2023. augusztus 1., kedd

LASSAN A MAGYAR NYOLCADIKOSOK FELE FUNKCIONÁLIS ANALFABÉTÁNAK TEKINTHETŐ; A KÖVETKEZMÉNYEK BELÁTHATATLANOK

QUBIT
Szerző: BALÁZS ZSUZSANNA
2023.08.01.


A tavalyi kompetenciamérés nemrég nyilvánosságra hozott eredményei lesújtó képet festenek a 6., 8. és 10. osztályosok közoktatásban szerzett készségeiről: az Oktatási Hivatal (OH) értékelése szerint az általános iskolákban a végzős évfolyamon tesztelt mintegy 90 ezer diák 40 százaléka, országosan körülbelül 36 ezer gyerek alapszinten sem képes szöveget értelmezni. Ez azt jelenti, hogy bár el tudják olvasni a magyar nyelven írt szavakat, nem értik a mondatok által hordozott információ lényegét, és nem tudják felhasználni a mindennapi életben.

Ha valakinek hiányoznak az alap matematikai kompetenciái, nem tudja kiszámolni, mennyi pénz jár vissza, amikor fizet a kasszánál a boltban, és becsapják. Ha a természettudományos alapkészségei hiányoznak, akkor nem tudja, miért dörög az ég, miután villámlott. Ha a szövegértési alapkompetenciái nincsenek meg, akkor gyakorlatilag semmit nem tud a továbbiakban megtanulni. A minimum szint alatt teljesítő tanulók nemhogy érettségit, de szakmát sem lesznek képesek szerezni, nem lehet őket tovább- vagy átképezni. A szövegértési kompetenciateszten kudarcot vallók jó eséllyel egész életükben legfeljebb betanított munkásként tudnak majd dolgozni, mert a betonkeverőgép működtetését még meg tudják tanulni, de azt már nem, hogyan lehet megépíteni egy ház elektromos rendszerét”

– vázolta kérdésünkre Radó Péter oktatáskutató, hogy milyen kilátásai vannak azoknak az általános iskolát elhagyó 14 év körüli gyerekeknek, akik a kompetenciamérés szövegértési tesztjein a minimum szintet sem érték el.

Az országos átlag lehangoló, de az ördög a részletekben rejlik


Az általános iskola végzős osztályába járók országos átlaga matematikából 1602, természettudományból 1587, szövegértésből 1535 pont volt. Matematikából és szövegértésből a magyar diákoknak egyaránt 2019-ben sikerült a legmagasabb átlagpontszámot elérniük, amihez képest az idei év matematikából 22, szövegértésből pedig 73 pontos visszaesést hozott. Természettudományból nincsenek a korábbi évekből összehasonlító adatok...

Matematikából Budapesttel együtt 20 megye felében, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében több tíz ponttal maradt el a nyolcadikosok átlaga az országos 1602 pontos átlagtól, a legnagyobb, több mint 70 pontos lemaradást a borsodi és a szabolcsi nyolcadikosok esetében mérték. További négy megyében (Bács-Kiskun, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest) épphogy csak az átlagot teljesítették az általános iskolák végzősei. Az országos átlagot Budapesten kívül mindössze két megyében, Csongrád-Csanádban és Győr-Moson-Sopronban teljesítették jelentősen túl az általános iskolák végzősei...

ITT OLVASHATÓ

MEGJELENT A STÁTUSZTÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSI TERVEZETE

EDULINE
Szerző: SZÉKÁCS LINDA
2023.08.01.


Nyolcvanhárom oldalas dokumentumot augusztus 8-ig lehet véleményezni.


"A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állót a munkáltató tartósan magas színvonalú munkája, vagy egy adott feladat kiváló teljesítésének elismeréseként mérlegelési jogkörében jutalomban részesítheti" - szerepel többek között ez is abban a nyolcvanhárom oldalas dokumentumban, ami hétfő este jelent meg a Belügyminisztérium oldalán a pedagógusok új életpályájáról.

A végrehajtási rendeletben a pedagógusok, gyakornokok és vendégtanárok díjazása mellett olyan rendelkezések szerepelnek, amik szerint többek között a(z)

- etika

- könyvtárostanár

- természettudomány és

- állampolgári ismeretek

tantárgyakat olyanok is taníthatják, akik legalább hatvanórás pedagógus-továbbképzésen vagy szakirányú továbbképzésen vettek részt és sajátították el a tantárgy oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket, továbbá, hogy a pedagógus munkakörben foglalkoztatott számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részébe beletartozik 
a(z) 

- különböző feladatellátási helyeken történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás

- az eseti helyettesítés

- az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés és

- a gyakornokok szakmai segítése, mentorálása is.

A törvénytervezetet augusztus 8-ig lehet véleményezni, a hatályba lépés dátuma pedig 2024. január 1-je.

A dokumentumot innen tudjátok letölteni és elolvasni.

KARDOS ANDRÁS: FASISZTA KOMMUNIZMUS

SZABADSÁG KLUB
Szerző: KARDOS ANDRÁS
2023.08.01.


Minden diktatúra régi trükkje, hogy a saját belső szükségletéből fakadó nyelv- és értékkészletet – amit egy kiválasztott csoport, klientúra saját valós vagy vélt érdekei szerint mozgat –, nos, ezt a nyelvet és a nyelvben artikulált kirekesztő és antihumán érzelmeket egész egyszerűen az „ellenségnek” tulajdonítja.

Minden diktatúra régi trükkje, hogy a saját belső szükségletéből fakadó nyelv- és értékkészletet – amit egy kiválasztott csoport, klientúra saját valós vagy vélt érdekei szerint mozgat –, nos, ezt a nyelvet és a nyelvben artikulált kirekesztő és antihumán érzelmeket egész egyszerűen az „ellenségnek” tulajdonítja. Nincs ebben semmi újdonság, régóta így működnek az önkényuralmak. Az „ellenség”, miután a hatalom nyelvileg kiszorítja őket a közösségből, a nemzetből, sőt tán még emberi mivoltukat is kétségbe vonja, nem tehet mást, mint védekezik, bizonygatja, hogy ő is ember, ő is a nemzet része, ő sem eszik gyerekeket reggelire, de ezzel már egy olyan védekező pozícióba kerül, ahonnan igazából nincs kiút. Ez egy verem, a vereség gödre, innen lehet kétségbeesve ordítani, de kimászni nem, mert az önkényuralom azonnal hol nyelvileg, hol nyersebben: lecsap.

A Fidesz régóta él ezzel az eszközzel, és régóta sikeres is ebben: a 2,5 milliós szekta alig várja, hogy az ellenség, tehát a migráns, a Soros, a liberálbolsevik akárki újabb és újabb pofáncsapást kapjon, hiszen tudják ők: az ellenség maga a Sátán, maga a Gonosz, tehát januártól decemberig minden nap el kell ismételni: vigyázz magyar, reszkess magyar, mert jő a Sátán, és megerőszakolja gyermekeidet, ellopja a nemzetedet, nem ismeri el Istenedet, kultúrádat, egyáltalán a liberálbolsevik gyűlöl téged, még a létedet is kétségbe vonja.

Gyönyörű példája ennek az általam amúgy is igen preferált – mondom preferált, nem gyűlölt –, Bayer hordószónok úr, akit pártja és önkényura a vezérszurkoló, akarom mondani a vezérmegmondó szerepébe helyezett, a maga szempontjából okkal. A nem tehetségtelen, ám mindenféle morált nélkülöző gyűlöletbajnok képes arra, hogy mindazt a megvetést, kirekesztést, szubhumán gyűlölködést, amit néki szét kell terítenie széles e hazában, ráadásul oly módon, hogy mindezt a mocskot az „ellenség” számlájára kell írni, nos ebben Bayer doktor helyt tud állani, valóban. Oly tehetséggel önti az önkényuralom gyűlöletnyelvét az „ellenségre”, hogy még tán a vele együtt-nem-gyűlölködők közül is sokan beveszik, hogy a liberálbolsevik progresszivista istentelen brüsszelita ármány el akarja tüntetni országunkat a népek nagy családjából.

Lássunk egy friss példát Bayer munkásságából:

„Az őrültek mai utódai szerint a világmegváltás úgy jön el, hogy felszámoljuk – felszámolják – a normális emberek minden magától értetődő, természet- és istenadta identitását, vagyis a vallási, a nemzeti és a nemi identitást. A megváltás előszobája tehát az identitás nélküli ember. Vagyis a tulajdonságok nélküli ember. A nem ember ember. Akinek nincs hazája, istene, de már neme sincs, ebben az ürességben, ebben a semmiben manifesztálódik a „mindenki egyenlő” régről ismerős elmebaja. Elővették, leporolták és dünnyögik az „új mesét, fasiszta kommunizmusét”. Istenem, de régi mese ez. Csak átírják kicsit. Az új meseírók írják át a hajdanvolt, régi, „elavult” meséket. Nincsen többé jó és rossz, van ellenben sok „új identitású”, vagyis beteg zombi. Már megint komolyan gondolják és gyakorolják, hogy a gyermekek nevelése – már ha kell egyáltalán gyermek – nem a szülők, hanem a „felvilágosultak” dolga. A falanszter „tudósai” döntenek.” (Magyar Nemzet)

Bayer cikkének a címe: A gyűlölet mint lelki igény. Telitalálat. Ki kell találni, Musil után szabadon, meghamisítva persze az írót, hogy a progressszivista – most figyelj József Attila! – „fasiszta kommunisták” feltalálták a „tulajdonságok nélküli embert”, a természet- és istentagadó nihilistát, az identitás és nem nélküli lényt. Mert a liberálbosevik szubhumán véglények, gyűlölik az embert, a nemzetet, a családot, a gyereket, ugyanis ők megszűntették a jót és a rosszat, magyarán, a falanszter „tudósai”, magukat „felvilágosultnak” álcázva elő akarják állítani az „új embert”, az identitás nélküli „beteg zombit” – így Bayer szeretetbajnok.

Ez a szeretetláva, amely mint a működő Vezúv tör elő szinte naponta a diktatúra kommunikációs magmájából, Bayerrel az élen, egy kétforintos trükk alapján működik: kend be szarral azt, aki ne legyen, ne úgy legyen, ne zavarhasson téged, miközben elveszed a vagyont, az állást, az Intézetet, a színházat, a Balatont, a Hegyvidéket, akkumulátorozod az országot, egyszóval minden, de minden disznóságodat el kell adnod. Egyszerű mint a pofon: még József Attila is elég hozzá: ezek túlnan, az USA-ban, Brüsszelben, és a globalizált mindenhol: ők a fasiszta kommunisták. Érted népem, hogyne értenéd: már a nagy költő is megírta: a mai világ rémurai, a fasiszta kommunista globalista mingránssimogató gyereknemváltó műtétben utazó, LMBTQ-védő, szegény magyarokat gyűlölő, megvető, eltüntető, szubhumán véglények. Ja, mellesleg, degeneráltak, elmebetegek, nem normálisak.

Ők ma a fősodor, ellenük kell drága magyar véreiért Bayernek harcolni, küzdeni, megvédeni hazát, nőket, gyerekeket, sőt magát a Jóistent is. És az a helyzet, hogy ez a nyelvi szörnytelevény működik. Ugyanis nem kell más, mint B-közepet nevelni a fél országból, akik kontroll nélkül imádják először Orbánt, másodszor a diktatúráját, harmadszor pedig a közvetítő nyelvi paneleket: nincs is annál szebb, mint amikor az inflációt Brüsszel, az oroszok aljas háborúját az USA nyakába varrjuk, az áremelés a multik bűne. Egyszóval: fasiszta kommunisták szívják a mi drága vérünket, fuvolázza Bayer néptárs, beemelve a manipuláció műanyagflakonjába Musilt, József Attilát, és bárkit a világtörténelemből, hiszen minden ingyen van. Hopp, mondja a diktatúra, az enyém minden, ami nekem köll.

Fóliázzatok csak barátaim, fóliázzatok. Elég, ha izzik már a könyvesbolt is a gyűlölettől, amit természetesen, a nemváltást akaró, műtétbarát fasiszta kommunisták kényszerítettek ránk.

ITT OLVASHATÓ

ÉLETÚTINTERJÚ ILLÉSNÉ ÁNCSÁN ARANKÁVAL, OLÁH IBOLYA EGYKORI NEVELŐJÉVEL

SZABAD EURÓPA
Szerző: kecsup.hu
2023.07.30.


Még ma is megríkatja egy-egy nehéz sorsú fiatal története, de saját tapasztalatai elég erőssé tették ahhoz, hogy egy életre elköteleződjön a gyermekek nevelése, védelme mellett. Illésné Áncsán Aranka, Oláh Ibolya egykori nevelője évtizedekig dolgozott a tiszadobi gyermekotthonban – ebből tizenkét évig intézményvezetőként –, mielőtt a kecskeméti SOS faluhoz hívták volna. Jelenleg saját alapítású civil szervezetével igyekszik segíteni az állami gondozásból kikerülő fiatalok elakadásain, mert legfőbb céljuk az, hogy az egykori neveltek gyermekei már ne kerüljenek állami gondozásba.

Hogy zajlott a gyermekkorod?


Bár a szüleim szabolcsiak voltak, én pedig Nógrád megyében születtem, a gyerekkorom egy részét Heves megyében töltöttem. Ennek oka, hogy édesapám katonatiszt volt, és a lakhelyünk mindig attól függött, hová helyezték. Hároméves koromban meghalt édesanyám, ami elég jelentősen befolyásolta az életem, ugyanis egy klasszikus mostohaanya nevelt engem a kemény katonatiszt édesapám mellett. Nem igazán tapasztaltam tehát meg, hogy milyen egy szerető családban felnőni, de ez engem nem tört össze, hanem épp ellenkezőleg, erőssé tett. Tudatosan törekedtem arra, hogy tizennégy éves koromban elmehessek otthonról. Kollégista lettem Budapesten, ahol vegyészlaboránsnak tanultam. Ki nem álhattam a kémiát, de a bátyám is ott tanult, és tudtam, hogy csak akkor mehetek el otthonról, ha én is ott fogok továbbtanulni. Csak így volt esélyem kiszabadulni a mostohaanyám látóköréből...

A PÁVATÁNCBAN TÖBBET SEGÍTHET AZ AKKUGYÁRTÁS MAGYARORSZÁGNAK, MINT A FELZÁRKÓZÁSBAN

G7.HU
Szerző. MÉSZÁROS R. TAMÁS
2023.08.01.


Az utóbbi hónapok egyik legfőbb talánya, hogy miért támogatja a magyar állam ezermilliárdos összeggel ázsiai cégek hazai akkumulátoripari beruházásait. Bár az autóipar technológiai átalakulásához való alkalmazkodás, a foglalkoztatás növelése és a beruházások élénkítő hatása egy bizonyos pontig racionális gazdasági érvként merülhet fel, azt így is nehéz megindokolni, hogy Magyarország miért akar európai szinten is kiemelkedő gyártelep lenni egy olyan iparágban, amely csak mérsékelten képes segíteni a felzárkózását, miközben 
hatalmas erőforrásokat emészt fel.

A gazdasági helyett a politikai logika mentén ugyanakkor több racionális elmélet is magyarázhatja a jelenséget. Egyrészt a személyközpontú rendszerekre jellemző nagyzolás és a költséghaszon-számításokat felülíró társadalmi és ideológiai víziók kergetése részben választ adhat rá, hogy miért támogatja és ösztönzi ilyen erősen a kormány az akkugyárak betelepülését.

Egy másik potenciális megfejtés lehet a pávatáncos külpolitikai logika és az európai országokkal szembeni alkuerő növelésének igénye. Azzal, hogy Magyarország európai szinten is központi szereplővé válik egy kulcsfontosságú ipari termék előállításában, nőhet a kormány alkuereje az aktuális és jövőbeli európai politikai és gazdasági vitákban. A terv pedig azon vízióba is illeszkedik, amely szerint Magyarország a „Nyugat és Kelet közti híd” akar lenni a blokkosodó világgazdaságban, és a hanyatló Nyugattól távolodva keresi a növekedés forrásait.

Ugyanakkor a politikai logika mentén is minimum hazárdjátéknak tűnik ekkora tétet tenni az akkugyártásra, miután az politikai téren is csak mérsékelt hasznot ígér, komoly kockázatok mellett...

FLECK ZOLTÁN: EZ EGY CINIKUS AUTOKRÁCIA, AMIBEN RÁNGATJÁK A PARLAMENTI BÁBOKAT

HÍRKLIKK
Szerző: MILLEI ILONA
2023.08.01.


Zavar van Svédország NATO-csatlakozása ügyében a kormány, a Fidesz-frakció, a Fidesz, mint állampárt és a parlament köreiben – véli Fleck Zoltán jogszociológus. A jogász, egyetemi tanár szerint két dolgot kell egyszerre eljátszani: nemzetközi szintéren azt, hogy mi nem vagyunk ellenségei a szövetségi rendszernek, viszont teljesíteni kell az autokratikus baráti elvárásokat Oroszország, Törökország felé is. Az pedig, hogy Kövér az ellenzéki pártok kezdeményezésére összehívja a parlamenti ülést, csak játék, de a színházat fenn kell tartani, ezen áll az egész Orbán-rendszer.


Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter már a legutóbbi kormányinfón jelezte, hogy a Fidesz-frakció nem megy el a parlament ülésére és így is lett. Mindössze 45 ellenzéki képviselő jelent és így az ülés határozatképtelen volt. Magyarázható-e ez bármiképpen?

– Abban a konkrét ügyben, ami Svédország NATO-csatlakozása, nagyon érdekes történés van. A kormány, a Fidesz-frakció a Fidesz, mint állampárt és a parlament máshogy kommunikál és máshogy működik. Szerintem teljes a zavar abban az értelemben, hogy először el kell eljátszani nemzetközi színtéren, hogy mi nem vagyunk ellenségei a szövetségi rendszernek, tehát nem vagyunk kívül azon. Megjegyzem, azért ez elég veszélyes játék egy ilyen kicsi és a keleti agresszióhoz közel levő ország számára, ráadásul egy olyan helyzetben, amikor – gazdasági válság idején – pénzek függnek attól, hogy mennyire vagyunk benne egy ilyen nyugati szövetségi rendszerben. Ugyanakkor viszont teljesíteni kell az autokratikus baráti elvárásokat, Oroszország, Törökország felé. Ezek azok a működő nemzetközi kapcsolatok, amelyek még Orbán kezében vannak. Ez magyarázza azt a példátlan jelenséget, hogy a magyar állam álláspontja a török államétól függött. Ez kiderült az elmúlt hetekben. Ezek után az csak játék, hogy Kövér összehívja a parlamenti ülést, ami pedig nyilvánvalóan egy üres forma, mert itt nem történik, nem is történhet semmi, hisz' nem vesz részt rajta a kormánypárt. A parlament álláspontja egyáltalán nem befolyásolja a kormány nemzetközi véleményét. Vagyis egyszerre kell két dolognak megfelelni, ezért a zavar....

DERMESZTŐEN ALACSONY PONTHATÁROK: ÍGY ÜRÜL KI A TANÁRKÉPZÉS AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN

VÁLASZ ONLINE
Szerző: HALMSCHLAGER ANDREA
2023.08.01.


Ahogy arra számítani lehetett: a legtöbb tanári képzésre idén is be lehetett kerülni bőven 400 pont alatti eredménnyel. Főleg ott, ahol legalább az egyik szak természettudományos. Hogy ez miért a katasztrófa felé vezető, egyébként elég rövid út, s hogy miként térhetnénk le róla mégis: erről szól vendégszerzőnk cikke. Halmschlager Andrea sorra veszi azt is, micsoda tudatlanságról árulkodik, amit az iskola és a szaktanár szerepéről az átlagpolgár manapság gondol.


Szépen mutat, hogy az ELTE biológia–fizika tanári képzésén 428 a ponthatár – az ember azt gondolhatná, minden rendben a tanárképzéssel. Ha azonban kicsit mögénézünk az adatnak, leesik az állunk: erre a képzésre ugyanis senki sem jelentkezett első helyen, s az összes jelentkező száma is csak három. (A szakpár azért érdekes, mert sokan ezt választják az orvosi felvételihez. Elképzelhető, hogy van pár diák, aki mindenképp a Semmelweis Egyetemre akar bejutni, és a fővárosban maradna, ezért bejelöli az ELTE-n a megfelelő tanári szakot. S közülük egy-kettő lecsúszik az SE általános- vagy fogorvos szakjáról. Ők nyilván nem maradnak sokáig a tanárképzésben.) Az ELTE biológiatanár–földrajztanár képzésén is pazar a 491 pontos bekerülési limit, de itt összesen kettő elsőhelyes jelentkező volt. Kérdés, mi tartja majd ezt az egy vagy két fiatalt a pályán. Ezen a szakpáron Szegeden nincs első helyen jelentkező, Pécsen és Debrecenben egy, illetve kettő van, de itt a ponthatárok is alacsonyak. A klasszikus matek–fizika vagy biológia–kémia tanári képzések esetében is hasonlóan lelombozóak az adatok...

UGYANAZT A MOSZKVAI TORONYHÁZAT TALÁLTA EL EGY DRÓN, AMIT MÁR VASÁRNAP IS – HUPPA-LAPSZEMLE

HUPPA
Szerző: HUPPA-VÁLOGATÁS
2023.08.01.


 Rövid időre az orosz főváros egyik repülőterét is le kellett zárni

Légiriadóról nincs hír…

Még itt: Szele Tamás: Moszkvában miért nincs soha légiriadó?


Cáfol a Külgazdasági és Külügyminisztérium

Szijjártóék szerint a Debrecenbe készülő, új akkumulátoripari beruházás “sorsa még nem eldöntött”.

Debrecenben meg kell csapolni a vízvagyont, hogy ellássák az óriási akkumulátorgyártókat és a BMW-t

Senki sem veszélyezteti a vízvagyont
– állította februárban a Parlamentben Orbán Viktor miniszterelnök, amikor az ellenzék arról beszélt, hogy az elektromobilitási ipar legszennyezőbb ága telepedik le lépésről lépésre az országban, minek nyomán a vízkészletet is megcsapolják majd.

Félbeszakították az Átlátszó börtöninterjúját Portik Tamással

AZ Átlátszó beszámolója szerint a börtönparancsnokság engedélyezte az eredetileg 60 percesre tervezett Skype-beszélgetést, ám húsz perc után egy egyenruhás férfi utasítást adott az interjú megszakítására.

A távozó pedagógusokat azzal is fenyegetik, hogy soha többé nem taníthatnak

A TASZ számos esettel találkozott, amikor a munkáltatók hatalmi pozíciójukkal visszaélve, az egyébként is bonyolult jogi szabályozást szándékosan félreértelmezve próbálták megnehezíteni a távozó pedagógusok dolgát.

A keresztény ifjúsági táborban Mészáros Lőrinc gazdagodását kérték számon Gulyás Gergelyen

Gulyás érvel: szerinte az egészségügyben még nagyobb fejlődés történt, mint az oktatásban.

Két hete nincs melegvíz a Szent János Kórház egyik épületében

A kórház már többször jelezte a problémát a műszaki üzemeltetésért felelős Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnak, de egyelőre nincs változás.

Szlovák külügyminiszter Kovács Zoltánnak: Kezd fárasztó lenni államtitkár úr

Kovács Zoltán is belekeveredett a szlovák és a magyar külügy között zajló szócsatába.

Szijjártó Péter szerint sikertörténetek vannak a magyar-szlovák együttműködésben

A tárcavezető Ipolydamásdon, a Károly Róbert híd minapi felavatása után nyilatkozott.

Kövér László focizott a rendkívüli ülés helyett

Halaszthatatlan közfeladata miatt nem ért rá levezetni a rendkívüli ülést.

Két kézzel szórják a közpénzt

A NER-milliárdosok hizlalására használja a kormány a szűkös költségvetési támogatásokat.

1,2 millió eurós pályázatot hirdet az Európai Bizottság dezinformáció elleni projektre

Az Európai Bizottság hétfőn pályázati felhívást tett közzé egy olyan projekt támogatására, amelynek célja egyrészt annak feltárása, hogy hogyan jelennek meg az online és offline felületeken az Oroszország Ukrajna elleni háborújával, a választásokkal és az LMBTQ+ közösséggel kapcsolatos dezinformációs narratívák, másrészt pedig az e narratívákkal és azok hatásaival szembeni fellépés segítése.

AZ AMERIKAI VÍZUMKORLÁTOZÁS GYENGE AHHOZ KÉPEST, HOGY BÁRKI KAPHATOTT MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: AMERIKAI NÉPSZAVA
2023.08.01.


Megbosszulta magát a magyar állampolgárság kontroll nélküli osztogatása. A magyar útlevéllel rendelkezők részére az Egyesült Államok korlátozta a vízummentességi programban való részvétel lehetőségét. Nincs mit csodálkozni ezen, csodálkozni csak azon lehet, hogy erre a lépésre csak most került sor, és csupán nagyon enyhe formában. Kizárhatták volna Magyarországot teljesen az ESTA vízummentességi programból. Emlékezzünk arra, hogy Moszkvában is árusították a magyar állampolgárságot és a világ bármely részéről bárki megszerezhette biztonsági ellenőrzés nélkül.

Így rendkívül visszafogott és barátságos lépésben korlátozta az Egyesült Államok a Magyarországról érkezők vízummentességét, ahhoz képest, mekkora biztonsági kockázatot jelntenek a könnyített honosítási eljárásban magyar állampolgársághoz jutott személyek beutazásai Amerikába. A felelősség teljes egészében az Orbán-kormányé, amelynek kellett a létszám, és bárkinek kiadtak magyar állampolgárságot, még pénzért is, aki kérte. Magyarul sem kellett tudni hozzá. Annyi kém, titkosszolgálati ügynök, szervezett bűnöző szerezhetett magyar állampolgárságot, amennyi csak akart.

Emlékezzünk az elmúlt tíz év botrányaira, hogy nemzetközi bűnözőkről, nemzetközi körözés alatt álló személyekről, terroristák és maffiák támogatóiról derült ki, hogy magyar állampolgársággal rendelkeznek. Magyarország a világ titkosszolgálatainak és kémszervezeteinek központja, a szervezett bűnözés egyik legfőbb európai bázisa, az EU-ba és az Amerikába való bejutás nyitott ajtaja. Budapesten élnek és korlátlanul járják a világot az orosz, arab és kínai, s a legkülönfélébb titkosszolgálatok ügynökei és fehérgalléros bűnözői. Erre a helyzetre adott amerikai válasz ez a döntés.

Az is csoda, hogy az Európai Unió nem zárta le a határokat a magyar útlevéllel és magyar állampolgársággal rendelkezők előtt. A magyar állampolgárság bárki számára könnyen megszerezhető volt, és magyar állampolgárság megszerzésével lehet legkönnyebben bejutni az Európai Unióba és az ESTA vízummentességi programmal Amerikába is. Amikor Magyarország megkapta ezt a vízimmentességi lehetőséget, akkor vállalta, hogy az Egyesült Államok biztonsági elvárásainak megfelel, például lehet tudni azt, hogy ki áll egy magyar útlevél mögött, amit most nem tudnak.

A letelepedési kötvények árusítása nem csupán nagyon súlyos korrupciós ügy volt, amely Rogán Antalhoz kapcsolódik, hanem a legnagyobb felelőtlenség, visszaélés és árulás az Európai Unióval és az Egyesült Államokkal szemben. A letelepedési kötvényeket Rogánék által kiválasztott cégek árusították hatalmas csúszópénzekkel bárhol a világon, amelyben a költségeket a magyar adófizetők pénzéből fizették, a haszon pedig a letelepedési kötvényeket árusító cégeké volt, akik Rogánhoz kapcsolódtak. A világ minden titkosszolgálata és nemzetközi bűnözője igénybe vehette potom áron.

Ezeket az embereket sem ellenőrizte senki. Nemzetbiztonsági ellenőrzést nem folytattak senkivel szemben, a kötvényeket árusító cégeknek sem felkészültségük, sem joguk nem volt hozzá. De az ún. külhoni magyarok egyszerűsített honosítási eljárása keretében magyar állampolgárságot szerzett embereket sem ellenőrizte senki, még azt sem, hogy valóban jogosultak vagy nem. Bemondásra és mindenféle kamu igazolásra kiadták a magyar állampolgárságot bárkinek, mert kellett a létszám, és kellett a nacionalista propagandához, Semjén dicsőségjelentéseihez...

ITT OLVASHATÓ

Az Orbán-rezsim minden adatot kozmetikáz és hamisít, a költségvetési adatok mellett a hatalmas mértékű kivándorlás és népességvesztés miatt az állampolgársági adatokat is. Ez megnyilvánul még abban is, hogy aki kivándorolt Magyarországról, az sem léphet ki a magyar nyilvántartásból, továbbra is nyilvántartják, mintha nem távozott volna. Nem adhatja vissza senki sem a személyi igazolványát, hanem úgy tartják nyilván, mint aki csak kiszaladt külföldre, átmenetileg dolgozni vagy nyaralni, vagy cigarettáért, a lakcímkártyáján az szerepel, hogy külföldi lakcím...

NOS, EZ OLYAN, MINT CSIRKÉKET HIPNOTIZÁLNI - A 444 NAPINDÍTÓ HÍRLEVELE

444.HU
Szerző: HERCZEG MÁRK
2023.08.01.


Jó reggelt! Ez a 444 első augusztusi reggeli hírlevele. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.) Kezdésnek itt van 4 kiemelt cikk a címlapról: