2017. június 27., kedd

A LÉTMINIMUM ALATT ÉLŐK MAGYARORSZÁGA

KETTŐS MÉRCE BLOG
Vendégszerző: Kiss Ambrus
2017.06.27.


Kik éltek Magyarországon a létminimum alatt 2016-ban? Hogyan érinti e kérdés a gyermeket nevelő családokat? Egyáltalán kell-e ezekkel a kérdésekkel foglalkozni? A létminimum alatt élők helyzetét 1990 óta vizsgálják. Hol társadalmi konszenzus övezte, hol támadták, aztán két éve azt is megéltük, hogy az állam beszüntette az erre irányuló kutatást. A Policy Agenda ezért 2016 óta „átvette a stafétabotot”, és immár második éve publikálja a társadalom állapotáról szóló adatokat. Ez az írás nem csak a szikár számokról, hanem a kérdéskör értelméről és az adatok mögötti folyamatokról is szól.

Hol van már a rendszerváltás hajnala, amikor a reményt gyors kiábrándulás követte? Talán azt is gondolhatta a magyar társadalom, hamar elértük a mélypontot, és sokkoló volt, de innen talán már csak feljebb lesz. Nem akarok beállni azok közé, akik „teljesen elvesztegetett évtizedekről beszélnek”, és „rosszabbul élünk, mint a Kádár-korszakban” trendi szólamokat hangoztatják. Ugyanakkor nem lehet elmenni amellett, hogy a rendszerváltást követő gazdasági változások minden területen növelték az egyenlőtlenséget. Így történt ez a szegénység, a nehéz helyzetben lévők esetében is, de a folyamat nem állt meg 1990-es évek elején. A rendszerváltás hajnalán a létminimum alatt élők aránya 10 százalék körül volt, ma ennek több mint 3,5-szerese.

Ez a probléma ránk szakadt, és nem is tudtunk vele mit kezdeni. 1991-ben jelent meg Koncz Zsuzsa Illúziók nélkül című lemeze, amely a rendszerváltás utáni kiábrándultság érzésével foglalkozik. Az egyik talán kevésbé ismert száma, a Csak legyünk rajta túl klipjében látható egy korabeli újságcikk, amelynek címe: „Mesél a háztartási napló – A szegények fogyasztása”. A vágókép is egy idős, hajlott hátú nénit mutat. És valahogy megragadtunk a szegénység ezen értelmezésénél, és nem is akarunk ezen túllépni.

Pedig amikor Koncz arról énekelt:

Azt mondják mindig, hogy nincs semmi baj
a gyógyulás közel már
És nemsokára jól leszünk, csak türelmesek legyünk
Az ám, az ám

Nem kell félni, nem fog fájni
Neked nem fog fájni, tudjuk, doktor úr
Nem kell félni, nem fog fájni
Nem fog fájni csak nekünk
”,

a szegénység mai formája nem volt ekkora mértékű. Valahogy benne ragadt a közvélekedés abban, hogy ne tartsuk problémának, ha valaki dolgozik, de éppen csak megél a családja ebből. Úgy érezzük, ez az élet velejárója, ezért fókuszálunk a mélyszegénységben élőkre (főképpen csak szavak szintjén). Pedig a kérdés ennél bonyolultabb, és erre világít rá a létminimum-kutatás is:

A "KIVÉTELES MAGYAR ÁLLAMFÉRFI", HORTHY MIKLÓS

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: KERTÉSZ ÁKOS
2017.06.27.


"Nehogy azt higgyétek, hogy szenilis vagyok, és elfelejtettem, hogy ezt már elmondtam egyszer! Azért mondom el újra, hogy belevéssem abba a buta fejetekbe – mert ismétlés a tudás anyja!" (Füst Milán)

Atyaisten, szegény magyar nép! Ha ez a kőbuta snájdig tömeggyilkos volt nekik a kivételes, milyen lehetett a többi?! Orbán évek óta a feudál-fasiszta, antiszemita Horthy rezsimet tartja példaképének, és 

még ezt sem ő találta ki magának, hanem Antall Józseftől plagizálta.

Annyi változott, hogy csüngő hasú Viktor úrfi, éppen a fölújított Klebelsberg rezidencia átadásán csillogtatta fényes elméjét, midőn odanyilatkozott, hogy ha a hírhedett kultuszminiszter nagy politikus volt, ebből vas logikával következik, hogy a miniszterelnöke, Bethlen István, még nagyobb, és a mindkettőt kinevező államfő, vitéz nagybányai Horthy Miklós őfőméltósága már egyenesen felhőkarcoló!

Orbán hosszú ideje Horthy nosztalgiákban él, a Horthy-rezsim mintájára alakítja a maga illiberális, egyetlen politikai erőtérre épülő birodalmát, most csak véletlenül telibe fogalmazott. Na és? Mitől ez a nagy fölzúdulás a demokratikus oldalon? Nem jött ez kicsit későn?

Azért persze örülök neki; jobb későn, mint soha.

Magyarország az ajándékba kapott szuverenitását már a rendszerváltás pillanatában arra használta föl, hogy visszacsatoljon a Horthy-rendszerhez. Ezért Orbán nem felelős. Miért nem? Mert Orbán, ez a moral insanity, soha semmiben nem hitt, semmilyen vallása, meggyőződése, erkölcse, ideológiája nem volt, csak egyet akart konokul: totális hatalmat. És ami a hatalommal jár: kompenzálni minden sérelemért és kudarcért, ami pelenkás kora óta érte. Gyanítom, hogy még a korlátlan szabad-rablás, a levegővétel természetességével űzött korrupció is csak másodlagos cél. Az első a hatalomgyakorlás kéje és mámora, a permanens sikerélmény, hogy minden szavára – mit szavára, minden gondolatára! – fanatikus alattvalók serege ugrik.

Ezt akarta. A többit nem. Az csak jött magától, illetve mások akaratából. Az ő voluntarizmusa csak arra vonatkozott, hogy mindig fölül legyen, hogy a hatalom a markába kerüljön, és azt aztán a markából ki ne engedje többé; s ezt úgy érte el, hogy vakon engedelmeskedő embereivel mindig oda nyomult, ahol a politikai térben vákuumot észlelt. Ha a kommunista-gyalázás látszott célravezetőnek, akkor komcsizott, ha a liberalizmus, akkor liberális lett, ha a konzervatív polgári duma jött be, akkor konzervatív lett, ha a klerikalizmus, akkor hívő katolikussá vált, ha magyarkodni kellett, ő volt a legnagyobb magyar, ha a rasszizmus jött be, akkor rasszista volt, de ha úgy volt előnyös, hogy hízelegjen a zsidóknak, a zsidók védelmezőjeként rántott kardot – mikor mi volt a trendi.

Az állam én vagyok, mondotta volt szerényen tizennegyedik Lajos, de a nagyravágyó Orbán Viktornak ez pimf duma volt. Ő egyenesen a HAZÁVAL azonosította magát. És a haza nem lehet ellenzékben.

Én, Orbán Viktor, nem lehetek ellenzékben!

Na ez az, amiért Orbán Viktor a felelős. A többiért nem. A rendszerváltást nem ő csinálta, hiába akarja most elhitetni a világgal, az oroszokat sem ő zavarta ki, azok már mentek kifelé, amikor nagy bátran utánuk ordibált, hogy konyec, takarodjatok! Ő csak egy nagypofájú, borotválatlan nímand volt, akit a pártállam addig a tenyerén hordozott, és a gátlástalanságával megtévesztett egy csomó jobb sorsra érdemes vén szamarat...

NAPI EGYPERCES . NINCS KŐBE VÉSVE AZ "ÖRÖKÖS GYŐZTES" NEVE

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Budácsik Lajos
2017.06.27.


Napjaink Magyarországa a korrupció, a törvényesített lopás melegágya. A Fidesz zsákszámra önti a közpénzt a csókosok zsebébe. A közbeszerzések túlárazása ma már több mint városi legenda. Hihetetlen gazdagodásoknak lehettünk tanúi az elmúlt években. Az újsütetű milliárdosok mindegyike óriási kormányzati hátszéllel, párttámogatással jutott a vagyonhoz. Valóságos hűbéri láncolat jött létre, amelynek tetején a Várba készülő, magát plebejusnak mondó, „örökös miniszterelnök" ül. Szava maga a törvény. Körülötte élősködők hada, akik minden morzsáért lehajolnak. A miniszterelnök úgy bánik az országgal, mintha a saját tulajdona lenne, s a közpénz elvesztette közpénz jellegét.

Aki itt él Magyarországon – pártszimpátiától függetlenül – emlékszik a bukott miniszterelnök 2002-es, Dísz téren elmondott beszédére. Az ország végletes, napjainkig tartó megosztása ekkor kezdődött. Családok vesztek össze, házasságok mentek tönkre, baráti kapcsolatok szakadtak szét a politika miatt. Eldurvult a közbeszéd, a Fidesz kisajátította a „nemzeti” szót. Még a kokárdát is „ellopta” a nem fideszes érzelműektől.

A politikában veszíteni is tudni kell – emelt fővel. Az igazi sportember tudomásul veszi, ha van nála jobb. Nem keres kifogásokat, nem kiabál kígyót-békát vetélytársaira. A sport többek között arra is tanít, hogy tisztességes versenyben, egyenlő esélyek mellett, nem szégyen veszíteni. Aki sportolt bármilyen szinten, tudja: mindig jöhet olyan versenyző, aki jobb lehet nála. Nincs kőbe vésve az „örökös győztes” neve.

Így van ez – vagy pontosabban: így kellene lenni – a politikában is. A történelemből tudjuk, egyetlen hatalom sem tart örökké, előbb-utóbb sorsszerű a bukás. Hogy erre mennyi idő alatt kerül sor, az már a körülményektől, a külső és belső viszonyoktól függ. Egy idő után, a hatalom képtelen megújulni, változtatni, így megérik a bukásra.

Jövőre ismét parlamenti választások lesznek Magyarországon. Sorsdöntőnek gondolom 2018-at mind a Fidesz, mind a demokratikus ellenzék számára. Mielőtt pár mondattal rátérnék a „miért”-re, íme három idézet Orbán Viktortól...

KÖZKÍVÁNATRA: DIKTATÚRÁT ÉPÍTÜNK - ÉS TE MINDENT MEGTETTÉL MA MÁR A ZSARNOKSÁGÉRT

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: jdesi
2017.06.27.


Most perc-emberkék dáridója tart” Ady

Most, hogy leraktuk a népi diktatúra alapjait, megkezdhetjük a fejlett diktatúra építését. Előre az orbáni úton. Népünk szorgos munkával, elszánással és kitartással építi a diktatúrát.

A diktatúra a jövő. Aki a diktatúra ellensége, az hazátlan bitang. (Vagy Soros György.)

Nézz kisgyermeked mosolyogós tekintetébe! Bizony, ő már tüchtig diktatúrában nőhet fel. Ti értetek csináljuk, kincsem.

A diktatúra az, amire vágyik ma igazán a dekadens demokrácia rabságában vergődő minden nép. A demokrácia olyan métely, amelytől csak a jól szervezett, tudatos és elszánt élcsapat segítségével tudunk végleg megszabadulni. Le az Európai Unióval! (Bankszámlaszám mellékelve) Üsd, vágd, nem apád, nem anyád.

Tavarisi ucsityelnyica, ja dakladivaju vam.

A demokrata a tűzzel játszik. És maga alá piszkít. Szavazzunk! Emelje fel a kezét , aki diktatúrát akar. Na ugye.

Betyársereget minden faluba.

Mondj egy számot. Te is, Lőrinc fiam. Nyertél, a tiéd megint nagyobb. A legnagyobb. A farok. Amelyik a kutyát csóválja.

Ajánljuk a magyar modellt a világon mindenkinek – mert az idő úgyis minket igazol. A demokráciák összeroppannak saját súlyuk, tehetetlenségük nyomatéka alatt. A népek öntudatra ébrednek, különösen, ha látják a mi sikereinket. Vigyázó szemetek Budapestre vessétek. Tudjátok hát, hogy van remény.

Halálom a kövér tábornok.

A TEK harckocsikat vásárol. Kövér házőrsége anyahajót a Dunára, Matolcsy a huszárjainak új lovakat – az Európai unió támogatásából.

És persze a diktatúrához három dolog kell. Pénz, pénz és Mészáros Lőrinc.

Ő ami aranytojást tojó tyúkunk. Ezért nem vágjuk le...

ORBÁNT CSAK A MAGYAR NÉP ÁLLÍTHATJA MEG A ZSÁKUTCÁBA VEZETŐ ÚTON - JÁVOR BENEDEKELL KARDOS ERNŐ BESZÉLGETETT

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: jdesi
2017.06.27.


Talán mégis van remény arra, hogy bíróság elé állhatnak majd a korrupt magyar politikusok, mert civil szervezetekkel a háttérben elkezdte működését a Közérdekvédelmi Központ. Az Együtt-PM európai parlamenti képviselője, Jávor Benedek kezdeményezésére létrejövő szervezet nemcsak feltárná a gyanús ügyeket, de azokat a megfelelő büntetés érdekében a hazai és európai bírói fórumok elé vinné; az első perek már ősszel várhatóak. Jávor szerint az Orbán kormány unióellenes politikájának az lesz a következménye, hogy az ország az európai térség peremére sodródik. Kardos Ernő interjúja


Épp beszélgetésünk alatt szavazza meg a magyar parlament a plakáttörvényt. A jelek szerint a Fidesznek egy trükkel sikerül kijátszani, hogy a jogszabály elfogadásához kétharmados többségre legyen szüksége a kormánypártoknak. Meglepi ez a csel?

Dehogy lep meg, hisz világos, hogy célja érdekében a Fidesz mindenre elszánt, még az alkotmányosság elveit is kész semmibe venni. Miután Simicska Lajos milliárdjait nagyon szeretnék kicsenni a Jobbik pénztárcájából, a jogbiztonság elvét veszélyeztetve úgy módosítják a kétharmados többséget igénylő választási törvényt, hogy formálisan csak a feles, településkép védelméről szóló jogszabályt szigorítják. Az ilyen cseles megoldások egyébként is nagyon közel állnak Habony Árpád habitusához. Arra aligha szabad számítani, hogy Áder János alkotmányos érzékét ez a politikai otrombaság zavarná, ezért az ellenzéknek mielőbb alkotmánybírósághoz kell majd fordulni, ahol talán még jogorvoslatot talál.

Egyébként a plakáttörvény végjátékában az ellenzék fellépése meglehetősen kaotikusra sikeredett, különösen a szocialisták bonyolódtak bele saját koreográfiájukba. Az kétségtelen, hogy a jelenlegi szabályozás a kormánypártoknak kedvez, de a változtatás a mégis érdekében áll a hatalomnak is, mert Simicska átállása most a Fidesz helyett a Jobbik malmára hajtja a vizet. Ezen a helyzeten akar a kormány változtatni, amit az ellenzéknek okosan ki lehetett volna használni.

Vagyis ön is úgy gondolja, hogy egy átlátható, tiszta helyzet kialakítása most a kormánynak és ellenzéknek egyaránt érdeke lenne?

A kampányfinanszírozást ettől függetlenül is rendbe kéne tenni, ugyanis totális befolyást szerzett a kormány a teljes médiapiac felett, s megszállta a közmédiát is. Az ellenzék számára a nyilvánosság elérése rendkívüli nehézségeket okoz, ezért igyekezett az Együtt a javaslatával kiegyensúlyozott, fair viszonyokat teremteni legalább a plakátpiacon. Felszámolható lett volna a kormányzat jogtalan előnye, ráadásul a szabályozás következményeként mélyen az ár alatt a Jobbik sem kapna hirdetési felületet. Tehát a törvények átírása a demokratikus ellenzék érdeke is lenne, de végül sajnos az egész bonyolult kérdés leegyszerűsödött arra, hogy ki hajlandó összejátszani a Fidesz törvénygyárával, ki képes ellenállni a kormányzati úthengernek. Nyilván senki sem vállalta még a gyanúját sem az elvtelen együttműködésnek. Persze okkal voltak mindenkinek kétségei, hogy ha az ügyben mégis megállapodás jön létre, akkor a kormány betartja-e a szavát, vagy egyáltalán, hajlandó lenne egy korrekt kompromisszumra. Nem jellemző rá...

VALAMI NAGYON ELTORZULT: NÉGYSZER TÖBB PÉNZT AD AZ ÁLLAM AZ EGYHÁZI ISKOLÁKNAK, MINT A SAJÁTJANAK

168 ÓRA ONLINE
Szerző: ROMHÁNYI BALÁZS
2017.06.27.


Döbbenetesek a számok: a 2017/18-as tanévben az egyházi iskolákba járó gyerekek után egy főre 200 ezer forintos állami normatíva jár, az állami iskolákban pedig 54 ezer. Ha az állam minden gyereket egyformának tekintene, 112,5 milliárddal többet kellene kapniuk az állami iskoláknak.

Elemzésünkben állami iskolákon a Klebelsberg Központ (KK) és az 59 tankerületi központ által fenntartott iskolákat értjük, figyelmen kívül hagyjuk a szakképző iskolákat és a nemzetiségi kisebbségi iskolákat.

Az iskolák kiadásai két fő részre oszthatók, működési és beruházási kiadásokra. A működési kiadásokba tartoznak a személyi kiadások, beleértve a munkaadók társadalombiztosítási járulékait, és a dologi kiadások. A 2017. évi költségvetési törvény 7. melléklete az egyházi iskolák személyi kiadásaira normatív támogatást állapít meg. A támogatás alapja az állami iskolákban kifizetett átlagbér. Ennek megfelelően a személyi kiadási keretek tekintetében a két fenntartó iskolái között nincs érdemi különbség. A dologi (a törvény megnevezése szerint „működési”) kiadásokra az egyházi iskolák 2017-ben tanulónként évi 160 ezer forint normatív támogatást kapnak. A működési normatívát az egyházi iskolák szabadon használhatják fel, tehát fordíthatják akár bérjellegű kiadásokra (például „beszámlázós” tanárokra) vagy beruházási kiadásokra is. Az állami iskolák számára nincs normatív támogatás meghatározva.

A Magyar Államkincstár által minden hónapban elkészített kimutatásból tudható, hogy 2017-re mekkora személyi, dologi és egyéb kiadást terveznek az egyes tankerületek és maga a KK. A tankerületek az idén 48,518 milliárd forint dologi kiadási keretből gazdálkodhatnak. Az állami tan­­ke­­rü­­le­­ti központok ebből még olyan, nem közvetlenül oktatási funkciókra (például logopédusokra, gyógypedagógusokra, nevelési tanácsadókra, zeneiskolákra) is költenek, amelyeket az egyházi iskolába járó gyermekek is igénybe vesznek, de arra az egyházi fenntartóknak nem kell külön költeniük. E funkciók 2015-ös tényadatok alapján számolt 8 százalékos arányát figyelembe véve az állami iskoláknál 44,636 milliárd forint dologi kiadási keret marad a közvetlen oktatási tevékenységekre...

ROMMÁ SZÍVATVA

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Forgács Erzsébet
2017.06.27.


Első a biztonság! Kerítés, TEK, óvszer, posta, telefontársaság, Németh Szilárd, Kósa Lajos, Pintér Sándor, Bakondi, Nógrádi, rigófütty és mezőőrség. És persze mindenek előtt Orbán Viktor, aki önmagában képes garantálni a nyugodt alvást. Főleg télen és azok számára, akiknek nem telik tüzelőre. Fűtetlen lakásban lehet igazán jót szunyálni. Mondhatni: örök álmot biztosít a dolog.

De most nem kell fűteni, miután kánikulát tartunk éppen – természetesen a rezsicsökkentés jegyében -, ilyenkor nem nagykabátban megyünk befizetni a csekkjeinket a postára. Sem. Hanem nyári cuccot öltünk a jeles alkalomra, de a postán ez gyakorlatilag mindegy, mert 200 fok van, büdös, pára és hosszú sor. Van ugyan légkondi, sőt, működik is, de az ablakok nyitva, mert az alkalmazottaknak nem jó egész nap a dermesztő hidegben ülni (pont rájuk megy a klímából kiáramló zimankó és nem, nem tudom, miért nem állítják máshogyan be és miért nem veszik feljebb a hőfokot), ezért azt találták ki, hogy kinyitják az ablakot és a kintről betóduló fullasztó hőség pont jó, ahogy a 15 fokos hideggel keveredik. Mármint nekik jó. Az ügyfél ott dögöljön meg, ahol van. Ezt az ablak mögött ücsörgő alkalmazottól tudtam meg – első a kíváncsiság, mert furdalt a klíma-nyitott ablak rejtély -, persze az ügyfél megdöglése már az én verzióm, nem ő mondta.

Tehát: posta. Gyakorlatilag sorban állni nem kell, mióta feltalálták a sorszámkiadó-automatát. Azt csak én nem értem a gyenge agyammal, hogy ha ott az automata, mi a búsnak áll mellette egy biztonsági őr, akinek be kell mondani jövetelünk célját és ő megnyomja a szükséges gombot. Ez olyan vidéki szokás, nyilván. Én öntudatos voltam és közöltem a zord őrrel, hogy nem rá tartozik, minek jöttem, viszont önállóan is képes vagyok kiválasztani, majd megnyomni a szükséges gombot. Láttam a szemében, hogy súlyos, talán soha ki nem heverhető traumát okoztam a hivatását gyakorló, kéményen dolgozó kisember lelkében...

PLAKÁTTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁS: ALKALMATLAN ÉS ALAPTÖRVÉNY-ELLENES

ÁTLÁTSZÓ - PC BLOG
Szerző: pcblog
2017.06.27....Bár a listaáron történő beszerzés előírása elviekben átláthatóbbá tenné a közterületi politikai hirdetések világát, az új törvény rendelkezései valójában többet ártanak, mint amennyit használnak.

  • Mindenekelőtt az a baj a törvénnyel, hogy ha jelen formájában lép hatályba, akkor óriási előnyhöz juttatja a kormánypártokat. Mert bár minden parlamenti párt, így a Fidesz számára is drágább lenne a politikai plakátokon történő hirdetés, a CÖF-öt és a hasonló álcivil szervezeteket semmi sem akadályozná, hogy listaár alatt vásároljanak a baráti hirdetőcégektől plakáthelyeket.
  • Ugyanez igaz a parlamenten kívüli pártokra – ami újabb magyarázat arra, miért éri meg a Fidesz számára a kamupártok burjánzása. Miért is ne folytathatna országos plakátkampányt valamelyik kamuformáció, amely elvégezné a Fidesz helyett a piszkos munkát, és olcsón vett plakátokon járatná le az ellenzéki erőket, ahogy a CÖF tette a 2014-es választást megelőző időszakban?
  • Azt se feledjük, hogy a költségvetési szerveket, például a minisztériumokat, a jelenleginél drágább, listaáron történő hirdetésre kényszerítő szabályozás azt is eredményezi, hogy a kormány az eddigieknél is több közpénzt felejt majd a hozzá közel álló plakátos vállalkozók zsebében.
  • Arról nem is beszélve, hogy a törvény több ponton is ellentétes Magyarország Alaptörvényével.
  • A kormánypártok ugyanis sarkalatos, vagyis a képviselők 2/3-ának a szavazatát igénylő szabályokat egyszerű többséggel módosítottak. Ilyen egyrészt az az előírás, amely a rendszerváltással jobblétre szenderült állami árhivatali funkció visszaállításával a kormányhivatalokra bízná annak ellenőrzését, hogy a pártok tényleg listaáron vásárolnak-e plakátot. Az Alaptörvényen alapuló, sarkalatos rendelkezés értelmében „államigazgatási szerv a párt gazdasági-pénzügyi ellenőrzésére nem jogosult”, márpedig a kormányhivataloknál semmi sem inkább államigazgatási szerv. Nem is beszélve annak teljes homályban tartásáról, hogy a húsz kormányhivatal közül melyik járna el.
  • Másrészt a törvény a tavaly elfogadott, ún. településkép-védelmi törvény és a gazdasági reklámtevékenység szintén feles többségű szabályai közé erőlteti a minősített többséget igénylő választási kampányszabályok átírását. Ez is sérti az Alaptörvényt és az azon alapuló, sarkalatos választási eljárási törvényt. Ráadásul egyfajta cenzúrahatáskört is adna a kormányhivatalok kezébe, amely a listaártól való eltérésre hivatkozással politikai plakátok eltávolítására is jogosult lesz.
  • Harmadrészt a kormánypártok azt a jogalkotási követelményt is megszegték, miszerint a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvényt módosító javaslat kizárólag a „köztársasági elnök által kifogásolt vagy azzal összefüggő részekre vonatkozhat”. A Fidesz-KDNP többség azonban lényegileg átírta az Áder János által a parlamentnek visszaküldött eredeti törvényt. Emiatt a június 23-án elfogadott törvény közjogi érvényessége is kétséges.
Ez a törvény tehát sem az alkotmányosság, sem az ésszerűség próbáját nem állja ki, a választásig hátralévő 9-10 hónapban mégis hatályban lehet, ha a köztársasági elnök nem fordul haladéktalanul az Alkotmánybírósághoz. Államfői kezdeményezés hiányában ugyanis akár évekig is eltarthat az új szabályok Alaptörvénnyel fennálló összhangjának a vizsgálata, már ha sor kerül rá egyáltalán...

GYÁVA ELITNEK VAN HAZÁJA: MAGYARORSZÁG

CSEPELIEK ÚJSÁGA BLOG
Szerző: PETŐ PÉTER
2017.06.27.Kis ország vagyunk, nekünk csak egy csőcselékre telik. Kis ország vagyunk, nekünk csak egy elitre telik.

Azért jelentkezem Királyhegyi Pál mondásával és annak parafrázisával, hogy már a szöveg elején összekeverhessem a csőcseléket és az elitet. Méghozzá azért, mert azt állítom: a fehér galléros csőcselék kora köszöntött be Magyarországon.

A posztmodern látványvilágnak, a valóságon túli politikának köszönhető, hogy általános társadalmi megbecsültségnek örvendhetnek társadalmunk legelvetemültebb árulói.

Ez már nem az az időszak, amikor

egykor munkaszolgálatos zsidókat önfeledten rugdosó honfitársaink aztán már ávós maskarában tépkedtek elégedetten körmöket. Itt már nem kell bepiszkolnia a kezét annak, aki elég könyörtelen, cinikus és hitetlen ahhoz, hogy saját jólétét válassza a közösség igazsága helyett. Itt ugyanis már elmostak minden erkölcsi, morális normát, mintha már nem lehetne tudásunk arról, mi a jó, mi a gonosz, mi a helyes, mi a helytelen, mi az, ami erkölcsös, és mi az, ami erkölcstelen.

Itt már az történik, hogy érkezik az MVM ismeretlen menedzsere, akiről annyit egészen biztosan tudunk, hogy cinikus és nem szereti eléggé a hazáját, és aláír egy szerződést, amely arról szól, hogy 508 millió forint közpénzt utalnak át a CÖF becenevet viselő közéleti károkozónak.

Ő az a gyáva ember, aki a nevét, az arcát sem adja árulásához. Simán, csöndben aláírja, hogy a magyar állam tulajdonában álló cég a magyar emberek pénzéből több mint félmilliárd forintot adjon a csak posztmodern politikai bohóctréfaként értelmezhető Békemenet-bulika szervezőinek. Ő nem néz a szemünkbe, ahogyan nem néznek azok sem, akik tömegmédiumokat állítanak a hazugság szolgálatába. Ahogyan nem néznek azok sem, akik állami cégeknél írják alá a kifizetéseket a pártközpontból érkező utasításoknak megfelelően. Ahogyan azok sem, akik menedzselik azokat a közbeszerzési eljárásokat, amelyeknél már a kiírás előtt meg lehet tartani az eredményhirdetést. Ahogyan azok sem, akik multinacionális vállalatok vezetői posztjain ülve aláírják például a felcsúti futball támogatásáról szóló megállapodásokat...

DE MORTUIS NIL NISI BENE

JÓREGGELT EURÓPA BLOG
Szerző: Benedikty Béla
2017.06.26.


Orbán, Kövér és Áder is ott volt Jókai Anna búcsúztatásán

Azt eddig is tudtam, nem mindegy, az embert ki dicséri. De abba csak most borzongtam bele, hogy az ember temetésére bárki elmehet. Szokták idézni - természetesen rosszul - Shaw mondatát: "kitüntetést visszautasítani nem lehet. Élj úgy, hogy ne kapd meg". Ami rendben van, de azt Shaw sem tudta, hogyan lehet úgy élni, hogy valamilyen intézmény ne tudjon a saját halottjának tekinteni, és a temetésén ne lehessen jelen politikus. Semmilyen, nemhogy a fent leírt gazemberek.
Jó, persze, esetünkben ez rendben van, azon a temetésen ezeknek az alakoknak ott kellett lenniük.
Egyszóval azon morfondíroztam, ki lehet-e tiltani a temetőkből az úgynevezett közjogi méltóságokat.

Egyszóval az sem mindegy, ki megy el az ember temetésére. Bizonyos lények jelenlétét utólag hiába nyilvánítják halottgyalázásnak, a gyalázás már megtörtént.

KÁNIKULAI GONDOLATOK A BIZTONSÁGOS 3-AS METRÓRÓL

GÉPNARANCS 
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Föld S. Péter
2017.06.27.


A BKV vezetője szerint biztonságos a 3-as metró.

Annak, aki sosem utazik rajta, biztosan biztonságos.

Vagy a Körmend-Sopron-Szombathely viszonylaton veszi igénybe.

Annak is biztonságos, akinek hat anyja volt.

Vagy hét, de különös fogalmai vannak a biztonságról.

Azt tekinti biztonságosnak, ha valami nem úgy működik, ahogyan kellene.

Neki a repülő akkor biztonságos, ha nem repül.

A villamos akkor, ha kisiklik, a hajó, ha léket kap.

Vannak emberek, akiknek 3-as metró úgy biztonságos, ha nem nyílik az ajtaja, vagy füstöl...

NE VEDD ÚGY A SZÍVEDRE!

LELKIZÓNA BLOG
Szerző: Szabóné Erdős Györgyi
2017.06.26.


Még egy perce sincs, hogy kevésbé finoman, viszont jól részletezve fikázta le a csapat munkájában tagadhatatlanul végbevitt erőfeszítéseimet. Alaposan meglepett a kritikája, talán mert a beszélgetés onnan indult, hogy hirtelen mindkettőnk előtt nyilvánvalóvá vált, ő most mekkorát bakizott az egyik munkafolyamatban. Ha nem járul hozzá a meglepetés ereje még esetleg megúszhattam volna a mai idegbajt.

Hiszen, ha ritkán gyakorlom is (szerencsére kevés az olyan nap, mint a mai), jól ismerem a kritikai észrevételek és dicsérő megjegyzések kezelésében irányadó alapszabályt. Az egész helyzet kimenetele azon a néhány másodpercen múlik – ez lehetne a folyamat erőssége (biztató, hiszen ez nem olyan hosszú idő, hogy ne tudnám okosan visszatartani magam a hirtelenkedéstől és az elkapkodott akcióktól), de ugyanez képezi a folyamat gyengeségét is (ha valamiért, pont akkor és pont ott leblokkolok, és éppen nem jut eszembe mit kéne és mit nem kéne tennem).

Mi tehát a feladat? Összesen néhány gondolatnyi mérlegelés. Mielőtt bármibe belekapaszkodva, amit a másik szájából hallottunk, meglódulnának a saját gondolatok nyomán az érzéseink vagy az indulataink.

Gondoljuk gyorsan végig előbb, hogy ő mennyiben képes és jogosult a munkánkat megítélni. Ismeri-e egyáltalán a munkánk valódi („piaci”) értékét? Ha ő nem szakmabeli, nem áll mellettem a csapat tagjaként a frontvonalban, esetleg nem is lát rá a munkámra, akkor ez nem szükségszerűen van így. Ahogy a másik dicsérő szavaiból is akkor tudok az önbecsülésem építéséhez szép, új, piros téglákat szerezni, ha a dicséret igazi mérlegelést és reális értékelést takar. Bármilyen kicsi részletről szólhat, de csakis olyasmiről, amiről magam is tudom, hogy megtettem. Ez pedig nem a: „Jaj, te olyan okos vagy”! - kategóriája. Ugyanezzel a logikával élve, a legnagyobb súllyal a másik kritikai megjegyzése akkor esik a latba, ha magyarán szólva, tudja is, hogy mit beszél, és ért is ahhoz, amiről. Ez pedig ugye nem a: „Te ezt nem tudhatod, Hajnalka!” – régi tévés reklámszöveg helye...

ORBÁN ÁTLÉPTE A RUBICONT, AMIKOR PIADESZTÁLRA EMELTE HORTHYT, HOGY A SZÉLSŐJOBBRÓL GYŰJTSÖN HÍVEKET - SZELESTEY LAJOS NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: Szelestey/jdesi
2017.06.27.


- Több nyugati újság is azt követeli, hogy az unió álljon a sarkára és szüntesse be az egységbontó magyarok és lengyelek támogatását

- A magyarok 75 %-a egyetért a menedékkérők igazságos elosztásával

- Orbán és Matolcsy riadó! Veszélyben a beszélő szerszámokra épített gazdasági modell

Spiegel

Tabut sértett Orbán Viktor, amikor kiemelkedő államférfinak nevezte Horthy Miklóst, Hitler szövetségesét, noha az súlyos bűnök terhelik. Dehát Magyarországon már indul a választási kampány és a kormányfő a szélsőjobbon igyekszik új híveket felhajtani. A kormányzóról érdemes tudni, hogy bevallottan antiszemita volt, aki jó pár zsidótörvényt írt alá és segédkezett nyújtott csaknem 600 ezer zsidó deportálásához. És éppen őt merte nyilvánosan dicsőíteni a miniszterelnök. Orbán idáig ilyen messzire még soha nem ment el, de nem is kisiklásról van szó. A tiltakozások láttán a politikus megerősítette, hogy továbbra is kedvezően vélekedik Horthyról. Azt nem említette, hogy annak milyen szerepe volt a holokausztban. Nem mellesleg a kormányzó katonák tízezreit küldte a halálba a frontokon is.

Eddig főleg a magyar szélsőjobb méltatta nyíltan az admirálist. A Fidesz nem annyira Horthy kultuszát ápolja, inkább a két háború közti időszakot állítja úgy be, hogy az milyen dicsőséges volt a magyarok számára. Mert példásan összetartottak, hogy feldolgozzák „Trianon tragédiáját“. Hogy Orbán most először példaképnek minősíti a kormányzót, azt Ungváry Krisztián, a történész azzal magyarázza, hogy a kormányfő ki akarja szolgálni választóit. Az üzenet az, hogy mi rendesek vagyunk, értékesek és ártatlanok. Aki ezt kétségbe vonja, az vagy zsidó, vagy a külföld, illetve a kommunisták ügynöke. Heiszler András szintén úgy látja, hogy Orbán a szélsőjobbosok közül igyekszik minél többeket elhalászni. Ám veszélyes játékot űz, amikor megpróbálja bagatellizálni a történelmet.

Az Európai Néppárt megkérdezett képviselői nem kívántak nyilatkozni az ügyben, bár a Fidesz tagsága ügyében már jó ideje vita van a konzervatívok soraiban. A kizárás azonban egyelőre nincs napirenden. Ugyanakkor több jobboldali politikus is döbbenettel beszél Orbán mind inkább jobboldali-radikális világképéről.

Die Zeit

Az unió értékközösség és nem önkiszolgáló bolt, ennélfogva az EU-nak törölnie kellene a Magyarország és Lengyelország számára előirányzott támogatásokat, mert a két, autokrata kormány lerombolja azokat az intézményeket, amelyek ellen tudnának állni törekvéseikkel szemben. Így látja ezt a kommentár, merthogy meg kell őrizni az emberi méltóságot, az egyéni szabadságjogokat, a jogállamot, valamint a szabad kereskedelmet. Pontosan erre emlékeztetett a minap a CEU igazgatója. A gond ott van, hogy a magyaroknál gyengék a demokrácia megtámasztására szolgáló intézményes biztosítékok. Ezzel szemben Amerikában a Kongresszus vizsgálóbizottságokat állít fel Trump ellen, az igazságügyi tárca különmegbízottat nevez ki. A bíróságok folyton megakasztják az elnök terveit, a sajtó pedig egyenesen mintaszerűen látja el ellenőrző funkcióit.

Magyarországon és Lengyelországban olyan kormányok és politikusok vannak hatalmon, amelyek úgy gondolják, hogy nekik nem kell zabla, azt tesznek, amit csak jónak látnak. Terhesnek érzik a hatalmi ágak létezését. Viszont csődöt mondott a demokrácia belső immunrendszere. Orbán jelenleg azon van, hogy becsukja kapuit a Közép-Európai Egyetem, már ha nem módosítják a törvényt. A Bizottság habzik a dühtől, csakhogy életlen a fegyvere. Megvonatná a szavazati jogok a két államtól, ám ez nem valószínű az erőviszonyok ismeretében. A brüsszeli fenyegetések nem ijesztették meg sem Budapestet, sem Varsót. A magyar kormányfő inkább az „Állítsátok meg Brüsszelt’”-kampánnyal van elfoglalva. Közben pedig minden évben negyedmilliárd eurót kasszíroz az EU-tól. Ezek után legfőbb ideje, hogy az unió világosan értésre adja: ha a két kormány továbbra is lábbal tiporja a közös elveket, akkor elzárjuk a pénzcsapot!

NYÁRI SZÜNET: PÉNZ ÉS RÁÉRŐ NAGYSZÜLŐK HÍJÁN MEG VAGYUNK LŐVE

HVG ONLINE - ITTHON
Szerző: Dercsényi Dávid
2017.06.26.


Itt a vakáció és a kínzó kérdés: hova tegyem a gyerekem? Az Emmi nem illetékes, bár szervez táborokat, az önkormányzatok közül pedig sok nem tud megfelelni törvényi kötelezettségének.

A kánikulával a nyári iskolai szünet is beköszöntött, családok tízezreinek adva fel a leckét: mit kezdjünk a gyerekkel, gyerekekkel? A táborok utáni kétségbeesett keresgélésnek gyorsan határt szab a pénztárca: az egyhetes nyári, nem ottalvós tábor a fővárosban 18-20 ezer forintnál kezdődik, határ a csillagos ég. Az ottalvósok 30-35 ezer forintnál indulnak. A családok egy része meg tudja oldani a nagyszülők, rokonok bevonásával a kérdést, de sok helyen ez sem elérhető lehetőség. A szabadságon tölthető - és kivehető - napok száma véges, és jóval kevesebb, mint amennyire szükség lenne. Nincs pénz, nincsenek rokonok - mi van? Önkormányzatok és iskolák.

Mindenki ismerni véli a kulcsosgyerek-szindrómát: az ellátás és program nélküli gyerekek megkapják a lakáskulcsot, aztán menjenek, ahova akarnak. Hamar lábra kapnak a várost terrorizáló, illetve a terrorizált gyerekekről szóló rémhírek: a szünidőben megnőnek az ilyen gyerekek által és kárára elkövetett bűncselekmények, és az őket ért balesetek száma is - véli tudni sok-sok weboldal, cikk, holott a rendőrség nem vezet szünidei statisztikákat, és az Országos Mentőszolgálatnál sincs ilyen adatsor...

A FIDELITAS VITÁZZON!

Y-GEN BLOG
Szerző: Derda Ádám
2017.06.27.


A Fidelitast súlyos felelősség terheli a magyar fiatalok kilátástalan helyzetéért, mert a rendszert építő, kormányon lévő párt ifjúsági szervezeteként az övé a legnagyobb lehetőség, hatalom és felelősség is, a generációnk sorsának alakulásával kapcsolatban.

A magyar valóságban élve mindenki láthatja, hogy a mai Magyarország sajnos egy olyan hely, ahol vegetálni lehet, de előrejutni nehéz. Éppen ezért hagyja el fájóan sok fiatal és egyre több idősebb is az országot a jobb élet reményében.

Böröcz László téved, amikor azt mondja, hogy a szüleink egy olyan országért küzdöttek, ahonnan szabadon nyugatra lehet menekülni. Mert az anyáink és apáink valójában azért küzdöttek, hogy egy olyan életet élhessenek keleten is, ami eddig csak nyugaton adatott meg. De igaz, legszívesebben ők is tömegesen átlépték volna a határt, hogy ha itthon nem, de legalább idegen földön megtalálhassák az anyagi boldogulás megfelelő fokát, hogy elmenekülhessenek a kábítóan elnyomó diktatúra igája alól. De az ő generációjuk útjában még ott állt a vasfüggöny.

Ma a legfőbb különbség az, hogy a mi generációnk útjában már nem áll akadály. Már megtehetjük azt, amiről a szüleink csak keserédesen álmodtak. Mert nem kalandvágyból indulunk el. Az eszünket követve szállunk fel a repülőre vagy a vonatra, miközben a szívünk itthon marad. Mert itthon egy vasfüggöny nélküli vidám barakk illúziója épül újra, amelynek Horthy Miklós a barakk parancsnoka....

ELSÍRTAM MAGAM, AHÁNYSZOR NEKIÁLLTAM ANGOLOZNI

ABZÚG BLOG
Szerző: Prókai Eszter
2017.06.26.


Milyen érzés ötvenhét évesen csupa fiatal lengyel lány között egy csirkeüzemben dolgozni, és három unokát csak Skype-ról ismerni? Éva és Ildikó ötvenévesen döntöttek úgy, hogy külföldön kezdenek új életet. Mindketten egy anyagilag és érzelmileg is kilátástalan helyzetből menekültek. Egyikük sem utazott korábban szinte sehova, idegen nyelvet nem beszéltek, és bár néha saját maguk is megkérdőjelezték, vajon nem túl késő-e már nekivágni, mégis elindultak.

"Azt nem tudom, hogy a vége jó lesz vagy rossz, de az biztos hogy az oda vezető út minden percét élvezem, konditerembe, úszni járok, hegyeket mászok a csípőprotézisemmel, tervezgetem a jövőmet. Életemben először érzem azt, hogy végre élek”  

– az 59 éves Nagy Éva szavai ezek, aki két évvel ezelőtt, egy válással és kilátástalannak tűnő anyagi helyzettel a háta mögött döntött úgy, hogy Izlandra költözik. Személyes vallomása arról, hogy milyen érzés volt a nyugdíjhoz közel teljesen új életet kezdeni és nekivágni egy idegen országnak, az idei Terézanyu pályázaton díjat is ért. Éva a Főnix madár kategória első helyezését vihette haza “Élek” című írásáért. A díjátadó után pár héttel beszélgettünk vele és a külföldi életnek szintén viszonylag későn nekivágó Tóth Ildikóval arról, hogy milyen érzés ötvenéves fejjel, családot hátrahagyva, nulla nyelvtudással nekivágni az ismeretlennek...

SZILVAY GERGELY HOMOFÓB ÖRJÖNGÉSÉRŐL (MEGJEGYZÉSPOSZT)

ÖRÜLÜNK, VINCENT? BLOG
Szerző: jotunder
2017.06.26.


...Ez a Magyarország a Neumann János, a Wigner Jenő, a Szilárd Leó, a Kármán Tódor, a Polányi János országa is lehetett volna, de a szilvaygergelyek országa lett. Ez az ország beleszeretett a tehetségtelenségbe, és én szemben Szilvayval, nem akarok semmiféle szerelem útjába állni.

Ez az ország halálosan komolyan a Nemzet Írójának tartotta a Jókai Annát, a Nemzet Történészének tartja a Schmidt Máriát, és egyszer a Nemzet Filozófusának fogja tartani a Szilvay Gergelyt. Mert magára ismert bennük.

Ez itt 2017, egy olyan országban élek, ahol tizenkilenc meleg konzervatívot választottak meg parlamenti képviselőnek, nem fogok egy pázmányos surmónak kiselőadást tartani, mert minek.

Azt kellene megígérnem, hogy Magyarországon soha nem fognak megalázni meleg embereket, hogy nem teszik tönkre az életüket, nem kell magukra zárni az ajtót, de nem tudom megígérni, mert látom ennek a piliscsabai Savonarolának a kis pofikáját, látom a karrierlehetőségeit, látom a Mandinert megszerző Tombor-Habony Andrást, aki szigorúan filozófiai értelemben a Szilvay háta mögött áll a szigorúan filozófiai értelemben vett zuhanyozóban és, hopp, most csusszan ki az a szigorúan filozófiai értelemben vett szappan a kezéből. Azt is meg kellene ígérnem, hogy marad a CEU, hogy nem zaklatják a civileket, hogy lesz WC-papír a kórházban, hogy nem előz meg minket Albánia a PISA-teszten, és azt sem tudom. Reménykedni tudok. Egy hűvös őszi hajnalban, amikor nem tudom, hogy mi fog elkezdődni, csak azt, hogy mi ér majd véget.

DÖNTÉS VAN RÓLA... FOLYTATJUK!

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Hajnal Éva
2017.06.26.Nem kicsit kell attól hányni, hogy az elmúlt évek egyik legnagyobb korrupciós ügye nem más, mint az, hogy a nemzet megmentőjének szerepében tetszelgő, magát történelmi jelentőségűnek hirdető nemzeti kormányunk hogyan kufárkodik a letelepedési kötvényekkel a saját és a haverok zsebére. Ki hitte volna, de nem sokára újra folytatnák. Na kedves Fidesz szavazók, tessék csak szépen megválasztani újra ezt a csodakormányt, hisz a folytatjukba az is beletartozik, hogy azok tovább kötvényeznek. Nemzetünk idiótája meg már úgyis nyálazza a pofáját az újabb milliárdokra gondolva.

Wiedemann Tamás, a Magyar Nemzet újságírója a HírTV Célpont című műsorában arról beszélt, hogy Orbán Viktor személyesen győzködte egy közvetítőcég ügynökét, hogy a kormány csak átmenetileg szünetelteti a letelepedési kötvények forgalmazását, a választások után viszont újraindulna megint a biznisz. Wiedemann megjegyezte azt is, hogy a letelepedési kötvények forgalmazói százszor akkora haszonra tesznek szerint, mint a normális állampapírokat értékesítő átlagos piaci szereplők, akiket a kormány egyébként is csak lejáratni szokott.

Mivel a letelepedési kötvény kamata jóval nagyobb, mint a piaci kamat ezért évente 4-5 milliárdot bukik az állam csak a kamattal. Vagyis, dehogy a kormány, hanem elsősorban az adófizetők. Egyébként az meg külön hab a tortán, hogy mindenféle sötét alakot, titkos ügynököt, terroristát, stricit, kurvát és bűnözőt beengedünk az Európai Unióba pénzért. Azért a pénzért, amit az adófizetők pénzéből később kamatokkal együtt még vissza is adunk a betelepedőknek. Magyarán szólva szarházi Orbán, miközben pár ezer menekültet nem képes befogadni, sőt folyamatosan uszít ellenük, suttyomban ennek a többszörösét telepíti be jó pénzért. Miközben a Toroczkai mezőőrök meg védik a hazát a betolakodó pénztelen migránsok hordáitól...


ELÉG VOLT AZ ERŐSZAKBA, GYŰLÖLETBE, MÉRGEZŐ MOCSOKBA FULLADT MINDENNAPOKBÓL

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Molnár Bálint
2017.06.26.


...Szóval a csávó azt állítja, hogy az általa alapított mezőőrség – amelyről megalakulásakor azt lehetett tudni, hogy három tagból áll, akiket pisztollyal és puskával és lóval és terepjáróval és motorokkal is felszereltek, hogy jó legyen – mindig éberségének köszönhető, hogy a képen látható kecskebaszó migránsokat elkapták. Rögtön miután azok átvágták a dupla kerítést (nem hiába basztunk el annyi pénzt rá, nem hiába ebből él a Fidesz-kormány amióta kiderült, hogy lopni úgy lehet igazán eredményesen, ha közben arra figyel a pórnép, hogy rettegni kell) meg még létra is volt náluk. De ekkor ott termett Toroczkai, vagy nem termett ott, mindenesetre a földre kényszerített zsákmányról a közönség hergelése okán fotográfiák is készültek, amelyek aztán a Facebook-oldalán keltek önálló életre és csaholó emberek ezrei lájkolták a hősies cselekedetet.

Most eltekintek Szigetvári Viktor, illetőleg a PM feljelentésétől (és a kibebaszott jogászkodástól is) akinek vagy igaza van abban, hogy csoportosan elkövetett önbíráskodás, illetve kényszerítés történt, vagy sem nem. Ez a történet így – Toroczkai előadásában – nyilvánvalóan sok sebből vérzik, sok részlet nem derül ki belőle, ráadásul semmi más célja nincs, mint a legsötétebb, legocsmányabb, legkártékonyabb hangulatkeltés. És ez az, amivel az összes hócipőm tele van, mert ez pepitában ugyanaz, amivel a Fidesz-kormány hergeli-mérgezi a híveit és a Jobbik híveit is, úgyhogy a Jobbiknak – két cukiskodás között – kötelező rálicitálni a legvadabb uszításra, és így tovább, aztán minden kezdődik elölről.

Azon kívül, hogy a rendőrség oldalán se híre, sem hamva annak a hírnek, amelyről Toroczkai nagy elánnal számolt be, hogy tudniillik mezőőrök fogtak el illegális bevándorlókat, van nekem egy kérdésem ezzel a betörtek egy tanyára dologgal kapcsolatban. Ha a mezőőrök – az önjelölt, katonásdit játszó polgármesterrel a nyomukban – annyira éberek, amennyire a legenda szerint azok és amennyire vagány csávó ez a Toroczkai, hogy lehet, hogy nem a tetten érés pillanatát (ugyanis az állítás szerint csak próbáltak bejutni a tanyára, de nem sikerült) posztolta ez a drágajó ember? Ehelyett a földre kényszerített, emberi mivoltukban megalázott, kiszolgáltatott emberekről készített felvételekkel döngeti a mellét a polgármester úr, mert az olyan kibaszottul férfias és hősies.

Azon kívül, hogy Orbán kerítése szart sem ér ezek szerint (mondjuk, mindenki tudja, akinek nem mosták ki hypóval és kormánypropagandával az agyát), azzal együtt, hogy elítélek mindenfajta törvénytelenséget, akárki követi el, és visszautasítom, hogy bárki illegálisan próbáljon meg átkelni ott, ahol nem tehetné, a tököm tele van Toroczkaival, a Jobbikkal és a Fidesszel. Elutasítom, hogy ilyen elvetemült, küldetéstudatos idióták mintegy levadászhassanak és emberségükben megalázhassanak bárkit. Nem azért, mert elfajzott migránssimogató vagyok, hanem mert holnap bárki sorra kerülhet. Aki nem migráns, csak – mondjuk – meleg, vagy liberális, vagy valamilyen ismérvek miatt beletartozik abba a körbe, amelyiktől Toroczkainak és bandájának kiütése szokott lenni és spontán módon nemzethalált vizionál.

Ezek a néppártosodás mögé bújó vadbarmok, nos, ezek akarják leváltani a Fideszt állítólag. Ha minden igaz, Simicska Lajos önzetlen támogatásával. Akik nem tudjuk milyen minőségükben, de legalább feljogosítva érzik magukat arra, hogy olyan feladatokat lássanak el, amelyeket tudtommal – és a törvényben sem találtam erre utaló előírásokat – nem nekik kellene. Ezek a törvényességre és a rendpártiságra oly érzékeny szélsőségesek csak egyetlen dolgot tévesztenek szem elől: annak megítélése, hogy ki a menekült és ki az illegális bevándorló, hogy konkrétan milyen törvényt sértett, mit követett el, annak a cselekménynek mi a büntetőjogi besorolása és a méltányos büntetése, arra megvannak a hivatalos szervek, amelyek jogosultak intézkedni.

Az, hogy a rendőrség sem tud arról, amiről Toroczkai igen, csak egy dolog, az meg egy másik, hogy a felkent mezőőrségének bizonyára egy deka jogköre nem volt azt művelni, amit művelt. A leggusztustalanabb viszont az egészben mégiscsak az, ahogy ez az elborult agyú honvédő kéjesen élvezkedik a zsákmány fölött. Az meg – tisztázzuk még egyszer -, hogy egyenruhás seggfejek a rendvédelmi szervek dolgát is átveszik, semmi jót nem jelent. Sem a jelenre, sem a jövőre nézve. Már csak arra lennék kíváncsi, hol vannak a Fidesz-kormány elítélő nyilatkozatai a csicskapárt akciójával szemben. Nem mintha változtatna bármin is, de én a magam részéről többet soha nem akarok arról hallani, hogy a Jobbikkal is össze kell fogni azért, hogy ne a Fidesz legyen. Elég volt az erőszakba, gyűlöletbe, plakátokról ordító mérgező mocsokba fulladt hétköznapokból!

LENIN UTOLSÓ BOSSZÚJA

PUPU BLOGJA
Szerző: PuPu
2017.06.26.


Természetesen a budapesti Metro, melyet Putyin személyesen babrált meg, ebből kifolyólag hol nyílik az ajtaja, mikor nem kell, hol nem nyílik, mikor kell, de aztán valahogy mindig rendeződik a dolog.
Amúgy is nagy barátja vagyok a mindenféle összeesküvés-elméleteknek, nem hiszek szinte egyetlen mai forradalomban sem, az utolsó talán Castro forradalma volt, de az ukrán, az arab és a mindenféle más forradalmak már az idegeimre mennek, merthogy annyira kilóg a lóláb.
Persze a véleményem nem mérvadó, hiszen annyira szembemegy a közizléssel, hogy bátran figyelmen kívül hagyható.
Így aztán azt sem hiszem el, hogy a felújított orosz metro olyan borzalmasan pocsék minőség lenne, mint amilyennek a média kikiáltja, sőt, arra is gyanakszom, hogy a műszaki hibák esetleg gazdasági/politikai okokból következnek be.
Budapest harmincnyolc és fél kilométernyi metrohálózattal rendelkezik, a moszkvai Mása néni háromszázharminchárom kilométert tud utazni a föld alatt, a szentpétervári Vászja bácsi száztizenhármat, de ha a metroüzemeltetési tapasztalatot nézzük, akkor ehhez bátran hozzáadhatjuk a volt Szovjetunió utódállamainak metrohálózatait is, Kievtől - Taskentig.
A felújított szerelvények elődei 1970 óta járják útjukat, ami azt illeti, túl sok pénzt nem pazaroltak a kerbentartásukra-felújításukra, hiszen mentek, szállították a ma már napi másfélmillió utast, az 1985-ben forgalomba állított szerelvényekből még ma is forgalomban van vagy hatvan darab.

Az mostanában a sláger, hogy ugyanennyi pénzből már új szerelvényeket is lehetett volna venni, ami egy nagy marhaság, egy új szerelvény másfélszer annyiba kerülne, mint a felújítás, melyet az oroszok egyébknt kiváló minőségben oldottak meg, gyakorlatilag talán az azonosító tábla maradt, az orosz szerelvényeket hívhatnánk akár kőlevesnek is.
Ha valami ismeri a vonatkozó mesét, tudja, miért írom...
A gondok az ajtónyitással adódnak, ami nem szerkezeti, hanem szoftver-probléma.
Ez viszont nem hangzik valami túl ütősen, így aztán a média ad a témának, mintha a szerelvényeket maga Putyin tervezte volna.
Az oroszok lenézése egyébként is ősi magyar sport, ennek fő oka talán a földrajz-oktatás elégtelenségében keresendő.
Anno, mikor a kis Hans megnézte a világtérképet, megkérdezte az anyukáját, Mutti, ezt látta már a Führer?
Hát az lehet, hogy látta, de hogy a magyar hazafi nem látta, az tutifix.
Nekem az is furcsa, hogy komoly emberek, komoly pofával beszélnek hülyeségeket, mikor az orosz technika ezer területen bizonyította már magas színvonalát.
Ha Iván képes számítógéppel megtervezni egy légicsapást az Azovi tengerről Szíriába egy kisméreű célpont ellen, akkor valószínűleg meg tudja oldani a metrokocsik ajtóműködtetésének bobnyolult problémáját is.
Nagy a gyanúm, hogy a problémában mi is benne vagyunk, mint ahogy az Alstom-kocsik oldalát is meg kellett kenni az illetékes miniszter feleségének sikosítójával, hogy beleférjenek az alagútba, az illetékeseket már előbb megkenhették...

A JÖVŐ MEGÉRKEZETT

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő/Tamás
2017.06.27.Mennyire változtat meg minket a határátkelés? Mennyire látjuk másként a világot, és benne magunkat? Mennyire változnak meg a szokásaink, hogy alakít a környezet? Végül ezekre a kérdésekre fut ki Tamás az elektromos autók felől induló norvégiai posztja.

„Megkerülhetetlen téma mind Norvégiát, mind a világot nézve. Ez a jövő, és itt északon a jövő már megérkezett. Ha röviden szeretném lezárni a dolgot, akkor annyi, hogy jó az irány, helyes a döntés, bár a szívem megszakad (benzines). Ez van...

Az elektromos autókról szeretnék egy kicsit okoskodni, hiszen egy éve ilyet (is) birtoklunk és használunk (16.000 beletett km). Miért is éri meg, miért is jó használni idefent, és miért is nincsen para vele? És tényleg ez a jövő, tényleg támogatni kell, főleg a városokban kellene minél előbb kötelezővé tenni. Hát lássuk.

Miért döntöttünk, hogy kell egy ilyen?

Mert annyira tudatos zöldek vagyunk, vagy mert megéri? Is-is. Jó zöldnek lenni, és jó ingyen (persze nem szó szerint értve) autózni. Még nem vagyok egy sötétzöld, sőt inkább olyan halovány, de már zöld és tovább zöldülök. Ha például megütöm magam már nem is lila lesz, hanem egyből zöld. Ez már valami, nem?

Ekkor valaki ránéz a képekre. És mit lát? Valami nagy benzinzabáló korcsságot. Megmagyarázom. Mi azt már csak kirándulásra, hosszú távokra használjuk, és ha más vette volna meg, nem kizárt, hogy több kilométert tenne bele, városban is használná. Tehát már itt is mentem a Földet. Van még kérdés, vagy mehetünk tovább? Így legalább hozzuk az átlagot kibocsájtásilag.

De térjünk rá végre a fő témára, Norvégia áram alatt. Ráadásul még kritizálni sem lehet őket, hiszen 90% feletti a zöldenergia-előállítás. Mi is 8 km-re lakunk Norvégia második legnagyobb vízi erőműjétől. Tehát nagyjából úgy néz ki, hogy én a hegy tetején lévő tavakat autózom ki, ami lényegében hó és eső.

Rendesen exportálják a zöld áramot, például épülnek Anglia felé is vezetékek a tenger alatt. Ebből a szempontból (is) biztosan nagyon szerencsés az ország földrajza és klímája..."

A MAGYAR CSECSEMŐKET FELDOBTÁK A LEVEGŐBE, ÚGY LŐTTÉK AGYON ŐKET - INTERJÚ GRENDEL LAJOSSAL


168 ÓRA ONLINE
Szerző: SÁNDOR ZSUZSANNA
2017.06.26.


Az író, szerkesztő, a kortárs felvidéki magyar irodalom egyik legismertebb alakja, Kossuth-díjas szerző, 2011-ben Hazám-díjjal is kitüntették. A Pozsonyban és Budapesten is működő Kalligram Kiadó egyik alapítója, jelenleg a Comenius Egyetemen tanít. Nemrég megjelent Bukott angyalok című regénye az idei könyvhét sikerlistájának élmezőnyébe került. A 20. század egyik legszörnyűbb magyar történelmi tragédiáját dolgozta fel: a második világháború befejezése után, már békeidőben, a mai Pozsonyhoz tartozó Ligetfaluban a csehszlovák hadsereg tagjai magyar katonákat és civileket, köztük nőket, sőt, csecsemőket mészároltak le. Vajon lehet-e ennyi idő után beszélni az elhallgatott múltról? Grendel Lajos a 168 Órának azt is elmondta, ­miért készült húsz éven át erre a könyvére.

– A Bukott angyalok az 1945. júniu­­si ligetfalusi tömegmészárlásokról szól. Miért írt erről könyvet?

– Pozsonyban élő magyarként úgy tapasztaltam, a szlovákok és a magyarok 95 százaléka semmit nem tud arról, ami két hónappal a második világháború befejezése után a településünkön történt. A történelmi tragédiáról születtek ugyan tanulmányok az utóbbi időben, többek közt Dunajszky Géza közíró publikálta kutatásait, mindez valahogy mégsem vált a közbeszéd részévé. Pedig szerintem a múlttal – hetvenkét év után – végre szembe kellene nézni...

BIZTONSÁGOS A 3-AS METRÓ

HUPPA BLOG
Szerző: Föld S. Péter
2017.06.26.


Ezt Bolla Tibor, a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatója mondta Vajna András tévéjében, a reggeli Mokkában.

Nem vitatkozunk a vezérigazgató úrral, elhisszük, amit mond. Nemcsak azért, mert velünk mindent el lehet hitetni, de valójában mi is azt gondoljuk, hogy a 3-as metró biztonságos.

Egy szőnyegbombázás például kétségtelenül kockázatosabb. Ott bármi megtörténhet, még az is, hogy eltalál bennünket egy repülő tárgy, miután felrobbant a közelünkben egy bomba. Ilyesmi a 3-as metrón még véletlenül fordulhat elő, még Tarlós főpolgármester, vagy a kormány legádázabb ellenségei sem állíthatnak ilyet.

És amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a 3-as metrón még senki nem kapott kórházi fertőzést.

A 3-as metrón utazni biztonságosabb, mint lemerülni egy cápákkal teli akváriumba. Vagy átúszni egy krokodiloktól hemzsegő folyót.

Biztonságosabb, mint 150-nel szembemenni egy kamionnal...

HOLOKAUSZT-IRODALOM ÉS EMLÉKEZET: FRANCIAPOLITIKA


FRANCIA POLITIKA BLOG
Szerző: Soós Eszter Petronella
2017.06.26. 


Lehet-e újat mondani a Holokausztról? Egyedi és megismételhetetlen-e a Holokauszt? Része-e a történelemnek, vagy kisiklás? Hogy viszonyulnak a franciák ezekhez a kérdésekhez?

Mekkora Vichy és az ellenállás-mítosz súlya az emlékezésen?

Mennyire univerzális tapasztalat a koncentrációs tábor? Mást éltek-e át a nők és a férfiak, az ellenállók, politikai foglyok és az elhurcolt zsidók?

Egy koncentrációs táborba került francia ellenálló, Charlotte Delbo írói munkássága kapcsán beszélgettem ezekről a kérdésekről dr. Marczisovszky Anna irodalomtörténésszel.

Íme a felvétel...

EDDIG JÓL JÁRTAK A KÜLFÖLDÖN NYARALÓK

AZ ÉN PÉNZEM BLOG
Szerző: Az Én Pénzem
2017.06.26.


Aki az idén ugyanoda megy külföldre nyaralni, az a tavalyi főszezonhoz képest csak a forint ereje következtében úgy élheti meg, mintha körülbelül öt százalékos engedményt kapna. A horvátországi nyaralás majdnem pontosan annyiba kerül, mint egy évvel ezelőtt. A kunát érdemes lehet a bankoktól is beszerezni.

Úgy tűnik, az idén kegyesebb a sors a külföldön nyaralókkal, mint az előző években. Tavaly az Európai Unióból való kilépés mellett döntő brit népszavazás, 2015-ben pedig a görög válság drágította meg a határokon túli pihenést. Akkor akár százezer forinttal többe kerülhetett egy családnak a nyaralás, ha nem vették meg korábban pénzváltónál a valutát, és ráadásul nem megfelelő banknál „kártyáztak”.

Az idén átlagosan 309,5 forintba került egy euró, a legkevesebbet (306, 5 alatti összeget) pedig a közös európai pénzért tíz nappal ezelőtt kellett kiadni. Jól járt tehát, aki akkor vásárolt, az előző évektől eltérően viszont a tavaszi valutabeszerzés ráfizetés volt. Az idei „csúcspont” ugyanis áprilisban volt, amikor az euró ára a jegybanki adatok szerint meghaladta a 313,6 forintot. Az előző évekhez képest (legalábbis eddig, ami sajnos nem garantálja, hogy a nyár további részében is így marad) sokkal stabilabbak voltak tehát az árfolyamok.

Aki az idén ugyanoda megy, az csak a forint ereje következtében úgy élheti meg, mintha körülbelül öt százalékos engedményt kapna. A továbbiakban persze bármi lehet (két éve is a csúcsszezonra gyengült nagyot a forint). Az pedig mindig a pénzváltók javára szólhat, hogy így időzíteni lehet a szükséges valuta beszerzését (rámozdulva a kedvezőbb árfolyamra), míg a kártyás elszámolás mindig a költés napjához igazodik. A váltók előnye viszont a mostani új időkben nem csak ez...

A SZERZŐ, AKIT KERESTEK A SZEREPLŐK - SZÁZÖTVEN ÉVE SZÜLETETT LUIGI PIRANDELLO

ÉLET ÉS IRODALOM - SZABADPOLC
Szerző: Fried Ilona
2017.06.27.


Mussolini 1926-29 között a régi, nagy hagyományú akadémiák helyettesítésére megalapította az Olasz Királyi Akadémiát, s Pirandellót is akadémikusává neveztette ki. A szerző ellentmondásos személyisége folytán a közéleti behódolást meghazudtolva, sőt lényegében lerombolva, a rezsim több megkerülhetetlen személyiségével is harcba keveredett. Műveivel nem közeledett a fasizmus ideológiáihoz. Alkotásaiban részbeni konzervativizmusa megfért rebellis voltával, a modernitás igen jelentős eredményeivel, – fiatal, kísérletező értelmiségiek, művészek is csatlakoztak köréhez, tisztelték művészi autonómiáját. 1934-ben az író Nobel-díjas lett. 1936-ban halt meg, így a fasiszta diktatúra legrémesebb időszakát már nem érte meg. Martin Esslin az abszurd dráma előfutárát látta Pirandellóban. A drámaíró hatása, a vele való rokonság több mai drámaírón is érezhető, Tom Stoppard műveitől kezdve Edward Bondig. Magyarországon az első jelentős tanulmányokat Németh László és Kolozsvári Grandpierre Emil írta az íróról.

Azon iparkodunk, hogy megfojtsuk azt, ami anekdotikus, eltöröljük a »jól megcsinált« darab fogalmát, miután az uralma során a megcsontosodásig jutott. Pirandello fogta magát egy napon, és egy elmés csínnyel – amelynek jelentőségét az élő színház számára nem lehet eléggé hangsúlyozni – teljesen megfojtotta: a Hat szerep keres egy szerzőt című darabjával.” Jean Anouilh

Luigi Pirandello nem sokkal az olasz egyesítés után született, amikor a közös kultúra, identitás, nyelv létrehozatala fontos cél lett. Íróként szimbolikusnak vélte szülőhelyét: „A Káosz fia vagyok, és nem képletesen, hanem valóságosan, mivel olyan vidéken születtem, amelyet – minthogy egy kusza erdő mellett fekszik – Girgenti lakosai dialektusban Cavusunak neveztek el. Ide menekült családom 1867-ben a szörnyű kolera elől, mely kegyetlenül tombolt Szicíliában.”

A lázadó szellemű fiatalember korán elhagyta Agrigentót, a szigetet, s Rómába ment egyetemre: nem sokáig járt oda, mivel nehéz személyisége már ott is megmutatkozott: kijavította tekintélyes professzora latin mondatát, ami miatt eltávolították az egyetemről, nyelvészeti tanulmányait Bonnban folytatta és fejezte be.

Szicíliai gyökereit egész életében megőrizte, ezek ihlették is, és főleg magánéletében gátolták is. Házasságát, a szokásoknak megfelelően, családja kívánságára kötötte: apja üzlettársának lányát vette el, három gyermekük született. 1903-ban azonban a család kénbányája tönkrement, az író feleségének hozománya semmivé lett, s a család anyagi helyzete megrendült. Az asszonynak egyre súlyosbodó üldözési mániája alakult ki, betegsége, féltékenysége az évek során egyre elviselhetetlenebbé tette a család életét. Betegágya mellett dolgozott Pirandello a Mattia Pascal két élete című regényén, mely megelőlegezi a későbbi színművekben kiteljesedő tematikákat az egyéni választások lehetetlenségéről, a szabadság keresésének kudarcáról. A főhős a saját halálhírét olvassa az újságban. Ez adja számára az ötletet, hogy elmeneküljön sikertelen házasságából, új néven új életet kezdjen, ám ez kudarcra van ítélve. Az antiregénynek is tekinthető mű a hamleti hősből képletesen modern bábfigurát alkot: „lyuk támad a papírégen.” A regény újdonsága a kor olasz irodalmi kánonjához képest kevéssé emelkedett nyelvezete is. A főhős elmélkedései során minden baj okát a demokráciában látja, ahol is a többség a saját érdekeit érvényesíti. Véleménye szerint a problémát egy jó király oldaná meg, aki felelőssége tudatában sokak igényeit vállalná kielégíteni. Ez a politikai utalás érdekes lesz a szerző későbbi állásfoglalásai szempontjából...