2018. május 30., szerda

RÁADÁS: JÖJJ EL NAPFÉNY!

GALAMUS
Szerző: SZÜDI JÁNOS
2015.02.21.


Az nem lehet, hogy soha nem tanulunk a múltból. Az nem lehet, hogy évek, évtizedek, évszázadok múlnak el anélkül, hogy elgondolkoznánk azon, miben hibáztunk, mit kellett volna tenni, mi a felelősségünk. Az nem lehet, hogy egyetlen mondat határozza meg a múltat, a jelent, a jövőt: „balsors akit régen tép”, s erre épüljön az ország közgondolkodása. Pedig ez a lényeg! A legkényelmesebb elfogadni, hogy mindig más a hibás azért, mert nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnénk, ahogy kellene. Gonosz a külvilág, gonosz a külföld, gonosz a cigány, a zsidó, a tót, a román, mindenki, aki nem magyar. Ők azok, akik miatt nemzetünk – bár megbűnhődte már a múltat, a jövendőt – bűnhődik a jelenben is.

Pedig az igazság az, hogy a magyar uralkodó osztály – az 1222-ben kiadott Aranybullára hivatkozva – követett el mindent annak érdekében, hogy ennek a hazának változó határai között senkinek ne legyen jó rajtuk kívül. Ennek érdekében csodákra is képes volt, megállította az időt és lezárta az országhatárokat a modern gondolatok, a reformok előtt. A magyar elit életét és vérét felajánlotta a császárnénak, de a közterhek viseléséhez nem volt hajlandó hozzájárulni. A magyar elit a nagybirtokokat nem volt hajlandó felosztani, az ipari termelésbe nem volt hajlandó bekapcsolódni, a tudományba nem volt hajlandó befektetni, a művészetet nem volt hajlandó támogatni. A magyar elit magának követelt mindent, másoktól pedig megtagadott mindent. A magyar elit lenézett mindenkit, aki nem tartozott közéjük. A magyar elit az elmúlt száz évben cinkos volt egy világháború kirobbantásában. Egy másikban az utolsó pillanatig támogatta a világ legvéresebb kezű diktátorát. A magyar elit huszonöt évig mérgezte Európa levegőjét irredenta követeléseivel. Azalatt a huszonöt év alatt sikerült létrehoznia és fenntartania egy olyan államot, amelyben az arisztokraták és a dzsentrik vezetése mellett meg lehetett akadályozni a modern parlamentarizmus kialakulását, a társadalom átrétegződését, a polgárosodást. A magyar elit elhallgatta, hogy milyen szerepet játszott a történelmi Magyarország nemzetiségeinek elnyomásában, az osztrák-cseh kiegyezés meghiúsításában, a Monarchia föderatív állammá való átalakításának megakadályozásában, az első világháború kirobbantásában, mindezeken keresztül a Trianonhoz vezető út kikövezésében. A huszonöt év alatt kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk. Katonáink eljutottak a Don-kanyarig. Elvesztettünk megint egy háborút. Második világháborús veszteségeink – katonák és civilek – megközelítik az egymilliót. Az 1945-ig uralkodó magyar elit sosem számolt el a tetteivel, sosem kellett számot adnia a cselekedeteiről. Így arról sem, miért kellett hadat üzenni a Szovjetuniónak, az Egyesült Államoknak, mit kerestek katonáink az orosz harcmezőkön. Mindezek és a meghiúsult fegyverszünet, a nyilas hatalomátvétel nagy szerepet játszott abban, hogy a szovjet csapatok ideiglenes hazánkban tartózkodásának ideje negyvenöt évig tartott.

A népköztársaság negyvenegy éve alatt objektív tényfeltárásra nem került sor, az átpolitizált értékítéletek mindent elferdítettek. Így válhatott ez a korszak a legjobb takaróvá az igazság elrejtéséhez.

Az ország nem tanult a múltjából. Sőt arra sem emlékszik, amit saját bőrén tapasztalt meg. Hagyta magát átverni. Hagyta, hogy egy új elit – a régi köntöst magára aggatva – úgy tegyen mintha igazságot szolgáltatna a régi rend kárvallottjainak. A régi rend kárvallottjainak pedig ez az igazi büntetés. A hatalomnak a közelébe sem jut, meggazdagodásra kevés az esélye. A régi rend kárvallottjainak meg kell elégednie az üres szólamokkal, a hátbaveregetésekkel, jó esetben némi alamizsnával. Az új elit korántsem arisztokratikus, még csak dzsentrinek sem látszik. Az új elit egyszerűen mohó, kapzsi, lélektelen, cinikus és legjobb esetben félművelt. Az új elit annyiban hasonlít a régihez, hogy nem az ország, hanem saját érdekeit nézi és abban is, hogy jó eséllyel kormányozza hazánkat a szakadékba.

Az ország meg nem akar tanulni a múltjából. Nem akar? Nem tud! Mert nem ismeri. Nem is akarja megismerni. Nem készítették fel rá. A hatalom tiszteletét, mindenhatóságát tanították nekik. Ezért a túlélés, a belenyugvás és a kuruckodás vált a mindennapok stratégiájává.

Jöjj el napfény, keltsd őket álmukból, hosszú álmukból!


A MAGYAR KIVÁNDORLÓK IS BEVÁNDORLÓK AZ EU-S ORSZÁGOKBAN

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2018.05.29.


Az csak a látszat, hogy a kivándorló magyarok nem bevándorlók a nyugati, európai uniós országokban. Az nem az ő országuk. A magyarok mások országába vándorolnak be. Nincs Európai Egyesült Államok, a magyarok nem részei ezeknek az országoknak. Ezeknek az országoknak a megelőlegezett, és felelőtlen jóindulata volt, hogy Magyarországot bevették az európai országok közé, és szabad bevándorlást engedélyeztek nekik.

De ez nem jár. A magyarok is bevándorlók Nyugat-Európában. Ugyanolyan bevándorlók, mint bárki más a világ bármely tájáról. Az ő bevándorlásukat megkönnyítették az uniós országok, de ettől még bevándorlók. Egy magyar nem brit, nem német és nem is egy svéd, hanem magyar. A legutóbbi statisztikák szerint legalább 600 ezer magyar bevándorló van Nyugat-Európában. Ehhez képest kell erkölcsileg megítélni a bevándorlásellenes Orbánt.

Erkölcsileg milyen dolog az, amikor a 600 ezer (!) magyar uniós bevándorló mellett Orbán most már akadályozza azt is, hogy a nyugat-európai országok bevándorlókat fogadjanak, és bevándorlóellenes, gyűlöletpropagandát hirdet? Most arról nem beszélve, hogy migráns néven azonosítja a menekülteket a bevándorlókkal, sőt az illegális bevándorlással. Ezeket a fogalmakat szándékosan összemossa, hogy menekülteket se kelljen befogadnia, ami sérti a nemzetközi jogot.

Orbán a “keresztény Európa” védelmére hivatkozik, de a keresztény Európa nem fél attól, hogy nem keresztény menekülteket fogadjon be, sőt kereszténységéből fakadóan is érzi a kötelességét, hogy menekülteken segítsen, amit egyébként a nemzetközi jog is előír. Ez a “keresztény Európára” való hivatkozás azonban egyszerű fajgyűlöletre épül, az arabokat és a feketéket, valamint a muszlim vallásúakat nem akarja befogadni. Természetesen csak ha szegény emberekről van szó, mert terrorizmust támogató arabok a legnagyobb üzletfelei.

Valójában az idegengyűlöletre van szüksége, hogy a hatalmát erőszak nélkül fenntartsa. A goebbels-i propaganda náci gyűlöletet gerjeszt. Most már nemcsak Magyarországot akarja fasizálni, hanem egész Európát, ezért az egész Európai Unióban legitimmé akarja tenni az idegengyűlöletet, amely a hozzá hasonló fasiszták uralmát hozná el. Ezért nemcsak erkölcsi kérdés, hogy Európát bevándorlókkal elárasztó Magyarország bevándorlóellenes hisztériát gerjeszt, hanem a szabad világot fenyegető fasiszta hatalomátvételi kísérlet.

Az Európai Uniót semmi nem fenyegeti jobban, mint a magyar fasizmus terjedése az álnok, hamis “keresztény” retorika alatt. Első körben érdemes lenne Orbánt megleckéztetni azzal, hogy Nyugat-Európából 600 ezer színes bőrű, muszlim vallású uniós állampolgárt kellene a magyar határon átküldeni, s segíteni a letelepedésüket. Mint uniós állampolgároknak nekik ugyanolyan joguk van a szabad bevándorláshoz más uniós országba, így Magyarországra, mint a magyaroknak letelepedni Ausztriában, Németországban, Angliában és másutt...

EGY FÉSZBUKOS A MENEKÜLTEKRŐL

FARKASVONÍTÁS BLOG
Szerző: Tarski
2018.05.30.


Nem szokásom az, hogy egy levelet a maga teljes terjedelmében közreadjam a saját blogomon, hiszen végül is ez az én gondolataimat hivatott megjeleníteni. Ezt eddig is igyekeztem következetesen végigvinni, most azonban kivételt kell tennem. Ez utóbbit azért teszem, mert az alábbi levél jól mutatja azt, hogy az egyes kultúrák közötti különbség miként határozhatja meg az emberek viselkedését egy idegen országban. Emellett egy valóban kompetens véleményt is elolvashatunk arról, hogy mi várható akkor, ha a menekülteket tömegesen fogadjuk be hazánkba, amelynek nyomán Magyarország kulturális miliője is lényegesen, esetleg gyökeresen meg fog változni. Az alábbi levelet az egyik közösségi honlapról mentettem el és adom most közre abból a célból, hogy minél többen elolvassák azt.

Én aztán nem vagyok az a fajta, aki a fészbukon osztogatja meg a gondolatait, de ma valahogy csak nem akar eltűnni a késztetés, hogy megosszam a gondolatom a világgal...

Kedves Mindenki, aki szerint segítsünk a háborús menekülteken,és fogadjuk be az ide tartó tömeget! Teljes méretekben egyet értek Veletek. Segítsünk. De! Nem tudom tisztában vagytok e azzal, hogy is viselkedik, egy háborús menekült. Elmondom, mert én tudom. Itt, a magyar-horvát határ mellett, nekünk, itt élőknek volt részünk találkozni háborús menekültekkel. Nem is volt az olyan rég, amikor a teraszon állva az ember hallotta, sőt látta a bombák hangját és fényét, mert a 'szomszédban' háború volt. Nem is volt az olyan rég, amikor az Édesanyám és Édesapám szinte gondolkodás nélkül fogadta be, és nyújtott menedéket egy idősebb házaspárnak, akik a háború elől menekültek. Nem is volt az olyan régen, hogy hónapokig éltek nálunk, először csak ketten, aztán többen, mert jött a lányuk, és az unokák. Többen voltak ők, mint mi, háziak. A fiúk nem jött. Ő védte a saját hazáját a szomszédban, a háborúban. A vőjük sem jött. Ő is védte a hazáját. Tudjátok hogy kerültek hozzánk? A határon jöttek. Nem, nem a zöld határon. A rendesen, ahol illik. Nem volt sok pénzük. Tudjátok miért? Mert ha akarták volna sem tudták volna 'pénzzé tenni mindenüket', mert ahonnan jöttek, háborús övezet volt. Ott senki nem akart venni semmit. Ha akart volna sem tudott volna. Mégis mit vett volna meg? A géppuskával megsorozott lyukacsos ablaktalan házat, vagy azt, amelyiket bomba találat ért, és már csak a romja volt az egykori háznak?

Szóval nem voltak tele pénzzel. Éltek abból a kevésből ami volt nekik, és abból a kevésből, amit a szüleim adni tudtak nekik. Nem voltunk gazdagok, de szó nélkül, gondolkodás nélkül menedéket adtunk nekik. Nem pár napra, nem is pár hétre. Hónapokra. Ők nem hagytak maguk után és maguk körül szemét hegyeket. Nem fenyegettek meg minket. Nem követelőztek. Nem vágták hozzánk sem az ételt, sem az italt, amit kaptak tőlünk. Csendben, szerényen, szinte szégyenkezve elfogadták amit kaptak. Nem akarták ránk erőszakolni a saját ételeiket, sem a szokásaikat. A vallásukat pláne nem. Ahol tudtak segítettek. Majd amikor eljött az idő, hogy visszatérhettek a saját hazájukba, hálával búcsúztak tőlünk. Ilyenek a háborús menekültek. Tudjátok kik a háborús menekültek? Nők, gyerekek, idős férfiak. Ők voltak nálunk is. Nem életerős fiatalemberek. Ők nem voltak nálunk. Más dolguk volt. Védték a hazájukat. Ha valaki ismer, hát az tudja rólam, hogy én aztán ha tehetném mindenen, és mindenkin segítenék. A párom és a barátnőm szerint én magam vagyok a Világbéke. Ezzel cinkelnek. De sajnos, még nekem, a 'világbékének' is észre kell vennem, hogy ezek az emberek nem kellenek nekünk. 10-ből 9 nem tisztességes szándékkal jön. Ezektől az emberektől nem a segíteni akarás érzése lesz úrrá rajtam. Ők NEM háborús menekültek. Ők minket akarnak azzá tenni.

Anita Király - Siklós, Baranya megye
”...

NEM KÉRNEK AZ ÁLLAMI PÉNZBŐL A FERENCVÁROSI CIVILEK

ABCÚG BLOG
Szerző: MIZSUR ANDRÁS
2018.05.30.


Lehetséges állami és önkormányzati segítség nélkül, pusztán helyi erőforrásokra építve fontos szociális és oktatási ügyeket támogatni? A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány megmutatta, hogy korántsem elképzelhetetlen, ehhez viszont ügyesen kell kampányolni és adományozókat toborozni. A Ferencvárosban működő civil szervezet a külföldön jól bevált módszereket felhasználva eddig több tízmillió forintot gyűjtött össze helyi projektek számára: csontvelő transzplantált gyerekeknek épülő apartmanra és rászoruló családok nyaraltatására is adtak támogatást. 

Ferencváros szívében évek óta működik egy alapítvány, ami kifejezetten helyi civil ügyek felkarolására jött létre. Ez bármi lehet, például rászoruló családok nyaraltása vagy akár sérült gyerekeiket nevelő anyák támogatása. A lényeg, hogy a projekt valamilyen módon kötődjön a városrészhez, innen a szervezet neve is: Ferencvárosi Közösségi Alapítvány (FKA).

A közösség ereje


2010 környékén határozta el három lelkes, ferencvárosi kötődésű civil, Kovács Edit, Scsaurszki Tamás és Benedek Gabriella, hogy Magyarországon elsőként közösségi alapítványt indítanak.

Elkezdték körbe járni Ferencvárost, hogy felmérjék, van-e igény egy hasonló szervezetre a kerületben. Körülbelül 40-50 szereplővel interjúztak: helyi vállalkozókkal, a civil szektor képviselőivel és magánszemélyekkel beszéltek. Így jutottak el többek között Barna Erikához is, aki 2016 februárja óta az FKA igazgatója, akkoriban pedig a Kék Pontnál dolgozott.“Tetszett a koncepció, hogy kizárólag helyi erőforrásokra támaszkodva valósítsunk meg helyi ügyeket.”..

10 PONT, AMIBEN ORBÁN RENDSZERE HASONLÍT HITLERÉHEZ

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: Mr Flynn Rider
2018.05.30.


Mennyiben hasonlít Orbán Viktor Magyarországa Adolf Hitler Németországához? sokban. Ott vannak például ők, akiiktől félni kell, akiket gyűlölni kell: a zsidók / migráncsok. És vagyunk mi, fehér, keresztény európaiak, azaz: árják.

Meglepően sokban hasonlít Orbán Viktor rendszere Adolf Hitleréhez. A gimnáziumi érettségi tétel segítségével végigmentünk, milyen hasonlóságok vannak a náci Németország és az illiberális Magyarország között.


Orbán Viktor kísérletezget. A kérdés mindig az: meddig bírja a hazai és a nemzetközi közvélemény a „különutasságát” (így hívják azt a tevékenységet finomkodva jobber körökben, hogy lebontja a demokráciát és aljas módon építi a diktatúrát). Hol a fal? Meddig mehetek el? – teszi fel a kérdést Orbán minden húzása előtt, mikor újabb és újabb antidemokratikus intézkedésre készül. Így halad oldalazva Magyarország a fasiszta diktatúra felé. Most például Orbán a német jobboldaltól, a CDU-tól kapott figyelmeztetést. Ezen múlt, hogy a Stop Soros nem lett „olyan kemény”. Ugyanis Orbánék éppen betiltották a szolidaritást és törvényre emelték a xenofóbiát. A visszajelzést arról szólt: ha Orbán a civileket vegzálja és a CEU-t elkergeti, kizárják a Fideszt az Európai Néppártból. Több német és európai politikus figyelmeztette Orbánt: bizonyos vörös vonalat nem léphet át, egyre inkább fogy a türelem a Fidesszel szemben, amelyről mind inkább úgy gondolják, hogy már „messze került a politikai főáramlattól”. (Ez megint csak egy finomkodó kifejezés arra, hogy a Fidesz tulajdonképpen színtiszta szélsőjobboldali párttá vált). Ennek köszönhető, hogy a Stop Sorosból kimaradt a civilek különadója és belügyminiszteri különengedélye, de

a változások így is egyfajta fasiszta rezsim kiépítése felé mutatnak.


A szélsőjobboldal felé oldalazás sokaknak azért nem annyira szembetűnő, mert Orbán és bandája lépésről-lépésre számolja fel a jogállamot és a szabadságjogokat, nem pedig egyszerre. Sokszor finomítja a történéseket az is, hogy Orbán csak a kommunikációban harcias, de ha teheti, inkább oldja meg pénzzel a konfliktusokat, mintsem erővel. Azaz: kivet extra adókat, vagy valamelyik strómanja vásárolja fel a rendszeridegen médiát például. Közben pedig vannak pozitív változások és visszalépések is. Orbán Viktor a „béka alatt kezdjük el forralni a vizet”-típusú kísérletbe kezdett az elmúltnyolcévben: mire felforr a víz a békával, az belehal. Mivel lassan melegszik a környezet, mire a béka észreveszi, hogy ki kellett volna ugrania belőle, addigra a víz már felforrt. A forrásponthoz egyébként most kezdünk elérkezni az újabb alaptörvény-módosítással és a Stop Sorossal. Most válik reálpolitikává az, ami eddig propaganda volt csupán. Eddig a kormány csak magyarul üzengetett óriásplakátokon, meg konzultációnak mondott gyűlöletpropagandával bombázta a magyarokat, de most mindezt a gyűlölet-kotyvalékot törvényi szintre emelik.

Ha a technikai részletekre kíváncsi, a Stop Soros-törvénycsomagról és az Alaptörvény módosításáról itt olvashat bővebben a HVG-n.

Orbán Viktor iránya csak azoknak nem egyértelmű, akik a kormánypropagandához szoktak hozzá. Számukra tényleg két választási lehetőséget hagyott az agymosás:
  1. Magyarországot elözönlik a migráncsok, mint a sáskák és igazi biblikus pusztulás következik be, apokalipszis, vagy
  2. Orbánra szavaznak, akik kivont lángpallossal űzi ki a migráncsokat az országból. És Magyarország fényre derül. (Irónia.)
Mindezekből jól látható, hogy Orbán ugyanazokhoz az eszközökhöz nyúl, mint annak idején Hitler. Azaz:...

HOGY NE LEGYEN AZ EMBER FIATAL DEMOKRATÁBÓL ÖREG DIKTÁTOR - INTERJÚ GYETVAI VIKTORRAL, A DIÁKPARLAMENT AKTIVISTÁJÁVAL

FÜHÜ BLOG
Szerző: LENDVAI PÉTER
2018.05.30.


- Alárendelt embereket akar az iskola

- A választó csak abban dönt, ki lopja meg őt

- A rendszer leváltása az utcán kezdődik, de nem ott ér véget

- Az ellenzék is része az orbáni rendszernek

- A mai oktatás növeli a társadalmi egyenlőtlenségeketMiként viselte azt, amikor az egyik ugyancsak fiatal aktivista társát megalázta egy, tegyük idézőjelbe, műsorvezető?

Az különösen azért volt fájdalmas, mert Kálló Dani, az egyik leginkább higgadt, objektivitásra törekedő emberünk. Úgy ment be az Echo tévébe, hogy reménykedett benne: lehet és tud korrektül beszélgetni. Volt persze, aki nem lepődött meg ezen, hiszen láttunk ott elég sok interjút, ami nem volt korrekt.

A kérdésem inkább arra irányult, hogy önök, akik talán már új hangot és stílust képviselnek a politikában, mennyire vannak felkészülve egy ilyen kiszolgáltatott helyzetre?

Az iskolarendszer ebben sokat segít. Egyébként nagyon sokan vannak a fiatalok között, akik most értették meg igazán, miután megnézték a youtube-n ezt az interjút, hogy mivel foglalkozunk, mit szeretnénk elérni. Azért hoztam elő az iskolarendszert, mert ott is – épp úgy, mint ebben a műsorban – az alá-fölérendeltség válik dominánssá...

"CSŐDBE AKARJÁK VINNI A VÁROST, ÉS A FŐ KARMESTER DR. LÁZÁR JÁNOS"

HVG ONLINE
Szerző: KAUFMANN BALÁZS
2018.05.30.


Hódmezővásárhely polgárai kedden megszállták a városházát: a polgármester Márki-Zay Péter és a Fidesz támogatói töltötték meg a közgyűlés üléstermét. Márki-Zay hívei szerint a fideszes többségű képviselő-testület csődbe akarja vinni a várost, hogy aztán a polgármesterre kenhessék. Megjelent Lázár János is, aki lefixált egy találkozót a polgármesterrel. 4

Videós stábunk végig követte az eseményeket.

ITT NÉZHETŐ MEG

SZÉP ÚJ VILÁG - HA ÚGY TARTJA KEDVÜK, BÁRMILYEN TÜNTETÉST BETILTHATNAK

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: CZENE GÁBOR
2018.05.30.Az alaptörvény módosítása még súlyosabb következményekkel járhat, mint az úgynevezett „Stop Soros”. 

Barbár, az európai normáktól idegen szabályozás – így minősítette Zádori Zsolt, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa a kormány kedden benyújtott javaslatát, amely fideszes szóhasználatban a Stop Soros nevet viseli.

A magyarok biztonságban akarnak élni, éppen ezért elvárják és támogatják, hogy a kormány további intézkedéseket hozzon Magyarország biztonsága és az illegális migráció szervezésének megakadályozása érdekében. Ezt a célt szolgálja a Stop Soros törvénycsomag is, amely megerősíti az ország védelmét és újabb akadályt görget az elé, hogy Magyarországból is bevándorlóország legyen. Nekünk Magyarország az első!” – áll a javaslat indoklásában.

A parlament honlapján közzétett szöveg megfelel annak, amit előzőleg Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára mondott: elzárással, minősített esetben pedig szabadságvesztéssel lesz büntethető, aki segíti az „illegális bevándorlást”.

A javaslat tele van nehezen értelmezhető, homályos, pongyola fogalmakkal – hangsúlyozta Zádori Zsolt. A Magyar Helsinki Bizottság munkatársa szerint nagy kérdés, hogy a jogszabályt, ha ebben a formában elfogadja az Országgyűlés, milyen módon alkalmazzák majd. Elmondása szerint ez már a harmadik változat, ami sok tekintetben nem is hasonlít az első kettőre.

Kimaradt belőle a szervezetek kötelező regisztrációjára vonatkozó előírás, vagy az anyagi ellehetetlenítésre irányuló passzus. Helyette viszont jól látszik, hogy a büntetőjog eszközét akarják használni az emberi jogok védelmezőivel szemben – állapította meg Zádori. Példátlan az Európai Unióban, hogy a jogi és humanitárius segítségnyújtást elzárással vagy börtönnel fenyegetik – tette hozzá. A javaslat csak arra alkalmas, hogy hiteltelenítse a jogvédő szervezeteket, megfélemlítse munkatársaikat.

A Magyar Helsinki Bizottság közleményben is tiltakozott. A szervezet szerint a javaslat szándéka visszahozni a félelem évtizedek óta nem tapasztalt légkörét. Ezen a törvény részleteinek finomítgatása sem segíthet, a javaslatot nem szabad megszavazni. Aki ilyen törvényt szavaz meg, az világos üzenetet küld: a rászorulókat segítőket inkább börtönbe küldi, mintsem a kritikájukat meghallgatná.

Menedékjogot kérni alapvető emberi jog, nem bűncselekmény. Akit háború, kínzás, bántalmazás fenyeget, az védelemre jogosult a nemzetközi, uniós és a magyar jog alapján is. Ha egy menedékkérőnek valaki jogi segítséget vagy tájékoztatást nyújt, és ezért megbüntetik, azzal a tisztességes eljáráshoz való jogot is kiüresítik – fogalmaz a közlemény...


ELADTÁK, LEDÓZEROLTÁK, MAJD ÚGY HAGYTÁK A BALATON EGYIK LEGNAGYOBB KEMPINGJÉT

24.HU
Szerző: MÁZSÁR TAMÁS
2018.05.30.


Lassan két éve annak, hogy megvásárolta az SSS Group Kft. az egyik balatonakali kempinget. A terület becsült értéke 572 millió forint volt, de az új tulajdonosnak sikerült 250 millió forintért megszereznie az egyik legnagyobb balatoni kempinget. 2017-es cikkünkben beszámoltunk az adás-vételről, és arról is, hogy a lakókocsikat 2016 októberében el kellett szállítaniuk a helyieknek.

Az új tulajdonos egy darabig nem nyúlt a területhez, tavaly nyáron viszont ledózerolták, a törmeléket pedig ott hagyták.
A helyiek abban bíztak, egy idő után majd csak megtisztítják a valaha vadregényes kempingként működő vízparti területet, de most már körülbelül egy éve ez a látvány fogadja az arra járókat.

Megkérdeztük a település polgármesterétől, Koncz Imrétől, miért állnak még mindig törmelékkupacok a volt kempingben, mi lesz a terület sorsa, illetve várható-e, hogy az építkezés elkezdődik. A polgármester nem válaszolt lapunknak, pedig akár egy jó hírrel is szolgálhatott volna...

SZERETNÉK RENDSZERGAZDA LENNI A FIAM TELEFONJÁN

QUBIT
Szerző: RÁCZ JOHANNA
2018.05.30.


Nem könnyű boldog netezőt nevelni gyermekünkből, mikor mi magunk sem vagyunk azok, és ő valószínűleg jobban is érti az egészet. Az biztos, hogy sokat kell beszélgetni, egyszerre kell határozottnak és partnernek lenni, lekötni a gyerek idejét és jó példát mutatni.

„A macskám 15 elmúlt, Béla a neve” – mutatnak példát a Gellért téri Funside Schoolban, hogyan lehet egy könnyen memorizálható mondat kezdőbetűiből biztonságos, számot, kis és nagy betűt is tartalmazó jelszót generálni. Az iskola első, szülőknek hirdetett internetbiztonsági tanfolyamán járunk. A nyolcszor másfél órás, pszichológiai és technológiai etapokból álló kurzus látogatóinak többsége nő, van, aki már egy tinédzser gyakorló anyukája, már így is profinak tűnik, de szeretne „rendszergazda lenni a fia telefonján”. Más viszont digitális analfabétának érzi magát, pedig a lánya épp most lép a kamaszkorba, ezért ült be a tanfolyamra. Egy harmadik résztvevő ugyan anya is, de elsősorban azért képzi magát, mert a munkájához jön jól.

Csak a közelmúltban kezdett ráébredni a világ, hogy a folyamatos internetezés lehetősége, amit az okostelefon hozott el az emberiségnek, milyen káros hatással lehet a fejlődő személyiségre. Erről Jeane M. Twenge kutatásai alapján részletesen írtunk a Qubiten, és ahogy a téma szélesebb körben is ismertté vált, megjelentek radikális, az okostelefont egyenesen a kábítószerhez hasonlító hangok is, például Tari Annamária pszichológusé.

Hány évesen okostelefonozzon?

Joggal akarják tehát tudni azok a szülők, akik még befolyással lehetnek gyerekük netezési szokásaira, hogy hány éves korában adhatnak ilyen eszközt a kezébe. Kittka András, a Funside igazgatója szerint bár a szakirodalomban a (Facebookon is korhatárnak szabott) 13 évet szokták emlegetni, nem lehet konkrét számmal válaszolni erre a kérdésre, mert ideális esetben egy, a szülők által kellőképp irányított érési folyamat végeredményeként juthat a gyerek internetezésre alkalmas telefonhoz. Mire valaki eléri a 13 éves kort, az osztályában gyakran már mindenki másnak van mobilja, így a gyerek, akit tiltanak a kütyüktől, tényleges szociális hátrányba kerülhet, nem beszélve arról, hogy lemaradhat a tanuláshoz hasznos technológiákról, appokról, eszközökről is.

A teljes tiltásból tehát nem sokat profitál a gyerek, különösen azért, mert a barátainál úgyis találkozik majd azokkal a netes jelenségekkel, amelyektől a szülők megpróbálják megóvni, viszont mivel teljes ellenállásba ütközik ezen a téren, a szüleinek nem fog beszélni ezekről. Akkor pedig már régen elveszett a kontrollt. Magtól értetődően a teljes megengedés sem vezet jóra.

A gyerekeknek szóló informatikai, robotikai képzésekkel évek óta foglalkozó cég szakértői tehát a mentorálásnak nevezett középutas megoldás hívei. A lényege, hogy bizonyos életkorig a szülő nyomon követi, mit csinál gyermeke a neten, de ezt mindinkább kiegészíti, majd fölváltja egy mentoráló kapcsolat, amelyben a gyerek tudja, hogy bármivel fordulhat a szüleihez, mert megbízhat bennük, és válaszaik is vannak. Hogyan érhető ez el a gyakorlatban?

BARTUS LÁSZLÓ: SZABADÍTÓRA VAN SZÜKSÉG

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: BARTUS LÁSZLÓ
2018.05.29.A diktatúra idegen az emberi természettől. Az ember szabad lénynek született, nem bírja a másik ember elnyomását. Ezért ne legyen kétsége senkinek, hogy a bűvészkedés egyszer végetér, a jó lapjárásnak vége szakad. Nem lehet örökre elhitetni az emberekkel, hogy ők szabadok, amikor az alapvető jogaikat lábbal tapossák.

Az nem minden, hogy egy fasiszta diktatúra kezdetben nem alkalmaz erőszakot. Nem kell erőszak ahhoz, hogy egy fasiszta és náci elveket valló önkényuralom működjön, de a világ Salamon bölcsességét nem képes túlnőni: nincs új a Nap alatt. Nincs észrevehetetlen terror és észrevhetetlen önkény. Ahogy elviselhető mértéket sem képes tartani egyetlen diktatúra sem. Orbán sem talált fel semmi újat, ezeket már Hitler és mások eljátszották előtte.

Ez a diktatúra is egyre nyilvánvalóbb lesz, egyre nyíltabb lesz, és egyre gyűlöltebb lesz. Ez a diktatúra sem más, mint amilyenek voltak az emberiség történetében, csak azoknak egy változata, egy mutációja. Legfeljebb azokat nem így hívták, de a lényegük ugyanaz. Ezért a NER sem tart örökké, de előre bocsátom, hogy nem is szűnik meg hamarosan, mert ahol a nép nem utasítja el a fasiszta vezért azonnal, annak végig kell menni az úton.

Nem is az ún. “ellenzék” fogja megbuktatni ezt a diktatúrát sem, hanem azok potyautasai a fasisztáknak, belőlük élősködnek, a rendszer legitimációs alapját jelentik. Orbán ellenzéke a rendszer része, Orbánhoz tartozik, ugyanolyan ellenség, mint Orbán. Ma már ezt egyre többen látják, és kimondják, mi 2011-től folyamatosan ezt mondjuk. A diktatúra akkor és azért fog megbukni, mert befutotta a maga pályáját, és képtelen tovább létezni.

Ez még hosszú idő, magyar testvérek, ne hitegesse senki magát, s ne csaljon meg a hazug illúzióival másokat. Nincs remény, nincs esély, nincs jövő. Ezt akkor el tetszették jól szúrni, mikor hazudoztak, hogy ez nem diktatúra, csak korlátozott demokrácia, ne essünk túlzásba és ne emlegessünk fasizmust, mert ez nem az. De az, és az volt az első perctől fogva, már akkor is az volt, amikor tagadták. Amikor lerakták a törvényes kereteit, már az volt. Azóta lényegileg semmi nem változott, csak működik, és működés közben lehull az álarc.

Ma már sokan mondják, hogy ez diktatúra, de még nem mondják, hogy fasizmus, pedig az. Nem kell mindent klasszikusokhoz hasonlítani, a faiszták fejlődnek, de fasiszták maradnak, ezért a rendszerük végül ugyanoda lyukad ki. Aki ezt nem látta, az vak, a legtöbb hazug, s korrupt vagy gyáva ember, mert amikor lehetett volna, és amikor kellett volna, nem tettek semmit, hanem próbálták letagadni azt, ami a Napnál is világosabban látszott.

De ne beszéljünk múlt időben, mert ma ugyanezt teszik, csak másképp. Ma sincs egyetlen jellemes, egyenes ember, aki valóban szembeszállna Orbánnal, elvszerű, őszinte, egyenes lenne, vállalná vele a nyílt konfrontációt s vállalná annak következményeit. Ma is hazudnak s ugyanúgy elkerülik a becsületes és tisztességes viselkedést, csak mostani viszonyokhoz igazodva. Most másképp hazudoznak, másképp sunyítanak, de ugyanúgy engedik minden ellenállás nélkül a fasiszta diktatúra kiépítését, mint eddig.

Egészen addig, amíg már nemcsak a jogi lehetőségek hiányoznak, hanem az erőszakkal is szembe kell nézni, s akkor lesz végre egy újabb hivatkozás, hogy erőszakkal szemben nem lehet tenni semmit. Fizikai túlerővel állnak szembe a gyáva s korrupt, haszonleső hazugok, akik 2010-tól asszisztálnak ehhez a tragédiához. Pedig nagy lehetőség adatott meg nekik, a hőssé válás lehetősége. Nem mindennapi hősök lehetnének, akik például a bevándorlás mellett kiállnak, és nem hazudoznak vagy lapítanak róla, hanem vállalják, mert nem bűn az.

Vállalhatnák a börtönt, amit most kilátásba helyeznek. Nem kell sokat tenni érte, és egyre kevesebb is elég lesz hozzá, ahogy Orbán elmebetegsége súlyosbodik és elönti még jobban az agyát a vér és a paranoiás skizofrénia. Lehetne kijelölni határokat, értékeket, elveket, s lehetne azokért kiállni, vállalni a következményeket. Ma még lennének támogatók, holnap már azok se lesznek. Kussolni fog mindenki. Nem lesz ám itt fake news-irogatás, majd azt Orbán mondja meg, mi a sajtószabadság, nem te.

Ez ugyanolyan aljas, koszos és mocskos diktatúra lesz, mint a többi, a különbség abban áll, hogy a demokráciából a fasizmusba való békés átmenet útján jött létre, nem egy katonai puccs formájában. Az alkotmányos rendet puccsolták meg, és fenntartották a demokrácia hamis látszatát, felkínálva a félrefordulás, a szemet hunyás, asszisztálás és a kollaboráció lehetőségét, hogy úgy tehessen mindenki, mintha nem látná, mi történik. A vége ugyanaz.

Nem jó látni, hogy akik akkor lapítottak és hazudoztak, most is azt teszik, csak másképp. Lehet, hogy ma már diktatúrát mondanak. Lehet, hogy ma már kimondják, hogy Orbánt demokratikus választás útján leváltani nem lehet, mert nincs demokratikus választás, csak szavazni lehet. Választani nem. Mégsem jobbak 2011-es önmaguknál, mert ugyanabban a fáziskésésben vannak, mint hét éve. Ma ugyanúgy nem azt teszik, mint amit kéne...


MI A VÉLEMÉNYE LÉVAI ANIKÓNAK A STOP SOROSRÓL?

KANADAI MAGYAR HÍRLAP ONLINE
Szerző: FÖLD S. PÉTER
2018.05.29.


...A képen Anikó asszony azokat a menekülteket segíti, akikről ura és parancsolója, (így mondják ezt a rendes magyar emberek), egészen másként vélekedik. „Ne jöjjenek ide, akik már itt vannak, menjenek haza”. Ezt 2015. májusában mondta Lévai Anikó férje, július első péntek reggelén pedig már ismerősként, tegeződve üzent a közrádióban a menekülteknek: „Nincs esély, vissza fogunk küldeni, ez a kontinens nem lesz a te hazád, van neked saját hazád, ez a mi hazánk.”

Tűz és víz ez a két ember, gondolhatnánk. Az egyik segíti azokat, akiket a másik látni sem bír. Milyen lehet náluk egy családi ebéd? Már a desszertnél tartanak, amikor megszólal a családfő:

– Készülsz valahová drágám?

– Igen, Nagyfára megyek, a menekülteknek osztunk ruhát, élelmet. Te nem jössz?

– Nem, én ma ellenük uszítok. Még az sem kizárt, hogy elhúzódik az uszítás, és a holnapi napom is rámegy erre.

Áll a megtört tekintetű, szomorú szemű nő az alvó emberek ágya mellett, és esélyünk sincs, hogy megtudjuk, hogy mire gondol. Honnan is tudhatnánk, amikor mi magunk sem tudjuk, hogy mit gondoljunk róla.


ITT OLVASHATÓ

HALADÉKTALAN BÉREMELÉST, REÁLIS KÖLTSÉGKERETET ÉS A HÁLAPÉNZ ELTÖRLÉSÉT KÉRI AZ ORVOSI KAMARA

MÉRCE
Szerző: PÓSFAI ORSI
2018.05.30.


A Magyar Orvosi Kamara hat pontban foglalta össze elvárásait az újonnan megválasztott egészségügyi kormányzat felé. Többek közt a hálapénz rendszerének betiltását, az egészségügyi intézmények tényleges működtetéséhez elegendő költségkeret felállítását és az állami és magánegészségügyi ellátás viszonyának tisztázását javasolják.

A levélben a Kamara először is emlékezteti a kormányt „az előző két esztendő során folytatott eredményes sztrájktárgyalásokra”, és kifejezi abbéli reményét, hogy az EMMI tartja magát a korábban közösen egyeztetett célkitűzésekhez.

Az eredményes sztrájktárgyalásokról annyit, hogy bár végül valóban nem volt sztrájk az egészségügyben a választások előtt (amit eredetileg belengettek), de a Független Egészségügyi Szakszervezet attól tette függővé, hogy lesz-e még idén munkabeszüntetés, hogy milyen lépéseket tesz majd az új kormány. Az egészségügyi szakdolgozók idén 50 százalékos béremelést, a továbbiakban pedig 15-15 százalékost követelnek, valamint szakmai megbecsülést és megfelelő képzést.

Most úgy tűnik, az Orvosi Kamara is finoman emlékeztetni próbálja a kormányt korábban tett vállalásaira, valamint az egészségügy számos fennmaradó súlyos problémájára...


ITT OLVASHATÓ

RAVASZ CSAPDÁT ÁLLÍTOTTAK A NÉMET KERESZTÉNYDEMOKRATÁK ORBÁN VIKTORNAK

SZEGEDI KATTINTÓS BLOG
Szerző: SZEKA
2018.05.30.


Bár kézzel-lábbal tiltakozik a magyar kormánypárt az ellen a német sajtóhír ellen, mely szerint az Orbán-kormány ultimátumot kapott az Európai Néppárttól, egyre valószínűbb, hogy ez csak a szokásos fideszes maszatolás. Valószínűleg igaz a Taggespiegel nevű lap állítása, mely szerint két feltételt szabtak a német kereszténydemokraták Orbán Viktornak, melyek teljesítése esetén megmaradhat a magyar kormánypárt az Európai Parlament néppárti frakciójában. Ez már akkor is nagyon valószínű volt, amikor Orbánt magához rendelte Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője. Most azonban már néhány konkrétumot is tudunk, és kezd kirajzolódni a német konzervatívok taktikája is.

Már az április 8-i magyar parlamenti választás előtt is világos volt, hogy mindenképpen új szelek fújdogálnak majd a magyar-német kapcsolatokban a hazai politikai erőpróba után. Miután Orbán hozta a kétharmadot, a CDU-ban elhatározták, hogy nyakörvet tesznek arra a politikusra, aki elvileg a saját pártcsaládjukba tartozik, ugyanakkor lépten-nyomon keresztbe tesz az Európai Uniónak, semmibe veszi a közös értékeket, sőt magát a kereszténydemokrata eszmeiséget is megcsúfolja.

A németek pontosan tudják, hogy Orbánnak létkérdés az uniós parlamentben a néppárti frakció támogatása, hiszen eddig ők falaztak neki, bármilyen goromba támadást indított az EU eszmeisége ellen, így a legnépesebb uniós frakció asszisztálásával ronthatott neki idehaza a demokratikus intézményrendszernek. Többször felmerült ugyan a Fidesz képviselőinek kizárása, de azok addig alkudoztak, hogy végül mindig meg tudták dumálni a frakció vezetését, hogy hasznukra válik a magyarok megtartása.

Most azonban új helyzet van. A néppárti politikusokat két körülmény is határozottabb fellépésre ösztönzi. Az egyik, hogy jövő tavasszal uniós választások lesznek, a néppárti politikai irányzat pedig veszít népszerűségéből, ha megtűr egy olyan kalózt a fedélzeten, mint Orbán. A másik fontos tényező pedig az, hogy rövidesen élesben kezdik tárgyalni a következő hétéves költségvetési ciklus költségvetését, így, ha Orbán nem akar ebben a fontos periódusban szövetségesek nélkül maradni, akkor kompromisszumra kell jutnia az Európai Néppárttal és a német CDU-CSU pártszövetséggel is.

A német kereszténydemokraták most két irányból szorítják Orbánt. Egyrészt Weber elvárásainak kellene megfelelnie a magyar kormányfőnek, ám ő most csupán azzal gyakorolt gesztust, hogy hangsúlyozni kezdte a Fidesz kereszténydemokrata elkötelezettségét. Közben azonban előkészítette a korábbinál is durvábbra hangolt Stop Soros törvénycsomagot, ami nyilván nagyon nem tetszik a néppárti frakciónak sem...

A HÁTIZSÁKOS UTAZÁS KESERVEI

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő
2018.05.30.


Általában amikor a hátizsákos utazókról (angolul backpackers) olvas az ember, akkor az életmód pozitív oldalával találkozik. Kétségtelenül izgalmas dolog nekivágni a nagyvilágnak, vadul szelfizni gyönyörű helyeken, rengeteg ismeretséget kötni. Csakhogy mindennek van árnyoldala is, néha egészen sötét sarkokkal. Ma ez utóbbiakról lesz szó. Nem azért, mintha bárkit le szeretnék beszélni az ilyen kalandozásról, inkább azért, hogy senki ne vágjon bele felelőtlenül.
Pénz

Nyilván aki hátizsákkal vág neki a nagyvilágnak alighanem anyagi megfontolásokból tesz így és ezzel nincs semmi baj. Ám egy dolog ezt elképzelni, és egy másik átélni a mindennapokban. Néha persze kicsit ki lehet rúgni a hámból, ám alapvetően azért nagyon szoros költségvetéshez kell alkalmazkodni.

Mindezt abban a reményben, hogy az ember kicsit tovább és messzebb utazhasson. Matt (akinek tapasztalatain részben ez a poszt is alapul) például arról ír, hogy amikor vissza kellett vinnie egy autót a repülőtérre, onnan vissza a városba inkább stoppolt, minthogy kifizesse a 10 dollárnyi buszjegyet.

Hasonló tapasztalatai vannak egy másik Mattnek is, aki szerint komoly dilemma mondjuk Spanyolországban, hogy ha az ember egyszer már elutazott oda, biztosan nem akarja-e megkóstolni a (nem túl olcsó) paellát? Vagy ha Japánba megy, akkor ne egyen sushit? Vagy az Alpokban ne síeljen a sílift horrorisztikus árai miatt? Márpedig ezek olyan kérdések, amiket időről időre fel kell tennie minden hátizsákos utazónak.

Szállás

Ha az ember hosszú ideig van úton, akkor nem nagyon engedheti meg magának egy szálloda (vagy akár egy motel) luxusát. A logikus megoldás ilyenkor egy hostel.

A hostelek szuper helyek arra, hogy az ember más, hasonló utazókkal találkozzon, és általában nincs is velük (a maguk kategóriájában) semmi baj – leszámítva, hogy az éjszakát mégiscsak 3, 4, 8 (vagy még több) ember társaságában vagyunk kénytelenek eltölteni. Akik között lesz, aki horkol, nem tud (vagy akar) aludni, az ágy kényelmetlen…

Ráadásul ilyen helyeken esélyed sincs nem ismerkedni, hiszen össze vagy zárva egy csomó emberrel. Ami persze nem rossz, kivéve, ha éppen nincs kedved órákat dumálni.

Ha már ismerkedés: egy gyors bekezdés erejéig érdemes megemlékezni azokról is, akik egészen közeli kapcsolatba kerülnek egymással egy (vagy több) éjszakára, ami lássuk be, nem feltétlenül kellene, hogy a szoba többi lakójára tartozzon. Pedig előfordul, hogy egy-egy szoba nem csak a horkolástól zajos.

Ha már a szállásnál tartunk, nem lehet kihagyni a konyha kérdését, annál inkább, mert ugyan mindenhol ki van írva, hogy rakj rendet magad után, ezt nem mindenki teszi meg, abból kiindulva, hogy más majd úgyis elmosogat.

És tényleg, de azért elég utálatos dolog mások mosatlanjai között turkálni és összedobni magadnak valami kaját...

1,3 MILLIÁRD FORINTOT VETT KI ORBÁNÉK A CSALÁD LEGNAGYOBB CÉGÉBŐL

G7
Szerző: JANDÓ ZOLTÁN
2018.05.29.


Minden korábbinál komolyabb osztalékot fizet az Orbán-család érdekeltségébe tartozó Dolomit Kőbányászati Kft., pedig még csak nem is ez volt a legerősebb éve a társaságnak. A tulajdonosok, köztük a miniszterelnök édesapja azonban nem csak a 2017-es nyereséget veszik ki a cégből, hanem a korábban felhalmozott profitot is. Így összesen több mint 2,5 milliárd forinttal gazdagodnak.

A Dolomit Kft. egyébként nem zárt kiemelkedően jó évet. Bár a 2,8 milliárdos árbevétel, és a 957 milliós adózott nyereség is jóval magasabb az egy évvel korábbinál, nem 2016-hoz érdemes viszonyítani, az ugyanis kifejezetten gyengén sikerült. Korábban viszont a mostaninál is voltak jobb évei a társaságnak, 2014-ben, és 2015-ben például egyaránt 3 milliárd feletti forgalmat és 1,1 milliárdot meghaladó profitot produkáltak...

ITT OLVASHATÓ

LENDVAI ILDIKÓ... NEKEM IS VAN PANASZOM, HA AZ M1.RE KAPCSOLOK, ODA A NYUGALMAM

VÁROSI KURÍR
Szerző: LENDVAI ILDIKÓ
2018.05.30.


Azt gondoltam volna, hogy a naiva szerepkörből már kiöregedtem. De nem. Majdnem egy teljes óráig azt hittem, az egyik meghirdetett alaptörvény-módosítás a magánlakás és az otthon védelméről azt jelenti, hogy ezután nem lehet pl. gyerekes családokat elhelyezés nélkül kilakoltatni.

Már örvendeztem,

hogy eszerint nem hiába tüntettünk azokért a lakbértartozás nélküli kőbányai családokért, akiket cserelakás nélkül raknak utcára.

Én vagyok a hülye, világos.

Hamar kiderült, hogy a módosítás csak a tüntetések korlátozására való...

SZAKÍT AZ LMP-VEL RÓNA PÉTER

KLUBRÁDIÓ 92,9 MHz
Szerző: Klubrádió
2018.05.29.


Már a választások előtti időszakban is aggasztónak látta helyzetet, választás után a pártban zajló események, a kizárások és eltiltások miatt már nem tudja támogatni az LMP-t erről beszélt a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában Róna Péter közgazdász. Az LMP programírója, pártalapítványának korábbi kuratóriumi elnöke szerint a párt az "orbáni" úton indult el azzal, hogy saját szabályait hatalmi megfontolások alapján alkalmazta. Mint mondta, döntését írásban közölte a párttal, de választ nem kapott.

Róna Péter Bolgár György műsorában azt mondta, az elmúlt időszakban az LMP-ben folyó eljárások szerinte olyan természetűek, amik megkérdőjelezik az LMP létjogosultságát. A közgazdász szerint április 8-a után beindult egy folyamat, aminek a lényege, hogy az LMP nem képes tiszteletben tartani a saját szabályait, a párttagok ellen folyó eljárások nem egy morálisan megalapozott szabályrendszer szerint történtek, amit ő nem tud elfogadni.

Az Ökopolisz alapítvány korábbi kuratóriumi elnöke úgy látja, teljesen jogszerűtlen döntés volt Hadházy Ákos két éves eltiltása, aminek tartalmilag sincs semmiféle értelme. Hozzátette, ugyanez vonatkozik Ábrahám Júlia volt elnökségi tagra is.

Hadházy Ákos semmiféle szabályt nem szegett meg, szorgalmazta az összefogást és az esetleges visszalépéseket, ehhez természetesen joga volt. Semmiféle olyan tárgyalásokba nem bocsátkozott, amik korábbi határozatokkal ellentétesek lettek volna. A választások után önkéntesen bejelentette – ami egy tisztességes dolog -, hogy lemond a társelnöki tisztségről és nem kíván semmiféle tisztséget vállalni."...
...

ORBÁN 80 MILLIÁRD FORINTÉRT VÁSÁROL MAGÁNAK MEGHÍVÓT A FEHÉR HÁZBA

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: nickgrabowszki
2018.05.29.


...Amit Orbán Trumpnak ajánlani tud,

az elsősorban a NATO-n belüli szövetség, azaz hogy Magyarország is csatlakozik azokhoz az országokhoz (a görögökhöz és a britekhez), akik a vállalás szerint a GDP 2%-a fölött tartják a hadi költségvetésüket. Egyáltalán nem véletlen, hogy Németh Szilárd jövőre a honvédelmi büdzsé 80 milliárd forintos (25 százalékos!) emelését vizionálja. (Az azonban nyilvánvaló, hogy ezt nem nagy beszerzésekre, hanem apróbb - bár nyilvánvalóan szükséges - hiányosságok pótlására költik, szóval ez is csak egy újabb alkalom lesz az Orbán-közeli klientúra hizlalására. Mint a NER-ben amúgy minden.)

Továbbá Orbán azt ajánlhatja fel, hogy - az amerikai külpolitika új stratégiájának szellemében - csatlakozik a lengyel-román oroszellenes tengelyhez, amelyhez sem a németek, sem a franciák nem voltak hajlandók.

Ezenfelül esetleg tesz egy látványos gesztust, és aláíratja a megállapodást arról, hogy maradhat Budapesten a CEU - hiszen az egész ügy amúgy is arról szólt, hogy felhíva magára a figyelmet; hogy fontosnak látszódjék; hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítse a washingtoni establishmentet (hiszen végül is amerikai érdekeltségről van szó). Trump azonban eddig a füle botját nem mozdította, és a CEU most is csak ürügy, legfeljebb mellékszál. A fő kérdés az oroszokhoz és a NATO-hoz való viszony: tehát a pénz.

Orbánnak 80 milliárd forintocskát csak megér egy Trumppal való találkozó


És ez még csak az első részlet. De nem számít, mert az összeg a közpénzből jórészt úgyis az ő köreinek zsebébe vándorol, cserébe kap egy látványos külpolitikai sikert és nemzetközi presztízst. Win-win szituáció.

Ne tévedjünk, a magyarországi demokrácia állapota, a lopakodó autokrácia, a pártállam bebetonozása, a bíróságok bedarálása, a maradék sajtó kivéreztetése, a proskripció és az ellentétes politikai véleményen lévők kriminalizálása közben nem érdekel senkit ebben a játszmában. Legfeljebb Berlint egy kicsit. De érdemit Merkel se fog, mert talán nem is tud tenni.

A CSAPÁGYASRA ZSIBBASZTOTT AGYÚ POPULÁCIÓ ÖNKÉNT, DALOLVA, TAPSOLVA ADJA FEL A SZABADSÁGÁT

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: MOLNÁR BÁLINT
2018.05.30.


Jó reggelt mindenkinek! Nem volt olyan régen, amikor a választási kampány utolsó száz méterén (időközben újrakezdődött minden, szóval semmi gáz) több egymást követő hullámban rámtört: baromira nem egyértelmű, nem magától értetődő, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy a józan eszemet megőrizzem.

A tegnapi felfokozott munkanap után ugyanez az érzés kerülget. Szigorított Stop Soros, hetedik alaptörvényférc, s valami borzalom, ahogy Radnóti mondaná. Ha semmi másra nem, csak a gyülekezési jog szigorítására és a közigazgatási bíróságok létrehozására gondolunk ez utóbbi kapcsán, ha csak a humanitárius és jogi segítségnyújtás börtönnel fenyegetésére gondolunk az előbbi kapcsán, akkor is jeges ez a borzalom. Nem azért, mert a zsigerből Soros-zsoldosnak bélyegzett Amnesty International, Helsinki Bizottság, vagy éppen az ENSZ tiltakozott ez ellen a mélyen antidemokratikus elmebaj ellen, hanem mert ez az egész régi vágású görénykedés – ahogy már többször utaltam rá – nem Sorosról, nem a bevándorlókról, nem a migránsokról, nem a kecskebaszó beduinokról és végképp nem a melldöngető műanyagkereszténységről szól, hanem arról, hogy mit lehet megtenni egy olyan országgal, ahol a legsötétebb emberi ösztönöknek és reflexeknek muzsikál a hatalom hosszú évek óta. Ahol önként-dalolva-tapsolva adja fel a hülyére zsibbasztott populáció az egyéni szabadságát azért például, hogy az Orbán-família gond nélkül lapátolja kifele a közpénz-osztalékokat az érdekeltségükbe tartozó cégekből. Azért, hogy a nyilvánosság elől – az apósát megszégyenítő tempóban – menekülő Tiborcz István nemzeti vő országos gazemberségei a feledés jótékony homálya által körülhatárolt pöcegödör mélyén eltünjenek, hogy minden érdemi felvetést és közérdekű titkolózást azzal a büdöstalpú összeesküvés-elmélettel lehessen lesöpörni, hogy Soros.

A tegnapi nap egyik, a fentiekkel összefüggő, méltatlanul figyelmen kívül hagyott abszurduma az Alapjogokért Központ nevű kormánypárti megmondóintézethez és lefetyelésügyi különítményhez kapcsolódik, akik odáig vetemedtek, hogy a volt macedón miniszterelnök, Nikola Gruevszki elítélése mögött is Soros hálózatát azonosították. Mondjuk balkáni mértékkel mérve tényleg fura, hogy egy ex-miniszterelnököt hivatali visszaélés vádjával elítélnek. Tényleg röhejes – a mindenkori magyar maffiakormány Poltpéterestül csapdoshatja is a térdét a röhögéstől -, hogy egy miniszterelnököt, aki politikai befolyását latba vetve, törvényellenes módon vásárolt páncélozott luxusautót közpénzből a saját maga számára, és az összeg amiről beszélünk mindössze 600 ezer euró (191,28 millió forint), két év börtönbüntetésre ítélnek. Sebaj, az Alapjogokért nevű izé elmagyarázta: a Soros-hálózathoz tartozó civil szervezetek keltette káoszban megbuktatták a tömeges migrációt ellenző kormányfőt, majd az Európai Unió és az Obama-adminisztráció nyomására felállított speciális ügyészi szervezet révén jogilag is ellehetetlenítették. Aha, tehát nem az a baj ezzel sem, hogy egy pitiáner, korrupt geci, hanem hogy Soros. Milyen kurvajó, hogy nálunk ilyen elő sem fordulhatna, Polt elvtárs a helyén van, a többit meg majd megoldják. A bíróknak is kuss lesz nemsokára, és a szamojéd erkölcsök hátán végre felépül Viktorka tökéletes önkényuralmi homokozója. Már nagyon keveset kell aludni és bevégeztetik...

MÉSZÁROS LŐRINC CSAK A JÉGHEGY CSÚCSA - A MAGYAROK TOLERÁLJÁK AZ ÖNZÉST

AZ ÉN PÉNZEM BLOG
Szerző: Az Én Pénzem
2018.05.29. A szakemberek szerint, bár a sajtóban csak néhány név (elsősorban Mészáros Lőrincé) forog, ezres nagyságrendű lehet azoknak a száma, akik a jelenlegi viszonyok haszonhúzói. A gazdagodással kapcsolatos tesztjeink eredménye azt tükrözi, hogy a magyarok döntő többsége tulajdonképpen nem ítéli igazán el az ügyeskedést.

Gazdagságra rengetegen vágynak, de elérni annál kevesebben tudják – vezettük fel korábban az esélyeket modellező tesztünket (ezt itt találhatja). Ezt megjelenése után mintegy nyolcezren, azóta viszont már további 9 ezren töltötték ki. Az eredményeket értékelve a legmeglepőbb fejlemény, hogy a válaszadók kétharmada tartja az önzést bizonyos körülmények között elengedhetetlennek.

Az ezt a tesztünket kitöltők között majdnem ugyanannyian esnek a gazdag vagy legalábbis hamar meggazdagodó, mint amennyien a reménytelenül szegény, és annak is maradó kategóriába. Mindkét kategóriában körülbelül 5-5 százalék esett. Ehhez képest az újabb, már a mai hazai viszonyokat, a gazdagodás speciális magyar módiját alapul vevő tesztünk (ezt itt indíthatja) számunkra is meghökkentő eredményt hozott.

Elgondolkodtató, hogy legutóbbi gazdagodós tesztünkben a közpénz „megdézsmálását” alig valaki tartotta kifejezetten bűnnek.


Ezúttal a kitöltők 58 százaléka esett a legreménytelenebb, és 9 százalék az élet igazán napos oldalán járók közé. Persze ez semmiképpen sem nevezhető valamiféle reprezentatív felmérésnek (az egész nem nélkülözte a játékosság elemét sem, így – mint azt akadt, aki jelezte is – lehettek, akik kifejezetten irányított válaszokat adtak). Az viszont elgondolkodtató, hogy szépen kirajzolódott egy legfelső tized:...


ALAPTÖRVÉNYBE ÍRJA A FIDESZ A SAJÁT BÍRÓSÁGAIT

MÉRCE
Szerző: PÓSFAI ORSI
2018.05.29.


A közigazgatási bíróságok döntenek közigazgatási jogvitákban és törvényben meghatározott egyéb ügyben. A közigazgatási bíróságok legfőbb szerve a Közigazgatási Felsőbíróság, amely biztosítja a közigazgatási bíróságok jogalkalmazásának egységét, a közigazgatási bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz.”

Ez áll a kedden benyújtott hetedik alkotmánymódosítás szövegében, a hatos cikk alatt. A Fidesz-KDNP kétharmados többségének köszönhetően nem lehet abban kétségünk, hogy ez a módosítás életbe is fog lépni, úgyhogy bizonyosan elindultunk a magyar igazságszolgáltatás függetlenségének felszámolásának útján.

Trócsányi László igazságügyi miniszter alig két héttel ezelőtt jelentette be, hogy a kétharmad hiányában korábban leszavazott közigazgatási különbíróságok létrehozását tervezi a kormány.

Ahogy azt a Társaság a Szabadságjogokért szakmai igazgatója, Szabó Máté korábban írta, különbíróságok már korábban is léteztek Magyarországon, konkrétan közigazgatási bíróságok is. Ezek azonban eddig több ponton is kapcsolódtak az egységes bírósági szervezethez, ráadásul csak elsőfokon hozhattak ítéleteket, legfelsőbb szinten az ilyen ügyekben is a Kúria döntött.
Mostantól azonban a Közigazgatási Felsőbíróság létrejöttével teljesen elkülönülnek majd a közigazgatási bíróságok.

További aggodalmat jelent az is, hogy az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, a kormány szervezeti átalakításokon keresztül viszi végbe befolyásának kiterjesztését, ahogy ez az Alkotmánybíróság és a Legfelsőbb Bíróság (most már Kúria) reformjánál történt elszórt milliárdok pontos összege.)...

ORBÁN HIÁBA ÁLLT KI ELSŐKÉNT TRUMP MELLETT, MAGYARORSZÁG NEM ELSŐRANGÚAN FONTOS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZÁMÁRA

168 ÓRA ONLINE
Szerző: BARÁT JÓZSEF
2018.05.30.


Éles fordulatot vettek a magyar–amerikai kapcsolatok. Az elmúlt évek mélypontja után ebben a hónapban magas szintű tárgyalások kezdődtek, a magyar külügyminiszter szerdán találkozik amerikai partnerével. A két ország diplomáciájának irányítói hat éve ültek utoljára egy asztalhoz, amikor Hillary Clinton még Martonyi Jánossal osztotta meg erős fenntartásait a magyar politika fejleményeivel kapcsolatban. Elemzők most nem tartják kizártnak, hogy Orbán Viktor még az idén eljut a Fehér Házba, ahová 2001 óta nem kapott meghívást. Természetesen egy ilyen lehetőség nincs ingyen. Donald Trump azonban várhatóan nem az emberi jogokat, a hatalommegosztást, a liberális alapértékek követését várja cserébe a magyar miniszterelnöktől, hanem azt, hogy Budapest ne legyen a továbbiakban a NATO–ukrán-kapcsolatok kerékkötője, emelje katonai költségvetését, és főleg vegyen vissza az Oroszország iránt tanúsított szívélyességből.

Az amerikai követség közvetít az ukrán szervek és a magyar kisebbség között Kárpátalján, Washington nagyon komolyan veszi a NATO–ukrán-találkozók elleni magyar vétót. Nem arról van szó tehát, hogy csak a magyar félre akarnának nyomást gyakorolni, alapjaiban szeretnék kezelni a kisebbségekkel kapcsolatos feszültséget. Így nyilatkozott a 168 Órának Jarábik Balázs, az amerikai Carnegie Endowment kelet- és közép-európai szakértője, aki mindennapos vendég Ukrajnában. Elmondta, már körvonalazódik a megállapodás lehetősége, csak az a kérdés, hogy ez a folyamat elég gyors lesz-e ahhoz, hogy a magyar vétót még a júliusi NATO-csúcs előtt feloldják.

A kijevi törvényhozás a múlt év szeptemberében fogadta el az oktatási törvényt, amely szerint az országban a tanítás nyelve ukrán, a kisebbségek anyanyelvi oktatása csak az első négy osztályban engedélyezett, ötödiktől a tantárgyak többségét csak ukránul oktatják. A magyar fél erre válaszul közölte, hogy mindaddig megvétózza az Ukrajna számára fontos találkozókat és határozatokat a nemzetközi szervezetekben, amíg az ukrán vezetés nem hoz a kárpátaljai közösség számára elfogadható döntést. Már két NATO–ukrán külügyminiszteri találkozó hiúsult meg ezért, sőt veszélybe került a júliusra tervezett NATO-csúcstalálkozó napirendje is. A kötélhúzás egyre kényelmetlenebbé vált Washington számára, hiszen az amerikai külpolitika egyik sarkpontja Oroszország feltartóztatása, és ennek elsőrangúan fontos terepe Ukrajna. Az amerikai vezetés ugyanakkor látja, hogy a magyar álláspont nem légből kapott.

A magyar iskolák de facto bezárása sérti a nemzetközi jogot – mondta erről lapunknak Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, az első Orbán-kormány washingtoni nagykövete. Az oktatási törvény ugyanis ellentétes az 1994-ben megkötött ukrán–magyar szerződéssel, amelyben Ukrajna garantálta, hogy a magyar nyelvű oktatást minden szinten biztosítani fogja. Jeszenszky szerint ezért is elvárható, hogy az Egyesült Államok álljon ki a magyar kisebbség védelmében, már csak azért is, hogy ez a kínos vita ne nehezítse Amerika Ukrajna-politikáját, ne történhessen meg, hogy a magyar–orosz viszony emiatt is tovább erősödjön...

A FOCIPÁLYÁK RÖGÉHEZ KÖTVE - A KÜLHONI MAGYAROK TÁMOGATÁSÁNAK POLITIKÁJÁRÓL

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: SZERBHORVÁTH GYÖRGY
2018.05.25.


...A határon átívelő futballegyesítés azonban nem kifejezetten a nemzetpolitikához tartozik. A lóvékat a Bethlen Gábor Zrt. kezeli, és a választásokra időzített Nemzetpolitikai eredmények 2010–2018 című kiadványukban a foci és a gazdaságélénkítő programok nem is szerepelnek, pedig e támogatások összege – ha ezek kiszámíthatóak lennének, mert egy részük jó pár áttételen megy át (és vissza – ?!) – meghaladhatja a 2017. évi 82 milliárd forintot (bár a szövegben százmilliárdnál többre utalnak), ami Semjénék kezén át folyik (el). 
Ez az összeg 2011‑ben még 14 milliárd körül volt. És persze, alkotmányos kötelesség a határon túliak segítése, kétségtelen, van-lehet otthontartó ereje az ösztöndíjaknak, az oktatási támogatásnak, az óvodaprogramnak, a szórvány megsegítésének – más államok is folytatnak ilyen (diaszpóra)politikát. Ám e keretből az igazán nagy összegek felsőoktatási intézményekre mennek el, mint Kárpátalján a beregszászi főiskolára – ám a hírek szerint lézengenek a diákok, és még inkább kérdéses, mi lesz a vészes fogyatkozás és elvándorlás után. A pénzek jó része pedig egyházi intézményeknél landol (iskolákra, műemlékekre), de ide sorolódott be a szabadkai zsinagóga felújítására szánt – bár a 2017 decemberében még odaítélt 106 millió bagatell.

A beregszászi főiskola, medencéstül, azért is állatorvosi ló, mert Kárpátalján a Vajdaság mellett a legkilátástalanabb a helyzet (amit csak tetőzött az ukrán–orosz konfliktus). A kárpátaljai magyarságról 2017‑ben készült demográfiai felmérés, ám mintha suba alatt, amennyiben a választások előtt inkább ki se hozták az eredményeket. Mert a helyzet drámai. A 2011-es népszámláláson még 152 ezren vallották magukat magyarnak. A kormányzati támogatással végzett Summa 2017 kutatás (ezt azért az MTA Földrajztudományi Intézete is jegyzi) során 23 ezer embert kérdeztek meg, és számításaik szerint a mai létszám131 ezerre tehető. Az állandó és az ideiglenes migráció is egyre nő. 2014 előtt évente átlagosan 900–950 fő költözött külföldre, ezután már évi 1200–1300 – egy egyre kisebb populációból! 2016-ban pedig 18–19 ezren voltak három hónapnál többet külföldön, azaz főleg dolgozni – és a célország egyre kevésbé Magyarország, hanem pl. inkább Csehország.

A kutatás ugyanakkor nem érinti azt az érzékeny kérdést, e magyarok között mennyi a magukat magyarnak valló, magyar nyelvű romák száma – a becslések 5, de 10 ezer emberre is utalnak –, mert Semjénék még gondolkodnak azon, ők erőforrások-e (jobbágyok, napszámosok lehetnének), vagy púp a háton, akik esetleg csak az oktatási támogatásra hajtanak, már ha tudnak. A közösség harmadánál is nagyobb szeletét a nyugdíjasok (vagy nyugdíjas korúak) alkotják – egyes becslések szerint akár 30 ezren is magyar nyugdíjra tettek szert. Az óvatosabb becslések inkább csak 15 ezer ilyen nyugdíjasról beszélnek (mivel a többit ez nem érdekli, vagy egyszerűen nem is tudja elintézni). A lényeg, hogy a külföldön keresők és a magyar nyugdíjból élők száma eléri a 35 ezret is a 131 ezerből. A Vajdaság esetében még nagyobb exodusról beszélhetünk (magyarországi nyugdíjat húzókról viszont nem). Az adatok pedig arra utalnak, hogy egyfelől egyre nagyobb a magyar támogatásoktól való függés, másfelől azok száma, akik végképp kitelepülnek, illetve külföldön keresik meg azt, amit otthon elköltenek (míg végleg ki nem települnek). A függés és az elvándorlás viszont kéz a kézben járnak végül – a nyugdíjasok lassan eltűnnek, az emigrálók egyre kevésbé járnak haza, vagyis a terület, mondjuk ki, kiürül.

A régi és új kormányzat azonban bizonyára másképp látja ezt, töretlen az optimizmus és a gereblyeosztás. Így a már említett „jubileumi” agitpropkiadványból megtudhatjuk, hogy 2016 a külhoni vállalkozók éve volt, és Potápi Árpád Jánosnak, az előző ciklus nemzetpolitikai államtitkárának jegyzetéből az is kiderül, hogy kutatásaik alapján „a külhoni magyar fiatal vállalkozók 60 százaléka, a családi vállalkozók 76 százaléka nem tervezi elhagyni a szülőföldjét”. Remek arányok, gondoljuk első körben. Ám ha megfordítjuk, hirtelen azt látjuk, hogy 40, illetve 24 százalékuk az emigráláson gondolkodik. És ők azok, akik vállalkoznak, akiknek van munkájuk, elvben keresetük is. Hát akkor mi lehet a többiekkel? És egyre nagyobb a módszertani probléma a felméréseknél, hogy azokat már nem lehet otthon megkérdezni, akik elmentek. A fenti adatok azért is riasztóak, mert látszik, hogy azok negyede – a családi vállalkozók – is a kivándorláson gondolkodik, akik vélhetően röghöz kötöttek, ők azok, akik pótkocsit kapnak a földműveléshez, fóliát a kertészkedéshez. A „sima” fiatal vállalkozók pedig persze eleve mobilabbak, nekik elég a laptop – azok beszerzését e pályázatok nem is támogatják.

Magyarországon a közmunkák révén (és persze más módszerekkel is) teremt függést a kormányzat. A határon túl ilyen magyar program nincs (bár helyiek így-úgy igen), de függés egyre inkább, már aki egyáltalán „megteheti”, azaz valamiféle jogalapja van arra, hogy függjön tőle. Hogy lélegeztetőgépen legyen ideig-óráig. Az ottani közösségek másik része viszont – hisz még függni sem tud – a másik társadalmi gyakorlathoz nyúl, a vándorbothoz. Ennek mikéntjéről és miértjéről viszont nem lehet eleget írni (és főleg a – naponta, hetente, havonta stb. – ingázókról, a visszaköltözőkről, nem utolsósorban a végképp kint maradókról).

De még állítja azt valaki, hogy a kormány nem költ eleget lélegeztetőgépekre, legalábbis a határon túl? Dehogynem. Csak inkább a tiszta levegőt elszíva.