2018. október 20., szombat

RÁADÁS: BÁRKA SZÍNPAD - LÉVA - BÁNYAVIRÁG


YOUTUBE
Szerző: Székely Csaba
2013.


A Bányavirág egy drámatrilógia első része. A trilógia további részei: Bányavakság, valamint Bányavíz. 

A bányavirág, más néven hegyikristály, a bányák falain, üregeiben, hasadékaiban különféle nagyságokban előforduló színtelen, legtöbbször átlátszó kvarckristály. Az erdélyi bányászfalvakban a bányák kényszerű bezárása miatt megnőtt a munkanélküliség. A mélyszegénység és kilátástalanság sok férfit kerget az öngyilkosságba vagy az alkoholizmusba. De mégis, az élet makacsul felüti a fejét. Vajda Iván, a darab főszereplője a bánya bezárása óta munkanélküli. Haldokló apjával él együtt, két éve gondozza kényszerűségből és tűri parancsolgatását. A ház gyakori vendége a csehovi orvosfigura, Csillag Mihály, aki biztosabb kézzel markolja a pálinkásüveget, mint a sztetoszkópot. 

A városból érkezett Ilonka, Iván féltestvére, errefele rég nem látott energiát és életörömet csempész a ház életébe. Jöttétől az itteniek furcsa módon összezavarodnak, a kapcsolatok még zűrzavarosabbá válnak. Kérdés, hogy képes-e javítani olyasvalaki egy kis közösség sorsán, aki tele van életigenléssel, szerelemmel? Van-e kitörési lehetőség, vagy a problémák megoldására marad a kötél, ami nehéz örökségként száll nemzedékről nemzedékre?
...
Székely Csaba egy fiatal erdélyi írógeneráció üstököse, aki születésénél, neveltetésénél fogva magában hordozza Erdély szellemiségét, mégis kritikus szemmel tudja szemlélni környezetét. Szereplői felett nem ítélkezik, végtelen szeretettel formálja meg őket és tehetetlen aggódással szemléli vergődésüket...

RÁADÁS: KI ST22LACIKA? KÉRDEZ - FELELEK (VIDEÓBLOG)

ST22LACIKA
Szerző: DAJKA LÁSZLÓ
2018.10.20.


Útvonal: Németország, Villingen s.-Offenburg B33 Kamera: útfelvétel Gopro7 , belső nézet Sony fdr x3000
Videótartalom
00:00-- Bevezető 00:30-- Útvonal 01:23-- Ki vagyok én? Hol születtem? Hány éves vagyok? 02:28-- Iskoláim. Milyen gyerek voltam? Cigiztem? Hogy szoktam le? 03:59-- Fociztam NB1b 04:28-- Karatéztam, úsztam, kézilabdáztam, teniszeztem -túl sok energiám volt- 05:19-- Hogyan lettem kamionos? 06:26-- Mióta kamionozok? Hol dolgoztam? 07:07-- Milyen országokban nem jártam... 07:23-- Milyen kameráim vannak? Laptop? -a puskamikrofon gerjed sajnos:( 08:47-- Milyen programokat használok? 09:25-- A feleséged nem mérges, mert nem vagy vele? 10:28-- Boldog ember vagy? 11:46-- Mit üzennél a régi énednek? 11:57-- Ha lesz gyereked, mi változik majd? -lesz alkalmazottad? 12:50-- Kértek már fel előadást tartani? 14:42-- Mit javasolsz éjszakai munkára? Török tea? 17:17-- Gondolkozol flottaépítésben? Meddig fogsz kamionozni? 18:52-- Lesz Kanadai, Ausztrál felvétel? Hunland? 20:43-- Melyik kamion a legjobb? 22:55-- Mi volt a legszebb hely ahol jártál? 24:00-- Gyerekként érdekeltek a kamionok? 24:21-- Van olyan munka amiért befejeznéd a kamionozást? -Mit jelent a megélhetési kamionos?- 25:25-- Megvenni vagy bérelni jobb a kamiont? 26:48-- A Transkona vesz fel kezdőket? 27:56-- Mit ajánlok a kezdőknek? Hol érdemes dolgozni? -waberer's?- 30:11-- Mennyien ismernek meg? 31:36-- Milyen érzés, hogy bárhol megismerhetnek? 32:51-- Lesz közönségtalálkozó? Milyen érzés volt találkozni veletek? 36:37-- Lesz IFA-s videó? 36:55-- Milyen videók jönnek?

ITT NÉZHETŐ MEG

SZÁMŰZIK A NEMZET SZÍVÉT, AHOL MÉSZÁROS LŐRINCNEK ADJÁK AZ ORSZÁGOT, MIKÖZBEN BÜNTETIK A HAJLÉKTALANT - MÁRPEDIG MAGYARORSZÁGON MOST EZ TÖRTÉNIK

24.HU / POSZT-ITT
Szerző: PETŐ PÉTER
2018.10.20.


Tényleg nem tudom elképzelni, miként lehet úgy igazán mélyen hinni ebben a nemzetben, ragaszkodni a három színben összekapaszkodó sorsközösséghez, ha nem háborít fel, hogy a hazámban párhuzamosan a következő két esemény történik.

1. Lapunk cikkéből kiderül, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó egerszalóki Saliris Resort Hotel nem vállalta, hogy beutalóval, a társadalombiztosítás támogatásával érkező beteg embereket fogadja.

2. Elítélték az első hajléktalant hajléktalanságért: húszezer forintot kell fizetnie egy gödöllői férfinak, mert rajtakapták a rendőrök, hogy nincs otthona.

Mert nyilván ilyen helynek képzeljük el a hazánkat. Olyannak, ahol a nemzet szégyenére az ország két leggazdagabb emberének egyike lehet a miniszterelnök barátja, felcsúti cimborája úgy, hogy soha az életében nem talált ki semmit, nem mutatott innovációt, nem kockáztatott, nem adott fel mindent az álmaiért, nem kellett példát mutatnia, tehetségesebbnek, okosabbnak, bátrabbnak lennie a többieknél. Merthogy úgy lett dollármilliárdos, hogy a Fidesz elfoglalta az államot, majd hatalmon összekészített egy felfoghatatlan méretű magánvagyont Mészáros Lőrincnek.

Mondom, Mészáros Lőrincnek, semmiképpen nem Orbán Viktornak.

Ennél jobban megalázni a nemzeti gondolatot összességében nem lehet...

A Fidesz hatalomra kerülése óta magyar jelmezben mulat a magyar népen, hiszen miközben tehetségesnek, erősnek, bátornak, különlegesnek mondja, a leggazdagabbá emelt egy korszakos senkit.

Azért senkit, mert egy valaki nem adja a nevét ahhoz a példátlan merénylethez, amit a vagyona összepakolása, azaz a közösségtől való elvétele jelent...

A CORBYNIZMUS RÖVID TÖRTÉNETE ÉS PROGRAMJA - I. THATCHERIZMUSON INNEN ÉS TÚL

MÉRCE
Szerző: SIPOS BALÁZS
2018.10.20.


A 2008-as válság súlyos iróniája, hogy pusztán a neoliberalizmuson belülikrízisként jelent meg a nyilvánosságban, nem pedig magának a neoliberalizmusnak a kríziseként. Hogy ez így történt, nem a jobboldali pártok bűne (vagy érdeme). Nem is csak a pénzügyi szektor lobbijának a követkeménye. Nem is csak azt jelzi, micsoda véleményformáló ereje van a balliberális és a konzervatív sajtónak, a válságot magyarázó közgazdászok, nemzetközi szervezetek, pénzügyőrök „szakértelmének”. Azt mutatja, hogy a neoliberalizmus harminc év alatt habitualizálódott. Mint domináns ideológia, megszűri, mi kerülhet a politikai tudattalanból a politikai köztudatba. Mint common sense, előre körvonalazza, milyen keretek közt lehet értelmezni a gazdasági folyamatokat. Mint morális alapállás, letiltja a méltányosságot alapul vevő kezelési módokat. Mint életmód, azokat is ellenérdekeltté teszi az alternatív magyarázatokban, akik a rezsim kárvallotjai.

Ezt a hegemóniát repesztette be a corbynizmus:...

AZ EMBER MÉLTÓSÁGA

DR. SZÜDI JÁNOS BLOGJA
Szerző: Dr. SZÜDI JÁNOS
2018.10.20.


Minden ember közös jussa az a méltóság, amely a születésétől fogva a haláláig megilleti, akár tud róla, akár nem, akár büszke rá, akár nem, akár igényt tart rá, akár nem. Az emberi méltóság – mondhatjuk – isteni adomány, el nem vonható, el nem adható, el nem utasítható, el nem veszíthető. Így mindenki „Méltóságos” és e körben egymással egyenlő.

Az ember méltósága mindenkinek azonos értékű, azonos terjedelmű, bárhol él e földön, bármilyen feltételek között, bármilyen tulajdonsággal rendelkezik. „Méltóságos” a szegény, a gazdag, a szép, a csúnya, a fiatal, az öreg, a sikeres, a sikertelen. Az emberi méltóság olyan, mint a lelkiismeret, lehet, hogy szunnyad, de nem hagy el senkit. Velünk van akkor is, ha fittyet hányunk rá. Az emberi méltóság nem a hatalom adománya, nem uralkodói kegy eredménye. Ez nem jelenti azt, hogy független a hatalomtól. Attól, hogy létezik, korántsem biztos, hogy létét elismerik. Sőt! Az emberi méltóság elismerése és tisztelete a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméi diadalának termése és fennmaradása a demokrácia függvénye. Kinek jutott volna eszébe tisztelni a rabszolga, a jobbágy emberi méltóságát? Az emberek a természet rendjeként fogadták el, az alá-fölérendeltséget, a kiszolgáltatottságot. Évszázadokig azt hirdette a hatalom – az egyházak támogatásával és közreműködésével – az alázatosság erényének gyakorlása, a születéssel kijelölt út végigjárása, a sorscsapások elfogadása, az ismeretlentől való tartózkodás, a fennálló rend tisztelete mind, mind hozzájárul a túlvilági boldogság elnyeréséhez. Az önérzetében sértett, megalázott ember nem kockáztatott, tűrt.

Európa szerencsés kontinens. Területének nagy részén az első évezred végére szilárd államok jöttek létre, megteremtve a kereteket a gazdasági fejlődéshez. A gazdaság fejlődése lehetővé tette a kultúra, a művészet fejlődését. A kultúra és a művészet fejlődése együtt járt az iskolázottság növekedésével, az olvasás terjedésével, az emberi önérzet, öntudat erősödésével. Ennek köszönhetően az itt élőkben egyre erősebbé vált annak felismerése, hogy a hatalom nem isteni eredetű, annak felismerése, hogy a hatalomnak nem a saját, hanem a köz érdekeit kell szolgálnia, annak felismerése, hogy a hatalom alapja a mások által megtermelt és a kincstárba befizetett adó, annak felismerése, hogy aki adózik, az joggal követel beleszólást a döntésekbe, részvételt a befizetett adók jogszerű felhasználásának ellenőrzésében. Joggal várja el, hogy a hatalom tisztelje emberi méltóságát. Azok, akik így gondolkoznak, a polgárok, akik megteremtették a nyitott, befogadó gazdaságot, a nyitott befogadó társadalmat. Hosszú, több száz éves küzdelem, nem egyszer harc, áldozatvállalás kellett ahhoz, hogy a feudális monarchiát felváltsa a polgári demokrácia.

Magyarország nem járta végig ezt az utat. Elmaradt a polgári forradalom. Magyarország ma is a koldusok, a zsellérek, a cselédek és az uraik országa. A koldusok, a zsellérek és a cselédek nem emberi méltóságra, hanem alamizsnára vágynak. Sorsuk jobbrafordulásáért tenni nem tudnak, talán nem is akarnak. A kiskirályok és más hatalmasságok, pedig semmitől sem félnek jobban, mint kiváltságaik elvesztésétől. Magyarország a felelőtlen politikusok Mekkája. Nálunk az országrontó döntésekért nem büntetés, hanem szobor jár. A történelem úgy hozta, hogy a hatalom és a nép egymással megegyezve, kéz a kézben építette ki a megalkuvásra, félrenézésre, megvesztegetésre épülő kapcsolatrendszert, amelyben természetes dolog a jogszabályok kijátszása, a hálapénz elfogadása, a korrupció. Ez a kapcsolatrendszer túlélte az államformák és a kormányzati berendezkedések változását, s jelen van mind a mai napig, mondhatjuk a történeti alkotmány vívmánya...

A FIDESZ IMPORTÁLNA 80 EZER EP-VOKSOT, ÉS LEGALIZÁLNÁ A SZAVAZATVÁSÁRLÁST A POLGÁRMESTEREKNEK

HVG ONLINE / ITTHON
Szerző: hvg.hu
2018.10.20.


A választási törvény módosítása szentesítené azt, hogy a polgármester ajándékosztása nem kampánytevékenység.

Az uniós lakhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok számára is lehetővé tenne az európai parlamenti választáson való részvételt Semjén Zsolt, a miniszterelnök-helyettes ennek érdekében nyújtott be törvénymódosító javaslatot.

A szavazati jog jelenleg csak azokat illeti meg, akik Magyarországon élnek (nem csak magyarok), netán magyar állampolgárok, de egy másik uniós országban van az állandó lakcímük. Tehát a lakcím a fontos, nem az állampolgárság. Nekik dönteniük kell arról, hogy állampolgárságuk vagy lakhelyük szerinti pártlistákra akarnak voksolni.

Az újítás azokat a kettős állampolgárokat érintheti, akik az unión kívül élnek (a közérthetőség kedvéért a szlovákiai vagy romániai magyarokat tehát nem). Ezt erősíti, hogy ők – akárcsak az országgyűlési választások esetében – az EP-választáson is levélben nyújtatják be voksukat. Ez összesen 80 ezer plusz szavazatot jelenthet – a korábbi választások tapasztalai alapján ezek szinte mindegyike a Fideszt erősítheti az EP-voksoláson is.

Semjén egy állásfoglalásra hivatkozik indoklásában, amelyben az Európai Tanács tagjai, vagyis az uniós állam- és kormányfők azt javasolták, hogy teremtsék meg a lehetőséget arra, hogy az uniós lakhellyel nem rendelkező állampolgárok is szavazhassanak az EP-re. A szavazók körét – tiszteletben tartva az uniós alapelveket – a tagországok határozhatják meg, jelenleg hat ország zárja ki a külföldön élők voksolását.

A jelöltként indulás joga továbbra is csak a Magyarországon élő magyar és uniós állampolgárokat illetné meg, ajánlást azonban a harmadik országban élők is tehetnének...

NEM KELL FOLYTON NYAFOGNI - BÖJTE CSABA: SZÜKSÉG VAN A KERÍTÉSRE, DE EGY HATALMAS AJTÓT KELL NYITNI RAJTA

168 ÓRA ONLINE
Szerző: CSERI PÉTER
2018.10.20.


A szeretet nem jutalom, hanem orvosság: nem annak kell belőle többet adni, aki megérdemli, hanem annak, aki rászorul – mondja a 168 Órának Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, katolikus pap. Annak apropóján beszélgettünk, hogy idén lett 25 éves az általa létrehozott Dévai Szent Ferenc Alapítvány, amely eddig hatezer árva gyereket nevelt fel Erdélyben. Csaba testvér – mindenki így szólítja – saját magáról leginkább úgy szeret beszélni, hogy közben történeteket mesél másokról. Rákérdeztünk, mit gondol a határkerítésről, elmondta, miért tartja ministránsoknak a magyar politikusokat, hogy áll a pacallevessel, és miként hozta őt kellemetlen helyzetbe Mr. Bean.

Látom, két iPhone-ja van.

– Az egyiket itt használom, a másikat Erdélyben. Mindkettőt ajándékba kaptam egy támogatónktól.

Szereti a kütyüket?

– Jól elboldogulok velük. Netezek, e-mailezek, facebookozom, mindkettőt használom rendesen.

Mi a kezdőlapja, ha felmegy a netre?

– Hirtelen nem is tudom, gondolkodnom kell. Szerintem az, ami gyárilag be volt állítva a laptopon, én nem is nyúltam hozzá. Sok kicsi lyuk jön föl.

Akkor melyik az az oldal, amelyikre mindennap ránéz?

– Az alapítvány saját oldalát, a Magnificat.ro-t mindig megnyitom.

Közéleti tartalmakat is olvas?

– Persze, a magyar hírportálokat, a kormánypártiakat és az ellenzékieket is rendszeresen olvasom.

Mindkét oldal véleménye érdekli?

– Hogyne érdekelne. Meg aztán így tudom kivédeni, hogy megetessenek. Szeretem továbbgondolni a dolgokat. Úgy látom, minden politikai erőnek van valami igazsága, én mindegyik megnyilatkozásban ezt keresem. Nem tetszik, ha kirugdossák a labdákat a jobb- vagy a baloldalon, közösen kéne megpróbálni gólt szerezni.

Csakhogy ez nem működik.

– Ha történelmi léptékkel nézzük a dolgokat, akkor működik. Az elmúlt évezredben még sosem élt olyan békében a magyar ember, mint most – és ez közös siker. A rendszerváltás óta hitéért, politikai meggyőződéséért, bármilyen vállalt identitásáért senkit nem börtönöztek be, senkit nem végeztek ki.

Ez már siker?

– De hát ez korábban nem így volt! Tud mondani a magyar történelemből harminc ilyen évet? Bethlen Gábor, aki Erdély aranykorának megteremtője volt, azt mondta magáról: bár békeszerető ember vagyok, negyven csatában mintegy ötezer ember vérét ontottam ki. Ötezer emberét, érti? Hát hol vannak ettől a mi folyton perlekedő politikusaink? Templomi ministránsok! De mondok mást. Árva gyerekekkel foglalkozom több mint 25 éve. Ma is rengeteg gondunk-bajunk van, de azért a tőlünk kikerülő fiatalok előtt ma sokkal több lehetőség áll, mint negyedszázaddal ezelőtt. Igenis van értelme bátorítani magunkat, hogy hozzuk felszínre a bennünk rejlő értékeket.

Lenyűgöz az optimizmusa, de tényleg úgy érzi, hogy minden fiatal előtt ugyanazok a lehetőségek állnak a tehetségük kibontakoztatására?

– Ez filozófiai kérdés. Szerintem minden ember arra született, hogy feladatokat oldjon meg. Minden egyes elvégzett feladat többé, jobbá, erősebbé tesz minket. A gyerekeknek is ezért adunk feladatokat az iskolában. Azt szoktam kérni a tanároktól, hogy ha az elkényeztetett egykéknek három versszakot adnak fel megtanulni, akkor a mi árva gyerekeinknek öt versszakot adjanak. A mi gyerekeinknek fontos hozzászokni a küzdéshez, ahhoz, hogy nekik többet kell teljesíteniük másoknál. Akit az edzésen komolyabban megdolgoztatnak, abból hamarabb lesz bajnok. A felnőttekről is azt gondolom: nem folyton nyafogniuk kellene egy-egy új feladat láttán, hanem örülniük, hogy van mit megoldani. A kihívások adják az élet sava-borsát...

MÉSZÁROS EINSTANDOLJA VAJNA TELEVÍZIÓJÁT, RÁKKELTŐ MÉREG SZIVÁROG A DUNÁBA, UKRÁN MAFFIÓZÓK A HEGYVIDÉKEN - HETI LAPSZEMLE

ÁTLÁTSZÓ / MUTYIMONDÓ
Szerző: RÁDI ANTÓNIA
2018.10.20.


Index: részleges sztrájkba lépett több ELTE-oktató

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán a Biológiai Intézet egyes tanszékei, oktatói október 15-én részleges sztrájkba kezdtek. A tiltakozó akció határozatlan ideig, de előreláthatóan legalább egy hónapig fog tartani, a figyelemfelhívás kiváltó oka pedig az, hogy az intézet az ELTE költségvetéséből nem kapta meg a gyakorlati oktatáshoz szükséges összeget a 2018/19 első félévére. A részleges sztrájk lényegében abból áll, hogy a természettudományi képzésben elengedhetetlen gyakorlati órákon az oktatók és a hallgatók nem végeznek semmiféle költséges gyakorlati tevékenységet, az oktató csupán szóban ismerteti, hogy mik lettek volna az éppen aktuális kísérletek.

Új Szó: stadionfelújítás Révkomáromban, 1,8 milliárd magyar közforintból

Aláírta a futballstadion bérbeadásáról szóló szerződését Stubendek László, a szlovákiai Révkomárom polgármester és Baráth György, a KFC klub elnöke. Ezek után a klub már megkötheti a Magyar Labdarúgó Szövetséggel a támogatási megállapodást és elkezdődhet a stadion felújítása. A kivitelező a magyar fél által kiválasztott Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. lesz. A magyar kormány tavaly nyáron döntött arról, hogy 1,8 milliárd forinttal (5,7 millió euró) támogatja a komáromi focistadion teljes körű felújítását, valamint egy fociakadémia létrehozását. Mivel a stadion a város tulajdonában van, a támogatás kedvezményezettje pedig a KFC Komárno Polgári Társulás, ezért szükség volt arra, hogy a város hosszú távú bérleti szerződést kössön a klubbal.

Index: méreg folyik a Dunába az Óbudai Gázgyárnál

Az Index és a Greenpeace szakemberei által az egykori Óbudai Gázgyár melletti Duna-szakaszon vett csurgalékvíz- és üledékminták több rákkeltő anyag többszörös, esetenként több mint kétszázszoros határérték-túllépését mutatták. A minták vizsgálata akkreditált környezetanalitikai laboratóriumban történt. Az eredmények alapján a Greenpeace hivatalos bejelentést tett a zöldhatóságnál. A volt Óbudai Gázgyár területe a fővárosi önkormányzat tulajdonában áll, illetve egyes részei a korábbiakban a Graphisoft Park fejlesztőjének tulajdonába kerültek. A teljes területet azonban évtizedekig az NKM Nemzeti Közművek Zrt. tulajdonában álló NKM Földgázszolgáltató Zrt. jogelődje, a Fővárosi Gázművek Zrt. használta. A kármentesítési kötelezettség ezért a terület korábbi használóját, az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-t terheli. Szakértők szerint a mintákban talált veszélyes, rákkeltő anyagok közvetlen veszélyt inkább azokra jelentenek, akik az alacsony vízszintállásnál közvetlenül érintkeznek a csurgalékvízzel, vagy beszívják azokból képződött gázokat. Azaz főleg állatokat (halakat, madarakat, kutyákat) érinthet, esetleg az arrafelé horgászó, sétáló embereket. A szennyeződés a folyóba kerülve felhígul, de bizonyos mennyiségben, az alacsony vízállásnál kevésbé hatékony parti szűrésű kutakon keresztül akár az ivóvízbe is bekerülhet.

444: Mészáros Lőrinc einstandolja Vajna TV2-jét

Valószínűleg heteken belül, de még biztosan az idei évben átveszi Andy Vajnától a TV2 Média Csoport Zrt. irányítását Mészáros Lőrinc egyik nagyvállalata. A vevő az Opus Global Nyrt. szárnyai alatt működő Opus Press Zrt., a Mészáros-féle médiabirodalom fő zászlóshajója, a Mediaworks Hungary Zrt. tulajdonosa lehet. A tranzakcióval párhuzamosan Mészáros megkapja Vajnától a Lapcom Zrt. kiadócéget is, és ezzel birtokába kerülnek a Bors bulvár-napilap mellett a Kisalföld és a Délmagyarország megyei lapok is.
Napi: ukrán maffiózók a budai Hegyvidéken

Az ukrán maffia megvetette a lábát Budapesten, a XII. kerületben, egy odesszai don egymás után vásárolta fel az értékes ingatlanokat. Tavasszal bejárta a világsajtót a hír, hogy ukrán bűnözők egymás után vásárolják fel az angol főváros belső negyedében a luxusapartmanokat. A méregdrága lakásokba tömérdek pénzt fektető odesszai bűnözők a rendszerváltás után, a kilencvenes évek elején kezdték el felhalmozni vagyonukat, amikor belevágtak az olajüzletbe. Nem sokkal később pedig már fegyvert és drogot is csempésztek. A bűnbanda egyik főnöke a tavaly elhunyt Alexander Angert volt, a másik Genagyij Trukhanov, aki ma Odessza polgármestere. Alexander Angert Budapesten ugyancsak felvásárolt értékes ingatlanokat, s ezek közül volt olyan, amelyet a lánya nevére íratott, ahogy azt Londonban is tette. Így Anna Angert több luxuslakás és értékes telek tulajdonosa lett a magyar fővárosban. Az ingatlanok szerény számítások szerint is legalább egymilliárd forintot érnek. A hozzá köthető ingatlanok kivétel nélkül a XII. kerületben találhatók: többek között a Pinty utcában, a Hunyad lejtőn és a Béla király úton vásároltak be. Érdekes módon a helyi önkormányzatnak mindeddig nem tűnt fel, hogy az ukrán maffia betette a lábát a kerületbe.

A XXII-ES CSAPDÁJA: ELLÁTÁS NÉLKÜL KÜLDENEK EL BETEGEKET A BUDAFOKI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTBÓL

24.HU
Szerző: BALAVÁNY GYÖRGY
2018.10.20.


– Nem – mondta végül a betegirányítóban ülő asszisztens, amikor azt tudakoltam, van-e esélye az apámnak eljutni ortopéd szakorvoshoz.

Az apám kilencven éves, súlyosan mozgáskorlátozott. Előrehaladott térdízületi artrózisa, magyarul porckopása van, olyan kínnal járnak a mozdulatai, amihez képest szinte eltörpülnek a háttérben futó prosztatarák és agysorvadás tünetei – mikor pedig a ritka nyugalmi állapot beköszöntene, megérkezik a neuropátiás fájdalom a cukorbaja miatt. A neuró elég kemény történet, ilyenkor az idegvégződések fájnak érintés nélkül is, de amolyan sziszegősen-vonítósan. Lehet szedni fájdalomcsillapítót, csak nem hat; azt mondta az angiológus, akihez még azért eljutottunk tavaly, hogy a rossz keringése miatt nem szívódnak fel rendesen a gyógyszerek; az igaz, opiátokkal lehetne kezelni a fájdalmát, csak hát az opiátok kiütik a maradék agyát – ilyenkor is magánál van, de csöpög a nyála, inkotinens, és megkérdezi, hogy ki vagyok.

Azért próbálgatjuk szinten tartani, és ha jó napja van, nevet és hülyéskedik is olykor, vagy keresztrejtvényt fejt, egyre lassabban és nehezebben, hiszen, mint a szemészeten mondták, ahová szintén eljutottunk egy hónapja még: a szemidegek olyan mértékben halnak el, hogy a Papa közel került a teljes vaksághoz.

Szóval egy szimpla pisilés is komoly kaland, a fürdés a hosszas küzdelem kategóriája, egyebekről nem is szólva.

Amúgy nem szeret a Papa egy helyben lenni, és szépen megülni a seggén. Nem baj, sőt, tudná is hajtani a kerekes székét; csak hát a múltkor – makacs és bolond öregember lévén – megpróbált a mankóival kimenni, és úgy elesett, hogy eltörte a csuklóját, azóta nem tud fogni a bal kezével. Kéne orvos.

Pillanatnyilag a legtöbb ápolási teendő anyámra hárul, aki még csak hetvenhat éves, viszont tüdőrákos.

A Mama amúgy túlélőbajnok: bő húsz éve az egyik veséjét szedték ki daganat miatt, később a fél mellét vették le, és két éve tudtuk meg ezt az újabb, gonosz kis dolgot a főhörgőben. Műteni már nem lehet, kemót már nem kaphat, sugárkezelést sem, az orvos megmondta: nincs gyógyulás. Egy úgynevezett célzott gyógyszeres terápia tartja életben: féken tarja a daganatot, cserébe viszont a májat, a nyálkahártyát és más fontos szerveket teszi tönkre lassan, úgyhogy hónapról hónapra eldönti a kezelőorvosa, hogy kaphatja-e tovább az életben tartó gyógyszert.

Most még kaphatja, jön-megy, főz, takarít, de liheg, sorvad, fogy és persze fél...

MÁR NEM CSAK A FŐTOLVAJOK IRTJÁK EGYMÁST A HATALOM CSÚCSÁN

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: TAMÁS RÓBERT
2018.10.20.


Lehetséges, hogy a szaglásom már nem a régi, vagy talán vizionálok, de én kimondottan hmmm… ürülék szagot érzek. Nem most kezdődött ez az érzés, de mostanra már nem tudom azzal magyarázni, hogy bizonyára nyitva maradt a budiajtó valahol. Ez már olyan jóféle felbugyogó csatornaszag.

Jó, azon nem vagyok hajlandó megdöbbenni – még csak meglepődni sem -, hogy Semjén Zsolt, a belhoni magyar kóbor ebek védangyala be óhajt nyújtani egy törvénymódosítási indítványt, miszerint a nem EU tagországokban élő magyarok is szavazhassanak az EP választáson. Kell hozzá a parlamenti kétharmad, szóval semmi meg nem gátolhatja a Fideszt abban, hogy jövő héttől akár az alaptákolmányba is belevéshessék az ukrán állampolgárok EP választásba való beleugatásának jogát. Egyértelmű, kellenek a szavazatok fideszéknek. Már az apróért is lehajolnak. Pedig a nagyobbik bazdmeg ezután jön, jelesül az önkormányzati választások jelenthetnek komoly veszélyt a hatalomra nézve. Ugyanis a Fidesz is így fektette két vállra az országot, mire kormányra kerültek, már az összes (majdnem az összes) önkormányzatnak fideszes vezetése volt. A kérdés az, hogyan fogja megoldani az érdek- és bűnszervezet, hogy a külhoni hívek dönthessék el, ki legyen Szeged polgármestere. Vagy Horpácsé. Túlzottan nem aggódom, majd kitalálnak valamit. Például minden település örökbe fogad megadott számú székely hazafit és kész, máris lehet szavazni. De lehet, hogy kitalálnak valami kreatívabbat, majd kiderül.

Ami miatt én a kakiszagot egyre intenzívebbnek érzem, az nem annyira egy adott eseményre vezethető vissza, inkább apró dolgok összességéről beszélek. Ha jól figyelünk (nem egyszerű, mert már eltompultunk, más módja nem lévén az önvédelemnek), fura dolgok történnek. Egész iskolák, kórházi osztályok mondanak fel. Nem csupán egy-egy ember, hanem közösségek, kollektívák. Ez akkor is így van, ha különféle közleményekben ész nélkül tagadják és perrel fenyegetnek mindenkit, aki beszélni mer erről. Mintha már nem lenne elég a rettegés, ami idáig egyben tartotta a rendszert...

LENGYEL LÁSZLÓ: A SZABADSÁG TÖRÉKENY ÓRASZERKEZETE

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: LENGYEL LÁSZLÓ
2018.10.20.


Az képes legjobban elárulni minket, aki önmagát már elárulta. 1956 forradalmát az 56-os Kádár János tudta igazán elárulni. 1989 rendszerváltását csak a 89-es Orbán Viktor tudja őszintén cserben hagyni. Az oroszokat mindig az hívja be önként, aki ellenük szavalt. Ellenforradalmi, tekintélyuralmi rendszert az képes hatékonyan építeni, aki látott diktatúrát összeomlani. 

Az alkalmas egy népet saját korábbi eszméinek elárulására, tisztességtelen megalkuvásra, sunnyogó meghátrálásra, a zsarnokság ünneplésére késztetni, aki magában ezt képes volt végigvinni. Azok tudnak a legjobb kádáristákká lenni, akik azt hitték magukról, hogy a legkiválóbb anti-kádáristák.

Ez egy ellenforradalmi rendszer. Mint ilyen tagadja 1789, a felvilágosodás, a szabadság, egyenlőség, testvériség, az emberi jogok forradalmának eszméit. Méltó örököse az erre következő európai reakciónak. Tagadja az 1848-as márciusi szabadság szellemét. Örököse az 1850-es évek neoabszolutizmusának. Tagadja 1918 polgári demokratikus forradalmát. Örököse az 1919-es Horthy ellenforradalomnak. Tagadja az 1956-os szociális forradalmat. Örököse az 1956. november 4-i Kádár-ellenforradalomnak. Gyűlöli az 1968-as életforma-forradalmat, a nyílt társadalmat, a nemi, faji, etnikai, vallási megkülönböztetés elleni fölkelést. (Ellensége a 2008-cal kezdődő obamai Yes We Can világának, Isztambul, Kairó, Moszkva, Szentpétervár, Kijev, Hongkong „tavaszainak”.) Teremti és védi a zárt társadalmat, a nemi, faji, etnikai és vallási megkülönböztetést, képviseli az életforma-ellenforradalmon alapuló kultúrharcot. Uszít a kelet-európai 1989 ellen, amely liberális parlamenti demokráciát, piacgazdaságot, Európához és a fejlett világhoz való csatlakozást akart. Élén jár a nacionalista és populista ellenforradalmi hullámnak, képviseli a centrális erőtérnek nevezett egypártrendszert, a tekintélyelvű illiberalizmust, a diktatúrákhoz, a Kelethez, Moszkvához húzást. Ez két magyar út, két történeti hagyomány.
„A szabadság törékeny óraszerkezet, / össze- és szétszerelnünk egy élet kevés, / összetörnünk elég egy pillanat…” – írta Orbán Ottó a kilencvenes évek elején. 1956-ban és 1989-ben a magyar nemzet történelmi pillanatok alatt összeszerelte a szabadság törékeny óraszerkezetét. Én is ismerem Ralf Dahrendorf bölcs mondását, a „politikai rendszerváltáshoz elegendő hat nap, de már a gazdaságihoz hat év és a társadalmi átalakuláshoz hatvan év kell”. Kádár és a szovjet csapatok szempillantás alatt összetörték az 56-os szabadságot. Az orbáni ellenforradalmi rendszer nyolcadik éve a 89-es szabadság összezúzásán dolgozik. A társadalmi átalakulásból még hátravan, ki tudja, hány év, évtized. Régen volt ennyire szükség egy politikai és társadalmi forradalomra!

Ez egy ellenreform rendszer. Nem csináltam, nem csinálok és nem fogok reformokat csinálni – ez az Orbán-rendszer jelszava. Minden ízében ellene van a nemzeti liberális Reformkornak, Széchenyi és Kossuth, Eötvös és Deák szabadelvű reformáló szellemének, ámde híve a fölülről vezérelt, központosító adminisztrátori rendszernek. Tagadja az 1867-es kiegyezés utáni Deák, Eötvös, Csemegi és társaik reformjait. Tagadja az 1953-54-es Nagy Imre-reformok, a 68-as és a nyolcvanas évek reformnyitásának szellemét és tetteit. Semmibe veszi a rendszerváltozás utáni valamennyi reformot. Megfojtja az egészségügy, oktatás, nyugdíj, szociális rendszer minden reformját. Ellenzi és minden eszközzel akadályozza az Európai Unió integrációs reformjait. Soha nem volt ennyire szüksége Magyarországnak, mint most, reformokra!
...
ITT OLVASHATÓ 

GYARMATI ANDREA: FILLÉRES EMLÉKEIM - MIRE JÓ EGY LAKÁSFELÚJÍTÁS!

24.HU / POSZT-ITT
Szerző: GYARMATI ANDREA
2018.10.20.


Állok a nagyszoba közepén, és próbálok rendet vágni a káoszban. Úgy döntöttem, lakásfelújításba fogok, most még van rá energiám, néhány év múlva tán már nem lenne.

Rendmániásként még nagyobb a kihívás, bár azzal biztatom magam, hogy most végre minden előkerül, lehet selejtezni, csomó felesleges dologtól megszabadulni, hogy aztán más felesleges dolgok beköltözhessenek a lakásba.

Kipakoltam a nagy vitrint, az összeúszott díjaim arra várnak, hogy egyesével becsomagoljam őket, nehogy bajuk essék a munkálatok alatt.

Elsodornak az emlékek.

Ezek a csetreszek itt mind egy-egy versenyt jelentenek, és hiába telt el sok évtized, a fontosabbak tiszteletdíjára pontosan emlékszem.Az érzésre is, amit annak idején keltettek bennem.

Velük élek évtizedek óta, álldogálnak szépen, mondhatni, türelmesen a vitrin polcain.

Hogy szépek-e, arra nincs egyértelmű válaszom. Van, amelyik igen, s van ronda is, de ahhoz is emlék fűz, s nincs szívem megválni tőle.

Majd akkor lesz velük extra feladat, tisztítás, törölgetés, az ezüstök szidolozása, ha elkészül a lakás.

Tudom, számos sporttársam eladogatja, amit összenyert, aztán vesz rajta egységes Herendit vagy Zsolnayt, de nekem ehhez sose volt kedvem.

Magdi barátnőm segít a pakolászásban, valaha együtt úsztunk; minden tárgy közös emlékeket idéz.

Még valaki segít, Kati, aki egyszer csak azt mondja: „De jó nektek, hogy ennyi minden van, amire együtt tudtok emlékezni!”

Összemosolygunk Magdival. Tényleg jó, hogy vannak közös emlékeink, de még jobb, hogy ennyi sok év után is töretlen a barátságunk. Olykor elsodort minket egymás mellől az élet, Magdi évekig külföldön élt, de amikor hazatért, a dolgok pont ott folytatódtak, ahol abba sem maradtak...

MÁRKI-ZAY: ELŐKERÜLHETNEK A MOLOTOV-KOKTÉLOK

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: ZOLTAI ÁKOS
2018.10.20.Nem biztos, hogy a következő forradalomra újabb 62 évet kell várni - állítja Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere.

Azt mondta még a nyáron, hogy szükség van egy új pártra vagy mozgalomra. Lesz új párt vagy mozgalom? 


Az egyesületünk nulladik lépésként beadta a szükséges dokumentumokat, azért, hogy alapíthassunk egy mozgalmat. A fő célunk, hogy a jövő évi önkormányzati választáson minden város Hódmezővásárhely legyen. Budapesten nyilván a baloldali jelölteknek van esélye inkább, van egy-két körzet, ahol a Jobbiknak, de a legtöbb hely olyan, mint Hódmezővásárhely, azaz csak a teljes ellenzék összefogásával és egy a kormánypárti szavazóknak is elfogadható jelölttel győzhető le a Fidesz. 

Kik lesznek a mozgalom tagjai? 

Még az építkezés elején tartunk. Kérek még egy kis türelmet. Én még nem csináltam ilyet, azt szeretném, ha ez egy jobban működő együttműködés lenne, mint az előzőek.
Hogy hogy nem csinált ilyet? Április 8-a előtt ugyanezt szerette volna, csak nem jött össze. Nem csináltam még egyesületet, pártot, mozgalmat és nem építettem fel politikai közösséget. 

Legalább a mozgalom nevét árulja el. 

Hamarosan publikus lesz. Nincs még értelme erről beszélni. Viszont addig is minden jó érzésű, tisztességes hazafit arra buzdítok, hogy alapítsák meg saját köreiket és találják meg a hiteles jelölteket minden településen. Ők mind hősök. Budapesten ugyanis nem értik mi az, hogy megfélemlítés. Nálunk viszont csak az utóbbi két hétben két embert rúgtak ki politikai okokból. Egyikük a kórházban dolgozott beteghordóként, az volt a „bűne”, hogy a Kétfarkú Kutyapárt helyi vezetője. A másik pedig elindult egy vezetői pályázaton a fideszes jelölt ellenében. 

Miből gondolja, hogy a mozgalma sikeresebb lenne, mint a parlamenti választás előtti próbálkozások? 

Az országban az ellenzéki pártok mélyponton vannak, sosem voltak ennyire népszerűtlenek. Minden pártban ott voltak és vannak is, azok, akik az összefogást támogatják, de azok is, akik ezt elvetették. Van olyan párt, amely számunkra elesett, az összefogás támogatóit ugyanis kizárták. Viszont van olyan is, ahol belátták: együtt kell működni. Az önkormányzati választáson egyébként még egyértelműbb, hogy egy esélyes polgármesterjelölt mögé kell felsorakozni. Ő akkor lehet sikeres, ha a közgyűlést is a támogatóiból választják meg. A helyi együttműködés egyébként már április 8-án is jó volt, helyi jobbikosok és szocialisták több helyen meg tudtak egyezni a visszalépésekről, de a pártközpontok ezt nem engedték. Úgy gondolom, ha jövőre választaniuk kell aközött, hogy lojálisak legyenek a pártközponthoz, vagy leváltsák a Fideszt, akkor az utóbbi mellett döntenek, egészséges többséggel. 

Felszólal október 23-án Hadházy Ákos tüntetésén. Van értelme egyáltalán tüntetni? 

Csodát nem várok. A legutolsó magyar forradalomra emlékezünk, amely 62 éve volt. A következőre azonban nem biztos, hogy 62 évet kell várni. A mostani alkalom célja az, hogy még demokratikusan is le lehessen váltani ezt a hatalmat. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás szándéka a vezérmotívum. Megértem, hogy a Fidesz ezt nem szeretné, hiszen tele vannak bűnözőkkel, de fontos, hogy a nyugat is lássa a komoly akaratot Magyarországon...

KÍMÉLETLEN TÖRZSI LOGIKÁVAL POLITIZÁL AZ ORBÁN-REZSIM

HVG ONLINE / ITTHON
Szerző: KREKÓ PÉTER, JUHÁSZ ATTILA
2018.10.20. 


A politikatudomány egyre inkább az új törzsies gondolkodást tartja a világszerte előretörő jobboldali nacionalista populizmus felhajtóerejének, a mai demokráciák legfőbb kihívásának. A jelenség hazai mérésével lengyel–magyar összehasonlító vizsgálat keretében a Political Capital foglalkozott elsőként. Az alábbiakban ennek főbb eredményeit mutatjuk be.

A tekintélyelvűség, az identitásféltés, az antipluralizmus és a fekete-fehér (manicheus) világnézet kombinációja a törzsies politikai gondolkodásmód. A nyugati világban mindenütt szemtanúi lehetünk az új törzsies gondolkodást erősítő populista korszellem terjedésének, mely korábban elképzelhetetlennek vélt választási és népszavazási eredményekben is megmutatkozik. Erre volt példa 2016-ban a Brexit-népszavazás és az Egyesült Államokban Donald Trump megválasztása, 2017-ben Ausztriában, majd 2018-ban Olaszországban olyan kormányok megalakulása, amelyek magukban foglalnak szélsőjobboldali erőket is. Ezek a fejlemények mindenhol kikezdhetik a demokratikus politikai intézményrendszert, ezért kap egyre nagyobb figyelmet az ebből a szempontból előfutárnak tekinthető Lengyelország és Magyarország

Jaroslaw Kaczynski és Orbán Viktor különösen hatékonyak abban, hogy azonosítsák saját magukat és politikájukat a nemzettel, kormányon pedig szisztematikusan bontják le a jogállami intézményeket, illetve minden olyan autonómiát, amely a hatalmukat korlátozná. Nem véletlen, hogy az Európai Unióban immár mindkét kormány ellen elindult a 7-es cikkely szerinti eljárás az uniós alapértékek rendszerszintű megsértése miatt.

A felszínen Orbán és Kaczynski retorikája tankönyvszerűen populista: a nép és az elit szembeállítására és az ezt a felosztást abszolutizáló felfogásra épít. Orbán így fogalmazott például tavalyi tusnádfürdői beszédében: „Az emberek véleményével szemben Brüsszelben ma kialakult egy szövetség. Ebben a szövetségben a brüsszeli bürokraták és azok elitje vesz részt, valamint az a rendszer, amit Soros-birodalomnak lehet nevezni.” Jaroslaw Kaczinsky pedig a brüsszeli elitet ostorozva szintén a „vox populi vox Dei” (a nép szava Isten szava) elvét hangsúlyozva foglalta össze a maga politikai credóját.

Ugyanakkor ez a retorika gyakran már túl is lép a hagyományos populizmuson. A Sargentini-jelentés európai parlamenti elfogadása után Orbán Viktor, Szájer József, majd a Fidesz teljes propagandagépezete lehazaárulózta azokat, akik megszavazták a jelentést, vagy egyáltalán egyetértettek annak elfogadásával. A Fidesz és a lengyel kormánypárt Jog és Igazságosság is azt üzeni, hogy politikai ellenfelei és az ellenvéleményen lévők nem tagjai a politikai közösségnek, külső érdekeket képviselnek. Ez a kirekesztés persze nem új, de az igen, hogy mindez olyan közhangulatban történik, amelyben csúcsra járatják a félelmet az idegenektől. Így Magyarországon évek óta mindennaposak azok a törzsies politikai üzenetek, amelyek szerint „elveszik a kultúránkat”; „megerőszakolják az asszonyainkat”; „támadják az identitásunkat”. Ebben a környezetben kell értékelni azt a kormányzati üzenetet, miszerint a Sargentini-jelentés a „bevándorláspártiak” támadása Magyarország ellen...

A KÁDÁRIZMUSBAN MARX, AZ ORBÁNIZMUSBAN RUSSEL KIRK JELENTI AZ ELLENÁLLÁST

1000 A MI HAZÁNK BLOG
Szerző: HaFr
2018.10.20.Azt gondolom, ez egy kellemesen pontatlan analógia, kellemesen az, mert nem elég pontatlan ahhoz, hogy ne legyen érdemes körbejárni. A kádáristák sose értették Marx és a kapitalizmus viszonyát, amennyiben az előbbi az utóbbitól az osztályharc végletes kiéleződését várta, nem kékcédulás választásokat és megszálló hadsereget, nyomukban a termelőeszközök -- így a kizsákmányolás -- állami koncentrációjával. Marx egyik pillanatában sem akarta, hogy a tervezés és az egyenlőség(re való törekvés) váljanak a szocialista gazdasági modell kulcsszavaivá a bőség és a szükségletek helyett (függetlenül ez utóbbiak realitásától), és hogy a racionalitást a megvalósult szocializmus majd az ideológiával és a bürokráciával helyettesíti. Ez az egész -- a megvalósult szocializmus -- gyakorlatilag semmilyen ponton nem találkozik Marx társadalomelméletével, mégis Marx volt a rendszer végső hivatkozási alapja. Nem csoda ezek után, hogy a rendszerkritikus baloldali értelmiség - Lukács György körül - Marx hiteles értelmezésében találta meg a maga ellenállásának kifejezését. (Pontosabban azért lettek rendszerkritikusak, mert a rezsimet nem találták marxistának és aminek találták, az nem tetszett nekik.)

Nos, az orbánizmus jóval antiintellektuálisabb a kádárizmusnál (köszönhetően általában az antiaufklérista pozíciójának), de valahol a bugyraiban a többé-kevésbé rendszerhű értelmiség azon fondorkodik, hogy létrehozza a saját konzervatív(?) intellektuális univerzumát, ha már a rezsim nem jelölte ki ezt. Ilyen próbálkozásnak tekintem az amerikai konzervatív gondolkodó, Russell Kirk születésének 100. évfordulójára meghirdetett tegnapi konferenciát a Pázmányon, ahol randevút adtak egymásnak a rendszer óvatosabb (a Mandineren publikáló) propagandistáitól kezdve társutas professzorokon át tisztes tudósokig néhányan (nem túl sokan). Kirk kijelölése a szememben az amerikai paleokonzervatív, klasszicizáló, lokalista, demokrácia-, liberalizmus- és kapitalizmus-ellenes világkép felmutatását jelenti az otromba, prosztó rezsimmel, Kövér Lászlóval és a 888.hu legénységével szemben; a szellem iránti igény felmutatását a zsigerek és a bélsár közegében. A Conservative Mind, a The Roots of American Order, az Eliot and His Age vagy az olyan kis gyöngyszemek, mint a "The Conservative Purpose of a Liberal Education", további példák gyanánt pedig Irving Babbitt, Paul Elmer More, Michael Oakeshott vagy Robert Nisbet világa sehol sem találkozik a NER barbár etnicizmusával és proto-fasizmusával...

SEGÍTSÉG, JÖNNEK A BARÁTOK!

HATÁRÁTKELŐ
Szerző: Határátkelő
2018.10.20.


A címet nyilván nem kell teljesen komolyan venni, bár aki külföldön élve átélt már egy-egy nagyobb „barát-cunamit”, annak alighanem ismerős az érzés. Mert más azért napokig összezárva lenni, mint összefutni pár órára egy vacsorára, még akkor is, ha nagyon várjuk őket. Ugyanakkor a barátok és a család látogatása nagyon fontos szerepet játszik a határátkelők életében.

Sok minden más mellett erről is szó esett a Határátkelő Klub első estjén, ahol a meghívott vendégek beszéltek arról, akadt-e olyan pillanat külföldi életük során, amikor már otthonuknak érezték az adott várost. (A posztban leírt szöveg egy rövidebb összefoglaló, úgyhogy hallgassátok meg a csatolt podcastot, hanganyagot, mert sok érdekesség akad még benne!)

„Azt éreztem, hogy jó helyen, biztonságban vagyok”

Sz. Látó Judit mentálhigiénés szakember Brüsszelben élt, méghozzá akkor is, amikor 2016 tavaszán az emlékezetes robbantásos merényletek történtek. Azt mondta, noha igazán otthon soha nem érezte magát a belga nagyvárosban, furcsa módon éppen a merényleteket követően érezte, hogy befogadja a város.

„Akkor sokkal otthonosabban kezdtem érezni magam, ami egy nagyon paradox helyzet volt, hiszen pont egy vészhelyzet után voltunk. Ilyenkor az ember azt gondolná, hogy félsz és sikítva akarsz hazamenni, de akkor egyszerűen más lett az emberek kisugárzása egymás felé. Egy kicsit elkezdett szeretni engem Brüsszel és én is elkezdtem szeretni Brüsszelt” – mesélte.

„Nagy hangsúlyt kell fektetni az emberi kapcsolatok kiépítésére”

Corfmat Zsófi azzal kezdte a választ, hogy neki mindig és mindenhol a család és a barátok hiányoztak a legjobban. Így aztán Nantes-ban is nagyon hiányoztak neki a barátnők.

Ezen némileg segített a nyelviskola, hiszen ott mindenki hasonló problémákkal küzdött, függetlenül attól, hogy angol volt, spanyol, vagy éppen japán; egyedül érkezett, au pairként dolgozott vagy más foglalkozása volt. Ami közös volt még bennük, hogy kínlódtak a francia nyelvvel...

NAGY IMRE MEGÍTÉLÉSE, 1956-57

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: EÖRSI LÁSZLÓ
2018.10.19.A rendszerváltás óta dúl a vita, kié 56. Pedig ezt korábban is tudták, és azóta is folyton bebizonyosodik, hogy senki és semmilyen társadalmi csoport nem sajátíthatja ki. A kivívott eredmények az akkori pártellenzék, egyes politikusok, egyetemisták, felkelők, munkástanácstagok és mások közös sikere. Az utóbbi években azonban a kirekesztő tendencia fokozódott. Olyannyira, hogy újjáéledt a Nagy Imrét lejárató kampány – a KGB és Grósz Károly nyomán. Pedig Nagy Imrét 1956 novemberétől már semmiképpen sem lehet szembefordítani a forradalom vívmányaiért küzdő tömegekkel. Az ÁVH feloszlatása, a demokratikus keretek megteremtése, a Varsói Szerződés felmondása, a semlegesség bejelentése után – kommunista múltja ellenére – a társadalom túlnyomó többsége mögé állt.

Mi sem bizonyítja ezt jobban annál, mint hogy a november 4-én 5.20-kor elhangzott, sokszor idézett – egyébként nem kellően átgondolt – beszéde folytán („...ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van...”) szerte a fővárosban nagyon sokan ragadtak önként fegyvert, kockáztatva életüket.

Közülük többen annyira meg voltak győződve igazukról, hogy ezt később még a megtorló hatóságok előtt sem rejtették véka alá.

Angyal István építésvezető, a Tűzoltó utcai felkelők parancsnoka: „A Nagy Imre-felhívás alapján november 4-től 8-ig harcban álltunk a szovjet csapatokkal.”

Csizmadi Ferenc segédmunkás, az angyalföldi szabadságharcosok parancsnoka: „Én azért fogtam fegyvert, mert egyetértettem Nagy Imre felhívásával, és mint magyar embernek és katonaviselt személynek kötelességemnek tartottam, hogy harcoljak a szovjet csapatok ellen. Azt reméltem, hogy a szovjetek kivonulása után Magyarország független és demokratikus ország lesz, nem úgy, mint eddig, míg a Varsói Szerződéshez tartozott. A miniszterelnök felhívására én bármely Magyarországra törő idegen csapat ellen fegyvert fogtam volna.”

Ekrem Kemál Széna téri alparancsnok: „November 4-én [...] Nagy Imre kormánya felhívást intézett Budapest és az ország lakosságához. Minden magyar embert ellenállásra szólított fel. [...] Több tehergépkocsi felfegyverzett munkásokat szállítva jött. A Margit-híd irányából énekelve közeledtek a Farkasréthez. [...] A reggeli órákban a Maros utcaiaktól kb. 200 fegyveres jött, és szakaszokban elhelyezkedtek a Mártírok útján, a bérházak tetején. Délelőtt több száz civil jelentkezett beosztásra Budapest védelmére.

Géczi József meós, Corvin közi felkelő: „Harcomat az orosz csapatok ellen akartam folytatni, mert csak így láttam biztosítva a magyar függetlenséget. Bíztam a Nagy Imre-kormányban, programjában, a munkástanácsok működésében.”

Horváth István hegesztő, csepeli felkelő: „A szovjetek ellen azért akartunk harcolni, mert Nagy Imre mondta, hogy megtámadták Magyarországot.”

Kolonics János vájár, Széna téri felkelő: „Hallottam Nagy Imre rádióbeszédét. [...] A nemzetőrök mondták, hogy folytatni kell a harcot.

Pércsi Lajos őrnagy, a Schmidt-kastély védőinek parancsnoka: „...Több tiszt elvtárssal és katonával találkoztam, akik azt mondták, hogy Nagy Imre, az akkori miniszterelnök rádión bejelentette, hogy a szovjet csapatok megtámadták a várost, és felszólította a hadsereget ellenállásra. [Ezután] polgári ruhás személyek felszólítottak, hogy menjek velük, a szovjet csapatok megtámadták a fővárost, és a kormány parancsot adott a védekezésre. [...] Mikor katonai egységgé átszerveztem az ottlévőket, közöltem velük, hogy én leszek az egység parancsnoka, elfogadnak-e parancsnoknak. A jelenlevők igennel válaszoltak...”

Somogyi Tibor tizedes, csepeli felkelő: „Nagy Imre azt mondta, hogy a magyar csapatok a szovjetekkel harcban állnak, ebből azt a következtetést vontam le, hogy nekem mint katonának kötelességem harcolni.”

Somlyói Nagy Sándor, világháborús tiszt, újpesti felkelőparancsnok: „November 4-én reggel Nagy Imre felhívása a rádióban olyan hatással volt rám, hogy nem tudtam ellenállni annak, hogy ne jelentkezzem nemzetőri szolgálatra. [...] A Fésűsfonó Kultúrházban [...] meg kell jegyeznem, hogy olyan különös lelkes hangulat vett erőt mindenkin, Kossuth-dalokat énekeltek, és a lelkesedés engem is magával ragadott, úgy éreztem, nekem ott a helyem közöttük.”

Szivák István villanyhegesztő, Thököly úti felkelő: „Hallottam [...] Nagy Imre rádióbeszédét: az oroszok megtámadtak bennünket, és mindenki készüljön fel, fogjon fegyvert”.

Tóth Ilona szigorló orvos, az Önkéntes Mentőszolgálat tagja: „Elkövetkezett november 4-e. Hajnalban Nagy Imre segélykiáltása, »veszélyben a forradalom«...”

A fentieken kívül még többen tettek hasonló értelmű vallomásokat. Az említettek a kádári megtorlás áldozatául estek...

CSAK DUMA, HOGY "VIZSGÁLJÁK A CEU-ÜGYET" - KIVÁRÁSRA JÁTSZANAK. MEGY A HÜLYÍTÉS EZERREL...

VÁROSI KURÍR
Szerző: BERTA BOLDIZSÁR
2018.10.20.


A kormány – úgy tűnik – csak hitegeti a CEU vezetőit, tanárait és diákjait azzal, hogy vizsgálja az egyetem működésének magyarországi feltételeit. A hivatalok tologatják egymás közt a feladatot, mindegyik a másikra mutogat. Úgy tűnik, jobban tennék ha fognák a sátorfát és ott folytatnák a működést, ahol megbecsülés és támogató kormányzati akarat várja őket.

Kifárasztás … hungarikum!

Rákérdezett az Oktatási Hivatalnál Szél Bernadett független országgyűlési képviselő arra, hogy vizsgálják-e a CEU működősét. A kormány arra hivatkozva, hogy az ellenőrzés még tart, hosszú hónapok óta húzza az egyetem magyarországi működéséről szóló megállapodás aláírását New York állammal. Rétvári Bence legutóbb csütörtökön nyilatkozott úgy, hogy zajlik az ellenőrzés.

A CEU esetében a vizsgálat hosszabb ideig tart, mert eredetileg nem volt amerikai anyaintézménye és az Egyesült Államokban oktatási tevékenységet nem végzett, így ezen feltételek teljesítését vizsgálni szükséges,

írta az Emmi államtitkára. Ezzel szemben a képviselőnek írt válaszában az Oktatási Hivatal azt írta:

"náluk nem folyik vizsgálat"...

HIÁBA A NYOMOZÁS, SIMONKÁÉK GOND NÉLKÜL ÉGETHETTÉK AZ UNIÓS PÉNZEKET

24.HU
Szerző: HORVÁTH CSABA LÁSZLÓ
2018.10.19.


Bár a Legfőbb Ügyészség súlyos megállapításokkal tűzdelt közleményben tudatta, hogy bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények gyanúja miatt kezdeményezi Simonka György fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, valójában a jéghegy csúcsa lehet csak, amit a nyomozó hatóságok négy év alatt feltártak a kormánypárt Békés megyei erős embere körül.

Az ügyészség a 2014-ben indult eljárás során egyelőre annyira jutott, hogy Simonka tevékenysége a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek (a mára felszámolás alatt álló Magyar Termés TÉSZ és a Paprikakert TÉSZ) által igénybe vehető, az Európai Uniótól és a hazai költségvetésből származó támogatások jogellenes megszerzésére irányult.

"Mivel Simonka tisztában volt azzal, hogy jelentős összegű pályázati források nyílnak meg, ezért 2009 végén elhatározta, hogy mások segítségével, azok cégeinek a felhasználásával olyan személyi kört épít fel, amelynek az volt a célja, hogy a beruházások megvalósítása során a döntéshozókat megtévesztve, egymással összehangoltan (…) vissza nem térítendő támogatás igénybevételével jogtalan vagyoni haszonhoz jussanak"

– állt az ügyészség közleményében.

Kulcsfontosságú, hogy ezzel párhuzamosan Simonka rokonai, barátai, korábbi üzlettársai egy olyan alapítványokból és cégekből álló hálót is szőttek, amely több milliárd forintos nagyságrendben nyert el brüsszeli forrásokat sokszor messziről bűzlő pályázatokkal. Méghozzá nem az ügyészség által említett zöldség-gyümölcs termelői csoportok kihasználásával...

POLITIKAI FOGLYOK

FARKASVONÍTÁS
Szerző: Tarski
2018.10.20.


Napi hír az, hogy bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt Polt Péter legfőbb ügyész az Országgyűlés elnökénél Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi jogának a felfüggesztésére tett indítványt. Az ügyben talált megalapozott gyanú lényege szerint Simonka tevékenysége a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek által igénybe vehető, az Európai Uniótól és a hazai költségvetésből származó támogatások jogellenes megszerzésére irányult. Simonka szintén értesült erről a hírről, amit az egyik közösségi honlapon így kommentált: "Igen, hallottam én is a híreket, ami a mentelmi jogom visszahívásáról szól. Ez annyit jelent, hogy engem is meg lehet hallgatni az említett ügyben. Magam sem értem, de természetesen állok elébe minden kérdésnek annak érdekében, hogy mielőbb kiderüljön az igazság." Ehhez csupán annyit kell most hozzátenni, hogy minden meggyanúsított személy szentül hisz abban, hogy ártatlanul vádolják meg őt és majd a független bíróság előtt kiderül az igazság, mármint az ők igazsága. Nyilván sok esetben azonban az derül ki, hogy mégsem neki van igaza, és az eljárás végén a bíró tetemes büntetést szab ki a megvádolt személyre.

Mindez persze szokványos történet, csak az nem, ha egy politikus esetében azzal vádolják a független ügyészséget és a független bíróságot, hogy koncepciós per nyomán ítélték el a vádlottat, aki ilyen formán politikai fogolynak tekinthető. Így csináltak nemzeti hőst Czeglédy Csabából, akinek hasonló megalapozott bűnnel kell szembenézni, mint most majd Simonka Györgynek, a különbség csupán a perek konkrét tárgyában lehet. Ugyanis mindkettőjüket költségvetési csalás bűntettében tartják megalapozottan bűnösnek. A két per között még annyi a különbség, hogy Czeglédy Csaba már több mint 400 napja ül előzetes letartóztatásban, míg Simonka Györgyre erre csupán később kerülhet sor. A két politikus között továbbá az is különbség, hogy Czeglédy Csaba az ellenzékhez, pontosabban az MSZP-hez és a DK szektához köthető, míg Simonka György a Fidesz országgyűlési képviselője. Most nyugodtan mondhatnánk azt, hogy lám, lám a hatalom embereit is utoléri a jog fegyvere, ha bűnt követnek el, nem csupán az ellenzékhez tartozókat, tehát nincs különbség abban a tekintetben, hogy melyik szekértáborhoz tartozik a bűnelkövető. Ennek politikai szempontból nyilván óriási jelentősége van, mert mutatja azt, hogy igenis működik a jogállamiság ezen a téren és nincs alapja annak a vélekedésnek, hogy az ügyészség és a bíróság is részrehajló. Csakhogy ennek egészen természetesnek kellene lenni, és nem szabadna külön kiemelni, hiszen a jogegyenlőség elvének éppúgy működni kell itt is, mint a politikai rendszer más területén is...

"MAGUK JOBBAK, MINT A LOMTALANÍTÁS" - A SELEJTEZÉS NEM EGYENLŐ AZ ADOMÁNYOZÁSSAL

ÁTLÁTSZÓ / SZOCIO BLOG
Szerző: L. RITÓK NÓRA
2018.10.19.


Még mindig vannak, akik arra használják a segítő szervezeteket, hogy a lomoktól, a szeméttől megszabaduljanak. Márpedig a használhatatlan konyhai eszközök nem adományok.

Amikor kérdezik, hogy konyhai eszközöket, edényeket, poharakat fogadunk-e, mindig igennel válaszolunk. Mert bizony nagyon jó szolgálatot tesznek a lábasok, tányérok, tálak, evőeszközök.

Egy részük olyan üzenettel érkezik, hogy „selejteztünk”, vagy „megfeleztük a konyhaszekrény tartalmát, mert már túl sok volt”, vagy „lecseréljük a készleteinket, és szívesen odaadjuk, hibátlanok, de már hiányosak”. Ezek között az adományok között sokszor van hasznavehetetlen is, mert óhatatlanul belekerülnek olyanok, amelyektől épp azért válnak meg könnyen, mert igazából sosem tudták a funkciójának megfelelően használni.

Például a semmilyen mérethez nem igazodó pohár, ami vizespohárnak túl kicsi, alkoholnak meg túl nagy, ezért évekig kerülgették a polc hátsó részén, vagy a nem igazán kényelmes konzervnyitó, aminél már jobbat vettek, de sajnálták kidobni; a műanyag tartó, aminek már rég elveszett a teteje, de az alja tulajdonképpen valamire még jó lehet, vagy a megmosott salátalevélből a vizet kipörgető szerkentyű, amit igazából csak egyszer használtak, akkor, amikor megvették. No meg a jó kis zöldségszeletelő-készlet, ami a reklámfilmben olyan jól működőnek tűnt, de a gyakorlatban valahogy nem sikerül könnyedén használni.

A másik csoportba tartozó konyhai dolgok a hagyatékholmik. Ezeken már nagyon érezni, ki pakolta el úgy, hogy nem a lakás mihamarabbi kiürítésére gondolt, hanem arra, hogy mit használhatnak fel ebből a rászorulók.

Ahol adományként gondoltak ezekre, ott válogatva kapjuk a lábasokat, régi jénai edényeket, tányérokat, tálakat, közéjük újságpapírt tesznek, hogy ne koccanjanak össze. Ők inkább a megkímélt konyhai edényeket dobozolják be, így ebbe is bekerülnek a retrotermékek, amelyek sok esetben funkciótlanok, mert a formatervezést mindig, minden korban elég tágan értelmezték.

Sokszor viszont azt látjuk, az egész dobozolás célja a holmiktól való megszabadulás volt. Feltehetően megtelt már az utcai kuka, és ami maradt, azt válogatás nélkül dobozokba söpörték. A múltkor volt szerencsém kipakolni pár ilyen adománydobozt. Komolyan mondom, elkeserítő volt. Már nem tudtam visszakeresni, melyik szállítmánnyal érkezett, csak remélni tudom, hogy a szállítás költsége nem minket terhelt.

Először is, minden ömlesztve volt a dobozokban. Melltartó, fél pár papucs, valamilyen, ma már érvénytelen jogszabálygyűjtemény kötetei, koszlott karácsonyi gyertyák, lejárt szavatosságú kenőcsök, egy, az egészbe beleborult mágneses sakk a körömnyi figurákkal, hamutálca, félig összetört poharak, egy nyitott dobozban maréknyi gyöngy, felspulnizott bársonyszalag, apró, kivehetetlen akármik, talán régmúlt utazások emlékei.

Máskor rengeteg fedő érkezik az ilyen lakásfelszámolásokból. Az évek során minden háztartásban halmozódik fel, lepattant zománcú, némelyik fogantyú nélküli, így teljesen hasznavehetetlen fedő. Valaki mégis úgy vélte, adománynak jó lesz. Valahogy mindenhol több fedő van, mint fazék. Mivel a lábasokra csak egy-egy kell, és leggyakrabban a méret sem stimmel, hamar halmozódik fel nálunk nagy mennyiség ezekből is. Általában megy a „vasas” kupacba, ami egy bizonyos mennyiség után szállításra és leadásra kerül, ám az érte kapott pénz messze van attól, amibe a szállítás került, nem beszélve a munkaórákban mérhető próbálgatásokról, pakolásról. Nekünk, segítő szervezeteknek pedig nem a szelektív hulladékgyűjtés a célunk az adományokkal, mégis gyakran erre kényszerülünk.

És van ennél elkeserítőbb is: mikor olyan holmik kerülnek elő, amelyek teljesen kidobásra valók. A körben letört szélű dagasztótál, a teljesen szétégett, zsírtól iszamos, elhasználódott serpenyőn át a foltos, repedt műanyagtálcáig, és a teától vagy mástól gusztustalanul sötétre barnult csészéig, amit igencsak sokáig kellene súrolni, hogy abból bárki nyugodtan ihasson. Nem beszélve az összelapult tésztaszűrőről, vagy a szétnyomódott teaszűrőről, amiből még a teát sem dobták ki. Tényleg nagyon elkeserítő egy ilyen dobozt kicsomagolni. Mégis, mit gondolt az, aki ezt dobozokba rakta?!

Nyilván azt gondolta, amit az elején mi is – amikor még gyanútlanul minden bútoradományt elfogadtunk – megtapasztaltunk. Ahogy az egyik „adományozó” mondta: „Maguk jobbak, mint a lomtalanítás. Szétszedik, lecipelik, elviszik. Nekem meg egy fillérembe se kerül.”

A bútorok terén ilyen már nem fordul elő velünk. Ám, mint a csomagok bizonyítják, még mindig vannak, akik így gondolkodnak. Végső soron arra használják a segítő szervezeteket, hogy a lomoktól, a szeméttől megszabaduljanak. Mert gyorsan ki kell üríteni az elhunyt után eladó lakást, és ez a legfontosabb szempontjuk.

Ezért is kell, hogy újra és újra beszéljünk ezekről. Nem azok miatt fontos ez, akik értik, hanem azok miatt, akik nem. És egyszer csak elérünk majd egy kritikus tömeget. Akik adományozási kultúrával rendelkezve kiszorítják a lomtalanítókat a segítségnyújtásból.