2018. március 23., péntek

MIT GONDOL RÓLUNK BRÜSSZEL?

MÉRCE
Szerző: CSIBA KATA
2018.03.23....A jelentés különösen nagy hangsúlyt fektet a lakhatási kérdésre. A jelentés kiemeli, hogy a lakosság 17 százaléka küzd lakhatási problémával szemben az EU-s 5 százalékos átlaggal. A lakás és lakhatási árak 2015-16 közötti robbanása a leggyorsabb árnövekedés volt az EU-ban, és kifejezetten Budapestet érintették. Mivel a mostani árszint még mindig nem éri el a 2007-es árszínvonalat, nem lehet azt feltételezni, hogy túlárazásos lufi alakult ki, viszont a növekedés ütemének lassulása valószínűleg az új piaci egyensúly elérését jelzi. A kialakult nehézségeken a szociális bérlakás szektor fejlesztése segítene, de semmi jel nem utal arra, hogy a kormány ezt komolyan fontolgatná.

Az oktatás terén a legsúlyosabb a helyzet. Az alapvető készségek jelentősen az EU-átlag alatt vannak, ami azt jelenti, hogy a magyar oktatás nem képes európai átlagszintre hozni a 15 éves gyerekek szövegértési, matematikai és természettudományos képességeit és ismereteit (bővebben Radó Péter oktatáspolitikustól itt). A jelentés rögzíti, hogy a rossz 2015-ös PISA eredmények miatt a magyar kormány ESF (European Social Fund) forrásból finanszírozott tananyagreformot ígért 2017 végig bezárólag,


azonban a mai napig nincs nyilvános információ a reform irányáról, sem az érintett felek bevonásáról.

Az EU-ban nálunk képes az iskola a legkevésbé kompenzálni a családi anyagi háttér okozta nehézségeket, tovább nőtt a korai iskolaelhagyók száma, mindenhol jelen van a szegregáció, és a tanárok trükkös béremelésének híre is eljut Brüsszelig. A felnőttképzés részvételi száma is az EU-s átlag alatt van, pedig a munkaerőhiány megoldásának egyik kulcsa lenne. A sok negatív trend mellett a jelentés az EU-s és állami forrásokból indított felnőttképzési tréningprogramokhoz (habár ez nem jut el a leginkább rászoruló rétegekhez), illetve a korai fejlesztés kibővítéséhez fűz jövőbeni reményeket .

Az egészségügy is kiemelt helyen szerepel a jelentésben: az ellátás minősége és a hozzáférés egyenlőtlensége mellett az általános egészségtelen életmód is hangsúlyos említésre kerül . Az elkerülhető halálesetek száma az EU-átlag duplája, ami pontosan jelzi az egészségügyi ellátás elégtelenségét. Becslés szerint 2014-ben a halálesetek negyede(!) valószínűleg elkerülhető lett volna hatékonyabb egészségügyi ellátással és átfogó egészségpolitikával.


Az EU-átlag felét(!) költjük fejenként egészségügyre, és az olló az elmúlt évtizedben nyílt ekkorára – állítja meg a jelentés.

Elégtelenül működik a háziorvosi szolgálat, az alacsony bérek és a munkaerőhiány pedig szinte már közhelyeknek számítanak. Egyedüli pozitívumként említi az anyag az e-health rendszert az adminisztratív terhek csökkentése érdekében, és az egynapos műtétek gyakoribb használatát.

Összességében a 2018-as Magyarország-jelentés azt részletezi, hogy a gazdasági teljesítmény ugyan stabil, és ez kis mértékben megjelenik a háztartások szintjén is, de a kormány keveset tesz annak érdekében, hogy a gazdasági teljesítményt középtávon stabilizálja, illetve javítson az életszínvonalon. Az érzékelhető a részletesen megfogalmazott anyagból, hogy Brüsszelből is úgy látják, a kormány lényegében szabadesésre állította a humán szakpolitikák jelentős részét és a pozitív változások is inkább a piaci mechanizmusok következményei, és csak kisebb részben a helyes kormányzati intézkedés eredményei.

Ez a jelentés az európai szemeszter (az EU gazdasági koordinációjának éves ciklusa) egyik első állomása, amikor a Bizottság összefoglalja minden egyes tagország aktuális állapotát. A következő lépés az lesz, hogy a tagországok bemutatják az intézkedési terveiket, majd a Bizottság ún. ország-specifikus ajánlásban fogalmazza meg, hogy mire kellene nagyobb hangsúlyt fektetni a közép- és hosszútávú fejlődés érdekében.

ORBÁN VIKTOR CUKIKAMPÁNNYAL KÜZDA BEVÁNDORLÓK ELLEN

SZEGEDI KATTINTÓS BLOG
Szerző: SZEKA
2018.03.23.


A kormányfő mindent elkövet annak érdekében, hogy elhitesse népével: ő csak egy a több millió magyar közül. Feltűnően aktív a virtuális térben, színvonalukat tekintve egymást alulmúló Facebook-videók jelzik útját szerte e hazában. Mintha megirigyelte volna Vona Gábor pártjától a cukiságokat, hiszen többek között rövidfilm örökíti meg, amint csokinyuszikat vásárol Szerencsen, majd feltűnik egy vidéki óvodában, ahol látványosan lepacsizik a kicsikkel. Közben habzó szájjal riogat a menekültek ellen, és persze Soros György is megkapja tőle a magáét.

Nem mintha minden Bözsi nénivel kezdődött volna, de néhány hónapja egy nyugdíjas néninél tett „váratlan” látogatása megalapozta Orbán Viktor mostani kampányát. Igyekszik joviális úriemberként viselkedni a nyugdíjasokkal, ovisokkal, sőt a nőkkel is, ami azért nem megy neki olyan gördülékenyen. A különbség az, hogy Bözsi néninek még Gyurcsány Ferencet és az „elmúlt nyolc évet” szidta, most azonban mindenről és mindenről a bevándorlás veszélyei jutnak eszébe.

Bármerre jár ugyanis, először jól megdicséri saját kormányát, méltatja a helyi fideszes potentátokat, majd ügyes retorikai fordulat után migránsozik egy kicsit. Interjút adott például a Várpalotai Hírcentrum Televíziónak, melyben a szokásos ömlengés után kerek perec kijelentette: „egy migránsra kilencmillió forintot kellene költeni”, ami veszélyeztetné az elért gazdasági eredményeket, és a pénzt így nem a magyar emberekre, hanem a betelepítendőkre kellene majd fordítani.

Ez nem pusztán ordas hazugság, hanem önleleplezés is. Egyrészt, mert Magyarország tavaly befogadott 1300 menekültet, és nem kellett rájuk költeni egy valag pénzt, másrészt letelepedési kötvények segítségével 20 ezer migráns érkezett hazánkba, akik fizettek az állampolgárságért. Tehát, ha a migránsok pénzt hoznak, akkor itt a helyük, ha meg szegények, akkor ne jöjjenek, mert sokba kerülnek. Nem túl cizellált gondolatmenet, de az a kukás biztos megérti, akivel egy Facebook-videó tanulsága szerint Egerben ölelkezett a miniszterelnök...

A KÁRPÁTOK GÉNIUSZÁNAK UTOLSÓ BESZÉDE

KOLOZSVÁRI SZALONNA - VENDÉG
Szerző: Róza néni
2018.03.23.


1989. december 21-én mondta el utolsó nyilvános beszédét Nicolae Ceauşescu. Ez volt az nap, amikor a romániai elégedetlenségi hullám átlépte ama pszichológiai küszöböt, amely visszafordíthatatlanná tette az eseményeket. Mindenféle pártállami szekértolók mintegy 8 perces felszólalásai után kezdett el szónokolni a Kárpátok első számú géniusza. A nagygyűlés résztvevői már az első perctől kezdve félbeszakították „Nicu bá” beszédét.

Kedves elvtársak és barátok, a szocialista Románia fővárosának polgárai!

Elsősorban meleg, forradalmi üdvözlettel fordulok e nagy népgyűlés résztvevőihez, Bukarest municípium valamennyi lakosához, a lehető legnagyobb sikereket kívánva önöknek minden tevékenységi területen.

Szeretnék ugyanakkor köszönetet mondani a kezdeményezőknek és szervezőknek is, akik lehetővé tették ezt a nagy népi összejövetelt, amely kifejezi teljes népünk azon elhatározását, hogy minden erejével, a párt köré tömörülve cselekedjen Románia függetlenségének, integritásának és szuverenitásának megvédése érdekében. Ez képezi egész nemzetünk egyik alapvető problémáját.

Mindeközben ezt hallani: Halló! Csendet! Elvtársak! Nyugalom! Maradjatok nyugton! Maradjatok csendben! Maradjatok a helyeteken! Ez provokáció… Fővárosi polgárok… Menjenek vissza, elvtársak! Beszélj…

Mindenek előtt szeretném önöket tájékoztatni egy fontos döntésről, amit pártunk Központi Bizottságának Politikai Végrehajtó Bizottsága hozott a mai napon a dolgozó emberek életszínvonalával kapcsolatosan.

Ma reggel döntöttünk arról, hogy január 1-től kezdődően, az év során 2000 lejről 2200 lejre emeljük a minimálbért. Ez a fontos emelés több mint 1.500.000 dolgozót fog érinteni.

Szintén január 1-től 30-50 lejre emeljük a családi pótlékot, a gyerekek számától és a dolgozó emberek fizetésétől függően – ez a hatalmas segítség hazánk kb. 4.400.000 gyermekét érinti majd.

Ezzel együtt bevezetésre kerül az 1000 lejes szülési támogatás minden nő számára, már az első gyerektől kezdődően, azt követően pedig két vagy több gyerek esetén ez gyerekenként 2000 lej lesz – ami hatalmas ösztönzést és segítséget jelent hazánk anyái és női számára.

Döntöttünk arról is, hogy 800 lejről 900 lejre emeljük a minimum nyugdíjakat. Egyben arról is döntöttünk, hogy az özvegyi nyugdíjakat 100 lejjel megemeljük. A szociális segélyt is emelni fogjuk 500 lej körüli összegről 800 lejre. Ezáltal biztosítani fogjuk hazánk minden állampolgára számára a megfelelő munka- és életfeltételeket.

Ezek az intézkedések erőteljesen bizonyítják, hogy – a gazdaság növekedésének megfelelően – mindent megteszünk az anyagi és szellemi jólét, az életszínvonal folyamatos növelése érdekében, a pártkongresszus döntéseinek megfelelően.

Ami a temesvári eseményeket illeti, azokról az este beszéltem. Egyre világosabbá válik, hogy olyan köröknek egy összehangolt akciójáról van szó, melyek Románia integritására és szuverenitására törnek, meg akarják állítani a szocializmus építését azért, hogy a román nép ismét idegen uralom alá kerüljön. Ezért kell minden erőnkkel megvédenünk Románia integritását és függetlenségét!

Gondolom, önök közt sokan vannak, akik még emlékeznek a Románia függetlenségének megvédése érdekében szervezett 1968-as nagy tüntetésre. Népünk határozottsága és egysége biztosította a függetlenséget és a szocializmus továbbépítését Romániában! Most is teljes egységben és eltökéltséggel kell fellépnünk mindazok ellen, akik megpróbálják gyengíteni nemzetünk erejét és egységét, akik különféle kémszervezetek és imperialista körök szolgálatában dolgoznak azért, hogy Romániát újból felosszák, népünket rabságba taszítsák!

Minden korábbinál nagyobb szükség van arra, hogy a munkásdemokrácia szellemében cselekedjünk és teljes felelősségünk tudatában vitassuk meg a társadalmunk fejlődését érintő kérdéseket, folyamatosan szem előtt tartva, hogy mindennek, amit Romániában megvalósítunk, a nép jólétét kell szolgálnia, hogy a szocializmust a néppel együtt a nép érdekében építjük, és hogy minden körülmények között biztosítanunk kell Románia integritását és függetlenségét!

Önök tudják, hogy mit csináltak és mit mondtak elődeink: Inkább harcban meghalunk, teljes üdvösségben, mint hogy ismét rabok legyünk ősi földünkön! Harcolnunk kell, hogy szabadon és függetlenségben élhessünk!

Vannak, akik azt szeretnék, hogy újból munkanélküliség legyen, hogy az életszínvonal csökkenjen és – nyíltan deklarált céllal – felosszák Romániát, hogy veszélybe sodorják népünk és független nemzetünk jövőjét.

Drága elvtársak!

A legjobb válasz, amit erre adhatunk, az a dolgozó emberek, az egész nemzet egysége, az a határozott fellépés, amelynek révén megvalósul hazánk társadalmi fejlődése, valamint népünk anyagi és szellemi jólétének, életszínvonalának folyamatos emelkedése. Tőlünk függ, hogy Románia a jövőben is szabad, független a szocializmust építő ország maradjon! Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy mindent megteszünk Románia egységének és szuverenitásának, népünk szabadságának és életének, az egész nemzet jólétének megvédéséért!

Lépjünk fel teljes felelősséggel és mutassuk meg a fővárosi dolgozó emberek, az egész nemzet erejét és abbeli képességét, hogy tenni tud hazánk fejlődése, nemzetünk jóléte és függetlenségének biztosítása érdekében!

Sok sikert kívánok ehhez minden tevékenységi területen! Egység és határozott fellépés mindazok ellen, akik a függetlenséget és a
szocializmust tönkre akarják tenni Romániában! Ez a mi kötelességünk, mindannyiunké! Szervezzetek a gyárakban és mindenhol rendfenntartó csoportokat, olyan csoportokat, amelyek megvédik a szocializmust, mindazt amit elértünk és az ország függetlenségét. Mindannyian lépjünk fel a nép, a függetlenség, a szocializmus szolgálatában!

(Hosszas éljenzés, taps és skandálás: Ceauşescu és a nép!; Dolgozunk és harcolunk, az országot megvédjük!)

ITT A SZÁMLASZÁM - GYŰJTÉS A MEGBÍRSÁGOLT DIÁKOKNAK - A CIVIL KURÁZSI

VÁROSI KURÍR - KERÍTÉSEN INNEN
Szerző: M. EMIL
2018.03.23.


A Diákparlament és a Diákvagyok Mozgalom gyűjtést indított azoknak a diákoknak a javára, akiket a rendőrség pénzbírsággal sújtott a február 23-i diáktüntetés utáni vonulás miatt.

Úttesten vonultak – fizessenek!

Gyűjtést szervez a Független Diákparlament és a Diákvagyok Mozgalom azoknak, akiket a rendőrség még a február 23-i diáktüntetés utáni szabálysértések miatt kezdett el vegzálni. Az ellenük felhozott súlyos bűn az volt, hogy az úttesten vonultak.

Azért volt, mert Orbán Viktor nem állt ki a diákokkal vitára a közoktatásról. A Diákparlament közleménye most leszögezi, a vonulások már nem az ő szervezéseik voltak (és ugyanilyen vonulás volt a március 15-i diáktüntetés után is, azaz azzal kapcsolatosan is várhatóak szabálysértési eljárások – a szerk.), de szolidaritásból és az összetartás jegyében, valamint a véleményszabadságban való hite miatt megpróbál segíteni az érintetteken, akikre pénzbírság várhat.

Egy nem fiatalkorú diák küldte el a 444.hu-nak a határozatot, mely szerint a közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt 50 ezer forintos bírságot kell befizetnie.
Az indoklás szerint „gyalogosan történő közlekedése során az úttesten szabálytalanul haladt, ezzel akadályozva a gépjármű-forgalmat”. Azt is írják, többször felszólították, hogy szabálysértő magatartását fejezze be, aminek nem tett eleget, ezért intézkedtek a rendőrök. Olvasónk szerint egyáltalán nem figyelmeztették,

„sőt el se mondták, hogy mért kérik az adatokat, csak miután elkezdték felírni, akkor közölték, hogy feljelentés lesz a Kresz 21 miatt”.

A TASZ Facebook-bejegyzésben írt arról, hogy több diáktüntető fordult hozzájuk azzal, hogy a rendőrség eljárásokat indított ellenük. Azt kérik, akik így jártak, írjanak nekik.

A Diákparlament és a Diákvagyok Mozgalom pénzügyi alapot hoz létre, amelyre várják a felajánlásokat, támogatásokat azoktól, akik segítenének, és ezzel kiállnának a szerintünk aránytalan rendőri fellépés során meghurcolt diákok mellett.

“Az ide befolyt pénzt a diákok bírságainak fedezésére fordítjuk.”

A felajánlásokat a következő számlára várják:

Alapítvány a Tanszabadságért

Számlaszám: 10918001 00000101 56590018 (Unicredit Bank)

SWIFT kód: BACXHUHB

IBAN: HU83 1091 8001 0000 0101 5659 0018

SZEMNYITOGATÓS, A KANADAI MAGYAR NARANCS...


KANADAI MAGYAR HÍRLAP ONLINE
Szerző: PETÉNYI JUDIT
2018.03.23.


Egy új sorozatot indítok el, aminek a címe Szemnyitogatós, a kanadai magyar narancs.

Szemnyitogatós, olyan népies, magyaros mintára, mint a sarkantyús, pattantyús, csűrdöngölős, dolmányos, verbunkos, ugrós, botolós, amelyeket nem igen lehet semmilyen nyelvre sem lefordítani!

Arról szól, hogy a kanadai magyarok közé is begyűrűzött a magyar politika. Itt is vannak már kisdiktátorok, Orbán mintára, legjobb barátok, mint Mészáros Lőrinc, bólogató Jánosok, mint Áder János, mini oligarchák és pereputtyuk. Merthogy ők is szívesen fogadják a Magyarországról érkezett simlis pénzeket! Némelyik már úgy meg van kenve, hogy még száraz nyári napon is csúszkál az utcán.

A valamikori szürke kis egerek, most lovat kaptak maguk alá és a hatalom bódító érzésétől megmámorosodva függők lettek. A magyar kormánytól és a hatalom érzésétől. És ezt nem akarják elereszteni.

Azért tudom olyan biztosan ezt, mert én is egy olyan magyar csoport része voltam, ahol a közösség fura urai szinte már mindent megengednek maguknak.

Én tudniillik nem foglalkoztam politikával 2015 előtt. Azt gondoltam, hogy a régebbi magyarkodó és népieskedő kor végre lejárt és mostmár biztonságosan léphetünk be a magyar házba. A férjem például barátokat keresett, akikkel elviccelődhet és szórakozhatnak együtt. A három felnőtt fiam szívesen megismerkedett volna más fiatalokkal, fiúkkal és lányokkal, hiszen csak ismerik valamelyest Magyarországot és a magyar nyelvet. De számukra semmilyen program nem készült. Még a pénteki vacsora sem nagyon tetszett nekik.

És én? A barátaim javaslatára és a kanadai mintára önkéntesnek jelentkeztem az Ottawai Magyar Házba (OMH). Hiszen először is a saját közösségeinket szolgáljuk, nemde? Furcsán is néztek rám. Alig vártam, hogy a fiataloknak szervezhessünk bulikat, a kisgyermekeseket kimozdítsuk együtt, a magyart nemigazán beszélőknek is nyújtsunk programokat. Szerettem volna vitaköröket indítani, hogy megismerjük egymást. De az ötleteimet nem fogadták szívesen, a szervezési tapasztalatomat pedig egyenesen elutasították.

Így történt aztán, hogy 2015 őszi szezonját az OMH terv nélkül nyitotta meg. Én pedig rögtön közellenség lettem, aki csak felfordítja a megszokott rendet...

MÉRŐ LÁSZLÓ: A BESOKALLT ORSZÁG

HVG ONLINE - ITTHON
Szerző: MÉRŐ LÁSZLÓ
2018.03.23.


Illúzió vagy valóság, hogy elfogyott a türelem? Hamarosan kiderülhet. Vélemény.

Persze, hogy mindenki belepisil a medencébe, csak azért ,ne a trambulinról tegye. Ez egy nagyon magyar mondás, egy angol vagy egy német egyáltalán nem érti, arrafelé már a mondat első fele is felfoghatatlan – de már egy szlováknak vagy egy románnak sem annyira természetes ez, mint nekünk. Mi nagyon sok olyasmit is természetesnek tartunk és elviselünk, amit mások nem. De ha egyszer csak besokallunk, akkor hirtelen minden megváltozik.

Most szándékosan nem 1956-ot hozom fel példaként, az már régen volt, a többi klasszikus példa pedig még régebben, de van egy sokkal frissebb eset is, amelyet érdemes lehet feleleveníteni. 2012 március 30-án, pénteken még azt hallhattuk a Fidesz korifeusaitól, hogy mindenáron megvédik az ország első emberét a nemtelen támadásoktól. 2012. április 2-án, hétfőn Schmitt Pál köztársasági elnök lemondott.

Véletlenül tudom, mert volt tanítványaim mesélték, akik akkoriban a Fidesznek dolgoztak közvélemény-kutatóként, hogy az a hétvégéjük őrületes rohammunkával telt. Azt az utasítást kapták, hogy most rögtön, pillanatok alatt derítsék ki, mit gondol az ország Schmitt Pál doktori disszertációjáról, a főnökség tudni akarja a pontos és teljes igazságot. A hallgatóimat is váratlanul érte, amit tapasztaltak: ellentétben az akár pár nappal korábbi mérésekkel, a hétvégén megfordult a közvélemény. Úgy látszik, kétszáz oldal tiszta plágiumtól hirtelen besokallt az ország, ezt már nem tekintette bocsánatos diákcsínynek. Ezt már a trambulin esetének tekintette. A következmény nem is maradt el, a Fidesz már hétfőn reagált a közvélemény megváltozására, és azonnali hatállyal lapátra tette Schmitt Pált.

Valami hasonlót érzek most is a levegőben. Az ország mintha besokallt volna a Fidesz modorától, Lázár János bécsi rettegésétől, Németh Szilárd és Deutsch Tamás bölcsességeitől, Semjén Zsolt vadászataitól, Kósa Lajos álnaivitásától, az egy vőre jutó nemzeti jövedelemtől (én először Mellár Tamástól hallottam ezt a poént, az eredeti szerző nem tudom ki, talán épp ő, de ez most nem is fontos: folklór lett, és kész).

Pont jókor: alig két hét múlva az országnak módja lesz látványosan hangot adni annak, hogy valóban besokallt. Ezen még az MSZP változatlan töketlensége, a Jobbik kompromisszum-képtelensége, a DK picsogása („fúj, nácik”), vagy az LMP szerepzavara (zöldek még egyáltalán?) sem tud változtatni, mindezek legfeljebb csak egy kicsit nehezebbé tudják tenni a közakarat megnyilvánulását. Meg a Fidesznek adnak még egy esélyt arra, hogy ugyanolyan gyorsan és határozottan lépjenek, mint 2012 április 2-án, és mentsék a menthetőt. Szerencsére minden bizonnyal egyik sem számít már: a Nemzeti Együttműködés Rendszerének becézett rémálom április 8-án úgy fog elolvadni, mint a hó.

Hogy másnap mi lesz? Adjunk egy esélyt annak, hogy az imént felsorolt esendőségek ellenére a politika szereplői (beleértve a Fideszt is) összekapják magukat, és végre elkezdenek politikusként viselkedni. Tudom, ilyesmiben egyszer már nagyot tévedtem, amikor 2010-ben így írtam: „a kétharmados többség eddig soha nem látott lehetőségeket is hordoz magában. A győztes számára így már nincs kifogás, nem tolhatja át senkire annak a felelősségét, miért nem csinálja meg a mindenki szerint szükséges fájdalmas reformokat.” Hát, Orbánék inkább a szabadrablást választották. De hátha most végre felnő egy új, igazi politikus-generáció is, Vonával, Karácsonnyal, Széllel, Fekete-Győrrel, Márki-Zayval. Más esélyünk nem nagyon van.

És mi van, ha tévedek, és április 8-án mégsem olvad el minden, mint a hó? Akkor marad a Fidesz és a NER, és lesz még sok család, amelynek legjobb sarjai külföldön keresik a boldogulást. Akik pedig maradunk itthon, tovább ugorhatunk egymás torkának. Én pedig elgondolkodhatok, miben tévedtem, amikor úgy láttam, hogy az ország besokallt...

GÁBOR GYÖRGY: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL

ZÁRÓJEL BLOG
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2018.03.23.


Most, hogy immár a rendőrség szabálysértési ügyben kívánja meghallgatni a február 23-i felvonuláson igazoltatott diákokat, feltűnően rapid módon, még az április 8-i választásokat megelőzően, nyilvánvalóan az eset rendkívüli súlyossága, társadalmi veszélyessége miatt, tudniillik az úttesten vonultak néhányan (akadt olyan felvonuló, véletlenül egy ismert házaspár fia, akikhez a demonstráció másnapján kiszállt a rendőrség, hogy lefoglalják a számítógépüket), szóval most, hogy a rendőrség immár politikai megrendelésre és politikai utasításra végzi a dolgát, ráadásul a legaljadékabb módon, megfélemlítve fiatalkorúakat, s rajtuk keresztül a totálisan kiszolgáltatott helyzetbe került szülőket, gondviselőket, mintegy az egész társadalom számára példát statuálva, miheztartás végett (oh, filozófusok elleni hadjárat és társai), most tehát, amikor a hatalom immár gyermekeket használ fel politikai túszokként, gondolja meg az összes érintett és az ügyben nem érintett szülő, apuka és anyuka, nagypapa és nagymama egyaránt, hogy április 8-án maguk is vérpadot ácsolnak a következő generációk számára, avagy azon lesznek, hogy végre megszabaduljon a gátlástalan és kíméletlen politikai bűnözőktől, s saját bűnöző társaiknak (pl. Tiborcz Istvánnak) mindeközben politikai menedéket biztosító maffiózóktól ez az ország.

VALAMI KAVARÁS VAN A PHARAON-VAGYON KÖRÜL, DE TITOK, HOGY MI

ALFAHÍR.HU
Szerző: Alfahír
2018.03.22.


Korábban Tiborcz Istvánék tulajdonában állt az a cég, mely ellen szerződés érvénytelensége miatt indítottak pert Gaith Pharaon fiának nemzetközi vállalkozásai. A Postabank-székház tulajdoni lapján szerepel a perindítás, de a tárgyalást üzleti titokra hivatkozva zárttá nyilvánították.

Szerződés érvénytelensége miatti pert indított a néhai Gaith Pharaon fia, Laith Pharaon. A nemzetközi cégbirodalom 49 éves örököse, aki egyébként Forma-1-es motorcsónak-versenyző is volt, mi több, 2002-ben a világbajnokság ezüstérmese lett, apja halála után a gigavállalatainak elnöke, vezérigazgatója lett.

Az eddig is nyílt titok volt, hogy az Amman M. A. Abu Namous nevén és ügyvezetése alatt levő kft.-k valójában Gaith Pharaon magyarországi érdekeltségeit takarják, most ez be is bizonyosodott. Laith Pharaon három cége ugyanis pert indított Namous és a Pharaon név mögé biggyesztett görög betűkkel jelölt cégek ellen.

A felperesek a Bay View International Group S.A., a Pharaon Investment Group Limited Holding és a Pharaon Commercial Investment Group. Az alperesi oldalon pedig szerepel az a Pharaon-Kappa Kft. is, melyet Orbán barátjának, Adnan Polatnak Hollandiában bejegyzett cégétől, a HBRE International Investments B.V.-től, valamint Orbán vejének, Tiborcz Istvánnak BDPST Zrt.-jétől vásárolt meg a Pharaon-Omega Kft. A céget ekkor még AMX Nador House Kft.-nek hívták, nem véletlenül. Ugyanis azzal a céllal alakult, hogy megvásárolják a budapesti József Attila utca és József nádor tér sarkán található egykori Postabank-székházat...

A FŐ OK, AMIÉRT AZ ELLENZÉK NEM TUD EGYÜTTMŰKÖDNI

1000 A MI HAZÁNK BLOG
Szerző: HaFr
2018.03.23.


...Amíg a választók nem értik -- és nem azért, mert ne lennének képesek felfogni, hanem mert senki sem tanította meg rá őket --, hogy miért kellene, hogy a liberális demokráciáért folytatott küzdelem egyesítse az ellenzéket, és ehhez képest egymás nácinak és migránssimogatónak bélyegzése miért másodlagos, akkor nincs az, ami épp a legfontosabb platformon közös cselekvési programot adjon az autokrácia elleni harcban. Ennek hiányában pedig marad a mai szétforgácsoltság.

Természetesen akár az autokrácia parlamentjéből való kivonulásnak, akár a széles (az amoralitását csak a liberális demokrácia iránti elkötelezettséggel felülírható) együttműködésnek seregnyi egyéb gátja volt/van (ezek között a politikusi tehetségtelenség, a Fidesz fizette meghatározó elemek destrukciója az egyes pártokban, az ostoba reménykedés a Fidesz konstruktivitásában, "normalizálódásában" vagy éppen legújabban a szavazói "bölcsességben"). Ennek ellenére az egyetlen legfőbb oka az általános inkompetenciának a liberális demokrácia intézményrendszerének relativista megítélése éppen azok körében, akik magukat demokratikusnak nevezik, de valójában se kulturálisan, se politológiai értelemben, se a gyakorlati értékét illetően nem ismerik azt, amit védeniük kellene. Így aztán maradnak az egyaránt silány ideológiák és silány érdekek mentén történő csatározások, védekezések és elvérzések. (Ezért is nevetséges a Jobbikkal szembeni balos ágálás: ha a liberális demokrácia és garanciáinak helyreállítása lenne -- nota bene a közös -- cél, akkor a Jobbik lehetne bármennyire rasszista, az intézményrendszer megvédené ellene a társadalmat. De hát a törzsi ideológiákon építkező baloldal ezt nem érti.)

JELENTKEZETT A LEGNAGYOBB SVÉD LAPBAN A SEMJÉN ÁLTAL AGYONLŐTT RÉNSZARVAS GAZDÁJA

444
Szerző: HERCZEG MÁRK
2018.03.22.


Tovább dagad Semjén Zsolt vadászbotránya. Miközben a miniszterelnök-helyettes már kanadai és afrikai vadászatokat emlegetve magyarázza, hogy minden rendben van az ügyeivel, ő csak diszkrécióból nem mond semmit a drága, ajándékba kapott utazásokról, már a legnagyobb svéd lap, az Aftonbladet is a svédországi vadászatai felől érdeklődött.

Jelentkezett is náluk Niklas Jonsson, aki azt állítja, az övé volt az a rénszarvas, amit a fotók tanúsága szerint Semjén egyik vadászatán lőttek agyon, majd vittek el helikopterrel egy kötélen lógatva. Niklas Jonsson azt mondta a lapnak:

Az enyém. Látni a füljelzőt rajta. És senki sem kapott engedélyt arra, hogy kilője.

Az apja, Tobias is azt mondta, hogy nincs kétség, a fiáé volt az állat, ami a Magyar Nemzet videóján látható...

A MAGYAROKHOZ

JÓREGGELT EURÓPA BLOG
Szerző: BENEDIKTY BÉLA
2018.03.22.


Nil novi sub sole. Nincs új a nap alatt. Viszont jó volna, ha lenne. Azért volna jó, mert a magyar történelem és annak a magyar nép tudatában való leképezése mára olyan szomorú lett, olyan mértékig megalázó, hogy kellene rajta változtatni. Nem lényegesen, csak gyökeresen. Tudniillik a világfalu oly kicsinyre zsugorodott, hogy minden mozzanat, például a magyar politika minden megnyilvánulása a másodperc tört része alatt már a földgolyó túlsó végében is megjelenik. És ez a nyilvánulás kivétel nélkül mindig rendkívül gusztustalan, és csak azt váltja ki a professzionális szemlélőből, azaz a mások, a közönség véleményét formálóból, hogy utánanézzen, miből táplálkozik egy ilyen undorító szerveződés, amilyen a magyar kormány, és akkor azt látja, hogy lényegében ez a taszító nyilvánulás évszázadok óta nem változik, ez a jelenlegi kormány különlegesen émelyítő ugyan, de nem tesz egyebet, csak folytatja a nemzeti önismeret totális hiányából fakadó hőzöngést, a mindenki mást le- és egyben hülyének néző melldöngetést. Aminek következtében a világfalu mind több helyére eljutó magyar ember mind több megvetésben részesül, pedig a közmagyar erre alig szolgált rá. Na jó, vannak néhányan, akik alig szolgáltak rá. 
Bődületes, hogy ez a nép milyen halálos biztonsággal bírja kiválasztani magából a legrosszabbat, majd e kiválasztódás után milyen tévedhetetlenül indul el követni is a legrosszabbat.
Mutatok valamit, jó?
...

CSŐDÖK VÁRHATÓK AZ ÉPÍTŐIPARBAN - A BANKOK VIHETIK MAJD A LAKÁSOKAT?

AZ ÉN PÉNZEM BLOG
Szerző: Az Én Pénzem
2018.03.23.


Az építőiparban óriási a megugrás, de közben megmaradt a szektor legnagyobb kockázata, a vállalatok alultőkésítettsége, ez pedig a csődök növekedéséhez vezet már az idén – állapítja meg szektorelemzésében egy hitelbiztosító. Akad szakértő, aki az esetleges kormányváltás utáni változásoktól tart. Minderre pedig nem árt, ha a most lakásvételt fontolgatók is figyelnek.

Egyre többen aggódnak, hogy a lakáspiac erőteljes felpörgetése később alaposan visszaüthet. A jegybank új ajánlásokat adott ki a banki kockázatok mérséklése érdekében, és egyre többet hallani határidőcsúszásokról, nem megfelelő minőségű kivitelezésről vagy folyamatosan emelkedő költségekről a lakásépítési piacon. Nemrégiben arról is írtunk, hogy miközben újabbak szállnak be, egyre többen már szabadulnak a befektetésként vett lakástól.

Az Atradius hitelbiztosító friss elemzésében tulajdonképpen újabb veszélyekre hívja fel az újépítésű lakás vételét fontolgatók figyelmét. A társaság országigazgatója szerint a magyar építőipar kilátásai az elmúlt két év fejlődése ellenére sem egyértelműen pozitívak. Vanek Balázs azt mondta, hogy bár tavaly 129,5 százalékkal nőtt a szerződésállomány, a termelés pedig közel 30 százalékkal bővült, megmaradt a szektor legnagyobb kockázata, a vállalatok alultőkésítettsége. A tőkehiányos szektorban ez várhatóan a csődök 5-10 százalékos növekedéséhez vezet az idén – összegezte Vanek Balázs...

HABONYISTA MOCSOK, OROSZ PROPAGANDA, MAGYAR ADÓFIZETŐI PÉNZEK ÉS LAJOS, AZ ÁLDOZAT

KOLOZSVÁRI SZALONNA 
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: MOLNÁR BÁLINT
2018.03.23.


...Az, hogy a Fidesz hogyan fogja elcsalni a választást határon innen és túl, az egyre nyilvánvalóbb. (Amúgy külön gratulálunk a Tuzson nevű embernek, aki a nagy fennforgásban és vergődésben halottakkal sms-ezik.) Hogy időnként egyik-másik szellemi rövidnadrág félszájjal elkotyogja, hogy az egész migránsozás egy kamu téma, az is elég világos, bár semennyire nem szórakoztató. Szilus például elismerte, hogy a migránsoknak eszük ágában nincs ittmaradni; Lázár azt is kinyögte, hogy kurvára nincsenek bevándorlók Magyarországon, a hazug kampány meg azért hazug, mert kampánylyukból kampányszél fúj és mert Orbán agybaja, hogy a migráció olyan fontos kérdés, hogy másból sem állhat a kampány; Deutsch szerint meg azért kell migránsozni, mert ami az ellenséged szerint faszság, az teljesen rendben van.

A CRCB (Korrupciókutató Központ Budapest) közben komoly tartalomelemzési módszerekkel tárta fel a nyilvánvalót: a kormánysajtónak nevezett pöcegödör bizonyítottan orosz propagandát terjeszt. A Kremlben meghatározott irány díjnyertes honi követői (a mindenegyben.com nevű brutáloldal mellett) a habonyista lokal.hu és 888.hu. Szerencsére a lopott pénzből működő Magyar Idők meg a PS sem panaszkodhat. További részleteket ITT lehet olvasni, ám a legsúlyosabb, legaggasztóbb konklúziót iderakom: miközben propagandájuk terjesztésére máshol komoly összegeket kénytelenek költeni az oroszok, Magyarországon a magyar adófizetők pénzén terjed az alternatív putyinista mocsok. Nekik tök ingyen. Butuljon a világ, éljen táváris Putyin és Orbán megbonthatatlan barátsága!

És akkor, hogy Kósa Lajos is érezze a törődést, és nehogy azt higgye, megfeledkeztünk róla. A Blikk ma azzal kedveskedik a legokosabb Lajosnak, hogy megszólaltatja ama bizonyos csengeri nőt, Sz. Gábornét, aki elmeséli, hogy nagyon jó volt a kapcsolatuk Kósával, aki rendszeresen jár hozzájuk, náluk is evett. 2012-ben indult barátságuk (amikor Orendi Mihályon, a korcsolyaszövetség elnökén keresztül kereste meg Kósa Lajost, mert az örökségből meg akart venni egy debreceni hotelt, ami akkor még az FHB tulajdonában állt), aztán megromlott. Kósa utoljára 2017 márciusában járt náluk, novemberben még beszéltek telefonon, de azóta nem tudják elérni a minisztert. Sz. Gáborné nem érti, hogy a miniszter miért fenyegeti feljelentéssel, amikor szerinte sem őt, sem Orendi Mihályt nem csapta be. A nő elmondása szerint a nyilvánosságra került okiratokat még a férje juttatta el a Magyar Nemzethez öngyilkossága előtt.

Aztán a Népszava is szolgáltat néhány érdekes információt, hogy örüljön a legostobább Lajos. Azt írják, nem csak a tárcanélküli és édesanyja, hanem a politikus neje is érintett a rejtélyes örökség ügyében. A lap birtokába jutott egy újabb közjegyzői okirat, amelyből kiderül: miután a csengeri hölgy Kósára bízta állítólagos örökségét, hogy vegyen belőle állampapírt, 2013 áprilisában papíron megajándékozta a miniszter feleségét 2 millió 633 ezer 445 euróval, ami az akkori árfolyamon több mint 800 millió forint volt. A megajándékozott politikusfeleség pedig a jelek szerint tudomásul is vette az ajándékozási nyilatkozatot. Ezt követően, szeptemberben született az új dokumentum, amelyben már anyuka szerepel, nem a feleség. Ez annyira szép, hogy abba is hagyom. Túlcsordultunk kissé, de legalább egészen biztosra vehető, hogy ma sem fogjuk elunni magunkat. Mindenkinek minden jót, jövünk vissza.

A BETON ZRT. PARKOT ÉPÍTETT! - MAGÁNTELKEN..., KÖZPÉNZBŐL..., MEG AKÁRKI ÁLTAL OKOZOTT KÁR HELYREÁLLÍTÁSÁRA????

VÁROSLIGET BARÁTAI BLOG
Szerző: GARAY KLÁRA
2018.03.21.


Tudom, hogy azt hiszitek, már nincs olyan alávaló csalás, amit a Beton Zrt nem követett el. De mindig, mindent lehet még jobban csinálni! A Pofátlan, Alávaló, Csalást és Hazugságot is! Nagyban. Úgy érdemes! A sztori:

Betonék Tervezési szerződést kötnek a kertészeti céggel a park-rekonstrukcióra. (A Cég nevét nem írom, ki, mert mi a fenét csinálhatnának?!)

A tervezés 2 hónap alatt 44 millióval drágább lett. Tavasz van, gondoltam, hogy hő hatására kitágulnak az árak. De olvasom tovább, hogy hol tervezik azt a "kertet"!

Hát, mit ad Isten...a Liget projekt keretén belül, de az immáron magántulajdonban lévő Műcsarnok telkén! Az MMA tulajdonába privatizált Műcsarnok telkén, amit 2013-ban telekkönyvileg átadtak az MMA-Nak?! Infarktus túlélve...mert már nagyon edzett a korrupcióméter az agyamban.....olvasok tovább.

Ebben a szerződésben már nem csak a magántulajdonban lévő Műcsarnok telkét parkosítják közpénzen, hanem hozzácsapták a megmaradt Városliget területén lévő, a vizes Vb által végletesen leamortizált Washington sétányt is. Ahol pedig rövidesen közműfektetést és a zene házának építését tervezik megkezdeni...

De enélkül is teljesen abszurd...hogy vizes Vb utáni parkrendezést is a Liget projekt költségvetéséből valósítják meg! Egy olyan szerződés keretében, amelyben az MMA magántelkét parkosítják!

Az átláthatóság és a korrekt, tiszta elszámolás, minden építkezésre és funkcióra elkülönített tételes könyvelést ír elő!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Senkinek nem szúrnak szemet ezek az égbe kiáltó törvénysértések, átlátszó lopások??

EGY KÜLFÖLDI TITKOSSZOLGÁLAT PRÓBÁLJA BEFOLYÁSOLNI A MAGYAR VÁLASZTÁST A KORMÁNY ÉS A FIDESZ ÉRDEKÉBEN

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2018.03.23.


Van itt valami, ami – úgy látszik – a sajtó számára mintha nem is létezne.

A hazai menekültügyekben leginkább emblematikusnak számító civil szervezet vezetője, Siewert András lassan 48 órával ezelőtt tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a hazai titkosszolgálatokkal egyeztetett egy olyan, külföldi titkosszolgálati hátterűnek vélelmezett provokáció apropóján, amelynek egyes részleteit az elmúlt napokban a kormánymédia szivárogtatta ki.

Ámde a mai napig nem érkezett híre annak, hogy a nyilvánosan emlegetett és „hírbe hozott” titkosszolgálat cáfolta volna a sajtótájékoztatón elhangzottakat. Márpedig, ha nincs hivatalos cáfolat, akkor – legalábbis úgy tűnhet – akár igaz is lehet a bejelentés. Mindenesetre érdemes lett volna rákérdezni, vagy legalább a rákérdezéssel próbálkoznia a sajtónak.

És akkor most jöjjön a fiction.

Szárnyaló fantáziánkkal képzeljük el az alábbiakat: 2010-et írunk, néhány héttel a választások előtt. A Népszabadság vezető kolumnistája, mondjuk a kékfényes Szabó László (tudják, aki ekkor már rég nem volt a szerkesztőség tagja, de a rendszerváltás előtt írt cikkeibe rendesen és aprólékosan bedolgozott a Belügyminisztérium) közzétesz néhány leleplezőnek szánt írást és hanganyagot, amelyekben – mondjuk – a Civil Összefogás Fórum (CÖF) vezetőit próbálja tőrbe csalni és a jobboldali ellenzéket is kompromittáló alkotmányellenes tevékenységre rávenni egy erős izraeli akcentussal beszélő, Szabó László által csak oknyomozó újságíróként emlegetett személy, akiről később kiderül, hogy

valójában nem oknyomozó újságíró, valójában nem létezik az a cég, amelynek nevében fellépett, s valójában nem létezik ő maga sem,

hiszen a CÖF-fel folytatott tárgyalássorozat közben egyszerűen szőrén-szálán eltűnik, valódi személyazonosságát azóta is jótékony homály fedi.

Legfeljebb annyit tudunk Mr. Anonymusról, alias Alekszandrovról (Alexandrovról, Aleksandrovról, ad infinitum), hogy remek izraeli akcentussal beszéli az angolt, s még annyit, hogy feltételezésképpen és következésképp nem magyar. Idővel aztán kiderül az is, hogy véges vagy szegényes repertoárjából fakadóan hasonló trükkökkel próbálkozott ugyanez a személy egyéb jobboldali civil szervezeteknél is. És mindeközben a Gyurcsánnyal (vagy Bajnaival) szövetséges izraeli miniszterelnök – akit a közelmúltban személyesen keresett fel a magyar miniszterelnök külpolitikai főtanácsadója, nem mellesleg az állampárti titkosszolgálat egykori hírszerzője (lásd Orbán külpolitikai tanácsadójának, az ex-hírszerző Czukor Józsefnek Netanjáhúnál tett február végi látogatását) – politikai pártjának nemzetközi kapcsolatokért felelős tisztviselője odanyilatkozik, hogy:

"Mindent megteszünk azért, hogy Gyurcsány és az MSZP 50 százaléknál többet kapjon a választásokon, és egyedül tudjon kormányt alakítani".

(Lásd Elia Hazannak, a Likud (a Fidesz testvérpártja) nemzetközi kapcsolatokért felelős tisztviselőjének januári nyilatkozatát.) És feltételezhetően (oh, nem-nem, nem a Moszad, azt Önök csak úgy szeretnék, de csigavér, nyugi, ne nagyoskodjunk, nem vagyunk mi ennyire fontosak) egy kedélyes és meghitt, a kelet-európai fennforgásokba a maga amatőr bájával könnyen belesimuló familiáris szervezettel, mondjuk egy afféle izraeli UD Zrt-vel a háttérben.

S ha mindez így, s nem másképp, akkor vajon ez esetben nem arról csivitelne-e folyamatosan az ellenzék sajtója, s nem azzal harsogná teli a magyar étert az ötös számú párttagkönyv büszke viselője, hogy a demokratikus választásokat törvénytelen eszközökkel befolyásolni szándékozó idegenszívű, külföldi erők és hazai zsoldosaik rontottak rá a nemzetre?

De bizony!

Hát akkor?
  

ITT OLVASHATÓ

ÚJABB VÁLASZTÁSI CSALÁS KÉSZÜL CSEPELEN

SZTÁRKLIKK
Szerző: NAGY ANDRÁS
2018.03.22.


Méghozzá ezúttal már egyértelműen a Fideszhez köthető választási csalás.

Az utóbbi napok leghangosabb hazai hírei közt volt, hogy Csepelen kiderült: több mint kéttucat kamupárt 1000-nél is több halott ember adataival élhetett vissza az ajánlásgyűjtés során. A példátlan eset eddig csak arra világított rá egyértelműen, hogy a fideszes választási rendszer a korrupció és a csalások melegágya.

A rekordszámú, 23 jelölőszervezetet érintő botrányhoz az MSZP szerint köze lehet a Fidesznek is, mondván: minél több jelölt között oszlanak meg az ellenzéki szavazatok, annál könnyebb a kormánypárti Németh Szilárd dolga. Ez azonban ma még csak feltételezés. A hatóságok dolga kideríteni, ki vagy kik segítették csalással a szervezeti háttérrel nem rendelkező pártok aláírásgyűjtését.Ugyanakkor a Fidesz Csepelen most olyan lépésre szánta el magát, amely egész biztosan törvénytelen. Borbély Lénárd polgármester (Németh Szilárd korábbi alpolgármestere) péntek reggel 8 órára összehívta a csepeli képviselőtestületet, hogy rendkívüli gyorsasággal megszavaztasson egy előterjesztést, amelyben felkérik a csepeli önkormányzatot, hogy „minden rendelkezésre álló eszköz útján” így például közvetlen megkereséssel, levélben, telefonon stb. támogassa a lakosság választáson való részvételét.

Vagyis a XXI. kerület fideszes vezetői arra akarnak felhatalmazást adni maguknak, hogy közpénzből mozgósíthassanak az április 8-i országgyűlési választásra. Ami az általunk megkérdezett jogász szerint nyilvánvalóan törvénytelen, ugyanis a magyar jog elég egyértelmű az önkormányzatok kampányban való részvételének megítélésében.

„A kormánynak és a helyi önkormányzatoknak a választási eljárásban semleges pozíciót kell elfoglalnia, semlegesnek kell maradnia, a pártok közti versenyben nem vehetnek részt, nem segíthetik egyes pártok választási üzeneteinek eljuttatását” – idéz a jogból...


MINEK A PÉNZ A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYRE, AZ MÁR ÍGY IS VILÁGSZÍNVONALÚ?

MÉRCE - KERÍTÉSEN INNEN
Szerző: BL
2018.03.23.


A Városi Kurír is többször írt arról, hogy hüledeztek az orvosok, amikor meghallották: az egészségügyről az állam pozitív híreket akar látni, a főigazgatóknak új feladatként ilyeneket kell prezentálniuk. A betegek szintén nem értik, mivel kellene elégedettnek lenniük. A realitásokról Rékassy Balázs orvost, egészségügyi szakközgazdász-menedzsert, a Magyar Nemzet kérdezte.

Napi egy pozitív hír


A szakember elmondta, az elmúlt évtizedekben egyik kormány sem mert hozzányúlni az egészségügyhöz:

“Ez a rendszer rendkívül komplex, sokfaktoros, ugyanakkor egy jóléti társadalomnak alapvető feladata a közfinanszírozott egészségügy fenntartása, a szociális háló biztosítása. Magyarországon – különösen a 2008-as válság óta – az egészségügyi közkiadások mértéke jelentősen csökkent. A fejlett uniós országok átlagának kevesebb mint 40 százalékát költjük közpénzből egészségügyre.”Magyarországon a lakosság egészsége már olyan állapotban van, amely hozzájárul ahhoz, hogy az ország rosszabbul teljesít:

“Gyengébb az emberek teljesítőképessége amiatt, mert korábban, idő előtt megbetegszenek, másrészt nagy a társadalmi különbségek okozta eltérés. Nem engedhető meg, hogy valaki férfiként tizenhárom évvel rövidebb ideig élhessen egészségben, csak mert az ország egyik szegény falujába születik, és nem Buda egyik előkelő kerületébe. ”
...
ORBÁN VIKTOR BÖRTÖNBE ZÁR, HA Ő GYŐZ - INTERJÚ SZÉL BERNADETTEL, AZ LMP MINISZTERELNÖK-JELÖLTJÉVEL

INDEX
Szerző: DULL SZABOLCS - FÁBIÁN TAMÁS
2018.03.23.


- Nem igazán számít arra az LMP miniszterelnök-jelöltje, hogy egy hónap múlva miniszterelnök lesz. Szél Bernadettnek a legfontosabb, hogy kormánypárti politikus legyen.

- A Fidesszel biztos nem fog koalíciós tárgyalást folytatni, az ellenzékkel a demokráciát állítaná helyre, aztán előrehozott választást írna ki.
- Szerinte azért nem sikerült az ellenzéki koordinációról megállapodni, mert a pártok egyéni stratégiákat követnek.
- Vonával jobb volt tárgyalni, mint Gyurcsánnyal, de ez nem jelent ideológiai azonosulást.
- Nem zárta ki ugyanakkor, hogy lesznek még LMP-s visszalépések.
- Fordulópontnak tartja, hogy Orbán Viktor jogi elégtételről beszélt március 15-én. Szerinte fideszes győzelem esetén Orbán őt börtönbe zárja, mert ráfogják, hogy amerikai kém.
- Ron Werber távozása lógott a levegőben, de a konkrét okot nem árulta el. Werber leghasznosabb tanácsa az volt, hogy legyen ő a miniszterelnök-jelölt.
- Szél Bernadett az Indexnek adott interjúban arról is beszélt, hogy szerinte működik a Fidesz propagandája, pedig sosem találkozott Soros Györggyel és Simicska Lajossal sem. Utóbbitól nem kapott semmilyen pénzt az LMP.

Ha egy hónap múlva újra leülünk, milyen pozícióban lesz?

A legfontosabb, hogy az LMP a lehető legerősebben szerepeljen, és kormányváltás legyen.

Arra számítottunk, hogy egy miniszterelnök-jelölt erre kapásból rávágja, hogy miniszterelnök lesz.

Nyilvánvalóan ez lenne az optimális. De legyünk reálisak: nem folytak le azok a beszélgetések az ellenzéki oldalon, amelyek ezt elősegíthetnék. A cél tehát a kormányváltás, és ezért minden ellenzéki pártnak erőfeszítéseket kell tennie...

A "MEGOLDJUK OKOSBA" ORSZÁG

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő / TeePolgar
2018.03.23.


Ha még soha nem hallottál Shymkentről, ne szégyelld, én is így voltam ezzel egészen addig, amíg TeePolgarnak hála meg nem ismerkedtem vele. Legalábbis a mai poszt erejéig. Ígéretemhez híven folytatódnak ugyanis szerzőnk kalandjai (az első részt itt olvashatod el), immáron ebben a kazah városban. Kiderül, hogy a legtöbb dolgot okosba’ kell megoldani, fény derül arra, hogy miért néznek nem túl kedvesen rá és párjára az utcán, valamint megtudjuk, hogy Kazahsztán a kazahoké. (A képeket ezúton is köszönöm a szerzőnek.)

„Vonattal utaztunk Almatyból Shymkentbe, hogy megtegyük a mintegy 700 km-es utat. Kényelmes, 4 ágyas fülkékbe vettünk jegyet. A 12 órás útért cserébe így is mindössze 25$-t fizettünk fejenként, ami nagyon olcsó kazah szinten mérve is.

A két másik utas tehetős volt, legalábbis úgy élték az életüket, hogy jólétet sugározzanak magukról. Itt a gazdagságot általában túlsúllyal mérik, mert megengedheti magának a hitvány minőségi, ám ízletes kajáldákat, s így az elhízáson keresztül a „világ” megtudhatja, hogy bizony van mit a levesbe aprítania.

Miért nem találtál kazah faszit?

Itt is, mint a legtöbb helyen, nem okozott problémát nekik sem előttem beszélgetni Lyazzathtal, hogy ki vagyok, mi vagyok. Mindegyiknek három probléma okoz fej- és szívtörést. „Miért nem találtál kazah faszit?”, és „Miért nem muszlimmal vagy házas?”, valamint „Miért nem vagy házas alapból... te szutyok?”.

Ezeket csak utána mondja el nekem, bár sokszor ezeket az axiómákat felfedezem, amikor oroszul ítéli el. Kicsit meghasonulás nekem, ha már annyira hisznek abban, hogy Kazahsztán a kazahoké.

Ezt tetőzte, amikor jött vissza a mosdóból, és mesélte, hogy a kalauz is feltette neki a kérdéseket. Lehet, hogy én vagyok túl liberális az utazás miatt, de nem értem miért okoz ez problémát a kalauznak.

Újabb harcok a bürokráciával

Megérkezve Shymkentbe végre ki tudtam pakolni a hátizsákomból „átmenetileg végérvényesen”. Ez nálam 3 hónap+ időtartamot jelent.

Újabb harcok következtek a bürokrácia fellegvárának helyi tartományosaival. Elmentünk az itteni Bevándorlási Hivatalba, hogy megpróbáljuk beregisztrálni magamat. 13.15-kor érkeztünk meg, s így zárva volt minden a hivatalban.

Lyazzath mondta, miközben már gőzölögtem: ebédszünet van 13-15 között, nem dolgozik senki az állami hivatalokban az országban. Kiderült, hogy ezért nincsen életük az embereknek itt, mert 9-kor kezdenek dolgozni, és este 7-ig van a nyitvatartás a legtöbb helyen a kétórás ebédszünet miatt...

AZ ÁLLAMTITKÁR ÉS A DOLLÁRMILLIÓK

MAGYAR NEMZET ONLINE
Szerző: MN
2018.03.23.


Négymillió-nyolcszázhatvanötezer-ötszáztizenegy dollár és még huszonöt cent. Ekkora összeg, vagyis több mint egymilliárd-kétszázmillió forint parkol Belize-ben annak az offshore cégnek a bankszámláján, amelyiknek az „igazgatója” Szabó Zsolt fideszes képviselő, államtitkár, valamint felesége.

A cég neve, amely mögött a Magyar Nemzet birtokában lévő dokumentumok alapján a hatvani politikus és neje áll: a Joy World Enterprise Limited, a bejegyzés dátuma 2013. június 10. A papírokban feltűnő offshore közvetítőcég, a Fidelity valós társaság, a nevében aláíró Shirlee Cornejo is létező személy, ahogyan a közjegyző, Aldo G. Reyes is. Utóbbi pecséttel, okmánybélyeggel ellátott dokumentumban tanúsítja, hogy a birtokunkba került iratok hiteles másolatok. A cég számlájának éves fenntartási költsége 300 dollár, ezt az összeget a 2017. év végéig fizették csak meg, ezért a Belize Bank zárolta a betétet, feloldani a pénz befizetésével lehetne.

Szabó Zsolték családi vállalkozása, az Exact-Cont Kft. ugyanarra a hatvani címre van bejegyezve, mint amelyik a dokumentumok egyikén szerepel.

Az államtitkárt többször kerestük telefonon, szöveges üzenetet is küldtünk neki, de lapzártánkig nem reagált megkeresésünkre.

Szabó Zsolt Heves megye egyik legbefolyásosabb embere. Egerben született, üzemmérnöki és könyvvizsgálói végzettsége – önéletrajza szerint – egyaránt van. 1990 előtt a jászszentandrási Haladás MGTSZ-ben dolgozott, majd a hatvani Aranyfácán Konzervgyár alkalmazta. Ma több cégben is tulajdonos. 2006-ban lett Hatvan városának fideszes önkormányzati képviselője, egyúttal akkor ellenzékben lévő pártja frakcióvezetője. 2010-ben választották Hatvan polgármesterévé. 2014-ben azonban – a parlamenti képviselőséggel való összeférhetetlenség miatt – kénytelen volt megválni tisztségétől. Akkor a parlamenti munkát választva a kormányban is helyet kapott: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkárává nevezték ki. Hatvanban a helyiek az alpolgármesterét, Horváth Richárdot választották a város első emberévé. Szabó ennek ellenére sem bízott Horváthban, a hivatalban maradó kabinetfőnöke, Tóth Csaba ugyanis Szabó ott hagyott kezeként működött. Horváth Richárd hamar megelégelte a gyámságot – jellemző, hogy a kabinetüléseken Tóth számoltatta el a polgármestert a dolgozók elmondásai alapján –, így bizalomvesztés miatt végül megvált Tóth Csabától...

MI A KÜLÖNBSÉG A CSOKITOJÁS ÉS A VALÓDI PROBLÉMÁK KÖZÖTT?

MÉRCE
Szerző: DIÓSZEGI-HORVÁTH NÓRA
2018.03.22.


...A Fidesz-KDNP kormány 2010 óta egy dologban biztosan nagyon alapos volt: önmaga körülbástyázásában. Kétharmados fölényével alkotmányos köntösbe öltöztette a jogállamiságot megcsúfoló rendszerét, és elérte, hogy érinthetetlenné és megközelíthetetlenné váljon minden kormánypárti képviselő és politikus, valódi kérdésekre ne kelljen válaszolni, kínos helyzetek elől el lehessen menekülni bármiféle indok nélkül. És mindeközben a törvénykezési gépezet feltartóztathatatlanul dübörög tovább.

A NER olyan szörnyeteggé nőtte ki magát, amelyben már olajozottan forog minden apró csavar, fennakadás nélkül lehet minden botrányra előrántani egy újabb századnyi ENSZ-plakátot, és harcos posztokat tolni a Facebookon Brüsszelből (ahol egyébként Deutsch Tamás és a többi fideszes EP-képviselő úgy megszavazta a menekültügyi alapot, mint a pinty), mert ezzel még mindig könnyebb elterelni a figyelmet a magyar közállapotokról, mint belemerülni holmi alantas magyarázkodásba.

Azt azért jó, ha tudjuk: ebben a helyzetben a NER egyik pillanatról a másikra nem lebontható. Ahhoz ugyanis a gránitszilárdságú alkotmányról is le kell faragni a fideszes sallangokat, és vissza kell állítani a demokrácia alappilléreit (a független igazságszolgáltatástól a sajtószabadságig). Ami őrült nagy munka, ráadásul nem is megvalósítható egyik pillanatról a másikra.

És még ennél is többre van szükség: a dolgozók megtépázott érdekvédelmének megerősítésére. Az oktatás újbóli reformjára (vagy legalábbis a 21. századi igények felismerésére), az állami egészségügy visszaépítésére. A szegénységben élők számára létfontosságú lenne a szociális védőháló befoltozása, a munkaerő-piaci vergődésre válaszul adott közmunka-programok helyett valódi munkahelyteremtő lépésekre, élhető lakáspolitikára – és a sor tetszőlegesen, jóformán vég nélkül folytatható lenne.

Hogy mindebből bármit tervez-e a Fidesz-KDNP, azt nem tudhatjuk. Nem, mert programja a 8 éve kormányzó pártoknak nincsen, bár illúzióink valószínűleg nincsenek ezzel kapcsolatban.


Úgyhogy miközben nézzük, ahogy Orbán Viktor (törvénysértő módon) fogdossa óvodás gyerekek kezét, jusson eszünkbe az, hogy április 8-án többek közt arról is döntünk: akarunk-e újabb négy évig egy olyan kormányt látni az ország élén, amelyik végletesen elszigetelte már magát a választópolgáraitól, és kizárólag saját érdekkörének gazdagodását tartja szem előtt.

Akarjuk-e, hogy olyan politikusok döntsenek a mindennapjainkról, akiknek jól láthatóan fogalmuk sincs arról, hogy hogyan élnek ma Magyarországon az elszegényedett százezrek és milliók, hogy néz ki belülről egy állami kórház, mennyit keres egy szociális munkás, hány családot lakoltatnak ki évente elhelyezés nélkül, hányan nem tudják rendesen fűteni az otthonaikat, és hányan fagynak meg egy tél alatt.

Mert ezek a fontos kérdések. Ezek vagyunk mi, magyar választópolgárok, és ezek a mi mindennapi problémáink. Amelyek közül nem egyet a jelenlegi kormány szakasztott a nyakunkba. És míg a csokitojásokkal bátran szembenéz a magyar miniszterelnök, a valódi problémák elől rendre megfutamodi
k.

ITT OLVASHATÓ

ELSŐRE KÓSA LAJOS FELESÉGÉNEK ÍGÉRTÉK A 800 MILLIÓT, CSAK UTÁNA ÍRATTÁK A MAMÁRA

168 ÓRA ONLINE
Szerző: B.M.
2018.03.23.


Nem csak a miniszter és édesanyja, hanem neje, Porkoláb Gyöngyi is érintett a rejtélyes örökség, avagy a csalás ügyében. Az ajándékot ugyanis előbb Kósa felesége kapta volna, ami ellen nem tiltakozott. De megszólalt maga az örökösnő is.

Újabb adalék a Kósa Lajost mindenképpen kínos helyzetbe hozó, 1300 milliárd forintos örökségéről szóló közjegyzői okiratok megjelenése után, hogy a Népszava birtokába jutott egy újabb közjegyzői okirat, amelyből kiderül: miután a „csengeri hölgy”, Szabó Gáborné Kósára bízta állítólagos örökségét, hogy vegyen belőle állampapírt,

2013 áprilisában papíron megajándékozta a miniszter feleségét, Porkoláb Gyöngyit 2 millió 633 ezer 445 euróval, ami az akkori árfolyamon több mint 800 millió forint volt.

A megajándékozott politikusfeleség pedig a jelek szerint tudomásul is vette az ajándékozási nyilatkozatot. A közjegyzői okirat szerint Szabó Gáborné első ízben 2013. április közepén jelentette ki a többi Kósa-iratból már ismert Tóth Ádám közjegyző – a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke – előtt, hogy a politikus feleségét megajándékozza ezzel az összeggel.

Erről okirat született, amelyet a közjegyző tértivevényes küldeményként elküldött Kósa feleségének, Porkoláb Gyöngyinek. Mivel az ajándékozott nem tiltakozott ellene, az ajándékozási nyilatkozat májusra érvényessé vált. A már érvényes ajándékozási nyilatkozatról szeptemberben újabb közjegyzői okirat született. Ezt 2013. szeptember 16-án kézbesítették a címzettnek, a kézbesítés tényéről pedig szeptember 20-án vettek fel egy újabb – szintén lapunk birtokába került – jegyzőkönyvet. Azaz a megajándékozási eljárás minden mozzanatáról született egy közjegyzői irat...


ITT OLVASHATÓ

ORBÁN POLITIKAI ANTROPOLÓGIÁJA - RÉSZEG JÓSLATOK, VESZÉLYES LOGIKA

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: GÁBOR GYÖRGY - VÖRÖS KATA
2018.03.23.


„Álommal, váddal, részeg jóslatokkal / Cselt szőttem és veszélyes logikát” – mondatja a hatalmi fortélyokat kiválóan ismerő Shakespeare III. Richárddal, bepillantást nyújtva valamennyi autoriter uralkodó jellegzetes gondolkodásmódjába: abba, miként is törekednek látni és láttatni az autokraták, a zsarnokok a saját képükre és hasonlatosságukra „váddal”, „részeg jóslatokkal” és „veszélyes logikával” megképzett, átformált s hazuggá tett valóságot.

Orbán Viktor február 18-án tartott évértékelő beszédében felemlegette egy bizonyos „homo sorosensus”, egy „Soros-féle embertípus” kitenyésztésének „napokban” megszületett programját. Nem zavarta őt, hogy a fogalom még a rendszerváltás küszöbén, 1989-ben született, azzal a szándékkal, hogy a rendszerváltó országok „homo sovieticus” embertípusával és annak jellegzetes mentalitásával szemben, különféle európai és amerikai támogatással, nyugati egyetemekre szóló ösztöndíjakkal esélyt kaphassanak az új nemzedékhez tartozó fiatalok, éppen úgy, mint a Soros György által támogatott és Angliába kikerült Orbán Viktor is. Vagyis Orbán maga is homo sorosensusként kapott lehetőséget arra, hogy a diktatúra bilincseitől megszabadulva s az egyik legjobb nyugati egyetem képzésében részesülve szabadon gondolkodó s a világra nyitott emberré váljon.

Orbán azonban úgy tett, mintha a homo sorosensus fogalma a „napokban” született volna meg, s mintha eme Soros-féle embertípusnak a „kitenyésztése” valamilyen különleges rendeltetés és küldetés szándékával jött volna létre.

De vajon Orbán Viktor valóságot újrakonstruáló világképében miként jelenik meg ez a bizonyos homo sorosensus? Hogyan írja le s miként prezentálja hallgatósága számára ezt a meghatározott céllal „kitenyésztett” embertípust?

Orbán mind az évértékelő beszédében, mind a március 15-én elhangzott ünnepi szónoklatában kettős tipoló­giát állít fel, a „mi” és az „ők” csoportjai­nak éles elkülönítését, egy manicheus dualista nyelvi-fogalmi dichotómiát.

A saját csoportként meghatározott „mi” a Legfőbb Jóval (Summum Bonum) válik azonossá: „mi hiszünk a nemzetállamokban, a család, a munka értékében”, „mi a keresztény kultúrából nőttünk ki”, „mi vagyunk 48 örökösei”. A „mi” csoportunkat a „kitartás”, a „hűség”, a „bajtársiasság” és a „szolgálat” jellemzi. „Önmagunk vagyunk”, vagyis nem más kreatúrája. „Szenvedélyesen szeretjük Magyarországot, ez különböztet meg minket a többi párttól.” „Sohasem gyűlölünk”, „hiszünk a szeretet és összefogás erejében”. A csoport „nyílt sisakos”, „egyenes”, „becsületes”, „nemzeti” és „nagyvonalú”, „szelíd, derűs” emberekből áll, „mi” vagyunk azok, akik „többet adtunk a világnak, mint amennyit kaptunk tőle”. Nemzeti önbecsülés jellemzi a csoportot, az „egyesítő és egységesítő eszménk”.

Az „ők” csoportja ezzel szemben a Summum Malum, a Legfőbb Rossz jellegzetes és tradicionális jegyeivel íródik le, tökéletes ellentéteként a „mi” csoportjának, minthogy „az ellenfél másmilyen, mint mi vagyunk”. „Gyűlölet árad belőlük”, „nem álltak az ország mellé”, „alantasak”, „álszenteskedők”, nem nemzetiek, hanem „globalista világpolgárok”, „újfajta családokat” és „nemzetek nélküli világot” akarnak, továbbá „leértékelt munkát, olcsó munkaerőt”. „Nemzetek felettiek”, „antidemokratikusak”, „bajkeverők”, „nemzetközi spekulánsok”, „rejtőzködők”, „fortélyosak”, „alantasak”, „nem a munkában hisznek, hanem a pénzzel spekulálnak”, „nincs saját hazájuk, mert úgy érzik, övék az egész világ”, továbbá idegen „zsoldban állnak”, „semmitől sem riadnak vissza”, „nem érvelnek, hanem cenzúráznak”, „nem vívnak, hanem csípnek, rúgnak, harapnak”, továbbá „bosszúállók”, „a gyűlölet magvait szórják szét”, s „mindig a szívet támadják, különösen, ha az piros, fehér és zöld”.

A kettős tipológiát közel sem politikai értékek és nézőpontok képezik, vagyis nem politikai nézetek feszülnek egymásnak, hanem túlnyomórészt szubsztanciális, időtlennek és változatlannak beállított mentális jellegzetességek, pszichés-lelki kategóriák. Egyik oldalon tehát a „mi” csoportjával azonos Abszolút Jó található, amellyel a regnáló hatalom, a kormányzati erő azonosítja magát, azaz a „mi” csoportjának leglényegét képező keresztény magyar néppel („Magyarország legyen magyar ország”), egyúttal a felsorolt pozitív kognitív-affektív tényezők birtoklásának kizárólagos jogcímével ruházva fel önmagukat.

Az „ők” csoportjának leírását kizárólag az Abszolút Gonosz megjelenítésére szolgáló hagyományos toposzok és általánosan ismert sztereotípiák alkotják, amelyek egyértelművé teszik az Abszolút Jónak az Abszolút Gonosztól való állandó fenyegetettségét, veszélyeztetettségét, kiszolgáltatottságát. A kettős tipológia egy antropológiai aszimmetriát hoz tehát létre: egyfelől a szentek már-már emberfeletti panteonját, másfelől az amorálissá tevő és stigmatizáló retorika révén az Unmensch, az ember alatti szörnyeteg fenyegető birodalmát.

És valóban: Orbán két említett beszéde egyaránt egy birodalom képét festi le, a „Soros-birodalomét”, a „Soros-hálózatét”, egy „birodalommá szervezett nemzetközi hálózatét”...

MÁSNAP

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2018.03.23.


1945. május 8-án véget értek a harcok Varga Miklós kontinensén, és ettől az egész világon végigsöpört az eufória. Táncikáltak meg trombitáltak Moszkvától New Yorkig, egyrészt teljesen érthető módon, különben meg azért, mert nem láttak tovább már akkor sem az orruk hegyénél, és azt is elfeledték, hogy sírni volna jó.

Miközben szállt a konfetti a légben, és egymás ajkain csüngtek a népek, a szarrá bombázott Európában milliók lestek ki tanácstalanul a fejükből, és megindultak az utakon, mert haza akartak jutni, vagy, mert menekültek. Ott kavargott az úton a lágerek népe, a foglyok és az őrök vegyesen, eközben kollaboránsokat húztak lámpavasra, így jött el a szabadság.

A pokol egyáltalán nem költözött odébb, csak egy másfajta bugyrát nyitotta meg, amelyben ott fődögéltek a megalázottak és megszomorítottak. Mindeközben pedig a nagyok készültek Potsdamra, hogy újabb cifra kínokat szabadítsanak a népekre, és Nürnbergre is, arra meg azért, hogy hitük szerint igazságot szolgáltassanak, a gyalázatokat azonban eltörölni azzal nem lehetett.

2018. április 9-én és fel fog kelni a Nap, és ugyanolyan szenvtelenül fog sütni, bármi lesz is, bárhogyan is dönt a lágerek jelenlegi népe, vagy bármit is hazudnak, hogy döntött, minden lehet. Végkifejlet azonban csak kétféle van. Vagy bukik a mi zsebcézárunk, vagy nem. Nincsen más kilátásban, a konfettiket pedig még tegyük talonba.

Ha győz ez a mocsok, akkor úgysem lesz sok kérdés. Hatványozottan folytatódik a téboly, már csak a diktátorok lelki-, és törzsfejlődésének dinamikája miatt is, meg azért, mert be is ígérte. De nem csak ő, hanem a megvezetett bázisa is Bayertől a CÖF-ig, mind-mind a számonkérést lihegik, és meg is fogják kapni a gazdájuktól...