2017. augusztus 29., kedd

A BALOLDALI POPULIZMUS ESÉLYEIRŐL

168 ÓRA ONLINE - ITTHON
Szerző: Szénási Sándor
2017.08.29.


A populizmus fogalma sok baloldali liberális számára az ördögtől való, holott a számos változat között létezik olyan is, amely egyensúlyozni próbál a társadalom igényei és a lehetőségek között, vagyis nem puszta hazugságáradattal igyekszik legázolni a szavazókat. Mi lenne, ha ezen a terepen a baloldal is felvenné a kesztyűt? Hasznos kérdés ez? Etikus? Paár Ádám történész-politológust, a Méltányosság Politikaelemző Központ munkatársát kérdeztük.
– Sokak szerint az egyre inkább terjedő populizmus nem ideológia, inkább lázadás az ideologikus színezetű politikai oldalak ellen, ezért nem is lehet igazán fellépni ellene. A populistának nem árt, ha populistának nevezik, hiszen épp ezért szeretik. Elfogadja ezt?
– Hogy mi a populizmus, abban nincs egyetértés a politikatudósok között. Az argentin Perón elnök kijelentette, hogy „az igazi demokrácia az, amelyben a kormány azt teszi, amit a Nép akar, és egy érdeket védelmez, a Nép érdekét”. Hajlok arra, hogy a népfelség ilyen abszolutizálását tekintsem a populizmus lényegi vonásának. Rögtön adódik egy dilemma: ki mondja meg, mi a nép érdeke? Hiszen a nép tagolt, sokféle legitim érdek keresztezi egymást. Általában egy vezető az, aki magára veszi a terhet, hogy a nép nevében közölje a néppel, mi az érdeke, és kijelölje a nép ellenségeit. A liberális demokrácia felismeri az értékek és érdekek sokféleségét, és nem akarja kiiktatni ezt a tagoltságot. Én tehát a populizmust elsősorban a demokrácia és a liberalizmus ellentétéből vezetem le.
– Szakács András politológus azt nyilatkozta, hogy a populizmus ellenfeleinek is meg kell próbálkozniuk populista logikával, ha labdába akarnak rúgni. Hivatkozik David Grégoire Van Reybrouck belga kultúrtörténészre, aki azt írja, hogy lehet a népre hivatkozva is jó úton járni. Mit gondol erről?
– Miért is ne lehetne? A demokrácia lényegét tagadjuk meg, ha a népet kihagyjuk a játékból. Csak tudomásul kell venni azt, hogy a népakarat abszolutizálása éppoly kockázatos, mint annak a negligálása. Rousseau és Montesquieu szelleme viaskodik egymással, a népfelség és a hatalommegosztás elve, és nekünk nem egyikük oldalára kell állni a másikkal szemben, hanem a nézeteiket a jelenhez igazítani...

DEMOKRÁCIA KELL A DEMOKRÁCIÁHOZ

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Vitányi Iván
2017.08.29.


Pontosabban: a magyar demokrácia és az európai stílusú jóléti állam megteremtéséhez az kell, hogy a magukat demokratikusnak tartó kisebb és közép-nagy ellenzéki pártok egymás között is megteremtsék a demokráciát. E nélkül nem tud megtörténni.

Nem vagyok fiatalember. Sok mindent láttam, meg időnként az ellenkezőjét is. Amit most látok, az megszólalásra késztet. Tegeződni fogok az alábbi mondatokban. Nem fraternizálásból, hanem barátságból. Mert megengedhetem magamnak, hogy valamennyi demokratát a politikai barátomnak tekintsem.

1990 után sokakkal együtt én is azt hittem, hogy szinte automatikusan jólét és demokrácia jön. Tévedtem. Ahogyan sokan mások is.

Ma már tudom, nehéz demokratának lenni. Nehezebb, mint hittem. A demokrácia ugyanis nem csupán a többség hatalma, hanem a többség türelme is. Türelem kell hozzá, hogy elfogadjuk: teljesen természetes, hogy sokan nem úgy gondolkodnak, mint mi. Persze nincs végtelen megértés. Aki kétségbe vonja demokratikus politikai létezésünk jogosságát, azzal nem működünk együtt. Mert azok nem demokraták. A demokraták együttműködnek egymással, a demokratikus létezés jogosságát megkérdőjelezőkkel szemben viszont küzdenek. Ezért is küzdünk Orbán autokráciájával.

Közülünk nagyon sokan átélték Horthy, Szálasi, Rákosi, Kádár uralmát, és nem kevesen küzdöttünk is ellenük. Történelmi értelemben azonban csak percekig voltunk sikeresek. Most megint küzdeni kell. Ami ma történik velünk, az nemzeti borzalom. Mert 1990 után ugyan voltak ígéretes percek, de a gyermeki válságokkal küzdő demokrácia díszletei mögött ismét az önkény virágzik, a demokraták meg veszekednek. Mindenki mindenki ellen. Nem új irány ez, már Arisztotelész is beszélt róla: a kiforratlan demokrácia arra is lehetőséget ad, hogy szabadságot és az általa teremtett lehetőségeket egy új autokrácia kiépítésére használják fel. Ezt ő tiranniának nevezte. De ehhez nem csak autokrata vezetők, hanem szűklátókörű demokraták is kellenek. Végtelenül meggyőzően írt hasonlókról Max Weber, és még több más szerző is.

Igen, ez történik most nálunk is. Eddig a nemzet legjobbjai sorra vívták harcukat a szabadságért, de sokáig rendre vereséget szenvedtek. Nem a magyar autokratáktól, hanem a külföldiektől, mindenekelőtt a Habsburg császároktól és orosz cároktól, meg szovjet vezetőktől, de aztán hol Jaltában, hol Máltán szélesebb nemzetközi alkuk vetettek véget a magyar szabadság-törekvéseknek. A szabadságharcosokat megölték, akasztófákat állítottak, de később a győztes vagy kinevezett tirannus – Ferenc József, Horthy Miklós, Kádár János - azzal az igénnyel lépett fel, hogy eljátssza a nemzet jótevőjének szerepét. Mi tagadás, egy ideig nem is sikertelenül...

TÁRSADALMI GÉPHÁZ-KÖZÖNY - ÚJRA

KANADAI MAGYAR HÍRLAP ONLINE
Szerző: Endre István Simay
2017.08.29.


A hatalmi viszonyokat feszegetve sokszor felmerülő kérdés, hogy a diktatúrákat, az autoriter rendszereket mi stabilizálja. Nem egyszer olyan eredményre jutva, hogy a belső félelem igazgatja, illetve tartja féken a társadalom többségét. Ezt a jelenséget nem is becsülném le. Ugyanakkor jól látható az is, hogy nem egy esetben erre szinte semmi szükség nincs. Ezt vizsgálva született 2015-ben egy írás, amelyet alig átdolgozva bocsátok ismét a tisztelt olvasók szeme elé.

Az alapkérdés alapja az az írás, amely az ellenzéki kudarcszéria okát is vizsgálta. Kimutatva, hogy az autoriter vezetőnek, a hatalom stabilizálását követően már nincs szüksége kommunikációs legitimitásra. Addigra ugyanis a társadalom absztrakt alfa-szereplője kiválasztásra került, egyfajta pót-apjaként is funkcionálva sokaknak. Így elmondható, hogy amennyiben: „egyszer pozícióba került, akkor a „tagság” alfa-szereplő utáni vágya már ott tartja. Legitimációja a szerepéből fakad. A szerep pedig állandó. A szereplőtől szinte függetlenül.”

Ezen, különben az egykori hordalétet emlegető, és a humánetológiai szempontot kiemelő szálon továbbhaladva juthatunk el oda, hogy az alfa-szerep valós betöltője valóban indifferenssé válhat. Mármint akkor, ha elég messziről nézzük. A távolságot ebben az esetben hierarchikus távolságként képzelve el. Márpedig egy társadalmat, mégpedig egy hierarchikus társadalmat szemlélve, a csúcson levő szerepkő igencsak messze van ebből a szempontból. Azoktól, akik a „horda” hétköznapi tagjai. Azoktól, akik az alfa-szereplő iránti horda-lojalitás tüneteként mutatják a társadalmi pót-apakeresés tüneteit. Ugyanakkor az evolúciósan beégetett hierarchia-keresés nem csak a társadalmi, hanem ideológiai pótpapák iránt is lojális tömegek megjelenését ugyancsak szolgálja, és szolgálta a történelem során. Absztrakt alfa-szereplőként ugyanis megjelenhetnek a különböző istenségek is. Az absztrakt alfa elemelkedése mindennapoktól azt eredményezi, hogy a vallási motivációtól hajtott horda-lojalitás felülírhatja a napi tapasztalatokat, a földi világ alfa-szereplői iránti „hűséget”...

"EZT AZ ÜGYET NE FELEJTSE EL SE POLITIKUS, SE KÖZEMBER, ÉS SENKI SE"

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: PL
2017.08.29. 


Erőszakmentesen egy igazságos választási rendszerért - Interjú Mészár Annával, a Közös Ország Mozgalom szóvivőjével

Szeptember 1-én a Közös Ország Mozgalom kezdeményezésére kilenc ellenzéki párt kezd tárgyalásokba azért, hogy közösen dolgozzanak ki javaslatot egy új, igazságos választási törvényre. A kezdeményezést elindító, és annak helyet biztosító KOM szóvivőjével, Mészár Annával beszélgettünk.

Gulyás Márton tavasszal hirdetett mozgalmat egy igazságos és arányos választási rendszerért. Azóta hány fő csatlakozott?

– Nagyjából most 170-180-an vagyunk aktivisták, és folyamatosan csatlakoznak hozzánk önkéntesek is. Azt szeretnénk, hogy minél több szimpatizáns is legyen körülöttünk. A mozgalomhoz való csatlakozásnak megvannak az előbb is említett szintjei: aktivista, önkéntes és szimpatizáns. Arra törekszünk, hogy minél több szimpatizánsunk legyen, hiszen mégiscsak a szimpatizánsok azok, akik leginkább ki tudják fejezni azt, hogy mekkora tömeg áll a mozgalom mögött. Önkéntesek és aktivisták szerencsére most már szép számmal vagyunk, így az operatív feladatokat el tudjuk látni, viszont az tényleg fontos, hogy lássák az emberek hogy nagyon sokan vagyunk.

– Ezek szerint továbbra is lehet csatlakozni a mozgalomhoz? 

– Igen, így van.

– Gulyás Márton és Varga Gergő közösen álltak a bíróság előtt a festékdobálásért, majd közösen is szónokoltak a tüntető tömeg előtt. Azóta viszont kevesebbet hallani róluk, főleg Varga Gergőről. Ő tagja a mozgalomnak?
– Nem, úgy tudom, hogy ő nem tagja a mozgalomnak. Alapvetően az igazságos választási rendszer mint ügy és a mozgalom is Gulyás Márton kezdeményezésére jött létre. Ő már a festékdobálástól függetlenül elkezdett ezzel foglalkozni, és a mozgalom ötlete is már jóval előtte megvolt a fejében. A festékdobálás tulajdonképpen egy jó apropó volt ahhoz, hogy ezt széles tömegek előtt is el tudja mondani, és fel tudja hívni a figyelmet arra, hogy ez nagyon fontos, és hogy csatlakozzon minél több ember. Varga Gergő pedig ott volt az eseményekben mellette, de alapvetően a mozgalom Márton nevéhez kötődik...

EGY NORMÁLIS ORSZÁGBAN EGYIKÜKNEK SEM JUTNA RIVALDAFÉNY. ITT KIRÁLYOK LEHETNEK

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Molnár Bálint
2017.08.29.


...Hajdú Péter ennek a társadalomnak egyfajta tükre. Nincs leköpve, nincs lehányva az a tükör, kristálytiszta lenyomata annak, hogy a magyar társadalom választásokat bokszkesztyűvel eldönteni képes fele, az erősebb kutya baszikelvét valló, mások nyomorúságán nyálat csorgató konzumidióták gyülekezete konkrétan egy kibaszott nagy Hajdú Péter.

Aki ránézésre is, de a felületet megkapirgálva is pontosan az, aminek látszik. Egy elvtelen, szervilis, nyíltan vállalt tehetségtelenségét a mindenoldali, politikailag hasznos kapcsolataival kompenzáló, és ezeknek a gerincet nem igénylő kapcsolatoknak a hátán magasra kapaszkodott néphülyítő. Aki tökéletesen leszarja, hogy szétrohad körülötte minden. Ő híres akart lenni és kibaszott gazdag. Bejött. Akinek nem jött be, az meg példaképének tekinti Hajdú Pétert.

Pontosan ugyanolyan példakép ő a maga indokolatlanul méretes homokozójában, mint amilyen Orbán Viktor a maga műfajában. Akinél sajnos nincs alkalmasabb a placcon. Lehet, hogy a legocsmányabb trash-ben utazik, de ezt zabálja a nép, és ezt maximálisan érdemes kihasználni. Az elbaszott rendszerváltásban gyökerező igénytelenséget. Az éppen aktuális párkapcsolata révén a szocialistáknak köszönhetően 2002-ben fontos tévéssé lett Hajdú mára a fideszes holdudvarban talált Habony-féle jó ismerősöket. Ki emlékszik, kit érdekel? A lényeg, hogy most magabiztos impertinenciával beleröhög a pofánkba, hogy mégis mi a fasznak kellene egyezkednie egy olyan politikai hatalomnak, amelyik kétharmados bizalmat kapott a szavazóktól.

A rokkantak számára fenntartott parkolóhelyen keresztben parkoló őstulok, a szerencsétlen sorsokból és úgy általában az emberi nyomorúságból kacsalábon forgó várat építő erkölcsi hulladék (a közönség vastapsa nélkül ez nem ment volna) most azt magyarázza, hogy a jogkövetés a gyengeség jele, és aki nem él vissza a hatalmával, az egy szerencsétlen lúzer. Aki kvázi egypártrendszert hoz létre, mert megteheti, az joggal sikeres, a lehető legkicsattanóbb demokrácia pedig az autokrácia. Ahol a bokszkesztyűbe rejtett fejszével teljes joggal ki lehet ütni a puszta kézzel védekező ellenfelet. Ha olyan hülye volt, hogy ő nem rejtett el egy fejszét a bokszkesztyűjében, amikor megtehette volna.

Hajdú! Egy ország vezetésének semmi köze nincs egy cég vezetéséhez. A demokrácia pedig akkor sem bokszmeccs, ha a magadfajta tehetségtelen, ezért a mindenkori hatalomhoz dörgölőzni kénytelen tőről metszett talpnyalók szerint ez alapvetés. A harmatgyenge, de legalább lábszagú hasonlatodhoz: aki másokat meglopva veri agyon az ellenfeleit, az nem politikus, az maffiózó. Közönséges gazember.

A baj nem az, hogy te büszkén hirdeted az aberrált, bűzös disznóságaidat, hogy állandóan szaros a szád széle, hanem hogy erre kereslet van ma. Hogy te celeb lehetsz ma. Hogy az a tehetségtelen alak, aki teljesítmény híján a magánéletét erőszakolta rá egy egész országra, aki mindent megtett azért, hogy a bulvárfertőnek mindenről ő jusson eszébe, aki mindig megtalálta a gazdatestet, amelynek végbelében vígan eldagonyázhatott, most nagy pofával hirdeted, hogy a legsikeresebb demokrácia a diktatúra, és ez így van jól.

Ha jobban belegondolok, nem a te szégyened ez. Az Orbán-rezsim (és igen, bátran kijelenthetjük, hogy te vagy a bulvársalakmédia Orbán Viktora) egyik legnagyobb bűne az, hogy a magadfajta gátlástalan gazembereknek önbizalmat adott. Elhitette velük, hogy lehet, sőt természetes és hasznos köpönyeget forgatni, hol ide, hol oda dörgölőzni, a teljesítmény meg kurvára nem számít. Hogy el lehet vágni a másik ember torkát, mert a dzsungel törvényei mégiscsak felülírják a jogi/emberjogi handabandákat. Hogy az ősbunkóság és a szervilizmus elegye csodákra képes.

Ez az interjú mindent elmond erről az országról. Arról a mocskos, silány, színvonaltalan, igénytelen, és főleg embertelen mocsárról, amiben dagonyázunk. És igen, ha innen nézem, nincs alkalmasabb miniszterelnök-jelölt Orbánnál, és alig van alkalmasabb, minden hájjal megkent médiapióca Hajdúnál. Egy normális országban egyiküknek sem jutna rivaldafény. Itt királyok lehetnek. Akkor is, ha egyelőre még nem koronázta meg őket az istenadta. Egyelőre.

ODZE GYÖRGY: SORSTÖRÖTTEK - ONÓDY LAJOS ÉS BARA MARGIT TÖRTÉNETE

GÉPNARANCS - IRODALOM BLOG
Szerző: Odze György
2017.08.29.


Az Onódy-ügy a múlt század hatvanas éveinek legnagyobb, elhallgatott botránya volt.

Onódy Lajos, a kor legsikeresebb üzletembere: átalakította az idegenforgalmat, ő alapította a Mézes Mackót, ő hozta be az első grillsütőt, motelt és a wurlitzert. Be akart épülni a politikába, de a kemény oldal nem fogadta be. Csalással, „a társadalmi vagyon megkárosításával” vádolták, börtönbe került, megromlott az egészsége. Gyakorlatilag száműzöttként halt meg.

Azonban az Onódy-ügy igazi nagy vesztese Bara Margit, korának egyik legtehetségesebb és legszebb színésznője volt. Neve nemzedékek tudatában összefonódott az Onódy- üggyel, amelynek úgy lett áldozata, hogy részt sem vett benne, sőt, Onódyt sem ismerte. Azzal vádolták meg, hogy az Onódy által szervezett orgiákon vett részt, a felső pártvezetés tagjait kényeztette, szórakoztatta. Az 1960-as években vagyunk. Az emberek utána kiabáltak az utcán, obszcén telefonhívásokat, gyalázkodó leveleket kapott, a Nemzeti Színházból el kellett mennie. Csak egy-két kolléga védte, a szakma elfordult tőle. Végül úgy döntött, otthagyja a színészetet. Filmekben ugyan szerepelt még, de soha nem tudta megbocsátani a politikusoknak azt, amit vele tettek.

Az ő sorsukat törték meg: koncepciós perben az egyikét, koholt vádakkal a másikét...

HALLÓ! MARISKA NÉNIVEL BESZÉLEK?

BLOGÁSZAT
Szerző: Ismeretlen
2017.08.29.- Halló! Mariska nénivel beszélek?


- Igen, ki az?


- Kezét csókolom! A Fidesz pártközpontból telefonálok és szeretném tájékoztatni a Mariska nénit, hogy a Vona Gábor csúnyát mondott a nyugdíjasokra és nem akar bocsánatot kérni!


- Jajj aranyoskám már nagyon vártam a hívását! Én is hallottam ezt a csúfságot. Azt mondta ránk, hogy nyugger.


- Nem Mariska néni, azt mi mondtuk még régebben.


- Ja igen... azt mondta panelproli?

- Nem, dehogy Azt is mi mondtuk.

- aha... akkor ő azt mondta, hogy "mindenki annyit ér amennyije van"?

- őőőő hát... nos azt is mi mondtuk, de...

- Na már emlékszem aranyom. Azt mondta "minden komcsiról név szerint meg tudjuk mondani, hogy kire szavazott"

- Azt is mi mondtuk Mariska néni, de most nem erről van szó...

- Ejnye no most ugrott be. Azt mondta hogy a pápa egy demens vénember, vagy gazember.

- Neeeemmm azt meg Bayer Zsolt mondta, tudja aki lovagkeresztet kapott tőlünk a munkásságáért.

- Kutyafáját... milyen rossz már a memóriám, aranyoskám, de azt hiszem most már beugrott. Azt mondta: "Ennyi hülye vén kurvát"

- Azt meg Szalai Ferenc fideszes képviselő mondta, de most tényleg nem erről akarok beszélni... halló... halló Mariska néni! Na most megszakadt a vonal, vagy ez a vén picsa rakta le?

ITT OLVASHATÓ


HACSEK ÉS A PÉNZMOSÁS

HUPPA BLOG
Szerző: Szele Tamás
2017.08.29.


– Jó napot, Hacsek, hát hol járt, hogy hála Istennek, nem láttam a héten?
– Mostam, Sajókám, mostam.
– Miért, a nagyságos asszony nem mos?
– Nem tud ő olyant mosni, amilyent nekem kellett…
– Ne csigázzon, mit mosott, kocsit?
– Rosszabb. Pénzt.
– Azt tényleg nem könnyű. De honnét van magának mosnivaló pénze?
– Nekem nincs is, kérem, az Ödönke összehaverkodott egy orosszal, a Vlagyimir Nyikiforoviccsal, az bízta rám, hogy mossam ki a pénzét.
– És sikerült?
– Dehogy sikerült, kérem, most is nálam guggol tízmilliárd dollár, és sehogy nem lehet megmagyarázni, honnét került elő, Vlagyimir meg le fogja vágni a fejemet, ha hamar nem oldom meg a problémát.
– Hamar kell? Az nehéz lesz. Ha volna idő, azt mondanám, vegyen meg valami ráfizetéses üzletet, és a tízmillió veszteséget fogja a nyuszira, de hamar én se tudok okosat mondani. Hacsak…
– Nem hacsak, kérem, Hacsek! Sajókám, a fejemről van szó, minden megoldás érdekel!
– Hát, egy milláért megmondom.
– Megkapja, maga pióca, csak mondja már!
– Menjen el a kaszinóba és játsszon.
– Hogy még el is veszítsem a pénzt? Vlagymir nem csak le fogja vágni a fejemet, de a fenekembe is dugja…
– Nem érti. Úgy játsszon, de nagyban, hogy se ne veszítsen, se ne nyerjen. Bemegy tízmilliárddal, kijön tízmilliárddal, csak az akkor már játéknyereség lesz, hipp-hopp, ki van mosva...

A GYERMEPROSTITÚCIÓ NEM A PROSTITÚCIÓBA KÉNYSZERÍTETT GYEREKEK, HANEM A TÁRSADALOM FELELŐSSÉGE

KETTŐ MÉRCE BLOG
Szerző: DÉS FANNI
2017.08.29.


Nemrég jelent meg a hír a magyar médiában, hogy egy 13 éves magyar lányt kényszerített prostitúcióra egy család Bécsben. Júniusban pedig a Die Presse-ben jelent meg egy riport, melyből kiderül, hogy a Bécsben prostitúcióra kényszerített gyerekek közül minden negyedik magyar.

Ausztriában legális a prostituáltak használata, tehát a felnőtt korú (18 éven felüli) személyek, tipikusan nők, szabályozott körülmények között dolgozhatnak prostituáltként. A gyerekprostitúció elviekben illegális az országban. A prostitúció dekriminalizálásának hatására azonban, ahogy a szexipar és a feketepiac bővül, a gyerek-prostituáltak áldozatainak száma is növekszik. Ausztriába a prostitucióban élő nők 95 százaléka más országokból érkezik, többségében szegényebb országokból. Az EU tagállamokból érkező nők magánvállalkozóként dolgozhatnak az országban, feltéve hogy bizonyítják, nincs szexuális úton terjedő fertőzésük. 

Évente 1,2 millió nő és lány kerül be a szexiparba világszerte, akiknek 30-35 százaléka 18 év alatti lány. Európában a szexuális célú emberkereskedelem áldozatainak 95 százalékát nők és gyereklányok teszik ki. Magyarország az EU adatai szerint az emberkereskedelem áldozatainak tekintetében az elsők között van.

Az emberkereskedelem és a gyerekprostitúció az Európai Unión belül a szabályozás szerint mindenhol tiltva van, de Svájcban például 2013-ig 16 éves kor volt a minimum korhatár a prostitúcióban dolgozó nőknek.

Magyarországon nincsenek komolyan vehető adatok arra nézve, hogy mekkora a prostituált gyerekek aránya, hányan lesznek emberkereskedelem áldozatai. Tekintve, hogy a nyugat-európai országokban, ahol legális a prostituáltak használata, a prostitúcióban dolgozó nők között a magyarok aránya igen magas, és az adatok szerint a prostituáltak átlagosan 12 évesen kerülnek be a szexiparba, elég magas arányokról beszélhetünk.

A gyerekeket, akiket külföldön kényszerítenek prostitúcióra, általában hamis papírokkal dolgoztatnak a szabályozott körülmények között. Ugyanazok miatt a problémák miatt jutnak nehezen segítséghez, mint a külföldön dolgozó prostituáltak általában: nem beszélik a külföldi ország nyelvét, nehezen kommunikálnak a segítő szakemberekkel, a rendőröktől félnek a magyarországi tapasztalataik miatt, emellett a futtatóik is próbálják elszigetelni őket minden lehetséges külső kapcsolattól; folyamatos kontroll alatt élnek...

NEM A PATKÁNY UTÁN NYOMOZNAK A KÓRHÁZBAN, HANEM AZ ÁPOLÓ UTÁN, AKINEK A FEJÉRE ESETT

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: nickgrabowszki
2017.08.29.


Közben előkerült egy ombudsmani jelentés, ami szerint borzalmas, sokkoló, embertelen állapotok vannak a pszichiátrián, emiatt már 2 éve a kórház bezárását javasolta. Pedig patkányok akkor még nem is voltak.

Az Egyesített Szent István és Szent László Kórház (ESZSZK) tagadja, hogy patkányinvázió lenne a Merényi kórház pszichiátriáján. Kálmánné Juhász Ilona gazdasági igazgató közleményében azt állítja, hogy
  • ez az intézményt lejárató, hangulatkeltő álhír.
  • Egy kártevő bekerült az épületbe, megtalálták, és ezzel párhuzamosan, óvintézkedésként a kórház egész területén megelőző mentesítést végeztettek el.
  • Az eset miatt soron kívüli belső vizsgálatot is elrendeltek.
  • A betegellátás továbbra is zavartalanul biztosított az intézményben.
Korábban a B1 blog is írt róla, hogy az álmennyezetből hamis patkányok esnek a világszínvonalú magyar egészségügyre. Az ESZSZK gazdasági igazgatója remekül alkalmazkodik a miniszteri elváráshoz, hogy minden negatív hírt egyszerűen le kell tagadni. Nem mentegetőzni, nem magyarázkodni, a kijavítását ígérni, hanem hamisnak, "hangulatkeltő álhírnek" nevezni.

Ha viszont tényként állítják, hogy nincs patkányinvázió, de mégis van belső vizsgálat, akkor az szükségszerűen azt jelenti, hogy nem az intézmény higiénés és munkakörülményeit vizsgálják, hanem azt, hogy miképpen került ki az RTL Klubhoz ennek a híre.

Tulajdonképpen nem a patkány után nyomoznak, hanem az ápoló után, akinek a fejére esett.

A Merényi kórház pszichiátriájának állapotát jól jellemzi az a két évvel ezelőtti ombudsmani jelentés, ami kritikus állapotban lévőnek mutatja a kórházi körülményeket.
Az embertelen állapotok miatt az ombudsman a kórház bezárását kérte...

MIT CSINÁLT PUTYIN BUDAPESTEN?

INDEX.HU
Szerző: DSZ - IVAND
2017.08.29.


- Hét hónapon belül másodszor jött hétfőn Budapestre Vlagyimir Putyin orosz elnök. A látogatást percről percre itt olvashatja vissza>>>

- A Nemzetközi Judo Szövetség (IJF) tiszteletbeli elnökeként egyrészt a budapesti vébére érkezett. Azonban a tervezetthez képest órákat késett, így az eredeti tervekkel ellentétben le is csúszott a megnyitóünnepségről.

- Putyin a délutáni meccseket már a díszpáholyból nézte végig Orbán Viktor miniszterelnökkel, akivel a Papp László Sportarénában folytatott munkamegbeszélést.

- A Ria Novosztyi szerint Putyin arról beszélt, hogy elégedett a kétoldalú kapcsolatok alakulásával. A magyar kormányfővel folytatott megbeszélésen az orosz elnök arról is biztosította a magyar felet, hogy Paks 2 orosz finanszírozása garantáltan biztosítva van.

- Az Együtt, a Momentum és a Párbeszéd is megbújt a nézőtéren, és aztán molinókkal, maszkokban tiltakoztak, amikor Putyin elfoglalta helyét a díszpáholyban. Az ellenzéki aktivistákat kivezették.

- Több orosz miniszter már délelőtt, egy korábbi géppel megérkezett. Szijjártó Péter külügyminiszterrel külön is tárgyalt többek között az orosz sport- és egészségügyi miniszterrel...

ITT OLVASHATÓ

ÉLET ANGLIA REJTETT GYÖNGYSZEMÉN

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő / Csaba
2017.08.29.


Találós kérdés: Angliához tartozik, de akár 30 óra is lehet odajutni. Itt zajlott a világ leghosszabb háborúja, és a legnagyobb közép-európai kisebbség a magyar. Ne aggódjatok, ha senkinek sincs még csak ötlete sem, nekem sem volt, amíg el nem olvastam Csaba beszámolóját – a Scilly-szigetekről. (A képeket köszönöm.)

„Lelkes olvasója vagyok az oldalnak, és eddig nem is volt szándékomban írni, részben mert nem vagyok az a típus, másfelől meg egy eléggé kis elszigetelt helyen élek, tehát túl nagy dolgokról sem feltétlen lenne mit írnom.

Viszont a szigetcsoport nem igazán látszik a térképen, ebből kifolyólag a magyarok 99%-a nem is hallott róla. Legalábbis a saját ismeretségi körömben nagyjából ez volt az arány.

Ezek lennének a Scilly-szigetek, Cornwallban, Anglia délnyugati csücskétől, mintegy 40 km-re dél-nyugatra a Kelta-tengerben.

Az igazat megvallva én magam is 2013 végén hallottam róla először, mikor a net egyik bugyrában összehaverkodtam egy sráccal, aki már évek óta itt dolgozott. Aztán úgy alakult az élet, hogy 2015 nyarán jöhettem ide dolgozni.

Egy meglehetősen gyors és különleges váltással otthonról. Bő egy évvel korábban volt róla szó, hogy esetleg mozdulnék, de akkoriban már egy ideje nem volt nagyon téma.

Tulajdonképpen beajánlott a főnöknek, aki írt egy levelet nekem (azért eléggé meglepő volt, amikor megláttam a levelet), hogy még mindig érdekelne-e a dolog, ha igen akkor jó lenne, ha legkésőbb olyan 8-9 nap múlva tudnék kezdeni. Nem sokat gondolkodtam. De ez egy lényegtelen mellékszál a történetben.

Az utazás nem egyszerű menet, elsőre elég hosszú és körülményes. 24-30 óra, mikor hogy jön ki a lépés. Miután megszokja az ember, utána már csak hosszú.

Sorrendben: repülő Londonba, busz a vonathoz, vonat Penzance-ba, ami Anglia délnyugati csücskében van, megint repülő (20 perc), vagy komp (2,5 óra), a St. Mary’s-re, ami a helyi fősziget, majd a szigetek között még egy kis hajókázás, az már tényleg csak gyerekjáték.

Bónusz kérdés: Ücsörgött már valaki egy minireptéren 7-8 órát, várva a jó időre, hogy felszállhasson a gép?..."

NEM AKAROM, HOGY GYERMEKEIM HŐSÖKKÉ VÁLJANAK

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Tamás Róbert
2017.08.29.


Szép jó reggelt! Kellemes az idő és én ennek örömére jól elaludtam. Nem sűrűn fordul elő ilyesmi, de amikor igen, akkor nagyon. Nem baj, kapkodok egy kicsit.

Az Index kiderítette, hogy mit csinált Putyin Budapesten. Ha jól látom félkómásan, akkor megérkezett – bőven sokat késve -, itt volt, vigyorgott és elment. Ezért tényleg érdemes volt lezárni a fél várost, megnehezítve ezzel rengeteg ember életét. Én elhiszem, hogy a világ egyik legvédettebb emberéről beszélünk, de azért ez mégis túlzás, hogy ennyi budapestit megszívatnak miatta.

Szijjártó Péter mindenesetre magabiztosan ki-, valamint bejelentette, hogy a Paks2 beruházást mostmár semmi nem állíthatja meg. Én ennek végtelenül örülök. Főleg, mert láttam egy jó kis dokumentumfilmet a napokban. A stáb Csernobil környékén járt – a baleset után vagyunk 30 évvel – ahol ma is és még évszázadokig lakhatatlan lesz a környék. Rengeteg ember halt meg akkor, vagy hónapokkal később. Akik túlélték, azok a génjeikben viszik tovább a sugárfertőzést, genetikai mutációk formájában. A szakemberek szerint ez a negyedik generációban szokott kiütközni. Születési rendellenességek, különféle rákos megbetegedések formájában. És nem csak azokban, akik a környéken tartózkodtak a robbanás idején, hanem Európa jókora része érintett, mert a sugárszennyezés jó messzire eljutott.

Most is küzdenek a felrobban blokkal. Ember nem tudja, hogy mi fog történni a következő évtizedekben, ha a betonszarkofág esetleg szivárogni kezd.

Ugyanebben a műsorban egy német atomerőműről is szó volt. Az nem robbant fel, hanem leszerelik. Már harminc éve csinálják, de még nagyjából 40 évig fog tartani, amire teljesen végeznek a munkálatokkal és megtisztítják a területet. Ami ott probléma – és az lesz mindenhol -, hogy a kiégett fűtőelemeket és a szennyezett, sugárzó alkatrészeket hová a jó égbe tegyék. Mert azok még nagyon-nagyon sokáig gyilkolni fognak. Nem minden kimerült bánya alkalmas a biztonságos tárolásra.

Egyszóval lehetséges, hogy az atomenergia olcsó és tiszta energia, de a következményei akkor is katasztrofálisak, ha nem robban fel egy reaktor sem. A leszerelés 50-70 évig tart és többe kerül, mint amennyi pénzt megspórolt egy ország a működés ideje alatt. Ráadásul elszennyezzük vele a Földet és az csak a jövőben fog kiderülni, hogy a sugárzó hulladék mit fog okozni az élővilágban. De nem baj, a lényeg a ma, mindig csak az. Az orosz-magyar barátság és az a rengeteg pénz, amit ezzel az üzlettel zsebre lehet vágni. Más nem számít...

ORBÁN VIKTOR A PUTYIN-LÁTOGATÁS KULISSZATITKAIRÓL

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Föld S. Péter
2017.08.29.


Miniszterelnök úr, igaz, hogy Ön kezdeményezte Putyin budapesti látogatását?

– Igen, valóban én hívtam meg Magyarországra.

– Elmondaná nekünk, hogyan történt a meghívás?

– Egyik reggel felhívott, hogy idejönne néhány órára.

– Mire Ön?

– Mondtam neki, hogy most nem alkalmas az időpont, mert nagyon el vagyok foglalva.

– Erre Putyin?

– Erre Putyin azt mondta, hogy szerinte ez a mostani időpont nagyon alkalmas.

– Meggyőzte Önt?

– Igen. Engem érvekkel mindig meg lehet győzni.

– Elmondaná miniszterelnök úr, hogy miért jött Putyin Budapestre?

– Szereti a dzsudót, ő a szövetség tiszteletbeli elnöke.

– És ezért utazott Budapestre?

– Ja. Illetve, da.

– Megtudhatnánk, hogy milyen nyelven beszélgettek?

– Ő oroszul beszélt, én magyarul bólogattam.

– Mindenben egyetértettek?

– Ezt azért nem mondanám. Mikor befejezte, hogy mit vár el tőlünk Paks ügyében, közöltem vele, hogy mi erős és büszke európai nép vagyunk.

– Mire Putyin?

– Közölte velem, hogy ezt ő leszarja.

– Mire Ön?

– Nézze, a politika időnként arról szól, hogy engedni kell a tárgyalópartnernek.

– Vagyis?

– Tudomásul vettem, hogy le vagyok szarva.

MAGYARORSZÁG FALTÖRŐ KOS AZ UNIÓ DESTABILIZÁLÁSÁHOZ - SZELESTEY LAJOS NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: Szelestey
2017.08.29.- A magyar és az orosz vezetőt a nyugat és az EU elutasítása ültette ismét tárgyalóasztalhoz, de Orbánnak kell az olcsó gáz, valamint Paks. Utóbbi jól jön Putyinnak is.
- Varsó non coronat: Lengyelország beintett Brüsszelnek a bírák ügyében (is).
- Mundruczó világszínházat csinált Zürichben a magyar valóságot feltáró Látszatélettel

Die Welt

„Putyin és Orbán: az orosz-magyar judokapcsolat” címmel az újság arra hívja fel a figyelmet, hogy a kép politikust nem csupán a sport szeretete fűzi össze, hanem az is, hogy az érdekekre és a hatalomra építő vezetési stílust tartják az egyetlen üdvözítő módnak a politikában. Mindenesetre a vendég magával hozta a fél kormányt, hogy a gazdasági együttműködésről és energiapolitikai döntésekről tárgyaljanak. Így a földgázszállításokról és Paksról. Oroszország ura gyakori vendég Budapesten, a média gyakran úgy mutatja be, hogy Magyarország trójai faló a Kreml számára az EU-ban és a Nato-ban. A kérdés persze ennél bonyolultabb, de vannak átfedések a két ország, illetve a két politikus között. Orbán azt mondja partneréről, hogy annak nincsen felismerhető személyisége, csak a hatalmat képviseli, valamint azt, amit országa érdekének tart. Meg hogy az államfővel nem lehet baráti kapcsolatot kiépíteni. De azért egyetlen más uniós, illetve Nato-állam első emberének sincs olyan jó viszonya Putyinnal, mint éppen a magyar kormányfőnek.

Orbán szeretne olyan lenni, mint az elnök: csak semmi érzelem, lelki tusakodás, kizárólag a csupasz nemzeti érdekek a fontosak. De ő sem akar senkivel sem barátkozni, csakis a céljait érvényesíteni. Sok minden köti össze őket. Pl. gyerekesnek tartják a moralizálást menekültügyben. Naivitásnak minősítik az emberi jogok forszírozását. Éretlenségnek, ha bárki védelmezi a demokráciát. Úgy gondolják, hogy csakis ők a felnőttek az iskolai önképző körök színvonalát idéző világszínpadon. Azon kívül szeretik a dolgokat férfi módjára, egymás között elintézni, felesleges a döntéseket rábízni olyan bonyolult intézményekre, mint bizottságok és parlamentek. Formálisan persze szükség van ezekre, de a végső szót a főnökök mondják ki. Orbán szívesebben tárgyal olyasvalakivel, mint Putyin, semmint a Bizottsággal.

Mindketten azt vallják, hogy vége a nyugat fölényének. Sőt a nyugat csak még tovább gyengül. Már nem példakép a világ számára. A jövő sokpólusú, az államközi kapcsolatok viszont a jövőben inkább kétoldalú alapokon nyugszanak majd. Orbán szerint ebből Magyarország számára az következik, hogy nem szabad egyetlen hatalomra támaszkodnia. Játéktere kitágításához a németeknek termelési lehetőségeket, az amerikaiaknak katonai támaszpontot, a törököknek és a kínaiaknak gazdasági opciókat kínál. Az oroszoknak pedig főleg színpadot, az nem kerül semmibe. Putyin ily módon bizonyíthatja, hogy a Nato és az EU megosztott Moszkvával szemben. Még ha ez így nem is igaz. Magyarország ugyanis betartja a szankciókat és támogatja a Baltikum, illetve Ukrajna védelmét. Persze az olcsó gáz és atom a politikai befolyásolás eszközét jelenti orosz szemszögből. Putyin reméli, hogy vissza tudja állítani a korábbi érdekszférát, Orbán ellenben abban bízik, hogy pénzt tud kiszedni belőle, anélkül, hogy ténylegesen függő viszonyba kerülne...

A DEMOKRATIKUS ELLENZÉK BÉKÁJA

CSEPELIEK ÚJSÁGA BLOG
Szerző: Marosán György
2017.08.29.


A „megfőtt béka” szindrómáról negyedszázada, a mindenki által csodált IBM váratlan válságának kapcsán olvastam először. Az évtizedeken keresztül sikert sikerre halmozó céget a 80-es évek végére a győzelmek elandalították, elfedve előle, hogy a versenytársak fokozatosan felnőttek mellé. Így eshetett a "boiled frog syndrome" áldozatául. A megfőtt béka szindróma, azt a különös helyzetet írja le, amikor valamely élőlény fokozatosan hozzászokik a kezdetben csupán kényelmetlen, majd egyre inkább zavaró, de azonnali „ugrásra” még nem késztető állapothoz. A „névadó” béka megszokja a fokozatosan melegedő vizet, és mivel nem érzékeli a lassan forróvá váló környezetét, szinte „megfőzhető”. A különös kór voltaképpen afféle tudományos „városi legenda”: nincs erre utaló tudományos kísérlet, de ettől még a modell képes egy sor valóságos problémát szemléletesen megvilágítani.

A „megfőtt békaságnak” lehetnek pozitív hatásai is: súlyos balesetet vagy betegséget követően - amikor valaki elveszíti a lábát, vagy megbénul - a betegek közérzete, szembesülve a korábban elképzelhetetlen állapottal zuhanásszerűen megromlik, ám egy év múlva, hozzászokva a korábban elképzelhetetlennek gondolt helyzethez, a többség hangulata csaknem a baleset előtti szinthez tér vissza. Így szokjuk meg az öregség jelentette fájdalmakat, a munkanélküliség mellőzöttségét, szeretteink elveszítését.

Ám a „megfőtt béka” állapot a szervezetek világában többnyire válsághoz vezet. A menedzsment hozzászokva és elfogadva a fokozatosan gyengülő teljesítményt, végül összeomlásba kormányozza a céget. De ugyanez a helyzet bukkan elő a politikában is: ha a pártok, nem figyelnek a lassú, kedvezőtlen változásokra, vagy ha a mozgalmak nem ébrednek tudatára az egykori előnyük elolvadására, megállíthatatlanul hanyatlani kezdenek.

Jellegzetes példája e szindrómának a II. világháborút megelőző - alapvetően eltérő megítélést felkínáló - helyzet. Chamberlain fokozatos kompromisszumokkal és a Hitlernek tett engedményekkel gondolta elejét venni a háborúnak, miközben sodródott afelé. Churchill viszont világosan felismerte a szükségszerű végkimenetet és ezért választotta - a történelem által később igazolt – tántoríthatatlan ellenállás stratégiáját. Ezzel a példával pusztán arra kívántam utalni, hogy a politika – de a házasság és az üzleti élet – talán legfontosabb, soha nem szem elől tévesztendő tanulsága: gondold át, hogy a kis lépésekből fokozatosan összeálló út hova vezet. Emiatt állítható, hogy a demokratikus ellenzék számára is ma az a legfontosabb: túltekinteni az egyes lépéseken és a maga valóságában elképzelni, milyen végkifejlethez vezet a mások megmozdulására adott válaszlépések sora.

Nem elég arra összpontosítani, miként reagáljunk az ellenfél vagy a potenciális partnerek lépésére. Az már lényegesebb, hogy kitaláljuk, reakcióinkra partnereink milyen válaszlépéseket tesznek, hová vezet az, ha majd a kölcsönös adok-kapok vonzásában megragadunk. Úgy tűnik ugyanis, hogy a választásokra készülő pártok viselkedését éppen az efféle „pávatánc” vezérli. Az egykor nagy pártok és a most előbukkanó új mozgalmak vezetői, hol az összefogást, hol az egyedüli harcot hirdetik. Az éles verseny miatt erős a késztetés, hogy mindenki azonnal elhatárolódva „lereagálja” a partnerek lépéseit. A média azután fel is erősíti ezt a képet, és politika egymással feleselő, egymásnak „beszóló”, egymás lépéseire ellenlépésekkel válaszoló pártok dzsungel-harcának tűnik...

EGY ELNÖKRŐL

JÓREGGELT EURÓPA BLOG
Szerző: Benedikty Béla
2017.08.28.


És én itt az emberi élet értékéről beszélek. Ami nézetem szerint kortól és helytől függetlenül állandó. És akkor most, ma megnyilvánul egy embernek látszó kitüremkedés, az egyik legfelháborítóbb magyarországi intézménynek, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának az elnöke, és azt mondja az orosz-ukrán ellentét kapcsán: "...az, hogy háború van Kelet-Ukrajnában, a szakadárokat pedig az oroszok támogatják, csak annyit jelent, hogy háborúval is el lehet venni egy területet." Mondta, majd visszabujt Putyin seggébe.
Háborúval is el lehet venni egy területet. Ennyi az egész. Nagy ügy. Mit kell ebből ilyen szcénát csinálni? Ha esetleg valakinek nem tetszik, a mozgósítás után gondom lesz rá, hogy elsőnek kapja meg a behívót...

EGY "TISZTESSÉGTELEN AJÁNLATTAL" INDUL AZ TANÉV, FEJÜKET FOGJÁK AZ IGAZGATÓK

HVG ONLINE - ITTHON
Szerző: Balla István - Czeglédi Fanni
2017.08.29.


Az oktatásért felelős államtitkár szerint jó irányba mennek a dolgok, a szakmai és szakszervezetek szerint ez csak akkor igaz, ha a „jó irány” a tönk széle. De mit várnak az iskolákban? Fővárosi és vidéki igazgatókat kérdeztünk pedagógushiányról, bérekről és a várakozásaikról.

Az oktatáspolitikai cinizmus mottójává kezd válni Palkovics László oktatási államtitkár több száz iskolaigazgató előtt elmondott minapi beszédének tételmondata: „Vitathatatlan, hogy jó irányt jelöltünk ki az oktatásban.” Ezt a Civil Közoktatás Platform és a pedagógusok szakszervezetei is cáfolták, mégpedig Palkoviccsal ellentétben érvekkel, adatokkal.

Bár ma már bármilyen szakmai vitából politikai kérdést kreál a közbeszéd, azért mi megpróbáltuk megkérdezni a legilletékesebbeket, a terepen dolgozó iskolaigazgatókat, hogy milyennek látják, milyen hangulatban várják a 2017/18-as tanévet. Úgy tűnik, a két legnagyobb probléma országszerte a pedagógushiány (illetve ezzel összefüggésben a - minden ellenkező híresztelés ellenére is - megalázóan alacsony tanári bérek) és az iskolák, pedagógusok szakmai autonómiájának hiánya.

Differenciált pedagógusbérek


A kormány egy rendeletmódosítással - látszólag az eddigiektől eltérő módon – most az iskolaigazgatókra bízza, hogy a szeptembertől esedékes béremelést miként osztja el kollégái között. Dönthet úgy, hogy minden tanár megkapja a neki egyébként évek óta beígért bérnövekmény utolsó, 3,4 százalékos részletét, vagy úgy, hogy differenciáltan, a minőségi munkát jutalmazva adjon bizonyos kollégáknak nagyobb, másoknak kisebb vagy zéró összegű fizetésemelést...

VISSZASZÓLT AZ ŐT HITELTELENÍTŐ FIDESZESEKNEK A KORMÁNYHIVATALI VEZETŐ, AKI NEMRÉG KIPAKOLT A NER-RŐL

MAGYAR NARANCS 
- KIS-MAGYARORSZÁG
Szerző: Vas András
2017.08.28.


Ha kritizálsz, ezt kapod!

Korrupció, a törvények és a szakmaiság semmibevétele, a politikai aktivisták hivatalba emelése, az alkalmazottak megfigyelése, fenyegetése, feljelentése – Varga Zsolt, a somogyi kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságának korábbi vezetője, a társadalombiztosítási és családtámogatási főosztály egykori helyettes vezetője igencsak megrázó képet festett a Nemzeti Együttműködés Rendszerének vidéki hétköznapjairól a múlt héten. A korábbi köztisztviselőt elsőként a magyarnarancs.hu szólaltatta meg. A magát megrögzött jobboldalinak valló szociálpolitikus hat éven át dolgozott kormánytisztviselőként, ez idő alatt látott bele az orbáni bürokrácia működésébe, és végül a múlt héten döntött úgy, hogy megosztja tapasztalatait a magyarnarancs.hu-val. Egyik legsúlyosabb állításaként arról beszélt, hogy a legutóbbi parlamenti választások előtt a kormányhivatalban lehívták a méltányossági nyugdíjban részesülők névsorát és adatait, és az aktivisták fel is keresték az érintetteket.

A Varga által elmondottak nem maradtak visszhang nélkül, a kormánypárt reagált az állításaira. „Elképzelhetetlennek tartom, nem találkoztam ilyesmivel – mondta a Hír Tv-nek Bánki Erik fideszes országgyűlési képviselő, a nagyobbik kormánypárt dél-dunántúli erős embere Varga Zsolt állításairól. „Ne felejtsük el, olyan ember nyilatkozatáról van szó – tette hozzá –, akinek visszatekintve életútjára, sehol sem állta meg a helyét.” Gelencsér Attila, Kaposvár fideszes parlamenti képviselője nyilatkozni nem akart, csak annyit reagált a tévének: „Ha történt is visszaélés a nyugdíjasok adataival, azért éppen Varga Zsolt a felelős, hiszen ő vezette a nyugdíjbiztosítási igazgatóságot.”...

ORBÁN ÉS BANDÁJA SZERVEZETTEN KENI A FEKÁLIÁT

SZTÁRKLIKK BLOG
Szerző: Bors / Pallagi Ferenc
2017.08.28.Csattogó fogakkal, hörögve támad a horda! Vona megsértette a nyugdíjasokat! - üvölti a kórus, pedig egy nagy fenét! Most ugyanúgy, csak egy politikai módszer jár csúcsra, mint a Kövér köteles beszédénél, vagy a ránk zúduló huszonhárommillió románnál - írja vasárnapi jegyzetében Pallagi Ferenc, a Bors egykori főszerkesztője.

"Vona mondott valami hülyeséget a nyugdíjasokról, kiszúrta ezt a Habony, meglátta benne a lehetőséget, és ráuszította a sakáljait. A horda pedig üvölt reggeltől estig, megállás nélkül. Hogy Vona mit mondott eredetileg, azt már senki sem tudja, legkevésbé a nyugdíjasok. De nem is fontos! Lényeg az, ahogy a gyilkos kórus újra és újra értelmezi, magyarázza azt.

Úgy működik ez, mint a vicc: A bíró kérdezi a vádlottat: Kovács úr, igaz, hogy kötéllel veri a feleségét? - Nem, kérem, nem igaz! - Nem igaz? Akkor mivel veri? Szóval mondhat a Vona amit akar, ebből jól már nem jöhet ki.

Hogy mi végre ez az erőlködés? Ha a nyugdíjasoknak csak öt százalékát sikerül elbizonytalanítani, és nem szavaz a Jobbikra, a Fidesznek már megérte..."demokratikus!...

MAGYARORSZÁG AKKOR IS MOSZKVA KÜLVÁROSA LESZ, HA A LIBERÁLFASISZTÁK A FEJÜK TETEJÉRE ÁLLNAK

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Molnár Bálint
2017.08.28.


A civis honoris causa (díszpolgár) cím azon belföldi, vagy külföldi személynek adományozható, aki kimagasló közéleti vagy művészeti tevékenységet fejt ki, valamint munkásságával, erkölcsi vagy anyagi támogatásával segítette az egyetem vagy annak valamely szervezeti egysége jó hírnevének az erősítését

– ezt a nyakatekert okosságot érdemes tudni nekünk faszparasztoknak (senki ne vegye magára a minősítést, majd én) ezen a pirosbetűs ünnepnapon, midőn Vlagyimir Putyin apátok (nektek, se nem fiatal, se nem demokraták!) Budapestre látogatott (mosdatjátok is a szerecsent, csókdossátok a segget és magyarázzátok a bizonyítványt ezerrel, hogy miért van ez rendjén), és ezzel összefüggésben – a fenti hablatyra hivatkozva – a Debreceni Egyetem kitüntette őfényességét.

Semmi sem emelheti jobban ennek a taknyon csúszó, szervilis elismerésnek az értékét, mint hogy a boldog tulajdonos annyira leszarta a dolgot, hogy nem fért bele a debreceni kirándulás, hogy akkor már a helyszínen vegye át, ami az övé. No, nem mintha az elvtárs életében is hallott volna egyáltalán Debrecenről, de ha már ilyen szép fordulatszámon pörög a magyar felsőoktatás debreceni leányvállalatának nyelve Orbán és Putyin egymáshoz simuló ánuszrózsái körül, gondoltam belefér a nagy felhajtásba. De nem. Egy vérgeci despotának a cselgáncs azért csak fontosabb, mint egy egy szaros egyetemi kitüntetés.

Az mondjuk, pár napja is rejtély volt, hogy mi köze lehet az orosz félistennek a fenti elvárások bármelyikéhez is, de szerencsére buzgó mócsingék megtalálták a magyarázatot a megmagyarázhatatlanra: Putyin jóvoltából az Orosz Föderáció jelentős szerepet szán a Debreceni Egyetemnek a Paks II. beruházásban. Ez így természetesen köszönőviszonyban nincs az indoklással, de hülyeségekkel nem foglalkozunk, különben is...

PUTYIN NEM SZÖVETSÉGESEKET KERES, HANEM GYARMATOT

ÁTLÁTSZÓ 
- FALRAMENTAPARLAMENT BLOG
Szerző: Vágó Gábor
2017.08.28.


Az önmagában is figyelemre méltó folyamat, hogy Putyin Oroszországa ismét megpróbálja kiterjeszteni hatalmát a volt szovjet érdekszféra területeire. De ennél veszélyesebb, hogy a magyar társadalom kezd olyan szélsőségessé válni, mint az orosz.

Emlékszünk Orbán tíz évvel ezelőtti beszédére, amikor ajtót mutatott ismét az oroszoknak? Utána rá két évvel Szentpéterváron véd és dacszövetséget kötött a véres kezű autokratával.

Máig nem tudjuk mi volt az az érv, információ, ami Nyugatról Keletre fordította Orbánt. Egyet biztosan tudunk, a magyar kommunista titkosszolgálat iratainak a másolata ott van Moszkvában. Az orosz befolyásszerzés java része pedig titkosszolgálati eszközökkel történik. 

Putyin nem szövetségeseket keres, hanem gyarmatokat. Országokat, melyek gyarmatosíthatóak, mert a vezetőjük zsarolható. Gyarmati szerződéseket, pedig olyan titkos paktumokkal pecsételik meg, ahol teljesen egyértelmű, hogy ki az erősebb kutya. Ki fizet évtizedekig kinek. Ilyen a paksi hitelszerződés is. Orosz hitelből veszünk egy rossz technológiát. Ha Pakson üzemzavar lesz, azt nem lehet egyszerűen egy fakockára fogni, mint a nem működő orosz metrókocsiknál.

A medve nem játék, ahogyan az atomenergia sem játék...

ITT OLVASHATÓ

TÁRSADALMI GÉPHÁZ-KÖZÖNY - ÚJRA

GONDOLATVILÁGBAN BLOG
Szerző: Andrew_s
2017.08.28.


A hatalmi viszonyokat feszegetve sokszor felmerülő kérdés, hogy a diktatúrákat, az autoriter rendszereket mi stabilizálja. Nem egyszer olyan eredményre jutva, hogy a belső félelem igazgatja, illetve tartja féken a társadalom többségét. Ezt a jelenséget nem is becsülném le. Ugyanakkor jól látható az is, hogy nem egy esetben erre szinte semmi szükség nincs. Ezt vizsgálva született 2015-ben egy írás, amelyet alig átdolgozva bocsátok ismét a tisztelt olvasók szeme elé.

Az alapkérdés alapja az az írás, amely az ellenzéki kudarcszéria okát is vizsgálta. Kimutatva, hogy az autoriter vezetőnek, a hatalom stabilizálását követően már nincs szüksége kommunikációs legitimitásra. Addigra ugyanis a társadalom absztrakt alfa-szereplője kiválasztásra került, egyfajta pót-apjaként is funkcionálva sokaknak. Így elmondható, hogy amennyiben: „egyszer pozícióba került, akkor a „tagság” alfa-szereplő utáni vágya már ott tartja. Legitimációja a szerepéből fakad. A szerep pedig állandó. A szereplőtől szinte függetlenül.

Ezen, különben az egykori hordalétet emlegető, és a humánetológiai szempontot kiemelő szálon továbbhaladva juthatunk el oda, hogy az alfa-szerep valós betöltője valóban indifferenssé válhat. Mármint akkor, ha elég messziről nézzük. A távolságot ebben az esetben hierarchikus távolságként képzelve el. Márpedig egy társadalmat, mégpedig egy hierarchikus társadalmat szemlélve, a csúcson levő szerepkő igencsak messze van ebből a szempontból. Azoktól, akik a „horda” hétköznapi tagjai. Azoktól, akik az alfa-szereplő iránti horda-lojalitás tüneteként mutatják a társadalmi pót-apakeresés tüneteit. Ugyanakkor az evolúciósan beégetett hierarchia-keresés nem csak a társadalmi, hanem ideológiai pótpapák iránt is lojális tömegek megjelenését ugyancsak szolgálja, és szolgálta a történelem során. Absztrakt alfa-szereplőként ugyanis megjelenhetnek a különböző istenségek is. Az absztrakt alfa elemelkedése mindennapoktól azt eredményezi, hogy a vallási motivációtól hajtott horda-lojalitás felülírhatja a napi tapasztalatokat, a földi világ alfa-szereplői iránti „hűséget”...

AZ ELSŐ ÉJSZAKA JOGÁN MATOLCSY ZITÁRÓL

GÉPNARANCS 
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Zsebesi Zsolt
2017.08.28.


A Matolcsy szeretőjére költött milliókat, a közpénzjellegükből eredeztethető első éjszaka jogával élve kaphatnák vissza természetben az adófizetők.

Matolcsy György megnősült, amihez őszinte szívből gratulálunk. Nem hiába költötte a pénzünket korábbi szeretőjére. Közös erőfeszítésünk elnyerte méltó jutalmát. Az egykori zseniális gazdasági miniszter, a Magyar Nemzeti Bank innovatív elnöke bekötötte élete szerelmének a fejét és feltette a koronát fő művére, amely a „Hogyan veszejtsük el tetszőleges mennyiségű állami forrás közpénz jellegét a lehető legrövidebb idő alatt” címmel vonult be a világ közgazdasági irodalmába.

Mivel Magyarország öles léptekkel halad egy újkori feudális állam létrejötte felé, meg kell gondolnunk, miként érvényesíthetjük megalapozott követeléseinket és az anyagi ráfordításainkkal arányos és azokból eredő birtokjogainkat Matolcsy Zita asszonnyal, pontosabban az ő szerelmetes urával szemben. Kézenfekvő lenne, ha a magyar adófizetők az első éjszaka jogát vindikálnák, ami – szerintem – nem lenne túlzás, tekintettel az adófizetőknek a házasság létrejöttében játszott anyagi szerepére és időtartamára. A korai udvarlási szakasztól, az együtt járáson át, egészen az összeköltözésig, majd az esküvőig a mi pénzünkből finanszírozták az egész procedúrát.

Mint ismert, a magyar állam bőségesen és számos módon igyekszik támogatni a fiatal házasokat, de nincs tudomásunk arról, hogy az udvarlás, az ismerkedés, az első együtt töltött éjszaka, majd a közös háztartás, és végül az esküvő költségeit is magára vállalná. Kivéve Matolcsy György és választottja esetét, amely – már csak ezért is – precedens értékre tett szert a közgazdasági irodalomban – a bűnügyi krónikák helyett. Nem kizárólag azért, mert a házasodni szándékozó férfiember állami pénzből csapta a szelet szíve választottjának, mert ilyenre – valljuk be őszintén – lehetne találni példákat más nyelvterületeken is, hanem főleg azért, mert – ismereteink szerint – egyedül Magyarországon huny szemet – a világ legtermészetesebb dolgaként – az ügy fölött az ország legfőbb ügyésze és összes beosztottja.

Polt Péter persze sajátosan nehéz helyzetben van, mivel Vajda Zita, azaz augusztus 25-től Matolcsy Zita mellett az ő felesége és a leánya is annak a Magyar Nemzeti Banknak az alkalmazottja, amelyben Zita és Gyuri gyűjtötte össze hosszú éveken keresztül az önálló közös élet megkezdéséhez szükséges anyagiakat. Konkrétan Polt Péter felesége az MNB személyzeti elnökhelyetteseként havi 5 millió forint körüli összeggel egészíti ki Polt Péter ugyancsak milliós nagyságrendű ügyészi fizetését, amiért – és ezt minden kétséget kizáróan az ország kész egy emberként megerősíteni – meg is dolgozik Orbán Viktornak...