2016. október 14., péntek

SÁMLI KIRÚGVA

ÉLET ÉS IRODALOM ONLINE
Szerző: Váncsa István
2016.10.14.


Az októberi program felemelőnek ígérkezett. A hónap első hétvégéjén lezajlik a kvótanépszavazás, és nyilván világra szóló sikert arat, a negyedik hétvégén megünnepeljük a forradalmat, amelynek valamennyi célkitűzését az alcsúti ember váltotta valóra, közben pedig a mélység torka feltárul, és a pártállami időkből itt maradt gonosz a pokolra száll. Ennek az eseménynek az időzítése jobb nem is lehetett volna, hiszen az első műsorszám várakozáson aluli sikere folytán megváltozó kontextusba is belepasszol. Meg lett mutatva a kornyadozó párthűségű szavazóknak, de az elpofátlanodásra hajlamos médiának is, hogy munkásököl vasököl, oda sújt, ahova köll. Aki ezt se érti, magára vessen.

Szimplifikálni nem akarjuk a történetet, bár nem is igazán lehetne. Ideológiai bázisa közismert. Alaphelyzetben az illiberális állam kormánya a pőre racionalitáson alapuló szabadrablást folytat, semmi ideológia, viszont mindenkinek vannak gyenge pontjai. Az egyik ember a tökfőzeléket utálja, a másik ember a kengurut, az alcsúti ember a civil szervezeteket meg a sajtót. Hogy az utóbbit miért, azt az ötös számú tagkönyv tulajdonosa ismertette négy évvel ezelőtt. 


Néhány mondat: Megöl bennünket a szabad sajtó. A lelkünket öli meg, a szellemünket öli meg. Rátelepszenek életünkre a hazugság zsoldosai. Manipulálnak, átvernek, akkor is hazudnak, ha kérdeznek. Ez a szabad sajtó: átok, istenverése... Ezt a sajtót semmi nem fenyegeti – sajnos... Ez a szabad sajtó bennünket fenyeget. Maradék emberségünket. Maradék hitünket. Maradékát a jóba, szépbe vetett reményünknek. Ez tehát a kormánypárt sajtó- és médiapolitikájának az ideológiai alapvetése, amely persze, mint minden ideológia, lényegéből fakadóan torzít. Pontosítsunk. A sajtót csaknem mindenütt különféle sötét erők fenyegetik, emitt jobban, amott kevésbé. Nálunk legfőképpen az alcsúti ember fenyegeti, szerény számítás szerint is legalább tíz esztendeje, a kötcsei beszéd óta, amelyben implicit módon ugyan, de érthetően megfogalmazódik, hogy a centrális erőtér uralta országban független sajtóra semmi szükség nincs.

Tegyük hozzá viszont, hogy a sajtószabadság eszméjétől mindenki borzad, az MSZP semmivel se kevésbé, mint az ötös számú tagkönyv föntebb idézett tulajdonosa, csak nem tudja az ellenérzéseit ennyire szívhez szólóan kifejezni. Továbbá az illiberális állam nem azért gyűlöli a Népszabadságot, mert az „a Kádár-rendszer egyik legutolsó, legaljasabb »műhelye«” (© B. Zs), vagyis a pártállam kiszolgálója volt, hanem mert már nem az. Mert függetlenné akart válni, noha az illiberális államban független csak egyvalaki lehet, a sajtószabadság fogalma pedig új keletű elhajlás, amiről a tizenkilencedik század közepét megelőzően Európa jobbik felén is kevesen hallottak, máshol meg még annyira se. A métely a tizennyolcadik század elején, az egyre stabilabb és gazdagabb Britanniában bukkant fel először. Növekvő birodalom, rohamosan fejlődő technológia, ipar, mezőgazdaság, kereskedelem és bankszektor, de mindenekelőtt az emberek, akik mindezt létrehozták. A kialakuló iskolázott, művelt, öntudatos, tettre kész, autonóm személyekből álló felső középosztály, amely képesnek és hivatottnak érezte magát arra, hogy az ország jövőjét alakító döntésekbe beleszóljon – ez hozta létre a független és tárgyilagosságra törekvő sajtó ősformáját, amelyet olyan szerzők jegyeztek, mint például Daniel Defoe, Jonathan Swift, Henry Fielding, Samuel Johnson. Rakoncátlan, önfejű, renitens figurák, akikhez hasonlókra az illiberális állam érthető módon nem tart igényt. Egyébként Defoe lapja The Review, Richard Steele és Joseph Addison lapja The Spectator, Swifté The Examiner címen került forgalomba, később aztán jött az Observer, a Guardian, a Standard meg a hasonlók. Ezekből a címekből kirajzolódik a brit sajtó önképe: távolságtartó, szemlélődő, vizsgáló, megfigyelő, őr, mérce, effélék. Most nézzünk ismerősebb címeket: Népszabadság, Népszava, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, ezekből nem rajzolódik ki semmi. Olyan sajtóvilághoz tartoznak, amely önmagát és a saját szerepét illetően sohase látott tisztán, elvannak a kalitkában, mint a kanári, amíg enni kap, vagy amíg a nyakát ki nem tekerik. Kulturális folyóiratok esetében a vizet és a magokat szokás megvonni, a többi megy magától, nagyobb madaraknál nyaktekerészeti beavatkozás válik szükségessé. A történteket világlapok kommentálják, itthon pár száz ember utcára vonul, nyilatkozatok látnak napvilágot, aztán csend lesz megint, az illiberális állam fogaskerekei zavartalanul forognak tovább.

A D-napon az ATV munkatársa jobboldali személyiségeket kérdezett a Népszabadság bezárásáról, Kerényi Imre el se akarta hinni, hogy ilyesmi megtörtént, holott ez bele van kódolva a rendszerbe, amely számára se ismeretlen, hogy finomak legyünk. Hogy mért lehet nálunk efféléket következmények nélkül lezavarni, és bizonyos országokban mért nem lehet, az a föntiekből kiolvasható. Ahol van iskolázott, művelt, öntudatos, tettre kész, autonóm személyekből álló felső középosztály, ott van független sajtó is, mindaddig, amíg ez az osztály létezik. Ahol nincs, ott felbukkan az illiberális állam eszméje, mint vándorpoloska a konyhakertben. Mindent nem tud egyszerre elpusztítani, noha iparkodik, de hát ideje van, az egész magyar jövendő az övé. A Népszabadság nyakába négy évvel ezelőtt akasztott hurkot, de a sámlit akkor még nem rúgta ki alóla. Ráért vele mostanig, amikor a nemzet gázszerelője médiabirodalmat vásárol az alcsúti ember számára, természetesen csakis akkor, ha az illető médiabirodalom előzőleg rituálisan megtisztul, kiveti magából a Népszabadságot, és így méltóvá válik arra, hogy az alcsúti ember személyes birtoka legyen. Neki még mindig hiányzik valami. Kisvasútja már van, stadionja is van, viszont saját sportújságja nincs, és ez így nem mehet tovább. Legyen az övé a Nemzeti Sport, hadd örüljön neki, erről szól a történet. A továbbiak nyilván az állami médialenyúlás kötelező szakmai protokollja szerint mennek majd végbe, tehát a sporthoz (vagy bármi máshoz) értő újságírókat kirúgják, helyüket pártidióták rokonaival fogják betölteni. Az eredmény kicsit unkonvencionális sportlap lesz, de a szép, nemes és választékos életvitelhez, amit Európa legnépszerűbb politikusa (© Magyar Idők) anno Kötcsén meghirdetett, tökéletesen megfelel.

A szép, nemes és választékos életvitelről pedig most Németh Szilárd jut az eszünkbe, és az ő halhatatlan szavai: „Szerintem már épp itt volt az ideje, hogy bezárjon a Népszabadság váratlanul.” A Hír TV kamerája előtt mondta el, aki nem látta, sokat veszített. Ebben a néhány másodpercben szöveg és a látvány olyan csodálatos egységbe forrt, amilyet a média csak kivételes alkalmakkor, történetének legfényesebb pillanataiban képes produkálni.

A szép, nemes és választékos elit, amelyet az alcsúti ember Kötcsén megjövendölt, már létezik, előttünk áll.


AZ ÉS MEGVÁSÁROLHATÓ AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL, VAGY ELŐFIZETHETŐ

KÉNYSZERVALLATÁS GYANÚJA A BKV-ÜGYBEN - 4. RÉSZ

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Dr. Kádár Éva
2016.10.14.


A BKV-ügyben végig megfigyelhető volt, hogy a meggyanúsítások után szinte azonnal kiszivárogott az információ a sajtónak. Erről az intenzív média-aktivitásról, annak egyoldalúságát, a gyanúsítottak bűnösségének állandó sugalmazását, a terheltek személyiségi jogainak megsértését nézve megállapítható, hogy egy szervezett, politikai lejárató kampány volt. A BKV-ügyről szóló cikksorozatunk szerzője egy jogász, ez a negyedik, utolsó rész.

Új szakasz vette kezdetét 2010 májusában a BKV-ügy nyomozásában. Egyrészt, mert ekkor történt az eljárás egyik legfontosabb eseménye, a későbbi elsőrendű vádlott, Hagyó Miklós őrizetbe vétele. Másrészt – eljárásjogi szempontból – pedig azért, mert ettől kezdve a nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség (KNyF) vette át.

Vezetőláncon a politikus munkatársa

A Hagyó elleni vádak alátámasztása céljából a rendőrség ismét kihallgatta két legközelebbi munkatársát, Lelovics Ottót és Horváth Évát. Lelovics Ottó második kihallgatását, őrizetbe vételét egy megalázó mozzanat előzte meg, amelyről a bírósági tárgyaláson a következőket nyilatkozta (Kecskeméti Törvényszék, 2012. október 30.): “Ezek után 2010. május 14.-én Budapesten, az V. kerületben éppen az autóm parkolójegyét szerettem volna meghosszabbítani, amikor a nyomozó hatóság emberei körbe vettek, majd bevittek ismét kihallgatásra, ahol természetesen ismételten vallomást tettem. (…) Itt szeretném megjegyezni, hogy több mint egy órát álltam a személygépkocsim mellett megbilincselve, vezetőláncon fényes nappal a belváros kellős közepén.”

Ugyanezen a napon vették őrizetbe Hagyó sajtófőnökét, Horváth Évát is. Már a letartóztatás is olyan módon történt, ami pszichikai nyomásgyakorlásnak tekinthető. Horváth Éva védője, Dr. Bárándy Péter perbeszéde (Kecskeméti Törvényszék, 2015. december 18.): “Az elsőrendű vádlott őrizetbe vétele egy jól meghatározható napon történik, akkor, amikor státusváltozás következik be az ő életében. Ez egy adott helyzet. Azonban az, hogy a hatodrendű vádlottat is ugyanezen a napon tartóztatják le, ez már azt gondolom, hogy csupán szakmai indíttatás alapján, nem volt eldönthető. Ugyanezen a 14-én tartóztatják le, és azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy két, már fölvett vallomás után, egy jól előkészített, rajtaütésszerű, és nyilvános helyen történő őrizetbe vétel történik. Nem hiszem, hogy ezt rendőrszakmai, nyomozati motivációkkal lehet magyarázni.”

Májusban összesen csupán három kihallgatás történt, mivel a büntetőeljárás fő célját, Hagyó letartóztatását már sikerült elérni azoknak, akiknek a lejárató kampány politikai előnyt jelentett. Júniusban lelassult a nyomozás, ami mögött szándékosság sejthető. Ennek oka egyrészt a lélektani nyomásgyakorlás szándéka lehetett, másrészt így ezeknek a nyomozati cselekményeknek a sajtómegjelenése szeptemberre, az önkormányzati választások elé volt időzíthető. Azon gyanúsítottak közül, akiket pszichikai nyomásgyakorlásnak vetettek alá, összesen csak három embert hallgattak ki: Horváth Évát, Lelovics Ottót és Mesterházy Ernőt...


ITT OLVASHATÓ

HÉTSZENTSÉG, HOGY ÉN MÁSIK ORSZÁGBAN ÉLEK, MINT AZ ORBÁN VIKTOR NÉVRE HALLGATÓ TUDATHASADÁS

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- DÜHÖNGŐ, ORDÍTOK BLOG
Szerző: Swan Edgar
2016.10.14.


Péntek van, szürke borongó és szottyadás. De lehetséges, hogy csak az ország egyik felében, mert az hétszentség, hogy én például másik országban élek, mint az Orbán Viktor névre hallgató tudathasadás és az ő sereglete.

Én például tegnap azt láttam a tévében, hogy ott feszengett a kis pasas a mikrofon előtt a frissen ronda MTK stadionban és igyekezett szóhoz jutni, a közönség pedig harsányan fütyült és fújolt. Deutsch Tamás digitálisan nagyonbiztos kínosan vigyorgott és próbált úgy tenni, mintha semmi, pedig meg de. A lakájmédia mindebből annyit akart felfogni, hogy a dakota közmondások szülőanyja megint kipréselt magából valami baromságot a tóról és a békáról. Mármint ha van tó, lesz béka is. Lehet, hogy a stadion nem csak ronda, de be is ázik? Mindegy.

A tegnapi kifütyülés után – azért érdekelne, hogy nyugtatta meg a kis pasast a szolgahad és hogy győzték meg róla, hogy a feltétlen rajongás hangjait hallotta – ma becsámpázott a Kossuth rádióba, hogy elmesélje, mennyire fasza gyerek is ő.

Ez azért elég gáz. Az egyik példaképe – Putyin – például félmeztelenül lovagol, medvét öl, gyereket ment, tigrist simogat. A másik bálvány – Erdogan – újságírókat börtönöz be, sőt, mindenkit bebörtönöz, aki nem tetszik neki. Szegény Orbánnak meg marad a Kossuth rádió, hogy ott hirdesse a saját nagyszerűségét.

Vadhajnalban – fél nyolckor – el is kezdett szónokolni. Kezdésnek előadta a jóságos cáratyuskát, akinek nyitva az ajtaja mindenki előtt, aki csak be akar menni hozzá csacsogni. Azt nem mondta, de évek óta tudjuk: csak ellentmondani nem szabad neki, vitatkozni, olyat mondani, ami nem egyezik az ő világképével és kérdezni nem lehet. Mert felidegesíti magát és ki tudja, mi lesz a vége. De amúgy mehet mindenki. Akit nem pofoz le időnek előtte Havasi Balázs titkárnő, a TEK, Kövér László portás, vagy más kirendelt ápoló.

Második lépésben Orbán ismét előadta, hogy marhára megnyerte a népszavazást, mert mindenki vele ért egyet. A 3,3 millió ember különben is több, mint ahány füle Gyurcsánynak valaha is lesz, de meg egyébként is ő győzött volna akkor is, ha Kósa Lalán kívül senki nem megy el szavazni, mert Lala úgy szavaz, ahogy mondják neki. És akkor egyből 100 százalékos többség is lenne, de így csak 98 százalékos.

Egyszóval nem használnak a gyógyszerek. Igaz, hogy személyiségzavar ellen franc se tudja, van-e hatásos patikaszer. A valóság ellen viszont semmit nem kell szednie, mert egyszerűen nem vesz róla tudomást és kész.

Azt is elmesélte a kivénhedt focista, hogy Magyarországon olyan magasan van a demokrácia mércéje, hogy ő például el sem lát odáig. Az a baj, hogy mi sem. Csak más okból.

Arról is csacsogott, hogy nagyon szép szöveg született az alaptákolmány aktuális átfarigcsálása örömére. Te jószagú élet! Remélem, nem L. Simont kérték fel, hogy foglalja versbe a dolgot, mert akkor az még nagyobb gáz lesz, mint ami már most is. Pedig.

Nem telt el 15 perc a szónoklat megkezdése óta és az Orbán nevű máris az új egységről papol. Nem tudom, ki hogy van ezzel, de nekem a szőr feláll a hátamon ettől a baromságtól. Lelki szemeim előtt egy ütemre lépő, fényes csizmába bújtatott lábak és egyszerre a magasba lendülő karok jelennek meg.

Változatlanul ott tart az agyával, hogy Magyarország védi egész Európát, sőt, a világegyetemet is a rárohanó hordáktól, de Európa most is magára hagyta a hősies magyarokat (a magyarok alatt kizárólag a 3,3 millió szavazó értendő), de Orbán megvédi az Uniót akkor is, ha beledöglik. Az Unió...


ITT OLVASHATÓ

VÁDAT EMELEK AZ ISKOLARENDSZER ELLEN

IFL, AZ ŐSZINTE GAZDASÁG BLOG
Szerző: Szarvas Norbert
2016.10.14.


Nem mondok semmit!
Nézd meg minden áldott nap!
Nézd meg és oszd meg.

Oszd meg és nézd meg addig, amíg mindenki megérti az üzenetet!

Mert nincs más lehetőség: Vádat emelek az iskolarendszer ellen!ITT NÉZHETŐ MEG

LÁNYOK, LÁNYOK, SZÉP LEÁNYOK

TÖRÖK MONIKA BLOGJA
Szerző: Török Monika
2016.10.11.


Nem nagy titok, aki ismer, tudja, hogy szekérderéknyi lányom van. Szám szerint három. Fiam is van, de ő már megszokta a helyzetet - nem is volt más választása szegénykémnek, egyszem férfiember, szívem csücske, akárcsak a többi.

Na de hogy a lányok.

Az tiszta sor, akárcsak az állatvilágban, hogy az ivarérettséget elérvén bizony nagyon-nagyon kerülgetni kell egymást. Amennyire csüngtünk anyucin, pont olyan intenzitással leszünk vele kritikusak, ellenségesek, agresszívek is olykor - aztán majd az egész megszelidül, csak idegrendszer kell hozzá meg idő. 

Ha az embernek három lánya van, az a fajlagos intimbetét-felhasználáson túl még egy csomó problémát is felvet.
Mert kinek van joga előbb használni a fürdőszobát. Kié a melltartó, a nejlonharisnya, a szempillaspirál. Ki mosogat, ki tereget, ki vigye ki a szemetet. Az egyik hippi, a másik konzervatív, a harmadik meg street dancer. Az egyik szeret beszélni, kurva sokat, a másik nem. Ki hagyta már megint bedugva a töltőt és hol a cigim.

Eddig még semmi újat nem mondtam a harcedzetteknek, maximum a fiamat lehet sajnálni, akit egyszerre négy menstruáló nő küld el boltba hisztériázva.

Hanem aztán jönnek a párkapcsolatok. Annak minden velejárójával. Félted a lányod, büszke is vagy rá, mert már olyan szép, nagy és okos. Különböző szimpatikus vagy meghökkentő fiatalemberekkel ismerkedsz össze. Mire végre megjegyzed a nevüket, már rég a trashben vannak. Ki mikor kit hozhat haza. Sunnyogások reggelente a fürdőszobában. Zavart nevetgélések a konyhában, idétlenkedés, egymás kerülgetése a nappaliban. Mire megtanulod, melyik mit szeret igazán ebédre, már a trashben... 

Nem könnyű, na...

ITT OLVASHATÓ

A NÉPSZABADSÁGRÓL

JÓREGGELT EURÓP BLOG
Szerző: Benedikty Béla
2016.10.13.


Nem szívesen teszem, de úgy illik e blog szorgalmas olvasóinak megfelelni, hogy mondok valamit erről a Népszabadság-ügyről...

...Egy ilyen mértékig aljas "politikai" manőver következménye a világon mindenhol az, hogy az ország összes újságírója akcióba lép, és a földbe döngöli a politikusokat. Nem véletlen, hogy az atlanti térségben ilyesmi nem fordulhat elő.

Magyarországon nemhogy az összes újságíró nem tett semmit (némi dödögést leszámítva), de az úgynevezett szakmai szervezet is a kormánynak adott igazat, a szervezet élén egy szocialista tévés seggnyalóval, aki akkor bizonyosan nem lehetett volna a MÚOSZ elnöke, és a Népszabadság rengeteg újságírója is elkullogott, ahogy rendes birkanyájtól el is várja az ember.

Még mindig nem értik, hogy a törvénytisztelet és az állampolgári viselkedésformák nem érvényesek egy olyan országban, ahol köztörvényes bűnözők bitorolják az állami adminisztráció fórumait, és azok segítségével követik el naponta többször a maguk köztörvényes bűneit.

Talán mondtam már, amikor először távolítottak el a Rádióból, az összes beszari alak messziről nézte a történéseket, csak egy kollégába szorult annyi lelkiismeret-furdalás, hogy odajött hozzám, és azt mondta, ne haragudjak de neki két gyereket kell eltartania. Mondtam, nekem hármat és a mamájukat, de persze nem haragszom. Pedig dehogynem. Mindenkire haragszom, aki indokolhatatlan félelmében rakja tele a nadrágját. Aki még akkor is fél, amikor az ellenfelének kellene.

ITT OLVASHATÓ

MAGYARORSZÁG, AHOL EGY ORBÁN VIKTOR ÁLTAL ALÁÍRT PAPÍR A LEVÁGOTT LÓFEJ

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: JÁMBORANDRÁS
2016.10.14.


Amikor alig egy hete a TASZ kiperelte azt a papírt, amely a norvég civilek elleni sikertelen támadássorozatot elindító utasítást tartalmazta, sokakkal ellentétben nekem az jutott eszembe: ezt úgy hívják, üzenet.

Régóta lehetett érezni, hogy még nagyobb turbóba kapcsol az ellenségnek nyilvánított szervezetek, emberek, újságok, a nem Fidesz-Magyarország elleni támadássorozat. Egyes hangok arról pusmogtak, a népszavazás lesz a nyitánya ennek.

A Népszabadság történetét most egy egész ország ismeri, és lényegében nincs olyan nem fideszes magyar szerkesztőség (beleértve a miénket is) aki ne attól rettegne, hogy ő is ott lesz a következő, vagy az azutáni körben. A Népszabadság kivégzése nem csupán egy lap kivégzése volt.

G. Fodor Gábor, Orbán tanácsadója tegnap pontosan azt mondta, amit Németh Szilárd is. A Népszabadság megszüntetése egy szimbólum.

Aztán péntek este kiderült, a NAV egységei rajtaütésszerű házkutatást tartottak az Energiaklubnál. Egy norvég alapos pályázat ügyében (melynek borzasztó nemzetellenes célja az volt, hogy településeknek segítettek klímavédelmi stratégiát írni) vonultak ki a Tállai államtitkár irányítása alatt lévő adóhatóság emberei.

Remake. Hiába derült már ki, hogy semmi gond nincs a Norvég Alap által támogatott szervezetekkel, hiába ellenőrizte már az Energiaklubot maga a norvég lebonyolító könyvvizsgáló cég. Ütnek.

Pár hete Német Szilárd nyilatkozta le, hogy meg kell vizsgálni a “Soros érdekeltségű” civileket a Nemzetbiztonsági Bizottságnak. A most csütörtöki kormányinfón Lázár János beszélt arról, hogy ő is be fog számolni erről azon a Nemzetbiztonsági Bizottsági ülésen, ahol ez lesz a téma.

Értjük ugye?

Ha valakikre rászállnak a titkosszolgálatok, az adóhatóság, mindenféle állami hivatalok, akkor ott találni fognak valamit. Akkor is, ha nincs semmi. Mert találni kell...

ITT OLVASHATÓ

LIBÁSOK ÉS LOPÓSOK

PUPU BLOGJA
Szerző: PuPu
2016.10.14.


Stadiont avattak a libások, megjelent az avatón maga a Vezér, minden stadionok atyja is.
Agyba-főbe dicsérte a klubot, emlegette a zsidó hagyományokat, elmondta, hogy MTK nélkül nincs magyar sport, szóval mindenki elégedett lehet, különösen a sportos nézéséről elhíresült klubelnök, aki - kinézetét tekintve - időnként bátran állhatja a versenyt akár egy hajléktalannal is.
Felemás érzések kavarognak a nép hajdani Honvéd-drukker gyermekében.
Egyrészt ezt a stadionlázat rohadt kártékonynak, a hozzá kapcsolódó intézményrendszert adóstól, TAO-stól és az összes lopóstól - mindenestől velejéig rohadtnak, korruptnak és erkölcsrombolónak, a gyerekekkel és betegekkel szemben bűnnek tartom, hiszen előlük szívják el a pénzt, és ma már azt se tudhatjuk, hogy mennyit lopnak az adódból.
Másrészt viszont ha volt stadion, melyre ráfért a felújítás, vagy csapat, melyre ráfért egy új stadion, az az MTK volt.
A kinézete a város szégyene volt, a most felavatott stadion viszont elfogadható küllemű, habár úgy viszonyul a felcsúti Kancsó arénához, mint liba a dögkeselyűhöz.

Természetesen az egész sportélet át van itatva korrupcióval, az államilag intézményesített iparszerű lopás útjából mára már az összes akadályt eltakarították.
Ha a modell valami túlságosan bonyolult lenne, a bambatekintetű adófizető polgár akár bele is törődhetne, mint ebbe az idióta migránsozásba, melynek nem ismeri sem a tényeit, sem az okait, sem az okokat kiváltó nagyhatalmi háttérmozgásokat, viszont azt el tudja képzelni, hogy erőszakot tesznek rajta, hiszen ezek mind ilyenek, Kadhafit is megtisztelték hátulról, ugye.
De az állami pénzek lenyúlása nem túl bonyolult attrakció.
Kiírják a pályázatot a nyertesre szabva, az beadja jócskán túlárazott ajánlatát, majd beadják még hárman.
Abból az egyik egyetlen feltételt sem teljesít, a másik egyet nem teljesít, például nincs neki a kiírásnak megfelelő homlokrakodója, mellyel az ellopott lóvét kellene a kamionokba pakolni, mert a kanál a három köbméteres kiíráshoz képest csak kettő egész kilencvenkilenc köbméteres belülről mérve, a harmadik pedig a nyertes pályázó vállalási árának ötszöröséért tesz ajánlatot, így aztán már csak az eredményhirdetés van hátra.
Ha valaki bele akar kotnyeleskedni a nagyívű üzleti konstrukcióba, azt felkeresi a NAV és elkezdi vizsgálni a tevékenységét, mire is az rohanvást visszavonul a pályázat száz kilométeres körzetéből, és elnézést kér, hogy élve született.
A nyertes alvállalkozókat alkalmaz, akik a munkát - nagy nyomorukból kifolyólag - egy zacsi szotyoláért is elvégzik, majd a túlárazott vállalási ár kifizetéskor a zacsiból kiszednek három szem szotyit, a többit visszaadják, immáron felesleges bürokrácia nélkül a fővállalkozónak, aki kiszed belőle tíz szemet, a többit meg visszaadja Voldemort Nagyúrnak, aki tudja, kinek kell azt átadni.
Ha nem adja át a megfelelő hányadot és elkezd saját zsebre dolgozni, akkor felfüggesztik képviselői mentelmi jogát...


ITT OLVASHATÓ

FERENC PÁPA: KÉPMUTATÓK AZOK A KERESZTÉNYEK, AKIK NEM SEGÍTENEK A MENEKÜLTEKEN

INDEX.HU
Szerző: K.Á.
2016.10.13.

 
Ferenc pápa ismét erős szavakkal állt ki a menekültek megsegítésének keresztényi kötelessége mellett, és álszentnek, képmutatónak nevezte azokat, akik, bár kereszténynek mondják magukat és meg akarják védeni a keresztény Nyugatot, nem viselkednek keresztény módon.

A pápa egy ökumenikus jellegű eseményen beszélt a menekültkérdésről, valamint a hamis, csak szavakban kifejezett és a valódi kereszténység közötti különbségről. Németországból ezer zarándok érkezett Rómába a reformáció ünnepe, október 31. előtt, és bár az eseményről egyébként beszámoló MTI az erősebb menekültügyi mondatokat kifelejtette a tudósításából, ezekből
nem volt hiány: a katolikus egyházfő elég élesen fogalmazott a vallásháborút vizionáló, a Nyugatot mindenáron megvédeni akaró, de a rászorulókon nem segítő „képmutatókról”.

„Jézus a képmutatás bűnét ítélte el legerősebben – ez pedig nem más, mint amikor valaki kereszténynek mondja magát, de nem él Krisztus tanítása szerint” – mondta a pápa, aki azt hangsúlyozta, hogy senki nem lehet keresztény anélkül, hogy keresztényként élne.

Képmutatás kereszténynek mondani magad és közben elüldözni egy menekültet vagy valakit, aki segítséget keres, aki éhes vagy szomjas, eltaszítani valakit, akinek a segítségemre van szüksége...
 

MINDEN RENDBEN, DE A BETEG MEGHALT

CSEPELIEK BLOGJA
Szerző: csú / Népszava
2016.10.14.


A kórházi fertőzések töredéke kerül be a statisztikákba, de egy év alatt még a hivatalos jelentés szerint is kétszeresére nőtt a kórokozók miatti halálesetek száma, bár a kormány ezt titkolni próbálja. Az intézmények mind kevesebb pénzt tudnak fertőtlenítőszerekre, steril eszközökre fordítani.
Korábban ismeretlen fertőzési mechanizmus okozta három beteg halálát májusban a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben – ezt Szentes Tamás országos tisztifőorvos jelentette be a kórházban tartott sajtótájékoztatón. Elmondása szerint még nem tudják pontosan, hogy a vizes környezetben szaporodó baktérium hogyan okozott véráram-fertőzést, de azt bátran kijelentette, hogy a történteknek nincs felelőse és az intézetben minden a legnagyobb rendben van. Dánielisz Ágnes, a vizsgálatot vezető főorvos kicsit pontosítva a tisztifőorvos szavait elmondta, a gyógyszerek infúzióval történő hígítása során történhetett olyan lépés, ami a fertőzéshez vezethetett.

Az esetet azért is kísérheti kiemelt figyelem, mert a héten jelent meg az Országos Epidemiológiai Központ jelentése a 2015-ben rögzített kórházi fertőzésekről és ez alapján az MTI győzelmi jelentést tett közzé, mondván, hogy három nagy fertőzéstípus esetében öt százalékkal javult a helyzet. Az idei májusi tragikus fertőzések ugyan majd csak a következő statisztikában jelennek meg, de azt azért jelzik, hogy érdemes fenntartásokkal fogadni az optimista helyzetértékelést. A Népszava megkeresésére több szakmai szervezet is megkérdőjelezte, hogy kevesebb lett a kórházi fertőzések száma, de elmondásuk szerint saját szakértőik még készítik az adatsorok és az alkalmazott módszertan elemzését, és csak ennek a megalapozott álláspontnak az ismeretében akarnak részletes cáfolatokkal a közvélemény elé állni.

A hivatalos beszámoló szerint folyamatosan javul a jelentési fegyelem Magyarországon, ezért „egyre átfogóbb és a helyzetet megfelelően visszatükröző képet lehet alkotniaz egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekről”- ismertette a jelentést szerdán a távirati iroda. A kincstári állásponttal szemben az általunk megkérdezett szakemberek azonban úgy látják, szó sincs jelentési fegyelemről, a valóságban a kórházak csak akkor jelentenek, amikor azt nem lehet elkerülni, mert például kénytelenek voltak segítséget kérni az intézmény higiénikusától. Falus Ferenc korábbi országos tisztifőorvos úgy látja, ami az éves adatsorokban megjelenik, az csak a jégyhegy csúcsa, a valóságban a közreadott eseteknél nagyságrendekkel több fertőzés történik az intézményekben...


ITT OLVASHATÓ

OFOE KÖNYVEK

OFOE BLOG
Szerző: OFOE
2016.10.11.


Az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületének megalakulása óta egyik kiemelt célja a hátrányokkal küzdő gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó pedagógusok segítése. Az OFOE könyvek című sorozatunkat is e cél érdekében indítottuk el.

Az eddig megjelent kötetek: Leiner Károly Az én gyerekeim és Szabó Anna Míg roppan egy utolsót című műve.
Linkek

ITT OLVASHATÓ

ÍGY LETT BELŐLEM HATÁRÁTKELŐ

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Susanne
2016.10.14.


Bő egy hónappal ezelőtt olvashattátok Susanne írását arról, miként vágott neki 58 évesen Angliának, hogy szezonális munkát végezve próbáljon meg boldogulni. Akkor elég sok kérdés felmerült, amire most válaszolt, én pedig úgy gondoltam, hogy érdemes önálló posztként megjelentetni, még akkor is, ha nem klasszikus értelemben vett határátkelős poszt, sokkal inkább azt az utat mutatja meg, amíg valaki eljut addig, hogy elindul. A képeket is tőle kaptam, Cipruson készültek, hogy miért, az a poszt végén kiderül.

„Olvastam a sok hozzászólást és köszönöm mindenkinek, aki reagált. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen sokan lesznek. Hálás vagyok minden bátorító szóért, mert rám fér és sokat is segít. Bizony nem könnyű így, ennyi idősen a helyzetem.

Az egyik hozzászólásban hangsúlyozták, hogy szakmát kell tanulni, jó szakmát. Ezzel egyetértek és azzal is, hogy manapság az érettségi annyit ér, mint régen a 8 általános, vagyis csak alap.

A közgázban három szakmát kaptunk az érettségivel, milyen kár, hogy ez engem nem érdekelt és eszem ágában sem volt ezek egyikében elhelyezkedni. A MAFILM-nél 2 évig tanultuk a szakmát, a filmgyárnak volt saját képzése, gyakornoki rendszerben. Utána vendéglátóztam, az is egy szakma.

Aztán megtanultam egy újabbat, ez a kommunikáció, amikor bárhol, bárkit, bármikor meg tudok szólítani és aztán jött a kereskedelem és a közvetlen értékesítés.

Dolgoztam bankban, telesales, telemarketinges munkakörben. Ez is egy szakma. Ma már külön oktatják a call center, ügyfélszolgálatos szakmát is. Ez utóbbiakról nincs papírom, csak profi módon tudom csinálni.

Azt szoktam mondani, hogy én abból élek, hogy beszélek. Stílus, szókincs  adott, egy kis humorérzék is, némi öniróniával megspékelve, ami soha nem árthat az életben. Ezzel jól is lehet keresni.

De eljön az a pillanat, amikor nem tud az ember még csak rá se nézni a telefonra. Különben a fejemen egy headsettel, meg a szemüveggel pont úgy néztem ki, mint egy felszerszámozott ló és néha úgy is éreztem magam. :))... "

ITT OLVASHATÓ

A NÉPSZAVA BOJKOTTÁLJA LÁZÁRT

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: AmerikaiNépszava
2016.10.13.


Hat évvel azután, hogy Orbán megdöntötte az alkotmányos rendet, lerakta fasiszta diktatúrája alapjait, és már ott tart, hogy megszüntette a Népszabadságot, eljutott a magyar közvélemény arra a szintre, hogy a szociáldemokrácia törénelmi lapja, az ugyancsak veszélyben levő Népszava, bojkottálja a diktatúra egyik fő felelősének heti hazugságáradatát.
A Népszava bejelentette, hogy bojkottálja a vagynosodásával elszámolni képtelen, a titkjárnőjét közpénzből luxusszállodákba utaztató Lázár (Lézerblokkoló) János heti stand up comedy szórakoztatóműsorát, amely észrevétlenül a magyar sajtó egyetlen forrása lett. A legtöbb sajtóorgánum megfeledkezett a valóság feltárásával, és a heti Lázár-show adja a közleményei 80 százalékának alapját. 

Lázár a bizalmaskodó stílusával még a Népszavát is megtévesztette, amely azt írja a bojkott bejelentésekor, hogy "Lázár János ugyan minisztertársainál jóval őszintébben válaszol az újságíróknak", ami a valóság sajátos értelmezése. Lázár soha semmiben nem volt őszinte. Egy önmutogató népszerűséghajhász és nárcisztikus senki előadását tévesztik össze egy felelős köztisztviselő tájékoztatási követelményeivel.

De a Népszava eljutott oda, hogy megelégelte Lázár bohóckodását, amikor Rogán arcátlan és átvilágíthatatlan helikopterezése kapcsán saját tériszonyáról ripacskodott, anélkül, hogy Orbán miniszterének luxushelikopterezéséről számot adott volna. Annak ellenére, hogy emiatt végezték ki a Népszabadságot, amely beszámolt az ügyről. A felháborodás jogos, a bojkott üdvözlendő, még ha megkésett is...

ITT OLVASHATÓ

MAGUKRA HAGYOTT INTERNETEZŐ GYEREKEK

SZÍNEK ÉS FOLTOK BLOG
Szerző: Göbölyös N. László
2016.10.14.


Az Egyesült Államokban minden második szülő nem tudja, hogy mit csinál gyermeke az interneten. A Microsoft által finanszírozott National Cyber Security Alliance felmérése mutatta ezt ki. Nyolcszáz 13 és 17 év közötti fiatallal foglalkoztak és ugyanennyi szülővel
 
A szülőknek több mint a fele beismeri, hogy keveset tud gyermekei virtuális tevékenységéről. És a serdőlők 60%-a vallja be, hogy szülei tudta nélkül van on-line accountja. De ami még meglepőbb, a szülők egyharmada el sem tudja képzelni, hogy ilyen helyzet előadódhat.
 
Nem hangzanak egybe azok a szabályok sem, amelyekről a szülők azt állítják: betartásukat megkövetelik a gyerekektől, azokkal, amelyeknek a gyerekek szerint alá vannak vetve. A szülők fele állítja, hogy azt kérte gyerekeitől, hogy osszák meg velük accountjuk jelszavát. A serdülőknek azonban csak 16%-a erősíti meg ezt.  A szülők kétharmada állítja, hogy kérte gyermekétől az on-line-on szerzett negatív tapasztalatok megbeszélését, de a tiniknek csak egyharmada ismerte be, hogy kapott ilyen felkérést.
 
A londoni School of Economics felmérése azt mutatja, hogy a serdülők egyre inkább jelen vannak a hálón és egyre több veszély les rájuk. Ilyen veszély a pornográfia és a gyűlöletkeltés...
 

MENNYI AZ ANNYI? 15MILLIÁRDOT ÉGETETT EL A KORMÁNY A MIGRÁNSELLENES KAMPÁNNYAL

TÉNYTÁR BLOG
Szerző: Ténytár
2016.10.14.


A kvótakampányt a magyar politika legnagyobb és legköltségesebb mozgósításaként tarthatjuk számon: kormány által nyilvánosságra hozott összeg szerint bruttó 8,604 milliárd forintba került, ám mindent egybevetve ez az összeg inkább a 15 milliárdhoz közelít – ez pedig a kétszerese annak, mint amennyit az összes párt költött a 2014-es országgyűlési kampányra, vagy amennyit a britek összesen költöttek a Brexit-kampányban.

Mennyi az annyi? Jóval több...

A kvótakampányt a magyar politika legnagyobb és legköltségesebb mozgósításaként tarthatjuk számon: a kormány által nyilvánosságra hozott összeg szerint bruttó 8,604 milliárd forintba került, ám ehhez még hozzájön körülbelül 4,5 milliárd forint, ami a népszavazás technikai lebonyolításának költsége. Bár a kormány szerint ez az összeg „messze eltörpül azokhoz a költségekhez képest, amelyeket akkor kellene kifizetnie az országnak, ha Brüsszel életbe lépteti a betelepítési programot”.

Az index.hu azonban utánajárt a dolgoknak, ugyanis a kormány már jóval azelőtt megkezdte a kampányt, mint ahogy azt lehetett volna – ezek a költségek azonban kifelejtődtek a kormány által kalkulált összegből. Bár a kormány szerint ezek nem is számolandók a költségbe, hiszen a „migrációval összefüggő kommunikációs feladatok” ellátására fizették ki.

Habár februárban lett kitűzve hivatalosan a népszavazás októberi időpontja, a „tájékoztatás” – vagyis a kampány már jóval korábban, tavaly júniusban megkezdődött...

ITT OLVASHATÓ

AZ INGATLANBÉRLET MIATT KERÜLT JELZÁLOG A NÉPSZABADSÁG MÁRKAVÉDJEGYEIRE

ÁTLÁTSZÓ BLOG
Szerző: Rádi Antónia
2016.10.13.


Tíz éves bérleti szerződést kötöttek a Mediaworks cégei a Corvin-pláza ingatlantulajdonosával, amire 2 millió euró értékű bankgaranciát vállalt a nemrég Fidesz-közelbe privatizált MKB Bank. Felmondás esetére három éves bérleti díj volt a kötbér, plusz még némi baksis – ilyen feltételek mellett nem nehéz veszteségesen működtetni újságot.

Előzmények
Oligarcha-alkuk, zsarolások és gyáva arrogancia – ezért zárták be a Népszabit
“Kiküldtek a hídra és ránk robbantották a két oldalát” – így tüntettek a Népszabadságért
Publikációs felületet és közösségi adománygyűjtő kampányt ajánlunk a Népszabadság szerkesztőségének
“Nagy mesterterv volt” – így nyírták ki a Népszabadságot
A pályámon még nem ütköztem ilyen akadályba – Máriás Leonárd újságíró
A pártalapítvány esete a kiürített kiadóval: a Népszabadság nehéz napjai
Pecina-Vitézy biznisz? Mediaworks-jelzálog a Helyi Téma védjegyein
Máris cenzúráz a Mediaworks? Pedig még ott sincs Mészáros
Megy a bruszt a Népszabi kiadójáért, de még nem ütötték nyélbe az üzletet
Mészáros Lőrinc hatalmas médiabirodalomra tenyerelhet
Akár bruttó 20 euró, esetenként még több az üzemeltetési költséggel kalkulált bérleti díj havonta négyzetméterenként a Corvin-cétány irodaházaiban az ingatlanos oldalak közlése szerint.

Még a korábbi tulajdonos Ringier költöztette ide, a Futó Péter nagyvállalkozó nevével fémjelzett Futureal-csoport fejlesztette luxus-irodákba kiadványait, köztük a most, immár a Mediaworks által bedöntött Népszabadságot, s már akkor felmerült, mi értelme volt az ügyletnek.

A Futureal honlapján „Mediaworks Towernek” nevezett irodaház „speciálisan a bérlő igényeinek megfelelően került kialakításra”.

A Népszabadságnak ugyanis volt saját tulajdonú székháza, szerkesztőségi források szerint évente annyi üzemeltetési költséggel, mint amennyi egyhavi kiadás a Corvin-negyedben...

ITT OLVASHATÓ

A MAGYAR DEMOKRÁCIA HALÁLOS VESZÉLYBEN VAN - GUARDIAN

KLUBRÁDIÓ 92,9MHz
Szerző: Szelestey Lajos
2016.10.14.


A Guardian kommentárja szerint Magyarország dermesztő baja beárnyékolhatja Európa jövőjét, de az unió még a nyomuló populizmus ellen sem képes elég támogatást összegyűjteni.

 A
lap véleménycikkírója szerint a magyar demokrácia halálos veszélyben van, és hogy túléli-e, az határozza meg a továbbiakat a földrészen. Hogy a Népszabadságot valóban gazdasági okok miatt zárták volna be, nos, az széles körben cinizmust váltott ki. Az újság ugyanis neki mert menni a hatalomnak, legyen szó politikáról, korrupcióról, vagy éppen arról, hogy a kormány nekitámadt a demokráciának.

Magyarország a tekintélyelvű jobboldali populizmus akut példája. Orbán Viktor felismerte, 2008-ban mekkorát fordult a világ. Számára az a fő tanulság, hogy a liberális demokratikus államok világméretekben nem maradhatnak versenyképesek. George Szirtes, a magyar származású angol költő azt mondja, veszélyben van a magyar demokrácia, a putyini állapotok felé halad. A 2010 utáni reformok első áldozata a Klubrádió volt. Az ország gusztustalan szerepet töltött be a menekültválságban.

És mit lépett minderre az EU? Az ország Brüsszel anyagi támogatásától függ, ám az unió egyre nehezebbé tette a szankciókat lehetőségét tartalmazó 7-es paragrafus alkalmazását, majd tavaly az EP elvetette, hogy bevessék azt, sőt, hogy egyáltalán beindítsák a megfigyelési mechanizmust. A magyarok helyzete igen zavaróan, sőt rémisztően emlékeztet Európa múltjára. Az új nemzedéket egyre jobban vonzza a jobboldali szélsőség. És nincs baloldal, amely ellensúlyozni tudná a veszélyt – ez vonatkozik az egész kontinensre. A történelem elárulja, mindez hová vezethet. Magyarország talán a legszélsőségesebb, legtöményebb példa arra, mi vár Európára. Figyelmeztetés, hogy ügyelni kell rá.


ITT OLVASHATÓ

MOND, LÖLÖ, JÓL ALSZOL TE ÉJSZAKÉNKÉNT?

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Molnár Bálint
2016.10.13.


Amíg a nálam okosabbak eldöntik, hogy akkor végérvényesen kimúlt-e a sajtószabadság Magyarországon, vagy az is éppen elég, hogy a közvélemény tájékozódáshoz való joga sérült (nem bagatellizálva a Népszabadság szerkesztőségének jövőjére vonatkozó aggodalmakat), beszéljünk egy kicsit Lölö barátomról, akit az utóbbi időben méltatlanul elhanyagoltam. Rogán Antonio mellett ő a másik kedvencem.


Tudjátok, ő hírneves mangalicaszerelő és futballcsapat-tulajdonos, aki úgy vásárolgatja a szállodákat, mint más a reggeli joghurt mellé a kiflit. Igaz, hogy az imént rongyosra csapkodtam a térdem kalácsát, midőn azt olvastam, hogy élő ember Nobel-békedíjra jelölné Orbán Vikort, Mészáros Lölövics sikertörténete olyan szinten túlmegy minden határon, hogy Orbán Ráhel saját lába adja a másikat. Ezért hagyjuk Orbánt a fenébe. Nem mintha ez a téma nem róla szólna.

Mivel a mai szent napon két emblematikus hír is foglalkozott a három értelmes mondatot egymás után rakni nem tudó polgármesterrel, aki egyben pék, víz-, gáz- és mangalicaszerelő, földet művelő zseni, építőipari szaktekintély és turisztikai őstehetség, ne hagyjuk, hogy sehova nem vezető eseményecskék eltereljék a figyelmünket a mindennapi kurvaanyázás fontosságáról. Úgy értem, a kormányzati korrupcióról, amivel a 888-tól a Magyar Időkig senki nem foglalkozik a sajtószabadság jegyében.
  • Félmilliárdért isszák Mészáros Lőrinc vizét a MÁV-nál – írja az mfor.hu. Ugyanis 2016. augusztus 9-én összesen 486,6 millió forint értékű keretszerződést kötött a MÁV Zrt. a felcsúti polgármester 2015-ben indított vizes cégével, a Vivienvíz Kft-vel. A lap kiszámolta, hogy ez valamivel több mint 6 millió palack 1,5 literes árványvizet jelent. Ráadásul Lölönek nem ez az első szakítása, ahhoz képest, hogy a cége csak tavaly óta létezik. A Magyar Közút is az ő vizét issza kétpofára, igaz, hogy az állami vállalat csak egy ócska 45 milliós szerződést kötöttek Felcsút elöljárójával.
  • A szállodaipart jól ismerő forrásaira hivatkozva a Magyar Nemzet írta meg, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó hotelek (pl. a balatonalmádi Ramada Hotel and Resort) fejlesztése miatt született egy banki döntés. Ennek értelmében a vendéglátás területén 44 milliárdos kamatmentes hitelt (=közpénz) lehet igényelni a kizárólagos állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bankon keresztül. Állítólag ennek csak egy részét fordítják Lölöre, mert nemcsak a szállodaipar területén működő vállalkozások érdeklődnek a zseton iránt, hanem. A kreatív közpénzlopás szellemében azt is kitalálták az okosok, hogyan fogja törleszteni Mészáros a kamatmentes hitelt. Beszartam, annyira vicces: több minisztérium is a hoteljeibe szervezi konferenciáit, továbbképzéseit. Novemberben például a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium több száz dolgozóját képzik majd tovább a Ramada Hotelben.
Szóval egyik zsebükből a másikba csorgatják a közpénzt, és ha belegondolok, hogy Orbán Sajátláb Ráhel is érdekelt a turizmusban (akkor is, ha pont nem kötötték az orrunkra, pontosan hogyan, hol, mikor), méginkább súlyos a helyzet. Szakmai körökben tudni vélik, hogy egerszalóki Saliris Hotel valószínűleg a királykisasszonyé lesz, vagy Lölöé. A mi szempontunkból nagyjából tökmindegy is. Főleg, hogy Tiborcz másik saját láb is áron alul vásárolgat kastélyokat.
 
Bazmeg, ilyen nincs is. Ez a nemstróman (nem is volt, nem is lesz) egyszer nem tud félreállni úgy, hogy egy istentelenül nagy közbeszerzés, kamatmentes hitel, állami megbízás ne csókolná homlokon. Ez bármihez hozzányúl, arannyá válik a keze alatt. Nincs olyan dolog lassan, amihez ez a bőröndökkel aládúcolt szemű, butafejű mesterember ne értene. Ameddig az egész ország nem az ő földjein húzza az igát, nem az ő vizét issza, nem az ő kenyerét eszi, nem az ő szállodáiban cseléd, addig nincs megállás...

ITT OLVASHATÓ

HÁZIORVOSOK VÉGVESZÉLYBEN - AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER ALAPPILLÉRE, INOG

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: DIÓSZEGIHORVÁTHNÓRA
2016.10.13.


Az egészségügy egyik alappillére a háziorvosi rendszer – csakhogy nagyon úgy tűnik, romokban van. És ha hinni lehet a számoknak, nem is nagyon lehet már renoválni. Mire számíthatunk ma, ha háziorvoshoz megyünk?

Sok jóra bizonyosan nem. A magyar egészségügyi ellátórendszer ugyanis több sebből is vérzik, ezek közül is az egyik legrosszabb helyzetben bizonyosan a háziorvosok vannak. Illetve nincsenek: hiányszakma ma Magyarországon a háziorvosi, és úgy tűnik, sehogy sem sikerül ezt a problémát megoldani.
Pedig a napokban maga Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyi államtitkár is jelezte egy beszélgetésen: a háziorvosi rendszer megújítása nélkül nem lehet az ellátás más területein sem érdemi változásban reménykedni.

Csakhogy a tények rideg dolgok: Magyarországon jelenleg körülbelül 6750 háziorvosi praxis van, közülük pedig mintegy 300 tartósan, vagyis legalább 5 éve betöltetlen (tavaly ez a szám még csak 220 volt…), de még ennél is több, összesen nagyjából félezer helyre keresnek háziorvost.

Mindeközben azt látjuk, hogy a maga a háziorvosi hivatás egyáltalán nem vonzó, s így egyre inkább kihaló szakma. Csak hogy egy példát mondjunk: 2010-ben még praktizált olyan háziorvos hazánkban, aki elmúlt 90 éves. A kirívó esetek mellett érdemes megjegyezni: a háziorvosok több mint harmada jelenleg is az 55-64 éves korosztályból kerül ki, de sokat nem hagyják abba a praktizálást azután sem, hogy elérik a nyugdíjkorhatárt, míg a fiatalok közül egyre kevesebben választják ezt a pályát. 2012 óra összesen 514-en kezdték meg a háziorvosi képzést, közülük eddig 501-en végeztek.

Az előrejelzések ehhez mérten borúsak: ha ma így állunk, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint 2025-re (azaz 9 év múlva) a mostani körülbelül 6500 háziorvosból alig 3300 maradhat, vagyis felére csökken a doktorok száma...

ITT OLVASHATÓ

BOB DYLAN KAPTA AZ IRODALMI NOBELT!

MAGYAR NARANCS ONLINE - KULTÚRA
Szerző: narancs.hu
2016.10.13.


Enyhén szólva váratlan fordulat

Idén tavasszal a jeles dalszerzőt épp 75. születésnapja alkalmából köszöntöttük fel, s akkor ezt írtuk: „Ezúton kívánunk boldog születésnapot, és egy kalap alatt abbéli reményünknek is hangot adnánk, hogy a 75 éves istenség egyszer még megírja a Krónikák című, kiváló önéletrajzának második kötetét is.” Nos, most kisebb részben alighanem e memoár miatt is 2016 irodalmi Nobel-díjasa Bob Dylan lett. Ami kisebbfajta szenzáció, hiszen alapvetően mégiscsak egy popzenészről van szó.

Aki egyúttal persze, tudjuk, költőként is értelmezhető. A díj nagyobb részben így a dalszövegeinek szól, amelyek fontosabb albumait (The Times They Are-a Changin’, Highway 61 Revisited, Blonde On Blonde, Blood On The Tracks, The Basement Tracks… nincs kevés) olyan különlegessé formálták.

Szóval ezúttal is, ahogy a születésnapján, hallgassunk napestig Dylant, emésztgessük a hírt (örüljünk neki szívből vagy háborodjunk fel rajta, hogy már az irodalom szentélye sem szent), és ne hallgassunk Dylan malibui szomszédaira, akik – a világsajtóban megjelent cikkek tanúsága szerint – a nagy művész mobilvécéjének szagára és a szerencsétlen széljárásra panaszkodtak...

ITT OLVASHATÓ

FÁNKRIPORTOT ADOTT LE A TV2, ÉS KITALÁLOD, HOGY HOL FORGATTÁK?

ÁTLÁTSZÓ - MUTYIMONDÓ BLOG
Szerző: mutyimondo
2016.10.14.


Ezekről ne maradj le!
 
Saját gondatlansága miatt nyúltak le tőle 150 ezer eurót (Átlátszó)

Megint elővettek egy norvég alapos projektet (
444)
 
Ha lenyomozhatatlan akarsz lenni, itt a magyar SIM-kártya (444)
 
Ha van 3 perced:
 
Saját gondatlansága miatt nyúltak le tőle 150 ezer eurót
Többek között egy szlovákiai, felszámolás alatt álló sportautó gyár áttelepítéséhez és beindításához adott kölcsön 150 ezer eurót Széles Gábor milliárdos vállalkozó úgy, hogy munkatársaival nem győződtek meg arról, hogy a járgányok és a berendezések mindegyike a kölcsönt kérő tulajdonában van-e, és, hogy az illető teljes mértékig eljárhat az ügyben. A pénznek gyorsan lába is kelt. (
Átlátszó)
 
Egyre nagyobb blődségeket vallanak a brókerbotrány főszereplőiTarsoly Csaba a Quaestor-cégcsoport vezetője, első bírósági meghallgatásán a magyar csodalóhoz, Overdose-hoz hasonlította magát, mint mondta, a ló is lesérült, mégis költöttek a gyógyítására, beállt mögé a MOL és az OTP. Szerinte ez csaló cégcsoportjának is járt volna. Pintér Zoltán a Buda-Cash vezére pedig azt állította, hogy ő 7 évig olyan részeg volt, hogy nem volt tisztában a tetteivel. Az orvosszakértő szerint ez azért nem feltétlen igaz. (444, HVG)
 
Újabb milliárd közpénz Mészárosnak?
A Magyar Fejlesztési Bank 44 milliárdos keretösszegű hitelprogramot indított az életképes, jól jövedelmező magyar vendéglátással foglalkozó cégek számára. Az MNO belső forrása szerint a kamatmentes hitellel Mészáros Lőrincet szeretnék helyzetbe hozni, aki az idei évet többek között szállodák felvásárlásával töltötte. Ráadásul az Orbán Ráhel-Tiborcz István páros is érdekelt a magyar turizmusban. (
MNO)
 
Ha lenyomozhatatlan akarsz lenni, itt a magyar SIM-kártyaA nemrég felfordulást okozó 200 ezer lenyomozhatatlan magyar SIM-kártya csak a töredéke annak a több milliónak, amelyeket mindössze tucatnyi ember nevére jegyeztek. Külön csoportok szerveződtek a SIM-ek értékesítése köré, a kártyákat hajléktalan emberek nevére regisztrálják, és az interneten árusítják. A távközlési cégeknek és az elhárításnak is tudnia kellett arról, milyen visszaélések zajlanak. Valami nagyon bűzlik. (444)
 
Ingatlanbérlet miatt került jelzálog a NépszabiraTízéves bérleti szerződést kötöttek a Mediaworks cégei a Corvin-pláza ingatlantulajdonosával, amire 2 millió euró értékű bankgaranciát vállalt a nemrég Fidesz-közelbe privatizált MKB Bank. Felmondás esetére három éves bérleti díj volt a kötbér, plusz még némi baksis – ilyen feltételek mellett nem nehéz veszteségesen működtetni újságot. (Átlátszó)

Ha van még két perced:
 
Házkutatást tartott a NAV az Energiaklubnál, a szervezet „Klímaválasz” nevű, norvég alapból finanszírozott projektje ügyében vizsgálódtak bejelentés nélkül. (444)
 
Már a „szokásos” összeg feléért, 150 ezer euróért lehet letelepedési kötvényt venni kínai közvetítőcégeknél. A pénz nagyrésze a közvetítőnél marad, eddig 100 milliárdról beszélünk. (MNO)
 
Még a kvótakampány pontos összegét sem tudjuk, de már itt az újabb állami propagandakampány („98% nem!”), aminek az árát nem hajlandók elárulni az illetékesek. (MNO)
 
Az elmúlt években bruttó 125,6 millióért vett szolgálati autókat az Állami Számvevőszék, több esetben luxus kisbuszokra ment a pénz. (Napi)
 
Az Európa és Kanada közötti szabadkereskedelmi egyezmény miatt akart tüntetni az EP zöldpárti képviselője, de valamiért nem engedték be Kanadába. (Átlátszó)
 
Felfüggesztették a frekvenciapályázatot, de továbbra sem folytathatja munkáját a Class FM, amelynek már nem is Simicska Lajos a tulajdonosa. (Index)
 
Nemzetközi tanácsadócég fogja átvizsgálni a 2007 és 2013 közötti EU-s pénzeket, aminek Lázár János szerint komoly tanulságai lesznek. (Index)
 
Egy MSZP-s képviselő egy kérdéssel megzavarta a szavazási „kottát” olvasgató MSZP frakcióvezető-helyettest, ő véletlen kettőt lapozott, ezért szavazta meg a frakció a tao-pénzek titkosítását. (444)

2018-ig Mészáros Lőrinc cége fogja szállítani a vizet a MÁV-nak, összesen kb. félmilliárd forint értékben költhetnek nála. (444)
 
Reklámnak álcázott riportot mutatott be a TV2: Andy Vajna csatornája Andy Vajna feleségének új fánküzletével illusztrálta, milyen sokféle fánk létezik manapság. (444)
 

KÁNYSZERVALLATÁS GYANÚJA A BKV-ÜGYBEN - 3. RÉSZ

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Dr. Kádár Éva
2016.10.13.


A BKV-ügyben végig megfigyelhető volt, hogy a meggyanúsítások után szinte azonnal kiszivárogott az információ a sajtónak. Erről az intenzív média-aktivitásról, annak egyoldalúságát, a gyanúsítottak bűnösségének állandó sugalmazását, a terheltek személyiségi jogainak megsértését nézve megállapítható, hogy egy szervezett, politikai lejárató kampány volt. A BKV-ügyről szóló cikksorozatunk szerzője egy jogász, ez a harmadik rész.

Fontos események történtek 2010. február 3-án a BKV-ügyben, ugyanis ugyanezen a napon újra kihallgatták Horváth Évát, Zelenák Tibort és új gyanúsítottként Mesterházy Ernőt, a későbbi II. rendű vádlottat is, akit ebben a hónapban háromszor is kihallgattak.

Míg a fővárosi szocialisták közül a legfőbb célpont Hagyó Miklós volt, addig a fővárost húsz éve irányító SZDSZ támadásához leginkább Mesterházy Ernőt vették célba. Mesterházy 2004-től Demszky Gábor egyik tanácsadója volt, 2006-2010 között pedig legfőbb bizalmasának tekintettek. Mesterházy feladatkörébe tartozott, hogy a Gyurcsány-kormány és a Főpolgármesteri Hivatal között a kapcsolatot tartsa, valamint az, hogy eljárjon a BKV-ügyekben kormányzati szinten. A BKV-ügyet kísérő médiakampány során az ő szerepét is démonizálták, részben ennek is köszönhető, hogy II. rendű vádlott lett. Mesterházy Ernőt bűnsegédként elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsították meg, a gyanú szerint egy kommunikációs cég vezetőjeként szándékosan segítséget nyújtott a BKV vezetőinek vagyonkezelési kötelezettségük megszegésében. Mesterházy kihallgatásának első napján a gyanúsítás ellen panasszal élt, és tagadta, hogy a gyanúsításban szereplő bűncselekményeket elkövette volna. Mindezek után őrizetbe vették...

ITT OLVASHATÓ

Kényszervallatások gyanúja a BKV-ügyben - 1. rész

Kényszervallatások gyanúja a BKV-ügyben – 2. rész