2019. január 20., vasárnap

RÁADÁS: THE MAGIC FLUTE (PARIS OPERA, 2001)

YOUTUBE
Szerző: W.A. Mozart
2018.06.02.A Varázsfuvola története valóban egy mese, telis-tele varázslatos elemekkel, titokzatos vidékekkel, gonosz és jó erőkkel. Mindezek mellett még a zenéje is csodálatosan szép - nem csoda, hogy az egyik legnépszerűbb opera lett a világon! Ismerkedjünk meg most a történetével!


A történet főhőse Tamino, egy ifjú herceg. Egy óriáskígyó elől menekülve különös, sziklás hegyvidékre jut, ahol is erejét elveszítve a menekülésben ájultan rogyik össze. De már el is árultam, hogy ő lesz a történet főhőse, úgyhogy biztosan nem aggódtok az életéért! Nem is kell, hiszen szerencsére épp arra jár az Éj királynőjének három udvarhölgye, akik megölik a herceg életére törő kígyót, s így megmentik az életét. Tamino erről azonban mit sem tud, hiszen még nem tért magához. A három udvarhölgy azonnal el is siet, hogy jelentsék úrnőjüknek a hírt: egy idegen ifjú tévedt a birodalmába.

Eközben Tamino felocsúdik ájultságából, s megpillant egy különös szerzetet: egy madártollakkal ékesített fura figurát. A bolondos külsejű emberkéről kiderül, hogy ő Papegeno, a madarász, aki többnyire az erdőket szokta járni. Tamino ekkor pillantja csak meg a veszélyes kígyó tetemét, s minthogy más embert nem lát maga körül, mint Papagenot, azt hiszi, ő mentette meg az életét. Papageno - akiről ekkor az is kiderül, hogy szeret hencegni és egy kicsit füllenteni - ahelyett, hogy elmondaná az igazat, magára vállalja a hőstettet. Rosszul teszi, mert épp ekkor érkezik vissza az Éj királynőjének három udvarhölgye, s hallva Papageno hazudozását, azzal büntetik őt, hogy egy lakatot kattantanak a szájára.

De nem ezért tértek vissza az ifjú idegenhez, hanem azért, hogy átadják neki az Éj királynőnek ajándékát és üzenetét. Az ajándék nem más, mint egy kép, amely egy gyönyörű szép lányt ábrázol. Az üzenetből pedig Tamino megtudja, hogy ez a lány az Éj királynőjének lánya, akit egy gonosz varázsló elrabolt, és ki kell őt szabadítania. Tamino boldogan vállalkozik a feladatra, hiszen első pillantásra beleszeretett a királylány arcképébe.

Kezdődik hát a nagy kaland! A veszélyes útra a három hölgy átad Taminonak egy különös hangszert, egy varázsfuvolát, amelynek hangja képes lecsillapítani a leggonoszabb szenvedélyeket is. De nem ez a hangszer lesz a herceg egyetlen kísérője az úton: az udvarhölgyek felszólítják Papagenót, hogy tartson Taminóval és segítse őt. Gondolhatjátok, hogy Papageno, akinek inkább a füllentés a kenyere, mintsem a bátorság, nem lett túl boldog a feladattól! De bátorításul ő is kap egy hangszert, egy harangjátékot, melynek hangja meg fogja védelmezni a veszélyekkel szemben.

Két hősünk hamar el is jut a gonosz varázsló, Sarastro birodalmába. A véletlen úgy hozza, hogy bolyongásaik során előbb Papageno talál rá a királykisasszonyra, akiről most már el is árulhatom, hogy Paminának hívják. Szegény lány nincs valami jó bőrben: épp meg akart szökni, mikor Sarastro egyik szerecsen szolgája, Monostatos rajtakapta és bezárta egy terembe. Itt talál rá az ájultan fekvő lányra Papageno. De mielőtt még bármit tehetne, megjelenik Monostatos. Papagenónak pedig nagy szerencséje, hogy olyan különös a külseje a sok madártolltól: ugyanis Monostatos megijed tőle. Persze ő is Monostatostól, így aztán mindketten kereket oldanak. De Papageno nagy nehezen összeszedi a bátorságát és visszatér a lányhoz. Pamina ekkor már ébredezik, így Papageno el tudja mondani neki a reménykeltő hírt: a szabadítója, Tamino már itt van a közelben!

Eközben Tamino Sarastro templomához jut. A templom kapuja váratlanul kinyílik, és egy öreg pap lép ki rajta. A paptól különös dolgot tud meg az ifjú herceg: azt, hogy Sarastro valójában nem gonosz, épp ellenkezőleg, ő a szeretet és a bölcsesség templomának főpapja. Templomába pedig nem lehet belépni olyannak, akinek a szívében harag vagy bosszú van. Azt azonban nem árulja el Taminónak, hogy él-e még a rabságban tartott lány. A hercegnek azonban titkos hangok azt üzenik, hogy él még, és érdemes tovább keresnie. Megszólaltatja a fuvoláját, melynek hangjára még az erdőben élő állatok is előbújnak és táncra perdülnek. A fuvola hangjára hamarosan Papageno harangjátéka felel. A herceg nem is tétovázik sokat, tüstént elindul a hang irányába, hiszen sejti, hogy tollas barátja rátalált a szerelmére.

A királylánynak és Papagenónak azonban támad némi nehézsége, mikor szökni próbálnak: Monostatos észreveszi és elfogja őket. Épp meg akarja őket bilincselni, mikor Papagenónak eszébe jut az ajándék, amit még a három udvarhölgytől kapott. Megszólaltja a harangokat, mire Monostatos és a többi szerecsen vidáman táncra perdül - ők pedig eliszkolhatnak.

A két szerelmes pedig, Tamino és Pamina végre találkozhatnak egymással. Nem éppen idilli körülmények között, az igaz. A két szökevény ugyanis Sarastro színe elé került, aki kész megbocsátani a szökési kísérletért, de közli a királylánnyal, hogy még nem engedheti szabadon. Ekkor érkezik meg Tamino is, akit Monostatos elfogott és magával hurcolt Sarastro elé. Tamino és Pamina - bár még sohasem találkoztak - azonnal felismerik egymást. Sarastro nem áll a két szerelmes közé, de nem engedi még, hogy egymáséi lehessenek: előbb a próbák csarnokába vezetik őket, hogy különféle próbatételek után a "választottak kiváltságait" és egymást elnyerhessék.

Taminót és Paminát tehát Sarastro a próbák csarnokába vezette, hogy kihirdesse: Taminónak alá kell vetnie magát különféle próbáknak, hogy a "kiválasztottak" közé juthasson, és elnyerhesse Paminát. Tamino ekkor tudja meg, hogy Sarastro nem gonoszságból rabolta el a királylányt, hanem épp ellenkezőleg: azért, hogy a lány tiszta lelkét megmentse anyja, az Éj királynője gonoszságától, s hogy így, tőle elszakítva biztosítsa lelke üdvét.

De mik lesznek hát a kemény próbák? Tüstént megtudhatjátok. De bármiféle próba is vár Taminóra, a feladata az lesz, hogy jóvá és bölccsé váljon általuk. Papageno is hasonló próbatételekre kényszerül: vonakodva bár, de hajlandó alávetni magát az első próbának, mert Sarastro papjai egy neki való lányt ígérnek jutalmul.

Az első próbatétel: a hallgatás. Azaz az a feladatuk, hogy semmilyen, de semmilyen körülmények között nem szólalhatnak meg, egyetlen szót sem ejthetnek ki a szájukon! Papageno annyira megrémül azonban, hogy feszültségét állandó fecsegéssel próbálja oldani. Tamino azonban kiállja a próbát: hiába fenyegetik szörnyű büntetéssel az Éj királynőjének udvarhölgyei, meg sem szólal. Annál nehezebb szótlannak maradnia akkor, mikor összetalálkozik Paminával! A lány, mit sem tudva Tamino fogadalmáról, a herceg makacs hallgatása miatt azt hiszi, többé már nem szereti őt. Borzasztóan elkeseredett emiatt - és Tamino nem vigasztalhatta meg!

Szegény Pamina! Nem elég neki, hogy azt hiszi, kedvese többé nem szereti őt, még a gonosz és erőszakos Monostatos támadását is el kellett tűrnie! Egy éjszaka ugyanis a szerecsen az ágyához lopakodott, és álmában meg akarta csókolni! Ebben a pillanatban azonban, mint valami látomás, megjelent az Éj királynője és elűzte az ólálkodó szolgát. Egyszersmind átadott egy tőrt a lányának, azzal a paranccsal, hogy ölje meg Sarastrot. Mikor a különös látomás szertefoszlott, Pamina ott találta magát egy tőrrel a kezében - Monostatos társaságában. A szerecsen újra felbátorodott, ahogy az Éj királynője eltávozott, s tőrével fenyegette meg Paminát: ha nem lesz az övé, megöli! Szerencsére ekkor azonban közbelépett Sarastro, és elkergette a szolgáját.

Taminónak viszont sikerült kiállnia az első próbát! Nem úgy Papagenónak, aki végigtrécselte az egész időt. Az istenek meg is nehezteltek rá ezért, de egy pap tudatja vele a jó hírt: elengedték a büntetését. De bölccsé sosem válhat, s így nem lesz belőle sosem "beavatott". Gondolhatjátok, hogy Papageno ezt bánta a legkevésbé! Beérte azzal, hogy végre, a megpróbáltatás után ehet és ihat egy jót, majd a harangjáték dallamára táncra perdült. A zenére váratlanul előbukkan egy csúf, öreg anyóka. Papageno egyszer már találkozott vele, de mikor a nevét akarta megkérdezni, a banya hirtelen - nagy mennydörgés közepette - eltűnt. S most előbukkant újra! Mit akarhat ez a csúfság Papagenótól? Hát nem mást, mint hogy vegye el feleségül! Sőt, még meg is fenyegeti szegény madarászt: ha nem veszi el, élete végéig csak kenyéren és vízen élhet! Papageno erre beadja a derekát, s -láss csodát! - a csúf boszorka hirtelen szép lánnyá változik! Papageno megtudja, hogy a lányt Papagenának hívják, és az istenek is egymásnak teremtették őket! Boldogságuk azonban nem tarthat sokáig, Papagénát ugyanis elragadják kedvesétől: Papagenónak is meg kell előbb küzdenie a szerelméért!

Eközben Tamino már a második próbát is kiállta. Épp idejében, mert Pamina bánatában már majdnem öngyilkos lett, s ha meg nem akadályozzák, leszúrja magát az anyjától kapott tőrrel.

A harmadik próbatételre azonban már együtt indulhatnak: egy lángoló tűzfolyamon és egy zuhogó vízáradaton kell átjutniuk. A varázsfuvolának és állhatatos szerelmüknek köszönhetően azonban épségben jutnak túl az utolsó próbatételen is, s végre boldogok lehetnek.

Nem így Papageno, aki teljesen el van keseredve, amiért elragadták tőle a szerelmét. Bánatában kötelet ragad, és fel akarja akasztani magát. Már a kötél a nyakán van, mikor az ifjak megállítják őt, és azt tanácsolják, szólaltassa meg újra bűvös harangját. Papageno így is tesz, s jól teszi! Mert a varázslatos zenére előkerül Papagena és újra egymáséi lehetnek!

Azt gondolhatnánk, hogy ezzel vége is a történetnek, hiszen mindenki megtalálta a maga párját és a boldogságát. De nem így van: az Éj királynője három udvarhölgyével ugyanis véget akar vetni az idillnek, s megtámadja Sarastro birodalmát. S hogyan találtak el ide? Úgy, hogy nem más, mint az elüldözött Monostatos vezette el őket idáig. A küzdelem azonban nem tart sokáig, hiszen Sarastro birodalma bevehetetlen. A gonosz támadók villámlás és mennydörgés közepette eltűnnek az örök éjszakába.

A nap pedig felragyog, s Sarastro templomában összegyülekeznek a papok, s főhőseink, s együtt ünneplik a világosságot, ami messzire elűzi a gonoszságot és a bűnt.
Tudnivalók az operáról:

Írta: Schikaneder

Zenéjét szerezte: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

1791. szeptember 30-án mutatták be először. A darab nagy sikert aratott. Mozart két hónappal a bemutató után halt meg.

ITT NÉZHETŐ MEG

RÁADÁS: STING: WINTER'S NIGHT... LIVE FROM DURHAM CATHEDRAL

YOUTUBE
Szerző: STING
2015.01.04.


Track list:
01. Intro (Sting/A Winter's Night Concert) 02. The Snow It Melts The Soonest 03. Gabriel's Message 04. Soul Cake 05. There Is No Rose Of Such Virtue 06. Lo How A Rose E'er Blooming 07. Christmas At Sea 08. Now Winter Comes Slowly 09. Cold Song 10. The Burning Babe 11. Ghost Story 12. Team Spirit 13. The Hounds Of Winter 14. Cherry Tree Carol 15. Balulalow 16. Bethelehem Down 17. Coventry Carol 18. Lullaby For An Anxious Child 19. I Saw Three Ships 20. You Only Cross My Mind In Winter Sting - vocals, lute, guitar Robert Sadin - musical director, conductor Lisa Fischer - vocals Laila Biali - vocals Jo Lawry - vocals Steven Santoro - vocals Dominic Miller - guitar David Mansfield - mandolin, various strung instruments Kathryn Tickell - fiddle, northumbrian smallpipes Peter Tickell - fiddle Vincent Segal - cello Ira Coleman - bass Julian Sutton - melodeon Mary Macmaster - harp Chris Gekker - trumpet Cyro Baptista - percussion Bashiri Johnson - percussion Rhani Krija - percussion Sting: A Winter's Night... Live from Durham Cathedral Recorded on September 19, 2009

ITT NÉZHETŐ MEG

RÁADÁS: LEONARD COHEN: TOWER OF SONG - MEMORIAL CONCERT 2017

YOUTUBE
Szerző: LEONARD COHEN
2017.


Centre Bell, Montreal, QC, Canada | November 6, 2017 Setlist
Sting: Dance Me to the End of Love (Leonard Cohen cover) Feist: Hey, That's No Way to Say Goodbye (Leonard Cohen cover) Patrick Watson: Who by Fire (Leonard Cohen cover) Sharon Robinson: I'm Your Man (Leonard Cohen cover) Wesley Schultz and Jeremiah Fraites from The Lumineers: Democracy (Leonard Cohen cover) Justin Trudeau and Sophie Grégoire-Trudeau: A Thousand Kisses Deep (Leonard Cohen cover) (Video performance by Leonard… more ) Ron Sexsmith: Suzanne (Leonard Cohen cover) Elvis Costello: The Future (Leonard Cohen cover) Damien Rice: Famous Blue Raincoat (Leonard Cohen cover) Adam Cohen and The Webb Sisters: So Long, Marianne (Leonard Cohen cover) k.d. lang: Hallelujah (Leonard Cohen cover) Shaar Hashomayim Choir: Tower of Song (Leonard Cohen cover) (with video performances by… more ) Sting: Sisters of Mercy (Leonard Cohen cover) Adam Cohen and Lana Del Rey: Chelsea Hotel #2 (Leonard Cohen cover) Betty LaVette: In My Secret Life (Leonard Cohen cover) Courtney Love: Everybody Knows (Leonard Cohen cover) Seth Rogen: Field Commander Cohen (Leonard Cohen cover) BØRNS and The Webb Sisters: If It Be Your Will (Leonard Cohen cover) Adam Cohen, Coeur de pirate and Damien Rice: The Partisan (Leonard Cohen cover) Elvis Costello: Bird on the Wire (Leonard Cohen cover) Sting:Anthem (Leonard Cohen cover) Shaar Hashomayim Choir: You Want It Darker (Leonard Cohen cover) (with pre-recorded voice of Leonard Cohen) Adam Cohen and Basia Bulat: Coming Back to You (Leonard Cohen cover) Basia Bulat: Closing Time (Leonard Cohen cover) ITT NÉZHETŐ MEG

RÓNA PÉTER: AZ ELVETT PÉNZ HELYETT NEMZETI BÜSZKESÉGET KAPNAK A SZEGÉNYEK

MAGYAR HANG
Szerző: FACSINAY KINGA
2019.01.20.Bár évek óta dinamikusan nőnek a magyar bérek, mégis egyre jobban visszacsúszunk az európai jövedelmi listán. A reálkeresetek 2013 óta folyamatosan emelkednek, a legnagyobb növekedést 2017-ben mérte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), 5,9 százalékos értékkel. Vagyis a megelőző esztendőhöz képest az elmúlt 5-6 évben mindig többet ért az átlagos jövedelem, ám érdemes megnézni, Európában hogyan alakult ez.

A G7 gazdasági szakportál számításai szerint nemcsak a tehetősek jövedelme emelkedett dinamikusan. Sőt, a legszegényebb kétmillió embernél nőttek a leggyorsabban a keresetek 2017-ben (a 2018-as számok még nem ismertek). A látványos adatokat tekintve azt gondolhatnánk, hogy biztosan előreléptünk az európai bérlistán. Pedig nem, vagyis csak bizonyos rétegek. A portál számításai szerint a magyar társadalom alsó fele 2016-ban ugyanott volt a ranglistán, ahol 2010-ben. Ezzel szemben a legjobban kereső egymillió magyar előrelépett, s 2010 és 2016 között megelőzött 75 millió jól kereső európai polgárt. A legfelső százezres tömeg pedig már betört az uniós elitbe. A 2017-es adatok pedig azt mutatják, hogy az itthoni viszonylatban jelentősnek mondható béremelkedés európai viszonylatban még a szinten maradáshoz sem volt elegendő: bármelyik réteget is nézzük, visszacsúsztunk a bérlistán.

– Nem is lehet ezen csodálkozni a gazdasági folyamatok alapján. A forint 310 körüli korábbi euróárfolyama 320 forint fölé gyengült, ami a napi árfolyam függvényében 3-4 százalékos veszteség. Ez az egyik tényező, amely befolyásolja a magyar keresetek európai értékét. A másik pedig, hogy a magyarországi – ma már négy százalék körüli – infláció igencsak meghaladja a pénzromlás – 1,5-2 százalékos – európai szintjét – értékelte az adatokat a Magyar Hangnak Róna Péter közgazdász.

– Összességében elmondható, s a mostani számok is ezt igazolják, hogy 2010 után az Orbán-kormány egyértelműen jelentős jövedelmeket csoportosít át a társadalom alsó kétharmadától a gazdagabb egyharmad felé. Tovább nehezíti az előbbiek helyzetét, hogy a szociális támogatási rendszer megnyirbálásával is tetemes összegtől fosztották meg őket. Mindez együtt azt eredményezte, hogy helyzetük drámaian romlik európai sorstársaikhoz képest. Vagyis jellegzetes populista megoldásról beszélhetünk, amikor a kevésbé képzettektől elvont jelentős összegekről jól kidolgozott retorikával terelik el a figyelmet: az elvett pénz helyett nemzeti büszkeséget kapnak a szegények – tette hozzá...


A NACIONALIZMUS HÁBORÚHOZ VEZET

HÍRKLIKK
Szerző: NÉMETH PÉTER
2019.01.20.Amíg a magyar nép nem tudja, hogyan működik egy demokrácia, addig nincs is igénye rá – ezt a gondolatot Heller Ágnes filozófus fogalmazta meg a Hírklikknek adott interjújában. Most ugyanaz van, mint eddig: pillanatnyi pártérdekek döntenek el alkotmányos kérdéseket. A Fidesz mindenkinek hazudik, az ellenzéki pártok saját maguknak. Pedig most Európa jövőjéről szól a választás: föderális Európát akarunk, vagy etnikai nacionalizmust. Ha ez utóbbit, akkor előbb-utóbb újra háborúk lesznek egyfelől, másfelől a kontinens eltűnik a politikai térképről. Nem a migráció a fő téma, az csak Orbán Viktor adu ásza. Ha a pártok nem képesek összefogni, már most a májusi EP választáson, a Fidesznek újra kétharmada lesz, Magyarország pedig végképp marginalizálódik.

- Miért is keresett meg?

- Hogy készítsek egy interjút a hírklikk.hu-ra, mondtam a telefonban.

- Hát annyi interjút adok, hogy már nem is tudom kinek ígértem meg. De igaz, magyarul viszonylag keveset adok.

- Miért? Mert nem keresik, vagy nem szeret adni?

- Én mindenkinek adok, aki megkeres. Többen érdeklődnek külföldről, mint belföldről. Itthon ismernek engem interjú nélkül is.

- Ha megszólal, sok vitát váltanak ki a szavai.

- Igen, mindig.

- De az is igaz, hogy többen igyekeznek úgy feltüntetni önt, mintha a politikai élet egyik komolytalan figurája lenne… Pedig a széles összefogás igényének megfogalmazásával, azaz a Jobbiktól a Momentumig, némiképp meg is előzte a korát.

- Először is: én nem vagyok a politikai élet figurája. Viszont két dolog természetessé tette számomra, amit mondtam. Én ’56-ban kivonultam az utcára, és tudok számolni. Kiszámolni azt, hogy az utolsó szabad választás kilenc évvel azelőtt volt Magyarországon. Többnyire tudtuk egymásról, hogy ki melyik pártra szavazott. Én például a kommunistákra, de a velem egyidősek közül többen a szocdemekre, a Barankovics-féle pártra, de egyikőnk sem törődött vele. Mindannyian tudtuk: a zsarnokságot meg kell dönteni, ez valamennyiönk közös érdeke. Tudtuk, hogy 47-ben arányosak lesznek a választások, amiből az is következett, hogy senkinek nem lesz jelentős többsége, koalíciós kormányt kell majd alakítani.

- Tavaly is ugye azt szorgalmazta, hogy a zsarnokság ellen kell összefogni, így legyőzve a Fideszt, és utána átalakítani a választási rendszert, arányossá téve azt…

- Igen. És ismétlem: Magyarországon ’47 óta nem volt általános, arányos választás.

- És a rendszerváltás idején?

- Az egy kifejezetten problematikus rendszer volt. Az akkori szereplők féltek ettől, nem akartak koalíciós kormányt létrehozni. Attól tartottak, hogy nem lesz stabil a kormányzás. Most aztán megkapták a stabilitást. Akkor rossz rendszert fogadtak el. És ennek az a magyarázata, hogy pillanatnyi pártérdekek döntöttek el alkotmányos problémákat. Először még négy, nem öt százalék volt a parlamentbe jutás küszöbe, ami szerintem teljesen rendben lett volna. Pillanatnyi előnyök alapján nem lehet alkotmányos dolgokat elintézni. Tegnapelőttig ez volt a probléma. Máról nem beszélek, mert ma még rosszabb a helyzet. És ennek ellenére, hogy rosszabb a helyzet, nem látom a pártokon a közös akaratot. Itt vagyunk az európai választások előtt, és többnyire azt hallom, látom a pártoktól, hogy külön akarnak indulni. Megint arról van szó, hogy rövidtávú pártérdekek meghatározzák az ország politikáját. Most is vissza fognak állni a harminc éve megszokott ösztönre, vagyis, hogy a mi pártunk érdekei a legfontosabbak. Emiatt, ettől tartok, megint kétharmada lesz a Fidesznek. Hihetetlenül rossz politika ez. Nem távlatokban gondolkodnak az emberek, hanem kiszolgálják a közvetlen pártérdekeket.

- A legutóbbi, országgyűlési választások előtt is megfogalmazta ezeket a gondolatokat, aminek az lett a következménye, hogy néhányan megpróbálták lejáratni önt, nem vitatkozni, hanem minősíteni, mint aki az időskori demencia miatt mond ilyeneket

- Engem nem érdekel, hogy mi a véleményük rólam. Én mondom a magamét, a meggyőződésemet. Hála Istennek nem vagyok demens, lehetek még a jövőben, ki tudja, de most még csak kilencven éves vagyok és tiszta az elmém. Viszont vannak tapasztalataim, például ’56-os tapasztalataim. Ne felejtsék el: az egy győztes forradalom volt. Hogy a szovjetek bevonultak, az más lapra tartozik. Maga a forradalom győzött. És azért győzött a forradalom, mert mindenki együttműködött benne. Akkor is az volt a tét: a zsarnokság megdöntése. Nagy Imre megígérte az általános választást, a ’47-es törvény szerint. Úgy is fogalmazhatnék: benn voltunk a döntőben. Most is benn lehetnénk, ha az emberek úgy gondolkodnának, mint akkor...


A KAPZSISÁG NEM ISMER SEM BŐRSZÍNT, SEM VALLÁST

KOLOZSVÁRI SZALONNA - VENDÉG
Szerző: bircanyeerow
2019.01.20.


Az utóbbi napokban nagy vihart kavart a George Birnbaummal készült interjú, de szerintem nem elég nagyot. Főleg, ha figyelembe vesszük, hogy folyamatos elhazudó jelent használ. Ráadásul saját magát hazudtolja meg az interjún belül.

Nézzük csak ezt a két mondatot egymás után:

Amikor megterveztük a kampányt, egy másodpercre sem jutott eszünkbe, hogy Soros zsidó.

Nem támadhatok valakit azért, mert zsidó?

Már itt benne van, hogy csak védi a mundér becsületét, de elszólta magát. Ugyanis miért védekezne a második mondattal, ha nem jutott volna eszébe, hogy Soros zsidó? És pláne miért használták volna a Göbbels-i propaganda által ihletett plakátokat csak úgy?

De nézzük a második párost:

Amikor megterveztük a kampányt, egy másodpercre sem jutott eszünkbe, hogy Soros zsidó.”

A kampányunk senkit nem tett antiszemitává, aki azelőtt nem volt az. Legfeljebb mutattunk nekik egy új áldozatot.

Vagyis nagyon is tudatosan játszottak az antiszemitizmusra, amire rájátszottak a hírhedt kék plakátokkal. És ezek után van pofája azt állítani, hogy eszükbe sem jutott zsidózni?

George Birnbaum, Ön egy hazug szarházi!

Lehet, hogy Izraelben segítően tevékenykedik a zsidók javára, de én csodálkozom, hogy a Moszad még nem csapott le rá, mint annak idején Eichmannra. Vagy megint majd csak utólag kell rácsodálkozni a katasztrófára?

A tökéletes ellenfél az, akit újra és újra megütsz, de soha nem üt vissza. Annyira kézenfekvő volt. Ez volt minden termékek legegyszerűbbike. Csak be kellett csomagolni és eladni.”

Ebből is tisztán látszik, hogy a kapzsiság nem ismer sem bőrszínt, sem vallást. A saját anyjukat eladnák némi haszonért. Illetve ez az igazi bátor hozzáállás, biztosra menni. De kíváncsi vagyok, hogy ha meg akarják ölni puszta antiszemitizmusból, akkor vajon majd megkegyelmeznek-e neki csak azért, mert ő engedte szabadon és szította fel újra rég nem látott magasságokba ezt a bűnös eszmét. Alig hiszem.

MEGHALT ANDY VAJNA

INDEX
Szerző: -VARGA-
2019.01.20.


Életének 75. évében hosszú betegség után budapesti otthonában elhunyt Andy Vajna, a magyar és a nemzetközi filmipar meghatározó alakja, filmproducer, nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap vasárnap az MTI-vel. A magyar és a nemzetközi filmipar meghatározó alakjának számított, filmproducerként szerzett tapasztalatait itthon a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztosként kamatoztatta. 

1956-ban, családjával együtt hagyta el Magyarországot, Kaliforniában telepedtek le, Életpályája meglehetősen kalandos volt, Hong-Kongban volt fodrász és parókakészítő, aztán mozik működtetésével és filmforgalmazással is foglalkozott, ami annyira sikeres volt, hogy inkább átnyergelt erre az iparágra. 1976-ban Mario Kassarral közösen megalapította a Carolco Pictures-t ami elég hamar befutott, a cégnek köszönhetjük például a Rambo-filmeket, de az Angyalszív című Robert De Niro-thrillert vagy a Jákób lajtorjája című remek filmet is.

Vajna 1989-ben társára, arra a libanoni Mario Kassarra hagyta a Carolcót (aki 1996-ban csődbe is vitte) akivel egyébként Cannes-ban ismerkedett meg. A következő lépés a Cinergi Pictures volt, amivel a Walt Disney-vel is gyártott közös filmeket, és olyan produkciók fűződtek a nevéhez, mint a Menekülés a győzelembe, a Vörös zsaru, Az emlékmás, az Air America, a Tombstone, a Die Hard 3, Dredd bíró, az Evita, a Terminátor 3 és a Terminátor: Megváltás, illetve a Terminátor – Sarah Connor krónikái c. tévésorozat.

Amerikai üzleti vállalkozásai körül nem minden stimmelt, a NAV amerikai megfelelője (IRS) 14 éven át vizsgálta a Carolco Pictures szövevényes céghálóját, offshore-számláit és átláthatatlan könyvelését, majd arra jutottak, hogy Vajna és Kassar az amerikai adóhivatal elől úgy 300 millió dollárt rejtettek el, amiért Vajnának 40 millió dollárt kellett volna kifizetnie elmaradt adóban és büntetésként. Hatmillióval megúszta...

LEHET-E MEGBOCSÁTANI 73 ÉV UTÁN?

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: VADÁSZ GÁBOR
2019.01.20.


"De ha veszedelem történik: életet életért adj. Szemet szemért, fogat fogért." (Mózes II, 21. 23-24. ) „Minden bűnre van bocsánat, de csak az Istentől” (II. János Pál pápa)

Az ausztriai Rechnitzen, a hajdani Rohoncon, 1945 virágvasárnapjának hajnalán helyi önként jelentkező nácik részvételével megöltek 180, előzőleg a Magyar Királyi Honvédség kötelékébe tartozott magyar munkaszolgálatost, köztük apámat, Gézát és ikertestvérét Árpádot is.
Apámékat 47 évesen, 1944 novemberében Szálasiék átadták a németeknek és Kőszegre vitték, ahol a Sörgyárban helyezték el őket. Egész télen és kora tavaszon ásták a futó- és harckocsi-elhárító árkokat az Alpok lábánál. Kőszegen az odahurcolt munkaszolgálatosok mintegy fele elpusztult az éhezéstől, a fagytól és a betegségektől, de sokat segítettek a Kaszásnak kőszegi nyilas suhancok, odamenekült más nyilasok, és a német őrség is.

A rohonci 180
1945 márciusának végén elrendelték a táborok kiürítését. A járóképesek többségét gyalogmenetben Mauthausen felé indították, több útvonalon. Egyik részük Rechnitz/Rohonc felé indult. A Sörgyárban lévő már mozgásképtelen betegeket, mintegy 70-90 embert, megpróbálták elgázosítani. A „munkát” egy bécsi rovarirtó cégre bízták; rovarirtóval permetezték le a haldoklókat, akik sok órán keresztül szenvedtek, kiáltoztak halálukig. Másnap, a barakk kinyitásakor még találtak néhány túlélőt, akiket a németek likvidáltak.
Azoknak, akik látszólag még valamennyire munkaképes állapotban voltak, de nem merték megkockáztatni a gyaloglást, vonaton történő továbbszállítást ígértek. Árpád nem bírta vállalni a gyalogmenetet és kiállt a sorból. Apám nem tudta magára hagyni, mellé lépett és ezzel elindult a szörnyű halálához vezető úton, melynek végpontját, sírjaikat 73 éve hiába keressük. A gyaloglást nem vállaló, mintegy 180 munkaszolgálatost a németek Kőszegen vonatra rakták és elvitték az ausztriai Rechnitz/Rohonc vasútállomására. A halálra gyötört magyar munkaszolgálatosokat itt teherautóra rakták és a pályaudvarról hét fordulóval a Kreuzstadl nevű pajtába szállították. Sorsuk különlegességét nem is szörnyű haláluk adja, hanem mindaz, ami leölésük után az elmúlt 73 évben történt!

Rohonc valaha Batthyány birtok volt, várral, kastéllyal, gazdasági épületekkel, a Schweizerhof nevű majorral, benne a Kreuzstadl nevű pajtával, történetünk helyszínével. A birtok a nácibarát, a háborúkon meggazdagodott német Thyssen-Bornemisza családhoz került egykoron. Bővérű lányukat, Margitot, a magyar gróf Batthyány Ivánhoz adták férjül és nászajándékként nekik adták a birtokot.
Margit nagy húsvét előtti zenés táncos mulatságot rendezett a helyi náci vezetőknek és híveiknek a kastélyban, melynek pincéjében Kőszegről gyalogmenetben érkezett munkaszolgálatosok is pihentek. A mulatozók közül Josef Muralter rendelkezett a pajtabeliek, köztük Apámék sorsáról. Likvidálásukról a már borgőzös Franz Podezin, a helyi Gestapo vezetője intézkedett. A kastély pincéjében őrzött, Kőszegről gyalog érkezettek egyik csoportjával rohammunkával megásattak mintegy kilenc L alakú 220 cm mély sáncot: a halálra szánt pajtabeliek sírjait. A mulatozók közül önként jelentkezőket keresett Podezin. Tízen-valahányan jelentkeztek is egy kis virágvasárnap hajnali gyilkolászásra, köztük sokan rechnitzi lakosok voltak!
Ezt a tömeggyilkosságot több dolog is különlegessé teszi, a kor számos rutinszerű mészárlásának tengerében. Egy mulatság fénypontjaként követték el a rémtettet; levetkőztetett áldozataikat részben levadászták, részben tarkón lőtték, részben agyonverték mulatságként, majd visszamentek a kastélyba tovább szórakozni...

PETHŐ ANDRÁS: A KÖZÖNSÉGÜK FELÉ KELL FORDULNIUK AZ ÚJSÁGOKNAK

G7
Szerző: KASNYIK MÁRTON
2019.01.19.


A kétezres években még volt egységes sajtó-ökoszisztéma: ugyan voltak érezhetően jobbra vagy balra hajló lapok, de mindkét irányba húzó médiából jöttek hírek, amik számítottak. Mostanra viszont zárt, egymással semmiben nem kommunikáló ökoszisztémák alakultak ki, ahol legfeljebb eltorzult formában kerülnek át a hírek egyik helyről a másikba – értékelte a magyar sajtó állapotát a G7 podcast eheti vendége, a Direkt36 társalapítója, Pethő András.

A beszélgetést a ...lejátszás gombra kattintva lehet meghallgatni (vagy bármelyik okostelefonos podcast app letöltése után a “G7 Beszélgetések”-re feliratkozva).

Ahhoz, hogy a Fidesz ennyire legyalulhatta a sajtópiacot, az is szükséges volt, hogy az újságok anyagilag meg voltak már rendülve a válság és az internet terjedése miatt, mondta Pethő. Így könnyebb volt gazdasági csatornákon keresztül megroppantani a piac egy-egy szereplőjét. Ezért különösen fontos, hogy a szerkesztőségek gazdasági háttere erős legyen, és ezt az újságok minősége szempontjából jobb, ha az újságok közönsége biztosítja.

Pethő szerint az az ideális, ha az újságírói munka teljesen elkülönül a pénzszerzéstől, de ezt egyre kevesebb szerkesztőség vagy médiacég tudja megoldani. A Direkt36 egyébként finanszírozási szükségletének felét támogatóktól szerzi.

Pethő és szerzőtársa, Szabó András a héten számos új információt tartalmazó cikkel jelentkeztek a Direkt36-on Simicska Lajos kapitulációjáról...

ÉLESEDIK A TÖRVÉNY: AZT IS TUDNI FOGJÁK, HOGY HOL NYARALTÁL

INDEX
Szerző: JEN
2019.01.20.


Az idei évtől kezd élesben működni a turizmus törvény módosítása, amelynek eredményeként napra pontosan nyomon lehet követni az emberek mozgását, ha szálláshely-szolgáltatást vesznek igénybe, írta a balatontipp.hu

A törvényt kiegészítő kormányrendelet szerint a szállodáknak legkésőbb június 30-ig, a panzióknak szeptember 30-ig, a kempingeknek, üdülőházaknak, közösségi szálláshelyeknek és a magánszállásadást is magába foglaló "egyéb szálláshelyeknek" december 31-ig kell regisztrálni magukat a Rogán Antal által életre hívott Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (MTÜ) üzemeltetésében lévő Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál (NeTAK).

Kötelesek telepíteni a szálláshelykezelő szoftvert (SzSZ) is, hogy legkésőbb a regisztrációt követő hónap első napjától meg tudják kezdeni a folyamatos adatszolgáltatást a vendégeikről.

HA A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓ NEM KÜLDI AZ ADATOKAT, AZ MTÜ AZ ÉRINTETT HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉT KEZDEMÉNYEZI AZ ILLETÉKES JEGYZŐNÉL.

A NeTAK számára automatikus gépi kommunikációval küldött adatok csak statisztikai, adózási, marketingtervezési célokra lesznek alkalmasak, a szoftver csak a vendégek személyes adatokat nem tartalmazó adatait továbbíthatja. Ezekhez az adatokhoz az illetékességi területüknek megfelelően hozzáférhetnek majd az önkormányzatok jegyzői, a KSH és a NAV dolgozói is...

CSAK ORBÁN KÉPES EGY RÖVID MONDATBAN ENNYISZER HAZUDNI

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: ahwood
2019.01.20.


Ha igaz, hogy a miniszterelnök soha nem hazudott még életében - ahogy mondta -, akkor még annál is rosszabb a helyzet, mint gondoltuk. Persze annak a fejében is komoly gondok lehetnek, aki hisz neki.

Két egyszerű, orbáni mondta:

"Én sem hazudtam soha az embereknek."

"A kormány nem foglalkozik üzleti kérdésekkel."

A két mondat értelmezési tartománya két, egymástól jól elkülönülő mezőre osztható.

1, Az első állítás igaz.

Ebben az esetben értelemszerűen a második állításnak is igaznak kell lennie. Azonban, ha elfogadjuk, hogy a magyar kormány nem foglalkozik üzleti ügyekkel, úgy a baj nagyobb, mint képzelnénk.

A jóindulatú feltételezés ez esetben az lenne, hogy Orbán nincs tisztában az "üzlet" szó jelentésével. Az értelmező szótár szerint: "Kereskedelmi, adásvételi ügy lebonyolítása; kereskedelmi megállapodás, üzletkötés." Ha csupán ebből a meghatározásból indulunk ki, már akkor is tisztán látszik: a magyar – mint minden más – kormány igenis foglalkozik üzleti kérdésekkel:

– ingatlanokat ad-vesz,

– szolgáltatásokat vásárol,

– szolgáltatásokat értékesít,

– letelepedési kötvényt ad bárkinek, aki megfizeti,

– gazdasági társaságok fúziójába szól bele,

és még hosszan sorolhatnánk az eseteket, amikor a kormány üzleti kérdésekkel foglalkozik. (Akinek ez kevés, csapja fel a Magyar Közlönyt, minden második számában talál üzleti ügyekkel foglalkozó döntést.)...

KI NE MÁSSZANAK A KÜSZÖB ALATT

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- ORDÍTOK BLOG
Szerző: Swan Edgar
2019.01.20.


Mondhatnám, hogy minden nap új arcát mutatja az orbanizmus, de ez nem lenne igaz. Semmi újdonság nincs benne. A cselédek teszik a dolgukat, védik a gazdát és a gazda asztaláról időnként közéjük vágott cupákot. Most éppen egy gimnazista lány ellen álltak békemenetes csatasorba a vitézek, mert az a gimnazista lány valószínűleg veszélyt jelent a gazdára. Ja, nem. Egyszerűen parancsba kapták a hergelést, mert ebből élnek évtizede, nem is értenek semmi máshoz. Dolgozni nem tudnak, de nem is szeretnek (mármint olyasmire gondolok, ami bármiféle hasznos tartalommal bírna), gondolkodni nincs mivel. Így időnként leakasztják őket a láncról és ők elemi gyűlölettel ugranak mindennek, ami mozog, ami eleven és ami szabad.

Bencsik András, aki mindig az aktuális hatalmat szolgálja tövig kinyújtott nyelvvel, az előző rendszer bukása után villámgyorsan meglelte magában a keresztény hazafit, a békemenet első sorát, Orbán Viktor feltétel nélküli szolgáját. Amikor még legális volt a rabszolgatartás, akkor is sűrűn előfordult olyasmi, hogy a rabszolgatartó felszabadította a rabszolgákat, de csak azok éltek ezzel a szabadsággal, akik elég eszesek, bátrak és szorgalmasak voltak ahhoz, hogy megálljanak a maguk lábán. A többiek önként maradtak rabszolgák, mert igényük volt arra, hogy megmondják nekik, mit csináljanak, hogyan csinálják és mert a biztos moslék és a dohos kunyhó vonzóbb volt, mint a szabad élet veszélyei.

Ilyen rabszolgamentalitású illetőből most is sok szolgálja Orbánt. Az egyikük Bencsik András, aki azt bírta kipréselni magából a gimnazista lány megalázásának szándékával, hogy Nagy Blanka ne csodálkozzon azon, ha útszéli ribancként beszélnek vele, hiszen ő is útszéli ribanc módjára beszél másokról.

Akkor most beszéljünk az útszéli ribancokról. Ők nem hazudnak. Sem örök hűséget, sem szerelmet. Semmit. Kiteszik az árut a kirakatba, ráírják az árat és ennyi. Aki akar, vásárol belőle és kurvára pontosan tudja, mit vesz és mennyiért. A prosti a saját testét árulja, a saját lelkét tépi atomjaira a megélhetésért és a világ legtisztább és legőszintébb üzletét kínálja.

A Bencsikhez hasonlókra nem találok megfelelő hasonlatot. Mondhatnám, hogy strici – ha már ennél a kultúrkörnél tartunk -, de nem lenne igaz. A strici kihasználja ugyan a prostit, de meg is védi. Ad valamit cserébe a pénzért, amit elszed a prostitól. A Bencsik-féle önkéntes rabszolgák gyávák is, ostobák is ahhoz, hogy bármit adjanak bárkinek. Őket kizárólag a szolgaság, pontosabban a rabszolgaság élteti. Ez a hivatásuk, ez az életük, ez a lételemük. Az ő rabszolgaságuk nem egy személyhez kötődik, hanem magához a hatalomhoz. Ha meggyengül a hatalom aktuális birtokosa, akkor máris keresnek egy nagyobb, erősebb segget maguknak, mert csak a legnagyobb valag szarszagú melegében érzik biztonságban magukat...

HOGYAN SZERVEZ EGY KIS KONZERVATÍV PÁRT VIDÉKEN?

1000 A MI HAZÁNK
Szerző: HaFr
2019.01.20.


Ahhoz, hogy lássuk a feladat nagyságrendjét és egyúttal azt, ami reményt ad az elvégzésére, tudni kell, hogy a Fidesz döntően azért sikeres vidéken (falvak, kis és közepes városok), mert Magyarországnak ezt a területileg túlnyomó, lakosságszámban is domináns részét majdnem teljesen elkerülte a polgárosodás és a nemzeti (autentikus, organikus) modernizáció az utóbbi százötven évben. Ezért -- bár sokat lehetne erről még beszélni -- a premodern, defenzív családi és tekintélyelvű struktúrák a népi-nemzeti gondolkodás és a szocializmus anómikus közegében élnek tovább, ami mindösszesen a félelmet és a szolgáló mentalitást erősíti a helyi tekintélyekkel, az állammal és a modernséggel szemben, továbbá - ami a legfontosabb - nem teszik lehetővé a szabadságok és a kis közösségek szervezkedését, ellenállását és saját alternatív értékrendjének meggyökerezését. A Fidesz agresszív, hazug, káros etnicista propagandája úgy hatolt be ebbe a magatehetetlen közegbe, mint a kés a vajba. Produktív (mesterséges, posztnaturális) kis közösségek - közösségi terek, emberi hálózatok, lokális gazdaság, önkormányzatiság - nélkül a közkeletűen vidékinek nevezett mentalitás egyrészt a túlélés táplálta, befelé forduló egoizmus és az egyre diszfunkcionálisabb családok, másrészt az állam és a hivatalos nacionalizmus harapófogójában sorvad, képtelen saját eszmélődésre és önmegtartó erejének visszaszerzésére. A vidék válságban van, amit egy konzervatív párt, mint a PKP végképp nem nézhet tétlenül.

A politikacsinálás tehát nem megy közösségépítés nélkül. Ezért egy politikai pártnak, ha a szabadságot (és a politikát) a nemzet érdekével összekapcsolva az emberek - és nem elvont célok, entitások, ideológiák - szolgálatába akarja állítani, először a helyi problémákat kell megérteni minden egyes településen, illetve segítenie kell ezek felszínre hozásában, megfogalmazásában és súlyozásában. Nem megoldani, főleg nem ígérgetnie kell (erre ott van az összes többi párt), hanem elindítania a reflexió folyamatát. Ennek érdekében a párt először egy provizórikus (később még alakítandó) kérdőívvel kezd minden településen alkalmas, intelligens, empatikus politikus-jelöltekkel, méghozzá először baráti, ismerősi közegben, a konyhákban vagy udvarokon tartott beszélgetésekben, bizalmi hangulatban. A közeg célja a bizalmon túl a titkosság fenntartása, ami a megfélemlített közegben elsőrendű szempontja a továbblépésnek...

NYÍLT LEVÉL NAGY BLASNKÁNAK

HÍRKLIKK
Szerző: NAGY BANDÓ ANDRÁS
2019.01.20.


Kedves Blanka!

Egyik kedvenc és kedves idézetemmel kezdem, akár levelem mottója is lehet. A galádul meggyilkolt veszprémi kézilabdás, Cozma apja mondta az ügyről készített, Szíven szúrt ország című dokumentumfilmben: „Ha ismerték volna a fiamat, sosem bántják.”

Megnéztelek az Egyenes beszédben, azt követően döntöttem: írok pár sort, gondolatélesztőként. Becsüllek a kiállásodért, a bátorságodért és a nemcsak egyenes, de szép és tiszta beszédedért is. A Téged becsmérlők még nem értik, Te akaratlanul is megmutattad: egyik vagy azok közül, akiknek a jövőbeli sorsáért aggódunk, mi, idősebbek, amikor morgolódunk, beszélünk, és írunk, a lehetetlennek tűnőt ostromolva. Az unokám 3, a kislányom 9 év múlva lesz annyi, mint amennyi Te most vagy. Nem mindegy, milyen világba lépnek be az érettségi idején emlegetett „Élet kapuján”. Az pedig kiváltképp nem mindegy, hogy az a kapu itt tárul ki, Magyarország területén, vagy az ország nyugati határán, utat mutatva egy jobb világ felé.

Efféle cél vezérelte 1988-ban Orbánékat is, amikor a többpárti tilalom ellenére (március 30-án) megalapították a Fideszt. Akkor Orbán 25 éves, mondhatni, kis vidéki proli gyerek volt, 7 évvel idősebb Nálad, 18 évesen még nem volt merszük, mint Neked. Na, jó, akkor még, 1980-ban kockázatosabb lett volna, igaz, egyúttal (fülke)forradalmibb is. Ők 18 évesen még be voltak tojva, nem úgy, mint Te. Ma, amikor Nagy Imrét másodszor is éjjel lopták el a helyéről, van mit szégyenkeznie a ’89-es hősködőnek, aki épp Nagy Imre és társai újratemetésén, az oroszok kivonulása közben állt a startkőre, (akkor még) „Imre bácsi koporsója mellé, követelve, hogy a hazafelé tartók menjenek haza.

Ha jól számolom, Te az első Orbán kormány uralomra kerülésének éveiben születtél, se liberál-bolsinak, se komcsinak nem nevezhetnek. Ezért keresgéltek máshol, kerestek más fogást Rajtad: természetesen bukásra állsz, énekből osztályismétlésed lesz, tornából van két kettesed, de, ha én tanítanálak, környezetismeretből és magatartásból bevésnék egy-egy csillagos ötöst.

A „proli” miatt ne húzd föl magad, sokan startoltak csóróságból, igaz, legtöbbje életvitelében is megőrizte az egykori proli létből fakadó tisztességes, erényekre épülő, és erkölcsileg is tiszta életvitelét. Névjegykártyámon ma is „prolihisztor” a titulusom, archiválva ezzel parasztszármazásomat és melóslétből indulásomat.

Amit ehhez a prolihoz ragasztott az 5-ös számú tag, az őt magát minősíti, ennél több még sosem telt ki tőle. Téged „szerencsétlen, nyomorult, ócska, rohadt kis proli” jelzőkkel illetett, nekem, bő egy éve a „rohadék, becstelen, szemét gazember” jutott. Én kérek bocsánatot helyette, éppúgy, ahogy közelmúltbeli, színésznőket ért abúzusokért is a tétovázó elkövetők helyett kértem az áldozatokká lett nőktől. Ez is fölért egy (nem) könnyű testi sértéssel.

Csak azt ne hidd, hogy ez indulatból jövő, „véletlen” szülte jelzők! Ezek a „nekünk, bármit, mindent lehet és szabad!” mentalitásból fakadó jelzős szerkezetek. Talán emlékszel Szalai Ferenc szolnoki polgármesterre, azt mondta a hozzá forduló nyugdíjas asszonyokról a bekapcsolva felejtett mikrofonba, hogy „Ennyi vén hülye kurvát még!” És a teremből nem vonult ki azonnal a képviselőtestület! És ezek után még mindig ő a polgármester! Mindezt persze istenhívő keresztényként teszik, és szeretett vezérük négymilliárdos várbéli hivatalát föl is szentelik a támogatásukat élvezők, és értük miséznek Tőletek délre, tudod, ahol a madár se, csak a Rigó jár...

KERÉKGYÁRTÓ: ORBÁN MÁR NEM URA A HELYZETNEK

24.HU / POSZT-ITT
Szerző: KERÉKGYÁRTÓ ISTVÁN
2019.01.18.


Nem biztos, hogy egészséges dolog toronyház tetején egyensúlyozni, röpülésen vacillálni szárny nélkül.

December a meglepetések hónapja volt, és a műsor azóta is folytatódik. Felejthetetlen, ahogy Orbán kényszeredetten toporog a parlamentben és zavartan figyeli a ribilliót. Olyan helyzetbe került, amibe az elmúlt évtizedekben talán soha: nem ő a helyzet ura. Forgatja a fejét, nézi az elszabadult indulatokat, olykor súg valamit Rogánnak és Gulyás Gergelynek, tőlük vár megoldást. Olykor feléje settenkedik Kósa, aki mégiscsak a rabszolgatörvény egyik beterjesztője, de a miniszterelnök nem kíván beszélni vele, ezt Kósa észleli, továbbsündörög, hogy aztán újfent próbálkozzon. Az a kép is bevésődött, ahogy Kövér László ül magányosan, se balra, se jobbra senki, dühösen, döbbenten forgatja fejét.

Vicsorgásként ható műmosolyok, zavar a vezérkarban.


Miközben úgy tűnt nekik, hogy minden a legnagyobb rendben, hirtelen homokszem került a gépezetbe, melyről azt tartották, amit Madách a teremtett világról: „Évmilliókig eljár tengelyén, míg egy kerékfogát újítni kell.”

Hát ez most nem járt el még egy évig sem a választások után. Az elbizakodottság, a hübrisz óvatlanná tette Orbánékat. Úgy vélték, most már bármit megtehetnek. Hát nem.

Egyre inkább megették a saját propagandájukat.

A cinizmus keveredett a hittel.

Azt hitték, bármit hazavihetnek, sajátjukként kezelhetnek, repülőgépet, közmédiát, ügyészséget, kastélyt, uniós pénzt, mindent, amihez kedvük szottyan, mindezt cserébe azért, hogy úgymond megmentik az országot.

Először inkább kínjukban, mint őszintén mondták – amikor lecsengett a rezsicsökkentés blöff –, hogy mi itt ismét a kereszténység utolsó bástyája vagyunk. Nekünk kell megvédeni Európát a migráns hordáktól. Annak ellenére migránsoznak egyre nagyobb elánnal, hogy mostanra kicsit átírva érvényes a régi vicc: „Vannak errefelé migránsok?” „Nincsenek, de igény volna rá.”

Orbán alighanem maga is elhitte, amit oly sokat hajtogatott:
- hogy az ország kétharmada az övé, pedig tudjuk, a szavazni hajlandók szűk fele választotta őt

- hogy a határon túli magyarok tényleg leginkább sporttámogatásokra vágynak
- hogy a központosítással minden gond megoldható
- hogy Paks gazdaságos lesz
- hogy az európai politika kétosztatúvá vált.

Orbán szerint minden arról szól, hogy a migránsellenesek és a migránspártiak harcolnak egymással, és majd ő menti meg hazánkat a migránsáradattól. Hiszi, hogy 2030-ig ő lesz hatalmon és ő lehet az európai megújulás vezére...

És vele hisznek a leghűségesebb szavazói.

Csakhogy egyre többeknél repedezik ez a hit. Egyre több egykori fideszes csúcsértelmiségi és hétköznapi ember is megfogalmazza erősödő kételyeit. Az állami intézményekből, a fideszes sajtóból egyre több a kiszivárogtatás, mert a rendszer kiszolgálói közül egyre többekben felvetődik:

mi van, ha ennek vége lesz?
...

2019 AZ ELLENÁLLÁS ÉVE LESZ

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2019.01.18.


Megelőzzük Orbán Viktor februári “évértékelő” beszédét, és nevet adunk a 2019-es évnek. 2019 világszerte, így Magyarországon is az Ellenállás Éve lesz. Felébred a világ a bénultságából és az emberek megértik a szemérmesen “illiberálisnak” nevezett rendszerek és politikusok veszélyét, és megkezdődik az ellenállás, illetve a hagyományos demokratikus értékekhez való visszatérés, és a szabadság iránti vágy és ragaszkodás.

Ezt támasztják alá az elmúlt évi események, Magyarországon például a decemberi fordulat, amely gyökeres változást hozott nemcsak a parlamenti ellenzék életében, hanem az egész országban az Orbán-rendszerhez való viszonyban. Ezt jelezte tavaly a Sargentini-jelentés elfogadása, és az is, hogy Orbán kevés híján hivatalosan is a szélsőjobboldali perifériára sodródott, és hajszál (meg egy karrierista német politikus, a pávatáncot járó Manfred Weber) választotta el attól, hogy kitegyék az európai politika centrumából és az Európai Néppártból. Ellenfelei saját pártcsaládjában is megsokasodtak.

Erre utal az is, hogy az év elején az EP elfogadta azt a határozatot, amely 2021-től a jogállamiság követelményeihez és a korrupció megállításához köti az uniós támogatások kifizetését. A javaslatot Orbán pártja nem szavazta meg, élesen tiltakozott ellene, amely csak nyilvánvalóvá tette, hogy Orbán tudatosan és szándékosan rombolja le a jogállamiságot és az uniós pénzek ellopásáról nem hajlandó lemondani. Az egész Európai Uniót erre a modellre szeretné átalakítani, Európát az önkényuralom és a korrupció földrészévé szeretné változtatni, amit ő “kereszténydemokráciának” nevez. Az európaiak érzik ennek a veszélyét, és a hátuk közepére sem kívánják Orbánt és eszmetársait.

Ezek a lépések apró, de fontos lépések, és üzenetek a májusi európai parlamenti választások előtt az európai szavazóknak, hogy különbséget tudjanak tenni illiberális tolvaj fasiszták, és a jogállamot tisztelő, a korrupció ellen harcoló demokraták között. A választóvonal ugyanis itt húzódik, nem a bevándorlás támogatása vagy ellenzése között. Az is a demokratikus konszolidáció és az ellenállás mellett szól, hogy a menekülthullám, a migránsválság véget ért, és ha Trump segítségével az oroszoknak nem sikerül Európára zúdítaniuk egy újabb menekülthullámot, hogy ezzel segítse meg a Nyugat szétverésén dolgozó szélsőjobboldaliakat, akkor a választás előtt a demokratikus oldal éppen azt kommunikálhatja a választók felé, hogy megoldották a krízist, az illegális bevándorlásnak ellenálltak, a valóban menekülteket pedig törvényesen befogadták és integrálták a nyugati társadalmakba. Nincs szükség a probléma megoldásához a fasiszta diktatúrákra, amelyek a problémát csak ürügyként használják...

MEGCSAPOTT BENNÜNKET A SZABADSÁG LEHELETE...

VÁROSI KURÍR
Szerző: BI
2019.01.20.


Kedves barátaim érdemes volt a hideg ellenére kimenni az utcára, kiállni a négyes út mellé utat zárni, mert az orbáni hatalom előbb, utóbb ráébred, “nem megyünk” haza! Ott leszünk legközelebb is, és mindig többen leszünk.

Mert nagyon elegünk van


abból, hogy egy tolvajbanda fogságban és félelemben tartsa az ország többségét. Mert barátaim, a kétharmad ellenére, mi vagyunk a többség, csak eddig rosszul sáfárkodtunk azzal, hogy Orbánra csak egy kisebbség szavazott.
Tavaly decemberben valami elkezdődött a parlamentben, az folytatódott tovább az utcán.

Már nincs visszaút, a szellem kiszállt a palackból: megcsapott bennünket a szabadság lehelete, ráébredtünk arra, hogy van erőnk, van tudásunk, van képességünk, és legfőképpen van hitünk, hogy ez a zsigeriben gonosz hatalom leváltható. Orbán nem a haza, Orbán egy kivénhedt csataló, egy újkori Döbrögi, aki visszaélt a nép bizalmával, szemen köpte fiatalkori önmagát...

ÉS AKKOR A BREXIT-LAVINA ELINDÍTÓJA NYUGODT LÉLEKKEL ELMENT KOCOGNI

HVG ONLINE
Szerző: hvg.hu
2019.01.20.


Súlyos vereséget szenvedett Theresa May, és bizonytalan, mi lesz a Brexit-tárgyalásokon; egyre több hazai városban halasztják a felújításokat, annyival nőttek az árak; jogállamisági feltételekhez köthetik az uniós támogatásokat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.


A brit parlamenti demokrácia legsúlyosabb vereségét szenvedte el Theresa May: a Brexit-megállapodást 230 vokssal szavazta le az alsóház. A miniszterelnök egy nappal később ugyan megnyerte a bizalmi szavazást, így a posztján marad, de azt, hogy a Brexittel mi lesz, megtippelni sem igazán lehet, mi is inkább a fogadóirodák oddsai alapján mutattuk be az esélyeket. May így hétfőig készítheti el az új Brexit-javaslatát. Hogy mekkora a fejetlenség, azon is látszik, hogy a szavazás után egészen váratlanul erősödni kezdett a font.

Az EU tárgyalói is kíváncsian várják, mivel rukkolnak elő a britek. Annyi kiderült, hogy nem tesz az unió újabb ajánlatot, de a saját polgáraikat folyamatosan nyugtatják az EU vezetői. A Nagy-Britanniában élő magyarok pedig, akiket arról kérdeztünk, hogy élik meg a helyzetet, leginkább az elhúzódó gazdasági válságtól félnek. Az, hogy elhagyják az országot, többekben is felvetődött, de a fő opció nem Magyarország. Egy nyugodt ember biztosan van a szigeten: David Cameron, a népszavazást kiíró volt miniszterelnök, akit a BBC kapott el, amint kocogni indult. Annyit mondott, nem sajnálja, hogy kiírta a népszavazást, csak azt, hogy annyi nehézséget okoztak a tárgyalások...

MÁR CSAK KÍVÜLRŐL TŰNIK ÚGY, HOGY EGY A TÁBOR, EGY A ZÁSZLÓ

SZEGEDI KATTINTÓS BLOG
Szerző: SZEKA
2019.01.19. 


A Fidesz támogatói között egyre jelentősebb azoknak a tábora, akik egyelőre csak magukban morognak pártjuk túlkapásai vagy szerencsétlen megnyilatkozásai miatt. Ha azonban lesznek olyanok köztük, akik nagy nyilvánosság előtt ki merik mondani azt, ami a szívüket nyomja, a megrendülhet kormányzópárt táborának egysége. Orbán Viktor és közvetlen környezete tisztában van ezzel a veszéllyel, ezért követnek el mindent annak érdekében, hogy házon belül rendezzenek el minden nézetkülönbséget. A Fidesz számára ugyanis létfontosságú, hogy az EP választásokig fennmaradjon a párt stabilitásának látszata.

A CEU elüldözése, nyílt hadüzenet a Magyar Tudományos Akadémiának, a túlóratörvény egyeztetés nélküli elfogadása, Orbán Viktor családjának és közvetlen környezetének látványos meggazdagodása, egyre üresebben csengő soroszás és migránsozás, a közszolgálati televízió és rádió szakmai mélyrepülése. Csak néhány ügy, melyek nem tesznek jót annak a pártnak, amely évek óta büszkén hirdeti, hogy: Egy a tábor, egy a zászló. A belső felmérések is azt a feltételezést igazolják, hogy nem feltétlenül találkoznak ezek a visszás ügyek minden Fideszt támogató magyar polgár egyetértésével.

Főként az úgynevezett jobboldali értelmiség szemléli egyre értetlenebbül az általa támogatott kormány intézkedéseit. Néhány kósza kiszóláson kívül (például Lázár János elítélő nyilatkozata a rabszolgatörvényről) azonban eddig nem voltak nyílt lázongások a kormánypárti táboron belül. Csak onnan lehet tudni, hogy finoman szólva is megosztotta a Fidesz táborát az a fentebb felsorolt néhány ügy, hogy a belső felmérések szerint a jobbra húzó szavazók többsége szerint sem mennek jó irányba az ország dolgai...

TÍZ ÉV KÜLFÖLDÖN

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő / Tucano
2019.01.20.


Tíz év már éppen elég idő ahhoz, hogy az ember nagyot változzon (fedezte fel a Facebook is a legújabb virális őrületben…), különösen érdekes egy számvetés, ha az ember ezt az időt külföldön, hat országban töltötte el, mint Tucano. Emellett megnézzük, hogyan kezelik a svédek a rendszámtáblák kifutását, végül elmélkedünk kicsit a tüntetésekről.

Tíz év után az ember hajlamos számvetést készíteni, így van ezzel Tucano is, aki éppen egy évtizeddel ezelőtt vágott bele a határátkelő létbe. Lássuk, mi minden történet vele ennyi idő alatt!

„2009. január nyolcadikán szálltam fel a Keletiben egy délre tartó szerelvényre egy bazi nagy bőrönddel és egy 30 kilós dobbal, meg ezer euróval a zsebemben.

Azóta éltünk, tehát ahol bejelentett lakcímünk volt (családilag, mert nekem munka miatt volt pár másik is): Leccében, Brindisiben, Lisszabonban, Natalban, Recifében, Jaboatao dos Guararapesban, iz-Zebbugban, Alicantéban és most leginkább Asunciónban.

Tehát Olaszországban, Portugáliában, Brazíliában, Máltán és Spanyolországban, de rendszeresen Paraguayban. (...)

Katonás költözködési rutinunk van, egy teljes háztartás mindenestül be van dobozolva legfeljebb egy nap alatt. Az említett városok mindegyikében legalább két, de inkább három különböző lakásban laktunk persze.

Költöztünk repülővel, hajóval, busszal, autóval, babakocsival (amit szétpakolva felraktunk a brindisi 4-es buszra vagy tíz körben). Rengeteget utaztam és utazok egyedül is, csak repülőtereken összességében hónapok mentek már el.

Ezalatt a tíz év alatt, ami azért idő, volt jó is meg rossz is anyagilag, tényleg egészen extrém kilengésekkel, ahogy Sobrallal átéheztünk egy telet Olaszországban hagymás zsömlén vagy az ellenkezője, amikor a lakáson belüli lifttel szállítottuk az erkélyről ledobott játékokat vissza a kölköknek a tengerhez szintezett vonalú jacuzzihoz Gozo szigetén. (...)

Többször dolgoztam zseniális helyeken, mint a lehető legmelegebb lisszaboni motelhálózat vagy halászként Máltán, négerként (ghost writer) mindenféle nagy embereknek, de legutóbb Project Support Officer voltam az EU-nál.

Voltam beugró szambatáncos orosz jachtokon és persze irgalmatlan mennyiségű vidéki búcsúban/karneválon capoeira, alig van olyan főtér templommal Dél-Európában, ahol még nem ugrottam volna kéz nélküli cigánykereket. (Aki csak nyakkendősebb oldalamról ismer, családi sport nálunk a capoeira, azzal meg együtt jár a csepűrágás.)

Amikor elindultunk, akkor jól csak magyarul tudtam írni, most már inkább angolul és portugálul verem a zongorát egész nap, de jól beszélek, meg írok, csak nem újságíráshoz elég jól, németül, meg olaszul is, de kreolul se lehet nagyon eladni már.

Spanyolul (igen lustán) alig beszélek, de azért a majd négy év alatt ragadt rám valami, de ahhoz képest, hogy mennyire jól kéne beszélnem és írnom, inkább csak kalózos regényeket olvasok...

ITT VANNAK A KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI MEGOLDÓKULCSAI

444
Szerző: haszanz
2019.01.19.


Ma írták a felvételieket a hagyományos 4, a 6 és a 8 osztályos középiskolába magyarból és matekból. Az Oktatási Hivatal kiadta a megírt feladatsort és a megoldókulcsokat is. 

Annak, aki nem ismeri a szabályokat, de kipróbálná magát, hogy meg tudja-e oldani. A feladatsorokra 45-45 perc van, kis szünet után egymás után írják a diákok, abban a stresszben, hogy a 200 pontból 100 ezen dől el. Az elején vannak a könnyebb feladatok, a végén a nehezebbek, magyarnál az esszé.

A négyosztályos gimnáziumok feladatsora

magyarból, ez a megoldókulcs.

és matekból, ez a megoldókulcs.
A hatosztályos gimnáziumoknál

matek feladat és megoldókulcs,

magyar feladat és megoldókulcs. 

A nyolcosztályos gimnáziumokná
l:

matek feladat és megoldókulcs

magyar feladat és megoldókulcs.

Személyes tapasztalat, érdemes elmenni személyesen is megnézni a kijavított felvételieket, hátha lehet még egy-egy pontot hozzátenni az eredményhez, ami sokat számít a felvételin.

A 9. évfolyamra felvételizők írásbelijére 55 ezren jelentkeztek; a 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin mintegy 9600-an, a 8 évfolyamoson pedig csaknem 6 ezren vettek részt.

TRUMP KÉT ÉVE AZ ELMARADT FALÉPÍTÉSTŐL A MÁGIKUS GÖMBIG

24.HU
Szerző: IGNÁCZ PÉTER
2019.01.20.


Amikor Donald Trumpot az Egyesült Államok elnökének választották, van, ami teljesen biztossá vált: őrületesen izgalmas évek következnek. A politikus nem is okozott csalódást.

Donald Trump első két éve a Fehér Házban kimerítő vágta volt: olyan gyorsan jöttek egymás után az olykor mulattató, olykor ijesztő, olykor rémisztő pillanatok, hogy a mutatványok egy részét már szinte el is felejtettük. Olyanokat, amik minden más korábbi elnöknél meghatározó elemei lennének az „elnökséget meghatározó történések” című gyűjtéseknek és listáknak.

A 2017. január 20-án történt beiktatásának kétéves évfordulójára megpróbáltuk összeszedni a legjobb pillanatokat.

De még mielőtt elmerülnénk a „covfefék” tengerében, nézzük meg, mi mindent sikerült elérnie a „káoszelnöknek”. Mert nem keveset, és az eredményekkel a konzervatívok igazán boldogak lehetnek. Trumppal a Fehér Házban ugyanis évtizedes céljaikat tudták végre megvalósítani.

Betartott ígéretek

Bár legfőbb ígéretét, a mexikói határra tervezett határfal felépítését még mindig nem sikerült teljesítenie, és jelenleg pontosan emiatt állította le részlegesen az amerikai kormányzat működését, minden republikánus elnök boldog lenne, ha annyit tudott volna teljesíteni választási programjából, mint Trump. Nem véletlen, hogy konzervatív politikusok, elemzők és kommentátorok örömmel készítik az elnökbetartott ígéreteiről szóló
listákat.

Az első, és talán a legfontosabb, hogy megnyerte az elnökválasztást. Nem azért, mert ezzel ő lett az elnök, hanem mert ezzel sikerült elérnie, hogy ne Hillary Clinton legyen az Egyesült Államok elnöke, amit már-már apokaliptikus veszélynek éreztek a konzervatívok, mintha a demokrata politikussal maga az ördög ülhetett volna be az ovális irodába. És már önmagában ez elég volt, hogy örüljenek.

Aztán a republikánus többségű kongresszussal a háta mögött Trump szépen elkezdte végrehajtani programját, és csupa olyan lépést tett, amit lehet, hogy a demokraták és a liberálisok gyűlöltek, de a konzervatívok mind imádtak.

- Az Egyesült Államok elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosaként, és oda helyezte az amerikai nagykövetséget.
- Kiléptette az országot a párizsi klímaegyezményből.
Felmondta az iráni atomfegyverprogram leállítását biztosító egyezményt Iránnal.
- Engedélyezte a Kanadából induló, vitatott Keystone XL kőolajvezeték megépítését.
- Elkezdte az olajfeltárások engedélyezését az alaszkai vadvédelmi körzetben.
- Engedélyt adott a partközeli olaj- és földgázkitermelésre.
- Rohamtempóban kezdte el visszavonni a korábbi elnökök, leginkább elődje, Barack Obama idején hozott környezetvédelmi, pénzügyi, egészségügyi és munkavédelmi szabályokat.