2017. április 30., vasárnap

ORBÁN: AZT MONDJÁK BRÜSSZELBEN, VISELKEDJEK - EZ EGÉSZEN ÚGY HANGZIK, MINTHA NEM Ő ÁLLÍTOTTA VOLNA MEG BRÜSSZELT, HANEM BRÜSSZEL ŐT

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: nickgrabowszki
2017.04.30.


Ehhez képest a kormánypropagandából egyáltalán nem lehet megtudni, hogy a Fidesz-vezér súlyos politikai vereséget szenvedett. Ott a Néppárt brüsszeli ülése után pár órával már az zúgott, hogy

Orbán Viktor miniszterelnök minden kérdésben megvédte Magyarország és a kormány álláspontját szombaton Brüsszelben az Európai Néppárt elnökségi ülésén, valamint az Európai Tanács találkozóján.

Ami azért egészen más, mint ami valójában történt.

Közvetlenül az ülés után még Orbán is máské
nt látta. Tom Nuttall, az Economist brüsszeli tudósítója csípte el egy pillanatra, neki ezt mondta

ITT OLVASHATÓA VÖRÖS ZÁSZLÓ

PUPU BLOGJA
Szerző: PuPu
2017.04.30.


Megyek az utcán fatornyos kis falumban, a villanyoszlopokon vígan lobognak a zászlók a tavaszi szélben, mind-mind nemzetiszínű.
Hát igen, mondom magamban, itt van május elseje, majd megkérdezzük Viktort, minek is az ünnepe, a mai világban soha nem lehet tudni, lehet akár Lőrinc mennybemenetele vagy Tóni lakásavatója is, de aztán beugrik: ez a munka és a nemzetközi munkásosztály nagy ünnepe, énekszó és tánc köszöntse...
Mégis, valami hiányzik, persze lehet, hogy csak nekem, és tudom is mi: a vörös zászló hiányzik.
A vörös zászló, melyet úgy dobott el ezelőtt huszonakárhány évvel a magyar baloldal, mintha a rúdját fehérizzásig hevített acélból kovácsolta volna egyenesen Sztálin, Mao Ce Tung és Pol Pot, merthogy egy kovács az nem kovács, két kovács az fél kovács, három kovács a kovács, miként a szakmai bölcsesség is mondja.
Ez az ország egyébként is nagy a zászlórejtegetésben, gyermekkoromban a szomszéd Szabó bácsiék padlásán játék közben Kossuth-címeres nemzeti zászlóra leltem, vadonatúj volt, még ki se volt fordítva, máris eltették, várva a jobb időket.
Persze, lehet, hogy Kossuth-címer nélkül, más címerrel, de magyar zászló azért volt, a vörös zászló meg egyszerűen eltűnt, bár lehetséges, egyszer még előkerül Orbán sziluettjével a közepén.

Lehet, hogy perverz és talán korszerűtlen is a gondolkodásom, de talán mégsem kellett volna elhajítani azt a jelképet, melyről már Petőfi is oly szépen írt:

Ha majd minden rabszolga-nép
Jármát megunva síkra lép
Pirosló arccal és piros zászlókkal
És a zászlókon eme szent jelszóval:
„Világszabadság!”
S ezt elharsogják,
Elharsogják kelettől nyugatig, ...

Talán mégsem kellett volna eldobnunk a zászlót, melynek színe akár a szabadságért és az emberek egyenlőségéért kiontott vért is jelképezheti, melynek olyan szép tradíciója van az elnyomottak, megalázottak és kizsákmányoltak között.
Ének szól róla, mely himnusza volt a baloldalnak Olaszországtól Spanyolország Nemzetközi Brigádjain át a jugoszláv partizánokig, ezrek és ezrek adták életüket a vörös zászló alatt a jobb életért, gyermekeik szebb életéért, a korántsem elvont fogalomként elképzelt szabadságért, a boldogságért
...

ITT OLVASHATÓ

AKIKNEK MÉG CSIRKEFARHÁTRA SEM TELIK

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Gépnarancs
2017.04.30.A fideszes lakájmédia a nap minden órájában harsogja, hogy Magyarország erősödik, a magyar reformok működnek. A kézzel vezérelt pártsajtót hallgatva, nézve, úgy tűnik, hazánkban beköszöntött a Kánaán, az ország népének az a legnagyobb gondja, hogyan költse el világszínvonalú havi jövedelmét. A Fidesz megmondóemberei hanyatló nyugatról szajkóznak, folytonosan a magyar példát emlegetik.

A Fidesz közpénzből urizáló hatalmasságai úgy hiszik, hogy amiről ők nem beszélnek, az nincs is. A papagájkommandó nem vesz tudomást a nyomorról, a szegénységről, a létminimum alatt élő milliókról. A szolgálati luxuskocsiból, a Pasa parki fényűző „kulipintyóból” minden szépnek, narancssárgának látszik. Ügyes üzletasszony feleségek, tehetős családok, gazdag barátok kölcsönei „segítenek” a „plebejusnak” füllentett kormány tagjainak abban, hogy olyan fényűzően éljenek, amilyenről az ország lakosainak a többsége még álmodni sem mer.

Sajnos, van egy másik Magyarország is. Az elesettek, a kiszolgáltatottak, a társadalom peremén élők országa. Ők azok, akiknek a Fidesz azt ígérte, „senkit sem hagy az út szélén”, a „keresztény” kormány segít abban, hogy esélyük legyen az emberi életre. Tényleg teljesítette a Fidesz a választási ígéretét. Nem hagytak senkit az árok partján; belerúgták az embereket, páros lábbal, cinikusan, gátlástalanul. Halvány reménye sincs sok millió magyarnak arra, hogy emberhez méltóan élhessen...

KUDARCOK KICSIBEN ÉS NAGYBAN

KÉRI LÁSZLÓ BLOGJA
Szerző: Kéri László
2017.04.30.


Elakadt a döntési nagyüzem, a túltolt bicikli kereke már jó ideje üresen forog, nem mennek vele egy méter se előre. Igaz, látszólag hátrafelé sem, mert ma még nem láthatók kellően erős, versenyképes ellenfelek ahhoz, hogy ezt a látványosan megtorpant/megroppant helyzetet megfelelő hatékonysággal képesek lennének a maguk javára kihasználni.

Melléfogások - apróban


Február vége óta valamivel több mint két hónapja működik újból a parlamenti gépezet, ám jócskán meglepődünk, ha összeszámoljuk, hogy tíz hét során érdemben hány olyan jelentős döntést hozott meg, amelynek valóban érdemi hatása lehetett az alapvető folyamatokra. S még jobban elcsodálkozunk, ha az elvetélt, félbehagyott, kudarcba fulladt jogalkotási kísérleteket vesszük számba. Az egyenleg ugyanis szembe tűnően egyoldalú, mégpedig a sikertelen kísérletek javára. A részletekben történő elmerülés veszélyét elkerülendő, ehelyütt megelégednék a legkirívóbb ballépések egyszerű felsorolásával.

- Nem sikerült érvényre juttatni az egyszer már Brüsszel által annak kirívó diszkriminációja miatt visszadobott reklámadót, a törvény életbe léptetése ismét Brüsszel véleményére vár...

ORBÁNNAK GAZSULÁLT BOTKA - "HÁLÁBÓL" TELEPLAKÁTOLTÁK AZ ORSZÁGOT, HOGY SOROS ÜGYNÖKE

NYUGATI FÉNY BLOG
Szerző: Nyugati Fény
2017.04.30.


Sok ellenzéki érzelmű embert felháborított, amikor januárban Botka László látványosan együtt smúzolt és fotózkodott Orbán Viktorral.

Ahelyett, hogy kinyilvánította volna megvetését, vagy kilátásba helyezte volna Orbán büntetőjogi elszámoltatását, Botka önfeledten jópofizott a saját népét milliárdokkal kifosztó, jogállamot sárba tipró, civileket üldöző, korrupt gazemberrel.

Botka rajongói akkor azzal nyugtatták a dühös, becsapott ellenzékieket, hogy nincs itt semmi baj, mindenki nyugodjon le, ezzel a stílussal lehet többet elérni Orbánnál.

Nos, eltelt három hónap, és a Fidesz épp a napokban jelentette be, hogy 100 millió forintért teleplakátolják az országot azzal, hogy Botka László nem más, mint Soros csicskája. 2000 darab ilyen posztert fognak kirakni...

ÉNKÉPVÉDŐ HAZUGSÁGAINK

LELKIZÓNA BLOG
Szerző: kreatív.pszichológia
2017.04.30.


Elő­for­dult már veled, hogy téved­tél, rosszul emlé­kez­tél vala­mire, vagy elkés­tél egy fon­tos talál­ko­zó­ról, majd ezt követően elszán­tan bebi­zo­nyí­tot­tad, hogy mégis iga­zad volt, és nem te kés­tél, hanem a másik emlé­ke­zett rosszul az idő­pontra? Te mikor hazud­tál utoljára?

Miért hazu­dunk?

Egy­szerűbb­nek tűnik hazudni, ahe­lyett, hogy fel­vál­lal­nánk a hibá­in­kat, hosszú távon azon­ban nem kifizetődő. Az énkép­védő hazug­sá­go­kat, melyek meg­ér­té­sé­ben egy pszi­cho­ló­giai foga­lom, a kog­ni­tív disszo­nan­cia segít­het.

A kog­ni­tív disszo­nan­cia egy olyan feszült­ség­gel teli álla­pot, ami­kor két gon­do­lat, visel­ke­dés, vagy szán­dé­kel­lent­mon­dásba kerül. Mit is jelent ez konk­ré­tan: azzal, hogy pon­tos ember­nek tar­tom, magam nem fér össze, hogy elkés­tem. Ha ala­pos­nak tar­tom magam, zavar, hogy hibáztam.

Ráadá­sul nem csak maga­mat sze­ret­ném pon­tos, vagy sza­va­hi­hető ember­nek tar­tani, azt sze­ret­ném, ha mások is ezt gon­dol­nák rólam. A feszült­ség adott, hogy mit kez­dek vele még kér­dés: bele­nyug­szom, hogy bár pon­tos, meg­bíz­ható ember vagyok én is hibáz­ha­tok oly­kor, vagy hazu­dok mások­nak és ha lehet magam­nak is. Ham­vas Bélát idézve: A dol­gok rendje, hogy az ember nem­csak hazu­dik, hanem azon felül be is kell bizo­nyí­ta­nia, hogy igaza van.No de lás­suk, miért is nem éri meg hazudni?...

A HATALOMÉHES MIGRÁNSOZÁS KORSZAKA

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: JÁMBORANDRÁS
2017.04.30.


Orbán Viktor az Európai Parlamentben megvívott csörte után azzal jött haza, hogy Magyarország menekültpolitikáját támadják, a kormányzat szócsövei azt harsogják, azért kell bezárni a CEU-t, ledózerolni a civileket, “mert a Migránsok”. A kormány új kisfilmje szerint az EU is csak azért kekeckedik, mert migránsokat akar ide küldeni. Lázár János a kormányinfón valami olyasmit magyarázott, hogy egymillió migránst akar behozni Soros György Magyarországra vagy Európába, vagy Magyarországon keresztül Európába. Ő se tudta pontosan.

Ebben a migránsozásban alapszinten nyilván ijesztő, hogy nem fog kevesebb menekült jönni a magyar határra attól, ha bezárják a CEU-t, ha kinyírják a civil szervezeteket. Nyilván ijesztő, az iszonyatos, bűzös gyűlölet, ami ezekből a nyilatkozatokból jön, de van valami, ami még ennél is ijesztőbb az ország szempontjából.

Hogy emögött nincs semmi.

Beszél-e másról a Fidesz kommunikációja, mint a migránsokról? Maradt-e bármi a fényes jövő elképzeléseiből, mint a “ne jöjjenek migránsok”?...

JUTALOMJÁTÉK

TEHENÉSZET BLOG
Szerző: drd4
2017.04.30.


"Jutalomjáték avagy az anyátok rézporos valaga"  írnám legszívesebben, mert  még mindig sajog az ülepem azok után, hogy most szerdán az  EU-Parlamentben ülő eltartottjaim a rucaseggű pávatáncossal egymást váltva rugdosták és nemcsak az enyémet, hanem mindegyik, az Uniót igenlő, azt magukénak érző polgárokét is. Négy év alatt nagyot változott a világ, mert míg 2013-ban a Seggberúgdosott pávahazafelé állva utazta végig a Brüsszel-Budapest távot fájó tompora miatt, addig 2017-ben becsességem nem találja a helyét, de nagyon nem találja. 

Pedig olyan jól indult az egész, mikor megjelent a jegyet nem kapó szurkolók kórusa az előadás színhelye előtt,  a gyönyörűségtől félig elalélva kérdeztem
- Ez már egy "Tűz van babám" minőség, hol van egy Miloš Forman, aki ezt megfilmesíti ?


Igaz, némi hiányérzetem támadt, mikor a "ria, ria malária* Hungária" után nem hangzott fel: "Cristiano, homosexual, homosexual", no de ne legyen az ember telhetetlen, mert ráfarag.
Ahogy ráfaragtam én is, mikor abban a hitben voltam, hogy közvetlen a miniszterelnöki fellépés előtt a néppárti fideszeseknek közreadott e-mailje :
Merész és gyakran szokatlan megoldásaink miatt mi, és különösen Orbán Viktor miniszterelnök, folyamatos támadások alatt álltunk – írták a fideszes képviselők a kormány politikájáról. – Nem vagyunk tökéletesek, nem minden kísérletünk járt sikerrel, de rugalmasak vagyunk és készen állunk arra, hogy tartalmas párbeszédet kezdjünk országunk és Európa jövőjéről.
a nagy irgum-burgum jele, a fiúk-lányok már durva szőrcsuhát öltöttek és elindultak Canossa felé. Előadás közben döbbentem rá, hogy ez az e-mail csupán csak a tisztességesebb néppárti politikusok lecsendesítésére szolgál, akik nagyon kiakadtak  az ezt megelőző, Szájeréknak tenyérbemászóan pimasz, néppárti képviselőknek küldött a CEU-törvénnyel kapcsolatos e-mailjén:
Hagyjuk a dumát. Tudjuk, hogy mi történik és miért. Miért nem húztok csak el mind a néppártból, mind az EU-ból saját magatoktól? Gyakorlatilag már így is kívül vagytok. Úgyhogy menjetek. Kérlek, menjetek.
Sajnos későn világosodtam meg és kattant be, hogy ez az előadás a miniszterelnök úr jutalomjátéka és annál erősebben lép majd le a színpadról, mint ahogy fellépett rá...

MEGESZIK ORBÁN MINDEN ÓCSKA TRÜKKJÉT

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Bartus László
2017.04.30.


Nevezhetnénk szánalmasnak és nevetségesnek is az Európai Unió, még inkább az Európai Néppárt viselkedését, azonban botrányosnak és felháborítónak kell nevezni inkább, mert a következményei rendkívül súlyosak lesznek. Azt értékelni, hogy Orbán “legalább” folytat párbeszédet és “tárgyal”, szemben a lengyelekkel, azért is nevetséges, mert a lengyelek sem szenvednek semmiféle hátrányt amiatt, hogy szóba sem állnak senkivel. Mindegy az, hogy a Néppártnak nem tagjai, itt az egész Unióról van szó.

Hét év alatt nem ismerték meg a pávatáncos hazudozót, hogy amikor érzi a bajt, akkor bedob valami hazugságot, átmegy végtelenül alázatosba és visszavonulást mímel, mint a “kalandozó” (valójában európai rablóhadjáratokat folytató) magyarok, majd amikor elmúlik a feje fölül a veszély, azonnal visszatér igazi önmagához, a konszolidálódó helyzetben pedig máshol, máshogy megcsinálja ugyanazt. Gyalázatos, hogy Európa politikusai azt hozzák fel mentségére, hogy minden vitás kérdésben kész volt a kompromisszumra, sikeresen zártak le minden vitatott kérdést.

A valóságban nem az történt, hogy Orbán bármit is visszavont és az európai értékekhez igazított volna. Egyetlen esetben sem történt ilyen jellegű visszavonulás vagy változtatás. Orbán azt hazudta most is a korábbi ügyekről, hogy “a jogi eljárásokat lezártuk, úgy tűnik, sok képviselő ebben tájékozatlan volt” – mondta Orbán, sorolva a korábbi, ám mostanra lezárt vitákat:
  • A magyar alkotmány,
  • az MNB függetlensége,
  • az igazságszolgáltatás,
  • a bírók nyugdíjazása,
  • az egyházi törvény,
  • a média törvény,
  • az atomenergia kérdésében.
“Mindet megegyezéssel vagy bírói döntéssel lezártuk, ezek mögöttük vannak, nem fair úgy csinálni, mintha nyitott kérdésekkel lennénk teli. Egyetlen egy komoly nyitott kérdése nincs Magyarországnak az Európai Bizottsággal” – mondta Orbán.


Soroljuk? A magyar médiahelyzet a sajtószabadság klasszikus példája? Lezárta az ügyeket az EU, de a Freedom House a 2017-es friss jelentésében kimutatta, hogy Magyarországon romlott legtöbbet a sajtószabadság. A 444.hu kiváló tényfeltáró cikkében kimutatta, hogy Orbán és oligarchái vásári kupecek módjára döntenek lapokról, szerkesztőségekről. Ilyenek az EU által lezárt ügyek. Orbán pedig nagypofával azt mondja, hogy “tájékozatlanok” voltak.

Nyugdíjazták végül a bírákat? Igen. Ezzel rombolták az igazságszolgáltatás függetlenségét? Igen. A magyar igazságszolgáltatás független? Senki nem áll törvények felett? Az EU szerint igen. A magyar alkotmány egy jogállami alkotmány? A preambuluma nem egy olyan nemzeti identitást tartalmaz, amely idegennek és hazaárulónak bélyegez mindenkit, aki nem azonos a keresztényfasiszta ideológiával? Ha bárki nyerhetne Orbánon kívül választást, akkor tudna vajon kormányozni? Az EU szerint igen, gyakorlatban nem. Be vannak ültetve Orbán emberei minden olyan pozícióba, ahol lehetetlenné teszik, hogy bárki kormányozza az országot rajta kívül. Ez lenne az európai demokrácia és jogállam? Ezek a lezárt kérdések?...

NÉGY PERC ALATT MEGSZAVAZTA ORBÁN AZ EURÓPAI EGYSÉGET

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Zsebesi Zsolt
2017.04.30.


Orbán Viktor lemondott a kurucos fellépésről Brüsszelben, hogy mindenképpen ott lehessen a Videoton meccsen a Pancho Arénában.

Az Európai Unióban maradó 27 tagországnak, köztük a magyar és a lengyel kerékkötőknek 4 percre volt szükségük az egységes irányvonal elfogadására a Nagy-Britanniával folytatandó kilépési tárgyalásokhoz szombaton este Brüsszelben az EU soros csúcstalálkozóján. A mindenki egy ellen (a 27. tagország London ellen) front látványosan gyors létrejötte nyomán Orbán Viktor elérthette fél kilenckor este a Videoton-Debrecen OTP-liga bajnoki mérkőzést Felcsúton, amelyen Garancsi Kőműves Kelemen csapata legyőzte a cívis város megtépázott gárdáját, amely így a kiesési zónába csúszott.

Az EU szombaton szinte példátlan egységet mutatott és még az előző csúcs záróokmányát aláírni sem hajlandó lengyelek is elégedetten csettintettek a látványos összeboruláshoz, mivel valamennyi tagország, az egész EU támogatására szükségük lehet, ha meg akarják védeni a mintegy 100 ezer lengyel angliai munkahelyeit. Orbán Viktor ugyancsak lemondott a kurucos fellépésről. Ő elsősorban azért, hogy mindenképpen ott lehessen a Videoton meccsen a Pancho Arénában és ott is volt, bár ez valahogy nem dobta fel a VIP páholyokban lebzselők hangulatát, amit mindennek lehet mondani csak fényesnek nem, mint ahogy a magyar kormányfő e heti nemzetközi szereplése sem vonul be a magyar történelemkönyvek dicsőséges lapjaira...

SAVIANO ÉS A KÖZÖSSÉGI HÁLÓK

SZÍNEK ÉS FOLTOK BLOG
Szerző: Göbölyös N. László
2017.04.29.


Roberto Saviano napjaink legnépszerűbb olasz közírója. A Gomorra és a Zero Zero Zero szerzője minden fontosabb ügyben megszólal és általában nemigen finomkodik véleményével. A La Stampa ezúttal a közösségi hálókhoz való viszonyáról kérdezte.

- Azon kevés írók közé tartozol, akik, ha feltesznek az internetre egy könyvet, azonnal sikert aratnak vele. Ezt felelősségnek érzed? Könyvek és közösségi hálók konfliktusban vannak egymással?

- Boldog vagyok, hogy ilyen sikerem van, tehát kihasználom ezt a lehetőséget, de takarékosan. A konfliktus a könyv és a net között az idő vonatkozásában van: egy könyvet nem lehet azonnal értékelni, mint egy fotót vagy egy videót. Az olvasás időt igényel, individuális, talán antiszociális is. Szeretek mozogni ebben az ellentmondásban.

- Mikor fedezted fel és kezdted használni a közösségi hálókat?

- Nagyon korán. Miután hatósági védelem alatt állok, azonnal megtaláltam a Facebookot, mint a valóságnak egy olyan területét, amelyből ki vagyok most már zárva. A 140 karakter kezdetben a promóciós ügynökségek természetes helyettesítője volt, és főleg az volt az előnye, hogy közelhozta a közszereplőket. Obama és a pápa fenn van a Twitteren, ha az ember őket kommentálja, magát is közszereplőnek érzi, és azzal, hogy figyelmet fordít erre vagy arra a személyre, hozzájárul ahhoz, hogy mások is ezt tegyék.

- Neked, mint védelem alatt álló és bizonyos értelemben elszigetelt embernek mennyire fontosak a közösségi hálók és mennyire bumeráng-hatásúak?

- Számomra a közösségi hálók nem bumerángok olyan okból, amelyet könnyű megnevezni, de nagyon nehéz operatívvá tenni. Van egy használati utasítás amely szerint nincs szükség egyre több megosztásra, több like-ra, és főleg meg kell őrizni a méltóságunkat, nem szabad engedni az agresszivitásnak, az ocsmány beszédnek, a leegyszerűsítésnek....

EGYRE TÖBBEN A CEU MELLETT - 17. HETI HÍRÖSSZEFOGLALÓNK

ÁTLÁTSZÓ - OKTATÁS BLOG
Szerző: Kis György Márk
2017.04.30.


Egyre több intézmény a CEU mellett, a kormány ellen; Áder sikertelenül próbálta javítani az imidzsét gimnazisták előtt; és tovább esik szét a közoktatás... 
Ezeket mindenképpen olvasd el:

CEU-ellenes tüntetést tartott szombat este egy maroknyi szélsőjobboldali.

A tüntetésről szóló riportunkat itt találhatják. (Átlátszó Oktatás)

Az Európai Bizottság eljárást indít Magyarország ellen a CEU miatt, és az Európai Néppárt is felszólítja a Fideszt a törvény megváltoztatására.

Muszlimok közé lövető szélsőjobboldalikon kívül szinte nem maradt európai támogatója a kormánynak a CEU ellen indított offenzívájában. 
Az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén a Bizottság részéről Frans Timmermans biztos bejelentette: kötelezettségszegési eljárást indítanak a magyar kormány ellen. Csütörtök este a Néppárt szóvivője jelezte az újságíróknak, hogy szombati frakcióülésükön felszólítják a Fideszt a Bizottság javaslatainak betartására (ez így is lett).

Áder János hazudott a Trefortosok kérdéseire.
 
Rendhagyó órát tartott Áder János a Trefort Gimnázium tanulóinak a környezetvédelem fontosságáról, az óra végén a diákok kötetlenül kérdezhettek is. A kérdések nagyobb része természetesen a CEU-ra vonatkozott, és a módosítás Áder általi aláírására. A kérdésekre adott válaszok során Áder azonban többször nem mondott igazat, és ezeket jogi szaknyelvbe tekerte, így a gimnazistáknak reagálni se volt lehetőségük. A CEU-val kapcsolatban a kormány részéről megjelent hazugságok tételes cáfolata mellesleg itt található. (Index)

Tovább építi a feudális közoktatást a kormány.

2019-től keretszámokat ír elő a gimnáziumok, szakgimnáziumok, és szakiskolák részére a kormány, továbbá új felvételit léptet érvénybe. A lépéssel gyerekek tízezreinek vonja meg minden évben azt a jogát, hogy kiválassza, hol szeretne tanulni, és mi szeretne lenni, ha nagy lesz. Ezzel párhuzamosan a szakképzés minőségét is leépítették, az oktatáskutatók között konszenzus van arról: ebből így nagy baj lesz. (Eduline)

Levelet kapott Balog Zoltán egy diáktól, akibe belerúgna az új tervezetük.

A törvénytervezet szerint enyhítenének a pedagógusi állások követelményein, továbbá a speciális igényű (akár tanulási nehézségekkel küszködő, akár gyógypedagógiára szoruló) diákok kedvezményeit is elvenné. Az egyik érintett levelet írt Balog Zoltánnak. (444)

A NÉPPÁRT HIVATALBÓL OPTIMISTA A CEU ÜGYÉBEN, DE A VILÁGSAJTÓ TUDJA, HÁNY KULCSA VAN ORBÁNNAK - SZELESTEY LAJOS NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: Szelestey
2017.04.30.


Az európai kereszténydemokraták kincstári optimizmussal bíznak abban, hogy a magyar miniszterelnök hallgat a jó szóra, viszont a nagy világlapok azt emelik ki, hogy Orbánnak sokszor nem lehet hinni, de akkor igen, ha azt mondja, hogy köti az ebet a karóhoz. Ám Manfred Weber jelezte, hogy a dacosságnak meglesz a következménye. Merkel ismeri magyar ellenlábasát, mert úgy nyilatkozott, hogy neki nem az ígéret a fontos, hanem, hogy abból mennyi válik valóra. A koszorús angol költő, Szirtes György arra figyelmeztet, hogy ha kipaterolják a CEU-t és a civil csoportokat, akkor Magyarországnak nincs keresnivalója az unióban. Ignatieff élete harcát vívja és azt ígéri, hogy megvédi a tanszabadságot.

Spiegel

Heves vita után Orbán Viktor engedett – egy kicsit -, viszont valószínűleg folytatja a hadjáratot Brüsszel ellen. Az egyeztetést a szokásokkal ellentétben hatalmas sajtóérdeklődés kísérte, mert Juncker és Weber is azt ígérte, hogy kerek-perec megmondja a véleményt az európai politika neveletlen gyerekének. Daul, a Néppárt elnöke már előző este igyekezett megfelelő irányba terelni Orbán, amikor kijelentette, hogy számukra a hitelük a tét, mármint hogy miként lehet a tag náluk egy olyan kormányfő, aki pártjával együtt azon van, hogy szép lassan búcsút mondjon a liberális demokráciának. Úgy tudni, hogy szombat reggel egymásnak esett Juncker és a miniszterelnök. Katainen, a Bizottság elnöke pedig finoman utalt arra, hogy a jövőben csökkenhet a regionális támogatások nagysága. Weber ugyanakkor azzal igyekezett megnyerni magának Orbánt, hogy megrótta Junckert, amiért az csütörtökön találkozott Sorossal. A frakcióvezető ezzel együtt sikernek tartja az eredményt, mert nem lehet Európában csak úgy becsukni egy egyetemet. Merkel, aki ki tudja, mi okból, csak később érkezett meg, hírek szerint elégedetten fogadta a tanácskozás kimenetelét. Utána viszont óvatosan csupán annyit mondott nyilvánosság előtt: számára csak az számít, hogy mi sül ki ténylegesen az egészből.

Vagyis ami történt, az nem átütő erejű. Következik ez egyrészt abból, hogy a kötelezettségszegési eljárás bonyolult, és majd meglátjuk, hogy Magyarország mikor és miként írja át a vitatott jogszabályt. Továbbá Orbán már mesteri szintre fejlesztette, hogy az ilyen ügyeket úgy állítsa be, mintha országa a brüsszeli bürokraták beavatkozásának áldozata volna. Közben viszont Magyarországon zavartalanul folyik a konzultációnak álcázott propaganda kampány. Orbán nagy trükkje az, hogy remekül szambázik a vörös vonalon és a végén megússza. Pl. már azelőtt elhalt a vita a Fidesz kizárásáról, hogy igazán lendületbe jött volna. Az európai zöldek csoportjának első embere úgy kommentálta, hogy tipikus: Magyarország egy pontban meghátrál, de a többiben ugyanazt csinálja tovább, mint eddig...

DE AZÉRT GYERTEK HAZA, HADD LÁSSAM AZ UNOKÁMAT

KOLOZSVÁRI SZALONNA 
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Forgács Erzsébet
2017.04.29.


na jól nézünk ki, csak egy hét múlva van kiírva anyuka, ki az orvosa, nincs hely a szülőszobán, ne hisztizzen ez csak beöntés, mi az hogy mit kell csinálni, ott a vécé de még tartsa, hamarosan jön a doktor úr, itt egy ágy a vajúdóban várja meg, mi az, hogy tolnia kell ne toljon NE TOLJON, micsoda emberek vannak, kint van a gyerek feje, feküdjön hanyatt, fogja meg a gyereket, el kell vágni a köldökzsinórt, jó napot doktor úr

gratulálok apuka, gyönyörű kislánya született, negyvenezer, nincs vécépapír, nincs papírvatta, hozott poharat, kanalat, lázcsillapító is kellene, tudom hogy fáj, de ez már csak így van

ez a nők sorsa, mit csináljunk, bőg a gyerek, hetek óta nem aludtam, a páromnak dolgozni kell mennie reggel, majd én felkelek hozzá, megint felkelek, talán fáj a hasa, jó, kint alszom vele a konyhában, majd összetolok két széket

fáj a mellem, fáj a hátam, szédülök, ki kell mosni, nincs tiszta ruha, elfogyott a pelenka, jézus, miért ilyen magas a villanyszámla, miből fizetjük be

mindjárt kész a vacsora, ne ordíts, tudom hogy éhes vagy, nem tévéztem, hónapok óta nem ültem le a tévé elé, te szoktad bekapcsolni, nem lehetne beszélgetni néha, jó, odaviszem a vacsorádat a tévé elé

nem hanyagolom el magam, de hogy menjek el a fodrászhoz, hová tegyem a gyereket közben, igen, kellene tornáznom, de mikor, amikor meghalni sincs időm és pénz sincs rá, hiányzik a fizetésem

megpróbálok munkát találni, mert kell a pénz, mert nem tudunk megélni egy fizetésből, tudom hogy szalad a lakás de jön a gyerek foga, néha te is levihetnéd levegőzni, legalább hétvégén

mi az, hogy már nem kívánsz, mert megváltoztam, nem törődöm veled annyit, mint régen, de hát itt a gyerek, a házimunka, a munkahelyem és rohanok reggel, viszem a gyereket a bölcsibe, bevásárolok, hazahozom a bölcsiből, főzök, mosok, fáradt vagyok

leépítés volt, nincs munkahelyem, nem baj, keresek másikat, nem vesznek fel sehová, mert gyerekem van, mert gyerekem lesz, mert beteg lesz a gyerek és nem lehet rám számítani, mert a gyerekem fontosabb mint a munkám, nem tudunk megélni

mi az, hogy eleged van, hogy találtál mást, fiatalabbat, hogy elhanyagollak, hogy neked szükséged van társra de én csak a gyerekkel törődöm, de hát te is akartad a gyereket, mi lesz velünk...

A MAGYAR EGYETEMEK LECSÚSZNAK, A MAGYAR DIÁKOK ELHÚZNAK

444.HU
Szerző: 444.hu
2017.04.30.


Sokakat foglalkoztat, hogy valójában mennyi magyar fiatal tanul külföldön, és tényleg nagyon megugrott-e a számuk. Nem könnyű azonban egyszerű választ adni, mert a kevés nemzetközi statisztika jó pár éves elmaradással érhető csak el. Megpróbáltuk azért a lehető legtöbb adatot összegyűjteni, hogy tisztábban lássunk a kérdésben.

Ami biztosan látszik, hogy 2012-ben az OECD adatai szerint 6 ezer magyar diák tanult külföldön. Csakhogy ezekben a számokban csak a szervezet tagjai vannak benne, és nincsenek például a kisebb uniós országok.

A legfrissebb, 2015/2016-os félévre vonatkozó számokból az derül ki, hogy 2012 és 2015 között az öt legfontosabb célországban 40%-kal nőtt a magyar diákok száma...

...Angliában 3 év alatt 66, Németországba 38, Ausztriában 17 százalékkal nőtt a magyar diákok száma a 2012-es szinthez képest. A legnagyobb megugrás Hollandiában volt, 89 százalék. De a kifejezetten drágának számító, és messze lévő Egyesült Államokban is 38 százalékkal nőtt a magyar diákok száma.

A magyar kivándorlók körében legnépszerűbb országban, az Egyesült Királyságban éves adatokat is kaptunk, ami immár a második legnépszerűbb tanulási célország. Itt az utolsó három évben ugrott meg igazán a magyar diákok száma. A 2012-es egyetemi keretszámszűkítés óta minden évben 200-zal nőtt a kint tanuló diákok száma...

VALAHOGY TÚLJUTOTTAM A MÉLYPONTON

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő
2017.04.30.


Otthon nem is gondolná senki, hogy mennyire furcsán egyedül érezhetjük magunkat egy másik országban – írja az eheti blogajánló egyik szerzője, és azzal együtt is igaza van, hogy ő nyilván most, egy év után ért el a határátkelés egyik tipikus szakaszába. Emellett tippeket kapunk a némettanuláshoz, és megtudhatjuk, mit és hogyan érdemes tennünk Olaszországban a kávétól az öltözködésig.

A Fromazs blog szerzője és családja bő fél éve költözött Franciaországba, és mint a legutóbbi posztból kiderül, most éppen a helykeresés fázisában van. Érdekes elolvasni, hogyan látja a határátkelést!

„Ez az első évem Franciaországban és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy negyedévente az iskolai szüneteket otthon tudjuk tölteni. Persze ez csupán addig tart, amíg nem lesz munkám, illetve amíg be nem indítom a nemrég kitalált, mini-nyelviskolámat.

A sok utazás egyrészt persze nagyon jó, mert így mindig feltöltődöm Magyarországon, de egyúttal rossz is amiatt, hogy sosincs elég időm valamit kitalálni és megvalósítani Franciaországban, mert szinte máris újra úton vagyunk. Lehet, hogy ez az én menekülésem a valóság elől. (...)

A külföldi élet lelkileg könnyen megviselheti az embert. Otthon nem is gondolná senki, hogy mennyire furcsán egyedül érezhetjük magunkat egy másik országban.

Arról nem is beszélve, hogy nem is meri az ember bevallani magának, hogy nem érzi jól magát, hiszen ő külföldön él, ahol elvileg minden jobb, mint Magyarországon.

Ez a belső frusztráció magunkban hordozva, nem kimondva nagyon sok kárt okozhat a lélekben. Olvastam egy pszichológus írásában, hogy sokszor azok is így éreznek, akik már egy konkrét munkaajánlattal lépik át a határt. Ezen még én is meglepődtem, hiszen én is úgy hittem, hogy ha munka van akkor már minden simán megy. Nem biztos.

Mindenesetre valahogy túljutottam a mélyponton és elengedtem azt, ahogy elképzeltem, hogy alakulni fognak a dolgaim. Nem úgy lett, ez van, de majd lesz valami más."

A teljes posztot itt találjátok...

ORBÁN A BUJDOSÓ

VARÁNUSZ BLOG
Szerző: Fabius
2017.04.29.


A Magyar Nép Nemzeti Hőse fényességes győzelmet aratott a héten Brüsszelben. Akkora nagyot és olyan fényességeset, hogy vissza is ment ma megismételni az egészet. Megértem, fényességesen győzni nem lehet elégszer, no meg mikor a "hegyek vajúdnak és egeret szülnek" az is pazar látvány, gondolom én.
Csak egyet nem értek Viktorom: miért vagy ily szerény?
Miért kell a fényességes győzelem után a repetára a hátsó ajtón érkezni, gondosan elkerülve az újságírókat? ...

'56 KÍNJÁVAL IS SZEMBESÍTIK AZ OROSZOKAT

BEKIÁLTÁS BLOG
Szerző: Kabai Domokos Lajos
2017.04.29.


Az állami dácsa parkjában, amely a grúz származású Lavrentyij Berija, a szovjet titkosszolgálat 1938 és 1953 közötti vezetőjének kedvenc találkahelye is volt, a moszkvai amerikai nagykövetség és a szovjet külügyminisztérium információs-elemző csoportjának jobbára fiatal munkatársai sütik a saslikot, iddogálnak és gitároznak egymás kedvére. 1960-at írunk. A külföldi sajtóra és újságírókra fókuszáló, egyébként ebben a formában nem létezett csoport vezetője, Grigorij Birjukov kezdeményezte az informális összejövetelt. Ha arra gondolunk, hogy Birjukov négy évvel ezelőtt még Budapesten volt, amikor a szovjet csapatok leverték a felkelést, mégiscsak azt kell mondanunk, hogy a hadseregek létszámának csökkentésével, a szovjet atomrobbantások egyoldalú beszüntetésével az enyhülés felé araszolnak az új idők, miközben persze a két nagyhatalom közötti bizalmatlanság az egekig ér.

A képek az orosz állami tévében az elmúlt héten vetített Optimisták című filmsorozat tizedik epizódjában peregnek. Az amerikaiak között egy csinos, fekete hajú lány alkalmat talál arra, hogy félrevonja a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának nemzetközi osztályából a külügyminisztériumba „száműzött” Birjukovot, aki a lány nevének hallatán – Marika Csoóri – felkapja a fejét:

– Honnan a magyar családnév?

– Budapesten éltem. Ön is járt Budapesten?

– Igen.

– Negyvenötben?

– Ötvenhatban.

A levegő megfagy köröttük. Később négyszemközt maradnak, s kiderül, hogy a magyar lány családja a Tanácsköztársaság után Moszkvában élt.

– Apám kommunista volt – mondja. – Aztán önök agyonlőtték ötvenhatban, amikor orosz tankok jöttek be Budapestre. Azért ölték meg, mert saját elképzelése volt a népe boldogulásáról. Négy éve ön még lőtt a családomra, a barátaimra. Most pedig én az amerikai külügyminisztérium tolmácsa vagyok.

– Marika, figyeljen rám! – válaszol a pillanatnyi zavarán úrrá levő Birjukov. – Semmi nem olyan egyszerű, ahogyan gondolja. Ötvenhatban olyan helyzet alakult ki, hogy el kellett kerülnünk a még több áldozatot.

– Én csupán azt szeretném, ha átgondolná, mit érezne az ön kislánya, ha összetörnék az életét – feleli a lány.

Magyarországon talán csak néhányan tudnak erről, hogy mostanság így szembesíti önmagát az orosz társadalom a saját történelmével. A filmben a magyar ’56, a viharos párizsi békekonferencia, az amerikai U2-es kémrepülőgép lelövése, a Belka és Sztrelka nevű kutyák űrbe juttatása, a Csendes-óceánon bajba került fiatal szovjet tengerészek amerikai megmentése, és a két titkosszolgálat velük kapcsolatos manőverei, az NDK Nyugat-Berlinnel érintkező államhatárának lezárása miatti tüntetés, s annak fegyveres feloszlatása, sőt a sztálinisták Hruscsov szovjet pártvezető és miniszterelnök elleni első puccskísérlete is csak egy epizód. De sok más mellett olyan események, amelyeket új megvilágításban, s persze szerelmi és tragikus családi történetekkel, kémhistóriákkal, politikai intrikákkal fűszerezve mutatnak fel a készítők....

NYÍLT LEVÉL GULYÁS MARCINAK

TUAREG BLOG
Szerző: Tuareg
2017.04.30.


Kedves Marci!

Az ország demokrata példaképe lettél. Azért, amit tettél és teszel, és azért, amit Veled tettek. Minden mondatodnak súlya van. És azok a mondatok döntő részben jók és támogathatók, a szabad és arányos választás kivívása valóban a Diktatúra felszámolásának kulcsa. De legutóbbi interjúdban volt néhány nagyon rossz mondat. Ezek a mondatok a Jobbikról szóltak. És ezek a mondatok nem támogathatóak, sőt, kifejezetten károsak, ezért írok Neked.
Az egyetemi diákság, és Velük a Nép utcára tódult az elmúlt hetekben. Most először elvekért, nem pedig valamilyen zsebbevágó kérdésért. Ez pedig teljesen új fejlemény. Az elvek, amikért mindannyian kimentünk, a demokraták elvei. Szabadság, emberség, Európa. Nagyjából ennyire lerövidíthatő, amiért tízezrek mozdultak meg, és mozognak azóta is. Ezek az elvek teljesen idegenek a regnáló Rezsimtől és ugyanennyire idegenek attól a Jobbiktól, amelyiket nélkülözhetetlennek tartasz a szabad és arányos választás kivívásához.
Azt mondod: a Jobbik legitim, és kihagyhatatlan. De Hitler is legitim volt, és akkoriban úgy gondolták: kihagyhatatlan. Az eredményt ismerjük. Utcai aktivizmussal tervezed a Rezsimet arra kényszeríteni, hogy szabad és arányos választásokat tartson. Maximálisan egyetértek és támogatom, magam is ezt vallom. De Te is tudod, hogy a kemény polgári engedetlenségi akciók csak akkor érnek célt, ha azok mögé nem párszáz, esetleg ezer, hanem soktízezer ember sorakozik föl az utcán.

És mikor ez megtörténik, akkor ott egyakaratú és azonos elveket valló emberekre lesz szükség, mert különben a tömeg kohéziója szétesik. Nem lehetséges olyan utcai erőt összetartani elégséges számban és időre, amelyben egymás mellett lobognak az európai és az árpádsávos zászlók. Nem lehetséges, hogy míg mi az emberségért, az egyenlőségért tüntetünk, addig mellettünk cigányoznak, zsidóznak, buziznak, köcsögmigráncsoznak. Márpedig ha nem zárod le a határt a Jobbik felé, akkor ez lesz...

PARAFAATOMOK

GONDOLATVILÁGBAN BLOG
Szerző: Andrew_s
2017.04.29.


A különböző fórumokon, a baráti levelezőlistáktól közösségi terekig sokszor felmerül: a megosztó kommunikáció egyik legnagyobb bűne a kisebb közösségek szétveretése. Illetve szétverülése. Mert ez aligha jöhetne létre az „ottlakók” közreműködése nélkül. S most egy kicsit felejtsük el, hogy a társadalom atomizálása minden diktatórikus hatalom elemi érdeke.

Maradjunk a kisebb, valamikori, és nyomokban talán ma is baráti közösségeknél. Ami, mi tagadás mostanság azért kezdett az eszembe furakodni, mert egykor egy olyan közösségben fordultam elő, ami akkor sok szempontból „ellenzékinek” számított. Nem mostanság, hanem lassan negyven éve. Egy egyetemi klub rendezősége. Mely ezer szállal kötődött a helyet adó egyetem nagyobb léptékű, jobbára a tanulásra szövetkezett közösségéhez. Aki még emlékszik az akkori viszonyokra, akkor a felsőoktatásban komoly verseny zajlott az intézmények szervezettsége szempontjából. Ami ez esetben annyit jelentett, hogy az egyetemek a diákok KISZ-tagságának arányával „menőztek”. Korántsem nélkülözve az akkori hallgatók aktív közreműködését. Valószínűleg számosak írtak különböző hangulatjelentéseket a különböző évfolyamokról. Nem számítottak ritkaságnak a pártmegbízásból megnyert KISZ-titkárok. S korántsem volt ritka az egzisztenciális, illetve tanulmányi prostitució. Képletesen, az ideológiák szintjén kifejezetten. A szóbeszédek szerint a szó szerinti értelemben is. Aki tehát akkortájt volt egyetemista, és most jön a „bezzeg az én koromban” kezdetű szövegekkel, bátran elküldhető a melegebb éghajlatra. Nagy valószínűséggel nem lesz mit kikérnie magának.

Még akkor sem, ha „csak” az akkor szokásos kompromisszumait kötötte meg. Csendben elviselve és igyekezve túlélni az akkori körülményeket. Ahogy tanszékvezetőtől igazgatókig sokan mások is megtették. Miközben természetesen voltak olyanok, akik bátran bevállalták a világnézeti másságukat. Az egyetem keretein belül általában igen rövid ideig. Mert vagy megtanultak hallgatni, vagy távoztak a felsőoktatásból. Ez van. Illetve ez volt. Namármost. Amikor az ember gyereke, megöregedvén, de nem teljesen elhülyült állapotban, azt olvassa a kor-, illetve iskolatársaktól, hogy ők mekkora nagy ellenállók voltak, akkor olykor felnyerít a röhögéstől. Mert emlékszik az akkori kirohanásokra a KISZ mellett. Mert emlékszik az akkori helyezkedésekre. Esetleg arra is, hogy a ma fideszes önkormányzatainál nyomuló, és a kormány-pártpropagandát a baráti levelezőlistákra is behozó, figura akkor a tanácsrendszerben nyalt be lengőbordáig. Egy egészen más pártpropaganda mentén...

NEKEM TE NEM MUTOGATOL

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2017.04.30.


Nagy volt a zsivaj az 5. b.-ben, a nagyszünetben mindenki a tízórait majszolta, nagyon gyorsan, hogy a Viktor el ne vegye. Ekkor megszólalt az iskolarádió, és valahonnan az éterből hallatszott a hang:

– O. Viktor 5. b. osztályos tanuló azonnal menjen az igazgatói irodába!

Csönd lett egy csapásra, csak a sustorgás hallatszott, O. Viktor fölállt, kitörölte füléből a bukta maradékát, kiköpte a szotyolahéjat, zsebre vágta a kezét, és hasát kidüllesztve megindult a folyosón. Az egész osztály utána tódult, nézték, ahogyan pöckösen vonul, és csak suttogtak, ki-ki vérmérséklete szerint, hogy na, most majd megkapja végre, mások meg épp ellenkezőleg, hogy jól megmutatja annak a rohadék igazgatónak. Odaért az ajtóhoz, kopogott, s amikor megkapta az engedélyt, belépett. Ahogyan behúzta maga mögött az ajtót, tíz centivel rögtön összement, cinikus képére kiült a szűkölés. Az igazgató maga elé intette, de nem ültette le.

– Ide figyelj te istenátka. – Így kezdte az igazgató, amitől kicsi Viktor haptákba vágta magát, és elkezdett folyni a taknya.

– Megint elvetted a Jenőke tízóraiját? – Viktor megszeppenten bólogatott.

– Bezártad a szekrénybe a Bélust, összetörted a Marcsi vonalzóját, és elkoboztad a Misi matchboxát?

– Az úgy volt – kezdte suttogva a Viktor -, az úgy volt…- De az igazgató leordította a fejét.

– Nem érdekel, hogy volt. Ebben az iskolában vannak szabályok, amiket lehet, hogy a drágalátos szüleid nem tanítottak meg neked, de akkor is betartod, mert kicsaplak, és mehetsz az apád bányájába követ fejteni, értve vagyok?

– Jaj, ne! – Zokogott fel a kölök, már patakzottak a könnyei. – Drága jó igazgató bácsi, instálom, azt ne. Mindent úgy csinálok, ahogy mondani és akarni tetszik, jó leszek, csak ne csapjon ki, mert az apám agyonver. – Így szüpögött, remegett a szája széle, amit csak nyalogatott, és a fejét furcsán oldalra döntve tartotta.

– Jó leszek, édes, drága igazgató úr, ígérem, visszaadom a matchboxot, veszek egy vonalzót, Jenőkének meg egy kakaós csigát a büfében, csak ne tessen kicsapni. – Már meg is görnyedt, mint valami hülye zarándok...

HATALMAS KIS TÉVEDÉSEINK

HUPPA BLOG
Szerző: Konok Péter
2017.04.29.


...valószínűleg semmi jelentősége, de nekem mégis szimbolikus, hogy két napja a Boszporusz ködében egy román birkaszállító hajó, fedélzetén nyolcezer nyolcszáz birkával, meg néhány matrózzal (afféle vízi pásztorok lettek volna? van ennek metafora-értéke?), szóval egy ízig-vérig prózai, rozzant proletárbárka, egy monokultúrás, kereskedelmi Noé nekiment egy büszke orosz hadihajónak (“egy hajó, nyolcvitorlás, és rajta ötven ágyú, s felvont lobogók”, valami ilyesmit képzelek Brecht után, persze vitorla nélkül, az csak színpadi kellék már), és azon nyomban elsüllyesztette, majd sértetlenül tovapöfögött unalmas, megszokott útján (az orosz haditengerészeket kimentették, és ez jó is így, én nem kívánom senki orosz haditengerész bántódását; vidám, munkátlan orosz haditengerészeket szeretnék, akikre semmi szüksége senkinek, vodkát isznak, többszólamú, bús népdalokat énekelnek, és cseresznyemagokat köpködnek a tengerbe), szóval nem tehetek róla, de nekem örömet okoz a kép, amit magam elé idézek, ahogy az ötven ágyú (vagy akárhány) gurgulázva alámerül, szemfödélként nyújtóznak el a hullámokon a harcias hadilobogók, és az egészet a birkák bánatos bégetése kíséri, mint valami akusztikai kontrapunkt, mintha Poszeidon kagylókürtje fingszerű tülköléssel gyalázná Árész hübriszét – persze csóró birkák, ők mindenképpen vesztesek, és persze akárhogy is, de a birkák mi magunk vagyunk.

EGYETLEN TÖRVÉNYJAVASLATBAN MUTATJA BE A FIDESZ, HOGYAN ÍRJA SAJÁT MAGÁRA A VÁLASZTÁSI SZABÁLYOKAT

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: JÁMBORANDRÁS
2017.04.29.


A héten Kósa Lajos és Halász János nyújtott be egyéni képviselői inditványt a választási eljárásról szóló törvény kapcsán, hogy megpróbáljon fellépni Simicska Lajos óriásplakátjaival szemben. Az eset azért érdekes, mert amikor 2013-ban meghozták az új választási eljárásról szóló törvényt, a szöveget úgy írták meg, hogy az akkor még Fidesz-oligarcha Simicska plakáthelyeit hozza előnybe más választási kampánymódszerekkel szemben. Úgy tűnik, most hogy Simicska nem haver, már a választás tisztasága is mást követel meg a Fidesztől.

Kósáék javaslata egyszerű, és egy tisztességes országban korrekt is lenne. A kampányidőszakon kívül jogellenesen szerzett vagyoni előnynek minősülne, ha valaki kedvezményt ad egy pártnak plakát kihelyezésére. A plakátcégeknek nyilvánosságra kell hozniuk, melyik pártnak, milyen plakátra mennyi helyet biztosítottak, és a plakáthelyek listaárát is.

A javaslat alapvetően jó lenne, csakhogy kibújik a szög a zsákból. Már 2014-ben is a CÖF kampányolt a Fidesz helyett, hogy a kormánypárt megkerülje saját, kampányfinanszírozásról szóló törvényét. A CÖF-re most se vonatkozna a törvény, ahogy az állami hirdetésekre sem. És emlékszünk még, hogy 2014-ben az állami hirdetések tipóját ingyen odaadta a Fidesznek a magyar állam? A Fidesznek emellett olyan pénzügyi többletereje van mondjuk az LMP-hez képest, hogy hiába lehet egységáron plakáthelyet vásárolni, nem lesz egyenlő verseny...

TOTÁLIS KÁOSZ A KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓBAN

SZTÁRKLIKK BLOG
Szerző: Jász
2017.04.29.


A mai napon Manfred Weber, az Európai Néppárt parlamenti frakcióvezetője Brüsszelben elmondta, hogy miután Orbán Viktor kipanaszkodta magát Soros Györggyel és a CEU-val kapcsolatban, azután világossá tették számára, hogy úgyis minden úgy lesz, ahogy azt Brüsszelben szeretnék. Magyarán egyértelműen a tudomására hozták, hogy ennek pávatáncnak semmi értelme.

Orbán Viktor ezek után ki sem jött sajtótájékoztatót tartani, Rogán Antalnak kellett valami zavaros közleményt kiadnia arról, hogy de jó az EU-ban lenni.

Az ember ilyenkor azt hinné, hogy a Fidesz és a KDNP agytrösztjei összeülnek és kitalálják, hogy miként is lehetne kijönni ebből a pöcegödörből, amibe ők maguk ugrottak bele. De nem...

Ezek a jó képességű legények - akiket olyan szereplési vággyal áldott meg a teremtő, hogy gyakran még az ipari kameráknak is nyilatkoznak - egymás után adják ki a hülyébbnél hülyébb nyilatkozatokat.

Az egyik ilyen szorgalmas fiú, aki állandóan nyilatkozik, Tuzson Bence. Valószínűleg vagy nem tudta feldolgozni a mai történéseket és sokkot kapott vagy még tegnap este írta meg a nyilatkozatát, mikor még nem ismerte a tárgyalási eredményeket, de egy biztos, a közleménye köszönő viszonyban sincs a mostani történésekkel...

POLT PÉTER LEPLEZTE LE A SOROS ELLENI KORMÁNYPROPAGANDA HAZUGSÁGAIT

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: ashwood
2017.04.29.


Soros György és a civil szervezetek a magyar kormány megdöntésére szövetkeztek! Soros és a civilek nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek! Soros a megválasztott hatalom ellen szövetkezik! A kormánypropaganda ismert paneljeiről most ügyészség mondta ki: csak blöff.

A notórius bejelentő – aki patológiás személyiségből a magyar jogállam egyik oszlopává vált –, Tényi István feljelentést tett Soros György ellen. Itt volt az ideje – mondhatnánk. Talán nem is neki kellett volna elsőként lépnie. Esetleg a kormány valamely, erre hivatott szerve, esetleg a nemzetbiztonsági szolgálatok által szerzett adatokkal alátámasztva. Igény az volna rá - és indok is. A kormány minden létező szinten – a legtetejétől olyan csatolt véglényekig, mint a CÖF – arról harsog hónapok óta, hogy Soros, a háttérhatalom, miként szövi civilekből álló hálóját, hogy megbuktassa a regnáló, megválasztott hatalmat. Márpedig ez, akárhonnan is nézzük, állam elleni összeesküvés, szervezkedés, mifene nyalánkságok. Meg ugye azt is halljuk úton-útfélen, hogy a civil szervezetek mekkora állambiztonsági kockázatot hordoznak magukban.

Végül mégis Tényi volt a legszorgalmasabb, aki összegyűjtve e nyilatkozatokat, vette a fáradtságot végre egy tisztességes feljelentés megírásához. Tényi beadványával azt szerette volna elérni, hogy ha Soros tényleg meg akarja dönteni a kormányt, akkor indítsanak ellene eljárást. Rács mögé a gyíkemberrel!

Azonban láss csudát, a Polt Péter – egykori fideszes képviselőjelölt és Orbán legfőbb támasza a NER-ben – vezette ügyészség nem indít a spekuláns mocsok ellen eljárást. Ugyanis: a kormányzat különböző megnyilatkozásai nem tények, csupán vélemények. Az pedig, mint tudjuk, nem büntetendő. "A vélemény, politikai nézet önmagában azonban a konkrét tényállási elemek hiányában nem alkalmas állam elleni bűncselekm
ény megállapítására és nem ütköztethet
ő egyéb törvényi tényállásba sem" – írja az ügyészség...

ITT OLVASHATÓ