2017. január 23., hétfő

ÚJRA A HÓVIRÁGOKRÓL

MEGYERI SZABOLCS KERTÉSZ BLOGJA
Szerző: Megyeri Szabolcs
2017.01.21.


Télen, főleg ha az ilyen zord és jeges, mint most, fokozottan vágyunk a tavasz közeledtét jelző nyíló virágokra, a hóvirág pedig hagyományosan az egyik első kikeleti hírnök, így érthető, hogy nagy népszerűségnek örvend. A népszerűség átka azonban, hogy nem csupán lelkes természetjárók csodálják ezeket a növényeket természetes élőhelyükön, hanem mások is közeli kapcsolatba kerülnek velük, ami egyszerűen azt jelenti, hogy a bájos virágokat sokan felszedik. Az, hogy a turisták leszakítanak pár szálat, még akár bocsánatos bűn is lehet, afelett is hajlamosak vagyunk eltekinteni, hogy hajlott hátú nénikék egészítik ki kevéske nyugdíjukat az aluljárókban árult hóvirág csokrokkal, az azonban már mindenképp súlyos dolog, mikor "élelmes" vállalkozók munkagépekkel termelik ki az értékes virághagymákat. Ismerjük meg hát közelebbről ezt a kedves virágot, hogy nagyobb kedvet kapjunk a megvédéséhez!

Ki vagy, hóvirág?

Botanikai szempontból a hóvirág szó az amarilliszfélék családjába tartozó húsz fajból álló nemzetséget jelenti, melynek négy tagja található meg hazánkban. Ezek a pompás (Galanthus elwesii), a redőslevelű (Galanthus plicatus), a levantei (Galanthus fosteri), és a kikeleti hóvirág. Utóbbi, vagyis a Galanthus nivalis az, amelyik a többiek közül egyedüliként őshonos Magyarországon, és egyben védett fajnak számít. A kikeleti hóvirág eszmei értéke tövenként tízezer forint, szedése, gyűjtése nem megengedett, még akkor sem, ha kertekben nyílik. Ez utóbbi passzus azt jelenti, hogy a saját kertünkben spontán megjelenő hóvirág is védettséget élvez, tehát hiába a mi kertünkben cseperedik, attól még nem szakíthatjuk le, nem áshatjuk ki! A védettség szabályairól az 1996. évi LIII., a természet védelméről szóló törvény 42. szakasza rendelkezik, melyből idézve:

A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett növényfaj a) egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtéséhez;b)egyedének birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez, kertekbe, botanikus kertekbe történő telepítéséhez; (forrás: Complex Jogtár).

Miért kell megvédeni a hóvirágot?

A hóvirág a télből kilábaló időszak egyik első szép, virágos, és roppant vonzó növénye, melyet a téli, kora tavaszi természetjárók előszeretettel gyűjtenek régóta bájos külalakja, különleges csüngő virágai miatt. Kedvelt ajándéknövény a márciusi nőnap környékén, és rendszerint idős nénikék is gyűjtik, hogy aztán pár százasért árulják utcasarkokon, aluljárókban. A nagyarányú szedés miatt azonban a hóvirágok száma már sok éve csökkenésnek indult, ami még önmagában nem okozott volna veszélyhelyzetet számukra, az igazi bajt a néha már ipari méreteket öltő kitermelés jelenti. A hóvirág hagymái ugyanis keresett árucikknek számítanak, fő felvevőpiacuk Hollandia. A hóvirág bizniszben jó pénzt szimatoló "üzletemberek" ezért gyakran brigádokkal ásatják ki nagyobb területen a hagymákat, de az sem ritka, hogy munkagépekkel tarolják le a termőhely földjének felső rétegét, így egyszerre több mázsányi hagymát tudnak felszedni. A hagymák ezután rendszerint Hollandiába kerülnek, ahol aztán tasakokba csomagolva eladó virághagyma válik belőlük, és az is előfordul, hogy a jókora kanyar után visszatérnek a hazai boltok polcaira, mint drága exportáru. A fő probléma az egésszel, hogy a kitermelők értelemszerűen a legszebb példányok termőhelyeit számolják fel, így a satnyább, kevésbé szép virágok maradnak és szaporodnak. Ez a folyamat a hazai hóvirág-populáció minőségromlásához vezet, a telepek degenerálódnak, genetikai diverzitásuk (sokféleségük) csökken. Ezt felismerve a hóvirág 2005-től védettséget élvez, amit a 13/2001. (V.9.) KÖM rendelet módosításával életbe lépő 13/2005 (VIII. 31.) KvVM rendelet ír elő számára. A hóvirágok egyébként európaszerte különböző szintű védettséget élveznek, Ausztriában például érdekesen szól a törvény, ott a hóvirág szedhető ugyan, de egy ember csak annyit szakíthat le, amennyit a két ujjával átér...

NÁZÁRETI 38.

JÓREGGELT EURÓPA BLOG
Szerző: Benedikty Béla
2017.01.23.


Azt tetszik tudni, hogy a hamartiológia szerint bűnben tetszett születni? Ami hagyján, de minden egyes gyereke is abban fog születni, ami még mindig hagyján, de erről egyikük sem tehet, mármint sem ön, sem a gyereke, és amennyire tudom, ez alól nincs is semmiféle feloldozás. Ádám és Éva miatt van az egész, pontosabban Éva miatt, aki leszakította a fáról a gyümölcsöt, és ezzel elkövette a feloldozhatatlan ősbűnt. Nota bene, nem tudott róla, hogy bűnt követ el.

Jó, nem? Ebben a néhány sorban annyi képtelenséget rejtettem el, hogy alig fogom győzni magyarázattal.
Kezdődik mindjárt a hamartiológia fogalmával (hamartia görögül bűnt jelent, a -lógia a logosz - beszéd, értelem, tudomány - képzett formája, azaz a hamartiológia a bűn tudománya), ami a teológiának egy rész"tudománya", és aminek semmi köze nincs a joghoz. A hamartiológia nyílt beismerése annak az elkeserítő ténynek, amit az eddigi bejegyzésekben többször említettem, és ami a könyvemnek is az egyik alapmotívuma, hogy ugyanis a Biblia mindenekelőtt a megfélemlítés, a megalázás gyűjteményes kötete. Ami még mindig csak egy könnyű nyári szórakozás a belőle fakadó keresztény vallás fenyegetéseihez képest. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép, ez áll a Nem tudhatom című Radnóti-versben, és attól tartok, nincs benne semmi irónia, a világirodalom legnagyobb okos költője (legokosabb nagy költője, a legnagyobbak közül a legokosabb - kinek hogy tetszik vagy nem tetszik) egyszóval Radnóti úgy gondolta, hogy bűnösök vagyunk mi. Akár a többi nép. A zsigereinkbe szívódott fel ezerévek alatt a bűnösség tudata.
Én történetesen tizenvalahány éves korom óta nem foglalkozom azzal, hogy bűnös vagyok-e, addig is csak a förtelmes vallás ostoba kényszere térdepeltetett le a gyóntatószék keskeny és kemény deszkájára, nagyjából ép erkölcsi érzékkel képes vagyok eligazodni a helyes és helytelen cselekedetek között. Gyerekkoromban sem értettem, hogy egy vadidegen öregembernek mi a fene köze van ahhoz, káromkodtam-e (más bűnös tettemről nem tudtam beszámolni, akárhogyan igyekeztem is), de úgy emlékszem, a kirótt miatyánkokat és üdvözlégyeket mindig elmondtam, mert a félelem bennem is munkált, mi lesz, ha nem mondom el.
A bűnnek több, mint húsz szava van a héberben. Vigyázat, nem a különféle bűnökre van ennyi elnevezés, csak a "bűn" szinonimáira használják ezeket. Az erotikára egy sincs. Az ugyanis bűn. Férfi és nő érintkezéses kapcsolata akkor nem bűn, ha a férfi és nő állat módjára viselkedik, azaz utódnemzésre irányulnak a mozdulatai. Nem tudom, meg van-e szabva, milyen pózban és mennyi ideig elfogadható ez a mozgás, valamint azt sem tudom, a párosodáshoz elengedhetetlenül szükséges házasságon belül is csak a nemzés aktusa megengedett-e, ezért minden alkalommal úgy kell gondolni, hogy most gyereket próbálunk készíteni, akkor nem kötelező meggyónni, vagy minden egyes aktus után futás a templomba, irány a gyóntatószék, paráználkodtam a feleségemmel - nem vagyok otthon a hamartiológiában.
Nézzük inkább a legfontosabbat, az ősbűnt, ami alól feloldozhatatlanok vagyunk az Éva miatt.
Könyvtárnyi magyarázat van róla, igyekszem visszafogni magam, nem minősítek. Annyit jegyzek meg, hogy olyat nem olvastam, ami csak kicsit bosszantott fel.
Mindjárt megmutatom, miről van szó, de előbb egy fontos közlés, mielőtt átsiklanánk fölöttük: az eredeti, bibliai szövegben nincs tudás fája és nincs alma. Több szempontból lényeges helyre tenni a közkeletű tévedést.

"De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz." (1Móz 2,17.)
Majd a 3. részben Éva azt mondja a kígyónak: "De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok." (1Móz 3,3.)
Aztán hogy minden későbbi kétséget eloszlassak: "És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék." (1Móz 3,6.)
Az első kérdés: a Biblia miért ad szegény Éva szájába olyan mondatot, amit ő nem mondhatott, mert nem tudhatott az isten szigorú parancsáról? Tessék kicsit följebb nézni, hogy még egyszer lássák, mi az isteni tilalom a 2. rész 17. mondatában. Megvan? Akkor most átugrunk négyet, jön a 22. mondat: "És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé az emberhez." Az istennek a fával kapcsolatos intézkedése (amit Éva nem hallhatott, mert még meg sem született) és Éva bűncselekménye között körülbelül húsz év telhetett el, mely időnek az elmúlását még az is alátámasztja, hogy Ádám nemcsak nem utasította el a gyümölcsöt, nyilván nem is emlékezett rá, miszerint neki tartózkodnia kellene a termés élvezetétől. Különben szólt volna Évának. Amilyen engedelmes alattvaló. Ellentétben a hebrencs Évával.
A második kérdés: milyen fa lehetett ez a szóban forgó? Nyilván valami mérgező növény, mert az isten azt mondta Ádámnak, meghal tőle. Az isten összevissza beszél, nyilván keveri egy másik fával, mert ettől nem hal meg sem Ádám, sem Éva, ez eddig rendben van. De még mindig nem tudjuk, milyen fáról van szó. A "jó és gonosz tudásának fájáról" ír a Biblia, erre mindjárt visszatérünk, de mit ehettek róla? Tetszik ismerni az alapmondatot: a gyümölcsöt nem lehet megenni, mert a gyümölcs fogalom - én kínomban mégis itt fogalmakkal etetem Éváékat, még termést is írtam, egyszerűen azért, mert nem derül ki, milyen fa a tiltott növény. (Az alma későbbi korok valószínű fordítási hibájának következménye: malus - rossz, malum - almafa.) Van jó sok mellébeszélés, de a Biblia eredeti szövegében nincs sem tudás fája, sem tudás almája. (A magyarázó "irodalomból" nekem az tetszik legjobban, amelyik a Sátánról mint hazugról értekezik - hogy ugyanis tőle tudunk legtöbbet a fáról, és hogy a Sátán nemcsak Évát vezette félre, hanem minket is. 
Azaz minden, amit a fáról tudunk, az hazugság, mert a fát a Sátán írja le nekünk. Az nem derül ki, hogyan, én legalábbis nem találtam semmit a Sátán információi közül, amikből a legtöbbet tudhatjuk a fáról. Ha jól értem a "magyarázatot", a fa voltaképpen nem is létezik, az csak a hazudós Sátán praktikája)...

OLVASÓI LEVÉL: NAGYON SZERETEM A FELESÉGEM. NEM AKAROM ELVESZÍTENI. KÉREM, SEGÍTSENEK

KOLOZSVÁRI SZALONNA BLOG
- VENDÉG
Szerző: Borka István, Vecsés
2017.01.23.


A honi nyomorúság, kilátástalanság, reménytelenség 22-es csapdájának egy megrázó szeletét, egy igazán mellbevágó történetet adunk közre az alábbi olvasói levélben. A legnagyobb szegénységben és betegségben is egymáshoz mindenek felett ragaszkodó emberek kálváriája ez. Amelyből jelen állás szerint nincs kiút. Hogy ez nem egy elszigetelt, egyedülálló eset, abban biztosak lehetünk. Mi nem mondunk véleményt, de amennyiben jogász/ügyvéd olvasóink között lennének olyanok, aki ránéznének erre az ügyre és valamilyen tanáccsal el tudnák látni az érintetteket, azért hálásak lennénk. Minden más típusú ötletért, támogatásért nem kevésbé. A levelet szándékosan teljes terjedelmében közöljük. Nem rövid és nem könnyű olvasmány, íme:

Segítségkéréssel szeretnék fordulni önökhöz. A feleségemet gondnokság alá helyezték. Én voltam a gondnoka, most a gondokságot elvették tőlem. Nem kívánom a saját hibáimat kisebbíteni, elkendőzni, de elsősorban a súlyos beteg feleségemre vagyok tekintettel, az ő érdekeit nézem. A feleségem 44, én 50 éves vagyok.

Egy munkahelyen dolgoztunk – a helyi önkormányzatnál közhasznúként – ott ismerkedtünk meg. Onnan kerültünk mindketten megbetegedésünk miatt leszázalékolásra. Miután összeköltöztünk, a feleségem – akinek enyhe pszichés problémái voltak – szeretett volna rendbe jönni, ennek érdekében mindent megpróbált(unk).

Bement a Dél-Pesti kórházba, ahonnan viszont rosszabb állapotba jött haza, mint előtte. Ezután hosszabb időket töltött a kórházban, egyre rosszabbodó állapotban. Az egyik ilyen bent tartózkodása alkalmával gondnokság alá helyezési eljárást kezdeményeztek ellene. Szerencsére mire bíróság elé került az ügy, az igazságügyi orvos szakértő úgy nyilatkozott: nem tartja indokoltnak a feleségem gondnokság alá helyezését.

Közben az állapota rosszabbodott. Mozgássérült lett, fél oldalra dől. Mivel epilepsziás és cukorbeteg is, ez és a stressz is hozzájárulhat a zavartsághoz (néha azt sem tudja, ki vagyok.) Szerencsére ez nem állandó nála, és komoly javulás állt volna be az állapotában, de a felfokozott stressz visszavetette a javulást.

Az egyik kórházi tartózkodása alkalmával, a családsegítő képviselője azt mondta, hogy a kórház ismételten gondnokság alá helyezési eljárást kezdeményezett a feleségem ellen. Már ezt megelőzően, és ezután is igyekeztek meggyőzni arról, hogy a felségemet otthonban kellene elhelyezni.

Mint kiderült, ez nem felelt meg a valóságnak. Az eljárást ugyanis nem a kórház, hanem a családsegítő részéről a kapcsolattartó hölgy kezdeményezte. Később kijött hozzánk környezettanulmányra és elbeszélgetett a feleségemmel, aki akkor éppen olyan állapotban volt, hogy azt se igazán tudta, mit beszél...

ÉLŐ KÖLTŐKET SZAVALNAK ÉLŐ SZÍNÉSZEK

KÖNYVESBLOG
Szerző: konyvesblog
2017.01.23.


Bár a költő eposzi jelzője a középiskolában leggyakrabban a halott, az Örkény Színház nemcsak a klasszikusokra és a kötelezőkre, de a kortársakra is kíváncsi volt. Az Anyám tyúkja (2) című előadásukra készülve felkértek 24 kortárs költőt, hogy írjanak verset a társulat egy-egy tagjának.
A párosítás teljesen véletlenszerű, és azt sem szabták meg, hogy ki miről írjon. A lényeg az volt, hogy eddig publikálatlan versről legyen szó.
Az Örkény tavaly év végén kezdte el publikálni a verseket, és tegnap az utolsó, a huszonnegyedik is felkerült az oldalukra. A videókat a Whatevermen Stúdió készítette.
Ezek voltak a kedvenceink:

BUKHATJA-E HAZAI PÁLYÁN AZ OLIMPIÁT A MAGYAR KORMÁNY?

SZEGEDI KATTINTÓS BLOG
Szerző: Trombitás Alfréd
2017.01.23.Orbán Viktor valószínűleg nem osztja az olimpiai mozgalom atyjának eszmeiségét. Coubertin báróval ellentétben ugyanis őt nem igazán érdekli a részvétel, csakis a győzelem. Nem erőltetné Budapest olimpiai rendezését, ha nem hinne abban, hogy komoly politikai, és persze gazdasági haszna lenne abból, ha végül a magyar főváros kapná a 2024-es sportesemény rendezési jogát. Orbán azonban veszélyes vizekre evezett a pályázattal, hiszen komoly kockázata is van, ha ilyen nagyot álmodik valaki. Az alábbiakban rávilágítunk, milyen veszélyek leselkednek a magyar kormányra a most következő nagy olimpiai csatározásban.

Ha a most alakult Momentum mozgalom összegyűjti a megfelelő számú aláírást ahhoz, hogy kiírják a helyi népszavazást a budapesti olimpia ügyében, már komoly tettnek számít a jelenlegi politikai erőviszonyok közepette. Jelen állás szerint erre minden esélyük meg is van. Ha a Momentum alapítói jól okoskodnak, akkor bejöhet az a számításuk, mely szerint egy teljesen új politikai formáció sokkal hatásosabban tud fellépni a kormányzati gőzhenger ellenében, mint egy nagy (és nem túl fényes) hagyományokkal bíró régi párt.

Már korábban is értekeztünk arról a kissé alábecsült társadalmi hangulatról, hogy a választópolgárok nagy részének annyira tele van a puttonya Orbán Viktor rendszerével, hogy minden alkalmat megragad arra, hogy keresztbe tegyen a miniszterelnök akaratának. Erre volt jó példa a tavaly ősszel elbukott kvótanépszavazás, amelyet a hihetetlen kormányzati túlsúly, a soha nem látott agymosó kampány ellenére sem tudott sikerre vinni Rogán Antal propagandaminiszter. Az ok egyszerű volt akkor: az emberek be akartak tartani a kormánynak, és nem azért, mert az ellenzéki pártok erre kérték őket, hanem, mert végre volt egy téttel bíró szavazás, amelyen kifejezhették ellenérzéseiket az urizáló, hazug propagandát harsogó kormánnyal szemben...

MITŐL PUSZTUL A MAGYAR, HA SZEGÉNY?

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: OMari
2017.01.22.


Sok mindentől. Első a környezet. A nyomor, a penészes fal, dohos, sötét lakás nem tesz jót az egészségnek. Sem a testinek, sem a lelkinek. Nincs pénz szigetelésre, a penésszel is csak időlegesen tudják felvenni a harcot, előbb-utóbb jönnek a betegségek. Az ingerszegény környezet pedig mentálisan teszi tönkre az embert idő előtt.

Ha valaki elszegényedik, lecsúszik, első gondolata, hogy valamin takarékoskodnia kellene. Kézenfekvő lépés, hogy olcsóbb helyre költözik. Ez városokban gyakran a leépült kertvárosi részt jelenti. Villany ugyan van, de a víz általában nem vezetékes. Kertváros lévén sokszor ásott, vagy fúrott kút. Ez már önmagában is egészségügyi kockázat, hisz a talajból minden szennyeződés bele kerül, és jön még rá a környezetből bemosódott növényvédő szerek maradványa.

Ha az olcsóbb helyre költözés nem hozza meg a kellő eredményt, következő lépésként jön a rezsivel takarékoskodás. A villanyt csak nagy ritkán kapcsolja fel, úgyis világít a tv, fűtéssel lehet a legtöbbet zsebben tartani. Van ruha, öltözködik rétegesen. Csak estére fűt be, mikorra a gyerekek hazaérnek, vagy hogy saját maga kissé felmelegedjen.

Élelme egyhangú, főleg tészta – sokszor tojás nélküli -, rizs, egy kis farhát, zsír, burgonya.

Gyümölcsöt ritkán lát, főleg nyáron, ha még nem pusztultak ki kertjében a gyümölcsfák. Újak telepítésére ritkán van pénz. Mint ahogy a kert rendes művelésére sincs. A trágya sokba kerül, a műtrágya még többe. Ezért kiéli a földet, amennyire lehet, aztán ha már nem terem, inkább nem is műveli, vagy csak kis részét veti be.

Ruházatát feléli, minél jobban elszegényedik, annál kevesebbet költ e célra. Először még olcsóbb helyeken vásárol, később csak ritkán kilós boltokban. Majd jön az utolsó stádium, amikor segélyszervezeteknél öltözik fel, vagy az utcára kirakott ruhaneműkből visz haza.

Ha megbetegszik, gyógyszert nem szed, nincs pénz rá. Legnagyobb félelme a komoly betegség, amivel orvoshoz kell menni. Vitaminokat nem szed, nagyon megnyomná a családi kasszát. Ha netán komoly tünetei vannak, akkor is sokszor kerüli az orvost, hisz tudja, nincs pénze, megtakarítása a hosszabb gyógykezelésre. Lesz, ami lesz alapon – homokba dugja a fejét.

Ha az alkoholista szegény is, akkor az olcsó ital dukál, ami akár bor, akár pálinka, akár sör – csak nevében az, ami. Bár a kis mennyiség jó minőségnél akár még jót is tehet, ezekből a szerekből pár pohárka is egy-egy koporsószög...

10 ÉRV, MISZERINT VAN ÉLET ORBÁN VIKTORON TÚL (VENDÉG: VÁGÓ GÁBOR)


SZNOBJEKTÍV
Szerző: Puzsér Róbert
2017.01.17.Sznobjektív - 10 érv, miszerint van élet Orbán Viktoron túl (Vendég: Vágó Gábor)KÖSZÖNET NEKIK! VAGY MÉGSEM? CSALÁDI ÖRÖKSÉG VAGY CSALÁDI ÁTOK?

LELKIZÓNA BLOG
Szerző: Éva28
2017.01.22.


Te mit köszönnél meg a szüleidnek, nagyszüleidnek, a testvérednek, a nagybátyádnak, nagynénédnek, barátodnak, tanárodnak… és mit üzenhet ez neked, mint gyakorló szülőnek, nagyszülőnek, testvérnek, nagynéninek, pedagógusnak?
Köszönöm anyunak az ágyba hozott reggeli tejeskávét (amit ugyan kakaó formájában, de mai napig hétvégi szokásként megtartottam a saját családomban). A finom vasárnapi ebédeket, a sütiket. Azt, hogy mindig bízott és megbízott bennem.

Köszönöm apunak azt, hogy ugyan lánynak születtem (van egy olyan gyanúm, hogy ezzel okoztam neki egy kis csalódást…), ő mégis megengedte, hogy járjak vele a focimeccsekre. Nem véletlen, hogy szeretem a focit és mindkét fiam gyakorolja is, sőt, néha már úgy érzem, kicsit túlteng nálunk a foci téma (persze ne gondoljatok a magyar bajnokságra és stadionépítésben sincs érdekeltségünk!). Köszönöm neki, hogy mindig büszke volt rám. Ahogy tudta mondani, hogy „A LÁNYOM”, abban minden benne volt… Vagy azt, hogy kiskoromban sokszor úgy hívott: Samukám (igen, ez is fiú név, de érdekes módon nem annak éltem meg, inkább valami szóbeli simogatásnak…). Lett is aztán egy Samu nevű kutyánk.

Köszönöm a nagyinak, hogy soha semmiért nem szidott le (vagy ha valamiért igen, azt is úgy tudta tenni, hogy áradt belőle a szeretete), mindig megértett, olyan volt ő számomra, mint egy meleg kuckó, egy menedék, ahova mindig elbújhatok, ahol mindig oltalmat kapok.

Köszönöm a tesómnak, hogy hazaráncigált abból a házibuliból, ahova el se kellett volna mennem.

Köszönöm a nagynénémnek, hogy elvitt az operába, magamtól soha nem mentem volna, kicsit akkor cikinek is éreztem, de aztán ráéreztem az ízére és egyre jobban szeretem.

Köszönöm a nagybátyámnak, hogy megtanított bicajozni és azt is, hogy rajta keresztül láttam, más apák sem tökéletesek… és mégis szeretnivalók.
..

A KONZERVATÍV ÉRTELMISÉG SZEREPÉRŐL

MANDINER BLOG
Szerző: Pogrányi Lovas Miklós
2017.01.23.2017. január 12-én megjelent a Professzorok Batthyány körének közleménye, Gondolatok az ország állapotáról címmel. A szöveget egy olyan társadalmi szervezet jegyzi, mely fontos szereplője a jobboldali szellemi elitnek, tagjai tiszteletreméltó emberek, akik elismertségükért megdolgoztak, tudományos karrierjük valódi eredményeken alapul, szaktekintélyük kétségbevonhatatlan.

Elemzéseik közrebocsátása azonban nem szakmai munkásságuk része, hanem jellegzetes értelmiségi szerepvállalás.

Múlt heti közleményük ezért okot adhat a hazai, konzervatív intelligencia helyzetén való töprengésre is.
*
Bámulatos erejű kifejezés az értelmiség, kiválóan alkalmas a szellemi elit felelősségének felvetésére, segítségével a legmélyebb indulatokat lehet előcsalni az emberekből. Persze használatos értéksemleges elemzési kategóriaként is (a diplomások összessége), de normatív értelemben sokkal gyakrabban fordul elő, ami nem meglepő, ha tekintetbe vesszük a kifejezés születésének körülményeit: olyan XIX. századi lengyel és orosz szerzők versengenek a használat időbeli elsőbbségért, mint Karol Libelt, a nacionalista lengyel költő, vagy Vaszilij Andrejevics Zsukovszkij, az orosz romantika nagy alakja. E szerteágazó jelentésű szó már kezdetben azokat a személyeket jelölte, akik nemcsak, hogy a szellem emberei voltak, de kiemelkedő társadalmi felelősséget vállaltak magukra.

Ha az értelmiségről normatív értelemben beszélünk, rögtön a szemünkbe ötlik, hogy minden ember mást ért rajta: az értelmiségi többnyire a szellem embereivel szemben támasztott irreális elvárások megtestesítője. Ő az, akinek meg kellene valósítani az eszményeinket: okos, független, mértéket ad és befolyásol. Tekintélyét tudása alapozza meg, nem vagyona vagy politikai hatalma.

Az értelmiségi szerepkör kialakulásáról számos remekművet írtak, melyek java magyar nyelven is olvasható: A nyugati értelmiség történeti szociológiáját Az értelmiség a középkorban c. klasszikus ismerteti, melynek szerzője Jacques Le Goff világosan rámutat a hatalomtól való egzisztenciális függés kezdetektől fennálló, kétségbevonhatatlan voltára.

Az első értelmiségieket a középkori egyetem szülte, képviselői azon egyházi személyek voltak, akik elsősorban professzorként, illetve fordítóként teljesedtek ki. Molnár Tamás, magyar származású filozófus közismerten szigorúan bánik az intelligencia képviselőivel. Az értelmiség alkonyában rámutat, e társadalmi osztály már jó ideje a hanyatlás állapotában van: képviselői, a papság tekintélyét bitorolva véleményformáló elitté váltak. Kezdetben elszántan küzdöttek a vélemény szabadságáért és aktívan közreműködtek a hagyományos európai erkölcsi rend lebontásában, hogy létrejöhessen a földi Paradicsom. A felvilágosodás korának közvélemény-formáló személyiségei előkészítették a polgári középosztály útját a hatalomba. Ám – fájdalom – miután ez utóbbi elérte céljait, félreállította őt saját útjából. Őszinteségre és a szókimondására nem volt többé szükség, szájkosarat kapott, s ezzel létrejött a lakájértelmiségi jellegzetes figurája, melyen a konzervatív gondolkodók a mai napig epésen élcelődnek, tegyük hozzá – teljes joggal.

Molnár Tamás értelmezésében tehát az értelmiségi lét alapvetően szekuláris műfaj, melynek jellemző képviselői a marxisták és a liberálisok. A magyarországi vezető, jobboldali intellektusok gyakran kérkednek is vele, hogy ők már pedig, bizony nem értelmiségiek! Éppen azért nem, mert ez az egész história bűnben fogant, történetének íve dicstelen, és ab ovo idegen attól, akit egy konzervatív ember magáról gondol...

TÉLI TAVASZ ÉS A KETTÉVÁGOTT KISMALAC

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő/Gyuri
2017.01.23.


Arra gondoltam, hosszabbítsuk meg egy nappal a hétvégét, és egy kicsit lazább témával kezdjük ezt a hetet. Spanyolországba látogatunk, és egy kicsit még visszanézünk az év végi – év eleji ünnepekre, méghozzá Gyuri segítségével, aki képes beszámolóban meséli el, milyen volt Madridban és környékén tölteni az ünnepeket.


„Úgy esett, hogy tavaly kétszer is el tudtam utazni Spanyolországba; a nyári szabadságom után az év végi maradékot is ott töltöttem.

Nem vet fel a pénz, de a (fapados) repülőjegy olcsó, a szállás ingyen van rokonoknál, és így legalább nem kellett egyedül töltenem az ünnepeket otthon, ráadásul két barátom is kijött néhány napra, így tényleg semmi mással össze nem hasonlítható évvéget sikerült összehoznom – és ha már így alakult, akkor szeretnék mesélni arról, milyen a karácsony és a szilveszter Spanyolországban, ahogy én láttam.

Mint sok nagyvárosban, Madridban is vannak karácsonyi kirakodóvásárok. A Mataderóban (régi vágóhíd, ma kulturális központ) is volt, ahol a kiállító országok felvonultatták a jellemző ételeiket és termékeiket is, esetleg nyelvtanfolyamot kínáltak, mint pl. az amerikai bódéban egy kaliforniai hölgy, aki egyébként hosszú évek óta Madridban él...

BUDAPESTI OLIMPIA MINIMUM 3000 MILLIÁRD FORINTÉRT? VAJON LESZ-E RÓLA NÉPSZAVAZÁS?

TÉNYTÁR BLOG
Szerző: Frankó Provolone
2017.01.23.


Ha a 2017-es vizes vb összköltségvetése az eredetileg tervezetthez képest a négyszeresére emelkedett, akkor vajon a 776 milliárdra taksált budapesti olimpia mennyibe kerülhet a végén úgy, hogyha még az Állami Számvevőszék(!) is megjegyezte, hogy „a nagyberuházásokat, és különösen az olimpiák megrendezését célzó fejlesztéseket – jellegüknél fogva – számos korrupciós kockázat fenyegeti”.
Orbán ellenzékben még arról beszélt, hogy az emberektől elvehetetlen jog, hogy bizonyos kérdésekben közvetlenül mondják meg, mit akarnak és mit nem akarnak. Korábban már több népszavazási kísérlet is meghiúsult, most aMomentum Mozgalom szeretné elérni, hogy mégiscsak legyen egy referendum, amelyben a budapestiek eldönthetnék, akarnak-e 2024-ben olimpiát, vagy sem.
Mennyi az annyi?
Ahhoz képest, hogy a 2024-es olimpia helyszínéről csak jövő szeptemberben döntenek, a magyar szervezők, elég gyanús körülmények közepette, már elköltöttek legalább 7 milliárd forintot.  Nemcsak a tervezésre, magára, a budapesti olimpia népszerűsítésre is elment már 1,3 milliárd forint. Ez az összeg bizonyosan növekedni fog, mivel, mint kiderült, a budapesti olimpia 2017-es kommunikációs feladatainak ellátására összesen mintegy 4 milliárd forintot szánnak elkölteni, illetve csak maga a nevezés a megrendezésért 19 milliárd forintba kerül.
Fentebb csak olyan összegek olvashatók, amelyeket már kidobtunk az ablakon bizonyosan elköltöttünkAz olimpia ellenzőit a kormánypropaganda azzal nyugtatgatja, hogy az esemény összköltsége „mindösszesen” csak 774 milliárd forint lenne, ami azonban így ebben a formában biztos, hogy nem igaz. Ez az összeg bizonyosan messze lehet a valós költségektől, hiszen ebben még nincsen benne egy sor egyéb, például infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos kiadás.
Ám, amit még fontosabb kiemelni, hogy Magyarországon főképp a korrupciónak köszönthetően semmi sem annyiba kerül végül, mint amennyivel eredetileg számoltakTökéletes példa erre a 2017-es vizes vb. Eredetileg arról beszélt a kormány, hogy a Dagály úszópalota 8 milliárd forintba fog kerülni, a teljes vizes vb pedig 25 milliárdba. A Dagály építését aztán 38,63 milliárd forintért vállalták el, az összköltség pedig már 90-100 milliárd forint körül járMindez azt jelenti, hogy a vébé összköltségvetése az eredetileg tervezetthez képest négyszeresére, a központi uszodára költött összeg több mint ötszörösére nőtt. Ha az arányok hasonlók lesznek, mint a vizes vb esetében, akkor az olimpia elérheti akár a 3000 milliárd forintos összköltséget...

KI A SZÉLSŐSÉGESEBB: ORBÁN VAGY TORGYÁN?

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2017.01.22.

A kérdés költői, ennek ellenére jogos, mert a most elhunyt Torgyán József maradt meg az emlékezetben úgy, mint szélsőségre hajló politikus, nagy demagóg, és Orbán volt vele szemben a mérsékelt, szalonképes, nem szélsőséges jobbközép.

Nos, ez a helyzet alaposan megváltozott. A szélsőségesség elsősorban nem verbális durvaságot jelent, hanem korlátnélküliséget. Amikor valaki átlép bizonyos határokat, amely határokat nem lehet átlépni. Ez megtörténhet durva szavak használata nélkül is, de verbálisan is. A politikai korrektség például itt húzza meg a határokat.

Orbán Viktor, aki valaha liberális politikus volt, aki tiszteletben tartotta az alkotmányos korlátokat, a jogállam határait, az emberi jogokat, a politikai korrektséget, ma már nyíltan tagadja és elutasítja ezeket. Nem beszél "álliberális férgekről", mint Torgyán, de felszámolta a liberális demokráciát. Ez utóbbi a rosszabb. Szalonképessé tette azt a szörnyűséget, amelyet Torgyán megtartott és lokalizált a pártján belül.

Orbán nem használ erős kifejezéseket, de ugyanolyan demagóg hordószónok, mint Torgyán József volt, ma már nagyobb, a műparaszt stílusával, ahogy a kocsma közönségéhez beszél, s egész Magyarországot a fehérvéri huszároknak nézi. Egy hazudozó, aki kisebbségek, menekültek, civilek ellen uszít, gyűlöletet kelt, egész szabadságharca a liberális zsidó világ-összeesküvés ellen zajlik. Orbánhoz képest Torgyán egy demokrata volt, aki sok szörnyűséget mondott a parlamentben, de soha nem akarta felszámolni azt.

Orbán ezzel szemben megszüntette a parlamentáris demokráciát. A választási rendszerrel elcsalta a parlamentarizmust is, mert a parlamentet felszámolta, a lényegétől megfosztotta, a kontroll szerepét kiiktatta. Egy díszletnek használt álparlamentet tart fenn, a kollaboráns áruló ellenzékkel, amely ehhez asszisztál. Orbán puccsot követett el, amire Torgyán soha nem lett volna képes, ameddig ő soha nem ment volna el. Orbán megdöntötte az alkotmányos rendet, államellenes bűncselekményt követett el, élete végéig börtöben a helye és teljes vagyon elkobzás vár rá...MÉG A VADÁSZTERÜLETEKET IS LEVADÁSZTÁK LÁZÁRÉK

BERKECZ BALÁZS BLOGJA
Szerző: Berkecz Balázs
2017.01.22.Gondolom sokan emlékeznek még arra a képre, ami azt a 913 lelőtt fácánt mutatja szépen körbe rendezve, amit Lázár János és barátai ejtettek el Soponyán, vagy arra a hírre, amikor kiderült, hogy Lázár 23 millió forintért rendelt csehországi fácánvadászatot. A vadászat sosem volt olcsó dolog, de mostanság lett végképp úri passzió a vadászterületek fideszes átrajzolásával. A változások - természetesen - Lázár vadász-szenvedélyét sem csökkentették, sőt!

2016 januári hatállyal egy sor jogszabályváltozást gyártott le a fideszes szabályozásgyár. Olyan sokat, hogy az Országos Magyar Vadászkamara külön menüpontot szentelt a témának saját honlapján, ahol az érdeklődő vadászok megpróbálhatják lekövetni a jogszabályi változásokat.

A vadászokat érintő egyik legfontosabb változás az idén márciustól 20 évig tartó ciklusban működő vadászterületek kialakítására vonatkozó szabályozás, amely sok kisebb-nagyobb vadásztársaságot lehetetlenített el, míg a nyertesek oldalán ott áll a műmájer vadászok egyik életlen baltával faragott élő szobra, Lázár János is.

Tavaly augusztusban írta meg a delmagyar.hu, hogy Csongrád megye legnagyobb, 18 ezer hektáros vadászterületét kapta meg húsz évre a Návay Kornél Vadásztársaság, amelynek egyik tagja a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Most a HVG is megírta: "a miniszter vadásztársasága, amelyet a Csongrád megyei Földeák birtokosáról, az erdőtelepitő Návay Kornélról neveztek el, a vadászterületek tavalyi újrarajzolásának egyik legnagyobb nyertese. A vadásztársaságoknak az állami földek elárverezése után egyezkedniük kellett az új tulajdonosokkal. Csongrádban pedig éppen a Návaynak és egy másik, makói társaságnak sikerült növelnie területét, miközben a Földeáki Dózsa Vadásztársaság 4 ezer hektárt veszített. A hoppon maradt társaságnál a HVG érdeklődésére elmondták, hogy kétharmadára zsugorodott területükön nemcsak kisebb, de gyengébb is a vadállomány. Ennek az a következménye, hogy a pórul járt vadászok több tagdíjat fizetnek, netán több állatot vadásznak le pusztán a haszonszerzés érdekében. A nyertesek pedig, éppen ellenkezőleg, kisebb is gondtalanul űzhetik a vadat."...

5 MILLIÁRDBA KERÜLT A VÍZMINŐSÉGJAVÍTÓ PROGRAM BAJÁN, AMINEK LEZÁRULTÁVAL A MINŐSÉG CSAK ROMLOTT

ÁTLÁTSZÓ - MUTYIMONDÓ BLOG
Szerző: Katona Fruzsina
2017.01.23.Több tízmillió forintért küldték el külföldön élő nyugdíjasoknak az Erzsébet-utalványt; plagizált tanulmányt vett az önkormányzat Szécsényben; ihatatlan a víz Baján az ivóvízjavító-program lezárása után.
Ezekről ne maradj le!

Az elmúlt nyolc év Obama elnöklése alatt (Átlátszó)

Tanulmánymutyi Szécsényben (Magyar Narancs)

Rozsda- és sárszínű az ivóvíz Baján (HVG)

Ha van 3 perced:

Az elmúlt nyolc év Obama elnöklése alatt

Pénteken hivatalosan is az USA elnöke lett Donald Trump, aki kampánya során több olyan ígéretet tett, amiben a helyzet pozitív változásáért valaminek a csökkentéséről beszélt. Ilyen volt az illegális bevándorlók száma vagy a munkanélküliség is, azonban arról kevesebb szót ejtett, hogy mennyire is van rossz helyzetben az országa ezekben az ügyekben. 7 interaktív grafikon arról, hogy hogyan szerepelt az említett kérdésekben Obama vezetése alatt az USA. (Átlátszó)

Ennyibe kerültek a külföldi nyugdíjasok Erzsébet-utalványai

A kormánynak az volt a célja, hogy mindenki, lakcímtől függetlenül megkapja az utalványt, mondta a Kormányzati Tájékoztatási Központ a botrányos előéletű nyugdíjasoknak szóló karácsonyi ajándékról. A több mint 32 ezer, nem Magyarországon élő nyugdíjas ugyanis megkapta az utalványokat, azonban azokat csak itthon tudná elkölteni. A kormány 52 millió forintot költött az adófizetők pénzéből, amiből 71 országba küldött ki, ott helyben használhatatlan papírokat. (HVG)

Tanulmánymutyi Szécsényben

A nógrádi Szécsényben 15 millió forintért rendelt az önkormányzat 2 tanulmányt, amelyek gyönyörű fotókat tartalmaznak köztéri lámpákról és villanyoszlopokról, de fontosabb, hogy mindkettőben plagizáltak az írók. A drágább tanulmány például 370 ezer forintba került oldalanként, ráadásul ez a másik tanulmányból is tartalmaz részeket ennyi pénzért. A fideszes vezetésű városban a szálak az MDF utódpártjához vezetnek. (Magyar Narancs)

Rozsda- és sárszínű az ivóvíz Baján

Miután 2015-ben befejeződött egy ivóvízminőség-javító program Baján 5 milliárd forintból, arról panaszkodnak az ott lakók, hogy még tisztálkodásra is alkalmatlan a víz, nem hogy fogyasztásra. A probléma a program után merült fel, a polgármestertől többször próbálták helyi képviselők kérdezni az ügyben, de ő elzárkózott a válaszadás elől. A szolgáltató nem tudta megmondani, mikor lesz újra iható a víz. (HVG)

Ha van még két perced:

Mészáros Lőrinc ezúttal árvízvédelmi munkákra nyert el tízmilliárdos közbeszerzést
a Felső-Tiszán – erről beszél az Átlátszó újságírója a Klubrádióban. (Átlátszó)

Első körben 282 millióért szerzett be a Miniszterelnökség 5 darab festményt az új Várban lévő székhelyének díszítésére.(Átlátszó blog)

Sokan tartottak tőle, hogy leginkább közéleti szereplők fognak élni a “felejtés jogával”
, azaz hogy ne jelenjen meg a keresőben a nevüket beírva a már nem releváns vagy kínos tartalom, de nem ez történt (Átlátszó)

A 4-es metróról szóló OLAF-jelentést csak az OLAF hozhatja nyilvánosságra,
ha akarja (ATV)

Nincs közszereplő a 4-es metró korrupciós ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség elmondása szerint. (Privát Kopó)

A korrupció súlyától roskadozik az egész dél-koreai rendszer, amely Japánnal együtt emelkedett ipari nagyhatalommá a második világháború után. Az elnök után a Samsung vezérét is le akarják tartóztatni. (444)


IZÉK LEGYÜNK VAGY MICSODÁK?

HVG ONLINE - ITTHON
Szerző: Révész Sándor
2017.01.22.A Klubrádió hűségdemonstrációt kondicionál. Tegye. Csak ne tegyen úgy, mintha ennek bármi köze lenne a közvélemény-kutatáshoz.

Ez itt a kérdés. Így hívják azt a műsort, amelyben jó emberek rossz kérdésekkel ingerlik adományozásra a Klubrádió hallgatóit. 


Én ezt régóta utálom, régóta habozom megírni, de most már unom a habozást. Essünk túl rajta.

Tudjuk, milyen aljas eszközökkel és milyen módszeresen szűkítik a szabad szó terét. Tudjuk, miként próbálták gátlástalan jogtiprással kiirtani a Klubrádiót is ebből a térből. Tudjuk, milyen nagy dolog, hogy ez nem, illetve csak részben sikerült. Tudjuk, milyen fontos szerepe van ebben a szűkülő térben a Klubrádiónak. Tudjuk, mennyire nehéz egy ilyen rádió működésének anyagi feltételeit megteremteni, mennyire szükség van minden fillérre, azokra is, amelyekkel az ostoba kérdésekre a legjobb szándékkal válaszoló hallgatók a Klubrádiót támogatják.

Van a Klubrádióban mindenféle, amit nem szeretek, több minden, amit szeretek, sokan dolgoznak ott, sokan szólalnak meg ott, akik fontosak a számomra. Örülök, ha hívnak, ha idéznek, ha vezethetem a Szabad a pálya műsorát. Ráadásul az esetek többségében a nap kérdését is olyanok teszik föl, akiket nagyra becsülök.

Továbbá: van nekünk elég bajunk – mondtam magamnak sokáig –, nem érdemes ezek helyett olyasmiről beszélni, amivel mintha csak nekem lenne bajom. Legalábbis ebben az ügyben, ügyecskében nem érzékelem magam körül azt a kritikai indulatot, amely engem feszít.

Mindazonáltal és mindezek ellenére ezt a dolgot egyszer mégiscsak meg kellene beszélni.

Leginkább azért, mert a közvélemény-kutatás és annak a hitele borzasztóan fontos dolog...


NEM KIZÁRT, HOGY ÖSSZEOMLIK A LIBERÁLIS VILÁGREND

KLUBRÁDIÓ 92,9 MHz
Szerző: Szelestey Lajos
2017.01.23.A volt svéd külügyminiszter szerint Trump beiktatási beszéde több ponton is felzaklatta az európaiakat - számol be a Washington Post. Sötét jövőt vázolt a Spiegelben Ann Applebaum történész. A Le Monde volt főszerkesztője azt elemzi, milyen is lesz a Trump által ígért új világ. Szelestey Lajos lapszemléje.

A volt svéd külügyminiszter szerint Trump beiktatási beszéde három területen is felzaklatta az európaiakat - írja a Washington Post. Az egyik, hogy Amerika mindenekelőtt, mert az öreg földrész ezt jól ismeri a saját történelméből, errefelé évszázadokon át rengeteg igazi vérontást okozott ez a felfogás. Épp ezért a politikai vezetésnek tanulnia kellene a múltból, ösztönöznie kellene a tömegeket, hogy lépjenek túl a nyers érzelmeken. A második a civilizált világ. Globális összefüggésben Trump egy szóval sem említette a szabadságot, noha a földkerekség számára alapvető, hogy az Egyesült Államok milyen szerepet vállal a szabadság elérésében, fennmaradásában. A harmadik a gazdasági protekcionizmus. Mintha a történelem éppen az ellenkezőjét bizonyítaná, mint amit az új elnök ez ügyben mondott, tehát hogy a bezárkózás éppen nem hoz fellendülést és ad erőt. Ráadásul jelen esetben az igen szoros európai-amerikai kapcsolatokat fenyegeti. A három téma együtt pedig különösen fenyegető. És Carl Bildt nagy bajnak tartja, hogy nem lehet tudni, a beiktatási beszéd a kampány vége volt-e, vagy netán a kormányzati munka kezdete.

Financial Times
A Koblenzben tartott hét végi csúcskonferencia után ’hazafias tavaszt’ ígérnek Európában a vezető jobboldali-populista pártok, mondván, hogy a Brexit és Trump hivatalba lépése kedvező politikai hullámról tanúskodik, csak éppen hiába nyilvánították ki az egységet, túl sok minden osztja meg őket. Mindenesetre abban bíznak, hogy az elitellenes, nacionalista széljárás őket is hatalomra segíti. Ám túl sok ellentét választja el egymástól mindenekelőtt a francia Nemzeti Frontot, illetve a német AfD-t. A találkozón nem volt szó közös politikáról, vagy szövetségről, viszont a részvevők igyekeztek egy olyan, szélesebb nemzetközi mozgalom részeként beállítani magukat, amely maga mellett tudhatja a történelem támogatását. Saját sikerüket jósolták az idei választások előtt. Csakhogy mind a kilenc párt túlságosan is a nemzeti ügyekre összpontosít, és nem sok jelét mutatja a szolidaritásnak.

Daily Telegraph

Óv a populizmus világméretű megerősödésétől a pápa. Az El Pais c. spanyol lapnak adott nyilatkozatban Ferenc arra a veszélyre is felhívta a figyelmet, hogy sokan kereshetik a megváltót, ám ez olyan diktátorokat hozhat felszínre, mint egykor Hitler volt. Az egyházfő ugyanakkor korainak nevezte, hogy véleményt mondjon Trumpról, előbb meg akarja várni, hogy mit csinál az újdonsült amerikai elnök. Azt viszont kiemelte, hogy a válságok félelmet keltenek, és ennek legékesebb példája az, ami 1933-ban, Németországban történt. A Führer nem lopta a hatalmat, a nép választotta meg, majd a diktátor megsemmisítette a saját népét, és ez a veszély napjainkban is fennáll. Éppen a történelmi tanulságok miatt alapvető a párbeszéd. Mint emlékezetes, a pápa a beiktatás napján arra szólította fel Trumpot, hogy az kövesse a szellemi és erkölcsi értékeket. Egyúttal igyekezett a politikus eszébe vésni, hogy Amerika jelentősége mindig is azon múlt, mennyire állt ki a szegényekért, a kirekesztettekért, a bajbajutottakért...

A TRAGÉDIA, AMI ÖRÖKKÉ VELÜNK MARAD

HVG ONLINE
Szerző: HVG
2017.01.23.


A nemzeti gyásznapon a január 20-i buszbaleset áldozataira emlékezünk – és emlékeznek a túlélők, sokkosan, a tragédia közelében. Hogyan támogathatja őket környezetük? Mi a szerepe ilyenkor az iskolának? Ferber Eszter és Singer Magdolna gyásztanácsadók írása.

A halál sokféle arcát mutathatja az iskolában, és soha nem könnyű szembenézni vele, de az ilyen sokakat érintő tragikus baleset még a szakmai segítők számára is komoly erőpróba, nem beszélve a pedagógusokról, rokonokról, barátokról és az ismerősökről. A túlélő diákoknak – és az itthon maradt iskolatársaknak, akik barátaikat, társaikat veszítették el – ilyenkor elsősorban megtartó erejű, odafigyelő, érzékeny gondoskodásra van szükségük.

Miben áll a közösség megtartó ereje, amely segíteni tud életben maradni, aztán tovább élni egy ilyen tragédia után? Mi az a viszonyulás, amely támaszul szolgál – és mi az, amelyik nem? A válasz talán egyszerűnek tűnik: az együttérző jelenlét és az empátiával végbevitt cselekedet. De mihelyt felidézzük magunkban, milyen hatással volt ránk is – távoli szemlélőre – a busztragédia híre, észre lehet venni, hogy nem ilyen egyszerű ez. „Lesokkolt a hír”, „Meg vagyok döbbenve”, „Szóhoz sem jutok” – írja a legtöbb, az érintetteket együttérzésükről biztosító poszt a Facebookon.

Megáll az idő

És éppen ez az, amivel egy emberi, egzisztenciális tragédia után mindannyian szembesülünk: a megrendülés, a pillanatnyi kiszakadás az élet forgatagából, megáll az idő – és tehetetlenek vagyunk. A belegondolás és beleérzés pillanatában saját emberi sorsunk végtelen kiszolgáltatottságával, törékenységével, az élet végességével is szembesülünk; és azzal, hogy erre nem biztos, hogy mi magunk fel vagyunk készülve, és vannak válaszaink. A mások tehetetlenségével való közösségvállalás a saját tehetetlenségünk megélését is hozza el. Mi az tehát, ami ilyenkor segíteni tud?

Az igazi együttérzés nem azt jelenti, hogy nem vagyok tehetetlen. Éppen ellenkezőleg: elfogadom és megélem a tehetetlenségemet. Ahogyan minden mást is, amit elindít bennünk a tragédia. Az együttérzés elsősorban az a kapacitás, hogy képesek vagyunk szembenézni a szenvedés valódi természetével: képes vagyok elviselni azt, ami van, ami jön… bármi legyen is az. Az a képesség, hogy kitartsunk erősen, és hogy fel merjük ismerni azt is, hogy egyáltalában nem vagyunk a szenvedés fölött állók. Sokan talán a hittel, vagy a bizalommal azonosítanák ezt az odaadást. Mindezt az elfogadással hozom létre. Hagyom magam megrendíteni. A szenvedés, és minden vele járó érzésének az átélése az, amit ha elvállalunk, éppen hogy képessé fog tenni minket arra, hogy – miután átalakított minket - átalakítsuk a szenvedést. És akkor – paradox módon – már nem vagyunk tehetetlenek...

VAGY MI, VAGY ŐK!

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Zsebesi Zsolt
2017.01.23.  


A forradalom és a társadalmi erőszak, mint az orbáni rezsim megdöntésének egyetlen útja, nem azt jelenti, hogy vérfürdőt kell rendezni.

Az Orbán Viktor nevével fémjelezett fasisztoid rendszer szétzúzása, majd egy liberális és demokratikus társadalmi-politikai rend felépítése a tényleges feladata a mindenkori Orbán-, Fidesz- és NER ellenes ellenzéknek. Semmi más. Nem a választási győzelem, mert arra esélyes nincs. A rendszer keretei között megvalósítani álmodott, rendszerváltó kísérlet nem lehet eredményes, mert a jelenlegi rendet pontosan azért hozták létre, hogy a demokratikus váltógazdaságot ne lehessen benne működtetni, más, mint a Fidesz hatalomra ne kerülhessen. Ebben a rendszerben nem is fog más hatalomra kerülni.

Aki valóban változást akar Magyarországon, annak tudomásul kell vennie, hogy a helyes sorrend: forradalom – rendszerváltás – demokratikus választások. Nem lehet a nagy ugrást, az elszakadást Orbántól a földre éréssel kezdeni. Előbb el kell rugaszkodni. Mégpedig nagyon erősen, mert a NER – éppen a magyar demokratikus ellenzék pipogyasága miatt – mára olyan erősen kiépült, annyira be van betonozva, hogy csak robbantással lehet bontani. Ezt a liberális széplelkeknek minél előbb tudomásul kell venniük. Már most is elkéstek, és ők a hibásak azért, hogy semmilyen más mód nem maradt, csak a társadalmi erőszak. Az elhanyagolt, üszkösödő lábat – van az a pillanat – már csak amputálni lehet. Nincs mód további gyógyszeres kezelésre, a páciens élete drasztikus beavatkozást követel.

A forradalom és a társadalmi erőszak, mint az orbáni rezsim megdöntésének egyetlen útja, nem azt jelenti, hogy vérfürdőt kell rendezni. Elég lenne a polgári ellenállás hagyományos eszközeihez nyúlni (tömegtüntetés, a rendszer, a parlament, a törvények bojkottja, polgári elégedetlenség, általános sztrájk, az uniós támogatások befagyasztásának követelése Brüsszeltől stb.) ahhoz, hogy a rendszer megmutassa valódi arcát és döntésre kényszerüljön: felvállalja-e a nyílt diktatúrát, vagy megmarad a látszat demokrácia keretei között. Az utóbbiban viszont az egyszerű polgári elégedetlenségi mozgalmakkal is meg lehet buktatni. Ha tovább lépnek, erőszakhoz nyúlnak, akkor mindenki számára világossá válik, hogy nem a világról másképpen gondolkodó, egyéni megoldásokat forszírozó, küldetéstudatos, enyves kezű, elmeháborodott, tehetségtelen tahók rendszerével, hanem véres kezű diktatúrával van dolgunk, amely magától soha nem fog összedőlni, és akkor úgy is kell velük bánni. Vagy ők, vagy mi...

24 ÓRÁM VAN FEDELET BIZTOSÍTANI A GYERMEKEM FEJE FÖLÉ

A VÁROS MINDENKIÉ BLOG
Szerző: AVM
2017.01.22.


2016 áprilisában vesztettem el az albérletemet, amit már nem tudtam fizetni Budafokon, ahol a 60 ezer forintos albérletemből egyik napról a másikra lett 120+rezsis lakhatás. Onnantól egyik albérletből a másikba mentem 10 éves kislányommal, aki Budafokon járt iskolába, illetve egy kistestű mentett kutyával, aki az évek alatt családtag lett.

Leköltöztem vidékre, ahol olyan albérletet találtam, ami - mint később kiderült - vizes és penészes volt, ráadásul áram és meleg víz sem volt. Az ottani iskolában a kislányom kikészült, nem fogadták be, teljesen bezárt az addig nyílt csacsogó gyermek. Október végén találtam ismét Budapesten kiadó szobát, ahova tudtunk menni. Az ismételt költözés megint elszívta a megmaradt anyagi forrásainkat, de a gyermekemet visszavették a régi iskolájába, ahol végre kezdett megnyugodni, újra megnyílni. A főbérlővel folyamatos konfliktusaink voltak: én etettem, takarítottam utána, de nem mutatott számlákat semmiről és az egyik pillanatban három hét után elkért 55 ezer forintot, majd rá két napra 58 ezret, majd rá egy hétre 70 ezret. Amikor már nem bírtam fizetni, gyakorlatilag kitett minket az utcára. Egy ismerősöm fogadott be karácsony előtt egy héttel.

A sok stressz nagyon megviselt mind engem mind gyermekemet. A kutyusunk ide nem jöhetett, így egy ismerősömnél van elhelyezve, és ez a szakítás is megviselte a 10 éves gyermekemet. Holnap, 2017. január 23-án ki kell költöznünk, de fogalmam sincs hova menjünk. Rokkantnyugdíjasként nem ülhetek, nem állhatok, nem mehetek, nem végezhetek monoton munkát, nem hajolhatok, nem emelhetek, nem görnyedhetek és nem érintkezhetek vegyi anyagokkal, mégis egy fitnesz teremben takarítok 1600 nm-t és próbálok talpra állni, amit jelenleg egyedül, segítség nélkül nem tudok...

ELEGEM VAN A SZNOB BUDAIAKBÓL

ELEGEM VAN BLOG
Szerző: Elegem Van
2017.01.22.


Márai Sándor szerint Budán lakni világnézet. Minek vitázzunk a kiváló íróval, fogadjuk el, hogy így van. A budai népek - különösen a Vár, Rózsadomb, Pasarét, Hegyvidék lakói - az ország leggazdagabbjainak mondhatják magukat, az ottani tendenciák, divatok előbb-utóbb leszivárognak a város és később az ország más tájaira is. Ezért: Jertek, s hogy sorsotok előre nézzétek, Vigyázó szemetek Budára vessétek!

A sznob budaiak szívós munkával szorítják ki az oda nem valókat a kultúra terén. Régebben Buda tele volt meghitt kis mozival, így Rozikával nem volt gond hova beülni. Ám az ilyen léha szórakozásnak nincs helye a budai polgár művelődési programjában, így először 1999-ben bezárt az Ugocsa mozi. Helyette könyvtár nyílt nagyon helyesen. Tömegek látogathatják. Aztán az Alkotás mozitól szabadultak meg a művelt budaiak 2000-ben, hogy az átadja helyét valami bankfióknak, matracboltnak, most meg egy kozmetikai cég lerakatának. Ez így sokkal jobb.

Következett az Átrium mozi 2001-es bezárása abban a hitben, hogy ezzel teljesen visszaszorul ez a haszontalan időtöltés. Az élet máshogy hozta, pürrhoszi győzelem lett a budaiak győzelme az idétlen mozizás felett. Hahaha, végül jól bebukták az egészet a sznob budaiak, mert a tömegfilm nézés helyén létre jött színházban Alföldi művész úr vezetésével egy szubkultúra biztosítja pár éve a meghitt melegséget. Alföldi úr elfelejtette nagy költőnk intését: "Ha nem tudsz mást, mint eldalolni Saját fájdalmad s örömed: Nincs rád szüksége a világnak". A budaiak visszaigazolják a látnok költőt, nekik tényleg nincs szükségük erre a színház típusra, de toleráns emberek, akiket nem vonzanak ugyan a vállaltan homoszexuális darabok, rendezések, alakítások, ám kedélyesen eltűrik a homlokzatra incselkedően kitett repertoár látványát. (Amúgy kár Alföldiért, mert értékes ember, és ha nem zárná saját magát a másságos művész skatulyájába, akár érdekes darabokat is létre tudna hozni. Így viszont kiszámíthatóan unalmas.)

A gaz mozisok persze nem nyugodtak bele a sznob budaiak döntésébe, ezért új frontot nyitottak. A hangulatos kis mozik bezárása valahogy éppen jól jött az akkor induló plázamoziknak a közeli Mammutban és MOM-ban. Szerencsére az ő diadaluk is talmi vala, mert a budaiak szívós munkával kiszorították őket onnan. Ősszel bezárt a Mammut mozija, és most a MOM-é is. Egyedül az Alleeben van még tömegmozi, az is Újbudán...

A FIDESZ SIKERTÖRTÉNETE VALÓJÁBAN EGY NAGYON ROSSZUL MŰKÖDŐ GAZDASÁG

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: B1blog
2017.01.23.


Ha a legkisebb mikrovállalat is olyan hatékonysággal működne, mint az Orbán Viktor szerint kiugróan sikeres magyar gazdaság, egy év alatt csődbe menne. Annyira kis hatékonysággal üzemel Magyarország, hogy egyetlen plusz forint megtermeléséhez 3,5 forintnyi befektetésre van szükség.

Újabb, egykor Orbán-hű csoport eszmélt rá a valóságra. A csupa jobberekből álló társaság – Bod Péter Ákos, Jeszenszky Géza, Csaba László és Mellár Tamás – jelezte, nem is annyira finoman: a látszateredmények mögött valójában a jövőt felélő, az összeomlás felé vezető gazdaságpolitika áll.

A KSH, Orbánnak egykor oly kedves, volt vezetője, Mellár egészen odáig ment, hogy kijelentette:
a magyar gazdaság csak úgy képes növekedni, hogy sokkal több pénzt elemészt, mint amennyit a befektetésből kitermel.

2010 és 2015 között 10 százalékos növekedéshez 35 százalék többletforrásra volt szüksége az országnak.
  • Ezt jórészt az EU fedezte,
  • de kellett hozzá a magánnyugdíj-pénztári megtakarítások elvétele,
  • a devizatartalék megcsapolása,
  • és kellettek további hitelek is.
A pálfordult közgazdász szerint ez így fenntarthatatlan:

Adósságot vagy vagyont élünk fel!

Csaba Lászlótól pedig az a meglepő adat hangzott el, hogy a GDP amerikai dollárban kifejezett értéke még a válság előtti szintet sem éri el.

Orbán exhíveinek szavait is érdemes fenntartásokkal kezelni, így tehát lássuk a tényeket. A KSH kimutatása szerint bizony az akadémikus közgazdásznak, Csaba Lászlónak igaza van:
  • míg 2008-ban, a globális válság előtt 157,5 milliárd dollár volt Magyarország nominális GDP-je,
  • addig 2015-ben 121,6 milliárd USD. 
Lássuk ugyanezt forintban, Mellár megközelítéséből:

Orbán regnálása alatt 27 ezer milliárd forintról 34 ezer milliárdra emelkedett a GDP forintban. Ez 7 ezer milliárdos növekmény.

Lássuk – a teljesség igénye nélkül – milyen források álltak rendelkezésre a növekményhez:
  • az Európai Unióból nagyjából 7 ezer milliárd forintnyi forrás érkezett 2010 óta Magyarországra,
  • a magánynyugdíjpénztári vagyon 3 ezer milliárd volt,
  • a külföldi működőtőke beáramlásából hozzávetőleg 9500 milliárd forint pluszhoz jutott a gazdaság...

TORGYÁN

PUPU BLOGJA
Szerző: PuPu
2017.01.23.Meghalt Torgyán József.
Hogy mennyi idő telt el a rendszerváltás óta, az is mutatja, hogy a mai fiataloknak a neve nem mond semmit.
Pedig volt idő, amikor nem volt ember az országban, aki ne tudta volna, hogy ki ő, és hogy itt tart ma az ország, ahol, abban oroszlánrésze van munkásságának.
Ő is egyike volt a rendszerváltás dilettáns, de hatékony kártékonyainak.
És ő az egyik oka, hogy Orbán lenyúlhatta a magyar falut.
A rózsadombi kisgazda, aki politikusi mivoltában az elsők között volt a populizmus hazai terjesztésében, magánemberként álítólag kellemes jelenség volt, igazi társasági ember, aki roppant népszerű volt azokban a körökben, melyekben felesége volt a primadonna - ő meg a buffó.
De a vidék néhány sorsdöntő évig az övé volt, mert éltek még azok az emberek, akik nem volta képesek megemészteni a kollektivizálás sérelmeit.
Hiába kaptak a lovukért cserébe fürdőszobás házat, Rába-Steiger traktort, Claas Dominátort, nyugdíjat és állampolgári jogon járó egészségügyi ellátást, többre becsülték a hat holdat, melyet anno bevittek a szövetkezetbe, s melyből egyet azonnal vissza is kaptak háztájiba.

A falu is megváltozott menetközben, a fiatalok elballagtak a városba, munkát találtak az iparban, egy részük pedig visszatért a mezőgazdaságba, modern ismeretekkel rendelkező szakemberként.
Mégis, a falu népe a Rákosi kor kulákjaira emlékezett, akik közül nem egy már a szocialista nagyüzemben töltött be irányító funkciót, de a sérelem az sérelem maradt, és amikor felcsillant a lehetőség, hogy szét lehet hordani a közöst, hát beálltak a sorba.
Tudták, az osztozkodásnál megelőzik a zsellért meg leszármazottjait, nem akartak kimaradni, hiszen aki kimarad, az lemarad, mondja a reklám is.
És hát, dolgozott az irigység is, az agrár-értelmiség vezető pozícióját irigyelte a nép egyszerű gyermeke, a szaktudás megszerzésére áldozott éjszakákat és a felelősséget nem annyira, ezért hát zöldbárózott vadul, miközben a zöldbáró szakértelmének, szorgalmának és elkötelezettségének gyümölcsét habzsolta kétpofára.
Amikor eljött a lehetőség, hát élt vele, és a paraszt nem mert szembemenni azokkal, akik felnyitották a szemét és megértették vele, hogy szerencsétlen az élete a ló nélkül, melyet apja vagy nagyapja bevitt a szövetkezetbe, mert csak az a paraszt boldog, aki a saját lova seggét nézegeti.
Ezen az sem változtat semmit, ha a Rába Steigerek kétszázötven lovából rá is jut néhány, hiszen a traktor nem szarik neki szép, kerek gombócokat...

BLOOD, SWEAT & TEARS - AZ OLIMPIAI CSATA

REZEDA VILÁGA
Szerző: Rezeda
2017.01.23.Az olimpia akarása új szintre emelkedett, miután a Momentum színre lépett, a népek pedig sorban állnak a standoknál – már amelyiket nem rúgta szét valamely nemzeti talajrészeg polgártárs -, hogy szignózzanak, a harc tehát úgy kezdődött el, hogy voltaképp abba sem maradt. Szépen, sorban színre lépnek a Fidesz-kampányrendezvények biodíszletei, most épp Rost Andrea művésznő, aki egyébként olimpiai nagykövet, és ez a hivatal megköveteli, hogy szakértője legyen a testi nevelésnek is.

Nagy idők nem nagy embereket kívánnak már, ez a kiváltság kizárólag Svejket illeti meg, minálunk elégségesek a hatalmas szavak is, amiből a nemzeti oldal nem szenved hiányt. Rost művésznőt megszállta a szentlélek, tárcsázta hát az MTI-t, hogy gondolatait megossza a nagyvilággal, és erőt adjon az olimpia akarásához minden olyan honfitárs számára, aki amúgy szabadidejében imaláncot szervez a nemzet jótevőjének lelki üdvéért, mondjuk. Így válik szakrális csatatérré az egész nyüves ország.

Annak idején, amikor Churchill harcba hívta a briteket, ezt találta mondani: “Nem ígérhetek mást, csak vért, erőfeszítést, verítéket és könnyeket!” Ezt a tempót irigyelte el Rost művésznő, midőn így nyilatkozott: „Ha egy kisebb ország adhat otthont egy ilyen eseménynek, az a lakosság véréből, odaadásából, büszkeségéből születik meg.” Ebből az következik, hogy a Momentum, és mindenki, aki aláírásával befekszik neki, minimum hazaáruló, mert nem adja a vérét, nem adja oda magát, sőt, még csak nem is büszke.

Összefoglaló néven sorosbérenc álcivil, aki még Trump úr ovális irodabéli arany függönyeinek is képtelen felhőtlenül örülni. Ezen túl még azt is óhajtja, hogy a felnövekvő generáció ne legyen pirospozsgás és stramm, hanem valami drogos, csámpás bölcsész, akivel egyfolytában csak a baj van, mert mindig csak gondol, pedig nem is Micimackó. Rost művésznő egy laza gondolati salto mortaléval egy kalap alá vonja a sportot és a művészeteket, amiből az az idea fakad a nemzeti érzelműek tudatában, ha nem lesz olimpia, akkor ledózerolják az operaházat.

Mert ezektől az is kitelik. Még továbbá az is kiderül nagykövet asszony eszmefuttatásából, hogy az olimpia nem egyéb, mint a jövő testnevelés óráinak záloga, mert: „Hozzájárulna továbbá a jövő generációjának az egészségéhez is azáltal, hogy az olimpia megrendezése után elérhetővé válnának a tárgyi feltételek, a különböző sportlétesítmények, ahol edzéseket lehet tartani és mindez beépülhetne a hétköznapokba.” Akár a stadionok, azokban is már az ingyenebéden kerekedett kölkök ugrálnak, ledolgozni a menza kalóriáit...