román kapcsolatokat mindig a pillanatnyi helyzet határozza meg. Az RMDSZ politikai helyzetének megrendülése mindenképpen tényező volt, mint ahogyan az is, hogy szakítottak a kormányzó szociáldemokratákkal. Az elmúlt időszakban volt pár év, amikor háttérbe szorultak a konfliktusok, de ez mostanában megváltozott, gondoljunk csak a „székelyföldi terroristák” ügyére. Ezt egyébként szerintem teljes mértékben a román titkosszolgálat gyártotta le, szerencsére a bíróság előtt összeomlott a vád. De említhetném a letartóztatott, elítélt magyar politikusokat is. Ennek a folyamatnak a része az úzvölgyi incidens is. 

És mi lehet ezzel a román politika célja? 

Az ottani kormányban szerintem felismerték, hogy meggyengült Orbán Viktor európai pozíciója, ráadásul az EP-választások sem úgy alakultak, ahogyan a magyar kormányfő szerette volna. A hatalomgyakorlás Romániában is illiberális, ne tévedjünk, de ez egyrészt nem kötődik konkrét pártokhoz, másrészt ezt így senki sem mondja ki nyíltan. A román politikát már régóta irritálja az Orbán-kormány térfoglalása Erdélyben, a regionális fennhatóságra tett kísérletek. 

Ezek nem csak Erdélyre jellemzők, és általában „vállalkozásfejlesztés” címén futnak. 

Persze, ez folyik teljesen nyíltan Kárpátalján és a romániaihoz hasonló módon a Vajdaságban is. Ez egy program Orbánék részéről. Vállalkozásfejlesztésre, templom- és iskolaépítésre költenek, de közben egy párhuzamos, magyar állami adminisztráció kiépítése is zajlik. 

Kárpátalján ez ténylegesen betölt egy olyan szerepet, amire az ukrán állam képtelen. Románia esetében viszont egy működő államszervezetről beszélünk. 

Többé-kevésbé valóban. A magyar iskolák, intézmények felszereltsége azonban még mindig elég gyenge, akár a velük azonos román líceumokhoz, intézetekhez képest is. A 2004 december 5-i népszavazás után a romániai magyarok körében olyan hangulat alakult ki, hogy „ha az anyaország lemondott rólunk, akkor majd boldogulunk magunk”. Ezt a 2008-as gazdasági válság változtatta meg, majd a Fidesz győzelme 2010-ben és a kettős állampolgárság bevezetése egy évvel később. Ennek az érzelmi de a praktikus hatásait sem lehet alábecsülni...

AGYRÉM: A FIDESZ ÉRTE EL, HOGY A LIBERÁLISOK NE SZAVAZZANAK WEBERRE, AKIT ŐK MEGSZAVAZTAK

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2019.06.22.


Nem szeretnénk azokhoz csatlakozni, akik Orbán Viktort különféle graz-i és egyéb egészségügyi intézményekkel hozzák összefüggésbe, mert bizonyítékot ezekre még senki nem mutatott. Az állapotát viszont látjuk, és éppen ideje lenne felkeresnie orvosát és gyógyszerészét. Mint beszámoltunk róla, az európai parlamenti választás a liberálisok és a baloldal erősödését, a Néppárt gyengülését, és az Orbán-vezette szélsőjobb vereségét hozta a reményeikhez képest. Ezért Orbán lopakodik vissza a Néppártba, és ennek érdekében még Manfred Weber néppárti csúcsjelölt EB elnökké választását is támogatta.

"De miután a liberálisok és a szocialisták bejelentették, hogy Weber-t nem támogatják, Orbán úgy adta elő Magyarországon, mintha ő akadályozta volna meg a 751 fős parlamentben levő 14 helyével Weber megválasztását, miközben Weber megválasztását ő megszavazta. A liberálisok és a szocialisták éppen azért tartják Webert alkalmatlannak, mert Orbánt nem rúgta ki, de Orbán úgy tesz, mintha rajta múlott volna, és nem a politikai ellenfelein."

Ez már tényleg agyrém, hogy a liberális és szocialista vétót Orbán saját magának és saját sikerének tulajdonítja, egy olyan ügyben, amelyben ő ezzel ellentétesen szavazott. Ráadásul úgy, hogy már akkor is kacsasegget csinált a szájából, mert előtte azt mondta, nem támogatja Webert. Megsértődött, mert Weber érzékelve az európai Orbán-utálatot, azt mondta, hogy Orbán szavazataival nem akar elnök lenni. Orbán szerint ezzel Weber a “magyar népet”, a “magyar embereket” sértette meg. De miután Európa Orbán ellen szavazott, és Orbánnak a semmibe kellene hullania, visszanyalja magát a Néppártba, s ennek érdekében ő is támogatta Weber elnökké választását. Mintha korábban egy szót sem szólt volna a “magyar emberek” megsértéséről. Ilyen egy igazi “szar ember”, hogy hozzá hasonlóan népieskedjünk mi is...


MIÉRT JÓ MÁLTÁN ÉLNI?

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő / Karesz
2019.06.22.


Komoly visszhangja volt Karesz Máltáról szóló posztsorozatának. A sok dicséret mellett az egyik visszatérő kritika az volt, hogy sokaknak úgy tűnt, túl sok negatívumot emel ki az írásaiban. Ezért aztán amikor megtudtam, hogy Budapesten jár, megbeszéltem vele egy találkozót, amin sok egyéb mellett azt is megkérdeztem tőle: miért jó Máltán élni.


Amikor megkérdeztem tőle, hogy szerinte mi a jó a máltai életben, akkor egy ideig gondolkodott, majd azt mondta, ő tulajdonképpen nagyon jól érzi magát a szigeten.

„Nagyon szép helyen lakom, nagyon élvezem a körülményeket és a lehetőségeket. A házam előtt ott a tenger, ha szeretnék, akkor kimegyek és úszom egyet. A legjobb partszakaszok, strandok is ezen a környéken vannak.

Igaz, lemenni már leginkább csak akkor megyek le, amikor vendégeim vannak. Az az igazság, hogy az ember egy idő után megszokja és már nincs meg az a fíling, ami mondjuk egy egyhetes nyaraláskor, amikor minél több időt akarsz a tengerben tölteni.

A helyiek például azért nem mennek le, mert utána hetekig mindenhol homok van a lakásban. Igazából itt is ugyanúgy éled az életed, mint mondjuk otthon, a tengerpart pedig olyan kikapcsolódási program, mint bármi más.

Az első évben munka után még többször kiszaladtam a tengerpartra, most, három év után ez már nem jellemző csak akkor, ha van ott más program, vagy találkozó, amit oda szervezünk meg. Inkább akkorra szervezem az ilyen programokat, amikor több idő jut rá, például hétvégén.

Mindig megkapom, hogy milyen negatív vagyok, szóval szeretném tisztázni, hogy szerintem inkább reálisan látom a dolgokat és ezekre felhívom a figyelmet. Ettől függetlenül nekem semmi problémám nincs Máltával, csak nem szerettem volna hurráoptimista posztokat írni napsütésről, kék tengerről, stb.

A mai napig élvezem azokat a dolgokat, amiket egy átlagember élvez, szó nincs arról, hogy utálnám Máltát, csak a mindennapokban azért előjönnek azok a(z ember tűrőképességét nagyon nagyon próbára tevő) dolgok, ami fölött megpróbálhatunk szemet hunyni, de szerintem nem szabad úgy tenni, mintha bizonyos dolgok normálisak lennének.

Mert az nem normális, hogy épületek összeomlanak, mert mellettük építkeznek, és nem tartják be a szabályokat. Vagy hogy az autóvezetés élethalál-harc legyen. Ezek miatt nem lesz Málta földi Paradicsom. Ezekre a dolgokra fel kell készülni, rugalmasnak kell lenni, megszokni őket.

A legjobb dolog mindenkinek más lesz. Aki kedveli a napsütést, a mediterrán(os) klímát, az nagyon fogja szeretni. Ugyanakkor ha valaki tényleg mediterrán vidéket választana, annak előbb ajánlanám Olaszországot, Spanyolországot vagy Görögországot, mint Máltát.

A sziget közel van az afrikai partokhoz, így az onnan érkező hatás (legyen az klíma, kultúra vagy építészet) erősebb, mint az európai” - fogalmazott Karesz...

1 ROMLÁS

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: KOVÁCS ZOLTÁN
2019.06.21.


...a Dunán hozzáértők szerint elviselhetetlenül balesetveszélyes az esti forgalom, és ezt javarészt a nagytestű szállodahajók okozzák, amelyeknek működtetését az Orbán Ráhel és Rogán Antal irányítása alatt álló Magyar Turisztikai Ügynökség felügyeli, az tény. Az is, hogy ilyen körülmények között történt a baleset – erre pedig nem válasz, hogy a mentési munkálatokban igen sokan vettek részt, és az sem, hogy ezek munkáját a kormányfő megköszönte. A kérdés az volt, hogy kinek milyen érdekeltsége van a kockázatosan nagy dunai forgalom fenntartásában. Különösen életszerű ez a felvetés annak ismeretében, hogy a balesetben részes Viking nevű hajót érthetetlenül rövid idő alatt elengedték az országból, negyvennyolc óra alatt jelentős átalakításokat tettek rajta egy német kikötőben, és a kapitány a balesetet követően bizonyíthatóan üzeneteket törölt a telefonjáról. Mindezt hangsúlyosan kifogásolja dr. Magyar György, az elsüllyedt hajó matrózának családját képviselő ügyvéd. Az InfoRádiónak elmondta: a hatóságok szakértőket rendeltek ki az ügyben, de az első vizsgálatok eredményét nem adták ki a sértettek hozzátartozóinak. Az ügyvéd is tartja magát ahhoz, hogy nagy hiba volt elengedni a Vikinget a baleset után: „A nyomozóhatóság kellő merevséggel tekinti a megkereséseket, nem ad a kezünkbe semmit, csak azt mondja, hogy megfontolják. Pedig a büntetőeljárási törvény egyértelművé teszi, hogy a sértett és a sértetti hozzátartozó jogosult a szakvéleményeket megkapni és megtekinteni.” Mindezeken túl dél-koreai lapok is felvetik, hogy vajon nem azért engedték-e el a Viking szállodahajót, mert a tulajdonosi köréhez köze van a magyar kormányzati köröknek – így nyilatkozott Eugenia Lee Dél-Koreában élő újságíró. És ezt pedig arra a közismert tényre alapozza, hogy Magyarországon voltaképp minden egy kézben fut össze. Ha hozzátesszük, hogy elviselhetetlen a korrupció, de még elviselhetetlenebb, hogy gyakorlatilag nem csinálnak ellene semmit, akkor egy ilyen kijelentés bár erős, nem abszurd. (A Reuters és a New York Times is felvetette: vajon nem azért nincsenek-e felelősök, mert a tulajdonosi kör a Magyarországon hatalmat gyakorlók közül kerül ki? – mindezt nem állítva, hanem kérdezve). Ezek ismeretében már-már szimpla cinizmus, amikor Orbán azt mondta, hogy a baleset másnapján megtette részvétnyilvánítását a dél-koreai elnöknek, továbbá kifejtette: „komolyan kell venni azt, hogy ezek az áldozatok Magyarország vendégei voltak, szívünkben gyászoljuk őket, és majd emléket is állítunk”. Vajon az együttérzés kinyilvánítása mióta pótolja a felelősség bármilyen fokú vállalását, vagy akár csak az arról folyó vitát? Orbán persze a parlamentet olykor magáncirkusznak használja, különösen, ha kellemetlen helyzetbe kerül. Például, amikor választások előtt elnöki vitára hívják („ebben a ciklusban már huszonhétszer vitáztunk” – vélhetően ennyiszer szólalt fel). Vagy amikor a harcostársa és kegyeltje, Farkas Flórián kezében eltűnt másfél milliárdról kérdezte igen közérthetően Hadházy Ákos („nem értem a kérdést”). Vagy még 2017 decemberében, amikor a kormányfő épp legelszántabb harcát vívta a bevándorlók ellen, Demeter Márta kérdésére: „Hogy van az, hogy itt terrorizmusért is körözött emberek flangálhatnak az ön közelében? Kiderült Ghaith Pharaonról, hogy önhöz érkezett vacsorára, kiderült Ghaith Pharaonról, hogy az ön vejével üzletel. Hogy van ez, magyarázza meg!” A válasz: Boldog karácsonyt! Nyilván lehet ilyen választ adni, mondjuk, parlamenti ciklusonként egyszer. Bár, ha valaki terroristagyanús, körözött emberrel vacsorál, családja ilyenekkel üzletel, indokolt lenne a visszafogottság – különösen, ha amúgy lázasan üldözi az ilyeneket. Már úgy értve akkor, ha nincs elég pénzük, mert akkor éhezteti is őket.

Orbán hamarosan találkozik cseh kollégájával, Andrej Babišsal. A korrupciós ügyekkel vádolt miniszterelnök nacionalista frázisokkal vág vissza, és az Európai Uniót támadja – írja elemzésében a Der Spiegel (tudósít a Klubrádió lapszemléje.) Kezdetben jól tűrte a támadásokat, gúnyos megjegyzéseket tett, időközben azonban egyre idegesebb lett. Az elmarasztaló tartalmú uniós jelentéseket botrányosnak és inkompetensnek, a cseh emberek elleni támadásnak minősítette. A csehek közül sokan aggodalommal figyelik az unióellenes retorikát – írja a Der Spiegel. Idézi Martin Fendrych kommentátort, aki szerint felettébb kockázatos lenne, ha Csehország Orbán Magyarországának az útjára lépne.

Lassan, de elég biztosan mi leszünk a romlás mértékegysége
.

ITT OLVASHATÓ

ÉLET ÉS IRODALOM 2019/25. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (1. RÉSZ) 

ÉLET ÉS IRODALOM 2019/25. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ELFOGTUNK EGY LEVELET: ÍME KUBATOV SORVEZETŐJE AZ ŐSZI VÁLASZTÁSOKRA

MAGYRA NARANCS ONLINE
Szerző: BOD TAMÁS


2019.06.22.


Csak „feddhetetlen előéletű, erkölcsi-etikai szempontból kikezdhetetlen, közösség megbecsült tagjaiként” számon tartott jelöltek indíthatók a Fidesz színeiben az őszi önkormányzati választáson” – áll abban a levélben, amelyet Kubatov Gábor, a Fidesz ügyvezető alelnöke küldött ki még az EP-választás előtt a választókerületi elnököknek.

Hármas menetrendet vázol fel az a hivatalos, a „Fidesz Központi Hivatala” fejléccel és az ötödik oldalon Kubatov Gábor ügyvezető alelnök aláírásával ellátott levél, amely a Narancs.hu birtokába került.

A levél egy sorvezető kíván lenni, az alelnök útmutatást ad benne a tagságnak, a helyi kádereknek, mire figyeljenek, hogyan készítsék elő az októberi önkormányzati voksolást. Kubatov szigorú elveket határoz meg, amelyek viszont sok esetben szöges ellentétben állnak a valósággal, hiszen a Fidesz számos helyi politikusa került már összetűzésbe a társadalmi együttélés írott vagy íratlan normáival.

A Fidesz választókerületi elnökeinek címzett, de rövidebb formájában valószínűleg minden alapszervezethez eljutó – ám érdekes módon dátumot nem tartalmazó – Kubatov-levél leszögezi: minden érintett számára nyomatékosítsák, hogy „az európai parlamenti választás kampányában tanúsított aktivitás döntő jelentőséggel fog bír (így!) a tisztújítás és a jelöltállítás során.”...

AZ EGRI STADION FELÚJÍTÁSA 1 MILLIÁRDDAL DRÁGULT, A KLIK GYEREKEKET TOBOROZ BIODÍSZLETNEK

ÁTLÁTSZÓ / MUTYIMONDÓ
Szerző: Átlátszó
2019.06.22.


Összefoglaltuk a Baranya megyei radioaktív hulladéktároló történetét. Beszámoltunk a hét legérdekesebb közbeszerzéseiről: az egri stadion felújításáról, és a dubaji világkiállítás magyar pavilonjának építéséről. Ott voltunk egy költségvetési csalás miatt tartott tárgyaláson, amelyben a Valtonnal együtt dolgozó cég vezérigazgatója is vádlott.

Radioaktív hulladéktároló: Baranyában kétszer is visszaverték a beruházást a helyiek

„A mi országunk alkalmatlan a kiégett fűtőelemek végleges tárolására.” A kijelentés Maróthy Lászlótól, a Paksi Atomerőmű akkori nukleáris igazgatójától hangzott el 1988. február 8-án Ófaluban, egy népfőiskolai előadáson.* Hozzátette, a leendő baranyai radioaktív temetőbe nem kerül majd nagy aktivitású hulladék, hiszen azon túl, hogy nincs okunk kételkedni abban, hogy a Szovjetunió visszaveszi az elsődleges hulladékot, az ország alkalmatlan is a feladatra. Azóta már tudjuk, hogy a történelem mindkettőre rácáfolt: az oroszok többé nem vállalják a magyarországi kiégett fűtőelemek végleges tárolását, így azokat mégiscsak Baranya megyébe hozzák majd. Igaz, nem Ófalura, hanem Bodára.

Fiktív számlás ügyben vádlott a Valtonnal együtt dolgozó őrző-védő cég vezérigazgatója

A Target Group Facility Management Zrt. árbevétele 2017-ben mintegy 1,6 milliárd forint volt. A cégnek azóta megy ilyen jól, mióta együtt dolgozik a Fidesz kedvenc biztonsági vállalkozásával, a Valton-Sec Kft.-vel. A két cég számos állami megbízást nyert el közösen, pedig a Target vezérigazgatója, Balázs Róbert egy mintegy 900 millió forintos költségvetési csalási ügy vádlottja.

A héten emellett:
megírtuk, hogy az egri stadion felújítása 2,54 milliárd forint helyett 3,65 milliárdba fog kerülni
- úgy értesültünk, hogy Érden is közös jelölteket állít az ellenzék az őszi önkormányzati választáson
- megdöbbentünk, hogy az Országos Széchényi Könyvtár dolgozóinak belső fórumát cenzúrázni kezdték
- felsoroltuk, hogy milyen programokra toboroz gyerekeket biodíszletnek a KLIK
megtudtuk, mennyibe került Azbej Tristan és Varga Judit államtitkár kommunikációs tréningje
 HIRTELEN FORRADALOM – MENEKÜLNEK A MOLDOVAI OLIGARCHÁK

168 ÓRA ONLINE
Szerző: MIKLÓS GÁBOR
2019.06.22.


A moldovai sajtó az országban június eleje óta zajló különös eseményekre a „hirtelen forradalom” kifejezést használja. Régi ellenségek fogtak össze, és a nagyhatalmak is mögéjük álltak. A tíz napig tartó eseménysorozat végén új kormánya lett az államnak, amelyet egy liberális politikus, Maia Sandu vezet. Fő szövetségese a Vlagyimir Putyin orosz elnöknél gyakran vendégeskedő szocialista elnök, Igor Dodon.

A történet politikai fikcióként is olvasható. Június 3-án hétfőn három különgép érkezik Moldovába, ahol hónapok óta tart a politikai válság. Az ország a kontinensen szinte minden szempontból a statisztikák végén áll. Lakóinak nagy része idegen útlevelet használ, a népesség legalább egyharmada külföldön dolgozik. Ipara csődben, a külföldi turisták elkerülik. Szomorú ország, a legtehetősebb darabja ráadásul majd huszonöt éve szakadár állammá vált, ahol egyébként idegen csapatok is állomásoznak.

Egyértelmű csődtömeg, amelyet oligarchák uralnak. Van a fő oligarcha, Vlad Plahotniuc, akit a nép Bábjátékosként emleget. Ő volt még azon a hétfőn az országban a legfőbb tulajdonos, aki kézben tartotta az ügyeket. A különgépek utasai gyors tárgyalásokat folytattak a politikai élet főszereplőivel. Valami visszautasíthatatlan és egyeztetett ajánlatuk lehetett. Radikális politikai fordulat kezdődött, irreális események zajlottak. A gépek utasa volt Dmitrij Kozak orosz miniszterelnök-helyettes, a moldovai–orosz gazdasági kapcsolatok elnöki különmegbízottja, Johannes Hahn, az EU bővítési és szomszédsági ügyekkel foglalkozó biztosa és Bradley Freden, az amerikai külügy kelet-európai osztályának igazgatója. Három nagyágyú. Chișinăuban biztosan azok...


MEGSZŰNIK AZ UTOLSÓ KESZTHELYI SZABADSTRAND, MIKÖZBEN A VÁROSI PARTSZAKASZ KORMÁNYKÖZELI ÜZLETEMBEREKHEZ KERÜLT

MÉRCE
Szerző: PAP SZILÁRD ISTVÁN
2019.06.22.


Nagy Bálint fideszes alpolgármester javaslatára a keszthelyi képviselő-testület nemrégiben döntött a város utolsó szabadstrandjának felszámolásáról. A Népszava szerint a strand helyén egy budapesti vállalkozás „kutyás élményparkot” és piknikkertet hozna létre. A majdnem egy hektáros területet a Sziládi-Kovács Tibor vezette Kutyabarát internetes oldalt működtető cég névleg egymillió forintért kapja meg öt évre, ám a városnak nem kell kifizetnie ezt az összeget, csupán vállalnia kell, hogy ezidő alatt évente 200 ezer forint értékben reklámozza az élményparkot és a város más programjait.

Egy ilyen jó pozíciójú telek esetében ez az összeg konkrétan aprópénz, 200 ezer forintért egyetlen AirBnb-n meghirdetett keszthelyi apartmant csak egy hónapig lehetne bérelni, nemhogy egy ekkora telket egy évre.

Kovács Viktória önkormányzati képvisel (DK), aki egyedüliként szavazott nemmel a szabadstrand felszámolására, a Népszavának elmondta:

„Több szempontból is érthetetlen és felháborító a döntés. A strandot eddig ingyen használhatta bárki, az élménypark viszont fizetős lesz. Az ötletről ráadásul még a helyi kutyás szervezetek sem tudtak. A strand rögtön a balatoni bringakörútról nyílik, és ez volt az egyetlen hely Keszthelyen, ahol a biciklisek meg tudtak állni, volt vizesblokk, s még meg is tudtak mártózni a Balatonban ingyen.

Keszthelyen ezzel megszűnt annak lehetősége, hogy bárki ingyen mártózhasson meg a Balatonban. Az elmúlt években ezzel párhuzamosan a város fennmaradó partszakasza teljes egészében a Fideszhez, főként Mészáros Lőrinchez és Tiborcz Istvánhoz köthető cégek és üzletemberek kezébe került...

SZABAD SZEMMEL: ORBÁN MEGINT KIVERTE A BIZTOSÍTÉKOT EGÉSZ EURÓPÁBAN - A NÉPSZAVA NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

NÉPSZAVA
Szerző. SZELESTEY LAJOS
2019.06.22.


Economist 

Holtpontra jutott az EU vezető tisztségviselőinek megválasztása, mert több irányból is támadás érte a csúcsjelölti rendszert, és az is biztos, hogy Weber bajban van. A politikusnak nincs politikai karizmája, hiányzik a kormányzati tapasztalata, emellett a Néppárton belül elidegenítette magától a középen, illetve baloldalon álló erőket, miután túlságosan is sokáig a tekintélyelvű Orbán Viktor pártján állt. Ráadásul a mostani csúcsértekezlet előtt a szocialisták és a liberálisok is jelezték, hogy nem támogatják. Ez pedig igencsak szűkítette az esélyeit. A csütörtök esti vacsorán 11 állam- és kormányfő ellenezte a megválasztását, amire Merkel dühösen úgy válaszolt, hogy akkor a másik két vetélytársat, Timmermanst és Vestagert is ki kell zárni a küzdelemből. Egyébiránt az EPP akarata ellenére nem futhat be senki sem. Csakhogy amíg nincs meg, hogy ki a Bizottság elnöke, addig igencsak nehéz határozni a másik 4 fontos posztról. Mindazonáltal Weber még nem teljesen került ki a küzdelemből, de a kilátásai nem túl rózsásak. A jelek szerint ezt még a kancellár is belátja. Így elképzelhető, hogy az alig egy hét múlva esedékes újabb csúcson alternatív neveket dob be. Ilyen pl. Barnier. Ugyanakkor a holtpont azt tükrözi, hogy Európa az eddigieknél megosztottabb, a korábbinál jelentősebb választóvonalak vannak a tagállamok, illetve a pártok között, ideértve az EP-t is. A helyzet jellemzésére a cikk is idézi az ír kormányfőt, aki szerint most egyszerűbb volna pápát választani, mint az EU vezetőit.


Magyarország és Lengyelország pénzt kér azért, hogy megszavazza a közös uniós klímacélt. Morawiecki miniszterelnök azt hangoztatta Varsóban, hogy senki se akarja a lengyel gazdaság kontójára leszorítani a széndioxid-kibocsátást, mivel a szén továbbra is kulcsszerepet tölt be az ország energiatermelésében. A magyar kormány hasonlóképpen érvelt, rámutatva, hogy ha 2050-re semleges lenne a nettó kibocsátás, az igencsak nagy terhet róna a magyar iparra. Ezért előbb azt akarja látni, hogy az EU mekkora támogatást ad az ipar korszerűsítésére. Orbán Viktor kijelentette, hogy mindenek előtt meg kell tudni, mekkora összeget hajlandó Brüsszel letenni az asztalra.

 A lap arra figyelmeztet: Magyarország, Lengyelország, Csehország és Észtország számára bumerángként üthet vissza, hogy megtorpedózták a 2050-ig megfogalmazott közös klímacélt. Úgy tűnik, hogy ezek a kormányok nem vesznek tudomást az egész földrészen végighullámzó klímatüntetésekről, a zöldek előretöréséről. Sőt, a lengyel miniszterelnök arról beszélt, hogy megvédték az érdekeiket, és hogy országának jelentős kompenzációt kell kapnia. Ám kérdéses, hogy beválik-e a zsarolás az EU nagy többségével szemben. Egyrészt ugyanis főleg az energiaügyekben többségi alapon szoktak dönteni, tehát bőven és állandóan leszavazhatják őket, amikor az ősszel megkezdődnek a tárgyalások a nulla nettó kibocsátást célzó törvényekről. Azon felül megszívhatják a következő költségvetésről zajló egyeztetéseken is, miután ott igencsak előtérbe kerül a klímapolitika. Magyarország és Lengyelország már egyébként is eljátszotta a nyugati adófizetők rokonszenvét, amikor figyelmen kívül hagyja az alapértékeket és aláássa a jogállamot. Berlinnek és Párizsnak kinyilvánított célja, hogy a demokratikus normák betartásától tegye függővé a brüsszeli támogatásokat. Itt ugyan egyhangúan kell meghozni a döntést, de a négy ország maga alatt vágja a fát, figyelembe véve, hogy mennyire rá van szorulva a milliárdokra...

MA KÉT ÉVE NEVEZTE ORBÁN KIVÉTELES ÁLLAMFÉRFINAK HORTHY MIKLÓST

KANADAI MAGYAR HÍRLAP ONLINE
Szerző: FÖLD S. PÉTER
2019.06.21.


Éppen két évvel ezelőtt, 2017. június 21-én, a megújult Klebersberg-kastély átadásán nevezte kivételes államférfinak Orbán Viktor Horthy Miklóst. Azt a kormányzót, akinek regnálása alatt születtek a zsidótörvények, amelyek végül mintegy félmillió zsidó származású magyar ember elpusztításhoz vezettek. Horthy volt a kormányzó akkor is, amikor Magyarország belépett egy igazságtalan, és utóbb vesztesen megvívott háborúba, s ő volt az elsőszámú felelős a II. magyar hadsereg (nem zsidó származású) katonáinak elpusztulásáért a Don-kanyarban.

Az Orbán által elmondott mondatból amúgy nem az derül ki, hogy ő kivételes államférfinak tartja Horthyt, hanem az, hogy Magyarország miniszterelnöke akkor ezt tartotta hasznosnak mondani. Voltak olyan történészek, például Ungváry Krisztián, akik szerint Orbán ezzel a megfogalmazással a jobboldalnak üzent.

Ez a vélemény logikus ugyan, de az ügy ennél valamivel árnyaltabb és bonyolultabb. A normális, tisztességes jobboldalnak ugyanis ezzel nem lehet üzenni, mert magát polgárnak tartó jobboldali ember nem tekint Horthyra kivételes államférfiként. A normális, tisztességes jobboldali ember tudja, amit persze Orbán is tud, hogy – lásd, mint fenn – Horthy Miklós sok százezer zsidó és nem zsidó származású magyar ember haláláért felelős.

Orbán ezzel a két évvel ezelőtti mondatával legföljebb a szélsőjobbnak üzenhetett, valamint azoknak a Fidesz-fanoknak, akik ideológiai kanyargásai közepette vakon és elvtelenül követik őt. A miniszterelnök ugyanis 2015-ben még visszafogottabban fogalmazott Horthyról, amikor a Hóman szobor körüli viták kapcsán azt mondta, hogy olyan embernek nem állítanak szobrot Magyarországon, akik megszálló hatalmakkal kollaboráltak.

Horthy Miklós ilyen ember volt, és ezt Orbán nemcsak 2015-ben tudta, de 2017-ben is, sőt, talán még 2019-ben is tudja.

KIVÉGZETT ÉRTELMISÉG – PÉTERFY GERGELY: ELŐÁLLT EGY TOTÁLIS SZELLEMI KATYVASZ, MIKÖZBEN MINDEN A LENYÚLÁSRÓL SZÓL

168 ÓRA
Szerző: SÁNDOR ZSUZSANNA
2019.06.22.


Az író legutóbbi nagyregénye, a Kitömött barbár Aegon művészeti díjas kultkönyv lett. A siker után sokan azt várták, hogy újabb történelmi regényt ír Péterfy Gergely. Ám az idei könyvhétre megjelenő új regénye, bár visszatekint a 20. század traumatikus magyar múltjára, sokkal inkább a jelenhez kapcsolódik. A címe – A golyó, amely megölte Puskint – metaforikusan a kultúra és az értelmiség kivégzésére utal. Családtörténeteken keresztül a mai kultúrharc eredetét keresi. A szerzőtől azt is megkérdeztük, mit gondol arról, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum irodalmi erőközponttá alakul, s miért olyan nagy a csend erről az irodalmi közéletben.

Új regénye még meg sem jelent, de máris nagy sikert aratott, vezette a Bookline előjegyzési listáját. Mit szól hozzá?
– Csodálatos érzés, hogy ennyi lelkes olvasóm van, és előre bizalmat szavaztak ennek a könyvnek. Ugyanakkor növeli a félelmeimet is: tetszik-e majd nekik a regény? Beváltja-e a hozzá főzött reményeiket?

Azt hittem, az író elsősorban saját mércéjének akar megfelelni, és nyilván tudja, mit ér a könyve.
– Én nem tudom, mit ér. Nálam ugyanis radikálisan csak az működik, ha arról írok, ami engem érdekel. Ha a saját mániáimmal és agyrémeimmel foglalkozhatom. Írás közben az ember benne van a flow-ban, repül a könyvével, de ha ez nem találkozik mások érdeklődésével, az egész kudarcra van ítélve. Ezért is kockázatos vállalkozás a regény. A korábbi könyvek sikere persze lendületet adhat az újnak, de az elvárások teherré is válhatnak. Négy éve jelent meg az előző nagyregényem, a Kitömött barbár, és tényleg jó volt a fogadtatása. Sikerült eltalálni valamit, ami akkor benne volt a levegőben. Noha az a könyv a reformkorszak idején játszódik, Kazinczy Ferenc személyén keresztül olyan kérdéseket vetett fel, amelyek a honi rendszerváltó értelmiség számára is alapvetők: miként buknak el nálunk a nagy nemes szándékok, miért futott minden zátonyra? Mi volt az értelmiség szerepe a kudarcban? A Kitömött barbár után sokan kérdezték tőlem: melyik korban játszódik majd a következő történelmi regényem, esetleg visszamegyünk a 16. századba? De én nagyon unatkoznék, ha szériában kellene írnom a hasonló könyveket. Bár a mostani regényemben is van történelmi távlat, de sokkal közelebb vagyunk a jelenhez: a negyvenes években kezdődik és a kétezer-tízes évek közepén fejeződik be a történet. Leginkább az foglalkoztatott, hogyan jutottunk el az értékek totális kiüresedéséig, a kultúra lerombolásáig...