2022. április 18., hétfő

RÁADÁS - LAUREN BELFER: ÉS A TŰZ UTÁN

OLVASS BELE
Szerző: olvassbele.com / SOMOGYI ANDRÁS
2020.09.06.


A könyv címe az Ószövetségből származik. A bibliai vers arról szól, hogy a földindulás és a tűz után Isten halk és szelíd hangja szólalt meg. (1Kir19:12) A tűz természetesen a holokausztra utal, amely soha el nem múló nyomot hagyott a túlélőkben és utódaikban.

A szokatlanul hosszú és részletező kiadói fülszöveg felment attól, hogy a cselekmény vázlatát leírjam – a végének amúgy is az olvasó élvezetét kell szolgálnia. (De azért lásd a cikk alatt.)

Inkább azokra a jelenségekre, eszmékre, magatartás-formákra koncentrálok, amelyek a kötetből leszűrhetők és Lauren Belfer regényének lényegét adják. Az általa megrajzolt jellemek kiválóan egyénítettek, sajátosságaik a történések folyamán dinamikusan változnak.

Tudnunk kell, hogy a kötet két idősíkjának 18–19. századi szereplői valóságos személyek. Poroszországban vagyunk, Sara Itzig – egyik rendkívül vagyonos családból származó főszereplőnk – rendszeres vendégei között megjelenik a születési és pénzarisztokrácia, híres zeneszerzők, Felix és Fanny Mendelssohn, Meyerbeer, Beethoven, tudósok, képzőművészek, filozófusok. A Sara által adott estélyek, koncertek vendégei között egyaránt helyet foglalnak zsidók és keresztények. Sara maga is ragyogóan tehetséges zenész, kedvenc hangszere a csembaló – a fortepiano mellett a zongora egyik őse. Ez a közeg a felszínen csillogónak, harmonikusnak és kulturáltnak látszik. A mélyben azonban fortyognak a zsidókkal szembeni előítéletek, az gyűlölet olykor pogromokban tör ki, a zsidókat a Frigyes porosz király által szentesített diszkrimináció sújtja. Sara hosszú élete végéig megőrzi hitét és identitását, de rokonainak egy része – abban a reményben, hogy megszabadulnak a diszkriminációtól –, kikeresztelkedik és nevet változtat. Ezt Sara nehezen viseli el, ráadásul mindenki továbbra is zsidónak tekinti őket, természetesen. A fülszövegben is említett, ismeretlen Bach-kantáta obskúrus szövege valóban Luther 1543-ból való írásából származik. Süt belőle az egykori Ágoston-rendi szerzetes zsidók iránti sötét, égető, gyilkos gyűlölete. A fiktív zenemű a központi tárgya a regény mindkét idősíkjának, s összeköti a szereplőket, a történéseket.

Olvass bele!

A másik idősík a közelmúlt, 2010, és a helyszín főként New York. A szerző szerint itt valamennyi szereplő a képzelet szülötte. Susanna Kessler – másik női főszereplőnk – szintén zsidó. Identitását őrzi, de hitevesztett. Családjának nagy részét meggyilkolták Európában – és Isten ezt hogyan engedhette? Tisztában van azzal, hogy Amerika sem a gáncs nélküli, filoszemita tömegek országa, tudja, hogy a népirtás elől menekülő zsidóknak az USA rendkívül szűk bevándorlási és egyetemi felvételi kvótát állapított meg. És tudja azt is, hogy Henry Ford, az „autókirály” kitüntetést kapott Hitlertől. Susanna hiába érdeklődik anyjától a család európai ágáról – hallgatás a válasz, ahogy az nagyon gyakori a túlélők és családtagjaik között. Nagyon érdekes és elgondolkodtató a Susanna által felkért Bach-szakértő életének egy epizódja. Daniel Erhardt professzor a konzervatív evangélikus gyülekezet tagja volt, rendszeresen járt az istentiszteletekre. Csakhogy terhes a felesége vallási bigottság miatt halt bele a rákba, mert nem engedte sem az abortuszt, sem olyan kezelést, ami megmenthette volna. Ekkor a professzor úgy ítélte meg, hogy Istent nem érdekli az ő sorsa. És mikor a gyülekezet lelkésze kinyilatkoztatta, hogy a katolikusok és a zsidók egyaránt pokolra kerülnek, csak az evangélikusoké az igazi hit – ilyen mértékű intoleranciát már nem volt képes elviselni. Elveszíti a hitét.

A kiemelkedően megírt és minden idősíkon hiteles regény talán legfőbb üzenetét egy 12 éves zsidó kislány fogalmazza meg, aki felnőtté avatását (bát micva) ünnepli: „…függetlenül a tragikus történettől (utalva dédanyja elbeszélésére a család kiirtásáról), amit ma elmeséltem, élveznünk kell az életet, nem szabad, hogy bármi letörjön bennünket. Nem szabad elfelejteni a múltat, de ma meg kell találnunk az örömünket, mert ez jelenti azt, hogy életben vagyunk.”

A fordító, Fazekas Gergely teljesítménye méltó a regényhez. A több mint kétszáz év mondanivalóját, beszédstílusát kiváló magyarításban jelenítette meg.

A könyv kiadói fülszövege

Berlin, 1783 Egy fényűző szalonban, ahol arisztokraták és polgárok, keresztények és zsidók keveredtek, Sara Itzig Levy, a korszak egyik legbefolyásosabb zsidó bankárának lánya, nem mellesleg kiváló zongorista, különös ajándékot kap zongoratanárától, Johann Sebastian Bach legidősebb fiától: egy zsidógyűlölő szöveget feldolgozó kantáta kéziratát, a nagy Bach egyik ismeretlen művét. A kompozíció és zavarba ejtő üzenete végigkíséri nemcsak Sara, hanem a család utána következő nemzedékeinek életét is.

Weimar, 1945 A második világháború utolsó napjaiban egy amerikai katona, Henry Sachs régi zenei kéziratra bukkan egy elhagyott házban, amelyet magával visz, miután az őt megállító fiatal lányt akaratán kívül lelövi.

New York, 2010 Susanna Kessler éppen az életét próbálja összerakni, miután egy ismeretlen megerőszakolta és a házassága tönkrement. Nagybátyja, Henry Sachs váratlan halála után felfedezi a hagyatékban rejlő Bach-kéziratot, s elhatározza, hogy utánajár, kinek a művéről van szó, mert szeretné visszajuttatni az autográfot a tulajdonosának. Ahogy fokról fokra megismeri a darabot, annak történetét és jelentését, radikálisan megváltoznak az önmagával és családja múltjával kapcsolatos elképzelései.

ITT OLVASHATÓ

KI GONDOLTA VOLNA, HOGY 2022-BEN MEGSZÜLETIK EGY JELKÉP, AMIT A HOROGKERESZTHEZ HASONLÍTANAK

TELEX
Szerző: ROVÓ ATTILA
2022.04.18.


„Ruszlán nyolc éve figyeli nonstop ezt (az orosz katonai mozgásokat), és fogalma sincs, mik ezek, sosem látott még ilyet. Szóval, a legrosszabbat feltételezem”.

Aric Toler, a Bellingcat nemzetközi oknyomozó portál munkatársa twittelte ezt ki február 20-án a kollégájáról, miután a közösségi médiát elárasztották a Z betűvel megfestett, ukrán határ közelében sorakozó orosz katonai járművek, és fogalma sem volt senkinek, hogy mit látunk a videókon és a képeken.

A betűk miatt akkoriban Zorro-osztagnak is gúnyolt csapatokat látva mindenki találgatott, főleg, hogy a Z betű nem létezik a cirill ábécében, a hangot a „з” betű jelöli. Volt, aki arra gondolt, hogy a megfestéssel jelzik, hogy a járművek készen állnak a mozgásra, fel vannak szerelve és töltve. Mások szerint a betű az orosz légiegységeknek jelezhetett, hogy ne bombázzák a saját járműveiket. Az általánosabb katonai megfejtés szerint ez a megkülönböztető jelzése volt a csapatoknak, amelyeknek valamilyen konkrét feladatuk lesz a jövőben...


FERENC PÁPA FELHÍVÁSA UKRAJNA BÉKÉJÉÉRT

VATICAN NEWS
Szerző: GEDŐ ÁGNES
2022.04.17.


A szerdai általános audiencia végén a pápa megemlékezett az ukrajnai háború áldozatairól. Kérjük az Urat, hogy szabadítson meg a halálos önpusztítástól! Az országok vezetői ne gyártsanak, és ne vásároljanak fegyvereket, dolgozzunk együtt a békéért! – buzdított.

„Szeretnék egy percre megemlékezni a háború áldozatairól” – mondta a Szentatya, majd halálos híreknek nevezte azokat, amelyekben menekültről, halottakról, sebesültekről, az egyik és másik oldalon elesett katonákról van szó. „Kérjük az élet Urát, hogy szabadítson meg minket a háborús haláltól! A háborúval minden elveszítünk. Egy háborúban nincs győzelem, csak vereség. Fohászkodjunk az Úrhoz, küldje el Szentlelkét és értesse meg velünk, hogy a háború az emberiség kudarca, és hogy le kell győznünk a háborút!

Az Úr Lelke szabadítson meg mindannyiunkat ettől az önpusztító késztetéstől, ami a háborúskodásban nyilvánul meg! Imádkozzunk, hogy a vezetők megértsék: a fegyverek vásárlása és gyártása nem oldja meg a problémát! A megoldás az, ha együtt dolgozunk a békéért, ahogy a Biblia mondja: a fegyverekből kovácsoljunk eszközt a békéért.” Az audiencia végén a pápa vezetésével a hívek az Angyali üdvözlettel imádkoztak a Szűzanyához.