2024. április 14., vasárnap

KUNETZ ZSOMBOR: AKCIÓTERV A KATASZTROFÁLIS FŐVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS JAVÍTÁSÁRA

RÖNTGEN BLOG
Szerző: DR. KUNETZ ZSOMBOR
2024.04.14.


Már az elején le kívánom szögezni, hogy a Fővárosi Önkormányzat valóban nincsen könnyű helyzetben, amikor az egészségügyi ellátás szervezését kellene irányítania, hiszen néhány idősotthonon kívül nincsen szociális- vagy egészségügyi szolgáltató a kezében; a kórházak, vagy egyetemi vagy állami irányítás alatt vannak, a szakrendelők és az alapellátás pedig a helyi önkormányzatokhoz tartoznak.

Éppen ezért tűnhet teljesen jogosnak, hogy a Főváros tulajdonképpen tehetetlen, béna kacsa ebben a rendszerben az egészségügyet tekintve, nem is nagyon van lehetősége befolyásolni az egészségügyi ellátórendszert. De valóban így van-e ez?

Ahogyan az egész ország egészségügyi helyzete, úgy a fővárosi is borzasztó állapotban van. Dacára annak, hogy Budapesten számos kisebb-nagyobb magán egészségügyi szolgáltató is megtalálható, illetve az állami ellátást - a hagyományos kórházi struktúra mellett - az országos intézmények és a Semmelweis Egyetem is kiegészíti.

Csakhogy. Bármely más megyében a kisebb városi kórházak mellett - ahol kap vagy nem kap ellátást az ott lakó - a nagyobb problémákra ott van a megyei intézmény, mint a betegút vége. (Ahol szintén vagy időben kap a beteg ellátást, vagy esetleg néhány tíz, esetleg száz kilométerrel arrébb a másik megyeiben.) Vagyis van egy jól-rosszul működő rend és útvonal a beteg számára.

A betegvándoroltatás vidéken eddig azért az alkalmi kategóriába illett (bár egyre többször kerül sajnos már erre sor), addig ez Budapesten a rendes betegút része. 

Budapesten 19 akut fekvőbeteg ellátást biztosító intézmény van, ezen intézmények 45, egymástól kisebb-nagyobb távolságra eső telephelyen helyezkednek el, szanaszét szórva a városban. Nem meglepő ezek után, hogy a Budapest és Pest megye sürgősségi és akut ügyeleti beutalási rendje 67 oldalas. Azaz a betegellátás és beutalás ezen intézmények között annyira bonyolult, hogy 67 oldalas dokumentum tudja csak ezt szabályozni. Az pedig teljesen nyilvánvaló, hogy míg ennyi helyen próbálnak ellátást biztosítani, az amúgy is kritikus humánerőforrást ezzel a széttöredezett rendszerrel tovább csökkentik. Így végül majd mindenhol oda jutunk, ahol most a Dél-Pesti Centrum Kórház és a tőle egyébként három kőhajításra levő Péterfy Kórház áll, hogy az egyik intézményben páros, a másik intézményben páratlan napokon van csak sebészeti betegellátás, műtét, miegymás. Arról, hogy ez miért komoly probléma, itt írtam részletesebben.

Tehát teljesen világosan látszik, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel, humánerőforrással nem lehet ennyi helyen még tisztességtelen ellátást sem nyújtani.

Annak ellenére sem, hogy Budapesten a szakorvos-, vagy szakdolgozóhiány tulajdonképpen relatív. Hiszen bár itt meglenne számszerűen az ellátáshoz szükséges orvos/ápoló létszám, a teljesen széttöredezett intézményi rendszer miatt mégis humánerőforrás-hiány alakul ki. Ugyanis 10 kórház üzemeltetéséhez fajlagosan több személyzet szükséges, mint ugyanannyi beteget ellátó 4 kórház üzemeltetéséhez...

„HA ELINDULUNK A TISZTÁZÁS ÚTJÁN, ABBÓL AZ EGYHÁZ CSAK NYERHET” – FERENCES SZERZETES AZ EGYHÁZI ABÚZUSRÓL

TELEX / SZEMLÉLEK
Szerző: Fr. Dobszay Márton Benedek  
OFM ferences szerzetes
2024.04.14.


A magyar katolikus egyház ritkán vagy szinte soha nem szólal meg az abúzus ügyében. Dobszay Márton Benedek ferences szerzetes írásában az egyházon belülről szólal meg a témában.

„Vos estis lux mundi – Ti vagytok a világ világossága.” (Mt 5,14) Ezzel a szentírási idézettel kezdődik a Szentszék 2019-ben megjelent, bántalmazásokkal kapcsolatos egyik legjelentősebb dokumentuma. Sokan úgy látják azonban, hogy a katolikus egyház – különösen Kelet-Európában – nem tesz eleget a gyermekekkel szembeni szexuális bántalmazások megelőzéséért és feltárásáért.

Ezzel a kijelentéssel szemben lehetnek jogos ellenvetések. De az igaz, hogy miközben sok valós lépés történt már, a hazai katolikus közösség még nem járta be teljes elszántsággal azt az utat, amelyet mások (pl. Franciaországban, Írországban, Lengyelországban) már igen.
„Ne féljetek!” (Mt 28,5)

Miért nehéz ezen az úton elindulni? Miért nincs gyorsabb elmozdulás? Többen azt mondják: „az egyháznak nem érdeke, hogy kiderüljenek a múlt ügyei”. Mások valamilyen hatalmi motívumot vélnek felfedezni a távolságtartó viszonyulásban. Korábbi elöljáróként, akit újra és újra megtalál ez a téma, azt látom, hogy még egy nyitott és elszánt döntéshozónak is be kell járnia egy utat, hogy leküzdje saját ellenállásait.

Ebből a tapasztalatból kiindulva szeretnék rámutatni a területtel kapcsolatos néhány olyan motívumra, amely megbénít, félelmet, ellenállást kelt. Dilemmát szül, és mint ilyen, gátolhatja az elmozdulást. Az, hogy félelmek, ellenállások, ellenvetések vannak bennünk, természetes. Ha azonban nem merünk szembenézni ezekkel, ha nem artikuláljuk és tudatosítjuk azokat, nem tudunk adekvát választ adni. Szembenézve velük azonban el tudjuk dönteni, mennyire valósak, és hogyan lehet hatékonyan reagálni rájuk. A bántalmazások témája önmagában nehéz, taszító, sötétségbe vezető terület, ráadásul az emberi életnek egy olyan intim rétegét érinti, amely sokszor tabusítva van. Az abúzusokkal való találkozás ezért önmagában megbéníthat.

Gyakorta hangoztatott vélemény, hogy az abúzusok emlegetése csupán az egyház lejáratását szolgálja (például konkrét szellemi vagy gazdasági körök részéről). Sokan úgy érzik, a témát kizárólag a katolikusokkal, a probléma valós súlyát aránytalanul felnagyítva hozzák szóba. Elfelejtve, hogy közben milyen sokat ad az egyház közössége a világnak. A megtámadottság érzése és a félelem, hogy ne tegyük céltáblává saját magunkat, megbénít, eltérít attól, hogy foglalkozzunk a problémával.

Valóban jogos elvárás, hogy az egyház és annak tagjai fair elbírálásban részesüljenek. Az „egyenlő pályák, egyenlő esélyek” elve, az igazságos és arányos hozzáállás okán fel lehet szólalni. Ugyanakkor nekünk, egyháziaknak a magunk dolgával kell foglalkoznunk.

Ha – akár külső nyomásra – elindulunk a tisztázás útján, abból az egyház csak nyerhet, ha pedig elöl jár a témában, azzal másoknak is utat mutat.

Nagy félelem, hogy sokakat ártatlanul kevernek gyanúba. Ezek az ügyek nehezen tárhatók fel, alig állnak rendelkezésre bizonyítékok. Ha valakit le akarnak járatni vagy valaki anyagi előnyhöz akar jutni, könnyű eszközt kap a kezébe. Ráadásul mindez kielégíti az emberek szenzációéhségét. Nem tagadva e nézet jogosságát, megérzésem szerint jobban tartunk tőle, mint amennyire valóban félni kell, még akkor is, ha egyetlen ilyen eset is tragédia. Valóban ismerünk ártatlanul stigmatizált papot, akinek egy ilyen vád tette tönkre az életét.

Bár minden egyházi dokumentum hangsúlyozza az ártatlanság vélelmét, az nemigen valósul meg. A szigorú eljárásrend, amely alapján a vizsgálat idejére adott esetben kivonhatják a papot a szolgálatából, vagy eltilthatják a munkavégzéséből a világi személyt, mindig maradandó sérülést okoz.

Ezzel együtt azt látjuk, hogy viszonylag ritka az a bejelentő, aki nem valós történetet hoz.

Ők maguk pedig gyakran nem az elkövető megtorlását kérik, hanem arra várnak biztosítékot, hogy mással ne történhessen meg az, amit nekik át kellett élniük. Ugyanakkor a valós félelemre valós választ kell adni. Szükség van az eljárásrendek továbbfejlesztésére, hogy az ártatlanság vélelme ténylegesen megvalósuljon.

Továbbá társadalmi vita szükséges az ártatlanokat ért támadások megfelelő szankcionálásáról úgy, hogy közben a valós áldozatok ne riadjanak vissza a bejelentések megtételétől...

MAGYAR PÉTER A HÁTTÉRHATALOM EMBERE TOROCZKAI LÁSZLÓ KONTEÓJA SZERINT

DAVE VILÁGA
Szerző: Dave
2024.04.14.Magyar Péter Toroczkai László szerint a háttérhatalom embere. Bizonyítékai is vannak, a kérdés csak az, hogy mire?

HETI EGYENLEG - 1. RÉSZ

HETI EGYENLEG
Műsorvezető: BÁNÓ ANDRÁS
2024.04.14.Nagy bajban van a magyar gazdaság, jelentős a költségvetési hiány, így ezen nem fog segíteni, hogy 675 milliárdnyi beruházást átütemeztek, amiről ráadásul Varga Mihály nem is mondta meg, hogy pontosan milyen beruházásokat érint, ezeket majd csak a választások után közlik – mondta Kuncze Gábor, korábbi belügyminiszter, a KlikkTV Heti Egyenleg című műsorában. Lengyel László, Pénzügykutató Intézet elnök-vezérigazgatója szerint el lehet tagadni, hogy mely településeket érintenek ezek az átcsoportosítások, de az embereknek fel fog tűnni, hogy a beígért fejlesztések nem kezdődtek meg. 

Lengyel László úgy vélte, a fideszes települések polgármesterei sosem voltak még annyira kiszolgáltatott helyzetben pártjuk vezetőinek, mint most. Úgy kell kampányolniuk, hogy vért és könnyeket ígérhetnek csak a választóknak, mert nem kaptak semmit, sőt elvonnak tőlük. Eddig azt ígérhették, ha őket választják, akkor mindent megkap a település, ezt most nem tudják ígérni, mert olyan állapotban van a gazdaság, hogy senki nem fog kapni semmit. Eközben az is megtörténhet, hogy Tiborcz István vagy Mészáros Lőrinc kinézi egy-egy település ingatlanjait, földterületeit, és azt nekik kérdés nélkül át kell adniuk. 

Varga Mihály nagy bajban van, keresi hogyan tud szinonimákat találni azokra a megszorításokra, amik jönni fognak. Háromféle gazdaságpolitika ütközik, Orbán Viktor pedig egy repülőgépről figyeli mindezt – mondták az elemzők.

A FIDESZES NEMZETI, KERESZTÉNY, CSALÁDBARÁT SZOMBATHELYI KÉPVISELŐ ÉS A MINDEN GYEREK UTÁN JÁRÓ, 2009 ÓTA VÁLTOZATLAN CSALÁDI PÓTLÉK

FACEBOOK
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2024.04.14.


A keresztény, nemzeti, családbarát Fidesz Hende Csaba nevű fajankója, amúgy Szombathely fideszes országgyűlési képviselője és a parlament Törvényalkotási Bizottságának elnöke azt az ellenzéki javaslatot, amely a 2008 (!!!) óta változatlan családi pótlék összegét kívánta megemelni, egy újszövetségi citátummal próbálta lesöpörni az asztalról, az alábbiakat mondva: „aki nem dolgozik, ne is egyék.”

Egyrészt a fideszes nemzeti, keresztény, családbarát szombathelyi képviselő nincs tisztában azzal, hogy a családi pótlék minden gyermek után alanyi jogon járó családtámogatás, mely az Európai Unió összes tagállamában létezik. Nem tudja, hogy a családi pótlék nevelési ellátásból és iskoláztatási támogatásból tevődik össze. Továbbá azzal sincs tisztában, hogy míg a legtöbb országban 24-25 éves korig jár a családi pótlék, a nemzeti, keresztény, családbarát Magyarországon mindössze 20 éves korig. Ráadásul a legtöbb EU-s országgal ellentétben a nemzeti, keresztény, családbarát Magyarországon az egyetemi hallgatók nem jogosultak az ellátásra.

Mindenesetre a nemzeti, keresztény, családbarát Fidesz nemzeti, keresztény, családbarát országgyűlési képviselője a kereszténység alapvető szövegét, Isten kinyilatkoztatott szavát, a Bibliát is rosszul ismeri, épp a lényeget tekintve totálisan tévesen, amiért én egy elsőéves hallgatómtól elköszönnék a vizsgán. Ugyanis Hende idézett szövege („aki nem dolgozik, ne is egyék) nincs a Bibliában. Helyette az áll, hogy „καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω („mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek: ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.” – 2Thessz. 3,10), amiből épp a lényeg maradt ki Hende tudatlan röffentéséből: konkrétan az „οὐ θέλει” (nem akar), vagyis „ha valaki NEM AKAR dolgozni, ne is egyék.”

És ez, ugyebár, nagyon nem mindegy! Hendének meg a nemzeti, keresztény, családbarát kormánynak persze teljesen mindegy, ugyanis ők a Biblia azon szakaszait sem ismerik, ahol a rászorulókról, a szegényekről, a támogatandókról van szó: nem ismerik például Ámosz próféta könyvét, nem ismerik a Zsoltárok vonatkozó verseit, nem találkoztak még a szegény Lázár esetével (nem azzal a nemzeti, keresztény, családbarát Lázárral, aki valamikor szintén azt találta mondani, hogy mindenki annyit ér, amennyije van neki), fogalmuk sincs, mit jelent „segíteni a szegények fiait” (Zsolt 72,4), s értelmezhetetlen zagyvalék számukra az, hogy „a szegényeknek hirdetik az evangéliumot” (Máté 11,5).

Végezetül a nemzeti, keresztény, családbarát Fidesz nemzeti, keresztény, családbarát országgyűlési képviselője ráadásul azt sem tudja, mire vonatkozott a Thesszalonikiaknak írott fenti sor. Elárulom: arra, hogy akadnak, akik azt hiszik, mintha „az Úr napja már küszöbön állna” ( 2Thessz 2,2), azaz kizárólag „Krisztusnak ama napját” várják, csak erre figyelnek, semmi egyébbel nem törődnek.

Hende és vele a többi fideszes nemzeti, keresztény, családbarát viszont lassan elgondolkodhatna azon, mi lesz, ha az ő Uruk napja hamarosan elmúlik és semmivé válik. Akarnak-e majd dolgozni (lásd fent!), avagy továbbra is másokon kívánnak élősködni?

A NATO PONT AZ ELLENKEZŐJÉT MONDJA ANNAK, MINT AMI ELHANGZOTT A KORMÁNYINFÓN

HÍRKLIKK
Szerző: NVZS
2024.04.14.


„Függetlenül attól, amit Emmanuel Macron mondott, a NATO azt erősítette meg, hogy nem akar és nem fog beavatkozni a harcokba, nem fog katonákat küldeni Ukrajnába” – szögezte le Kaiser Ferenc. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense ezzel a legutóbbi kormányinfón elhangzottakra reagált, miszerint aggasztó módon „éles és rossz irányú negatív fordulat állt be” a NATO hozzáállásában, a szövetség „arra készül, hogy Ukrajna oldalán a gyakorlatban is bevonódik a konfliktusba”. A biztonságpolitikai szakértő szerint ezzel szemben „Emmanuel Macron ugyan mondott egy meredeket, ám azt a tagállamok többsége nyomban visszautasította”.

A magunk mögött hagyott héten hosszú idő után tartottak kormányinfót, amelyen máris sikerült jó pár „bombát” bedobni. Mint ahogy arról a Hírklikk is beszámolt, Gulyás Gergely szerint már Európa meghatározó politikusai beszélnek arról, hogy Ukrajnába katonákat kell küldeni, „noha ez korábban egyértelműen vörös vonal volt az Ukrajnát fegyverekkel támogató országok számára is". A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint aggasztó, hogy a NATO irányt váltott a kérdésben. Hozzátette: korábban a NATO csak kommentálta az ukrajnai történéseket, de nem vált a konfliktus tevékeny részesévé, és a világháború veszélyére hivatkozva utasította el a beavatkozás lehetőségét. Szerinte pedig ebben „éles és rossz irányú negatív fordulat állt be”.

Gulyás Gergely ezzel arra utalt, hogy Emmanuel Macron francia elnök korábban nem zárta ki csapatok küldésének lehetőségét Ukrajnába. Február 20.-án, az orosz hadseregnek adandó európai válasz felgyorsítása témájában tartott párizsi konferencia előtt – a Euronews jelentése szerint – hangzott el a felvetés. Nyugati vezetők szűkebb körében gondolatkísérletként, illetve a partnerek és Oroszország megszondázásaként fogalmazta meg ezt Macron, a többi között Olaf Scholz német kancellár, David Cameron brit külügyminiszter, Andrzej Duda lengyel elnök és Mark Rutte holland miniszterelnök előtt. Macron szerint egy ilyen lépésre nem azért van szükség, mert Európa pesszimista, dacos vagy félelmet akar kelteni, hanem mert a jövője forog kockán. „Mindent megteszünk annak érdekében, hogy Oroszország ne győzzön” – hangoztatta, nem zárva ki csapatok delegálásának lehetőségét, „mert nem lehet mindig csak Amerikára várni”. A felvetés a többi érintett szinte azonnali elutasításába vagy óvatos tartózkodásába ütközött. Katonai elemzők szerint pedig Franciaország nem közvetlen frontharcokban vállalna részt, hanem olyan humán szolgáltatásokat nyújtana, mint az aknamentesítés, felderítés, kiképzés, utánpótlás-szervezés és karbantartás. Mint kiderült, Macron – írta a Telex francia diplomatákat idézve – csak vitát akart nyitni a kérdésről, s nem volt semmilyen konkrét terv, ami a katonák Ukrajnába küldése felé mutatna. Az egész célja leginkább a fásult partnerek felrázása és Macron politikai örökségének építése lehetett...

EZ MÁR EGY MÁSIK HÁBORÚ

NÉPSZAVA
Szerző: KISS ANDREJ
2024.04.14.


Másról sem hallani hónapok óta, hogy fényesebbnél fényesebb győzelmeket arat az ukrán fronton a Magyarország keleti szomszédját megszállni törekvő orosz hadsereg. A hadi sikerektől hangos a teljes orosz propagandagépezet, valamint a kelet-európai online médiumok és agresszorpárti, köztük kormányzati hírszolgáltatók jól meghatározható csoportja, amelyek minden újságírói szakmaiságot és általános erkölcsi normát felrúgva a moszkvai kommunikáció szócsöveivé váltak. Szorgalmasan teszik a dolgukat, aminek következtében a hírfogyasztók jelentős része Magyarországon is abban a hitben él, hogy az ukrán hadsereg már-már az összeomlás jeleit mutatja. Meg hogy Brüsszelben az európai politikusok vérben forgó szemmel háborúpárti pszichózistól szenvednek, és Donald Trump lesz mindannyiunk békepárti megmentője. Miért ne gondolnák így, ha ezeket hallják az egyébként hitelesnek tartott, közszolgálatinak titulált csatornákon? Mindez már csak azért is sajnálatos, mivel a mesterien felépített alternatív valóságnak nyomokban sincs köze a bennünket körülvevő világhoz. Ez érvényes a háborúra, a politikai és gazdasági szövetségeseink megítélésére, és a szomszédaink barátságára egyaránt.

Nem tudhatjuk, hányan emlékeznek még a háború előtti időszak egyik gyöngyszemére. Akkor az egyik vezető magyar kormánypárti politikus kiment egészen Bécsig, és onnan jelentette, hogy az osztrák főváros élhetetlen, mivel tönkretették a migránsok. Mondta ezt úgy, hogy közben nem nevette el magát. Ahogy akkor a nevetés, úgy utána a bocsánatkérés is elmaradt. Osztrákoktól, magyaroktól egyaránt. Bécset ráadásul pont akkor minősítette a világ leglakhatóbb városának az egyik nemzetközi szervezet.

Hasonlóan kevés köze van a háborús propaganda hírözönének az egyébként valóban nem egyszerűen kihámozható valósághoz.

Hogy ne váljunk magunk is a megtévesztés áldozataivá, érdemes alaposabban felidézni az elmúlt hetek legfontosabb katonai eseményeit, a hivatalosan megerősített, esetleg videófelvételekkel, fotókkal is alátámasztott történéseket. Az orosz alakulatok például valóban tudtak 2-3 kilométert haladni az összesen 1000 kilométeren elnyúló front 20 kilométer széles avgyijivkai szakaszán. Megközelítették Csaszov Jar települést és közben ismétlődő hullámokban támadták drónokkal, ballisztikus és szárnyas rakétákkal Ukrajna áramellátó hálózatát, leginkább Harkov térségében.

Ezek mellett még egy haditechnikai területen okoz komoly fejfájást Ukrajnának Moszkva. A háború első évében az ukránok vadászgépekről többször sikeresen vetettek be szárnyas bombákat. Ám egyre nehezebb lett a megfogyatkozott légierővel célba juttatni a szövetségesektől kapott JDAM-rendszerű szárnyas bombákat, az oroszok pedig nagyon gyorsan kifejlesztették az ellesett technológiára alapozott FAB-500-akat. Jelenleg ezekkel okozzák a legpusztítóbb támadásokat az ukrán védelmi vonalak ellen, valamint a frontközeli településeken. Az 500, 1000 és 1500 kilogrammos szárnyas bombákat a frontvonaltól távol, 30-70 kilométerre oldják ki a Szuhoj vadászgépek pilótái. A meredek felszálló röppálya 10 kilométeres magasságát elérve, 30 kilométeres távolságból a Szu-34-es vadászbombázókról elindított 1500 kilogrammos szárnyas bomba egyenes találat esetén elpusztítja az akár tíz méteres mélységű betonbunkereket. Az egyéb földfelszíni célpontokat pedig 500 méteres körzetben képes megsemmisíteni.

A szakemberek értékelése szerint két módon lehet védekezni az ilyen támadások ellen. Az ukránok egyik lehetősége az, hogy a vadászgépeket már a földön igyekeznek megsemmisíteni. Saját hadiipari fejlesztésű csapásmérő drónjaikkal már a fronttól 1300 kilométerre levő célpontokat is képesek elérni. Videófelvételekkel és műholdas megfigyelésekkel az ukránok megerősítették a sikeres támadások bekövetkeztét a légvédelemmel leginkább körülbástyázott katonai reptereken.

A most már 30-40 darabos drónrajokkal végrehajtott akciók sikeressége dühödt őrjöngést váltott ki az orosz fronttudósítók és propagandisták körében.

Az első támadásoknál még akár el is lehetett hinni, hogy a légvédelem valóban levadászta a drónokat. Azonban a buta hazudozás gyorsan lebukott és kiderült, hogy tucatnyi az elpusztított vagy megsérült vadászgépek száma.

A másik lehetőség, ami az ukránoknak hamarosan megoldást kínálhat, az F-16-os vadászgépek hadrendbe állítása. Itt fontos rögtön kijelenteni, hogy az amerikai vadászgépek megjelenése önmagában nem lesz elegendő a háború megnyeréséhez. De az nagyon valószínűnek látszik, hogy egészen más szintre emelhetik Kijev védelmi és támadó lehetőségeit. Az F-16-os vadászgépek meg fogják oldani a szárnyas bombák okozta problémát. Drámainak nevezhető változásnak leszünk a szemtanúi, mivel az orosz vadászgépeknek tiltott övezetté válik az ukrán légtér és a frontvonal légterének legalább 50 kilométer mély sávja. Vannak katonai elemzők, akik szerint az orosz haderő az új ukrán vadászgépflotta megjelenéséig bármi áron próbál haladást elérni. Ha ez igaz, mostantól június végéig tart a visszaszámlálás. Az F-16-osok lehetővé teszik az ukrán hadseregnek olyan támadó műveletek végrehajtását is, amilyeneket eddig, erős légi támogatás hiányában naivitás volt még csak megtervezni is. Mindenféle torz hurráoptimizmust félretéve, tisztán a megváltozó haditechnikai és harcászati képességek ismeretében realitássá válhat a Fekete-tenger szűk partmenti sávjának visszafoglalása. Ez pedig előjátéka lenne a Krím-félszigetre irányuló hadműveletnek.

Mára egyértelművé vált, hogy ez a háború átírta a katonai akadémiákon több évtizede oktatott hadtudományi, alkalmazott hadviselési, taktikai alapvetések nagy részét. Azt eleve elképzelhetetlennek gondolták az elemzők, hogy Ukrajna képes lesz megállítani az országra egyszerre hat irányból rárontó orosz haderőt. A valóság mindenkit sokkolt. Nem csak megállították, de jelentős területek visszafoglalásával hátrálásra késztették a behatolókat. Akkor az egyik alaptétel az volt, hogy az ukránoknak el kell kerülni a klasszikus, frontális ütközeteket, mivel az ellenség technikai és létszámbeli fölénye elegendő a véderő gyors felőrléséhez. Jelenleg ott tartunk, hogy ez a tétel sem igaz, ha az egymással szemben állók erőviszonyait nézzük. Ukrajna a szövetségesei támogatását élvezve elérte a taktikai egyensúly állapotát: Oroszország minden, sokszor teljesen irracionális erőfeszítése ellenére sem képes pár kilométeres, lokális sikereknél többet felmutatni...

A SÚLYOS BELSŐ KONFLIKTUSOK HETÉT HAGYTUK MAGUNK MÖGÖTT A KAMPÁNYBAN

SZABAD EURÓPA
Szerző: KÓSA ANDRÁS
2024.04.14.


Magát tiltakozásul feloszlató pártszervezet; Fidesz–KDNP-üzengetés egy 2022-ig MSZP-s, most fideszes politikus miatt; a szocialistákat kiszorítani próbáló Momentum Belpesten; a saját polgármesterüket megbuktatni próbáló ferencvárosi pártok – az eddigi legintenzívebb hetet tudjuk magunk mögött a választási kampányban.


Kezdjük egy dunaújvárosi történettel, mégpedig azért, mert a vaskézzel irányított kormánypártban ritkán fordul elő, hogy belső viták kerülnek nyilvánosságra. Most viszont ez történt. A helyi Fidesz ugyanis azt a Magyar Andrást indítja az ellenzéki összefogás színeiben 2019-ben győztes (egyébként a Jobbikban politizáló) Kálló Gergellyel szemben, aki 2014-ben még az MSZP helyi elnökeként indult a parlamenti választásokon – és kapott ki –, de elnöki posztját egészen 2022-ig megtartotta.

Magyar Andrást mint a Fidesz–KDNP jelöltjét mutatták be, de, ahogy a dunaujvaros.com megírta egy birtokába jutott levélre hivatkozva, a KDNP helyi elnöke, Kis Péter jelezte, hogy nem támogatják a volt MSZP-st. Persze a dunaujvaros.com szerint ettől még simán lehet, hogy a Fidesz és a KDNP országos vezetése egyszerűen átnyúl a helyi szervezetek feje fölött az ügyben...

TELEX: AZ IDEI JELENTKEZŐK HÁROMNEGYEDE LEVELEZŐN TANULNÁ A GYÓGYPEDAGÓGIÁT. MEGNÉZTÜK, MIÉRT

TELEX
Szerző: HALÁSZ NIKOLETT
2024.04.12.


„Az ELTE BGGYK-n is tapasztaljuk az elmúlt 5-10 évben, hogy több olyan hallgatónk van, akinek fogyatékos gyermeke van, és esetleg azért hallgat gyógypedagógiát, hogy jobban megértse eltérő fejlődésű gyermekét, vagy azért, mert úgy érzi nem kap meg minden támogatást a gyermeke az ellátórendszertől” – válaszolta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara, amikor arról kérdeztük őket, mi magyarázhatja, hogy idén a gyógypedagógia szakra jelentkezők közel háromnegyede a levelező munkarendet választotta.

Az egyetem válasza alapján túl optimista feltételezés lenne azt gondolni, hogy csak a szakra jelentkezők száma befolyásolja, hányan fognak Magyarországon gyógypedagógusként munkába állni, hiszen a számok mögé nézve látszik: a jelentkezők egy része nem fog a szakmában elhelyezkedni, így ők hosszú távon nem jelentenek megoldást a régóta fennálló szakemberhiányra.

Megközelítőleg százezerre nőtt a sajátos nevelési igényű diákok száma

A közoktatásban minden harmadik gyerek küzd valamilyen tanulási vagy beilleszkedési nehézséggel. 2005 óta megtízszereződött Magyarországon az autizmussal diagnosztizált tanulók száma, és 27 százalékkal, megközelítőleg százezerre nőtt a sajátos nevelési igényű (SNI) diákok száma az óvodákban, általános és középiskolákban.

Az SNI-s gyerekek azok a különleges bánásmódot igénylő fiatalok, akik mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékossággal, autizmus spektrumzavarral vagy más pszichés fejlődési (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási) zavarral küzdenek, ezért fejlesztésre szorulnak.

A gyógypedagógus az a szakember, aki neveli és oktatja az értelmi, érzékszervi, beszéd- és mozgásfogyatékos embereket.

Magyarországon a tapasztalatok szerint nagyon nehéz helyzetben vannak azok a családok, amelyek speciális szükségletű gyereküket szeretnék iskolába járatni, fejleszteni. A törvény szerint a gyerekek oktatásának megszervezése állami feladat lenne, viszont a valóságban a legtöbb tanintézmény inkább nem foglalkozik a sajátos igényű gyerekekkel. Ennek oka, hogy nincs elég szakember, és nem is kötelezhetik az iskolákat arra, hogy befogadják ezeket a gyerekeket. Emiatt pedig nagyobb teher hárul az SNI-s fiatalok családjára...


ÓRIÁSI MEGSZORÍTÁST JELENTETT BE A KORMÁNY - NYUGDÍJPRÉMIUMRÓL NE IS ÁLMODJON SENKI!

AZ ÉN PÉNZEM
Szerző: B. VARGA JUDIT
2024.04.12.


A kormány és a Kopint-Tárki egyaránt meglehetősen karcsú, mindössze 2,5 százalékos növekedést vár idén a magyar gazdaságtól. Nyugdíjprémiumra így persze egyáltalán nincs kilátás, sőt – mint azt a Pénzügyminisztérium (PM) külön hangsúlyozta – az is jelentős dolog, hogy a nyugdíjak „védelméhez” szükséges fedezetet garantálja az állam.


Hiába módosította tavaly többször is kormány a költségvetési hiánycélt, a valóságban így is sokkal magasabb lett. A kormányzati szektor 2023. évi hiánya 5 ezer milliárd forint fölé nőtt, ami a GDP 6,7 százaléka. Az idei hiány is – írtuk meg korábban – jóval több lesz a tervezettnél. A legutóbbi Kormányinfón kiderült: ahhoz, hogy az idénre kitűzött 4,5 százalékos hiánycélt elérjék, 675 milliárd forintnyi állami beruházást állítanak le.

Varga Mihály pénzügyminiszter hangsúlyozta, nem törlik, hanem átütemezik az érintett fejlesztéseket. Azt is közölte, hogy tárcánként meghatározott keretösszeg alapján döntik el, mely beruházások elhalasztására van lehetőség. Szavai szerint több mint 2000 milliárd forintnyi állami beruházás viszont megvalósulhat.

Akárhogy is, a magyar gazdaságba ütnek egy közel 700 milliárd forintos lyukat. Oda, ami amúgy sem muzsikál éppen rózsásan. Meglepő módon jelenleg a kormány és a Kopint-Tárki egyaránt meglehetősen karcsú, mindössze 2,5 százalékos növekedést vár idén a magyar gazdaságtól. Ez azért érdekes, mert a konjunktúrakutató intézet már akkor csekély növekedést várt (azért nem annyira keveset, mint most), amikor a kormány még 4 százalék feletti bővülésről álmodozott. Az pedig nyugdíjprémium kifizetését is lehetővé tehette volna.

Túl sok pénz ment az idősebbeknek?

A Kormányinfón a pénzügyminiszter újságírói kérdésre elmondta, hogy a kormány 20,5 milliárd forintot tett félre idén a nyugdíjprémiumra (ebből is látszik, hogy nagyobb növekedésre számítottak). Az összegről Varga az őt kérdező újságírónak kijelentette: „ne aggódjon ezért a pénzért, van ennek a pénznek helye”. (Képünkön épp ezen mosolyodik el.) Ez amúgy elég cinikusan hangzott, de voltak persze itt cifrább dolgok is.

Tavaly például kiderült, hogy nyugdíjprémiumra a jogosnak a felét sem fizették ki. Az 1997. évi LXXXI. (Tny.) törvény alapján a nyugdíjprémium kalkulációjához a nyugdíj negyedét, de legfeljebb 20 ezer forintot kell alapul venni, amihez akkora szorzószámot társítanak, mint amennyivel meghaladja a növekedés a 3,5 százalékot. Ebből következően a 2022-es év után járó nyugdíjprémium a legalább 80 ezer forintos juttatás után 22 ezer forint lett volna. Valójában azonban maximum 10 ezer forintot fizetett ki ilyen címen az állam...

HETI ABSZURD: TISZTELET A BEVÉTELNEK

NÉPSZAVA
Szerző: BALASSA TAMÁS
2024.04.14.


Varga Mihály olyan meggyőzően tudott beszélni a magyar gazdaság kilátásairól a kormányinfón, élmezőnybe álmodva a Magyarország GDP-t, hogy a norvégok összeverekednek a Budapestre tartó repülőjáratok lépcsőjén az állóhelyekért, ha ezt hallják. És értik.


A folytatólagos Orbán-kormányzás cca. ötezredik napján sem találtunk arra utaló jelet, hogy az ún. nemzeti oldal (micsoda bullshit, a nemzeti oldalszalonnának legalább volna értelme) éppen most akarná elkezdeni a bajlódást a valósággal. Vagy hogy e körben teljesen értelmezhetetlent mondjunk, az igazsággal. De mi azért valami rejtélyes okból ragaszkodunk hozzá, hogy időnként rácsodálkozzunk, mennyire hajlékonyan kezeli a NER a tényeket. És figyelünk a galaktikus rekordkísérletre is: a bekötött szemmel kormányzottság leghosszabb intervallumára, a mákonyos magyarok ugyanis szemlátomást erre gyúrnak.

Vegyük példának okáért a MIGRÁCIÓT. (Ide Sheldon Cooper szinkronját képzeljék el, amikor a pasadenai géniusz egy tervezett marsi kolóniába jelentkezik, és imázsvideójában alaposan visszhangosítva beleüvölti a kamerába, hogy: a MARSRA, csak hogy eszébe ne jusson senkinek leszerződtetni őkelmét.) Nos, az Európai Parlament (EP) a héten jóváhagyta az unió migrációs és menekültügyi paktumját, amely közös szabályokat határoz meg például a menekültkérelmek benyújtásáról, a külső határra érkező menedékkérők átvilágításáról, a nemzetközi védelemre jogosultak önkéntes, vagyis nem kötelező áthelyezéséről, az elutasított migránsok kitoloncolásáról, írta meg a Népszava. Vagyis szigorítanak nagyon helyesen, mert a migráció a populisták miatt tényleg veszélyes. A populista hangzavarban ugyanis nem lehet gondolkodni, és olyan embert próbáló, összetett műveleteket végképp nem lehet elvégezni, mint a földönfutó menekültek megkülönböztetése a Kalasnyikovot lóbáló erőszaktevőktől.

Ez az Orbán-kormány összes agysejtjének vállvetve sem sikerült eddig, ha élhetünk ezzel a derék képzavarral (márpedig miért ne élhetnénk, szatirikus rovat volnánk, igazat írunk, csak furcsán), nem mintha egyszer is eszébe jutott volna bármely miniszteriális fennvalónak, hogy különbséget tegyen. Egyszerűbb riogatni a sötét afrikai/ázsiai veszedelemmel, rátolni a balosokra és lipsikre minden periferikus borzalmat (és közben nem beszámolni a hófehér náci söpredék gaztetteiről), és besöpörni a szavazatokat négy-évről négy-évre.

Kormányt elvileg azért tart egy országok, hogy legalább szökőévente igazat mondjon, ám az Orbán-kormánynak migrációügyben a héten sem sikerült. Mert mi is lenne ennek a migrációs paktumnak a lényege? Az illegális migráció ösztönzése, a kötelező betelepítési kvóta? Egy átlagosan fideszes M1-néző annyira bólogatna erre a kérdésre, hogy leesne a fejéről a szemkötő / a bohócsapka / a teavaj / a harisnya (megfelelő rész/részek aláhúzandók, az útlevél a fiókból kiemelendő, a Marsra a jelentkezés beadandó.) Nem, egy szót sem hallottak soha a magyar közmédia (plusz a Hír Tv, Tv2 és a többi) nézői a valóságról. A valóságot ugyanis a héten is Bakondi Györgynek hívták a gyíkemberek világában. Nevezett nemzetbiztonsági főtanácsadó bekapcsolta az 2015 óta rojtosra játszott magnókazettát, és előadta, hogy „a migrációs csomag tágra nyitja Európát az illegális migráció előtt”, elosztás, kvótarendszer, illegális migránsok szétosztása, etcetera. Miközben az EU, szegény feje egy fia szót sem írt, mondott, gondolt arról soha, hogy illegális migránsokat akarna kötelező kvóta alapján szétosztani Európában...

A SZABAD PIAC ARMAGEDDONBA VEZET | GYŐZD MEG MARCIT!

PARTIZÁN
Szerző: PARTIZÁN
2024.04.13.Székesfehérváron járt a Partizán turné, ahol is egy újabb vitaműsorral jelentkeztünk!

ZSIDAY VIKTOR: AZ INFLÁCIÓ AZ IDEI ÉVRE ELÉRTE A MÉLYPONTJÁT, MOSTANTÓL CSAK NŐNI FOG – KOMPORSZÁG

KOMPORSZÁG / MAGYAR HANG
Műsorvezető: SZERETŐ SZABOLCS
2024.04.12.Az infláció az idei évre elérte a mélypontot, a reálbér-emelkedésből származó fogyasztás-növekedés és a forintárfolyam gyengülése is az infláció növekedését vetíti előre az év hátralévő részére – erről is beszélt Zsiday Viktor közgazdász. 

- Ki, illetve kik a felelősei a tavalyi rekord inflációnak? 
- Miért van érdekellentét a jegybank és kormány között, és melyikük cselekszik most helyesen? 
- Mennyire súlyos jelenleg a gazdasági helyzet a hatalmas költségvetési hiány miatt, van-e szükség azonnali intézkedésekre, megszorításokra? 
- Miért húzott el mellettünk több ország a régióból, mit rontottunk el? 

A műsorvezető Szerető Szabolcs, szerkesztő Farkas Melinda.

JAKSITY GYÖRGY: „ARRA NEM SZÁMÍTOTTAM, HOGY MINDEZ A NYAKUNKBA IS BORUL”

DELLA / 24.HU
Műsorvezető: BAKA F. ZOLTÁN
2024.04.10.A klasszikus repülős viccel írta le a komoly viharba került közállapotokat Jaksity György, a Concorde Értékpapír Zrt. alapítója a Dellában. Az igazgatóság elnöke állítja, nem érte meglepetésként, hogy a pénzügyi szorítás mellett az utóbbi időben belpolitikai nyomás alá is került az Orbán-kormány, ez tulajdonképpen következik a 2020-as években megtapasztalt gazdasági problémákból, amit az emberek a saját bőrükön éreznek. Különösen fájó lehetett, hogy annak a kevés megtakarításnak egy részét, amivel a legtöbb magyar ember rendelkezik például nem kamatozó eszközökben, készpénzben, reálértelemben felfalta az infláció.

KÖZÖSSÉGI MÉDIA ÉS MANIPULÁCIÓ | ZŐDI ZSOLT A KLUBRÁDIÓBAN

KLUBRÁDIÓ / REGGELI SZEMÉLY
Műsorvezetők: HERSKOVITS ESZTER, SELMECZI JÁNOS
2024.04.12.A Reggeli személy 2024. április 12-i adásában Herskovits Eszter és Selmeci János vendége Ződi Zsolt jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója volt.

BALATONŐSZÖD, BALATONSZÁRSZÓ, KÖTCSE – HOGYAN SZAVAZ A NYÁRI NAGY POLITIKAI ELVONULÁSOK MEGYÉJE?

VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZ
Szerző: BÓDI MÁTYÁS
2024.04.13.


A címben olvasható három szimbolikus település – Balatonőszöd, Balatonszárszó és Kötcse –, egymástól alig pár kilométeres távolságra van Somogy megyében. Az év bizonyos napjain a hazai politikai élet irányítói itt gyűltek vagy gyűlnek össze megfogalmazni azokat az irányvonalakat, melyeket szem előtt tartva térhetnek vissza szeptembertől a politika mókuskerekébe. A térség azonban nemcsak az ide érkező, de az innen induló politikusok és mozgalmak miatt is kitüntetett szereppel bír, miközben azt is látni fogjuk, hogy számos nagyvárosában évtizedes távlatokból nézve is kirobbanthatatlan polgármesterek uralkodnak.

Vannak furcsa szokásaim, amelyek a politika iránt érzett csillapíthatatlan szenvedélyemből fakadnak. Az egyik ilyen, hogy évente legalább egyszer újranézem a Sínek és sátrak című dokumentumfilmet, amely az 1993-as szárszói találkozó alkalmával készült. Ez volt az első olyan összejövetel, amit Farkasházy Tivadar kertjében rendeztek az akkori politikai és kulturális elit tagjainak, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az addigra már elmérgesedni látszó szembenállásra valamilyen gyógymódot dolgozzanak ki a résztvevők...

DÉZSI CSABA ANDRÁS A BORKAI-KORSZAKRÓL: NEM CSONTVÁZAK HULLOTTAK KI A SZEKRÉNYBŐL, HANEM EGY EGÉSZ KÖZTEMETŐ

24.HU
Szerző: PAPP LÁSZLÓ TAMÁS
2024.04.12.


Az MCC győri képzési központjában tartott előadást csütörtök este Dézsi Csaba András, Győr fideszes polgármestere, akivel a 24.hu tavaly szeptember óta próbál interjút készíteni. Ez ugyan még várat magára, de a városvezetőnek a rendezvény keretében azért sikerült néhány kérdést feltennünk.

"Csak a munkát szoktam halmozni, nem az állásokat"


– fogalmazott Győr kormánypárti polgármestere az MCC győri központjában tartott csütörtöki pódiumbeszélgetésen, ahol többek között az is elhangzott: a városvezetői pozíció és az önkormányzati képviselőség mellett több más vezető tisztséget is ellát – így például a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház osztályvezető főorvosa, a Magyar Judo Szövetség alelnöke, valamint a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja.

A Sikerek útján – Győr lehetőségei és kihívásai a 21. században című beszélgetésen azért negatív dolgokról is szó esett. Az egyik ilyen, hogy Győr lélekszáma csökken, emiatt a választások után az önkormányzati képviselők is eggyel kevesebben lesznek. A helyi lakosság fogyása azért is gond Dézsi Csaba András szerint, mert minél kevesebb győri van, annál több az egy főre jutó elvonás. Az észak-dunántúli vármegyeszékhely fideszes vezetője szerint ezt úgy lehetne orvosolni,ha bizonyos környékbeli településeket Győrhöz csatolnának.Hogy miért érné meg a Vámosszabadin lakóknak, ha Győrhöz csatolnák a településüket? Mondjuk azért, mert a házuk a dupláját fogja érni – válaszolta meg a polgármester a saját kérdését...

ORBÁN NAGY PUSZTÍTÁSA A DEMOKRATÁK ÖNGYŰLÖLETE

AMERIKAI NÉPSZAVA
Szerző: AMERIKAI NÉPSZAVA
2024.04.13.


Orbán fasiszta rendszere nehezen gyógyuló sebeket és az élet minden területén károkat okoz, de a legnagyobb pusztítást az emberi lélekben végzi. Az emberi lélek végső állomása pedig az, amikor az ember önmaga ellen fordul. Az öngyűlölet ismert következménye a náci és fasiszta rendszereknek, amelyekkel az emberek önmagukat vádolják a történtek miatt.

Az önpusztítás sajátos formája az identitásvesztés, amikor valaki menekülni akar saját énje elől, és feladja az önazonosságát. Ennek a pszichológiai és társadalmi jelenségnek vagyunk tanúi, mióta csak kitalálta a magyar demokratikus értelmiség, hogy saját identitása nem elég vonzó, fel kell adnia saját értékeibe vetett hitét, és a jobboldal fasisztáiban kell bízni.

Ez a gondolat mélyen bevéste magát a magyar demokraták lelkébe, akik azt gondolják, hogy egy fasiszta rendszert egy közülük kivált, de lélekben velük egyetértő fasiszta tudja leváltani, mert az képes a fasiszta rendszer vezérének híveit megnyerni és a demokratákkal együtt többséget alkotni. Ez ostobaság, aminek az alapja a hisztéria és az öngyűlölet.

Miután a demokraták nem tudták megőrizni a demokráciát, és nem mertek szembeszállni Orbán fasiszta rendszerével, alkalmatlannak ítélik magukat. Alkalmatlannak ítélik a hitüket, a világnézetüket, az ideológiájukat, hogy azt képviselve visszaszerezzék a szabadságot. A tehetetlen állapot, az önmagukból való kiábrándulás téves ideológiagyártást indított meg.

Az ellenzék nem azért nem képes legyőzni Orbánt a parlamenti választásokon, mert nem elég jó az ellenzék ideológiája, hanem azért, mert 1. Orbánt nem lehet a saját szabályai között legyőzni, 2. az Orbán-rendszerbe beolvadt ellenzék Orbán kontrollja alá került, amit kizárólag az ún. „csalódottak” követeltek ki, akik mást rájuk mutogatnak. Ez is hazugság.

A jobboldali messiásokba vetett hit hamis premisszákból indul ki. Nem igaz, hogy egy fasiszta rendszert egy másik fasiszta meg tud dönteni, mert ha nem antifasiszta ideológiát állítanak a fasizmussal szemben, azzal csak megerősítik a fasiszta rendszer híveit, hogy jó helyen vannak. Nem fog senki másik fasiszta miatt elhagyni egy bevált fasiszta rendszert.

A másik hamis premissza, hogy egy mérsékelt fasiszta miatt elhagynak egy szélsőségest, ami kizárt. A populizmus és a tömegpszichózis, amit a fasiszták használnak, arra épül, mint a kábítószerélvezet. Elvonási tüneteket okoz az érzelmekben, a lélekben, és egyre nagyobb dózist igényel. Aki elindul ezen az úton, az nem elégszik meg kevesebbel, csak többel.

Aki bármiért hajlandó kilépni ebből a kábítószeres állapotból, az szabad ember, nem akar fasiszta narkós lenni. Annak nincs igénye arra, hogy a demokraták egy fasisztát lógassanak az orra elé, az inkább taszítja. Ha valaki meg akar szabadulni a fasiszta rendszertől, akkor nincsen szüksége fasisztára. Elég olyan közösség, ahol vannak olyanok is, akikkel egyetért.

De a legnagyobb hazugság, amivel az öngyűlölő demokraták becsapják magukat, hogy az általuk képviselt liberális, demokratikus értékek, a felvilágosodás eszméi nem elég vonzóak és hatékonyak, esetleg már nem is érvényesek. Ezt a fasiszták mondják. Ez az önpusztítás szintje, amivel meg lehet tagadni az Emberi és Polgári Jogok Egyetemes Nyilatkozatát is.

Az, hogy a magyar demokratikus értelmiség rengeteg hibát és mulasztást követett el, nem jelenti azt, hogy az általa képviselt értékek kevésbé hatnak egy fasiszta rendszerben élő és azt támogató emberre, mint bárki másra. Ezeknek az eszméknek is van erejük. Ne fogjuk a tévedéseinket időtálló, örök igazságokat tartalmazó eszménkre, mintha az lenne a hibás...

MEDDIG NŐHET MAGYAR PÉTER SZIMPATIZÁNSAINAK SZÁMA? | BELÉPÉSI KÜSZÖB EXTRA

BELÉPÉSI KÜSZÖB EXTRA / PARTIZÁN
Szerző: Partizán
2024.04.14.A Partizán videós stúdiójában jártunk, ahol Magyar Péterről beszéltünk, például arról, hogy miért ment fel annyira az értéke a politikai tőzsdén, és vajon meddig nőhet még a támogatóinak köre. Beszéltünk arról is, milyen választói csoportokat tud nehezebben megszólítani. Szóba került a múlt heti tüntetés is, és kiderült mi folyik Magyarék Discord-csatornáján.


AMERIKAI NÉPSZAVA: MAGYAR ANYÁZÁSSAL VÁLASZOLT ARRA, HOGY ELLENZÉKI MESSIÁSKÉNT OROSZ PROPAGANDÁT TERJESZT

AMERIKAI NÉPSZAVA
Szerző: AMERIKAI NÉPSZAVA
2024.04.14.


Ahogy Magyar Péter melegszik bele a messiáskodásba, és egyre inkább rákényszerül arra, hogy a „középutas”, állítólag „se nem jobb, se nem bal” ideológiáját kifejtse, egyre jobban kiderül, hogy ez azért nem jobboldali, s nem baloldali, mert fasiszta és szélsőjobboldali. Ez nemcsak az elmondottak tartalmára, hanem formájára is igaz.


Legutóbb a Klubrádióban élőben lehettek tanúi Magyar baloldali és liberális hívei, hogy a messiásuk nem tűr ellentmondást, mindenkit lesöpör, mindenkibe belefojtja a szót, s amit mond, az hasbeszéd. Ám ennél is fontosabb, hogy Magyar a Fidesz propaganda legdurvább oroszpárti, ukránellenes, Amerikát gyűlölő és nyugatellenes szólamait adta elő.

Amikor most ezt szóvá tették, arra rendkívül agresszívan, messiáshoz méltón, alig burkolt anyázással válaszolt. Mi bátorítunk mindenkit, beszéltessék minél többet a messiásukat, a reménykedők pedig hallgassák. Aki azt gondolja, hogy ez szükséges ahhoz, hogy Orbánt leváltsák, mert erre buknak a kiábrándult fideszesek, az kezeltesse magát.

Mielőtt a konkrét esetet ismertetjük, minden Magyar-hívő tegye fel magának a kérdést, szerinte hol van a határ? A sorosozás előtt vagy után? A nyílt vagy burkolt zsidózás, a náci és antiszemita fideszes uszítás még belefér, vagy épp arra van szükség? Esetleg tervezi-e a „csalódott” reménykedők tábora, hogy maga is náci lesz és beszáll a zsidózásba is?

Mint megírtuk, Magyar Péter Amerikát, a Nyugatot és Ukrajnát tette felelőssé a háborúért a Klubrádióban. Azt is elmondtuk, hogy Magyar szélsőjobboldali retorikát, Amerika-ellenes gyűlölettel teli nyilatkozatot tett, amit még a Fideszben sem mindenkitől lehet hallani. Ezt a Magyar Péter kampánystábjának szegődött, ellenzéki sajtó mélyen elhallgatta.

Magyar nyilatkozata viszont annyira botrányos volt, hogy szóvá tette még Ungár Péter is, aki nem áll olyan messze a Fidesztől, mint az elvárható lenne. Miközben finoman próbálta előadni a kritikáját, szerencsére azt azért hozzátette, hogy amit az ellenzék messiása állít, az orosz propaganda. Mi hozzátesszük: a legdurvább és leghazugabb orosz propaganda...

MEGBÉNULT A FIDESZ KOMMUNIKÁCIÓJA: FELKÉSZÜLETLENÜL ÉRTE ŐKET A MAGYAR PÉTER JELENSÉG | HETES STÚDIÓ

HETES STÚDIÓ / KLUBRÁDIÓ
Műsorvezető: DÉSI JÁNOS
2024.04.13.A Hetes Stúdió 2024. április 13-i adásában Dési János Bolgár Györggyel, Józsa Mártával, valamint Berecz Anna újságíróval beszélte meg a hét legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeit.

KAPCSOLATON KÍVÜLI ERŐSZAK

NÉPSZAVA
Szerző: MARNITZ ISTVÁN
2024.04.14.


A tárgyalhatóság végett fogadjuk el, hogy Magyar Péter Varga Judittal a négy fal között egy önimádó, erőszakos, gyáva, hálátlan, gyűlölködő, faragatlan pszichopataként viselkedett. Csak azt nem értem, hogy Varga Judit ezután hogyan lehetett – maradhatott - az önimádó, erőszakos, gyáva, hálátlan, gyűlölködő, faragatlan, pszichopata Orbán-kormány egyik leglelkesebb katonája.


A narratívák háborújában csak vonulunk fel-alá és egyre jobban gyűlöljük a többieket.

Ki emlékszik már arra, hogy január végén Ungváry Krisztián történész lebuktatta a nagyapja nyilas és ávós múltjáról addig csak hamukázó, élfideszes Bayer Zsoltot?

Jelen ismereteink szerint körülbelül a leleplezés napján egy máig ismeretlen ügyvéd unottan lapozgatta a 175 oldalas, Kúriai Döntések című szaklap januári számát, és megakadt a szeme a büntetőkollégium 3-as számú, 76 pontos határozatának a 33. oldal alján található, 24. bekezdésén. E szerint egy, a Kúria által elutasított pedofil bűnsegédet Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelemben részesített.

Mi a szösz? – húzta fel a szemöldökét, majd névtelen levélben felhívta néhány, még nem kurzusbaráttá gyúrt sajtótermék figyelmét a NER újabb fonákságára. Ez alapján végül az Orbán-rendszer képmutató romlottságának újabb, ámbátor 14 évnyi uralma után már kevéssé kirívó bizonyítékaként, a 444 ügyeletese készített egy gyors tudósítást. Utóbb kiderült, Kónya Endre, az ocsmány bűncselekményeknek helyt adó bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettese a 22 elítélt közé tartozott, akik számára Novák Katalin tavaly április végén, Ferenc pápa magyarországi látogatása alkalmából titkos kegyelmi határozatot bocsátott ki.

Azóta az ország alapjaiban megremegett...

KI EHET, ÉS KI NEM

REZEDA VILÁGA
Szerző: Rezeda
2024.04.14.


Mint az ismeretes, J. A. polgártársunk alapvetése a következő: „ehess, ihass, ölelhess, alhass, a mindenséggel mérd magad”. Ebben benne van a széles univerzum a mikrovilágban, azaz olyas dolgok, amelyek nélkül embernek lenni nem lehet. Ezek közül momentán minket az evés érdekel, mert kiderült, van olyan végtelenül sanda honfitársunk, akit más jelzővel is illetnénk szívünk szerint, mert feltételekhez kötné politikai elvakultságában a táplálék bevitelét, ami Sheldon szerint is az egyik determinácó az életben és az élethez. Innen indulunk el.

A családi pótlék emeléséről vitatkoztak tépett honunk atyái és anyái valami parlamenti bizottságban, ahol a Fidesz természetesen nemmel szavazott az emelésre. Abba nem merülnénk el, kell vagy nem, ki kap, ki nem és miért, amellett azonban nem lehet szó nélkül elmenni, hogy Hende Csaba a tudósítások szerint megmutatta a lelkét, és kivágta az aduászt. Eszerint pedig kies hazánkban – a munka alapú társadalomban – mindenki dolgozhat, aki akar, és ebből fakadóan a fideszes Hende-logika arra jutott, hogy „aki nem dolgozik, az ne is egyék”.

Delikát jelzőt szoktunk alkalmazni az ilyen esetekre, ez azonban még azt a szintet sem üti meg. Nem idézném a kommentszekció megnyilvánulásait az ügyben, azt tessenek önmaguknak elképzelni, és nem kell visszafogni a gondolatokat, ha trágárságot akarnak hallani a minősítések hangneméül. Be kell vallanunk, hogy osztjuk a szekció vehemenciáját, de nem azért vagyunk itt, hogy folytassuk. Bálint Györggyel élvén az nem újságírás, ha a társadalom arcába köpünk, ezt toldanánk kicsit, az meg nem publicisztika, ami Hendével teszi ugyanezt.

Nem annyira régi a történet, mert a hallgattassék meg a másik fél is elve alapján – amivel amúgy a fideszisták élni nem szoktak egyáltalán – megszólaltatták hősünket a televízióban, aki a fideszista korszellemnek megfelelően a Bibliára hivatkozott. Ez szép lepel volna, ha érne valamit, ugyanis Pál apostol a thesszalonikiaknak szóló levelében (ami hivatkozási alap lett) azt írja: „Aki nem akar dolgozni, ne is egyék”. Az apostol amúgy a „rendetlen” életet élőkre vonatkoztatja, amit mond, nem azokra, akik valami miatt nem tudnak dolgozni.

Mert ilyen is van, még a „munka alapú társadalomban” is. Tehát hiába mondja Hende azt, amit, magyarán, hogy a Fidesz társadalmában dögöljön éhen, aki nem tud dolgozni, attól a mondandója még aljas. Hogy stílszerűek legyünk, a Szentírással indokoljuk ítéletünket, mert és ugyanis Máté az ő evangéliumában olyasmiket beszél, hogy ami az ember szájából kijön, az a szíve gonoszságát mutatja. Ne legyünk azonban előítéletesek, és ne tételezzük hősünk eleve romlottságát, akkor viszont arra kell jutnunk, hogy egyszerűen buta szegény.

Ennyi megengedéssel tesszük fel a kérdést a családi pótlékról abban a kontextusban, hogy az Hende szerint micsoda, és miért van köze ahhoz, hogy valaki dolgozik vagy sem. Mindeddig úgy véltük, de lehet, hogy fideszországban másképpen van, a családi pótlék az a pénz, amit az állam (mint közösség) a neki oly fontos „közjószágok” ellátásához ad segítségül, hogy épp mennyit, az az állam minéműségére jellemző. Ennek sehol a világon egyébként a munkához köze nincsen, Hende kijelentése tehát megbélyegez egy csoportot...

A MAGYAR HANG 2024/15. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE

MAGYAR HANG
Szerző: MAGYAR HANG
2024.04.11.


„Most kezdődik a tánc” – Magyar Péter-interjúval jön a Magyar Hang.

A MAGYAR NARANCS 2024/15. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE

MAGYAR NARANCS
Szerző: MAGYAR NARANCS
2024.04.10.


A Magyar Narancs 2024/15. számának tartalomjegyzéke.