2021. március 15., hétfő

AZ ELLENZÉKI PÁRTOK KÖZÖS MÁRCIUS 15-I VIDEÓÜZENETE - HOL A SZABADSÁG, OTT VAN A HAZA!

FACEBOOK
Szerző: ELLENZÉKI PÁRTOK
2021.03.15.


„Március 15. a szabadságvágyó fiatalok ünnepe. Azoké a fiataloké, akik nem fogadták el, hogy a világ csak úgy működhet, ahogy a hatalmasok kitalálják. Akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy ne csak beszéljenek a problémákról, hanem cselekedjenek is.”

1848. MÁRCIUS 15. - ÍGY INDUL EGY MOZGALOM

PARTIZÁN
Szerző: GULYÁS MÁRTON
2016.03.14.1848. március 15. - a magyar emberek első alulról induló, modern demokratikus élménye és eseménye: a nap, amikor Magyarország politikailag felnőtté vált. Ennek megfelelően az elmúlt 160 évben a rá való emlékezést is mindig erősen áthatotta a politika - ez nem is lehetne máshogy. Hisz március 15-ének az a szerepe a magyar kulturális emlékezetben, hogy évről évre meg tudjuk fogalmazni a hatalommal szemben a vágyainkat, az igényeinket, a dühünket - a saját, aktuális 12 pontunkat.

NOÁR X FOLLOWTHEVIOLIN - MAGYAR (SZÖVEGVIDEÓ)

noÁr
Szerző: noÁr / MOLNÁR ÁRON
2021.03.15.Magyar vagyok, láncomat levettem! Magyarom, nyugodtan lélegezz itt mellettem! Teret adok neked s nem teredet szűkítem, Lehet büszke, aki magyar! Erre van szükségem. Itt egy ország, amiben imádok élni! Van egy álmom...Hogy senki nem fog félni! Mert szabad lesz a hang és szabad az akarat. Egy ország, hol szabadon szőheted a szavakat. Egy nyelv, ami lehet lágy, ha akarom haraphat! Egy nemzet, ki építhet, ledönthet falakat. Itt áll 80 kiló honvágy. ‘48 lett, maradhat? Szívünk mikor mondja végre magát szabadnak? Megvan, mikor érezted magad igazán magyarnak? Bocs, csak egy percre, hogy a kultúrával zavarlak.. Mikor pörögtél 1 percet Petőfin és Jókain? Mikor merengtél el a Himnusznak sorain? Mikor mondtad azt, hogy “Fú, de jó, hogy magyar vagyok!” De kinek csak eszköz a nemzet, az csak gagyog s ragyog. Nekem az, hogy magyar, azt jelenti vagány Az érzés átüt kerítések, panelek falán! Vérünkben Kossuth lelkünkben Batthyány! Egy csipet Leövey és Deákból hangyányi Hányszor támadt tenfiad szép Hazám kebledre Édes Hazám, súgd meg, hogy tehetünk kedvedre? Refrén: “Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő! Most vagy soha!” Nem itt születtem, de lettem patrióta A magyar mém röhögtet, és megríkat az Óda! Zászló, nemzeti ünnepek, színek és kokárda Mind a pártpolitika karámjába bezárva. De a lakat kulcsa a frissen megélt emlék Az új mese és mítosz, mit teremtenek elmék, kik tudják, mit jelent egy rideg, esős reggelen, Nemzeti dalt szavalni, mikor csurig van egy egyetem! A márciusi ifjak, példával szolgálnak! Hogy szegődj embernek, és hogy ne szegődj szolgának! Landerer-MTVA..egy kutya, egyre megy.. Nektek mi vagyunk Mohamed, nekünk ti vagytok a hegy! Ezért kell, Magyarom, talpra állni végre hát, és vállunkon vinni korunknak a Táncsicsát. A börtön a félelem, Táncsics a szabadság Az ország egy Pilvax, itt a változást akarják! Vérünkben Kossuth lelkünkben Batthyány Egy csipet Leövey és Deákból hangyányi “Hányszor támadt tenfiad szép Hazám kebledre?” Édes Hazám, ha nem cselekszünk, hogy nézzünk a szemedbe? Refrén “Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő! Most vagy soha!”


A SZABADSÁG ANGYALAI

MAGYAR HANG
Szerző: SZERETŐ SZABOLCS
2021.03.15.


Most, hogy március 15-ét az ismert okból immár másodjára ünnepeljük csendesen, nyilvános politikai rendezvények, erődemonstrációk nélkül, talán érdemes volna megpróbálni úgy beszélni nemzeti mítosszá nemesedett forradalmunkról és szabadságharcunkról, hogy kerüljük a kényszeres aktuálpolitikai utalásokat, párhuzamokat. Hiszen az akkori Bécs nem a mai Brüsszel, a kormány se nem a Helytartótanács, se nem a külső agresszió ellen védekező Honvédelmi Bizottmány, és az ellenzékiek sem a márciusi ifjak.

A magyarság elmúlt néhány évszázadát a Nyugathoz való öntörvényű felzárkózáshoz való újabb és újabb nekiveselkedések és azok részleges vagy teljes kudarcainak a történeteként is szemlélhetjük. 1848. március 15. a legragyogóbb, legreménytelibb pillanat: haza és haladás ügye kéz a kézben járt, a pesti nép vértelen megmozdulása adott nyomatékot Széchenyi, Kossuth és Batthyány alkotmányos forradalmának. Az idilli állapot röpke időre szólt; hogyan is léphettek volna egyszerre az óvatos reformerek és a legszebben Petőfi Sándor hangján megszólaló radikálisok? Ám nagyszerű közös művük, a feudális viszonyokat meghaladó polgári jogegyenlőségen és népképviseleten alapuló, alkotmányos önrendelkezését visszaszerző magyar állam nem a belső ellentétek, hanem a fegyveres túlerő miatt szenvedett időleges vereséget. Hogy aztán Deák Ferenc nagy műve, a kiegyezés vérontás nélkül megvalósítsa a legtöbb ’48-as követelést. A dualizmus felzárkózási kísérletének az első világháború és a történelmi Magyarország széthullása vetett véget...


IRODALMÁR, RENDŐRSÉGI BESÚGÓ, ORSZÁGOS HÍRŰ ORVOS - ŐK IS MIND MÁRCIUSI IFJAK VOLTAK

MAGYAR NARANCS
Szerző: BAROTÁNYI ZOLTÁN
2021.03.15.


Kinek a javaslatára született a 12 pont? Ki lett a magyar orvostudomány egyik legnagyobb alakja a márciusi ifjak közül? Írásunkkal 1848. március 15-ére emlékezünk.


Az 1848-as magyar forradalom kapcsán olyan magától értetődő természetességgel használjuk a fogalmat: márciusi ifjak. Általában a nyilvánvaló szereplőkre, Petőfire, Jókaira, Vasvárira szoktunk gondolni, miközben nem is oly könnyű behatárolni ezt a szűkebb-tágabb politikai, egyben generációs csoportot.

A történettudomány és az irodalomtörténet is több értelemben használja ezt a kifejezést. Kicsit tágabb kontextusban márciusi ifjaknak nevezhetjük

az 1848. március 15-i forradalom közvetlen előkészítésében részt vett, huszonéves esetleg csak tizenéves, politikailag radikális fiatalokat,

akik Petőfi és szűkebb köre mellett aktívan részt vettek a forradalmi eseményekben, többen közülük vezető szerepet vittek, néhányan még szónokoltak is. Bízvást ide sorolhatjuk a radikális politikai csoportok (mint a beszédes nevű Egyenlőségi Társulat) tagjait, vagy éppen a Marczius Tizenötödike és más forradalmi lapok rendszeres szerzőit. Ám akárhogy is definiáljuk a március ifjak halmazát, szorosan-lazán egymáshoz kapcsolódó életpályájuk módfelett tanulságos; egyben megmutatják azokat a korlátok közé szorított lehetőségeket, amelyek a forradalmi nemzedék tagjai előtt álltak. Már persze, ha túlélték a szabadságharcot - ellentétben az 1849. júliusi, véresen elbukott erdélyi csatákban odaveszett Petőfivel és Vasvárival. Alább hat rövid életrajzi példát mutatunk be – látható, hogy ahány pályakép, annyi eset....


„MINDEN NŐ, KINEK TESTVÉRE, KEDVESE, FÉRJE VAN, TEGYEN UGY MINT PETŐFINÉ”

QUBIT
Szerző: GYIMESI EMESE
2021.03.15.


Mit jelentett 1848 márciusában a „Nőszabadság”? Kik követelték először Magyarországon a női választójogot? Milyen politikai kiáltványt publikált 1849 tavaszán Szendrey Júlia? Milyennek tartották a korszakban az ideális honleányt? Nemi szerepek és nemzeti diskurzus, honleányok és „szüfrazsettek” a szabadságharc sajtójában.


1848. március 23-án, egy héttel az addigra már sokak által kultikus tisztelettel emlegetett 15-ei események után az újságokat böngésző polgárok különös című cikket pillanthattak meg a korszak egyik legkedveltebb divatlapja, az Életképek címoldalán. A „Nőszabadság”-ról szóló vezércikk szerzője maga az ifjú főszerkesztő, a huszonhárom éves Jókai Mór volt, aki azt hangoztatta, hogy a nők lehetnek a szabadság kivívása során a férfiak „védangyalai”. Jókai úgy mutatta fel az olvasóközönségnek március 15-ét, mint azt a napot, amikor a honleányok rátaláltak erre a szerepre:

„Mikor martius tizenötödikén a’ szabadság első reggelén a’ küzdők melleire lelkesült nők tüzdelték föl az első cocardát; mikor a’ szabadság első jelszavát nők szegezték ki ablakaikba ’s lobogóikon mutatták fel a’ szent nevet, mellyért a’ nép küzdött; mikor a’ nép közé egy nő hozta le a’ fehér zászlót, mellyért az élni vagy halni esküvék; mikor Petőfinek, a’ forradalom költőjének ifju neje a’ megfordító percz előtt ezt mondá férjének: ha halni kell, ez lesz a’ legszebb halál; légy erős! – akkor mutatták meg hölgyeink: hogy mi a’ nő hivatása?”...

VESZTESÉGEINK

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: VÁRHEGYI ÉVA
2021.03.12.


Sokba került már eddig is a COVID-járvány okozta gazdasági válság, és a költségek jó része még csak ezután jelentkezik. Az első év gazdasági káráról a megismert mutatószámok alapján már kezd összeállni a kép. A válság hatására beindult folyamatok a jövőben várható gazdasági veszteségek természetéről és nagyságrendjéről is elárulnak valamit. A veszteségeket a megújulásnak a válság által felkínált, ám sajnálatos módon elszalasztott lehetősége is tetézi.

A legegyszerűbbnek látszó lehetőség a válság azonnali, jórészt már megtapasztalt hatásait számba venni és a nyomukban bekövetkezett károkat felmérni: ehhez elegendő, ha összevetjük az egy évvel ezelőtt prognosztizált mutatókat a tényadatokkal és a válság ismeretében korrigált további előrejelzésekkel. Nehezebb a késleltetett hatások számbavétele, amelyek a szokásosnál is bizonytalanabbá teszik a jövőt. Az elmulasztott lehetőségek felmérése során pedig nem csupán a tévedés kockázatát, hanem a szubjektivitás vádját is vállalnom kell.

Azonnali hatások

A gazdaság teljesítményét átfogóan jellemző bruttó hazai termék 5,1 százalékkal esett vissza tavaly. A járvány felbukkanását megelőző prognózisok 3 és 4 százalék közé becsülték a GDP bővülését, átlagosan 3,6 százalékos növekedést vártak a Portfolio.hu által megkérdezett elemzők. A várt növekedés és a tényleges visszaesés különbözete 8,7 százalék, ami bő négyezermilliárd forint jövedelemkiesést jelent a magyar gazdaságban, fejenként jó 400 ezret. Ha azt vesszük, hogy ennek mintegy 60 százaléka a fogyasztást apasztotta, akkor fejenként – az újszülöttől az aggastyánig – 240 ezer (havi 20 ezer) forinttal kevesebbet fogyaszthattunk tavaly, mint tehettük volna akkor, ha nem üt be a járvány.

Az idén remélhetően ennél kisebb lesz az anyagi veszteség. Egyrészt bízhatunk abban, hogy az erősödő oltási hajlandóság és lehetőség eredményeként nyárra lecseng a – most éppen felfutó – járvány, és a második félévben fokozatosan újraéled a gazdaság. Másrészt arra is számítani lehet, hogy az egy évvel ezelőtti sokk a vállalkozásokat alkalmazkodásra késztette, ami megkönnyíti a járvánnyal járó fennakadások leküzdését. Ezt tükrözi az is, hogy a novembertől életbe lépett korlátozások messze nem vetették úgy vissza a gazdaság teljesítményét, mint a tavaszi hullám idején. Az utolsó negyedévben a GDP 3,6 százalékkal volt csak kisebb, mint a járvány előtti év azonos időszakában, szemben a második negyedévben tapasztalt 13,4 százalékos visszaeséssel. Igaz, az őszi lezárás okozta veszteségek jó része majd csak az idei első negyedév adataiban mutatkozik meg, amihez még a most márciusi szigorítások hatása is hozzáadódik...


A MÁRCIUSI IFJAK ÉS A VAKCINAFORRADALOM

HÍRKLIKK
Szerző: FÖLD S. PÉTER
2021.03.15.


Hol jártál Sándor, hogy hál' istennek, napok óta nem láttunk, évődtek a márciusi ifjak az egyik budapesti híd névadójával. A Maldív-szigeteken voltam, magángéppel, mondta Petőfi. Időközben Jókai is befejezte a sorban állást az oltóponton, felvette a kínai vakcinát. Vasvári meg annak örült, hogy külföldre küldte az asszonyát takarítani. Hadd kupálódjék ott abban a libernyákos kócerájban, ha már idehaza a brüsszeli bürokraták keresztbe feküdtek neki! Hírnök jött, s lihegve szólt: az ellenzék oltásellenes! Brüsszel, mondta erre valaki, mire a többiek rávágták: egészségedre!


Minden együtt volt a forradalomhoz, csak még azt nem tudták, hogyan kell nekiállni. Mint tót az anyjának? Soha nem láttak még forradalmat, halványlila segédfogalmuk sem volt, mi kell ahhoz, hogy kitörjön. Kit szoktak ilyenkor kiszabadítani, és honnan?

Azért a Petőfinek, nem hiába volt költő, kezdett derengeni valami. Nemzeti konzultáció kell a nyitásról, ami valójában zárás, mondta. Előző este, biztos, ami biztos, gondosan összeplagizálta a Nemzeti dalt. Egy bolgárkertész vetőmag-katalógusából vette át az idézeteket, hátha jó lesz még valamire. Szólítsatok dr. Petőfinek, mondta Schmitt Pál hanglejtését utánozva. Azok meg csak mosolyogtak: költő, az ilyet nem kell komolyan venni...

SEMJÉN ELVENNÉ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JOGOT AZ ÖNKORMÁNYZATOKTÓL A „TÖMEGES MIGRÁCIÓ” MIATT

MÉRCE
Szerző: BERNÁTH LACKÓ
2021.03.14.


„Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a Kormány rendeletben meghatározhatja az érintett építési övezet és építési telek vonatkozásában a településrendezési és építési követelményeket. A területileg érintett települési önkormányzat – a fővárosban a fővárosi vagy a kerületi önkormányzat – hatályban lévő településterveinek a Kormány rendeletében meghatározott szabályokkal ellentétes szabályai nem alkalmazhatóak.”


– áll abban a törvényjavaslatban, amelyet Semjén Zsolt KDNP-s képviselő nyújtott be az Országgyűlésnek, ahogy azt a Nyugat.hu kiszúrta vasárnap.

A javaslat – amelyet a kétharmados többség valószínűleg el is fog fogadni – tovább csökkenti a települési önkormányzatok döntési lehetőségeit, miközben azokat többek közt a járvány elleni védekezés címszavával már eddig is jelentősen csorbította a kormánytöbbség.

A törvényjavaslat lehetővé tenné a kormány számára, hogy az önkormányzat akaratával szembe menve átminősítsen területeket, akár zöldterületeken is beruházásokat valósíthasson meg, valamint megvonná azt a jogot az önkormányzatoktól, hogy saját területükön meghatározzák a rendezési tervet, és ezen belül az építési szabályokat.

A most Ház elé kerülő javaslat értelmében a kormány akár el is törölheti az érvényes önkormányzati rendeleteket, lehetővé téve, hogy akár a helyi adminisztráció akarata ellenére átminősítsen területeket, ha szeretne beruházásokat valósíthasson meg akár zöldterületeken is, illetve a rendezési tervet is és az építési szabályokat módosíthatja...

ÉLŐ ADÁS A KÓSA ÜGYRŐL

YOUTUBE
Szerző: JUHÁSZ PÉTER
2021.03.09.Ha kérdésed van, most tedd fel. Ha nem tudom a választ, közösen megfejtjük.
Gyere, csatlakozz, ha az alábbi linkre kattintasz élőben, videóval csatlakozhatsz az adásba. https://us02web.zoom.us/j/86981592647...


SORON KÍVÜLI OLTÁST AJÁNLOTTAK A KÉPVISELŐKNEK DEBRECENBEN, GIGAHÁZ ÉPÜL A BALATON-PARTON

ORSZÁGSZERTE BLOG
Szerző: KATUS ESZTER
2021.03.14.


Debreciner.hu: Soron kívüli oltás lehetőségét ajánlották a debreceni önkormányzati képviselőknek


A hivatalnokokkal együtt kérhettek volna vakcinálást a politikusoknak is, de végül valakik leállították az egészet. Volt olyan képviselő, aki nemet mondott, míg más elfogadta volna a védőoltást. Hajdú-Bihar megyében korábban már egy országgyűlési képviselőt és a Debreceni Egyetem kancelláriáját is különös körülmények között oltották be – emlékeztetett a portál.

Balatontipp: Balatonvilágos – Előjátéknak egy 92 lakásos társasház a Club Aliga szomszédságában

A Balatontipp.hu szerint Balatonvilágos egykori aligai részén elkezdődött az a gigantikus és ész nélküli természetátalakítás, amit tavaly nyár végén jósolt meg a portál egy nem sokkal korábban megjelent kormányrendelet nyomán. Az első fecske egy kisebb falu lakosságát befogadó épület lesz a hajdani pártüdülő kerítésétől nem messze. Az építkezéssel kapcsolatban az Appeninn Nyrt. ígéri, hogy a Club Aligán zajló beruházásra a környezeti értékek maximális megóvását szem előtt tartva kerül sor.

Szegeder.hu: Nyilvános lesz, hogy mennyivel keres többet egy férfi a szegedi önkormányzatnál

A nők férfiakhoz viszonyított jövedelemhátránya valahol 11 és 18 százalék között van, de ha a nők által végzett “láthatatlan” munkát is ideszámítjuk, a bérkülönbség még jelentősebb. Az Amnesty International kezdeményezésére most több cég és önkormányzat – köztük a szegedi – lép afelé, hogy átláthatók és nyilvánosak legyenek a bérkülönbségekre vonatkozó adatok – számolt be róla a szegedi portál.

Makói Csípős.hu: Volt makói fideszes képviselő is a dilettáns jogszabályalkotásra panaszkodik


Dézsi Csaba, Győr fideszes polgármestere szerint nem ártott volna orvosokkal is beszélgetni az új egészségügyi törvényről – erről a Győr+ rádióban beszélt. Ennek kapcsán jegyezte meg a Facebookon Makó korábbi fideszes önkormányzati képviselője, Toldi János, hogy “baj van, ha a szakmában érdekeltek tapasztalata nem érvényesül a jogszabály alkotók munkájában” – szúrta ki a Makói Csípős.

Nyugat.hu: A szombathelyi háziorvosok kérik a városi oltópontok megnyitását a Kormányhivataltól

Az önkormányzat által kialakított városi oltópontok megnyitásához csak a járási tisztifőorvos bejárása kellene, amire azonban egyelőre nem került sor. A Kormányhivatal szerint Nemény András polgármester csak zavart kelt és a látványpolitizálást folytat, ugyanakkor a háziorvosok kiállnak az önkormányzat mellett. Nyílt levelükben azt írják, a háziorvosi rendelőik tömeges oltásra alkalmatlanok, ezért kérik a város által biztosított, berendezett, és csak a tisztifőorvos általi jóváhagyásra váró oltóközpontok megnyitását – írta meg a portál.

ORBÁNNAK OLYAN BEFOLYÁSA LETT A MÉDIÁBAN, MINT SENKI MÁSNAK MAGYARORSZÁGON

TELEX
Szerző: FÁBIÁN TAMÁS
2021.03.15.


Vezető fideszes politikusok elkezdtek arról beszélni, hogy a kormánynak semmi köze a magyar médiában elmúlt években történt drasztikus átalakuláshoz; egyébként pedig minden rendben, kiegyenlítettek az erőviszonyok. Ehhez képest minden pontosan Orbán Viktor szándékának és politikai céljainak megfelelően történt a hazai sajtóban, a kormányfő pedig olyan befolyásra tett szert, amit politikai ellenfelei megközelíteni sem tudnak. Médiapiaci fact check március 15-én, a magyar sajtó napján.


Az elmúlt hetekben Európában és Magyarországon is újra intenzívebben foglalkozik a politikai közvélemény a hazai médiahelyzettel. Miután a kizárólag fideszes tagokkal felálló Médiatanács bürokratikus okokra hivatkozva elvette az ellenzéki Klubrádió frekvenciáját, az Európai Parlamentben a lengyel- és a szlovén mellett újra vitáztak a magyar sajtószabadságról is.

A témában először a külügyminiszter, Szijjártó Péter szólalt meg, aki kijelentette, hogy az egész nyugat-európai sajtó hazudik, amikor számon kérik a kormányon a hazai sajtószabadságot. Hasonlóan értékelte a helyzetet Deutsch Tamás kormánypárti EP-képviselő is, aki szerint nettó hazugság, hogy a Fidesz vagy az Orbán-kormány „bármilyen módon korlátozná a sajtószabadságot”. Legutóbb pedig a pénzügyminiszter és miniszterelnök-helyettes, Varga Mihály írt levelet a holland pénzügyminiszternek, amelyben leszögezte, hogy

„A magyar jogszabályok, közöttük elsőként Magyarország Alaptörvénye maradéktalanul biztosítja a sajtó szabadságát. A médiumok piaci alapon működnek, a kormánynak pedig sem joga, sem szándéka nincs arra, hogy ezekbe a viszonyokba beavatkozzon.”

A három politikus állításai közül Varga nyilatkozata a legérdekesebb, ugyanis ez élesen szembe megy azzal, amit Orbán Viktor médiaügyekben mondott és képviselt az elmúlt 11 évben...

SZABAD SZEMMEL: TÍZEZRÉVEL FORDÍTANAK HÁTAT A LENGYELEK A VALLÁSNAK - A NÉPSZAVA NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

NÉPSZAVA
Szerző: SZELESTEY LAJOS
2021.03.15.


Der Standard


Visszalőtt az EU az osztrák kancellárnak, aki bolgár, cseh, lett és szlovén kollégájával együtt azt követelte, hogy tartsanak soron kívüli csúcstalálkozót, mert Brüsszel szerintük igazságtalanul osztotta el az oltóanyagokat a tagállamok között. A Bizottság, illetve az Európai Tanács elnöke szerint azonban az ötök véleménye, amelyet oszt Orbán Viktor is, nem állja meg a helyét, mert szó sincs arról, hogy a dolog az unió miatt öltötte volna lóvásár jellegét.

Az való igaz, hogy egyes országok lecsaptak olyan készletekre, amelyet mások nem vettek át, de ezért csak saját maguknak tehetnek szemrehányást. Hiszen az eredeti elképzelés az volt, hogy minden állam egyszerre kapja meg a neki járó kontingenst. Ám a lap szerint a másodlagos kereskedelem úgy alakult ki, hogy pl. Ausztria az AstraZenecát favorizálta és ezért kevesebbet rendelt a Pfizer szeréből. Von der Leyen, valamint Timmermans alelnök is elismerte ugyanakkor, hogy becsúsztak hibák a beszerzés körül, és ez ügyben idővel le kell vonni a tanulságokat, de jelenleg a fő feladat az oltások megszervezése.

A kérdést jó másfél hét múlva megvitatják az állam- és kormányfők soros tanácskozásán, emiatt nem hívnak egybe külön fórumot. A jelentés megjegyzi, hogy az AstraZeneca ráadásul újabb szállítási nehézségeket jelzett és ez ráerősít az elosztási gondokra. Ugyanakkor, hogy Málta és Dánia ennyire jól áll a vakcinák beadásával, az abból fakad, hogy mindkettő annyit vett, amennyit csak bírt. Emellett a lélekszám mindkét ország esetében viszonylag kicsi, ily módon már kisebb pótlólagos mennyiség is nagyot dob a statisztikán.

Magyarország más tészta, mert hogy viszonylag jól áll az oltásokkal, az javarészt annak köszönhető, hogy igen sok adagot rendelt az Európában nem engedélyezett kínai és orosz készítményekből. Már amellett, amit az EU küld.

Bloomberg

Egyre zuhan a cseh miniszterelnök pártjának népszerűsége az októberi választások előtt, mert a kisebbségi kormány képtelen feltartóztatni a koronajárványt. Az ANO már alig 20 %-ot kapna, ha ma járulnának az urnákhoz az emberek, ami történelmi mélypont. Megelőzné a Kalózpárt, bár a különbség a hibahatáron belül van.

Az ország igen sikeresen szállt szembe a vírussal egy éve, de most a megbetegedések 10 %-kal gyorsabban terjednek, mint a szomszédos németeknél. A lakosság számához viszonyítva Csehország világelső a halálesetek száma alapján. Az elkeserítő ranglistán Nagy-Britannia és Magyarország követi - derül ki a Johns Hopkins Egyetem adataiból.

Ezért a hatalom igen kemény korlátozásokat rendelt el, ideértve hogy nem szabad külföldre utazni. Egyben további vakcinákat kért az európai partnerektől, továbbá hogy vegyenek át pácienseket, ha azok számára már nincs szabad hely a hazai intenzív osztályokon. Zárva vannak az iskolák, és nem nyithat ki a legtöbb bolt, illetve szolgáltató cég. Az ipari üzemek azonban működnek, mert a kormány azt akarja, hogy ne álljon le a gazdaság és megmaradjanak a munkahelyek. A bírálók szerint Babis túl későn reagált a 3. hullámra.

Washington Post

A vezércikk szerint beigazolódott, amit a lap egy éve jósolt, hogy ti. a járványba belefárad a lakosság, a gazdaság pedig súlyos tehertételnek lesz kitéve, arra azonban senki sem számított, hogy idáig összesen 2,6 millió áldozatot követel a Covid-19. Bebizonyosodott ugyanakkor, hogy nagyon is számít, egy országnak milyen kormánya van. Trump tagadta a gondot, ebből azután az utóbbi 10 év legsúlyosabb közegészségügyi katasztrófája lett Amerikában.

Látnivaló, hogy a ragály jelentette veszély az egész világot érinti. Ami Vuhanból elindult, az pillanatok alatt átterjedt más országokra. A brit variáns Leeds után nagyon gyorsan megjelenik, mondjuk, Los Angelesben. Biden ugyanakkor megmutatta, hogy ha a sarkára áll egy vezetés, akkor igen hatékonyan meg tudja szervezni a tömeges oltásokat.

Mindenkinek feltétlen tisztelettel kell adóznia az orvosoknak, ápolóknak, akik sokszor a végkimerülésig dolgoztak, hogy mentsék az életet, sőt, nem egyszer az életüket áldozták a betegekért. De az is egyértelmű, hogy ha a hatalom a társadalom áldozatvállalását kéri, akkor őszintén kell beszélnie a tudományról és arról, ami bevált. Trump és mások illúziókat és rémképeket terjesztettek.

A ragály felerősítette az egyenlőtlenségeket a lakosságon belül, ezeket most enyhíteni lehet. Emellett foglalkozni kell azzal, miként lehet legközelebb, hasonló esetben elkerülni az oktatás leállását. Viszont egyértelmű, hogy a nyílt társadalom az innováció serkentésével megmutatta erejét. Merthogy az alapkutatások támogatása nagyban hozzájárult a hatékony vakcinák villámgyors kifejlesztéséhez.

The Times

Tízezrével fordítanak hátat a lengyelek a vallásnak, mert a katolikus egyház a hatalomhoz fűződő szoros viszony folytán a nevét adta egy sor igen népszerűtlen kormányzati intézkedéshez, így emiatt sok liberális felülvizsgálja a hitét. Olyan kemény törvényekről van szó, mint szigorú abortusztilalom, vagy az LMBT-jogok korlátozása, de sokat számítottak az egyházon belül kirobbant szexuális botrányok is.

Kaczynski eleve azt ígérte, hogy erkölcsi megújulást hoz, és hogy az ország visszatér katolikus gyökereihez. Emiatt az egyház fokozott befolyást élvez a politikában. Persze státusza történelmi okoknál fogva mindig is különleges volt a lengyeleknél, lásd szerepét a szocializmus elleni küzdelemben, különösen II. János Pál pápává választása után.

De a legutóbbi felmérések már azt mutatják, hogy a lakosságnak 15 %-a egyáltalán nem jár templomba, 25 % pedig legfeljebb évente néhányszor. Az elfordulás abban is megmutatkozik, hogy egyre kevesebb fiatal vállalja a papi hivatást. A korábbinál sokkal kevesebben vesznek részt a hittanoktatásban. A misék csökkenő látogatottságát azonban befolyásolja a járvány is.

Ugyanakkor az egyház nagy állami segítséget kap, de már a klérus körében is nyugtalanságot okoz, nem üt-e vissza a PiS-szel fennálló szoros kapcsolat. A Wiszinski bíborosról elnevezett egyetem egyik tanára azt mondja, hogy az ilyen együttműködésből hosszú távon nem az egyház szokott profitálni.

De a Jog és Igazságosság népszerűsége is erősen megcsappant: jelenleg 28-29 %-nál jár, szemben a korábbi 40 %-kal. A kormány ennek ellenére továbbra is azon van, hogy felszámolja a hatalmát akadályozó korlátokat, ami az EU szerint ellentétes az európai értékekkel, akárcsak Magyarország esetében.

A legfőbb harci terep jelenleg a média, de a hatalom komolyabb ellenőrzés alá kívánja vonni a külföldi támogatást élvező civil szervezeteket is. A jogrendszer átalakítása körül már jó ideje megy a vita. Most már ott tart a kormány, hogy megrendszabályozza az önállóságuk mellett kardoskodó bírákat.

NINCS MÁSIK AUTÓ

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2021.03.15.


Nyolc évvel ezelőtt, március 14-én egyszer csak lehűlt az idő, betört mintegy a sarkvidék az egymás talpára lépni készülő országba, amelyiknek kokárda volt a feje helyén, és elkezdett hulldogálni a hó. Majd rákapcsolt, baromi hideg lett, fújt a szél piszkosul, balesetek voltak, hóban rekedések idusra, totális volt a káosz, aminek nem volt gazdája. Ha belegondolunk, nyolc évvel ezelőtt is volt egyfajta oltakozás, csak nem az utcán álltak az emberek, hanem az autók az utakon, és már akkor is kiderült, hogy az állam nem működik. Semjén Kézdivásárhelyen lovagolt a pörge kalapjában, Orbán Brüsszelben sorosozott, Pintér pedig, nos, Pintér sms-t küldözgetett, miszerint „Segítünk! Ne hagyja el a gépjárművét! Ha elfogy az üzemanyaga, üljön át másik gépjárműbe! Belügyminisztérium”.

Erre futotta neki, de még ez sem sikerült igazán. Mert, ha belegondolunk, midőn az ember nem hagyja el a gépjárművét, ahogyan kérve volt, akkor át sem tud ülni egy másikba, hacsak nem osztódással megszaporodik, kettő lesz belőle hirtelen, és itt is ül egy meg ott is, két gépjárműben két Béla, el kell menni az ember eszének, ha volt egyáltalán neki valaha is. Akkor is elmaradt a március 15-i ünnepség, mint most, és még a zászlót is alig tudták fölvonni a Kossuth téren, mert befagyott a fölvonó drót, a CÖF meghívott lengyeljeinek nem volt hová menni, csak tébláboltak a hóban. Aztán befutott Orbán Viktor is. Mint a rendszerváltáskor, akkor Oxfordból sietett haza megérezve a vérszagot, 2013-ban pedig a propaganda lehetőségét, mert ő mindenhol ott van. Áradáskor, havazásnál, meg a ruszkik elzavarásánál.

Mindenhez egyforma köze van: semmi sem. Amikor a legnagyobb volt a baj, az osztrákok küldtek hókotrókat, amelyek behatoltak az országba, pucerálták a havat, ahol érték, de ők sem lehettek ott mindenhol. Így az ország más szegleteiben a hóban rekedtek várták Pintért, aki nem jött, aztán már csak a napsütést, ami gyógyír a fagyos bajokra. Minden megoldódik, kapkodni nem kell, de úgy csinálni sem, mintha tennénk valamit. Erre a kataklizmára tehető talán, hogy Orbán elkezdett nyüzsögni. Amikor mosolygott a csalfa nap, olvadt a kásás hó, és cseperészgetett a bádogeresz már, tehát harmadnapján elindult a hős menteni az ő népét, amiről film is forgott. Autót vezetett a rettenthetetlen a száraz autópályán, stopposokat vett fel, ilyenek. És senki még csak el sem röhögte magát...

SZLAZSÁNSZKY-ÜGY: VAN-E ELSZÁMOLNI VALÓJA A NYILAS CSALÁDOKNAK A ZSIDÓSÁG FELÉ?

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2021.03.15.


Zoltán Gábor 2016-ban megjelent Orgia című dokumentumregénye a magyar történelem egyik kevésbé tárgyalt eseményét mutatja be, soha nem látott alapossággal és naturalizmussal, a maga valójában. Ezért a magyar önismeret egyik legfontosabb könyve lehetne, ha a magyar közélet foglalkozna vele, és következményei lennének. A magyar köznyelvben “nyilas rémuralomként” emlegetett időszak valóságos képe az, ami megrendítő: az embertelenségnek, férfiak, nők, gyerekek értelmetlen, öncélú kínzásának, megerőszakolásának, meggyilkolásának olyan pokla tárul elénk, amit nem ismer a magyar közvélemény.

A tizenkettedik kerületi nyilasok rémtettei emberiség elleni bűncselekmények, a legszörnyűbb népirtásokkal vetekednek. A művet jelentős visszhangja ellenére nem kísérte szembenézés, társadalmi öntisztulás. Elmaradt a katarzis. Zoltán Gábor a poklot mutatta meg, az emberben lakozó állatot, és a magyar népnek olyan arcát, amellyel szembe kell nézni ahhoz, hogy megértse: akár észrevétlenül süllyedhet az emberi létezés legmélyebb mocskába, s ezt fel kell dolgoznia, hogy soha ne ismételje meg. A valóság Zoltán Gábor Szomszéd (Orgia előtt és után) című könyvéből és az említett Orgia című regényéből tárul elénk.

A szerző saját nevükön szerepeltette a szörnyetegeket, akik ezeket a leírhatatlan borzalmakat, gyilkosságokat elkövették. Tudható, kik tették, akiknek itt élnek a leszármazottai, akik úgy tesznek, mintha semmi nem történt volna. Itt vannak az áldozatok leszármazottai is, akiket soha nem követtek meg, akik előtt soha senki nem borult le zokogva, nem kért bocsánatot, nem adott elégtételt, vagy még mindig a családjuk evőkészletét használják a nyilas leszármazottak és utódok. Mindenre megvannak az önfelmentő magyarázatok...

MEGHAN, HARRY ÉS A POLITIKAILAG INKORREKT RAJZFILMHŐSÖK

YOUTUBE
Szerző: POTTYONDY EDINA
2021.03.15.A mai adásból meg fogod érteni, hogy a rajzfilmek toxikus, csúnya és bántó dolgok. Ahogy azt is, hogy miért kell az angol királyi családot sajnálni. Konzervatívoknak és liberálisoknak egyszerre lesz ünnep ez a rész.

5 JEL: ORBÁN MÁR NEM KÉPES IRÁNYÍTANI AZ ORSZÁGOT

EZALÉNYEG
Szerző: Hírszerkesztő
2021.03.14.


Korábban szorosan fogta a gyeplőt Orbán Viktor felcsúti napóleon, de mára úgy néz ki, igencsak elgyengült a karja.


Egyre több jel utal arra, hogy a miniszterelnök már nem ura a saját kormányzásának, egykori nyaloncai pedig egyre kevésbé tisztelik. De mik ezek a jelek? Nézzük a legnyilvánvalóbbakat:

Emberei össze-vissza pofáznak

Gulyás Gergely erre a legjobb példa, aki egyik nap ezt mondja, a másik nap pedig azt. Gulyás általában közvetlenül Orbántól kapja a parancsokat, de úgy tűnik, hogy most a szellemi vezetője már nem tudja neki mutatni az irányt, ő pedig nélküle nem tudja, merre van a jobb és a bal. Közben Orbán eddig hűséges államtitkára nyilvánosan szidja a luxusfideszeseket.

Pintér hozza a taktikai döntéseket

Az ország irányítása jelenleg a járvány elleni védekezést jelenti, ami az operatív törzs feladata. Ennek a vezetője Pintér Sándor belügyminiszter, aki minden fontosabb kérdésben dönt, gyakorlatilag miniszterelnöki jogkörben jár el. Orbán inkább olyan most, mintha ő lenne a Pintér-kormány szóvivője...