2021. szeptember 17., péntek

CSEPEL-SOROKSÁR KÉPVISELŐJELÖLTJEINEK VITÁJA | BUDAPEST 17.SZ. OEVK | ELŐVÁLASZTÁS

PARTIZÁN
Szerző: Partizán
2021.09.17.Az ellenzéki pártok idén ősszel előválasztást tartanak, hogy megtalálják azt a közös miniszterelnök-jelöltet és 106 egyéni képviselőjelöltet, akinek a legnagyobb esélye van jövőre a Fidesz leváltásra. A Partizán által szervezett országos vitasorozat Budapest 17. számú, Csepel-Sroroksárt érintő választókerületének a helyi képviselőjelöltek élő adásban mutatják be, hogy milyen megoldásaik lennének a térség legfontosabb problémáira, hogyan képzelik el magyar társadalom jövőjét, és milyen lenne szerintük Magyarország a Fidesz legyőzését követően. A vita résztvevői: - Komjáthi Imre (MSZP-Párbeszéd) - Szabó Szabolcs (Momentum) Három hét alatt 32 egyéni előválasztási körzetben tartunk előválasztási vitát, hogy megismerhessük az ellenzéki képviselőjelöltek gondolatait a legfontosabb helyi és országos ügyekről, ezzel is segítve a választópolgárok döntését.

POLITIKAI KAPITALIZMUS, LEVÁLTHATATLAN ELITEK: A KELETRŐL ÍR, DE AZ ORBÁN-RENDSZERT IS MEGÉRTETI A SZTÁRKÖZGAZDÁSZ ÚJ KÖTETE

VÁLASZ ONLINE
Szerző: BORBÁS BARNA
2021.09.17.


2040-re a világ nyugati és északi fele azonos jövedelmi szinten lehet Kínával, és Dél-, Délkelet-Ázsia sem lesz nagyon lemaradva – jósolja magyarul most megjelent könyvében Branko Milanović szerb-amerikai közgazdász, a híres „elefántábra” ötletgazdája. Kötete tartalmazza a „politikai kapitalizmus”, vagyis a piaci logika nem-nyugati mutációjának legteljesebb leírását is: a közhatalom célja a gazdasági nyereség, a jogállamot rugalmasan kezelik, a korrupció szintje magas, meritokrácia nem érvényesül. Milanović a Keletről ír, de közben a mai magyar rendszert is segít megértetni.


Ma a világon érdemben csak a kapitalizmus létezik, leszámítva marginális helyeket, amelyek semmilyen hatással sincsenek a globális fejleményekre. A termelés és elosztás legjobb – sőt: egyetlen – rendszerének uralma abszolútnak tűnik. Még a kommunistának címkézett Kínában is. A kapitalizmusnak nincs kihívója – szól Branko Milanović alaptézise. A szerb származású amerikai közgazdász, az egyenlőtlenségek kutatásának nemzetközi szakértője, a City University of New York professzora szerint a kapitalizmus azon képességének köszönhetően nyerte el ezt a helyet, hogy az önérdekre és a tulajdonszerzés vágyára apellál, és meg is tudja szervezni az embereket oly módon, hogy decentralizáltan vagyont termelhessenek. És mivel ébren töltött életünk 90 százalékában olyan célokat követünk, amelyek az életszínvonalunk emelését szolgálják, főként a pénzkeresés révén, Milanović szerint a kapitalizmus globális győzelmében van valami mély természetesség.

2019-ben megjelent könyvét, a magyarul most napvilágot látott Egyedül a kapitalizmus – A világot uraló rendszer jövőjét utálják és ünneplik is az ilyen kijelentések miatt, pedig a közkeletű tévedéssel szemben Milanović nem apológiát írt, hanem sokfelé ágazó, töprengős, olykor kissé túlbonyolított közgazdasági (kisebb részben: történelmi) „világmagyarázatot”, mely a végén jóslásokra is vállalkozik.

De miért fontos gondolkodó Milanović? A doktori disszertációját Jugoszláviáról író, a kilencvenes években a Világbank kutatási főosztályán is dolgozó közgazdász leginkább az úgynevezett „elefántábra” nyomán ismert, melyet először egy 2012-es elemzésben közölt. A világ szegényeinek és gazdagjainak jövedelmét szemléltető görbe alapján kimutatta, hogy az 1988 és 2008 közötti időszaknak két óriási győztese volt: a korábban is szupergazdag nyugati elit, illetve Kína és India, pontosabban az „ázsiai új középosztály”. Mások – mindenekelőtt a nyugati országok alsó középosztálya és a posztszocialista országok népessége – inkább buktak a fokozódó globalizáción. Az elefántábra aztán nagy karriert futott be, divat lett belőle levezetni a brexitet, Donald Trump győzelmét, a kínai kommunista párt populista fordulatát, sőt még az Afrikából és a Közel-Keletről a fejlett országokba tartó migrációt is...


ELEK ISTVÁN: LEHET OLYAN LÉLEKTANI FORDULAT, AMI KÉTHARMADOS TÖBBSÉGET HOZHAT AZ ELLENZÉKNEK

HÍRKLIKK
Szerző: HÍRKLIKK
2021.09.17.


A valamikori jogállami alkotmányunk is tartalmazott egy olyan paragrafust, ami szerint tiltott, alkotmányellenes a kizárólagos hatalomra való törekvés. Ezzel szemben mindenki jogosult és köteles törvényesen fellépni. Ez a passzus ad alapot arra, hogy a jelenlegi alaptörvényt egyszerű többséggel is meg lehessen változtatni – mondta Elek István közíró, volt országgyűlési képviselő.


„A 2013 tavaszi, negyedik alaptörvény módosítása során megvonták az Alkotmánybíróságnak azt a jogkörét, hogy tartalmi szempontból az alkotmánymódosításokat felülvizsgálhassa vagyis elvették azt a jogosítványát attól a szervtől, amelyik az alkotmányos rendszerünkben kifejezetten azzal a feladattal volt megbízva, hogy az alkotmányos rendszer alkotmányossága felett őrködjön. A kétharmados többséggel visszaéltek és ettől fogva feketén-fehéren bizonyított, hogy nincs alkotmányjogi korlátja az orbáni többség kizárólagos hatalmának, mert a törvényhozásban, az alkotmánymódosításban és az alkotmány átalakításában, új alkotmány létrehozásában bármit megtehet, amit jónak tart.”

A KlikkTv Tíz című műsorában a politikus rámutatott, innentől szerez alkotmányos alapot a leendő egyszerű többséggel győző ellenzék 2022-ben, hogy nem törvényes eszközökkel is beavatkozhasson és elháríthassa ezeket az alkotmányellenes alkotmánymódosítási folyamatokat...

AZ ÉS 2021/37. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (1. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2021.09.17.P U B L I C I S Z T I K A

Kovács Zoltán: Hátba lőtték

Orbán Viktor túljutott kormányzásának alighanem legmegalázóbb mozzanatán: Ferenc pápa úgy járt Magyarországon, hogy a szentatya gyakorlatilag tudomást sem vett róla, de azokról sem, akik ennek a kurzusnak a közjogi méltóságai. A tudósítások arról számoltak be, hogy a Ferihegyen reggel nyolc órakor landolt gépből kilépve azonnal a Szépművészeti Múzeumba hajtatott, ahol félórányi időtartamban figyelmesen végighallgatta a köztársasági elnök tájékoztatóját. A felek néhány szót váltottak, majd Ferenc pápa a protokolláris fotózkodás után püspökök előtt beszélt: fontos, hogy a magyar társadalom szolidárisabb és befogadóbb legyen – mondta, ezzel egyben el is intézte Orbán Viktor korábban neki mondott szavait, miszerint arra kérte Ferenc pápát, hogy ne hagyja elveszni a keresztény Magyarországot. Hogy ezt követően, 8 óra 45-től Orbán és Áder mit csinált, hova ment, arról nincs hír. A szentatya misét celebrált, majd elhagyta az országot. Hogy aztán például a miniszterelnök által hosszú évek óta és módszeresen előidézett eszmei zűrzavarban mik járhattak dr. Erdő Péter bíboros fejében, azt elgondolni is nehéz, mindenesetre az esztergom-budapesti érsek mindvégig ott lépdelt az események és a szentatya nyomában. Az viszont tény, hogy a kormányfő keresztényvédelmi halandzsáiról még sosem bizonyosodott be ilyen tisztán, hogy azokat még a szentatya is képtelenségnek tartja, és nyilván kulturáltan, de határozottan vissza is utasította, amikor szolidaritást kért a magyar kormánytól, nyilván Orbántól is. Nem vagyok abban biztos, hogy a magyar miniszterelnök ebből bármit is megértett, de akár megértette, akár nem, a szentatya intelmeit a továbbiakban is semmibe veszi.Tovább

Marosán György: Egy „világrend nélküli világ”
Okok, következmények, lehetőségek

Magyar László András: A probléma

Gadó Gábor: A magyar rulett

Váncsa István: Három nap a tótoknál

Dr. Balkányi László: A negyedik hullám és a pomogácsok


Radnóti Sándor: Valami a gyávaságról

Hajdu Nóra: Bizonytalan mérleg – Angela Merkelről

Szabados Bettina: Hűségből jeles


A „kényelmetlen”1 filozófus, Lukács György 1971. június 4-én halt meg, idén már 50 éve, Eörsi István pedig 1931. június 16-án született: 2021. június 16-án lett volna 90 éves. Az ilyen kerek évfordulók rendszerint megkövetelnek egyfajta számvetést és számadást. Egyrészt feltehetjük a kérdést, életművüknek milyen jelentősége van ma az utókor számára, másrészt felelősségre is vonhatjuk ezt az utókort, hogyan őrizte (esetleg szüntette) meg vagy éppen gondolta tovább a munkásságukat. Lukács Györgynek már életében megkezdődött a „konzerválása”, és ebben Eörsi Istvánnak is nagy szerepe volt, de míg egyes esetekben ez a „konzerválás” azt jelentette, hogy „alkalmi idézetforrássá”,2 netán feledésre ítélt (párt)ideológussá merevítik a filozófus figuráját, addig Eörsi (sokszor önmagával szemben is) kíméletlenül kérdezett.Tovább

Sándor Anna: Mizújs Hollandiában?

Király G. István: Vonatos kalandozás Pestre, Arácsról

Molnár Erzsébet: A világ mint akarat és képzet

Dobozi István: A 9/11 manhattani füstgomolyai


Lehet, hogy – a külső látszat ellenére – Amerikának mégis sikerült elérnie fő célját, a transznacionális terrorizmus megfékezését? A dzsihádisták elfelejthetik álmukat a globális kalifátusról?Tovább

Balázs Mihály: Török Ferenc építész
(1936–2021)

V I S S Z H A N G

Szilágyi Péter: Ez sem vicc

Szűcs R. Gábor: Valami bűzlik

Huszár Ágnes: Nem fogadjuk el

P Á R A T L A N

Szikszai Károly: BRIGÁDNAPLÓ

Tarján András: ALÁÍR

(avar): TÉNYLEG PARÓDIA

Lázár György: STEFI

Gyárfás Endre: ARANY ÉS GYÉMÁNT

-hg-: SZÉTESŐ

msz: BOLDOG ORSZÁG

-átkai: SÖTÉT ERŐK

pá- ti-: TERMELJ TÖBBET!

(celebrálja Nyerges András): HETI TEXTUS


AZ ÉS 2021/37. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2021.09.17.F E U I L L E T O N

Gyenge Zoltán: Az írástudók újabb árulása

I N T E R J Ú 

Bérczes Tibor: A kompromisszum még mindig érték
Beszélgetés Floris Vermeulen politológussal

K R I T I K A

György Péter: A szó, a test, az írás

(Költészet és performansz – A Kelet-Európai perspektíva, Kassák Múzeum)Tovább

Mélyi József: Ég és föld

(A budapesti Eucharisztikus Kongresszus oltárépítménye)Tovább

Báron György: Ballada egy katonáról

(Természetes fény. Magyar–lett–német film. Rendező-forgatókönyvíró – Závada Pál regényéből –: Nagy Dénes. Operatőr: Dobos Tamás.)

A tett, amelyről hallgatnak, egy falu ártatlan lakosainak élve elégetése. A másról folyó beszélgetés közben az őrnagy tűzzel kínálja a szakaszvezetőt, majd a képmező közepébe a benzines öngyújtó élénk lángcsóvája kerül. A film bővelkedik az ilyen sokatmondó pillanatokban. A háborút nem elmeséli, hanem átélhetővé teszi, vagyis megközelítésmódja inkább érzéki, mint intellektuális, inkább képi, mint dramaturgiai.Tovább

Rákai Zsuzsanna: Korona műanyagból

(Poppea megkoronázása, Fischer Iván Operatársulat – Művészetek Palotája, szeptember 9.)

A zenei megvalósítás ugyanakkor kifogástalan volt. A Budapesti Fesztiválzenekar hol itt, hol ott csoportosított, mindig a cselekményt követő zenészei, akik úgy hatottak, mintha udvari muzsikusokként nem is nekünk, hanem a szereplőknek játszottak volna, nagyszerű produkciót hoztak létre (mégpedig csaknem teljesen önállóan, mert Fischer Iván alapvetően continuo-játékosként vett részt a darabban).Tovább

Molnár Zsófia: Hímnem-nőnem

(FreeSZFE Egyesület–ESZME: Orlando, Kincsem-palota, június 16.; Dollár Papa Gyermekei: Orlando, Trafó, augusztus 31.)

A közéleti problematizálás felől közelítettem, és tessék, máris félrevittem a dolgot, mert az idén nyáron született két Orlando-feldolgozás egyike sem esik bele abba a csapdába, amibe én az imént belesodródtam. Értsd: nagyjából tesznek arra, hogy a címszereplő férfi vagy nő, hogyan lesz férfiból nő. Mert hát nem mindegy? Ugyanakkor mindkét rendező elképesztő alapossággal elemez – egymástól nagyon eltérő utakon.Tovább

Fáy Miklós: Mirgából angol lesz

(The British Project – Deutsche Grammophon, 2021)

Aztán meghallgatom az új lemezén az első számot, Elgar Sospiri című, ötperces szimfonikus darabját, és mintha bokáig ragadnék a mézbe, olyan sűrű, olyan érzelmes, olyan kevéssé angol. Lehet, hogy nem is kell angolnak lennie, Elgar maga is machinált a címmel, először hegedűre és zongorára képzelte a darabot, és akkor még Soupir d’Amournak gondolta. Aztán meghangszerelte, és olaszra fordította a soupirt. De nem angolra. Akárhogy is, amikor átkeltem a mézfürdőn, nem arra gondoltam, hogy jaj, de kevéssé angol, nyilván azért, mert Mirga mégis litván, hanem hogy nyilván azért ennyire érzelmes, mert Mirga nő.Tovább

Grecsó Krisztián: Kisanyám

(Szikora Róberttel Pachmann Péter beszélgetett, Mokka, Tv2)

Szikora Róbert mindeközben szeret is meg nem is, működik a rutin, ő hibátlanul megoldotta, hogy önmaga maradhasson, bohóc, ahogy eddig, minden komolyabb arcvesztés nélkül óvta meg nyájaskodó, félbolond popikonegóját, miközben révült boldogsággal harsoghatott a század egyik legjelentősebb lelki vezetőjének magyarországi miséje előtt.Tovább

Králl Csaba: A közelség távolsága

(Bodhi Project: Chorus Line – SÍN Kulturális Központ, Hodworks: Amber – Trafó)

A Chorus Line ugyanúgy hatszereplős, mint a szeptemberben a Trafóban Hód saját társulatával, a Hodworksszel bemutatott Amber. Koncepciójában mégis ég és föld a kettő. Mi történik akkor, ha Hód megvonja magától alkotói eszköztárának legjavát, csak befelé figyel, és erre a kifejezetten egy célra összpontosított figyelemre kéri a táncosait is? Mi történik akkor, ha Hód lemegy már-már puritánba? Nincsenek idézőjelek, hivatkozások, utalások, intertextualitás, nincs irónia, (ön)reflexió, v-effekt, közönséggel való interakció – nincs semmi, ami eddig koreográfiai vízióinak erősségét adta.Tovább

Csuhai István: Féktelenül

Giovanni Catelli: Camus halála. Fordította Mátyus Norbert. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2021, 236 oldal, 3499 Ft

Catelli most magyarul is megjelent könyvének a tárgya egyetlen határozott tézis melletti érvelés: az Albert Camus halálát okozó autóbaleset 1960. január 4-én a Petit Blevinhez közeli országúton nem véletlenül következett be, hanem a szovjet titkosszolgálat beavatkozásának az eredményeképpen. A balesetet nem műszaki hiba, a bal hátsó kerék anyagfáradás vagy a túlságosan nagy terhelés miatti durrdefektje okozta, amire a korabeli rendőrségi vizsgálat jutott. A kereket, állítja Catelli, egy szerkezet segítségével a KGB emberei manipulálták, és a Szovjetunió számára főként az 1956-os magyar forradalom ügyében tett gyakori megnyilvánulásai miatt egyre kényelmetlenebbé váló francia írót ezzel az előre kitervelt, hosszasan és körültekintően megvalósított merénylettel tették el láb alól.Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

Bihari Péter: Ex libris

Apor Péter: Forradalom a hátsó udvarban
Balázs Eszter: Mars és Apolló közt
Mályusz Elemér: Visszaemlékezések
Victor Karády–Péter Tibor Nagy: Sociology in Hungary

Bikácsy Gergely: Gáspár, Menyhért, Boldizsár

Kőbányai János: Sivatagi nemzedék. Filmregények és novellák. Múlt és Jövő Kiadó, Budapest, 2021, 315 oldal, 3990 Ft

Kőbányai „filmregény-szövegei” több évtized munkáját tartalmazzák. Közülük egyet filmre is vittek, bemutatta a televízió, a többit (már, vagy még) nem. A gyűjteményes kötetnek van íve, tematikai és tartalmi tartása. Főként, ha világossá tesszük magunkban a könyv két alapvető rétegét. Az egyik a címadó filmnovella, és a hozzá kapcsolódó, trilógiaként is felfogható „sivatagi útkeresés” elbeszélései. Ezekben mind nyomon követhető az önéletrajzi motiváció: a beatkorszak, a magányosság, az elvágyódás, a beilleszkedés elvetése, a szökés – szó szerint és jelképes értelemben.Tovább

Radnai Dániel Szabolcs: Aszimmetrikus pályaívek

Szilágyi Márton: A magyar romantika ikercsillagai: Jókai Mór és Petőfi Sándor, Osiris Kiadó, Budapest, 2021, 422 oldal, 4480 Ft

Jóllehet a szerző tisztában van vállalkozása korlátaival („letagadhatatlan az aszimmetria Petőfi és Jókai pályája esetében” – 21.), összehasonlító módszere – és az ehhez illeszkedő frappáns címadás – mégis megvilágító erejű és kivételes. Utal a Petőfi–Jókai-párhuzam eleddig kevéssé kiaknázott szakirodalmi relevanciájára, és arra a tényre is, hogy az 1840-es évek nagy irodalmi nemzedékéből e két szerző esetében beszélhetünk nemcsak kanonikus, hanem egyszersmind olvasói-könyvpiaci sikertörténetről. A korszak magyar irodalmi romantikáját vizsgálva tehát Petőfiről és Jókairól elmondható (miként a márciusi 12 pont és a Nemzeti dal viszonyára utal a szerző): „egyikőjük nincs meg a másik nélkül.” (168.) Tovább

Klajkó Dániel: Felnőttségből elégtelen

Marie Aubert: Felnőtt emberek. Fordította Pap Vera-Ágnes. Scolar Kiadó, Budapest, 2021, 144 oldal, 3999 Ft

Aubert első regényét olvasva igen erős irodalmi és filmes vibe-okat érezhet az olvasó. A dikcióból kibomló narratív feszültség; a mindennapiság mélyén megbújó tragédiák; a szerepeket játszó, kicsinyes, megfeneklett, vágyakozó szereplők; az emberi kapcsolatok kudarca többször is egy Csehov-light-érzést kölcsönöz a regénynek. Az élethazugságban és szerepjátszásban tengődő hősök; a norvég fjord ölelésében, a szabadság közelségében felszínre bukkanó elhallgatott múlt érzelmei, sérelmei és vágyai pedig Ibsen egyes szövegemlékeit idézik.Tovább

Megrendítő történet a felnőtté válásról
Dragomán György Máglya című regényének első angol nyelvű méltatásaiból

György Dragomán: The Bone Fire. Fordította Ottilie Mulzet. Mariner Books/Houghton Mifflin Harcourt, 2021. február, 480 oldal, 16,99 dollár

Hogy ez a regény vajon az Egyesült Államokban is ugyanolyan sikert arat-e majd, mint máshol, az talán azon múlik, hogy az amerikai olvasók mennyire engedik át magukat Emmához hasonlóan egy ügyes, de kifürkészhetetlen emberrabló hóbortjainak. Akárcsak a titokzatos nagymama Emmáét, Dragomán is úgy viseli a szívén a mi sorsunkat. Végül is ez olyan történet, amelyben az álmok és a látomások kedvesebbek és értelmesebbek, mint a kézzelfogható világ kusza brutalitása. Dragomán György története nem egyszerűen varázslatos, hanem maga a varázslat. (Rebecca Makkai: Felnőtté válás egy forradalom és egy rejtélyes nagymama közelében. The New York Times, 2021. február 23.)Tovább

Csepeli György: 600 új név

Magyar Bálint–Madlovics Bálint: A posztkommunista rendszerek anatómiája. Egy fogalmi keret. Noran Libro Kiadó, Budapest, 2021, 876 oldal, 9990 Ft

A könyv cselekvéselméleti keretben kalauzolja az olvasót a posztkommunista átalakulás labirintusában, melyben megbújik a liberális demokrácia is, de többnyire csak annak csökött, patronális változata. A cselekvés kerete az állam, a cselekvők a politika, a gazdaság és a társadalmi együttélés terepein tevékenykednek, aminek eredménye ritkán valódi liberális demokrácia, mely ha létre is jött, védtelen a kívülről és belülről rátörő veszélyekkel szemben. Az eredmény többnyire patronális vagy konzervatív autokrácia, s legrosszabb esetben piackihasználó diktatúra, melyet csak egy hajszál választ el a kiindulóponttól, a kommunista diktatúrától.

I R O D A L O M

Fecske Csaba: Buszon

Fecske Csaba: Halott szó

Fecske Csaba: Megbélyegezve

Nagy Zsuka: Fanni apokrif

Szaniszló Judit: Megfelelő meder

(Szintkülönbség 2.)

A férfinak fogalma sincs arról, hogy a két nő, aki vele szemben már éppen hallótávolságon kívül ül, azon tanakodik suttogva, hogy a férfi egészen úgy néz ki, mint egy veretes angol férfiszínész. Nem egy konkrét férfi színész, sokkal inkább mint egy típusszínész. Az a fajta, aki a hálás karakterszerepeket szokhatná kapni bármelyik Dickens-adaptációban. A nők lakók. A férfi közös képviselő. Nem ugyanabban a házban lakik. A közös képviselőnek drótszerűen szétmeredő ősz barkója, lefelé konyuló kutyaszeme és felszívódási problémáktól ödémás nyaka van, így az asszociáció teljesen evidens. A lakógyűlés nem kezdődik el pontban ötkor, van idő a mobilon böngészni várakozás közben. A szőke nő előbb a munka-, majd a csillaggal megjelölt magánleveleit ellenőrzi, a barna pedig gyorsan végigpörgeti, melyek azok a mondatok és szókapcsolatok az általa követett, értelmiségi tematikájúnak mondott oldalakon, valamint a hírfolyamában kéretlenül megjelenő hirdetésekben, amelyeket mégiscsak érdemes lesz eltennie későbbre. Asztaluknál tort ül a boldogtalanság. Ez a weblap sütiket használ. A távolság nem akadály. Kapcsolatuk egybeforr a hazai médiavilággal. A szobai futókák titkos élete.Tovább

Bartalos Tóth Iveta: Lady Carneval

Abban a pillanatban, amikor feltéptem a barna színű borítékot, rajta a cseh posta pecsétjével, már tudtam, ebben a levélben nem lehet más, csakis egy értesítés arról, hogy szeptembertől Prágában tanulhatok, igen, azon a művészeti egyetemen, amelyre gyerekkorom óta vágytam, amelyet együtt választottunk ki és álmodtunk meg anyával, hogy majd ott igazi festőművésszé válhassak, rajzolhassak és festhessek ezer képet a mi közös kedvenc városunkról pont úgy, ahogy azok a boldog tekintetű művészek tették, akiket egy tizenkét évvel ezelőtti prágai kiránduláson láttunk a Károly hídon alkotni. A csoport gyorsan haladt el mellettük, én sem láttam mást, csak vállak és kezek erdejét, arctalan volt a tömeg, nem messze egy férfi a Lady Carnevalt énekelte fülsértő hangon, mi pedig csak futottunk a többiek után, mert a program az program, az bizony nem enged, ahogy a Kisvakond, az Orloj és az ebédre betervezett knédli sem.Tovább

Onagy Zoltán: A nem kívánt rész törlendő

„Megéledt a telefonforgalmam – írja Barbara. – A számítógépes fickó átrakta egy közvetítő szolgáltatóra, amikor elmeséltem, hová járok telefonálni. Kérdezem, ezt honnan az isten csudájából tudtam volna? Tárikón miért nem tudja senki? Egyszerű, mint a pofon, akinek mobilja van, tudja, de senkinek nincs mobilja, kész. Maga tudta?”

„A csudából tudtam volna?”

„Hát ez az.”

„De csak azért ne telefonozzon, ha rendben a net, mert működik, hallja-e, nem gondolja? Jön a számla a jövő héten, a számla soha nem téved el.”

„Dehogy, nem én kezdeményezek hívást, én csak magát hívom, néha anyám orvosát.”

„Jó.”

„A helyettes hívott.”

„Minek? ”

„Érdeklődött, hogyan vagyok.”

„Szuper. És, hogyan van?”Tovább

Nyilas Atilla: Dionüszosz Tapolcán

Hosszú nap volt. Korábban kelhettem a szokásosnál, dél­előtt, talán már reggel. Enni a jó ég tudja, mit ettem abban az időben, de biztosan emlékszem, hogy aznap szinte semmit. Lehet, egy kiflit mackósajttal, vagy inkább szertartásos reggelimet: néhány szem háztartási kekszet teával. Ha az a nap az a nap volt. Egy buliba voltunk hivatalosak, de furcsamód mintha egészen korán lett volna, kora délután, dél körül vagy már délelőtt elkezdődött? Ha tényleg buli volt, és nem csak összeverődött egy társaság az egyik miskolci arcnál. Erőben voltunk, ifjak, ifjúságunkkal élők, ifjúságunkat tékozlók, veszettek. Összehajoltunk egy asztal körül, lehetett, aki könyökölt, akár játszhattunk volna is valamit, de nem játszottunk, vagyis hát dehogynem.

MAGYAR NARANCS AJÁNLÓ

MAGYAR NARANCS
Szerző: MaNcs
2021.09.15.


A SZERK.


A SZERK.
A visszafelé folyó idő

Szász János filmrendező fogta magát, elment Veiszer Alinda interneten elérhető beszélgetőműsorába, és elmondta, hogy másnap lelép, elhagyja ezt az országot, elmegy Amerikába munkát keresni.

A SZERK.
A jámbor kereszténység üzenetével

Fővárosunkban járt s a Hősök terén tartott misét vasárnap Róma püspöke, az eseményre sereglett tömegek általános gaudiumára. A szertartáson, illetve az ott elhangzó prédikáción kívül három alkalommal szólt szervezett formában is hazánk lakosságának bizonyos csoportjaihoz.

PUBLICISZTIKA

HÜTTL TIVADAR–PÁSZTOR EMESE
Nem családi ügy
Az Európai Unió Törvényszéke és az Elios-jelentés megismerhetősége

Az európai uniós források korrupt felhasználásáról szóló hírek ma már ritkán keltenek elsöprő közérdeklődést: az elmúlt 11 év eltompította a felháborodásért felelős idegpályákat.

UITZ RENÁTA
Sorsod Texas
Merre tart az illiberális kereszténydemokrácia?

A kormányerők őszi politikai évadnyitása igazán eseménydúsra sikeredett: az ellenzéki előválasztás kismiska abban a politikai térben, ahol a katolikus egyház feje – és globális médiasztárja – celebrál szentmisét az eucharisztikus világkongresszus margóján.

GAZDASÁG

INTERJÚ
„Ez totális szereptévesztés”
Király Júlia pénzügyi szakértő a hazai inflációról és a jegybank lépéseiről

Bár a mostani jegybank–kormány-csörtében Matolcsy képviseli a józanabb álláspontot, korábban az általa vezetett MNB nem törődött sem az inflációs veszéllyel, sem a NER-birodalom jelentette kockázattal. Hosszú volt az út, amíg a jegybank a piac számára is értelmezhető módon nyúlt az alapkamathoz.

BELPOL

A HÉTVÉGÉN INDUL AZ ELLENZÉKI ELŐVÁLASZTÁS
Tétre játsszák

Bár a Fidesz szereti előre lefutott meccsként beállítani az ellenzéki előválasztást, valójában nyílt a küzdelem a miniszterelnök-jelölteknél és az egyéni választókerületek többségében is. Megnéztük, miben bízhatnak az egyes pártok és jelöltjeik.

KIK A MATHIAS CORVINUS COLLEGIUM VENDÉGOKTATÓI?
Zsák a foltját


A kormány szeretné, ha Budapest lenne a jobboldali, kereszténydemokrata-konzervatív, illiberális gondolkodás európai fővárosa. Az állami pénzből felpumpált Mathias Corvinus Collegium vendégoktatói programja tökéletes eszköz a nemzetközi hálózatépítéshez.

KÜLPOL

INTERJÚ
„Bele kell állni a vitákba”
Larry Diamond politikatudós, a Stanford University professzora a demokráciáért vívott küzdelmekről

Szerte a világban visszaszorul a demokrácia, és erősödnek az autokratikus törekvések. De mi az oka ennek a 2000-es évek elejéig tartó felfutás után, és mi fordíthatja meg a folyamatot? A kérdés világhírű kutatóját faggattuk, aki megjelenésünk hetében a főváros, a Political Capital és a CEU által szervezett nemzetközi tanácskozáson vesz részt.

FILM

INTERJÚ
„Ez inkább szolgálat”
Enyedi Ildikó filmrendező

Több mint harminc éve próbálta filmre vinni Füst Milán híres regényét, ami a Testről és lélekről Oscar-jelölése után végre össze is jött neki. A feleségem történetéről, a „gonosz” cannes-i kritikákról, a Freeszfe keretein belül zajló oktatásról, és a férfilét vonzó és mérgező oldalairól is beszélgettünk vele.

INTERJÚ
„Ön is protestáns?”
Léa Seydoux színész

A franciák nemzetközi sztárja volt már Bond-girl, kék hajú melegikon és immár A feleségem története Lizzyjét is kipipálhatja. Zoomon beszélgettünk vele.

INTERJÚ
„Szergej, megírtad?”
Andrej Koncsalovszkij filmrendező

Az 1962-es novocserkasszki vérengzésről készített filmje, a Kedves elvtársak! a héten kerül a mozikba. Az orosz rendezővel Zoomon beszélgettünk Tarkovszkijról, Stallonéról, a szovjet és az orosz himnuszról és a filmjeinek milliárdos finanszírozójáról.

TÉVÉSMACI
Lóvásárfia

Amikor Sztupa és Troché felkeresték Pikk Hatalmas Pókot...

ZENE


INTERJÚ
„A zene tudatalatti hatásai érdekelnek”
Zságer Balázs zenész

Az idén húszéves a Žagar zenekar, amelynek frontemberével egyebek mellett arról beszélgettünk, hogy most éppen mi érdekli a zenében, mit gondol a fiatal művészekről, és miért nehéz magyarként nemzetközi sikereket elérni.

Az utolsó békeharcos
Míkisz Theodorákisz (1925–2021)

A görög kormány háromnapos nemzeti gyászt rendelt el, ravatalánál százezrek álltak sorba. A 96 éves korában elhunyt görög zeneszerző hosszú élete szó szerint annak a szabadságeszménynek megtestesülése volt, amelyet általában a Mediterráneummal kapcsolatban szokás elképzelni.

VISSZHANG: LEMEZ
The Stranglers: Dark Matters

Amikor tavaly májusban a zenekar billentyűse, Dave Greenfield 71 évesen a koronavírus áldozata lett, ellenmondásos helyzet alakult ki a The Stranglers körül.

MI A KOTTA?
Harangvirágszirom

Klasszikus zenei programajánló a 2021/37. hétre

KRITIKA

OPERA
Gyerekjáték
Monteverdi: Poppea megkoronázása

Beleszeretett egy erotikus sátánista könyveket író nőbe, és lemondott érte püspökségéről az ördögűzései révén ismertté vált katalán pap; a Fischer Iván Operatársulat új bemutatójának napján éppenséggel ez a hír jelezte számunkra a szerelem világbíró hatalmát, hogy aztán Monteverdi utolsó operája is ugyanerről meséljen a Müpában.

SZÍNHÁZ
Japánban
Misima Jukio: Az elcserélt legyezők; A világítótorony; Ízletes méreg; Az égő ház

A japánok sokszor már-már megszállottan törekednek a harmóniára. Ennek a kiegyensúlyozottságot hajszoló ellentmondásnak ékes bizonyítéka a 20. századi japán irodalom kiemelkedő alakjának, az alig 45 évesen rituális öngyilkosságot elkövető Misima Jukiónak e négy egyfelvonásos darabja, és sajnos az élete is.

KÖNYV
Az erőteljes közelség
Karl Ove Knausgård: Harcok – Harcom 6.

Az önéletrajzi regényfolyam hatodik (záró) kötetét a magyar közönség szinte pontosan tíz évvel az eredeti megjelenése után veheti kézbe. A könyv egy olyan rendkívüli vállalkozás lenyomata, összegzése, amelynek a hatása azóta is érzékelhető az irodalomban, holott a regények megjelenése idején több kritikai jóslat utalt arra, hogy a Knausgård-jelenség tiszavirág-életű lesz.

RÁDIÓ
A szabadságot vették el
Podcast 9/11 évfordulóján

Hogy hol jött szembe a parameter.sk nevű, olvasásra egyébként meglehetősen érdemes szlovákiai magyar híroldal podcast­sorozatának linkje, már meg nem mondjuk. Alapvetően a keresési szokásainkról árulkodik a dolog, de talán ez sem ilyen egyszerű. Megfigyel a rendszer, de kiismerni egészen sosem fog, talán ennyivel biztathatjuk magunkat.

FILM
A belső zsarnok
Andrej Koncsalovszkij: Kedves elvtársak!

Tiltakozó tömeg gyűlik a térre a nyomorúságos életfeltételek, az egyre romló munkakörülmények miatt. Vörös zászlókat lengetnek, Marx és Lenin képét emelik a magasba.

VISSZHANG

VISSZHANG: KÖNYV
Stacey Halls: A lelenc

1747-ben egy 18 éves lánynak, aki egy ismeretlen férfitól esik teherbe egy sötét londoni sikátorban, nem sok esélye van megmutatni, hogy milyen anya is lenne valójában.

VISSZHANG: FILM
A legjobb dolgokon bőgni kell

Régen közérzetfilmnek hívták az ilyesmit, alighanem most is.

VISSZHANG: LEMEZ
Mirga Gražinytė-Tyla: The British Project

A klasszikus zene világában köztudott, hogy az 1920-as alapítása után hat évtizeden át középkategóriájú együttesnek számító City of Birmingham Symphony Orchestra a maximalista Simon Rattle ambiciózus művészeti vezetésének közel két évtizede (1980–1998) alatt lépett szintet, és került az élvonalba.

VISSZHANG: TÉVÉSOROZAT
A folyamatos összeomlás szélén

Julie Delpy csinált egy amerikai sorozatot a járvány előtti utolsó pillanatban.

VISSZHANG: KÖNYV
Tóth Gyula Gábor
Mese a Mindenről, a Semmiről és más furcsa mesék

Egy ideje a magyar gyerekirodalomban az abszurd is megtalálta a helyét.

VISSZHANG: FILM
Pari

Iráni házaspár érkezik Athénba két éve nem látott egyetemista fiához, de nem találják sem a hónapok óta elhagyott albérletben, sem az évek óta nem látogatott egyetemen.

VISSZHANG: LEMEZ
Saint Etienne: I’ve Been Trying to Tell You

A jelenbe nyúló poptörténet egyik legkedvesebb, ráadásul korszakokon átívelve is rendre izgalmas zenékkel jelentkező formációja négy év után jelentkezett új (tizedik) albumával.

KÖNYV

RÉS A PRÉSEN
A költészetről
Prieger Zsolt zenész

Prieger Zsolt a PesText Fesztiválról és Bob Dylanről

INTERAKTÍV


Egy hét kultúra 2021/37.

Rövid hírek: kultúra itthon, külföldön és másutt

Egy hét tudomány 2021/37.

Rövid hírek: boa, macska, darázs

Szüret 2021/37.

Mókás és dühítő gyűjtemény a heti sajtóból. Többnyire az utóbbi.

LOKÁL

ZÖLDMEZŐS BERUHÁZÁS A KISZÁRADÓ HOMOKHÁTSÁGON
A gímszarvasok messzebbre húzódtak

Meszes futóhomokon kezdett gazdálkodni tizenegy, vadászattal is foglalkozó földtulajdonos 1997-ben. Erdőt, csenderest is telepítettek. Az élővilág egyre gazdagabb, és nő a védett fajok egyedszáma is.

LÉLEK

MIÉRT FUTOTT ZÁTONYRA AZ APPLE GYERMEKVÉDELMI RENDSZERE?
Titkok nyitja

Szeptember elején az Apple úgy döntött, mégsem indítja el a gyermekek szexuális kizsákmányolását rögzítő anyagokat felismerő rendszerét. Az iPhone-okon futó, mesterséges intelligencia alapúnak mondott funkció automatikusan szűrte volna a fotókat, amelyeket a tulajdonos a felhőbe feltölt.

GASZTRO

CHILI&VANÍLIA
A szilva diktál

Négy szilvás recept

ÉTEL, HORDÓ
Umami 

KI LESZ A NYERŐ? - MAGYAR HANG AJÁNLÓ

MAGYAR HANG
Szerző: Magyar Hang
2021.09.16.


A TARTALOMBÓL:

– Akad, aki már most a második fordulóra játszik – Fekete-Győr András, Jakab Péter, Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter és szakértők az előválasztás eddigi tapasztalatairól. Dobrev Klárát hiába kerestük

 Orbánék tette „kimeríti a hazaárulás fogalmát” – Horváth Csaba a Hadházy Ákost érintő feljelentésről, közbiztonságról és esetleges főpolgármesteri terveiről. Interjú

– Stummer János: Vizsgálatot kezdeményezünk a Pegasus-ügyben – A nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke szerint az ülés után arról kell majd beszélni, ami nem hangzott el. Interjú

– Kulisszák, titkok és Ferenc pápa – Szubjektív élménybeszámoló Ferenc pápa útjáról testközelből. A Magyar Hang munkatársa is végigkísérte Rómától Budapesten át Kassáig a szentatyát

– Kampány a hajléktalanok hátán – Augusztusban megugrott a fedél nélküliekkel szembeni intézkedések száma. A közeledő választás és a pápalátogatás is közrejátszhatott

– Tenyésszen ön is tevét! – Igény van rá, ezt onnan tudni, hogy Mészáros Lőrinc már belefogott

 Mocskos világ, mocskos utca – Szemétdombok a kamera előtt, és „pontszerűen megjelenő szegregátumok” a csepeli Vasas utcában. Riport

– Királycsináló lehet a kanadai „Trump” – Eltaktikázta magát Justin Trudeau? Nem világos, miért akarja urnák elé hívni a kanadai választókat a kormányfő, és ez akár a vesztét is okozhatja

– Választás valódi ellenzék nélkül – A politikai átmenet megkezdése előtt a rendszer legitimációjának ismételt megerősítése az igazi tét Oroszországban

– Riogatással fordítanák meg a meccset Merkelék – Az utolsó esélybe kapaszkodnak a német kereszténydemokraták

– Hová zuhanhat még Afganisztán? – Mi marad az afgánok utolsó túlélési esélye?

– Egy bűnös háborúban is lehet hős valaki – Nagy Dénes új filmje, a Természetes fény már bemutatása előtt felkavarta az állóvizet. A rendezővel a történelmi háttér mellett az amatőr szereplők toborzásáról és berlini díjáról is beszélgettünk. Interjú

 Kirántott pisztoly – Szerbia és Montenegró amúgy is feszült viszonyában most egy kolostor ügye szította fel az indulatokat. Lehet-e valaha béke a két balkáni ország között?

– Egy absztinens bordalköltő – Petőfi és a szerelmes kunleány

– Álparmezán és hamis olívaolaj – Évente akár 90 milliárd eurót is kitehet az itáliainak hazudott, ám máshol és máshogy gyártott élelmiszerek forgalma

– Kell-e nekem harmadik oltás? – A felelős döntés meghozatalához Duda Ernő virológus, a Szegedi Egyetem egyetemi tanára segítségét kértük

– Huszonöt éve nem butul tovább – Huszonöt évvel ezelőtt hunyt el Erdős Pál, a XX. század egyik legismertebb matematikusa

 „Manyikát nagyon imádtam” – Megkerestük Keleti Krisztát és Valentinát, hogy az 1973-ban elhunyt Keleti Márton emlékezetéről, örökségéről kérdezzük őket

– Csak nincs maga is a feketelistán? – Tizenöt éve halt meg Oriana Fallaci

– Harminc évig a csúcson? – Korábban a harmincéves sportolók már öregnek számítottak, ma negyven felé közeledve is csúcsformában játszanak. Mi a titkuk, és meddig terhelhető az emberi test?

Budai Hang mellékletünk

 „Frankóbb hely az egész városban nincs” – Saly Noémi tabáni kutyásokról, hazug replikákról és a nemrég elhunyt Ráday Mihályról. Interjú

– Hullámok között – Elvonások, forráshiány, járvány és lelki segély: budai iskolai körkép

– Hol eddzen a sportnemzet? – Itt az ősz, sokan ismét mozgásra adják a fejüket, megnéztük, milyen körülmények között sportolhatnak a budaiak

 Vendégként érkezünk az erdőbe – Járvány idején a budai hegyekben is rekordokat dönt a kirándulók száma, a negyedik hullám küszöbén így különösen fontos, hogy odafigyeljünk a természet megóvására

– Mint a leopárd bőre – Hogy készülnek a II. kerületi Vadaskerti utca elején nemrég megnyílt Niks pizzái? Gasztroriport

– Dunajcsik Mátyás: Víziváros (részlet

 Ady úr a legerősebb snapszokat hozatta – Irodalmi séta Budán – szesszel és feketével

Publicisztika:
– Puzsér Róbert: Vita helyett nyalakodás
– Szabó Antal: Alsó tagozat
– Reichert János: Akinek van füle, hallotta
– Szerető Szabolcs: Magyar küldetés – Álláspont
– Zalatnay István: Gyűlölködni kell-e a választási győzelemhez?
– Nagy Attila Tibor: A polgárháború útja – Ítélet Orbán felett
– Egressy G. Tamás: Ruha teszi
– Gazda Albert: Latra vetés
– Híd Henő rajza: Akcióterv
– Pethő Tibor: Szutymó – Újbeszél
– Szerető Szabolcs: A realitás csapdája – Szotyola
– Dévényi István: Hogyan csapjunk agyon egy amúgy eleve sikerre rendeltetett fesztivált?
– Marabu: Miserando

Tárca:
– Rácz Sarolta: Valami különös dolog
– Szécsi Noémi: A játszóterek népe

Kritika:
– A Kelet bosszúja – Ingo Schulze: Jóravaló gyilkosok
– Szikár, mint a pásztoremberek – Nagy Gábor – Pál István: Ördögmuzsika. CD
– Álompasi madáréknál – Vibók Ildi: Állati dumák
– A pusztítás útja – Paula Hawkins: Lassan izzó tűz
– Női ellenállók – Finy Petra: Kerti szonáta

ITT OLVASHATÓ

ELŐVÁLASZTÁSI VITA ZUGLÓBAN: TÓTH CSABA MAXIMÁLISAN KIAKNÁZTA A HAZAI PÁLYA ELŐNYÉT

HVG
Szerző: HVG.HU
2021.09.17.Kihívójával, Hadházy Ákossal vitázott a helyi tévében.


A Zugló TV-ben ültek le egymással vitatkozni a XIV. kerület előválasztáson induló képviselőjelölt-aspiránsai. A tévé hazai pálya Tóth Csabának, Zugló jelenlegi országgyűlési képviselőjének: a műsorvezetők – Vicsek Ferenc és Ferenc Gábor – meg sem próbálták megakasztani kínosabb kérdésekkel, míg Hadházynál próbálkoztak – igaz, kevés sikerrel. Konkrét műsorvezetésről is nehéz beszélni: Vicsek és Ferenc időt mértek, néha megpróbáltak kötözködni, azonban a beszélgetést képtelenek voltak mederben tartani.

Ennek megfelelően a vita parttalan volt: Hadházy Tóth korrupciógyanús ügyét hozta fel, szerinte ugyanis Tóth ismerősei, jelenlegi zuglói tisztségviselők asszisztáltak a képviselőnek abban, hogy egy cége és annak alapítványa egy gyártelep és irodaház képében fedje el a nyilvánosság elől vagyonát. Hadházy fél órája a korrupciós vádakkal gyakorlatilag el is ment.

Tóth Csaba pedig vizsgáztatta Hadházyt: kikérdezte pontos ismereteit Zuglóval és a helyi önkormányzat működésével kapcsolatban. Ezen ismeretek híján pedig Hadházy sokszor csak csendben ült és Tóth kérdéseire – a műsorvezetők érdemi kérdései híján – csak annyit tudott válaszolni, hogy „tessék mondani!”.

Tóth pedig mondta: magát mosdatta, sokszor elmondta, hogy ő helyben él régóta, mindig elérhető volt és mindig a helyiek rendelkezésére állt, Zuglóért pedig mindig mindent megtett, ellentétben Hadházyval. Hadházy most is megerősítette azt, hogy ha kikap az előválasztáson, akkor is mindent meg fog tenni a kormányváltásért, azonban nem Zuglóban, vagyis nem Tóthot támogatva.

Hivatalosan hétfőn lett volna vita Zugló képviselőjelöltjei között, ez azonban nem valósult meg: Tóth Csaba nem ment el a Partizán rendezvényére, sőt, becsületsértésért feljelentette Gulyás Mártont műsorvezetőt egy korábbi, Karácsony Gergelynek feltett kérdése miatt. A választókerülettel részletes riportban foglalkoztunk, az ide kattintva érhető el.

INTEGRÁLT OKTATÁSRA VALÓ FELKÉSZÍTÉST, NEM PEDIG KULTÚRHARCOT SZERETNÉNEK LÁTNI A TANÁROK A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN

MÉRCE
Szerző: LEHOCZKI NOÉMI
2021.09.17.


Jobban fel kéne készíteni a jövő pedagógusait a hátrányos helyzetű, köztük a roma diákok felzárkóztatására és nem kéne bevinni a kultúrharcot a pedagógusképzésbe, véli a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke.

A szerdai Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányrendelet, amely alapján a gimnáziumi és technikumi tanárok 6 éves képzését 5 évre rövidítenék. Az általános iskolában tanítóknak eddig is 5 éves képzést kellett elvégezniük, az új rendelet ezt a rendszert egyesítené.

A módosításról telefonon kérdeztük a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) véleményét. Totyik Tamás, a PSZ alelnöke kérdésünkre elmondta, hogy egyetértenek a 6 éves képzés 5 évre való rövidítésével, mert nem tartják jónak azt a rendszert, amiben egy pedagógusjelöltnek akár több kreditet is el kell érnie, mint egy jogász- vagy orvostanhallgatónak...

DOBREV KLÁRÁT AZ ÉLRE RÖPÍTHETI, HOGY SEMMISNEK TARTJA AZ ALAPTÖRVÉNYT

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2021.09.17.


Az a politikus válthatja egyszer Orbán Viktort, aki őszintén és egyenesen beszél, nem taktikai megfontolások vezetik, hanem az Orbán-rendszer teljes felszámolását tűzi ki célul. Ehhez nyíltan ki kell mondania, hogy Orbán felszámolta Magyarországon az alkotmányos rendet, megdöntötte a demokratikus Alkotmányt és megszüntette az alkotmányosságot is, mert az alkotmányosság azt jelenti, hogy az Alkotmány a jogállamiságot védi, Orbán alaptörvénye viszont az önkényuralmat védelmezi, azt betonozta be.

Ha csupán elméleti lehetőségként komolyan vesszük azt, hogy Orbánt az általa kiírt és az ő szabályai szerint lebonyolított választáson leváltaná az ellenzék, kormányozni semmiképpen nem tud, mert az alaptörvényben lefektetett szabályok megakadályozzák azt. Ezért egyszerűen érthetetlen, miért lépnek át ezen az ellenzéki pártok és miniszterelnök-jelöltek, hiszen semmi értelme még a győzelmüknek sem, ha ez a helyzet nem változik meg: az alaptörvény garantálja, hogy három hónapon belül Orbán kormányválságot idézzen elő és újra ő legyen a korlát nélküli ura az országnak.

Azok a naiv elképzelések, hogy majd kormányváltás után demokratikusan, Orbán beleegyezésével, lépésről lépésre lebontják az Orbán-rendszert, gyerekes ostobaságok a realitásokhoz képet. Az Orbán-rendszer demokratikus lebontását az önkényuralmi alaptörvény azonnali eltörlése jelentheti csupán, mert az országnak nem lehet olyan alkotmánya, ami kizárja a jogállami működést és ellehetetleníti a demokratikus kormányzást, egyedül Orbánnak téve lehetővé, hogy uralkodjon. Olyan alkotmány (alaptörvény) érvénytelen, semmis, amely egy önkényuralmat véd.

Az ilyen alaptörvény semmissé nyilvánításához, eltörléséhez nem kell kétharmados többség, mert nem a többség miatt lehet eltörölni, hanem a törvénytelen volta miatt kell semmissé nyilvánítani. Ezért elhibázottak azok az elképzelések, hogy a diktatúra alaptörvényéhez csak kétharmados többséggel lehet hozzányúlni, mert az azt feltételezi, hogy az alaptörvény jogállami működést, védelmet biztosít. De ennek az ellenkezője az igaz. Ezért hazugságok azok a fenyegetések is, hogy polgárháborúhoz vezet, ha az ellenzék kétharmad nélkül eltöröl egy törvénytelen alaptörvényt, ami semmis, mert nem érvényes. Nem felel meg az alaptörvény a jogállami alkotmány funkciójának.

Ha valaki a jogállamiságot állítja vissza egy diktatúrával szemben, az nem sérti, hanem helyreállítja a jogállamiságot. Ehhez semmiféle többség nem kell. Ami törvénytelen, az törvénytelen. Ezért ellenzéki szempontból ennek egyértelműnek kellene lennie. De nem az, és mindenki sumákol, mintha ezt a kérdést nem kellene már a választás előtt eldönteni. Tipikus jelenség Miklós Gábornak a 444.hu oldalán megjelent cikke, amely először jól tárja fel a valóságot, majd nem vesz róla tudomást, s érezhetően Karácsony Gergely melletti szimpátiája miatt Dobrev Klárát önzőséggel vádolja, mert kimondja ezt az igazságot.

Az elfogultságot kimutatják még azzal is, hogy a cikk élére tesznek egy fotót, amelyen Dobrev Klára a férjével, Gyurcsány Ferenccel látható, amely a fideszes közbeszéd alapján egyértelmű utalást jelent arra, hogy Gyurcsány áll mögötte. Ezzel még az ellenzéket is gyurcsányozásra hangolja, nehogy Dobrev Klára ezzel az őszinte és egyenes hozzáállásával megelőzze Karácsony Gergelyt, akinek semmi értelme nem lenne még választást sem nyerni, ha nem teszi magáévá azt, amit Dobrev Klára végre kimond és hirdet...

„AMI BŰN VOLT, AZ MOST FŐSZABÁLY” – HOGYAN NYELTE LE A FIDESZ A CIVILPÉNZEKET? [HETIVÁLASZ 90]

HETI VÁLASZ / PODCAST
Szerző: VÖRÖS SZABOLCS
2021.09.16.


Civilpénzek állami elosztási mechanizmusa a poszt-norvégalap korszakban, választókerületi alapon, a Fidesz-közeli szervezeteknek kedvezve. Erről szól Bódis András kétrészes oknyomozása, amelyet szeptember 1-jén és 15-én jelentettünk meg a Válasz Online-on. A téma összetettségére tekintettel hallgatóinkat is megkíséreljük végigvezetni azon a többmilliárdos labirintuson, amelyben a pénzátfolyás a hivatali hatalommal való visszaélés gyanúját is felveti. HetiVálasz podcastunkban a szerzővel Vörös Szabolcs beszélget.

ANTALL JÓZSEF TUDÁSKÖZPONT

JÓREGGELT EURÓPA
Szerző: BENEDIKTY BÉLA
2021.09.17.


Nem akartak részletesen nyilatkozni, de többen utaltak arra, hogy a döntésükben szerepet játszott, hogy a Direkt36 feltárta: a kormányközeli politikaelemző intézetnél a vezetőség szívesen költötte a közpénzt például luxusutazásokra, az igazgató egyre magasabb fizetésére, drága tárgyakra, PR-szerződésekre. Többen hangsúlyozták, hogy már nem állnak kapcsolatban Antall Péter igazgatóval (a néhai miniszterelnök fiával).


Ezt most olvastam. Tudom, nem nevezhető influenszernek a blogom, kevés kevésbé nagyszámú olvasottsággal bíró fórum van. De azért ez akkor is hervasztó. Hat évvel ezelőtt írtam, amit most ideteszek, ahol egy nyolc évvel ezelőtti írásomat idézem.

Mostanra sikerült eljutni oda, hogy köztörvényes bűnözőket legalább vizsgálni kezdenek, és még kis híján 30 év után sem foglalkozunk azzal, hogy a nagyhatásúnak és tiszteletreméltónak kikiáltott első miniszterelnököt, aki a rendszerváltás utáni napokban kezdte iszonyatos gyorsasággal tönkretenni ezt az országot, legalább ennyi idő után tegyük a helyére, azaz a kártevők közé. Bizonyos szempontból még ezek közül is kiemelkedik, minthogy az ország történelmének legeslegelső esélyét tette lehetetlenné, a legeslegelső, valóban minden nagyhatalomtól és külső politikai formációtól független állam megteremtése helyett hozott létre egy ásatag, feudális rendszert, ami egyenesen vezetett vissza a középkorba...

TÁNC ÉS ILLEMÓRÁK

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2021.09.17.


Kubatov párt-, és Ferencváros igazgató atyai tanácsokkal indította el Európába az ő kedves kopaszait. Megigazította az ingecskéjüket, uzsonnát csomagolt, és lenyalta volna a hajukat, de a kopaszoknak értelemszerűen ilyen ékességük nincsen. Rimánkodott Kubatov igazgató, hogy ne náculjanak, ne rasszistáskodjanak, egyáltalán viselkedjenek úgy, mintha nem csürhe, hanem elsőáldozó kiscserkészek volnának. Valljuk meg, nehezet kért az igazgató, de a javára írandó, hogy azért ismeri az övéit. Tudja milyenek, és bár el nem ítéli őket, csak arra kéri a mancsaftot, öltsenek álruhát, mert amit tesznek, az az ő szemében helyes, de valami különös okból másutt megvetendő és elítélendő.

Ne egy karjukat lendítsék a magasba örömükben, magyarázta Kubatov igazgató, mert azt a lekvárszívű nyugatiak náculásnak érzékelik, holott – adta elő –, az csupán a „szívtől az égig” terjedő rajongást mutatja. De a szvasztika is mást jelentett a Harmadik Birodalomban mint Indiában, és amikor a kedves vezető élettérről álmodozott, akkor is azzal védekezett, hogy nem Lebensraumot mondott, pedig mindenki tudja, hogy arra gondolt. Amikor Kubatov kopaszai itthon skandálják az indul a vonat rigmust, akkor sem a felcsúti kisvasút jár a fejükben, sőt, a nyakukra tetovált horogkeresztet hiába takarják el garbóval, attól az még ott marad.

Szóval nem csak embernek kellene látszani, hanem annak is kellene lenni, ami nehéz föladat, ha nem arra szocializálták az organizmust. Viszont Kubatov igazgató intelmeiből is kitűnik, ő is abban a tévképzetben él, hogy velünk semmi baj, csak nem értik meg bonyolult és szabadságvágyó lelkünket, amelyik szeret az alföldi rónaságon nyargalászni föl, s alá. Varga igazságügyis is ilyen álomvilágban leledzik, amikor szabadságharcol Brüsszellel. Amióta rajongó tekintettel pezsgőzött a főnivel, ez az életcélja. Varga igazságügyis egy William Wallace, akit Brüsszel, mint Edward, angol király épp most belez ki vagy négyel fel, de ő azt kiáltja: szabaccság...

SZABAD SZEMMEL: A POPULISTA ILLIBERALIZMUS KORSZAKA LEJÁRT, A DEMOKRÁCIA SZÁMOL LE VELE - A NÉPSZAVA NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

NÉPSZAVA
Szerző: SZELESTEY LAJOS
2021.09.17.


Az utóbbi évtized kemény volt az európai demokrácia számára. A drámai magyar és lengyel tekintélyelvű fordulatot kísérte a legnagyobb figyelem, de más kormányok is lecsíptek a polgári szabadságjogokból, a bírói függetlenségből, korlátozták a civil szférát.


Guardian

Európában nem tud felülkerekedni a populizmus, mert virágzik a bázisdemokrácia: egymást követik a tiltakozások, a polgárok egyesületekbe tömörülnek, helyi népszavazásokat kezdeményeznek, önvédelmi csoportokat alkotnak, így verik vissza a civil társadalom elleni támadásokat. Így látja a helyzetet Richard Youngs, a Carnegie Europe szakértője, aki a nemzetközi kapcsolatok professzora a Warwicki Egyetemen. (Új könyve a jövő hónapban jön ki, „Ellenállás és megújulás az illiberális korban” címmel.)

Mint megállapítja, az utóbbi évtized kemény volt az európai demokrácia számára. A drámai magyar és lengyel tekintélyelvű fordulatot kísérte a legnagyobb figyelem, de más kormányok is lecsíptek a polgári szabadságjogokból, a bírói függetlenségből, korlátozták a civil szférát.

A járvány csak fokozta a populizmusból fakadó bajokat, elterjedt a dezinformáció, összeomlott a közbizalom, nem alaptalan a vélemény, hogy komoly bajban van a jogállam. Csak éppen jelentős az ellenmozgalom a demokrácia védelmében. Egyre gyakrabban vannak spontán tüntetések főként a korrupció miatt, de fontos téma a demokratikus reformok sürgetése is. Ráadásul ezek az alulról jövő kezdeményezések sokszor pártalapításhoz vezetnek, amit a Momentum példája is igazol. Vagyis a polgári tevékenység át tud nőni pártpolitikába.

Ezzel párhuzamosan az EU lassan fokozza a nyomást a demokratikus játékszabályokat felrúgó kormányokra. Magyarországgal és Lengyelországgal küszködik ugyan, de javulás mutatkozik Romániában és Máltán. Ám mindez még nem elég a demokrácia lebomlásának megállítására. Nagyobb lélegzetű politikai változások szükségesek, ehhez azonban az eddiginél jobban össze kell fogni a sokféle próbálkozást. Igen erőteljes és radikális reformprogramot kell kidolgozni. Csak így lehet visszaszorítani az illiberális erőket és a mind nagyobb jogkört felhalmozó kormányokat.

Euractiv

A luxemburgi külügyminiszter szerint Karácsony Gergely a reményt testesíti meg egész Európa számára és ez fokozottan érvényes Németországra, illetve Franciaországra. Asselborn ezt azon a konferencián fejtette ki, amely a fővárosi önkormányzat, a CEU és a Political Capital szervezésében zajlik még ma is a fenntartható demokráciáról. Azt várják a főpolgármestertől, tette hozzá a vendég, hogy visszavezesse a jogállam, kisebbségi jogok tiszteletben tartásának útjára Magyarországot, amely rendkívül fontos.

Hogy miért vesz részt a tanácskozáson, arra azt válaszolta, hogy külügyminiszterként eljönni Budapestre, az már önmagában nagy kalanddal ér fel. De az úttal senki és semmi ellen nem kívánt protestálni, egyszerűen ki akart állni a demokrácia alapvető szabályai mellett.

Az eseményen a budapesti főpolgármester azt fejtette ki, hogy a jogállamot egyfajta veszély fenyegeti, de lehet ellene tenni. A helyszín, a CEU egyébként jelképes, mert a Közép-Európai Egyetem emigrációba kényszerült, noha az Európai Bíróság később jogellenesnek minősítette a vonatkozó magyar törvényt.

A jelentés kitér arra, hogy Karácsony képes megszólítani mind a dühös ellenzéki szavazókat, mind a kiábrándult, de határozatlan embereket. Ugyanakkor hiába favorizálja a Nyugat, idehaza az előválasztáson még meg kell küzdenie Dobrev Klárával, illetve Jakad Péterrel, akik nála megosztóbbnak és ellentmondásosabbnak számítanak.

Egyébként a demokrácia fórummal párhuzamosan csúcstalálkozót tartottak a V4-es fővárosok polgármesteri 19 másik kollégájukkal, hogy közreműködésükkel haladó hálózatot hozzanak létre a demokrácia és a sokszínűség védelmében. Varsó első embere azt hangsúlyozta, hogy ha jövőre Orbán nyer, az nagyon rossz hír lesz Európa számára. Közvetlenül azonban nem befolyásolja a lengyel fejleményeket.

Politico

A német uniópártok kancellárjelöltje azt mondta, hogy párbeszédre és több megértésre van szükség a Magyarországgal és Lengyelországgal kialakult jogállami vitában. Laschet ugyan elismerte, hogy nem szabad feladni a közös jogelveket, és ragaszkodni kell a bírák függetlenségéhez is, ám megjegyezte, hogy a Nyugat nem oktathat ki másokat, mármint hogy miként éljenek.

A politikus, aki a jelek szerint nagy bajban van, mert pártja 4 %-kal le van maradva a nagy rivális szociáldemokratáktól a jövő vasárnapi választás előtt, most már európai szintre emelte a kampányt. Azt bizonygatta, hogy az egész EU-t fenyegetné, ha a vetélytársa, Scholz győzne, mert ő összeállna a szélsőbalos Balpárttal, az meg hallani sem akar a szorosabb integrációról.

Az ellenzék riogatásnak minősítette a véleményt. Egyébiránt Scholz valóban nem cáfolta, hogy hajlandó lenne összefogni a Balpárttal, de azt hangsúlyozta, hogy minden lehetséges partnernek támogatnia kell az erős uniót, valamint a transzatlanti partnerséget, illetve a NATO-tagságot.

FT

A lap úgy látja von der Leyen értékelő beszéde után, hogy fölöttébb mozgalmas év elé néz az EU. Főleg az újjáépítési alap körül vannak kockázatok, de a 750 milliárd eurós keret nagy lehetőségeket is kínál. A Bizottság idáig nem bólintott rá arra, ahogyan Magyarország és Lengyelország fel akarja használni a pénzt. De ha meg is volna az engedély, a miniszterek tanácsa aligha hagyja jóvá a két tervet az előírt többséggel.

A hangulat ugyanis jelentős mértékben az olyan kormányok ellen fordult, amelyek szembeszállnak az unió értékeivel és törvényeivel. Nehéz megmondani, miként végződik a viszály, de az biztosnak látszik, hogy Brüsszel utána megerősödve tud fellépni a jogsértések ellen. Már most jelzi, hogy kész visszatartani a támogatásokat. Sürgeti, hogy Budapest és Varsó adjon jogállami garanciákat a gazdaság újraindítását célzó csomag mellé is. Vagyis igen valószínű, hogy a források folyósítását a későbbiekben is a helyzet javulásától teszik függővé.

Az Európai Bíróság várhatóan rövid időn belül áldását adja a jogállami mechanizmusra, az pedig megkönnyíti, hogy az unió leállítsa a segélyezést, ha valahol megszegik a közös normákat. Persze mindez háttérbe szorulhat, ha beüt a járvány újabb hulláma, vagy valamilyen más válság.

De már az is nagy gond, hogy mit hoznak a német és francia választások. Azon kívül előreláthatólag fellángol a vita a költségvetési szabályok ügyében. Úgy hogy lesz gondja a Bizottságnak bőven.

FAZ

Brüsszel ugyan harcot hirdetett az újságírók védelmében, a gond csupán ott van, hogy ezek az intézkedések nem többek ajánlásnál, jogilag egyetlen kormányt sem köteleznek. És lehet, hogy igaza lesz Jourovának, mármint hogy egyes országok jobb belátásra térnek, ha nyilvánosan kipellengérezik őket, de ez az eshetőség aligha izgatja Orbán Viktort. Annál is kevésbé, mivel nemrégiben derült ki, hogy Magyarországon alighanem éveken át újságírókat és ellenzéki politikusokat figyeltek meg az izraeli Pegasus kémprogram segítségével.

Pont ez az eset mutatja az új EU-javaslat hátulütőjét: hogy ti. az Európai Tanács által elfogadandó program csupán politikai értelemben köti az országokat. A média sokszínűségével foglalkozó intézmény legújabb jelentése szerint 12 tagországban közepes a veszély, hogy újságírókat ér támadás. Az érintett államok között van Magyarország, Lengyelország és Szlovénia, de Franciaország, Spanyolország és Görögország is.

Le Monde

A vezércikk úgy ítéli meg a pápa magyarországi és szlovákiai látogatása alapján, hogy az egyházfő szembe megy az európai félelmek árjával. Azt üzente a földrész vezetőinek, hogy bátornak és kreatívnak kell lenni. Az emlékezetbe persze beivódott, amit még II. János Pál mondott 1978-ban, hogy "ne féljetek", de az inkább bátorítás volt nem csupán a katolikusoknak, hanem mindenkinek a Vasfüggöny mögött.

Ferenc viszont azt tudatta az egész kontinenssel, hogy hiába óriásiak a kihívások, nem szabad félni a megújulástól. Mert ha bárki megadja magát a rettegésnek, azzal hűtlen lesz önmagához, ezen felül elzárja magát a szolidáris társadalomtól. Egyúttal igyekezett eloszlatni a félelmeket a kulturális és társadalmi sokszínűséggel szemben.

Ki meri manapság rajta kívül kiejteni a száján azt a szót, hogy multikulturalizmus? A kormányok már rég sutba vágták, ahogy nőtt a feszültség a választók körében a bevándorlás miatt. Ehhez képest a Szentatya az ország plurális környezetét dicsérte a magyar püspököknek. A látogatás során sokszor nem szólt a migránsokról, de ez a vonal kimondatlanul is végighúzódott az összes beszédén. Nem véletlen említette némi malíciával, hogy a téma nem került szóba, amikor Orbánnal találkozott.

Arról is igyekezett meggyőzni a magyarokat, hogy még ha rossz emlékek is maradtak bennük a kommunista időkből a vallásszabadság kapcsán, ezt a szabadságot nem szabad megtagadniuk napjainkban – másoktól.

Arra is kitért, hogy a vallási sokszínűséget és a világiasodást nem szabad veszélynek tekinteni, abban inkább a nyitás és a béke üzenetét kell látni. Csak akkor van értelme a gyökerekre hivatkozni, ha közben képesek vagyunk a jövő felé nézni, fejtette ki szintén a magyar főpapságnak. És nem elég lengetni a keresztet, ahogy azt a szélsőjobbos Salvini teszi, ha hűek akarunk maradni annak az üzenetéhez, akit kétezer éve keresztre feszítettek.

Die Welt


A pápa bizonyos értelemben közelebb áll az egyház üzenetéhez, mint sok elődje, mert utóbbiak túlságosan is kötődtek saját korukhoz. Példa rá, hogy vasárnap Orbán annak a levélnek a másolatát adta ajándékba Ferencnek, amelyben IV. Béla arra panaszkodik a katolikus egyház akkori fejének, hogy hiába kér segítséget a papságtól a mongol invázió ellen. Ha bárkinek kétsége lett volna az üzenet tartalmát illetően, Orbán Balázs, a miniszterelnök fő tanácsadója kijelentette: nagy a hasonlatosság az akkori és a mostani helyzet között. Tanulni kell a történelemből.

Nem arra gondolt persze, hogy Kína szépen átformálja Magyarországot, amihez a Fidesz asszisztál. Azt értette alatta, hogy a zsidó Soros állítólag iszlamizálni igyekszik Európát a bevándorlók behozatalával. A magyar kormányfő szívesen tünteti fel úgy, hogy megvédi a keresztény Napnyugatot a vélt veszéllyel szemben. A Szentatya kipukkasztotta ez a lufit a misén, amikor arról beszélt, hogy a keresztnek hídként kell szolgálnia múlt és jövő között, és ezzel Orbán militáns nosztalgiájára célzott. Egyben azokat a püspököket is figyelmeztette, akik idáig támogatják az illiberális rendszert – írja a konzervatív újság.

FT

Leomlik a putyini áldemokrácia homlokzata, a keménykezű választási taktika rávilágít, hogy mennyire üres az orosz politikai rendszer – hangsúlyozza a vezető európai lap vezércikke. Beletelt persze néhány évtizedbe, amíg a Kreml tökéletesítette a módszert, mármint hogy az urnáknál mindig a kívánatos eredmény szülessen. Az Egyesült Oroszország Párt számára most is remekek a kilátások a holnaputáni erőpróbán, pedig népszerűsége egyre hanyatlik. Csak éppen nagyon is kilóg a lóláb, mármint hogy mennyire elnyomó hatalomról van szó.

A szigorítás Navalnij megmérgezésével kezdődött, de a kiszemelt áldozat túlélte, ami igen sajnálatos Moszkva szempontjából. Azóta az ellenzéki vezetőt bebörtönözték, hálózatát lehetetlenné tették. Több független sajtóorgánumot is „idegen ügynöknek” minősítettek, ily módon ők most a túlélésért küzdenek. A kormány mocskos trükköket vetett be egy csomó ellenzéki jelölt ellen.

De hát a gazdasági növekedés harmatos, az életszínvonal megrekedt. A fiatalok közül sokan ellenzik, hogy Putyin 2024 után újrajelöltesse magát. Az idősebbek viszont jó páran rá szavaznak, illetve nem látnak alternatívát. Ám a szigor tovább szűkíti a vita, a bírálat, az eszmék cseréjének lehetőségét. Ám anélkül a gazdaság nem tud virágozni.

Ugyanakkor messianisztikus téveszme azt állítani, hogy ha nincs Putyin, a káosz jön. Egyben mutatja a rendszer félelmét, mármint hogy mi lesz a vezetőivel, ha egyszer megbuknak. Nagy pech ez az orosz embereknek, de veszélyes a világ biztonsága szempontjából is. Oroszország továbbra is aknamunkát végez Ukrajnában és egyre inkább befolyása alá vonja Belaruszt. A Kreml paranoiáját bizonyítja, amikor az országot ostromlott erődnek állítja be, egyben viszont alkalmas a hazafias reflexek felébresztésére. Európa általában tisztában van ezzel a fenyegetéssel, viszont nem ártana, ha Biden jobban odafigyelne rá.

Le Monde

A tudósítás úgy mutatja a FreeSzFE-t, hogy az olyan szabad egyetem, amely minden esélyre rácáfolva szembeszáll Orbán Viktorral. Az eredeti intézményt elfoglalta Vidnyánszky Attila, a nacionalista miniszterelnök bizalmasa, pedig a diákok és a tanárok példátlan ellenállást tanúsítottak. Abban az országban érte támadás az oktatás szabadságát, ahol már korábban is több vonatkozásban sérült a jogállam. Ám a harcot kénytelen voltak feladni a járvány miatt, de 60 oktató és jó 100 hallgató összefogott és saját iskolát alapítottak, abból, amilyük éppen volt. A Vas utcában viszont az új igazgató keresztény és konzervatív irányvonalat hirdetett meg.

A többieket a CEU fogadta be őket, miután annak alapítója, Soros a hatalom első számú ellenfele lett és az egyetem kénytelen volt áttelepülni Bécsbe. Ugyanakkor Csató Kata, az új intézmény egyik fő szervezője azt mondja: lám, nem volt igazuk azoknak, akik korábban azt hangoztatták, hogy kész, vége, az ügy elveszett. Más európai színművészeti társintézmények páratlan segítségével meg tudták szervezni az oktatást, hála a bolognai rendszernek. A 300 diák közül idáig 150-en csatlakoztak, az oktatók ingyen végzik munkájukat.

A CEU kedvezményes bérleti díjat számol fel, és színházhoz is jutottak az egyik kerület ellenzéki polgármestere jóvoltából. De még sok pénzre van szükségük, hogy berendezhessék a stúdiókat, a próbatermeket, illetve hogy fedezni tudják a vizsgafilmek költségeit. Ugyanakkor új diákokat idáig nem tudtak felvenni és az sem megy sokáig, hogy a tanárok térítés nélkül dolgozzanak.

Ám az iskola ereje érződik azon, milyen mértékben igyekszik ellehetetleníteni a teljesen „orbanizált” anyaegyetem. Már több mint 15 pert indított ellene a névhasználat miatt. Idáig sikerült visszaverni a próbálkozásokat, az ügyvédeknek köszönhetően, akik szinte kivétel nélkül szintén önkéntes alapon segítenek.