2018. február 14., szerda

LEHET ITT AKÁR ROBBANTÁS IS A KAMPÁNYBAN

24.HU - POSZT ITT 
Szerző: TOMPA IMRE
2018.02.14.


Vejétől bűzlik. Vélemény.

Te, Árpy, mi az, hogy a magyarok majd’ háromnegyede első helyen az egészségügy miatt aggódik, meg főleg a szegénység és a korrupció miatt félnek? A migrációt meg csak 11, a terrorizmust 3 százalékuk tartja a fő problémának? Hát hiába tapsoltunk el tavaly 12 milliárdot, hiába téptük a szánkat, hiába hazudtunk reggel, hazudtunk éjjel, hazudtunk minden hullámhosszon? Találj ki valami jobbat. Itt van ez kis Tiborcz-gyerek, az isten szakassza rá, túl mohó volt, nem vigyázott arra, hogy ne mi nyerjük a legtöbbet, te, ez banánhéj, ezen durwára pofára eshetünk, úgy járunk, mint a bolsik a tocsikkal, ráfaragunk, oszt kínlódhatunk azzal, hogy a mamelukjaink hogyan obstruálják a közigazgatás meg az állam működését,hogy egy év alatt megbukjon a baloldali kormánykoalíció, és visszajöhessünk, hogy lám, amíg mi voltunk, rend volt, ennél már az is egyszerűbb lenne, ha robbantanánk egyet,olyan Aranykéz utcai stílusban, tessék, ha csak a 3 százalékotok fél a terrorizmustól, akkor nesze nektek, a választásokig már úgyse lehet kivizsgálni, viszont egy kis vér és füst rögtön a mi aklunkba hatja azokat az ingadozókat, akik nem félnek a terrorizmustól, és most olvasom a 24.hu-ban, hogy vejétől bűzlik a hal, nem lehetne valahogy odaszabni ezeknek? Vologya simán betiltja a youtube-ot meg a zinstagramot vagy hogyishíják, nyistagram, hehe, én mér nem tom megcsinálni eztet? Mi? Nincs hát már becsület a földgolyón? Ne röhögj, ez a Bánk bántból van, amikor a Bánk Tiborccal beszélget. Ha bukunk, nem tudom befejezni a művemet és esélyes, hogy elővesznek a bolsik a korrupciós dumával, úgyhogy találj ki valamit, mert kirúglak, hogy a levegőben éhen halsz...TGM: BIBÓ (4): 1945 ÉS 1956

MÉRCE
Szerző: TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS
2018.02.14.


Az összes magyar forradalmakkal és magyar köztársaságokkal bajban van a nemzet. 1848 klasszikusan liberális, egyenlőségpárti és népbarát programja 170 esztendő után romokban. Az őszirózsás forradalom – a demokrácia, a földosztás, a nemzeti függetlenség – 100 év múltán kiátkozott, eltagadott, bemocskolt. 1945, a fölszabadulás, a rendiség és a hűbéri nagybirtok megszüntetése, köztársaság, újjáépítés, jogegyenlőség: több mint 70 év után elfelejtve, meghamisítva, a Kossuth-címer (amely ’48 és ’56 és ’89 címere is) az „ellenség” jelképének számít.

A gyűlölt, a rágalmakkal eltüntetett, láthatatlanná tett Tanácsköztársaságot az 1960-as évekig a magyar kommunisták is megtagadták, a proletárforradalom vezetőjét a Szovjetunióban elpusztították, az 1919-es veteránokat a fölszabadulás után háttérbe szorították, kommünár próbálkozásaikat falun és a gyárakban elfojtották „elvtársaik”. (Az akkori új rendszer első dolga volt az önálló kommunista underground vezetőjét, a jellemző módon azóta is feledésbe taszított Demény Pált[1] lecsukatni.)

1989, a rendszerváltás, a kelet-európai diktatúrák szétesése, az orosz megszállás vége, a pluralizmus és a szólásszabadság, alkotmányosság és jogállam kezdete: közutálatnak, sőt, közgyűlöletnek örvend.

Ifjú – állítólag szabadságszerető – mozgalmak „a 27 év” eltörlését, kiiktatását, földdel egyenlővé tételét javasolják.

Nem az 1989-cel szembefordult jobboldali féldiktatúra eltörlését (bár azt is), hanem annak az eltörlését (is), amit az Orbán-rezsim félig-meddig már el is törölt, tudattalan összhangban a köztársaságnak még a nevét is elhajító Orbán-rezsimmel, amellyel – hamis tudatuk szerint – „harcolnak”.

Ezeknek a forradalmaknak és köztársasági szisztémáknak a legszembeötlőbb közös jellegzetességük, hogy egytől egyig leverték őket. Mindegyiket ellenforradalmi restauráció követte. De ez önmagában nem lenne elegendő a forradalmi és köztársasági hagyomány elsöpréséhez...

LÁZÁR EGYETLEN NAP ALATT LETT VADÁSZBÓL VAD

VÁROSI KURÍR - BANÁNKÖZTÁRSASÁG, GÉPNARANCS BLOG
Szerző: PÁLMAI TAMÁS
2018.02.14.Kedd este – mint arról beszámoltunk – történelmi pillanat helyszíne volt az ATV Csatt műsora. A kormány egyik legkedvesebb hajtója, Huth Gergely botjával rávert a bokorra, ami a Lázár nevű rókát rejtette. Így lett a vadászó rókából űzött vad.

Huth Gergely nagy pillanata

A műsorban vita folyt arról a dicstelen OLAF jelentésről, amely főszereplője Orbán Viktor veje, Tiborcz István. Huth Gergely kocsmáros,- Revolution ’56 – a Pesti Srácok nevű kormányközeli faliújság főszerkesztője, egyszer csak felhagyott a simicskázással és így szólt: Lázár azért mondta, hogy együtt találták ki Tiborczcal a város közvilágítás-megújítási projektet, mert,most tessék figyelni:
“meg akarta fricskázni Orbán Viktort”.

Itt kérem valaki hülye

Vagy Huth, vagy Lázár, vagy mind a ketten hülyék, de az is lehet, hogy egyikük sem. A fideszes agytröszt ugyanis rájöhetett, hogy itt most nem lehet bevetni nemhogy Sorost, de még Simicskát sem. Ezek után úgy döntöttek, beáldozzák Lázárt, aki egyébként is sokaknak csípi a szemét. A megoldás mellett szólt az is, hogy a főminiszter szinte egyedüli a párt felső köreiben, aki erkölcsileg ugyanolyan gyengén komponált, mint a többiek, ám annál okosabb és így akár veszélyes is lehet, tehát két legyet egy csapásra...

TÍZMILLIÁRD FORINTOT KAPOTT, MÉGIS ADAKOZNAK AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSAI

ÁTLÁTSZÓ BLOG
Szerző: RÁDI ANTÓNIA
2018.02.14.


Alig pár hete büszkélkedett Hoppál Péter államtitkár a kormányzat kulturális nagyberuházásaival, köztük, az Országos Széchényi Könyvtárnak juttatott tízmilliárd forinttal. Ehhez képest a valóság lesújtó. Döglődő szerverek, akadozó szolgáltatások. A Lévai Anikóval jó kapcsolatot ápoló Szőcs “Sámándob” Géza mindenesetre „elnöki” irodát kapott az épületben.

„Tájékoztatom Önöket arról, hogy nem tudjuk biztosítani az OSZK IT szolgáltatások teljességét. A meglévő szerverek állapota annyira leromlott, hogy mostanra tarthatatlanná vált az eddig bevett gyakorlat, mely szerint minden reggel újra működővé kellett tennünk a szolgáltatások egy részét. Az eszközök leromlott állapotát csak jelentős többletmunkaidő ráfordítás árán tudtuk kompenzálni. Ezt a gyakorlatot a továbbiakra vonatkozóan felfüggesztem. (…) Jeleznem kell azt is, hogy a fentieken kívül bármely más szolgáltatásunk leállhat.”

A baljós közlést Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója tette egy belső, intranetes levelezésen december közepén. Információink szerint a helyzet javult ugyan időközben, de nem óriásléptekkel. Döcögve működik minden, az informatikusok toldozgatnak-foldozgatnak.

Az Átlátszó is tesztelte a rendszert, például azzal, hogy a számítógépes gondok okoznak-e fennakadásokat az olvasók kiszolgálásában is, vagy „csak” a dolgozók életét keserítik. A digitális képkönyvtárat például a múlt hét elején nem sikerült elérnünk, csütörtökön viszont már működött, akárcsak a rendszeres felhasználók által sokat korholt online katalógus...

LUKÁCS GYÖRGY, A PROFILIDEGEN - SZÉTSZÓRJÁK A SZELLEMI HAGYATÉKOT, FELSZÁMOLJÁK A KUTATÓHELYET

168 ÓRA ONLINE
Szerző: CEGELNYIK NATÁLIA
2018.02.14.

Január 15-én elkezdődött az a több hétig tartó átadás-átvételi procedúra, amelynek végén a Lukács Archívumban és Könyvtárban (LAK) őrzött kéziratokat elszállítják Lukács György filozófus egykori otthonából. Egészen máig az 1972-ben megnyílt archívum őrizte a filozófus hagyatékát: levelezését és eredeti szekrényekben lévő könyvtárát, amelyekben Lukács jelölései, kéziratos cédulajegyzetei is megtalálhatók. Itt tárolták műveinek kéziratos és nyomtatott szövegeit, valamint publikációit is. Az átadási folyamat egyelőre a kéziratok számbavételénél, leltárrevíziónál tart.

Az archívum felszámolása nemzetközi tiltakozást indított el, petíció is készült, eddig kétezren írták alá. Idén január 25-én diákok tüntettek a Magyar Tudományos Akadémia előtt, és a tüntetők is csatlakoztak a petícióhoz. Az Akadémiának címzett levelükben azt kérték, hogy garantálják a Lukács Archívum gyűjteményének integritását és helyben maradását Lukács György filozófus Belgrád rakparti otthonában.

Az MTA 2016. március 14-én kiadott közleményében kijelentette: az archívum és a könyvtár fennmaradása fontos számára, azonban „a legfontosabb tudományos cél” érdekében, amely az archívum anyagának „a lehető legszélesebb – hazai és nemzetközi – szakmai körben való elérhetőségét” jelenti,

tulajdonképpen felszámolja a kutatóhelyet.

Mindezt a gyűjtemény szétdarabolásával valósítja meg: a kéziratanyagot az MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) kézirattárába szállítják digitalizációs céllal, az archívum könyvtárát pedig áthelyezik az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) Filozófiai Intézetébe. Vagyis: a Lukács Archívum és Könyvtár fennmarad, de nem az eddigi helyén, nem az eddigi formájában és környezetében, hanem szétaprózódva a kutatóintézetek között.

A Lukács Archívumnak azonban éppen az volt a sajátossága és értéke, hogy egy helyen tette hozzáférhetővé a könyveket – amelyekben Lukács kéziratos cédulajegyzetei is ott vannak –, illetve a kéziratokat, a kiterjedt levelezést, a tágabb filozófiai szakirodalmat, valamint a múzeológiai értékű dolgozószobát...

SOROS VAGY TIBORCZ? MELYIK ÁGYÚ SZÓL NAGYOBBAT?

SZEGEDI KATTINTÓS BLOG
Szerző: SZEKA
2018.02.14. 


Végzetesen kettészakadt a magyar társadalom szociális, politikai és mentális értelemben is az elmúlt nyolc év kormányzati politikájának köszönhetően. Korábban már sokat írtunk arról, hogy egy elhibázott társadalomszemléletnek köszönhetően milliók lehetetlenülnek anyagilag, míg a tűzhöz közel lévő oligarchák, a kormánynál jól lobbizó rokonok és barátok szuperszonikus gyorsasággal gazdagodnak meg. Mivel azonban a kormányzati kommunikáció már szinte kizárólag az ellenségépítéssel van elfoglalva, a tartalmi kérdésekről szinte semmiféle társadalmi párbeszéd nem zajlik. A magyar többsége emberek mégsem veszítette el a kapcsolatát a valósággal, ami nem túl jó hír a Fidesznek a választások előtt két hónappal.

A sokak által csak Migráns 1-esnek hívott közszolgálati hírcsatorna napi 24 órában ontja az úgynevezett illegális bevándorlókról és a terrorveszélyről szóló tudósításokat, mégsem érzi úgy a magyar társadalom, hogy e kérdéskör lenne számára a legfontosabb. A tényekből kiindulva sokkal inkább az egészségügy, a szegénység és a korrupció aggasztja a magyar honpolgárokat, ami azt jelzi, hogy a durva kormányzati plakátkampány és a hozzá kapcsolódó sajtóhirdetések ellenére a magyarok többsége nem vesztette el a kapcsolatát a valós tényekkel. Ennek ellenére mégis az a párt a választások favoritja, amely teljesen belefeledkezett a migránsok iránti gyűlöletkeltésbe még akkor is, amikor kiderült, hogy valójában mégis befogadtunk több ezer menekültet. Mindez annak fényében tűnik különösen ellentmondásosnak, hogy egy minapi felmérés szerint a magyarok töredéke tart a terrorizmustól, a bevándorlás ellenőrzésének kérdése is csak 11 százalékot tölt el szorongással...

A FIDESZ SZERINT SIMICSKA FIZET, AKKOR IS HA TIBORCZÉK NYÚLTÁK LE A PÉNZT

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: AN
2018.02.14.


Mély felháborodást váltott ki a Fidesz iránt nem feltétlenül elkötelezett emberekből az Európai Unió Csalás Elleni Hivatalának (OLAF) jelentése, amiben súlyos szabálytalanságokat és szervezett bűnözésre utaló tényeket tárt fel az Elios Zrt. (a miniszterelnök vejének, Tiborcz István cégének) közbeszerzései kapcsán. Ezekről korábban már itt írtunk.

Mit ad Isten, a kormánypárti propagandasajtó viszont Simicska Lajos nevének gyakori, cseppet sem pozitív hangvételű emlegetésével próbálja enyhíteni a meglehetősen kínos helyzetet. Kommunikációjuk során arra utalnak, hogy a cég az OLAF által vizsgált időszakban Simicska tulajdonában álló Közgéphez tartozott, így tehát Simicska felelős az Elios-ért és a feltárt problémákért. Az OLAF egyébként a teljes uniós támogatás visszafizettetését javasolja az EU-nak, mivel szervezett csalás nyomaira bukkantak az Elios által elnyert közvilágítási projekteknél. A több, mint 13 milliárd forintos problémát Lázár János pedig Simicskával fizettetné meg. Szerintünk meg, ha Simicskára kenik a balhét, akkor is Orbán a felelős, mert Simicska korábban meg pont az ő strómanja volt és pont a miniszterelnök segítségével már régóta üzletelt a nemzet vejével, Tiborcz Istvánnal. Végül is teljesen mindegy, hogy Lalinak, vagy Pityunak hívják a kijelölt balekot, ugyanis pofonegyszerű a képlet: a NER Orbán vezetésével ellopta az adófizetők pénzét...

BOD PÉTER ÁKOS: "NEM SZERETNÉK OLYAN ORSZÁGBAN ÉLNI, AHOL KÉT NAPSZEMÜVEGES MEGJELENIK ÉS ELKÉRI A CÉGEMET"

HVG ONLINE 
Szerző: SZLAVKOVITS RITA
2018.02.14.


A volt MNB-elnök Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármesterjelölt lakossági fórumán beszélt arról, hogy az egyetemről kikerülő fiatalokat kulturális sokként éri, amikor belekeverednek az uram-bátyám rendszerbe.

„Mit tudsz, kérdezték az évtizeden át Londonban dolgozó lányomtól, aki döbbenten tapasztalta, amikor hazajött, hogy itt inkább az számít, akár pozitívan, akár negatívan, hogy ki az apja” – mesélte el személyes élményét is a hódmezővásárhelyi fórumon Bod Péter Ákos egyetemi tanár, amikor a fiatalok tömeges elvándorlásának okairól kérdezték, amit sokkal súlyosabb gondnak nevezett a migrációnál a V18 Mozgalom tagját Hódmezővásárhelyre meghívó Márki-Zay Péter.

A városi könyvtárban megrendezett fórumon még a korábbi, a polgármester-jelölt bemutatkozására összehívott fórumoknál is jóval többen jöttek el, voltak, akik már be sem fértek a terembe, az ajtóban állva hallgatták végig a majd kétórás beszélgetést. A korrupcióról, annak jövőt is aláásó következményeiről kérdezték a konzervatív közgazdászt.

Márki-Zay Péter azzal indította a beszélgetést, hogy Bod Péter Ákost egy négy évvel ezelőtti interjújából vett mondatának megmagyarázására kérte. Ez volt az a mondat, amelyben akkor a közgazdász a napszemüvegben céget kérőkre utalt. Bod Péter Ákos a közelmúltból hozott példával kezdte: a napokban, ismerősi körben egy szállodaipari vállalkozó mesélte megrettenve, hogy bejelentkezett hozzá egy nagyon-nagyon magas beosztású férfi lánya, és ő ettől nagyon ideges lett. Lehet, hogy nem veszik el a cégét, és felesleges az aggodalom, de milyen az, amikor egy látogatás bejelentésekor ez vetődik fel abban, akihez látogatóba jönnek? Ez nem normális – mondta Bod Péter Ákos, majd a négy évvel ezelőtti interjúban elhangzottakhoz annyit fűzött hozzá, hogy éppen az interjú előtti héten három érintettől is hallott olyan történetet, hogy megjelentek náluk, hogy adják el a prosperáló cégüket. Amikor nemleges választ adtak, jött a fenyegetés, hogy majd meglátják, hogy mi következik. Aztán jöttek a hatóságok vizsgálódni, a beszállítók visszaléptek, majd a meggyengült céget olcsón megvásárolták.

„Nem egy ilyet hallottam, így feltételezhetően ezek nem elszigetelt esetek voltak, ahogy az egyébként előfordulhat. Kérdezik tőlem, hogy miért nem teszek feljelentést. Ezeket nehéz bizonyítani, hiszen szóbeli üzeneteken alapulnak” – folytatta a közgazdász. Ezért is tartja fontosnak az egyetemi tanár, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez.

A témához kapcsolódóan egyébként a közönség soraiból is jött kérdés:...

MESEORSZÁG - KÖZORSZÁG

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: KUTHY CSABA
2018.02.14.


Meseország már nem köztársaság, inkább közország.

Meseországban az érdek közérdek, a vélemény közvélemény, de köz a szolgálat, köz a munka, és köz a tudat is. Az akarat: közakarat, a jó: közjó, az utálat: közutálat, a röhej: közröhej, és az erkölcs: közerkölcs. A szemérem: közszemérem, de a szemérmetlenség már magánügy. A testület: köztestület, a szereplő: közszereplő, a szolga közszolga, a munkás: közmunkás és a média: közmédia. A művek: közművek, a vagyon: közvagyon, a pénz pedig közpénz. Meseországban az oktatás közoktatás, a nevelés köznevelés, az érzet közérzet. A gép közgép, a G pont közgépont. Meseország állapota: közállapot.

Meseországban az ember: közember, aki annyit ér, amennyije van. Köznyilatkozatilag. Ha pedig semmije nincs: semmiember. Meseország nagy többsége!

Meseországban a magánvagyon meglopása: közbűn. A közvagyon meglopása: félreértés. Ami értelmezendő és kimagyarázandó. Mivelhogy politikai uszítás és zsákmányszerzés. Nem bűn, hanem hiba, amit az elhallgatás takargathat. Köztestületileg.

Meseországban a közvéleményt a közszolgálati média szolgálja ki. Közpénzből. A közszolga a közhatalmat szolgálja ki, szintén közpénzből. Mindannyian központilag és közhatalmilag. Közszolgálati munka, de nem közmunka.

Meseországban a munka: közmunka, amit közmunkás végez. Akinek emiatt nincs ideje lopni. Amit egyébként nyilvánvalóan megtenne, ha nem volna éppen közmunkával kitöltve a közmunkaideje. Ezt az alapvetést a meseországi közszolgák ’kaparjkurta’ fejedelme nyilatkozta a közmédiában, egy köztestületi ülésen, a közvélemény legnagyobb megütközésére. Meseországban van ugyanis magántolvaj és van köztolvaj. Vannak kicsik és vannak nagyok. A magántolvajt, ha kicsi, megfogják és becsukják. Ha nagy, perbe fogják, ha tudják és elítélik, ha tudják, vagy felmentik.

Meseországban a köztolvajlást és a köztolvajt, ha kicsi, ha nagy, titkosítják. Közhatalmilag. Meseországban a köz meglopása - egy bizonyos szint felett – átalakul államérdekké, ami közérdek. Sőt nemzetbiztonsági érdekké, ami szintén közérdek.

Meseországban a magántolvajlásnak közbüntetés és közmegvetés jár. A köztolvajlásnak közfigyelem és közvédelem. Sőt közszolgálat és közbeszerzés!

Ez utóbbi az ún. ’great deal’ Meseországban. A közbeszerzés! Ami annyit jelent, hogy a köztolvajok meseországi fejedelme közlönyben közhatározza meg azt a közpályázót, aki a közpályázatot elnyerheti. Közpénzből! A közpénz az a fogalom Meseországban, ami fogalmilag értelmezhető, valóságosan azonban megfoghatatlan. Jellegénél fogva ugyanis oly átalakulásokra képes, amik a közemberek és a közérdeklődés számára állandó ipi-apacs bújócskákat jelentenek. Meseországban a közpénz ugyanis – mint az amőba alakja – jellegét készségesen változtatja: közpénz – magánpénz – közpénz körfolyamatban. Közhatalmilag!

KANADA (MAJDNEM) NYITVA

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő
2018.02.14.


Miközben az Egyesült Államok, Ausztrália vagy éppen Új-Zéland egyre jobban szigorítja a bevándorlást, a jelek szerint Kanada éppen az ellenkező irányba mozdul. Más kérdés, hogy ezzel együtt sem olyan egyszerű munkavállalói vízumot szerezni az észak-amerikai országba.

Tessék vigyázni, az ajtók záródnak!


Tavaly tavasszal Malcolm Turnbull ausztrál miniszterelnök bejelentette, hogy kormánya megszünteti az úgynevezett 457-es munkavállalási vízumot, és egy új rendszert vezet be helyette. A 457-es vízumot még 1990-ben kezdte alkalmazni Ausztrália, azzal a céllal, hogy jobban az országba tudja vonzani a jól képzett szakembereket.

Idővel viszont a kevésbé jól képzettek is megkapták ezt az engedélyt, emiatt az a vád érte az államot, hogy lehetővé teszi a munkaadóknak a visszaélést: nem csak a hiányszakmákban alkalmaznak külföldieket, hanem sokkal szélesebb körben, hogy olcsóbb munkaerőhöz jussanak.

A változás lényege az lett, hogy elsősorban hazai állampolgárokat kell alkalmazni az üres állásokban, és jobb angolnyelv-tudást, valamint szakmai képzettséget követelnek meg a külföldi munkavállalóktól. (További részleteket itt olvashatsz a témáról.)

Az ausztrál bejelentés gyakorlatilag alig pár órával azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök is meghirdette a bevándorlást korlátozó elképzeléseit, és hasonlóképpen járt el Új-Zéland is tavaly áprilisban.

Ezekben az országokban tehát úgy tűnik, ha nem is zárulnak be teljesen az ajtók, alaposan behajtották őket, márpedig így kevesebb ember tud majd munkát vállalni és letelepedni.

Ráadásul nem csak bejutni lesz nehezebb, azok is kellemetlen meglepetésekkel szembesülhetnek, akik már jó ideje ott élnek. Én ismerek olyan magyar párt, akik közel tíz éve élnek az Egyesült Államokban H1B-vízummal és most erősen rezeg alattuk a léc, könnyen lehet, hogy hamarosan el kell hagyniuk az országot, amikor lejár a vízum...

SZEMBEN A TANÁRPÁLYÁN

GONDOLATVILÁGBAN
Szerző: Andrew_s
2018.02.14.


A korábbi években magam is elég sok írást tettem közzé az oktatáspolitikával kapcsolatban. Beleértve azt is, ami az önjelölt, ám az oktatást csak egyfajta önmegvalósítási játszótérnek tekintő, messiások elutasítását jelenti. Nem egy esetben a „szakma” olyan sértettségét vonva a fejemre, ami a burkolt lehülyézéstől a Facebook-csoportból való tiltásig terjedő skálán manifesztálódott. De...

Természetesen ettől még lehetek egyedül, miközben mindenki szembe jön az autópályán. Az azonban, hogy egy legutóbb, a 168óra oldalán, olvasott írásból számos korábban megfogalmazott gondolat visszaköszön mást is jelezhet. Akár azt is, hogy talán mégsem az old majd meg bármit is, ha decibelemberkék hakniznak egy színpadon. A Majoros Mária matematikatanárral készült interjú már a címében is arra utal, hogy komoly, évtizedes baj van. Kiemelve, hogy az oktatás ott tart, ahol az 1970-es években. Jobbára azért, mert „Ugyanazok az emberek kerültek a szakmai irányításba, akik kiszolgálták a Kádár-rendszert”. Amely megfogalmazás igencsak hajaz arra, hogy valójában igen komoly kontraszelekció érvényesül. Ez a kontraszelekciós nyomás már tíz évvel ezelőtt is nyilvánvaló, és beágyazott volt. Annyira, hogy addigra már a tanárképzés során is erősen éreztette a hatását...

SAJÁT LÁBRÓL SAJÁT LÁBRA: JÓL VÁLTOTT A LÁMPABIZNISZRŐL TIBORCZ

444
Szerző: BOTOS TAMÁS
2018.02.14.


OLAF-jelentés, ledes közvilágítás, Simicska Lajos - Tiborcz István ezeket már mind maga mögött tudta, mert ahogy az Origónak adott interjúban fogalmazott

én egy vállalkozó típusú ember vagyok”.

Január elején írta meg a Heti Válasz, hogy Tiborczhoz nem kevesebb mint 17 cég köthető. Októberben elismerte, hogy

ő a BDPST egyik tulajdonosa,

a BDPST pedig jó pár projektcéggel bővült tavaly. És a sok cég sok munkát is jelent. Erről szintén a tavaly októberi Origo cikkben vallott:

„– Az ingatlanfejlesztésen kívül milyen más projektben gondolkozik?

–Az időm kilencven százalékát most ez teszi ki, a többit meglátjuk.”

A BDPST-hez jelenleg ezek a fővárosi és Budapest közeli ingatlanok tartoznak:

Mahart-ház és tömbje

Hatalmas, gyönyörű palota a Belváros legközepén, a Pesti Vigadó melletti háztömb, ami egészen az Apáczai utcáig, illetve a Vörösmarty térig ér, magába foglalja a Weber–Münnich-házakat is. A BDPST mellett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő igazgatójához, Szivek Norberthez köthető cég tulajdonos még az épületegyüttesben, ahol egyébként Andy Vajna egyik kaszinója is működik. Tiborczék ötcsillagos óriásszállodát fejlesztenek itt, amihez

az állami Eximbank 15 milliárdos hitelét használhatják fel.


A Mahart-ház megvételéhez is kölcsönt vettek fel: kétmilliárdot a Gránit banktól...

VIRÁGOZZÉK SZÁZ VIRÁG

FARKASVONÍTÁS
Szerző: Tarski
2018.02.14.


A kilencvenes évek végén a barátom panaszkodott arról, hogy míg a rendszerváltozás után egyedül neki volt kocsmája az utcában, mára már öten is vannak, ami meglehetősen károsan érinti az árbevételét. Megértettem a bánatát, de nem tudtam neki mást mondani, hogy ez éppen a gazdaság liberalizálása nyomán jöhetett létre, ami egyúttal mutatja azt is, hogy ezen a téren jól halad a magyar gazdaság. Mindezt tehát természetesnek kell vennünk, amivel szemben csupán két nagyon fontos feltételt kell támasztani: 1 törvényesen működjön és 2. tükrözze a vállalkozó azon kockázatát, hogy az lehet egyaránt egy sikeres vállalkozás, de lehet egyúttal sikertelen is. Maga piac fogja úgy szabályozni a gazdaság működését, hogy a sikeres vállalkozások életben maradhatnak, míg a sikertelenek kényszerűen el fognak tűnni.

Ami a gazdaságban létezett, az a politikában is működésbe léphetett, tehát a pártalapítás lehetőségét is liberalizálták. Ezért jöhetett létre a rendszerváltozás után oly sok párt, amiből a későbbiek során csupán néhánynak sikerült tartósan a politikai porondon maradnia. Az utóbbi 28 évben mintha visszafogottabbá vált volna a pártalapítási kedv, hiszen igazán nagy pártok nem jöhettek létre és nem gyökeresedhettek meg a hazai politikában. Ezért állhatott elő az a nemkívánatos helyzet, hogy létezett egy nagy tömegpárt, a Fidesz és létezik mellette sok kis és néhány közepes párt, akik ellenzékbe szorultak. Ha ez a helyzet rögződne hosszabb távon, akkor valóban semmit sem érne az, hogy a politikai rendszert liberalizálták, hiszen már előre meg lehetne mondani azt, hogy melyik párt fog győzni a következő választáson. Ezzel pedig éppen a liberális demokrácia vesztené el azt a pozitív tulajdonságát, hogy a démosznak reális lehetősége van arra nézve, hogy leváltsa az éppen regnáló hatalmat. S ha ezt tekintem irányadónak, akkor csak örülni lehet a Fidesz 2013. évi LXXXVII. Törvény az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló jogszabálynak. Egy biztos, hogy ennek a jogszabálynak a hatályba lépése után felgyorsult a pártoknak és a független egyéni képviselő-jelölteknek az indulási készsége. Jómagam mindenképpen pozitívan értékelem ezt, függetlenül attól, hogy a Fidesznek feltehetően volt egy hátsó szándéka azzal, hogy a pártok és a független egyéni képviselő-jelöltek számának tudatos feltupírozásával megnövelje a győzelmi esélyeit. Ennek a törvénynek ugyanis csak akkor lehet pozitív hozadéka, ha hosszabb távon érvényben marad, még akkor is, ha netán a Fidesz elveszítené a meghatározó szerepét a politikai palettán...

A TAO-TÁMOGATÁSOK RENDSZERÉT CSAK MEGSZÜNTETNI ÉRDEMES

MÉRCE
Szerző: BÜTTL FERENC
2018.02.14.


„A társaságiadó-kedvezmény rendszerének (TAO) 2011-es létrehozása óta a magyar labdarúgásban 9015 programot nyújtottak be a sportszervezetek 379,3 milliárd forintos támogatási igénnyel, ebből 196,7 milliárd forintot hagytak jóvá” – írta még tavaly decemberben a Világgazdaság, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) közlésére támaszkodva.

Az elején szeretném leszögezni, hogy a társasági adó terhére történő látvány-csapatsport és kulturális célú (film, előadó-művészeti szervezet) támogatások rendszere – a köznyelvben TAO-támogatás, TAO-felajánlás – káros, rossz, igazságtalan és így a baloldal számára vállalhatatlan. Egyetlen egy dolgot tehet a kormányra kerülő baloldal a TAO-kedvezményekkel: megszünteti őket.

Az alábbi táblázat mutatja, hogy 2012 óta mennyibe kerül évente az adófizetőknek a látvány-csapatsportágak, a film és az előadó művészeti szervezetek (színházak) támogatása:...

"NEM VAGYOK ZÁSZLÓ A MÁSOK ÜNNEPÉN, SZELEP VAGYOK AZ ORSZÁG FENEKÉN"

MAGYAR NEMZET ONLINE - INTERJÚ
Szerző: FICSOR BENEDEK
2018.02.13.Kedden ünnepli 73. születésnapját Földes László Hobo, aki ötven évvel ezelőtt indult el a pályán. Fél évszázad alatt hatezer koncertet adott, megjelent csaknem 50 lemeze, írt dalszöveget, verset, novellát és drámát, a Nemzeti Színház tagjaként Az utcazenész címmel hatodik darabját készíti, és hamarosan napvilágot lát Bob Dylan dalainak magyar nyelvű átiratait tartalmazó lemeze. Hobóval az évforduló kapcsán a humorról, a cenzúráról, az értelmiségi zenekarokról, a besúgókról és a családját érő támadásokról beszélgettünk.

Korábban egy interjúban felidézte, hogy Allen Ginsberg 1980-as első magyarországi látogatása alkalmával ön kísérte ki a pályaudvarra a Belgrád felé induló vonathoz, és amikor megkérdezte tőle, hogyan lehet kibírni az életet a szocializmusban, az amerikai költő azt felelte: humorral. Megfogadta a tanácsát?


– Mindenben, amit eddig csináltam, a kritika mellett ott volt a pimasz gúny, ami nagyon közel áll a humorhoz, és a nevetést még ma sem lehet betiltani. Ám ha a gúny nem párosul öniróniával, megette a fene az egészet. Sokszor elmondtam már, hogy az ember nem azért játszik bluest, mert lázadni akar, hanem azért, mert szereti. A balhé akkor kezdődik, ha megtiltják neki. Az Esztrád című lemezen, az Ars bluesicában egyszer és mindenkorra megfogalmaztam egyébként a magam szerepét: „Nem vagyok zászló a mások ünnepén, / Szelep vagyok az ország fenekén.” Tudtam, hogy miért engednek.

Bohócként ki tudott lépni a rendszerből?
– Akkoriban a közönség és a művész mindig összekacsintott a hatalom háta mögött, és ezt még csak nem is nagyon tiltották. Engem sem üldöztek, hiszen az úgynevezett szocializmus alatt hat nagylemezemből csupán kettőt tiltottak be. A humor természetes része volt a működésemnek. Annál inkább is, hiszen én a Svejken nőttem fel, ami a császári berendezkedés, a rendőrség, a katonaság, a katolikus hierarchia és a tisztviselői kar tökéletes kifigurázása. Ez szinte a véremmé vált, és rengeteget merítettem belőle.

Hetvenhárom évesen még mindig humorral tekint a közállapotokra?

– Nem könnyű, mert ma minden sokkal keserűbbnek tűnik. Nincsenek profetikus hajlamaim, a szocializmusról sem tudtam soha elképzelni, hogy egyszer véget ér, és a Hobo Blues Bandet is csak hobbizenekarnak gondoltam: még ma is nevetek azon, mi lett belőlem. Semmit nem láttam előre, csak mentem és megyek ma is...

NAPI 550 FORINTBÓL KELL JÓLLAKNIA A BETEGEKNEK A KÓRHÁZAKBAN

SZTÁRKLIKK BLOG
Szerző: Sztárklikk
2018.02.14.


A magyar világszínvonalú egészségügyben kevés és rossz minőségű kórházi kosztra panaszkodnak folyamatosan a betegek. Intézményenként nagyok az eltérések, de az biztos, hogy a napi 550 forintos fejkvóta nem elég arra, hogy normális ennivalót kapjanak. 

A Hír TV helyszíni riportja egyebek mellett megerősíti az általános tapasztalatot, miszerint a betegek élelmezése részben a hozzátartozókra hárul (ahogy sokhelyütt a legnélkülözhetetlenebb kellékeket is ők hozzák például vécépapír, a szappan stb.).

Az egyik szolnoki klinikán néhány napja a kórházi vacsora egy szelet kenyér és két kockasajt volt. A leggyakrabban felvágottal és egy szelet üres kenyérrel vagy zsemlével igyekeznek letudni a vacsorát...

MEGRENDÜLT EGÉSZSÉG

PUPU BLOGJA
Szerző: PuPu
2018.02.14.


„Váratlanul visszavonta a humán miniszter Tiba Sándor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház főigazgatójának megbízatását – tudta meg a Népszava. A fölmentését maga az érintett is egy tegnapi főorvosi értekezlet előtt tudta meg néhány perccel, amelyen Németh László, a kórházfenntartó hivatal főigazgatója bejelentette a döntést. Az indoklás: Tiba Sándor „megrendült egészsége” miatt nem tudja ellátni feladatát,ezért a kórházvezetést átmenetileg helyettesére, Papp Tibor orvosigazgatóra bízzák.”

Hát bizony, ilyen ez az egészség, hol kivirágzik, hol meg megrendül, az érintett pedig ez ellen nemigen tud mit tenni.
Tiba Sándor egyébként a térség fideszes országgyűlési képviselőjének testvére, amikor kinevezték az összevonásokkal létrehozott térségi gigamega-kórház élére, akkor éppen kivirágzott, hiszen nyugdíjas létére kapta meg a megbízást, akkor éppen Csiba Gábornak romlott meg az egészségügyi állapota.
Csiba Gábor nagyobb tapasztalattal rendelkezett, Tiba Sándor viszont megbízható rokonnal, és ez olyan volt, mint ultiban a piros ász.
Csakhát, szegény Tiba Sándor menet közben megbetegedett, elvesztette a józan eszét és olyan dolgokat kezdett csinálni, melyek Orbanisztánban a tiltott kategóriába esnek.
Azt hitte, rendet kell tennie, ahelyett, hogy bólogatott volna, mint műanyag kutya a Wartburg kalaptartóján hajdan…
Nekiállt a szerencsétlen felülvizsgálni az élő szerződéseket, a legkirívóbb disznóságokat megszüntette, míg – maga is érezve a büdösséget – a többi kétes hasznú, vagy gazdaságtalan szerződéssel kapcsolatban vad konzultációba kezdett, hiszen azért egyszemélyi felelős vezető egy kórházi főigazgató, hogy dönthessen, ha arra szükség van.

Persze, de ez nem azt jelenti, hogy dönteni-borítani kell, és itt ez történt.
Ahogy azt a népszavazás is megerősítette, ebben az országban az egészségügy nem lesz soha magánkézben, ezt maga Orbán Viktor ígérte meg, márpedig amit ő megígér, az úgy lesz!
Vagy nem...

A FIDESZES BAJKAI KÖVES SLOMÓÉKNAK ÉS A FARKAS FLÓRIÁN-FÉLE ALAPÍTVÁNYNAK IS LAKÁST ADNA

INDEX
Szerző: NÉMETH TAMÁS
2018.02.13.


A VII. kerület fideszes alpolgármestere és 2018-as országgyűlési képviselője, az Orbán-család ügyvédje, a kampányban a nevével felmatricázott tojást és tejet osztó Bajkai István két beterjesztéssel is előállt a VII. kerületben: szerdán szavaz a testület két lakás bérlőkijelölési jogáról. Ezt a furcsa fogalmat úgy lehetne lefordítani, hogy az önkormányzat tulajdonában álló lakást gyakorlatilag olyan módon ad át valakinek, hogy az az illető döntheti el, ki veheti azt bérbe, derül ki az önkormányzati ülés apropóján kiküldött anyagokból.

A jogszabályban lehetőség van arra, hogy ezért a lakás forgalmi értékének 25-50%-át elkérje az Önkormányzat, Bajkai beadványa alapján azonban ettől eltekintene az önkormányzat. Az előterjesztés szerint legalább 60nm-es lakásokról van szó.
De mi az a két szervezet, akik ebben a lehetőségben részesülnének?

A kerületben, ahol egyébként nagyon sokan pályáznak hasonló lehetőségre, most egyrészt az az EMIH (Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség) juthatna ilyen lakáshoz, aminek vezetője, Köves Slomó épp a napokban adta nevét, arcát a Fidesz-KDNP belvárosi jelöltjének, Hollik Istvánnak a kampányához, de az ő, pártokról alkotott véleményét használják A Bajkai futtatására befogott Körúti Korzó nevű fideszes lapban is...

SLEJMFŐZELÉK ELLEN LÁZADNAK A SZÜLŐK, ÁM A FIDESZES HÁTTERŰ CÉG SZÉPEN HÍZIK

HVG ONLINE - ITTHON
Szerző: DERCSÉNYI DÁVID
2018.02.14.


Lázadnak a szülők a menzaételek ellen egy I. kerületi iskolában, Zuglóban pedig sorra mondják le az előfizetéseket. Mindkét önkormányzat területén a Hungast szolgálja fel az ebédet. A vállalkozás a közétkeztetési piac egyik dinamikusan fejlődő, fideszes kötődésű cége. A jól dokumentált panaszok ellenére a Hungast egyre-másra nyeri a közbeszerzéseket.

- A gyerek zsír- és hagymaszagú volt iskola után;
- a szolgáltató nem vagy csak orvosi igazolásra akar vegetáriánus étrendet biztosítani;
- az ételek íztelenek, drágák;
- hajszál és körömdarab volt bennük;
- a hús mócsingos;
- a gyerekek szétfőtt, "zselékrumplit" kaptak;
- az aranygaluskához készített vaníliaszósz sós volt;
- "száraz volt a spagettitészta, nem főtt meg, nyúlós volt a borsófőzelék, mint a slejm";
- a főzelék szétfőtt törmelékekből áll;
- az ételeknek rossz a szaga;
- elveszi az gyerekek étvágyát.

Csak úgy sorjáznak a gyerekek panaszai abban az elégedettség-felmérőben, amelyet a Batthyány utcai általános iskola szülői közössége szervezett a Hungast Kft. által szolgáltatott menza értékelésére...

JOGBUHERÁTOROK

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: KOVÁCS ZOLTÁN
2018.02.09.


...Általában pedig az a nagy baj, hogy szakmányban készülnek törvények csak azért, hogy a Fidesz megőrizze a kormányzást, ennek vetve alá mindent, a választási törvénytől a Stop Soros nevű, a honlapjukon már olvasható jogi fércmunkán keresztül egészen a civilekig. Ezek gyakorlatilag a politikai harchelyzet jogalkotási torzszüleményei, amelyek sajnos áthúzódnak a választások utáni időkre. Közben rombolnak mindent a jogi felépítménytől az intézményrendszeren át igen: a lelkekig. A Stop Soros és társai ma kiválóan alkalmasak arra, hogy gyűlöletet szítsanak a migránsokkal szemben, de ne legyen kétség, a gyűlölet iparággá fejleszve nem áll meg a migránsoknál, hanem kivetül az egész társadalmi közösségre. Előbb-utóbb megtalál mindenkit, különösen a kisebbségeket és azokat, akiknek érdekérvényesítési képessége csekély. Miféle társadalmat épít Kövértől Orbánon keresztül föl egészen Áderig a közjogi méltóságok teljes testülete? Nem az a nemzeti sorskérdés, hogy mivé változtatják a társadalmat ezek a pártrendelésre készült jogi tákolmányok?

A törvény legáltalánosabb társadalmi funkciója, hogy ezek megalkotásával az állam önmagát korlátozva garantálja polgárai számára az alapvető jogokat, biztosítékot ad szabadságuk védelmére. Az erről szóló kiváló előadásokat a párt legfőbb vezetői ugyanabban az iskolában hallgatták, ahol például én is. Mit nem lehet ezen érteni, és főképp, hogyan lehetséges, hogy épp ellentétesen művelik: ők a törvényeikkel épp hogy túllépnek az állam indokolt határain, nem garantálnak, hanem elbizonytalanítanak, nem védenek, hanem kiszolgáltatnak. Erről szól Kövér mondata, sőt, ma már látjuk, egész élete, ideértve az összes szobatársét.

ITT AZ ÚJABB OLAF-VIZSGÁLAT: HOMOLYA RÓBERT BAGATELL ÜGYE 3,3 MILLIÁRDBA KERÜLHET NEKÜNK

24.HU
Szerző: VITÉZ F. IBOLYA
2018.02.14.A miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz is kötődő Elios-ügyhöz hasonlóan a teljes támogatási összeg visszafizetését javasolta az Európai Unió csalás elleni hivatala, az OLAF Homolya Róbert ügyében – tudta meg a 24.hu.

Homolya jelenleg a fejlesztési minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, korábban, 2010 júniusa és 2012 májusa között az uniós pénzelosztás csúcsszervezeténél, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél (NFÜ) volt végrehajtási elnökhelyettes. Az OLAF-vizsgálat 2010 óta folyt ellene, de csak nemrég zárták le.

Az összeférhetetlenség gyanúja került elő Homolyával szemben olyan alapon, hogy közbeszerzési tanácsadó cégekben volt érdekelt, részt vett egy sor uniós projekt előkészítésében és ezeknek a beruházásoknak egy része még folyamatban volt, amikor az NFÜ elnökhelyettesévé nevezték ki. Vagyis

ugyanazon projekt esetében mindkét oldalon érdekelt lehetett: az előkészítés, és a végrehajtás során egyaránt.

Az NFÜ színeiben az összes operatív program irányító hatósága és a közbeszerzés ellenőrzése is a fennhatósága alá tartozott, a hatásköre tehát megvolt ahhoz, hogy a döntéshozást, ellenőrzést befolyásolja. Az OLAF vizsgálói nyolc évig kutattak bizonyítékok után, kétszer is tartottak helyszíni vizsgálatot, mire kihozták a végeredményt.

A Hír TV hétfőn rákérdezett nála a vizsgálat eredményére, de arról Homolya államtitkár nem nyilatkozott, komolytalannak nevezte az ellene indult vizsgálatot, és azt találta mondani, hogy

"ezek nagyon bagatell ügyek".

A 24.hu kormányhoz közeli forrásból úgy értesült, hogy az OLAF nyolc projektnél vélt összeférhetetlenséget, de végül hat esetben elfogadták a magyar ellenérveket Brüsszelben, és csak kettőnél kértek korrekciót. Viszont nem kicsit: a székesfehérvári Szent István Múzeum 651 milliós és az abádszalóki önkormányzat 3,3 milliárd forintos beruházásának uniós támogatását (figyelembe véve annak 85 százalékos mértékét) kérik vissza, összesen 3,3 milliárd forintot.

Olyan súlyosnak ítélték ugyanis a szabálytalanságot, ami teljes, 100 százalékos támogatásmegvonást indokol...

GYEREKET ÉS KORMÁNYT TUDTOK BUKTATNI, DE KÖZBEN A MAGYAR OKTATÁS OTT TART, MINT 1977-BEN

168 ÓRA ONLINE
Szerző: ÓNODY-MOLNÁR DÓRA
2018.02.13.


Az oktatásban nem volt rendszerváltás. Ugyanazok az emberek kerültek a szakmai irányításba, akik kiszolgálták a Kádár-rendszert. Aki azt az oktatáspolitikát szolgálta ki, nem fog másként gondolkodni – mondja Majoros Mária matematikatanár, a Maimonidész Gimnázium oktatási programjának egyik megalkotója.

A nemzetközi mérések azt jelzik, hogy a pedagógusok gyerekek tömegeinél vallanak kudarcot az alapkompetenciák elmélyítésében. Mi történik az osztálytermekben?

– Valamikor a második világháború után a magukat valamilyen módon fejlettnek mondó országok kötelezővé tették az iskolába járást legalább a gyerekek 14 éves koráig. Ezt később 18 éves korig terjesztették ki. Csakhogy korábban nem volt tömegképzés. Rendelkezett ugyan a világ a jó családi háttérből jövő, otthon megfelelő segítséget kapó gyerekekre vonatkozó módszertani kultúrával, de a tömeges tudásátadás egészen mást igényelt volna. Így senki nem tudta, hogyan kezeljék a hátrányos helyzetű, a nehéz körülmények közt élő gyerekeket, akik nem kapták meg azokat az alapokat, amelyeket az iskola feltételezett. Nyugaton a ’68-as mozgalmak elmozdították a rendszert az egyenlőség irányába, errefelé ez elmaradt. Így Magyarországon nagyarányú volt a bukottak száma. 1977-ben kezdtem tanítani, és akkor Lénárd Ferenc művében, A ​közoktatás fejlesztése és a pszichológia címűben azt olvastam, akkor matematikából felső tagozaton 35-40 százalék volt a bukási arány, magyarból pedig 30-35 százalék. 1977-ben több mint kétszázezer gyerek nem fejezte be időben az általános iskolai tanulmányait. Úgy érzem, most ugyanott tartunk, mint akkor.

Még meg sem száradt 2010-ben Hoffmann Rózsa oktatási államtitkári kinevezésén a pecsét, máris eltörölték a buktatás tilalmát, és megszüntették a szöveges értékelés alsóban kötelező jellegét. De ezt a pedagógusszakma ovációval üdvözölte, holott a buktatás szülői beleegyezéséhez kötése szimbolikus intézkedés volt: jelezte, hogy a gyerekek nem egyformán érnek.

– A tiltásnak sem volt jelentősége. Amíg ezt nem érzi a szakma afféle belső igénynek, szinte mindegy, hogy a kormány mit csinál. Hozhat akármilyen törvényt. Rendben, adjunk érési időt a gyereknek, de ha szakmailag az idő alatt nem történik semmi, akkor majd ötödikben fog megbukni, s akkor írják be neki az egyest. Annak volna jelentősége, hogy teszünk-e olyan szakmai munkát a tanításba, amely kezelni képes az egyéni tanulási különbségeket, a tanulási stílusokat, tud mit kezdeni akkor, ha a gyerek hátrányos környezetből jön. A leginkább talán a tanítókon érezhető változás, nekik elsőtől a negyedik végéig közvetlenebb a kapcsolatuk a gyerekekkel. De a felső tagozaton és a gimnáziumban az oktatás úgy néz ki, mint Kafka kastélya. A tudás vára, ahová végül sosem lehet bejutni. Vannak persze megváltoztathatatlan dolgok. Ilyen az oktatás makrokörnyezete, a gyors technológiai fejlődés, ami életre hívta az élethosszig tartó tanulás koncepcióját. A ma iskolába járó gyerekek egy része olyan foglalkozást fog űzni, amely most nem is létezik. Ehhez nyitott gondolkodású, a tanulás iránt fogékony embereket kellene kibocsátaniuk az iskoláknak, olyan elemzőképességgel, amellyel képesek lesznek egész életükben tanulni. Megváltoztathatatlan a technikai környezet is, amely óriási információáradatot zúdít a gyerekekre. De megváltoztatható a nemzeti oktatási stratégia, amihez hozzátartozik az iskolarendszer, amelyben létezünk, a Nemzeti alaptanterv, amelynek meg kell felelnünk, továbbá a vizsgarendszerek. Csakhogy Magyarországon nincs normális vizsgarendszer, a gyerekeink 18 éves korukig ugyanis csak kétszer vizsgáznak. Az érettséginél, valamint akkor, amikor intézményt váltanak az általánosból a középiskolába. Viszont nincsenek olyan vizsgák, amelyek évente mérnék, hogy a képességek, a tudás szempontjából hogyan állnak. Pedig csak ezekkel derülne ki, mekkorák a különbségek a magyarországi régiók között...

SZÉKELY CSABA: HA DRÁMÁT ÍRNÉK ABBÓL, AMIBEN VAGYUNK, TRAGÉDIA LENNE A VÉGE


HVG ONLINE - KULT
Szerző: BALLA ISTVÁN - NÉMETH RÓBERT
2018.02.13.


"Szerintem dolga a színháznak, hogy kommentálja, amiben vagyunk, nem kell behúzni fület, farkat! Akinek ez nem illik az alkatához, ne csinálja, de akinek kedve van hozzá, miért ne tegye?" – mondja a 36 éves marosvásárhelyi Székely Csaba, a kortárs magyar irodalom egyik legkülönlegesebb személyisége. Bánya-trilógiájával (Bányavirág, Bányavakság, Bányavíz) futott be, most jelent meg drámáinak gyűjteménye Idegenek címmel, de dolgozott az Alföldi-féle Passio XXI.-en és írt egy történetszálat a Terápia harmadik évadába is. Interjú.

hvg.hu: Egészen más Erdély-képet mutatnak a darabjai, mint amit általában képzelünk az ott élők mindennapjairól. Nincs mézeskalács-romantika, nem jár mindenki népviseletben, viszont amellett, hogy sokat lehet derülni az emberi helyzeteken, nagyon súlyos tragédiákat, kilátástalanságot látunk. Mennyire volt tudatos törekvése, hogy megírjon egy „valódi” Erdély-képet. Egyáltalán ez a valódi Erdély?

Székely Csaba: Mindenkinek van egy Erdély-képe. Ez más egy Magyarországon élőnek, aki még soha nem volt ott, más annak, aki már járt ott. És megint más nekünk, akik ott élünk. Amit beleírtam ezekbe a darabokba, az pedig nyilván az én Erdély-képem. Én így látom, de nyilván ez sem a tökéletes valót mutatja be. Az biztos, hogy más, mint a média által évtizedek óta mutatott Erdély, és nincs sok köze ahhoz az átszellemült rajongáshoz sem, amit mondjuk szavalóesteken tapasztalhatunk.

hvg.hu:
A Bányavirágba bele is írta, hogy megérkezik a magyar köztévé egy kis faluba, hogy tudósítson a székelyek nyugodt, derűs, hagyományos, romantikus életéről, miközben erről ott szó nincs.

Sz. Cs.: Bosszantó volt számomra az az egyoldalú, romantikus kép, ami a magyar turistákban élt. Ma már kevéssé foglalkozom ezzel, de ha valaki egy másfajta Erdélyre is kíváncsi, nézze meg a Bányavirágot a Pinceszínházban...

BRÜSSZELITA GÁZ

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2018.02.14.


A rezsi egy pillanatra kiszabadult Németh Szilárd halálos öleléséből, és ezt ő szemlátomást nehezen viseli.

Az egész téboly úgy kezdődött, hogy a nagyhatalmú sündisznócska – bocs tüsik – látogatást abszolvált a TEK-nél, hogy a csapatok harckészek-e, meg, hogy lemosták-e már a föliratot a páncélosukról, ami a karácsonyi forgatagban ráfújódott, míg a bátrak terroristát kerestek a jászolban meg a szamár füle mögött. Itt a kikelet mindjárt, legyenek má’ fössek a harcosok, ha valamelyik urnánál nyolcadikán elszabadulna a pokol, és rossz helyre rajzolnák az ikszet.

Minden rendben lévő volt, csak az a kurva Brüsszel rajzolt gondülte csíkokat megint Szilárdunk zsírtól telt tarkójára. Mer’ az E.ON olcsóbban akarja adni a gázt, mint ahogyan a rezsicsökkentés nagykönyvében az évekkel ezelőtt megíródott – ez derült ki, midőn Szilárdunk a TEK után sajtótájékozott -. Nemá, ugyehogy. Ez a sorosista E.ON úgy hekkeli meg a rezsiharcot, hogy olcsóbbé fűt meg főz a nemzethy gázszolgáltatónál. Borzalom, hová vezet ez.

Azt mondta az imperialista E.ON, hogy a szabadpiacról szerzi be a naftát, ezért árat csökkent, amivel éves szinten az ő fogyasztói olyan tizenháromezer pénzt spórolhatnak, ami több mint egy Bözsi. Hallatlan. Az ilyenekkel, amikor nem a Rétvári jelenti be, hogy mennyit hagyott a ’zemberek zsebében a Viktor, miután szuszogva szétlopta magát, szóval az ilyen váratlan helyzetekkel nem tud mit kezdeni a csürhe, mert kicsúsznak a kezéből a dolgok. Megkérdőjeleződik a mindenhatóság nimbusza, következésképp csak hápognak, mint most a rezsi atyaúristene is...

A SOROS ELLENI KAMPÁNY RÁVILÁGÍT, MENNYIRE UNDORÍTÓ A NACIONALISTA POPULIZMUS - SZELESTEY LAJOS NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJA

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: SZELESTEY
2018.02.14.- Immár hivatalos:Trump Cornsteint akarja budapesti nagykövetnek

- Ha erősödnek a zsidók elleni támadások, az arra utal, hogy egyre robbanásveszélyesebb a helyzet

- Bekeríti az Orbán-kormányt a korrupció, viszont Németh Szilárd azon dühöng, hogy az EON meri az állami árnál olcsóbban kínálni a gázt

New York Times

A Fehér Ház megerősítette, hogy a new yorki üzletembert, David Cornsteint kívánja kinevezni budapesti nagykövetnek. (A 78 éves kiszemelt idáig semmilyen szerepet nem játszott a hivatalos politikában, de a Republikánus Párt támogatója, dúsgazdag ékszerkereskedő, aki fontos szerepet lát el az egyik legfontosabb amerikai zsidó gyülekezetben – a szerk. megj.) Trump a varsói nagykövetség élére egy floridai üzletasszonyt jelöl, aki komoly pénzeket gyűjtött a republikánusok számára. Georgette Mosbacher férje kereskedelmi miniszter volt az ifjabbik Bush kormányzatában.


The Times

A kommentár szerint a Soros György körül kirobbant vita mutatja, alapjában véve mennyire gusztustalan a nacionalista populizmus. Az írás apropója, hogy a konzervatív Daily Telegraph titkos összeesküvés támogatásával vádolta meg az üzletembert, amiért az (nyíltan) pénzt adott a Brexit-ellenes kampány céljaira. Az ügy kirobbantója, a kormányfő volt stábfőnöke felháborodott azon a feltételezésen, hogy akcióját akár a legcsekélyebb mértékben is az antiszemitizmus mozgatta volna, miközben az első oldalon gyanúsított meg egy zsidó pénzmágnást azzal, hogy az megpróbálja aláásni a nép akaratát. Csakhogy a történelem során szinte valamennyi államban virágzott az a felfogás, hogy a zsidó összeesküvők lapulnak minden rossz mögött. A 20. század elején Oroszországban közzétették a Cion Bölcseinek Találkozóiról készült hamisított jegyzőkönyvet, amely azt hirdette, hogy a világ zsidósága mindenütt át akarja venni az ellenőrzést. A cél eszerint a zsidók nemzetközi szuperállama lett volna. A mondandó, hogy ti. a zsidók összeesküvők, a szálak mozgatói, a nemzetek megrontói, gyökértelen kozmopoliták, visszaköszönt a nácik antiszemitizmusában és Sztálin paranoiájában is.

Így nem meglepő, hogy a zsidók idegesek, tehát hogy mi jön ezek után, amikor a jobboldali populista magyar és lengyel kormány közellenségnek teszi meg Soros, a zsidó pénzügyi spekulánst és azzal vádolja, hogy bábjátékos módjára ő vezényli a marionettfigurákat a demokrácia megrendítését célzó összeesküvésben? Vagy ne kellene aggódniuk a legkisebb jelre, hogy a hadjárat elérheti Nagy-Britanniát is, olyan országokból kiindulva, ahol hagyományosan igen erős az antiszemitizmus? Az összeesküvés-elmélet a baloldalon is dívik, csak más köntösben. A szerző a félreértések elkerülése végett megjegyzi, hogy nem zsidóellenes, ha valaki bírálja az izraeli kormányt, de az igenis az, ha bárki terjeszti a világméretű cionista összeesküvés gondolatát.

Ezekben a nézetekben közös, hogy a zsidóknak nincs hazájuk, bolyonganak, folyton a szuperállam megteremtésén ügyködnek. Pedig sokszor emigrációba kényszerítik őket, mint Sorost, hogy azután gyökértelenséggel vádolják meg őket, nos, ez tényleg az irónia legvégső kategóriája. Mindenesetre a populista felfogás szerint létezik egy nemzetközi elit, amely a globális tőkére támaszkodik és a népek érdekei ellen dolgozik. Ez az elmélet lehetővé teszi, hogy minden nehézségért akárki egy nem létező csoportot tegyen felelőssé, a bankárokat, a zsidókat, ahelyett hogy a saját felelősségével foglalkozna. Soros nem bábjátékos és a „puccsa” egyáltalán nem titkos. Csupán egy gazdag fickó, aki fizet, hogy megjelenjen pár szórólap a brit kilépésről. Az összeesküvés politikája veszedelmes, és ha megengedik, hogy elterjedjen, akkor mindannyiunkat megfojt. A zsidók csupán figyelmeztetnek a veszélyre, mint egykor a kanárik a bányákban...

ITT OLVASHATÓ