2018. augusztus 9., csütörtök

TARLÓSNAK CSAK AZ A VÁLASZTÁS FONTOS, AMIT Ő NYER

MAGYAR NARANCS 
- LIBERÁLIS SZEMMEL - REPUBLIKON
Szerző: KIRÁLY DÁVID
2018.08.09.


A közvetlen főpolgármester-választást is beáldozná Tarlós István, csak hogy ne győzhessen Budapesten az ellenzék.

„Abban biztos vagyok, hogy miniszterelnök úr megfontolt döntést fog hozni. Az említett konkrét tervezetről nem tudok, mindenesetre a jelenlegi ellenzékre én sem szívesen hagynám a várost. Az hiba lenne.”

Ezt Tarlós István mondta a Népszavának azzal kapcsolatban, hogy a hírek szerint a Századvégnél olyan jogszabálytervezeten dolgoznak, amely gyakorlatilag eljelentéktelenítené a főváros önkormányzatát, és megszüntetné a közvetlen főpolgármester-választást. Tarlós szerint 2019-ig „de facto” nem lesz ilyen, de nyilvánvaló, hogy ha a kormány tervez változást, azt a mostani önkormányzati ciklus utánra tervezi.

A főpolgármester mondatai ugyanakkor árulkodók. Bárhogyan dönt is Orbán Viktor a budapesti önkormányzatiság jövőjét illetően, azt Tarlós támogatni fogja, és ezt az is erősíti, hogy a főpolgármester néhány hete Tusnádfürdőn azt mondta, függetlenül attól, hogy vállal-e újabb indulást a 2019-es önkormányzati választáson, támogatja Orbán politikáját, „a fegyverbarátság megmarad”.

Ez azt jelenti, hogy a közvetlen főpolgármester-választásból eredő magas legitimációjára egyébként okkal büszke Tarlós számára elfogadható az is, ha három évtizeddel a rendszerváltás (és persze az ő két főpolgármesteri ciklusa) után a Fidesz-kétharmad felszámolja a főváros még megmaradt önkormányzatiságának egyik legfontosabb elemét, amelyről korábban még azt nyilatkozta, hogy értéknek tartja...

MAGYAR NÉPMESÉK

HUPPA
Szerző: SZELE TAMÁS
2018.08.09.


Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember Meseországban, aki mindenféle gazemberségekkel piszok gazdag ember lett. De olyan gazdag volt ez az ember, hogy még a vízcsapból is ő jött, mikor el nem zárták, most is itt van, kinőve a könyökömön.

Volt ennek az embernek annyi minisztere és felelős államtitkára, mint a rosta lika, s még eggyel több – most a legkisebbről mesélek nektek.

Hát az úgy volt, kedves gyerekek, hogy ez a legkisebb emberminiszter még kis miniszter volt, fiatalka, mert az elődjét nem sokkal korábban bocsátották el a szolgálatból, adták ki néki az obsitot. Sokat dolgozott az az előd, igen sokat, de sok volt a munka is: azt, amikor szegény gyermekeket vitt életében egyszer luxusszállóba enni, még Durumó sem fogja neki elfelejteni, kap érte egy üsttel több szurkot a Pokolban, de nem egy ilyent tett, százat, meg is kapta érte a jutalmát, véka aranyat, véka ezüstöt, mert így számláznak Meseországban, és aki miniszter, annak vissza sem kell osztani belőle. Hanem hát nem három nap egy esztendő, egy nap tűnik három esztendőnek – mármint a meseországiak számára, ilyen miniszterek mellett.

Na, de mi az a miniszter?

Az, gyermekeim, a szegény gazdag ember portáján olyan, mint az öregbéres meg a számadó juhász együtt. Igyekezni kell annak, aki miniszter akar lenni, mert ha nem elég nagy marha, ki sem engedik a gulyával, sokat kell bőgni, kérődzni a közhelyeket, míg miniszterkedésre adhatja a fejét az ember.

Régi miniszter ment, dióhéjba kerekedett, a Küküllőn leereszkedett, holnap legyen a ti vendégetek, új miniszter jött, intézkedett, mert új seprű jól seper. Hát mit intézkedett ez az új öregbéres? Mondott valamit arról, hogyan kell vajákolni a tízparancsolatról, aztán beállt a kertbe kapálni. Mármint a gyermekkertbe, az óvodába, az a gyermekkertészet.

Előhívta íródeákját, nagyot pödört a paszományon, mert azt a szép, ősz bajuszát féltette, oszt meghagyta szigorú parancsba, hogy a kisbíró dobolja ki, amit mond:

„A Kormány mintegy 4,5 milliárd forinttal több támogatást biztosít az óvodák fenntartói számára a 2019. évi költségvetésben.

A többletforrás a működési támogatások emelése mellett lehetővé teszi majd az eddiginél hatékonyabb egészséges életre való nevelést, az intézmények szakmai programjának bővítését, a nemzeti értékeink, hagyományaink megőrzését, a meglévő terek bővítését, az udvari játékok korszerűsítését, amelyek mind-mind a gyermekek egészséges fejlődését szolgálják.

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény és a módosított Óvodai nevelés országos alapprogramja elsődleges célként tűzte ki az óvodáskorú gyermekek egészséges fejlődésének elősegítését, amelynek a miniszter útmutatása szerint az egészséges életmódra nevelés mellett fontos része a játékos formában történő lelki nevelés, a szülőföldhöz kötődés. Ezért az alapprogram az óvodai nevelés mindennapi gyakorlatába illeszti a magyar népmesék, versek és mondókák, hagyományőrző népi játékok, dalok megismerését. Ezt a munkát a minisztérium többek között sajátgyártású kisfilmek készítésével is elő kívánja segíteni, melynek előkészületei már folyamatban vannak. Hamarosan minden magyar óvodába eljuttatjuk a Magyar Népmesék ajándékcsomagot. Az óvodapedagógusok ingyenesen hozzáférhetnek módszertani-digitális tartalmakhoz a Nemzeti Köznevelési Portálon. A kapcsolódó tartalmi fejlesztések megvalósítására a 2019. évi költségvetés további 500 millió forintot biztosít.” (kormany.hu)

Hej, vakarta a fejét, ahány óvónéni, óvóbácsi volt Meseországban, hogy ez ugyan mit jelentsen. Merthogy semmi értelme. Minek kéne nevelni a gyerekeket hazafiságra, nem rekruták, meg hát szeretik azok a hazájukat maguktól is. Nincs még, miért ne szeressék, idővel majd megjön az is, de egyelőre kicsik. Kértek volna tanácsot az igazságos Mátyás királytól, de az meghalt, kértek volna a sokat látott Hétszűnyű Kaponyányi Monyóktól, de az meg most kulturális államtitkár, és ha elkap egy írót, a hasáról eszi meg a kását, a végén a szegény ember okos lánya mondott nékik okosat, az adó- és jogtanácsadó, jön is meg nem is, ad is, meg nem is...

HADHÁZY: ELMUTYIZHATTA A BME A PETŐ INTÉZET SPECIÁLIS BÚTORAINAK KIFEJLESZTÉSÉRE KAPOTT ÁLLAMI TÁMOGATÁST

ÁTLÁTSZÓ / KORRUPCIÓINFÓ
Szerző: RÁDI ANTÓNIA
2018.08.09.


Fiktív szerződéssel kapott 3,6 millió forintot a Pető András Főiskola egyik korábbi vezetője a BME akkori kancellárjától, a májusban lemondott Barta-Eke Gyulától. A pénz a Pető intézetes gyerekek bútorainak árából való, Palkovics László emberminiszter még államtitkárként tudott az utalásról – ezt írták BME-s oktatók Hadházy Ákos országgyűlési képviselőnek. Hadházy megpróbált utána járni az esetnek, amit megtudott, Korrupcióinfón ismertette.

A BME gépészmérnöki kara dolgozói azon háborodtak fel, hogy 2016-ban felkérte néhányukat az egyetem, fejlesszenek ki és gyártsanak le speciális, fejlesztő kisbútorokat a Nemzetközi Pető Intézet (jelenleg a Semmelweis Egyetem egyik kara) részére. Ezt, a levelükben leírtak szerint el is végezték társadalmi munkában, hallgatókat is bevonva, a nemes cél érdekében nem is reméltek ellenszolgáltatást.

Csakhogy utóbb a tudomásukra jutott, hogy az EMMI a munkáért 10 millió forintot utalt a BME-nek a feladatra, amiből ők semmit sem láttak. Sőt, azt is megtudták, hogy ebben az időben egy obskúrus szerződéssel 3,6 millió forintot kapott a BME-től a Pető Intézet egyik volt prominense.

Hadházy a BME-t hiába kérdezte, az EMMI azonban válaszolt az érdeklődésére. E szerint 2015. dec. 31.-én (azaz Szilveszterkor) valóban született „támogatói döntés”, amiben ilyen célra pénzt adtak, és 2016. március 9.-én ki is fizették az egyetemnek 10 milliót. Csakhogy az egyetem fél évvel később, 2016. augusztus 26.-án valamiért visszautalta a pénzt, mondván, hogy „meghiúsult a projekt”. Ezt az Oktatási Államtitkárság – azaz maga Palkovics – tudomásul vette. Ez a hivatalos válasz, a Hadházynak írt BME-s levél szerint pedig az akkori államtitkár, jelenlegi miniszter minimum tudott a 3,6 milliós utalásról a Pető Intézetes fejesnek...

A FOG NÉLKÜLI NEMZET

NÁDFEDELES BLOG
Szerző: Öreganyus
2018.08.09. Aranyoskáim!

Tipródik a jogalkotó azon, hogy ugyan hogyan történhetett az meg hazánkban, hogy hirtelen a lakosság nagy része elhízottá vált, és egészségtelenül táplálkozik. Ennek ellenére nem az okot keresi, és szünteti meg, hanem valami vasgyári logika szerint azt mondja: vonjuk meg tőlük a sót, és vezessük be a chipsadót, egy-egy központi rendelettel. Meg is történt e nagy elhatározás, de a nemzet ettől még nem lett egészségesebb. Akkor kitalálták ott, fönn, a nagyonokosok, hogy vonjunk meg még több sót, és már az óvodától kezdődően beszéljünk nekik – mintegy vasárnapi igehirdetés gyanánt – az egészséges életmódról, és az egész közétkeztetést variáljuk át erre az elméleti-egészséges életmód által vezényelt étrendre.

Nincs is ezzel semmi baj. A baj azzal van, ha a nyers zöldséget és gyümölcsöt nem tudod mivel megrágni. …
Egy idő óta feltűnt, hogy kb. akkortól, mióta ezt a só-nélkül-éljünk igét hallgatom a jogalkotótól, a Híradókban nyilatkoztatott szemtanúknak, vagy a stábok által megszólaltatott Utca Emberének egyre több foga hiányzik. Vond párhuzamba a két információt, és megkapod a végeredményt.

Az elhízás oka ugyanis nem minden esetben a lustaság, vagy az egészégtelen étrend. A saját példámat teszem elétek.

Igen sokat sportoltam, amíg bírtam, szóval a mozgás öröme és szeretete velem született tulajdonság. Mármint, amíg bírtam mozogni, de az adrenalin hajhászás miatt csak az ízületek daca az, ami most is vissza tud fogni. Ha becsacskulnak a végtagok, akkor óhne mozgás. … A sporttal együtt jár az egészséges táplálkozás automatikus kialakítása is. És ha már egyszer kialakítottad magadnak, azt nem teszed le. Nekem viszont le kellett tennem – méghozzá észrevétlenül. Mikor? Amikor elkezdtek elporladni a fogaim.

Köszönhetően a betegségeimnek (a szájsebészeten meg is kaptam a „betegség miatti fogvesztés” minősítést), pár év alatt elhullajtottam szinte az összeset, és, ha most visszagondolok, a fogvesztésekkel egyenes arányban hagytam el az egészéges táplálkozást. Apjukomnak még mindig egészégesen főzök (neki már rég van fogsora, így enni is tud), de nekem azt kellett ennem, amit meg tudtam rágni. Milyen köretet tudsz enni fog nélkül, vagy porladó fogakkal? Tésztát és krumplit (azt is rommá főzve, hogy szét tudd nyomni a nyelveddel). Mi az, ami leginkább hízlal? Természetesen a tészta és a krumpli. …

Eddig azt mondták, a rizs teljesen egészséges. No, de próbáld már megenni, ha torz a fogszerkezeted. … Fogpiszkáló nagyhatlom leszel otthon, de mivel azzal sem jön ki (és mosni is hiába mosod, mert ha beékelődik, az bizony be van ékelődve) a csonka fogak közül, beteszel egy rágót, hogy az majd kinyomja. Ki is nyomja – a fogaddal együtt. … Szóval a rizst – előbb utóbb - feladod.

Ha csak egy szendvicset kívánsz (az átlagos pénztárca jegyében - ami, ugye nem bírja megfizetni az ilyenolyan magvas kenyér dekaárát), mit választasz az egészséges életmód jegyében? Hát, persze! Zsömlét. Kevesebb kalória van benne. … Csakhogy a bevonata is keményebb, és ha nem akarod a zsömlében viszont látni fogaid darabjait, hát akkor a kenyeret választod (kalória ide, vagy oda), mégpedig a héja nélkül. … Hogy mégis megtartsd az egészéges életmód látszatát, igyekszel egy kis primőrt is rágni hozzá. … Mármint, ha van mivel. Ugyanis a paprika, uborka igen kemény tud lenni, így nagy darabokban nyeled le, végül le is szoksz róla, mert a szervezetedből való távozásuk igencsak érzékenyen érint a végén. Marad hát a paradicsom – egy darabig. Attól ugyanis nemcsak a hasad megy, hanem savas is leszel, és beköszön a reflux – vagy valami ahhoz nagyon hasonló. Így aztán sikerrel leszoktatod magad arról is.

Mondják azt is: sebaj, egyél sok gyümölcsöt! … No, igen. Bármelyik csonthéjast nézem, kemény. Az őszibarack nem az, de az egy hetes hasmenés garantált. A banán sem kemény, de nálam, például tiltó listán van, mert egy igazi K-vitamin bomba, és mivel hígítják a véremet, egy gyilkos fegyvernek is minősül. Még epret és málnát ehetsz fog nélkül is, mert szétnyomod a nyelveddel. Már, persze, ha nem vagy allergiás erre a két gyümölcsre. …
Apjukom, természetesen, igazi férfiként ezt röviden „női hiszti”-nek minősítette, és legyintett. Szent meggyőződése ugyanis, hogy az ember azt egyen, ami jól esik, és annyit, amennyit jól esik. Meg sem próbáltam elmagyarázni neki, milyen dilemmákon megyek keresztül, miközben kényszer-alkut kell kötnöm az elvi meggyőződésemmel.

De egy szónak is száz a vége: egészségesen táplálkozni, fog nélkül nem lehet.

Ez tény...

NEM ZAVARJA A FIDESZES KÉPVISELŐT, HOGY OLYAN ISKOLA IGAZGATÓJA LESZ, AHOL SENKI SEM VÁRJA

444
Szerző: URFI PÉTER
2018.08.09.


Szerda reggel írtunk a Debreceni Ady Endre Gimnázium igazgatói pályázatáról, amelyen az intézményben 32 éve dolgozó igazgató ellen egy fideszes önkormányzati képviselő indult, aki korábban csak általános iskolában tanított. A diákönkormányzat és a szülői választmány ellenszavazat nélkül, egyhangúlag támogatta Rózsavölgyi Gábor igazgató pályázatát, a tantestülettől pedig 62-ből 61 szavazatot kapott. Ezzel szemben Türk László programját hatalmas többséggel utasította el mindenki.

A minisztérium ennek ellenére - indoklás nélkül, egy kétsoros levélben - közölte az eddigi igazgatóval, hogy nem szavaznak neki bizalmat. Azóta kiderült, hogy a lenti videón látható

Türk László pályázatát viszont elfogadták, ő lesz az Ady új igazgatója...

AZ A BAJ

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2018.08.09.


Amikor az Agymenőkben Proton professzor tátott szájjal és kerekre nyílt szemekkel bámulja Sheldon infantilis hülyeségét, Leonard nem tud mást mondani a megnyugtatására magyarázatul: – Ő ilyen. Tényleg ilyen. – És mindenki érti, miről is van szó, csak az öreg nem, mert addig nem volt benne a közepében. Mi viszont benne vagyunk.

Van nekünk – illetve hát, nekik van, a józanabbja csak a’la Proton professzor néz leesett állal, hogy mi a rosseb van itt – ez a 2rule nevű csodánk, amit már genezisében megült a rontás. És olyan elemi erejű érzelmeket váltott ki, mintha az anyukáját szidták volna a sok liberális köcsögnek, mint amilyen magam is vagyok, bármit is jelentsen ez. Most már elég annyi, hogy nem ők.

Legfőképp persze azért visított a nagyérdemű, mert a 2rule, amely bűnben fogant, mutatta a NER összeszorított fogú igyekezetét, hogy az utolsó csöppet is kipréselje a birtokba vett országból, hogy befurakszik a legkisebb résbe, akárha féreg. És nem is a lopás fáj már, mert az bevégeztetett irreverzibilis módra, hanem, hogy nem hagyják békibe’ az embert, hogy a barlangjában sincs nyugta.

Ott állnak a szájánál ilyen prostisrácok és piszkálnak be a botjaikkal, mert azt hiszik, megvédi őket a ketrec, de, ha az egyszer kinyílik, aranyapám. Ám ne szaladjunk ennyire előre a történelemben. Momentán itt van nekünk vizsgálatra ez a rulettes csoda, s nem azért, mert amúgy érne akár egy szót is, hanem, mert ez a NER eszenciája, a mocskos kivonata voltaképp...

KEVÉS ÉTELT KAPNAK A HATÁRVÉDELEMRE KIVEZÉNYELT RENDŐRÖK, ÉS VAN, HOGY AZ IS PENÉSZES

168 ÓRA ONLINE
Szerző: BÍRÓ VERONIKA
2018.08.08.


Az ORFK szerint a rendőrök megfelelő körülmények között teljesítik szolgálati feladataikat, amihez képest tudunk olyan rendőrről, akit egy hétre rendeltek a határhoz, aztán a harmadik héten már a szülei vittek neki ételt és váltóruhát. Árad a panasz.

Az Országos Rendőr-főkapitányság következetesen cáfolja, hogy drasztikus lenne a hiány a rendőrségi állományban, és állítják, hogy elég rendőr van Magyarországon, a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint pedig idén fél év alatt összesen 8,5 milliárd forint túlórapénzt fizettek ki a rendőrségi állománynak. Ezért érdeklődtünk arról az ORFK-nál, hogy a meglévő állományban milyen körülmények között dolgoznak a rendőrök. Válaszukban azt írták, hogy „megfelelő körülmények” között teljesítik szolgálati feladataikat.

Ehhez képest a körülményeket jól ismerő forrásaink szerint a határvédelemnél három év alatt sem sikerült megoldani a szolgálatot teljesítő rendőrök ellátását. Rengeteg panasz érkezik például az ételre, mind a mennyiséget, mind a minőséget illetően.

Remekül szemlélteti ezt a Magyar Rendőrök és Katonák, Veletek Vagyunk Facebook-oldalára feltöltött fotó is a penészes ételről, amelyet a határvédelemnél szolgálatot teljesítő Készenléti Rendőrség tagjai kaptak.

Ugyancsak a határvédelemnél szolgáló rendőr kapta ellátmányként azt az első ránézésre sem bőséges szendvicset, paprikát és valamilyen tejterméket, amit a zacskóban lévő patkány már megkezdett. Az állat a szálláson mászott a zacskóba...

ORBÁNNAK IGYEKEZNIE KELL, HOGY HOGY LÉLEGZETHEZ JUSSON A SAJÁT KORRUPCIÓS MOCSARÁBAN - SZELESTEY LAJOS NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: SZELESTEY
2018.08.09.


- A migránsválság az egész EU-t veszélyezteti, arra pedig rámehet a jelenlegi világrend és a következmények tragikusak lehetnek

- Vége az európai jobboldalnak, ha nem akadályozza meg saját orbanizálódását - figyelmeztet a konzervatív The Times

- A magyar politikai rendszernek immanens része a mindent átható korrupció

New York Times

A szerkesztőségi kommentár szerint a menekültválság miatt veszélyben van az EU, a Nyugat két pillére közül az egyik. (A másik az Egyesült Államok.) Példátlan támadások érik ugyanis a közös értékeket, a szabadságot, a demokráciát, a szabad piacot és a jogállamot az öreg kontinensen, Nyugatról Trump, Keletről Putyin, délről pedig Afrikától és a Közép-Keletig terjedő felfordulás miatt. Az egész azzal kezdődött, hogy megbuktatták Kadhafit, de a NATO a lehető legostobább módon nem gondoskodott az új rend kialakításáról. Ennek folyományaként indult meg a migránshullám, amire válaszul szinte minden uniós államban feljöttek a nacionalista populisták.

A Pulitzer-díjas szerző Olaszországban hivatalos helyről a legnagyobb utálkozás hangján hallott arról, hogy Róma mennyi pénzt vesztett az oroszellenes szankciókon, miután Moszkva megpróbált beavatkozni Közép-Európában, ám a térség államai közül pl. Magyarország nem hajlandó egyetlen migránst sem átvenni az olaszoktól. Ugyanakkor ha Afrikában marad a mostani fejetlenség, a mostani válság majd amellett, ami 2050-re kialakul. Ideértve, hogy megkétszereződik a fekete földrész lakossága. Csak éppen már jelenleg is gyorsabban érkeznek a bevándorlók, mint ahogy Európa kulturálisan és politikailag képes őket fogadni. Egyes pártok meglovagolják a jelenséget és hisztériát keltenek.

Putyin, aki jó ideje igyekszik meggyengíteni és lejáratni az EU-t, bátorítja az euroszkeptikus erőket. Az amerikai elnök nem képes felmérni, mennyire fontos a transzatlanti partnerség a világ számára. Volt tanácsadója, Bannon másutt is terjeszteni akarja a globalistákkal szemben a szélsőséges pártok uralmára épülő modellt, de ez őrültség, mert a 2. világháború után a mostani rendszer teremtett rendet. Az EU-nak és az USÁ-nak hasonló szerepet kell betöltenie napjainkban is, legyen szó a klímaváltozásról vagy a globalizációról. Ha széttöredezik a demokráciák közössége és visszatérünk a nagyhatalmi versengéshez, akkor a következmények rettenetesek lesznek. Nem lehet majd megküzdeni a jelenlegi hatalmas kihívásokkal, ha Trump, Bannon, Putyin és az útitársak sikeresen szét tudják zúzni a demokratikus világot.

The Times

A tekintélyes brit jobboldali lap arra figyelmeztet, hogy az európai konzervatívoknak óvakodniuk kell a saját futóbolond szélsőségeseiktől, mert az orbanizálódás a végüket jelentené. A konzervatív irányzat ugyanis annak idején azért tudott győzni, mert felkarolta a gazdasági és társadalmi liberalizmust, de most rossz irányba tart. Nagy-Britanniában pl. már a nagypolitikába is bekerült a vád, hogy a muzulmán bevándorlók hatalomátvételre készülnek az unióban, nem tisztelik a zsidó-keresztény kultúrát, pedig az az itteni nemzetek, illetve civilizáció alapja. Idáig ilyesmit csupán Orbántól, Le Pentől és Salvinitől, illetve az orosz kormány bármely szócsövétől lehetett hallani. Ezek az etno-nacionalista nézetek nemrégiben még szélsőségesnek számítottak,

Farage, a brit UKIP vezére mutatja, hogy az európai jobboldal tényleg orbanizálódik. Azt hiszi, hogy nemzetközi intézmények, illetve a migránsok miatt veszélyben van a nemzetállam és annak kultúrája. Ez a meggyőződés egyre több emberre terjed ki. Konzervatív politikusok egyre gyakrabban nyúlnak vissza a bezárkózáshoz, a nacionalizmushoz és a piacvédő intézkedésekhez. Bannon éppen ezeknek az erőknek a szövetségét akarja létrehozni a földrészen. Közben jobboldali elemző intézetek mind jobban igyekeznek megrémíteni a polgárokat a muzulmánok miatt. És ez hat. Pedig a konzervativizmus akkor futotta a legjobb formáját, amikor a társadalmi és gazdasági liberalizmus mellé állt. Ám befellegzett neki, ha jön az orbanizálódás...

HOL A HATÁR?

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: SCHÜTTLER TAMÁS
2018.08.03.


2018. július 15., tíz perccel dél előtt alig negyedórányi szerbiai, kelebiai határvizsgálat után kiléptették buszunkat, amelyen ötvenhat magyar állampolgár hazafelé tartott egyhétnyi albániai nyaralása után. Előző nap viszonylag könnyedén vettük a busz- és kamionsofőrök által egyébként rettegett albán–montenegrói, majd a következő, Montenegró és Szerbia közötti határállomásokat. Kedves, mosolygós határőrlányok és -fiuk, gyors, a buszon elvégzett útiokmány-ellenőrzés mindenütt, pedig ezeken a határokon is jócskán volt ki- és belépő jármű. A szerbiai gyors kiléptetés után utastársaink fellélegeztek, a focirajongók örültek, négy–fél ötre Pesten lehetünk, s szurkolhatunk a francia–horvát döntőn, ki ennek, ki annak a csapatnak. A vidékre utazók boldogok voltak, mert simán elérhetik a Hódmezővásárhelyre, Tolnára, Pécsre tartó buszaikat, vonataikat.

Amint a buszunk elhagyta Kelebiát, araszolni kezdtünk, majd megálltunk, előttünk tizennyolc busz és legalább száz–százötven személyautó állt. A tompai határátlépő még tisztes távolban látszott, ha jogilag nem is korrekt a megjelölés, de a senki földjén jártunk, pontosabban álltunk. Ablakomon még épp a Република Србија feliratú táblára láttam. Viszonylag nyugodtan ültünk az álló buszban, mindannyian pihentek voltunk, hisz az egykor mélyszegénynek hitt Albániában, a durrësi Adria-parton, jó szállodában töltöttünk egy hetet, aki akarta, bejárhatta közben a szebbnél szebb albán tájakat, városokat. A közel ezer kilométernyi visszaút nagy része is fantasztikus hegyek között kanyargott. Bent a buszban még működött a légkondi, a sofőrnél még volt pár üveg hűtött víz, sör.

Egyórányi senki földjén állás után a gyengébb idegzetű, mozgékonyabb utasok a kinti 30 fok ellenére leszálltak, egyeseknek más biológiai szükségleteik kezdtek támadni, de a rend még úgy, ahogy fennmaradt. Az előttünk lévő és a mögöttünk egyre jobban feltorlódó buszok, autók utasai is hozzánk hasonlóan türelmetlenné kezdtek válni. Lassan elkezdődött a környező bokrok alkalmi illemhellyé változása. S egyre szemetesebbé vált az út melletti zöld terület. Egy újabb óra után már sokan álldogáltak járműveik mellett. Viszonylag érzékeny mobilomon befogtam magyar szolgáltatómat, s vele együtt a mobilnetet, ahonnan megtudtam, hogy Röszkén és Tompán több órát kell várni a ki- és belépésre. Írtam lányomnak, hogy mi a helyzet itt a határon, illetve a senki földjén, mert, hogy félóránként pár métert tudtunk araszolni szeretett hazánk határa felé. A buszt kísérő idegenvezetőnk s mások is előrementek információért, s egy tisztességes illemhely kereséséért. Hozzávetőlegesen százméternyire az előőrsök találtak egy Toalett feliratú házikót, amely előtt kígyózó sor állt, hisz az ép emberi vese kiválaszt, a hólyagok tárkapacitása véges. Magyar határőrizeti közeget, netán vámost azonban az előőrsök sem találtak. Illetve a tompai határállomás felderengő pilonjai alatt pár száz méternyi gyaloglás után felfedeztem három karba tett kézzel, éberen figyelő kék pólós rendőrt (határrendészeti közeget), s megláttam végre élőben a határkerítést.

A Toalett feliratú helyiség állapotait nem részletezem, pusztán tényként írom le, hogy a bokáig érő, nemcsak vízből álló folyadék miatt, a botor, hosszú nadrágban szükségre menő hölgyek és urak térdig felhajtott nadrágszárral jelentek meg a helység kijáratánál, s hogy mi történt a szandálban járókkal, azt olvasó képzeletére bízom.

Várakozásunk harmadik órájának végén, tehát 15 óra körül, eszembe ötlött kedvenc esszéistám, a mártírhalált halt Bálint György egy egyébként sokat idézett sora: „Nem tehetek egyebet, mint hogy írok róla”, ezért telefonommal készítettem néhány fotót az órák óta várakozó kocsik és buszok soráról. S amint az ma szokás, feltettem a képeket a Face­book-oldalamra. Valamint röviden, de tárgyilagosan leírtam a határhelyzetet. Igaz, véleményt is nyilvánítottam, helytelenítettem, hogy órák óta semmi nem történik, hogy a magyar határrendészet képtelen kezelni egy korántsem váratlan problémát. A rövid kommentben kétségtelenül szóltam a távolban éktelenkedő határkerítésről, továbbá arról, hogy az országimiázs szempontjából milyen romboló az, ami ezen a határszakaszon tapasztalható, az illemhelyek állapotától a határőrök és vámosok tehetetlenségéig.

Lassan a várakozás negyedik órájába léptünk, a járműsor információhiányban szenvedő utasai egyre dühösebbek, indulatosabbak lettek, egyre többen emlegették a helyzet kapcsán a belügyminiszter és a miniszterelnök nevét, s ezek az indulatok politikai töltetet kaptak. „Stadionra van pénz, de a határ így néz ki”, „Orbán várbeli dolgozószobájának költségei és a WC-k állapota”. Nem szükséges idéznem, az olvasó könnyen el tudja képzelni, miként válik egy nem működő közigazgatási folyamat dühödt politikai diskurzussá. Hallgatva a „nép” hangját, kénytelen voltam eltűnődni azon, hogy ki is szavazott akkor a NER újabb négy évére, Orbánra, ha egy a miniszterelnöktől meglehetősen távoli probléma kapcsán a sokaság politikai anyázásba kezd. Közben a buszok, eladdig sofőrök által szigorúan lezárt WC-inek ajtói megnyíltak, s húsz dolgát végző utas után tartályaikból elkezdett felbugyogni az, amit biológiai szükségleteink azokba juttattak. (Hosszú évek után végre megértettem, miért csak végszükség esetén engedik meg e csillogó-villogó buszok mellékhelyiségeinek használatát. Íme, a legkritikusabb helyzetekben is tanul az ember!)...

MI A JÓISTEN AZ, HOGY EGÉSZSÉGES NEMZETTUDAT?

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: LÁZÁR GERGŐ
2018.08.08.


Szép jó estét mindenkinek! Noha még javában tart a nyári szünet, mégis igen sok döntés születik gyermekeink jövőjével kapcsolatban. Persze itt nem érdemes semmi jóra, esetleg logikus döntésre gondolni. Nem vesszük át a finn oktatási rendszert és nem csökkentjük a tanulók óráinak számát sem, hisz szükség van minden hittan és etika órára, anélkül ugyanis a gyerekek nem tudnák, mik is az ő keresztény gyökereik. A kormánynak – mint az már köztudottá vált az elmúlt napokban – az a nagyszerű gondolata támadt, hogy már nem csak az iskolás, hanem az óvodás korú fiataloknál is agymosást hajt végre. Orbánék szerint ugyanis hazaszeretetre kell nevelni gyermekeinket – a kormány, vagyis inkább Orbán Viktor parancsára – ugyanis maguktól, esetleg a családjuktól kapott információk alapján nem képesek a hazaszeretet érzésére.

A terv pedig olyan gyorsan halad, hogy már meg is kezdték az ehhez szükséges kisfilmek előkészítését, hogy minél hamarabb megkezdődhessen a nemzeti agymosás. A kormány célja – elmondásuk szerint – az egészséges nemzettudat kialakítása. Egyrészt mégis mi a jó isten az, hogy egészséges nemzettudat? Másfelől mennyire lehet valami egészséges, amit állami szintén határoznak meg? Hasonló “nemzettudat” építésére volt már példa máshol, annak nem lett jó vége.

Emlékszünk még a Fidesz géniuszának, Kósa Lajosnak azon nagyszerű gondolatára, mely szerint a nyugdíjas korú egyéneket vissza kellene vezetni a munka világába, méghozzá szövetkezetek formájában? Hát az a terv sajnos hatalmas bukás volt, akár elismeri ezt a kormány, akár nem. Novák Katalin azonban nem csügged, ő is előállt egy nagyszerű ötlettel, miszerint “kismama szövetkezeteket” kellene létrehozni, ahol nevével ellentétben nem terhes nőknek, hanem fiatal anyáknak adnának lehetőséget arra, hogy újra bekapcsolódjanak a munkaerő piacba. Vagy hová. A frenetikusan zseniális ötlet szerint heti 1-1 napra, vagy akár többször félnapra vállalhatnának munkát. A kormány tehát ebben látja a megoldást arra, hogy a nők gyermekük születése után újra munkába állhassanak.

Hogy ez mennyire fog működni, azt majd az idő megmondja, mindenesetre sok reményt nem fűznék a dologhoz. Ahhoz ugyanis, hogy ezek a nők újra munkába állhassanak, nem heti 1 nap munka szükséges, hanem az, hogy a hazai munkahelyek és azok vezetése elfogadja végre, a nők bizony néha szülni szoktak. A skandináv országokban – sok más dologgal egyetemben – erre már rájöttek, így az ottani anyukák érdekes módon gond nélkül képesek visszatérni sokszor egykori munkahelyükre is, pedig ott nincsenek kismamaszövetkezetek” sem. Arra még nem gondolt a nagyszerű kormányunk, hogy mondjuk versenyképes fizetéseket ajánljanak azoknak a szakembereknek, akik sokszor azért nem vállalnak el egy-egy munkát, mert Szlovákiában, de talán még Romániában is többet keresnek ugyanazzal a munkával? Idióta szövetkezetek helyett tehát lehetne versenyképes fizetéseket is ajánlani, bár ezt idehaza elképzelni sem tudom...