2023. február 10., péntek

VISSZAJÁTSZÁS: BUDAPEST OSTROMA 75 ÉV TÁVLATÁBÓL - MŰHELYKONFERENCIA 2020

HADTÖRTÉNETI MÚZEUM
Szerzők: lásd lentebb
2020.02.08.2020. február 8-án a Hadtörténelmi Délutánok sorozat keretében 2020. február 08-án "Budapest ostroma 75 év távlatából - Kutatási módszerek, eredmények és vitás kérdések a hadtörténelem területén" címmel műhelykonferencia került megrendezésre a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban.

A rendezvényen az alábbi előadások hangzottak el: 

00:00 Ravasz István: A budapesti csata magyar szakirodalma 1994-ig 

23:17 Ungváry Krisztián: Egy csata sorsokon keresztül. Biográfiai lehetőségek Budapest ostromának kutatására. 

44:27 Nagy Balázs Albert: Egy új forrás és új kutatás 

1:15:22 Miklós Tamás: Az 1945. február 11-ei kitörés magyar szemszögből. Bocz Géza hadnagy naplójának bemutatása és összevetése más korabeli forrásokkal. 

1:41:08 Tóth Gábor: Naplók és naplóírók Budapest ostromából. 

2:07:00 Ványai Márton: A szovjet propaganda alkonya. A Vörös Hadsereg tevékenységének kutatása Budapest ostromával és a kitörési kísérlettel kapcsolatban. 

2:34:13 Számvéber Norbert: Harc Budapestért, avagy források, kutatások és kutat ásók 

3:00:25 Az előadások után kerekasztal-beszélgetésre került sor a megjelent érdeklődők bevonásával.


Lásd még:AZ ÉLET ÉS IRODALOM 2023/6. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2023.02.10.


P U B L I C I S Z T I K A Napjainkban a járadék típusú jövedelem mint önálló politikai gazdaságtani kategória visszakerült a közgazdasági elemzésekbe. Fontossá vált az az angol klasszikusoktól (is) eredeztetett felismerés, hogy a járadék jellegű jövedelmek dinamikus növekedése megbontja az elsődleges jövedelmek szerkezetét és jóléti veszteséget okoz. Cikkem kiindulópontja David Ricardónak (1772–1823), az angol politikai gazdaságtan meghatározó tekintélyének adóincidencia-elemzése. (Életéről részletesen Madarász Aladár ír David Ricardo című munkájában [2017].) A járadék-, profit- és munkabéradók gazdasági hatását sorra véve úgy ítélte meg, hogy egyedül a földjáradékra mint valós teljesítménnyel nem lefedett jövedelemre kivetett adó nem járna gazdaságihatékonyság-vesztéssel. Az „egyetlen adó” tétele fiziokrata örökség volt. Ennek az elfeledett szálnak felidézésére is teszek kísérletet.Tovább

A szerző további cikkei


Váncsa István
Csont se lesz


„Csomagolok: műanyag vödör, sátorlap, honvédségi kanálkészlet, szerszámok, burkolóanyagok, szerelvények és hasonlók. Viszem magammal mind. Kórházba megyek, nem is először, tehát pontosan tudom, mire lesz szükség. Vödör azért kell, mert a kórterem plafonjáról folyton csöpög lefelé valami. Ez a valami – szagáról ítélve legalábbis – nem az égből jön, veteményeskertben direkt hasznos volna, éjjeliszekrény előtt kevésbé az, fölkel az ember, megcsúszik a trágyalétől síkos kövön, beveri a fejét a vaságy valamelyik szögletébe, annyi. Ezt kikerülendő vödörben fogjuk fel az áldást, a vödröt rendszeresen ürítjük, környezetünk messzemenően higiénikus lesz, ha nem is igazán szagtalan. (…) Elrakom a nagy svédkulcsot, a többit csak egy pillantással ellenőrzöm: tartalék biztosítékok, szögek, facsavarok, sósav, csemperagasztó, viharlámpa, zsineg, szekerce, gumicsizma, patkányméreg, túlélőkés, Neomagnol, gyertya, gyufa, rovarirtó, amire egy profi betegnek szüksége lehet, mind együtt van.”

A szöveget, amelyből a föntebbi idézet származik, huszonhét évvel ezelőtt írtam, 1996 májusában jelent meg ugyanitt, az első oldalon. Az ispotály, ahová bevonulni készülődtem, a Szabolcs utcai kórház volt, melyet a két világháború között Budapest egyik legrangosabb egészségügyi intézményeként tartottak számon, a fenti szöveg megjelenésekor pedig Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem néven tisztelhettük. 2007-ben megszűnt.Tovább

A szerző további cikkei

Marosán György
Beteljesült az átok

Érdekes idők következnek

A szerző további cikkei

Szűcs R. Gábor
Út a pokolba

A kínai beruházások tanulságai – Montenegró példája

„[A] kínaiakkal való üzletelés komoly veszélyeket rejt magában. A kínai befektetésektől való túlzott függés, főleg átgondolatlan gazdaságpolitikával, netalán korrupt politikai elittel kiegészítve generációkra adósíthatja el az államot” – írja Csapó Dániel és Re­mé­nyi Péter a Kína térnyerése a nyugat-balkáni országokban című ta­nul­mányában.

F E U I L L E T O N

Sarbu Aladár
Közép- és kelet-európai szál az Átokföldjében

I R O D A L O M

Tamás Zsuzsa
Zero waste


Eltelik húsz év, és Juli, aki a szíve mélyén úgy érezte, tulajdonképpen megérdemelte azokat a gesztenyéket, például azért, mert kezdetektől képtelen volt élvezni a júniusi vidám osztálykirándulásokat, most egy kocsmában ül, úgynevezett előszilveszteren. Sejthetjük: általában nemigen élvezi a vidám előszilvesztereket, de közel a harminchoz legalább próbálkozik, hátha. Most épp nincs könnyű dolga, egész este kerülgetik egymást a volt pasijával, akivel nem mentek szét annyira rég, hogy ennek a kerülgetésnek ne lenne némi héjanászjellege. Amikor ez a volt pasi végre nem alakoskodik tovább és leül Juli mellé, Juli azt reméli, talán ez lesz az a pillanat, amikor az események új irányt vesznek. Talán van remény. És akkor, kopp, célba ér egy beszólás.Tovább

A szerző további cikkei

Berta Ádám
Tóni kutyái


Ma az lesz, hogy nem szólalok meg.

Már tegnap eldöntöttem, szóltam is előre Katának, hogy ez lesz. Aztán lefekvés a szokott időben, álomtalan alvás, ébredés a mobil berregésére. Megnézem a kijelzőt, hunyorgok. Összefolynak a betűk. Várok egy-két percet, aztán újra a szemem elé teszem. Most már el tudom olvasni, az van ráírva, szerda. Reggel van, és még mindig a fejemben jár a tegnapi terv. Kifundáltam, hogy egész nap nem szólok egy szót se.

Kutatni kezdek az agyamban. Mi okom lehetett rá? Mire jó ez?

Félek a bénultságtól, talán ezzel függ össze. A bénultság erejét, a bénító lendülethiányt próbálom olyasmivel ellensúlyozni, amit én szabályozok? Évekkel ezelőtt érezni kezdtem, hogy a bénultság mindennél hatalmasabb. És az érzés azóta csak fokozódott. Néha pár hétig lappang, de egészen sosem tűnik el.Tovább

A szerző további cikkei

Tóth Vivien
Tizenöt méter


Betérek a kínaiba, rögtön a kosár után nyúlok, a kocsimat a bejáratnál hagyom, ahogy szoktam. Ránézek a falon az órára, sietnem kell, már dél. Egykor kezdődik a tévében a kedvenc műsorunk, valami táncos francnak az ismétlése. Az unokáim mindig mondják, hogy éppen ki van a táncparketten, melyik híresség, de én egyet sem ismerek, pedig mindig olvasom a tv-újságot. Járom a sorokat, de nem találom, amit keresek. Odamegyek az eladóhoz, vele nem félek beszélni. Ő nehezen beszél, én meg halkan, valahogy mégis megértjük egymást. Ékszertisztítót keresek. Nincsen. Biztos nincs? Nem. Akkor valami más helyette? Felemi a Domestost, rázom a fejem, közben nevetek, hogy az nem jó. Túl erős. Mutatom a gyűrűmet, hogy kicsit koszos, azt szeretném szebbé tenni.Tovább

A szerző további cikkei

Lévai Júlia Míra
Lepedőt a proszektúrára


Kingának mindig jólesett, hogy a férje olyannak látja őt, mint akivel minden bút, bánatot meg lehet osztani, így most is felderül az arca. Belekerül hát egy kis bujkáló mosoly a hangjába, amikor mesélni kezdi Miklósnak, hogy képzelje csak el: egy idő után önkéntelenül átállt a háborgók oldalára. Minél inkább szidta őket a doktor, ő annál erősebben át tudta élni az igazságukat. A végén már maga is azt gondolta, hogy amikor az embernek amúgy is van elég baja, ne osztogasson neki még a kórház is feladatot! Végtére nem azért fizeti egész évben az egészségügyi járulékot, vagy mi a fenének hívják, hogy még a takarókról is neki kelljen gondoskodnia, hát nem igaz?Tovább

A szerző további cikkei

Kürti László
Babarózsa


Külön művészet jól választani a székhez bútorszövetet, az aranylóan fonákmintának kinéző bordós, ezüstös csíkokat aranyszálak szövik át, folyóméterárban egy kárpitostól rendelem, de a munkát egy harmadik szaki, spéci kárpitos vállalta végül. Külön-külön kifizetve is egy kisebb vagyon, de így együtt végképp elgondolkodom, hogy nem érte volna-e meg venni újat, vagy megkímélt hagyatékból licitálni össze egy garnitúrát a netről.

Az ember mégis ragaszkodik a saját gondolataihoz, úgy értve, a bútorok megformálják az agyat meg a lelked hullámait, amennyiben nem a kínaiaktól vásárolod össze az életed. Gázolajszagú konfekciók világában kellene élnem, pléhhodályokban vásárolni, kínálkozó örök akciós termékek között válogatva, cserélni ugyanolyanra, ami elmállott, elkopott.Tovább

A szerző további cikkei

Mesterházy Balázs
ugyanúgy nem


Sopsits Árpád

Payer Imre
Egy zsoldos monológja

Payer Imre
Az utazás

Payer Imre

K R I T I K A 

Csehy Zoltán
Orlando, Bambi, Patroklosz


Nem lövöm fejbe magam. 11 kortárs amerikai költő. Szerkesztette Gerevich András. Petőfi Kulturális Ügynökség, Budapest, 2022, 176 oldal, ármegjelölés nélkül

Tizenegy költő, tizenegy fordító: remek szerkesztői ötlet (a könyvet Gerevich András jegyzi), az azonosulások, affinitások sokfélesége ösztönösen megőrzi az egyedi hangokat. Egy ilyen „megosztott” kötet nem kíván egyetlen fordító-kaméleont, és természetesen kamatoztatja a változatos hangok energiatöbbletét. Az alkotók száma ideális, hiszen lehetőséget kínál az elmélyülésre, portréalkotásra. Ellenpéldának a sorozat szlovák költészetet bemutató antológiáját hozhatnánk fel, mely közel ugyanennyi oldalon 41 szerzőt villant fel, ráadásul ezek jelentős hányada a részletek alapján vagy műkedvelőnek tűnik (az is), vagy „ennyiből” egyszerűen megítélhetetlen.

2021-ben már jelent meg egy Kortárs amerikai költészet és próza alcímű antológia Domokos Johanna válogatásában és Gyukics Gábor fordításában (Viselnéd a szemem), vannak átfedések is, például Natasha Trethewey vagy Tracy K. Smith versei itt is, ott is szerepelnek, s akadnak olyan darabok is, melyeknek két magyar fordításuk is van. Az olvasó kedvére bogarászhat.Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Andócs Zoltán. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

A szerző további cikkei

Hegedűs Claudia
Ex libris


Colum McCann: Levelek egy ifjú íróhoz
James Joyce: Stephen Hero
Paul Auster: A magány feltalálása
Claire-Louise Bennett: Tó

A szerző további cikkei

Bakó Sára
Forog a kaleidoszkóp


Péntek Orsolya: Vénusz jegyében. Kalligram Kiadó, Budapest, 2022, 352 oldal, 4990 Ft

A különböző idősíkok egyszer a krónikák, máskor a mesék nyelvén szólalnak meg, helyenként a „város szája” beszél, de olyan is előfordul, hogy a szereplők gondolataiba nyerhetünk betekintést. Egy ennyire szerteágazó regényvilág megalkotása nem kockázatmentes vállalkozás, Péntek azonban mind nyelvileg, mind a cselekményt illetően talál olyan elemeket, amelyek képesek koherenssé tenni a művet. Az egész szöveget erőteljes érzékiség járja át, az ábrázolt terek ízekből, színekből, szagokból tevődnek össze: a szőlőszemekben tükröződő égbolt, a rózsa illata állandóságot teremt az időben. Szintén kontinuitást képez a visszatérő családi szál, a kelta Ulpia Ruca kék szemű leszármazottai ugyanis minden részben előkerülnek.Tovább

A szerző további cikkei

Jászay Tamás
Egyensúlygyakorlatok


Herczog Noémi: KUSS! Fel­je­len­tő színikritika a Kádár-korban. Kro­nosz Kiadó, Pécs, 2022, 480 ol­dal, 3500 Ft

A nagy ívű kutatás törzsét az a három, egyre növekvő terjedelmű fejezet adja, amely az ötvenes és nyolcvanas évek közötti hazai kultúrairányítási módszerek és a színikritikusi praxis metszéspontjait vizsgálja hosszabb-rövidebb esettanulmányokban. Lényegi a belátás, hogy nincsenek se receptek, se törvényszerűségek: mindig csakis konkrét előadások, szerzők, rendezők és pártszolgák. A szöveg eredeti műfaja követeli meg, hogy a szerző szigorú (vagy inkább annak tetsző) skatulyákba szorítsa be az írott és szóbeli források segítségével általa tüzetesen vizsgált eseteket.Tovább

A szerző további cikkei

Konkoly Dániel
Odaátról szól

Korpa Tamás: Házsongárd live. Hervay Könyvek 7. Erdélyi Híradó Kiadó – Kalligram Kiadó, Kolozsvár–Budapest, 2022, 80 oldal, 2990 Ft

Ahogy a korábbi kötetekben, itt is találhatunk konkrét helyekhez kapcsolódó verseket. Érdemes ezeknek utánanézni, hiszen A lombhullásról… esetében ezek többször átértelmezték a költemény jelentését. Például megnézhetjük miféle útvonal rajzolódik ki a 8 óra 40 perctől sötétedésig című versben.

A kötet tehát rengeteg kérdést tesz fel az olvasónak, várja is, hogy feltegyük ezeket a kérdéseket, hiszen egyenesen erre szólít fel minket az első költemény, a Kérdezz még! című. A lombhullásról… esetében megszoktuk, hogy gyakran nem emberi megszólalói vannak a költeményeknek. A Házsongárd live sem mellőzi ezt az eljárást, de itt már kevésbé egyértelmű, hogy ki is beszél.Tovább

A szerző további cikkei

Bényei Tamás
Nagy levegőt


Ketten egy új könyvről – Salman Rushdie: Az igazság nyelvei. Esszék 2003–2020. Fordította Bartók Imre, Greskovits Endre, M. Nagy Miklós és Turi Márton. Helikon Kiadó, Budapest, 2022, 462 oldal, 4999 Ft

A kötet egyik tanulsága, hogy Rushdie gondolkodása és értékrendje nem sokat változott Az éjfél gyermekei óta eltelt majdnem negyven év alatt, amit felfoghatunk úgy is, hogy az írások ebben a tekintetben nem sok újdonságot tartogatnak, de úgy is, hogy az élete során kétszer is hazát váltó indiai-angol-amerikai író következetessége irigylésre méltó. A kötet írásai újra (meg újra) felvázolják Rushdie irodalomszemléletét, újra meg újra beírva őt abba a hagyományba, amelyet a nyolcvanas évek regényeiben és esszéiben teremtett meg önmaga számára. Sokszor felbukkan az Ezeregyéjszaka meséi – amelyben, mint megtudjuk, eredetileg nem is volt repülő szőnyeg (20.) –, Ovidius és általában a mitológia és a mese, García Márquez (akiről portré-esszé is olvasható a kötetben), Günter Grass és Italo Calvino.Tovább

A szerző további cikkei

Navarrai Mészáros Márton
Utazás Rushdie koponyája körül


Ketten egy új könyvről – Salman Rushdie: Az igazság nyelvei. Esszék 2003–2020. Fordította Bartók Imre, Greskovits Endre, M. Nagy Miklós és Turi Márton. Helikon Kiadó, Budapest, 2022, 462 oldal, 4999 Ft

A kötet legnagyobb tétjét mégis az irodalom és az igazság nehezen körülhatárolható fogalmainak bekerítése (ugyanezt tematizálja alulértékelt fabularegénye, a Hárún és a mesék tengere), még akkor is, ha Rushdie nem győzi aláhúzni, hogy sem a művészeti ág, sem a filozófiai fogalom soha nem volt problémamentes. A Sátáni versek fatvával sújtott „popikonja” boldogul ezen a nehéz terepen, de itt-ott azért akadnak nehezítő körülmények. Nem szükségeltetik különösebb tehetség ahhoz, hogy rájöjjünk, a szövegek minden bizonnyal jobban működhettek előadva/felolvasva, mint írásban – a megállapítás különösen igaz az olyan buktatókra, mint amilyenek a szerencsére a vége felé tálalt egyetemi beszédek.Tovább

A szerző további cikkei

Csengery Kristóf
Kézcsók Paganinitől


(Berlioz: Les Nuits d’été – Harold en  Italie. Erato)

Michael Spyres (1980) rendkívül kifinomultan, tónusokban gazdagon, széles dinamikai skálán tolmácsolja a Nyári éjszakák dalait. Hajlékony hangja és plasztikus szövegmondása a sóvárgás, a bánat, a melankólia, az odaadás, a repesés, az öröm számtalan árnyalatát találja meg és közvetíti. Orgánuma különösen érzékenyen reagál a találékony és váratlan berliozi hangnemváltásokra.Tovább

A szerző további cikkei

Fuchs Lívia
Balett – mindhalálig

Rudolf viszont szupersztár volt, megszállott és zabolátlan, féktelen és karizmatikus, aki boldogan habzsolta az életet is, sok éven át a csodált Bruhn oldalán, majd sok más partnerrel, és mindig rajongók hadától körülvéve. Felfoghatatlanul sokat dolgozott, évente akár háromszázszor is színpadra lépett, és közben sorra tanította be a saját balettjeit és a klasszikusok átigazított változatait. A végjáték közeledtével, bár személyiségének varázsa még megcsillant, a technikája egyre kopott. De nem tudott és akart visszavonulni, holott a nyolcvanas évek kezdetétől már itt-ott kifütyülték, mert lassacskán már csak önmaga romjait tudta színpadra vinni.Tovább

A szerző további cikkei

Fenyvesi Ottó
Metafizikus terek


(Bak Imre: Helyzetek – Művek 2004–2022, Vaszary Galéria, Balatonfüred, 2023. január 22. – május 1.)

A kiállítás maga is, de különösen ez az utolsó három év egyfajta redukciós folyamat eredménye, amelyben az alkotó a festészet vége problémáját járja körül, újragondol mindent válaszokat keresve a digitális képözönre, a posztmodern képiségre, ami elárasztotta a világot. A járvány alatt készített egy különös kollázssorozatot is, mintegy remixelte festészetét. Szétvagdosta szitanyomatait és új kompozícióba rendezte át, új dinamikát, új ritmust teremtve.Tovább

A szerző további cikkei

Stőhr Lóránt
Az idill fonákja


(Martin McDonagh: A sziget szellemei)

McDonagh komikus alapötlete, hogy az Írország nyugati partjai közelében fekvő, kitalált kis földdarab lakosaira, egy tehénpásztorra és egy hegedűsre testálja élet és halál örök dilemmáinak megvitatását és megélését. Az ír szerző ironikusan esztétikájában ellentmondásos módon felidézi-kifordítja Bergman értelmiségiekre írt komor modernista filmdrámáit, a komikumból indít, ám nem kevésbé keserű végkövetkeztetésekig jut el, mint a szigetlét nagy svéd író-rendezője.Tovább

A szerző további cikkei

Herczog Noémi
Egy kis csöndet


(Borbély Szilárd: Nincstelenek, r.: Horváth János Antal, Bartók Kamaraszínház, Dunaújváros; Borbély Szilárd: Akár Akárki, r.: Horváth Csaba, Szkéné)

A Nincstelenek szenvtelen, minimalista nyelvétől, gyerekelbeszélőjétől nincs olyan távol Agota Kristóf és A nagy füzet, amelyből Horváth Csaba készített emlékezetes előadást. Bár ő most egészen másféle alapanyagot választott. Az Akár Akárki kevésbé jelentős Borbély-szöveg, mégis remek formáját mutatja vele a társulat, bár még a Widder Kristóf átiratában istenien előadott brechti songok sem képesek teljesen megfosztani a didakszistól.Tovább

A szerző további cikkei

Károlyi Csaba
Ellenbeszéd


(Belépési küszöb, Partizán Podcast, január 28. Csepregi Dávid és Schultz Nóra műsora, vendégek Vida Kamilla, a Semmi kóla, és Pap Szilárd István, a Mi a teendő? szerkesztői.)

A podcastok pedig fölveszik a versenyt a rádióműsorokkal. Kicsit hosszúak, de energia van bennük. És mivel nem kell egészkor híreket mondani, megtehetik, hogy ha a végén eszükbe jut az RTL Zámbó Jimmy-sorozata, akkor még tíz percet beszélgetnek – így lett a Belépési küszöb legutóbb több mint 70 perces. Ez az adás éppen arról szólt, hogyan is csinálnak ők adásokat. A Partizán podcasterei lazábbak lehetnek, mint a rádiósok, és mást tarthatnak fontos információnak. Másként szeretnének ellenzékiek lenni, mint az öregek, mindenekelőtt a folyamatokat akarják megérteni, szeretik feszegetni a bevett kereteket.Tovább

A szerző további cikkei

Fáy Miklós
Az őrült halász és a tenger


(Britten: Peter Grimes, Párizs, Palais Garnier)

Hiába hinné azt bárki, hogy egy jó Peter Grimes-előadásért minimum Londonig kell szaladni, Párizsban is értenek hozzá. Angol rendező, főként angol énekesek, egy igazi sztár is, Simon Keenlyside, annyira sztár, hogy kicsit sem próbál sztárnak lenni, hagyja, hogy más legyen a főhős, Allan Clayton. Aki majdnem ijesztően azonosul a társadalom szélén tántorgó Peter Grimesszal, nem is akkor ijesztő, amikor énekel, mert mikor azonosuljon a szereppel, ha nem ilyenkor, de Clayton a taps alatt is furcsa, a szeme zavaros, még nem tért magához, álmodik. Azt álmodja, hogy ő Peter Grimes, vagy Peter Grimes álmodja, hogy épp a párizsi Operában kell elénekelnie a történetét.Tovább

A szerző további cikkei

Grecsó Krisztián
Debreceni háziáldás


(Debreceni összefoglalók az akkumulátorgyár meghallgatásairól)

Ülnek az elvtársak a pulpituson, és csak egy dolog fontos, nem szabad kijönni a formából, nem lehet kiabálni, izgulni, idegesnek lenni. Aki felszólal, ha Gödről jött, ha helyi, ha tanár, ha kisnyugdíjas, mind ingerült lesz, remeg a hangja, felszorul. Az ilyen embernek nincs igaza, nyilván azért olyan vehemens, mert gyötri a lelkiismeret. Hol higgadtság, ott elegancia, hol elegancia, ott igazság, hol igazság, ott pénz.Tovább

A szerző további cikkei

Végső Zoltán
A legvidámabb Barkas


(Nekünk írták a dalt! – A magyar populáris zene hőskora és társadalmi hatásai 1957-től a rendszerváltozásig – A Magyar Zene Háza kiállítása)

Nehéz megmondani, hogy a magyar könnyűzene miért magyar, és ha ez a kiállítás – a kérdéseket nem feszegető, meglepő reflektálatlanságával együtt – választ ad valamire, akkor az éppen ez a kérdés. A ránk letekintő, felnagyított zenészek között állva rádöbbenünk, hogy talán nemcsak az angolszász popkultúra követői voltak a mi zenészeink, hanem képesek voltak sajátos zenevilágot is teremteni, amely a 30-60 év távlatában egyértelműen arról szólt, ami itt volt.

I N T E R J Ú

Lovász Andrea
„A távolság magányos pozíció”

Beszélgetés Molnár Krisztina Ritával

P Á R A T L A N

Beck Tamás
ADJONISTEN, FOGADJISTEN

A szerző további cikkei(celebrálja Nyerges András)
HETI TEXTUS

A szerző további cikkei

Szikszai Károly
BRIGÁDNAPLÓ

H Í R E K 

100. ÉS-kvartett

A Vallai Napok további eseményei

A Szembenézés Alapítvány meghívója

Tiltakozó nyilatkozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói részéről

Szikszai Károly kiállítása


Október 7-ig tekinthető meg az Art9 Galériában (IX. Kerület, Ráday utca 47.) munkatársunk, Szikszai Károly Korán sötétedik című képzőművészeti kiállítása. Nagy Zopán felvételei a megnyitón készültek. Gaál József mondott megnyitó gondolatokat.Tovább

Krasznahorkai László Vidaković-díjas

Milovan Vidaković-díjjal tüntették ki Krasznahorkai Lászlót Újvidéken, a Prozefest nemzetközi prózafesztivál megnyitóján – közölte a Vecernje Novosti című szerbiai napilap kedden.
A méltatás szerint a 68 éves Kossuth- és József Attila-díjas magyar író posztmodern, disztópikus és melankolikus témájú életművével érdemelte ki a Milovan Vidaković-díjat.
A díjat korábban többek között Konrád György, Peter Handke, Orhan Pamuk és Mario Vargas Llosa vehette át.
Az elismerés névadója, Milovan Vidaković (1780–1840) szerb író, a regény műfaj szerb változatának megteremtője, a felvilágosodás eszméinek és a szentimentalista stílusnak a képviselője.Tovább

AZ OROSZOK MÁR A SPÁJZBAN VANNAK – MAGYAR HANG-AJÁNLÓ

MAGYAR HANG
Szerző: MAGYAR HANG
2023.02.09.


A TARTALOMBÓL: 

– Az oroszok már a spájzban vannak – Krekó Péter és Rácz András a valós háborúról és az információs hadviselésről. Páros interjú

 „Mire leszálltam a villamosról, drágább volt a jegy" – Bodrogi Gyula kultúrharcról, inflációról és a legfontosabb mérföldkövekről. Interjú

– „Tüntetni kell, sztrájkolni, akár utakat lezárni” – Hadházy Ákos szerint nem lehet megvárni, hogy magától becsődöljön a rendszer. Interjú

– Kormányozni csak alázattal lehet – Felföldi József kormánypárti nagyvállalkozó szerint a Fidesznek is meg kellene újulnia, ideje lenne az öregeket nyugdíjazni. Interjú

– Mikor nyílik ki a napelemcsapda? – Már korábban bele kellett volna vágni a hálózat fejlesztésébe

– Gyengék vagyunk, és barátaink sincsenek – Az uniós pénzek nélkül további leminősítésre számíthatunk

– Puskapor és kardcsörgetés – A Magyar Orvosi Kamara beveti a nehézfegyverzetet

– „Mónosbélen Csikágó van” – Csikkezés az ingerszegény faluban: a hevesi település idősgondozót szeretne a gyermekotthon helyett. Riport

– Méltatlan öregségre ítélve (2.) – Mihez kezd, aki az állami idősgondozás rendszerében nem jut ellátáshoz? Cikksorozatunk újabb részében a magánellátás formáival foglalkozunk

 Viszályt szított a kipukkasztott léggömb – Az amerikaiak lelőtték a felderítésre szánt kínai léggömböt, egyre erősebb a feszültség a két ország között

– Felforgató földrengés – 1999-ben épp az segítette Erdogan pártjának felemelkedését, hogy az akkori kormánykoalíció rendkívül esetlenül viselkedett az akkori földrengés után

 Egy bátor román – Lefújta a meccset a bíró Sepsiszentgyörgyön a román szurkolók magyarellenes rigmusai miatt

 A háború kitörésének első évfordulóján indíthatnak brutális támadást az oroszok – Mennyire készült fel az orosz hadsereg, hogy egy átfogó, megújult támadással térdre kényszerítse az ukránokat a fronton?

– Az emigránsokban látják a reményt – Ellenzéki oroszok az EP-ben: Putyin tele van gyűlölettel

– Csak magát adta – Onofer László, művésznevén Csala Do a Larry című film egyik sztárja. Erről ő mit sem tud, illetve tud, de nem is hiszi el: maradt az a borsodi rapper, aki mindig is volt. Pedig a játékától elalélnak a kritikusok. Nála jártunk

– Alaptörvény ellen beszélő, reszkess! – „Jelentőpontokat” hoznak létre Németországban, hogy a korrupciós ügyekről és az egyéb visszaélésekről informálni lehessen egy adott vállalat vezetőségét, a szövetségi hatóságokat. A törvény hatálya kiterjed az alaptörvény-ellenes kijelentésekre is

 Bálna a levegőben – Antik rég- és indusztriális közelmúlt, illetve új utak keresése: Európa kulturális fővárosa – Veszprém és Temesvár mellett – idén a görögországi Elefszína. A rendezvénysorozat nyitóünnepségén jártunk

– Hargita tartja magát – Romániában nemrég hozták nyilvánosságra megyei bontásban is a népszámlálás etnikai adatait. A várható eredménynek megfelelően továbbra is a székelyföldi Hargita és Kovászna megyében alkot többséget a magyarság

– Tucatjával veti partra a bálnatetemeket az óceán Amerika keleti részén – Tavaly december elseje óta 15 nagytestű bálnatetemet sodort partra a víz az Egyesült Államok keleti partjának északi részén

– Mit jelent embernek lenni? – Vajon észre lehet-e venni – és ha igen, miként –, melyik művészeti alkotást készítette gép, és melyiket az ember?

 Számok nyelvén: Fémmeteoritot talált a Marson a Curiosity

 „Csehov keserű derűje Morcsányié is volt” – Leporolt klasszikusok: mennyiben – és előnyükre vagy hátrányukra – változtak Csehov művei az új fordításokban?

– Pécsi színház: Nagy Bandó is segít – Nagy összefogás alakult ki a Pécsi Harmadik Színház megmentéséért

 „Mint az angol királynőnél, álltak sorban az emberek” – Hatala Csengével, a vezető forgatókönyvíróval, Zomborácz Virággal és Jimmy fiával, Zámbó Adriánnal beszélgettünk A Király sikeréről, Zámbó Jimmyről és arról, mit mesél a korszakról a sztár története

– Lába kelt a véres zakónak – Más megítélés alá esnek a sztársportolók bűntettei? Ellentmondásos ítéletek és börtönbe zárt bajnokok O. J. Simpsontól Farkas Péterig

Publicisztika:
– Puzsér Róbert: Nyugaton a helyzet változatlan – adaptáció vagy illusztráció?
– Dévényi István: Itt a vége
– Ficsor Benedek: Mesterséges nyüszítéssel
– Szerető Szabolcs: Mire jó az ellenzék? – Álláspont
– Lányi András: „A magyar zöldek hazaárulók”
– Nagy Attila Tibor: Donáth Anna irányt mutat – A NER uralma alatt
– Hamburger Béla: Mi mennyi?
– Nagygéci Kovács József: Költőileg – Petőfi, piros, alma
– Makrai Sonja: Akinek a művészet egésze valóban erotika – Kultmatek
– Pethő Tibor: Naci, föci, linkóci – Ószleng
– Körmendy Zsuzsanna: Állásinterjú – Pár perc próza
– Spányik Miklós: Az élet sója – Pár perc próza
– Nagy Bandó András: Gondolatok a lomtárban – Gyaloggalopp
– Marabu: Méregzöldek

Kritika:
– Meghasonlott életek – Szálinger Balázs: Kályha Kati. Rendező: Rusznyák Gábor. Radnóti Színház
– Szövedékek József Attiláról – Murányi Gábor: Szövedékek. 50 év, 50 írás József Attiláról
– Összemosni a Nintendót és a Bundesligát – Hans Ulrich Gumbrecht: Szépség a sportban – Tömeg a stadionban

Átlátszó-melléklet:
– Megfejtettük a titkosszolgálat svájci rejtvényét
– Tűzifakivitel: úgy tilos, hogy szabad
– Maradt a helyén az 59 éves váltó, kisiklott a vonat
– Perrel derítettük ki, hogy betemették a mérőkutat
– Nem voltak tömeges adócsalók a katások
– Magyarországon továbbra is nőnek a fogyasztói árak

ITT OLVASHATÓ

MAGYAR NARANCS AJÁNLÓ (TARTALOMJEGYZÉK)

MAGYAR NARANCS
Szerző: MaNcs.hu
2023.02.08.


A SZERK.


A SZERK.
Köhög, fullad


Az Orbán-rezsim szellemi, adminisztratív és morális leépülésének és kormányzóképtelenségének immár minden áldott nap megnyilvánuló tünete az a felülről gerjesztett káosz, amely az oktatásban és az egészségügyben eluralkodott. Mindkét, az ország jólétét és hosszú távú sikerességét meghatározó ágazat túljutott a válság 24. óráján, és mindkettőben a még fellelhető szakszerű működés kizárólag a benne résztvevők elhivatottságán, s még inkább a tűrőképességén múlik.

A SZERK.
Három majom egyszerre


„Nem tudom, nem emlékszem, hogy mi volt, nagyon távoli ez nekem már, ködös” – mondotta a tisztelt bíróságnak Berec Zsolt Fidesz-tag, valamikori Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlési alelnök Boldog István Fidesz-tag, volt fideszes országgyűlési képviselő tárgyalásán. Boldogot és társait korrupcióval vádolják, a volt képviselőre hatéves börtönbüntetés kiszabását kéri az ügyészség.

PUBLICISZTIKA

LÁSZLÓ CSABA
Az erő nem velünk van

Orbán téves alapvetéseiről

Orbán Viktor országstratégiáját nemrég Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója vázolta fel „Nem a szétbontásra, igen az összekapcsolásra – ez Orbán stratégiája a következő évtizedre!” címmel. Az írás egy tavaly év végén, zárt körben elhangzott Orbán Viktor-beszéd összefoglalójaként jelent meg, először a Mandiner.hu-n, majd minimális változtatással és a kormányfőre utalás nélkül a nyomtatott Mandiner hetilapban is.

EGOTRIP

EGOTRIP
Vajda Gergely: Zene hetilapra

Egy pohárral

Egy pohárral. Egy bürökpohárral. One glass. Philip Glass. Miért ne lehetne, kellene olyan zenéről is írni, amelyet nem szeretek?

OLVASÓI LEVELEK

Olvasói levelek 2023/6.

„Bizony, beszivárgott ide is” (Magyar Narancs, 2023. január 19.) – Barotányi Zoltán cikkére válaszol Dr. Kató Ferenc.

BELPOL

INTERJÚ
„Nem csak az eszük, a szívük is a helyén lesz”

Vasvári Csaba bíró az igazságszolgáltatás tervezett átalakításáról

Az igazságügyi tárca megküldte véleményezésre a bíróságok átalakításáról szóló törvényjavaslatát, amely azonban nemcsak kedvező módosításokat tartalmaz. Az Országos Bírói Tanács bízik benne, hogy a végső szöveg elfogadható lesz. Vasvári Csaba büntetőbíró, az OBT szóvivője egyelőre optimista.

AZ ÁLLAM ÉS A 4IG FELVÁSÁROLTA A MAGYAR VODAFONE-T
Lefoglalt vonalak


Mérföldkő a magyar távközlés történetében a Vodafone állami rásegítéssel és résztulajdonnal végrehajtott felvásárlása. A fő vevőként fellépő 4iG jókora adósságba verte magát – de messze nem ez az egyetlen gond.

SZEMÉTHALMOK JELZIK, MENNYIEN JUTNAK ÁT A HATÁRKERÍTÉSEN
Mesél az erdő


Guberálók kutatják át a déli határkerítésnél Magyar­országra bejutott ázsiai, afrikai emberek hátrahagyott holmiját, pénzt, telefont, powerbankot keresve. Az elfogott embercsempészek autóit bandák bontják szét. Az önkormányzatok hiába szerveznek rendszeres begyűjtést, nem győzik elvinni a szemetet.

CSÁNYI SÁNDOR MLSZ-ELNÖK DILEMMÁJA
Történelmi lecke huligánoknak


A Magyar Labdarúgó Szövetség kitiltaná az itthoni válogatott meccsekről a Nagy-Magyarországra utaló jelképeket és az árpádsávot, miközben az előbbi épp mostanában nőtt az ország fődrukkerének a szívéhez. Az MLSZ az UEFA-ra hivatkozik, és próbálja elejét venni a válogatottat fenyegető újabb büntetéseknek. Hogyan áll a lelátói szélsőjobb elleni küzdelem?

KÜLPOL

KIKET TÖRÖLTETNÉNEK ORBÁNÉK AZ EU SZANKCIÓS LISTÁJÁRÓL?
Hűséges hátország

A magyar kormány kilenc, vízumtilalommal és vagyonbefagyasztással büntetett orosz oligarchát szeretne leszedetni az Európai Unió szankciós jegyzékéről. Az orosz elnök legbelsőbb körének tagjairól van szó, akiknek fontos szerepük van Putyin háborújának finanszírozásában.

KÖNYV

POETA.DOC
Ellenpróba


Karinthy Frigyes: Nihil (Recitativ)

FILM

MARGARETHE VON TROTTA PÁLYÁJA
Lányok a barikádon


Minden A hetedik pecséttel kezdődött. Margarethe von Trotta addig talán nem bízott annyira a filmek politikai és művészi hatásában, de épp Párizsban volt a korai hatvanas években; jókor, jó helyen. Francia diáktársai viszik magukkal a Bergman-film vetítésére; őket már megérintette az újhullám. Mire a film véget ér, Von Trotta tudja, hogy a filmmel akar kezdeni valamit.

INTERJÚ
„Nem lettem olimpiai bajnok”

Cédric Klapisch filmrendező

Marion Barbeau, a párizsi Opera prímabalerinája, és Hofesh Shechter izraeli koreográfus a társulatával önmagát hozza a Tánc az élet című – nyolc César-díjra jelölt – filmben. A rendezővel a hazai bemutató alkalmából szakmai, érzelmi újjászületésről, az új utak kereséséről, könnyű és súlyos történetekről beszélgettünk.

TÉVÉSMACI
Bíró uram macskája


Amikor Sztupa és Troché elhagyták az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házát, velük tartott Abernathy lelkész és maroknyi csapata is, kíséret, követségi mamelukok, tolmács.

KRITIKA

KÖNYV
Politikai konstrukció

Apor Balázs: Láthatatlan tündöklés – Rákosi Mátyás kultusza a sztálinista Magyarországon (1945–1956)

Az 1950-es évek Magyarországa és a Rákosi-rendszer kapcsán rögtön a mindent elborító Rákosi-képek ugranak be, közöttük az, amelyiken a hős egy búzamezőn kalászokat fogdos, meg persze az, hogy „Sztálin legjobb magyar tanítványához” köthető az ötvenes évek Magyarországán a „személyi kultusz időszaka”. Szinte halljuk az „éljen Rákosi” skandálást az ütemes tapssal.

KÖNYV
Ismeretlen vizeken

Cecilie Enger: Fehér térkép

A 19. század végén két nő egymásba szeret, aztán több mint öt évtizeden át élet- és üzlettársakként egy hajótársaság élén állnak: ez a történet fikcióként is izgalmas lenne. De Bertha Torgersen és Hanna Brummenæs valóban léteztek. A szerzőnek ez a harmadik magyarul megjelent regénye, a fordítás az előző kettőhöz (Lélegezz, Anyám ajándékai) hasonlóan Petrikovics Edit munkája. A szöveg nőtörténeti és LMBTQ-történeti szempontból egy­aránt kiemelt jelentőségű.

SZÍNHÁZ
Túl a szeméthegyen
Trash avagy csoportos szelektív hulladékgyűjtés

A háttérben szemetes zsákokban rengeteg PET-palack. Megjelenik kék estélyiben a műsorközlő, és szájbarágós-hajlongós-negédes modorban felkonferálja Bellinitől a La sonnambulát, amelyet, ahogy ő mondja, egy nagyszerű énekesnő fog előadni. Harmad­éles a cím, aki tud olaszul, annak sérti a fülét a rossz hangsúly.

SZÍNHÁZ
Prüntyögés és pátosz

Neptun Brigád: Kánon

Egyre több a kortárs magyar dráma, legalábbis a függetleneknél és a budapesti main­stream színházak stúdiói­ban, és egyre látványosabb az a tendencia, hogy a szerzők, dramaturgok, rendezők a színház, és nem az irodalom felől érkeznek (ami nem jelenti azt, hogy adott esetben a darabjaik ne lehetnének esztétikailag is értékesek). Ez a pezsgés jót tesz a szcénának: kitermel egyfajta eszköztárat, módszertant, és hosszú távon a középszer színvonalát is emelheti.

LEMEZ
Amatőr, archív

Radics Béla Aranyalbum 1968–1978

A borító tipográfiája és grafikai megoldásai édes-vegyes emlékeket ébreszthetnek az ötven fölötti hallgatókban. A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat az 1970-es évek végétől jelentetett meg hasonló kiszerelésű válogatásalbumokat olyan zenekaroktól, amelyeknek addigra 4–5 nagylemezük volt.

KIÁLLÍTÁS
Mögötte fájdalom

A festő-poéta. Tichy Gyula, a magyar szimbolizmus mestere

A fiatalon eltávozó művész (1879–1920) minikiállítását a Magyar Nemzeti Galéria a halálának 100. évfordulóján készült bemutatni, a tárlatot nagyrészt egy magángyűjtő adományára, illetve új vásárlásokra alapozták.

ZENE

NEKROLÓG
Máshogy szól a gitár

Tom Verlaine (1949–2023)

Különös karrier ért véget Tom Verlaine halálával: egy nagyszerű gitáros-énekes távozott, aki eredetileg nem akart gitárt venni a kezébe.

MI A KOTTA?
Zongorista bilincsben


Klasszikus zenei programajánló a 2023/6. hétre

INTERAKTÍV

Egy hét kultúra 2023/6.

Rövid hírek: kultúra itthon, külföldön és másutt

Egy hét tudomány 2023/6.

Rövid hírek: elefánt, ólom, földrengés...

Snoblesse Oblige 2023/6.

Heti kulturális programajánló

Szüret 2023/6.

Mókás és dühítő gyűjtemény a heti sajtóból. Többnyire az utóbbi.

VISSZHANG

VISSZHANG: TÉVÉSOROZAT
Abbott Általános Iskola

Tizenegy évad után 2020-ban ért véget a Modern család, e kritikuskedvenc, kedves és nem utolsósorban vicces sitcom, amely a szórakoztatás mellett tanítani is igyekezett.

VISSZHANG: FILM
Egy világi nő


Utcalánynak lenni is csak egy foglalkozás. Szolgáltatás, amiért a kuncsaft fizet. Ha elégedett, visszajár.

VISSZHANG: TÉVÉSOROZAT
Isten hozott a Chippendalesben


Robert Siegel (Pam & Tommy) sorozatában minden adott a sikerhez, vér, pénz és meztelen férfiak.

VISSZHANG: LEMEZ
Kelemen Barnabás, Kokas Katalin

Leclair: Sonatas for Two Violins, Vol. 2

„Tisztelgés a meggyilkolt géniusz előtt” – olvassuk a lemezborítón, és ez rögtön magyarázatot kíván.

VISSZHANG: LEMEZ
Mozart Estate: Pop-Up! Ker-Ching!

And the Possibilities of Modern Shopping

A birminghami születésű Lawrence a nyolcvanas években a Felt nevű kultikus indie-zenekar frontembere volt, majd a következő évtizedben a glamrock és az elektropop között egyensúlyozó Denim projektjével próbált betörni a slágerlistákra – sikertelenül.

VISSZHANG: KONCERT
Müpa Jazz Showcase


A tizenhat éve futó versenyen két jelentős újítást vezettek be: végre nem a hangulatos, de kényelmetlen Zászlótérben és nem is egy akusztikailag megművelhetetlen előtérben tartják a tehetségek szemléjét, hanem a Fesztivál Színházban.

VISSZHANG: LEMEZ
The Murder Capital: Gigi’s Recovery


Vigyázó füleit Írországra érdemes vetnie annak, aki jó posztpunkot akar hallgatni mostanában.

VISSZHANG: KÖNYV
Kecöli K. Gergő: Könnyű álmok utcája


A novellák főhőse és elbeszélője falun nőtt föl, filozófiát, történelmet tanult, majd a fővárosba költözve jártassá vált a harcművészetben, és újságírásból élt.

SZÍNHÁZ

RÉS A PRÉSEN
„Ők a tanítómestereim”


Dányi Viktória táncos, koreográfus

TUDOMÁNY

POMUTZ GYÖRGY/GHEORGHE POMUŢ/GEORGE POMUTZ: A TÁBORNOK KALANDOS ÉLETE
A bolygó katona


Románként született, magyarrá vált, amerikaiként halt meg. Az 1848/49-es szabadságharcban százados, az amerikai polgárháború végén dandártábornok, Alaszka megvásárlásában szentpétervári főkonzulként működött közre. Elfeledve, szegényen halt meg, aztán hadihajót neveztek el róla, Gyulán ma szobra van.

A LÍTIUMIONOS AKKUMULÁTOROK HATÁSA A KÖRNYEZETÜNKRE
A leves meg a hús


Az elektromos járművek elterjedése korántsem jelent tökéletes orvosságot a közúti közlekedés okozta környezeti problémákra és a globális klímaválságra. Az akkumulátorok gyártásának, felhasználásának és újrahasznosításának súlyos társadalmi és környezeti költségei vannak – ezeket vesszük most számba.

LOKÁL

INTERJÚ
„Egy apró univerzum”

N. Kósa Judit újságíró, helytörténész

A szerző a százötven éves Nagykörútról írt könyvet, más fénytörésbe helyezve a kerékpárosok és autósok háborúját is. A körút születéséről, fénykoráról és a mai állapotáról beszélgettünk vele.

HELYRAJZI SZÁM
Csillaghegyi országzászló


1941-ben avatták fel a HÉV-pálya mellett álló parkban, Békásmegyer közvetlen szomszédságában.

GASZTRO

CHILI&VANÍLIA
Mitől frankfurti a frankfurti?


Tripla frankfurti leves kimchivel

ÍGY JÁR JÓL AZ ÁLLAM AZ INFLÁCIÓVAL ÉS A REKORDER FORGALMI ADÓVAL

TELEX
Szerző: BRÜCKNER GERGELY
2023.02.10.


A fogyasztást terhelő adók arányaiban azokat sújtják jobban, akiknek a jövedelmük nagyobb részét kell elkerülhetetlenül fogyasztásra, például élelmiszerre költeniük. Ám az Európai Unióban egyedülállóan magas magyar áfát joggal szereti a kormány, mert könnyen beszedhető és nem rontja annyira a versenyképességet, mint az élőmunkát, vagy a nyereséget terhelő adók. A költségvetés valójában az inflációt sem utálja olyan nagyon, hiszen a bevételek ilyenkor a várt szint felett alakulnak, a kiadások azonban kontrollálhatók maradnak, inkább csak késéssel követik az inflációs mozgást.


Egészen megdöbbentő, hogy a 2022-es költségvetésben mennyire megugrottak a forgalmiadó-bevételek. Mint a Portfolio.hu cikke is megemlíti,

az előirányzott 5487 milliárd forint helyett 6860 milliárd forint áfa folyt be, ez 25 százalékkal magasabb forgalmi adó, mint a terv.


Ha ezt Magyarország lakosságára vetítenénk, ami természetesen így nem teljesen értelmes, hiszen a cégek is fizetnek áfát, azt mondhatnánk, hogy a magyar lakosok összessége fejenként több mint 700 ezer forintot fizetett be az államnak a fogyasztása után. De miként lehetséges ez, ha a 2022-es éves infláció mindössze 14,5 százalék volt (igaz, a friss januári havi adat már 25,7 százalék)? Az Amundi, az Equilor, az ING és a K&H Bank elemzőinek segítségével megpróbálunk pár összefüggést megvilágítani...


ELTŰNŐ VERSENYKÉPESSÉG, NÖVEKVŐ REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEK – EGYÁLTALÁN NEM SIKERÜLT HATÉKONYAN ELKÖLTENI AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOKAT

G7.HU
Szerző: BUCSKY PÉTER
2023.02.10.


A 2022-es évet végigkísérte az uniós támogatások körüli bizonytalanság. Az uniós jogállamisági kifogások miatt több ezer milliárd forintnyi uniós támogatáshoz nem fér hozzá egyelőre az ország.

Az elmúlt hónapok hírei leginkább arról szóltak, hogy mikor érkezhet meg a gazdasági növekedés szempontjából fontos uniós dotáció. A támogatások elapadásával megbicsaklott a magyar gazdasági növekedés, pedig az összetett és időben eltolt uniós kifizetések miatt 2022-ben is 1614 milliárd forintnyi uniós bevétel érkezhet Magyarországra az MNB 2022. októberi előrejelzése szerint. Ez ugyan 772 milliárd forinttal elmarad a tervezettől, de még mindig a központi költségvetés bevételeinek 7 százalékát teheti ki így is.

Az uniós pénzeső kapcsán azonban kevesebb szó esik ezeknek a pénzeknek a hasznosulásáról. A G7-en korábban Minőségi Újságírás díjas háromrészes cikksorozatban (1, 2, 3) mutattuk be részletesen, hogy mennyire rosszul működnek a magyarországi uniós támogatások...

Társadalmi Riport 2022-es kiadványa is külön fejezetben (pdf) foglalkozik az uniós támogatások hazai hasznosulásával. Medve-Bálint Gergő, Martin József Péter és Nagy Gabriella cikkének egyik  érdekes felvetése, hogy nem feltétlenül országos támogatásokkal és ezek hatékonyságával kellene ma foglkaznunk, ha a korábbi tervek valósulnak meg az Európai Unióban.

Az Európai Bizottságot 1985 és 1995 között elnökként vezető Jacques Delors ugyanis azt tartotta volna jónak, ha a régiók kaptak volna uniós támogatást.

Magyarország esetében ez azért különösen releváns, mert a törpeállamokat leszámítva egyedüliként minden fejlesztési forrásról a kormány és szervei döntenek, egy rendkívül centralizált rendszerről van tehát szó.

Magyarországon a kezdetekben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség önálló jogi szervként döntött a fejlesztéspolitikai célokról, voltak az egyes területekért (például közlekedés, környezetvédelem, stb.) felelős külön szervezetek. Ma már minden központi minisztériumi irányítás alá tartozik...

RASKÓ GYÖRGY: DRÁMAI MÉRTÉKBEN CSÖKKEN A VIDÉKI ÉLELMISZERBOLTOK SZÁMA

HÍRKLIKK
Szerző: MILLEI ILONA
2023.02.10.


Az élelmiszerárak most átmenetileg lefele tartanak, de később ismét növekedni fognak – mondta Raskó György. Az agrárközgazdász a Hírklikknek arról is beszélt, hogy szerinte áru lesz, főleg importból. Azt biztosnak tartja, hogy a sertéshús ára nőni fog, az ársapkától megszabadított sertéscombé drasztikusan emelkedik majd, a tejtermékek ára viszont csökken. Egyre több vidéki kistelepülésen az utolsó kis élelmiszerboltokat is bezárhatják
.

Egy friss felmérés szerint a magyarok 65 százalékának az élelmiszer drágulása jelenti a legnagyobb problémát. A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa szerint a csökkenő világpiaci nyersanyag- és energiaáraknak, valamint a szűkülő belső keresletnek is inflációcsökkentő hatása lesz. A jegybank a tavaszi hónapokban várja az élelmiszerárak csökkenését. Ön is így látja?

Az élelmiszerárak már most csökkentek, mert annyira elfogyott az emberek pénze, és kényszerűségből nyilvánvalóan spórolnak is. Januárban az élelmiszereladások volumenükben elképesztően csökkentek, a visszaesés a tavaly januárihoz képest 16-18 százalék, ami elképesztő mértékű. Ez egyes termékeknél, elsősorban a tejtermékeknél előbb-utóbb árcsökkenést eredményez. A vaj, a tejföl és a sajtok ára biztosan csökkenni fog, de ez folytatódik más tejtermékekkel is...

ZELENSZKIJ NEM KÖVETELT, HANEM KÖSZÖNETET MONDOTT - A KLUBRÁDIÓ NEMZETKÖZI LAPSZEMLÉJE

KLUBRÁDIÓ / REGGELI GYORS
Szerző: KÁRPÁTI JÁNOS
2023.02.10.


Nem követelőzött Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben, hanem köszönetet mondott, és arról beszélt, hogy sorsközösségben vagyunk, ha az oroszok legyőzik Ukrajnát, akkor nem csak ők semmisülnének meg, mert a háború az európai létforma ellen indult. A csúcs fő témája azonban a migráció, Magyarország több falat akar. Az EU mindkét témát a közeledő EP-választások fényében ítéli meg. A mesterséges intelligenciát egyre növekvő mértékben alkalmazzák a menedékkérők olyan szűrésére, amelynek során előre betáplált rasszista előítéletek alapozzák meg a vizsgált személy értékelését. Ez veszélyes! Nemzetközi lapszemle.

Az ukrán elnök szerepléséről a brüsszeli EU-csúcson, azt írja a dpa német hírügynökség, hogy aki azt várta, hogy Volodimir Zelenszkij az EU 450 millió polgárához intézett nagy beszédében harci repülőgépek és más csapásmérő fegyverek szállítása érdekében argesszíven szónokol majd, az csalódott. Az ukrán elnök ugyanis egy szót sem ejtett csütörtökön az Európai Parlamentben arról, hogy hadserege nélkülözhetetlennek tartja a modern nyugati gépeket a győzelemhez az Oroszország elleni háborúban. Attól is eltekintett, hogy országa EU-felvételének a gyorsítását követelje, viszont megköszönte az elmúlt hónapokban nyújtott támogatásokat.

Arról beszélt, hogy miért érdeke az európaiaknak is a segítségnyújtás – azért, mert totális háborúval akarják lerombolni az európai életformát. A dpa szerint világos az üzenet: most már sorsközösségben vagyunk, legyőzése esetén nem csak Ukrajna semmisülne meg.

Az elkövetkező hónapokban nehezebb lesz biztosítani Ukrajna támogatását – vélekedik a német hírügynökség. Az Unióban a döntések nem születnek meg olyan egyszerűen, mint egy nemzetállamban. „Van olyan ország, mint Magyarország, amely nem akar lemondani az orosz olajról és az orosz atomerőművekről, illetve van olyan, mint Németország, amely nem akar adni Ukrajnának harci repülőgépeket” – példálózik a lap, és emlékeztet arra: jövőre európai parlamenti választások lesznek, és az Ukrajna mellett álló pártoknak legkésőbb addigra világosan el kell magyarázniuk, miért és milyen mértékben kell tovább támogatni Kijevet.

Financial Times előzetes kommentárja szerint Zelenszkij brüsszeli szereplése elterelheti a figyelmet az EU-csúcs eredetileg tervezett fő témájáról, a migrációs kérdésről. A brit elemzés – a némettel ellentétben – egy meg nem nevezett ukrán tisztségviselőt idézve – azt írja, hogy Zelenszkij londoni, párizsi és brüsszeli útjának elsősorban a fegyverbeszerzés a célja.

Reuters brüsszeli tudósítása részletesen beszámol a migrációs témában elhangzottakról is, kiemelve azt az elemet, hogy az uniós tagországok vezetői meg kívánják erősíteni a határvédelmet a növekvő számban érkező bevándorlók ellen. Sorra véve az egyes tagállami megszólalásokat, a Reuters Magyarországról azt írja, hogy több falat szeretne.

Les Echos című párizsi lap ezzel kapcsolatban ismerteti az Európai Parlament azon jelentését, amely szerint ma már 2 ezer kilométernyi uniós határ mentén létezik épített fizikai akadály az átkelés ellen. Ez hatszorosa a 2014-ben ily módon védett határszakasznak.

Az EUObserverben a migrációs nyomás elleni védekezés egyik újszerű vetületéről, mesterséges intelligenciának az alkalmazásában rejlő veszélyekről ír négy – részben civilszervezeti – európai elemző, Alyna Smith, Caterina Rodelli, Sarah Chander és Petra Molnar. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a mesterséges intelligenciát egyre növekvő mértékben alkalmazzák a menedékkérők olyan szűrésére, amelynek során előre betáplált rasszista előítéletek alapozzák meg a vizsgált személy értékelését, a róla készülő kockázati előrejelzést. Az Európai Uniónak szerintük a mesterséges intelligenciáról készülő jogi szabályozás kialakításakor figyelnie kell erre, és a hangoztatott értékeihez igazodva meg kellene gátolnia a legártalmasabb technológiák alkalmazását – így tiltania kellene a személyes és érzékeny adatok felhasználását az egyéni kockázatelemzés készítésekor, nem lenne szabad hazugságvizsgálót alkalmazni migrációs ügyekben, el kellene tekinteni a prediktív analízistől a visszatoloncolás alátámasztása érdekében, valamint fel kellene hagyni a távoli biometrikus azonosítás és kategorizálás gyakorlatával a nyilvános helyeken.

Az Egyesült Államokban tegnap tartották a Nemzeti Pizza Napot. A pizza európai drágulásáról a Reuters közöl áttekintést. Eszerint az Európai Unióban tavaly decemberben átlagosan 16 százalékkal kerültek többe a hivatalos kategorizálás szerint a pizza- és quiche-termékek, mint egy évvel korábban. A szóródás azonban elég jelentős: az egyébként méregdrága Luxemburgban csak 7, az olasz őshazában 10, Franciaországban pedig 13 százalékos volt a pizza-infláció. A skála másik végén Bulgáriában 37, Litvániában 39, Magyarországon pedig 46 százalékkal emelkedett az ár.

Bloomberg beszámolt arról: a magyar miniszterek lemondtak egyetemi kuratóriumi tagságukról, annak érdekében, hogy megoldódjék az Európai Unióval fennálló konfliktusok egyike. A cikk kiemeli Gulyás Gergely kabinetminiszter bejelentéséből azt az elemet, hogy Magyarország „a lehető leghamarabb” el akarja érni a zárolt uniós támogatás feloldását. Az Erasmus-ösztöndíjprogramra és a kulcsfontosságú egyetemi kutatási programokra szánt pénz visszatartását az EU azzal indokolta, hogy Magyarországon politikai befolyás érvényesül a felsőoktatásban – írja a hírügynökség. (A témában Pálinkás József, az MTA korábbi elnöke a Klubrádióban kijelentette: Hiába hívják vissza az egyetemek kuratóriumainak éléről a fideszes politikusokat, ha a törvényt nem változtatják meg, a helyzet sem változik.)

ITT HALLGATHATÓ MEG, ITT OLVASHATÓ