2016. június 19., vasárnap

NEM MOST KEZDŐDIK A MÉSZÁRLÁS...

KOLOZSVÁRI SZALONNA - VIBRÁTOR BLOG
Szerző: Tamás Róbert
2016. 06.19. 
 
 


 

 

AZ ÁLLAMPOLGÁR NEVELŐJE...

TANÍ-TANI ONLINE BLOG
Szerző: by knauszi
2016.06.18.


Az elmúlt hetek, hónapok eseményei sokak számára egészen szokatlan szerepben mutatták meg a pedagógusokat. Olyan állampolgárokként, akik demokratikus alapjogaikkal élve szakmai kritikákat fogalmaztak meg, és nyomást gyakoroltak/gyakorolnak a kormányzattal szemben. Fellépésükkel a demokratikus alapjogok egész csoportja vált az elmúlt hetekben közbeszéd tárgyává a társadalomban.  A pedagógusok ilyen szintű aktivitása azért is különlegesség számba menő esemény, mivel az értelmiségnek ez a legkiterjedtebb közössége csak igen ritkán hallatja hangját. Nemcsak diskurzus indult el az állampolgári jogokról, hanem folyamatossá vált olyan jogok gyakorlása, mint a tüntetés, polgári engedetlenség, sztrájk. Éppen azok a közalkalmazottak élnek ezekkel a formákkal, mint a pedagógusok, akik minden leendő állampolgár nevelői. Ebből adódóan nemcsak az oktatási rendszernek, hanem az államhatalomnak is kulcsfigurái. Ez a helyzetnek külön érdekességet ad. Felmerül a kérdés: milyen lehetőségei, korlátai, funkciói vannak a pedagógusnak mint állampolgárnak és mint az állampolgárok nevelőjének?
 
A jelenlegi köznevelési rendszer megkérdőjelezése, a szabályozások újragondolása elindult, és ebben a folyamatban lényeges, hogy a regnáló rendszer elemei alapos elemzésre kerüljenek. Az ELTE Neveléstudományi Intézetében a Pedagógiai Antropológia Kutatócsoport aktuális kutatása az állampolgárság-koncepciókat és az állampolgári nevelés lehetséges útjait tárja fel. Kutatásunk első szakaszában az aktuális közneveléshez kapcsolódó legfontosabb jogi dokumentumokat elemezzük. Azzal a köznevelési (2011. évi CXC.) törvénnyel kezdjük, amely meghatározza a hazai oktatási rendszert, és szabályozza a pedagógus munkáját. A szakmai elemzésben a pedagógus állampolgári helyzetére és az állampolgári nevelés terén betöltött szerepére fókuszálunk. Az oktatás-nevelés céljainak eléréséhez (eredményességéhez) kiemelkedő fontosságú a tanár szerepe (természetesen a rendszer, az iskola mint intézmény, a tanterv és az egyéb tényezők mellett) (McKinsey & Company, 2007; Mourshed, Chijioke és Barber, 2010). A szakirodalom egy része pedig (pl. Giroux, 1988) hozzáteszi, hogy a pedagógusnak nem egyszerűen az az egyik oktatói feladata, hogy a társadalomba beilleszkedő felelős állampolgárokat neveljen, hanem a társadalom alakításában aktívan résztvevő értelmiségiként kell, hogy megjelenjen, aktív állampolgárként, aki sajátos állampolgári létével is hat diákjaira és a környező társadalomra.

A fentebb már jelzett aktuális történések megerősítik azt a pedagógiai evidenciát, hogy a pedagógus nem pusztán az iskolai órákon, hanem azokon túl is, nemcsak a szakterületein, hanem az egész személyiségével nevel. Azaz viselkedésével, széles értelemben vett politikai (nem pártpolitikai) állásfoglalásaival, az iskolán kívüli közéleti tevékenységével (pl. tüntetésen való részvétel) az állampolgári attitűd és viselkedés világos modelljét nyújthatja, s ily módon válik teljes értékű nevelővé. Kérdés, hogy a hazai jogi kontextus, benne a Köznevelési törvénnyel, mennyire támogat egy ilyen szélesebb képet a tanárról mint állampolgárról és az állampolgári nevelés egyik kulcsszereplőjéről...

ITT OLVASHATÓ

TÓNI ÉS A NOKIÁS SZATYOR

MOST & ITT BLOG
Szerző: Föld S. Péter
2016.06.19.


Portik Tamás bűnöző. Jogerős ítélet szól erről, felbujtóként elkövetett emberölés miatt ítélte el őt a bíróság.

Az a kérdés, hogy, pusztán ebből a tényből kiindulva, megkérdőjelezhető-e Portik Tamás szavahihetősége. Portik ugyanis azt állítja, hogy egy nejlon szatyorban tízmillió forintnak megfelelő eurót adott át Rogán Antalnak egy belvárosi Fidesz-irodában.

...Egy állítás (Portik Tamás) és egy tagadás (Rogán Antal) áll szemben egymással. Zárójel: a sajtóban hajlamosak összekeverni a tagadást a cáfolattal, miközben mindenki tudja, aki csak egy kicsit is odafigyel, hogy a kettő nem ugyanaz. Ha valaki tagad valamit, az azt jelenti, hogy szerinte a vele kapcsolatos állítás nem igaz. Ha cáfolja az illető, azon viszont azt kell értenünk, hogy bizonyítékokkal alátámasztva, minden kétséget kizárólag igazolja, hogy a vele kapcsolatos állítás nem felel meg a valóságnak. Zárójel zárva.

Rogán Antalt a bíróság megpróbálta szembesíteni Portik Tamással, ám a miniszter – merthogy Rogán, Portikkal ellentétben, nem börtönben ülő bűnöző, hanem Orbán Viktor kormányának a tagja – nem élt a lehetőséggel. Fontos és halaszthatatlan külföldi elfoglaltságára hivatkozva kimentette magát. Rogán hivatalának tájékoztatása szerint a meghallgatás időpontjában Rogán Németországban volt, a Bild című lapnak adott interjút.

Jobb lett volna, és talán egy kicsivel meggyőzőbb is, ha Rogán személyesen tagadja (cáfolja?) a Portik által elmondott történetet, és nem csupán egy közleményt küld maga helyett. Persze, személyes megjelenése sem tudta volna eloszlatni az összes vele kapcsolatos homályt. Például, hogy miből telik neki és családjának fényűző életre a Pasa Parkban, miből futja neki és feleségének drága ruhákra, a magyar átlagot sokszorosan meghaladó életvitelre, és hogy mindezeknek van-e bármi közük a letelepedési kötvényekkel kapcsolatos, széles körben elterjedt szóbeszédekhez...

ITT OLVASHATÓ

ÖNKÉNTES RENDŐRÖK, MUNKÁSŐRÖK, IFJÚGÁRDISTÁK, FELVIRRADT A NAPOTOK!

MAGYAR NARANCS - NARANCSBLOG
Szerző: narancs.hu
2016.06.19.


A kormány kiemelt feladatának tekinti a hazafias nevelést és az utánpótlásképzést.” De ennyire?

A magyar már csak ilyen, harcolni, küzdeni akar. Pláne, ha azok a szervek, amelyeknek ez lenne a dolguk, nem garantálják a biztonságunkat.

Minap két helyről is hallhattuk, hogy a civil erőszakszervezeteké a jövő. Pintér Sándor a „XXI. Polgárőr Napon” azzal jött, hogy azért csökkent a bűncselekmények száma, mert „a helyismerettel, kapcsolati rendszerrel rendelkező polgárőrök olyan tudás birtokában vannak, amelynek szakszerű, rendőri felhasználása meghozta az elvárt eredményt, az adott terület közbiztonságát, nyugalmát”. Erre kontrázott rá Széles Ernő nyugállományú dandártábornok, a Magyar Tartalékosok Szövetségének elnöke, aki elégedettséggel nyugtázta: „A rendkívüli helyzetek egyre több embert késztetnek arra, hogy megtanulják, miként védhetik meg magukat, családjukat, közösségüket egy esetleges fenyegetettségtől.”

Noha úgy tűnik, e beszámolók valamiféle össznépi sikerként kezelik e nagyfokú lelkesedést, ne dőljünk be a süketelésnek. A lényeget Széles fejtette ki, amikor azt mondta: „A kormány kiemelt feladatának tekinti a hazafias nevelést és az utánpótlásképzést.” Ez pedig azt jelenti, hogy a lelkes önkéntes-polgárőr felbuzgás sokkal inkább felülről vezérelt manipulatív sokkolás, mint őszinte civil megnyilvánulás. Nem lennénk meglepve, ha a közeljövőben épp a polgárőrök, a tartalékosok, önkéntesek stb. kezdeményeznék a sorkötelesség visszaállítását, az iskolai leventeképzés bevezetését, ami előtt természetesen a kormány is földig hajolna – kerül, amibe kerül...

ITT OLVASHATÓ

BALKONKERT - HARAG NÉLKÜL

MEGYERI SZABOLCS KERTÉSZBLOGJA
Szerző: Megyeri Szabolcs
2016.06.17.


A balkonkertészkedésről igencsak sokféle aspektusból értekeztem már, a napokban azonban eszembe jutott egy olyan megközelítése ennek a manapság roppant népszerű hobbitevékenységnek, ami eddig nem került még porondra. A balkonkertészkedés terepe ugye a balkon, ezzel nem mondtam újat, a balkonok viszont rendszerint többen vannak, méghozzá egymáshoz közel, egymás alatt-fölött, mellett, ez a kényszerű közelség pedig magában is konfliktusforrás lehet, ha pedig még növények is laknak az erkélyen, máris előállt egy új ütközési pont.
 
Aki lakott már panelban, társasházban, tudja jól, hogy sosincs teljes harmónia és béke, mindig akad valami bosszankodnivaló, egy sírós baba, egy ugató kutya, egy folyosót koszoló szomszéd, vagy egy zsémbes lakó a fal túlfelén. Sajnos a balkonkert is generálhat vitákat, főképpen, ha az alattunk, mellettünk lakó az átlagnál kissé nyűgösebb, vagy eleve nem vagyunk vele a legbarátibb viszonyban, de akár egy semleges szomszédi kapcsolatot is elindíthat a lejtőn a balkonkertből fakadó ellentét. Lássuk akkor a leggyakoribb problémákat és lehetséges megoldásaikat!
 
Az egyik legalapvetőbb gond balkonok esetében általában a lehulló dolgokból fakadó harag. Ahol növények is vannak az erkélyen, ott biztosan leesik majd egy kevés föld, lehullanak levelek, lecsorog némi öntözővíz. Segíthetünk a dolgon, ha az erkély korlátjára nem kívülre, hanem belülre rögzítjük a kaspókat, virágládákat. Amennyiben ez nem lehetőséget, próbáljunk másfele terjeszkedni, például ahelyett, hogy kifele lógatnánk a növényeinket, pakoljuk őket az erkély belső falára, így kihasználatlan területnek is funkciót adhatunk egyben...
 

BUDAPEST, AHOGY MÉG NEM LÁTTAD - HAZAI ÚJDONSÁGOK (LEMEZMEGOSZTÁS)

LÁNGOLÓ GITÁROK BLOG
Szerző: M.ADI
2016.06.19.


Az elrontott refrének hétvégéje ez a dalmegosztásban, nem hiszem, hogy korábban bármikor is lett volna olyan, hogy ennyire sokan nyúltak volna ezzel mellé, még ha egyébként tök jó dalt is írtak. Azért persze messze nem mindenkire vonatkozik ez, ismét van a listán két fiatal tökös rockzenekar, akiket mindenképpen érdemes megismerni, és rajtuk kívül egy érdekes audiovizuális projekttel, az Anton Vezuv új anyagával és a jövő magyar EDM-császárával is találkozhattok lentebb. Még lentebb pedig a szavazással, ahol most is megválaszthatjátok a lista legjobbját:

ITT HALLGATHATÓ, OLVASHATÓ

A PINKERTON MARCIPÁN ÜGYNÖKSÉG

NEMGOGOL BLOG
Szerző: Toadwart66
2016.06.19.


A Pinkerton Marcipán Ügynökség (PMÜ) mögött valójában a Titkos Cáfolási és Dezinformációs Ügynökség (TCDÜ) állt. A PM Ügynökséget azért alapították, hogy működésével a mindefelé keringő, irányítatlan információkat gondosan begyűjtsék, ezeket megfelelően átalakítsák, majd ezek után tetszés szerint visszajuttassák a célcsoportoknak, valamint csemegemarcipánból készült, természetes színezékkel festett figurákat, virágokat, tortadíszeket készítesnek és forgalmazzanak, amelyek kiválóan alkalmasak tortadíszítésre, ajándékozásra és rendkívül finomak.

A Pinkerton Marcipán ügynökei a kedvelt édesség terjesztésének ürügyén az egész ország területén szabadon mozoghattak és tevékenykedhettek. Marcipánból készült termékeikkel ráadásul egész tisztességes hasznot is termeltek, amit hatékonyan el is költöttek.

A PM (azaz a TCDÜ) élén Allan J. Pinkerton állt, akinek valódi a nevét senki sem ismerte és temészetesen nem volt azonos az 1884-ben, nyelvének szerencsétlen elharapása következtében elhunyt, skót származású Allan J. Pinkertonnal.

A Pinkerton ügynökök magas szintű, titkos kiképzésben részesültek. Pszichológiát, kriminalisztikát, játékelméletet, kommunikációt, közelharcot, ördögi ravaszságot tanultak, ezenkívül felsőfokú cukrász képesítést is szereztek. Mesterei voltak a marketingnek és a direkt meggyőzésnek. Sikeres vizsgájuk letétele után a Pinkerton marcipán-ügynökök szigorú titoktartási fogadalmat és esküt tettek. Ezek után megkapták az ezüst színű Pinkerton jelvényt melyen arany színű betűkkel az alábbi felirat volt olvasható: „Az igényes cukrász feladata, hogy a békebeli ízek a modern köntösben is megmaradjanak, emiatt aztán mi sohasem alszunk.”

ITT OLVASHATÓ

FEHÉR KÖNYV A NEMZETI ADATPOLITIKÁRÓL: ENNEK BIZONY LENNE ÉRTELME

ÁTLÁTSZÓ BLOG
Szerző: Sepsi Tibor
2016.06.19.


Aki az információszabadság és a közérdekű adatok minél szélesebb hozzáférhető tételének híve, annak manapság ritkán van öröme abban, amit a kormany.hu-n közzétett jogszabály-tervezetek közt talál. Ezért aztán becsüljük meg a kivételt: a héten záródó társadalmi egyeztetésen járt Fehér Könyv a nemzeti adatpolitikáról című tervezet az állami adatvagyon hasznosíthatóságával összefüggésben igen fontos problémákra adna alapvetően jó megoldásokat – csak az a kérdés, hogy ezek a magyar kormányzás és közigazgatás valóságában mennyire megvalósíthatóak.

Az anyagot nem valamelyik minisztérium, hanem a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács jegyzi. Az NHIT az informatikát és hírközlést érintő ügyekben a kormány tanácsadó testülete – jelentőségüket nem kisebbítve, azért amit ők javasolnak, az jóval kisebb valószínűséggel válik valóra, mint amit a kormány tagjai szeretnének.

Ugyanakkor egy hasonló, stratégiai jellegű dokumentumnál még erény is lehet, és a tervezetet áttanulmányozva ebben az esetben az is lett, hogy nem a tárcastruktúrán belüli szereplők készítették. Önmagában pozitív azonban, hogy egyáltalán a kormányzat elé kerül ez a problémahalmaz.

Merthogy azzal, hogy Magyarországon jelenleg nincs – helyesebben alig van – gyakorlata az állami, önkormányzati szervek kezelésében lévő, sokmilliárdos és az informatikai forradalom jelenlegi szakaszában folyamatosan növekvő piaci értékkel bíró adatvagyonnal való tervszerű gazdálkodásnak, valóban komoly lemaradás fenyegeti az országot, de a szavak szintjén az e-gazdaságot fontos fejlesztési irányként kezelő kormányzati gazdaságpolitikát is.

Bár itt nem az egyedi adatigénylésekkel érvényesíthető alkotmányos jogainkról beszélünk, hanem arról, hogy például a meteorológiai alapadatok, a Magyar Közönyben megjelent jogszabályszövegek vagy az ingatlan-nyilvántartási alapadatok hogyan érhetőek el és dolgozhatóak fel piaci vállalkozások által, a tét többek között itt is az állami működés átláthatóbbá tétele...


ITT OLVASHATÓ

POLITIKAI ÖNGÓL

MAGYAR NARANCS - KISPÁLYA BLOG
Szerző: Janisch Attila
2016.06.19.


Azért drukkolnak a magyar válogatott kudarcának, hogy ebből tudjanak politikai tőkét kovácsolni, mert egyébként képtelenek érvényes és hatékony politikát csinálni.

"Neonáci futballünnep!" – posztolta egy ismert politikai mellékszereplő balról a facebook oldalán a tegnapi focimeccsre Marseille utcáin vonuló magyar focidrukkerekről készült
videót kommentálva.

Hogyhogy neonáci?!

Hát már mindenki neonáci?!

Mindenki, aki a "Ria-ria-hungária!" és/vagy "Magyarország-e-ej-ó!" kiáltásokat skandálja egy Európa bajnoki meccsen? Ez már elég ahhoz, hogy a vonuló tömeget alkotó mintegy húsz-harmincezer szurkoló kiérdemelje a neonáci jelzőt?
Hogy lehet neonácinak nevezni egy ad hoc egybegyűlt csoportot, függetlenül attól, hogy személyenként kik ők valójában, mint gondolnak, egyébként mi iránt érdeklődnek, a kultúrának melyik ágát művelik, vagy szeretik, milyen egyszerű emberi értékekkel rendelkeznek stb.?
Már a Magyar Narancsban néhány napja publikált szövegemben is azt kérdeztem:

"Itt mindenki megőrült?"

De ezt sajnos már nem kérdezni kell, hanem tényként lehet megállapítani...


ITT OLVASHATÓ

AKI MAGYAR 2.

JÓREGGELT EURÓPA
Szerző: Benedikty Béla
2016.06.19.


Van olyan, hogy egy népre jellemző valami? Kell, hogy legyen, ha kevéssé tudományos is, de nyilván nem véletlenül váltak közkeletűvé az olyan epitheton ornans-ok, mint az angol hidegvér, a német precizitás, az olasz szerető meg a többi marhaság.

A feleségemmel beszélgettünk a futball Európa-bajnokság botrányairól, köztük az angol primitívek dúlásairól. Hogy legkevésbé az angoloktól számítanánk ilyesmire.

Gondolom, az állatvilágtól alig különböző csőcselék mindenhol nagyjából egyforma, nemcsak országtól, földrésztől is függetlenül. Egy nép kulturális színvonalát nem ez a réteg határozza meg, hanem egyebek között ennek az aránya a teljes népességhez, de legfőképpen az úgynevezett középosztály minősége. A polgárság, ha jobban tetszik. Abba talán most ne menjünk bele, mennyire szignifikáns a szellemi elit aránya és annak kvalitása, bár bizonyára annak is komoly szerepe van egy ország jellemzőinek alakulásában...

ITT OLVASHATÓ

MÉG RÖHÖGTÖK IS RAJTA, HOGY A SOK IDIÓTA MEG BESZOPJA

KOLOZSVÁRI SZALONNA - DÜHÖNGŐ BLOG
Szerző: Swan Edgar
2016.06.18.
 
 


 

 

ISTEN ÉS A MELEGEK

ATEISTA KLUB BLOG
Szerző: Koós István
2016.06.18.


...Az emberi társadalmat ízlésüket, életcéljukat, életvitelüket tekintve rendkívül sokféle egyed alkotja. Az ember természetszerűleg idegenkedik mások értékrendjétől, ízlésétől, ám mégis kénytelen elfogadni azt, már csak azért is, mert ez az ára annak, hogy őt is elfogadják azok, akiknek a szemében ő az idegen. Én pl. nem szeretem a mulatós zenét, egyrészt mert nem tetszik, másrészt mert igénytelennek tartom. De azért nem jutna eszembe agyonlőni Balázs Palit, sem azokat, akik ezt a műfajt élvezik. Szintén nem rajongok a népzenéért, de tudom, hogy a népművészet komoly érték, ezért fontos, hogy megőrződjön. Vagy mondhatnám azt is, hogy én érzem szépnek, ha egy ember a nyakáig tele van tetoválva, de tisztában vagyok azzal, hogy nem is kell, hogy nekem tetsszen – elég, ha a szerelme vagy ő maga vonzónak találja azt. Semmi okom és alapom nincs arra, hogy saját magamat tegyen meg a normalitás abszolút pontjának, és saját magamhoz viszonyítsak mindenki mást a deviancia skáláján. Bizarr és igazságtalan tett lenne, ha a saját ízlésítéleteimet valamiféle isteni igazság mércéjévé tenném, és szent szövegekkel alátámasztva morális ítéletekké változatnám az ízlésítéleteket. Mindenkinek joga van a boldogsághoz, méghozzá olyan módon, ahogy ő szeretné. Senkinek nincs joga, hogy ezt elvitassa másoktól.

Azoknak viszont, akik úgy érzik, mégis nekik kell az eltérő szexuális irányultságú embertársaikon az erkölcsi ítéletet végrehajtani, és adott esetben fizikai megtorlásban részesíteni azokat, érdemes lenne végiggondolni két kérdést.

Isten, mint tudjuk, maga a tökéletesség. A keresztény Isten ráadásul tökéletes szeretetközösségben létezik önmagával (!!!). Istennek nincs neme, bár az Atya és a Fiú hímnemre utal, amiben azért van némi homofób töltet. De mindegy, legyen ez csak metafora, Isten pedig nem hím, és nem nőnemű lény. Egy ilyen tökéletes lényt vajon miért zavar, ha két azonos nemű ember szereti egymást? Miért ne lehetne két férfi vagy két nő között ugyanolyan bensőséges, önfeláldozó, intenzív szeretetközösség, mint egy hereroszexuális pár esetében? Egyáltalán, minek teremtett Isten két különböző nemet, ha tudta, hogy ebből csak a felfordulás és bűn származik?

De főként: miért érdekli ennyire Istent az emberek szexuális élete? Ha ő maga tökéletes szeretetközösség, miért nem elég neki önmaga, és miért foglalkozik ilyen megszállott módon a teremtett lényei szeretetközösségével? Nem inkább arról van szó, hogy az emberek azok, akiket eltántoríthatatlanul és leküzdhetetlenül izgat mások szexualitása? Nem lehetséges, hogy ez az érdeklődés annyira jellemzően emberi dolog, hogy egy tökéletes lényhez egyszerűen méltatlan lenne ilyen ócska pletykálkoldás, és mások nemiségében való vájkálás?

ITT OLVASHATÓ

TOBORZÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS AZ ORCZY NEGYEDBEN

A VÁROS MINDENKIÉ BLOG
Szerző: Magyari Tibor
2016.06.19.


2016. május 1-én A Város Mindenkié Lakhatási Munkacsoportjának több lelkes tagja találkozott, hogy szórólapozzanak a Diószegi utca és a Korányi utca közötti bérházakban a Pneuma Szöv mókusaival közösen. A szórólapozás apropója a kerületben néhány hónappal bevezetett kilakoltatási moratórium vége volt, illetve tájékoztatni szerettük volna az utca lakóit az Orczy-negyed rehabilitációjával kapcsolatos ígéreteiről...


ITT OLVASHATÓ

VAKMAJOM

ALAPBLOG
Szerző: Vakmajom
2016.06.19.


A csávó totál le volt égve, már lakbért sem tudott fizetni. Vagy bejön a mobilapp, amit hónapokig fejlesztett, vagy mehet bolti eladónak. Bejött, dől a lé, csilingel a kassza, napi 100 000 dolcsi esik le. Fantasztikusan jó dolog, hogy tehetséges emberek ilyen gyorsan el tudnak érni a sikerhez egy nagy ötlettel. Nem kell kilincselni. Nem kellenek haverok. Nem kell csókosság. Nem kell a cimbinek nejlonzacskóban bankóköteget tolni. Csak jó ötlet, szélessávú net – és kapitalizmus...

ITT OLVASHATÓ

MIÉRT SZABAD A FACEBOOKNAK ELLENŐRIZNIE MINKET?

1000 A MI HAZÁNK BLOG
Szerző: HaFr
2016.06.18.


Az életünk egy ideje a Facebookon zajlik. Ennek ellenére a FB úgy gyűjt korlátlanul adatokat rólunk, hogy ezt semmi sem szabályozza a saját (hiányos) adatgyűjtési szabályain (privacy) és az ezeket is magába foglaló felhasználói szerződéseken túl. A adatgyűjtés a FB személyre szabott algoritmusában összegződik, amely egyfelől befolyásolja a hírfolyamunk és az elénk kerülő hirdetések összetételét, másrészt ellenőrizetlen mennyiségű adatot ad át rólunk a hirdetőknek és talán másoknak különféle konfigurációban. Külön kérdés, hogy az egész mechanizmus nyereségoldalának adóztathatósága elenyésző, tehát ez sem hoz nagyobb átláthatóságot a rendszerbe. Ugyanakkor aki a FB-ból kimarad, ez lemarad. Kevesen tehetik meg a modern világban, hogy ne legyenek részei ennek a virtuális közösségnek. Innen a hatalma is.

A FB eldönthetné az amerikai választást, ha akarná, szólt a napokban egy másik hír -- különösen, ha egyébként szoros eredmény lenne várható. Az élet áttevődése a virtualitásba -- vannak olyanok szép számmal, akiknél ez szó szerint így van, mivel az életük jóval nagyobb hányadát töltik a képernyők előtt, mint a realitásban -- olyan előnyt biztosít Zuckerbergnek és cégének (tegyük hozzá, a Google-lel versengve) az emberi élet befolyásolásában, amely lassan az emberi elme robotizálásának (algoritmizálásának) kérdéseit is felveti, és ez utóbbi -- a tudás digitalizálása után a tudásallokáció programozása -- nem véletlenül olvad fokozatosan össze a kibernetikával és a 4.0-ás ipari forradalommal. A robotizáció legalább annyira zajlik (már egy ideje) a humánumon belül, mint a technológia világában...

ITT OLVASHATÓ

FOGY A LEVEGŐ, ROGÁN! SZERINTEM GYERE HAZA ÉS ÁLLJ ODA A BÍRÓSÁG ELÉ

KOLOZSVÁRI SZALONNA BLOG
Szerző: H. A.
2016.06.18.
 
 


 

 

FOLYIK A BANKÁRHÁBORÚ: SPÉDER CANOSSA-JÁRÁSBA KEZD?

ÁTLÁTSZÓ - MUTYIMONDÓ BLOG
Szerző: mutyimondo
2016.06.18.


Heti Top 5 – Átlátszó:

Így épül az érpataki modell: hiányzó elszámolások és átláthatatlan pénzügyekFolyik a bankárháború: Spéder Canossa-járásba kezd?Nem csak az MNKH mentette ki a pénzét a QuaestorbólMilliárdos csalást leplezett le, aztán jól börtönbe csuktákCsak biztosítást fizetett Pákh Imre az államtól kölcsönzött képekért
 
Heti Top 5 – magyar sajtó:
 
Durván közpénzből épül a jobboldali médiabirodalom (Index)
Tiborcz üzletfele cápázott rá a Zsolnay porcelángyárra? (
444)
Ki mennyit szakított? Itt a holdudvar döbbenetes mérlege! (
Index)
Szabad a piac, főleg Habonyéknak és esetleg Simicskának  (
Népszava)
Rászálltak a hatóságok Spéder érdekeltségeire
(Origo)
 

FOCI EB: AZ IZLAND ELLENI 1-1 UTÁN A MAGYAROK KIKÖTŐBEN, RÉVBEN?

CSEPELIEK BLOGJA
Szerző: csú
2016.06.19.


Hegyi Iván helyszíni tudósítása:

Marseille kikötője szombat délben magyar mólóvá változott: több mint tízezer honfitársunk gyűlt egybe a dokknál. A többség pirosban volt, néhány százan fekete mezt viseltek, abban azonban nem mutatkozott különbség, hogy egyaránt elemi erővel zúgott innen is, onnan is: hajrá, Magyarország!
Ha ezt a régiek megélhették volna...

Ám a hajdani „marseille-iek" kevesebb szurkoló (12 ezer néző) előtt vívtak pótselejtezőt 1969-ben a csehszlovákokkal (1-4), mint ahány magyar drukker most megjelent a Velodrome-ban. A magyar létszám az arénában már meghaladta a 15 ezret, s bár nem kevés izlandi is feltűnt a lelátókon, a kék dresszbe öltözött szigetországi hívek szinte elvesztek hazánk túlerőben lévő fiai, lányai között. (Bizony meg kell említeni a nőket is, mert korántsem csak férfiak érkeztek Franciaországba a norvégokkal vívott pótselejtező után népszerűvé váló, az osztrákok elleni Eb-győzelem nyomán pedig hirtelen az agyonszerethető kategóriába emelt válogatottért.)
 
Este hat előtt öt perccel olyan hangulat támadt, akár a selejtezőkön az Üllői úti stadionban, miután kivonult a pályára a két csapat. Felteszem, a tengerparti szurkolói zónában hasonló lehetett az atmoszféra, mert – hogy el ne felejtsem – a kivetítős drukkerövezet már kora délelőtt tele volt magyarokkal... Ezúttal is bebizonyosodott: nincs sportág – talán semmi sincs –, amely konkurálhatna a futball tömeghatásával: akár egyetlen győzelem is elég ahhoz, hogy a labdarúgás országos ügy legyen két és fél ezer kilométert utazó autósokkal és odahaza a tévé előtt szorító nagymamákkal...

ITT OLVASHATÓ

MIÉRT KÖLTÖZTÜNK HAZA?

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő
2016.06.19.


Van az úgy, hogy az ember, amikor belevág a határátkelésbe, elképzelni sem tudja, hogy még egyszer visszaköltözik Magyarországra – aztán az élet másként hozza. Ez történt a Végtelen… talán blog szerzőjével és családjával is. Aztán ha már Thaiföldről visszatértünk Európába, megnézzük, mekkora költséggel is jár egy gyerek felnevelése Svájcban (előre mondom, hogy a biztonsági öveket tessék bekötni), végül pedig megemlékezünk a jelenleg is zajló Ramadánról, méghozzá egy egészen érdekes szempontból...
 

KÖVETELJÜK! ÜZENJÜK! - UGYANMÁ!

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: rezeda
2016.06.19.

 
...A nagyszerű ellenzéki alakulat igazán beszerezhetné már az ő saját bejáratú Finkelsteinjét – aki ezek szerint nincsen neki -, és akkor ez a decens úriember elmagyarázhatná nekik végre, hogy mitől kellene megdöglenie annak a rohadt légynek, mert ettől nem, ezt garantálhatom.
 
Mesélek. Az embereknek nincsen szava, amit a kormánynak meg kéne hallgatnia. Az emberek en bloc szarnak az oktatásra, az egészségügyre meg a szociális szférára. Nekik azt kellene mondani: Mari néni, kevés a nyugdíja? Dögöljön meg a Fidesz! Jóska bácsi, köszvénye van? A Fidesz tehet róla. Kedves, jó Károly elvtárs, megbukott a gyerek? Látja, az a rohadt Fidesz. Mindent fogjunk a nyuszira jó sokáig, és akkor a választópolgár egyszer csak azt mondja: jé, tényleg, dögöljön meg a Fidesz!
 
Könnyű, mint az egyszer egy, mondd utánam! Továbbá meséljünk nekik soha nem látott lopásokról. De ne a Mészáros milliárdjairól meséljünk nekik, hanem arról, hogy a Szijjártó mesepalotában lakik, az Orbán lábát menekültek mossák, miközben pálmával legyezgetik. Még továbbá, hogy Balog páter árva gyerekeket vacsorál, meg, hogy a Habony hét szüzet hozott magával rabszolgának a messzi Ibizáról, és mi, Tóbiás megmentjük őket, mert Rózsa Sándor vagyunk. Ez megragadja a választó képzeletét, és legott iramlik reánk szavazni.
 
És ilyeneket reggeltől estig, meg estétől reggelig, napra nap. Példánk is akad: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam! – Mondta volt állítólag Cato – márminthogy Karthagónak pusztulnia kell! – S mondta ezt addig, míg a város valóban leomlott. Igaz, Cato aztán meg öngyilkos lett, de ez kit érdekel immár.
 

ÁLLÁSINTERJÚ

NEMGOGOL BLOG
Szerző: Toadwart66
2016.06.18.


Lübeck városának hóhéra, Meister Rudolf Ziesel mesterségének messze földön híres művelője volt. Még maga a szakma is elismerte istenáldotta tehetségét és szorgalmát. Mindig rendkívül precíz és megbízható munkát végzett. Zieselrt olyan ítéletvégrehajtónak ismerték, aki a legkisebb részletekre is ügyelt. Feladatát diszkréten teljestítette és kínosan betartotta az előírt formalitásokat. A vérpadon nem tűrt meg semmiféle hanyagságot, fegyelmezetlenséget. A rendes, tisztességes viselkedést természetesen az elítélt bűnösöktől is elvárta. Ebben az esetben ők maguk is mindenben számíthattak Ziesel mester segítségére és jóindulatára.

Lübeck nagyrabecsült hóhérja szabadidejében szívesen kísérletezgetett. Meister Zieselt elsősorban a fojtásos technológiák fejlesztése érdekelte. Az ő ajánlásával forgalmazott kötelek más Hanza-városokban is nagyon népszerűek voltak.

Váratlan halálát a szakmai kíváncsisága okozta. A tökléletesített Ziesel-féle fojtókötést - szabadalmi lajstromszáma D03D 49/40 - szerencsétlenségére először saját magán próbálta ki. Segédje, Hans Morgendämmerung az adott jelzésre természetesen időben levágta a kötélről a mesterét, de a tökéletesített csomó túlságosan jól bevált. A hurok precízen megszorult és úgy is maradt.

Morgendämmerung amennyire tudta, kényelembe helyezte fuldokló mesterét, de mire sikerült neki Meister Ziesel csodálatos találmányát semlegesítenie, sajnos már késő volt. A feljegyzések szerint Meister Rudolf Ziesel volt az első ember, aki egy támlás széken üldögélve fejezte be az akasztását. Egy hóhér nem is képzelhetett el szebb halált magának...

ITT OLVASHATÓ

AMIKOR MEGFORDULNAK A DOLGOK

A NYOMOR SZÉLE BLOG
Szerző: L. Ritók Nóra
2016.06.18.


Nem minden segítő tevékenység sikeres.  Amikor elemzem magamban, mi lehet egy-egy kudarc oka, egyre gyakrabban jutok oda, hogy a segítés mértékének meghatározása nagyon fontos. Nem szabad többet segíteni, mint amennyinek a feldolgozására képes az illető, csak annyit, amennyit úgy tud beépíteni, hogy az előre viszi. Ha ehhez nincs elég tudás, képesség, kudarc vár ránk.

Ehhez persze rengeteg információ kell, ismernünk kell pl. pontosan, miért került olyan helyzetbe, amilyenben van, mennyi volt ebben az ő szerepe, és mennyi a környezeté, milyen túlélési technikákat tett magáévá a bajban, mennyire határozza meg a tudatát az un. tanult tehetetlenség, mennyire azonosul az áldozat szereppel, és ebből kimozdítható-e. Na, és persze hogyan.

Lassan azt gondolom, több ebben a pszichológia…. Persze nem a „csernusi” út járható itt, néha, ha belehallgatok valahol egy-egy előadásába, eszembe jut, meddig bírná előadni ezt úgy, egy szegregátumban. (És kicsit kuncogok magamban, már a gondolatától is…).

A segítség pontos célzása, és mértéke, az azzal való élés képessége nagyon fontos pont kellene, hogy legyen, minden ilyen tevékenységben.  Persze ez nagyon nehéz. Amikor az ember a másik krízisét látja, erősebb benne a segíteni akarás, mintsem hogy azt mérlegelje, mennyit érdemes ebben a helyzetben érte, helyette megtenni.

És itt csúszik sokszor félre a dolog. Mert sokan erre ráérezve, nagyon gyorsan azt a tükröt tartják elénk magukról, amit a segítő látni szeretne: ő a nyomorult, a szerencsétlen, a mindenkitől kihasznált, a becsapott, akit mások nap, mint nap újra megtaposnak, akiben csak és kizárólag a segítő látja meg az értéket, azért alázattal és csodálattal, no meg mély hálával van iránta. Aki persze ettől szinte már érzi is a glóriát, és egy olyan játékba csúszik bele, aminek a vége nem az, hogy az illető élete változik, sokkal inkább egy furcsa függőség, amiből már nem lehet lelkiismeret furdalás nélkül kiszállni, és ami könnyen átmegy követelőzésbe, vagy zsarolásba.

Persze ne tudatosan felépített „lenyúlásra” gondoljon itt senki. Itt egyszerűen a reakciók, a lépések viszik erre az útra az ügyet, a szerepek, amelyeknek a kialakításában a segítő éppúgy benne van, mint a bajban levő. Mert a pont, hogy meddig, és mennyire, nem került a folyamatban meghatározásra...

ITT OLVASHATÓ

KI A BŰNÖZŐKET A POLITIKÁBÓL!

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: JÁMBORANDRÁS
2016.06.18.


Tegnap tanúként hallgatta meg a bíróság Portik Tamást Juhász Péter ügyében. Ugyanis az ellenzéki politikus bűnözőnek nevezte Rogán Antalt, a vezetése idején az V. kerületben zajló ingatlanügyei miatt. Rogán perre ment, Portikot pedig beidézték tanúnak. A maffiózó pedig szépen tálalt. Habony Árpádon keresztül üzleteltek Rogánnal, akinek egy alkalommal 10 millió forintnyi eurót adott át készpénzben.

Persze bűnöző szavának ne higgyünk! Ez lesz az ellenállítás, csakhogy a bűnöző szava itt azokat a hiányzó lyukakat (vagyis egy részüket) fedi be, amikről eddig is tudtuk, hogy léteznek. Hogyan vehetett magának egyre növekedő lakásokat Rogán Antal annyi pénzért, amennyit politikusként keresett, miközben luxuséletet él és olyan helyekre jár, éttermekben ebédel, ami másnak fél havi keresetébe telne? Hogyan engedheti meg magának Habony Árpád, hogy “ingyen dolgozzon” a Fidesz és Orbán Viktor tanácsadójaként, ha semmilyen jövedelemforrása sincsen? És bár Portik állítása nem vonatkozott másokra, Lázárra, Orbánra, Kósára, de ott is ott vannak a gyerek vagy a feleség, vagy esetleg a szomszéd milliárdos gázszerelő nevén lévő ingatlanok, amiket nem tudjuk milyen pénzből vásároltak ezek a kormányzati szereplők.

De Portik vallomását nem csupán a gazdagodások ezen történetein virító lyukak látszanak bizonyítani. A 444-en a hetekben megjelent két cikk V. Vizoviczky László a budapesti éjszakai életet, a rendőrséget és a politikát foglyul ejtő birodalmáról, amelyekben számtalan tény és utalás van az V. kerületre, ahol Rogán polgármester volt. Áron alul továbbpasszolt ingatlanok, más érdekeltségébe tartozó klubok megnyitásának akadályozása, korrupt jegyző és korrupt rendőrök szegélyezik a kerület történetét, és nem csak a fideszes időkből.

És valójában az a szörnyű, hogy Portik sokkal többet tudhat a rendszerváltás utáni magyar politika politikusairól, vagy rendőri, esetleg titkosszolgálati vezetőkről. A feltételezések szerint az olajozásban százmilliárdokat kereső Portik Vizoviczkyn keresztül mosta tisztára a pénzét, ahogy mosták még többen is más legális ügyleteken keresztül...

ITT OLVASHATÓ

AKI MAGYAR

JÓREGGELT EURÓPA BLOG
Szerző: Benedikty Béla
2006.06.18.


"Csak az tart ki, akiben elegendő gyűlölet és megvetés ég."Be kell ismernem, nem tudom, Kertész Imre melyik írásából való az idézet, én is idézetként olvastam, úgy értem, valaki más idézi forrásmegjelölés nélkül. A mondat iszonyatos, és félek, cáfolhatatlan.

Mondom, nem tudom, hol és mivel kapcsolatban írta le Kertész Imre, de az élete ismeretében nem nehéz következtetni.
 
Én ezt most megfordítanám. Mert a mondat a szemben lévő oldalon is igaz. És ha ez így van, egy lépéssel közelebb jutottam annak a megfejthetetlennek látszó rejtélynek a megfejtéséhez, hogy miközben a magyar történelem semmivel sem szerencsétlenebb jó néhány más ország történelménél, és a magyar nép semmivel sem alávalóbb más népeknél, akkor miért alávalóbb, szánalmasabb és szerencsétlenebb minden népnél a magát civilizáltnak tekintő atlanti térségben.
 
Mert elegendő gyűlölet és megvetés ég benne minden iránt, ami emberi, ami előre visz az emberré válás útján. Ez a gyűlölet löki a szemétdomb tetejére azokat, akik még a népi átlagnál is fenekedőbben tudnak gyűlölni, akik megbízhatóan elfojtanak minden törekvést a jóra, az értelmesre, az élhetőre...
 

MOST ÉPP AZ ÓVODÁSOKKAL BABRÁLT KI ALAPOSAN A FIDESZ-RENDSZER

MAGYAR NARANCS - VILLÁMNARANCS BLOG
Szerző: narancs.hu
2016.06.19.


Ez valami pártutasítás lehet: ha megláttok egy fát, azonnal vágassátok ki!

A Föld napja után egy, azaz 1 nappal, a bírói tiltás ellenére vágatta ki a ráckevei fideszes polgármester a helyi óvoda védett platánfáit, hogy a helyükre egy új épületszárnyat húzzanak fel – számolt be a Hír Tv ...

ITT OLVASHATÓ