2017. március 5., vasárnap

61. ESÉLYEGYENLŐSÉGI NAPLÓ - MESE ÉS VALÓSÁG

OFOE BLOG
Szerző: L. Ritók Nóra
2017.03.05.Ebben az osztályban minden gyerek halmozottan hátrányos helyzetű. Szegregált osztály. Másodikosok.

Mesélek nekik. Rostás Farkas György, A Nap gyermekei című meséjét. Ami arról szól, hogy a cigányok bőre azért sötétebb, mert a Nap gyermekeivé fogadta őket, és kíséri, vigyázza, óvja azóta is. Szeretem ezt a mesét. Persze integrált osztályban mesélni az igazi, ott össze lehet hasonlítani a kis kezeken a bőr színét, és lehet olyan helyzetet teremteni, amiben érzi az ember, hogy átmegy valami abból: a bőrszín nem jelent semmit. Nem attól függ, milyenek vagyunk.

De itt mindegyikük cigány. Csak az én bőröm fehér, de én, a tanári szerepben ezen a területen nem tudok eléggé hatni rájuk. Mert ennek a hatásnak a kortárs csoportban kellene működnie. Rólam tudják, hogy én nem húzódom el egyiküktől sem, megölelem mind.

Mesélek hát. Nem könyvből, itt azt nem lehet, nem figyelne senki, nincsenek meseolvasáshoz szokva, otthon sosem történik efféle. Otthon csak a tévé van, a maga kész kliséivel, lenyomva a külső képpel az esélyét is annak, hogy valami belső kialakuljon.

Itt kell a szemkontaktus, a mesélés szinte színészi teljesítmény, a metakommunikációnak is nagy jelentősége van. Sikerül, figyelnek, már velem élnek a mesében. Amikor oda érek, hogy a Nap megcirógatta a bőrüket, sorban odamegyek hozzájuk. Áhítattal tartják az arcukat felém, és mind boldog, átéli a cirógatást, a barnulást. Mire befejezem a mesét, mind büszke a bőrszínére. A barna bőrére. A cigányságára...Korábbi esélyegyenlőségi naplóbejegyzések: 

CSINÁLD MAGAD - BARKÁCSKÉSZLET KEZDŐ DIKTÁTOROKNAK

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- DÜHÖNGŐ, ORDÍTOK BLOG
Szerző: Swan Edgar
2017.03.05.


Csináld magad – barkácskészlet kezdő diktátoroknak. A készlet tartalma:

1. doboz

Újrahasznosításra nem alkalmas áru (a csomag kötelező eleme): Sérült, fogyatékkal született gyermekek. Az ilyen gyermeket nevelő családok. Sérült, fogyatékkal élő felnőttek és családjaik. Munkára már nem alkalmas rokkantak, betegek. Az ő családtagjaik. Békemenetre és szavazásra nem alkalmas idős emberek (például valamely okból kialakult demencia).

2. doboz

Megmunkálásra váró termék: Fiatal felnőtt, aki nem köteleződött el egy pártnak sem, mert nem is érti a politikát és mert csak a családjának szeretne biztonságot teremteni. Mélyszegénységben élő, egy kiló krumpliért megvásárolható szavazók (négyévente egyszeri beruházás). Nők, 50 éves kor felett, túl a szülőképes koron. Minimálbérből élők. Közmunkások. Bizonytalan szavazók. Kisnyugdíjasok.

3. doboz

Hasznos cikkek: Könnyen és jól fanatizálható polgárok. Választókorú, könnyedén aktiválható robotok. Bármit és annak az ellenkezőjét is kérdezés nélkül benyelő, saját fejjel gondolkodni nem képes, jellemzően egy személyhez szerelmesen ragaszkodó polgárok. Az egzisztenciális létükben könnyedén fenyegethető és ezzel jól zsarolható középkorúak. Anyagi hasznot remélő önkéntesek.

4. doboz

Szükséges eszközök: Vakbuzgó, meggyőzhetetlen hívek. Írni-olvasni többé-kevésbé tudó internet-harcosok. Az ellenséges területen bevethető tüntetők, tábla-, transzparens-, molinó- és hangosbeszélő hurcolók. A vezér védelmében a tulajdon gyermekeinek, unokáinak is nekitámadó fanatikusok. A korlátozott gondolkodási képességük miatt észérvekkel, tényekkel meggyőzhetetlen rajongók.

5. doboz

Nélkülözhetetlen kellékek: Bármilyen erkölcsi tartás és lelkiismeret nélkül parancsot teljesítő közkatonák. Gondolkodás és ellenvetés nélkül minden utasítást teljesítő hivatalnokok. Egzisztenciális okokból, vagy a hivatali előmenetel érdekében a mindenkori kormány mindenkori érdekeit szolgálni kész középvezetők. Utasításra bármit képviselni hajlandó, a politikában pénzt szimatoló megélhetési munkavállalók. Olyan fiatalok, akik eléggé ambiciózusak ahhoz, hogy átgázoljanak bárkin és eléggé korlátoltak ahhoz, hogy ezt ne a saját elveik mentén tegyék, hanem a már meglévő hatalmi hierarchiába akarjanak betagozódni...

6. doboz

Kisegítő eszközök: Az utasításoknak mindenben engedelmeskedő sajtómunkások. Bárkit, bármikor, bármilyen eszközzel lejáratni kész médiapatkányok, az aktuális hatalmi elit igényeit leső és azt mindenkor maximálisan kielégítő közszereplők, írók, költők, zenészek, tudósok, színészek, rendezők és egyéb, közepes tehetségű életművészek...

EGYRE KILÁTÁSTALANABB A SZAKGIMNÁZIUMOK HELYZETE - 9. HETI HÍRÖSSZEFOGLALÓNK

ÁTLÁTSZÓ OKTATÁS BLOG
Szerző: Kis György Márk
2017.03.05.


Ezeket mindenképpen olvasd el:

Tíz végzős szakgimnazista nyílt leveléhez csatlakozott háromezer társuk

Nyílt levélben mentek neki a kormánynak a szakgimnazisták, akik felháborítónak tartják, ahogy kirántották alóluk a talajt. A szakmai érettségi előtt csupán néhány hónappal tette közzé a kormány a követelményeket, ennek jogsérelmes jellegét az oktatási ombudsman is kimondta. A nyílt levelet szerző diákok számára “decemberben vált világossá, hogy olyan tárgyból is érettségizniük kell májusban, amiből két évig egyáltalán nem volt órájuk”. A gimnazisták szerint úgy lettek nehezítve az idegennyelvi érettségi követelményei is, hogy több vagy jobb órájuk nem volt idegennyelvekből. Többen az itthoni nehézségek hatására már külföldön képzelik el a jövőjüket. (Abcúg)

Kilencosztályos lesz az általános iskola
Új szemléletet vezet be a kormány, és ennek nyomán kilenc évig fog tartani az általános iskola. Még nem tiszta, hogy milyen belső szerkezetben fog ez megvalósulni, a cél viszont világos: a tanulási szakaszok közötti átmenet során sok képesség veszik el, az új rendszer célja részben ezeknek a megőrzése. (24.hu)

A szakma nagyjai helyére tették Palkovics Lászlót

A Stádium 28 közoktatási fórumán az oktatáspolitika és -módszertan kutatói darabokra szedték a kormány eddigi oktatáspolitikájának hibáit és hatásait, eredményeit. (444)

Valamit csúnyán elnéztek a hatosztályos gimnáziumi felvételi matematikai feladatlapjaiban

Jelentős eltérést tapasztaltak a rendes és a pótnapon megírt vizsgák elért pontszámai között. A lehetséges 50 pontból a rendes napon átlagosan 19.7 pontot értek el a felvételizők, míg akik a pótnapon írták, 31.4 pontot. Ekkora különbség csak a feladatlapok eltérő nehézségéből akadhat, és komolyan befolyásolhatja a felvételi eredményeket, hiszen a 100 összesített pontból nagy szeletet tesz ki az eltérés. (Index)

Ha van még időd:

Ingyenes lesz az első középfokú nyelvvizsga. Így döntött a kormány, miután 2020-tól a felsőoktatási felvételhez szükséges lesz egy B2-szintű vizsgabizonyítvány is. Ugyan a nyelvoktatás nincs azon a szinten, hogy ezt teljesítse, és nem látszik, hogy fejleszteni kívánná ezt a kormányzat, legalább harmincezer forintot megspórolnak a diákok. (444)

Kötelezővé tették a szexuális és párkapcsolati felvilágosítást
Angliában 2019-től. Négyéves kortól párkapcsolati, majd később, a megfelelő életkorban, szexuális felvilágosítást fognak tartani az angol diákoknak. A szülőknek ugyan lesz lehetősége megtagadni ezt gyermekétől, de intézményi szinten nem lehet ellenkeznie az iskoláknak. (BBC)

"ITT AZ IDŐ. HOGY MEGMENTSÜK AZ EGÉSZSÉGÜGYET"

KÉRI LÁSZLÓ BLOGJA
Szerző: Kéri László
2017.03.05.


- írja a 2010-es kormányprogram ötvenharmadik oldalának ezen ágazattal foglalkozó fejezetcíme. Ami azt illeti, a következő nyolc oldalon felsorakoztatott hiánylista, panaszáradat és vádirat valóban indokolttá tette a drámai felütést. A javaslatok, a Fidesz kormányzati ígéretei pedig olyanok, mintha egy Sándor Mária-vezette tüntetés követeléseinek vezérmotívumai lennének.

"A szocialista -szabaddemokrata kormányok az ágazat finanszírozását az aktuális gazdasági helyzethez igazították. A ""maradékelv"" érvényesült a költségvetés tervezésekor is, így a beteg emberek érdekei másodlagosak voltak." - írják a program 56.oldalán, s ebből teljesen logikusan vezethető le az a fajta végeredmény, aminek következtében az ágazat egészében a kilátástalanság, a lepusztulás, az elszegényedés és a reménytelenség vált uralkodó közhangulattá.

"Az ágazatot jelenleg a beszállítók hitelei, valamint az orvosok és a nővérek hivatástudata tartja életben." - fogalmazza meg a fejezetet bevezető, általános összegzés végső következtetése. /53.o./ A kilenc alpontra tagolt elemzés meglehetősen pontos, igen kritikus és őszinte körképet fest az új évezred magyar egészségügyi rendszerének tarthatatlan állapotairól. Ami - egy másik, nem megengedhetetlen olvasatban - azt is jelenti, hogy a kormányzati felelősség átvételére készülő Fidesz-elitnek meglepően alapos ismereti voltak az ágazatban uralkodó tragikus helyzetről...

KÖZMUNKARENDSZER: ÍGY NEM MEHET TOVÁBB

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: Kiss Ambrus
2017.03.05.


A közmunkát vagy istenítik, vagy démonizálják. A közmunkát végzőket eltartottnak nevezik, vagy lesajnálóan nem értékteremtő munkát folytatóknak tartják. Az biztos, hogy jelenlétük látványos, hiszen az állam mindent megtesz azért, hogy észrevegye őket az átlag választó. Ha más nem is, a sárga mellényben az út szélén dolgozó emberek látványa elég feltűnő.

A politikai pártok is csak ízlelgetik a problémát, amire nem tudnak a kormánnyal szemben értelmes válaszokat adni. Valójában félnek tőle, hogy a többségi társadalom alapvetően egyetért az „aki nem dolgozik, ne is egyék” elvvel. Ha megnézzük a helyzetet, és megoldási lehetőségeket is keresünk (ez következik az alábbiakban), érdemes szem előtt tartani, hogy a közmunka mai rendszere nem szakmai kérdés, hanem értékválasztás dolga.

A tömeges közmunka aranykora

A közmunka rendszere nem a jelenlegi kormány találmánya. Azt is mondhatnánk, hogy mindig is velünk volt, hiszen már Mária Terézia idejében a jobbágyokkal végeztettek folyószabályozási munkákat. Korábban ezek a közmunkák ingyenmunkának (robotnak) számítottak, de az 1767-es rendelet után, amikor szabályozásra került a földesúr számára végzett ingyenmunka aránya, a folyószabályzási közmunkáért már bért kellett fizetni, ami nem egyszer csak ígéret maradt. Korabeli beszámolók szerint ezzel sok helyen voltak problémák, de abból indulhatunk ki, hogy a szabályozás szerint ezen közmunkáért a „piaci bért” ki kellett fizetni.

A két világháború közötti időszakban, főleg az 1929-es világgazdasági válság után, úgy döntött a kormány, hogy a hárommillió éhező szegény ember problémáját nem segélyekkel, hanem valamilyen munkával akarja megoldani.

Amikor 2011-ben átírta a segélyezési és közmunkarendszert az Orbán-kormány, többen ebben a tekintetben is horthysta restaurációt kezdtek el emlegetni. Sokan azt mondják, hogy a két világháború közötti magyar szociálpolitikai rendszer bizonyos elemei jelentek meg az új koncepcióban, hiszen a rászorulókat akkor is három csoportra osztották. A teljesen munkaképtelenek („érdemes” szegények) kaphattak csak mindenféle ellentételezés nélkül segítséget, jóllehet ez nem állami forrásból, hanem adományokból történt. A második csoportba az ún. ínségesek (klasszikus munkanélküliek) tartoztak, akik számára az állam csak úgy adott segélyt, ha azért cserébe munkát végeztek. Nagyon lényeges, hogy elvileg a munkáért kapott bér összege nem lehetett kevesebb, mint a hasonló piaci alapú órabérek, de kutatások szerint a gyakorlatban az ínséges ugyanazért a munkáért kevesebb bért kapott, mint a normál munkás. A harmadik csoportba azok tartoztak, akik nem fogadták el a felajánlott munkát. Őket munkakerülőknek hívták, és elvileg büntették (akár dologházzal) ezt a magatartásukat...

MI A BAJOM A MOMENTUMMAL?

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG 
Szerző: nocenz_Ura
2017.03.05.


Őszintén remélem, hogy a Momentum párt sikeres lesz a kiábrándult fideszesek és azon választópolgárok megszólításában, akik egyébként az istennek sem mennének el szavazni. Ez ugyanis szükséges lehet az újabb rendszerváltáshoz. A párttá alakulás után a Facebookra kirakott közleményük azonban szerintem két brutális hibát is tartalmaz.

Azt írják, hogy „nincs szolidaritás a jobboldalon, nincs pozitív nemzetkép a baloldalon”, meg azt, hogy „magunk mögött kell hagynunk a 20. századi jobb-bal felosztást”. Ezzel lényegében összemossák Orbán rendszerét és baloldali ellenzékét, sőt, burkoltan egyenlőségjelet tesznek Orbán és Gyurcsány közé.

Szerintem viszont egyáltalán nem szabad összekeverni, ha valaki a demokratikus rendszer keretei között rosszul kormányoz – akár súlyos hibákat is elkövetve –, azzal, ha valaki tudatosan, sőt, elég ügyesen leépíti a demokráciát, éppen azt tartva fő politikai céljának, hogy bebetonozza magát Centrális erőtérként az ellenőrizhetetlen hatalomba.

Ma Magyarországon rég nem a 20. századi jobb-bal felosztás működik, nem a baloldal és az európai értelemben vett jobboldal áll szemben egymással, hanem egy fokozatosan diktatúrába csúszó illiberális rendszer hívei és kiszolgálói, illetve a demokraták tábora, amelyben egyaránt vannak baloldaliak, liberálisok, zöldek és – igen! – jobboldaliak is. Meg persze ügyes és ügyetlen, tiszta és némileg sáros politikusok – de ez most másodlagos. A lényeg, hogy mindannyian ragaszkodnak a demokratikus rendszerhez.

A Momentum Mozgalom párt másik nagy tévedése, hogy bedől a fideszes propagandának és részben magáévá teszi annak szövegeit. Ide sorolom az intenzív gyurcsányozást, a valójában Orbánék által szervezett „2006-os őszi események” értelmezését. De ezeket most nem részletezném, sokszor írtunk már róluk...

AMEDDIG NEM LÖKIK KI MAGUK KÖZÜL AZ ALKALMATLANOKAT, A BECSTELENEKET, ADDIG A RENDSZER TOVÁBB FOG ROHADNI

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Tamás Róbert
2017.03.04.Miközben soha ilyen jó nem volt nekünk, fejlődünk és száguldunk, mindent kijavítottunk amit a büdös kommunistaliberátorhazaárulók elrontottak és már majdnem lett olimpiánk, de van egy halom üresen kongó stadionunk az üresen zakatoló kisvasút mellé és Mászáros Lölö megelőzte Zuckerberget, ő lett a gazdasági és a szellemi elit is egyszemélyben, a felszín alatt még nem minden tökéletes. Ez persze csak idő kérdése és jön a nagy varázsló (valamelyik a sok közül), két suhintás a kommunikációs varázspálcával és máris rendben lesz minden.

Addig is, ameddig ez bekövetkezik, némi zűr és zavar van az egészségügyben. Is. A fővárosi Szent János Kórház felnőttsebészeti osztályán minden rezidens felmondott, mert a főorvosok műteni nem, kizárólag asszisztálni engedik őket. Nyugi, nem a beteg iránt érzett túlzott aggodalom az ok, hanem a hálapénz. Azt ugyanis nem az asszisztens szokta kapni, hanem az operáló orvos. Márpedig ha egy gyakorló orvos nem operálhat, akkor soha nem lesz belőle gyakorlott orvos. Akár kap hálapénzt, akár nem.

Ezért a rezidensek szép sorban felmondtak a kórházban, aminek most az lett a következménye, hogy a többi orvosra (azokra is, akik nem engedték műteni a rezidenseket) sokkal több feladat hárul. Hovatovább nem tudják élvezni a hálapénz nyújtotta örömöket, mert ügyeletben kell tölteniük azt az időt, amit bárhol máshol is tölthetnének, mert futná a családi keretből. A dokibácsik fel vannak háborodva. Értem én.

Remélhetőleg hamarosan előkerül az ügyeletes igehirdető és elmeséli, hogy bezzeg az Orbán-kormány hogy megemelte az orvosok bérét, a rezidensek külön is több pénzt kapnak és elmegy mindenki a francba, itt akkor is jól működik az egészségügy és nemhogy nem mennek külföldre az egészségügyi dolgozók, hanem direkt külföldről jönnek ide. A sajtó meg hazudik, de csak a rohadék liberális fele, amit Mészáros Lölönek még nem sikerült megvásárolnia, de majd mindjárt.

Közben meg az van, hogy esik szét az ország. Akkor is, ha öt sorban építjük a kerítést és már a váci mentősök is kaptak új kazánt a tavasz örömére. Esik szét az egészségügy is és sajnos nem csupán kívülről penészedik, hanem belülről is rohad. Az a rossz hírem van, hogy a rendszerben dolgozók éppen annyira hibásak ebben, mint a kormány. Az orvosok mindig is összezártak és védték egymást. Akkor is, ha ez a betegek rovására ment. Simán kiállnak a köztudottan alkoholista, vagy éppen narkós kollégájukért. Megvédik azt is, aki nyilvánvalóan hibázik. Azonban olyankor, amikor kellene, nem állnak ki egymásért. Nem állnak ki a betegekért és a szakmáért sem. A nővérekért, szakápolókért, mentősökért sem...


ERIKA NÉNI

ÉLET ÉS IRODALOM ONLINE
Szerző: Grecsó Krisztián
2017.03.04.(Mindenki, Duna TV, február 24.)

„Erika néni minden magyar iskola büszkesége lenne ma, és lesz ezután is, holnap és holnap után, mert ilyen a rendszer, erre épül, a hazugságra, kivagyiságra, az eliteskedésre. (…) Az Erika nénik országában mindig a lényeg sikkad el, hogy szeretni kell szavalni, énekelni, hogy ez a lélek gyönyöre. Felénk nincs derékhad, tömegsport, kórusélet, kicsit hamis tűzoltózenekar, nálunk elit van és nyomor, ezt szeretjük, ehhez értünk, és egy kicsit erről beszél a Mindenki. Nem nagyon, de ha akarja a néző, ezt is látja.”

Nem lehet mást tenni: szívből örülni. Nincs magyar ember, aki ne érezné a kényeztetés gyönyörét, a magyar filmek, sok év koplalás után, nemzetközi díjakkal megrakva térnek haza, lassan az eddig fényév távolságokra lévő román státuszba kerülünk, és újra mi vagyunk Kelet-Európa. Ha ez így megy tovább, magyar filmes nem tud hibázni.

Csak azon magyar vágók, színészek, rendezők helyében nem lennék most, akik az elmúlt két-három évtizedben csináltak remekműveket, és ne fukarkodjunk, vannak ilyenek, csakhogy akkor a magyar mozgókép nem volt nemzetközi divatban, és ha felfeszültek a szivárványra, akkor is egy közepes iraki film nyerte ronggyá magát, és lett legalábbis szakmai siker. Ez a mostani, üdvös sikerszéria persze nem az ő rovásukra megy, nem ellenükben van, és én sem a „semmi sem elég” dohos, kocsmai sarkából beszélek, de mégis: ha a lelkes polgár lehiggad a gólöröm és nyerésláz után, akkor magára marad a filmekkel. És azok nemcsak úgy kinőttek néhány év alatt a semmiből, hanem egy jól követhető hatástörténeti folyamat részei, elődökkel, példákkal. És egyszerűen érthetetlen, mikor melyik alkotás kap időt, figyelmet, lehetőséget, hogy megmutassa magát.

A művészet persze nem az igazságosság és a demokrácia terepe, szóval maradjon a fergeteges gólöröm és az érinthetetlenség ínyenc státusza. A Mindenkiről nincs értelme hagyományos kritikát írni, mert a befogadói pozíció azonnal klasszikussá lett, valahol már látott képeket fikcionál. Ez a film az Oscar-díj hatására máshogyan van nézve, és ez érthető, és a maga módján rendben is van, mert ekkora boldogság után legszívesebben hagynám, hogy az élmény egy egész maradjon bennem, ne essen szét, ne legyen belőle egy huszon-egynéhány perces rövidfilm, amit leadott a tévé. Inkább maradjon úgy, hogy még a metrón is ezt nézik a telefonon, és én még nem is láttam, de amikor odapillantok, már tudom, hogy ez az. Mint egy nagy vers, amiről egyszerűen nem tudom, mikor olvastam először, örökké tudtam, hogy „Én fekszem itt a kihűlt földön”, mert ezt minden magyar gyerek a szülőszoba óta tudja.

De sajnos a Mindenki nem egy nagy vers. Pedig rosszat nem szeretnék mondani róla. Kedves, bájos, szerethető anyag, jó volt a kaszting, Stein­hauser Andrea munkája, a két főszereplő, Gáspárfalvi Dorka és Hais Dorottya nem egy pillanatban megtörte a sok évtizedes magyar gyerekszínészátkot. Amennyire a forma engedi, a szűkös formai keretek között, Deák Kristóf író-rendező élő karaktereket alkotott. Természetesen Szamosi Zsófia Erika nénije viszi a prímet, a karakter és az alakítás is, gyötrelmes tükör, ez a pokoli magyar valóság, amiben senki nem akar rosszat, csak hát szerintünk ilyen az élet. Erika néni minden magyar iskola büszkesége lenne ma, és lesz ezután is, holnap és holnapután, mert ilyen a rendszer, erre épül, a hazugságra, kivagyiságra, az eliteskedésre. Nálunk nincs olyan sport, művészeti forma, a Kodály-módszertől a táncházmozgalmon át, amelyik ne felejtené el azonnal önmagát, és ne profik játszanák a tévében, versenyeken, hogy ők vagyunk mi. Az Erika nénik országában mindig a lényeg sikkad el, hogy szeretni kell szavalni, énekelni, hogy ez a lélek gyönyöre. Felénk nincs derékhad, tömegsport, kórusélet, kicsit hamis tűzoltózenekar, nálunk elit van és nyomor, ezt szeretjük, ehhez értünk, és egy kicsit erről beszél a Mindenki. Nem nagyon, de ha akarja a néző, ezt is látj
a...

ITT OLVASHATÓ

A REMÉNY MÁSIK OLDALA

SZÍNEK ÉS FOLTOK BLOG
Szerző: Göbölyös N. László
2017.03.04.


Aki Kaurismäki A remény másik oldala (The Other Side of Hope) című filmje a Berlinale egyik nagy meglepetése volt. A száraz humoráról ismert rendező egy szíriai menekült kálváriáját mutatja meg benne, bírálva a „hideg” Európát és dicsérve azt, aki befogadja.

Az aleppói szír finn földre lépve a hatósági „közegnek” vázolja menekült sorsának fő állomásait, családja elvesztését a bombázásokban, a maffiának adott sarot a török határtól Görögországig, a balkni úton elszenvedett csapásokat. Hasonló sors jut sok százezer menekültnek, attól is függ, hogy a célországban egy neonáci akad-e az útjába vagy egy koldussal találkozik, aki felkarolja...

PÁTYOLGATOTT NYUGDÍJAS ORBÁN-PAPAGÁJ

GÉPNARANCS 
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Tóth Ilona
2017.03.04.


Elégedett lehet Harrach Péter, mert a milliós fizetése mellé fölveszi a nyugdíját is, utóbbi csak az olyan kiváltságosoknak jár, mint ő és néhány képviselő társa. Arcátlan kivételezés az orbáni cirkuszban.

“Ízlik az embernek a hazugsággal szerzett kenyér, de végül kaviccsal lesz tele a szája.” (Példabeszédek 20:17)

Itt az újabb szégyen: megszületett Szombathely Alföldi Róbertje, akit Jordán Tamásnak hívnak, és minden vele együtt érző helyi lakos őt akarta továbbra is a színház élén látni, de nem… A Fidesz hozzá nem értő, pártseggnyaló emberei nem bízták meg újra direktornak. Helyette kinéztek egy szeretett elvtársat. Rohadjon meg a szakértelem, a színészi, rendezői múlt, majd ők megmutatják…

Szijjártó roham külügyér is megmutatta: Jenő Apukámat 2,2 millióval indította milánói útjára, plusz az egyéb költségek, mégis csak marha nagy szégyen lenne, ha egy magyar dilettáns főkonzul kiállna a San Siro elé gyűjtögetni, remélve pár eurót Vicenzo Montellától.

A nagy disznósági versenyben előkelő helyen áll H. P. Van abban valami istentelen nagy pimaszság, hogy a tömött zsebű jó keresztény Harrach Péter elégedett a kormány azon intézkedéseivel, mellyel fölhozták a családokat a pincéből a pincelépcső legtetejére. Elégedett lehet Harrach Péter, mert a milliós fizetése mellé fölveszi a nyugdíját is, utóbbi csak az olyan kiváltságosoknak jár, mint ő és néhány képviselő társa. Arcátlan kivételezés az orbáni cirkuszban.

Létezik egy interaktív beszélő papagáj játék. A papagáj okos, megtanulja, amit mondanak neki, és mondja, mondja, amíg ki nem merül benne az elem. Csak kekszet eszik, és ha felturbózzák, hablatyolja, amit a gazdi kíván. Úgy, mint H. P., aki egy nyugtalan éjszakája után bejelentette, hogy most már fel kéne emelni a legkisebb nyugdíj összegét. Csak azt tudnám, hol a piros szent talicskában töltötte eddig az idejét, hogy eddig nem jutott eszébe sem a kormánynak, se a kormánytologató KDNP-nek. Azt is mondta, hogy Magyarországon vannak szegények. Ó, csak nem? Érdekelne, hogy ő hány szegény embert ismer, mert ha csak kettőt, akkor fátylat rá, veszett már több is Mohácsnál...

KALANDOK A VILÁG LEGKÜLÖNLEGESEBB ORSZÁGÁBAN

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő
2017.03.05.Igazán változatosra sikerült reményeim szerint az eheti ajánló, hiszen ellátogatunk a világ egyik legkülönlegesebb országába, aztán részt veszünk egy sokkal kevésbé kellemes kalandon is, melynek végén injekció formájában vesszük be a leszarom tablettát, majd egy nagyon megható részlettel zárunk, amiről most nem is árulnék el többet.Kincs, ami van

Van a Csendes-óceánban, a semmi kellős közepén egy ország, ami akár a földi paradicsom is lehetne, de azért ennyire nem egyszerű a helyzet, mert ők is rengeteg problémával küzdenek. A Mindjárt jövünk blog szerzője járt Tongán.

„Magától értetődő volt számomra, hogy ha elutazok Új-Zélandra, akkor egy másik országot is megnézek a közelben. Valami teljesen szokatlan környezetbe szerettem volna belecsöppenni, ezért nem választottam Ausztráliát. Igen, tudom, ott is tapasztalhat sok újat az ember, de a szélsőséges jellemem valami egészen más irányba terelt. (...)

Végül úgy esett Tongára a választásom, hogy Új-Zélandon volt szerencsém tongaiakkal találkozni. Mivel esetükben nagyon mélyen hívő népről van szó, minden vasárnap találkozhatott velük az ember misén, melyen a népviseletükben jelentek meg.

Nem tudom, miért, mindig előreengedtek mindenkit, ők pedig leghátul álltak a templomban. Akivel pedig sikerült beszélgetnem, az nagyon barátságos volt. És még a takarékoskodó énemet is megnyugtatta, hogy kb. 70 ezer forintba kerül a menettérti repjegy.

Tonga egy pici ország, ami 176 szigetből áll, de ennek csupán szűk harmada lakott. Összterülete kicsit kisebb Budapest és Miskolc együttes területének. Annyian lakják, mint Székesfehérvárt, vagy Újpestet: nagyjából 100 ezer fő. Én csak a főszigetet terveztem megnézni, mer bizonytalan a közlekedés a többi szigetre, mivel az időjárás könnyen változhat.

Én januárban voltam ott, ami a nyár közepe, tehát a legmelegebb hónap. Az átlagos hőmérséklet 28 fok és este se nagyon megy 22 fok alá. A tél, átlagban 3 fokkal „hűvösebb”. 32 foknál melegebbet, 10 foknál hidegebbet még sosem mértek az országban, ami első ránézésre nagyon vonzó...

10 ÉVENKÉNT ELFELEJTJÜK A MÚLTAT

VÁSÁRHELYI MÁRIA BLOGJA
Szerző: Vásárhelyi Mária
2017.03.05.


Hallgatom Herényi Károlyt a Klubrádióban és nagyon sok mindenben egyet is értek vele. Rendkívül kritikus a jelenlegi hatalommal szemben. De én azért szeretnék legalább egy mondatot hallani arról, hogy mit gondol arról a szerepvállalásáról, amikor 1998 és 2002 között a Fidesz koalíciós partnere, az MDF frakcióvezetője volt, és élénken bólogatott mindazokhoz a gazemberségekhez, amiket az első Fidesz-MDF-Kisgazda koalíció elkövetett.

Pedig mindaz előjáték volt ahhoz, ami 2010 óta történik Magyarországon, és csak azért nem vált végzetessé akkoriban, mert nem volt kétharmaduk és ezért a demokrácia alappilléreit nem tudták szétverni.

Emlékezzünk a csonka kuratóriumokra, a Magyar Nemzet lenyúlására, a szélsőjobboldallal való összejátszásra, a nem kormánypárti média megfélemlítésére, a "lehallgatási ügyre", a klientúrának juttatott közpénzekre, ingatlanokra, a gyűlölködés első hullámaira, a 12 állami gazdaság történetére, az 56-os Intézet és a Politikatörténeti Intézet ellehetetlenítésre, Simicska Lajos APEH elnöki kinevezésére, hogy csak néhányat felsoroljak azok közül, amik hirtelen eszembe jutnak...

ELÉG ÁLSZENT ÉS ÖNZŐ DOLOG MINDENEN FELHÁBORODNI

444.HU
Szerző: Rényi Pál Dániel
2017.03.04.


Amikor emberek nyilvánosan felháborodnak (mondjuk lázasan kommentelnek vagy ismerőseiknek jajveszékelnek) olyan igazságtalanságok miatt, amelyek egyébként személyesen nem érintik őket, azt többnyire nem azért teszik, mert a világ egy picit megint rosszabb hely lett, és mindannyian önzetlenül azt szeretnénk, hogy a világban virágozzék a jó.

Egy nemrég publikált amerikai szociálpszichológiai kutatás szerint az ilyen felháborodás mögött többnyire önző motivációk állnak: egyszerűen csak kevésbé akarjuk magunkat felelősnek, bűnösnek érezni az általunk vagy közösségeink által elkövetett igazságtalanságok miatt - írja a Reason.

Ha háborús képeket lapozgatva felháborodunk azon, ami Moszulban zajlik ezekben a hónapokban, morálisan elítéljük és megvetjük a háborúzó feleket, azt többnyire nem önzetlen együttérzésből tesszük, hanem azért, hogy egy kicsit jobb embernek érezzük magunkat.

A nyilvános felháborodás általában azt a célt szolgálja, hogy megerősítsük csoportidentitásunkat, és ezáltal értékesebbnek tartsuk magunkat.

Zachary Rothschild, a Bowdoin College, és Lucas Keefer, a Southern Mississippi egyetemének pszichológiaprofesszorai a bűntudat eredetének vizsgálatával jutott erre a következtetésre. A bűntudat az egyik legintenzívebb és az leginkább fenyegető érzés, abban az értelemben mindenképp, hogy az ember nagyon sok trükköt bevet elkerülése, eltemetése, elhessegetése érdekében.

A bűntudat azért alattomos dolog, mert az ember alapvető moralitását kérdőjelezi meg: azt vonja kétségbe, hogy érdemes ember vagyok-e egyáltalán. A kutatások azt mutatják, ha bűntudat érzése fenyeget, arra gyakran nem a tetteink vagy hozzáállásunk megváltoztatásával reagálunk, hanem egy tőlünk független kérdésben kezdünk nyilvános moralizálásba, hogy ezzel megerősítsük emberi tartásunkat. Vagy legalábbis annak az érzetét.

Rotschild és Keefer öt különböző kutatást folytattak le, hogy igazolják ezt az állítást. A tudósok megpróbálták bemutatni a kapcsolatot düh, empátia, egyéni illetve közösségi bűntudat, önértékelés és a morális felháborodás kifejezése között.

Minden tanulmányhoz amerikai válaszadók új csoportját választották ki, akiket kitalált és túlzó állításokkal szembesítettek. Az egyik írás a fejlődő országokban zajló kizsákmányolással, a másik a klímaváltozással kapcsolatban állított nagyot. A klímás csoport fele arról kellett olvasson részletesen, hogy ha az emberi faktort vizsgáljuk, a globális felmelegedés szinte kizárólag az amerikai fogyasztóknak "köszönhető", a másik fele viszont azt kapta meg, hogy a kínaiak a felelősek.

A kizsákmányolós csoport egyik felében arra emlékeztették a résztvevőket, hogy a legkülönbözőbb formában ők is folyamatosan hozzájárulnak a gyerekmunka, a fekete munka és a rabszolgatartó ázsiai ruhagyárak fenntartásához, a többieket pedig azzal szembesítették, milyen elkeserítőek az állapotok például az Apple gyáraiban, ahol a cég képtelen (vagy nem hajlandó) felszámolni az áldatlan állapotokat.

A résztvevőknek kérdőíveket kellett kitölteniük és különböző gyakorlatokat végeztettek velük, hogy megtudakolják személyes meggyőződésüket az egyes kérdéskörökkel kapcsolatban. Kikérdezték tőlük azt is, éreznek-e akár személyes vagy kollektív bűntudatot, mennyire "dühösek" azokra a nemzetközi vállalatokra, amelyek kizsákmányolják az embereket vagy tönkreteszik a környezetet, illetve szerintük hogyan kellene megbüntetni őket. A válaszok alapján öt érdekes megállapításra jutottak:

ÖNKÉNTES SZOCIÁLIS MUNKÁST KERESÜNK!

A VÁROS MINDENKIÉ BLOG
Szerző: AVM
2017.03.05.


Önkéntes szociális munkást keresünk A Város Mindenkié csoport női munkacsoportja, a Hajléktalan Nők Egymásért Mozgalom (HANEM) és az Utcajogász Egyesület közös munkájához.

A HANEM és az Utcajogász közel két éve dolgozik együtt olyan emberekkel, akiknek családjából szegénységük, lakhatásuk bizonytalansága miatt már kiemelték gyereküket, vagy a kiemelés veszélye fenyegeti őket.

A HANEM minden pénteken tart munkacsoport találkozót, ahol közösen alakítjuk ki, hogy milyen érdekvédelmi lépéseket tegyünk a hajléktalan vagy lakhatási szegénységben élő tagjaink ügyében. Az érdekvédelmi munka jogi támogatását pedig az Utcajogász végzi jogi tanácsadás, esetenként pedig képviselet biztosításával.

Az érdekvédelmi munka és a jogi támogatás mellett azonban szükségesnek látjuk olyan szociális szakember bevonását is, aki hozzánk hasonlóan önkéntes munka keretében vállalná, hogy szociális munkát végez azokkal a nőkkel, akik azért küzdenek, hogy gyereküket ne emeljék ki, vagy a kiemelést követően családjukba visszagondozhassák őket.

Ha egyetértesz A Város Mindenkié értékeivel, rendelkezel legalább 2-3 év szociális munkában szerzett tapasztalattal és szívesen segítenél nekünk, küldd el motivációs leveled az Utcajogász Egyesületnek az utcajogasz@gmail.com címre. Ha kérdésed merülne fel, bátran írj nekünk!

EURÓPA VÁLASZÚT ELŐTT

KANADAI MAGYAR HÍRLAP ONLINE
Szerző: Avi Ben Giora
2017.03.04.


Nem sokan gondolkoznak a mai Európában, úgy, hogy ugyan mi lesz a jövő. Ha gondolkoznak is rajta, messze nem olyan tervek kidolgozásán fáradoznak, amik hosszú távon megfelelő változásokat eredményeznének. A stabil bevándorlások miatt Európának két lehetősége van: vagy feltámad benne az életösztön, vagy belepusztul. A jelenlegi eszközökkel nem lehet csatát nyerni a maguknak szinte mindent megengedő terroristákkal szemben. Ha csupán a „sima” terrorizmussal kellene szembenézni, az nem volna akkora gond mint az ideológiai terror. Ugyan úgy nehéz ellene védekezni, de ez sokkal veszélyesebb mint a fegyveres terror. Az ideológiai terror egyre inkább megfertőzi még azok agyát is akik eddig „immunisak” voltak ellene. Sokrétű jelenségről kell beszélnünk ezzel kapcsolatban. Veszélyt jelenthet a radikális iszlám terjedése Európában. Manapság az európaiak nagy többsége, de szinte az egész világon az alternativ együttélést részesítik előnyben a házasságkötéssel szemben. Talán ezért is keresheti Ferenc pápa az együttműködési lehetőséget a muszlimokkal. Az iszlám elutasítja a házasságon kívüli összes együttélési formát. Különösen az egynemüek esetében használ igen erős törvényeket. Az ilyeneket halállal büntetné a radikális iszlám. A mai modern európai gondolatok szinte egyáltalán nem elfogadottak sokak számára, aki ka muszlim hitet követik.

Mi is történt annó Dániában amikor egy újságban megjelentek a Mohamed karikatúrák? Az egész arab világ felháborodással fogadta ezeket. A látszólag magatehetetlen európai vezetők közül, sokan mondták azt, hogy a szólásszabadságnak van határa. Tartsuk tiszteletben egymás Isteneit, és ne sértegessük a más vallásuakat. Csakhogy amíg az európai betartja ezen együttélési szabályokat addig a muszlimok közül sokan nem. Mondjon valaki csak egy olyan gazdag olajállamot, ahol a más vallásuak építhetnek maguknak templomokat, vagy egyáltalán gyakorolhatják a vallásukat minden megkötés nélkül! Nem sorolnám fel ezeket, de szinte nincs is olyan arab állam ahol szabadon gyakorolhatná a hitéleti előirásokat, a nem muszlim vallású. Talán Egyiptomban és Jordániában. De a többi arab államokban szinte üldözik a keresztényeket és a minden más vallást. Legyen az hindi vagy budhista.

Ezzel szemben az európai elit „értéksemleges” és nem tud mit kezdeni az erős muszlim identításuakkal. Védekezésre szorul, holott Európa szinte valamennyi tagállamában a keresztény kultúra van elterjedve. Mióta megindult az egyre nagyobb menekültáradat, egyre jobban lehet észrevenni a napi életben, hogy vannak olyan muszlimok akik radikálisan szeretnék érvényesíteni a saját törvényeiket és lassanként ráerőltetni azt a keresztény gyökerekkel rendelkező világra. Az európai szekuláris világ magánügynek tekinti a vallást. Ám ez a gyakorlat nem érvényes az arab világra. Ott szinte mindent a vallás irányít. Éppen ezért is roppant nehéz a párbeszéd az európaik és az arabok közt. Sok európai vezető a párbeszéd híve ennek ellenére. Na de milyen párbeszédet akarunk mi, ha a másik fél nem érti, pontosabban nem akarja megtanulni a miáltalunk használt nyelvezetet? Nem nekik kellene megtanulni az itteni szokásokat viselkedési formákat? Nem teljesen értik azt a régi mondást mely szerint Rómában légy római...

HOGYAN REAGÁL MAJD A FIDESZ ÁDER JÁNOS TILTAKOZÁSÁRA?

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Gusztos István
2017.03.04.


Mert Áder János, köztársaság nélküli országunk köztársasági elnöke bizonnyal tiltakozni fog a mocskos zsidózás ellen. Erre akár mérget is vehet, aki úgy gondolja – én azért nem tenném…

Biztosra veszem, hogy Áder személye elleni támadásnak fogja értékelni azt a zsidózó handabandát, amellyel egy fideszesen keresztény képviselő megtámadta amúgy esélytelen vetélytársát.

Mondják, Áder János is emberből van – márpedig az ember gerinces állat. És ha valaki köztársasági elnök akar lenni – újra –, nem tűrheti el, hogy az őt támogató „párt” bandává züllött szervezetként ilyen ocsmány módon akarja hitelteleníteni az esetleges ellenjelöltet…

Természetesen a fideszesen keresztény zsidózás olyan – olyan sunyi –, hogy ha valaki a képükbe vágja (például egy ellenzéki képviselő, hm..?) a nyilvánvalót, fölháborodva fogják visszautasítani, zsidózással vádolva meg a zsidózás ellen tiltakozót… Hogy Majtényi egy migránssimogató tőzsdei spekuláns, nagy testű vízi ragadozó jelöltje, bérence volna? Az zsidózik, aki ebben zsidózást vél fölismerni, nem..?

BUDAPEST ÖRÖKBEFOGADÓT KERES

HVG ONLINE - ITTHON
Szerző: Ceglédi Zoltán
2017.03.03.Kell egy jó jelölt, méghozzá most, hogy megtanuljuk és megszeressük, de kell végre egy gondolat is, valami idea arról, hogy merre vezetnék Budapestet. 

Biztos van olyan állam valahol a világban, ahol a hatalom birtokosainak az a konszenzusos álláspontja, hogy a fővárost felváltva kell ütni és éheztetni – csak most épp egy ilyen ország sem jut eszembe. Mármint Magyarországon kívül.

Közhely, hogy mindig is Budapest volt a legkevésbé barátja a Fidesznek, és feltételezésnél több, hogy Orbán Viktor másfél évtizede haragszik erre a városra és az itt élőkre. 2010 óta pedig tudatosan kivéreztetik, hol számító kifosztás, hol megalázó, bosszúteljes passzió áldozata a főváros. Minimum három irányba kellene egyszerre védekeznie: tépik-szakítják a kormány és az országgyűlési többség felől, cincálják a kerületi polgármesterek, és bő hat év után már kimondható, hogy önnön főpolgármestere sem barátja, szövetségese, hanem a legjobb esetben is cinkosan megalkuvó elárulója a városnak.

A központi költségvetés ugye mindig örömmel, és növekvő étvággyal fogyasztja az itt keletkező bevételeket. Varga Mihály és Budapest adófizetőinek viszonya körülbelül karcagi Marcsika és károsultjai relációjához hasonlítható. Illetve az előbbi még rosszabb, mert Marcsika legalább mézes-mázos rábeszéléssel szerzett újabb és újabb befizetőket, míg a fővárosban hét éve folyamatos rekvirálás és padlássöprés is zajlik. Kórház, iskola, közterek, közszolgáltatók, mind-mind átkerülnek az államhoz, a hozzájuk tartozó finanszírozással persze. Sőt, főleg az utóbbi.

Elvenni mindent, és lehetőleg megakadályozni, hogy Budapest maga is működjön, fejlődjék, új utakat találjon. Ennek legkézzelfoghatóbb eszköze a szükségesnél kevesebb forrás (vissza) juttatása olyan alapvető feladatok ellátására, mint például a tömegközlekedés biztosítása. Mint egy Parkinson-kóros késdobáló, olyan alaptalan vakhittel indít el minden napot a BKV, hátha ma sem hal bele senki abba, hogy utazni próbált a metrón. A páholyban meg egymás hátát lapogatva heherészik a produkción Orbán Viktor és Lázár János, néha nehezítésként ellehetetlenítve a sokadik lehetőséget is az égő-füstölő metró felújítására. Szoros pórázon van a főpolgármester, aki oly’ nagyon azért nem is szokta rángatni azt, maximum játszásiból – de erről majd később.

Mindemellett továbbra is káderek kifizetőhelye a fővárosi büdzsé; milyen ironikus, hogy azt a gyakorlatot, aminek gyanújába belebukott az előző vezetés, nem szankcionálni, hanem felturbózni sikerült mostanra. Budapest térképén egyre több területet foglalnak el Catan narancsszín telepesei – nettó rosszindulatból vagy nemtörődöm ostobaságból olyanokat, amelyek a Google térképén még zöldek.

Ja, és ne feledjük, hogy Budapestnek csak akkor járt volna bármilyen fejlesztés, ha kiszolgálja a miniszterelnök olimpiai hóbortját. Értsük jól: a Fidesznek fontosabb, hogy hét év múlva, pár héten keresztül külföldi vendégeink hogyan fognak közlekedni, hol fognak lakni, mint az, hogy odáig és azután budapesti, magyar milliók hétköznapjai hogyan telnek majd. A budapesti kerekesszékesnek nem jár az akadálymentesítés, ahhoz argentin paralimpikonoknak kellett volna idejönni 2024-ben...

PETI CSATÁR! ROHAD MINDEN, MINDEN SZINTEN

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Molnár Bálint
2017.03.04.


Olvasom az újságot, meg még az MTI-t is, mert ennyire hülye vagyok én. Azt látom, hogy éppenhogy-alighogy összecimboráltunk minden fronton a derék Egyesült Államok derék kormányával, és telefonon több ízben is a meleg szarig benyaltunk az újabban barátinak kinevezett USA-nak, a washingtoni politikai korrektség kitörése ellenére az amerikai külügyminisztérium Rex Tillerson nevű illetékes hiányában is nyilvánosságra hozta szokásos emberi jogi jelentését.

Ezt a fránya értelmetlen hülyeséget egyébként 41 éve minden évben közzéteszik. Ha nem tévedek, ennyi idő alatt szép számmal váltották egymást a demokrata és republikánus kormányzatok, úgyhogy az emberi jogok világszerte tapasztalható állapota pártállástól függetlenül többé és kevésbé fontos kérdést jelent(ett) Amerikában. Még akkor is, ha a demokrácia exportja nem bocsánatos bűn.

A jelentést négy évtizede nagy volumenű kutatás előzi meg: az Egyesült Államok nagykövetségeinek, konzulátusainak és misszióinak munkatársai, valamint a helyi civil szervezetek információi alapján állítják össze. Ergo ezt a jelentést – hadd idézzem pontatlanul a random kommentelőt a Donald Trumpba szerelmes, a seggét páros nyelvvel lefetyelő Fidesz-kormány rajongói bázisának háza tájáról – le kell szarni magasról, semmi jelentősége, hiszen ezt még Soros György patásördög balliberális álciviljei lapátolták össze a magyar kormánnyal igazságtalanul ellenséges amerikai diplomáciai testületek hazánkat megszállás és terror alatt tartó képviselői számára.

És valóban, a hír nem érte el a fényesnyelvű kitartottak ingerküszöbét, pedig az MTI ezúttal viszonylag tisztességesen megdolgozott a pénzéért: a Magyarországra vonatkozó kurva hosszú részt (akinek van egy fél napnyi ideje, IDE kattintva elmerülhet a több, mint húszezer szavas összegzésben) szépen kivonatolták annak ellenére is, hogy egyáltalán nem egy kirobbanó sikertörténetről van szó.

Akiknek mégis elérte az ingerküszöbét a
  • „a jogállamiság szisztematikus eróziója”;
  • a fékek és ellensúlyok rendszerének, a demokratikus intézményeknek és az átláthatóságnak a gyengülése;
  • „a független társadalmi hangok 2010 óta tartó megfélemlítése”;
  • a médiapiaci átrendeződéssel összefüggő kormánybarát médiavállalkozások terjeszkedése és a független hangok elhallgattatása;
  • az igazságszolgáltatásra nehezedő politikai nyomásgyakorlás;
  • a magyar gazdaságnak a „barátok iránti részrehajlásban és az államkapitalizmusban” testet öltő lezüllesztése;
  • a Magyar Nemzeti Bankból a bank hat alapítványába történt közpénzátutalás gigantikus korrupciót sejtető jellege;
  • a börtönviszonyok áldatlan állapota, a családon belüli, gyermekek és nők elleni erőszak, stb.,
az is boldogan elintézte annyival a sztorit, mint a kormánypárti trollok: kijött az Obama-kormányzat utolsó emberi jogi jelentése, pont senkit nem érdekel. Tiszta szerencse, hogy jövőre már ezzel sem lesz bajunk. Bár messzemenően egyetértek azzal, hogy a jelentést nyilvánvalóan az előző adminisztráció állította össze, van itt egy jelentéktelen részlet...

A REPÜLŐTÉR VASÚTI KAPCSOLATÁNAK LEHETŐSÉGEI

VÁLTÓ BLOG
Szerző: zolxy
2017.03.03.A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Közép-Európa egyik legjobb és legforgalmasabb repülőtere. Számos díjat is nyert, az elmúlt években és a kínálata egyre csak bővül, ahogyan az utasszám is egyre magasabbra kúszik, ami egyre jobban indokolja a közvetlen kötöttpályás közlekedést a belvárossal. A legfrissebb hírek szerint, az olimpia nélkül is megépítik a ferihegyi vasútvonalat. Habár sokan az M3-as metrót szeretnék meghosszabbítani, de a vasút jobb alternatívát nyújt, akár országos összeköttetést is biztosít, ráadásul gyorsabb és a budapesti S-bahn egyik legfontosabb eleme lenne...

VAN-E JOGA EGY NEMZETNEK A BEVÁNDORLÁS KORLÁTOZÁSÁHOZ?

MANDINER BLOG
Szerző: dobray
2017.03.04.


Ha Donald Trump ellenzi a bevándorlást, magával kellene kezdeni a távozást – utalgatott egy Facebook-mémen egy indián. Meryl Streep szerint Amerika bevándorlás nélkül csak sörhasú focidrukkerek nemzete lenne. És ugye az Egyesült Államokat úgy, ahogy van, kivándorló bevándorlók alapították, tehát a bevándorlók befogadása Amerika ethoszához tartozik – hallhatjuk mindenfelől.

Tegyük most félre azt a teljesen jogos észrevételt, hogy Trump elnök pusztán az illegális bevándorlók ellen kíván keményebben fellépni, emellett pedig a nemzetbiztonsági szempontok miatt kívánja hatékonyabban ellenőrizni, kik is lépnek be az országba. És vizsgáljuk meg, vajon tényleg hiteltelen-e, ha egy bevándorlókból kinőtt nemzet korlátozza a bevándorlást?

TAPEROLÓ BUSÓK

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2017.03.05.


Ha egy menekülőnek – a természet törvényeinek engedelmeskedve – hajnali merevedése van, akkor abból a fölvásárolt média kilóra megvett orbánmunkásai balladát kreálnak zenei aláfestéssel.

Ha igazmagyar busók molesztálnak nőket és lányokat, arról nem ír drámát Pilhál, betűkkel foglalatoskodó ember szeretett kormányfőnk egyik kedvenc és kitartott nyomdaipari termékében, mint történt az alig pár napja, amikor madárijesztőnek küldte volna a kerítésekhez a faálarcosokat „Busókat a határra” címmel.
A busók viszont most tökön rúgták kéretlen szóvivőjüket, mert úgy éltek a vadvilágban, ahogyan azt a menekülőkről ábrándolják és terjesztik szeretett kormányfőnk orbánmunkásai. Olyat cselekedtek, amit nem lehet a nyuszira fogni, így tehát hallgatnak róla.

Pótlom tehát a hiátust. Egy apa nagyobb baráti társasággal vett részt a mohácsi busójáráson, és hiába voltak ott, a férfi tizenöt éves lányát fogdosták a beöltözött busók. A lány el is sírta magát, annyira megviselte, hogy intim testrészeit össze és vissza is tapogatták.

Megszólalt egy huszonéves fiatal nő is, aki szintén hasonlókat élt át Mohácson. Ahogy elmondta: “Minden nőnek vannak olyan részei a testén, amit – mondjuk – nem sok embernek enged megtapintani.” Ezeket a bájos busók egyáltalán nem tartották tiszteletben, ott is megfogdosták, ahol amúgy nem igazán örül neki, hacsak nem a kedvese teszi. A busók pedig nem mondhatók annak. Gyorsan történt minden, nem volt esélye kitépni magát a szorításból, hiába volt rajta hosszú kabát, az alá is benyomultak a busókezek..
.

AZ ENGEDÉLYBEN 246 FA SZEREPEL, DE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERINT CSAK 124 FÁT VÁGNAK KI A CSILLAGHEGYI STRANDON

ÁTLÁTSZÓ BLOG
Szerző: Erdélyi Katalin
2017.03.04.


Óbuda-Békásmegyer sajtófőnöke a Csillaghegyi stranddal foglalkozó cikkünk után felháborodott levélben közölte, hogy nem 246 fát vágnak ki a fürdőkomplexum miatt, hanem csupán 124-et. Ugyan ők adták ki azt az építési engedélyt, amelynek a tervdokumentációja 246 fa kivágásával számolt, de az építtető később önként csökkentette a mennyiséget.

Nemrég számoltunk be arról, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. egy 7 000 négyzetméteres fürdőkomplexumot épít a Csillaghegyi strandon, és a BGYH-tól kapott iratok szerint 246 fát vágnak ki a 3 milliárd forintos beruházás miatt. Február végén ellátogattunk az építkezés helyszínére, ahol szemmel láthatóan meg is kezdődött már a fák kivágása, amit még a munkások is megerősítettek az Átlátszó munkatársainak.

A BGYH-tól kapott tervdokumentáció szerint a kivágott fák helyett 94-et ültetnek, azok törzsátmérője azonban a kivágottak átmérőjének csupán 25 százalékát teszik ki.

Hárommilliárd forintos fürdőberuházás keretében 246 fát vágnak ki a Csillaghegyi strandon

GÉFODOROK, SZILVAYK, MEGADJÁK... (MEGJEGYZÉSPOSZT)

ÖRÜLÜNK, VINCENT? BLOG
Szerző: jotunder
2017.03.04.


"Mi is az etnikailag homogén ország? Mi magyarok." (G.Fodor Gábor rezsimgnóm) 

Horkay Hörcher Ferenc az MTA Filozófiai Intézetének igazgatója panaszkodott múltkor Stumpf akadémikus úrnak arról, hogy nyomják Krahácsot ( megj: pont HHF-fel nincs semmi bajom, valamennyire még meg is értem). Brit kutatók bojkottáltak egy budapesti konferenciát miután kiderült, hogy a Magyar Művészeti Akadémia nevű cukorda is részt vesz a szervezésben.

Nem mi tehetünk róla, (értsd mi, nemannyirakonzervatívok), hogy a magyar konzervativizmus és az imbecillis rezsimpatkányság között egyenlőségjel keletkezett. Nem mi tehetünk róla, hogy a saját tehetségtelenségükbe belesavanyodott, a konzervativizmusra karriert építő seggarcok, géfodrokat, szilvaykat, megadjákat, tehát további tehetségtelen besavanyodásra érett seggarcokat neveltek ki maguknak. Nem mi tehetünk róla, hogy a latin-rítusú bolondéria, az alt-right és a protestánségetés jelenti a magyar konzervativizmust. Nem mi tehetünk róla, hogy közpénzből csak ezt a szart lehet finanszírozni ma reakcionárius műmájerkedés címén, és nem valamilyen sokkal elegánsabb, intelligensebb, tehetségesebb és viccesebb reakcionárius műmájerkedést.

Végtelenül sajnáljuk.

A MAGYAR ILLIBERALIZMUS JÓVAL TRUMP ELŐTT JÁR - SZELESTEY LAJOS NEMZETKÖZI SATÓSZEMLÉJE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: Szelestey Lajos
2017.03.05.


Time

A Yale Egyetem egyik történész professzora arról ír a „Trump és a zsarnokság új hajnala” c. cikkben, hogy az új elnök és munkatársai ugyan választások révén kerültek hatalomra, ám nem sok minden alapján lehet feltételezni, hogy jelenlegi formájában támogatják az amerikai alkotmányos rendet. Timothy Snyder szerint az új kormányzat törekvései inkább a más országokban végbemenő tekintélyelvű rendszerváltásra emlékeztetnek. Először is megsemmisítik az igazság gondolatát, az emberek valóságérzetét, ahogy azt csaknem 100 éve a fasiszták is tették.

A tények utáni világ a fasizmus előszobája.


Ennek érdekében félemlítik meg a sajtót és fosztják meg fontosságától. Sztálin is azt mondogatta, hogy az újságírók a nép ellenségei.

A hideg háború után Kelet-Európában tekintélyelvű kleptokráciák formájában új rendszerek jöttek létre. A legtartósabb példa erre Oroszország. Trump imádja autokratákat, ugyanakkor idáig nem sok szót vesztegetett a demokráciára. A magyaroknál, lengyeleknél és az oroszoknál a végrehajtó hatalom sikeresen partvonalra szorította az igazságszolgáltatást, majd engedelmességre kényszerítette a törvényhozást. Amint Trump képes megszelídíteni a bíróságokat és a Kongresszust, az Egyesült Államokban szintén kialakul a tekintélyelvűség. A jobboldali autoriter politikusok a terrorizmust használják fel, hogy megszerezzék, illetve megtartsák a hatalmat. Ennek legfőbb következménye, hogy elidegenítik a muzulmánokat, de hát ez az irányvonal igényli a terrortámadásokat. Akár ténylegesen, akár feltételezésként. A fasizmus és napjaink tapasztalatai arra utalnak, hogy nagyjából egy év szükséges ezeknek a változtatásoknak a keresztülviteléhez. A demokrácia alapjai törékenyek, csakis az amerikaiakon múlik, hogy mi fog történni ezután.

Spiegel


Hiba volna Trump és a többiek sikerét csupán a populizmusnak tulajdonítani, az csupán egy globális válság megnyilvánulása.

A demokrácia sok helyütt visszavonulóban van, beleértve az USÁ-t, Magyarországot és Lengyelországot.
A forgatókönyv a legtöbbször a következő: a lakosság olyan politikusok mellé áll, akik értenek a nép nyelvén. Azt ígérik, hogy hatékonyabb lesz a kormányzás, ami mindig hatásos érv a demokrácia nehézkes konszenzuskeresésével szemben. Amint hatalomra kerülnek, nekilátnak a fékek és ellensúlyok leépítéséhez, az alapjogok felhígitásához, saják klikkjük és kegyenchálózatuk megerősítéséhez. Az emberek viszont csak akkor ébrednek fel, amikor már késő. Vagy még akkor sem. A nagy baj ott kezdődik, amikor a nép feladja a demokráciába vetett hitet, illetve az elit nem ragaszkodik annak normáihoz, mert a másik oldalon túl nagyok az előnyök.

Nem véletlen, hogy a demokrácia visszaesése együtt járt a gazdasági recesszióval. A gyenge gazdasági teljesítmény és a fokozódó egyenlőtlenség ráerősít a demokratikus játékszabályok megszegésére. A fejlődő államokban tapasztalni lehet egyidejűleg a kleptokrata irányzatok megerősödését. És a kilátásokat erősen beárnyékolja, hogy a világ számára végzetes következményekkel jár az amerikai demokrácia meggyengülése. Főleg ha Oroszország és Kína az új tekintélyelvűség szuperhatalma lesz. A demokrácia csak akkor lehet ismét a régi, ha olyan, korszerű válaszokat kínál, amelyek megfelelnek saját nagy, utópista hagyományának. Csak ez esetben tudja magával ragadni hosszú távon újra a lakosság minden rétegét...

RASKÓ GYÖRGY: PAKS 2 HELYETT INKÁBB A FALVAKAT ÉLESSZÉK ÚJRA

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Népszava
2017.03.04.Értelmetlen óriás beruházások helyett a vidék megmentésére kellene fordítani az ország erőforrásait - mondta egyebek mellett a Népszavának Raskó György agrárközgazdász. Paks 2 és a Budapest-Belgrád vasútvonal is felesleges beruházások. A szakember szerint nem a miniszterelnök által hangsúlyozott etnikailag homogén társadalom a megoldás, hanem a befogadás.


- Nem lettünk a vas és acél országa és egyelőre az újraiparosítás sem látszik sikertörténetnek. A mezőgazdaság viszont továbbra is meghatározó szerepet tölt be Magyarországon. Milyen állapotban van jelenleg?

- A magyar agrárium összességében, köszöni szépen, jól van. Az uniós csatlakozás óta pedig aranykorát éli. Rendkívül nagy mértékben javult a jövedelmezősége.

- Mi az eredője ennek az arany kornak?

- Az eredője az uniós támogatás. Jelenleg a magyar mezőgazdaságban a megtermelt jövedelemnek éves átlagban 70-80 százaléka származik a közösségi támogatásokból. Ezek nélkül a nulla felé tartana a jövedelmezőség.

- Hasonló mértékű a függés a versenytársaknál is?

- Rajtunk kívül az osztrákok és a görögök vannak ilyen erős függésben a brüsszeli pénzektől. Hasonló a helyzet a balti államokban is.

- Görögország esetében még érthető, ismerve a gazdasági helyzetét, de Ausztria már kakukktojásnak tűnik ebben a mezőnyben?

- Ennek az a magyarázata, hogy Ausztria nem egy kifejezetten mezőgazdasági ország. Nincsenek nagyüzemi táblák, nem lehet például nagyban termelni gabonát. Támogatás nélkül az osztrák gazdák is jelentős jövedelemhiánnyal küzdenének. A balti országok szintén nem az agrárgazdaságukról nevezetesek. Ha az unió egészét vesszük figyelembe, akkor a közösségi támogatások adják a parasztok jövedelmének nagyjából a 40 százalékát.

- A velünk egy függőségi csoportba tartozó államok az előnytelen mezőgazdasági adottságaik miatt kényszerülnek a brüsszeli "infúzióra", de Magyarországon éppen ellenkező a helyzet. Velünk mi lehet a gond?

- A közvetlen uniós támogatások döntő részben a szántóföldi növények termesztéséhez vannak rendelve. Nálunk rendkívül maga a szántóföldi növények aránya a kertészethez, állattenyésztéshez képest. Ezért kapunk mi más országokhoz képest relatív sokkal nagyobb támogatást.

- S ez miért baj?

- Nem baj, csak éppen azért, mert főleg olyan ágazatokkal foglalkoznak a hazai termelők, amelyek kevés élő munkát igényelnek, ezért viszonylag kevés embernek nyújtanak megélhetést.

- Mi vár akkor a magyar agráriumra, ha 2020. után érdemben megváltozik az uniós agrártámogatási rendszer?

- Ha a mezőgazdaságnak szánt támogatások jelentős mértékben lecsökkennek - bár ennek nem látom igazi veszélyét -, az éppen azokat az országokat érintheti nagyon érzékenyen, amelyek most is erősen függnek ezektől a pénzektől. Ilyen ország Magyarország is. Azok a kisebb gazdaságok, amelyek ma még az uniós támogatások miatt életben vannak, amint elapad ez a forrás, azonnal felhagynak a gazdálkodással. A birtokuk a nagygazdákhoz kerül, hiszen a társaságok nem vehetnek földet. Az agrártársaságok pedig a foglalkoztatottak jelentős részét kénytelenek lesznek elküldeni. A földbérleti díjat fizetniük kell, költségtakarékosan kell gazdálkodniuk.

- Hogyan reagálhatnak azok az új földesurak, akik az elmúlt időszakban jutottak állami földekhez?

- Akik az uniós támogatás miatt licitáltak, majd megpróbálják eladni, vagy bérbe adni a birtokukat. Ők egyébként nagyot bukhatnak, mert ha megvonják, vagy csak alaposan megkurtítják a közvetlen földalapú támogatást, be fog indulni a földeladási hullám, nő a földkínálat, de a kereslet a törvényi előírások miatt korlátozott marad, ergo zuhanni fognak az árak. Aki alacsony hitelkamattal vette meg a földet, s dörzsölte a kezét, az rádöbbenhet, hogy a bérleti díjak is elolvadnak a földalapú támogatás híján, vagy csökkenésével. A nagy üzletből rémálom lehet, jöhet a nagy bukás...