2020. március 25., szerda

NAGY ÁRAT FIZETÜNK ORBÁN VIKTOR HIBÁIÉRT!

SZEGEDI KATTINTÓS BLOG
Szerző: SZEKA
2020.03.25.Aki egy kicsit is figyelemmel kísérte az elmúlt 10 év magyarországi társadalmi és politikai történéseit, az pontosan tudja, hogy minden országos jelentőségű ügyben Orbán Viktor határozta meg az irányt és hozta meg a döntéseket. Mindezt úgy tette, hogy a törvényalkotási munkában és az operatív irányításban többségében meg sem kérdezte a Fidesztől független szakmai és társadalmi szervezeteket és érdekelt feleket. Állandó vendégszerzőnk, Adófizető írása következik.

Azt is tudjuk, hogy senki nem tökéletes, mindenki követhet el hibákat. Az elmúlt 10 évben azonban a Fidesz háza táján egyszer sem találkoztunk olyan értékeléssel, hogy hiba történt, valamit nem sikerült elsőre, jól megoldani. Pedig tudjuk, hogy ilyenre bőven volt példa.

Évek óta halljuk, az adónkból fizetett Fidesz/Kormány propagandából, hogy „Magyarország jobban teljesít”. Ezzel szemben: Magyarország továbbra is rosszul teljesít. 


https://szeka.blog.hu/2020/02/15/magyarorszag_nagyon_rosszul_teljesit

A Euro árfolyam 2020. március 19-én elérte a 360 forintot, március 23-án 352 forint volt. Az Euró árfolyama 2010. januárban 270 Ft volt tehát a forint a Fidesz 10 éve alatt 30 %-ot vesztett az értékéből. Azt is tudjuk, hogy a Fidesz vezérkar egyetlen tagja sem dolgozott a versenyszférában, tehát nem ismerik a piaci alapú szervezetirányítási gyakorlatot...


A VISSZASZÁMLÁLÁS KEZDETE

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: UNGVÁRY RUDOLF
2020.03.25.


Az ország mai urai a felhatalmazási törvénnyel csak folytatják, amit 1998 óta tesznek. Egyre tökéletesítik a demokrácia paravánja mögött az egykori, immár „klasszikus” fasizmus-nemzetiszocializmus modernizált rendszerét

Az új változat az egykori politikai mutációja. A biológiai mutációk hordozói megváltozott genetikai szerkezettel rendelkeznek. Az orbáni politikai mutáció aktoraiban ez abban nyilvánul meg, hogy nem is képesek magukat azonosítani a klasszikus változattal. Az eredetihez képest ugyanis teljesen megváltozott a szellemi „örökítő anyaguk”, esetükben a magukról alkotott tudatuk, miközben ugyanazok a céljaik, ugyanarra az életmódra törekszenek – az erő, a vezériség, az egyneműsítés érvényesítésére, az állam és a kultúra teljes megszállására és birtoklására. És kizárólag a saját javukra. Miközben meg vannak győződve, hogy „demokraták”. Tökéletes megoldás. Így lesz a nem demokráciából „demokrácia”. A hazugságból igazság. A fasizmusból meg „emberarcú”.

A mostani „Törvény a koronavírus elleni védekezésről” ugyanúgy nem tartalmazza nyíltan azt a totális felhatalmazást, ahogy Hitler 1933-as törvénye „a nép és a birodalom ínségének megszüntetéséről” se tartalmazta. Mégis, minden, ami 1933 után bekövetkezett, az akkori törvény szövegéből következett. Hiszen minden a szavakkal kezdődik. Annak a törvénynek a megszavazását még a liberális képviselők is imigyen indokolták: „Teljesen egyetértünk azokkal a nagy nemzeti célokkal, melyeket a birodalmi kancellár úr előadott […]. Megértjük, hogy a mostani kormányzat messzemenő felhatalmazásokat kér, hogy zavartalanul dolgozhasson […].”

Azt a szöveget annak idején még a hozzáértők is ugyanúgy képtelenek voltak annak olvasni, amit valóban jelentett, mint a mai magyar olvasók közül is sokan – pedig lehet, hogy demokraták, lehet hogy liberálisok.

Ennek a mai magyar törvénynek a bevezetésével „Magyarország közvetlenül az előtt áll, hogy áttérjen a diktatúrára”, ahogy ezt a Kurier című osztrák lapban Paul Lendvai megfogalmazta. Tegyük hozzá: egy történelmi gyökereiben, gondosan elfojtott, elrejtett eszmeiségének mélyén fasisztoid diktatúrára. De nemcsak a történelem végzetes tapasztalatainak ismeretében nem szavazhatja meg egy demokrata ezt a mai magyar törvényt, hanem azért is, mert a mai, az 1998–2002, majd 2010 óra egyeduralmát lényegében bebetonozó uralkodó kormányzat eddigi eredményét is ismernie kell, hiszen a saját bőrén tapasztalja, hogy politikailag páriává vált. Ennek a törvénynek a határideje már csak Orbántól, a Vezértől függ. Ő az, és senki más, aki meghatározatlan időre szüneteltethet minden politikai féket és ellensúlyt. Magát az Országgyűlést is.

A legnagyobb probléma ilyenkor az, hogy a rendszernek kitett áldozatok – az állampolgárok – sem ismerik fel a rendszer természetét. A jelenlegi „vészhelyzeti” törvények elégséges eszközök lennének a védekezésre. Ha nem teljesen, akkor ezeket kellene módosítani. Ezt a felhatalmazási törvényt egy demokrata tehát semmilyen, még módosított formában sem szavazhatja meg. Ha mégis megszavazza, akkor a törvény értelmében már csak az Alkotmánybíróság jogköre marad meg, csak annak van joga közbeavatkozni. Annak a testületnek, amely ma már gyakorlatilag a Vezér pártkatonáiból és Carl Schmitt német jogtudós híveiből áll. Annak a Carl Schmittnek a híveiből, aki egykor a nemzetiszocializmus jogrendjét a két háború közötti időben elméletileg megalapozta. Azaz egy olyan jogrend eszméjének és egy olyan Vezérnek a híveiből, mely jogrendben az államot irányító személy (a mindenkori Führer, legyen az akár kancellár, akár miniszterelnök) abszolút szuverén, és a kivételes állapot eldöntésében korlátlan szabadsággal rendelkezik. Ezért Vezér a neve...

NEM LEHET HATÁRIDŐ ÉS GARANCIÁK NÉLKÜL KORLÁTLAN FELHATALMAZÁST ADNI

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2020.03.24.


Nem mintha Orbán bűnszervezetének bármit számítana, csak a rend kedvéért jegyezzük meg, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) elnöke, Rik Daems figyelmeztetett arra, hogy járvány ürügyén sem lehet nyílt diktatúrát bevezetni, az alapvető jogállami normákat eltörölni. Daems az Emberi Jogok Európai Egyezményére figyelmeztetett, mert a polgárok emberi jogait korlátozó intézkedésekre koncentrált, de Magyarországon az Orbán által diktatórikusan bevezetendő rendkívüli felhatalmazás nem azzal a veszéllyel jár, hogy indok nélkül korlátozzák a járvány miatt az emberi jogokat, hanem azzal, hogy a jogállam minden formális kontrollját, még a jogállam díszleteit is megszüntetik, és nyílt diktatúrát vezetnek be, ami határidő nem lévén, a járvány után is megmarad...

...Nem kellene, de a biztonság kedvéért bevették a törvénybe azt is, hogy a sajtószabadságnak vége, aki nekik nem tetsző tényt közöl, azt öt év börtönre ítélhetik. Csak rajtuk múlik majd, hogy mikor és kivel szemben használják ezt a törvényt. Még ennek igénybevétele is teljesen önkényes. Orbán Magyarország korlátlan diktátoraként szabad kezet kap. Ez formálisan egy totális diktatúra, teljes jogfosztás, teljes törvénytelenség, az alkotmányosság látszatának is a végét jelentő lépés. A koronavírusra hivatkozva Orbán nyílt diktatúrát vezet be, és totális megfélemlítés alatt tartja az országot. Az ellenzék nem szavazta meg a törvényt jelenlegi formájában (már az is siralmas volt, hogy bizonyos kijátszahtó megkötések mellett képes lett volna erre), de Orbán néhány nap múlva ezt a csalással szerzett kétharmados többségével nélkülük is megszavazza. Ez nyílt demonstrálása annak, hogy az ellenzék csupán díszlet a parlamentben, és Orbán nem veszi figyelembe azoknak a magyaroknak a véleményét, akiket képviselnek.

NYUGDÍJASOK A SOR VÉGÉN

HÍRKLIKK
Szerző: Dr. DÁVID FERENC
2020.03.25.


Magyarországon 510 ezer jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás működik, a foglalkoztatottak száma meghaladja a 4,5 milliót, a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők hozzávetőlegesen 2,7 millióan vannak, a köznevelés és felsőoktatás különböző szintű nappali képzéseiben 1,7 millió fiatal vesz részt. A többiek külföldön dolgoznak, közfoglalkoztatottak vagy segélyezettek, illetve léteznek olyanok is, akik semmilyen biztosítási jogviszonnyal nem rendelkeznek. Össze is jön nagyjából a 9,7 milliós népesség.

Azt gondolom, hogy a fenyegető gazdasági válság elsősorban a mikro-és kisvállalkozói réteget, valamint a hagyományos munkaviszonyban lévő – elsősorban a versenyszférában alkalmazott – dolgozókat érinti. Mindenek előtt azokat, akik nem nagy üzemméretű és tőkeerős vállalkozásoknál dolgoznak. A kormány első védelmi lépései – ágazati megfontolásokat is figyelembe véve – adó-és járulékcsökkentési, illetve hiteltartozásra irányuló intézkedések, amelyek jó szívvel támogathatók, de semmiképpen nem átfogó jellegűek és szerintem mértékükben sem elegendők. Vélhetően az elkövetkező időszakban – az állami költségvetés jelentős átrendezésével – most már száz, de inkább ezermilliárdos csomag kerül kidolgozásra, amely reményeim szerint vállalkozások tízezreinek és munkavállalók milliónak segít a szorult helyzetben. Nincs jogosultsága most a hagyományosan óvatos fiskális politikának. Kis túlzással azt mondhatnám, hogy önteni kell a pénzt a gazdaságba, még azon az áron is, ha a költségvetési hiány ebben az évben a tervezettet jelentősen meghaladja. A munkaerő-piacnak persze két egyenrangú szereplője van: a munkaadók és a munkavállalók. Szeretném hangsúlyozni: nem irracionális pénzszórásra gondolok, és nem örökké érvényben lévő intézkedéssorozatra.

A vállalkozások, a munkahelyek stabilitásnak biztosítását és a munkavállalók szerény egzisztenciájának megmentését haladéktalanul meg kell kezdeni. Persze furcsa helyzetben lesz a kormány március 31-től (az úgynevezett felhatalmazási törvény hatálybalépésétől), hiszen innentől kezdve, a végrehajtó hatalom gyakorlatilag ellenzéki kontroll nélkül hajthatja végre a költségvetési módosításokat. Nem a jogszerűségét és a szükségességét vitatom, csak annak kockázatát látom, hogy a „mindent tudó, és mindenhez értő” kormány ezentúl kénye-kedve szerint rendezi majd át a költségvetési sorokat, és esetleg nem onnan vesz el és nem oda ad, ahol azt a társadalmi érdek és igazságosság megköveteli. Eddig is erősen vitatható költségvetési politikát folytattak (lásd: támogatások és beruházások rangsorolása), és egyáltalán nem látok garanciát arra, hogy a számára „szent ügyek” finanszírozását majd visszafogja és a valóban fontos területeket támogatja érdemi módon. A miáltalunk összeadott pénzből...

ORBÁN JÁRVÁNY IDEJÉN IS CSAK ORBÁN

FÜHÜ
Szerző: BAUER TAMÁS
2020.03.24.


Az ellenzék, ha jól értem, igazán gáláns, mondhatni indokolatlanul gáláns ajánlatot tett a kormánynak. Nem tudom, minden bekerült-e ebbe az ajánlatba, amit a DK elnöksége tegnap nyilvánosságra hozott, vagy csak a harminc napos határidő.

Azért tartom ezt indokolatlanul gáláns ajánlatnak, mert a mi helyzetünkben, amikor a kétharmados fideszes többség gépiesen megszavaz mindent, amit Orbán elé tesz, a harminc napos határidőnek csak szimbolikus jelentősége lenne. Orbán a válaszában ezt ki is mondta, rámutatva arra, hogy a mögötte álló többség úgyis megszavazza.

Azért tartom indokolatlannak az ajánlatot, mert ha a kormány elfogadta volna, azt a hamis képet adná a közvéleménynek, hogy létezik a kormány fölötti parlamenti kontroll.
Orbán nem élt ezzel a gáláns ajánlattal. Ha jól értem a napirend előtt elhangzottakat, semmit nem változtatnak a benyújtott törvényjavaslaton. Nem fogadnak el időbeli korlátot. Nem mondtak le a büntető törvénykönyv módosításáról. Nem tartottak igényt az ellenzék támogatására.

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője újra felajánlotta azt, ha elfogadják a szimbolikus határidőt. (Szerintem rosszul tette.) Ők ezt elutasították.

Orbán a gazdasági intézkedésekben is ragaszkodik a saját szokásos logikájához. Adót és hiteltörlesztést enged el, mindenkinek és nagyvonalúan. Azt az ellenzéki követelést viszont, hogy hosszabbítsa meg és összegében is emelje a munkanélküliek ellátását, elutasítja. Azt mondja, hogy akinek megszűnik a munkahelye, azt abban segítik, hogy találjon magának másikat.

Nehéz elképzelni, hogy milyen új munkát talál magának a válság időszakában mondjuk egy idegenvezető, egy pincér vagy egy bárzongorista, akinek most megszűnik a munkája. Mivel a szolgáltató szektorban a most munkájukat elvesztők jó része nem munkaviszonyban, hanem önálló vállalkozóként dolgozik, nekik csak a jövedelempótló támogatás más, alapjövedelem-szerű formája segítene, amit a Párbeszéd javasol, de a kormány hallani sem akar róla...

LAPSZEMLÉNK A VILÁGBÓL – FAZ: AMIT ORBÁN TERVEZ, AZ FELÉR EGY DEMOKRÁCIÁT FELSZÁMOLÓ ÁLLAMCSÍNNYEL

168 ÓRA
Szerző: KÁRPÁTI JÁNOS
2020.03.25.


A svájci Neue Zürcher Zeitung megfogalmazása szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök

„kvázi diktatórikus teljhatalmat” követel magának a parlamenttől.

Ha az Országgyűlés jóváhagyja, Orbán időkorlát nélkül, rendeletekkel kormányozhat, és a hatalommegosztást gyakorlatilag felszámolják. A svájci lap cikke kitér arra, hogy a koronavírus terjedése elleni küzdelem során a kormányok világszerte olyan eszközökhöz nyúlnak, amely kiterjesztett lehetőséget ad számukra a járvány elleni intézkedések meghozatalára. Ennek során felmerülnek az alapvető jogok és a demokratikus ellenőrzés kényes kérdései, de a drasztikus rendszabályok időben rendszerint korlátozottak, és parlamenti kontroll alatt maradnak. Magyarország ezen jelentősen túllép, hiszen a tervezet a rendeleti kormányzást korlátlan időre tenné lehetővé, a parlament szerepét kiiktatnák, ráadásul az ügyészség jogköre jelentősen kiszélesedne, és álhírek terjesztéséért több éves börtönbüntetés lenne kiszabható.

Orbán Viktor, Donald Trump amerikai elnökhöz hasonlóan, először alábecsülte a járványveszélyt, és a kormány megpróbálta azt a migránsok által becsempészett problémaként beállítani – emlékeztet a zürichi lap,

és megjegyzi: a járvány kapcsán más országokban is felmerülnek olyan gondok, mint például a védőfelszerelések hiánya, Magyarországon azonban a helyzet drámaibb, hiszen már a járvány előtt is akut gond volt a munkaerőhiány és az elégtelen finanszírozás az egészségügyi ágazatban...


HITLERNEK A REICHSTAG FELGYÚJTÁSA, ORBÁNNAK A VÍRUS AZ ÜRÜGY A NYÍLT DIKTATÚRA BEVEZETÉSÉRE - VÖRÖS IMRE VOLT ALKOTMÁNYBÍRÓ SZERINT A RENDKÍVÜLI FELHATALMAZÁSNAK SEMMI KÖZE NINCS A JÁRVÁNYHOZ

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2020.03.25.Ahogy annak idején Hitlernek a Reichstag felgyújtása jött kapóra – ha csak nem ő csinálta –, úgy a mi kormányunknak a világjárvány teremtett alkalmat arra, hogy illegitim módon bebetonozza magát a hatalomba. A vírushelyzettől teljesen független, korlátlan felhatalmazást szeretnének szerezni a hatalom rendeleti úton történő gyakorlására” – mondta Vörös Imre volt alkotmánybíró a Hírklikk című online újságnak adott interjújában. Vörös Imre volt az, aki már 2011-ben megmondta, hogy Orbán államcsínyt követett el, megdöntötte az alkotmányos rendet.

A jogtudós szerint “bármi megtörténhet. Ennek a felhatalmazási törvénynek épp az a lényege, hogy a kormány által kiadható rendeletek tárgyát sem lehet korlátozni. Ebből egyenesen következik, hogy a sajtószabadság korlátozható, azzal a hazug indokkal, hogy az újságok rémhíreket terjesztenek. Ezen kívül bármi szabályozható, amit akarnak. Ezért ragaszkodnak hozzá. Ha nem így lenne, akkor a ma meglévő egészségügyi- és katasztrófavédelmi törvények alapján kezelnék a válsághelyzetet, próbálnák visszaszorítani a járványt. Itt azonban többről van szó. Nagy lehetőség előtt áll a Fidesz, amikor megszerzi a teljhatalmat.”

Vörös Imre szerint eddig önkényuralom volt, amikor Orbán megszavazza saját teljhatalmát, átlépünk a nyílt diktatúrába: “a vádhatóság megvádolhat majd rémhírterjesztésért, amikor azt mondom, hogy a kormány a járvány ürügyén akar magának teljhatalmat biztosítani. Ha erre ráfogják, hogy ez rémhír, akkor ez büntetendő, s ezzel lényegében átléptünk az önkényuralomból a nyílt diktatúrába. Tudja, amikor az utcán megjelentek a katonai járőrök, nekem feltűnt, hogy az egyenruhások mutatóujja rajta volt a fegyverük elsütő billentyűjén. Azért csodálkoztam ezen, mert eddig ilyesmit csak az Afganisztánból érkezett híradó felvételein láthattunk, amint a taposóaknák között, a tálibokra vadászva osontak. Ez a szituáció a magyar település békés lakosai között csak a megfélemlítést szolgálhatja, nem a védelmet. Ez egy erődemonstráció, amit a járvány messze nem indokol. A katonák biztosan nem lőnek vírusokra, így aztán nagyon veszélyes az üzenet, hogy ugyan miért tartották a járőrök az ujjukat fegyver elsütő billentyűjén.”

Azért egyértelmű, hogy Orbán Hitlerhez hasonlóan a járvány ürügyén nyílt diktatúrát vezet be, aminek semmi köze a koronavírushoz, mert a vírus elleni védekezésnek “megvannak az eszközei. A katasztrófa és az egészségügyi törvény járványügyi fejezete erre bőségesen módot adna. Ez alapján még a személyek szabad mozgását is lehetne korlátozni, mert benne van a kijárási tilalom elrendelése is. Pedig az utóbbi intézkedés már nagyon súlyos, de még ehhez sincs szükség a felhatalmazási törvényre.” A volt alkotmánybíró szerint ez a felhatalmazás senki által nem visszavonható, csak akkor szűnik meg, ha arról Orbán lemond. Ez azonban soha nem fog megtörténni, mert ha nem akarná ezt véglegesíteni, akkor egyszerűen megszabná a határidőt, vagy valóban visszavonhatóvá tenné a felhatalmazást...


OTTHONI MUNKA AMERIKAI ÉS ANGLIAI MÓDRA

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő
2020.03.25.


Kifordult az életünk a megszokott kereteiből az elmúlt hetekben, sokan kényszerültek megtapasztalni az otthoni munkavégzést, annak minden előnyével és csapdájával egyetemben. Vajon miként birkóznak meg mindezzel külföldön élő magyarok, mik a tapasztalatok?

Királyság sem. Londonban elvileg már csak létfontosságú munkahelyekre, élelemért, gyógyszerért vagy hozzátartozókról gondoskodni lehet kimenni az utcára, valamint egyszer el lehet menni szabadtéri testedzésre (például futni vagy sétálni), miközben a bárok, éttermek és üzletek többsége zárva tart.

"A végén azon kapod magad, hogy elment a nap"

A brit fővárosban élő Bandosz már több hete otthonról dolgozik, így sikerült némi tapasztalatot összegyűjtenie ennek a munkavégzésnek az előnyeiről és a hátrányairól.

„Videón diskurálunk a kollégákkal vagy videóebédelünk, aztán mindenki folytatja a munkáját. Fura helyzet, én azt élvezem a csapatomban, hogy néha feldobunk egy témát, amiből aztán előjön egy kreatív ötlet. Az embereknek szükségük van a fizikai közelségre ahhoz, hogy ötleteljenek, érdekes dolgok szülessenek belőle és motiváljuk egymást” – osztotta meg tapasztalatait Bandosz. Márpedig szerinte ez képernyő előtt nem, vagy csak korlátozottan működik.

„Azon kaptam magam, hogy néha szükségét érzem kimenni az utcára levegőt szívni, és elmenni futni. Amikor az ember otthon van, észreveszi, hogy el kellene mosogatni vagy főzni valamit, ami bele-belecsippent a munkaidejébe, míg a végén azon kapja magát, hogy elment a nap” – tette hozzá a Los Angeles-London-Budapest-tengely podcastban...

LEGYEN TÁVOKTATÁS!

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: HUSZÁR ÁGNES
2020.03.20.Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke 2020. március 13-án, este fél tízkor bejelentette, hogy március 16-tól kezdve a közoktatásban távoktatás lép életbe. Az iskolák bezárják kapuikat, a tanulók nem léphetnek be, az oktatást digitális eszközökkel fogják megoldani. Hozzátette, ez egyelőre kicsit „döcögősen” fog menni, mert „egyébként is terveztük, hogy kiépítjük Magyarország digitális oktatásának az infrastruktúráját, de az igazság az, hogy ezt még nem fejeztük be, ezt a következő tanévre akartuk bevezetni”.

2016. július 25-én az illetékesek még sokkal optimistábban látták a közoktatás digitalizálásának kérdését. Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos, Palkovics László oktatásért felelős államtitkár és Czunyiné Bertalan Judit digitálistartalom-fejlesztésért felelős kormánybiztos társaságában bejelentette, hogy a nyár végén a kormány elé kerül az elkészült digitális oktatási stratégia (DOS), és szeptemberben hozzákezdenek a részletek kidolgozásához. A tájékoztató a büszkén mosolygó illetékesekkel ma is látható, hallható a kormány hivatalos oldalán (www.kormany.hu).

Deutsch szerint a stratégia „minden elemében illeszkedik a köznevelési, szakképzési, a felnőttoktatási és a felnőttképzési szintet fejlesztő kormányzati elképzelésekhez”. A következő négy évben ennek keretében alakítják ki a fizikai infrastruktúrát, az intézmények eszközellátását, és hozzálátnak a pedagógusok digitális felkészítéséhez.

Palkovics államtitkár biztosított mindenkit arról, hogy a minisztérium gondoskodni fog az informatikusszakember-képzésről. Czunyiné kormánybiztos hangsúlyozta, a DOS alternatívát kínál az iskoláknak a pedagógiai módszertan tekintetében is.

A DOS egyébként a 15 milliárdnyi közpénzből megvalósuló Digitális Jólét Program egyik alprogramja. Az utóbbi négy évben akár be is vezethették volna, de nem így történt. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő utánajárt, mire költötték el a pénzt, és mindössze pár semmitmondó című, több millióba kerülő tanulmány nyomára bukkant. Szerinte a program „néhány NER-cég tulajdonosának jólétét szolgálta”. A 444. hu-n olvasható a szerencsés megbízottak neve és a tanulmányokért kifizetett összegek is (444.hu).

A beígért infrastruktúrafejlesztés, eszközellátás, pedagógus-továbbképzés, úgy látszik, háttérbe szorult.

Mindez a mai magyarországi közállapotok ismeretében nem meglepő, fáradt kézlegyintésen kívül más reagálást nem is érdemelne, ha nem tört volna ki hirtelen a koronavírus-járvány. A kormányzat azonnali intézkedésre kényszerült. A digitális közoktatás villámgyors bevezetése viszont élesen rávilágított a feltételek elégtelen voltára, s felveti a kérdést, mire is mentek el a milliárdok...


MÉG VÁRNI KELL A 15 EZRES PIN-KÓDMENTES FIZETÉSRE - FOKOZATOSAN ÁLLNAK ÁT A KERESKEDŐKNÉL A POS-TERMINÁLOK

AZ É PÉNZEM BLOG
Szerző: Az Én Pénzem
2020.03.25.


Fokozatosan állítják át a bankok a POS terminálokat arra, hogy az egyérintéses vásárlásoknál csak 15 ezer forint felett kelljen PIN-kódot beütni – tudta meg az Azénpénzem.hu. Éppen ezért április 15-ig előfordulhat, hogy az egyik helyen még be kell ütni a PIN-kódot 5 ezer forint felett, míg a másik helyen már nem.

Hétfőn éjjel, éjfél előtt pár perccel jelent meg a kormányrendelet, ami a Magyar Nemzeti Bank javaslata alapján 5 ezer forintról 15 ezer forintra emelte azt a határt, ameddig PIN-kód megadása nélkül lehet bankkártyával érintéssel fizetni. Minderre a veszélyhelyzetre tekintettel az érintéses fizetések egészségügyi biztonsága növelése érdekében volt szükség.

A rendelet ugyan hatályba lépett, a háromszoros összeghatár alkalmazásának határideje azonban április 15. Mivel a bankoknak számos tennivalójuk van ezzel kapcsolatban, az április 15-i határidőig senki ne csodálkozzon, ha 5 ezer forint fölött még PIN-kódot kell megadnia...

KINEK A ZSEBÉBEN VAN 3000 MILLIÁRD?

HÍRKLIKK
Szerző: NÉMETH PÉTER
2020.03.24.


Van-e annál gusztustalanabb hazugság, amit most a magyar kormány – Gulyás Gergely száján keresztül – elkövetett. Van-e annál undorítóbb, hogy miközben az ország nagyobbik fele, a felnőtt lakosság zöme azért izgul, hogy túlélje ezt a válságot, és szorít, igen szorít azért, hogy a vezetés képes legyen kezelni a helyzetet, hogy valódi mentőövet dob majd neki, a mi kormányunk azt közli, hogy most ő 3000 milliárd forintot hagyott a magyar emberek zsebében, mégpedig azzal a mentőcsomaggal, amelyet Orbán Viktor ismertetett.

Rendben van, hogy a miniszterelnök minden olyan tájékoztatót magára vállal, amikor valami segítséget, átmeneti könnyítést kell bejelenteni; hol fáradt erőművészként jelenik meg a facebook oldalon, hol pedig a felelősség által nyomasztott elnökként, elfogadom: ez a szerepjáték jár neki. És biztos az is, hogy ő maga is nehéz napokat él át, biztos az is, hogy reggeltől estig dolgozik. De, hogy pontosan milyen lépések férnek bele a munkájába, mennyit foglalkozik a veszélyhelyzet által előidézett helyzet megoldásával, az egészségüggyel, a gazdasággal, a biztonsággal, és mennyit a kommunikációval, azt már nem tudhatjuk. Mindenestre tény, hogy a piár akciók változatlan ütemben folynak, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a cselekvő, aggódó és segítséget nyújtó kormány képét mutassák fel. Azé a kormányét, amely csakis egyedül képes megoldani a ránk zúduló feladatokat, és amely, ennek megfelelően, a maga sajátos módján értelmezi az összefogást. De most ezt tegyük félre, erről már megírta véleményét Föld. S. kollegám (Kuss, én így szoktam összefogni).

Maradjunk tehát a piárnál. Illetve azoknál a bejelentéseknél, szövegeknél, amelyek az objektivitás formáját öltik, valójában pedig egészen más a (hátsó)szándékuk. Az ugye megvan mindenkinek, hogy Orbán Viktor azzal indokolta a végtelenített vészhelyzet törvénybe iktatását, hogy három hónap múlva még rosszabb lesz a helyzet Magyarországon. Túl azon, hogy ez nem túl biztató kijelentés egy tettre kész, kész megoldásokkal szolgáló kormányfő részéről, gondolhatnánk, hogy a sok jó cselekedete mellett, valóban az ismeretlen vírus tombolása mondattat vele ilyet. De mégsem gondolhatjuk, hiszen ha rosszabbá válik a helyzet, akkor sem tudhatja Orbán, hogy három hónap múlva mivel kell szembenéznünk, lecsendesedik-e a járvány, vagy épp ellenkezőleg, illetve akkor sem lesz cselekvőképtelen, ha kilencven nap után a parlamenthez kell fordulnia újabb felhatalmazásért...

POLITIKAI LESZÁMOLÁSRA HASZNÁLT VESZÉLYHELYZET

INDEX
Szerző: CSEKE BALÁZS
2020.03.25.


Ez egy politikai revans

- fogalmazott Fodor Csaba, Nagykanizsa ellenzéki önkormányzati képviselője. Ő egyike annak az öt tanácsnoknak, akit Balogh László, a város fideszes polgármestere visszahívott pénteken, hogy csökkentse az önkormányzat kiadásait. "Rendkívüli helyzetben nincs lehetőség parttalan vitákra, most gyors, operatív, felelősségteljes munkára van szükség" - indokolta Balogh a személyi döntést.

A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben jóval szélesebb jogkörük van a polgármestereknek, így számos olyan kérdésben egyedül dönthetnek, amelyek segítenek a hatékony védekezésben. Van ahol viszont nem csak a védekezésre gondolnak a városvezetők.

Véghezvitte, amit október óta nem sikerült

Nagykanizsán októberben kormánypárti polgármestert választottak, ám a képviselő-testületben többségbe került az ellenzék. A kialakult patthelyzetet és a végtelen vitákat jól mutatja, hogy október óta nem sikerült alpolgármestert választani, hiába küldött a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást is az önkormányzatnak.

Balogh a Fidesz frakcióvezetőjét, Bizzer Andrást javasolta, de az ellenzék többször is leszavazta a jelöltet. Most a polgármester - kihasználva a rendkívüli helyzetet - az ellenzék megkerülésével saját hatáskörben kinevezte Bizzert. "Mivel egy város veszélyhelyzetben nem maradhat döntéshozó vezető nélkül, és sajnos bármelyikünkkel, így velem is történhet nem várt esemény" - írta a döntés hátteréről.

Fodor szerint azzal nincs probléma, hogy a polgármester kinevezett egy alpolgármestert, ez ebben a helyzetben valóban egy szükséges lépés volt, "megítélésünk szerint ugyanakkor alkalmatlan az alpolgármester erre a feladatra" - fogalmazott a politikus...

„ITT KOMPLETT IPARÁGAKAT HÚZTAK LE A VÉCÉBE” – ISMERT SZAKÉRTŐK A VÁLSÁGRÓL

G7.HU
Szerző: SZENTKIRÁLYI BALÁZS
2020.03.23.


Ami az elmúlt 30 napban történt a világgazdaságban, tehát hogy egyszer csak egy évtizedek óta nem látott gazdasági mélyrepülés közepében találjuk magunkat a Covid-19 járvány eredményeként, arra senki nem számított. Hogy értékeljük a helyzetet, ismert gazdasági szakértőket kérdeztünk.

Akik műsorunkban megszólalnak: Chikán Attila, Gyurcsik Attila, László Csaba, Palócz Éva és Szabó László. A műsort a fenti lejátszás gombra kattintva is meg lehet hallgatni, de jobb feliratkozni ránk valamelyik okostelefonos podcast appban, és a Spotify-on is be lehet követni minket.

Itt komplett iparágakat húznak le a vécébe, és tökmindegy, hogy okos voltál vagy óvatos, elveszíted az árbevételedet...

TESZTELÉS – A 168 ÓRA 2020. MÁRCIUS 26-I SZÁMÁNAK AJÁNLÓJA

168 ÓRA ONLINE
Szerző: 168 Óra
2020.03.25.


A lapunknak adott interjúban Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke sürgette, hogy minél több önkéntes jelentkezzen egészségügyi feladatok ellátására.

Fontos az egészségügy felkészítése, de az a meghatározó, mennyire vagyunk fegyelmezettek, mennyire vesszük komolyan a helyzetet, mennyire vagyunk képesek csökkenteni kontaktusainkat.” Arra is figyelmeztetett, még mindig nem mindenki nézett szembe azzal, mi vár ránk.

Segítőháló szorongás ellen


Az interneten ingyenes lelki tanácsadó szolgálat indult mindazoknak, akiknek segítségre van szükségük a koronavírus fenyegetése idején. A COVID-19 vírusa ugyanis nemcsak egészségügyi és gazdasági válságot okozott, hanem szellemi, lelki krízist is kiválthat. Nem véletlen, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is harmincpontos dokumentumban részletezte ajánlásait a mentális egészség megőrzésére. A legfontosabb: akiknek hiányoznak a kapcsolatai, azokat várja a Segítőháló honlap. Ahogy a Covid-19 menüpont alatt olvashatjuk: „Szeretettel várunk mindenkit, aki elbizonytalanodott, fél, szorong vagy egyéb nehézségei vannak a jelenlegi élethelyzetében.”

Önkéntes karanténban – képriport

Ötkarikás kétségek


Amikor az a legjobb, ha mindenki otthon marad, akkor nemcsak a gazdaság szenved mérhetetlen károkat, hanem szinte meghal a sport is. A komoly versenyeket már mind lefújták, és fenyegető, hogy elmarad a 32. újkori olimpia is. Tokióban július 24-én lobbanna fel az olimpiai láng. Az esélyekről és a hatásokról már most érdemes beszélni.

Profik a pácban

Azt hittük, ez csak egy kis szünet, fájó, de futó átmenet. Pár hétre jegelik a bajnokságot, lesz néhány zárt kapus tévés meccsünk, de az üzlet úgyis megy tovább. Hiszen virágzott, évről évre egyre fantasztikusabb bevételeket termelt. Aztán leállt az egész futballvertikum. Magyarországon sem tartható edzés, a játékosok otthon malmoznak. Átigazolási pénzeknek, szerződéseknek lőttek. Fennmaradhat-e mai formájában a rendszer? Csorognak-e jövőre is a közpénzből kihalászott taopénzek? Mi lesz az akadémiákkal? Ahogy a gladiátoriskolák bezártak valaha Rómában, a nagy játék a globalizáció korában is véget ér? Muszbek Mihály sportközgazdásszal beszélgettünk.

Összefogás a klímaválság ellen

A globális felmelegedés tavaly már hatott a politikára, a döntéshozatalra is. Ez az egyetlen olyan ügy, amely nemcsak az európai parlamenti és a hazai önkormányzati választásoknak volt alapvető kérdése, hanem nagy valószínűséggel a novemberi amerikai elnökválasztás előtt is kitüntetett helyen szerepel majd. Pedig a Greenpeace nem mostanában kezdte kongatni a vészharangot: majdnem ötven éve, 1971-ben alapították. De mi a feladata a klímaváltozás elleni harcban a világ legnagyobb zöld civilszervezetének, mire van lehetősége és ereje? Mit várhatnak tőle az állampolgárok? Megváltoztatta-e szerepét a klímaválság? És mit tesz hazai szervezete?

Kórház és iskola közt, légüres térben


A tartósan beteg gyerekek a legtöbb esetben annak ellenére sem részei a magyar közoktatásnak, hogy hónapokig tartó kórházi kezelésük alatt a tanulás jelenti számukra az egyetlen kapcsolatot a világgal. A kórházból távozva azután magukra maradnak a tanulással. A KórházSuli Alapítvány nekik, de az oktatási intézményeknek is segít.

Bántalmazott férfiak

Verik a férfiakat. Bár nem a megszokott módon, ám annál inkább. Sokan tudják. Mégsem beszélnek róla. Ez a téma tabu. Már csak azért is, mert nem tudnak mit kezdeni vele. Sem a feministák, sem a családbarátok. Leginkább a feminista vagy családbarát pszichológusok. A bántalmazott férfiak minden fiókból kilógnak. Elvégre a családon belüli erőszaknak csakis nő lehet az áldozata. A többi néma csend…

Ózd esete a három majommal

Február közepén jelentették be, hogy december 31-én végleg bezárják Ózdon az elektronikai alkatrészeket gyártó svájci ABB vállalat telepét. Ezzel a döntéssel a borsodi városban mintegy 1200 ember veszíti el a megélhetését. A bejelentés idejére, óvatosságból, a cég vezetői egy mentőautót is a kapuhoz rendeltek, ki tudja, kit hogyan visel meg a hír.

A böllér és a disznó

Várkapitányság, lovarda már van, a királyi palota pedig Orbán álmaiban szintén hamarosan az övé lesz. Pedig nincs klasszikus értelemben vár – ami a funkciót illeti, legfeljebb élő műemlékegyüttes ez –, nincs lovas hadsereg – szükségtelen ugyanis – és nincs király. Van viszont minden, ami ezek kellékeit jelenti, tehát díszlet. Operett is lehetne, csak nálunk ezt kormányzati negyednek hívják. Senkit nem kérdeztek meg, sem a lakókat, sem a szakembereket, hogy mit szólnak Orbánék várfoglalásához. Minek is egyeztetni – nemrég találóan az egyik klubrádiós hallgató mondta; a böllér és a disznó esetében nincs érdekegyezés. Akkor nézzük, milyen ez a disznó! Csomay Zsófia Ybl-díjas építész volt a Klubrádió Utcafront című műsorának vendége.

Nézőcsalogató vírusok idején

A múlt hét vége óta a – nevében legalábbis – köztévé kamerái előtt zajlanak az operatív törzs tájékoztatói is. Ezeken azóta élő újságíró nem vehet részt, minek következtében nem is kérdezhetnek. A hivatalos álláspont szerint ezzel csak az ő egészségüket óvják, ami a vírus terjedésekor dicséretes is. A válaszadók – az országos tisztifőorvos és az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője – szempontjából ugyanakkor kedvező ez a változtatás. Nem kell ugyanis a megjelent újságírók néha kényes, gyakran okvetetlenkedő felvetéseire is válaszolniuk. Mostanában minden médiától online várják a kérdéseket, aztán az arra illetékes propagandisták nyilván jól megszűrik, nehogy már kellemetlen percei adódjanak Müller Cecíliának és Lakatos Tibornak. Az érdeklődők pedig a különböző portálokon elolvashatják mindazt, amit beküldtek a tájékoztatók előtt, de választ – persze – nem kaptak rájuk.

Sirály a kibertérben

Még nem voltak érvényben a koronavírus-járvány miatti legfrissebb korlátozások, amikor a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház magyar tagozata, a Tompa Miklós Társulat elhatározta: Facebookon közvetíti Csehov Sirály című darabjának bemutatóját. Az előadás nagy sikernek bizonyult, több mint húszszoros volt a nézőszám a színház százfős befogadóképességéhez képes
t.

ITT OLVASHATÓ

ORBÁN PÁNCÉLAUTÓBA ÜL

HÍRKLIKK
Szerző: NÉMETH PÉTER
2020.03.25.


Nem merek általánosítani, legfeljebb kockáztatni a kijelentésemmel: aligha van még egy olyan ország, ahol ennyire a politikai ellentétek fókuszába kerülne a vírus okozta humanitárius és gazdasági válság. Magyarország – úgy látszik – még egy ilyen helyzetben sem tud kilépni a megosztottság világából; napok óta azt hallhatjuk, hogy melyik oldal a felelőse a járvány terjedésének. Hiába a katasztrófa, hiába, hogy senki nem találja egyelőre a védekezés hatékony módját. Még azt sem tudjuk, hányszor fordulhat meg a Földön a vírus, folyamatosan áldozatok szedve amerre jár – mi újra csak egymás vádolásával vagyunk elfoglalva. Noha nincs olyan szereplő, politikai aktor, aki ne az összefogás szükségességét hangsúlyozná, a valóság, a tények ezzel éppen szemben állnak.

A vihart az váltotta ki egyébként, hogy a kormány – Orbán Viktor képében, Varga Judit igazságügyi miniszter és Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes – olyan törvényt terjesztett elő, amely vég nélküli felhatalmazást adna önmaguknak a rendeleti kormányzásra. Értsd: mindaddig kikerülhetnék még a csekély parlamenti kontrollt is, amíg ők maguk nem határoznának a veszélyhelyzet megszűntéről. Hiába mondja el számos elemző, szakértő – többek között Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter –, hogy Orbánnak a létező törvények szerint is meg van minden lehetősége az intézkedésre, a miniszterelnök hajthatatlan: ennél többet akar, teljes felhatalmazást. Vezérlő tábornoki szerepbe vágta magát, folyamatosan katonai kifejezésekkel dobálódzik – amit persze megtett korábban is –, bizonyítván különös vonzalmát a militarizmushoz, most azonban ténylegesen is mozgósította a katonaságot. Hosszan sorolta, hány katonát, katonai és félkatonai szervezetet mozgósított, illetve helyezett szolgálatba 140 civil cég irányítására. Hogy erre miért van szükség egy láthatatlan ellenség – a vírus – legyőzésére, azt nehezen tudjuk értelmezni, de úgy látszik, most elegendő magyarázat erre az előbb említett különös vonzalom...


ITT OLVASHATÓ

A SZÁMOK AZT MUTATJÁK, HOGY TOVÁBBRA IS JÓCSKÁN ALULBECSÜLJÜK A FERTŐZÉSES ESETEK SZÁMÁT MAGYARORSZÁGO

QUBIT
Szerző: MIHÁLYI DÁVID, PRINZ DÁNIEL
2020.03.25.


Korábbi cikkünkben amellett érveltünk, hogy a halottak és az igazolt esetek aránya alapján jóval elterjedtebb lehet a koronavírus Magyarországon, mint gondolnánk. Időközben tovább emelkedett az igazolt esetek, az elhunytak és az elvégzett mintavételek száma is. Ebben a cikkben frissített és részletesebb adatelemzést közlünk, és tisztázunk néhány félreértést.

Amikor Magyarországon bekövetkezett a negyedik koronavírus okozta haláleset, arról írtunk, hogy nálunk sokkal kevesebb igazolt fertőzéses esetre jutott négy haláleset, mint más országokban. Ausztriában például 1646 igazolt esetnél, Lengyelországban 177 igazolt esetnél érte el a négyet az elhunytak száma, miközben Magyarországon ez 85 igazolt esetnél következett be.

Mostani cikkünk három megállapítást tesz:

- továbbra is nagyon alacsony az igazolt esetszám a halálozások számához képest;

- továbbra is nagyon alacsony az összesen elvégzett tesztek száma;
- ezek alapján azt feltételezzük, hogy más országokhoz képest továbbra is alábecsüljük a koronavírus elterjedtségét Magyarországon...

VILÁGCSÚCSTARTÓK VAGYUNK A MUNKA NÉLKÜL MARADÓKKAL SZEMBENI SZŰKMARKÚSÁGBAN

24.HU
Szerző: BUCSKY PÉTER
2020.03.25.


A koronavírus-járvány nyomán idehaza sok százezren maradhatnak munka nélkül. Ők a magyar államtól nem sok jóra számíthatnak, a fejlett világ legszűkmarkúbb ellátása vár rájuk. Vajon tényleges segítséget ad a kormány az állásukat most elveszítő embereknek, vagy megpróbálja visszaterelni őket az utóbbi időben tudatosan jegelt közmunkába? A cikk eredetileg a G7 portálon jelent meg.

Évek óta újabb és újabb sikerekről számolt be a kormány a foglalkoztatás területén. Sok szempontból joggal, hiszen a munkanélküliség a rendszerváltás óta nem látott mélypontra süllyedt – ehhez persze kellett némi statisztikai trükközés –, a gazdaságban pedig évek óta a munkaerőhiányról és a betöltetlen álláshelyekről szóltak a panaszok.

Most viszont már tudni lehet, hogy óriási gazdasági visszaesés jön. Gulyás Gergely március 19-én arról beszélt, hogy a kormány sok százezer munkanélkülivel számol. Ugyan a magyar munkaerőpiaci adatközlés lassabb néhány másik országéhoz képest, ezért az állásvesztések számát és nagyságrendjét csak később fogjuk látni, de a Google-keresések trendje nem sok jót ígér:...

PÜSPÖKI FELISMERÉSEK AZ ÖNKÉNTES KARANTÉNBAN

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: CZENE GÁBOR
2020.03.25.A döbbenetes járvány kijózanít bennünket. Bebizonyosodott, hogy nem a látványos egyházi szertartások a legfontosabbak – állapította meg Beer Miklós.

Amióta az eszemet tudom, még soha nem fordult elő olyan, hogy a saját elhatározásunkból bezártuk volna a templomainkat – érzékeltette lapunknak nyilatkozva Beer Miklós, a váci egyházmegye nyugalmazott püspöke, hogy mennyire rendkívüli állapotokat idézett elő a koronavírus elleni védekezés.


A katolikus püspöki kar nemrégiben hozott rendelkezései értelmében a templomok formailag ugyan nem zártak be, de a hívek részvételével tartott liturgikus események elmaradnak. Beer Miklós március 17-én, múlt hét kedden, Nagymaroson misézett utoljára. Paptársával egyeztetve ekkor döntött úgy, hogy életkorára tekintettel (nyáron lesz 77 éves) tartózkodik a nyilvános szereplésektől. Önkéntes házi karanténba vonult. Az önkormányzat gondoskodik arról, hogy naponta kapjon meleg ebédet, egy-két fiatalabb barátja időnként bevásárol számára.

Beer Miklós sokakkal telefonon vagy az interneten tartja a kapcsolatot. „A kényszerű helyzet ráébresztett minket arra, milyen sok másfajta lehetőségünk van azon kívül, amihez eddig hozzászoktunk” – mondta. A visszajelzések alapján állítja, hogy az online miseközvetítések, videóüzenetek révén – ha nem is közvetlen, személyes formában – az egyház többekhez jut el, mint akkor, amikor még nyitva álltak a templomok.

„A döbbenetes járvány kijózanít bennünket, mégsem tapasztalok sehonnan keserűséget vagy csalódottságot” – folytatta a nyugalmazott püspök. Az egyház egészen a közelmúltig „körömszakadtáig ragaszkodott” a látványos templomi szertartásokhoz, körmenetekhez. Beer Miklós korábban is úgy vélte, hogy nem a külsőségek a leginkább fontosak: a mostani időszak bebizonyította, hogy valóban nem azok. „Eszünkbe se jut, hogy az ilyen rendezvényeket hiányoljuk” – jegyezte meg.

A járványügyi intézkedések a keresztények számára egybeesnek a nagyböjti időszakkal, a húsvéti készülődéssel. „A történtek szinte rákényszerítenek arra, hogy rendezzük dolgainkat Istennel és egymással. Ne legyünk elbizakodottak, tudatosuljon bennünk, hogy életünk egy ajándék” – üzente Beer Miklós...

AKKOR LESZ FORDULÓPONT, HA LESZ TÖMEGGYÁRTÁSÚ OLTÓANYAG

HÍRKLIKK
Szerző: CSANÁDI DÁVID
2020.03.25.


Nem bizakodó Falus Ferenc, volt tisztifőorvos a koronavírus-járvány gyors befejezését illetően. Szerinte idén nem ér véget a járvány. A koronavírus utáni jövőnk minősége pedig azon múlik, hogyan állunk egymáshoz, mind az ember-ember, mind a kormány-állampolgár kapcsolatban.

Sajtóhírek szerint, kínai szakemberek úgy vélekednek, hogy jövőre megismétlődhet a COVID-19 járvány. Ön szerint mekkora ennek a realitása?

– Száz százalék.

Akkor tehát ezt nem ússzuk meg egy hullámmal, hanem úgy készüljünk, hogy jövő tavasszal jön a következő?

– Ennek a tavaszhoz semmi köze, nem évszakhoz fűződik. Ha elkezdenek lazítani az intézkedéseken, amikkel elnyomják a fertőzések számát – hiszen ez életeket ment –, és nem találják el a lazítás optimális mértékét, abban a pillanatban újra megjelenik a betegség. Amíg az egész világon nincs egy nagyjából egyenletes, közösségi szintű átfertőződés és védelem, valamint nincs oltóanyag, addig erre számítani kell.

Szóval a járvány elhúzódhat?

– Biztosan. A fordulópont akkor lesz, amikor tömeges forgalomba kerül a megfizethető árú oltóanyag. Tehát nem arról beszélek, hogy kétezer embert beoltanak, hanem amikor tízmilliós nagyságrendben képesek gyártani a vakcinát.

A tapasztalatok alapján, ez mikor következik be?

– Nincsenek tapasztalatok. Az én becslésem korábban az volt – és nincs okom rajta változtatni –, hogy ez a jövő nyár.

Ha a jövő nyárig ilyen lesz a helyzet, azt a gazdaság nem bírja el.

– A világháborút is elbírta. Nem tudjuk, mi történik, nem tudjuk, mit bír el és mit nem. Azt sem, hogy miként tudunk alkalmazkodni a helyzethez. Annyira az elején vagyunk, hogy erről még korai beszélni. Kérdés az is, mennyire bírjuk pszichésen...

KORONAVÍRUS? MEGÁLLT AZ ÉSZ

HVG360
Szerző: HONT ANDRÁS
2020.03.25.


Még az is megeshet, hogy a koronavírus lesz az új Özönvíz, és ez törli el az emberiséget a Föld felszínéről. Fölöttébb valószínűtlen, de nem zárhatjuk ki. Ellenben nem zárhatjuk ki azt sem, hogy az ismeretlennel szemben hozott drasztikus intézkedések kára – emberéleteket is beleértve – nagyobb lesz, mint amit a vírus magától okozott volna...

A MESÉKBEN MÁR NEM HISZÜNK

KOLOZSVÁRI SZALONNA 
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: LÁZÁR GERGŐ
2020.03.24.


...A mai nappal sem lett jobb a helyzet világszerte, Magyarország pedig egyre közelebb kerül a kritikus hetekhez, amikor óriási szükség lesz majd a védőfelszerelésekre, a szakemberekre, valamint a lélegeztetőgépekre. Az, hogy ezek valóban rendelkezésre állnak-e vagy sem, akkor fog pontosan kiderülni, amikor szükség lesz rájuk. Mert állíthatja a kormány, hogy minden a legnagyobb rendben van, ameddig tucatnyi szakember írja, hogy nincs fertőtlenítőszer, védőfelszerelés és elég lélegeztetőgép sem, addig nehéz optimistán várni az elkövetkezendő heteket. A kormányt azonban a leginkább mégsem ez, hanem a felhatalmazási törvény életbeléptetése hozza lázba, amelyet a tegnapi napon az ellenzék első körben leszavazott, ezzel haragra gerjesztve Orbánt és pártját.

Pedig ők elmondták, hogy ezen törvényi rendelkezés – amelynek időtartamát és hatályát az Európai Tanács elnöke szerint is korlátozni kell – a magyar nép érdekében szükséges és azt remélik, hogy minél előbb el fog jönni az a nap, amikor vissza lehet vonni a rendkívüli intézkedéseket. Remélni persze lehet, csak mivel a menekültválság miatt is a mai napig veszélyhelyzet van, ezért sok jóban nem érdemes reménykedni. Menekült ugyan már alig van, de ez a kormányt nem érdekli, hasonló lehet az elképzelés a vírus kapcsán is, ugyanis simán dönthetnek úgy, hogy ameddig az utolsó regisztrált koronavírus fertőzött meg nem gyógyul, addig nálunk veszélyhelyzet lesz. Ha nem tetszik az ellenzéknek, az az ő problémájuk, a törvény már életbe lépett, ezért annak visszavonása csak és kizárólag a kormánytól függ. És igen, van egy sor magyarázat arra, hogy ha akarják visszavonhatják, meg az alaptörvény, meg az anyám kínja, csak hát nem érdemes olyan álmokba ringatni magunkat, mintha Magyarországon demokrácia lenne.

Nem kellene úgy tenni, mintha Orbán egyébként nem lenne képes a lehető legdiktatórikusabb lépésre, ha megkapja rá a lehetőséget. Álmodoztunk már korábban eleget ahhoz, hogy mára felmérjük a valóságot. Ha a Fidesz valamit áttolt a parlamenten, onnantól kezdve a népnek kuss van. Tüntetgethetünk az utcákon, csak az nem fogja meghatni a kormányt, hiszen törvénybe foglalták a törvénytelenséget, visszavonni pedig csak és kizárólag az ő felhatalmazásukkal lehet azt. Hogy ezzel az állásponttal nem vagyunk egyedül, azt a Jobbik, DK, MSZP, Párbeszéd, Momentum és Liberálisok, valamint Hadházy Ákos és Szél Bernadett által kiadott állásfoglalás is bizonyítja, amelyből most idéznék:...


ITT OLVASHATÓ

GYERMEKKORI ÁLMOK

PUPU BLOGJA
Szerző: PuPu
2020.03.24.


...Tisztán látszik, ő szándékozik lenni a nemzet megmentője, ezért tiltotta el a nagy ho-ho-horgászt a nyilvánosságtól, ezért ért mindenhez a vírus keltetésétől a segglyukon keresztül történő lélegeztetésig - és minden nap imádkozhat egy kis földrengésért, de már megint ezeknek a piszok horvátoknak van szerencséjük.Pedig milyen jól mutatna az összedőlt stadionja romjain álarcban, egyik kezében permetezőszárral, másikban egy megmentett kisgyerekkel, lába körül ott téblábolhatna hű kutyája Nárcisz, akit nagy valószínűséggel ő vert félig agyon, nagy örömet szerezve ezzel a Főméltóságú Asszonynak - mégiscsak jobb ez így, mint a napszemüveg éjnek idején is...

Úgyhogy van még néhány napunk diktátor nélkül, élvezzük ki a kisebb rosszat, a koronavírust...

TITKOLJÁK, MI MEGCSINÁLTUK: MAGYARORSZÁG JÁRVÁNYTÉRKÉPE AZ ELÉRHETŐ ADATOK ALAPJÁN

VÁLASZ ONLINE
Szerző: ÉLŐ ANITA
2020.03.24.


A magyar szervek csak a fertőzöttek hivatalos számát hozzák nyilvánosságra, holott a járvány elleni védekezés fontos eszköze a fertőzések regionális megoszlásának közlése. Az államok ezért jelentetik meg az adatokat Kínától Olaszországig, Franciaországtól Németországig. Kérjük a kormányt, változtasson a gyakorlatán, tegye megismerhetővé ez eddig titkosan kezelt, naponta frissülő megyei bontású járványtérképet. Amíg ez nem történik meg, a Válasz Online saját adattérképet készít – napi frissítéssel. A kormányzati koronavírus-honlapon egyelőre 187 igazolt fertőzöttet tüntettek fel, mi ebből mostanáig 66-ot tudtunk megyei bontásban beazonosítani...

A FEJLETT VILÁG LEGSZŰKMARKÚBB ELLÁTÁSA VÁR A SOK SZÁZEZER MAGYAR MUNKANÉLKÜLIRE

G7
Szerző: BUCSKY PÉTER 
2020.03.25.


.
..Míg más országokban sosem látott léptékű intézkedésekkel próbálnak reagálni a helyzetre különféle kedvezmények, adó- és járulékcsökkentések, valamint fizetéskiegészítés kombinációival, Magyarországon – eddig legalábbis – nem jelentett be komolyabb munkaerő-piaci lépéseket a kormány. Egyelőre csak egy viszonylag szűk kör cégei kaptak igen kicsi, a teljes bérköltség alig negyedét kitevő kedvezményeket*, a többieknek azt ajánlják, hogy kérjenek fizetési könnyítést a NAV-tól. Tehát semmit nem engednek el, csak később lehet megfizetni – de erre valójában eddig is volt lehetőség.

A munkájukat elvesztők pedig nem sok jóra számíthatnak. Ma Magyarországon a korábbi bruttó bér 60 százalékát kapja, akinek felmondanak, de ennek maximuma a minimálbér, ami jelenleg 161 ezer forint. Ez azt jelenti, hogy a bruttó 368 ezer forintos átlagfizetés is messze kimeríti ezt a maximumot, így csak a korábbi bér 44 százalékát kapja egy átlagbért kereső.

Nem csak az alacsony összeggel van baj. Talán még nagyobb probléma, hogy csak három hónapig jár az álláskeresési járadék, ami példátlanul rövid időtáv a fejlett világban. Fél évnél rövidebb ideig Magyarországon kívül csak Csehországban (öt hónap, de 50 év felett nyolc, 55 év felett 11 hónap) fizetik ezt a juttatást.

Még a liberális szabadpiac zászlóshajójának számító Egyesült Államokban is kétszer annyi ideig jár a munkanélküli segély, mint Magyarországon.

Sőt, van három ország, ahol tulajdonképpen nincs is határa a munkanélküli segély folyósításának: Ausztráliában, Új-Zélandon és Belgiumban elméletileg örökké lehetne kapni. Természetesen vannak korlátozások, hiszen a munkaügyi hivatallal együtt kell működni, a közvetített állásokat el kell fogadni...

NA VÉGRE!

HÍRKLIKK
Szerző: BÁNÓ ANDRÁS
2020.03.25.


Már azt hittem, hogy az unió szó nélkül tűri azt, amire a Fidesz-KDNP készül, és senki nem üzen majd a kormánynak Európából a koronavírus miatt kiötlött, akár örökké is tartó rendeleti felhatalmazást biztosító jogszabály hírét megneszelve. Szerencsére tévedtem!

Először az Európai Parlament néppárti osztrák alelnöke nevezte botránynak a jogszabályt, és hívta fel a figyelmet arra, hogy Orbán Erdogan nyomdokain jár, majd az európai szocialisták korábbi frakcióvezetője Swoboda sürgette az EU gyors közbelépését. Az Európai Parlament magyar ügyekben illetékes megbízottja, a francia Delbos-Corfield is arra figyelmeztetett, hogy nem lehet szabad kezet adni Orbán Viktornak, hogy a járványra hivatkozva, még nagyobb hatalomhoz jusson. A Frankfurter Allgemeine Zeitung is arra hívja fel a figyelmet, hogy amit a magyar miniszterelnök forgat a fejében, az egyfajta államcsíny.

Az Európai Bizottság szóvivője útján figyelmeztetett: a szükséghelyzeti intézkedések csak ideiglenesnek lehetnek, és nem korlátozhatják a médiát. Christian Wiegand külön kitért arra, hogy a kormányok nem korlátozhatják a médiát. Szerinte „éppen válsághelyzetben van a legnagyobb szükség arra, hogy az újságírók végezhessék a munkájukat, eloszlathassák az álhíreket, és biztosíthassák a közvélemény hozzáférését a kulcsfontosságú információkhoz." Két uniós szervezettől is komolyabb figyelmeztetés érkezett a kormány tervei miatt. Az Európai Parlament Állampolgári Jogi Bizottságának elnöke, Juan Fernando Lopez Aguilar hangsúlyozta, hogy a magyar kormány által javasolt rendkívüli intézkedéseknek tiszteletben kell tartaniuk az unió alapértékeit, és aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a magyar Országgyűlés úgy akar szavazni a 'veszélyhelyzet' meghosszabbításáról, és a Büntető törvénykönyv megváltoztatásáról, ahogy azt a kormánypártok szeretnék. Az Állampolgári Jogi Bizottság ezért felszólította az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg, vajon a javaslatok összhangban állnak-e az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkével...

DIKTATÚRA ELŐTT - A KLUBRÁDIÓ NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

KLUBRÁDIÓ / REGGELI GYORS
Szerző: KÁRPÁTI JÁNOS
2020.03.25.


Határtalan hatalom, államcsíny, diktatúra. Ilyen szavakat emlegetnek a külföldi sajtóban, ilyen veszélyekre hívják fel a figyelmet annak kapcsán, hogy Orbán Viktor rendeleti kormányzást akar, korlátlan ideig.

A svájci Neue Zürcher Zeitung megfogalmazása szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök „kvázi diktatórikus teljhatalmat” követel magának a parlamenttől. Ha az Országgyűlés jóváhagyja, Orbán időkorlát nélkül, rendeletekkel kormányozhat, és a hatalommegosztást gyakorlatilag felszámolják.

Parlament nélkül

A svájci lap cikke kitér arra, hogy a koronavírus terjedése elleni küzdelem során a kormányok világszerte olyan eszközökhöz nyúlnak, amely kiterjesztett lehetőséget ad számukra a járvány elleni intézkedések meghozatalára. Ennek során felmerülnek az alapvető jogok és a demokratikus ellenőrzés kényes kérdései, de a drasztikus rendszabályok időben rendszerint korlátozottak, és parlamenti kontroll alatt maradnak. Magyarország ezen jelentősen túllép, hiszen a tervezet a rendeleti kormányzást korlátlan időre tenné lehetővé, a parlament szerepét kiiktatnák, ráadásul az ügyészség jogköre jelentősen kiszélesedne, és álhírek terjesztéséért több éves börtönbüntetés lenne kiszabható.

Orbán először alábecsülte a veszélyt

Orbán Viktor, Donald Trump amerikai elnökhöz hasonlóan, először alábecsülte a járványveszélyt, és a kormány megpróbálta azt a migránsok által becsempészett problémaként beállítani – emlékeztet a zürichi lap, és megjegyzi: a járvány kapcsán más országokban is felmerülnek olyan gondok, mint például a védőfelszerelések hiánya, Magyarországon azonban a helyzet drámaibb, hiszen már a járvány előtt is akut gond volt a munkaerőhiány és az elégtelen finanszírozás az egészségügyi ágazatban.
"Cinikus, minden hájjal megkent"

Lendvai Pál, a bécsi Der Standard kolumnistája úgy vélekedik, hogy Magyarország a diktatúra bevezetése előtti állapotba került. Eddig egyfajta hibrid államnak számított a Fidesz-kormányzat által kiépített rendszer, se nem demokráciának, se nem diktatúrának, hanem bizonyos demokratikus díszekkel ékesített egypártrendszernek. Ennek most véget vetett a kormányzat által előterjesztett törvénytervezet, amely az ellenőrizhetetlen önkényuralomba való átmenetet jelzi. Lendvai felteszi a kérdést, hogy Orbán Viktornak, a – mint fogalmaz - cinikus, minden hájjal megkent profi politikusnak, aki már most is Magyarország csaknem korlátlan hatalmú uralkodójának tekinthető, miért van szüksége gyakorlatilag diktátori teljhatalomra? Szerinte a válasz a tavaly októberi önkormányzati választások kimenetelében rejlik, ami felfogható a 2022 áprilisában esedékes parlamenti választás esetleges elvesztésének az előjeleként. Minden magyar tudja, milyen nyomorúságos állapotban van az egészségügyi és az oktatási rendszer – jegyzi meg a kommentátor.

Ez már felér egy államcsínnyel


Ugyanez, sőt, mondhatni még keményebb a szóhasználat a Frankfurter Allgemeine Zeitung című, nagy tekintélyű német konzervatív lapnál, amely Orbán Viktorral a diktatúrába címmel közöl kommentárt, Reinhard Veser tollából. Európában mindenütt korlátozzák a polgári jogokat a koronavírus-járvány miatt, amit azonban Orbán Viktor magyar miniszterelnök tervez, az felér a demokráciát felszámoló államcsínnyel, hiszen teljes mértékben a parlament nélkül akar kormányozni – fogalmaz a lap, és hozzáteszi: a miniszterelnök már sokszor bebizonyította, nem hagyja kihasználatlanul a hatalommal való visszaélésre megnyíló alkalmakat.

A médiatörvénnyel kezdődött

A frankfurti lap szerint a már egy ideje sérült magyar demokráciában ugyan vannak még szabad választások, de a Fidesz csaknem minden állami intézményt ellenőriz, és kézben tartja a média legfontosabb részét, a gazdaságban pedig a saját embereinek biztosít előnyöket. Ez a folyamat tíz évvel ezelőtt az igazságügyi reformmal és azzal a médiatörvénnyel kezdődött, amelynek számos előírása önmagában ártalmatlan, illetve legitim volt, de egymással összeillesztve fatális módon meggyengítették a jogállami és demokratikus ellenőrzést.

Európa, gondolkodj!

Amire most törekszik Orbán, az minden kontroll kiiktatása, saját hatalmának csaknem határtalan kiszélesítése. Az álhírek terjesztéséért kiszabható drákói büntetések az adott körülmények között a sajtószabadság végét jelentik – fogalmaz a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A kommentátor szerint az Orbán környezetét érintő sok-sok helytálló korrupciós vád fényében igencsak naivnak kell lenni ahhoz, hogy az ember elhiggye: a katonák kiküldése az üzemekbe kizárólag a létfontosságú funkciók fenntartását szolgálja.

Németország vezető konzervatív lapjának kommentárja annak felvetésével zárul, hogy az európai uniós országok soraiban alighanem lesz hamarosan egy diktatúra, és a többi tagállamnak el kell gondolkodnia azon, hogy ez milyen következményeket vonjon maga után.

„JÓL KEZELIK AZ OLASZOK A HELYZETET, DE A SZOMSZÉD MÁR EGYRE KÉSŐBB HÚZZA FEL A REDŐNYT

24.HU
Szerző: MÁZSÁR TAMÁS
2020.03.25.


Délben és este hatkor az emberek kiállnak a teraszukra és tapsolnak, így köszönik meg az egészségügyi dolgozók munkáját. Ez felemelő érzés és sok erőt ad. Mások énekelnek, zenélnek a teraszokon

– meséli Scheiring Gábor szociológus-közgazdász, a milánói Bocconi Egyetem kutatója, aki tavaly költözött feleségével Olaszországba. Egy hónapja gyakorlatilag csak bevásárolni és egy-egy rövidebb sétára mennek ki milánói lakásukból, miután február 23-án rendkívüli intézkedéseket vezetett be az olasz kormány és lezárták az észak-olaszországi Lombardia és Veneto térségében a koronavírus gócpontjait. A kimozdulás ráadásul nem is egyszerű: formanyomtatványt kell letölteni és kinyomtatni, azzal léphetnek ki a lakásból. Egyelőre jól bírják a bezártságot, noha azért „vannak nyomasztó pillanatok”...

SZABAD SZEMMEL: ORBÁN ÁLLAMCSÍNYRE KÉSZÜL A JÁRVÁNY ÜRÜGYÉN - A NÉPSZAVA NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: SZELESTEY LAJOS
2020.03.25.


The Atlantic 

A világban sokfelé a politikusok mentségnek tekintik a válságot, hogy több hatalmat csikarjanak ki maguknak, az emberek pedig belemennek – írja Ann Applebaum. Így nagyon népszerű a határok lezárása, pedig az csak káoszt okoz, viszont nem állítja meg a vírus terjedését. De legalább azt látni, hogy az állam csinál valamit, és lehet, hogy ez csupán a kóstoló volt. Egészségügyi szükséghelyzetben persze mindig megnő a lelkesedés az agresszív kormányzati beavatkozás iránt. Amikor az emberek meg vannak rémülve, minden intézkedést elfogadnak életük védelmében, még azt is, hogy elvesztik a szabadságukat. Ez egyes európai országokban már most is jól kivehető, de vannak vezetők, akik jóval tovább mennek a többieknél. A magyar parlament előtt olyan törvény van, amely a rendkívüli helyzet ürügyén diktátori jogokat adna Orbán Viktornak. Meghatározatlan ideig túltehetné magát minden szabályon, a parlament megkérdezése nélkül. De nem tudni például, hogy mi számítana rémhírterjesztésnek, így azután szinte mindent ide lehetne sorolni, ha valaki bírálja a hatalom közegészségügyi politikáját. Mindez persze semmit sem változtat azon, hogy nemigen van olyan ország a földrészen, amely kevésbé lenne felkészült a bajra, mint a magyarok. Nem utolsósorban azért, mert sok képzett ember, köztük orvosok, nagy számban hagyták el az országot éppen a hivatalos nacionalista irányvonal láttán. Hasonlóan nagy felhatalmazást szerzett Netanjahu is. Nagyon valószínű, hogy Trump is ezt az utat akarja követni. Azt azonban senki sem tudja, hogy Orbán és a többiek valaha is visszaadják-e a különleges jogokat, ha egyszer csillapodik a ragály.

Süddeutsche Zeitung 

A járványra hivatkozva teljhatalmat akar magának Orbán Viktor. A jogkör korlátlan időre szól és szabad kezet ad a kormánynak, ha a parlament nem tudna összeülni, de hogy ez pontosan milyen eset(ek)re vonatkozik, azt nem tudni. Az ellenzék szerint azonban a hatalom szándékosan pongyolán fogalmazta meg a szöveget, mert például annak alapján rémhírterjesztésért könnyen bajba kerülhetnek majd az újságírók is. Még börtönbe is kerülhetnek, ha megírják, hogy nincs elég védőfelszerelés a kórházakban az orvosok számára. Akkor is, ha tényleg nincs. A Fidesz-közeli sajtó egyébként egyre gyakrabban követeli, hogy zárják be azokat a sajtómunkásokat, akik kifogásolják a hatóságok vírus elleni ténykedését. Egész Európában példátlan ez a szabály, amelynek nincs határideje, viszont a kormány minden lépését szentesíti. Amit csak tetéz, hogy Orbán normális időkben is hajlik az ország autoriter irányítására. Úgyhogy most sok magyar attól tart: a miniszterelnök egyfajta diktátorrá lép elő a szükségállapot közepette.

Frankfurter Rundschau 

„Magyarország – dekrétumokkal az orbáni diktatúrába”. Ezzel a címmel vezeti fel a lap, hogy az „illiberális demokrata” magyar miniszterelnök kiiktatja az Országgyűlést. Azaz a maga módján használja ki a koronavírust. Az ellenoldal attól tart, hogy az eredmény kvázi diktatórikus felhatalmazás lesz. A kétharmados Fidesz-többség bizonyosan megszavazza, ám jogvédők riadót fújnak. A Helsinki Bizottság és az Amnesty International egyaránt elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormány korlátlan cselekvési szabadságot kapjon. Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője nagyon aggódik, mert attól fél, hogy a válságra hivatkozva Orbán csak még több hatalmat összpontosít a kezében, ráadásul minden időkeret és a parlament felügyelete nélkül. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a különleges jogok birtokában el lehet hallgattatni az ellenzéki sajtót. Ezért azt szeretné, ha a Bizottság közbelépne.

Frankfurter Rundschau 

A kommentár úgy értékeli, hogy Orbán Viktor államcsínyt hajt végre, amikor visszaél a válsággal és még nagyobb jogkört szerez magának. Vagyis diktatórikus eszközökhöz folyamodik. Beveti a kétharmados többségét, hogy felszámolja a demokratikus ellensúlyokat. De hacsak nem történik valami csoda, a jövő héten kényszerpihenőre küldik a parlamentet. Utána minden hatalom a miniszterelnökhöz kerül. Putyin, Erdogan és a többiek üdvözletüket küldik. A közben a hadsereg őrjáratozik az utcákon. Katonák ültek be a kulcsfontosságú vállalatok vezetésébe. A maradék ellenzék joggal emleget puccsot. Ám a Bizottság hallgat. Persze, a koronavírus. Ám ez így elviselhetetlen. Önmagában az is elfogadhatatlanul hosszú idő, ha igazak az értesülések, miszerint Orbán az év végén vissza akarja vonni a szükségállapotot. Ezzel együtt az égvilágon semmi ok, hogy jegeljék a demokráciát. Ugyanakkor a miniszterelnök fenntartja magának a jogot, hogy az Országgyűlés jóváhagyása nélkül jövőre is rendeleti úton kormányozzon. Nem más ez, mint hadüzenet az EU-nak, a demokratikus államok közösségének.

Spiegel 

A magyar, lengyel és izraeli autokraták visszaélnek a koronavírus miatt előállt helyzettel. Orbán különösen messzire megy, ő rendeleti úton kíván kormányozni. Róla tudni lehet, hogy nem hagy ki egyetlen politikai ziccert sem. Tekintélyelvű ösztöneinek a válság sem ártott. Magyarországon még nem egészen 200 fertőzöttről tudni, de máris különleges jogokat követel magának. Persze másutt is szigorú intézkedéseket hoztak és nem a magyar kormányfő az egyetlen, aki a kórokozó árnyékában megkérdőjelezi a demokratikus játékszabályokat. Ebbe a kategóriába tartozik Netanjahu, Johnson, Trump és Duda lengyel elnök is. De azért Orbán élenjár, amikor a teljhatalom megszerzéséről van szó. Gergely Márton, a HVG-től azt meséli, hogy ha életbe lép a felhatalmazási törvény, akkor nemigen lehet majd beszámolni a magyar kórházakban uralkodó katasztrofális állapotokról. Ugyanakkor a miniszterelnök szoros összefüggést lát a betegség és a migráció között. Küldetésévé tette, hogy harcoljon az állítólag fenyegető muzulmán invázió ellen. Hogy most elsőként iráni diáknál mutatták ki a vírust, az roppant kapóra jön neki. Már megint a külföldiek a sárosak. Az Osztrák Néppárt strasbourgi frakcióvezetője, Karas cinikusnak és gátlástannak tartja, hogy valaki ilyen, hatalompolitikai sakkhúzásokra használja fel a földrész szorult helyzetét. Merthogy a határozott válságkezelés semmiképpen sem egyenlő a parlament kikapcsolásával. Egy német szociáldemokrata EP-képviselő pedig úgy értékeli, hogy Orbán az egész demokráciát el akarja törölni, vagyis kimutatta a foga fehérjét: autokrata, diktatórikus hajlamokkal. Ám veszélyes. Az Európai Néppárt idáig nem tudott megszabadulni a Fidesztől, és az alighanem akkor is így marad, ha keresztülmegy a vitatott jogszabály. Pedig akkor az EPP egy politikai bűntetthez nyújt segédkezet, figyelmeztet Bütikofer német zöld politikus. A kizárás azonban nem valószínű belátható időn belül, és nemcsak azért, mert nincs meg hozzá a kellő többség. Az idők mostanában nem kedveznek ennek a vitának, minden a koronavírusról szól, mutat rá egy lengyel Európa-képviselő. Orbán nyilvánvalóan már nem veszi komolyan a többi államot, a parlamentet vagy az európai kereszténydemokratákat. Ezt tanúsítja Kósa Ádám, fideszes EP-törvényhozó hétfői körlevele, miszerint a különleges viszonyok közepette nem szabad az energiákat jelentéktelen politikai csatákra elfecsérelni.

Deutsche Welle 

Európa keleti felén egyes kormányok vesztegzár alá helyezik a demokráciát, kiforgatják sarkaiból a demokratikus elveket és intézményeket. Így van ez mindenekelőtt Magyarországon. Olyannyira, hogy már nem lehet kizárni a diktatórikus irányítást sem. Járványok idején természetesen a társadalmak kénytelenek tudomásul venni a közélet jelentős korlátozását. Ám a demokrácia visszaszorítása cseppet sem segít hozzá a ragály leküzdéséhez. Orbán önkényuralmi jogosítványokat kapna a felhatalmazási törvény birtokában. Pedig már most is különleges jogokat élvez, amióta kihirdette a szükségállapotot. Éppen annak az érvényességét kívánják most meghatározatlan időre kiterjeszteni. Hogy mikor szűnne meg a kivételes állapot, arról a kormány döntene, majdan. Az ellenzék azt mondja, Orbán teljhatalomhoz és biankó csekkhez jut, hogy dekrétumokkal kormányozzon. De kétes módon korlátozzák a jogállamot a szlovákoknál, a letteknél és a románoknál is. Bulgáriában azonban az államfő megvétózta az egyik vitatott törvényjavaslatot, amely börtönt irányzott volna elő rémhírterjesztésért. Tisztára, mint Magyarországon. A bolgár kormánykoalíció egy része viszont meglepetésre elfogadta Radev döntését. De lehet, hogy az indítvány más formában ismét asztalra kerül...