2021. december 13., hétfő

NAGYON SZOKATLAN DÖNTÉST HOZOTT A KÖLTEKEZŐ KORMÁNY – A 350 MILLIÁRD FORINTOS ÜGY HÁTTERE

PORTFOLIO
Szerző: CSIKI GERGELY
2021.12.13.


Szokatlan dolog történik idén év végén a költségvetésben: a kormány plusz pénzügyi tartalékot képez, vagyis egyes kiadási sorokon összébb húzza a nadrágszíjat. Az elmúlt közel két év koronavírus-járvány utáni laza fiskális politikájának fényében ez komoly fordulatnak tűnik és több magyarázat is lehetséges. De a legfontosabb talán az, hogy az eddig a költségvetési pénzt két kézzel szóró kormány csak az egyik oldalon fogja vissza a pénzszórást, hogy a másik kezével még többet adhasson 2022 elején: a családoknak, a nyugdíjasoknak és számtalan állami alkalmazottnak, valamint a vállalatoknak (iparűzési adó visszavágásán és a szociális hozzájárulási adón keresztül).


Két év után érkezett el az a bizonyos pont

A kormány az elmúlt közel két évben folyamatosan és egyre erőteljesebben vállalta fel a laza fiskális politikát. Ez az irány 2020 elején indult, majd a járvány miatti válság és az azt követő válságkezelés miatt gyorsult fel. Az utóbbi hónapokban pedig a gazdaság újraindítása címén, a szigorú válságkezelési célokon már régen túlterjeszkedve, a gazdaságot már-már túlfűtve folytatódott a költségvetési fegyelem lazítása újabb programok bejelentésén, újabb béremeléseken és többlet adócsökkentéseken keresztül...

SEMMI NEM IGAZOLJA, HOGY BEVÁLIK A COVID ELLEN, MAGYARORSZÁGON MÉGIS ÚGY OSZTJÁK A FAVIPIRAVIRT, MINT A CSODASZERT

QUBIT
Szerző: BALÁZS ZSUZSANNA
2021.12.13.


Magyarországon a favipiravir a covid elleni védekezés első számú eszközévé vált az oltás mellett: háziorvosok írhatják fel receptre, és ingyen kiváltható a patikákban. Így csak az orvosok lelkiismeretességén múlik, hogy milyen átfogóan tájékoztatják a beteget arról, hogy a szer hatásossága kétséges, viszont károsíthatja a magzatot.


„A koronavírus-járvány negyedik hullámában emlékeztetjük az újonnan fertőzötteket, hogy a Favipiravir továbbra is nagyban segíti az otthoni gyógyulást. A gyógyszer a tapasztalatok szerint jó eséllyel megakadályozza a tünetek súlyosabbra fordulását és ezzel a kórházba kerülést. A favipiravirt a háziorvos is felírhatja az otthonukban gyógyuló enyhe vagy középsúlyos tüneteket mutató betegek kezelésére, és ingyenesen kiváltható a gyógyszertárakban. Magyarországon eddig 167 392 doboz favipiravirt váltottak ki a gyógyszertárakból, illetve használtak fel” – olvasható a magyar kormány hivatalos vírusügyi oldala, a koronavirus.gov.hu 2021. november 15-i bejegyzésében.

Annak, aki esetleg nem emlékszik, az első favipiravir-szállítmány hatalmas diplomáciai sikersztoriként érkezett Magyarországra: a magyar kormány 2020. április 6-án, a pandémia első hullámának felívelő szakaszában szerzett 400 ezer tablettányit Kínából. Akkor azt ígérték, hogy a tablettákat a lehető legrövidebb határidőn belül be is vetik a világjárvány elleni harcban. Ez meg is történt, hiszen a szer gyakorlatilag azonnal felkerült az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) úgynevezett off-label listájára, ahol azok a gyógyszerek szerepelnek, amelyeket külön eseti engedély nélkül bármikor lehet indikáción túl, vagyis másra is használni, mint amire eredetileg engedélyezték őket. Idén március 9-én, a járvány harmadik hullámának felívelő szakaszában pedig háziorvosi hatáskörbe utalták a tabletták vényre írását, a gyógyszert azzal a lendülettel ingyenessé tették.

Azt gondolhatnánk, hogy a két intézkedés, vagyis a favipiravir off label minősítése és a gyógyszer háziorvosi praxisba utalása között eltelt szűk egy év alatt meggyőző bizonyítékok sora támasztotta alá a favipiravir hatékonyságát. Máskülönben – az uniós és az amerikai járványügyi gyakorlattól eltérően – miért gondolta volna úgy a kormány, hogy a favipiravirt a járvány elleni védekezés első vonalában, a lehető legszélesebb körben érdemes használni?

MAGYAR FIATALOK 2021 ELÉGEDETLENSÉG, POLARIZÁCIÓ, EU-PÁRTISÁG

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG
Szerzők: BÍRÓ-NAGY ANDRÁS, SZABÓ ANDREA
2021.


VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az alábbiakban összefoglaljuk a Magyar Fiatalok 2021 kutatás legfontosabb eredményeit. A kvalitatív és kvantitatív kutatási módszereket egyaránt alkalmazó nagyszabású projekt a Friedrich-Ebert-Stiftung támogatásával 2021 tavaszán és nyarán egyszerre hét országban (a visegrádi és a balti országokban) valósult meg. 

Célunk az volt, hogy azonos módszertannal és közös kérdésekkel tárjuk fel a 15–29 éves korosztály értékrendjét, véleményeit és preferenciáit. A Magyar Fiatalok 2021 kutatás eredményeinek elemzésekor kifejezetten törekedtünk arra, hogy éljünk a regionális összehasonlíthatóság kivételes lehetőségével: a magyar adatokat rendre a többi visegrádi ország kontextusában elemeztük. 


1. A V4-ek közül a magyar fiatalok a legkevésbé elégedettek az életükkel, de a legoptimistábbak a jövővel kapcsolatosan. Félelmeiket posztmateriális ügyek uralják (klímaválság, társadalmi igazságtalanságok és a korrupció), míg a bűnözéstől, a bevándorlástól és a terrorizmustól tartanak a legkevésbé. 

2. Korábbi önmagukhoz képest a magyar fiatalok az utóbbi években érdeklődőbbé váltak a politikai ügyek iránt, azonban ez az érdeklődés még jelentősen elmarad a hasonló korú közép-európai társaikétól. Bármilyen részvételi formát is vizsgálunk, kitűnik, hogy a magyar 15–29 évesek politikai részvétele és részvételi szándéka messze elmarad a V4-es országokban élő kortársakétól. 

3. Kevesebb magyar fiatalt zavarna egy muszlim szomszéd, mint egy roma család. Legkevésbé a homoszexuálisok és a zsidók irányába táplálnak negatív érzéseket a fiatalok. A magyar fiatalok közül többen bevándorlás ellenesek (63%), mint ahányan büszkék a magyar állampolgárságukra (40%). A fiataloknak csak harmada tekinthető keményvonalas nativistának (kirekesztő, asszimiláció párti). 

4. A V4-eken belül a fiatalok nagy többsége maradna az EU-ban. A politikai csoportok között Magyarországon a legnagyobb a különbség: az ellenzékiek és bizonytalanok közül csupán minden tizedik, a kormánypártiak közül minden ötödik fiatal HUXITpárti. A magyar fiatalok értékvilágában a magyarságtudat és az európai polgár képe jól megfér egymással. A globális, nemzeti és lokális identitások lényegesen, nagyságrendileg nem térnek el egymástól a visegrádi országokban, a leszűkítő, nacionalista gondolkodás távol áll a közép-európai 15–29 évesek identitásától. 

5. Egészen szélsőséges polarizáció mutatható ki a demokrácia magyarországi működéséhez, a politikai rendszerhez való hozzáállás terén. Míg a kormánypárti magyar fiatalok közel hattizede szerint Magyarországon a választások szabadok és tisztességesek, az ellenzékieknél ez az arány 10 százalék körül van. A magyar fiatalok harmada (33%), az ellenzékiek több mint fele szerint csak erőszakkal lehet leváltani a Fideszt. De a nyilvánosságban elérhető információk, illetve a fékek és ellensúlyok rendszerével kapcsolatban is a politikailag szélsőségesen megosztott magyar ifjúság képe rajzolódik ki. 

6. A magyar fiatalok az ideológiai értékeket tekintve erősen fragmentáltak. Az értékcímkék közül a relatíve legnagyobb elfogadottsága a „liberalizmusnak” van (17%). A második leggyakrabban választott értékcímke a zöld, környezetvédő, amelyet minden tizedik 15–29 éves választott.

7. V4-es összehasonlításban a magyar fiatalok szubjektív jövedelemérzékelése a legkedvezőtlenebb. Itt a legmagasabb a kifejezetten kedvezőtlen anyagi helyzetben élők aránya, ugyanakkor az igazán jó körülmények között élőké fele, harmada a cseh, lengyel vagy szlovák fiatalok által érzékeltnek. Ennek ellenére a magyar fiatalok relatív többsége, négytizede úgy véli, hogy nincs alapvető anyagi probléma a háztartásban, ahol élnek, de nagyobb kiadásokat már nem nagyon engedhetnek meg maguknak. 

8. A magyar fiatalok kritikusak az iskolarendszer színvonalát illetően. A politikai polarizáció eredményeként egy ellenzéki és egy kormánypárti fiatal merőben másként látja az oktatás színvonalát. 

9. A V4-es országok fiataljai, köztük a magyar fiatalok attitűdjeiben a generális lázadásnak, a szülők nézeteivel való nyílt szembenállásnak, a konfliktusos együttélésnek nincsenek empirikus bizonyítékai. Emellett a magyar fiatalok 12 százaléka nagyon egyetért, további 29 százalékuk pedig nagy vonalakban azonos politikai nézeteket vall szüleivel. Ezzel a magyar fiatalok értenek egyet a legnagyobb mértékben a szüleikkel a visegrádi országok között. Ráadásul mindössze 18 százalékuk állítja, hogy nem ért egyet egyáltalán vagy csak kicsit ért egyet a szüleivel. A személyes konformizmus mellett tehát politikai konformizmusról is beszélhetünk. 

10.Az összes visegrádi országban az alábbi három tényezőt tartják a legfontosabbnak a munkakeresésnél a fiatalok: szakértelem, végzettségi szint, ismeretség. Ugyanakkor egyedül Magyarországon gondolják fontosabbnak a külföldi munkatapasztalatnál a befolyásos emberekkel való kapcsolatot. A nők között szinte az összes visegrádi országban több a pályaelhagyó és a munkájához túlképzett munkavállaló, de a nemi szakadék Magyarországon a legnagyobb. 

11. Magyarországon óriási a politikai szakadék a kivándorlás kérdésében is: háromszor annyi ellenzéki (36%) és kétszer annyi bizonytalan szavazó (24%) szeretné elhagyni az országot, mint kormánypárti fiatal (12%). A többi visegrádi országra is igaz, hogy nagyobb az ellenzéki és bizonytalan szavazók kivándorlási szándéka, de jóval kisebbek a különbségek a politikai csoportok között.

ÓRIÁSI DILEMMÁBAN A SZÜLŐK: 33 KÉRDÉS ÉS VÁLASZ AZ 5-11 ÉVESEK OLTÁSÁRÓL

VÁLASZ ONLINE
Szerző: ÉLŐ ANITA
2021.12.13.


Egy 12 éves kislánynak a koronavírus ráhúzódott a szívére áprilisban. Csak szívátültetéssel tudták megmenteni az életét; Haszmann Lilla az Országos Kardiológiai Intézet csapatának köszönhetően már jól van. Sok szülő, aki azon hezitál, oltassa, vagy ne oltassa a gyerekét, felkaphatja a fejét. Létezik ilyen? Hiszen mindig azt hallottuk, hogy a koronavírus nem veszélyes a kicsikre. Csakhogy az első hullám óta sok minden változott. Most 33 kérdésen keresztül két szakértő és számos tudományos közlemény segítségével mutatjuk be az érveket és kételyeket. Vigyázat, tudományos vizsgálatokra alapozott, de kíméletlenül őszinte tartalom következik annak kapcsán, hogy öt évnél idősebb gyerekeket is lehet már regisztrálni az oltásra. Vajon érdemes is?

MIÉRT NEM SIKERÜLT A FIDESZNEK ELTUSSOLNI A VÖLNER-BOTRÁNYT? | SPARTACUS #10

PARTIZÁN / SPATACUS
Szerző: PARTIZÁN
2021.12.12.Völner-botrány, Fudan-népszavazás, újabb Anonymous-maszkos hangfelvétel - a héten nagyobb sebességre váltott a hazai politika. A mai Spartacusban kitérünk mindhárom témára, a benézünk a NER informatikai kisgömböcének a terjeszkedése mögé és a héten hivatalba lépett új német kormány terveiről is beszélgetünk.

MUCSI ZOLTÁN: „A PARLAMENTBEN NÉHA OLYAN A HANGNEM, MINT A SZEGEDI CSILLAGBAN”

SZABAD EURÓPA / PODCAST
Riporter: BÁTHORY RÓBERT
2021.12.11.


Nehéz problémának látja a migránskérdést, de nem szimpatikus számára, ahogy a kormány mindezt kommunikálja. Nem szívesen beszél a politikáról, mert szerinte túlfűtött indulatokat vált ki a magyarokból az, ha valakinek más a politikai véleménye. Nagyinterjú Mucsi Zoltánnal, csúnya szavak nélkül.

DTK: ELVISZLEK MAGAMMAL – CSÁNYI VILMOS

WMN MAGAZIN
Szerző: D. TÓTH KRISZTINA
2021.12.09.Csányi Vilmos, a világhírű etológus, vagyis viselkedéskutató legújabb könyvében a saját életét írta meg, vagyis, ahogy ő fogalmaz, ez egy elmefejlődés-történet. Ennek kapcsán mesélt D. Tóth Krisztának élete legfontosabb állomásairól, de természetesen szóba került a világjárvány, a klímaválság és a politika, sőt a politikusok is. Mondhatnánk, hogy minden szava arany, de legalább minden második. Érdemes megnézni, majd elgondolkozni a világ működésén és a saját működésünkön. Elviszlek magammal: Csányi Vilmos.

MAGÁNBESZÉLGETÉS - PARÁSZKA BORÓKA (JUSZT LÁSZLÓ MŰSORA)

TV13
Szerző: JUSZT LÁSZLÓ
2021.12.10.Magánbeszélgetés - Parászka Boróka (Juszt László műsora)

A ROKKANTAKAT A VÉNY IS HÚZZA - NEM SIKERÜLT A GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK RECEPTREFORMJA: SOKAN NEM, VAGY CSAK NEHEZEN JUTNAK HOZZÁ A FELÍRTAKHOZ

NÉPSZAVA
Szerző: DANÓ ANNA
2021.12.13.


Nehéz helyzetben vannak másfél hónapja a gyógyászati segédeszközre szorulók, különösen azok, akiknek például egyedi gyártású ortopéd cipőre, orvosi oxigénre, speciális kötszerre, inkontinencia termékekre van szükségük. November elsejétől ugyanis valamennyi tb-támogatott eszközt is úgynevezett e-vényre kell írni. Csakhogy erre új rendszert építtetett az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFÖ) azért, hogy a gyógyászati segédeszköz forgalmazók – mivel nem mindegyikük patikus –, ne láthassanak rá a páciensek számára felírt gyógyszerekre is. Ehhez a rendszerhez külön kellett csatlakozniuk mind a felíró orvosoknak, mind az eszközforgalmazóknak. Ám a rendszer novemberi indulásakor ez még sokaknak nem sikerült. Így a gyakorlatban az orvosok egy része a kizárólag patika-szerek kiváltására alkalmas e-receptre rendelték az eszközöket. Ezek viszont csak gyógyszertárban válthatók be. S ugyan a vészhelyzeti szabályozás egy ideig lehetővé tette néhány segédeszköz patikai elérhetőségét, az új rendszer indításakor ez megszűnt. A gyógyszertárak amúgy árusítanak inkontinencia termékeket és egyszerűbb kötszereket is, de például a pelenkák esetében – az egy receptre írható 3 havi mennyiséget csak autóval lehet elszállítani – így emiatt korlátos a patikák kiszolgáló képessége. A kötszerek közül pedig jellemzően csak az egyszerűbbeket tartják. A nagyobb mennyiségű pelenka kiszolgálására felkészült, és speciális kötszereket, ortopédcipőket, kerekesszéket forgalmazó üzletek viszont a patikai e-vényeket nem válthatják be, mert az ő rendszerükben ez a felírás nem látható. Így, ha a rászoruló hozzá akar jutni az eszközéhez vissza kellett mennie papír receptért a felíró orvoshoz, akikhez viszont most, a járvány idején alig lehet bejutni. Azaz a betegnek nincs más választása, minthogy futkoshat a rendszer szereplői között...

A MAGYAR ÚT A RÉGIÓN BELÜL IS LESZAKADÁSHOZ VEZET

G7.HU
Szerző: GYŐRFFY DÓRA
2021.12.13.


Magyarország gazdasága az elmúlt évtized kivételes pénzbősége ellenére is gyenge közepes teljesítményt nyújtott régiós összehasonlításban. A gyenge termelékenységi és innovációs mutatók mellett az ország fő versenyképességi előnyét továbbra is az alacsony költségek (bérek és adók) jelentik, és ezt a forint stabil leértékelődése is segíti.

A fiatalok tömeges elvándorlása, a kialakuló munkaerőhiány miatt erősödő bérnyomás, illetve a leértékelődés okozta infláció azonban világosan jelzi, hogy ez a modell mostanra kifulladt, további erőltetése nem felzárkózáshoz, hanem a perifériára szoruláshoz vezet. 

Magyarországnak át kell(ene) állnia egy olyan pályára, ahol
a minőség, a termelékenység és az innováció
biztosítja a növekedést. A nagy kérdés az, hogy ezt hogyan lehet elérni.

A válaszhoz először meg kell érteni azt a csapdát, amiben vergődünk, illetve azokat a tényezőket, amelyek akadályozzák a kilábalást, azaz a csapdahelyzetet fenntartják...

NYUGDÍJ-MEGTAKARÍTÁS: KÉT MOZIJEGY ÁRÁBÓL IS ELKEZDHETŐ - FIATALOKAT CÉLOZNAK AZ ÚJ KAMPÁNNYAL

AZ ÉN PÉNZEM
Szerző: Azénpénzem / LJ
2021.12.13.


Minél fiatalabb korban kezdünk el félretenni a nyugdíjas évekre, annál több idő áll a rendelkezésre, hogy összegyűjtsük a megfelelő összeget. A Posta Biztosító egyik, most futó nyugdíjbiztosítási kampánya a fiatalabb korosztályt célozza. A cél az, hogy már a pályakezdők, akár kisebb összeggel is elkezdjenek megtakarítani.

Jellemzően a negyvenes-ötvenes éveikben kezdenek csak el a nyugdíjas évekre félretenni az emberek. A Posta Biztosítónál a nyugdíjbiztosítást kötők átlagéletkora 51 év. A tapasztalatok szerint a 40-45 éves korukig az ügyfelek az életkezdéssel, gyerekvállalással, ház és autó vásárlásával vannak elfoglalva. Ugyanakkor ez a korosztály más típusú megtakarítási terméket (gyermek részére, általános célra) igénybe vesz. Ezek mellé pedig már nehezen fér be még egy nyugdíjcélú megtakarítás is. De nemcsak anyagi megfontolások miatt nem tesznek félre a nyugdíjas évekre, hanem maga a nyugdíjtéma fel sem merül a legtöbbükben, hiszen azt gondolják, hogy ehhez még fiatalok – mondta Mester Péter, a Posta Biztosító marketingvezetője az Azénpénzem.hu-nak...

MI FELETT SAJNÁLKOZUNK

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: FELCSUTI PÉTER
2021.12.10.


Sajnos Bauer Tamás nem olvasta el figyelmesen a hozzászólásomat, amit Bokros Lajos A hatékony és tisztességes kapitalizmus politikai gazdaságtana (2021/42., okt. 22.) című írásához fűztem, vagy figyelmesen olvasta, de úgy gondolta, hogy felhasználhatja egy másfajta állásponttal folytatott vitájához (Sajnos?, ÉS, 2021/48., dec. 3.). Egyszerűen nem felel meg ugyanis a valóságnak Bauer állítása, miszerint „Felcsuti azzal a feltételezéssel fejti ki bírálatát, hogy a környezeti ártalmak növekedésére, a klímaválságra a kapitalizmus valamikori meghaladása kínálhat gyógyírt, miként a társadalom kettészakadására is”.

Idézem írásom (Sarokkövekről és más dolgokról, ÉS, 2021/44., nov. 5.) idevonatkozó részét, hogy az olvasó eldönthesse a kérdést: „A továbbiakban mindenesetre az elsőként említett irányzat talaján állva szeretnék néhány bíráló észrevételt megfogalmazni Bokros politikai gazdaságtanával kapcsolatban, bár nem tagadom, a másodikat is igen rokonszenvesnek találom” (kiemelés tőlem). Csak a rend kedvéért, az első a kapitalizmus lehetséges megjavításáról, a második a meghaladásáról szól...


SZERETTE-E SZTÁLIN A LEGJOBB TANÍTVÁNYÁT, RÁKOSIT?

POLITIKATÖRTÖNETI INTÉZET
Szerző: PTI
2021.12.08.


A 20. századi magyar történelem számtalan „forró” korszakával szemben a Rákosi-kor kevéssé áll emlékezetpolitikai viták kereszttüzében. Mindez nem a történelmi távolság miatt van így, hiszen a megelőző évtizedek, az 1944/1945 utáni átmeneti időszak vagy a Horthy-korszak megítélésében koránt sincs konszenzus. Az 1948/1949 és 1956 közötti periódusban ugyanakkor a késő sztálini szovjet rendszer erőszakos átültetése zajlott, és kevesen vitatják, hogy egy olyan diktatúra épült ki, amelyet a belső és külső ellenségkeresés, a gazdasági irracionalitás, a mindent átható propaganda, a hétköznapi mozgósítás és a nemzeti szuverenitás teljes feladása jellemzett. Ráadásul már a Kádár-korszakban elhatárolódtak a Rákosi-kortól mint a „személyi kultusz időszakától” – még ha ez ellentmondásos módon, azt egészében meg nem tagadva, alapvető intézményrendszerét megtartva történt.


Egyetért ezzel a korszak két ismert kutatója, Feitl István és Baráth Magdolna, a Napvilág Kiadónál nemrég megjelent Kérdések és válaszok a Rákosi-korról című könyv szerzőpárosa is. Az oktatásban is jól használható kiadványban be is mutatják ezeket a jelenségeket, az egyes fontosabb perektől és egymást követő kampányoktól kezdve, a forrásokat a nehézipari beruházásokra összpontosító, túlhajszolt tervekre épülő gazdaságpolitikán át a szovjet függőség különböző aspektusaiig – így a minden szférában megjelenő szovjet tanácsadók szerepeig.

Ugyanakkor fontosnak tartják azt is, hogy az 1950-es évek mindennapjait is bemutassák, így a drasztikus életszínvonalesést, a nők tömeges munkába állásának folyamatát, és közte számos olyan kevéssé ismert, illetve feltárt kérdést, mint a társadalombiztosítási rendszer alakulása, az oktatás prioritásainak változása vagy a közlekedésfejlesztés...

16 017 ÚJ FERTŐZÖTTET REGISZTRÁLTAK, MEGHALT 455 BETEG

NÉPSZAVA
Szerző: nepszava.hu
2021.12.13.


A hétvégi összesített adatok szerint 6531 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 565-en vannak lélegeztetőgépen.

Az elmúlt három nap alatt 16 017 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 198 939 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt három nap elhunyt 455 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 36 884 főre emelkedett - közölte hétfő reggel a hétvégi adatokat a kormányzati tájékoztatási oldal. 

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 991 639 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 170 416 főre csökkent. 6531 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 565-en vannak lélegeztetőgépen. 

Hatósági házi karanténban 43 047-en vannak, a mintavételek száma 8 853 922. 

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (202 764) és Pest megyében (162 131) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (74 425), Hajdú-Bihar (66 025), Bács-Kiskun (64 163), Győr-Moson-Sopron (60 187) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (60 042). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (25 191)...

HOGYAN SEGÍTSÜK ORBÁN VIKTORT?

PUPU BLOGJA
Szerző: PuPu
2021.12.12.


"A Telex írása szerint Pálinkás József ÚVP-je és Gémesi György Új Kezdete mellett a Fidesz, a KDNP, az MDF és az SZDSZ korábbi ismert arcai csatlakozhatnak az ellenzéki miniszeterelnök-jelölt új konzervatív jobbközép pártjához" – írja a 444.hu.
Örül az Orbánt világgá küldeni akaró állampolgár, kis szíve hevesebben dobog, az aktivista, aki hetekig állt az utcán és tűrte az ilyesmivel járó kellemetlenségeket és büszke volt teljesítményére most úszik a boldogságban, hiszen a jó eredményért Márki-Zay új pártjának tömegeivel együtt vívták meg küzdelmüket az utcán!
De az is lehet, hogy mégsem, lehet, most azt gondolják, hogy bohócot csináltak belőlük és velük kapartatták ki a tűzből a forró gesztenyét egy noname versenyző számára.
Aki mellesleg ugyanolyan csinált gigász, mint amilyen Róna Péter volt, azzal a differenciával, hogy a királycsinálóknak akkortájt még maradtak erkölcsi skrupulusaik és Róna Péter is más klasszisú versenyző volt, neki vannak gátlásai és van erkölcsi tartása.
Nem most van talán az ideje, hogy elkezdjünk az után nyomozni, hogy honnan és milyen háttér támogatásával és szervezésében került elő százezres nagyságrendű új tömeg, mely lehetővé tette, hogy szerencsétlen Karácsonyból karácsonyra ostoba bábú benyomását keltő balekot farigcsáljanak,
de hogy egy ilyen akció szervezés nélkül is menne, azt csak a nagyonhülyék hihetik el.
De spongyát reá, a cél az első, küldjük először világgá Übü királyt, aztán állítsuk helyre a jogállamot, utána meg indulhat a valódi politikai harc a trónfosztók között.
Félreértés ne essék, ma is ez a cél és ez a menetrend, csakhát - sajnos - nem mindenki véli ezt így, és ez bizony nagy baj...

BRÜSSZEL BOSSZÚJA: 687 MILLIÓVAL ALÁZTÁK MEG TIBORCZ ISTVÁN ÉDESAPJÁT

HÍRKLIKK
Szerző: FÖLD S. PÉTER
2021.12.12.


Családbarát kormányunk megint példamutató módon gondoskodott a családokról. Az összes családdal való törődésre ezúttal ugyan nem futotta, de kezdeti lépésként mindenképpen figyelemre méltó, hogy Orbán Viktor veje, Tiborcz István családjának jutott a jóból. Kicsit konkrétabban: Tiborcz István édesapja,Tiborcz Sándor István 687 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott az Európai Unió vidékfejlesztési forrásaiból.


Az ügyet ismertető 24.hu szerint „az idősebbik Tiborcz ugyanannak a pályázati kiírásnak a forrásaiból részesül, mint amiből egy éve a fia 215 millió forintot nyert el. A száz leggazdagabb magyar listáján a 37. helyen álló Tiborcz István és édesapja így együtt több mint 900 millió forintot kap az erdősítés támogatására kiírt uniós pályázatból. A Tiborcz család – beleértve Tiborcz István testvérét, Tiborcz Esztert is – összesen csaknem 1,1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az Európai Unió forrásaiból.

Nekünk, akik még tanultunk igazi magyar irodalmat, vagyis, nem a mostani, Demeter Szilárd szerint 80 százalékban kukába való verseken és prózai szövegeken nőttünk fel, Arany János Családi kör című versének egy ismert sora jut az eszünkbe: „Egy-egy szárnyat, combot nyújt a kicsinyeknek”. Igaz, a Tiborcz családnak nyújtott szárnyak és combok a költő által leírtakhoz képest kicsivel nagyobbra sikerültek, de nem irigykedünk, mert mi, magyarok, a mások sikerének is tudunk örülni. Nekünk az is elég, ha másoknak mindenük megvan, és reménykedünk, hogy egyszer nekünk is összejön valami – ha nem is 687 millió forint, de legalább jövő februárra belengetett 13. havi nyugdíj...

NINCS KÉT EGÉSZSÉGÜGYRE VALÓ ESZKÖZÜNK, SZEMÉLYZETÜNK

HÍRKLIKK
Szerző: SOMFAI PÉTER
2021.12.13.


A 2022-es országgyűlési választások előtt az ellenzéki pártok háza táján már gőzerővel folynak az előkészületek. Egyre több szó esik egy esetleges politikai fordulat lehetséges következményeiről, hiszen a hatalom új gyakorlóinak megannyi politikai, jogi, gazdasági aknával kell majd számolniuk, amelyeket a NER egy tucat év alatt szisztematikusan elásott. Korábbi cikkeinkben többek között az egypárti alaptörvényről, a kétharmados törvényekről, a fülig eladósított büdzséről, a kulturális életben elrejtett ideológiai és gazdasági aknákról beszélgettünk. Dr. Komáromi Zoltán háziorvost az egészségügyi ellátórendszer elkerülhetetlen újragondolásáról kérdeztük.


A kormányváltásra készülő politikai erők a jelenlegi kormányzati struktúrában gondolkodnak? Marad az egészségügyet is magában foglaló giga-minisztérium?

– Én csak azokat az elképzeléseket ismerem, amelyek a szakterületemhez kapcsolódnak. Abban minden ellenzéki párt egyetért, hogy egy új kormányzati struktúrában az egészségügynek önálló minisztériumra lesz szüksége. Abban is egyetértünk, hogy a szociális terület ugyancsak ide tartozzon, hiszen határterületekről van szó. Ha megnyerjük a választást, nem másnap kell elkezdeni gondolkodni azon, hogyan kezdjünk hozzá a változtatásokhoz, és milyen személyi összetételben állítsuk fel, mondjuk, az új egészségügyi vagy járványügyi szervezetet. Kész dokumentumokra lesz szükség, amelyekben az országos ellátórendszer teljes vertikuma már ki lesz dolgozva és annak alapján azonnal el lehet kezdeni dolgozni...

A KUDARCTŰRÉSTŐL AZ ÖNREFLEXIÓIG

A NYOMOR SZÉLE BLOG
Szerző: L. RITÓK NÓRA
2021.12.12.


Mivel a generációs szegénység csökkentésén dolgozunk, a terepen, így nagyon sok olyan dolgot látunk, tapasztalunk, melyek az elmélet szintjén fel sem merülnek, és azok sem számolnak vele, akik tisztes távolságból próbálják megtalálni a megoldásokat.

Nagyon sokat gondolkozom ezen, figyelem és értelmezni próbálom a különféle programokat, a külföldi modelleket, melyekről sokan azt hiszik, nálunk is tökéletesen alkalmazhatók, vagy a döntéshozói szintről érkező megoldásokat, melyek aztán az indikátorkényszer hatására tuti sikeresek lesznek. Papíron persze.

Előbbivel leginkább az a bajom, hogy alapvetéseiben nyilván találunk benne alkalmazható dolgokat, de egészen biztos vagyok abban, hogy minden ország társadalmi leszakadásában van egy nemzeti vetület. Mert mindenhol egy sajátos társadalmi-politikai közegben alakul ki, amit történetiségében is értelmezni kell. Szóval, ez az a bizonyos társadalmi beágyazottság, amit mindig hangoztatok.

A másik sem egyszerű történet… Azt nemrég, egy konferencián értettem meg, hogy pl. a kutatások jelenleg nem túl érdekesek a döntéshozói szint számára. Az utóbbi időben nincsenek olyan nagy, átfogó kutatások, amelyek hiteles képet adnának a társadalmi leszakadásban érintettek helyzetéről. Statisztikai adatok persze vannak, de ezekből (sok ok miatt) nem igazán lehet valós képet alkotni, és ugye ott vannak a közvélemény kutatások, meg a nemzeti konzultációk, de ezek nem szakmaiak, és leginkább politikai önigazolásokat szolgálnak. Szóval, a problémaelemzés szakmai megközelítése, a változások figyelembevételével hiányzik. Nem látni szakmai kapcsolatokat a leszakadást mérsékelni hivatott programok és az egyetemi kutatók között. Bár ez sem teljesen igaz, bizonyára vannak, de azok a megrendelő elvárásaihoz igazodnak… Szóval, a mondatom így helyes: Nem látni független, szakmaiságon alapuló kapcsolatokat a leszakadást mérsékelni hivatott programok és az egyetemi kutatók között.

Ennyi év felsőoktatási együttműködésében világosan látom, hogy az elmélet és a gyakorlat csak együtt képes beavatkozási pontokat találni, és csak erre épülhet módszertan és felzárkóztatás. Pontosan látni kell mindkettőnek a szükségességét. Mindkettő nélkülözhetetlen, egyik sem mellőzhető. És egy rendszerszintű megoldáskeresésben erre így kellene ránézni.

Mindig leírom, elmondom: az Igazgyöngyben a következő generációért dolgozunk, de a mostanival. Nos, akárhány konferencián, workshopon veszek részt, akárhogy ismétlem, halkabban, vagy kiabálva, úgy érzem, nem tudom kellően átvinni. Gyerekszegénység nincs önmagában…az benne van a családi szegénységben, és az abban átörökített szocializációs minták lemarotizálnak szinte minden hatást, ami a gyerekekre irányulna.

Hiába adunk meg minden fizikai feltételt a gyerek fejlődéséhez, nem ezen fog múlni, hogy mi lesz belőle, hanem az ezzel szorosan összefüggő szocializációtól. A mintától, amit a szülő ad. A hatásrendszetől, amit a család működtet. Az épül be, zsigerileg, a tanuláshoz, munkához, pénzhez, környezethez, egymáshoz való viszony. A lehetőségekkel élni akarás/tudás képessége (vagy inkább hiánya).

És nem az a megoldás, hogy kiemeljük a gyerekeket ezekből a családokból, hiszen világosan látszik az is, legalábbis a mi kapcsolatrendszerünkben, hogy a legtöbb ilyen családban a szülő is állami gondozott volt, és ő is csak ennyit tud átörökíteni. A megoldás az, hogy (nyilván az extrém esetektől eltekintve, ahol indokolt a kiemelés) képessé kell tenni a szülőket a gyerekeik felnevelésére, úgy, hogy abban a gyerek előtt egy másféle életstratégia épülhessen fel.

Mert a szülők (sőt a nagyszülők) is áldozatai a szőnyeg alá söpört problémáknak…az indikátorkényszerben sikernek kommunikált beavatkozásoknak. Abban, hogy igazán nem nézett szembe senki, már a rendszerváltás előtt sem ezzel az iszonyúan bonyolult problémahalmazzal, mindenki csak túlélte őket, vagy használta, főleg a választások idején. Nem állítom persze, hogy nem voltak próbálkozások. De ezek mind azok is maradtak, mert az időfaktor nálunk, a rendszerváltás utáni politikai közegben értelmezhetetlen. Itt mindig a regnáló kormány tudja a tutit, és kukába kerül, ami előtte próbálkozás volt. A társadalmi leszakadás mérséklése pedig csak generációs léptékben gondolkodva hozhat változást.

Mivel mi átfogjuk az egész közösséget, a legkisebbektől a legidősebbekig, és társadalmi vállalkozásban foglalkoztatjuk is a felnőtteket, így elég pontosan látszik, milyen kompetenciák hiányoznak, mire kellene fókuszálni az oktatásban, mit kellene bepótolni a felnőtteknél, hogy egyáltalán egymást legalább egy kicsit támogató hatások indulhassanak meg.

Mikor elkezdtük a társadalmi vállalkozást, egy dolognak eléggé melléfogtam. Azt gondoltam ugyanis, hogy egy szervezeten belül nem lehet kétféle munkakultúrával dolgozni, és egységesre kell formálnom a fejlesztésben dolgozó (pedagógusok, szociális területen dolgozók, asszisztensek) és a célcsoportból érkező munkatársak csapatát.

Míg a folyamatosan bővülő fejlesztői csapattal már több mint húsz évre tekinthetünk vissza, itt egy önreflektív légkörre törekszem, maximálisan szem előtt tartva, hogy “kreativitás csak ott van, ahol azt értékelik.” Egymást támogató csapattagokra van szükség ebben a munkában, olyanokra, akiknek a szociális készségei erősek, és e mellett az adott területhez szükséges kompetenciáknak is a birtokában vannak. Mindez itt is folyamatos fejlesztést igényel, hiszen csak így tudunk igazodni a változásokhoz.

De az ilyen munkakultúra nem működik ott, ahol nincs tudás és képesség ahhoz, hogy önreflektíven dolgozzanak. A társadalmi vállalkozásban túl nagy önállóságot és bizalmat adtam, amivel nyilván visszaéltek (mekkora bizonyítéka ez annak, hogy tévút azt hinni, csak a lehetőség hiányzik nekik… ). Sokat tanultam a kudarcokból, mire tudatos építkezésbe kezdtünk, másféle lépésekkel. No, ezért mondom, hogy látható, mire kellene fókuszálni az oktatásban, hogy munkaerőpiaci szempontból is értékelhető kompetenciákkal bírjanak. Pl. ilyen a szabálytudat. Hihetetlenül fontos, hogy értsék és betartsák a szabályokat. Hogy közreműködjenek a kialakításukban, és ha ez megvan, nagyon következetesen tartsák is be.

Mert ha szabály az, hogy a munkahelyen a munkaidő végén értékelhető teljesítményt kell felmutatni, vagy az, hogy nem lopunk, vigyázunk az eszközökre, betartjuk a munkavédelmi szabályokat, nem lógunk el munkaidőben, stb. akkor ezt követni kell. És itt jön be a második hiány, ami a problémás helyzetekben a családokban átörökített konfliktuskezelési módon, nagy indulati fokkal kezelt, a kudarctűrő képesség hiánya. Mert ha tükröt tartunk a szabályok betartásában, és abban hiba van, akkor a reakció mindig a másik hibáztatása, vagy a felmondás volt. Egyetlen egyszer sem ismerték el, hogy hibáztak, még akkor sem, ha mindenki számára nyilvánvaló volt. Akkor inkább felmondtak. Mennyit küzdöttünk ezzel…mire a mostani, viszonylag stabil csapatunk összeállt.

Mert persze, nem jó senkinek a tükörtartás. A hibákkal való szembesítés. Önreflexió azonban csak akkor lehet, ha ezek működnek. Nagyon sokat kell dolgozni azon, hogy képesek legyünk rá. De fejleszthető, tanulható. És azt hiszem, ez nemcsak a társadalmi leszakadásban érintettek problémája. Talán ezt kellene ezerrel tanítani az iskolában. Az önismeretet, a hibázásból való tanulás képességét.. Nem megy ez a tanult embereknek sem. Nem megy ez a rendszernek sem.

Annyit gondolkozok ezen. Hogy miért nem vagyunk képesek másképp viszonyulni? Miért jobb mindig a hazugságokból felépített képnek hinni, mint egy problémán fogást keresni? Miért jobb kihátrálni a konfliktusokból, félrefordulni vagy hallgatni a vállalhatatlan helyzetekben? Miért választjuk a végrehajtást a gondolkodás helyett? És miért hisszük közben azt, hogy mindez csak a másik problémája lehet, mert mi biztosan tökéletesen látjuk a helyzeteket és a megoldásokat is?

Az önismeretben benne van a kétkedés képessége is. Az, hogy megkérdőjelezzük magunkat is, tépelődünk, gondolkodunk, mérlegelünk. Ebben viszont nagyon nagy szélsőségek vannak…. A társadalmi leszakadásban azt hiszem, ez szinte értelmezhetetlen. Önismeret nélkül azonban milyen életstratégia építhető? Akkor csak sodródás van. És az áramlatok, amelyek sodornak, ritkán eredményeznek jobb helyzetet.

KAMARAKONCERT A NEGYEDIKEN SZTÁROKKAL ÉS ÁLLAMI SZÁZMILLIÓKBÓL – TÁRSASHÁZI CSATA A JÓZSEFVÁROSBAN

24.HU
Szerző: NAGY GERGELY MIKLÓS
2021.12.13.


Szeretik a komolyzenét, de az már túlzás lenne, ha a szomszédjukban koncertterem nyílna. Egy nyolcadik kerületi társasház lakói közül többen is így vannak ezzel, pedig a világszerte elismert Kokas-Kelemen művészházaspár épp ezen dolgozik, a projektjükhöz pedig még Orbán Viktor szimpátiáját is elnyerték. Az egyre élesebb konfliktus mögötti jogi helyzet nem is olyan egyszerű.


"Ezek a lakások arra valók, hogy pihenjünk bennük. Nem kamarazenekaroknak meg koncerteknek épültek"

– mondja a Krúdy Gyula utca 12. alatti társasház egyik lakója a gangon, miközben a tetőtér felé pillant.

Józsefváros legpatinásabb szegletében járunk, a Palotanegyedben, ahol valami olyan készül, amit még nem látott ez az ország. Társasházi konfliktusból kijutott már bőven, ám ezúttal nem egy elviselhetetlen lakó okozza a felzúdulást, nincs se pénzlenyúlás, se simliskedés, nincs balkáni tempójú vállalkozó, nem történt gyilkosság vagy felkavaró betörés. Van viszont egy fura, ám nagyszabású terv, egy címlapokon virító házaspárhíresség, közpénz, összeveszés, tiltakozás, félelem és jogászkodás.

És mindehhez komolyzene szól, szinte kifogyhatatlan mennyiségben...

ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÉS CSALÁDJA LEGKÖZELEBBI TESTŐREIT IS MEGCÉLOZTÁK A PEGASUSSZAL

TELEX
Szerző: PANYI SZABOLCS
2021.12.13.


A Magyarország köztársasági elnöke és családja védelmét ellátó Köztársasági Elnöki Őrség vezetőit is megcélozták az izraeli Pegasus kémszoftverrel még 2019-ben – derítette ki a Direkt36
.

Az egyik célpont az Elnöki Őrséget létrehozó és azt parancsnokként irányító Pomozi Sándor dandártábornok, aki célponttá válása idején még ezredesi rangban szolgált. Bizalmi viszonyát a köztársasági elnökkel jól mutatja, hogy már 1999-ben is szerepet vállalt Áder védelmében. A másik célpont Pomozi egyik korábbi legközelebbi munkatársa, az Elnöki Őrség taktikai támogató csoportját (a köznyelvben „kommandósokat”) akkoriban vezető Viplak Attila törzszászlós, aki Ádert jellemzően a magánprogramokon és külföldi utakon kísérte, valamint az elnök családtagjait is ő védte.

A Pegasus-célpontok olyan testőrségi vezetők, akik a legrészletesebb információval rendelkeztek az elnök és családja összes programjáról és találkozójáról, köztük a magánjellegű tevékenységeikről és külföldi utazásaikról. Pomozinál fut össze ugyanis a köztársasági elnök és családja személyi védelmével kapcsolatos összes információ. Viplak már nem tagja az őrségnek, de korábbi kiemelt szerepét mutatja, hogy szolgálata idején őt jelölték ki arra, hogy az ország vezetését fenyegető terror- vagy katonai támadás esetén Áder Jánossal beköltözzön egy titkos bunkerbe...


14 MILLIÁRDOS HITEL KELLHET DEBRECENNEK A KATÓDGYÁR MIATT, KILÉP A DK-BÓL EGY PÉCSI KÉPVISELŐ

ÁTLÁTSZÓ / VIDÉKI LAPSZEMLE
Szerző: KATUS ESZTER
2021.12.12.


Debreciner.hu: 14 milliárd forint hitelt venne fel Debrecen önkormányzata a koreai katódgyárhoz szükséges földvásárlások miatt


Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter december 8-án jelentette be, hogy egy 264 milliárd forint értékű beruházás keretében Debrecenben építi fel első európai katódgyárát a dél-koreai EcoPro BM. Az itt gyártott katódokat akkumulátorgyártáshoz használják fel. Papp László (Fidesz) polgármester később közölte, hogy a gyár a debreceni repülőtértől délre található déli gazdasági övezet 36 hektáros területén épül fel. Egy előterjesztés szerint a városvezetés 14 milliárd forint hitelt venne fel a katódgyár építéséhez szükséges földterületek megvásárlásához, valamint az egyéb ehhez kapcsolódó költségek fedezéséhez. Vagyis a gyárat nem egy meglévő ipari parkban hozzák létre, hanem vélhetően ismét termőföldek lebetonozását tervezik, ahogy az a majdani BMW-gyár helyének előkészítésekor történt – véli a Debreciner.hu.

KaposT.hu: Újabb meglepetés: az a Taszárra kormányrendelettel elővásárlási jogot szerző cég veszi meg az Újpest labdarúgócsapatát is

…melyet tavasszal alapítottak ötmillió forinttal! – írja a KaposT.hu. Az SGF Silu Global Fund Holding Zrt., amely nemrég bejelenkezett a taszári reptérért, most az Újpest labdarúgócsapatát is megvásárolhatja. Kérdés, hogy az idén, május 27-én a minimális ötmilliós alaptőkével létrehozott, padlóburkolással és maszkgyártással foglalkozó cég mögött kik, milyen befektetők állnak – teszi fel a kérdést a portál.

SzabadPécs.hu: A DK delegálta alpolgármesternek, majd visszahívta, most kilép a pártból Bognár Szilvia

A politikusi pályát egyelőre nem hagyja ott, marad képviselőjelölt, és a Mindenki Pécsért Egyesület (ami az ellenzéki összefogás jelölőszervezete volt 2019-ben) támogatásával folytatja a munkáját a közgyűlésben, mint a pécsi 16. egyéni választókerület képviselője. “Nem tudok és nem is kívánok azonosulni azokkal a helyi problémakezelési, hatalomtechnikai és döntéshozási gyakorlatokkal, amiknek célja egykori szövetségesek nem is titkolt büntetése szakmai és elvhű kiállásaik miatt” – idézi a lap a Bognár Szilvia szavait.

Balatontipp.hu: Szoba kiváltsággal – A Transparency International a turisztikai pénzosztásokról

Gazdaságvédelem helyett leginkább koncentrált és átláthatatlan pénzosztásnak nevezhető az a módszer, ahogy az állam megtámogatta a járvány sújtotta turisztikai ágazatot, derül ki abból a tanulmányból, amit a Transparency International Magyarország Alapítvány készített a turisztikai támogatások átláthatóságáról és korrupciós kitettségéről a járványidőszakban Magyarországon – írja a Balatontipp.hu. Miközben 2020-ban csaknem 16 ezer esetben ítéltek meg támogatásokat a Kisfaludy Program keretében, a legjelentősebb forrásokat egy szűk kör kapta, melyben felülreprezentáltak a kormányközeli vállalkozások és települések. A száz legnagyobb támogatás nyertese vihette el a teljes összeg több mint 70 százalékát, mintegy 158 milliárd forintot – mutat rá a portál.

7300.hu: 16 milliót különítenek el a Juhász Gyula utcai beruházás hibáinak javítására, perelhetik a tervezőt

Több, elsősorban tervezési hiányosságokból adódó hiba miatt plusz forrásokat kell elkülönítenie az önkormányzatnak a Juhász Gyula utcában zajló „Szabadidőpark és Vállalkozók háza Komlón” nevű beruházás pótmunkáira – derül ki egy közelmúltban megjelent előterjesztésből. A város jogi lépéseket tervez tenni a tervező felelősségre vonásáért – olvasható a komlói portálon.

KÖZEL 12 MILLIÁRD FORINTBA KERÜLT AZ IDEI AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉG – HUPPA LAPSZEMLE

HUPPA
Szerző: HUPPA.HU
2021.12.13.Sokba volt a gurulturul


Hiába kérdezték, továbbra sem árulta el az MTÜ, hogy mely cégekkel szerződtek a költséges ünnep ürügyén.

Ellenzéki vezetőkkel is találkozik a ma Budapestre érkező francia elnök

Sajtóhírek hírek szerint Macron olyan témákban egyeztethet hétfőn Orbánnal, mint a nyugat-balkáni bővítés, az EU menekültpolitikája, illetve az atomenergia. Most olvassuk el még egyszer.

Személyes találkozót akar Putyin az amerikai elnökkel

Egyelőre azonban marad a videokonferencia.

Áder János testőreit is célba vették a Pegasusszal

A kormány hivatalos kommunikációja nagyrészt kimerül abban, hogy Magyarországon a megfigyelések minden esetben jogszerűen zajlanak. Az érintettek is így vélekednek erről vajon?

Hadházy: más fideszes képviselő is érintett a Völner-ügyben


Hadházy Ákos egy kérdésre válaszolva azt is jelezte a Partizán-interjúban, hogy a végrehajtók megfélemlítésére vonatkozó információkat előbb-utóbb közzéteszi.

Saját belépője van Orbán-hivatalába a KESMA-vezérnek

Az ő feltűnése több kérdést is felvett, akár azt is, hogy milyen közvetlen befolyása van Orbánnak, vagy a miniszterelnök hivatalának a Szánthó-féle Kesma közel 500 termékére…

Máris nevet váltott a kormányközeli új rockrádió

Kérdezték az NMHH-t, ez hogyan lehetséges, hiszen a pályázatban vállalt névtől eltérni csak médiatanácsi engedéllyel lehet. Válaszában az NMHH azt írta, hogy a médiaszolgáltató december 1-jén nyújtott be kérelmet a névváltásra, és 7-én hozta meg támogató döntését a testület, hozzájárulva a hatósági szerződés módosításával járó névváltáshoz. Ez elég gyors volt.

A fideszes és az ellenzéki fiatalok teljesen más valóságban élnek

A polarizáció olyan mértékű, hogy az élet minden területét áthatja, és párhuzamos valóságok alakulnak ki.

„Megdöbbentő tervet” fontolgat a kormány

Két súlyos csapást is mérnének a nagy élelmiszerláncokra.

Szijjártó Péter Facebook-oldalán jelentette be Magyarország első cargo-gépét

Hetente háromszor fog megfordulni Magyarország és Kína között.

Fokozottan védett madarakat fenyeget a vadászlobbi

A minisztérium hárít, a vadászok vadásznak, a madarászok félnek.

SZABAD SZEMMEL - SCHOLZ KIZÁRTA, HOGY BERLIN ELEGET TEGYEN A LENGYEL KÖVETELÉSNEK - A NÉPSZAVA NEMZETKÖZI LAPSZEMLÉJE

NÉPSZAVA
Szerző: SZELESTEY LAJOS
2021.12.13.


Die Zeit


A német kancellár azt emelte ki Varsóban, hogy az unió jogközösség, és remélhetőleg sikerül előrelépni Lengyelországgal a jogállamiság és a demokrácia kapcsán kirobbant ellentétek ügyében. Scholz, aki Párizs és Brüsszel után rögtön a lengyel fővárosban tett bemutatkozó látogatást – két nappal Baerbock külügyminisztert követően – rámutatott, hogy az EU a közös értékeken és jogon alapszik, a tagokat összeköti a jogállamiság elve. Ezért nagyon jó volna, ha mielőbb rendeződne a vita a két fél között.

Ugyanakkor kizárta annak a lehetőségét, hogy Berlin eleget tegyen a lengyel követelésnek és további kártérítést fizessen a háborúban okozott veszteségekért. Utalt arra, hogy országa igen sok pénzt tesz bele az unióba és a befizetés jelentős részét déli, illetve keleti tagok kapják meg, amivel nincs semmi gond. A vendéglátó Morawiecki megjegyezte, hogy népe igen sokat szenvedett a világháború során, de a jóvátételt konkrétan nem hozta szóba. Ugyanakkor közölte, hogy a legjobb volna, ha nem engedélyeznék az Északi Áramlat 2 használatba vételét, mert az oroszok zsarolni igyekeznek a gázzal.

Neue Zürcher Zeitung

Megoldatlan konfliktusok árnyékolták be az új német kormányfő, illetve külügyminisztere varsói útját. Európa és az energia ügyében két világkép ütközött egymással. Mindkét vendéget látványos bizalmatlanság fogadta, pl. akkor, amikor egy kormány közeli művész plakátja a német politikusokat Hitlerhez és Göbbelshez hasonlította. Mellesleg Kaczynski a minap úgy vélekedett, hogy az új koalíció a 4. birodalmat próbálja megteremteni.

A primitív hangvétel arra nyúlik vissza, hogy a lengyelek körében a 2. világháborúban átélt terror hatására elve ellenérzéseket tapasztalni Németországgal szemben, és ezek a felmelegített jóvátételi igényekben is megnyilvánulnak. De még nagyobb az ellentét az EU jövője ügyében. A német kormányszövetség az Európai Egyesült Államok létrejöttét tűzte ki távlati célul, erről a PiS hallani sem akar. Morawiecki még azt is megpendítette, hogy az elképzelés mögött ugyanaz a demokratikus centralizmus van, amit Kelet-Európa a szocializmus idején élt át.

Varsó szerint alapvető a visszaszerzett nemzeti szuverenitás, ennek megfelelően a nacionalisták nem hajlandóak további jogköröket átadni Brüsszelnek. Viszont Magyarország mellett főként a lengyelek provokálják az uniót tudatosan, az igazságügyi reformmal. Merkel az összefogás érdekében nem élezte ki a kérdést, az új német koalíció viszont nagyobb hangsúlyt helyez a jogállamiságra. Annak védelmében fokozottan alkalmazni óhajtja a meglévő jogi eszközöket, illetve támaszkodni kíván az Európai Bíróságra.

Lengyelország ezzel szemben úgy ítéli meg, hogy őt nemigen köti a közösségi jog. Ennek megfelelően csak igen szűk ösvényen mozoghatott Varsóban Scholz és Baerenbock. Így várhatóan feszült marad a két ország kapcsolata.

FT

A radikális lengyel igazságügyi miniszter még egy lapáttal rátett az EU-val kialakult ellentétekre: a lapnak adott nyilatkozatban most már azzal fenyegetőzött, hogy országa megvétóz minden olyan döntést, ahol egyhangú támogatásra van szükség. Ziobro szerint a Bizottság törvénysértően jár el, ha a jogállami kifogások miatt nem folyósítja a Lengyelországnak szánt forrásokat. Ez esetben még azt is kilátásba helyezte, hogy Varsó nem fizeti be a maga tagi hozzájárulását, ami pedig elvileg kötelező. (Amúgy a lengyelek a szervezet legnagyobb nettó kedvezményezettjei közé tartoznak – a szerk. megj.)

A politikus, aki egy kicsiny pártocska élén áll, ám támogatása nélkül még a koalíció hajszálvékony többsége sem lenne meg, abban bízik, hogy az unió hátrál meg. De ha mégis beveti a jogállami szankciókat, akkor számíthat a már említett konkrét megtorlásra. Így nem lesz közös határozat pl. a klíma- és az energiapolitika kérdésében, az pedig azzal jár, hogy az égbe szökik az áram ára - mondta.

Jelezte viszont, hogy szó lehet a Fegyelmi Kamara szélnek eresztéséről, ahhoz viszont ragaszkodik a hatalom, hogy ne dolgozhasson az a kb. 600 bíró, akit a testület tiltott el hivatásától, illetve senki se vonhassa kétségbe a mostani kormány által kiválasztott bírák kinevezését. Szerinte a Bizottság elfogadhatatlan feltételeket támaszt, mert célja nem a jogállam, hanem a PiS megbuktatása. Ziobro szerint Brüsszel azt sulykolja a lengyeleknek, hogy megkapják a pénzt, ha kilépnek a Jog és Igazságosság mögül, ám ez politikai diktátum, amihez a szövetség zsarolást vesz igénybe.

Az unió ezzel szemben úgy látja, hogy lengyel részről az alapértékeket éri súlyos fenyegetés. Ziobro ugyanakkor azt hangoztatja, hogy az EU rá akarja venni országát: fogadja el az Európai Egyesült Államok gondolatát, amit gyakorlatilag Berlin forszíroz. De előtte még megpróbálja padlóra küldeni a lengyel kormányt, miután az ellenzi a tervet. Szerinte a szervezetet továbbra is a szuverén nemzetek összefogására építeni és nem az ököljogra, továbbá nem diktálhat a senki által meg nem választott brüsszeli bürokrácia. A lengyel szuverenitást pedig nem lehet korlátozni, mert pártja soha nem fogadja el, hogy az ország gyarmat legyen.

Reuters

Lengyelország elpackázta, hogy milliárdokat kaphasson az EU gazdasági újjáépítési alapjából. A kiskaput az tette be, amikor az igazságügyi biztost a múlt hónapban brutális fogadtatás várta Varsóban: a szakminiszter a nyilvánosság előtt olyan fényképeket adott át a jogállam érdekében eljáró Reyndersnek, amelyek a 2. világháborúba lerombolt fővárost mutatták. Az üzenet az volt, hogy Európa már akkor is igazságtalanul bánt az országgal.

A gesztus végképp szertefoszlatta a reményeket, hogy enyhülés állhat be a kétoldalú viszonyban és így a PiS hozzájuthat a 36 milliárd euróhoz. Ziobro környezetéből azt közölték, hogy a brüsszeli vendéget nyilvánvalóan sokkolta az eljárásmód. Így az unió kénytelen volt szembenézni azzal, hogy reménytelen Varsótól engedményt várni.

A vita a demokratikus normákról folyik, ideértve a sajtószabadságot, de ettől még odahaza, a vidéki munkások és az alsó középosztály körében népszerű a Jog és Igazságosság nacionalista, euroszkeptikus irányvonala, mert a párt nem garasoskodik a társadalmi juttatásokkal.

Brüsszelnek leginkább a pénzzel tud hatásosan érvelni, és von der Leyen beavatott körök szerint addig nem nyitja meg a csapot, amíg Lengyelország nem számolja fel a Legfelsőbb Bíróság mellett létesített Fegyelmi Tanácsot. De a viszonyt közben még jobban beárnyékolta, hogy az új német kormány keményebb álláspontra helyezkedik a jogállam kérdésében, mint Merkel tette. Azon kívül szinte biztosra vehető, hogy az Európai Bíróság főtanácsnokának szakvéleménye nyomán reménytelen a magyar-lengyel próbálkozás a jogállami mechanizmus megfúrására. Amúgy pedig az is fenyeget, hogy Lengyelország az új, hosszú távú költségvetésből is jelentős alapoktól esik el.

FAZ

Az előző kancellár alatt Ausztria Nyugat-Európából átcsúszott a földrész keleti felére, csak éppen ezt a lakosság nem vette észre, mert elvakította, hogy Kurz Trumppal pózolt és olyanokkal barátkozott, mint Orbán, Jansa, Babis és Netanjahu. Így látja a helyzetet vendégkommentárjában Armin Thurnher, a bécsi Der Falter c. hetilap főszerkesztője.

A politikus belpolitikai megfontolásokból ostorozta az EU-t, azt hangoztatta, hogy nem szabad megengedni a szervezet eladósodását, továbbá a határok lezárása mellett kardoskodott, de aztán egyik követelést sem vette igazán komolyan. Ám ennek inkább csak jelképes jelentősége volt. De mindenképpen politikai vörös vonalakat lépett át, éspedig leginkább pártja és saját politikai hasznát nézve.

Lojális, szakmailag harmatgyenge emberekkel vette körül magát, mert azoktól nem kellett félnie, hogy ellene fordulnak. A karizmája azonban odalett, amikor kiderült, hogy csodás felemelkedését feltételezhetően hamisított és a megvett bulvármédia által közzétett közvélemény kutatásoknak köszönhette. Konzervatív elemzők azonban így is bíznak a visszatérésében, hiszen mindössze 35 éves, ám a remény alighanem megalapozatlan.

Egyrészt mert ő maga a gazdaság felé orientálódik. Másrészt az ügyészség már kiértékelte az ellene szóló bizonyítékok jó egyharmadát. Harmadrészt a legfőbb tanácsadója okos telefonján talált üzenetek végképp tarthatatlanná tették a helyzetét. Egy olyan személyiség képe bontakozott ki, amely a hatalom megszállottja és narcisztikus zavarokkal terhelt.

A korábbi kormányfő évente 200 millió euróval kézből etette a sajtót, főleg a bulvármédiát. A Ballhausplatz kommunikációs szakemberei megadták a futó témákat, majd a miniszterek szajkózták az üzenetet. A szerkesztőségek pedig csócsálták. Az egész nagyon hasonlított arra, ami totalitárius rendszerekben van. Aki nem állt be a sorba, attól megvonták az állami hirdetéseket.

Az országnak most olyan erős politikusra volna szüksége, aki kellő meggyőző erővel rendelkezik és nem a korrupt sajtóbefolyás segítéségével irányítja Ausztriát. Kurz a járványt is saját propaganda céljaira használta, de kudarcot vallott.

A szélsőséges Szabadságpárt vezére, Kickl, aki az első Kurz-kabinetben belügyminiszter volt, most azonban történelmi esélyt szimatol, így hisztérikusan, részben a tényeknek ellentmondva uszít az oltások ellen. Tízezrek, sőt százezrek tüntetnek, így az általában idilli Ausztria némi képet kaphat arról, milyen is az a polgárháború, illetve amikor harcok dúlnak az utcákon. Hogy hol a kiút, azt jelenleg nem látni. Most bosszulja meg magát, hogy az FPÖ bekerülhetett a kormányba.

Az országnak a Kurz-féle svindli után megbékélésre van szüksége, ám az nem lesz egyszerű. A fertőzés ügyében a gazdaság és az idegenforgalom érdekei diktálnak, miközben az államapparátusban még csomóan ott ülnek Kurz emberei közül, beleértve a kormányt. A vállalatoknak szánt támogatásokról a pénzügyi tárca minden ellenőrzés alól kivont ügynöksége dönt. A miniszter, aki ellen szintén nyomozás folyik, lemondott. Volt főnökéhez hasonlóan Blümel is arra hivatkozott, hogy újszülött trónörökösével kíván foglalkozni. Hát, már csak így van ez, amikor a csodagyerekekből apák lesznek.

A MI PETINK

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2021.12.13.


Egészen eddig annyira ostoba voltam, hogy olyan tévképzetekben éltem, miszerint egy külügyminiszter legalább nyitott és érdeklődő azon országok iránt, amelyekben, azokkal együtt vagy akár ellenükre, de a saját hazája ügyeit képviseli, azokat jó végre vinni óhajtja. Sőt és ezen túl olyan tételezések is éltek bennem naiv hülyén, miszerint a környező világhoz képest a hazáját nem tekinti különálló szigetnek, azoktól minden téren függetlennek, ahol és amelyben bármi is történik, azokhoz senkinek az ég egy világon semmi köze nincsen. Egy külügyminiszter viszonyrendszerekben gondolkozik, kölcsönösségek alapján ténykedik, gondoltam én egészen eddig bávatag hülyén.

Ebbéli álomvilágom dőlt romba most, de magamnak köszönhetem a csalódást, mert mit is várhatna az ember, ha a külügyminiszterét Szijjártó Péternek hívják, és itt nem névmágiáról van szó, hanem a múlt ismeretéről, amely meghatározza a jelent, rányomja a bélyeget szinte mindenre. És ezen a ponton elég tán annyit magyarázatul megmutatni, ráutalni mintegy, hogy Szijjártó külügyminiszterünk ráérő idejében Dzsudzsák futballistával múlatja az időt, Kis Grófóval értelmezi a világ folyását, és nem mintha a láblabdás fiatalembert és a mulatós zenészt lesajnálnánk saját jogukon, mert biztosan jó fejek a maguk módján, de nagy valószínűséggel nincsenek a diplomácia ormain.

Mindenki azzal haverkodik, akivel akar, ezek a viszonyrendszerek azonban jellemzőek lesznek rá. Ha Szijjártónak ez a horizontja, azzal baj egyáltalán nincsen, de akkor egy ország nevében ne nyilatkozzon, azt a nagyvilág előtt le ne égesse, és ne tüntesse fel ótvaros bunkó színben, mint ahogyan azt ő rend szerint teszi, most épp legutóbb a svéd állami televízióban. Az is külön merengés tárgya, hogy a svéd állami televízió, illetve annak szerkesztője miben reménykedik, amikor Szijjártót interjúra kéri fel, hogy mit gondol és tételez, mit fog hallani tőle. Sőt, rendszerszinten mélázva ezen, hiszi-e azt, hogy akármely kérdésre választ fog kapni kioktatás helyett.

Az interjú készítésének van egy íratlan szabálya, ami arról szól, úgy állunk neki beszélgetni az alannyal, hogy róla és a témáról, amelyről faggatni szeretnénk, többet tudunk, mint ő maga. Bár a svéd állami televízió munkatársai nem magyar redakciókban nevelkedtek, de biztosan ők is tanulták a most megemlített alapszabályt, csak azt nem tudom, mindez svédül hogyan hangzik. De innen kiindulva nagy valószínűséggel sejtették, mit várhatnak a magyar külügyminisztertől, ám vélhetően még így is meglepődtek, amikor az arcukba kapták Szijjártótól leegyszerűsítve és a mi népi nyelvünkre lefordítva azt: ki nem szarja le, hogy ti, svédek mit csináltok.

Szó szerint: „Hogy őszinte legyek, az, hogy milyen a demokrácia státusza Svédországban, nem érdekel, ez a svéd népet kell, hogy érdekelje, és ha a svédeket nem érdekli, hogy valaki miniszterelnök lehet a szavazatok egynegyedével a parlamentben, akkor erről megvan a véleményem, de kit érdekel, nem vagyok svéd”. Íme, hölgyeim és uraim, előttünk áll a pusztából érkezett übermensch, aki a kakadu frizurájú futsalos maga. Ő még arról is kioktatta a minden bizonnyal elképedt svédeket, ahhoz meg végkép semmi közük, Magyarországon mi folyik. Mégpedig azért, mert ami folyik, az a nép általi felhatalmazással történik, és itt kevert bele a képbe téged, én nyájasom...