2019. január 27., vasárnap

RÁADÁS: ADY ENDRE - ÉLETEM NYITOTT KÖNYVE


YOUTUBE
Szerző: Ady
2015.02.27.


Ady Endre - Életem nyitott könyve (hangoskönyv)

RÁADÁS: LATINOVITS ZOLTÁN - ADY ENDRE VERSEI ÉSÍRÁSAI

YOUTUBE
Szerző: Ady
2014.08.15.


1 Sem utódja, sem boldog őse (1909) 1:11 2 Az anyám és én (1906) 1:43 3 Újságot csináltam, vezércikket írtam... (Önéletrajz - részlet: N... 1:07 4 Héja-nász az avaron (1905) 0:59 5 Az utolsó mosoly (1905) 1:03 6 Áldásadás a vonaton (1911) 1:39 7 ...Megnőtt a világ, megsokasodtak az írástudók és a farizeusok..... 1:52 8 Az izgága Jézusok (1913) 2:22 9 A Tisza-parton (1905) 0:39 10 ...Hja, öreg, ha neked tetszett kiválni... (Egy ravatalnál - rés... 0:17 11 A föl-földobott kő (1909) 1:15 12 Jönni szokott időnként egy piktor... (A fekete macska - részlet:... 0:33 13 A fekete zongora (1907) 0:45 14 Gyermek: sohase fogom megérteni... (Petőfi nem alkuszik - részlet... 0:46 15 A muszáj-Herkules (1908) 1:21 16 Menekülés az Úrhoz (1917) 1:54 17 Kocsi-út az éjszakában (1909) 0:53 18 A hit valami olyan portéka... (A Magyar Pimodán - részlet: Nyugat... 1:12 19 Ugrani már: soha (1916) 1:12 20 Csák Máté földjén (1907) 1:31 21 Intés az őrzőkhöz (1915) 1:56 22 Nagyszerű múltú, büszke fények (Szép a város - részlet: Világ, 1... 1:01 23 Krisztus-kereszt az erdőn (1908) 1:32 24 Margita Párisba jött - részlet (1912) 0:38 25 Szerencse, hogy a társadalmak dinamikája sikeresen dacol... (Nég... 0:43 26 Góg és Magóg fia vagyok én... (1905) 1:10 27 Akiben világosságának lelke él... (Marseillaise - részlet: Nagyv... 0:28 28 A Hortobágy poétája (1905) 1:02 29 Búcsú Siker-asszonytól (1905) 1:36 30 Akik mindig elkésnek (1907) 0:49 31 Komp-ország (Ismeretlen Korvin-kódex margójára: Figyelő, 1905) 1:43 32 Párisban járt az ősz (1906) 1:14 33 Sírni, sírni, sírni (1906) 1:52 34 Az elbocsájtott légió (1907) 1:02 35 Őrizem a szemed (1916) 0:54 36 Dalok a labdatérről (1911) 2:29 37 A Tűz márciusa (1911) 2:44 38 A Tűz csiholója (1912) 1:15 39 Hunn, új legenda (1913) 4:52 40 Ifjú szívekben élek (1915) 1:05

ITT HALLGATHATÓ MEG

SIRÁLY VOLT A BÚS MAGYAR VIZEKEN - SZÁZ ÉVE HALT MEG ADY ENDRE

168 ÓRA ONLINE
Szerző: PUNGOR ANDRÁS
2019.01.27.


Életének utolsó évében Ady Endre alig mozdult ki a feleségével, Csinszkával berendezett Veres Pálné utcai lakásukból. Egyik barátja így látta a házaspárt: „a kicsi asszonyka úgy jár a költő körül, mint a komor sas körül a csevegő énekes madár”. A fekete hajú, óriási szemű, a nőkkel mindig előzékeny költő bohém, kocsmázós, kávéházas élete akkor már a múlté volt. Zaklatott napokat élt Magyarország 1918–1919 fordulóján, forrongott Budapest, merénylők megölték a volt kormányfőt, Ady beteg lett, szanatóriumba került. Temetésének napján tanítási szünetet rendelt el a kormány. A Nemzeti Múzeumnál ezrek búcsúztatták, és a tömeg a koporsóját szállító hintót gyalog kísérte a Kerepesi úti temetőig.

„Költő tündöklik fekete és vörös fényben a mai idők véres és fekete ködén át. Ady Endre a ravatalon. Ki volt, akit ma ennyien állunk körül, hogy hódolatot adjunk neki?” – így búcsúztatta barátját, Ady Endrét száz évvel ezelőtt Móricz Zsigmond. Két nappal a költő halála után, 1919. január 29-én a Nemzeti Múzeum előcsarnokában, kertjében többezres volt a gyászoló tömeg. A Budapesti Hírlap tudósítása szerint „a közönség ellepett minden talpalatnyi helyet, s a később jövők már csak erőszakkal tudtak a költő ravatalához férkőzni. Az ügyesebbek újságírónak, kiküldöttnek mondva magukat próbáltak bejutni. Voltak olyanok is, akik a múzeum Sándor utcai kapuján hatoltak be s betörve az ajtót jutottak fel az első emeletre s onnan az előcsarnokba.”

Ott volt a koporsónál Ady felesége, a miniszterelnök, a kormány valamennyi tagja, a polgármester. Kunfi Zsigmond kultuszminiszter döntött arról, hogy a költőnek állami temetése lesz. Azt is előírta, hogy Budapest összes középiskolájában szüneteljen a tanítás, és az iskolák hetedik és nyolcadik osztályos tanulói testületileg, tanáraik vezetésével vegyenek részt a temetésen. Sokan mondtak beszédet, utána a koporsót hintóra tették, és elindult a tömeg a Múzeum körúton, a Rákóczi úton át a Kerepesi temető felé...

MINDEGYIK KREMATÓRIUM TELJES GŐZZEL MŰKÖDÖTT

FORTEPAN BLOG
Szerző: PRESINSZKY JUDIT, BARAKONYI SZABOLCS
2019.01.27.


Lili Jacob Meier egyike volt azoknak a magyaroknak, akiket 1945. április 11-én az amerikai csapatok felszabadítottak a buchenwaldi koncentrációs tábor megszállásakor. A kárpátaljai fiatal lány indulás előtt meleg ruhákat keresett, ekkor talált rá az SS-őrök elhagyott szállásán egy fotóalbumra. Benne az első kép szülőhelyének rabbijáról készült Auschwitz-Birkenauban. A további mintegy kétszáz fotó a deportált magyar zsidóság halálmenetét örökíti meg: a transzportok érkezését a tábor rámpáira, a válogatást, hogy ki élhet és ki nem, a munkaképesek csoportba állítását, és a gázkamrák előtt mit sem sejtve várakozó halálraítélteket. A megsemmisítés folyamatának képeit feltehetően az SS két embere, Ernst Hoffmann és Bernhard Walter készítette 1944 májusában. Ez a legnagyobb összefüggő képanyag, ami Auschwitzból fennmaradt. A tábort ma hetvennégy éve szabadították fel a szovjet csapatok, január 27-e ennek emlékére a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja.

1944 májusában nagy előkészületek zajlottak a Birkenau táborban az SS alezredes, Rudolf Höss parancsára. Őt bízták meg a magyar zsidók megsemmisítésével: halottégető gödröket ásatott, megnövelte a munkacsapatok létszámait, és megparancsolta azt is, hogy fejezzék be a közvetlenül a krematóriumokhoz vezető sínpár és rámpa építését. Ide érkeztek meg 1944 májusának elején az első magyar zsidótranszportok, ezzel pedig elindult az úgynevezett Höss-akció. A fotót a vagon tetejéről készítették, a háttérben magaslik a két krematórium egy-egy kéménye...

EURÓPAI HAZAFIAK KIÁLTVÁNYA: MÁR ÉG A HÁZ!

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: BERNARD-HENRI LÉVY
2019.01.27.


Európa veszélyben van.

Mindenhol bírálattal, sértésekkel, árulással szembesül.
Elég volt Európa felépítéséből! Találjuk meg újra a kapcsolatot a lelkünkkel! Szerezzük vissza elrabolt identitásunkat!! Ezt hangsúlyozzák a populista erők szerte a kontinensen. Mit sem számít, hogy ez a lélek és ez az identitás csupán a demagógok képzeletében létezik.
Gyűlölettől megrészegült próféták támadnak rá belülről, megmámorosodva a reflektorfényben játszott új szerepüktől. A csatornán és óceánon túli két barátja, akik az előző században már kétszer mentette meg az öngyilkosságtól, elhagyta. Ki van szolgáltatva a Kreml urai egyre nyíltabb manipulációinak. Európa mint eszme, akarat és reprezentáció a szemük előtt hullik darabokra.
Ebben a mérgezett hangulatban kerül sor 2019 májusában az európai parlamenti választásra. Ha nem történik valami, ami megállítja ezt az emelkedő, habzó, piszkos áramlatot, ha nem szab neki gátat egy vele ellentétes szellem, akkor ez a választás katasztrofálisabb következményekhez fog vezetni minden eddiginél. A pusztítók győzelme lesz, szerencsétlenség mindazoknak,akik még bíznak Erasmus, Dante, Goethe, Comenius hagyatékában. A szellem és kultúra megalázása, a xenofóbia, az antiszemitizmus feltörése.
Alulírottak azok közé tartoznak, akik nem nyugszanak bele a közelgő katasztrófába. Mi magunkat Európai patriótáknak tekintjük (egy olyan csoporthoz tartozóknak, mely nagyobb, mint gondolnánk, de csendes és belenyugvó), és tudatában vagyunk annak, hogy most, háromnegyed századdal a fasizmus bukása és harminc esztendővel a berlini fal ledöntése után új harc kezdődik az európai civilizációért.
Európa emlékezete, hitünk abban az eszmében, melynek örökösei vagyunk, mely meggyőződésünk szerint elég erős ahhoz, hogy önmaga és saját háborús múltja fölé emelje Európa népeit, és hitünk szerint képes arra is, hogy megakadályozza a totalitárianizmus új behatolását, a Sötét Kort, mely a régi szerencsétlenségekhez vezet. Ez az emlékezet is megtiltja, hogy megadjuk magunkat.
Ezért hívunk fel egy új kezdeményezéshez való csatlakozásra. Ezért hívunk fel cselekvésre egy olyan választás előtt, mely azzal fenyeget, hogy átengedjük kontinensünket a sírásóinak. Ezért hívunk fel arra, hogy még egyszer emeljük fel a fáklyát egy olyan Európáért, mely ugyan tévedett, vétkezett, elgyávult - mégis minden szabad férfi és asszony második otthona maradhatott...

KÍSÉRTET JÁRJA BE EURÓPÁT

HUPPA
Szerző: ILLE ISTVÁN
2019.01.27.


Vagy inkább kis sértett, ráadásul nem is annyira kísértet, mint inkább vírus: az illiberalizmus és populizmus vírusa, a virus orbántropum. Nem is Európát, hanem inkább a hasonszőrűeket: Putyin, Aliyev, Erdogan, Bolsonaro. Észak- Korea, Mianmar és a Fülöp-szigetek egyenlőre kimaradtak, de hát ott max. a felülfertőzéstől lehet tartani. A mi kis sértettünk sértettségének alapja, hogy – szerinte – báncsák Krahácsot! Rögeszméje ilyesmiben csúcsosodik ki: „nem tűrjük el, hogy Magyarországnak a tekintélyét, a becsületét rombolják és megtámadják következmények nélkül! „ . Ezzel csak az a baj, hogy Magyarországot a kutya sem támadja, csak hát, mivel túltengő egója következtében úgy véli, ő maga Magyarország, így a személyét ért támadásokat kivetíti az országra. Ez esetben viszont az a gond, hogy személyiségéből következően se tekintélyről, se becsületről nem lehet beszélni. Nomármost, a fentiekből következik védelmi doktrínája: mond azt, amit hallani szeretnének. A NER elkötelezett hívei persze, védelemre vágynak, és ezt Orbán meg is ígéri nekik, majd jól megvédi az ő népét az ádáz ellentől! A pórok pedig beszopják, hiszen egyszerű, jól értelmezhető szavakkal szólítja meg őket, bevésődésig ismételve azokat: Soros, Brüsszel, migránsok és lazításként Gyurcsány. Persze, nem lehet elég korán kezdeni a bevésést. A gyermekek agya légypapírként működik, ám e képességüket igyekeznek letompítani. Az orbáni oktatási rend nem a kritikai gondolkodást – mi több, egyáltalán a gondolkodást – támogatja, hanem szándékosan alattvaló képzést folytat. Orbán harcban áll. Egy háborúban területekért, ásványi kincsekért háborúznak, ám ilyesmire kicsiny hazánkban nincs mód, ezért azután Orbán az emberek tudatát tudja csak elfoglalni. Ezen dolgozik is keményen. Kövér László is bevallja a Magyar Időknek adott interjújában: „…amit kultúrharcnak hívunk, az az emberek lelkéért folytatott küzdelem.” Ungváry Rudolf az orbáni rezsimet fasisztoid mutációnak nevezi. Van benne valami: nincsenek feketeinges tömegek, atrocitások, letartóztatások, tehát valóban nem virtigli fasizmus, csak annak mutációja. Nincs erőszak, csak megfélemlítés van. Diktatúrára sincs szükség, mert így is Orbán akarata érvényesül mindenben. A népbutítás jól érzékelhetően sikeres, és vannak, akik bár nem hülyék, nem birkák, de van az a sérelem, vagy az a pénz, vagy önámító önteltség, feltűnni vágyás, amiért kiszolgálják ezt a rezsimet. A központosított médiabirodalom is ezt a célt szolgálja: nehogy már a pór megtudjon olyasvalamit, amit a kormány nem akar a tudomására hozni, ráadásul az akarják elérni, hogy a pór azt gondolja, amit a kormány akar, hogy gondoljon. Kövérék szerint – ha már NER, legyen kövér – minél több magyar egyet gondol (no nem egyet gondol, kettő lesz belőle), annál jobb. Alakítható masszát akarnak, gyűlöletkampányuk is ezt célozza. A jónép ugyanis fél a bizonytalan holnaptól, de a jól definiálható ellenségtől nem. Ráadásul belénk ivódott a „ne szólj szám, nem fáj fejem” mentalitás.

A HOLOKAUSZT NEMZETKÖZI EMLÉKNAPJA

KANADAI MAGYAR HÍRLAP ONLINE
Szerző: GARAI-ÉDLER ESZTER
2019.01.27.


A Szövetséges Erők 74 évvel ezelőtt, január 27-én szabadították fel az auschwitz-birkenau-i koncentrációs tábort, és vetettek véget az ott elkövetett borzalmaknak. Erre az eseményre emlékezve tisztelgünk ma a holokauszt idején elpusztult hatmillió, ezen belül közel hatszázezer magyarországi zsidó áldozat emléke előtt

Angela Merkel a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából azt mondta: „Ez a nap emlékeztet minket arra, hogy hová vezethet a faji őrület, a gyűlölködés és az embergyűlölet” Merkel minden európai polgárt felkér az antiszemitizmus elleni küzdelemre...

ADY ÉS A BALOLDAL

MÉRCE
Szerző: KONOK PÉTER
2019.01.27.


A XIX. század társadalmi forradalma – írja Marx a Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikájában – nem a múltból, hanem csakis a jövőből merítheti poézisét.[1] Kétségtelen, hogy a magyarországi baloldal mögöttünk álló bő egy évszázadában Ady költészete – sőt bizonyos mértékig, bizonyos esetekben költői, emberi habitusa, fájdalmas, dacos kihívása és prófétai felháborodása – gyakori és állandóan aktuális, illetve újraaktualizált referencia volt; a jövő víziója és akarása a múltból, ami persze sajátos paradoxon. Ebből a szempontból természetesen sokkal kevésbé lényeges az a probléma, hogy mennyiben tekinthető maga Ady baloldalinak, illetve van-e egyáltalán értelme, legalábbis politikai szempontból, a baloldaliságáról beszélni.

Ugyan mostanság a politikai ideológiák – és általában véve az átfogó világmagyarázatok – dekonstrukciójának korát éljük, mégsem vonatkoztathatunk el bizonyos alapvető társadalmi irányultságoktól és politikai töltetektől. Bár éppen ezek átjárhatóságának képzetét erősíti az is, hogy Magyarországon (természetesen nem csak itt, de itt igen hangsúlyosan) egy sajátos Kulturkampf keretében jobb- és baloldal, progresszió és konzervativizmus vívja a harcát a kultúra egyes szeleteiért, kiemelkedő személyiségeiért...

HORTHYNAK SOHA NEM JÁRHAT SZOBOR EBBEN AZ ORSZÁGBAN

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: LÁZÁR GERGŐ
2019.01.27.


A mai nap amellett, hogy Ady Endre halálának 100. évfordulója, egyben a Holokauszt emléknapja is. Úgy tűnik azonban, hogy a kormányoldalon nem volt egységes a kiadott ukáz, ugyanis van ahol méltó módon emlékeztek meg százezrek méltatlan haláláról és volt ahol ezzel szembementek. A Kossuth Rádió Vasárnapi Napló című műsorában folyt le egy beszélgetés Nagy Imre szobrának áthelyezéséről, melyet a riporternek sikerült összekapcsolnia azzal a Horthy Miklóssal, aki a zsidó deportálások idején az ország kormányzója volt. Lássuk is miről van szó:...

ÚGY ELALJASULT

HVG ONLINE
Szerző: TÓTA W. ÁRPÁD
2019.01.27.


Ahogy elbántak a véleményét vállaló diákkal, Nagy Blankával, újabb igazolása annak, hogy a Fidesz-rezsim szar alakokat termel. Vélemény.

Itt a békés Európában hajlamosak vagyunk úgy olvasni a konfliktuszónák atrocitásairól, mintha azokat kutyafejű tatárok követnék el, egyszerűen azért, mert civilizálatlanok. Értetlenül hallunk arról, amikor védtelen civilek és gyerekek ellen fordul az erőszak, de egyben meg is nyugszunk: mi nem ilyenek vagyunk.

Aztán lapozunk, és átfutjuk, hány tárgyból áll bukásra Nagy Blanka, és hányszor hiányzott.

Csak a parancs különbözik, de ugyanúgy végrehajtják, gondolkodás nélkül.

Felállt egy lány, elmondta, hogy dühös a kormányra, és nem válogatta meg a szavait. Itt, Európában, ahonnan borzongva nézzük a vadak viselkedését, ez a dolgok normális menete. Van oka a dühre, van oka pestisnek látni a Fideszt, és utolsó senkiházinak a puhatestű köztársasági elnököt. Amit tett, az legitim, legális, és teljesen természetes. Annak kellene lennie; könnyű belátni, hogy nyomorúságos ország az, ahol jobb csendben maradni. Hiszen éltünk ilyenben eleget.

Ámde Nagy Blankának pont azért van igaza, mert a Fidesz ilyen nyomorúságos országot épít. „A viták ideje lejárt”, mondták még a választások előtt, hogy senkivel se kelljen érveket ütköztetniük. Most is ennek megfelelően reagáltak: kinyitotta a száját, nosza, büntessük meg. Mindent szabad, nincsenek személyiségi jogai, nincsenek védett adatai, hazudni és hamisítani is ér. Mindezt azért, hogy lássa mindenki, fejére szól, ki szót emel.

Ennek a rendszernek az a legsúlyosabb bűne, hogy szar alakokat termel. Iskolaigazgatót például, aki lihegve rohan elhatárolódni, mintha bárki feltételezné, hogy a diákja az egész intézmény nevében beszélt. Adatvédelmi biztost, aki kitinpáncéljára fordulva kapálózik, mert nyilvánvaló, hogy senkinek semmi köze Nagy Blanka jegyeihez, de ő ezt nem meri kimondani. Érzi, facsarja az orrát, hogy éppen szarrá változik, ahogy hímez-hámoz, de annyira fél, hogy inkább belenyugszik, és akkor hát így fog élni tovább. Kedves, puha kis kaki lesz az asztal szélén, nem zavar senkit. Most úgyis menő a slime, nem minden a gerinc. Nem akar úgy járni, mint Blanka.

Aztán jönnek a többiek egymás után. A szöveggyáros, aki kettővel Bayer Zsolt alatt szörnyülködik a csúnya szavakon. Szerkesztő, műsorvezető, aki letolja a kampányt, mert ez az utasítás; talán dereng nekik valami arról, hogy nem olyan égbekiáltó bűn felszólalni egy tüntetésen, viszont amit ők csinálnak, az masszív törvénysértés – de elhessegetik, bár ettől a szag megmarad, de azzal együtt lehet élni...

ORBÁNÉK GYORSABB TEMPÓRA KAPCSOLNAK A LOPÁSBAN

HÍRKLIKK
Szerző: VÁSÁRHELYI MÁRIA
2019.01.27. 


Az persze jó hír, hogy az EU végre véget akar vetni annak, hogy az Uniós támogatások ahelyett, hogy a közjót, az ország felemelkedését szolgálnák, az oligarchák vagyonát gyarapítják. Nem akar asszisztálni ahhoz, hogy a támogatásban részesülő országok belefulladnak a korrupció mocsarába, hogy az európai adófizetők pénze kajmán szigeteki és delawari of shore cégekbe vándoroljon.

Ezért 2021-től a támogatások elosztásánál az egyes országoknál figyelembe veszik a jogállami normák érvényesülését és a korábbi EU-s pénzek felhasználását is. Pillanatnyilag azonban számunkra ennek nem lesz más következménye, mint hogy Orbánék a korábbinál is gyorsabb tempóra kapcsolnak a pénzek ellopásában.

Mivel tudják, hogy meg vannak számlálva a gátlástalan lenyúlás napjai, ezért az elkövetkező néhány évben akarják beseperni a 2021-től elapadó hasznot is...

A FIDESZ JÓ SZELLEME

ÖRÜLÜNK, VINCENT? BLOG
Szerző: jotunder
2019.01.26.


...Gyurgyák azt a rég elporladt fideszizmust jelképezi, amely még vállalható lenne számomra. A FIDESZ-nek persze semmi szüksége már Gyurgyákra, ahogy Ablonczyra sem, arra nem is szeretnék gondolni, hogy rám mennyire nincs szüksége. A FIDESZ-nek megadjákra van szüksége, akik nem évekig ülnek a 326-os olvasói helyen, hanem harminckét percig, és azonnal ki is állítják az áfásszámlát.

A hard left Gyurgyák, azaz TGM, egészen bizonyosan lefasisztázná az Igazi Gyurgyákot migránsügyben. Azt hiszem, TGM engem is lefasisztázna migránsügyben. Erről már nem szoktunk beszélni. Az elnémethszilárdosodásnak van egy szintje, amikor már nem beszélünk bizonyos ügyekről. Én most pár mondat erejéig beszélni fogok a migránsügyről. Orbán Viktor nem határkerítést épített, hanem egy nyíltan rasszista narratívát. Ha csak határkerítést épített volna, az valamennyire elfogadható lett volna. Orbán milliárdokat költött arra, hogy olyan emberek gyűlöljenek szíriai óvodásokat, akiknek semmi esélyük arra, hogy valaha találkozzanak egy szíriai óvodással, igen, Orbán vadállatot csinált a magyar nép jelentős részéből, és ez megbocsáthatatlan.

Gyurgyák tart a tömeges migrációtól. Én is tartok a tömeges, kontrollálatlan migrációtól, és nem érdekel, hogy emiatt lefasisztáz TGM. Azt gondolom, hogy kicsit túlvállalta magát Németország 2015-ben, de nem vagyok biztos benne, hogy lett volna más választása Merkelnek. Európa évente több menekültet bírna befogadni, mint amennyit be fog fogadni, de sokkal kevesebbet, mint ahány menekültet TGM befogadna. Százezrekről van szó, pár százezer emberről, nem milliókról. Európának szüksége van legális bevándorlásra, és, nem kedves TGM, nem azokra van szüksége, akiket végtelenül szegény országokból ideüldöz a rossz sorsuk, hanem képzett, aránylag könnyen beilleszkedő emberekre. Erről lehetne beszélni egy normális országban, de Magyarország már régen nem az.

Jobb lenne, ha Gyurgyákot nem az orbánista médiakonglomerátum csökött kis karrierista kérdezgetné, jobb lenne ha a liberálisok felismernék, hogy Gyurgyák Jánosok nem az ellenségeik, jobb lenne, ha a tisztességes, bölcs emberek beszélgetnének egymással, ha ez az ország újra róluk szólna.

POLGÁRMESTERI VAGYONNYILATKOZATOK ÉS ORBÁN ÚJ HIVATALÁNAK MŰKINCSEI - AZ ÁTLÁTSZÓ HETI MUTYIMONDÓJA

ÁTLÁTSZÓ
Szerző: átlátszó
2019.01.26


Szombathely, Érd, Nyíregyháza – a városokban az a közös, hogy első embereik számot tevő ingatlanvagyont mondhatnak magukénak, míg a fizetési top-listát Szekszárd polgármestere vezeti. Mindez az Átlátszó összeállításából derült ki a héten. Másik fontos listánkat a Nemzeti Galériától kaptuk közadat-igénylésünkre: milyen műkincseket kölcsönöztek ki az új miniszterelnöki hivatal számára. A lajstrom nem rövid.Ki a leggazdagabb? Összeszedtük a megyei jogú városok polgármestereinek vagyonnyilatkozatait

Huszonhárom polgármester vagyonnyilatkozatát gyűjtöttük össze. Az összesítésből sok minden kiderül, például, hogy ki a legszegényebb, és a ki adósodott el a legjobban. A legtöbb be nem vallott jövedelmet az érdi polgármester produkálta, de T. Mészáros András még enélkül is az egyik legvagyonosabb a megyei jogú városok polgármesterei közül.

34 festményt és 4 szobrot kölcsönöztek ki a Szépművészeti Múzeumból Orbán új irodájába

A Várban többmilliárd forintért kialakított új miniszterelnöki hivatal szőnyegeit az Iparművészeti Múzeumból, a festményeket és szobrokat pedig a Nemzeti Galériából kölcsönözték ki Orbán Viktorék számára. Közadatigénylésben kértük ki a műtárgyak listáját, amit közzé tettünk.

Egy év alatt 267 kirendelést kapott egy ügyvéd a XIX. kerületi rendőrkapitányságtól

A XIX. kerületi Rendőrkapitányság 2 millió forint költségtérítést kért egy adatigénylőtől, aki arra volt kíváncsi, hogy 2016-ban hány ügyvédet foglalkoztattak kirendelt védőként, és az összes közül mennyi kirendelést kapott a legtöbbet foglalkoztatott ügyvéd. Az igénylő nem fizetett, hanem inkább tőlünk kért segítséget, és perelt. Jogerősen nyert. Az ítélet alapján pedig döbbenetes számot közölt a rendőrség: 2016-ban 384 ügyben rendeltek ki védőt, ebből egyetlen védőnek jutott 267 kirendelés. Kb. minden munkanapra jutott egy kirendelése.

A héten emellett:
Összeszedtük és ábrázoltuk a WHO adatai alapján, hogy 30 év alatt hová fejlődött a magyar egészségügy,
Családi albumot szenteltünk az orbánista famíliának, ahol a papa, a mama és a leány is a NER-nek dolgozik,
Különösnek találtuk az ismeretlen hátterű amerikai céget, aminek a múlt héten elhunyt Andy Vajna tavaly átjátszotta cégbirodalma koronaékszereit,
Elemeztük, mi állhat a nem várt fordulat hátterében, hogy éppen a Fidesz keltetőjében, Székesfehérváron diszkvalifikálták a csúcsoligarchák beruházásait,
Kalapot emeltünk az új mexikói elnök előtt, miután országa a közép-amerikai menekültek befogadása mellett döntött.

MIÉRT SZERETIK A NACIONALISTÁK A KATOLICIZMUST?

1000 A MI HAZÁNK BLOG
Szerző: HaFr
2019.01.27.


Krisztus első politikai tette volt -- amivel meghatározta a nyugati civilizáció történetét --, hogy kiemelte a vallást a (zsidó) nemzet közegéből és egyetemes misszióval ruházta fel. A "politikai" persze nagyon is idézőjelben értendő, hiszen éppen nem politikai célú volt ez a tett, ami egyúttal "forradalmat" is hozott a vallástörténetben: hogy ti. a vallás gyakorlása . először az emberi történelemben -- valóban túlvilági célra (az üdvözülésre) irányult. Ehhez képest a kereszténység -- immár intézményesült formában -- kétezer éve azzal küzd, hogy érvényt szerezzen az egyetemességének és túlvilági irányultságának. Mióta a nacionalizmus megjelent a színen mint az első tömegideológia és a tömegpolitikai gyakorlat, ebben a küzdelemben evidensen vesztésre áll.

De előtte sem volt egyszerű. Az egyetemesség igényét azelőtt legalábbis könnyebb volt fenntartani, de a túlvilági irányultság azóta gondot okoz, hogy a Római Birodalom államvallása lettünk (sic!) a IV. század elején, elkezdtünk földben és fémben gondolkozni, illetve bejelentettük igényünket a császári trón feletti rendelkezésre (a XI. század vége felé). A sokrétű - dogmatikai, intézményi, lelki - meghasonlások végkifejletére mutat Dosztojevszkij híres Második Eljövetel-parafrázisa a Karamazov testvérekben, Bulgakov Mester és Margaritája stb: az Egyház megöli Krisztust, mert (egyebek mellett) fontosabb neki a hívek evilági ellenőrzése, mint túlvilági üdvözülése...

KOMOLYTALAN AJÁNLAT JÖTT A MUNKÁLTATÓTÓL, FOLYTATÓDIK A SZTRÁJK AZ AUDI-GYÁRBAN

MÉRCE
Szerző: BOGATIN BENCE
2019.01.27.


Bár pénteken már „érdemi tárgyalásról” érkeztek hírek a győri Audi-gyárból, 72 óra eltelte után sincs megállapodás a munkavállalók béréről. Az Audi Hungária dolgozói egy múlt pénteki, kétórás figyelmeztető munkabeszüntetés után csütörtökön reggel kezdték meg a ma is tartó, egyhetesre tervezett sztrájkot.

Az AHFSZ elnökségi tagja, Szimacsek Tibor pénteken este jelentkezett be élőben az ATV-n a gyárból (a linkelt videón 12:05-től hallható), ekkor elmondta, aznap délután ismét le tudtak ülni tárgyalni a munkáltatói oldallal. Úgy fogalmazott, örültek, hogy „végre érdemi tárgyalásokat tudtak folytatni”, igazi eredményt azonban nem hozott a találkozó, bár annyit sikerült elérniük, hogy szombaton délután már egy olyan ajánlattal jöjjön vissza a munkáltató, amely a „sztrájkkövetelések struktúráját alkalmazza”, azaz végre „az almát az almával” tudják majd összehasonlítani.
Legalábbis ezt ígérték: szombaton délután ugyanis az AHFSZ Facebook-oldalára kikerült helyzetjelentés szerint mégsem érkezett meg a várva várt ajánlat...

HASZNÁLJA A WAZE-T? AKKOR ENNEK A HÍRNEK NAGYON NEM FOG ÖTRÜLNI

HVG ONLINE / TECH
Szerző: hvg.hu
2019.01.26.


A Google több arra utaló jel szerint is elkezdte behozni a Maps lemaradását a Waze-val szemben, ám nem biztos, hogy a hirtelen jött gondoskodásnak valóban örülni lehet. Egyesek szerint nem elképzelhetetlen, hogy a Google a szolgáltatás ellehetetlenítésére készül.

Túlzás nélkül állítható, hogy a Waze a közlekedők egyik kedvenc appja, hiszen a szolgáltatás nem csak az utakon előforduló balesetek és akadályok jelzésére alkalmas, azt is mutatja, hol számíthat valaki ellenőrzésre, netán traffipaxra.

Kevesek által ismert tény, hogy a Waze a Google tulajdonában van, ám a keresőcég mostanában mégis “gyári” térképét erősíti. Illetve nevezzük ezt inkább pótlásnak, hiszen a Maps főleg olyan funkciókkal bővül(t), amelyek a Waze-ban jó ideje elérhetők. Ennek jele volt, hogy Google a saját termékében is megoldotta, hogy a traffipaxok láthatók legyenek. De BGR-hez került képernyőfelvételek alapján hamarosan a közösségi “erő”, vagyis az akadályok jelzésére szolgáló opció is megjelenik majd a Mapsben. Mindez több kérdést is felvet...

AZ IDŐ MINDENT MEGSZÉPÍT?

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő
2019.01.27.


„Régen minden jobb volt” – olyan sokszor halljuk, hogy néha már el is hisszük, pedig szerintem abszolút nincs így. Régen voltak dolgok, amik jobbak voltak és voltak, amik nem, és ez fordítva is igaz. Mindenesetre ezen beszélgethetünk ma egy hollandiai írás kapcsán. Aztán vasárnap lévén az is aktuális kérdés, hogy mi az, amiért érdemes a hét utolsó napján 7-kor felkelni, végül megnézzük, milyen egy trópusi sziget – Berlinben.

Az ember időről időre átértékel magában dolgokat, talán határátkelőként ez még inkább adja magát, hiszen nem csak mi változunk, hanem a környezetünk is. Így tett a huisje, boompje, beestje blog szerzője is Hollandiában.

„Mióta elköltöztem szülőhazámból ebbe az általam sokkal szabadabbnak ítélt országba, tudatos agymosásom és lelki építkezésem eredményeképp nagyon sok dolgot átértelmezni kényszerültem, amelyek rendíthetetlen igazságában eleddig mondjuk azt: hittem. Még ha némelykor csak hellyel-közzel is, de mégis csak hittem.

Így vált lassan közhellyé például számomra, hogy „Az idő megszépít mindent.” Valójában az idő önmagában egyáltalán nem szépít meg semmit.

Nem gereblyézi el a lelkünkön mások által elvégzett mélyszántás nyomait. Nem gyógyítja be a környezetünk által ejtett sebeinket. Nem gyógyítja meg a pszichopatát, a depresszióst, a szenvedélybeteget, a félelmet, az agressziót, a dühöt, a bosszúvágyat. Ez mindig a fejekben dől el.

A felsoroltak egyikével sem lehet azonban hosszútávon együtt élni. Akkor sem, ha én szenvedek ezek bármelyikében, és akkor sem, ha a környezetemben valaki.

Egyszerűen azért, mert magunkban és másokban akkora rombolást viszünk végbe, ami már ép aggyal nem magyarázható, nem visszafordítható folyamat, és nincs az az idő, ami képes lenne magától begyógyítani. Az idő például nem szépít meg egyetlen háborút sem.

Úgy hozta a sors, hogy karácsony napján Arnhemben jártam. Itt zajlott a II. világháború egyik fontos, Montgomery tábornok által „jól” megtervezett, Market Garden névre keresztelt hadművelete. (...)

Túl sok fronton harcoltam. Felőröltem, bedaráltam magam, legfőképpen lelkileg, mindazonáltal szellemileg, érzelmileg és testileg is. Még valami makacs influenzaszerű vírus is betámadott (ami nagyjából húsz éve elkerült).

Ilyenkor minden megborul. Eszetlenül hajszoljuk az igazságot, futunk az egyensúlyunk, a békénk után, hisztirohamot kapunk a hazugságtól, a tehetetlenségtől, a helyben járástól, és persze, semmi sem sikerül. Hogy elsőre nem, az még nem is lenne tragédia, de amikor egyáltalán nem, az már nem viselhető...

BARTUS LÁSZLÓ: "AMERIKÁBAN KÖTELEZŐ AZ ABORTUSZ" - CSÚCSRA JÁR A FAKE NEWS ÉS A POPULISTA USZÍTÁS

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: BARTUS LÁSZLÓ
2019.01.27.


Itt tartunk. Ilyen állatságokat írnak eszeveszett emberek, akik magukat még hívőknek és keresztényeknek is merik nevezni. Már ott tartunk, hogy a Facebookon zajló gyilkosozas elérte a csúcspontját, már azt terjesztik az “életvédők”, hogy a New York államban elfogadott új Reprodukciós Egészségügyi Törvény (Reproductive Health Act) nemcsak megengedi, hanem kötelezővé is teszi az abortuszt. De nemcsak az anyaméhben, hanem a megszületés után. Nem vicc, ezt terjesztik már. Nem tudjuk, hogy képzelik, de azt írta az egyik vadbarom, hogy nemcsak a 9. hónapig engedélyezett az abortusz, hanem a megszületett gyerekeket is kötelezően abortálni kell. Nemcsak lehet, hanem kötelező. És ezt elhiszik, küldik, másolják, terjesztik.

Mit képzel ez a sok rémhírterjesztő, hazudozó, ostoba ember, kik élnek Amerikában? Állatok?

Azt képzelik, hogy lemészárolják a csecsemőket? Megőrültek? Minek nézik az amerikai embereket, az anyákat, orvosokat, egészségügyet? Haláltábornak? Minek képzelik Amerikát? Egy primitív középkori pöcegödörnek?

Honnan is? Magyarországról? Abból az országból, ahol a vasútállomáson alvó hajléktalanba rúg a biztonsági őr, és kidobja az utcára? Ahol az erdőkben bujdosnak az otthontalanok és halálra vannak ítélve? Abból az országból, ahol ráomlik a plafon a műtött betegre, ahol a hullára napok múlva találnak a kórház zuhanyozójában, ahol patkányok mászkálnak a műtő fölött és néha be is zuhannak? Ebből az elmaradott porfészekből, ahol egy felcsúti paraszt uralkodik, és észrevétlenül ellopta az egész országot, tetszenek azt képzelni, hogy Amerikában állatok, gyilkosok élnek? Kötelező lemészárolni a megszületett csecsemőket? Normálisak? Hol a gyűlölet és a butaság határa?

A New York államban elfogadott törvény most érte utol a magyar szabályozást. Az abortuszt ez a törvény is tiltja a terhesség kezdetétől számított 24. hét után. Ugyanez áll a jelenlegi magyar törvényben. A 24. hét után terhességet megszakítani két esetben lehet: akkor, ha a magzat életképtelen, magyarul már nem él az anya hasában, vagy ha az anya élete és egészsége veszélyben van. De ez nem abortusz, hanem életmentés, az anya életmentése. Nem kell halott magzatot kihordania. A másik eset az, ha az anya élete és egészsége veszélyben van. Ez sem abortusz, hanem életmentés, az anya életének megmentése. De ez is az anya döntésén múlik. Eldöntheti azt, hogy vállalja-e a kockázatot. Mi ebben a gyilkosság, ökrök? Akkor ti is azok vagytok Hegyeshalom és Záhony között, mert a ti törvényetek, amit Surján László KDNP-elnök terjesztett elő, és amely az Orbán-rendszerben ma is érvényben van, ugyanezt mondja. Most már New York-ban is választhat az anya, és nem kötelező megdöglenie. Ez fáj nektek? Erről szól a törvény, ez áll benne...

FÉLNEK ADYTÓL, MINT A TŰZTŐL

24.HU
Szerző: BORDÁS GÁBOR
2019.01.27.


Száz évvel ezelőtt, 1919. január 27-én halt meg Ady Endre. Az évforduló alkalmából a 24.hu az elmúlt száz napban közzétett egy-egy Ady-verset művészek és más ismert emberek – illetve az utolsó részben szerkesztőségünk – előadásában, így emlékeztünk az egyik legnagyobb magyar költőre. Ady azonban nem csupán költőként, hanem újságíróként is a legnagyobbak közé tartozik, nem véletlenül kaptunk számos visszajelzést olvasóinktól, hogy miért nem foglalkozunk a publicisztikájával is, ahogy a versmondásra felkért emberek közül is többen jelezték, hogy szívesebben olvasnának fel egy-egy részletet Ady közéleti prózájából. Nem volt ez meglepő, hiszen évtizedek óta lehet hallani, hogy Ady újságcikkei mennyire aktuálisak maradtak, sőt mintha egyre inkább azok lennének, egyik-másik akár egy mai lapban is megjelenhetne, legfeljebb a neveket kellene itt-ott kicserélni...


VIDEOTÉKA: "EGYRE LEJJEBB ÉS LEJJEBB CSÚSZUNK"


444
Szerző: ÁCS DÁNIEL
2019.01.26. 


Schiffer Pál dokumentumfilm-sorozata a Videoton gyár hanyatlásáról, és az onnan utcára tett dolgozók drámájáról olyan pótolhatatlan kordokumentum, amilyet ma már nem lehetne készíteni. Nem azért, mert mostanában nem zajlanak történelmi változások, hanem mert kamerát ilyen jelentős drámai események közelébe már nem engednek. 

Olyan jelenetet ma már elképzelni sem lehet, nemhogy rögzíteni, mint ami a sorozat első részében látható. Ebben a Videoton gyárat egy licit során a fehérvári tornacsarnokban majd' féláron elkótyavetyélték. Széles Gáborék kacagva vágják zsebre az üzemet. A Videoton vezetői pedig zavartan mondják a kamerába, hogy azt sem értik, hogy valójában mi történt, de valami nem stimmel, abban biztosak...

ÉS AKKOR A NÉGY KARIKA KEVÉS VOLT A GYŐRI AUDISOK FIZETÉSÉNEK VÉGÉN

HVG ONLINE
Szerző: hvg.hu
2019.01.27.


Sztrájkba léptek a győri Audi dolgozói, eladja az állam a Budapest Bankot, elkezdődött a találgatás, mi lesz a Vajna-örökség sorsa. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.

Egyhetes sztrájkot hirdetett a legnagyobb szakszervezet az Audinál, mert a korábbi figyelmeztető sztrájk után még csak új ajánlatot sem kaptak a cégtől. A dolgozók 18 százalékos, de minimum 75 ezer forintos emelést akarnak elérni, a mozgóbér 4 százalékának beépítését az alapbérbe, a 620 ezer forintos cafetéria-keret 787 ezer forintra emelését, továbbá azt, hogy minden munkavállaló legalább egy teljes szabad hétvégét kapjon havonta, és maguk rendelkezhessenek az életkor és a gyerekek után járó szabadságnapokkal.

Az Audi szerint a szakszervezet túl sokat kér, a cég 10+10 százalék béremelést ajánlott 2019-re és 2020-ra. A sztrájkot meghirdető szakszervezetnek mintegy kilencezer tagja van, a győri Audi pedig nagyjából 13 ezer embert foglalkoztat, azaz a munkabeszüntetés azt jelenti, hogy a termelés teljesen leállt a gyárban...

SALLER KÉPVISELŐKNEK

168 ÓRA ONLINE
Szerző: MÁTYÁS GYŐZŐ
2019.01.27.


Ha jól értjük a Központi Nyomozó Főügyészségnek a jog megingathatatlan fundamentumára, az erkölcs rendíthetetlen szilárdságára alapozott, példamutatóan progresszív állásfoglalását, akkor az MTV székházában országgyűlési képviselők krudélisan agresszív mobilkamerázással zavarták meg a békésen pofozkodó, szelíden gyomorba térdeplő biztonsági őröket munkájukban. Amiért is meg fogják kapni példás büntetésüket (minimum gályarabság).

Ha valaki nem ismerné a párját ritkító dokumentumot, egy fontos részletet idézném e helyütt: „A képviselők a rendbontó magatartásuk miatt velük szemben jogszerűen fellépő MTVA Fegyveres Biztonsági Őrség tagjainak eljárását akadályozták, azzal szemben tettlegesen ellenálltak. A felvételek azt igazolják, hogy a képviselők épületből történő eltávolítása jogszerűen történt.”

Talán emlékszünk még az 56-os sortüzek utáni kesernyésen kiábrándult iróniára, amelyik imígyen foglalta össze az eseményeket, itt Esterházy átiratában idézve: „Negyvenezer hercegprímás, herceg, gróf és báró, akik születésüknél fogva csepeli vasmunkásnak álcázták magukat, kenyérrel a hónuk alatt megtámadták a békésen lövöldöző ávósokat.”

Nem, még véletlenül sem a két eseményt akarom összevetni, hanem a szövegeket, amelyek logikája mintha hasonló volna. Csak éppen míg amott az irónia munkál, emitt a főügyészség vérkomolyan kiáltja ki az áldozatokat bűnösnek. S mint céloztunk rá, várhatóan lesz itt jóval több is a kikiáltásnál. Azért ez, mondhatni, újabb messze világló mérföldkő a NER égigérő fejlődésének legyőzhetetlen országútján
...

AMI JÁR, AZ JÁR

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: VÁNCSA ISTVÁN
2019.01.25.


2020 után csökkenthetik vagy fel is függeszthetik az uniós támogatásokat azokban a tagállamokban, ahol virágzik az állami korrupció, és sérül a jogállam – írja az Euronews. A tét nagy. Mészáros Lőrinc és családtagjainak cégei tavaly nettó 265 milliárd forint értékű tendert nyertek el, és ennek 93 százaléka európai uniós támogatás, közli az Átlátszó a Közbeszerzési Adatbázisra hivatkozva, mármost képzeljük el, hová jut a világ, ha Lőrinc barát 2020 után nemhogy száz–kétszáz, hanem tíz–húszmilliárdnyi uniós pénzhez, sőt koszos pár százmillióhoz se jut. Akkor bizony földindulás jön, a Nap fekete lesz, mint a szőrzsák, a Hold pedig olyan, mint a vér, az ég csillagai a földre hullanak stb., a többit lásd a Jelenések könyve hatodik fejezetében, megéri elolvasni, jó szöveg.

Vége lenne a világnak, és akkor még szó se volt arról, hogy Orbán a továbbiakban nem tömhetné euróval az ő fatökű oligarcháit, és nem szórhatna el vagyonokat józan ésszel felfoghatatlan baromságokra, amilyen például a határon túli fociakadémiák támogatása meg az effélék. Az EU csak ábrándozzon, ha akar, de ami jár, az jár, ergo a támogatások felfüggesztését a magyarok vezetője meg fogja tiltani.

Bármi is fenyegetné a jogállamiságot, az Európai Unió nem hozhat olyan döntést, amikor a jogállamiságot veszélyeztető eszközökkel akarja a jogállamiságot állítólag fenyegető veszélyeket elhárítani. Márpedig az Európai Bizottság javaslata gyenge, a parlamenti előkészítés során még tovább romlott” – hangoztatta D. T. fideszes képviselő a strasbourgi plenáris ülésen az Euronews beszámolója szerint. Ha jól értjük, a szónok evvel azt akarta mondani, hogy EU1G, viszont ragaszkodott a kifinomult beszédmódhoz, ami őneki mindig is sajátja volt.

Persze D. T. tud világosabban is beszélni, ha akar.

Az EU büntetni kívánja azokat az országokat, amelyek nem hajlandók migránsokat befogadni, szögezte le a most vasárnap tartott budapesti sajtótájékoztatóján. Rámutatott továbbá, hogy az EU alapvető emberi jogként akarja elfogadtatni a bevándorlást a tagállamaival, továbbá azt is várja tőlük, hogy könnyítsék meg a migránsvízumok kiadását, hozzanak létre legális migrációs útvonalakat, és támogassák a migrációt segítő Soros-szervezeteket.

Politikai elemzők szerint az EU csupán azt mondja, hogy ha pénzt akartok, tartsátok be a játékszabályokat ugyanúgy, ahogy a többiek. D. T. képviselő szerint viszont azt mondja, ami föntebb olvasható. Különféle internetes fórumokon most hevesen bírálják emiatt, pedig csak azt nyújtja, amire képes. Felmondja a kötelező narratívát, amelyet eredményesen bemagolt, sőt meg is értett, s amit ennélfogva mély átérzéssel, hitelesen ad elő.

Mondhatna talán valami mást?

Elvileg igen, már ha jogában állna gondolkodni és a nyilvánosság elé tárni, ami az eszébe jut. Elmagyarázhatná, hogy a jogállamiság fölöttébb komplex fogalom, tartalmát illetően a szakértők változatos álláspontokat foglalnak el, ergo szélsőséges esetben még Magyarország is tekinthető jogállamnak, ha nagyon akarjuk. Mért is ne. Magyarországon joguralom van, a legfelső jogforrás az alcsúti ember, amit ő mond, abból rögtön jogszabály lesz, ha tüsszent, abból is. Szaporodnak a paragrafusok, mint a bolondgomba. Aki az országgyűlés munkáját, ha csak a legminimálisabb érdeklődéssel is, de néhanapján követi, annak az a benyomása, hogy a magyar parlament úgy gyártja a regulákat, mint sztahanovista esztergályos a düznit a Rákosi-korszak dicsőséges napjaiban. Törvényt módosítani, ha ez egyáltalán lehetséges, még jobban tud; vannak salátatörvényeink, amelyek hosszabbak, mint A varázshegy, és könyvtárnyi joganyagot írnak át egy füst alatt, az ilyenekből havonta akár több is születhet, és a képviselők oly könnyed eleganciával szavazzák meg őket, ahogy a rigó fütyöl. A csúcs pedig az a féltő gond, amivel a tisztelt ház az ellenzéki oldalról jövő módosító javaslatok fölött bábáskodik: egyetlen gombnyomás, és a süllyesztő mind a 2925 indítványt szimultán elnyeli. Az unió tehát dugja fel magának a tudományát, nekünk senki se beszéljen a jogállamiságról, tőlünk azt csak tanulni lehet...

EGY VEZÉR GYERMEKKORA

HÍRKLIKK
Szerző: FÖLD S. PÉTER
2019.01.27.


...Senki sem úgy képzeli gyerekként, hogy felnőve lebontja a jogállamot, padlóra küldi az egészségügyet, lebutítja az oktatást, és leválthatatlanná teszi magát.

Amikor megkérdezik, hogy mi leszel, ha nagy leszel, egyetlen gyereknek sem az jut az eszébe, hogy felnőttként diktátor lesz belőle.

BARDÓCZI SÁNDOR: AZ ÉN BUDAPESTEM

ÉPÍTÉSZFÓRUM
Szerző: BARDÓCZI SÁNDOR
2019.01.25.


...Az én Budapestem a legtöbb idejét nem a dicső múlt megidézésével tölti, hanem a jövőképet és a jó gyakorlatok adaptációját kutatja, alkotói energiáit ezek kötik le. Az épített értékeinket, örökségünket tiszteletben tartja, ápolja, de már nem a múlt század nyelvén beszél, hanem kortárs nyelveken. Az én Budapestem felismeri, hogy a közös jövőnk zálogát nem a világörökségi terület újra és újra felülírása jelenti, hanem az átmeneti zóna szerkezeti átalakulása. Az az alulhasznált iparterületi rozsdaöv, ami csipkerózsika álmát alussza és ahol tartalék területeink zöme terül el a belváros és a kertvárosok, agglomerációs települések között félúton. Budapestem ide összpontosítja a fejlesztési energiáit...

...Az én Budapestem folyamatosan előkészít, ártalmatlanít, majd piaci szereplők felé értékesít (helyzetbe hoz) értelmezhető szeleteket az alulhasznált, de jó infrastruktúrával rendelkező rozsdaterületekből. Egyszerre gyógyít és felértékel, s ezzel mérsékli a belvárosra nehezedő terheket, illetve az idefejlesztéssel csillapítja a kiköltözést. Belátja, hogy az agglomeráció szétterülése az erőforrásaink elherdálása minden tekintetben, a város átmeneti zónájának újrahasznosítása pedig kulcs egy jobb szerkezetű városhoz. Az én Budapestem ráveszi a Budapesti Közfejlesztési Tanácsban ülő kormánytagokat és a Budapesti és Agglomerációs Államtitkárt, hogy adóztassa meg országos szinten a zöldmezős beruházásokat, a szántó-, zártkert-, üdülő-, szőlő-, erdő-, természeti-, és zöldterület átminősítéseket, a szintterületi mutatók növelését célzó lobbiakciókat. Több CSOK-ot és egyéb állami támogatást ad annak, aki régit rehabilitál, korszerűsít, mint aki újat épít. A befolyt fejlesztési adót pedig célzottan barnamezős rehabilitációra, szociális lakásépítésre és városrehabilitációra költi el. Ráveszi állami partnereit, hogy ezekre a témákra alkosson kiemelt állami beruházási programokat, mert ezek tényleg nemzetgazdasági érdeket szolgálnak...

..Az én Budapestem nem kevés látványos nagyprojektben gondolkodik, hanem a szomszédságokban, kisebb területegységekben felmerült, alulról jövő, a valós igényekkel alátámasztható apró ötletek megvalósításán. Gyűjti és elemzi ezeket az ötleteket, segíti a megvalósításukat a TÉR_KÖZ programokkal. Az én Budapestem elébb kipróbálja, próbaidőre bevezeti, monitorozza az új dolgokat, informál, közvéleménykutat, nyilvánosabbá teszi a döntéselőkészítést. Az én Budapestemen a városmakett nem egy raktárban porosodik, nem is egy hivatali helyiségben van eldugva, hanem nyitva áll a széles közönség számára. Bemutatja rajta a fejlesztés alatt álló, tervezés alatt álló területeket, a városfejlesztési dilemmákat, ha kell több változatban is a digitális technika segítségével. Közel hozza a fejlesztési kérdéseket az utca emberéhez....

...Az én Budapestem minden nagy városi léptékű közberuházást nyílt tervpályázaton készít elő, s a nyilvánosság informálása után reprezentatív közvéleménykutatásokkal pontosítja a felmerülő vitás kérdéseket. Az én Budapestemen a döntéshozó kommunikál a választópolgárral, korrigálni tudja a prekoncepcióit, el tudja ereszteni a tévcselekedeteit. Az én Budapestem nem a turizmusnak akar elsősorban megfelelni, hanem a városlakóknak. Nem a beruházóknak, hanem a lakosságnak. Nem a tőkének, hanem a társadalomnak. Nem a magánérdekeknek, hanem a közérdeknek. Az én Budapestem elsősorban élhető szeretne lenni és csak másodsorban világváros...

...Az én Budapestemen fát csak azért vágnak ki, mert beteg vagy sérült, de a helyébe fát ültetnek sokkal jobb körülmények közé, mint előtte. Tehát nem parkolót, nem épületet, nem utat, nem csatornát. Fát. A zöldfelület fejlesztése, a zöldfelület fejlesztését jelenti. Nem a beépítés növelését és nem még több burkolatot. Az én Budapestem évente elültet annyi fát, amennyit képes is elkísérni fenntartásban a felnőttkorig, de nem vág ki fákat (csak indokolt esetben). Az én Budapestemen nemcsak a zöldfelület fenntartásának van felelőse, de a zöldfelületek fejlesztésének is. Az én Budapestemnek mondanak azok a nevek valamit, hogy Fuchs Emil, Ilsemann Keresztély, Räde Károly, Morbitzer Dezső és Radó Dezső. Az én Budapestemnek ugyanis (újra!) van zöldfelületi fejlesztési ügyekben kompetens főkertésze, van víziója a zöldfelületi fejlesztésekről...

...Az én Budapestemen első az ember, második a köztér és csak harmadik az épület. Az én Budapestem nem hagyja lerohadni azt, amit fejlesztett. Fenntartja azt jó műszaki színvonalon. Eleve úgy fejleszt, hogy fenn is tudja tartani, ami létrejött. Kiszórja a minőség rovására elkövetett olcsósítást az árajánlatokból, mert tartós, alacsonyabb fenntartási igényű dolgokat szeretne létrehozni, amelyek nem esnek szét egy év alatt. Gazdálkodik a közterületekkel és nem engedi, hogy garázdálkodjanak rajta. Az én Budapestemen nem csak a belváros létezik. Új városközpontok alakulnak ki az átmeneti zónában az egykori gyár- és raktárnegyed helyén és azok fokozatosan leveszik a terhet a belvárosról. Az én Budapestemen az államapparátus és a közigazgatás háttérintézményei nem a belvárosban vagy a várnegyedben szaporodnak, hanem ezekben az új központokban, decentralizált módon. Olyan környezetben, ahol lehet ügyet intézni és ahol nem a középkori szűk utcahálózat a közlekedési keresztmetszet...