2017. június 8., csütörtök

TOLVAJOK GYÜLEKEZETE

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Lázár Gergő
2017.06.08.


Ezúttal Edelényben egy szörpház, korábban pedig Izsákon egy vadászház volt az, amelyet – feltételezhetően – európai uniós pénzből létrehozva tettek a magukévá a város polgármesterei. Hol és mi lesz a következő, amit a lassan magukat kiskirálynak érző polgármesterek kisajátítanak? Kormányszinten az uniós pénzek kisajátítása egy elfogadott, sőt, támogatott tevékenység lett. A párttagok és rokonaik egymást segítve osztják ki az uniós pénzeket, melyekben gyermekkori álmaik beteljesülését látják. Legyünk biztosak abban, hogy ez a két eset nem egyedi, csupán idő kérdése, mikor kerülnek újabb gyanús ügyletek a média figyelmébe.

Politikusok és azok rokonai tömegesen buknak le simlis ügyleteikkel, de ez a kormánypártot kicsit sem ingatja meg. Vannak, akik felemelik szavukat a folyamatos lopások és hazugságok ellen, azonban a többség már csak legyint a milliós, sokszor milliárdos visszaélésekre. Sokan azt hiszik, ez hozzátartozik a politikához, azt gondolják, ha egy polgármester visszaél a hatalmával az normális, hisz ő van hatalmon, övé a döntés. Hát kurvára nem normális. Sem az nem normális, hogy pozíciójukkal visszaélve vagyonokat tesznek zsebre, sem az, hogy ezt eltitkolva, az újságírók elől menekülve a kormánypárt védelmező ölelését keresik. Melyet, mint azt akár Farkas Flórián, vagy épp Rogán Antal példája is mutatja, meg is találnak. Boldog házasság ez, ahol a család minden egyes tagjának jár egy kis szelet. Gondoskodnak arról, hogy minden rokon és ismerős megalapozhassa álmait. Álmokat, melyeknek ára magyarok ezreinek nyomorában mérhető...

FORRADALOMNÁL KEVESEBB, RENDSZERVÁLTÁSNÁL TÖBB KELL!

SZIGETVÁRI VIKTOR BLOGJA
Szerző: Szigetvári Viktor
2017.06.08.


...Amikor az elmúlt hetekben az Együtt újpalotai csapatával, aktivista barátaimmal közösen részt vettem szórólapozáson, mondjuk az újpalotai piacon, akkor rendszerint azt kérdezték tőlünk, tőlem – és ezzel zárnám a mostani megnyitómat –, hogy „Hát Szigetvári Úr, az Istenért, mondja már meg, hogy lehet győzni? Az Együtt mit tesz ehhez hozzá? Mit tesznek az együttműködésért?” És még azt szokták kérdezni, hogy „Szigetvári Úr, hogy lehet ezeket úgy elkergetni, hogy valóban megváltozzon ez az ország?”

Én azt gondolom, és ezt szoktam válaszolni, hogy 2018 tavaszán Magyarországon forradalomnál kevesebbre, de rendszerváltásnál többre van szükség. Azért van szükség forradalomnál kevesebbre, mert bár sokaknak akár romantikus gondolatnak is tűnhetne egy forradalom, ki kell őket ábrándítanom. A forradalom még egy így megtépázott Magyarországon is szenvedéssel, vérrel, ne adja az ég, emberhalállal járna. Ezt senki, az Együtt pedig végkép nem kívánhatja Magyarországnak.

Mindazok, akik tőlünk azt kívánják, hogy vonuljunk ki a teljes politikai rendszerből, ne induljunk választáson, és majd az utcán és csak az utcán lehet kikényszeríteni a rendszerváltást, azoknak azt üzenem, hogy szerintem nem mondanak igazat. Mert az ő általuk javasolt útnak a végén, ha tisztességesen végiggondolják, akkor csak a forradalom van, amely nem egy romantikus dolog, hanem egy ország újabb évtizedes romlását hozó tragédia lenne. Az Együtt ezért készül arra, hogy 2018 tavaszán forradalomnál kevesebbre van szükség Magyarországon.

Azt viszont nagyon határozottan hiszem, hogy többre van szükség, mint rendszerváltásra. Amikor én erről beszélek, akkor abban hiszek és abban hisz az Együtt, hogy meg kell tudnunk változtatni Magyarországot, meg kell tudnunk változtatni, hogy az a kölcsönzött munkaerő, aki gyakorlatilag munkai jogától megfosztva, napszámban dolgozik, kizsákmányolva multinacionális vagy magyar foglalkoztatótól, az is kapjon védelmet a magyar államtól.

Akkor lesz ebben az országban élhető, békés, fejlődő piacgazdaság, hogy ha olyan államot teremtünk az Együttel közösen, amely védi a kiszolgáltatottak, szegények érdekeit, együttműködik a szakszervezetekkel, megerősíti a magyar jóléti államot, mert nem hiszünk abban, amit 30 éven át hazudtak nekünk, hogy olyan a piacgazdaság hogy a vagyon, a gazdaság, gazdagság felülről leszivárog mindenkihez. Nem szivárog le, nekünk meg kell ezt támasztani egy erősebb jóléti államban. Az Együtt ebben hisz és abban is, hogy ezt viszont úgy kell elérni, hogy a gazdagokat, a teljesítményükből tisztességesen meggazdagodottakat nem ellenségnek tesszük, nem fordítjuk szembe őket a többségi magyar társadalommal, hanem meggyőzzük őket arról, hogy akkor lesz szolidáris, igazságos Magyarország 2018 után, ha ők vagyonukból, osztalékjövedelmükből, személyi jövedelmükből valamivel többel járulnak hozzá Magyarország felemelkedéséhez. Mert akkor tisztességes verseny, jó piacgazdaság lesz és egyébként a szegénység is csökkenni fog, az egyenlőtlenség is el fog tűnni idővel ebből az országból. Mi, az Együttben ebben hiszünk.

És amikor engem megállítanak az újpalotai piacon vagy az országjárásom bármely pontján, akkor én mindig azt mondom, hogy az Együtt egy olyan párt, amely bezárkózó nemzet helyett egy nyitott és befogadó magyar nemzetben hisz. A félelem helyett, az elnyomás helyett egy szabad köztársaságban hisz. A szegénység, a nyomor helyett egy igazságos, egyenlő piacgazdaságban hisz. Az Együtt ezt képviseli, mi ezt képviseljük: a szabad köztársaságot, igazságosabb piacgazdaságot és nyitott, büszke nemzetet...

"EZ AZ ÍTÉLET A MAGYAR IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS SZÉGYENE, AZ ELJÁRÁS A JOGÁLLAM SÁRBA TIPRÁSA" - CSÁSZY ZSOLT REAGÁLT AZ ŐT A SUKORÓ-ÜGYBEN LETÖLTENDŐ BÖRTÖNRE ÍTÉLŐ KÚRIAI DÖNTÉSRE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: nickgrabowszki
2017.06.08.


Az ügyészség a rendszerváltás óta ebben az ügyben lépett fel először a büntetőjog eszközeivel egy politikai döntés, és az ország politikai vezetői ellen. Ez az első olyan eset, amikor a bíróság magát tartotta alkalmasnak arra, hogy az állam (gazdaságpolitikai) érdekét megállapítsa, a Kormány álláspontját évekkel később felülbírálja, és ez alapján bűnösséget állapítson meg.Ez rendkívül veszélyes, a jogállam kereteit szétfeszítő precedens.
Ez a per pontosan ugyanígy folyt volna le a Rákosi-rendszerben vagy a Kádár-éra hajnalán is. Mondvacsinált okokból, jogszabályoktól és iratoktól függetlenül, az ügyész által kijelölt bíró előtt, kizárólag a vádirat alapján.

A Kúria csütörtökön hozta meg a döntését, amely szerint Tátrai Miklós és Császy Zsolt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori vezetői három, illetve két és fél év letöltendő börtönbüntetést kaptak. Az ügyben még Schiffer András tett feljelentést 2009-ben.

A másodrendű vádlott ugyanakkor azt állítja: az egész eljárás során lábbal tiporták a védekezéshez fűződő jogukat, mind az ügyészség, mind a bíróság pártosan járt el.

Emlékeztet arra, hogy az elsőfok éppen ellenkezőleg döntött, mint másodfok, a Kúria pedig lesöpörte a másodfok érvelését, amely bűncselekmény - és nem bizonyítottság - hiányában felmentette a vádlottakat, és kimondta: senki nem követett el bűncselekményt, nem volt hamis értékbecslés, nem okoztak kárt és nem is állt szándékukban okozni.

Császy szerint a kúriai döntés a Szolnoki Törvényszék álláspontját tette magáévá. Annak ellenére, hogy annak első fokú eljárása színlelt volt; a bíróság célja nem az igazság kiderítése, hanem a vádnak megfelelő ítélet meghozatala volt.

Fölsorolja, hogy ennek érdekében a bíróság
  • a védelem indítványait vagy el sem bírálta, vagy indoklás nélkül utasította el,
  • a bíróság a védelem által felkért igazságügyi szakértőt meg sem hallgatta,
  • a bíróság tucatnyi olyan tanú vallomását vette figyelembe, akiket csak az ügyészség kérdezhetett, a védelem nem,
  • az első fokú ítéletben a bíróság a tanúk vallomásait több esetben meghamisította, a tárgyaláson történteket megmásította,
  • olyan „tanúk” „vallomására” hivatkozik, akiket ki sem hallgatott,
  • úgy hallgatott ki tanút, hogy sem a vádlottak, sem védőik nem voltak jelen,
  • mivel pedig ez sem volt elég a bűnösségünk kimondásához, egyszerűen kitalált történeteket, és ezek alapján döntött...

AZ UTOLSÓ SZÖG A CIVIL TÁRSADALOM KOPORSÓJÁBAN

TABUNYITOGATÓ BLOG
Szerző: Amnesty International
2017.06.08.


A törvénytervezetről, mely a külföldi forrásokból is támogatott civil szervezeteket veszi célkeresztjébe azon az alapon, hogy azok “külföldi érdekeket” képviselnek, előreláthatólan június 12-15 között szavaz a magyar Országgyűlés. Elfogadása esetén a törvény lesz az utolsó szög a civil társadalom koporsójában Magyarországon. A jogszabály nem más, mint annak eszköze, hogy diszkreditálják és megfélemlítsék a civil szervezeteket és csökkentsék kapacitásaikat, melyek révén emberi jogokat védenek és más nélkülözhetetlen szolgáltatásokat nyújtanak a magyar emberek számára.

A “külföldről finanszírozott szervezetek átláthatóságáról” szóló törvénytervezet, melyet április 7-én a kormányzó Fidesz pártja terjesztett az Országgyűlés elé, kötelezővé tenné az évi több mint 7,2 millió forintnak (hozzávetőleg 24.000 EUR-nak) megfelelő támogatásban külföldről részesülő civil szervezetek számára, hogy a “külföldről támogatott civil szervezet” megjelölés alatt regisztráljanak és ezt a megjelölést külső kommunikációjukban minden esetben használják. Idetartozik minden olyan nemzetközi forrás, mely nem magyar központi költségvetési szerv által koordinált. Azok a szervezetek, melyek nem teljesítik az új előírásokat, akár törlésre is kerülhetnek.

A tervezet jelenleg megvitatás alatt áll, az elfogadásáról szóló szavazásra pedig várhatóan a június 12-15 közötti plenáris ülésen kerül sor...

FURCSA INDOKLÁSSAL VETETTE EL A KORMÁNY AZ AGYHÁRTYAGYULLADÁS ELLENI VÉDŐOLTÁS TÁMOGATÁSÁT

HVG ONLINE
Szerző: hvg.hu
2017.06.08.A Miniszterelnökség szerint "hamis biztonságérzetet" kelt a védőoltás.

Az általa keltett "hamis biztonságérzet" és tisztázatlan klinikai hatékonysága miatt nem teszi ingyenessé a kormány az agyhártyagyulladást okozó meningococcus B elleni védőoltást – válaszolta a Magyar Nemzetnek a Miniszterelnökség.

A vakcina darabja 27 ezer forintba kerül, és négyet kell beadni belőle, így jelenleg a csecsemőjét az agyhártyagyulladás B típusú törzse ellen is védeni kívánó szülőnek 108 ezer forintjába kerül, hogy a védettséghez szükséges oltásokat beadassák. Egyéves kor felett már elegendő két oltás is, de a gyermekorvosok szerint nem érdemes olyan sokáig várni, mert a statisztikai adatok alapján 4 és 12 hónapos kor között regisztrálják a megbetegedések felét.

Bár a meningococcus C elleni – jóval olcsóbb – védőoltást ingyenessé tették, és a Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban azt ígérte, a kormányzat fontolóra veszi, hogy kiterjessze az ingyenes oltások körét, végül elvetették az ötletet annak ellenére, hogy a C mellett a B típus a legtöbb gennyes agyhártyagyulladás okozója Magyarországon.

A kormányzati indoklás szerint többek közt azért nem kívánják ingyenessé tenni a meningococcus B elleni vakcinát, mert nem szeretnének sem a szülőkben, sem pedig az ellátókban "hamis biztonságérzetet" kelteni. Úgy vélik ugyanis, ez veszélyeztetné a betegség időbeni felismerését és kezelését, és tovább növelné az általa okozott szövődményeket, beleértve a halálozás gyakoriságát is...


ORBÁN ÉS ERDOGAN HARCA A CIVILEK ELLEN

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Zsebesi Zsolt
2017.06.07.


Oroszország után Törökország és Magyarország is hajtóvadászatot indított a civel szervezete ellen, ami a három diktartúra azonos működési elveit igazolja.

A törökországi Izmirben kedden letartóztatták az Amnesti International törökországi képviseletének vezetőjét Taner Kiliçet. Őt és további 22 jogászt, akik a nemzetközi szervezet mellett, vagy annak dolgoznak, azzal vádolja a török hatóság, hogy egy olyan Messenger alkalmazást használtak a számítógépeiken, amely arra utal, hogy kapcsolatot tartanak a tavalyi elvetélt katonai puccs megszervezésével vádolt, Amerikában élő Fethullah Gülen egyházi vezetővel.

Az Amnesti International főtitkára Salil Shetty éles hangú nyilatkozatban ítélte el a török hatóság lépését és a nemzetközi szervezet törökországi vezetőjének és 22 társának azonnali szabadon bocsátását követelte. Egyben arra emlékeztetett, hogy Taner Kiliç hosszú éveken keresztül konzekvensen éppen azoknak a jogoknak a védelmében lépett fel, amelyek lábbal tiprásával most letartóztatták. A törökországi NGO szervezetek figyelmeztető lövésnek minősítették az Amnesti International helyi vezetője elleni fellépést.

A letartóztatást a nemzetközi civil szervezetek és a Soros György elleni példátlan állami sajtókampány előzte meg. Az Amnesti International és a Human Rights Watch (HRW) munkatársairól azt állítja a kormányzati sajtó, hogy Soros György utasítására és pénzén az ország destabilizálására törnek. Ez lényegesen finomabb vád, mint amit Schmidt Mária fogalmazott meg Magyarországon, aki szerint Soros György egész Európa destabilizálásán fáradozik, miközben az Egyesült Államok elnökét és Orbán Viktort is meg akarja buktatni. Schmidt szerint: Soros célja a „migrációs nyomás fenntartásával és fokozásával kettészakítani az uniót, a behozott, integrálhatatlan muszlim tömegekkel destabilizálni Európa nyugati felét, keleti felét pedig pénzügyileg kiszárítani” (…) „mindezt a civilek és az összes ballib segítségével”.

A magyar kormány és az állami média által folytatott nagyszabású Soros ellenes kampány és a török kormánysajtó hasonló fellépése azt igazolja, hogy Erdogan törökországi egyszemélyes hatalma és diktatúrája megegyezik Orbán Viktor Magyarországgal kapcsolatos terveivel, ahol egyelőre még nem tartóztatták le, csak – vizsgálat ürügyén – meghurcolták a nemzetközi civil szervezetek vezetőit. A két ország azonban jó úton jár a felé, hogy felvegye a lépést Vlagyimir Putyin Oroszországával, már ami a Soros György elleni „nagy honvédő háború” méreteit és lefolyását illeti...

ALAPÍTVÁNYT HOZ LÉTRE VÁSÁRY TAMÁS ZONGORAMŰVÉSZ

GÉPNARANCS 
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: MTI/Gépnarancs
2017.06.07.


Alapítványt hoz létre Vásáry Tamás zongoraművész, a nemzet művésze hátrányos helyzetű gyerekek támogatására és szerdán jótékonysági koncertet ad Budapesten a Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató műsorból megismert Kormányos Vanessza gyógyításáért.

Vásáry Tamás az MTI-nek elmondta, hogy a jótékonysági esten három Beethoven-szonáta hangzik el, valamint bejelentik a nevét viselő alapítvány megalakulását is.

A Kossuth-díjas zongoraművész és karmester, a nemzet művésze kiemelte, hogy rendszeresen ad jótékonyági koncertet, de az utóbbi időben leginkább azokon a gyermekeken szeretne segíteni, akik anyagilag, fizikailag vagy akár érzelmileg hátrányos helyzetűek. Tóth Aladár zenetudóst idézve elmondta: ha valakinek traumatikus a gyermekkora, akkor az törött szárnyú lélek lesz, de véleménye szerint ha valakinek traumatikus az élete, az erős emberré is válik. Ilyen volt Beethoven is, aki művészetével a mai napig segít az embereken – mutatott rá.

Hozzátette: nagyon meghatotta őt a cisztás fibrózis betegséggel küzdő Kormányos Vanessza egészségi állapota, életkörülményei, ezért elhatározta, hogy jótékonysági koncertjével rajta segít. Beethoven-estjének bevételét egy steril szoba építtetésére használja fel, amelyre a kislánynak egészségi állapota miatt nagy szüksége van. “Erős akarata van, hősiesen viseli a betegségét, éppen ezért meg fog gyógyulni” – hangsúlyozta...

MI LESZ AZ ANGLIAI MAGYAROKKAL?

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő
2017.06.08.


Nagy-Britannia választ, méghozzá új parlamentet. Kicsit (nagyon) korábban, mint az várható volt, hiszen a menetrend szerint csak három év múlva kellett volna ismét az urnákhoz járulniuk a briteknek. Csak hát közbejött a Brexit, egy miniszterelnök-váltás, így aztán most jöhet az előrehozott választás. Aminek magyar szempontból az egyik legfontosabb kérdése persze az, mi lesz az ott élő magyarokkal, mit gondolnak a különböző pártok az Európai Unióból történő kilépésről. Ma ezt próbálom meg kicsit körbejárni.

Öt évtizede nem fordult elő olyan, hogy egy hivatalban lévő brit miniszterelnök saját elhatározásából bőven a parlament mandátumának lejárta előtt előrehozott választást írjon ki.

Theresa May most megtette, méghozzá tulajdonképpen besokkolva a teljes brit közéletet. A kormányfő azzal indokolta döntését, hogy a jelenlegi 17 fős parlamenti többségnél erősebb mandátummal kezdené meg a Brexit-tárgyalásokat.

Első ránézésre az április 18-i bejelentés minden kockázatot nélkülözött, hiszen akkor még úgy tűnt, a konzervatívok akár földcsuszamlásszerű győzelmet is arathatnak. (Másfél hónapja több közvéleménykutatás sem zárta ki, hogy akár kétszáz fősnél nagyobb többségük is lehet.)

Ezt ma már talán ők sem gondolják így, hiszen a 18-20 pontos támogatottságuk nemes egyszerűséggel beleállt a földbe, olyannyira, hogy ma már vannak felmérések, melyek szerint az sem biztos, hogy az abszolút többséget meg tudják szerezni, ami vagy koalíciós kormányzáshoz, vagy munkáspárti kormányhoz vezethet.

A miérteket vizsgálva a szakértők az MTI szerint leginkább az elrontott választási programot emlegetik, amely a tehetősebb, idősebb középosztálybeli angol szavazókat sújtaná az időskori szociális ellátás finanszírozásának szigorításával – márpedig hagyományosan ők adják a konzervatív szavazói bázist.

A legtöbb vizsgálat mindazonáltal még mindig a konzervatívok egyértelmű győzelmét jósolja, de földcsuszamlásszerű diadalt ma már senki nem vár, még a fogadóirodák sem.

Halkan jegyzem csak meg, hogy a brit választási rendszer sajátossága miatt (a győztes mindent visz), a közvéleménykutatások félrevezetők lehetnek, hiszen volt már olyan is (éppen a Blair-féle Munkáspárt első újraválasztásakor), hogy bőven kevesebb, mint 50 százaléknyi szavazattal sikerült hatalmas parlamenti többséget összehozni...

HARC A TUDOMÁNY ELLEN: AZ AMERIKAI NAGYIPARI LOBBIK ESETE AZ ENSZ RÁKKUTATÁSI ÜGYNÉKSÉGÉVEL

ÁTLÁTSZÓ - VILÁGTÉRKÉP BLOG
Szerző: Dobsi Viktória
2017.06.07.


Mióta 2015-ben rákkeltőnek minősítette a világ legelterjedtebb gyomirtóját, a Monsanto által jó negyven éve piacra dobott glifozátot a WHO Rákkutatási Ügynöksége (IARC), addig soha nem tapasztalt támadások indultak meg ellene. A Le Monde újságírói részletesen is megpróbálták feltárni az Ügynökség ellen több fronton zajló offenzívát, melynek tétje nem csupán egyetlen nagy presztízsű intézmény sorsa, hanem általában véve a szakpolitikai döntéseket meghatározó tudományos kutatás független és transzparens jellege. Cikkünk első részében arról lesz szó, hogyan próbálja módszeresen aláásni az IARC hitelét az elsősorban amerikai nagyipari lobbi, élén a Monsantóval.

2015 márciusában látott napvilágot az ENSZ Egészségügyi Világszervezete, a WHO fennhatósága alá tartozó Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) szakvéleménye a világ legelterjedtebb növényvédő szeréről, amelynek az volt a konklúziója, hogy a szer genotoxikus (módosítja a sejtek örökítő anyagát), laboratóriumi körülmények között rákkeltő az állatokra, és potenciális rákkeltő az emberre nézve.

A szóban forgó gyomirtó a glifozát, az amerikai székhelyű Monsanto vállalat legismertebb termékének, a Roundupnak hatóanyaga, egyben üzleti modelljének alapja.

Bár a 2000-es években lejárt szabadalma, és ma már bárki gyárthatja, mintegy 750 termék alkotórésze; 1974-ben, piacra kerülésekor évi 3.200 tonnát használtak belőle, 40 évvel később évi 825.000 tonnát. Ez a volumennövekedés nagyrészt azzal függ össze, hogy a molekulát toleráló, genetikusan módosított vetőmagok kísérőterméke, de olyan országokban is használják, így hazánkban is, ahol nincs GMO-termelés...

AZ OROSZOK SEM ÉRTIK, MITŐL VAN EKKORA BEFOLYÁSA SOROSNAK A VILÁGRA - NEMZETKÖZI LAPSZEMLE

KLUBRÁDIÓ 92,9 MHz
Szerző: Klubrádió/Csernyánszky Judit
2017.06.08.


2014 óta megduplázódott a Szerbiából kivándorlók száma, s az utóbbi időben a célországok között már Magyarország is ott van.

A Vajdaság Ma délvidék hírportál arról tájékoztat, hogy Szerbia az elmúlt két évtizedben amúgy is csúcstartó volt a régióban a kivándorlás tekintetében. A legfrissebb összegzés a 2014-es, amelyik 300 ezer kivándorlót számlált, ellenben az is tudható, 2004 és 2013 között évente átlagosan 26 ezren emigráltak, ez a szám három éve 58 ezerre emelkedett. A fiatalok és az értelmiségiek hagyják el az országot, de egyre több a közép-korosztálybéli is. Magyarkanizsán a YOUMIG projekt keretében tartottak egy konferenciát a hét elején, amikor elhangzott, hogy egyre intenzívebb a fiatalok migrációja a Duna régióban, a legkedveltebb célországok: Németország, Franciaország, Ausztria és az utóbbi időben Magyarország. Az Európai Unió Interreg elnevezésű programjából 2,7 millió eurót különített el a YOUMIG projektre, és a fő partnerek között a magyar KSH is szerepel. Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa polgármestere keresi a módját annak, miként kellene motiválni a fiatalokat és meggyőzni őket arról, hogy ott maradjanak.

Sorosoztak Észak-Komáromban is - tájékoztatott a szlovákiai magyar hírportál, a Hírek. A trianoni békediktátum aláírásának évfordulós megemlékezésén, ahol Észak- és Dél-Komárom közös programot tartott, felszólalt Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő is, aki szerint most még a trianoni szerződésnél is nagyobb veszély leselkedik ránk. A brüsszeli bürokraták és Soros György ármánykodása, akik merőben más értékrendet képviselő népcsoportot akar hazánkba betelepíteni. Előhúzta a terrorista kártyát is, majd úgy fogalmazott: „Most nemcsak országunk nagy részét akarják elvenni, hanem el akarnak törölni mindent, ami nemzeti, ami a magyarságunkat jelenti – határoktól és állampolgárságtól függetlenül.

„Maffia állam: azaz miért lett Magyarország szálka Soros szemében” címmel írt hosszú elemzést az orosz kormányzati támogatásból élő Szputnyik News arról, milyen súlyos ideológiai vita alakult ki Orbán Viktor és Soros György között. Igor Psenyicsnyikov, a Stratégiai tanulmányok Orosz Intézetének elemzője Orbánnal összhangban Sorost ő is csak egy pénzügyi spekulánsnak nevezi, felteszi a kérdést: miként tud egy ember ilyen nagy befolyással lenni több országra. Hogyan tudja a saját világnézetét ráerőszakolni a világra, amelyben a globalizációt határok nélkül képzeli el. Igor Psenyicsnyikov szerint Soros nem veszi észre a helyzet iróniáját. Nevezetesen, hogy a Soros-féle liberális globalizáció eszméje ellentmond az uniós tagállamok többségi ideológiájának, akik a nemzeti szuverenitást és a nemzeti érdekeket helyezik előtérbe...

KÜLFÖLDI NYUGDÍJASOK TÍZEZREI ÉLNEK NÁLUNK, A MAGYAR KASSZÁBÓL

PÉNZCENTRUM 
Szerző: Nyíri Boglárka
2017.06.07.


Ma Magyarországon csaknem 44 ezren tartoznak azon kivételesek közé, akik valamely szociális egyezmény alapján kapják a nyugdíjukat. Bár hazánkban az állampolgárság nem számít a nyugdíjak megállapításakor, de néhány kivételes esetben magyar, ukrán, orosz vagy esetleg koszovói állampolgárok akkor is kaphatnak magyar nyugdíjat, ha nem hazánkban szerezték meg a hozzá szükséges szolgálati éveket.

Korábbi cikkünkben már utánajártunk annak, hogy több tízezer főre tehető azon magyarok száma, akik valamelyik külföldi országba kérik a nyugdíjukat. Ez alkalommal azonban arra voltunk kíváncsiak, hány külföldi állampolgár tölti nálunk a nyugdíjas éveit és kapja az ellátást a magyar kasszából.


A kivétel erősíti a szabályt

Hazánkban a magyarok és a külföldiek ugyanolyan feltételek alapján szerezhetnek jogosultságot magyar nyugdíjra. Ebből kifolyólag a nyugdíjigazgatási szervek nem tartják külön számon az állampolgárságra vonatkozó adatokat. Akad azonban egy érdekes kivétel.

Speciális esetnek számítanak azok a nyugdíjasok, akik úgy kapnak magyar nyugdíjat, hogy nem feltétlenül hazánkban szerezték meg az ehhez szükséges szolgálati éveket. Ilyen esetekben az ellátást valamely országgal kötött kétoldalú társadalombiztosítási egyezmény alapján folyósítják.

A magyarországi nyugellátásra való jogosultság megállapítása során a külföldi állampolgárságnak csak a még jelenleg is hatályos magyar-jugoszláv és magyar-szovjet egyezmény esetében van jelentősége - válaszolta a Pénzcentrum megkeresésre az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF)

Ezeket az egyezményeket a szerződő államok saját állampolgáraik érdekében kötötték Magyarországgal. Ezen egyezmények alkalmazására - gyakorlatilag a szerződő felek szabályai szerint szerzett szolgálati időnek a nyugdíjra való jogosultsághoz történő kölcsönös figyelembe vételére - csak az egyezménnyel érintett állampolgárok esetében kerülhet sor a magyar állampolgárokkal azonos módon...


ITT OLVASHATÓ

APRÓBAN: GULYÁS ÉS A LOVAK

GONDOLATVILÁGBAN
Szerző: Andrew_s
2017.06.07.


Gulyás Márton egy videóba keverte a szélsőjobbtól az önjelölt balközépig terjedő skála szereplőit. Alkalmasint persze kellene egy igazságos választási rendszer. Ha arra várnak, hogy a hatalom önként lemond egy olyan rendszerről, ami dinasztikusan is odabetonozza a pénzcsaphoz, akkor a szereplőknek más szerre kellene átszokni. Ellenben a videó mégis alkalmas a reakciók alapján arra, hogy az egyébként is megosztott ellenzéket tovább atomizálja. A centrális hatalomnak ez elemi érdeke. Gulyás, mint rendes provokátor, ezzel igen nagy szolgálatot tett a Fidesznek.

A résztvevőkről meg a tanmese jut eszembe a ló háziasításáról. A lóról, aki azt hitte: a közös ellenség eléréséért zablával és nyereggel kedveskedő ember majd visszaadja a szabadságát a menet végén. Az eredményt ismerjük. Talán a szélsőjobbot meglovagolni akaró demokreténeknek is meg kellene fontolni. Mielőtt az egész társadalom kezdhet hozzászokni a véres zabla ízéhez.

De Gulyásnak azért gratulálhatunk a videóhoz. Legalább kijelölte a világos utat. Aki kimaradt, talán még Ember maradt.

A MÉDIA ÉS AZ MSZP ÚJ KOMMUNIKÁCIÓJA

KANADAI MAGYAR HÍRLAP ONLINE
Szerző: Zöldi László
2017.06.07.Idestova két évtizede foglalkoztat a magyar szocialisták kommunikációja, 2001-ben még egy kis könyvet is írtam róla. Feltűnt, hogy milyen gyakran cserélődtek az elnökök és az elnökségi tagok. Mire megértették, hogy mi a média, már le is váltották őket. Molnár Gyula tavaly került a pártelnöki székbe, és a kezdeti botladozások után mintha megérezte volna a nyilvánosságot. Elevenebb az arca, hatásosabb a papír nélkül előadott retorikája, mint az újdonsült vezetőtársáé, Botka Lászlóé. Nemrégiben például a kormánypárti szerkesztőségek ellen meghirdetett bojkottról kérdezték, és ezt mondta: „Ezek már nem médiák, ahogy ezt megszoktuk.” (ATV, 2017. május 17.)...

AZ EMBERI JOGOKRÓL

JÓREGGELT EURÓPA BLOG
Szerző: Benedikty Béla
2017.06.07.


"Néhány dolgot tudok mondani: Hosszabb börtönbüntetéseket fogunk kiszabni terrorizmus miatt. Megkönnyítjük a terror-gyanúsítottak kitoloncolását. És korlátozzuk a terror-gyanúsítottak szabadságát és mozgását. Ha az emberi jogi törvények ebben megakadályoznak minket, akkor megváltoztatjuk ezeket a törvényeket" - mondta May.

Na! Ez már valami. Nem sok, de egy felismerés kezdete. Hogy ugyanis meg kell változtatni a törvényeket. Azért csak a kezdet, mert az angol miniszterelnök még mindig nem érti: a hosszabb börtönbüntetésekkel meg a kitoloncolásokkal nem ér el semmit, ahogyan a terror gyanúsítottak szabadságának és mozgásának korlátozásával sem.

Két okból fogom most magamat ismételni. Egyrészt mert nem tudom megmondani, hol olvashatnának erről bármit - nem vagyok olyan nagyképű, hogy magamnak tulajdonítsam a jogi eljárás szükségességének felfedezését és leírását, nyilván sokan rájöttek már, csak én még nem olvastam sehol. Másrészt ha mégis tőlem származik a javaslat, akkor ezen a blogon keresztül valahogyan jusson el végre olyan fórumokra, ahol tenni is tudnak valamit. Mert hogy tenni kell, az nem kérdés. Íme:

A bűnhődés (a bűn ellentételezése) hatástalan ostobaságok halmaza a civilizált világ jogalkalmazásában. A büntetés az esetek legnagyobb részében nem áll arányban a bűnnel. A római jog, a Függetlenségi Nyilatkozat, a Code Napoleon és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata sem tud mit kezdeni a bűnnel, mert képtelen beismerni, hogy a törvények által meghatározott jogok körültekintő tökéletessége hajítófát nem ér a szankciók hasonlóképpen tökéletes taglalása nélkül. A nürnbergi per nem véletlenül a jogtörténet legtöbbet emlegetett, legnagyobbra tartott eseménye: talán az egyetlen a világtörténelemben, ahol legalább megkísérelték deklarálni a jónak az erőszak által felmutatott fölényét a rosszal szemben. (A Nürnberget megelőző világháború lefolyását és kimenetelét ugye nem kell taglalnom? Ugye tudják, mi lett a következménye Eden ostoba politikájának?)
Erőszakra csak erőszak lehet a válasz, illeszkedően és hatásosan megválasztott és hasonlóképpen, de mindenekelőtt időben végrehajtott erőszak.

Az alapvető tévedés az emberi jogok alkalmazásában van. Az egyszerűség kedvéért hadd tegyek ide még néhány sort a fentebb idézett bejegyzésből:

...a (norvég) náci tömeggyilkos kimosakodva, öltönyben, nyakkendőben, karlendítéssel kéri számon az emberi jogait. Tetszik csodálkozni, hogy az egyszerű, tanulatlan polgár visszaköveteli a halálbüntetést? Ilyen képekkel, ilyen ítéletekkel, a gaztetteknek ilyen következményeivel nem lehet megmagyarázni a magyar miniszterelnök szellemi színvonalán élő, egyszerű embernek azt a különben igazolható igazságot, hogy a halál nem büntetés. Így nem lehet érthetővé tenni, hogy a halálbüntetés eltörlését nem az általános emberi jogok alkalmazása indokolja. Egy tömeggyilkos, amilyen például a norvég náci kiiratkozott ugyanis az emberi fajból, ezzel együtt az embernek járó jogok sem érvényesek rá többé, ezt jó volna végre megérteni. A halálbüntetést azért kellett eltörölni, mert valahogyan rá kell kényszeríteni a büntetőjogot a megfelelő retorziók kitalálására. Hogy összeállítsák és megszövegezzék azt a büntetési módot, ami valóban elrettentő lehet. A halál és az életfogytiglan nem az.
A jogalkalmazók évszázadok óta kényelmesen hátradőlve szemlélik a dühöngő erőszakot, mert azt hiszik, a jogalkotók már mindent megtettek, ami megtehető volt, ennél tovább nincs, mert az erőszak erőszakot szül...

ORBÁN MUMUSA BUDAPEST

GÉPNARANCS 
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: zarojel.hu/Mátrai Anna
2017.06.07.


Sok mindenről tehetünk mi, fővárosiak, de arról nem, hogy Orbán egy eldugott falu és nem Budapest szülötte. Sok jó nem érhette gyerekkorában, talán ezért alakult ki benne súlyos város-, de főleg főváros-fóbia.

Ha abszolút-értékén nézzük, Orbán még büszke is lehetne arra, amit elért – mármint amire pozíciója szerint vitte –, de visszahúzza az „elnyomott parasztgyerek-komplexusa”, amivel csak ő és orvosai tudnának kezdeni valamit. Ront a helyzeten, hogy Budapest, ahová felszármazott, úton-útfélen megmutatja neki a magabiztos városlakót, aki soha nem „csodálkozott rá a négyes-hatos villamosra”, mert természetes volt a hosszú sárga, a többi bűnös hívsággal együtt.

Nagy a kontraszt, belátható. Innen eredeztethető a zsigeri gyűlölet, amit Budapest kivált a regnáló fő-közszolgából. Orbán tehát, amint hatalomra került, elérkezettnek látta az időt, hogy újra és újra „megfenyítse” utálata tárgyát. Most például – visszaélve a néptől kapott hatalmával – megvétózza a metrófelújítást.

A fentiekből egyenesen következik, hogy hiába ment Tarlós István kuncsorogni Orbán Viktorhoz, a kormány feje hajthatatlan, nem adja – hiába is fizették be a budapestiek a sokszorosát – a 3-as metró felújításához szükséges 40 milliárd forint többletköltséget.

Horváth Csaba szocialista önkormányzati képviselő szerint „ha három sikertelen tender után Orbán még mindig úgy gondolja, hogy a kormány által megítélt 137,5 milliárd forint elegendő a 3-as metró felújításához, akkor szóljon erről azoknak a kormányközeli vállalkozóknak is, akik rendszeresen felülárazzák a beruházást!”

Horváth elmondta, hogy Budapest és a budapestiek naponta 20 milliárd forintnyi adót fizetnek be az államkasszába, ezzel eleget tesznek állampolgári kötelességüknek. Nem lehet, hogy napi 500 ezer embernek az adóbefizetéséért cserébe lerohadt, kigyulladó vagy épp kinyíló ajtajú metrón kelljen utazni. Nem fordulhat elő, hogy a kormány a metró felújítása helyett elsikkassza a budapestiek pénzét!...

ITT OLVASHATÓ

MONDATOT PÉNZÉRT IS LEHET ADNI, DE BEKÖVETKEZHET, AMIT LEÍRTUNK - MEGNÉZTÜK AZ AEGON-DÍJASOKRÓL KÉSZÜLT FILMET

KÖNYVESBLOG
Szerző: konyvesblog
2017.06.07.


Az Aegon Művészeti Díjat tizenkettedik alkalommal adták át idén, Krasznahorkai László kapta Báró Wenckheim hazatér című regényéért. Az irodalmi díj szervezői évek óta elkészítenek egy izgalmas riportfilm-füzért a tízes listájuk szereplőiről, így a 2017-es győztes mellett mindenki arcot és szót kap. Az olyan irodalomkedvelőknek, mint mi, tök jó szórakozás látni, hogyan gondolkodnak kedvenc szerzőink. A tíz interjúról rövid blokkokban számolunk be, a filmet először június 8-án a Premier Kultcaféban lehet megnézni 17:30-tól. A filmet készítette: Márkus Kata, Ruszthi Zsolt és Winkler Nóra. Jönnek a bemutatott szerzők ABC-sorrendben:

ORBÁN MEG KÉR EGY KÁVÉT JÖVŐ TAVASSZAL

KOLOZSVÁRI SZALONNA BLOG
Szerző: Molnár Bálint
2017.06.07. 


Hát először is el akartam lelkendezni, de végül is minek. Hogy Rogán Antal bűnöző. Mármint lehet annak nevezni. Jogerősen. Ez persze így csak annyit jelent, hogy legközelebb nem kell az egységsugarú trolloknak a szájukba rágnom, hogy ez nem költői túlzás, vagy balliberális elhajlás, hanem a helikopterezés-letelepedésikötvényezés-feltalálás-bűnözőkkel üzletelés és egyéb disznóságok spiráljába került bűnözőnek papírja van róla, hogy lehet annak becézni, ami. Akkor is, ha ez Polt Pétert a legkevésbé sem hatotta meg eddig sem, és ezután sem fogja, és önmagában semmit nem tesz hozzá ahhoz, hogy jobb hely legyen ez az ország.

Viszont ez az ország úgy egyébként sem nagyon tarthat számot arra, hogy belátható időn belül jobb hely legyen, és most kivételesen ez nem a Fideszről, nem Rogán Bűnöző Antalról és még csak nem is azokról jutott eszembe, akik egy bűnözőkből álló, strómanokkal körbesáncolt pártot juttattak már kétszer, és készülnek zsinórban harmadszor is hatalomra juttatni.

Hanem arról a számomra már megint teljesen értelmezhetetlen vergődésről, ami a másik oldalon zajlik Gyurcsány Ferenc és Botka László, a DK és az MSZP, de leginkább Gyurcsány Túlmozgásos Ferenc részvételével. Az összefogjunk, ne fogjunk, összefogunk, nem fogunk szappanopera már számos epizóddal megörvendeztetett minket a közelmúltban (az előző részek tartalmát ITT lehet elolvasni). Most ott tart a történet, hogy Gyurcsány Ferenc levelét megírta Botka Lászlónak, de állítólag elküldte Molnár Gyulának, Hiller Istvánnak és Tóth Bertalannak is. Zárójel: Botka már hónapokkal ezelőtt világossá tette, hogy semmiféle olyan együttműködést nem tud elképzelni, amelynek része Gyurcsány Ferenc. Aki tehertételt jelent és ott a helye, ahol egyébként Orbán Viktornak is. A süllyesztőben.

Az egyszemélyes DK viszont nem adta fel, telefonon is hívta Botkát, lakossági fórumain (amelyeknek összetétele kísértetiesen hasonlít a Fidesz gyűlöletszeánszainak hallgatóságáéhoz) beszólogatott-üzengetett Botkának, most pedig pünkösdi levelét úgy hozta nyilvánosságra, hogy a címzettek állítólag még meg sem kapták, nem hogy reagálni tudtak volna rá. Itt a dagályos, indokolatlanul terjedelmes levél, amit tényleg: minek kellett elküldeni, ha amúgyis a Facebookon landolt?...


MEDVE A BŐRÉBEN

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2017.06.08.


Azt tudjuk a görög-latin kultúrával rendelkező Németh Rezsitől, hogy Soros György „nem fér a bőrében”. Ezen a hibán a FB baráti köre kacagva élcelődött, ami gonoszság miatt tanárosan meg kell rónom őket, ne tegyék. Könnyű fennhéjazva lenézni Rezsi bácsit, de ez a tévesztés, amellyel az inessivusi helymeghatározást az elativusival keverik, és ötödikben úgy verik a leendő közmunkások fejébe, hogy hol kérdésre ban-, ben, hovára meg ba-, be- toldalékot kap a lexika, gyakoribb, mint hinnék.

Emiatt imbecillisnek, netán debilisnek tartani őt súlyos tévedés, amikor pedig idióta. Igaz, erre a nyelvhasználat alapján akkor lelnénk konkrét igazolást, ha írásbeli munkásságát ismerhetnénk, ilyen azonban nincsen neki. Ha például hiátustöltő hangokat használna, és mondjuk, ezt úgy vetné papírra, hogy hijátus, az már bizonyság lenne – legalábbis a nyelvtudomány tapasztalatai szerint – a retardáltságra. De lehetne demencia is, ha jobban belegondolunk abba, hogy már nem tüzes ifjú vizsgálatunk tárgya, s egyben alanya.

Mindenféle migránsok állítják, hogy a magyar kurva nehéz nyelv, és ebben igazuk is van. Ez már Schmitt ’álamelnök úr mókás bejegyzései után is kiderült, amiből arra a megállapításra juthatunk, hogy a mély-, és igazmagyarok nem igazán forgatják a Bencédy-Fábián-Rácz-Velcsovné szerzőnégyes „A mai magyar nyelv„ című alapművét, az ilyen gyönyöröket meghagyják a romkocsmák mélyében részegeskedő bölcsészeknek, akik viszont annyit is érnek. Az ilyen alakokra egyáltalán semmi szükség nincsen a munka alapú társadalomban, meg különben is ott van a rovásírás.

Viszont mindazok után, hogy mindenféle portálok hírül adták, egyre több medvét láthatni a rezsim kedvelt játszóhelyén, ahol nyári egyetemeket vagy mi a szart tartanak, Rezsi bácsi ennyit bírt kinyögni: “A Soros-média nekiment Tusványosnak is.”, majd óvó féltését azzal egészítette ki, hogy “Én a medvékkel és a székelyekkel vagyok!”. Nos, ekkor a doktor bácsi elővette a szetoszkópját, meg belevilágított a beteg szemébe, hogy a feje mélyén megtalálhassa a zavar igazi okát, mert mindezek után teljesen egyértelmű, igen nagy a baj...

KÉT HÓNAPPAL A LEX CEU ELFOGADÁSA UTÁN SEM TUDJUK, MI LESZ AZ EGYETEM SORSA

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: PAP SZILÁRD ISTVÁN
2017.06.07.


Több mint féltucat kisebb-nagyobb tüntetés, rég tapasztalt hazai és nemzetközi kiállás, a demokratikus világ szinte összes elképzelhető bizottságának, testületének és ügynökségének nyilatkozata, egy Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás és az Európai Parlament által élesített 7-es cikkely után sem tudjuk, mi fog történni a CEU-val. Az országgyűlés április 4-én fogadta el a felsőoktatási törvény módosítását, amely a Közép-Európai Egyetem működését lehetetlenítené el, mi pedig összegyűjtöttük, hol is állunk most.

A CEU folytatja az oktató- és kutatómunkát és elkezd felkészülni a 2017 szeptemberében kezdődő új tanévre – ezt az egyetem rektora, Michael Ignatieff jelentette be múlt kedden. Más választási lehetősége nagyon nincs is, hiszen amit eddig lehetett, azt elkövette az intézmény megvédése érdekében, de a labda továbbra is a kormány térfelén pattog.

Ignatieff azt is elmondta, megtörtént a kapcsolatfelvétel New York állam kormányzója és a magyar vezetés között annak érdekében, hogy létrejöjjön a törvénymódosítás által előírt államközi megegyezés, amely lehetővé teszi az amerikai alapítású CEU budapesti működését. A rektor szerint ez optimizmusra ad okot, de azt is elmondta, hogy az egyetem nem részese ezeknek a tárgyalásoknak, így kevés ráhatása van a tárgyalásokra...

TÖBB KELL AHHOZ, HOGY FARKAS FLÓRI KIESSEN A PIKSZISBŐL

TÉNYTÁR BLOG
Szerző: Ténytár
2017.06.07.


Farkas Flórián inkább hírhedt, mint híres, ugyanis nevéhez a romák kárára elkövetett költségvetési csalás tapad. Rengeteg pénz tűnt el, miközben alig juttattak romát munkához. Havi egymilliót keresett, miközben szerepel a parlamentből legtöbbet hiányzó képviselők listáján, és nem tudni, csinált-e egyáltalán bármi érdemlegeset. Ennek ellenére a Fidesz mégis választási szövetséget újított a Lungo Drommal, ám az esemény időpontjának változásáról elfelejtették értesíteni a sajtót.  A Farkas nevéhez főződő roma szervezetet közben nagy számban hagyják el a jóérzésű cigány emberek.

Csalások
Farkas Flórián – azon túl, hogy a Lungo Drom elnöke – fideszes parlamenti képviselő és miniszterelnöki biztos. Ám a legnagyobb „hírnevet” az ÖRO és a Híd a munka világába foglalkoztatási szövetkezet elnökeként szerezte, mivel egymást érték a személyével összefüggésbe hozható botrányok.
2015-ben kiderült, hogy miközben egyetlen hátrányos helyzetű romát sem juttattak munkához, több milliárd forintot tüntettek el.  Alapítottak viszont fiktív megyei irodákat, amelyekben roma önkormányzati képviselők több százezres havi fizetéseket vettek fel a semmiért.
Az ügyben a NAV költségvetési csalás gyanúja miatt indított vizsgálatot a szabálytalanul elköltött 1,6 milliárd forint miatt. Később megtették a feljelentést is. Az ORÖ-nél történtek miatt már fél tucat nyomozás zajlik hivatali vesztegetés, hűtlen kezelés, közokirat-hamisítás és költségvetési csalás gyanújával. Ráadásul az európai csalás elleni hivatal is vizsgálódik az Országos Roma Önkormányzatnál, mivel uniós pénzről van szó. Tavaly júniusban meghallgatásra hívták be Farkas Flóriánt az OLAF  budapesti koordinációs irodájába, de a  miniszterelnöki megbízott a kijelölt időpontban nem jelent meg. 
Az sem teljesen világos, hogy havi egymilliós fizetésért Farkas Flórián mi érdemlegeset csinált. Az viszont tudható, hogy a parlamentből legtöbbet hiányzó képviselők listáján szerepel, és az is, hogy az érettségije körül zűrök vannak.
Úgy tűnt, a Fidesznél kitelt az ideje. Lázár János például úgy fogalmazott vele kapcsolatban, hogy „megy a lecsóba”, a Nemzetgazdasági Minisztérium pedig visszakövetelt 1,6 milliárd forintot a szabálytalan pénzfelhasználások miatt...

NEM HASZNÁLT, SŐT NEM LÉTEZŐ SZELLEMIRODÁKAT SZÁMOL EL KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉBEN SZÁMOS EP-KÉPVISELŐ

ÁTLÁTSZÓ BLOG
Szerző: Erdélyi Katalin - D. Tóth Balázs
2017.06.08.


Az Európai Parlament (EP) minden képviselője havi 4.342 eurót kap általános költségtérítésként, főleg arra célra, hogy irodát tarthasson fent hazájában. Ám egy újságírói kutatás most azt találta, hogy 249 EP-képviselőnek vagy egyáltalán nincs, vagy nem fellelhető az EP felé ily módon elszámolt irodája. A vizsgálódó európai újságíróknak a 748 jelenlegi EP-képviselő közül mindössze 133 árulta el, hogy mennyit költ irodabérlésre.

Member of European Parliament, MEP (az Európai Parlament képviselője, EP-képviselő) – innen származik a képviselői költségelszámolások után kutakodó összeurópai újságírói projekt elnevezése, a MEP Project, amelyben az Átlátszó is részt vesz.

Az összes EP-képviselőt megillető úgynevezett General Expenditure Allowance (GEA), vagyis az “általános költségtérítés” évente nagyjából 40 millió eurójába kerül az Európai Uniónak. A juttatás egyik nevesített célja az, hogy a tagállamokban irodákat béreljenek belőle, ám az újságírói kutakodásból most az derült ki, hogy számos EP-képviselő ezt a tételt rendkívül kreatívan könyveli...

AZ ELSŐ ÁRUHÁZAK PESTEN

TÖRI MÁSKÉPP BLOG
Szerző: Mokaszin
2017.06.07.


A plázák világában nehéz elképzelni, hogy mekkora változást hozott az emberek életében, amikor a kisboltok és bazárok mellett megjelentek az első áruházak Pesten. A kortársak számára az áruház csillogó-villogó világa a mennyországnak számított, és még azt is feledtette a vásárlókkal, hogy itt nem lehetett többé alkudni, és a frissen vásárolt konfekcióruha a másnapi színházi előadáson visszaköszönhetett a szomszéd páholyból.

Aki látta a Mr. Selfridge című filmet, ami az egyik első londoni áruház születéséről szól, annak lehet némi fogalma arról, hogyan nézett ki egy 20. század eleji áruház. Pompa, csillogás, korábban elképzelhetetlen áruválaszték egy helyen. Halkan surranó udvarias eladók, lakószobára emlékeztető "próbafülkék", gyönyörű csillárok, csillogó vitrinek, luxustermékek. Nos, ilyen volt egy londoni vagy párizsi áruház. Ehhez képest a pesti áruházak kicsit megkésve és jóval szerényebb körülmények között jöttek létre, és nem is ugyanazt a középosztályt, hanem inkább a kispolgárság igényeit kezdték el kiszolgálni. Merthogy az arisztokratáink továbbra is Bécsbe jártak vásárolni, saját varrónővel varratták az egyedi, luxuskivitelű ruhatárukat, és még véletlenül sem merült fel bennük, hogy a pesti polgárral vegyülve betegyék a lábukat egy áruházba.

Holzer Simon Divatháza

Az első igazi pesti áruházat 1896-ban nyitotta Holzer Simon a Kossuth Lajos utca 9-ben, és női- és gyermekruhákat árusítottak. Az áruház a névadó család kicsiny szabóságából nőtt nagyra. Persze a szabóság képtelen lett volna akkora tőkét kitermelni, ami elegendő lett volna egy új, modern áruház megépítéséhez. Az történt, hogy a fővárosi tanács az Erzsébet tér építése miatt kisajátította a család itt álló épületét, és a kárpótlásként adott pénz már elegendő volt az áruház megnyitására. Az új bolt nem csak a szokatlanul nagy méretével érdemelte ki az áruház nevet, hanem azzal is, hogy választékos berendezése volt, óriási árukínálata (csak készruház lehetett kapni, amit az üzletben 600-800 szabó állított elő), hanem gyönyörű enteriőrje is. A belső tér a korabeli nagypolgári lakás szalonjait idézte, és itt működött az első nyilvános telefon is. Nyilvánvaló volt, hogy Holzer a módos középosztályt célozta meg, ami azért is volt érdekes, mert a századfordulón a felső rétegek nőtagjai rangon alulinak találták a konfekcióméretet, és exkluzív szalonokban varratták a toalettjeiket.

Holzer boltja nyugati értelemben valójában nem számított igazi áruháznak, hiszen nem volt teljes az árukínálata, így tulajdonosai inkább a Divatház névvel illették. Az első, valóban áruháznak számító üzlet az 1911-ben nyíló Párisi Áruház volt...


ITT OLVASHATÓ

EGYÜTT LEGEL A FARKAS A BÁRÁNNYAL

PUPU BLOGJA
Szerző: PuPu
2017.06.07.


Gyurcsány levelet írt a szocialistáknak, a szocialisták bunkóskodtak egyet, ezenközben Gulyás Mártonnak sikerült egy táborba terelni a birkát a farkassal, majd az akol lakói ultimátumot adtak Orbánnak, ő meg majd kis lóvét lök a nyuggereknek, hiszen megigérte Bözsi néninek.
A Magyar Párthomokozóban csendesen játszanak a gyerekek, kelj ki pipiske...
Nem mondom, érdekes lenne ez a játék egy demokráciában, de a jelenlegi helyzetben ostoba és szánalmas.
Emellett mégiscsak vérfagyasztó, hogy a társadalom hosszú idő óta első ésszerű önvédelmi reflexét éppen egy túlmozgásos, exhibicionista aktivistának sikerült előcsalogatni, habár abban azért erősen kételkedem, hogy a mezei választó lelkesen támogatni fogja ezt a harcot.
Ő nem is igen érti, mi is a baj a választásokkal, hiszen ott az urna, és egyelőre még csak a szavazata és nem a hamvai vannak benne...

Lehetne persze azt mondani, hogy a magyar társadalom a szocializmus vérzivataros esztendei alatt elveszítette politizálásra alkalmas fiait, én mégis inkább úgy vélem, hogy a rendszerváltással a gyenge emberi minőség került felszínre, és azok a tisztességes emberek, akikben természetes késztetés volt a közéletben való részvételre. visszahúzódtak.
Tették ezt azért, mert a helyzetet úgy élték meg, mint a társadalom hálátlanságát, mellyel a jobbítására irányuló törekvéseiket büntette, mikor megrágalmazta múltjukat és fenyegette egzisztenciájukat.
Gyermekeik pedig látták apáik sorsát, és nem kívánták maguknak ugyanezt.
Közben huszonöt év populista agymosása is meghozta eredményét, az emberek elszakadtak a realitásoktól, a céljaik sem kötődtek már egmáshoz, a társadalom atomizálódott és tagjai csak egyéni sorsukkal törődtek az ősi "kaparj kurta, neked is jut!" elv alapján.
Ha megnézzük, hogy milyen figurák kerültek elő és arattak sikert, hát az ember csak elszörnyed, és még nincs vége a folyamatnak, hiszen mást se látni, csak azt, hogy a politikusok demokráciát kiáltanak, de közben bolsevik elveket követve népboldogítanának.
És ez már egy tisztességes szint, mert vannak közöttük, akik csak magukat boldogítanák, önmagukkal illusztrálva, hogy "a pénz nem boldogít" - téves megállapítás...

BUDAPEST, VARSÓ ÉS PRÁGA A TACCSVONALON KÖT KI, HA LÉTREJÖN A KÉTSEBESSÉGES EURÓPA - SZELESTEY LAJOS NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: Szelestey
2017.06.08.


- Az Amnesty International vezetője szerint világszerte csak a tekintélyelvű erős embereket tüzeli, ha 

Theresa May olyanokat mond, hogy a terrorizmus megfékezésére korlátozni kell az emberi jogokat

- Fokozhatja az ellentéteket a V4-kel, ha az EU kemény magja elmélyíti az integrációt

- Orbán nagy barátja semmilyen megértést nem tanúsít a menedékkérők elutasítása ügyében

- A Bizottság már a jövő héten megindíthatja a büntető eljárást Magyarország és a többi jó firma ellen a kvótadöntés elszabotálása miatt

- A Sorosról terjesztett szélsőjobbos összeesküvés-teória páratlan ökörség

- A béremeléseket nem lehet elszakítani a termelékenység alakulásától, ezt hamarosan Magyarország is megtapasztalhatja

Reuters

Az Amnesty International vezetője gyalázatosnak nevezte, hogy a brit kormányfő a terror elleni harcra hivatkozva kész gyengíteni az emberi jogok védelmét. Mint mondta, a szándék kinyilvánítása ajándék a világ autokrata erős embereinek. Shetty szerint a civilizált társadalmakban növelik a biztonságot, ha védik az emberi jogokat. Ellenben fennáll a veszély, hogy a korlátozásokat átveszik bizonyos rendőrállamokban, amelyek egyébként is azt mondogatják, hogy a britek, amerikaiak vagy a franciák csak ne szónokoljanak nekik az emberi jogokról. A nemzetközi jogvédő szervezet első embere hozzátette, hogy az utóbbi években olyan országokban érvényesül a megosztás politikája, mint az USA, Magyarország, Törökország, a Fülöp-szigetek vagy India. Az érintett politikusok manipulatív céllal bűnbakként használnak bizonyos csoportokat, lásd a menekülteket vagy a muzulmánokat, az emberi jogok pedig szabadesésre váltanak. Vagyis veszélyes és ismeretlen vizeken halad a világ, mivel úgy állítják be az emberi jogokat, mint ami elit és liberális, nem a tömegeknek való.

Economist

A hetilap elemző részlege úgy ítéli meg, hogy a többsebességes Európa elmélyítheti a törésvonalakat a Visegrádi csoporttal, amely Macron győzelme után egyébként is óvatosan figyeli a nagyobb európai együttműködést előirányzó elképzeléseket. Mindenesetre ha valóra válik a terv, akkor a partvonalra kerülnek olyan nemzetek, mint a magyarok, a lengyelek és a csehek, akik még közép távon sem kívánnak csatlakozni az euróövezethez. A fokozott integráció isten ellen való vétségnek számítana az illiberális lengyel és magyar kormány számára, mert ők inkább korlátoznák Brüsszel hatáskörét. Leginkább az egységes piacot tartanák meg, no meg a szerkezeti alapból kapott támogatásokat. A két országnak van miért aggódnia, mert francia választás után határozottabb formában vetődhet fel a jogállam kérdése. Magyarországra egyébként is mind nagyobb nyomás nehezedik a menedékkérők őrizetbe vétele, a CEU és a civilek elleni fellépés miatt.

De hogy a vita eljut-e a szankciókig, az bizonytalan, hiszen a lengyel fél minden bizonnyal megvétózná a magyar szavazati jogok felfüggesztését. Ám szó lehet a támogatások megvonásáról is. Ha késik vagy leáll e pénzek kifizetése, az újból visszafogná a beruházásokat és érzelmileg is rosszul hatna. A magyar és a lengyel vezetés ugyan politikája alapkövének tekinti az unióval vívott harcot, a Brüsszel-ellenes retorikát, ám aggódik amiatt, hogy netán odalesznek a tagsággal járó előnyök, így legfőbbképpen a szubvenciók. Ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy az EU lépéseket tesz a visegrádi négyek ellen. Macron várhatóan csak töredékét tudja elérni mindannak, amit szeretne. A Bizottság a jelek szerint nem kívánja kiélezni a helyzetet...

NEKROLÓG - JÓKAI ANNA

TÖRÖK MONIKA BLOGJA
Szerző: Török Monika
2017.06.06.


Anyám varrónő volt, egy Nagymező utcai szalont vezetett, szemben az Operettszínházzal. 
Nagyjából mindenki hozzá járt varratni a művészvilágból, aki valamit is adott magára.
Nem tudom, azért-e, mert jó volt, vagy azért, mert elegáns helyen volt a szalon.
Jókai Anna is hozzá járt.
Anyám néha kapott tőle egy-egy ajándékkötetet a frissekből.
Anyám, bár "csak" varrónő volt, igen olvasott és művelt ember volt.
Azt mondta, hogy olvasd csak el te is, kislányom, aztán alkoss róla magadnak véleményt, legfeljebb majd beszélgetünk róla.
A beszélgetéseink vége mindig az volt, hogy másnak azért nem ajánljuk.
Nem volt jó ember, láttam, hogy beszél anyámmal, az egyszerű varrónővel. Meg minden más "alkalmazottal". 
Nem volt jó író, ezt már mint szakmabeli mondom.
A Kádár-rendszer tette ikonikus írónővé, és elég hamar megtanulta, hogyan kell hálásnak lennie. Mármint nem anyám, hanem Jókai Anna tanulta meg, készségszintig.
Ez a készség elkísérte a továbbiakban.
Gyakorlatilag nem lehetett volna olyan rendszer, amelyiknek ne bókolt volna.
Ez alkat kérdése.
Ehhez nem kell írónak lenni.
De azért valamilyen összefüggés mégiscsak lehet, hiszen egy emberben összpontosult a középszarnál kicsit gyengébb írói véna és az elvtelenség.
Mindig vacak, ha meghal valaki - nyilván fáj a családnak. Őket sajnálom emberileg. Irodalmilag viszont semmit nem veszítettek.
És azt is belátom, hogy senki nem ilyen nekrológra vágyik.
Hát, ezért rendesen meg kellett dolgoznia Jókai Annának.
Ezt az egyet tökéletesen teljesítette.


ITT OLVASHATÓ