2018. július 27., péntek

ÜVÖLTÉS

JÓREGGELT EURÓPA BLOG
Szerző: BENEDIKTY BÉLA
2018.07.27.Üvöltés

Türtőztettem magam olyan hosszú ideig, mint még soha.

Ezt itt eggyel följebb azért írtam rövid ü-vel, mert a nyelvészeknek az a csoportja győzött, amelyik a türelemből származtatja a szót és nem a tűrésből, annyit kell megjegyeznem, hogy én az utóbbi csoportba tartozom. Aki türtőzteti magát, az sokkal inkább kínlódik ugyanis attól, hogy valamit el kell viselnie, mint amennyire a türelem (számomra különben érthetetlen) erényét gyakorolja. A szótő kétségtelenül ugyanaz (török jövevény), eredetiben rövid ü...
Na jó, hagyjuk ezt. Még mindig próbálok finom lenni és nőies, ezért mellébeszélek, hogy ne kelljen pontosan fogalmazott mondatokkal leírni a mondanivalómat. Be kell ismernem, könnyen begurulok. Sokszor kell türtőztetnem magam. Bár rémületes nagy marhaságnak tartom a mondást, miszerint aki kiabál, annak nincs igaza, sőt, de most nem kiabálni készülök.
Látták a Keresztapa harmadik részét, amiben az idős Michael Corleonét játszó Al Pacino üvölteni próbál a fájdalomtól, mikor látja, hogy megölték a lányát? Tátva a szája, de nem jön ki hang a torkán. Valami ilyesmit éreztem, amikor ezt itt megláttam:

Nagy a készülődés Orbánéknál, mindkét férfiú is bevetésre készül Székelyföldön. A majdnem jubileumi, 29. rendezvényen a családfő a nemzeti összetartozás-tudat hevében Szenvedélyünk Tusványos! – mottó jegyében, míg a sarj visszafogottan Barátom, Jézus címmel nyilatkoztat ki.

Még most is ezt érzem. Nincsenek szavaim. Ez a kártékony fióklény, ez a furakodó sejtkupac ki meri mondani ezt a nevet, és magát egyszerre említi vele. Nem tudom, na. Aki akarja, érti, miért borított ki ez engem a csúti büdösbagázs minden eddigi megnyilvánulásánál hevesebben.
Tudnék itt még folyamatosan keseregve dühöngeni, de nem teszem. Csak csöndesen megállapítom, hogy a futballista összes gyalázatos cselekedete közül a legborzalmasabb az ivadékának a világra való rászabadítása. Majd' azt mondtam, majd meglátják. Remélem, nem. Bár ebben az országban még az is lehetséges.


UNGVÁRY RUDOLF: AMIRŐL NEM VOLT SZÓ HOZZÁSZBAUER TAMÁS ÉS UNGÁR PÉTER VITÁJÁHOZÓLÁS

HVG ONLINE / VÉLEMÉNY
Szerző: UNGVÁRY RUDOLF
2018.07.27.Öt konkrét kérdés jelent meg az eddigi Bauer–Ungár-vitában, a hatodik – a legfontosabb – rejtve maradt.

Az egyik, hogy jelent-e valamit a nyugati világ közös értékrendje, vagy sem? Orbántól kezdve Ungár Péterig azt hallani, hogy az „ábránd-Nyugat már nem létezik”. Ez azt jelzi, hogy az említettek számára közömbösek ezek az értékek. A hatalmuk fenntartása, vagy a hatalomra kerülésük ennél fontosabb. Kétségtelen, hogy a közös értékrend létezésének semmibevételével gátlástalanabbul állíthatók igazság nélküli tények. Különösen könnyű mondani, hogy eleve nem a Jó és a Rossz küzd egymással, hanem „a szürke ötven árnyalata”, és „senki se hisz a szabadkereskedelemben” meg hasonló szabadságokban – az Ungár szerinti „21. századi pártok” nyilván nem. Ez utóbbi pártminősítés az egyik legnagyobb átejtés, igazi „fake news”…

Valójában azonban minden politikát értékek és érdekek egyszerre vezérelnek, és ezek állandó ellentmondásba keveredhetnek egymással. Csak az önkényuralom nem ismer ellentmondást, mert számára érték és érdek teljesen egybeesik. Demokráciában a fékek és ellensúlyok mechanizmusa rövidebb-hosszabb távon ezeket az ellentmondásokat feloldja. Az „ábránd Nyugat” ma is létezik, noha kétségtelenül fennállásának a fasizmus és a bolsevizmus kísértései óta a legnagyobb kihívását éli meg.

Egy dolog, hogy a Nyugatot, az euroatlanti demokráciákat tekintjük politikai mintának, és egy másik, hogy a magyarországi lakosság jelentős részének ez nagyon keveset mond: nem ismeri fel, hogy a vágyott nyugati jólét (és az egyébként szintén vágyott személyes cselekvési szabadság) és a nyugati demokrácia értékrendje szorosan összefüggenek. Erre a lakosságra hivatkozva kétségbe vonni a felvilágosodás jól-rosszul betartott elvein alapuló euroatlanti demokráciákat a szellemi nihil maga. Meg a „későn születettek arroganciája”.

A másik a Nyugathoz való felzárkózás kérdése. Attól, hogy ez Magyarországnak nem sikerült az 1989-es felszabadulása után, ez az igény nem „kiüresedett”, ahogy ezt Naszádos Zsófia állítja. A „kiüresedés” ugyanis azt jelenti, hogy nem a magyar politikai kultúrától függött a sikertelensége, hanem attól, hogy „a nyugati államok sikerrel küzdöttek saját értékeik érvényesítéséért”. Holott nem az értékeiket, hanem az érdekeiket igyekeztek érvényesíteni, ami a gazdasági rendszerek természete. Ezeknek az államoknak a politikai rendszere azonban elválaszthatatlan az euroatlanti demokrácia politikai értékeitől: többek között a vállalkozás államtól nem korlátozott – vagy csak kiváltságosoknak járó – szabadsága, a teljesítményelv és sorolhatnánk. A kétségtelenül létező nemzeti gazdasági érdekek pedig éppen a demokráciákban, így az EU-n belül is állandó kompromisszumok tárgyai. De semmiképpen sem okai a magyar felzárkózás sikertelenségének. Önmagának ellentmondva maga Naszádos állapítja meg helyesen, hogy maguk a demokratikus értékek „döntő mértékben járultak hozzá a jólét soha korábban nem tapasztalt mértékű növekedéséhez, a háborúk elkerüléséhez és a nemzetek közötti bizalom megteremtéséhez”.

A magyar lakosság jelentős része állami bábáskodáshoz szokott, és ezért nem irritálja az olyan politika, mely a Nyugat értékeit nem létezőnek tekinti, de ez magyar probléma, nem a Nyugaté, és az okai igazi magyarországi okok. Az biztos, hogy ennek a mindent az államtól váró többségi magatartásnak a kiszolgálása a magyarországi politikai életben a demokrácia teljes kiüresítése.

A harmadik kérdés az európai integráció:...


ITT OLVASHATÓ

EBBŐL TÉNYLEG RENDSZERVÁLTÁS LETT

444
Szerző: MAGYARI PÉTER
2018.07.27.Kimúlt a többpártrendszer, a politika a hatalmat gyakorlók magánügyévé vált. Az állam szakított az emberi méltóság egyetemességét valló értékrenddel. Erre a nyárra vált szilárddá az új magyar berendezkedés.

Benne vagyunk, "kötésig", ahogy a miniszterelnök szokta mondani.

2018 közepére megszilárdult egy teljesen egy új politikai korszak Magyarországon, most már nem túlzás azt állítani, hogy ismét túl vagyunk egy rendszerváltáson.

A politikai pluralizmus egy korlátozott változata fejlődött ki az elmúlt nyolc évben, egy nemzeti radikális, de csak felületesen ideologizált rendszer: tekintélyelvű, rasszista, korrupt, de nincs mögötte erős világnézet; és ugyan a polgári demokrácia mércéjéhez képest elnyomó természetű, híján van a rendőrállami rendszerek brutalitásának.

Idén nyárra állt össze egy stabil, már új rendszernek nevezhető berendezkedés Magyarországon. Ennek egyik fontos jellegzetessége, hogy a politika magánüggyé vált: egyrészt a törvényhozás és a hivatalok nyomasztóan sok esetben magánérdekeket szolgálnak, másrészt a nyilvánosság kizárásával születnek a döntések. Ez a pluralizmus, vagyis a többpártrendszer és a sajtó drámai gyengülése nyomán fordulhatott elő. A rendszer stabilitását a legjobban az mutatja, hogy megrázkódtatás nélkül képes a miniszterelnök megbuktatni a politikai és üzleti élet meghatározó szereplőit is, tehát a végletekig központosított irányítást a belső vetélkedések sem korlátozzák.


Az új rendszert nem lehet a klasszikus politikai kifejezésekkel leírni. Ez ugyanis nem politikai természetű rendszer, ahol elvek, vagy szélesebb társadalmi csoportok érdekei mentén alakulnak a dolgok, hanem egy uradalom igazgatására hasonlít inkább. Az uradalmon pedig nem polgárok és a nevükben eljáró képviselők kellenek, hanem a gazdának intézőkre és cselédekre van szüksége. A legújabb magyarországi rendszerváltásnak ez a lényege...


TUSVÁNYOS 8 LEGVADABB MONDATA

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: ashwood
2018.07.27.Bár a legnagyobb fellépő még meg sem szólalt, a tusványosi Fidesz-bulin Orbán előtt is sikerült vad dolgokat mondani a résztvevőknek.

1, "Ami ami, az az. Hadd mondjam ki, hogy az EU-t egy rossz részeges alkoholista pasi vezeti. Nem isiász van itt, alkoholista. Ha rendben működne az EU, kettő hónap alatt zavarnák el a felháborodott polgárok Junckert a posztjáról. "Ilyen potenciált ugyanis nem lehet egy alkoholista kezére bízni. … ha nem az európai jobboldal nyer jövőre, akkor Európa elveszett, lefőtt a kávé, mindenki hazamehet."

Kósa Lajosnak persze részben mindenképp igaza lehet: az Európai Bizottság elnökének alkohol-problémái közismertek, már luxemburgi regnálása idején sem volt titok függősége. A volt polgármester-frakcióvezető-miniszter szavai attól "mókásak", amiről épp nem beszél: a legutóbbi EP-választást is a jobboldal, vagyis a Fideszt is a soraiban tudó Néppárt nyerte meg, ők jelölték saját soraikból Junckert az EB elnöki posztjára.

Ha most valóban ilyen katasztrofális a helyzet az alkalmatlan, uniós politikusok miatt, arról kizárólag a jobboldal tehet.

2, "Azért támogatja a baloldal a migrációt, mert a migránsok beengedésével fel van találva az instant baloldali győzelem. Hiszen a migránsok keresztény erőkre soha nem tudnának szavazni. Vagyis az európai jobboldalnak ezért is politikai érdeke távol tartani a migránsokat."

Ugyancsak Kósát dicsérik e bölcs szavak. Csak arról feledkezett meg, hogy a legnagyobb tömegben migránsokat befogadó Németországban épp harmadik ciklusát viszi a konzervatív Merkel, Franciaországban lényegében szétesett a baloldal, és Olaszországban sem büszkélkedhet választási győzelemmel, sőt. Vagyis a migrációs nyomásnak leginkább kitett államokban épp nem jött be a fenti jóslat.

3, "Ha egyszer minket megszavaztak, a kultúrpolitikánkat is megszavazták."

Semmi meglepő nem lenne ebben a sokszor hallott, kormányzati érvelésben, már ha politikus szájából hangzott volna el. De a fenti mondatot Orbán János Dénes, a Magyar Idők rovatvezetője bökte ki, igazolandó a propagandatermékében folytatott kulturkampfra. Váratlan fordulat, hogy a Mészáros Lőrinc lapjának hű emberét L. Simon László, exállamtitkár tette helyre: "A politikusokat, bennünket választottak meg, nem az írókat!"

4, "Miközben pár milliós koncon marakodtok az írásaitokban, 37 milliárd megy bele ebbe a világba."

Ezzel a mondattal is L. Simon osztotta Orbán János Dénest és a Magyar Időket, amelyben cikksorozatban boncolgatják, ki, hány ezer-tízezer forintos támogatást kapott a kormánykritikusnak tartott művészek közül. L. Simon arra utalt, hogy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) egy évben egymilliárdnál kevesebbet oszt szét, míg a TAO-támogatásokkal 37 milliárd folyik a kultúrába. Orbán János Dénes, akinek nagyon fájnak az NKA-s támogatások, arról nem beszélt, 2015-ben a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft “Előretolt Helyőrség Íróakadémia” nevű projektjét 150 millió adóforinttal támogatta a kormány, 2016-ban 400 millióval, 2017-ben pedig 1,4 milliárd adóforinttal. Ebből egy olyan kiadványra is futotta már tavaly, amelyet a fővárosban nem terjesztenek, csak vidéken, de ott legalább Mészáros Lőrinc cége terjeszti. A kiadvány főszerkesztője, Demeter Szilárd, Tőkés László egykori irodavezetője tavaly kijelentette: "Felszínes benyomásaim alapján itt az irodalmi életből irodalompolitikát csináltak, szekértáborok feszülnek egymásnak, az írószervezetek osztódással szaporodnak, és százezer forintért egy kanál vízben meg tudnák egymást fojtani a rivális szervezetek. Ezek a hatalmi vagy politikai játszmák nem az irodalomról szólnak, nem az olvasókról, hanem az írókról, arról, hogy ki ossza az ösztöndíjat, ki kapja, kik legyenek az NKA-kuratóriumokban, és így tovább. Ennek bizonyára így kell lennie, de nekem mind pótcselekvéseknek tűnnek. Olyan, mint a politika a politikáról: hóttunalmas."...


MINDENKI EGY MAGYAR MACRONRA VÁR, DE NEM ARRA VAN SZÜKSÉG

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: ZOLTAI ÁKOS
2018.07.27.Ha ez így megy tovább, a Fidesz fog nyerni kétharmaddal 2022-ben, 2026-ban, de még 2086-ban is - mondta Kész Zoltán független politikus, aki egyelőre befejezte a politizálást. Szerinte csak akkor van remény, ha létrejön egy új, alulról építkező alternatíva.

Amikor szinte ismeretlenül belépett az országos politikába és győzött a 2015-ös veszprémi időközi választáson, sokan az ellenzék messiásaként, a kétharmad lebontójaként tekintettek önre. Idén áprilisban viszont kikapott fideszes ellenfelétől. Ennyi volt?

– Egyelőre ennyi. Sajnos Magyarországon mindenki messiást vár. Mindig is mondtam, a magyar választási rendszer nem arra épül, hogy egy embert kell várni, aki aztán megmenti a közéletet. Azt akarták sokan, hogy jöjjön egy Macron Magyarországra, holott csak 106 közös jelöltre lett volna szükség. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de most visszatértem a civil életbe. Természetesen tájékozódom a közélettel kapcsolatban, aktív politikai tevékenységet viszont nem végzek.

Tehát nem lép be egyik ellenzéki pártba sem? 

– Az, hogy hova csatlakozom vagy nem csatlakozom, miben látok fantáziát, a jövő zenéje. A magyar választók egyértelművé tették: nem kormányt akartak váltani április 8-án, hanem ellenzéket. A jelenlegi ellenzéki pártok, különösen a parlamentben ülök hiteltelenek a magyar választóknak.

Van még kiút, vagy jönnie kell az újaknak

– Nézzük meg az április óta eltelt időszakban az időközi választásokat abból a szempontból, hogy mekkora részvétel mellett, hány embert tudtak mozgósítani az úgynevezett parlamenti ellenzéki pártok. Veszprémben is volt egy ilyen szavazás: az LMP-s jelöltnek, aki mögé beállt az MSZP is, 160 szavazatot sikerült szereznie. Nulla mozgósítással, nulla aktivitással, nulla kampánnyal nem lehet csinálni. Az elmúlt körülbelül 10 évben az ellenzéki pártok elfelejtették azt, amit a Fidesz remekül művelt 2002 után: dolgozni, dolgozni, dolgozni. És igaz, hogy a Fidesz sokat dolgozott, de ezt jórészt tisztességtelen eszközökkel, megfélemlítéssel, versenyelőnnyel teszi. Ennek ellenére el kell menni mindenhova, beszélni az emberekkel, láttatni magunkat és láthatóvá válni, hitelesnek maradni és találni egy olyan narratívát, amely mögé egységesen be lehet állni. Sok emberrel beszélgetek, a legnagyobb hiánynak azt látják a választópolgárok, hogy nincs alternatíva. Tökéletesen igaza van a választónak, amikor azt vágja az ellenzéki politikus fejéhez, hogy még egymás között sem tudtak megegyezni. Hogyan akarnak így egy országot vezetni?
...

KÉSZ ZOLTÁN FELHAGYOTT A POLITIZÁLÁSSAL

MAGYAR HANG ONLINE
Szerző: LAKNER DÁVID
2018.07.27.A parlamentből való kiesése után visszatért a civil életbe Kész Zoltán, Veszprém volt országgyűlési képviselője. A 2015-ös időközin függetlenként beválasztott politikus három évvel ezelőtt a fideszes kétharmadot bontotta le győzelmével. Idén azonban már nem tudott nyerni, helyette a fideszes Ovádi Péter jutott be az Országgyűlésbe. Veszprém pedig olyannyira nem látszik elpártolni a kormánypártoktól, hogy a nyári időközi önkormányzati képviselőválasztáson a fideszes Kovács Áron nyolcvan százalékot szerzett. Vele szemben csak egy LMP-s jelölt, Zelenák Adrián indult.

Népszavának nyilatkozó Kész Zoltán szerint ez az eredmény a „nulla mozgósításnak, nulla aktivitásnak” is köszönhető. A volt országgyűlési képviselő elmondta: tájékozódik a közélettel kapcsolatban, aktív közéleti tevékenységet viszont nem vállal. Szerinte itthon mindenki messiást vár, sokan azt, hogy eljöjjön egy magyar Macron, „holott csak 106 közös jelöltre lett volna szükség.” Úgy látja, a választók egyértelművé tették, hogy nem kormányt akarnak váltani, a parlamenti ellenzéki pártok pedig hiteltelenek a szavazók szemében...


TARLÓS KISZÁLL VAGY EZ MÁR NEM ÉRDEKEL SENKIT?

MAGYAR NARANCS ONLINE
Szerző: KIRÁLY DÁVID
2018.07.27.


Kizárólag a budapestieken bukhat el a fővárosi önkormányzati és választási rendszer átalakítása, a kormány döntését Tarlós valójában nem befolyásolja.

A 24.hu értesülései szerint egy kormányközeli cég közvélemény-kutatást végzett a budapestiek körében, amelynek során arra voltak kíváncsiak, a fővárosiak elfogadnák-e, ha Budapest főpolgármesterét a jövőben nem közvetlenül választanák, hanem a kormány nevezné ki, akár kétévente a megválasztott kerületi polgármesterek közül.

Ez azt jelenti, hogy a Fidesz komolyan számol azzal, Tarlós István 2019-ben nem méretteti meg magát újra az önkormányzati választáson, a főpolgármester ugyanis jelezte, hogy a közvetlen főpolgármester-választást értéknek tartja. Noha a Fidesz vezető politikusai, köztük Gulyás Gergely tagadták, hogy átalakítanák a budapesti választási és önkormányzati rendszert, a folyosói pletykák inkább arról szóltak, hogy ez csak akkor lesz így, ha Tarlós ismét el akar indulni.

A Fidesz mostani puhatolózása tehát vagy azt jelenti, hogy Tarlós már döntött a kiszállásról vagy azt, hogy a főpolgármester döntése valójában nem oszt, nem szoroz.

Ha Tarlós döntött, azt nagyban befolyásolhatta a Miniszterelnökségen belül létrehozott Budapest államtitkárság, amelyről ugyan a kormány állította, hogy nem vesz el hatásköröket a fővárostól, ezt azonban valószínűleg még a főpolgármester sem hitte el. Július elején a kormánypárti Pesti Srácoknak adott interjújában Tarlós így fogalmazott:

„Teljes egyértelműséggel tisztázni kell a kompetenciákat! Ha ez nem történik meg, ha a főváros választott vezetői elvesztik a beleszólásukat, az egy másik helyzet lesz. És beszéljünk őszintén: ezt a másik helyzetet nélkülem kell elképzelniük. Csak úgy lehet dolgozni, ha olyan rendszer áll fel, amelyből a főváros vezetése nem kiiktatható. Hiszen Orbán Viktor nyilván nem tud minden operatív döntésbe belefolyni és utasítani az embereit, hogy ne magukban hozzanak döntéseket. Már most baljós jeleket látok, az új államtitkárság a statútuma szerint a kiemelt fővárosi kormányzati fejlesztésekkel foglalkozik majd, ehhez képest volt sportolóból avanzsált riporterek máris úgy emlegetik azt, hogy »Budapestért felelős államtitkárság«! Így nehéz dolgozni.”

Tarlós tehát bár sűrűn elmondta, hogy Fürjes Balázs államtitkár és Gulyás Gergely miniszter a barátai, az láthatóan nem tetszik neki, hogy a Budapestért felelős államtitkárság könnyen a fejére nőhet vagy épp a fejére is nőtt már...

ORBÁN: ERŐIM VÉGÉN VAGYOK, IGAZÁN RÁM FÉR, HOGY AZ AKKUMULÁTOROKAT FELTÖLTSEM

444
Szerző: CZINKÓCZI SÁNDOR
2018.07.27.A miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában péntek reggel megállapította, hogy az Európai Bizottság napjai meg vannak számlálva, mandátuma jövő év májusában lejár. Ezért a Stop Soros miatt kötelezettségszegési eljárásnak sem tulajdonít nagy jelentőséget, mert szerinte minden, most kezdeményezett döntésük már kifutott az időből. Orbán Viktor szerint addig azt a módszert kell megtalálni, „hogyan lavírozzunk, evickéljünk" el a jövő év májusáig”.

Az Európai Bizottság mostani munkáját ahhoz hasonlította, mint amikor a biológiai kísérleteknél a „béka combja még egyet-egyet rándul”, de szerinte ennek már nincs jelentősége. Azt mondta, hogy az EP-választások után olyan Bizottságnak kell alakulnia, ami a pénzt nem a migránsokra, hanem az európai emberekre költi.

A világ egyik legstabilabb országának nevezte politikai szempontból Magyarországot, mert szerinte nincs egyetlen olyan ország sem, ahol egy kormány háromszor egymás után tudott volna kétharmados többséggel nyerni.

A politikai stabilitás előnyét pedig be lehet váltani, világossá lehet tenni a világban, hogy a magyar kormány politikája kiszámítható. Kijelentette, hogy a befektetők is tudhatják, hogy a politika felől nem terheli kockázat vállalkozásaikat. A jövő évi költségvetésről azt mondta, hogy amíg kereszténydemokrata kormánya van az országnak, a nyugdíjak vásárlóértéke megmarad.

Orbán beszélt arról, hogy szerinte az amerikaiak ugyanúgy beavatkoznak más országok belügyeibe, ahogyan a jelek szerint az oroszok is beavatkoztak az amerikai elnökválasztásba. Példaként a külföldről támogatott civil szervezeteket és Soros Györgyöt hozta fel. Steve Bannon európai mozgalmáról azt mondta, hogy most valaki meg akarja mutatni, hogy Amerika nem csak liberálisokból áll. Sok sikert kívánt a volt főstratégának, hogy Amerikának ne csak a liberális, hanem a konzervatív oldalát is látni lehessen.
Kifáradt

Hétfőn veszi ki az éves szabadságát. Azt mondta, Nem szereti azokat a politikusokat, akik arra panaszkodnak, hogy nehéz a munkájuk. „Hát ha nehéz, akkor keressenek másikat, nem kötelező képviselőnek vagy miniszterelnöknek lenni. De az igazság az, hogy most elfáradtam, hosszú volt a mögöttünk hagyott egy év” - mondta. Egyrészt a migráció és a nemzetközi nyomás fárasztotta le, másrészt kellett futnia egy diplomáciai kört, „másfelől van mögöttünk egy erőteljes választási kampány, azt csak meg kellett valahogy nyerni, oda kellett tennie az embernek magát”, utána át kellett alakítani a kormányt, és még a költségvetést is össze kellett rakni.

Az erőim végén vagyok, tehát igazán rám fér, hogy az akkumulátorokat föltöltsem. Ez nem mindig látszik egyébként, mert a miniszterelnöknek az a dolga, hogy fitt, jókedvű, és egészséges ember benyomását keltse, de ez nem mindig van így, és amikor az ember fárad, akkor türelmetlen.

Ahogy kezd az ember türelmetlen lenni, akkor gyorsan el kell menni, ha mód van rá, szabadságra, mert a politika végül is arról szól, hogy az emberek ügyeivel foglalkozunk, és azt türelmetlenül nem lehet tenni. Az emberekhez kell a legnagyobb türelem, azt elhiheti nekem. És az emberek ügyeihez is ilyen türelem kell, és ha ez elfogyott, akkor azonnal pihenő, akkumulátortöltés, felfrissülés, és aztán majd augusztus végén, szeptember elején kezdjük újra
”.KÉT VÖRÖS ÉGITEST URALJA A PÉNTEK ÉJSZAKÁT

INDEX
Szerző: NAGY ATTILA KÁROLY
2018.07.27.


Ha hinnénk az apokaliptikus jóslatokban, vagy magunk is előszeretettel kreálnánk ilyesmit embertársaink rémítgetésére, az előttünk álló péntek estére minimum egy kisebb világvégét olvasnánk ki az égbolt rejtélyes jeleiből. Elvégre mi mást jelentene, hogy

AZ UNÁSIG SZOKOTT HOLD NAPNYUGTÁTÓL KÉSŐ ÉJSZAKÁIG FOKOZATOSAN VÉRVÖRÖSSÉ VÁLIK, MIKÖZBEN EGY MÁSIK VÖRÖSES "CSILLAG" 15 ÉVE NEM LÁTOTT FÉNYESSÉGGEL RAGYOG FEL AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLTON?

A tréfát félretéve (még mielőtt bárki az első bekezdést alig olvasva már osztaná a hírt a facebook.com/mindenegybenvilágvége oldalon), érdemes készülni a péntek estére, és kicsit fohászkodni, hogy ne legyen túl sok felhő az égen estétől hajnalig. Mire is lehet számítani?

Alapvetően két kiemelkedőnek mondható csillagászati esemény esik péntek késő estére, éjjelre: a Föld, a Mars és a Nap együttállása, valamint egy kivételesen hosszan tartó, teljes holdfogyatkozás tartja majd izgalomban az égbolt csodái iránt érdeklődőket...

VÉDELMI BESZERZÉSEKÉRT FELEL A MILLIÁRDOS KARTELLGYANÚBA KEVEREDETT KORMÁNYBIZTOS

ZOOM
Szerző: LENGYEL TIBOR
2018.07.27.


Orbán Viktor egykori tanácsadója állami cégvezetőből nemrég hadfelszerelési kormánybiztossá lépett előre, miközben milliárdos kartellgyanú érintettje. A GVH már két éve vizsgálódik.

Egyre magasabb pozíciókba kerül az állami szférában az első Orbán-kormány idején még a miniszterelnök tanácsadójaként dolgozó Maróth Gáspár, akinek akadémikus apját, Maróth Miklóst 2016-ban még Orbán által is favorizált köztársaságielnök-jelöltként emlegették. Maróth Miklósból nem lett államfő, viszont a fia karrierjét úgy tűnik, éppúgy nem hátráltatta a magánvállalkozása mögött fellelt, a Fidesz által amúgy elítélt offshore-háttér, mint ahogyan az sem: cége kartellgyanúba keveredett egy több tízmilliárd forintos uniós támogatású egészségügyi eszközpark-fejlesztési projektnél.
Mindkét miniszter megvédte

Miután nyilvánosságra került, hogy Maróth saját cégének üzletrészein egy offshore-hátterű ciprusi céggel osztozik, 2016-ban Maróth már a honvédelmi tárca egyik háttérintézménye, a HM EI Zrt. igazgatósági elnöke volt. Az akkori miniszter, Simicskó István azzal vette védelmébe: nem tudnak róla, hogy „dr. Maróth Gáspár üzleti kapcsolatai a beosztása betöltésével összeférhetetlen lenne, vagy biztonsági kockázatot jelentene.”...

17 KERESZT

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- VENDÉG BLOG
Szerző: CZOTTER JÓZSEF
2018.07.27.


A veronai busztragédia ihlette soraimat. A történet ismert. 17 ember, felnőtt és gyerek lelte halálát a szerencsétlenségben. Másfél éve történt. Családok gyászolnak azóta is, a felelősök meg szabadlábon. 4 milliós kártérítés. 4 millió egy ember életéért. Mindenki döntse el, sok vagy kevés. A cég még mindig működik, annak ellenére, hogy szinte semmilyen jogszabályt nem tartott be. A cég vezetője szabadlábon, vígan buszozgat telefonálgatva az ország útjain. Vajon kinek a kicsodája, hogy ennyire védett? Vajon ki áll pártfogóként a háta mögött? Vajon a kormány miért tétlenkedik?

De hozhatnám a most dúló devizahitel-károsultak tömegével való kilakoltatását. 2, 3, 4 gyerekkel kerülnek családok az utcára, csak mert pártunk és kormányunk olyan jól megmentette őket. Tízezrek állnak kilakoltatás előtt, csak mert 2018 a családok éve.

Vagy sorolhatnám a neveket, azokét akik a kórházi fertőzések, a normális ellátás hiánya miatt meghaltak, pedig még ma is élhetnének. Sorolhatnám mind a kb. 36.000 nevet. Hosszú lenne az írásom és valójában senkit sem érdekelne.

A sor végtelen. Reggelig sorolhatnám azokat a dolgokat, amik pártunknak és kormányunknak köszönhetően megszűntek, vagy dilettáns módon megváltoztak. A 36 új adót, amit 8 év alatt bevezettek, vagy azokat a törvényi módosításokat, előírásokat, amelyek révén százezreket vesznek ki az emberek, a kkv-k zsebéből az adókon felül.

A dilettantizmus és az érzelmi intelligencia teljes hiánya jellemzi a Fideszt és táborát. Agymosottan, cinikusan, az egójuktól feszülve hirdetik felsőbbrendűségüket, hogy ők mindenki más felett állnak. Vakon hisznek Istennek kikiáltott uruknak és parancsolójuknak, akit foggal-körömmel védenek minden létező fórumon. Mindenki ellenség, aki nem a táboruk lakója. Az ország egyik fele Soros-bérenc, balliberális büdös bunkó vagy patkány vagy féreg, mikor mi épp a megfelelő számukra mint kifejezési forma, ha nem élteti valaki urukat és parancsolójukat. Vakon mennének még a vágóhídra is, ha azt a parancsot adná ki a bölcs vezérük.

Orbán már rég nem a valóság talaján jár. A tábora és a nárcizmusa isteni magasságokba emelte, ahonnan körbenézve hiszi, hogy hamarosan ő lesz a világ ura. Mára egyszemélyi vezetővé vált, nélküle semmi sincs, teljes a meggyőződése abban, hogy mindenhez ért. Mindenhez is. Ha ténykedését kritizálják, meghosszabbítja Bicskéig, ha még tovább, akkor Moszkváig, ha kell. Nem tűr semmit, ami ellentmond szent meggyőződésének, miszerint nála van a bölcsek köve. Túlcsorduló egója magasságából már képtelen látni a valóságot. A saját elképzelt párhuzamos Univerzumában él...

SZOCIALISTÁK POSVÁNYOSON

PUPU BLOGJA
Szerző: PuPu
2018.07.26.


Medvemamát is felingerelte a sok hülyeség a Tusványosi Úrfelmutatáson, meg is harapta aki éppen arra járt, de ezzel még nincs vége a drámai napoknak Mackóéknál - a két bocs, mikor meglátta a Fidesz vezérkarát, a vonat elé vetette magát.
És ekkor még nem is tudták, hogy megjelennek majd a szocialisták is, merthogy a hülyeség határtalan.
Ennyi erővel - hadd legyek kissé rusztikus - szocialistáink kinyalhatták volna Orbán seggét a Hősök terén is, megspórolva az utazási és szállásköltséget, lehetett volna az árán nyelvlengető gyógyszert venni, az a Vezérnek is bevált, persze ő minden defektje mellett tudja, mit akar.
Lehet, a szocik is ezt gondolják magukról, de tévednek - hiába akar az elefánt felreppenni az ágra a dögkeselyű mellé, soha nem sikerülhet, és ha az Úr tenne is egy csodát, akkor sem lenne elég, kellene egy másik is, hogy az ág ne törjön le a trampli állat alatt.
Fideszes interpretációban az történt, hogy a szocialisták elnöke nem vállalta a pódiumbeszélgetést, helyette két nehézgyalog tolta oda a képét valamiféle mazochista felindultságában...
Ha egy párt elnöke nem mer vállalni egy pódiumbeszélgetést a politikáról akármikor, bárkivel, akkor ne legyen pártelnök, de még elnökségi tag se!
Már nem azért, de tudok baloldali politikust, akit jobbról nem mernének megkínálni ezzel a lehetőséggel, ugye...

Ez az egész ügy jól szemlélteti, hogy mennyire ostobák szocialista politikusaink ehhez az egészhez.
Kezdjük talán ott, hogy a szocialista pártelnöknek semmi keresnivalója nincs a szekta gyűlésén, eleve butaság volt ezt forszírozni, ebből ott nem lehet jól kijönni, hiszen a baloldali ember abban a társaságban olyan, mint apáca a kuplerájban - a maximum, amire számíthat, hogy kitépik a kezéből a liliomot és formás seggébe dugják.
Az is kiderül, hogy mennyire nem értik szeretett balfék politikusaink ezt az egészet, hiszen ordít róluk, hogy azt hiszik, hogy ez egy politikai rendezvény, ahol politikai érveket lehet ütköztetni, jóllehet itt csak a feneküket ütköztethetik Viktor cipőtalpával, namármost ezért még helybe is menni...
Tusványos nem politikai, hanem hitéleti rendezvény, annak remekül be is válik, jól szervezett, magas propagandaértékkel bír, a hívek várják, mint kisgyerek a nyuszit, de nem is hiába, Viktor menetrendszerűen tojja nekik a piros tojást, emberfia nincs a résztvevők között, aki ne lenne elégedett, mikor hazatér.
Nem disznóság ez - a disznóság az, hogy ma már gátlásai sincsenek a Lőrincnek álcázott Viktornak, minap magáévá tette a Club Aligát, a hajdani pártüdülőt, mind a negyvenhét hektárjával - lassan a hetesre kitehetik a sorompót: Magánterület, belépni csak engedéllyel, nyakkendőben, megneretválkozva!
Tusványos csak egy hatalomtechnikai kérdés, ez segít egyben tartani a tábort, mint ahogy a kollektív hegymászás is Csíksomlyón, mely rendezvény sikere egyébként közös érdek a katolikus egyházzal.
Ha jól belegondolunk, a búcsú a bűnösök számára ad lehetőséget, hogy megússzák az Úr haragját.
Mit mondjak, ennyi bűnöst egykupacban ritkán lát az ember, megjelenésük viszont érthető, hiszen egybevág mindennapos tapasztalataikkal, hogy Orbán rendszerének kulcsa a korrupció, hát fizessük le az Atyaúristent is, ötletek fentebb, a Wikipédián......
Az ember azt hinné, a búcsúcédulákkal való trükközések ideje lejárt, de mindig kiderül, hogy az ember semmit sem okosodik, sőt...
.

ITT OLVASHATÓ

BELFÖLDÖN KASZÁLT AZ EXPORT SEGÍTÉSÉRE LÉTREHOZOTT NEMZETI KERESKEDŐHÁZ

HVG ONLINE
Szerző: WINDISCH JUDIT
2018.07.27.


Bár Szijjártó Péter soha nem vallaná be, a Magyar Nemzeti Kereskedőház nem tartozik a legnagyobb sikertörténetek közé. A cég és az exportfejlesztési struktúra most átalakul – de ez nem a kudarc beismerése, csak a "nemzetközi trendekhez alkalmazkodás" –, azonban sok a kérdőjel. Annyi biztos, ez sem lesz Mészáros Lőrinctől nagyon távol. Átnéztük a friss beszámolókat és felidézünk néhány csúfos történetet a Kereskedőház eddigi éveiből.

Egészen szórakoztató adatokra bukkantunk a Magyar Nemzeti Kereskedőház tavalyi beszámolóját böngészve: az export elősegítésére 2012 végén létrehozott szervezet nettó árbevételének döntő többsége, 1,2 milliárd forint belföldi értékesítésből származott, exportbevételből csak 581 ezer. A korábbi beszámolókban is ugyanez fedezhető fel, csak még durvább arányokkal. A tavalyra vonatkozó adatokat egyébként nem a Kereskedőház honlapján, hanem a cégadatbázisban találtuk meg. Az okra rákérdeztünk a Kereskedőháznál, azonban egyelőre nem kaptunk választ.

A másik figyelemre méltó tétel az "egyéb bevételek" sorban szereplő 3,8 milliárdos tétel, ami a korábbi évekhez képest kiugróan magas összeg. Ennek eredetére is rákérdeztünk, miután ebben az éves beszámolóban nem találtunk rá magyarázatot. A szervezet honlapján, a "tulajdonosi joggyakorlóval kötött szerződések” között viszont van egy nagyjából ekkora tétel: tavaly a Külügyminisztérium több alkalommal, összesen 3,5 milliárd forintra kötött támogatói szerződést a kereskedelemfejlesztéssel kapcsolatos projektekre. Közszolgáltatási szerződéssel további 800 millióhoz jutott a szervezet tavaly. Ugyanezen címszóval 2018-ban 3,6 milliárdot kapott. Kiugró év volt 2016, akkor több mint 5 milliárd forintot.

Folyamatos mínuszban

A Kereskedőház nem zárt fényes éveket – 2015-ben csaknem 6 milliárdos veszteséget produkált – nem véletlenül, de erről később, tavaly egészen jól megúszta egy 78 milliós veszteséggel.

A Kereskedőház leánycége, a Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft. jobban áll: az elmúlt években végig pozitívban volt az adózott eredménye, tavaly 17 millióval a második legjobb évet produkálta. A Külügyminisztériumtól támogatási szerződéssel 2016-ban 2,6, tavaly 1,9 milliárd forintot kapott...

A FIDESZ VEZETŐI ÚGY TESZNEK, MINTHA AZ ORSZÁG PROBLÉMÁIT NEM ŐK IDÉZTÉK VOLNA ELŐ

SZEGEDI KATTINTÓS BLOG
Szerző: SZEKA
2018.07.26.


Tusványoson mindig történik valami váratlan. Ezúttal sem kellett csalódnunk a Fidesz erdélyi szabadegyetemében, hiszen a kormányfő éves nyári észosztását előkészítő fórumokon hirtelen kirajzolódtak a NER törésvonalai. Gazdasági kérdésekben példáig odáig mentek a vitapartnerek, hogy elkezdtek „elmúlt nyolcévezni, noha ebben az időszakban Orbán Viktor és csapata alakította az ország sorsát. A hatalom bekein belül lévők tehát érzik, hogy valami nagyon nincs rendben, ám még mindenki azt lesi, hogy a nagyfőnök milyen iránymutatást ad majd a tusványosi rendezvény végén.

Nem volt olyan rég, hogy Magyarország kormánya még Soros Györgynél is veszélyesebb figurának tartotta a Holland Királyság Budapestről távozó nagykövetét. Gajus Scheltema bűne az volt, hogy éles kritikát fogalmazott meg az Orbán-kormánnyal kapcsolatban, így többek között azt nyilatkozta: „Olyan nincs, hogy egyes országok csak profitálnak az EU pénzéből, de nem hajlandók hozzájárulni és segíteni a minket érő kihívásokban.” A külföldi bírálatokra mindig sértődötten reagáló magyar kormányt ekkor még Deutsch Tamás EU-s képviselő is megtámogatta azzal, hogy finoman szólva lefitymálta a területileg ugyan hozzánk hasonlatosan kicsi, ám gazdasági súlyát tekintve igencsak fontos flamand királyságot.

Azóta nagyot fordult a világ, hiszen Tusványoson kormánytagok azzal példálóztak, hogy valahogy úgy kéne csinálnunk a dolgokat, ahogy azt a hollandok teszik. Varga Mihály pénzügyminiszter például a következőt mondta: „Egy holland munkás kétszer annyi értéket állít elő, mint egy magyar, itt hatékonysági problémák vannak.” Ha nem Vargától halljuk, el sem hisszük. De talán még rajta is túltett Palkovics László, a magyar kormány innovációs és technológiai minisztere, aki amellett, hogy asszisztál a magyar tudományos élet államosításához, néha támadnak világos gondolatai is. Palkovics ugyanis Tusványoson a következőket mondta: „Ha egy holland kkv-t és egy magyart összehasonlítunk, akkor hatékonyságban, termelékenységben jelentős a különbség. És a holland javára.”

Olyan magabiztosan savazzák saját kormányuk teljesítményét ezzel, hogy most már tényleg kíváncsiak vagyunk arra, mit szól majd ehhez a nagyfőnök. Orbán Viktornak ugyanis nem kenyere az önkritika, de elképzelhető, hogy beosztottjait most arra biztatja, lebbentsenek fel valamit az ország valós problémáiból. Talán épp azért van erre szükség, mert, ahogy ezt már korábban sokszor előrevetítették a kormány emberei, gazdasági értelemben sokkal visszafogottabb időszakra kell berendezkednünk a következő években, mint amit az elmúlt nyolc évben tapasztaltunk. A problémák nem csupán abból adódnak, hogy a világgazdaságban sokkal rosszabb kondíciókra kell számítanunk, hanem abból is, hogy a kedvező nemzetközi pénzügyi környezet ellenére nem nőtt a lehetőségeknek megfelelő ütemben a magyar gazdaság. Sőt!
.

AMERIKAI KARIZMA

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: SZÉKY JÁNOS
2018.07.27....Max Weber írja le az uralom karizmatikus formáját, ahol az alávetettek nem a hagyomány folytán, de törvényes-racionális alapon vetik alá magukat a vezetőnek, hanem mert úgy látják, emberfölötti, természetfölötti vagy más rendkívüli adottságai vannak. A karizma addig él, amíg a vezető (vezér, diktátor, gengszterfőnök) sikerekkel igazolja rendkívüliségét. Ha már nem, abban a pillanatban megszűnik. A sikerhez pedig nem racionális döntésekre van szükség – a saját vagy közérdek tisztázása után a lehető legtöbb információ birtokában józanul meghozni a legjobbnak látszó döntést –, hanem intuícióra.

Ismerős talán közelebbről is: a vezérnek rá kell éreznie, mit várnak tőle az alávetettek, ebben a körben meg kell találnia a megnyerhető játszmákat, és nem törődve joggal, íratlan erkölcsi szabályokkal vagy azzal, amit az adott szakma – ez akár a gazdaság vagy politika is lehet – józannak tart, ezekben a játszmákban kell nyernie. Nem véletlen, hogy az antidiplomata Trump minden várakozás ellenére éppen Kim Dzsong Ün észak-koreai diktátorral szemben ért el külpolitikai sikert. Műholdfelvételek szerint elkezdték bontani azt a bázist, amelynek fontos szerepe van a „remetebirodalom” – Benda László terminusa – interkontinentális ballisztikusrakéta-programjában. Trump Kimre tudott hatni, nem azért, mert tanácskozótermek hűvösében felmérte, hanem mert magából kiindulva értette, milyen rugóra jár az ellenfél agya.

A másik ok, hogy ne gyászoljuk rögtön a racionális politika aranykorát: az amerikai politikai intézményrendszerben a fékek és ellensúlyok erejénél meg a közszolgálati bürokratikus hagyománynál fogva az elnök hatalma korántsem akkora, mint azt a demokrácia ellenségei képzelik. Nem elég vele jóban lenni vagy őt kézben tartani...


GALAMBOS

JÓREGGELT EURÓPA BLOG
Szerző: BENEDIKTY BÉLA
2018.07.26.


Hozzászóltak többen a Szepesiről írott megemlékezésemhez. Egyvalaki - hogyan is mondjam - futotta a magyarság szokásos formáját, vele nincs dolgom, "Gábor Johann" (érdekes és az én mércém szerint okos, értékes ember lehet) helyretette. De egy másik valaki megkérdezte, ki az a Galambos, akit a szokásos forma számon kért tőlem. Neki szívesen válaszolok, úgy is régen akarok már erről kicsit (nyilvánosan) töprengeni.
Azt hiszem, ez a név volna Szepesi háromperakárhányas fedőneve. Nem tudom, nem vagyok otthon a dologban. Mint ahogyan azt sem tudom, bebizonyosodott-e, hogy ő háromperakárhányas volt, vagy ez a fedőnév egy F.E. monogrammú másik rádiósé volt, akivel Szepesi sokszor beszélgetett a Pagodában (így neveztük a Rádió "társalgóját", a stúdiókhoz vezető bejárat és a büfé elé az udvarba épített, üvegfalú pavilont.) Nem nagyon tetszett nekem, hogy ezt az ellenszenves alakot tünteti ki a társaságával, dehát nem volt a barátom (bár sokan azt hitték), bár akkor sem szóltam volna bele a magánügyeibe. Mondom, szerintem F.E. volt a beszervezett ügynök, de a fene tudja.
Inkább elmondok egy történetet...

A BELVÁROSI FÁK 80 SZÁZALÉKÁT KI KELLENE VÁGNI

INDEX
Szerző: TENCZER GÁBOR
2018.07.27.


A Budapest belvárosi fák nagy részének meg vannak számlálva a napjai. Autók döntik ki őket, közműcégek szabdalják gyökereiket, kevés napfényt, vizet, annál több kutyahúgyot kapnak. A szűk, sötétebb utcákban kúszónövények válthatják a fákat. Interjú Szaller Vilmossal, a Főkert faállomány-szakértőjével.

Egyre több a komoly „faügyi konfliktus” a kertészek és a lakosság között Budapesten. Ahogy kivonulnak a terepre, a környékbeliek már facsonkítást, fagyilkost kiáltanak. Miért van ez?

Ez szerintem egyrészt néha a szenzációhajhász sajtó felelőssége is...

Mi már csak a konfliktusra érünk oda.

...másrészt mióta városi faápolás létezik, sokkal drasztikusabb beavatkozások is voltak. Tudok olyan képet mutatni, amin a Bem rakparton négy méter magasságig vissza vannak vágva a gesztenyék az ötvenes években. A háború lövedékei össze-vissza szaggatták őket, veszélyesek voltak, az akkori technológiának megfelelően vissza kellett vágni őket. Most is ugyanaz a legfőbb szempont, a fákat úgy kell fenntartanunk, hogy biztonságosak legyenek. Hiszen, ha bármi történik, ha kidől, letörik, bármi kárt okoz, akkor mi, kezelők vagyunk a felelősek...

FIDESZES KULTÚRARC FELSŐFOKON

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: LÁZÁR GERGŐ
2018.07.26.


Szép jó estét mindenkinek! A mai napon megtudhattuk, hogy Orbán Viktor bizony nem állami pénzen, hanem saját költségen – bár ezt is mi dobjuk össze, de ez már mellékes – utazott el Oroszországba, hogy ott találkozzon régi jó barátjával, Vlagyimir Putyinnal.

"Magánprogram volt, és mind a szállás, mind az utazás költségeit a miniszterelnök fizette."

– ezt közölte Dömötör Csaba államtitkár Pintér Tamás, jobbikos képviselő kérdésére. Nos, ez az út bizony több százezer forintba került, melyet a miniszterek elnöke elég nehezen engedhetett volna meg magának, amennyiben az adóbevallása szerinti vagyona megegyezne a valósággal. Az ott leírtak szerint tudniillik Orbánnak mindössze 993 ezer forint megtakarítása van, ami könnyen lehet, hogy ezzel az orosz kiruccanással el is párolgott. Már ha egyáltalán elég volt az összeg. Azért reméljük, sikerült egy kis rubelt kölcsönkérnie szintén régi jó barátjától Mészáros Lőrinctől, akinek ez az összeg meg sem kottyan, hiszen percek alatt többet keres anélkül, hogy dolgoznia kellene érte.

A tusványosi dzsembori továbbra is lehetőséget ad a Fidesz prominenseinek arra, hogy egymás között beszéljék ki párton belüli problémáikat. Arra pedig, hogy ilyen problémák márpedig vannak, a mai nap szolgáltatott példát. Bármilyen meglepő, L. Simon László többször is vitába szállt a mellette ülő Orbán János Dénessel. L. Simon ugyanis elég sok kérdésben nem értett egyet a Magyar Idők költő-rovatvezetőjével. Ezek közül szemzgetnénk néhányat:

OJD: HA EGYSZER MINKET MEGSZAVAZTAK, A KULTÚRPOLITIKÁNKAT IS MEGSZAVAZTÁK

L. Simon: A POLITIKUSOKAT, BENNÜNKET VÁLASZTOTTAK MEG, NEM AZ ÍRÓKAT!

A PÁRTKÖZPONTBÓL KELLENE ODASZÓLNI? ÉN NEM TUDOM, MIBEN SZOCIALIZÁLÓDTATOK ITT ERDÉLYBEN, DE NE MENJÜNK EL EBBE AZ IRÁNYBA! (…) NEM A PÁRTKÖZPONTBÓL BETILTOTT LAPOK, VAGY A TÁMOGATÁSOK MEGVONÁSA A MEGOLDÁS


Ilyen és ehhez hasonló sziporkák hangzottak el ma Tusnádfürdőn. Érdemes megnézni a vita teljes leiratát is...


VESZÉLYES LEHET HASZNÁLT AUTÓT VENNI!

AZ ÉN PÉNZEM BLOG
Szerző: Az Én Pénzem
2018.07.27.


Sokan baleknak tartják azokat, akik csak új kocsit hajlandóak beszerezni. Ők viszont arra hivatkoznak, hogy a használt autók jókora kockázatot jelenthetnek. Nem igazságot téve a két tábor között (a dolgot az anyagi lehetőségek is befolyásolják) az tény, hogy rá lehet fizetni a „másoktól levetett” kocsikra.

A háromezer hazai, használt autóval foglalkozó kereskedésből 800-1000 működhet megbízhatóan – állította korábban a piac átvilágításába belekezdett cég. Ők jellemzőnek találták például a „fantomkészletet”, vagyis amikor a csak ígéretként létező autókat árusítják előleg vagy foglaló bekérésével. A dolog tétje egyre magasabb, hiszen a friss számok szerint a magyarok sohasem vettek annyi használt autót, mint manapság.

A Budapesti Békéltető Testület nemrégiben arról számolt be, hogy az elmúlt időszakban megszaporodtak a használt autót vevők panaszai. Többen nem mentek sokra azzal, hogy ide fordultak. Mint ugyanis a Békéltető megállapította: gond, hogy a vásárlók nem kellő alapossággal böngészik át a szerződéseket. Később pedig nem lehet már olyan hiba miatt reklamálni, amit ismertek a vásárláskor. Pontosabban, ismerniük kellett volna.

Az eladás is lehet kockázatos. Mint arról tavaly írtunk: hiába adta el négy hónapja a gépkocsiját, és jelentette ezt be már másnap a kormányhivatalnál olvasónk, csak kapta a parkolási bírságokat korábbi autója után, mert a vevő nem íratta át saját nevére...

ERÖLKÖDÉS, ESETLENSÉG, SZELLEMI NYOMOR

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: H. ANDREA
2018.07.27.


Boldogszépvidámjóreggelt kívánok! Kihasználva a soros koránkelés adta nagyszerű lehetőséget, máris összefoglalom, amit a tegnapi és mai nap, tágabb értelemben pedig a NER-kontinuum aktuális történéseinek sorából tudni érdemes. Úgy gondoltam, hogy beszéljünk ma reggel a kultúráról. Tudom, Gergő kolléga tegnap este már elmesélte a fideszes kultúrharc jelen állását, én kicsit más oldalról közelíteném meg a kérdést. Egyúttal mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom az évszázad leghosszabb teljes holdfogyatkozását, ami ma este 21 óra 30 perckor veszi kezdetét, a maximális elsötétedés 22 óra 22 perckor lesz. Csak arra az esetre mondom, ha esetleg valamilyen oknál fogva lemaradnánk a következő évszázad azonos természeti jelenségéről. 

Tehát úgy döntöttem, hogy nekem a kultúráról Kósa Lajos fog eszembe jutni. Jó, tudom, ez meglehetős perverziónak tűnik, pedig szerintem nem annyira az. Ugyanis az a fajta kultúra, amit még mindig nem sikerült ráerőltetni a magyar társadalomra a politikai kétharmad ellenére sem, amiért a zsínórban és sorban harmadik kétharmad után is picsogni szükséges a nemzeti oldal kulturális elnyomottságáról, az akár Kósa Lajosból is levezethető. Pont olyan, mint Kósa Lajos. Akárhány kétharmaddal a mellényzsebében, Kósáról elég sok mindenkinek (a debreceni polgárok mintegy felét leszámítva) a tuszihutukupak világszemlélet, a nem lehetne olyat kérdezni, amire pozitívan lehet válaszolni? ontológiai bizonytalanság, a sajtó előli hosszú, néma perceken át tartó menekülés, vagy a magánélet azért magánélet, mert magánélet földhözragadtan filozófiai evidencia fog eszébe jutni. Az erőlködés, az esetlenség, a szellemi nyomor.

Ez azért jutott eszembe, mert Kósa Lajos tegnap 2sványoson (úgy értettem, hogy ez a helyes írásmód) az összes korábbi funkciója (polgármester, frakcióvezető, miniszter) béklyójától megszabadulva hintette az igét, az Ami ami, az az! mélyenszántó csatakiáltásra épülő retorikai ámokfutás keretében. Kósa Lajos úgy döntött, nem kertel, nem finomkodik, hanem megmagyarázza a nyilvánvalót: a jövő évi EP-választások tétje Európa jövője.

"Hadd mondjam ki, hogy az EU-t egy rossz részeges alkoholista pasi vezeti. Nem isiász van itt, alkoholista. "

Lajos, a szókimondás nagymestere, minden sertéstelepek védőszentje nyilván Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének fura dülöngélését ábrázoló videóra utalt, majd világossá tette, ez a kiindulópont, amikor az európai jobboldal jövőjéről beszélünk. A jövő évi EP-választás tétje pedig – gyengébbek kedvéért -, hogy ha nem az európai jobboldal nyer jövőre, akkor Európa elveszett, lefőtt a kávé, mindenki hazamehet. Ha el is tekintünk attól az öblös baromságtól, hogy a baloldalnak azért van szüksége a migránsokra, mert a migránsok mind baloldaliak, következésképpen a baloldalra szavaznak, én azért a harsány félműveltség atyaúristenének felhívtam volna a figyelmét arra, hogy Juncker egyáltalán nem a baloldal, hanem az európai jobboldal egyik prominense, akit legutóbb az az Európai Néppárt jelölt a posztjára, amelynek oszlopos és megkerülhetetlen tagja a Fidesz. Szóval attól, hogy valaki tapló módon üvölt, egyáltalán nem biztos, hogy igazat beszél.

Semmilyen értelemben nem vagyok az alkoholista politikai vezetők önjelölt pártfogója (nem mellesleg ajánlom Junckerrel kapcsolatban ezt a cikket), de azért annak van egy eléggé penetráns bűze, amikor Kósa azt állítja: ha rendben működne az EU, kettő hónap alatt zavarnák el a felháborodott polgárok Junckert a posztjáról. Ez lehet, hogy így van, de azért egészen nyugodtan behelyettesíthetnénk ebben az egyenletben az EU-t Magyarországgal, Junckert meg számos fideszes politikussal, akit kismillió ok lenne elzavarni a büdös francba. Sőt, sok olyat is tudnék mondani, akivel kapcsolatban a minimuma lett volna a gerincnek és az emberi tartásnak, ha önszántából takarodik. Szóval óvatosan, Lajos, óvatosan a nagyotmondással!
...

ÍGY VESZÍTETT EL MAGYARORSZÁG EGY EGYETEMISTÁT

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő
2018.07.27.


Rendkívül tanulságos írás a mai, melynek szerzője egy édesanya, aki egyrészt érthető módon rendkívül büszke a lányára, aki külföldön is megállja a helyét, másrészt emögött a büszkeség mögött számomra érezhető némi fájdalom is amiatt, hogy nem lehet együtt a család. Azt nem gondolom, hogy a magyar felsőoktatás irányítói elgondolkodnának majd rajta, pedig talán nem ártana, mert a nagy és szép szavak mögött ilyen (is) a valóság

“2013-ban jelent meg először a Határátkelőn az “Így ment el a lányom Szingapúrba című írás, ami két szálon futott. Egyik oldalról bemutatta egy 16 éves székesfehérvári gimnazista lány szingapúri ösztöndíjas éveit, másrészt őszintén elmesélte, hogyan élte meg ezt az elszakadást a Magyarországon maradt családja.

Azóta eltelt öt év. Csupán az út iránya változott: keletről-nyugatra és az út élményeiből született blog címe: “Hanna ment Szingapúr”–ról – “Hanna ment USA”-ra. A 16 éves néha félénk és bizonytalan kislányból - 22 éves határozott, céltudatos, rendkívül önálló, világjárta nő lett.

Minden az UWC szingapúri ösztöndíjával kezdődött

Hanna 16 évesen került a világ egyik legjobb gimnáziumának számító United World College of South East Asia-ba, ami mind méreteiben, mind technológiai fejlettségében felülmúlt mindent elképzelést.

A kiváló színvonalú oktatás magas követelményeket állított, ám cserébe különleges lehetőségeket adott a diákoknak. A mezőny csúcsán 42 IB ponttal tette le a nemzetközi érettségit ( a max. 45 IB pont).

Magyarország hátat fordított

A világ minden táján magas értéke van a IB nemzetközi érettséginek, de Magyarországon a 2014-es évben mégis komoly bizonytalanságok adódtak a hazai elismerése kapcsán. Szeretett volna visszatérni és a tanulmányait az Állatorvosi Egyetemen folytatni, amit abban az évben ellehetetlenítettek.

Ezért amerikai és kanadai egyetemeken próbált szerencsét. Tízből egy helyen lett várólistás, a maradék kilencre felvették. Két egyetemen kapott teljes ösztöndíjat, így a választási lehetőségei erre a kettőre szűkültek le...

TGM: TUDOM, MARISKÁM

MÉRCE
Szerző: TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS
2018.07.26.


Itt a konyhaasztalon Henry George könyve: Haladás és szegénység (ford. Braun Róbert, Bp.: Athenaeum, 1914). Ez áll az előszóban: „ez a könyv… a világ legelterjedtebb közgazdaságtani műve… több vevőre talált, mint az összes addig megjelent közgazdaságtani könyvek együttesen”, szépen elfelejtették, pedig még Kelet-Európában is tízezerszámra voltak a szerzőnek hívei.

De nem ezért írok most. A saját példányomban ez áll az előzéklapon, úgy képzelem, harmincéves orvos írhatta a kis unokahúgának:

Tudom, Mariskám, hogy korod nem alkalmas arra, hogy e könyv tartalmát megértsed, s talán jó is ez, miért lásson a fiatalság oly korán mindent sötét színben, de hitem, hogy az évek múlásával belekerülve a küzdelmes életforgatagba, teljesen átérzed majd e könyv szellemét, s mind nagyobb becse lesz akkor előtted. Szeretettel Feri. Kolozsvár, 1914. márc. 13.”

A kis Mariska azóta bekerült a küzdelmes életforgatagba, bár nem tudjuk, mekkora becse lett előtte Henry George könyvének – meg bizonyára a Huszadik Századnak meg a Nyugatnak, ezeknek az olvasói érezték át akkoriban Henry George szellemét.

Remélem, még mindig kapnak kislányok haladó tudományos könyveket a születésnapjukra az unokabátyjuktól meg a nagynénjüktől vagy a szüleiktől – pedig azt a mai kislányok is tudják (megbízható forrásaim szerint), hogy a baloldali könyvektől rosszkedvű lesz az ember. S minek lásson a fiatalság mindent sötét színben?…

Tudom, Mariskám, hogy öt hónappal később kitört az első világháború – Feri ezt még nem tudta – , tíz évvel lehettél idősebb, mint az édesanyám, aztán jöttek a forradalmak, majd Trianon, az „impériumváltozás”, a numerus clausus, a numerus Valachicus, a numerus nullus, az Anghelescu-féle törvény (le tudtál-e vajon érettségizni?), a bécsi döntés, a második világháború, a holokauszt, a fölszabadulás, Sztálin, és így tovább, Mariskám.

Biztosan meghaltál már, Mariskám, s ha szerencséd volt, akkor ott nyugszol a Házsongárdi temetőben, s ha nem, ki tudja…? Milyen komolyan és kedvesen írtak valaha a fiatal cselédkönyves orvosok az unokahúgaiknak – lehet látni a szálkás betűikről, hogy gót betűkkel sokat írtak még (németül) akkortájt – , milyen kedvesen és komolyan. Béke volt akkor is (még öt hónapig), és az emberek komolyan törték rajta a fejüket, hogyan lehetne megszüntetni a szegénységet, még ma is törik, épp oly hiába.

Tudom, Mariskám, hogy akkor és azóta is dühöngtek az emberek a politikai elnyomás miatt, aztán milliószámra kirajzottak a lövészárkokba, és hullottak el teljesen értelmetlenül és hiába, aztán föllázadtak és pusztultak, aztán jöttek a börtönök és a többi és a többi, és még mindig meg akarjuk változtatni a társadalmat, hiszen ez elviselhetetlen, ez kibírhatatlan, ezt erkölcsös személy nem tűrheti.

De tudod, Mariskám, aki végül összetartotta a világot, az a vénkisasszony volt, aki azért maradt pártában, mert ápolnia kellett a beteg édesapját, a fáradt feleség, aki szelíden elhárította az izzó szemű, szép, lelkes fiatal udvarlót, mert nem akarta bántani a fáradt férjét, a néptanító, aki elfelejtette Schillert és Kantot a kis faluban, ahol a parasztgyerekeket tanította, a csendőrőrmester, aki futni hagyta a rőzsetolvaj öregasszonyt, az olvasók nélküli író, aki csak rótta a sorokat egyedül a lámpafényben, a poros szobában, a magányos zokogók, a vasútvonal melletti ösvényen hazafelé baktatók éjszaka, a nyugdíjas villanyszerelő, aki szelíden szólt a szomszédasszonynak, „ne üsse azt a gyereket, Karola, nem akar semmi rosszat, csak pajkos”, az apa, aki azt mondta a fiának, „a mindenit, de okos vagy te, édes Ferikém”.

ÚJABB ÉS ÚJABB FIDESZES MÉDIACÉGEK ZABÁLJÁK FEL A KILENCVENMILLIÁRDOS REKLÁMTORTÁT

168 ÓRA ONLINE
Szerző: BÍRÓ MARIANNA
2018.07.27.


Álomszerű hónapok elébe néz Balásy Gyula, a kormány új kedvenc reklámügynöke. Az állam ugyanis az eddigi rekordösszegnél is többet költhet a következő években kommunikációra, miután az eddig megszokott 25 helyett 30 milliárdot költhet a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (Nkoh). A keretösszeg ráadásul kétszer is újratölthető, azaz ha véletlenül idő előtt elköltené a Rogán Antal propagandaminisztériuma alá sorolt hivatal a harmincmilliárdot, akkor idén még kétszer ennyit, összesen tehát akár kilencvenmilliárdot is kiadhatnak a kormány, illetve a kormányzati cégek, „nyúlványok” reklámozására. Egyszer már élt ezzel a lehetőséggel a hivatal. Mint a G7 gazdasági szakportál emlékeztetett, alig másfél év alatt az eredetileg 25 milliárdos keretéből 75 milliárd lett. Rádásul most, ebben a második – papíron hároméves – körben nemcsak az összeg emelkedett, hanem a játszma tétje is. Főként azért, mert ezeket a rettentő milliárdokat már csupán egyetlen üzleti körnél költheti el az állam: a teljes összeg Balásy Gyula médiaügynökségeihez, a New Land Mediához és a Lounge Designhoz kerül majd – más még csak nem is pályázhat rá.

Korábban két másik kormányközeli vállalkozó, a Rogán Antal szomszédjaként elhíresült Csetényi Csaba, illetve a vizes-vb-vel hatalmasat szakító, eredetileg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter barátjaként ismert, aztán nemrégiben egy büntetőeljárás vádlottjaként bíródág elé állított Kuna Tibor is részesülhetett az állami kommunikációs megrendelésekből. Ám ők, legalábbis most úgy tűnik, kiestek a pixisből. Mondhatnánk, hogy hirtelen, hiszen a gigantikus közbeszerzésen még ők is elindultak, mi több, nyertek, sőt még szerződést is kötött velük az Nkoh, ám egy nappal annak aláírása után felbontották a megállapodást. Mindez már az áprilisi választások után történt, a hivatal pedig állítólag csak ekkor vette észre, hogy a Közbeszerzési Hatóság szabálytalanságokat állapított meg több korábbi eljárás során, s megbüntette az addig nyerő médiacégeket...

POFÁJUK, AZ VAN

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2018.07.27.


Azért vagyunk a világon, hogy önök otthon legyenek benne.” – Ez a fölirat virított a színpadon lévő emberek háta megett, akik egy zupás őrmester indulatával és összes intellektusával, illetve az arcukra kiülő gonosz terhével vitatkoztak irodalomról, illetőleg arról, hogy ők mondják meg, kiket és miket olvasson a magyar. Mi a jó irodalom és mi meg nem, és a távolból könyvek égő szaga imbolygott elő. Ez volt Tusványoson, kies hazánk fasiszta szeánszán tegnap. Sütött a Nap, mert mér’ ne sütött volna.

Ilyenkor fölteszi magának a kérdést a kajlafülű magamfajta, hogy ki a faszomok ezek, kinek is képzelik magukat, hogy ítéletet mondjanak élőkön és holtakon. Másrészt meg, hogy mi ez a prófétai és megváltói attitűd, hogy őket azért szarta a világra a teremtő, hogy nekem legyen otthonos, holott nélkülük inkább érzem magam komfortosan a barlangomban, mint a medve is egészen jól elvolt ott, amíg ez a csürhe meg nem szállta a lakhelyét. És őt is elűzték onnan, mint engem is akarnak, meg tégedet szintén, nem bámulj vakon a kifent rohamkéstől.

Meg, hogy kurválkodnak Tamási Áronnal is, elferdítve a városos Ábel szövegét: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” – és ez is jellemző, ez a kifacsarás, hogy nem majd én otthon érzem magam, hanem a nyikhajok megmondják, hol és hogyan legyek otthon. Elmennek ezek a langymeleg náthásba. Akik velük szemben ücsörögtek, és itták a szavaikból a mérget, biztosan az édesanyjuk kebelén érezték magukat a gyalázat közepette, amikor Romániában szidták a románokat és azt az irodalmat, amihez szaglásuk nincsen, és fröcsög belőlük emiatt a gyűlöletbe ojtott irigység.

Mégis azért, hagyjuk most a betűket és a Parnasszust valamint elefántcsont-tornyokat, és szőrmentén, csak huszonnégy órára figyelve nézzük, mitől kéne otthon lenni az embernek szerintük. Azért csak ilyen kurta az intervallum, mert az immár majd’ évtizedes dúlást leírni szinte lehetetlen, ha mégis megtennénk, egy ilyen “Tulajdonságok nélküli ember”-féle kétezer oldalas dolgozat kerekedne. Ezt a mutatós szövegtengert viszont fenntartjuk a majdan elkészülő vádiratnak, amely alapján a milliárdokkal kistafírozott irodalmárok, költők és a cimboráik a plafonig bezárólag otthont lehetnek a Naptól óvott hűvös homályban...

FT: NEM KELL BEREZELNI, A BANNON-FÉLE MOZGALMAT LE LEHET NYOMNI AZ EURÓPAI VÁLASZTÁSON - SZELESTEY LAJOS NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: SZELESTEY
2018.07.27.


- Ceterum censeo: Az Európai Néppártnak meg kell szabadulnia a Fidesztől

- A WizzAir befűthet a Ryanair-nek

- Fény és árnyék - Szepesi felemás élete

FT

A vezércikk azt hangsúlyozza, hogy Steve Bannon ugyan összeesküvést sző a régi Európa ellen, ám a jövő évi EP-választások esélyt kínálnak a szélsőjobb megbuktatására. Az új amerikai szélsőjobb keresztapja a szokásos eszközöket bevetve támogatja az öreg földrészen a radikális pártokat. Azok egy része már magától is erős, mint a Liga, vagy Le Pen tömörülése. Ráadásul az uniós törvényhozás természete, valamint a választás sérülékennyé teszi a strasbourgi testületet a Bannon-féle lázadással szemben. Idetartozik, hogy a hagyományos középpártok nagyobb egységet akarnak, ám sok választó szinte egyáltalán nem képes különbséget tenni köztük. Főleg a pénzügyi és migránsválság óta. Ilyen körülmények között könnyebb dolguk van a gátlástalan szélsőségeseknek és a ravaszdi politikai vállalkozóknak. De nem minden szól Bannon és szintén rombolásra törekvő partnerei mellett. A sötétség erőinek, azaz a Bannon által alapított Mozgalom törekvéseit úgy lehet a legjobban meghiúsítani, ha nagy vereséget mérnek rá.

Politico

A német törvényhozás egyik zöld képviselőnője úgy látja, hogy nem csak Varsóra, hanem Budapestre is nagy nyomás nehezedik, miután az Európai Bíróság kimondta, hogy a jogállamhoz mindenkinek joga van, azaz a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk a lengyel kiadatási kérelmek teljesítése előtt, hogy a gyanúsított tisztességes tárgyalásra számíthat-e a lengyel igazságszolgáltatás részéről. Franziska Brantner kifejtette, hogy itt nem csupán jogi, hanem politikai kérdésről is szó van, és érinti Magyarországot is, ahol szintén nagy veszélyben vannak az európai értékek. Épp ezért sürgette az Európai Néppárt elnökét, hogy végre vonja meg a vörös vonalat és zárja ki a Fideszt. Az újság hozzáteszi, hogy a luxemburgi EU-tesület ítélete valószínűleg kedvezőtlenebb következményekkel jár a PiS-re nézve, mint a partnerek minden eddig bírálata. Ha ugyanis az ír Legfelsőbb Bíróság úgy dönt, hogy elutasítja Varsó kérését, akkor gyakorlatilag azt állapítja meg, hogy a lengyel bíróság működésében immár rendszerszintű zavarok mutatkoznak.
Deutschlandfunk

Az uniónak a jogállamiság ügyében idáig elsősorban Magyarországgal és Lengyelországgal kellett keményen csörtéznie, ám Brüsszel most a román igazságszolgáltatás miatt is nyugtalan, bár ott hatalom messze nem csinálhatja azt, amit csak akar. Ferber, a CSU EP-képviselője döbbenetesnek nevezte, hogy két hete menesztették Bukarestben a korrupció ellenes ügyészség vezetőjét, miután a kormányzó szociáldemokraták már jó ideje hadjáratot folytatnak a jogállam ellen. A cél az, hogy a párt vezére, Dragnea, akit vesztegetés miatt eltiltottak állami tisztségek betöltésétől, ismét legálisan is kezébe vehesse az irányítást.

Az összeállítás megjegyzi, hogy az EU kezében az érvényben lévő megfigyelési mechanizmus ellenére sincs igazán hatékony fegyver az események megfordításához. Szankciókat ugyanis nem tud elrendelni. Ily módon marad a szerződésszegési eljárás, de az igen hosszadalmas. Szó lehet még a jogállami eljárásról, viszont azt bármelyik tag vétója megakadályozhatja. Ennélfogva módosítani kell az alapszerződéseket, hogy a Bizottság érdemben szembe tudjon szállni a jogsértő tagállamokkal.

Economist

Az utasok további turbulenciákra, azaz késésekre és járattörlésekre számíthatnak Európa legnagyobb és legpontosabb fapados légitársaságánál, mert a Ryanair-t szorongatják a riválisok. A cég tavaly ősszel, hogy fenntartsa a nyaktörő terjeszkedést, pilótákat toborzott, a többi közt 20 %-os béremelés révén. Továbbá elismerte a szakszervezeteket. A légi személyzet pedig most él a sztrájk jogával, amire a vállalatvezetés keményen visszavágott. De közben a háttérben ott van, hogy a Ryanair-t várhatóan igencsak keményen fogja sújtani a Brexit. Azon kívül a kelet-európai vetélytársak, mint WizzAir olcsóbb munkaerővel dolgoztatnak és nem kizárt, hogy alávágnak, ha legfőbb konkurencia emeli a béreket. A Ryanair nem szeretne csődbe menni, azaz kemény idők jönnek a háza táján, amit az utasok is megéreznek...