2018. július 29., vasárnap

RÁADÁS: BOSSZÚ (REVENGE)

SOROZATBARÁT ONLINE
Rendező: Philip Noyce
Író: Mike KelleyAfféle modernizált Monte Cristo grófja-sztori – női főszereplővel. Helyszín a Hamptons, a hihetetlen gazdagság és a csúnya titkok otthona.

Emily Thorne sok év után visszatér abba a tengerparti nyaralóba, ahol kislányként egy felejthetetlen nyarat töltött apjával, David Clarke-kal, akit a szeme láttára tartóztattak le igaztalan vádakkal. Emily egyetlen barátnője, Ashley segítségével hamar ismeretségbe lép a gazdagok és sikeresek osztályának helyi hatalmasságával, a csak Viktória királynőként emlegetett Victoria Graysonnal. Emily felhőtlen szórakozásra vágyó, gondtalan ifjú hölgynek tűnik, de valójában minden lépése egy tervszerűen felépített bosszúhadjáratba illeszkedik, amelyet egymaga visz végbe kíméletlen következetességgel... 


(https://www.tvgo.hu/sorozat-)epizod/2648339_bosszu_1_evad_1_resz)

Rendezők: Phillip Noyce, John Terlesky, Kenneth Fink

Szereplők: Madeleine Stowe, Madeleine Stowe (Victoria Grayson), Emily VanCamp (Emily Thorne), Gabriel Mann (Nolan Ross), Henry Czerny (Conrad Grayson), Ashley Madekwe (Ashley Davenport), Nick Wechsler (Jack Porte), Joshua Bowman (Daniel Grayson)

Besorolás: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.


1. évad

2. évad

3. évad

4. évad
ITT NÉZHETŐ MEG

A sorozat a HORIZON GO -n is megnézhetik a MYPRIME előfizetők:

S1, Ep1: Első rész

EZÉRT KELL NEVÉN NEVEZNI A RENDSZERT: MAGYARORSZÁG FASISZTA MINTAÁLLAM

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2018.07.28.


Ide vezet, ha nem neveznek a nevén valamit. Orbán azt a látszatot keltheti, mintha itt valami új csoda jönne létre, ami még soha nem volt. Mintha feltalálnák az emberi jogokra, jogegyenlőségre, a fékek és ellensúlyok rendszerére, a hatalmi ágak megosztására épülő rendszer alternatíváját. Miközben egy államcsínnyel létrejött fasiszta rendszerről van szó.

Ott tartunk, hogy ez a bűnöző demokráciára tanítja Európát. Az alkotmányos rend helyett létrehozott egyszemélyes önkényuralmával, a csaló választási rendszerével, az elfoglalt és kivégzett sajtóval, minden önkormányzatiság felszámolásával. Ez a hazudozó strici nyugati demokráciákról állíthatja, hogy nem demokráciák, miközben Magyarországon minden már csak formálisan létezik, de a valóságban nem: parlament, alkotmánybíróság, köztársasági elnök, számvevőszék, ügyészség, szabad választás, szabad sajtó. Valójában rajta kívül már semmi nincs.

Csak az van, amit ez a bűnöző megenged, és ami a hatalmát szolgálja. Ez az új minta, ami Európára vár. A nacionalista állam, a kirekesztés, a vallási ideológia, a kulturális és szellemi szabadság felszámolása, a gyűlöletpolitika, rasszizmus, antiszemitizmus. Amikor illiberális rendszernek nevezte, akkor meg is mondta, hogy ez fasiszta rendszer, mert az illiberális a fasizmus szinonimája. Most átnevezte kereszténydemokráciára, ami se nem keresztény, se nem demokratikus. Ez a fasizmus egy mutációja, és amíg ezt nem mondják meg, addig ez a köztörvényes bűnöző a jogállam alternatívájaként kínálja egész Európának.

Már akkor felfigyeltünk arra, hogy a dolgok nevén nevezése nélkül ezek a maffiózók azt a látszatot keltik, hogy valami új szellemi terméket alkottak, kulturális alternatíva az, amit csinálnak, amikor a Mandiner főszerkesztője valami olyan baromságokat írt, hogy a politika megelőzte a tudományt, és új utakat mutat. Nincsenek új utak, ez az út, amelyen Orbán és a bűnszervezete jár, nagyon jól ismert út és a halálba, pusztulásba, nyomorba és a pokolba vezet.

Mi 2011 óta azt mondjuk, hogy ez egy fasiszta rendszer. Nem azért, mert pontos tükörképe a Mussolini-féle fasiszta államnak, noha a dolog lényegéből fakadóan hasonlóságot mutat. A fasizmus lényege az egy kézben összpontosuló államhatalom, amely mindent kontrollál, s amely a törvények fölött áll. Amely felszámolja a jogegyenlőséget, a korlátozott hatalmat, a szabad választást, az egyéni jogok elsőbbségét, és valami hangzatos “közös cél” és érték nevében mindent és mindenkit az uralma alá hajt. A felvilágosodás vége, maga a sötétség.

Nem számít, hogy a harminces évek fasizmusától eltérően nem használ erőszakot, mert nem szorul rá, vagy a tömegmozgalmat a tömegpropaganda helyettesíti. Ma Mussolini és Hitler sem ugyanolyan fasizmust és nácizmust csinálna, mint 1933-ban. Hanem olyat, mint Orbán 2010-től kezdve, amikor meghirdette az új társadalmi rendszer bevezetését, ami egy államellenes bűncselekmény révén valósult meg.

Azért neveztük ezt az Unió első fasiszta államának, mert a lényege a fasizmussal egyező, a különbség a kivitelezésben van. Másrészt azért, mert ezt a kifejezést ismerik az emberek, a lényeget ebből megértik, s tudják, hogy ez valami rossz, ami elveszi a jogaikat, felszámolja a szabadságot, a sokszínűséget, egyetlen sötét ember ideológiájára és uralmára rediukálja az életet. Pusztulást, szellemi elnyomást, jogfosztást, s fizikai nyomort jelent hosszútávon. Ha megértik, hogy ez fasizmus, akkor tesznek ellene. Nem mindenki, de sokan...

KERESZTÉNYDEMOKRÁCIA 14 ISMÉRVE

LIBERTARIAN BLOG
Szerző: Think-tank
2018.07.29.


...14 ponton keresztül szeretném bemutatni az új magyar kereszténydemokrácia alaptételeit:

1. Hagyománykultusz: Hagyományaiból építkezik a nemzet, még akkor is, ha ezek egymásnak ellentmondóak. Ugyanúgy büszkeség tárgya a pogány magyarság szimbóluma, a turul, mint a keresztény múlt. Nem engedjük az ország eliszlamizálását, de Ⅰ. Istvánra azért büszkék vagyunk. A liberalizmus nem nekünk való, de 1848-at ünnepeljük. Erdély mindig is Magyarország integráns része volt, kivéve, amikor nem.

2. A modernizmus elutasítása: A kapitalizmus a világot uraló elit játékszere, a hitetlenség egy Európát fertőző métely, a családok felhígulása, a nyugatias szabadosság a keresztény gyökereinket rágó betegség, mely, ha nem irtjuk, rövid távon teszi tönkre keresztény nemzetünket.

3. A cselekvés kultusza: Nem beszélni, cselekedni kell, gondolkodni, másokra figyelemmel lenni a gyengeség jele. A lényeg, hogy folyamatosan legyen megoldandó probléma a láthatáron, amit aztán nagy dírrel-dúrral megoldunk.

4. Az egyet nem értés árulás: Aki nem tart velünk, az Soros-ügynök, idegen érdeket szolgál, hazaáruló.

5. A másságtól való félelem: Az iszlám hódítók egyértelműen ellenségek, sem színben, sem vallásban nem illenek a magyar valóságba. Nem ők ugyanakkor az egyetlenek: a Nyugat kereszténységtől való elfordulása vagy épp a vébé kapcsán a néger franciák is üldözendő gonosz.

6. A középosztály támogatása: A szegények számára csak kriminalizáció és közmunka, konzervált szegénység jár, pusztán a gazdagokra építve pedig nem lehet érvényesülni egy demokráciában. A középosztály, akiket a korábbi elit csak kihasznált, folyamatos támogatásokkal (devizahitelek, gyerekvállalással kapcsolatos kedvezmények) biztosíttatik fontosságáról.

7. Nacionalizmus: Legfőbb erősségünk a nemzet, a nemzeti egység, amiért nem kell többet tenni, mint beleszületni. Más népek, nemzetek szükségszerűen a versenytársaink vagy akár ellenségeink: földünket, termésünket, vérünket, asszonyainkat akarják, ezért folytonosan ébernek kell lennünk velük szemben.

8. Az ellenség egyszerre legyőzhetetlen és legyőzhető: Az ellenség adott, és örök. A pénzvilág, a kultúrát elpusztítani vágyó liberálisok, a világuralomra törekvő iszlám mind hatalmas erőforrásokkal és embertömeggel rendelkező erők, melyek ellen folyton vívott csatákban győzedelmeskedhetünk, de – mint a mitológiai szörnynek – visszanőnek a fejei és elpusztíthatatlanok.

9. Az élet örök harc: Az ellenség soha nem nyugszik, minden pillanatban újabb és újabb tervekkel próbálja elérni világuralmi céljait, így aztán mi sem lehetünk soha nyugton, puszta létünkért is folytonos harcot kell vívnunk.

10. A gyengék lenézése: „Akinek nincs semmije, annyit is ér.” Bár mindenki a világ legjobb nemzetéhez tartozik, azért az egyenlők közt is vannak egyenlőbbek. A képviselő méla undorral nézi le az őt kérdőre vonó újságírót, a főnök termelőeszközként kezeli az alkalmazottait, az orvos mindjárt szívesebben segít, ha előkerül a boríték. A hatalmi pozícióba jutottak előszeretettel élnek vissza helyzetükkel, hol előnyökre, hol csak egyszerű megalázásra váltva azt.

11. Mindenki hős: A hősiesség nem kivételes, hanem a nemzet minden tagjában meglévő képesség. Az egyén bármilyen szinten feláldozható a felsőbb jó érdekében, az egyén azonban ezzel nem veszít, hanem nyer, hiszen áldozatának köszönhetően a nemzet egésze felemelkedik.

12. Macsoizmus: A társadalom alapja és tartóoszlopa a keresztény tanítások szerinti családi életet elő férfi. A nő szerepe leginkább a szülőszobára és a gyereknevelésre korlátozódik, a szexuális aberrációk üldözendők.

13. Váteszpopulizmus: A népakarat nem a változatos egyéni akaratok összessége, hanem egy egységes irány, amit a választott vezető feladata interpretálni a közember számára. Mindig a népé a végső szó, akaratának semmilyen törvény vagy intézmény nem állhat útjába.

14. Újbeszél: A problémákra adott válaszok egyszerűek, közérthetőek, könnyen megjegyezhetők, szlogenszerűek. A komplex magyarázatokkal, differenciálással nem szükséges törődni, ezek úgyis csak összezavarnák a hallgatóságot.

Aki nem ismeri, annak elárulom, hallgatásommal megtévesztettem, amikor a 14 pontot hivatkozás nélkül, mintegy sajátomként vezettem be. Valójában Umberto Eco: A mindenkori fasizmus c. művének pontjait, a fasizmus általa azonosított ismérveit soroltam fel...

ORBÁN ÉS AZ Ő VILÁGA

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: FRISS RÓBERT
2018.07.28.Azt nem lehet mondani, hogy Orbán Viktor magyar kormányfő szombati, a romániai Tusnádfürdőn elhangzott „szabadegyetemi előadása” nélkülözte volna az önbizalmat, amely az újabb parlamenti kétharmad nyomán ágaskodik benne. Ő ezt a liberális demokráciákban kötött idejű politikai felhatalmazást az egész nemzet felhatalmazásának fogja fel arra, hogy – az alkotmányos önazonosságra és a nemzeti szuverenitásra hivatkozva – mind a magyar társadalmi berendezkedést, mind pedig az ország nemzetközi helyfoglalását tekintve – befejezze a nemzetépítést. Új rendszert malterozzon, amelyet a magyar gazdasági modell megalapozott, s immár szellemi közegében is egy nemzeti és keresztény alapokon nyugvó új alkotmányos renddel kiegészítve „korszakká” emeljen. Nemcsak a Kárpát-medencében, hanem Közép-Európában és az Unióban is építkezne, ahol a jövő májusi EP-választásokon le akarja győzni a „csődöt mondott” 68-as liberális nemzedéket, hogy a helyébe ülhessenek „ők”. Hogy kik ők, azt mi, magyarok már megtapasztaltuk, a többieknek nem kívánjuk. (A korszaképítéssel együtt járó, szeptemberre ígért változások, amelyeknek előszelét a felerősített kulturkampfban megtapasztaltuk, nem sok jót ígérnek.)...

A MŰVELT NÉP KERTJEI

HVG ONLINE
Szerző: PAPP RÉKA KINGA
2018.07.29.


Nemcsak Magyarországon, de világszerte mindenütt épp előretörnek az autokrácia erői. Aki most tervez emigrálni, annak nehéz lesz olyan helyet találnia, ahol ne érné utol ez a fordulat.

A kilencvenes évek üdvtörténete után megdöbbentő és érthetetlen ez a fejlemény. A szovjet kísérlet összeomlásáról úgy szólt a mese, hogy ezzel a történelem véget ért, s ezentúl a szovjet himnusz dallamára írt diszkószámokat dalolva menetelünk mindahányan boldogan Nyugat felé, hiszen ott az ég is kékebb. Ha valaki túl fiatal volna hozzá, elárulom: a Go West című szupersláger szövegét idéztem itt, amit eredetileg egyébként 1977-ben, a bivalyerős Szovjetunió árnyékában írtak. Persze ez akkor is tudhatóan marhaság volt, a nyugati kapitalista nagyhatalmak önmitológiája, amely nem vetett számot sem a saját mélységes igazságtalanságaival, sem azzal, hogy ha mindenki megindul a Nyugat felé – akár szó szerint, akár átvitt értelemben –, akkor az jelentős gondokat fog okozni az ottani hatalmaknak, amelyek a dominanciájukra építették a teljes létezésüket.

Márpedig mostanra ez a nyugati mitológia összeomlott egy cseppet sem példátlan kihívás hatására. Nem szeretném elbagatellizálni az információs forradalom és a legújabb kori technológiai fejlődés, elsősorban az emberi mobilitás óriási ugrásait. A szexuális forradalom ehhez képest valóban visszafogottabb falunapnak tűnik csupán. Amit tények utáni korként emlegetnek, az valójában szükségszerű velejárója annak, ahogyan átalakul a kommunikáció, a hatalomról és az igazságról alkotott fogalmak, az erkölcs és általánosságban a hozzáférés. Ez nem egyirányú folyamat, aminek volna meghatározható vége, vagy akár iránya, hanem hömpölygő átalakulás, amely nagy lehetőségek mellett óriási fenyegetés is elsősorban azok számára, akik a jelenlegi hatalmi struktúrákban felül vannak, és azoknak, akik a hatalmasoktól függenek. Azaz a mostani bezárkózási hullám és hiperkonzervativizmus éppen annak köszönhető, hogy valóban van mitől félteni az ismerős rendszereket.

A felvilágosodás enciklopédistái alapozták meg azt a képzetünket, hogy egy fogalmat, jelentést rögzíteni lehet. Mostanra ez tarthatatlanná vált: a huszadik század összes valamirevaló szellemi és politikai mozgalma azt igyekezett kiprovokálni, hogy felfogjuk és komolyan vegyük, hogy a fogalomkészletünk, az általunk érzékelt világ több dimenzióból áll – legtöbbször többől, mint amennyit kényelmes volna vagy képesek vagyunk felfogni belőle. Éppen ezért behúzódtunk a lövészárkainkba, és kétségbeesetten kapaszkodunk az ismerős fogalmakba. Az establishment vaktában lövöldöz, mindenki más, azaz mi pedig itt állunk csüdig a hideg vízben, és próbáljuk működtetni a társadalmainkat, amennyire ez magánemberekként lehetséges.

Ez meg is látszik: máris óriási és egyre növekszik a különbség gazdagok és szegények között, a mobilitás radikálisan csökken, a feszültségek politikai szélsőségekként csapódnak le, és egyre népszerűbb a fiktív múltakba révedő nosztalgiázás. Pedig a valódi múltunkban éppenséggel volna tanulság a jelenlegi helyzetre, ugyanis a nyomtatás feltalálásakor, azaz a középkor és az újkor fordulóján éppen ilyen tektonikus változások zajlottak, amelyek aztán több száz éven keresztül rengették keresztbe-kasul a társadalmakat és a világnézeteket. A sajtó, a mozgás és megismerés lehetőségeinek kiterjedésével jöttek létre azok a nyílt társadalmak, amelyeket a magyar kormány is egyszerre támad, illetve nagyon félt mindenki mástól. A kora újkori morális pánikok számos tanulsággal szolgálhatnak a mostani aggódó szülőknek, de szórakoztató is olvasgatni, hogyan féltették több évszázadon át a szülők gyermekeik erkölcseit a regénytől – attól a műfajtól tehát, amelyet ma kétségbeesetten próbálunk a gyermekeink kezébe visszatuszkolni, hogy ne kizárólag youtubereken nőjenek fel. De hasonlóképpen alakult át a gondolkodás is a hatalomgyakorlásról, ennek az időszaknak a mítoszi alakja Machiavelli – aki nem feltalálta, csak megfigyelte és leírta a nevével fémjelzett politikai viselkedést...

ORBÁN CSÁSZÁRI SZÉK(LET) FOGLALÓJA

GONDOLATVILÁGBAN BLOG
Szerző: Andrew_s
2018.07.28.


Orbán az erdélyiek előtt elhintette a demagógia morzsáit. Sok üres mondatot bírt kiejteni a száján. Az üzenete azonban több szinten is világos:

Orbán továbbra is csak az ellenállások szításában látja a hatalma zálogát;
Orbán gyakorlatilag Európa vezetőjeként vizonálta magát, bár orvosai véleményét erről nem tudjuk. Azért még lehet világszinten jelentős politikus. Elvégre Hitler is senkiházi majdnem-tizedesként (Gefreiter) kezdte;

Orbán meghirdette a határrevízió programját. Azzal, hogy visszahonosításról beszélt olyanok esetében, akik többségében talán legfeljebb a szomszéd házig csak mentek el. Nem ők jöttek Magyarországra, hanem helyben vágtak hozzájuk egy állampolgárságot, és ezzel a jogot a mások életébe való beleugatásra, illetve a mások választásával való csalánverés jogát. Még jó, hogy nem üzent hadat Romániának, ha már arra járt;

Azért nincsenek kétségeim, hogy a híveinek tetszett Orbán beszéde. A neki dedikált, és fia által gründolt egyház is talán sok hívőt toborzott. Elvégre bőven lehetnek olyanok, akik most Orbánban és dinasztiájában láthatják azoknak a fenekeknek a tulajdonosait, amelyeket fényesre kell nyalni.

CSELÉDEK

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: PARA-KOVÁCS IMRE
2018.07.29.


Emlékezetes aranyköpés volt annakidején Kövér László megjegyzése a telefonkönyvekről. Ha valaki nem emlékezne, a Fidesz erős embere azt mondta a hatalom megragadásának pillanatában, még a 90-es évek végén, hogy ki lehet dobni a régi telefonkönyveket, mert újakra lesz szükség. Ez tulajdonképpen elszólás volt, mert kiderült, hogy Kövér fejében csak és kizárólag összeköttetéseken, korrupción és kéz kezet mos alapon szerveződő társadalom lehetséges, akik tehát addig a szocialista, liberális kapcsolataik segítségével érvényesültek a világban, azoknak vége, mert a Fidesz hatalomra kerülését követően csak és kizárólag fideszes kapcsolatokkal lehet majd érvényesülni Magyarországon. Más út nincs – vallotta és vallja Kövér (és mindenki, aki az állampártban bármilyen tisztséget viselt az elmúlt évtizedekben) – vagy a Fidesz cselédje (intézője, csendőre, adószedője) leszel, vagy éhen döglesz. Ennyire egyszerű, még lövetni sem kell...

KARAFIÁTH: CSER ÁGNESTŐL DOPAMIN ROBBAN AZ AGYBA, ELÁRASZT MINKET A JÓÉRZÉS

24.HU / POSZT ITT
Szerző: KARAFIÁTH ORSOLYA
2018.07.29.


Nővértánc és kapás orvosok, az kell nekünk!

Cser Ágnes a meglepetések embere, mondanánk, ha meg tudnánk még lepődni bármin is. Most például remek javaslattal állt elő, csodálatos érzékenységről és valóságismeretről tanúskodóval. Tanulhatnánk tőle. Tanuljuk is.

Cser egészségklubokat hozna létre, ahol hetente élőzenére táncolhatnának a leterhelt egészségügyi és szociális dolgozók.

Cser, ha valaki nem tudná, az Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke.

Elsőként nézzük, mi mindent tanít nekünk ez az ember, pusztán a személyes példájával.

Elsősorban azt sugallja, hogy a pozitív szemlélet mindenek, legfőképp a tények előtt áll. Hogy ne mindig a hibát nézzük, mert az nem vezet semerre. Akkor is a jót lássuk, ha épp nincs jó. Mert a világot mi formáljuk magunk körül, hiszen a világ olyan, amilyet magunk köré látunk.Tehát, ha kitartóan azt mondjuk, a valóságot nélkülözve, az adatokat elhessegetve, hogy javul az egészségügy helyzete, akkor az javul.Ha véletlenül nem vesszük észre a javulást, akkor nem az egészségüggyel, hanem a mi lehúzó, ronda szemléletünkkel van hiba. És abban, hogy a megoldásokat sem ott keressünk, ahol azokat érdemes lenne. Lám, belekötünk az egészségügyi dolgozók kedélyének fellendítését szolgáló ötletbe is. Holott ő csak jót akar. Szórakozást, vidámságot. Ami feledteti a körülményeket, az alacsony fizetést, az el nem számolt túlórákat, a leterheltséget...

ORBÁN JÓL ODAMONDOGATOTT A LIBERÁLIS EURÓPÁNAK, AZTÁN ELMENT EGY HÓNAP SZABIRA

SZEGEDI KATTINTÓS BLOG
Szerző: SZEKA
2018.07.29.


Nagy adag illiberalizmust oltott híveibe tusványosi beszédével a miniszterelnök annak tudatában, hogy egy hónapra elhagyja a frontvonalat. Orbán Viktor lelkesítős, sőt sok elemében harcias beszéde arra utal, hogy egyre nagyobbakat kell mondania annak érdekében, hogy továbbra is odafigyeljenek rá itthon és külföldön. Valójában már nem is a beszédek tartalma a lényeg, hanem, hogy valaki vagy valakik fenyegetve érezzék magukat. Orbán ugyanakkor elfáradt, és láthatóan időt szeretne nyerni, mielőtt nekigyürkőzne a végső összecsapásnak.

Nehéz eldönteni, hogy mostanában tudatosan mond butaságokat nagy nyilvánosság előtt Orbán Viktor, vagy komolyan is gondolja azokat a képtelenségeket, melyekkel hallgatóságát bombázza. Az áprilisi kétharmados választási győzelmet például úgy értelmezi, mely által új korszak megalapozására hatalmazták fel a magyar polgárok. Az hagyján, hogy a magyar választók többsége a kormánypárt ellenében adta le szavazatát, de mióta ismerjük Orbánt, szinte minden jelentősebb megszólalásában arra utalt, hogy ő és kormánya valami új letéteményese.

Ennek ellenére nem látunk mást, minthogy a régi politikai sémákat másolja. Ha egy külső vagy belső politikai erő nem azt teszi, ami számára kedvező vagy előnyös, akkor elrohan annak ellenlábasaihoz, alkalmi szövetségeket köt, hamis ígéretekkel kábítja azokat, akik ingadoznak. A magyar kormányfő ugyanakkor sok korábbi kollégájához hasonlóan abban látja hatalma stabilitását, ha a kritikusai fölé nő. Most éppen az európai politikai elitet akarja egy az egyben leváltani. Putyin elnök is megirigyelhetné azt az elszántságot, ahogy ostorozza az európai liberális demokráciákat, mindezt valószínűleg annak tudatában teszi, hogy pártcsaládja, az Európai Néppárt már megüzente neki: ennyi volt, a jövőben nem kérnek belőle...

KI FIZETI A RÉVÉSZT?

JOG-ÁSZ BLOG
Szerző: Dr. SÁNDOR ZSUZSA
2018.07.29.


Magyarországon még sohasem szabtak ki 100 millió forint óvadékot. Hát még 200 milliót. Mert ennyire emelte fel a másodfokú bíróság Gyárfás Tamás óvadékát. Ugye, ez szinte elképzelhetetlen összeg? Bár, ha figyelembe vesszük, hogy mit ír elő a Büntetőeljárási törvény (Be.) az óvadék összegének megállapításáról, van miről elgondolkoznunk.

De mi is az az óvadék? „Az óvadék a bíróság által meghatározott pénzösszeg, amelynek célja a bíróság által elrendelt… bűnügyi felügyelet magatartási szabályai megtartásának, és a terhelt eljárási cselekményeken való jelenlétének elősegítése.” Röviden: tedd le az óvadékot, és ha nem szöksz meg, majd visszakapod.

A Gyárfás Tamással szemben megfogalmazott gyanú: Portik Tamást bízta meg azzal, hogy ölesse meg Fenyő Jánost. Ha esetleg még valaki nem tudná, Portik egyik kulcsszereplője volt a ’90-es évek olajmaffia-botrányainak, jelenleg pedig 15 éves büntetését tölti a Prisztás gyilkosság miatt...

VAN ESÉLY ARRA, HOGY EGY ÉV MÚLVA NEM ORBÁN VIKTOR LESZ MAGYARORSZÁG MINISZTERELNÖKE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: nickgrabowszki
2018.07.29.


Ő legalábbis nagyon azt akarja. 

Orbán Viktor Európa Hunyadi Jánosa akar lenni, aki megmenti a kontinenst a muszlim inváziótól. De legalább Európa Donald Trumpja, aki leváltja a liberális elitet. Ezek nem újkeletű vágyak a magyar miniszterelnök részéről, de most úgy tűnik, komolyan nekilátott a nagyratörő tervei megvalósításához.

Magyarországon már nincs több ambíciója, háromszor nyert kétharmaddal zsinórban. Szombati tusnádfürdői beszédét úgy értékelték a tudósítások, hogy bejelentkezett Európa vezetésére. Mi is azt írtuk róla, hogy Minden problémát megoldott Magyarországon, Orbánnak hirtelen szűk lett az ország, mások meg azt, hogy szinte csak világpolitikával foglalkozott, Európáról és az Unióról beszélt, sőt, hogy kampánynyitó beszédet tartott.

Kampánybeszédeket akkor szoktak tartani, ha választás jön, és Orbán el is mondta, milyen választásra készül: a 2019 júniusi európai parlamentire. Ami azért tűnhet különösnek, mert az EP-választásoknak hagyományosan nincs nincs tétjük. Az Uniót a kormány- vagy államfők tanácsa irányítja, nem a parlament. Az utóbbinak még még együttdöntési (azaz vétó-) joga sincs (kivéve a Bizottság megválasztását), ezért hagyományosan a visszavonulásra készülő, a belpolitikában már súlytalan politikusok nyugdíj előtti, jól fizető elfekvőjeként használják...

CEGLÉDI: KÜLFÖLDRŐL FINANSZÍROZZÁK A FIDESZ KAMPÁNYÁT

HVG ONLINE
Szerző: CEGLÉDI ZOLTÁN
2018.07.26....a Fidesz nem csinál tarvágást, mert neki pont ez a jó.

Amikor Orbán Viktor valamit le akar gyűrni, annak nekiveselkedik teljes erejével, gátlástalanul, Lőrincestül. Például Népszabadság. Az ellenzéki térfél egyes szereplőivel azonban nem így tesz, inkább méretre alakítja őket. Pont akkorára, mint egy fekvőrendőr. Ez is a funkciójuk: lelassítani mindenki szembejövőt a Cinege utcában. Útban lenni. Ehhez pedig adott méret kell, tehát ha túl magas, akkor a Fidesz elhord belőle, de ha túlkopna, akkor sietve feltöltik. Utóbbi kapcsán érdemes új aspektusból szemlélni a minapi képviselői fizetésemelést, illetve a pártok forrásbővítését. A pártgazdagítás nem a Fidesznek volt fontos, hisz eddig is sajátként bánt a közpénzekkel. Az ellenzék viszont releváns többletforrásokhoz jutott – pont akkor, amikor a társadalom kezdett lemondani róluk: az áprilisi kudarc az irrelevancia gödrének aljára lökte őket. Ebből a pluszpénzből lehet egzisztenciákat építeni, kéteseket meg is venni, felületet, teret bérelni, annak illúzióját keltve, hogy felzárkóznak a Fideszhez. A túrót. Okkal kezdtem ezzel, nem összevethető a kettő; de arra kétségkívül több pénze lett az „ellenzéknek”, hogy dolgokat és embereket vásároljon. El lehet játszani, hogy ők az esélyes ellenzék az esélyes jelöltekkel (2018 tavaszának legnagyobb hazugsága ez utóbbi két szó). Elbábozni a versenyt: ez a hibrid, kompetitív autoriter rezsim egyik fontos igénye és kelléke. Nos, ugyanezért nem fekszik keresztbe a Fidesz a külföldi források jelentős részének. Nehezít, kritizál, fenyeget, jöhet különadó is (egyelőre nem világos, hogyan akarják alkalmazni), de az a rohamtempó, amivel mondjuk a kaszinókat pár óra alatt bezárták, majd Andy Vajnának átadták, itt nem jelenik meg. Nem is az önkormányzati választási szabályok 2014-es rapid átírása, nem is az Alkotmánybíróság azonnali jogfosztása a minta. A Fidesznek igenis szüksége van arra, hogy írmagnál több maradjon e finanszírozási struktúrákból. Egyrészt a látszat okán, miszerint ez demokrácia, és „csak” a törvényeket kell betartani, másrészt meg azért, mert ezeket az ügyeket gyakran ugyanúgy saját lábukba lőve intézik a Fidesz politikájának ellenfelei, mint az amerikai pályázatot. Orbán Viktor nagyon is örül, ha fogalmatlan és/vagy félrevezetett külföldi donorok hülyén költik el a pénzüket Magyarországon. Esze ágában sincs ezt megszüntetni. Pontosan tudja, hogy minden kamu képzés, minden, csak papíron lejelentett „siker” valójában a Fidesz sikere. Ezek a külföldi donorok, bár nem tudnak róla, valójában a NER-t és a Fidesz kampányát támogatják.


ÍTÉLETHOZATAL A BÍRÓSÁGOK FELETT - "AZ ALAPTÖRVÉNY HETEDIK MÓDOSÍTÁSÁBA AZ ORSZÁGGYŰLÉS BELEFOGALMAZTA A BÍRÓI FÜGGETLENSÉG HALÁLOS ÍTÉLETÉT"

NÉPSZAVA ONLINE / SZÉP SZÓ
Szerző: SZÜDI JÁNOS
2018.07.29....Az alaptörvény megszövegezői 2011-ben igyekeztek azt a látszatot keltetni, hogy Magyarország demokratikus jogállam, amelyben az állam működése a hatalommegosztás elvén alapszik, a bírák függetlenek, s csak a törvénynek vannak alárendelve. Ezért - az Alkotmánnyal szinte megegyező szövegezéssel - belefoglalták ezeket a nagyon fontos elveket a minden egyeztetés nélkül összeállított és elfogadott alaptörvénybe. 
Az orbáni bűvészmutatvány jól sikerült, sokan elhitték, és még ma is azt hiszik, hogy hazánkban jogállam van. A bűvészmutatvány lényege: az alaptörvény jogállami alapelveit, szövegének megváltoztatása nélkül - eddig hétszer - olyan „kiegészítéssekkel” toldják meg, amelyek „kioltják” ezeket az alapelveket. Ennek ma már semmilyen gátja nincs. A törvényhozók felhatalmazták önmagukat arra, hogy bármit beépíthessenek az alaptörvénybe. Az alaptörvény negyedik módosításával az Országgyűlés megtiltotta az Alkotmánybíróságnak az alaptörvény és módosításainak érdemi, alkotmányossági szempontok alapján történő vizsgálatát. Így aztán szóba sem jöhet az alaptörvény – 2018. június 28-án elfogadott - hetedik módosításának alkotmányossági vizsgálata. Kiemelkedő figyelmet érdemelne pedig a bírósági jogalkalmazás szabályainak változása, összekapcsolva a bíró függetlenség kérdésével. Azért kiemelkedő jelentőségű ez a kérdés, mivel a végrehajtó hatalom túlkapásaival szemben csak a független bíróság nyújthat védelmet. A bűvészmutatványt ismét bemutatták. A jogállami alapelv szövege változatlan: „A bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatóak.” [Alaptv. 26. cikk (1) bek.] Az alaptörvény módosítása „csak” a bírósági jogalkalmazásra vonatkozó rendelkezéseket egészítette ki így: 

A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. A jogszabályok céljának megállapítása során elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve a jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását kell figyelembe venni. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.”
[Alaptv. 28. cikk]


Ez a régi-új szöveg több szempontból is vizsgálható lenne: teljesíti-e a közérthetőség a normavilágosság követelményeit, illetve megvalósul-e általa a bírói hatalmi ág indokolatlan korlátozása, s ezáltal alkotmányosság védelmi szintjének a csökkenése?
...

MI ZAJLIK A KÖZÉPISKOLÁK FALAI MÖGÖTT, ÉS MIÉRT LETTEM MAGÁNTANULÓ?

INDEX
Szerző: Index
2018.07.28.A gimnáziumban a 11. évfolyam végére elhatároztam, hogy utolsó évemet magántanulóként végzem el. Hogy miért? Elsősorban azért, mert őszintén elegem lett az iskolából, és abból, ami a falakon belül zajlik. A tömérdek haszontalanul eltöltött órából, abból, hogy a fél napomat semmittevéssel töltöm, és hogy mindemellett intellektuálisan kielégítő tanítási órákban sincs részem (tisztelet a kivételnek).

Lehet, hogy túlzásnak tűnik, amit most leírok, viszont a kelleténél többször érkeztem haza úgy a suliból, hogy szüleimnek azt kellett hallgatniuk, hogy "hát ja, jó volt”, ma is a 7 órából kettőnek volt értelme, a matek meg a magyar, a többin nem csináltunk semmit...

A FIDESZTUDOMÁNY DISZKRÉT BÁJA (MEGJEGYZÉSPOSZT)

ÖRÜLÜNK, VINCENT? BLOG
Szerző:  jotunder
2018.07.28.


"A genderlobbi érdekében hazudik a HVG-n futtatott MTA-doktor" -írja GFG valamelyik bérgyilkosa a rezsimblogon.

A "Soros-egyetem tanára" nem fért bele a címbe, csak a következő mondatban szerepel. A "migránssal látták" és az "Alföldi Róbert ízű selyemcukorkával akart kutat mérgezni" kimaradt. Ejnye.

Tökéletes felütéssel kezdődik a cikk, megemlítik, hogy Pető Andrea (a HVG-n futtatott MTA-doktor) a holokauszttal is foglalkozik, amit a 888.hu zéró toleranciára még nem egészen fogékony olvasói a büdöszsidógojtakarenni szintagmának fordíthatnak le a kicsi (és még milyen kicsi) agyukban. A cikket záró vörös farok természetesen az, hogy lám mi folyik az Akadémia "egyes részlegein". A szerző talán az MTA-doktor kifejezést értelmezte kreatívan, bár lehet, hogy csak őrjöngött mindenféle szisztematikusság nélkül.

Az Európai Akadémia által kitüntetett Pető Andreát nem kell megvédeni Sümeghy testvértől, itt valami egészen másról lesz szó.

A "Fehér férfi" címmel ellátott fajvédő rovatban szereplő munka alapja egy "tudományos publikáció", amit egy bizonyos D. Paul Sullins közölt a Hindawi Publishing Corporation által kiadott lapban. A Hindawi egyébként kiadott egy közleményt, amelyben explicit elhatárolta magát Sullins cikkétől. Sullins egy katolikus pap (aki házas) és az első nagy "művét" egy igazi kamufolyóiratban jelentette meg.

A magyar tudomány, a Magyar Tudományos Akadémia, ezeknek a kezébe fog kerülni. Ezúton is gratulálok illiberális nemzeti kereszténydemokráciánkat építő drága magyar népünknek.

AZ ERKÖLCSI TARTÁS ÉS A TÖRVÉNY KÉT KÜLÖNBÖZŐ DOLOG

JÓREGGELT EURÓPA
Szerző: BENEDIKTY BÉLA
2018.07.28. 


A tegnapi cikkemet követő nem tudom, hány nap múlva megjelent az Élet és irodalomban egy kioktató kritika. Ami "kutatónak" nevezte a levéltárturkászt, és a "kutatás tárgyának" lényegében azokat az embereket, akiket ezek a "kutató" jellembajnokok lényegében halálra ítéltek, és az ítéletet végre is hajtották azzal, hogy megjelentették a förmedvényüket. Az írás szerzőjét nem ismertem személyesen (azóta sem találkoztunk), de becsültem a munkásságát. A cikke megjelenése után már valamivel kevésbé. Ugye nem kell mondanom, nem azért, mert engem támadott, hanem mert lényegében nemcsak mentegette a pocsolyagerincű "kutatókat", hanem nyilvánvalóan egyet is értett velük. Ami önmagában még mindig nem olyan nagy baj, a stílust nem szerettem, a fölényeskedést, amivel tudományossá próbálta suvickolni aljas emberek aljas eljárását. Leírtam akkor is, leírom még egyszer: nem szeretem és nem ítélem meg pozitívan azokat, akik besúgók lettek, mindössze megértem őket. Egyszerűen azért, mert nem olyan nehéz a helyükbe képzelni magunkat (kivéve persze a Magyarországon tenyésző erkölcsi világítótornyokat, akik addig tépik a szájukat, amíg valaki nem toppant egyet a közelükben, miközben azt mondja, hu!).
Az És a következő számban leközölte a válaszomat:...

HARMADÁRON ADTA EL A NEMZETI VAGYONKEZELŐ A LEGNAGYOBB ÁLLAMI TELKET A RÓMAI-PARTON

ÁTLÁTSZÓ
Szerző: BECKER ANDRÁS
2018.07.26.


Miközben a Tarlós-féle mobilgátas koncepció óvatos visszavonulójával újra nyílttá vált a helyzet a Római-parton, a maga módján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő is beszállt a Római jövőéjért folyó küzdelembe: tavaly decemberben, karácsony előtt két nappal eladták az egyik utolsó nagy beépítetlen állami telket egy frissen gründolt projektcégnek. Az egyetlen licitáló olcsón vette meg a 23 ezer négyzetméteres ingatlant, most már csak az a kérdés, mikor indul az újabb lakópark építése.

A legközvetlenebbül érintetteket meg a civil aktivistákat leszámítva a budapestiek mára valószínűleg elvesztették a fonalat a Római ügyében: hogy lesz-e mobilgát, mennyire lesz az mobil, hol épül meg és mikor – igaz, ezekre a kérdésekre most már a főváros vezetése sem mer/tud határozott választ adni.

Nagy vonalakban két koncepció küzd egymással, ezek megfeleltethetők konkrét érdekeknek. Az ingatlanfejlesztők, szállodatulajdonosok, kisebb-nagyobb befektetők és a partra szabálytalanul épített kvázi-lakóházak tulajdonosai abban érdekeltek, hogy a parton épüljön valamilyen állandó gát, majd minősítsék át a mostani hullámteret sima építési övezetté.

A jövőt a part természetközeli állapotának megtartásával elképzelő civilek és természetvédők szerint viszont a mostani fővédvonali védmű, vagyis a Nánási – Királyok útján levő gátszerűség újjáépítésével kell megvédeni az árvíztől a térséget, a parton pedig a közösségi/rekreációs célú funkcióknak kell elsőbbséget kapnia.

Egy pontig persze elképzelhető lett volna valamiféle kompromisszum a két érdek és koncepció között, de mostanra, úgy tűnik, messze túl vagyunk ezen a ponton.

Egyrészt a főváros vezetése annyira belezavarodott a megalapozatlan és kockázatos mobilgát-koncepciók erőltetésébe, a főpolgármester oly mértékig beásta magát a „mindegy, milyen áron, de partmenti gát lesz” harcálláspontba, hogy ebből már nem nagyon tud kijönni – erre a kis időre pedig már nyilván nem is akar.

Másrészt a partra épülő gát a műszaki peremfeltételek miatt szükségszerűen lenullázza mindazt, ami az evezős/biciklizős/gyerekkel pancsolós lángospusztítók szemében érték a mai Rómain. Fontos tényező ebben a folyamatban, hogy a lakóparkok és lakóházként használt „üdülők” térhódítása egy ponton túl okafogyottá teszi a civilek harcát, hiszen a közcélokra megmaradó keskeny parti sávot leszámítva nem nagyon lesz hová telepíteni közösségi funkciókat.

Ezért is van jelentősége annak, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő tavaly decemberben – karácsony előtt két nappal (!) – árverésen eladta a legnagyobb egybefüggő beépítetlen területet egy néhány hónappal korábban alapított ingatlanos cégnek.

Az árverést erősen leszűkített értelemben kell itt venni, az egyedüli résztvevő Római Liget Kft. ugyanis nem fölfelé, hanem lefelé licitált, és a kikiáltási árnál 200 millió forinttal olcsóbban, mindössze 748 millió forintért vehette meg a 23 ezer négyzetméteres telket.

Már az eredeti, 950 milliós kikiáltási ár is irreálisan alacsony volt – érdekes módon az MNV ennyiért sem tudta a telket 2016-ban eladni – de végül a vevő a környékbeli négyzetméterárak harmadáért jutott hozzá a telekhez...

A RENDŐRT PONT UGYANÚGY KI LEHET ZSÁKMÁNYOLNI, MINT TÉGED!

MÉRCE
Szerző: JÁMBOR ANDRÁS
2018.07.28.


A munkásmozgalom és a munkásöntudat szétesésével (szétverésével) gyakorlatilag kinyírták a dolgozók közötti szolidaritást is a 21. században. Ma Magyarországon is, amikor egy-egy dolgozói csoportot megtámad a kormány, vagy nehéz helyzetbe hoz egy multi, akkor nem a munkásokkal, a dolgozókkal találja szemben magát a hatalom, hanem emberek egy csoportjával, akik mellett nem állnak ott a többiek, akik más esetben, máshol hasonló sorsra jutnak. Sőt ember embernek farkasa sokszor ezekben a helyzetekben, hiszen előbb találjuk meg azt, ami elválaszt, a másik szakmában a hibát, mint a nem létező közös ügyet, amely valójában létezik: a közös jólétünket.

Kiváló példa erre most a rendőrök túlórapénzének elvétele.

A kormány egy szakmát lényegében ellehetetlenít, de mivel a rendőr jelképezi a hatalmat a tüntetésnél, a kilakoltatásnál, sokan csak legyintenek: megérdemlik a mocsadék zsaruk.

Pedig az ő szakmájuk is egy hivatás, és ez a hivatás lehetne tényleg olyan, hogy a „szolgálunk és védünk” jelmondat az, ami illik rá. Az pedig nem csupán rajtuk múlik, hogy nem teljesíti ki mindig ez a hivatás a nép szolgálatát és védelmét. Ez legfőképp a törvényeken, a rendőrségi vezetőkön, és a mindenkori hatalom hozzáállásán múlik, és nagyon kicsi részben a törvényekre felesküdött rendőrök szabad akaratán.

Ezt a szabad akaratot viszont pont az tudja feloldani és segíteni, ha a többség melléjük áll akkor, amikor ők a hatalmasok célpontjai.

Meg általánosságban azt a környezetet is megváltoztatni, amelyben a rendőrségnek egy vállalhatatlan kilakoltatáshoz kell asszisztálni, egy erős, öntudatos, szervezett dolgozói réteg tudja megakadályozni...

PEDOFÍLIA - BŰNÖS VAGY ÁLDOZAT

ÁGOSTON LÁSZLÓ BLOGJA
Szerző: ÁGOSTON LÁSZLÓ
2018.07.24.


A TV2-n ment le nem rég egy mérhetetlenül egyszerűsítő, felszínes és éppen ezért káros riport a pedofíliáról, “Legalizálnák a pedofíliát” címmel. A vitatott, botrányosnak beállított alaptézis, amit sikerült a TV2-től megszokott népbutító színvonalon bemutatni a következő volt: 

"A pedofília is csak egy szexuális irányultság, nem kéne a pedofilokat megbélyegezni."

Amivel én maximálisan egyetértek! De ha nem olvasod el az alábbi magyarázatot, rendkívül téves következtetésekre juthatsz.

Mindenek előtt válasszunk szét két fogalmat: a pedofilt és a gyerekmolesztálót. Előbbinek kizárlóag gondolatai vannak, vágyai és szexuális álmai gyerekekkel, utóbbi ezeket meg is próbálja kiélni. A kettő közötti szakadék pedig sokszor szélesebb a Grand Canyonnál!

Előbbiről - a pedofíliáról - elmondhatjuk, hogy nem szándékos, nem tudatos és nem akaratlagos kérdés. Mert őszintén: ki a fene akarna magától pedofil lenni? Vagy neked volt olyan pillanat az életedben, amikor úgy érezted, döntési helyzetben vagy, meg kell határoznod, hogy szeretnél-e szexuális vonzalmat érezni gyerekekkel szemben? Nyilván nem. Erre még csak azt se lehet mondani, hogy valaki “divatból” lesz pedofil vagy valami hasonló szokásos marhaságot. Ha valamit feketén-fehéren kezel a társadalmunk az biztos, hogy ez a kérdés...

ZAKLATOTTAK

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: GADÓ GÁBOR
2018.07.27.


...Az elmúlt közel harminc évben az Alkotmánybíróság (Ab) arra tanított minket, hogy azoknak, akik közhivatalt vállalnak vagy közpénzekről rendelkeznek, a hivatali órákon kívül is számolniuk kell az újságírók olykor kényelmetlen közeledésével, azzal, hogy a polgárok – közterületen lényegében bárhol – szembesíthetik őket tetteikre vagy mulasztásaikra vonatkozó, kendőzetlen stílusban előadott véleményükkel. A politikusok „zaklatással” szembeni jogi védelmét ehhez képest nem az általános szabályoknál szigorúbban, hanem ellenkezőleg, megszorítóan kell értelmezni. Ez következik az Ab 1994‑ben kihirdetett, máig irányadó ítéletéből, amely kimondta: „(...) a közhatalmat gyakorlók, állami tisztviselők és más, a politikai közéletben résztvevő személyek, közszereplő politikusok alkotmányosan védendő magánszférája másokénál szűkebb, személyiségi jogai erre nézve erőteljesebb korlátozást is elbírnak”. [Lásd a 60/1994. (XII. 24.) AB határozatot.] Ezen a szemponton az Alaptörvény hetedik módosítása sem változtatott, és a parlamenti többség mindaddig nem lesz képes új irány kijelölésére, amíg az alkotmánybírák elkötelezettek maradnak a Sólyom László vezetésével kimunkált, morálisan megalapozott alkotmány eszméjéhez.

Mindazonáltal az elkövetkező hónapok, évek tartogatnak meglepetéseket. Kiderül majd, lehet-e büntetőjogi következménye annak, ha az újságírók vadászaton vagy nyilvános sporteseményen zavaró rendszerességgel faggatnak minisztereket, államtitkárokat a közpénzek és magánszenvedélyük közötti kapcsolatról. Választ kapunk arra is, hogy a „rossz helyen, rossz időben” föltett kérdéseknek a pökhendi visszautasításon kívül lehetnek-e években mérhető konzekvenciái. Tisztázódik, hogy van-e öncenzúrára késztető hatása a Btk. új rendelkezésének, és a gyülekezési jog korlátozásával egyidejűleg bevezetett büntetőjogi fenyegetés bátorítóan hat-e a „sértettek” gyarapodására. Miközben ezt a cikket írom, nem tudni még, hogy a köztársasági elnök az Ab közbenjárását kéri, vagy a törvényt – a Fidesz–KDNP számára fontos ügyekben követett gyakorlatának megfelelően – rutinosan aláírja. Eközben a választók (megannyi Rosencrantz és Guildenstern Stoppard darabjából), „fej vagy írást” játszanak, és szótlanul nézik, ahogy a megpörgetett érme kínos következetességgel ezredszer is a kétharmados „fej” felé mutat. Van, aki ettől apátiába esik, engem inkább bizakodással tölt el: várható ugyanis, hogy a nagy számok törvénye végül az Orbán-kormányt hozza ki vesztesnek.

A NYUGDÍJASOK RAJZOLJÁK ÁT BUDAPEST PLÁZATÉRKÉPÉT

ZOOM
Szerző: PAPP ZSOLT
2018.07.29.


Magyarországon a plázák üzemeltetői a fiatalokra koncentrálnak, ám a társadalom elöregedésével az ezüstkorúak széles tömegei átrajzolják majd a főváros üzletközpont-térképét. Ez egyes plázák megszűnésével is járhat.

A magyar társadalom elöregedésével hosszabb ideig tartó munkavállalással a fogyasztói társadalom meghatározó rétegévé válnak az az ezüstkorúak – ám láthatóan a magyar kereskedelem erre még nincs felkészülve. A nyugdíjasok és az öregkor kapcsán sokan ma is az elszegényedésre gondolnak, hiszen a nettó 130 ezer forintos átlagnyugdíj valóban nem a mai jövedelmek csúcsa, ám nyugdíjas középréteg ennél lényegesen többet kap havonta, arról nem beszélve, hogy sokan nyugdíj mellett munkával is kiegészítik keresetüket. Ráadásul ha az egy főre jutó jövedelmet nézzük, akkor a gyerekek hiánya miatt ez számos esetben lényegesen magasabb a nyugdíjas háztartásokban, mint a egy-két keresős, három-öt tagú családokban.
Nem lesz elég csak a fiatalokra építeni

A nyugdíjasok szerepe a fogyasztásban a vásárlói szokások alakításában mind az USA-ban, mind Nyugat-Európában már évtizedek óta meghatározó. Igaz, a magyar nyugdíjasok jövedelmi helyzete közel sem olyan jó, mint a nyaralóhajókon utazgató német társaiké, sőt egészségégi állapotuk is elmarad azokétól, nem beszélve a nagyobb jövedelemkülönbségekről.

Növekvő számuk azonban egyre jelentősebb súlyt jelent majd, ami egyebek mellett a magyar bevásárlóközpontok vezetőit is komoly kihívások elé állítja. A változások hatására az is elképzelhető, hogy egyes helyek kénytelen-kelletlen szép lassan megszűnnek – hívta fel a figyelmet egy hiánypótló, a KSH szakkiadványában megjelent tanulmányban Kovács Csaba József és Sikos T. Tamás. A budapesti plázák helyzete nem egységes, ugyanis vonzáskörzeteiknek eltérő a vásárlói összetételük...

HIVATALOSAN IS BEJELENTKEZETT EURÓPA VEZETÉSÉRE

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: H. Andrea
2018.07.28....Az a durva, hogy 2016-ban is ugyanezt mondta (az európai politikai vezetés már akkor megbukott), tavaly is ezt mondta, és – mint tudjuk – amit Tusványoson kinyilatkoztat, abból valóság lesz. Nem mondom, hogy nézzék meg jól ennek az embernek az arcberendezését (nem esztétikai szempontból), és tegyék mellé mindazt, amit elmondott, amiben egyébként sajnos egy milliméternyi újdonság nincs.

Azt viszont mondom, ha süket fülekre talál is, hogy ha még nem kezdtek el aggódni, most már késő. Ez itt Európa, és benne az Európai Unió jövője: a romba dőlés előszobája. Elmondta, folyamatosan, évek óta mondja, ezen dolgozik 2010 óta. Jövőre nagy eséllyel sikerül is neki. Most ők jönnek, az antikommunista, nemzeti nemzedék. Ha az Egyesült Államok első embere nem is lehet, Európát olyan szinten formálja a saját, fent látható ábrázatára, hogy soha többé nem fogunk ráismerni. Orbán ma hivatalosan is bejelentkezett Európa vezetésére.

A TÍZ LEGKERESETTEBB FOGLALKOZÁS KANADÁBAN

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő
2018.07.29.


Ha valaki Kanadába vágyna, jól teszi, ha felkészül egy meglehetősen hosszadalmas menetre. Mielőtt azonban belevágna, nem árt tudni, hogy a foglalkozása hiányszakma-e az országban. Emellett elkalandozunk a holland nyárba és részt veszünk egy Srí Lankán tartott falusi esküvőn.

Kezdjük Kanadában, Tucano írt gyakorlati útmutató arról, hogyan találhatjuk meg a munkánkat, végzettségünk a kanadai foglalkozások listáján, hogy kiderüljön, mekkora eséllyel indulhatunk neki az észak-amerikai országnak.


„Már a bevándorlás során is kulcsfontosságú a képzettséged és szakmai múltad, illetve hogy mi a foglalkozásod besorolása Kanadában. Nem véletlenül írtam a szakmai múltat, a legjobb az, ha a végzettségednek megfelelő szakmádat már 10 éve gyakorlod, ebből lehetőleg párat Kanadában, legyél fiatalon sokdiplomás és persze nem árt, ha anyanyelvi szintű az angol és francia nyelvtudásod.

Persze, a tréfát félretéve, Kanada kifejezetten keresi a hiányszakmákat betölteni tudó külföldieket és a hiányszakmákból sok van, és rengeteg a fizikai vagy technikai végzettséget igénylő, illetve a menedzseri poszt is. (...)

Természetesen bizonyos munkák jobban kellenek, mint mások, tehát a hiányszakmákon vagy nevezhetjük bevándorlásra feljogosító szakmáknak, szóval ezeken belül is vannak olyan munkák vagy tevékenységek, amelyeket külön kiemelnek.

Például, amikor ellenőrzöd, hogy beférsz-e az Express Entry kereteibe, egyből előkerül a kérdés, hogy van-e tapasztalatod a következő munkakörökben (ha kanadai, akkor még jobb).

Ha nincs, attól még ne aggódj, van még vagy százféle hiányszakma Kanadában, csak ezek vannak a kiemeltek közül még jobban kiemelve:

- ipari, villamos és építőipari szakmák (NOC kódok, amelyek 72-vel kezdődnek)

- karbantartás és berendezések üzemeltetése (NOC kódok, amelyek 73-al kezdődnek)

- a természeti erőforrásokban, a mezőgazdaságban és a kapcsolódó termelésben dolgozó felügyelők és technikai munkahelyek (NOC kódok, amelyek 82-ben kezdődnek)

- feldolgozó, gyártási és közüzemi felügyelők és központi vezérlők (NOC kódok, amelyek 92-el kezdődnek)

- szakácsok és szakácsok vagy (a 632-vel kezdődő NOC kódok)

- hentesek és pékek (NOC kódok, amelyek 633-al kezdődnek)

Mi az a kanadai NOC kód?

A kanadai NOC szám a Nemzeti Foglalkozási Besorolási kód (National Occupational Classification). Ez alapján tudod kikeresni foglalkozásodat, végzettségedet és annak értékét a bevándorlási folyamat során.

Legutóbb 2016-ban frissítették a rendszert, tehát te a NOC 2016-ot fogod böngészni, hogy hiányszakma-e a foglalkozásod, azaz feljogosít-e a kanadai bevándorlásra, de legalábbis könnyen találhatsz-e munkát...

GONDOLATOK A KÖNYVTÁRBAN

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2018.07.29.


Komolyan mondom, hogy tényleges egészségügyi kihívás – hányinger, szapora szívverés, légszomj, és ilyen cukiságok – Magyarország miniszterelnökének mindenkori eszemenéseit hallgatni, következésképp én ilyet soha nem is teszek. Azt azonban nem lehet elkerülni, hogy a kivonatát elolvassam, mint történt az tegnap is, s bár ne vert volna meg az Isten ilyen méltatlan feladattal.

Ebből a hagymázból a totális téboly mutatkozik meg, és még igazán rendszer sincsen benne, hogy a Williamnak megfeleljen. Ellenben néhány hősének arculata fellelhető belőle, elsősorban is bizonyos III. Richárdé, aki, mint tudjuk, úgy határozott egyszer csak, hogy gazember lesz, és sikerült is neki. Ennek a miénknek púpja nincs, csak a hasa felől, de ugyanúgy eláradt benne a gonoszság.

Sok minden van a tegnapi szózuhatagban, ami egyáltalán nem is érdekel engemet, említett azonban egy bizonyos öt pontot, amelyet vezérlő eszmeként használva a jövőben még jobban igyekszik majd tönkre tenni az országot, ha ilyet lehet, s minden bizonnyal igen. Az ötből négy sem taglózott le igazán, mert tőlem szó szerint semmit el nem vehet, pénzt, munkát, lakást meg ilyesmi dolgokat, maximum az életemet, de azt előtte még meg kell beszélni.

Az ötödik azonban az szíven ütött, amely ez volt: “Minden európai országnak joga van megvédeni keresztény kultúráját. Joga van elutasítani a multikulturalizmus ideológiáját.” – és ehhez kapcsolódóan szeptembertől komoly változásokat ígért nekünk a jótevőnk, s izgatottan várom, mi lehet az. A valagából kitartott újságjai mindig jól értesültek, mindent előre tudnak, ezt is, ám most, hogy eldördült a startpisztoly, fröcsöghet igazán a fekália.

Ezért volt most az esterházyzás, meg a többi, de, hogy mi jöhet még, milyen ordas eszmék, az érdekes egy dolog lesz. Főleg, ha tettekben is manifesztálódik a gondolkodás ellen fellobbantott izzó gyűlölet, miközben védik azt az elcseszett keresztényi kultúrát, amiről maguk sem tudják mi lehet az. Egyelőre úgy néz ki, hogy a harmadvonalas írók és költők akarnak sok pénzt. Ez látszik belőle, meg annyi, hogy minden értéket irtani akarnak, ahogyan ez a fasisztáknál szokásban van.

Ilyen felütések után merült föl bennem, körbenézek a könyvtáramban, hogy mennyi elfajult szöveg van benne, s hogy ezek tanulmányozása, ami már ötven éve folyamatos, mennyire bandzsítja meg a lelkemet, hogy ne legyen NER kompatibilis. És rájöttem, veszélyes egy alak vagyok, és a minielnök kígyót melenget a kebelén énbennem, amire, ha rájön, nem lesz maradásom, de vagyunk így ezzel néhány milliónyian...

A VILÁG SZÁMÁRA MAGYARORSZÁG KAPCSÁN MOMENTÁN A BUDAPESTI FORMA-1-ES FUTAM ÉRDEKESEBB, MINT ORBÁN "TÖRTÉNELMI" KITEKINTÉSE - SZELESTEY LAJOS NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: SZELESTEY
2018.07.29.


- Orbán jövőre már Európában akarja learatni azt, amit Magyarországon elvetett

- Déjá vu: a magyar kormányfő megint csak Merkel és a néppárti szövetségesek orrára koppintott, amúgy pedig uszított a migránsok és Brüsszel ellen

- A jobb- és baloldali populisták jócskán profitálnak a tömegek elégedetlenségéből, csak éppen nem tudnak jobbat kínálni, mint a liberális demokrácia. A többi sima ködfüggöny

Der Standard

Orbán Viktor cseppet sem meglepő módon a jól bevált receptet kívánja alkalmazni a jövő évi EP-választásokon is, mármint hogy uszít a migránsok és a brüsszeli elit ellen. A miniszterelnök Magyarországon minden választást megnyert, az ő kezében van minden hatalmi pozíció, de most már az egész földrészen babérokra vágyik. Tusványoson azt fejtegette a jobboldali populista, hogy az európai elit csődöt mondott, mert nem tudta megvédeni a kontinenst a bevándorlástól. A világot ezúttal is igencsak elnagyoltan barátokra és ellenségekre osztotta. Az egyik oldalon vannak az EU irányítói, akik szerinte azonosak a 68-as élgárdával. A liberális demokráciát képviselik és Soros állítólagos tervét viszik keresztül. Utóbbi, amely valójában nem más, mint összeesküvés elméleti hallucináció, szerinte azt célozza meg, sok millió muzulmán migránssal árassza el Európát, mert el akarja rabolni a földrész keresztény és nemzeti identitását. Velük szemben áll az Orbán-féle 90-es nemzedék.

A Fidesz ugyan a konzervatív Európai Néppárt tagja, ám Orbán hangvétele már jó ideje nagyon is az FPÖ, az AfD és a szélsőséges alt-right mozgalom megnyilvánulásaira emlékeztet. Nagy feszültség kíséri, hogy a politikus kiválik-e magától az EPP-ből és csatlakozik-e a Le Pen és Salvini-féle európai jobboldali populistákhoz, illetve a Bannon által újonnan alapított „Mozgalomhoz”. Tusványoson nem adott ehhez semmiféle kapaszkodót. A tagság mindenesetre sok előnnyel jár számára, mert a németek által dominált pártcsalád már sokszor megvédte, amikor az európai intézményei megpróbálták elítélni, illetve megbüntetni tekintélyelvű és korrupt politikája miatt. Orbán amúgy nagy játékos, akinek nem probléma, hogy egy fenékkel több lovat is megüljön. Tusványoson kioktatta Merkelt és az európai jobboldali pártszövetségeseket. Illúziónak minősítette, hogy a kereszténydemokrácia liberális lehet, szerinte az ab ovo illiberális. Az ő szemében a kereszténydemokrácia nyíltan klerikális, autoriter és nacionalista, vagyis olyan, mint a Fidesz.

New York Times/Reuters

A magyar miniszterelnök arra számít, hogy a 2019-ben esedékes európai választások eltolódást hoznak az illiberális kereszténydemokrácia javára az EU-ban, és ily módon véget ér a multikulturalizmus korszaka. A jobboldali-nacionalista Orbán vezeti a kelet-európai ellenállást az unió kvótadöntésével szemben. A hasonló lengyel kormánnyal egyetemben állandó viszályban van a Bizottsággal, mert Brüsszel úgy ítéli meg, hogy Budapest és Varsó lebontja a demokratikus intézményeket. Szerinte a jövő évi választás sorsdöntő lesz a kontinens jövője szempontjából. Meg hogy itt az idő, hogy távozzon az európai elit, amely fel akarja számolni a nemzetállamokat. Be kell bizonyítani, hogy van alternatíva a liberális demokráciával szemben, amely antidemokratikus módon működik Nyugaton.

A politikus két napja üdvözölte a Steve Bannon által életre hívott unióellenes csoportosulást, amely a nacionalista, bevándorlás-ellenes erőket igyekszik mozgósítani a jövő évi választások előtt. A Fidesz, amely fölényesen vezet a közvélemény kutatásokban, ördögnek állította be Soros Györgyöt és az általa támogatott civil szervezeteket. Utóbbiak tevékenységét több törvénnyel is korlátozta. Ugyanakkor igen szoros kapcsolatokat alakított ki Oroszországgal...

75 ÉVES LETT MICK JAGGER, DE MONDUNK SOKKAL ÉRDEKESEBB SZÁMOKAT IS RÓLA

24.HU / KULTÚRA
Szerző: JANKOVICS MÁRTON
2018.07.26. Bármilyen hihetetlen, ezen az átlagosnak tűnő csütörtökön 75 éves lett Mick Jagger. És ez csak egyetlen meglepő szám a Rolling Stones legendás frontemberével kapcsolatban, aki az állandóság szimbóluma is lehetne viharosan változó világunkban: a mai napig ugyanolyan energikusan rohangál fel-alá a színpadon és rázza a csípőjét, mint akkor, amikor még John F. Kennedynek hívták az Egyesült Államok elnökét, javában tartott a vietnami háború, a holdra lépés pedig csak egy merész gondolat volt. Jagger higanymozgása annyira ikonikussá vált, hogy a fél popszakma ebből inspirálódva építette fel színpadi jelenlétét, a Maroon 5 pedig egy teljes dalt szentelt a témának Moves Like Jagger című slágerében. Mi most a számokon keresztül vizsgáljuk a rock and roll történetének egyik leghosszabb és legjelentősebb életművét. Íme tíz érdekes adat.

56

éve játszotta első koncertjét a frissen megalapított Rolling Stonesszal. Jagger és Keith Richards ugyan egy környékről származtak, és már gyerekkoruk óta ismerték egymást, de az egyetem első évében barátkoztak össze igazán, mikor egymásba botlottak a dartfordi vasútállomás peronján, ahol Richardsnak egyből szimpatikus, hogy Jagger blues lemezekkel a hóna alatt jelent meg, így szóba elegyedtek (a dartfordi pályaudvarra azóta is rengeteg rajongó zarándokol, hogy megkeresse a szent peront). Ez a találkozás vezetett hamarosan a Rolling Stones megalapításához a gitáros Brian Jonesszal, majd az első koncerthez, amelyet a londoni Marquee klubban tartottak 1962. július 12-én. Ezzel toronymagasan ők számítanak a rocktörténet legidősebb aktív zenekarának, hiszen azóta is megszakítás nélkül működnek, igaz már csak Jagger és Richards van ott az őseredeti felállásból. Charlie Watts a következő évben, Ronnie Wood pedig 1975-ben csatlakozott hozzájuk. A tagcserék miatt ezért több lista a 78-ban indult U2-t hozza ki a legrégebbi, eredeti felállásában működő zenekarnak, pedig most őszintén: mi az a piszlicsáré 40 év a Stones 56-jához képest?
...