2018. október 16., kedd

A TOLVAJ LUXUSGÖNCÖKBE, ÉKSZEREKBE CSAVARVA SEM MÁS, MINT TOLVAJ

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- ORDÍTOK BLOG
Szerző: Swan Edgar
2018.10.16.Alakul ez. Napról napra közelebb vagyunk. Mindjárt odaérünk, mindjárt birtokba vehetjük, berendezkedhetünk, belakhatjuk. A miénk lesz, mert mi építgettük szorgosan. Hordtuk a téglát, kevertük a maltert, öntöttük a betont. Felépül végre az új ország ostobaságból, félelemből, hallgatásból, haszonlesésből, önzésből. Lesz kerítés is (el ne lopja valaki a nehezen kiizzadt boldogságunkat) kék plakátokból, lehajtott fejekből, összeszorított szájakból, befogott fülekből. És lesznek gyönyörű kastélyok korrupcióból, ragadós kezekből, feneketlen zsebekből, hazugságból, seggnyalásból.

Jó lesz. Olyan lesz, amilyennek a Nagy Tervező megálmodta. Nem lesznek betegek, öregek, szerencsétlenek. Nem lesznek, mert kipusztulnak. Támogatás, segítség nélkül belehalnak a tél hidegébe, az éhezésbe, a testi és lelki nyavalyákba, az ellátatlanságba, a reménytelenségbe. Addig is eltakarítják őket szem elől, mert amit nem látunk, az nincs.

Akik túlélik, azok ott ragadnak, ahová születtek. A cselédsoron, ahol van ugyan annyi étel, amennyi kell ahhoz, hogy bírják a munkát, de semmi máshoz nem férnek hozzá. Semmihez, aminek segítségével kikapaszkodhatnának a fényre. Nekik, gyermekeiknek és unokáiknak a beázó tető, penészes falak, a nyomornál alig több, az éhezésnél alig jobb a jelen és ez lesz a jövő is. Mint egy kijárat nélküli labirintus, olyan az ő világuk. Nincs pénz jobb lakásra, nincs pénz normálisabb ételre, nincs pénz utazásra, nincs pénz művelődésre, nincs pénz továbbtanulásra. A képzetlenség, kiszolgáltatottság, az egészségi állapot, a röghözkötöttség pedig nem teszi lehetővé hogy kitörjenek ebből a köréjük épített útvesztőből. Ott keringenek örök időkre, termelik a profitot másoknak és már a születésükkor a homlokukra tetoválják hogy ők tehetnek róla, mert igénytelenek.

A többség, a nagyon nagy többség elvegetál évszázadokig is. Abban a hitben éli le az életét, hogy mindjárt vége a rázósabb szakasznak, a gyerekének már jobb lesz, máshol sincs kolbászból a kerítés, ez az ára a biztonságnak, úgysem tehet semmit ellene, ha csendben marad, akkor ő megússza. Így éltek a nagyszülei, így éltek a szülei, így él ő és nem tudja, hogy a gyereke és az unokája is így fog élni. A német futószalag mellett fogja összerakni azt, amit éppen össze kell rakni, jobban fog keresni, mint az, aki a cselédsoron él, minőségibb ételhez, ruhához fog jutni, lesz okostelefonja és lapostvéje, néha el tud menni nyaralni és a gyereke is lakáshoz jut majd, ha fürgén és hatékonyan szaporodik. És majd a gyerekének is jut egy hely a futószalag mellett, a gyerekének is lesz okostelefonja és lapostévéje és néha eljut nyaralni. Ha beteg, lesz orvos és lesz kórház is. Lestrapált orvos, halálosan fáradt nővér, koszos ágynemű, elavult műszerek. De van és lesz. A semminél több, Afrikában ez sincs. Vagy Ázsiában. Nem tudja pontosan, annyira nem ismeri a világot, de azt tudja hogy máshol még szarabbul élnek.

Azt is tudja, hogy jobban is élnek és nem Afrikában, vagy Ázsiában, hanem tőle néhány kilométerre. Az elit. Az urak. Nekik jut is, jár is. Mindenből a legjobb. Ők az ügyesek, az okosak, az élelmesek. Ők végzik a nehezét, működtetik a gyárakat, bányákat, üzemeltetik a szállodákat, a vállalkozásokat, építik az utakat, hidakat, művelik a földeket. Ők birtokolják a kastélyokat, strandokat, kempingeket, bankokat, szállodákat, éttermeket, kikötőket, színházakat, termőföldeket, gyógyfürdőket, sportklubokat. Mindent ők birtokolnak. Jár nekik.

Hogy ez hogy alakult így, arra már nem emlékszik senki. A cselédsoron élők sem, a futószalag mellett gürizők sem. Így alakult, mert így kellett alakulnia. Ez a normális. Így van rendben. Ezt gondolják. Aki nem ezt gondolja, az már régen más országban éli az életét. Aki nem tudta és nem akarta tovább nézni egy ország kifosztását és sárba tiprását, az elment. Nem a biztonságos Azerbajdzsánba, hanem a migránsokkal elárasztott haldokló Nyugatra. Elment és talán már régen nem érti, mi történik itt, miért történik és főleg miért tűri ezt egy ország.

A cselédsoron élőknek és a futószalag mellett gürizőknek pedig eszébe sem jut, hogy az ő uraik, a helikopterrel közlekedők, a luxusékszerek, méregdrága órák tulajdonosai, a paloták lakói, a fényűzést életvitelszerűen űzők kivételezett csoportja nem istentől elrendelt sorsát tölti be, pedig a papok ezt hirdetik. Azok ott a fényben tolvajok és gyilkosok. Bűnözők. Minden, ami csak körülveszi őket, minden ékszer, minden luxus lopott. A cselédsoron lopták és a szalag mellett lopták. A kilakoltatott családoktól, a hajléktalanoktól, a rokkantaktól, a közmunkásoktól, a vidéken élőktől, a városokban élőktől, a tűzoltóktól, nővérektől, orvosoktól, betegektől, pedagógusoktól, diákoktól, szülőktől, nagyszülőktől rabolták. És ennek soha nem is lesz vége, ameddig mindenki meg nem érti, hogyan működik ez a nyomorult ország. És ameddig mindenki meg nem érti, hogy joga van megvédeni azt, ami az övé. Ameddig fel nem fogja mindenki, hogy a tolvaj luxusgöncökbe, ékszerekbe csavarva sem más, mint tolvaj. Nem kell tisztelni. Fel kell jelenteni. Bíróság elé kell állítani. El kell ítélni. Akkor mindenki kijöhet a fényre. Addig nem.


ÖNSZÉGYENÉT MEG NEM BOCSÁTJA A NÉP

JÓREGGELT EURÓPA
Szerző: BENEDIKTY BÉLA
2018.10.16.A szocialista realizmusnak az volt a hatalmas fölénye a kezdetleges, primitív, imperialista kritikai realizmussal szemben, hogy nemcsak ábrázolt, hanem kiutat is mutatott. Nekem, mint a szocialista realizmusban szocializálódott értelmiséginek tehát az a dolgom, hogy mutassam a kiutat. Akkor is, ha nincs. Ahogyan a szocializmusban tényleg nem volt. Minthogy diktatúrákból általában nincs kiút. Most sincs. Azért én mégis megmutatom. Ha már megengedtem magamnak, hogy írásban dühöngjek.

Egy évvel ezelőtt, a "választások" előtt közel félévvel leírtam, miért nem lesz változás 2018 áprilisában. Abból a bejegyzésből kiteszek ide egy részt:

Indítsunk azzal, amit nyilvánvalóan mindenki tud: a fidesznek semmiféle tábora nincs, a hordóhasú csúti futballista nélkül a parlamenti küszöböt sem érné el. Térdet hajtó, kezet csókoló öregasszonyok és vénemberek vallásos ájtatossága tartja rablógyilkosi helyzetben (ezt eufemisztikusan hatalmi helyzetnek hívják) az állampártot azáltal, hogy buzgó révületben imádják a szotyolaköpködő brigantit. Sokszor mondtam, megint mondom, a primitívekre jellemző vallási rajongás és a hit két külön fogalom. A hit (ha tetszik, az "értelmes" istenhit) nehezen megingatható vagy inkább nehezen sem, aki isten létét úgy tartja szétáradva a maga teljes valójában, ahogyan a minap próbáltam leírni, azzal legfeljebb beszélgetni lehet a hitről, acsarkodni bizonyosan nem, az a hit szilárd. A rajongást és a megaláztatásra rádöbbent, vicsorgó gyűlöletet egy hajszál választja el egymástól, a rajongás a zsigerekből jön, büdös is, mint a fészke. Madáchot is többször idéztem már: "Önszégyenét meg nem bocsátja a nép" - mondja Ádám az Athéni színben. Ám a nép ezt nem tudja magáról – teszem hozzá én – csak amikor már bosszút állni készül azon, aki „önszégyenét” okozta.


Persze nem arról van szó, hogy a nép egyszer csak rájön, nem hinni kell, mert a választási cirkusz lényegében számon kérhető adatokon alapul, azaz lehet tudni, kire miért szavaz. Hanem arról, hogy a rajongás egy előre meg nem jósolható effektus következtében egyszer csak egy pillanat alatt átcsap gyűlöletbe. És ez az a pillanat, amikor megismerhetővé válik a fidesz-tábor valós létszáma. Ami - még egyszer mondom - halál biztosan a töredéke a sokak által képzelt kétmilliónak.


Erre nem nehéz rájönni, ez a csúti tróger vitathatatlanul tömeggyilkos, nem kell hozzá különösebben felkészült bíró, hogy a mindenki számára ismert bizonyítékok alapján tényleges életfogytiglani kényszermunkára ítélje.

Egy Sankt Wolfgang nevű helyen töltöttünk néhány napot 1986-ban. Minden este megnéztem az ORF híradóját. Egyik nap arról tudósítottak, hogy Wels rendezőpályaudvarán egymásba rohant két vonat. A részletekre nem emlékszem, anyagi kár, sebesültek, talán halottak is - lényeg az, hogy az eset után néhány perccel lemondott az osztrák közlekedési miniszter. Én mint rendes szocialista állampolgár, ezen egy pillanatra meghökkentem. Nemhogy nem ez a miniszter vezette az egyik vonatot, nemhogy nem is volt ott, nyilván nem ő nevezte ki a mozdonyvezetőket, talán még a vasúttársaság vezetőjét sem. Akkor?

Mindössze ő volt a felelős mindenért, ami Ausztria közlekedésügyében történt. Országon belül és azon kívül is. Ő mint felelős, azonnal lemondott, a lemondását el is fogadták, mert onnan körülbelül 200 kilométerre, a bécsi Ballhaus Platzon automatikusan cselekedhettek, nekik nem kellett gondolkodni azon, amin nekem akkor még igen. Tetszik érteni?
Én például egyebek között azért volnék alkalmatlan miniszterelnöknek, mert nem tudnám viselni azt a felelősséget, amit egy ország első emberének evidensen viselnie kell. És ezt ráadásul tudom is.


Attól, hogy ez a létalattian buta és erkölcstelen szájszélnyalogató neveletlen és faragatlan bunkó ezt nem tudja, még rá is vonatkozik a törvény: mindenért felelős, ami az országban történik. Legelsősorban azoknak az embereknek az életéért, akik a minősíthetetlenül szétszórt ezermilliárdoknak a szükséges helyekről való hiánya miatt haltak és halnak meg naponta, nyolcadik éve. Felelős az éhezőkért, az életüket nyomorultul tengetőkért, a sokmillió ember keserűségéért, amit egymásnak okoznak tudattalanul, anélkül, hogy tisztában volnának azzal, a megalázásukért, a pusztító gyűlöletükért egyszemélyben a csúti gazember felelős.

Marad a kérdés, mit lehet tenni. Egy országban, ahol adva van egy grafitszemöldökű miniszterelnök jelölt asszony meg egy gőgös, felfuvalkodott, hígagyú ifjakból álló konglomerátum. Innen lehetetlen kiállítani akár egy másik, fűszoknyás, összemázolt arcú ellenvarázslót is, a választék még ehhez is szegényes - pedig ugye ez volna a nyilvánvaló választás. A magyar lakosság erre képes, egyik sámán nem volt jó, keressünk másikat. Másik sámánt.

Azt is sokszor mondtam már, itt vér fog folyni, mert ez az elmebeteg köztörvényes nem fog innen önként, a választási vereségét beismerve távozni, még ha ez a csoda bekövetkezne, akkor sem - a TEK harci járművei nem a jelen rajongói ellen vannak csatasorban, hanem azok ellen, akikké ezek válni fognak.

Pillanatnyilag egyetlen embert ismerek, aki ezt meg tudná akadályozni. Nem csodadoktor. Csak egy rendkívüli intellektus, aki még ennek a kifordult helyzetnek a megoldására is képes lehet.

Nem írom le a nevét, legyen elég, hogy egyszer már leírtam. Ő vagy egy hozzá hasonló - bár alig hiszem, hogy volna még egy.

Csoda kellene ahhoz, hogy a felfuvalkodott senkiháziak rájöjjenek, nincs más megoldás, mint egy vegyes küldöttséget meneszteni ehhez az emberhez, és megkérni.
Előállhatna a szinte ideálisnak nevezhető helyzet: van egy ember, aki nem jelentkezett a feladatra, mint eddig minden nyavalyás politikus. Meg lehet kérni.


Talán akkor elvállalja.

Különben marad a rajongás. Ki tudja, meddig. És esetleg még soká nem derül ki, hogy egy primitív tömeggyilkos náci kitartó, hithű tábora csak a hozzá hasonló, zsigeri gyűlöletben élő kétlábúakból állhat össze.

Azok nincsenek kétmillióan.

Eddig a tavaly novemberi részlet (ha valakinek az jut eszébe, Göncz Árpád volt az egyetlen, aki nem jelentkezett, annak azt tudom mondani, nem is volt politikus, sosem tudott azzá 

válni, igaz, nem is próbált).

Mint mondtam, értelmes megoldás nincs, ez a nyavalyás alak, a végtelenül ostoba futballista azóta már eljutott odáig, hogy azt képzeli, ő már viselkedhet is gazdag oligarchaként, a látszatra sem kell adnia. Ha a nép nem is (dehogynem, csak az nem bír hallatszani), az írástudók egy része lassan elkezdi restellni a pofáját, az akadémikusok között is van néhány, aki talán rájön, mekkora és miből eredeztethető a felelőssége.

Az ember, akit föntebb név nélkül említettem, megvan még, bizonyára az a feltétele sem változott, hogy kizárólag akkor cselekszik, ha felkérik rá, néhány százezres tömeg támogatásával talán meg tudná akadályozni, hogy a csúti szotyolaköpködő lövetni kezdje a ő szeretett népét. És az általa felkért, a megjelölt területhez értőkből összeálló kormánnyal el is tudná kezdeni 28 év romjainak az eltakarítását, egy körülbelül 30-40 évig tartó folyamat elindítását, ami a Magyarországon soha nem működött iskolarendszer felépítésével kezdődne, és egy működőképes társadalom, egy élhető ország kialakításához érkezne meg - na jó, nem tudom, hány év múlva.

Ehhez az kell, hogy az írástudók elkezdjenek úgy viselkedni, mintha polgárok volnának. Egyelőre magántulajdon és a megélhetéshez szükséges anyagi biztonság nélkül. Fordítva ugyanis nem megy.

MIT MŰVEL KÍNA AFRIKÁBAN?

QUBIT
Szerző: BALLA SOMA
2018.10.16.


Afrika és Kína 2001-ben 13 milliárd dollár értékű tranzakciót bonyolított le egymással, 2015-re viszont már 180 milliárd dollárra duzzadt az összeg, ami több, mint India, Franciaország és az USA afrikai tranzakcióinak értéke összesen. Bekebelezi, kizsákmányolja vagy megmenti az ázsiai ország a kontinenst?
Az elmúlt két évtized leforgása alatt Kína az afrikai kontinens legnagyobb gazdasági partnerévé vált. A hivatalos adatok szerint az ezredforduló óta a két fél közötti kereskedelem évente átlagosan 20 százalékkal, a külföldi közvetlentőke-befektetés (FDI) pedig ennek körülbelül a duplájával növekedik.

Amíg a kontinens és Kína 2001-ben mindössze 13 milliárd dollár értékű tranzakciót bonyolított le egymással, addig 2015-ben ez az érték már 180 milliárd dollárra duzzadt, ami több, mint a Kínát soron követő három ország (India: 59 milliárd amerikai dollár; Franciaország: 57 milliárd dollár; USA: 53 milliárd dollár) afrikai tranzakcióinak értéke összeadva.

Afrikai FDI-állományát tekintve Kína 2014-ben csupán a negyedik volt ugyan, de 2010 és 2014 között a kínaiak közvetlen tőke-befektetése évente átlagosan 25 százalékkal nőtt a kontinensen, amiből prognosztizálható, hogy az ázsiai ország legkésőbb egy évtizeden belül ebben a kategóriában is meg fogja előzni az Egyesült Államokat, az Egyesült Királyságot és Franciaországot. (A két fél közötti gazdasági kapcsolatok vizsgálatakor fontos megjegyezni, hogy a transzparencia hiányának, illetve kínai eredetű adatbázisoknál a szándékos torzítás következtében eltérő intézmények eltérő eredményeket közölnek, így a témával foglalkozó elemzések elkészítésekor nehézséget okoz a megfelelő adatokhoz való hozzáférés.)...

KÖVÉRNEK ÚTBAN VAN AZ ELLENZÉK

SZTÁRKLIKK
Szerző: NÉMETH PÉTER
2018.10.16.


A tandíj mellőzésével is lehet fejleszteni az egyetemek és főiskolák működését.” - Orbán Viktor (2008. március)

A tandíjnak ellensége vagyok, és az is maradok.„ - Orbán Viktor (2012. július)

Ha tandíj lett volna, akkor én ma nem állnék itt.” - Orbán Viktor (2008. Február)

Beszéljünk ismét egyenesen. A tandíj a magunkfajtákat kirekeszti az egyetemekről.” - Orbán Viktor (2008. Február)

„Sohasem fogok belenyugodni abba, hogy Magyarországon tandíj zárja el a gyerekek előtti felemelkedés lehetőségét." - Orbán Viktor (2008. Február).

Ezek a feliratok voltak olvashatóak azokon a táblákon – valójában papírok voltak -, amelyeket az LMP frakció tagjai emeltek fel, miközben társuk, Ungár Péter a Fidesz tandíjterveiről beszélt.

A szigorú házelnök, ki más, mint Kövér László, felszólította a politikusokat, hogy fejezzék be a demonstrációt, mivel nem jelentették be, hogy ilyen segédeszközöket kívánnak használni, a házszabály értelmében erre nem lehet joguk.

A renitens képviselők azonban rendíthetetlen ólomkatona módjára feszítettek tovább az Orbán-idézetekkel, minek következtében a szigorú Kövér kitiltotta őket a parlament hétfői ülésének folytatásáról, és az erre a napra vonatkozó fizetésüket is megvonta...

OKOSTÁNYÉR

OKOSTÁNYÉR
Szerző: MDOSZ
2018.


A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) elkészítette a legújabb magyar táplálkozási ajánlást, amely az OKOSTÁNYÉR® elnevezést viseli.

Az egészséges lakosságnak szánt útmutató a legfrissebb tudományos eredményeket figyelembe véve határozza meg, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz naponta milyen élelmiszercsoportoknak, milyen arányban kellene a tányérunkra kerülnie.

Az OKOSTÁNYÉR® egyrészt a felnőttekre, másrészt a 6-17 éves korcsoportra fogalmazza meg 

az egészséges táplálkozás legfontosabb alapelveit.

POLT PÉTER NEM LÁT BŰNCSELEKMÉNYT, KÖZBEN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN NYOMOZÁS INDULT A MAGYARORSZÁGOT ÉRINTŐ KORRUPCIÓS BOTRÁNY MIATT

168 ÓRA ONLINE
Szerző: 168 óra
2018.10.16.


A gyanú szerint a Microsoft termékeit szándékosan drágábban adták el magyar állami cégeknek. Az ügyészség nem indított nyomozást.

Bűncselekmény gyanújának hiányában elutasításra került a kérdés tárgyában 2018. április 24. napján érkezett feljelentés - válaszolta Polt Péter legfőbb ügyész az MSZP-s Mesterházy Attila írásbeli kérdésére, aki az Egyesült Államokból kiindult, Magyarországot is vastagon érintő korrupciós botrány kapcsán érdeklődött.

A szocialista képviselő felidézte, hogy a közismert amerikai szoftvercég, a Windows operációs rendszereket is gyártó Microsoft belső vizsgálatot folytatott magyarországi leányvállalatánál, amelynek eredményeként szerződést bontottak nagy magyarországi viszonteladóikkal, és négy magas rangú vezetőt is kirúgtak a cégtől. Az Egyesült Államokban ugyanis felmerült a gyanú, hogy az amerikai szoftvercég és a hazai közvetítő vállalatok által generált haszon egy része kormányzati tisztviselőknek is juthatott.

Az ügy lényege, hogy az érintett magyar cégek jóval drágábban értékesítettek olyan Microsoft-licenceket a magyar állami cégeknek és intézményeknek, mint amennyiért hozzájutottak azokhoz, pedig egy részüket ingyenes programcsomagokkal is helyettesíthették volna. Az eset miatt az USA tőzsdefelügyelete és az amerikai igazságügyi minisztérium is vizsgálatot folytat korrupció gyanúja miatt...

EDDIG IS HAJLÉKTALAN VOLTAM, DE MOST LESZEK CSAK IGAZÁN AZ


ABCÚG BLOG
Szerző: LESTYÁNSZKY ÁDÁM
2018.10.14.


Megsemmisíthetik a hajléktalanok holmijait, őket pedig akár elzárással is sújthatják az október 15-től érvényes szabályok szerint. Sokuk ennek ellenére nem akar szállóra menni, és nemcsak azért, mert ott nem lehet alkoholt inni. Mit szólnak a hajléktalanság kriminalizálásához maguk az érintettek? Lestyánszky Ádám és Pivarnyik Balázs videója.

AKKORA FAIRTÁS VÁRHATÓ AZ ÚJ SIKLÓ MIATT A GELLÉRT-HEGY LEGZÖLDEBB RÉSZÉN, HOGY AZ ILLETÉKESEK ELTITKOLJÁK AZ ADATOKAT ,

444
Szerző: SZILY LÁSZLÓ
2018.10.16.


Nem véletlen, hogy 120 év alatt sem sikerült eldönteni, tényleg épüljön-e sikló a Pest jelentős részéről jól látható Gellért-hegy oldalába, pedig azóta léteznek erre tervek, hiszen a projekt jelentősen befolyásolhatja a városkép jól ismert látványelemét.

A G7 írta meg, hogy a tervekből most már tényleg valóság lesz, annyira, hogy a hegy lábánál már el is indultak a földmunkák.

A 444 tudomása szerint egy először 2013-ban kiadott, majd 2016-ban módosított engedély jogszerűen lehetővé teszi, hogy a leendő gellérthegyi sikló magántulajdonosai jókora területen kiirtsák a fákat a hivatalosan “országos jelentőségű védett természeti területnek” számító hegyoldalban. De hogy pontosan hány fát fognak kivágni és mekkora területen, azt hetek óta titkolja előlünk az engedélyt annak idején megadó Pest Megyei Kormányhivatal.

Ha az ember megnézi, hogy nagyjából milyen nyomvonalon fog haladni a tervezett sikló, némileg érthetővé válik a hivatal zavarodottsága, ugyanis a hegy egyik legzöldebb, a Belvárosból jól látható lankáján várható a vágás...

ORBÁN LÁNYA HONVÉDSÉGI REPÜLŐVEL UTAZOTT HAZA CIPRUSRÓL DEMETER MÁRTA SZERINT

MÉRCE
Szerző: JÁMBOR ANDRÁS
2018.10.16.


Demeter Márta nyújtott be írásbeli kérdést Pintér Sándor Belügyminiszterhez ,,Hogy történhet meg, hogy a Magyar Honvédség Airbus A-319 repülőgépe kiképző repülés keretében szállítja a miniszterelnök családtagját?” címmel.

A kérdés szövege szerint Demeter Márta az LMP képviselője szeptember közepén, a kecskeméti repülőbázison tartott iratbetekintése során kiderült, hogy a
Magyar Honvédség által vett egyik Airbus A-319-es repülőgéppel kiképző repülés keretében utazott a hónap elején Orbán Flóra, Orbán Viktor 14 éves lánya, Pafosz szigetéről Budapestre. Az utasok szállítását az Összhaderőnemi Parancsnokság (ÖHP) parancsnoka engedélyezte.

Demeter ennek kapcsán az alábbi két kérdést intézte Pintér Sándorhoz:

1. Nem tartja aggályosnak, hogy a Magyar Honvédség Airbus repülőgépe kiképző repülés keretében szállíthatja a miniszterelnök lányát?

2. Tudtak-e az illetékes szervek arról, hogy egy, a biztonsági szervek védelme alatt álló személlyel egy háztartásban élő családtagot a Magyar Honvédség Airbus A-319-es repülőgépén kiképző repülés keretében utaztatnak?

A KÉPVISELŐI IRODAHÁZBAN, ÁL-ÁLLAMTITKÁRRAL VEZETTEK MEG CSALÓK EGY BUDAPESTI VÁLLALKOZÓT

ÁTLÁTSZÓ
Szerző: CSIKÁSZ BRIGITTA
2018.10.16.


Egy gyanúsítottja van annak a csalásnak, amelyben a bűnözők a Képviselői Irodaházat használták fel egy vállalkozó átveréséhez. A budapesti cégvezető több részletben összesen 23 millió forintot fizetett ki azért, hogy politikusok közbenjárása révén jól fizető közpénzes megbízásokhoz jusson. Mindez még 2016-ban történt, de a nyomozás ma is tart. Az Átlátszó kíváncsi volt arra is, hogy a rendőrség jelezte-e az Alkotmányvédelmi Hivatalnak és az Országgyűlés Hivatalának, hogy milyen biztonsági problémák merültek fel a védett épülettel kapcsolatban, de a rendőrség szerint ez nem volt indokolt.

Összesen 23 millió forinttal károsítottak meg egy budapesti vállalkozót, több kft. ügyvezetőjét két évvel ezelőtt. A csalók azt hitették el a férfival, hogy egy államtitkár segítségével olyan közpénzes megbízásokhoz juthat, amelyeknél garantáltan kifizetik, és nem kell hosszú időt várnia a pénzére.

A cégvezetőnek azt mondták, ahhoz, hogy az ügylet összejöjjön, előre le kell tennie több millió forintot. De hogy lássa, nem kamuznak neki, megígérték, hogy bemutatják egy államtitkárnak.

Ez a találkozó a Képviselői Irodaházban volt. A cégvezető az Átlátszónak elmondta, bent várniuk kellett, mert az államtitkárnak sok dolga volt. Mindenesetre aztán egyszer csak jött az államtitkár, kezet nyújtott neki, majd megkérte őket, menjenek le ebédelni, később csatlakozik hozzájuk.

„Ez nem történt meg, de az addig csak tévében látott politikusok között ülve úgy éreztem, hogy a cégeimnek most minden összejöhet” – mesélte a férfi. „Ezután elvittek két Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településre is. Ezeken a találkozókon a polgármesterek különböző munkákat, út- és iskola-felújításokat ígértek.”

A cégvezetőnek a harmadik nagyobb pénzkérés után lett gyanús a dolog, de addigra már mintegy 23 millió forintot átutalt a csalóknak.

„Feljelentést tettem a XIX. kerületi kapitányságon, de láttam a nyomozón, hogy kétségbe van esve amiatt, hogy a Képviselői Irodaházban indult a történetem, s nem lehetett tudni, kik bukkanhatnak fel az ügyben. Biztosan megkönnyebbült a rendőr, amikor az ügyet az elkövetés helyszíne miatt áttették az V. kerületi kapitányságra.”

Ez a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása alapján 2016. szeptember 29-én történt. Az Átlátszó megkeresésére a rendőrség közölte azt is, hogy a nyomozás jelentős kárt okozó csalás bűntett gyanúja miatt folyik, és az ügynek egy gyanúsítottja van. Hozzátették: a kár pontos összegének meghatározása a nyomozás feladata, amelynek során személyi és tárgyi bizonyítási eszközöket szereztek be.

A BRFK erre vonatkozó kérdésünkre megerősítette, hogy a nyomozás során megkeresték a Képviselői Irodaházat is. Rákérdeztünk arra is, hogy a nyomozóhatóság az Alkotmányvédelmi Hivatalt (AH) tájékoztatta-e az ügyről, hiszen az biztonsági kockázatokat vet fel a védett épülettel kapcsolatban. Ezt azonban a rendőrség nem tette meg, mert – mint írták – szerintük ebben az ügyben ez nem volt indokolt...

ILYEN A MEGSZORÍTÁS: 5 ABSZURD TÉNY A LAKÁSTAKARÉKOK MEGSZÜNTETÉSE KÖRÜL

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: Mr Flynn Rider
2018.10.16.


Nem mondták ki, de az ilyen intézkedéseket megszorításnak hívta a kormány. Ma sürgősséggel megszüntetheti a kormány a lakástakarékok állami támogatását, miután tegnap Bánki Erik fideszes képviselő beadta az erről szóló javaslatot.

Az állami támogatás összege most még a betétként elhelyezett összeg harminc százaléka, legfeljebb azonban megtakarítási évenként 72 ezer forint. Állami támogatás nélkül pedig a lakás-takarékpénztárak épp a legfőbb vonzerejüket vesztik el, így megindult a roham az utolsó szerződésekért; az ügyfelek órákat álltak sorba, hogy még köthessenek egy-egy szerződést. Nézzünk néhány furcsaságot az egész ügy körül.
1. Teljesen fals a kormány indoklása

Azt állítja a kormány, legalábbis a javaslatot beadó politikus, hogy alig épültek új lakások, ráadásul gyakran medencét vagy szaunát építettek a támogatásból. Erik indoklása szerint

„a lakástakarék program mára egy, az állam és az adófizetők számára költséges, de nem hatékony konstrukcióvá vált. Miközben az összes öngondoskodási megtakarításnak csak az egyharmadát teszi ki a lakástakarékban tartott összeg, addig az összes ilyen jellegű állami támogatás háromnegyede kerül évente a lakástakarék-pénztárakhoz. (...)

A jellemzően kis összegű konstrukció miatt ráadásul alig épültek a megtakarításokból új lakások. Számos esetben pedig nem is közvetlen lakáscél valósult meg, hiszen a megtakarítást a futamidő végén akár medence vagy szauna építésére is fel lehet használni."

Bánki úgy számol: 2010 óta a négy lakástakarékpénztári szolgáltató közel 60 milliárd forint extraprofitot realizált. Az állami támogatás idén 70 milliárd forint.

Ezt az érvelést Bod Péter Ákos közgazdász cáfolta meg a Népszavában. A Corvinus Egyetem professzora szerint ha a kormány tényleg úgy ítéli meg, hogy ezek a cégek túl magas nyereséget értek el, akkor újra kellene szabályozni a működésüket. Ez azonban a kormánynak nem szokása, helyette inkább gyakorlatilag egy egész rendszert felszámol.

Ráadásul a bejelentéshez semmilyen alátámasztott tényt nem mellékeltek: hogy például hány ember használja jelenleg ezt a konstrukciót, hány otthonteremtés valósult meg általa. A bejelentést nem előzte meg semmilyen hatásvizsgálat. Látható, hogy az intézkedésnek semmilyen szakmai alapja nincsen.

2. Annyit loptak, hogy már teljesen kifogyhatott a pénz az állam kasszájából

Az állami támogatás megszüntetésének két igazi oka lehet. Az egyik, hogy rosszul áll a költségvetés és minden fillérre szükség van, hogy tovább tudjanak lopni.

Alig pár hete derült ki, hogy Orbán Viktor az egyik oligarchája luxusrepülőzteti meccsekre, mindennaposak a hírek Mészáros Lőrinc milliárdos üzleteiről. Ugyancsak milliárdok mennek el állami propagandára. Meglehetősen egyértelmű, hogy az államkassza és az Európai Unió sem feneketlen zsák: előbb-utóbb fogyni kezd a pénz. Vagyis, a magyar kormány a családokon kezdett el spórolni a Családok Évében azért, hogy még többet lophassanak. Járai pénzügyminiszter gyorsan le is szögezte, hogy a kormány egyetért a Fidesszel. (Naná, hiszen a kettő kb ugyanaz.)
3. Aki nyer: Rogánék és a CSOK

A másik valódi ok az lehet, hogy a CSOK felé tereljék az embereket. A CSOK-kal való viszont takarózás álságos a kormány részéről: nem az történik ugyanis, hogy egy otthonteremtési támogatási formát lecserélnek egy jobbra, hanem gyakorlatilag két különböző társadalmi kört lefedő támogatás közül az egyiket megszüntetik, a másikat pedig megerősítik.Ráadásul a CSOK egyszer zsarolás: ha gyereket csinálsz, használhatod arra, hogy pénzt kapj az államtól. Mindez igen szépen rávilágít arra a szemléetre, hogyna gondolkodnak a fideszben a családalapításról valójában.

A CSOK mellett egy másik nyertese is lesz az átalakításnak. Ahogy a 24.hu felhívta rá a figyelmet, a Rogán Antal nevével fémjelzett lakáslottó (nemzeti otthonteremtési közösségek) esetében nem szűnik meg az állami támogatás. Ezt azonban csak újépítésű lakások esetében lehet igénybe venni, ráadásul sokkal kedvezőtlenebb és kiszámíthatatlanabb feltételek mellett.

A Mérce levonta a tanulságot: egy viszonylag népszerű, két évtizede használt módszert szüntetnek meg különösebb hatásvizsgálat nélkül, miközben egyrészt haverokhoz, másrészt a bizonyítottan tehetősebbeket támogató CSOK-hoz irányítják át a közpénzeket. Ezzel azonban a lakástakarék-pénztárak által lefedett embereknek újfajta támogatás nem adnak. Szűkítik csupán a támogatáshoz jutók körét...

HALÁLOS KÓR TESZTJE IS HIÁNYZIK: ÖSSZEÍRTÁK A LEÁLLÓ VIZSGÁLATOKAT A JÁRVÁNYÜGYBEN

HVG ONLINE
Szerző: GERGELY ZSÓFIA
2018.10.16.


A legalapvetőbb felszerelések hiányoznak az állami járványügy központi intézetében, így fennáll a veszélye, hogy olyan vizsgálatok is leállhatnak, mint az akár halálos nyugat-nílusi láz tesztelése – derül ki a hvg.hu birtokába került belső levelezésből. A laborokban úgy dolgoznak veszélyes vírusokkal, hogy nincs elég fertőtlenítőszer és gumikesztyű, de már a gázpalackok is fogytán vannak. A káosz azután alakult ki, hogy a kormány új nemzeti központba szervezte az intézményt, ami papíron október 1-től létezik, de még sincs új munkaszerződése a több száz szakembernek. Ráadásul kormánytisztviselőt csinálnának akár a biológusokból is, ezért űrlapon firtatták, tagjai-e titkos társaságnak vagy erőszakszervezetnek.

Múlt héten írtuk meg, hogyan sodródott az összeomlás szélére a Honvédkórház sürgősségi osztálya, nem sokkal korábban lett botrány az Országos Kardiológiai Intézetből elbocsátott szívsebész meghalt betege miatt. Ezekhez képest viszont az állami egészségügy egyik legfontosabb intézményének, az OKI Klinikai és Járványügyi Mikrobiológiai Igazgatóságának a működése kívülről eddig nem volt látható. Itt ugyanis nincs közvetlen betegforgalom, pedig ugyanúgy nélkülözhetetlenek a gyógyításban: ide érkeznek be országosan a legkülönfélébb minták, vagy ahogy a szakzsargonban hívják, a beteganyagok, hogy az itt kapott laboreredmények alapján kapjanak diagnózist, majd kezelést az embereket.

Ráadásul ez az intézmény a járványügy egyik központja, ahogy egy korábbi rendelet rögzítette, ez Magyarországon „a legmagasabb szintű módszertani felkészültséggel végzi a fertőző megbetegedések vizsgálatait a betegbiztonság és a járványügyi biztonság fenntartása érdekében”. Itt végzik többek közt az akár halállal is végződő botulizmus vizsgálatát, de ide küldik be a mintát a kórházak, ha a vírusos agyhártyagyulladás lehetősége merül fel. Terrortámadás gyanúja esetén szintén itt tesztelik a gyanús küldemény tartalmát, ahogy saját honlapjukon fogalmaznak, itt található „Közép-Európa egyetlen, népegészségügyi célból létrehozott legmagasabb biztonsági szintű laboratóriuma, ahol a veszélyes kórokozók diagnosztikája teljeskörűen megoldott”...

POTOM PÉNZÉRT VETT AZ ÁLLAMTÓL GYÓGYFÜRDŐT MÉSZÁROS LŐRINC, DE A TB-KÁRTYÁS BETEGEKBŐL NEM KÉR

24.HU
Szerző: KOVÁCS-ANGEL MARIANNA
2018.10.16.


Az állami MFB Bankon keresztül több milliárd forintnyi közpénzt öltek az Egerszalóki Saliris Resortba, ami idén, az állami felszámolótársaságtól, nyomott áron került Mészáros Lőrinchez. A bomba üzlet ellenére a Saliris egy fontos, a szektorban bevett gesztust hagyott figyelmen kívül: nem vállalta, hogy a beutalóval, a társadalombiztosítás támogatásával érkező, beteg embereket is fogadja.

- Legalább 11 milliárd forintot ölt az Egerszalóki Saliris Resort hotel és gyógyfürdő komplexumba az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank Zrt., de ez nagyon rossz befektetésnek bizonyult.
- A fürdő és a hotel nem tudta kitermelni az irtózatos hitelt, 2013 tavaszán felszámolásba dőlt.
- Különleges eljárás keretében, a stratégiailag kiemelt cégek kezelésére felkent Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. végezte a felszámolást.
- Nem hivatalos források szerint 2,3 milliárd forintért sikerült eladni a vagyont.
- Az állam tehát több mint 8 milliárd forintot bukott a bolton.
- Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került a gyógyfürdő, ahol azonban nem lehet a társadalombiztosítás terhére gyógyfürdői szolgáltatást igénybe venni.
- Vannak gyógyfürdők annak ellenére is leszerződtek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, hogy veszteséget okoz az alacsony tb-finanszírozás. Ők társadalmi felelősségvállalásról, a fürdőgyógyászat népszerűsítéséről, a rászorulók gyógyításáról beszélnek.

Szakorvosi beutalóval és szakvéleménnyel számos magyar gyógyfürdő szolgáltatásait a társadalombiztosítás támogatásával lehet igénybe venni. Ehhez a fürdőnek törvényben rögzített feltételeket kell teljesítenie (például megfelelő gyógyvízzel, adminisztrációval kell rendelkeznie, továbbá igazolni, hogy a cégnek nincsen 60 napnál régebbi adóssága), és szerződést kell kötnie a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK).

Az együttműködés nem kötelező, csak egy lehetőség, amivel a nagyobb fürdők élni szoktak. Egy szakértő forrásuk úgy fogalmazott:

"Illik vállalni a tb-kártyásokat is, ez a szokásjog. Az állam nem fizet sokat, de aki kártyával jön, az a saját zsebéből is költ szállásra, sokan plusz szolgáltatásokat vásárolnak. Furán is venné ki magát, ha egy elismert gyógyfürdő azt mondaná, hogy a tb-kártyások — jellemzően az idősebb, kevésbé tehetős látogatók — nem kellenek."
...

MÉGIS ÖRÜLJÜNK, HOGY ÉLÜNK?!

LELKIZÓNA BLOG
Szerző: SzEGy
2018.10.15.


Az előző heti írás biztatott: örüljünk, hogy élünk! Na és, ha én nem akarok?

Mi van akkor, ha én nem szeretném privilégiumként, kiváltságos keveseknek kijáró különleges adományként kezelni magát az életet?

Engem nem olyan fából faragtak, én ugyan semmit nem előlegezek senkinek!

Majd csak akkor fogom megbecsülni és tisztelni az életet, ha előbb bebizonyítja nekem, hogy értékes! Igenis, azt akarom, hogy előbb kényeztessen! Fürösszön tejben – vajban, halmozzon el és hordja ide a lábaim elé minden jónak a fölét, a világ kincseit, a létezés gyönyörűséggel teli színe-javát!

Belátom, ez így kimondva egy cseppet gyerekes, de mit tehetnék, ha ez a kicsi szívem vágya?

Lássuk csak, mit is kérjek?

Csupa olyat, amit drága pénzen árulnak? - Palotát, kastélyt, jachtot, helikoptert, minden kívánságomat leső, hajbókoló személyzetet, elegáns ruhákat, akkora szikrázó gyémántokat és drágaköveket, hogy azt már az ékszerész is kis sziklának hívja!

Nem, mégse. Van jobb ötletem, inkább csupa különlegeset és ritkát, egyetlen példányban létezőt, eredetit, prototípust, nehezen megkaparinthatót kérek. Festményt, bélyeget, mindenféle műalkotást, egzotikus állatokból házi szafari parkot, szóló szőlőt, csengő barackot, táltos paripát, igazi kincseket!

CEGLÉDI: MEGJÖTT PUZSÉR, AZ ÖSSZEFOGÓSDIT ELVITTE A CICA?

HVG ONLINE / ITTHON
Szerző: CEGLÉDI ZOLTÁN
2018.10.15.


Hirtelen már nem mindegy minden? Mégse orrbefogva szavazzunk? Szuper, maradjon is így.

Az áprilist megelőző egy év meghatározó élménye az ellenzéki szavazatbővítés helyett az erőszakos összefogás- és esélyesjelölt-tukmálás volt. Át kell szavazni, hajtották a maradék tévében, rádióban, lapokban. Orrbefogva. Nem lehet fanyalogni, a Jobbikkal (meg az LMP-vel) is össze kell fogni. Nekem tehát, aki Bács 05-ben szavaztam, a jobbikos jelöltet kellett volna választanom, mert megmondták a honlapon. Aham. Egyéniben nálunk toronymagasan, 50% fölötti eredménnyel nyert a fideszes. Ordas pénzgyűjtő-színpadkövetelő hazugság volt, hogy a jobbikos bármire is esélyes lett volna. Persze, és most jön a lényeg, ez miért zavarta volna az összefogósdi apostolait? Hiszen ők Újlipótvárosban Hiszékeny Dezsőre szavazhattak! A Belvárosban Csárdi Antal, Erzsébetvárosban Oláh Lajos ikszelése szintén nem okozhatott számukra lelkifurkát. A budai villanegyedek „esélyes” balos ellenzéki jelöltjei sem. Nem kellett olyanra szavazniuk, aki alapvetően mást mond, pláne mást ordít, mint ők. Ott nem volt jobbikos „esélyes jelölt”. Úgy könnyű tukmálni, hogy te ne fanyalogj, te orrbefogva szavazz át, de nekem nem kell.

Na most nekem egyébként vannak problémáim Puzsér Róbert főpolgármester-jelölttel. Még akkor is, ha a Sétáló Budapest programpontjának címzettje lehetnék: autóm nincs, munkámat az általa sétálhatónak ígért belvárosi területen végzem. De kivívtam és fenntartom magamnak a jogot, hogy „fanyalogjak” és „kritizáljak”. Én mondhatom, hogy nekem ez nem elég. Mondom is: ízlésem szerint való jelölt nem Puzsér Róbert, hanem egy liberális aspiráns lenne. Olyan, akinek van víziója és tudása a másik 19 (vagy 199, vagy 19999) területről is, ami egy főváros vezetése során felmerül, nem csak a belső kerületek forgalomszabályozásáról. Kultúra és gazdálkodás, infrastrukturális fejlesztések, hagyománytisztelet és modernitás és még ezer más dolog. Vezetői tapasztalat, szakmai helyismeret és egy integratív, könnyen szerethető személyiség, aki (ellentétben a pártok aktuális jelöltjeivel) nem parádézik minden héten a tévében azzal, hogy ez is én akarok lenni, meg az is, na jó, feláldozom magam, rakjatok minden lista élére. Legyen mértéktartó és szavatartó...

A VILÁG CIVILIZÁLTABB FELE ELKÉPEDVE NÉZI, AMIT A MAGYAR KORMÁNY MŰVEL A HAJLÉKTALANOKKAL - SZELESTEY LAJOS NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: SZELESTEY
2018.10.16.


- Amerika nem hunyhat szemet a jogállam és az emberi jogok megsértése fölött, így például korlátozhatná Magyarország közreműködését a Nato-gyakorlatokon, viszont a baloldalnak érdemi mondandót kell szembeállítania a populisták olcsó parasztvakításával szemben; 

- Összenő, ami összetartozik: egyáltalán nem esélytelen, hogy Orbán összeáll az európai szélsőjobbal, ha netán tényleg sarkára áll az Európai Néppárt;
- A magyar kormány megint csak másra mutogat, amikor a saját háza ég, miközben Orbán baráti diktátor az USA szemszögéből.

Bloomberg

Hogy egy szaúdi újságíró eltűnt Szaúd-Arábia isztanbuli konzulátusán, annak rá kellene ébresztenie az Egyesült Államokat, hogy új módon kellene viszonyulnia a diktátorokhoz, akik között az elemzés szerint ott van Orbán Viktor is. A kommentár az eset kapcsán azt emeli ki, hogy vannak hátulütői az együttműködésnek, ha a másik oldalon olyan országok találhatóak, amelyek elnyomják a demokráciát és az emberi jogokat. Az illiberális és demokráciaellenes gyakorlat már olyan fontos Nato-államokban is gyökeret vert, mint Magyarország, Törökország és Lengyelország. Hogy féken tartsák ezeket a baráti autokratákat szerte a világban, azt csak megnehezíti az orosz, kínai és iráni geopolitikai revizionizmus újbóli felbukkanása. Mert cselekedhet ugyan a magyar, lengyel, török és a szaúdi kormány sorozatban mélyen elítélendő módon, csak éppen országaik kulcsfontosságú helyeken vannak a geopolitikai versengés szempontjából.

Napjainkban Amerika úgy gondolja, hogy nem szakíthat sok tekintélyelvű szövetségesével, mert pl. ha befagyasztja a viszonyt pl. Budapesttel, az erkölcsileg rendben van, de csak több lehetőséghez juttatná az orosz mesterkedést a Nato keleti szárnyán. De semmiképpen sem szabadna zöld jelzést adnia az emberi jogok és a jogállam megsértéséhez, mert az csak további törvénytelenségekre sarkall. Egyben kikezdi az USA erkölcsi tekintélyét és ideológiai vonzerőt képez Washington barátai és vetélytársai között, lásd a szívélyes viszonyt Putyin és a magyar erős ember, Orbán között. Ezért az Egyesült Államoknak arányos, de érzékeny válaszlépéseket kell tennie, ideértve pl. hogy kizárják a Nato-gyakorlatokból a kvázi-autoriter Magyarországot, és hogy az elnök szólaljon meg erőteljesen az elnyomás ellen. A kétoldalú kapcsolatokban csendesen, de következetesen kell képviselnie az alapvető emberi jogok betartásának fontosságát. Lengyelország esetében még keményebben kell fellépni, mert az csak Kínával tud szorosabb kapcsolatot kialakítani válaszként.

Az viszont semmiképpen sem teheti meg, hogy azt sugallja: jóváhagyja az illiberális politikát, vagy egyszerűen nem vesz tudomást arról. Ám Trump pontosan ezt csinálja. Hogy kiállt az eltűnt szaúdi újságíró ügyében, az jó jel. Az viszont nem sok jót vetít előre, hogy még csak megfontolni sem hajlandó az amerikai fegyvereladások korlátozását a királyságnak. Nem kérdés: nehéz pontosan belőni, miként kell viszonyulni a baráti diktátorokhoz. Ám ha az USA meg sem próbálja, az lejáratja az eszményeit és az érdekeit.

Guardian

A vezércikk azt emeli ki a bajor választások tapasztalataként, hogy a CSU-tól többen pártolták át a jobboldalra, illetve középre, mint a szélsőséges AfD-hez, ám a jelek szerint Európa nagy részén felvirradt a populistáknak. Sikerükben nem csupán az idegenellenesség játszik szerepet, hanem az is, hogy ezek a mozgalmak erősítik az összetartozás érzetét, azaz elegyítik a vallást és a nacionalizmust, ily módon hoznak létre lelki közösségeket. Mindkét alaptényező eredendően illiberális. De amikor ennyien magukra maradnak, gazdasági-szociális értelemben egyaránt, akkor nem szabad csodálkozni ahhoz, hogy az emberek szeretnének tartozni valahová. És a populistáknál nem kell semmiféle érdem, hogy hozzájuk állhass.

Viszont ami roppant veszélyes, az az, hogy másfajta feltételeket szabhatnak a tagsághoz: a születést, a bőrszínt, vagy éppen a vallásos meggyőződést. Az AfD, a Fidesz és a PiS, valamint a Liga a kereszténységet arra használja, hogy kirekessze a mind közönségesen csupán iszlámnak nevezett nem keresztényeket és nem fehéreket. Ennek semmi köze az ideológiához. A vallást arra is bőven ki lehet aknázni, hogy rajta keresztül bizonyítsák: az idegenek sohasem tartoztak ide. Ha a haladó baloldal fel akar lépni ez ellen, illetve megfelelő csatornába kívánja telepíteni az említett vágyakat, akkor meg kell találnia hozzá az oda illő, erős mondanivalót. Mert sokan felsorakoznak a populizmus mellett, ám anélkül, hogy hinnének abban.

ITT OLVASHATÓ

MÉSZÁROS LŐRINC CÉGEI 96 MILLIÁRD FORINTOS FELÁRRAL VÁLLALTÁK EL A KÖZBESZERZÉSES MUNKÁKLAT

444
Szerző: haszanz
2018.10.16.


Egyelőre még van egy kötelezően kitöltendő pontja a közbeszerzési pályázatoknak, amiben a kiíró megjelöli, hogy szerinte mennyit ér a munka, amire jelentkezőt keres. 

Például: A Szántód-Kőröshegy és Balatonszentgyörgy közötti vasútvonal korszerűsítésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. írt ki pályázatot 2015 végén. Előzetesen úgy számoltak, hogy ez a munka nem lesz olcsó, 55,5 milliárd forintot tettek félre rá. 2016-ban hirdettek eredményt, még a drágánál is sokkal drágább, 72 milliárd forintos ajánlat érkezett egy három cégből álló konzorciumtól, amiben benne volt Mészáros Lőrinc cége, az R-Kord, a SWIETELSKY Vasúttechnika (aminek a vezetője ekkor még Homlok Zsolt volt, Mészáros Lőrinc későbbi veje) és a V-Híd Zrt., ami mostanra már beleolvadt az R-Kordba.

Lehetett volna az is, van rá példa bőven, hogy a pályázat kiírója eredménytelennek minősíti a tendert, arra hivatkozva, hogy egyszerűen nincs annyi pénze, mint amennyiért elvégeznék a munkát. Itt nem ez történt, a kormányzat lépett, megjelent gyorsan egy határozat, hogy az EU-támogatását is élvező projekt keretét 53 milliárd forintról 72,4 milliárdra emelik.

Számos hasonló eset volt az elmúlt években, amikor Mészáros Lőrinc valamelyik érdekeltsége az eredetileg tervezettnél jóval magasabb ajánlattal jelentkezett be egy pályázatra, valódi árverseny nem alakult ki, és mintha egy feneketlen zsákról lenne szó, meg is kapta a megbízást. Összeszedtük, mennyi plusz jött így össze a legismertebb Mészáros-közpénzszivattyúknak:...

6 TANULSÁG A BAJOR VÁLASZTÁS UTÁN: NEM A MENEKÜLTÜGY DÖNTÖTT

INDEX
Szerző: JOÓB SÁNDOR
2018.10.16.


Megszületett a bajor tartományi választások nem hivatalos végeredménye. A vasárnapi választások 6 tanulsága.

1. Ugyan Merkel koalíciós társa szenvedett vereséget, de ez közvetlenül nem gyengíti a német kancellárt

A külföldi közvéleményt talán ez a kérdés érdekli legjobban. Elsőre kézenfekvő lenne, hogy ha Merkel koalíciós társa 20 százalékot veszít támogatottságából egy tartományi választáson, akkor az a kancellárt is egyértelműen gyengíti. Itt azonban nem ilyen egyszerű a helyzet. A CSU ugyan egy bajor párt, de a CDU-val és a szociáldemokrata SPD-vel együtt tagja Merkel negyedik kormánykoalíciójának is Berlinben. A CSU sokáig csendes partnere volt a CDU-nak, a 2015-ös menekültválság óta azonban Merkel belső ellenfelévé vált.

Az országos szinten csak kis pártnak számító CSU maximálisan kihasználta zsarolási potenciálját a kormányban a menekültválság idején. Ez részben érthető volt, hiszen talán legelőször Bajorország érezte meg az ellenőrizetlen bevándorlás negatív hatásait. A CSU többször ultimátumot adott Merkelnek, legutóbb most nyáron, amikor egy ideig úgy tűnt, a koalícióból is kilépnek, ha Merkel nem lép valamit az ország keleti határainak ellenőrzésében. Ez "a kormányon is vagyunk, de keményen ellenezzük is azt, amit a kormány tesz" politika részben a CSU-t is fenyegető politikai konkurenciának, a bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak szólt, de nem mindenkinek jött be...

EGY GOMBNYOMÁSSAL VESZIK EL MILLIÓK OTTHONTEREMTÉSI ÁLMAIT

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: nepszava.hu
2018.10.16. 


Fideszes javaslatra eltörölhetik a lakástakarék-pénztárak állami támogatását, a megvonásról kedden szavaz a parlament. A kormánypárti kétharmad dönt a Sargentini-jelentésről, és az oroszok honos népcsoporttá nyilvánításáról is.

Az Országgyűlés kedden kivételes eljárásban megtárgyalja, majd el is fogadhatja a lakás-takarékpénztári megtakarítások állami támogatásának kivezetését. A képviselők emellett szavaznak a Sargentini-jelentésre megfogalmazott kormánypárti válaszról -írja az MTI. Az ülésnap reggel 8 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, amelyeket a lakás-takarékpénztárakról szóló javaslat összevont vitája követ. Az előterjesztő Bánki Erik, a gazdasági bizottság fideszes elnöke a javaslatot azzal indokolta: a lakás-takarékpénztárak konstrukciója nem volt kellő hatékony, és az elmúlt időszakban nem szolgálta olyan aktívan és eredményesen az otthonteremtést, mint elvárták volna, emellett pedig 2010 óta 60 milliárd forint extraprofitra tettek szert a programot működtetők és forgalmazók.
A törvény visszamenőlegesen nem lesz érvényes, tehát a már megkötött szerződésekre kifizetik az állami támogatást, de a hatályba lépéstől számítva viszont nem igazán lesz értelme lakástakarékot kötni. A döntés a megszavazást követő napon pedig hatályba is lép...

EURÓPA LEGTITOKZATOSABB FŐVÁROSA


HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő / Jani haverja
2018.10.16.


Nagyon régen jelentkezett írással a Határátkelőn Jani haverja (aki hat éve írt először a blogra, szóval ős-szerzőnek számít), ám most szerencsére megtörte a csendet azért, hogy bemutathassa a városát, ami nem más, mint Tirana. Az albán főváros még mindig Európa egyik legkevésbé ismert nagyvárosának számít, pedig az elmúlt években nem akármilyen fejlődésen ment keresztül, legalábbis mai szerzőnk szerint, aki a bemutatóhoz fényképeket is küldött.

Melyik az a hely, ahová először elviszed a városodba látogató ismerősöket?

Természetesen a városközpontba. A Szkander bég tér, amely idén az európai városi közterületek versenyén 279 nevező közül első díjat kapott a város szíve.

Onnan kényelmes sétával bejárhatók a központi látnivalók: a Hunyadi János emléktábla, a Blloku - amely a kommunizmus alatt lezárt terület volt, ma pedig szórakozónegyed - Enver Hoxha egykori házával, az Emlékpark, ahol bunkert és a Berlini-fal egy darabját is láthatjuk, a Piramis, valamint a Teréz anya tér, ahol Ferenc pápa 2014-ben első európai útján celebrált szentmisét.

Mi a három legjobb ingyenes dolog a városban?


Nem az ingyenes dolgokat emelném ki, hanem úgy általában szerintem a legjobbakat (amik egyúttal ingyenesek is). Nagyon sok a zöldterület. Ez már Edi Rama jelenlegi miniszterelnöknek (akkori polgármesternek) is szívügye volt a 2000-es évek elején, akkor kezdte megnövelni a zöldterületek számát, többek között ezért lett 2005-ben egy internetes szavazáson a világ legjobb polgármestere, de a jelenlegi városvezetés is nagyon fontosnak tartja ezt.

Tirana kis területen fekszik, viszont 800.000-en lakják, és rengeteg a jármű, ezért is fontos a sok zöld. A másik, hogy mediterrán a klímája. Ez azért jó, mert enyhék és rövidek a telek, és a növényzet is mediterrán. Sok a pálma, leander, citrusféle.

És ebből következik, hogy közel van a tengerhez. Durres-be, Albánia egyik legnagyobb üdülővárosába eljutni kb. háromnegyed óra...

VAKU

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: LIPOVECZ IVÁN
2018.10.12.


30 évvel ezelőtt a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet kirendeltségvezetői munkája nem lehetett túlságosan megterhelő még egy frissen diplomázott, 23 éves fiatalember számára sem. Így nem kizárt, hogy ráérő idejében papírrepülőket hajtogatott és eregetett, de miután a legújabb forradalom szele még nem lökte be az ablakot, ezért inkább csak zárt légtérben. Ám ettől még álmodozhatott közben arról, hogy egyszer majd igazi repülőgépe lesz, pilótával, stewardesszel, és oda fog repülni, ahová csak akar. Meg azzal is, akivel akar. Nem kizárt, hogy még a miniszterelnök is az utastársa lesz.

Az az ember, aki ma ezt a pozíciót tölti be Magyarországon, azt állítja, hogy ő 30 éve magánrepülőgépekkel jár focimeccsekre szerte a világban. Most ne ragaszkodjunk a konkrét számhoz, érjük be a kerekítéssel, és fogadjuk el, hogy Orbán Viktort már a 90-es évek elején is magukkal cipelték valakik – valahová. Az a két nagyvállalkozó, akinek leghamarabb lett saját repülőgépe – Demján Sándor és Csányi Sándor – megtehette ezt. S bár a hobbijaikat tekintve Orbán aligha volt a „játszótársuk” (Demján a szerencsejátékokat, Csányi a vadászatot kedvelte), a futballmeccsek izgalma egyformán vonzotta mindhármukat. Ezek a repülések – ha voltak ilyenek – ártalmatlan szórakozások voltak, Orbánnak azokban az években még semmiféle ellenszolgáltatáshoz sem voltak meg az eszközei. Az őt reptetők legföljebb arra gondolhattak: egyszer még megtérül ez a szívességi befektetés. Az első lehetséges pillanat 1998 májusában érkezett el. Orbán Viktor – jóllehet a Fidesz a választások első körében 3 százalékkal kevesebb szavazatot kapott, mint az MSZP, a második fordulóban a kisgazdák „magához csalogatásával” meg tudta fordítani az eredményt – Magyarország miniszterelnöke lett. És innentől kezdve meg kellett volna feledkeznie az ingyen repülésekről.

A civilizált országokban elég magas korlátok emelkednek a közhivatalt viselő személyek előtt. Van, ahol tételesen, összegszerűen megszabják, hogy az elnök, a kormányfő és a miniszterek milyen mértékig fogadhatnak el ajándékokat. Másutt a társadalmi konszenzus alakítja ki ezt. Ugyanakkor senki sem tetteti magát „kék szeműnek”: mindenki tisztában van vele, hogy az ajándékokat valamilyen előny szerzése reményében nyújtják. Ezért sem szabad elfogadni őket. Spanyolországban 1996-ban parlamenti választásokat tartottak. Az akkor már 14. éve kormányzó Felipe Gonzáleznek óriási érdemei voltak a Franco utáni Spanyolország fejlődésének előmozdításában. A választáson mégis megbukott. Lehet, hogy a szavazóközönség egy részének már amúgy is elege volt belőle, de az eredménybe az is beleszólt, hogy közvetlenül a választások előtt kiderült: González egy dúsgazdag spanyol villájában nyaralt Mallorcán. A német egység kancellárját, Helmut Kohlt még csak nem is a személyes haszonszerzés vezette: 15 éven át nem volt hajlandó elárulni, kiktől fogadott el nagyobb összegeket az amúgy illegális pártfinanszírozásra. Ezért, miután az 1998-as választáson megbukott, saját pártjában, a CDU-ban vonták kérdőre, aminek következtében kénytelen volt lemondani mind a pártelnökségről, mind képviselői mandátumáról (viszont a titkát haláláig megtartotta magának).

Mire Orbán Viktor első ízben kormányra került, a pécsi fiókvezetőből sikeres üzletember, a Takarék Bróker vezérigazgatója lett. Nem utolsósorban addigi pártfogója, későbbi üzlettársa, Hernádi Zsolt jóvoltából. Ő és Garancsi István (ha valaki eddig nem jött volna rá, hogy az utóbbi sikersztorijáról van szó) együtt vásárolták meg az azt először privatizáló OTP-csoporttól a rendkívül értékes ingatlanokkal rendelkező CD Hungaryt, ami a későbbi gazdagodás egyik megalapozója lett. És a Hernádi-kapcsolat révén kerülhetett Garancsi Orbán közelébe is. Akinek pár évvel később hatalmas szívességet tett: megvette „neki” az éppen a licencvesztéssel fenyegetett Videoton focicsapatot működtető gazdasági társaságot. Ez a cselekedet a Vidi-drukker Orbánt valószínűleg Garancsi örök barátjává tette. Azután pedig, hogy – az állítólag használt gépkocsikkal közlekedő, felettébb szerény életmódot folytató és a futball iránt sem igazán érdeklődő – Garancsinak repülőgépe is lett, örök útitársakká is váltak ők ketten...

GALÁDOK ÉVE

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: MOLNÁR BÁLINT
2018.10.16.


Jó reggelt kívánok! Már megint hétfő van, ez már a második ezen a héten. Tegnapról itt maradt a nap szerkesztőségi kommentje, ezt most nyilvánosságra hozom, szerintem ugyanis ez szállóige-gyanús. Mindenkinél is bölcsebb kollégám a betűvetésben spontán önkritikát gyakorolt, és azt bírta mondani: hülye vagyok, mint Tállai. Aggódom érte. Nem Tállaiért. A helyzet az, hogy ha Tállai András sokoldalúan fejlett szalagelvágó és benzinárcsökkentő lenne az egyetlen problémánk, akkor szerintem simán beleférne. Csakhogy.

Kezdjük Bod Péter Ákossal, a Corvinus Egyetem professzorával, akiből a lakástakarékok állami támogatásának megszüntetéséről szóló hír, valamint a vonatkozó, redvás törvényjavaslat egyik napról a másikra várható áterőltetéséről a kétharmados droidgépezeten, ezt a reakciót váltotta ki: teljesen érthetetlen a lakástakarék-rendszer ellehetetlenítése. Ne már, most komolyan? Érthetetlen? Mi ezen az érthetetlen? Hát hiszen kilencedik éve megállás nélkül ezt művelik. Igen, egyetértek a volt jegybankelnökkel: ha a kormány úgy ítéli meg, hogy a pénzintézetek túlságosan magas nyereséget értek el, akkor újra kellett volna szabályoznia a működésüket. De miért is foglalkoznának is faszságokkal, amikor egy tollvonással és egy kórusban bégetéssel az egész rendszert fel lehet számolni? Anélkül, hogy az érintettekkel konzultáltak volna előzőleg, anélkül, hogy készültek volna bármilyen amatőr hatástanulmányok, vagy hogy előzetesen felmérték volna: a probléma, amit a mosdatlan szájukkal megneveztek, annak valóban ez az egyetlen megoldási lehetősége. Nem áll jól ez a naivitás professzor úr, szerintem a dolog napnál világosabb: fogy a zseton. Most éppen a potenciális lakásvásárlókat/lakásépítőket szopatták meg a pénzintézetek extraprofitjára hivatkozva, de semmi pánik, jönnek szépen sorban a következő áldozatai annak az elképzelhetetlen harácsolásnak, amit itt tátott szájjal, csodálkozva és hitetlenkedve évekig végig tetszettünk nézni. Márpedig a következményeket senki nem kerülheti el.

Mert azt mindenkinek kurvára meg kell fizetnie, hogy példának okáért van egy két mondatot helyesen egymás után rakni képtelen felcsúti gáz- és disznószerelőből lett üzleti zseni, akinek cégei – amellett, hogy mindenhez is értenek, és általában mindenhez csak ők értenek – mindeközben 96 milliárdos felárral vállalják el a kibaszatos közbeszerzési munkákat. Mert hogy és hogy nem, mindig úgy alakul, hogy az Orbán család strómanja, akinek már nyíltan is az a feladata, hogy a közpénzt az Orbán-klán magánvagyonává játssza át, szinte mindig drágább ajánlatokkal nyerik a tendereket, mint amennyiért azokat eredetileg kiíjrják. És működik. Mert ezeknek a haza az első. Vagyis vastag rétegekben húzzák lefele a pórnép hátáról a bőrt, és rendben van. Tehát a fideszes állam már meg sem próbálja eljátszani, hogy a közpénzek felelős kezelése a cél, lopnak, mint a kurvaélet, és szívják az ország vérét.

És miközben a kivakarózott, mindenféle erkölcsi gátlását levetkőzött felcsúti Athéntól Tallinig röpköd, és mindenütt személyesen kell jelen lennie a magyar futball nagyobb dicsőségét ünnepelni, mert ez a kibaszott mániája (a görögöktől elszenvedett vereség után egy hatgólos mérkőzésen döntetlent játszottak a fiúk az észtek ellen), mindent kinyírnak, eltaposnak, ami az útjukban áll. A Magyar Közlönyben már pénteken megjelent az Orbán enyves keze által szignált kormányrendelet, amely megszüntette a társadalmi nemek tanulmánya mesterképzést Magyarországon. Tudom, hogy ez nem vág a sárga csekktől sárga csekkig rettegő, az egzisztenciális nyomorúsággal küzdő országlakók húsába, de mindenki más legalább egy kicsit elborzadhatna. Akkor is, ha esetleg halvány fingja nincs arról, hogy mi az a genderképzés, amire az összes fideszes talpnyaló hónapok óta okádja az epéjét és amitől huhogva, vinnyogva, toporzékolva védi a magyarságot. Leszarták a tiltakozásokat, milyen Rektori Konferencia, milyen ELTE, milyen CEU? Megideologizálták a büdöstaplóságukat, és kinyírtak egy egyetemi képzést. Azért, mert a szotyolaköpködő fehérvári huszáros igénytelenség, az obligát sorosozás, liberálisozás ezt megkövetelte. Mondjuk tényleg nem feltételezem a kisstílű, pitiáner, ájtatos, személyeskedő, papagáj üzemmódban papírról kreténségeket és aljasságokat felolvasó Rétvári Bencéről (ennyi neki a kapacitása, meg egy zsák krumpli), hogy a tányérnyalásra berendezkedett szolgalelkű agyával felfogja: kicsit többről van szó annál, mint hogy a társadalmi nem fogalma azért nem létezik, mert az ember férfinak vagy nőnek születik. Szerintem ne álljanak meg itt, szántsák be a gecibe az összes olyan tudományágat, ami a rohadék rezsimjükre bármilyen veszélyt jelent (van néhány ilyen), sőt a felsőoktatást szüntessék meg, töröljék el, dózerolják le, nincs rá szükség. Ahhoz, amivé ez az ország lett, amivé a fővezér betegítette, nincs szükség tanult emberfőkre...