2019. július 17., szerda

RÁADÁS: DUDA HENKLEIN

YOUTUBE
Szerző: YouTube
2017.


ITT NÉZHETŐ MEG

LEGALÁBB NEM VAGYOK SZAR SZÜLŐ!

MAMMYPRESS NEWS
Szerző: MammyPress Média
2019.07.16.Még. Pedig már minden voltam ebben az országban a szépkislányon kívül… Pufajkás, komcsi, áruló, és mert nem a propagandából szedem a gondolataim: a nácit is vágták már a fejemhez, ha épp a másik oldalt dicsőítettem érdemei szerint!

Most azonban majdnem megdicsértek! Jó, csak közvetve, de azért megijedtem: mit rontottam el?!?

Az oktatás új fáklyavivőjének szánt lámpaoltogatója –Takaró Mihály történész – azt találta mondani, mindenki tegye fel magának a kérdést:

"hány gyereket szült, kivándoroltak-e a gyerekei, mert ha igen, akkor valamit elrontott a kedves szülő."

Nos, jelentem: én a néggyel már vállalható mennyiséget produkáltam, és még mindegyik itthon van! De bevallom: reszketek! Mert nem tudom, melyik az ijesztőbb, ha mennek, vagy ha maradnak?

Hogy én valamit elrontottam, azt már rég tudom! Tudtam, amikor az egyik fiam nem akart felszállni a trolira, mert nem volt jegyünk (sem automata). Vagy amikor az egyik lányomat nem hatotta meg, hogy bármely ország boldogan támogatná érmeket hozó válogatott sportolóját, mi pedig nemhogy egy porszemnyi segítséget nem kaptunk soha, de egy rohadt útlevél ügyintézéssel is megalázó helyzetbe juttattak.

Szóval igenis valamit elrontottam! Tény, mert még mindig itt vannak! Itt, ahol nincs esély, hogy az unokáim olyan oktatásban részesüljenek, amilyenre szükségük van. Ahol nincs megfelelő oktatás, romokban az egészségügy rendszere (és épületei), ahol nincs jogbiztonság, nincs demokrácia, de cserébe 12 óra munkával sem tudja a legtöbb ember az alapvető szükségleteit kielégíteni. De a legszörnyűbb, hogy amíg ezek leromboltak mindent, addig a másik oldal egymással bohóckodva asszisztál ehhez, és ezzel a reménytől, a változás lehetőségétől is megfosztanak!...


ITT OLVASHATÓ

WASS ALBERT: HARMONIA CAELESTIS (SZÉKELYBICSKÁSVÁLTOZAT)

ÖRÜLÜNK, VINCENT? BLOG
Szerző: jotunder
2019.07.16.


(részlet)


Édesapám, Takaró Mihály, fent élt a hegyben, ahun az Isten is csak csutorázni járt. Amíg fent ült a Nap az égen, az én édesapám vadkosra vadászott a nagy húzott rezedás puskájával, aztán ha lűtt egyet, akkor volt vacsora, ha nem, akkor nem. És hát nem nagyon lűtt vadkost az én édesapám Takaró Mihály, mert nemigen laktak arra vadkosok, csak vadberbécsek, aszt meg nem lűtt az én édesapám. Egyszer arra es ment egy miniszter, oláhféle, motoroskocsival, kérdi az édesapámat, hogy ce faci domnule. Megharagudott az én édesapám, hogy zsidóul szóltak hozzá, nem es beszélt aznap senkivel, még az Istennel sem.

Ceaucescu Miklós, a románok királya, kinevezte édesapámat államtitkárnoknak. Ez az édesapám es Takaró Mihály volt, tulajdonképpen Mihai Tacaru, sőt még Tacarescu es talán, professzorátusa volt neki Bucurestiben. Kérdezi es tőle a Ceausescu Miklós, hogy miért a legbölcsebb nyelv a román kerek e világon, hogy már magától főzi a kávét, bejön rajta Kossuth, Petőfi, persze nem így mondta, mert a Ceaucescu Miklós az román volt, és ott középhullámon a Traiasca tricolorul jött be. Megmondom én királyom - válaszolta édesapám. Azt mondja a német, hogy Regenbogen, a román meg azt mondja Curcubeu, pont nyolc betű, nem tíz, mert logikája van neki, hat betű kevés, tizenkettő sok, pont nyolc. Ezért tanult meg a Washington György románul meg a Bonaparte Napóleon es. Legalábbis ezt mondta az édesapám a Ceaucescu Miklósnak, aki igencsak örvendett...

A NEMZETI GICCS ANATÓMIÁJA – 1. RÉSZ A MAGYAR IRODALMI HAGYOMÁNY SÖTÉT OLDALÁRÓL

MÉRCE
Szerző: CSORDÁS GÁBOR
2019.07.17.


A Fidesz harmadik egymást követő választási győzelme után a 2018-as esztendőt a vélemény- és lelkiismereti szabadság ellen intézett sorozatos támadások jellemezték. A Közép-Európai Egyetem elüldözése után és az MTA állami felügyelet alá kényszerítését célzó próbálkozások mellett az egyik legfontosabb ezek közül a pártállami sajtó és média kampánya volt az úgynevezett liberális túlsúly ellen, amely az állam (helyesebben a költségvetés, még helyesebben az adófizető magyar lakosság) által finanszírozott kulturális intézmények működését jellemezte volna.

Igaz, hogy önmagukban ezek a támadások – ha egy pillanatra eltekintünk a kormánypárt monopóliummal határos sajtóhegemóniájáról – a szabad vélemény-nyilvánítás körébe tartoznak, és ilyeténképpen nincs bennük semmi kivetnivaló. X. Y-nak ez a véleménye – lelke rajta.

Legfeljebb az problematikus kissé, hogy nem kisebb célt tűznek maguk és olvasóik elé, mint az uralkodó irodalmi kánon leváltása.

Holott az irodalmi kánonokat nem újságcikkek és retorikával felbiztatott olvasók, nem kiadási példányszámok és olvasási statisztikák, hanem „erős esztétikai olvasatok” alakítják. Schein Gábor meggyőzően mutatott rá erre[1] hat esztendővel ezelőtt, amikor a 40. Tokaji Írótábort szervező Magyar Művészeti Alap alkotógárdája szólított föl országot-világot a „szocialista-posztmodernista” kánon leváltására. [2] Sajnálatos módon az ehhez szükséges erős esztétikai olvasatok az azóta eltelt időszakban sem jöttek létre, legalábbis én nem találkoztam velük. Ez persze nem változtat a tényen, hogy a vélemények összecsapása, az akár személyeskedésig menő vita legitim, és az irodalmi folyamatok alakulásának elhagyhatatlan összetevője.

Ami nem legitim, az az, hogy a támadásokat a hivatalos „kultúrpolitika” befolyásszerző közbeavatkozása előzte meg és követte. Amelynek az volna a feladata, hogy az egész, saját törvényei szerint alakuló magyar kultúra anyagi és szervezeti feltételeit biztosítsa az adóbevételek rendelkezésére bocsátott hányadából, ám ehelyett minden eszközzel a neki tetsző ideológia képviselőit támogatja. Erre is volt már példa az újkori magyar történelemben, mindjárt kettő is...

FEKETE, SIMA, BÁRSONY TAKARÓ - SÖTÉTSÉG DÉLBEN (IS)

HVG ONLINE
Szerző: HONT ANDRÁS
2019.07.16.


„Midőn az est, e lágyan takaró
fekete, síma bársonytakaró”

(Babits Mihály: Esti kérdés)


„Nem sejthetjük, miért gondolták a szervezők, hogy a számos, kiváló magyarországi irodalomtörténész közül a szlovákiai magyar pedagógusok okítását éppen Takaró Mihályra bízzák.” A dilemmát a pozsonyi Új Szómunkatársa fogalmazta meg, amikor tegnap hírt adott a komáromi Jókai Mór Nyári Egyetem egyik múlt heti eseményéről. Mint azóta a teljes magyar sajtó beszámolt róla, Takaró nagyívű eszmefuttatást tartott a magyar kultúráról és a magyar sorskérdésekről, mert nálunk minden nyugalmazott házmesternek és kiöregedett kézilabdakapusnak közérdeklődésre számot tartó gondolatai támadnak a magyar kultúráról és sorskérdésekről – de persze csak azt követően, hogy beválasztották az Írószövetség vezetőségébe.

Ám Takaró ezen túlmenően is rendelkezik fontos közmegbízatással – ő felel a Nemzeti Alaptanterv hazafiasításáért –, így szavai nem teljesen magánfontosságú, hibbant dörmögések. (Amúgy azok.) A korábban a Nyugatról mint „kis zsidó lapocskáról” megemlékező énektanár-irodalomtörténész Komáromban például kifejtette, hogy a „magyar nem arctalan tömeg, hanem mindenki önálló identitás, mivel magyarul úgy mondjuk, egy ember, két ember, száz ember stb.: egyes számot használunk, míg más nyelvek ebben az esetben többes számot.” Nos, „más” nyelvekben (azaz a Takaró által szegről-végről ismertekben) pontosan így van – teszem azt – az „autóval” is, tehát ezek szerint a magyar Audi önálló identitás, míg a német Audik arctalan tömeget képeznek. Léteznek azonban más „más nyelvek” is, mondjuk, a kínai, amelyik – tudtommal – szintén nem ismeri így a többes számot. Vagy ott van az orosz, amelyik csak öttől kezdődően használ többes számot. Vagyis 2,3,4 orosz ember önálló identitás, öt fő és afölött már arctalan tömeg. Érdekes. Mondja meg Putyinnak.

Van azonban tovább is. A magyar unikalitás abból is látszik Takaró zavaros világmegfejtésében, hogy már régen el kellett volna tűnnünk, hiszen „már-már irracionális, hogy ilyen kis lélekszámú nép fönnmaradt”. Mondok én Takarónak egy másik –hozzávetőlegesen azonos lélekszámú népet – amelyik fönnmaradt, noha eltüntetésén igen kitartóan fáradoztak egyesek. Kapaszkodjon meg, jó Mihály, ez bizony a zsidó nép. De a magyarnál is kevesebben vannak – csak a mifelénk jól ismerteket említve – az albánok, a bolgárok, a dánok, a csehek, a szlovákok, a görögök, a horvátok, a grúzok, az örmények. És, képzelje el, mind fönnmaradtak! Amennyiben pedig a nyelvet tekintjük, úgy a világon található durván hétezer közül a magyar körülbelül az ötvenedik azon a listán, amely a legtöbbek által beszélt nyelveket rangsorolja.

A takarói ismeretterjesztésnek azonban a tények ismerete nem képezi szükségszerű részét, viszont a nemismeret alapjául szolgál az erkölcsi iránymutatásnak, mert mit is érne úgy az élet, ha nem Takaró Mihály igazítana el benne személyesen. Takaró az óvónők és a pedagógusok felelősségét hangsúlyozta, akinek nem direkt módszerekkel, de jó példával kell magyarrá nevelni a gyereket, és hangot adott abbéli meggyőződésének is, hogy akit magyar iskolába íratnak, minden körülmények között magyar marad. Ez ugyan empirikusan nincsen igazolva, ellenben továbbfejleszthető. Még nagyobb eséllyel marad magyar, akit semmiféle iskolába nem íratnak, viszont elzárják a nemkívánatos külső hatásoktól. Megnyugtató lehet Takaró Mihály számára, hogy kormánya már javában dolgozik a projekt megvalósításán...

SZEPTEMBERTŐL 5-ÖS METRÓ LESZ A SZENTENDREI HÉV ÚJ NEVE

INDEX
Szerző: TENCZER GÁBOR
2019.07.17.


A szentendrei HÉV föld alá süllyesztése, villamos a Bécsi úton Aranyvölgyig és a Pacsirtamező úton, Aquincumi híd – ezek a legfontosabb óbudai fejlesztések a főváros által nemrég elfogadott Budapesti Mobilitási Tervben, amiket most a III. kerületi önkormányzat foglalt össze a honlapján.

Mint írják, a Tarlós István főpolgármester által vezetett budapesti közgyűlés elfogadta a főváros 2030-ig szóló közlekedési fejlesztéseit összefoglaló Budapesti Mobilitási Tervet, amely az eddigi legátfogóbb fővárosi közlekedési fejlesztési koncepció. Erről lapunk is írt korábban. A tervben a H5-ös HÉV föld alá süllyesztése mellett számos, a III. kerületiek közlekedését érintő fejlesztési elképzelés is hangsúlyosan szerepel.

A terv szerint a fővárosi önkormányzat kezdeményezi a H5-ös HÉV vonal fejlesztését érintő kormányhatározatok módosítását annak érdekében, hogy a vonal Békásmegyer és a belváros közötti szakaszát metróüzemre alakítsák át, tekintettel a H5-ös HÉV fontosságára, utasforgalmának nagyságára. Az elgondolást az is indokolja, hogy Óbuda közlekedési problémái a várost kettészelő HÉV négy III. kerületi, szintbeli kereszteződésére vezethetők vissza, amelyek akadályozzák a helyi közúti közlekedést...

KISZÁMOLTÁK, ENNYIBE KERÜLNEK A CSALÁDTÁMOGATÁSOK - MI AZ ÉRTELME MINDENNEK? MEGMONDJUK

AZ ÉN PÉNZEM BLOG
Szerző: Az Én Pénzem
2019.07.17.


Már az idén közel 140 milliárd, a program időszaka alatt pedig összesen 803 milliárd forintba kerül a kibővített családvédelmi akcióterv – számolta ki az Azénpénzem.hu a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kalkulációi alapján. Ez az összeg persze csak becslés, kérdés ugyanis, ténylegesen mit mennyien vesznek majd igénybe.

A 2019 februárjában bejelentett családvédelmi akcióterv jelentős összegű támogatást biztosít a családok számára: az intézkedések költségvetési hatása 2019-ben a GDP 0,3 százalékát, 2020-ban a GDP 0,5 százalékát teheti ki, ami 2021-ben a GDP 0,6 százalékára emelkedhet – írta le költségvetési elemzésében a jegybank. (A korábban közzétett teljes anyagot itt találja.)

A már 9 pontosra bővült intézkedéscsomagban – amit a falusi csokot kivéve Orbán Viktor miniszterelnök februárban jelentett be – foglaltakból költségvetési kihatása az MNB szerint csak a nagyszülői gyednek nincs. A kormány egyébként nem egészen így számol, a nagyszülői gyedre is beállítottak mintegy egymilliárd forintos plusz kiadást. Az összeg nagyságát persze annak tükrében kell értékelni, hogy a gyedben a szülőket váltják fel a nagyszülők (arról, hogy ez nekik mit jelenthet például a nyugdíj szempontjából, itt írtunk)...

„A LESZIVÁRGÓ OCSMÁNYSÁG FOG BETENNI AZ ORBÁN-REZSIMNEK”

KLUBRÁDIÓ / MEGBESZÉLJÜK
Szerző: KLUBRÁDIÓ / BOLGÁR GYÖRGY
2019.07.16.


Miért sokkal kevésbé érzékeny a magyar társadalom, legalábbis látszólag, a korrupcióra, miért sokkal kisebb a polgári ellenállás Magyarországon a rezsimmel szemben, mint a szomszéd államokban? És mi az, ami végül elhozhatja a hatalmával visszaélő jelenlegi magyar politikai elit végzetét? Ezekre a kérdésekre is próbált választ adni a Klubrádióban Bod Péter Ákos közgazdászprofesszor.

Jóval kiterjedtebb, szervezettebb a magyarországi korrupció, mint a szomszédos államokban. Jellemzője, hogy a hatalom a lopásokhoz, egész iparágak bekebelezéséhez az államapparátust is felhasználja, amiből mára stabilan működő szisztéma lett – mondta Bod Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) volt elnöke, aki a témában cikket is írt a Válasz Online-ra.

Ezzel összefüggő óriási különbség szerinte a környező országokhoz képest, Csehországtól, Szlovákiától, de Lengyelországtól is eltérően, hogy nálunk a hatóságok nem mennek utána a korrupciós ügyeknek. A közpénzek költésének ellenőrzésére hivatott hatóságok, szervezetek vezetői politikai lojalitás alapján jutottak ugyanis pozíciójukhoz, ezért összezárnak a korrupciós ügyek fedezéséhez – tette hozzá.

Ennek a speciális magyar helyzetnek is betudható, hogy az emberek nem nagyon tesznek szóvá gyanús ügyeket, mert tudják, hogy a bejelentésük menne a papírzúzdába. Ráadásul a visszaélésekről, azok mértékéről szóló hírek a magyar társadalom egyik feléhez el sem jutnak, mert a sajtó hatalom által ellenőrzött része ezekről nem beszél, ezeknek az ügyeknek legfeljebb a cáfolata jut el a címlapjaikra – mondta a közgazdászprofesszor...

HA JOGSZERŰEN JÁRTOK EL, AZ NEM SZÜL JÓT

INDEX
Szerző: CSATÁRI FLÓRA DÓRA
2019.07.17.
Az Index szerkesztőségéhez eljutott egy felvétel, amin a karcagi rendőrkapitányságot vezető Teleki Zoltán rendőr alezredes hallható, amint a „differenciált intézkedés” lehetőségére emlékezteti beosztottait. Például hogy a kórházigazgatót hagyják békén, ha tilosban parkol. Mert ha összevesznek, akkor a rendőrség sem kap majd szívességeket.

Karcagon egy rendőrnek napok óta fáj a hasa, járt már a háziorvosánál, de még nem tudják, mi a baja. Ahhoz, hogy a hasfájás okát kideríthessék, különböző vizsgálatokra lenne szüksége, például ultrahangra. Csakhogy a kórházi várólisták hosszúak. Ezért a karcagi rendőrkapitányságot vezető alezredes, aki igyekszik jó kapcsolatot ápolni a város fontos embereivel, rácsörög a városi kórház főigazgatójára. A főigazgató pedig soron kívül másnapra ad időpontot a vizsgálatra.

A FENTI TÖRTÉNET TŰNHETNE LÉGBŐL KAPOTT PÉLDÁNAK IS, DE NEM AZ...


SZINTE INGYEN ÚJ-ZÉLANDON

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő / Erika
2019.07.17.


A házőrzés elsőre nem hangzik nagyon vonzó dolognak, ám ha elárulom, hogy egy egyre divatosabb lehetőségről van szó, amivel rendkívül olcsón utazhatunk, akkor rögtön érdekesebb lesz. Nem véletlen, hogy a house sitting egyre népszerűbb például Új-Zélandon is, ahonnan Erika küldte az alábbi írást.

„Szeretnél félretenni valamennyi pénzt, hogy anyagi biztonságban érezd magad? Külföldön élsz és haza szeretnél utazni egy hosszabb időre? Világot látnál? Új autó kell? Vagy egyszerűen csak unod a hétköznapokat, kell némi változatosság és nem akarsz lakhatásra költeni?

Szereted az állatokat, és épp van pár heted, hónapod, akár egy éved, amikor nincs tervben nyaralás, és szívesen elvagy valahol, ingyen és bérmentve? Nem bánod, ha tehenet kell etetni, birkákat számolgatni, virágot locsolni, és szeretsz rendet tartani magad körül?

Oh, és mi van akkor, ha házat akarsz venni, pölö itt, Új-Zélandon, de nincs meg rá a beugró, de a részletfizetéssel nem lenne gond? Hajlandó lennél áldozni érte, és luxuskörülmények között lakni, ingyen? Akkor ezt neked találták ki!

Talán egy éve, hogy először hallottam a housesitting-ről, egy bbq party kellős közepén. Fogalmam nem volt, mi a fene ez, furcsán néztem azokra, akik lelkesen mesélték, mennyire élvezik a házőrzést.

Elképzelni nem tudtam, hogy én valaha ilyenbe belevágjak, erre tessék. Itt ülök egy óriási ház nappalijában, egy méregdrága fotelben, több milliós ingatlan, és housesittingelek. ..

A MI BAJNOKUNK

KANADAI MAGYAR HÍRLAP ONLINE
Szerző: FÖLD S. PÉTER
2019.07.15.A történet első fele ismert: Rasovszky Kristóf megszerezte Magyarország első világbajnoki aranyérmét a nyílt vízi úszásban, az öt kilométeres távon a dél-koreai Joszuban. Bravúros teljesítmény, elismerés érte, mert az mindig jó, ha egy honfitársunk révén a jó oldalunkat is megmutatjuk a világnak. Ám ez csupán a történet egyik fele, s a folytatást csak azok ismerhetik, akik nem kizárólag a közmédia, vagy a Fideszhez lojális médiabirodalom híreiből tájékozódnak. Ők ugyanis nem tartották fontosnak hírül adni, hogy a magyar fiatalember a verseny utolsó helyezettjének, egy Mohamed Ibrahim nevű szudáni fiúnak a nyakába akasztotta az aranyérmét...

„EZ EL LETT FUSERÁLVA” - INTERJÚ JOHN KOMLOS GAZDASÁGTÖRTÉNÉSSZEL

ÉLET ÉS IRODALOM / INTERJÚ
Szerző: VÁRKONYI BENEDEK 
2019.07.12.


Gazdaságtörténészként dolgozott, de ezt a tudományt szerinte nem nagyon becsülték Amerikában. Ezért ment hosszú időre Németországba. A gazdaságot nem számok halmazaként látja, hanem inkább olyan világfolyamként, amely hatással van az emberi élet minden területére, a hosszára, sőt az ember magasságára is. Ma Amerikában élő nyugdíjas, de le nem venné a szemét az ottani gazdaságról, amely „még sok problémát fog okozni az emberiségnek”. Nemrégiben a Magyar Tudományos Akadémián előadást tartott A trumpizmus diadalának gazdaságtörténete címmel. Vérbeli pesszimista, bár a szavaiból az derül ki, hogy erre alapos oka van, talán azért, mert átlátja a világot.

Ön a tudományában meglepő elmélettel jött elő: a közgazdaságtant összekapcsolta a humánbiológiával. Vagyis azt mondja, ne csak a GDP adataival és ne csak számokkal mérjük az emberek életminőségét, hanem az egészségi állapotukkal vagy a testmagaságukkal is. Ebben egy Nobel-díjas tudós, Robert Fogel volt hatással önre. Mennyire tartja ezt tudományos megközelítésnek, és mennyire mutatja ez jobban az emberek helyzetét, mint a számok?

– Nagyon jelentősek ezek az adatok. Nem az egyedüliek vagy a legfontosabbak, de sokat mond az élet hosszúsága, az, hogyan érzed magad, vagy mennyire vagy boldog egy egytől tízig terjedő skálán mérve, és ezek hogyan változnak. Komoly felmérések vannak erről. Az anyagi-pénzbeli mutatók nem tükrözik eléggé, hogyan érzik magukat az emberek a társadalomban. Ezen keresztül jutottam el oda, hogy azt állítom, a kapitalizmusnak „emberarcúnak” kellene lennie. A kapitalizmusnak sokféle arca van, és ezt nem csak a pénzben lehet megjeleníteni.

Hogyan talált erre a szokatlan útra?

– A tanulmányaimon keresztül rájöttem arra, ahhoz, hogy megértsük az emberi élet minőségét, sokdimenziós mutatókra van szükség, nem elégséges az átlagjövedelem. Fontos a társadalmi kohézió is, és általában az, hogyan érzik magukat az emberek. A kifejezést egyébként Dubčektől vettem át.

Az „emberarcú szocializmus” kifejezésben volt egy kis irónia. Az emberarcú kapitalizmust is ilyen ironikusan használja?

– Igen, de itt is azt jelenti, hogy az emberek a fontosak, nem a rendszer, nem az anyagi gondolkodás, nem az ideológia. Az a fontos, hogyan érzik magukat a gazdaságban, a társadalomban. Itt életminőségről van szó.

Azt írja az egyik tanulmányában, hogy amikor az igazságos társadalmat keressük, akkor John Rawlsnak, a neves filozófusnak a meghatározását követi, aki azt mondja: az igazságos társadalomban mindegy, hogy az ember milyen csoportba születik, mert egyikben sem éri nagyobb hátrány, mint a másikban. Létezik a valóságban ilyen igazságos társadalom, vagy ez csak ábránd?

– Ez ideál, de ehhez kellene közelíteni. Vannak olyan társadalmak (például a skandináv államok), amelyek közelebb jutnak ehhez az ideálhoz, mint mások. Nem arról van szó, hogy mindjárt el is érjük. Rawls szerint az az igazságos társadalom, amelybe anélkül mernénk belépni, hogy a tulajdonságainkat előre tudnánk. Tehát nem tudjuk, milyen a bőrszínünk, vagy milyen okosak leszünk. A diákjaimtól sokszor megkérdeztem, mernének-e így, véletlenszerűen belépni az amerikai társadalomba, és nagyon nagy többségben nemmel válaszoltak, és csak néhányan igennel. Ezek szerint ez tehát nem igazságos társadalom...


A KÖZNEVELÉS TRÁGYADOMBJA

DR. SZÜDI JÁNOS BLOGJA
Szerző: Dr. SZÜDI JÁNOS
2019.07.17.


A köznevelésről szóló törvény módosítására benyújtott törvényjavaslattal lényegében nincsen semmi baj. Annak az általános igénynek tesz eleget, hogy legyen végre rend az országban. Annak a széles körben támogatott igénynek tesz eleget, hogy az állam, személy szerint a miniszterelnök-pártelnök döntsön minden kérdésben, mindenki helyett. Ez az iromány megfelel mind a két követelménynek. Igaz szövege tele van hibával, de a végeredmény biztos: elfogadásával a szülők számos ügyben megszabadultak a gyermekükkel kapcsolatos döntések terhétől, az óvodák és iskolák mentesülnek több kérdésben a felelősségvállalás kötelezettsége alól. Nem érdemes végigfutni az oktatás terén 2010-óta végbement változásokon, hiszen akiket érdekeltek ezek a kérdések, azok ismerik, tudják, miről van szó, akik nem ismerik, nem tudják, azok nem is akarták, nem is akarják, megismeri azokat. Hasonló megállapításra és következtetésre lehet jutni a megtett út „eredményei” és a jövő kilátásai ecsetelése terén is. Maradjunk ezért a biztató jelennél.

Valójában a most bekövetkező változások nem igazán jelentősek a nagy egészhez viszonyítva. Apró, kis lépések azon az úton, amelyen való végigmeneteléshez kért és kapott sokszor, nagyon sokszor felhatalmazást a folytatjuk program meghirdetője. Nincs is megállás. Folytatja. Vele menetel (akár akarja, akár nem), egy ütemre lép mindenki, aki itthon maradt. Nincs már sok hátra. Az út vége belátható közelségben, mondhatni néhány lépésnyire van. Olvasható a felírat a kapun: „ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel.”

Az állam a jó szülő

Szülőnek lenni jó dolog egy olyan országban, amelynek a kormánya úgy gondolja a gyermek az államé, a szülői jogok őt illetik meg. Őt illeti meg, hogy döntsön a gyermek sorsáról, a gyermek nevelésének megválasztásáról, kiből lesz úr, kiből meg szolga. A törvénymódosítás nem hagy kétséget afelől, a kormány komolyan veszi szerepét: megvédeni a gyermeket a káros szülői befolyástól. Minden gyermeknek akolban a helye, amelyben a szorgos nevelők az állam által meghatározott és ellenőrzött folyamat keretei között csíráztatják ki, szökkentik szárba a keresztény magyar öntudat általuk elültetett magvait. Az akol neve: óvoda, amelyben a jövőben csak nők (a kormány azt reméli, a szebbik nem alkalmasabb a feladatra) láthatnak el nevelői feladatot. Erre utal – a törvényszöveg legvégén, egy félreeső zugban – elrejtett félmondat, amelyik óvónői és nem óvodapedagógusi szakképesítést épít be egy paragrafusba). Az ültetést és csiráztatást minél hamarabb, minél korábban el kell kezdeni, mielőtt a szülők káros befolyása nehezen kiirtható gyomnövények sarjadását eredményezné a gyermeki agyban. A módosító törvény nem változtat a néhány éve bevezetett intézkedésen: hároméves kortól kötelező beíratni a gyermeket az óvodába. Változtat viszont az óvodába járási kötelezettség alóli felmentés szabályain: az eddigi ötéves korig tartó mentesítés lehetőségét leszállítja négyéves korra. A szülő kérelemről pedig – az eddigi gyakorlattól eltérően – nem az óvoda, hanem a miniszterelnök-pártelnök képviseletében eljáró, felmentést engedélyező szerv dönt. Az a szülő, akinek nem tetszik a döntés közigazgatási pert indíthat az állam ellen. A hatalom nem kockáztat: a bíróság annak eldöntéséhez, hogy a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja-e a felmentési kérelem teljesítését, szakértőként csak az óvodavezetőt (aki abban érdekelt, hogy a gyermek felmentésére ne kerüljön sor) vagy a védőnőt (aki állami alkalmazott) rendelheti ki. A bíróság – bármit mondana a szakértő – az állami döntést nem változtathatja meg, csak megsemmisítheti azt, visszadobva az ügyet az állami döntéshozónak. Amennyiben felállnak a közigazgatási bíróságok, tovább csökkennek a szülők esélyei, hogy pert nyerhetnek az állammal szemben...

LASSZÓVAL FOGJÁK A DOLGOZÓKAT – JÁRMŰVEZETŐKBŐL, KALAUZOKBÓL ÉS KÉZBESÍTŐKBŐL SINCS ELÉG

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: GULYÁS ERIKA
2019.07.17.


Összesen csaknem 2500 új munkatársat keresnek a Volán-társaságok, a MÁV, a Magyar Posta, valamint BKV.

A Magyar Postánál csaknem 250, a MÁV-nál 1000-1100, a Volán-társaságoknál 900, míg a BKV-nál 150-200 álláshely betöltetlen – derült ki a vállalatok tájékoztatásaiból, amelyeket a Népszava megkeresésére küldtek.

A válaszok alapján 2017-hez képest papíron a Magyar Posta lépte a legnagyobbat, ahol a hivatalos tájékoztatás szerint ma alig 1 százalékos a betöltetlen állások száma. A 30 ezer dolgozót foglalkoztató társaság internetes oldalán ezen a hétvégén mindössze 244 álláshirdetés szerepelt, a tavalyi 700-hoz képest. Leginkább kézbesítőket, csomagfeldolgozókat és gépjárművezetőket keresnek, az ajánlatok között sok a 4-5-6 órás munkára szóló lehetőség. Országos szinten 150 általános iskolai végzettséggel is betölthető álláshely üres, 85-höz kellene érettségi vagy valamilyen szakképzettség, OKJ bizonyítvány és csak 9 diplomásra várnak. Ez az adat azért érdekes, mert a munkahelyekkel alig rendelkező falvakban sok a szakképzetlen munkanélküli, mégsem tudják betölteni az állásokat. Másrészt viszont jelzi, hogy változatlan az a korábban a régi dolgozóktól származó kritika, amely szerint rengeteg a képzetlen munkatárs, mert az állam megszüntette a postaforgalmi szakközépiskolákat, a főiskolai postatiszti képzéseket.

Az elmúlt 3 évben összesen 40,4 százalékos béremelés volt a Postánál, és van éjszakai, pénzkezelési – oktatási, biztonsági, rakodási, ügyeleti pótlék is. Idén a dolgozók több mint fele kapott 10 százalékos vagy azt meghaladó mértékű bérfejlesztést – felelte kérdéseinkre a cég, hozzátéve, hogy közben folyamatosan toboroznak. A kézbesítők egyébként nagyjából bruttó 210 ezer forintot keresnek...

ORBANIZÁLÓDIK EURÓPA

HÍRKLIKK
Szerző: NÉMETH PÉTER
2019.07.17.


Félreismeri Orbán Viktort az, aki úgy véli: bajba kerül, mert Ursula von der Leyen támogatójaként tüntette fel magát, sőt arról is beszélt, hogy lényegében az ő közbenjárása kellett ahhoz, hogy a német védelmi miniszter valóban jelöltje legyen az Európai Bizottság elnöki tisztjének. Orbán azt mondta: ígéretet kapott a jelölttől arra, hogy tisztelni fogja a magyarokat, jelentsen ez az ígéret bármit.

Bővebbet nem tudunk róla, mert a magyar miniszterelnök nem fejtette ki e tisztelet formáját, mibenlétét. Ehhez képest kedden délelőtt, a strasbourgi parlamenti beszédében kemény jövőt jósolt von der Leyen azoknak, akik nem tartják be a jogállami normákat, azaz fogalmazhatunk úgy is: egy cseppet sem tisztelte a magyarokat, ami ugye nálunk egyet jelent Orbán Viktor tiszteletével.

A Fidesz elnöke ennek ellenére – egyes források szerint – igennel szavazott a későbbi elnökre, amiből arra a következtetésre juthatunk, hogy vagy önmagához akart következetes lenni, vagy a Néppárt előírásához, a későbbi tagságot megőrző döntés reményében.

Ezzel együtt, ismerve Orbánt, semmilyen gondot nem okoz majd neki, hogy akár holnaptól ádáz ellenfele legyen az eddigi támogatottjának, akár annak árán is, hogy bevándorláspártivá minősíti át őt. Ez elsősorban attól függ, hogy milyen politikát fog folytatni az új elnök. A programbeszéd elég hatásos volt, beígért mindenkinek lényegében mindent, olyannyira, hogy Dobrev Klára például lelkesült nyilatkozatot adott, azt mondta, hogy egy igazi európai demokrata mondott beszédet.
..

A FOCIAKADÉMIA NEM LIGNITBÁNYA

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2019.07.17.


Alig pár nap alatt lett pár ezer tagja a “Virágos rétet akarunk, nem futballakadémiát” elnevezésű Facebook csoportnak, amelynek az a célja, hogy megakadályozza Mészáros Lőrincet abban, hogy Szombathely határában futballakadémiát építsen. Az alakulás pillanatában már dübörögtek a traktorok meg más, hasonló készségek, így maga az aktus történeti szempontból in medias res abszolválódott, ezzel lehetőséget adva arra, hogy úgy mászkáljunk elbeszélésünkben térben és időben előre, vissza, fölfelé meg átlósan, mintha magunk volnánk Proust teájának gőzei, vagy Jose Arcadio Buendia a sufniban az aranycsinálás titkait keresve.

Semmire sem fognak menni a “Virágos rétet akarunk, nem futballakadémiát” mozgalom jámbor és jóakaratú tagjai, hogy a végénél kezdjük lehangolón és szomorún. Mondhatnánk úgy is, hogy cseszhetik a buzgalmukat, lesz fociakadémia, és akkor is lenne, ha fejen állva, bohócruhában trombitálnának, miközben karikát pörgetnek a csülkükön. Akkor is lenne, ha két éve tiltakoznának, és akkor is, ha odakötöznék magukat egy pitypanghoz, testükkel vigyázva a rétet. Mert ez egy olyan világ, amelyben traktorok, dömperek, úthengerek és láncfűrészek járnak-kelnek, tarvágást végeznek szerte az országban a kedves vezető akarata szerint, és apelláta nincs. Nem is lehet.

A második futballista keltető épül már a városban, illetve annak határában egyébként. Az első, az Illés névre hallgató arra szolgált, hogy Szombathely száz éves csapatának, a Haladásnak tenyésszen aranylábúakat. Ez olyannyira sikeres volt, hogy a tizenötmilliárdos stadionnal – mert a polgármester jól viselkedett – felturbózott csapat ki is esett az élvonalból. De ez nem baj, mert a gyerekek mozognak, jó levegőn vannak, a baj az lenne, ha döglenének a nyulak. A mostani tenyészde ez nemzeti lesz kábé hatmilliárd közpénzből, és a rét közepén, mint látjuk. Ha olyan sikeres lesz, mint az Illés-féle, már megérte, de nem temetni jöttünk a magyar láblabdát, hanem Mészáros Lőrincet dicsérni, akárha Urat...

ORBÁN ÉS TARLÓS MEGEGYEZTEK A NER FŐUTCÁJÁNAK FELÚJÍTÁSÁRÓL, DE MOST TITKOLÓZNAK

HVG ONLINE
Szerző: KOVÁCS GÁBOR
2019.07.17.


Az UNESCO-nak nagyon nem tetszik, amit a kormány a világörökségi helyszínekkel, például a Budai Várral csinál, így kérdés az, hogy mire készülnek a szintén annak számító Andrássy úton, ahol szerzett már ingatlant a Miniszterelnökség, Mészáros Lőrinc és Tiborcz István is.

Az Andrássy út felújítása, gyalogosbarát átalakítása és forgalomcsillapítása is része volt Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István főpolgármester tavaly november 18-án kötött megállapodásának – vette észre a hvg.hu a fővárosi önkormányzat honlapjára feltöltött projektlistában.

Arról a megállapodásról van szó, amelynek keretében Tarlós István vállalta, hogy újraindul a főpolgármesteri címért, cserébe a kormány forrásokat ígért több fejlesztésre (például a 3-as metró felújításának befejezésére), illetve létrehozták a Közfejlesztések Tanácsát, ahol a kabinet és a városvezetés együtt készíti elő a jövőbeli nagyberuházásokat.

Valamiért nem beszélnek róla

Az Andrássy út felbukkanása a listán több okból meglepő. A megállapodás után és azóta sem jelentették be, hogy bármire készülnének ott, ez pedig szokatlan, hiszen például a kisföldalatti kocsijainak cseréjét 2011 óta újra és újra bejelentették, 2019 közepére jutottunk el oda, hogy kiírták a közbeszerzést a prototípusok tervezésének előkészítésére. Hogy ennyire hallgattak az Andrássy útról, az szokatlan azért is, mert Tarlós István választás előtt áll, a kampányban nyilván az összes, akármilyen fázisban lévő beruházás jól jön. Kivéve persze, ha valami komolyabb forgalomcsillapítást terveznek, amivel nem akarják borzolni az autósoknak a nyári útfelújítások miatt amúgy is megtépázott idegeit az önkormányzati választások előtt.

A felújításról/átalakításról a tavaly novemberi megállapodás előtt sem esett egy szó sem, a nemrég véleményezésre kiadott 2030-ig szóló Mobilitási Tervben (leánykori nevén: Balázs Mór-terv) sem említették.

A projekt részleteiről az unszolásunkra sem nyilatkoznak, a Miniszterelnökség egyáltalán nem válaszolt a hvg.hu kérdéseire, az önkormányzattól annyit közöltek, hogy az ügyben „nincs új fejlemény”, de ha lesz, adnak tájékoztatást. Azt sem árulták el, az Andrássy út a miniszterelnök vagy a főpolgármester kezdeményezésére került fel a listára...

EURÓPA LEGGYENGÉBB VEZETŐJE LETT URSULA VON DER LEYEN

24.HU
Szerző: KERNER ZSOLT
2019.07.17.


A szélsőjobb és a Fidesz szavazatai nélkül meg sem választották volna, de a DK és a Momentum is támogatta. Mit jelent az, hogy ilyen gyenge felhatalmazással vág neki a munkának az Európai Bizottság elnöke?

Ha a legutóbbi három Fidesz-kétharmadból nem derült volna ki egyértelműen: van szerepe annak, hogy egy választást milyen arányban nyer meg valaki, de csak korlátozott. A Fidesz például mondhatja, hogy Európa legsikeresebb jobboldali pártja, de így sem tudja megakadályozni azt, hogy elbukjanak az Európai Parlament bizottságaiban vezető posztokra jelölt emberei.

Ez úgy jön ide, hogy soha nem volt olyan gyenge felhatalmazással megválasztott vezetője az Európai Bizottságnak, mint a kedden megválasztott német Ursula von der Leyen, aki politikustól ritkán látható megkönnyebbüléssel vette tudomásul, hogy átcsúszott az EP szűrőjén. A megválasztásához 374 szavazat kellett, ő pedig 383 voksot kapott, ami tehát csak kilenccel több, mint amennyire szüksége volt.

Ez nagyon, nagyon sovány győzelem.

Annál is inkább, mert a három nagy pártcsalád elvileg támogatta a 60 éves volt honvédelmi minisztert, a német kereszténydemokraták egyik vezető politikusát, nekik pedig összesen 444 szavazatuk van az Európai Parlamentben. Az őt jelölő Európai Néppártból elvileg mindenki megszavazta, ahogy a liberálisok közül is, így máris körülbelül 280 szavazata volt. Tudni lehet, hogy Matteo Salvini olasz belügyminiszter Ligája, a szintén olasz 5 Csillag Mozgalom és a lengyel kormánypárt is támogatta a nagy pártcsaládokon kívülről, és nekik szintén sok mandátumuk van. Így valószínűsíthető, hogy a szociáldemokrata frakció 154 szavazatából körülbelül csak a harmadát kapta meg von der Leyen.

A szocdem frakcióban mindenkinek a saját belátására bízták, hogyan szavaz. Főleg Angela Merkelkoalíciós társai, a német szociáldemokraták ellenezték von der Leyen megválasztását, de a törést jelzi, hogy a magyar képviselők közül a DK négy embere megszavazta, míg az MSZP-s Ujhelyi István elutasította a CDU-s politikus megválasztását a bizottság élére. Ő csak egyike volt a két magyar képviselőnek, aki nemmel szavazott, a másik Gyöngyösi Márton volt a Jobbikból – a Fidesz és a Momentum képviselői a DK-sokhoz hasonlóan igennel szavaztak.

A magyar politikát szemlélve persze jelentős bravúrnak mondható, hogy von der Leyen közös platformra hozta a Fideszt a Momentummal és Gyurcsány Ferenc pártjával. Sokkal rosszabbul hangzik számára az a megközelítés, hogy a Néppártban felfüggesztett Fidesz szavazatai nélkül meg sem választották volna Európa élére...

MAGYARORSZÁGON MÉG MINDIG AZ EGYIK LEGALACSONYABB A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSI ARÁNYA

168 ÓRA ONLINE
Szerző: 168 ÓRA / MTI
2019.07.16.


Az elmúlt 8 évben jelentősen nőtt a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási rátája, ugyanis ez az arány a 2011-ben mért 18 százalékról idén 35 százalék körüli szintre emelkedett a Trenkwalder Recruitment Kft. becslése szerint. Mégis további ösztönzőkre van szükség, mivel 

ez az érték még mindig az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban, amelynek átlaga 50 százalék körül mozog.

A munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó társaság közölte az MTI-vel, hogy mindez részben a munkaerőhiánnyal, részben pedig a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését segítő intézkedésekkel magyarázható.

Utóbbiak közül példaként említették a rehabilitációs kártyát és a rehabilitációs hozzájárulás kiváltását. A rehabilitációs kártyával rendelkező munkavállaló foglalkoztatásánál mentesülnek a munkaadók a 17,5 százalékos szociális hozzájárulás befizetésétől, az idei évtől ez a kedvezmény már minden komplex szakvéleménnyel rendelkező megváltozott munkaképességű személy után járhat, ők mintegy 400 ezer embert tesznek ki.

A munkáltatók számára még nagyobb anyagi ösztönzést jelent, hogy minden 25 dolgozónál többet foglalkoztató társaságnak, ahol a megváltozott munkaképességűek száma nem éri el a teljes állomány 5 százalékát, a munkaadóknak a hiányzó létszám után rehabilitációs hozzájárulás címen fejenként évi 1 341 000 forintot kell befizetniük az államkasszába.

A megváltozott munkaképességűek többsége a feldolgozóiparban és a szolgáltatási szektorban, elsősorban humán és szociális területen dolgozik, 40 százalékuk részmunkaidőben látja el feladatait. Az érintettek 55 százaléka középfokú végzettséggel rendelkezik, 6 százalékuk pedig diplomás...

SZABAD SZEMMEL: VON DER LEYEN KÉNYTELEN LESZ HÁLÁS LENNI ORBÁNNAK? - A NÉPSZAVA NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: SZELESTEY LAJOS
2019.07.17.


Washington Post

Európa megosztottságáról árulkodik, hogy Ursula von der Leyen milyen csekély többséggel lett a Bizottság elnöke. Feladatai közé tartozik, hogy megvívjon egy sor euroszkeptikus, rablólovag vezetővel, aki be akarja dönteni az uniót, kívülről és belülről egyaránt. A győzelmet láthatóan egyértelmű megkönnyebbüléssel fogadta, noha ahhoz szükség volt a PiS támogatására is. Az eredmény azt mutatja, hogy a hagyományos középpártok elvesztették eddigi befolyásukat és most kénytelenek más erőkkel lökdösődni, hogy melyikük elképzelése érvényesüljön.

Beszédében az új elnök felsorolta az EU vetélytársait egy olyan nemzetközi szervezetben, amely tele van nacionalista és tekintélyelvű vezetőkkel. De ugyanazzal a lendülettel visszautasította Kína és az USA nyomulását is. Annak köszönhette jelölését, hogy olyasvalaki kellett, aki mindenkinek megfelel, a balos görög kormánytól kezdve a szinte leplezetlenül migránsellenes Orbánig. Sokan egyébként rossz néven vették, hogy Magyarország és Lengyelország megbuktatta Frans Timmermanst, amiért az igencsak megkínozta őket a jogállam kapcsán. Manfred Weber pedig csúcsjelöltként azért nem lehetett a befutó, mert sokan, közülük is elsősorban a francia elnök kifogásolták, hogy igencsak puhakezűen bánt a magyar kormányfővel, noha az a demokráciát támadja.

Egy szakértő általános véleményt fogalmazott meg, amikor kifejtette, hogy az euroszkeptikus pártok ugyan nem tudták megszerezni a blokkoló kisebbséget, ám mostantól azon lesznek, hogy megtalálják az EU-barát szövetség gyenge pontjait.

FT

Von der Leyen túlélte a szavazást, bár ilyen csekély előnnyel az utóbbi jó 10 évben még senkit sem választottak meg az unió legfőbb tisztségére, de ez is csak úgy sikerült neki, hogy kénytelen volt elfogadni szélsőjobbos és populista képviselők támogatását. Mindössze 9 vokssal vette a lécet. Az eredmény a tagállamok győzelmét jelenti a Parlament fölött, hiszen egyetlen mozdulattal túlléptek a csúcsjelölti rendszeren. Márpedig ez, valamint a minimális siker sokba kerülhet a német politikus csapatának, amely novemberben lép hivatalba. Pedig a Bizottság éppen kezdte kiterjeszteni hatalmát. De ezzel párhuzamosan szembe kell néznie azzal is, hogy állandóak az EU-ellenes érzelmek a földrészen, azon belül is főként Közép-Európában, ahol nyíltan kritikus kormány irányítja Magyarországot és Lengyelországot. 

Jelen helyzetben von der Leyen rá volt utalva arra, hogy a magyar, lengyel és olasz elitellenes, illetve nacionalista pártok felsorakozzanak mögötte. Bírálók szerint ez a tény a későbbiekben megnehezítheti a dolgát, mert félő, hogy igyekszik hálás lenni mindazoknak, akik a győzelemhez segítették, ideértve a demokrácia ellen szervezkedő populistákat. Meg azért is, mivel az EP meglehetősen széttöredezett.   

Economist

Hogy von der Leyen csak pár vokssal tudott nyerni, az nem az ő személyes gyengeségnek, hanem az EU megosztottságának a jele. Szerette volna, ha nem kellett volna igénybe vennie a jobbos populisták közreműködését, akik közül sokan csak azért választották őt, nehogy Timmermanst kapják a nyakukba. De a PiS és a tekintélyelvű Fidesz nélkül nem tudott volna nyerni. Varsói pletykák szerint Merkel előzőleg felhívta a lengyel kormánypárt vezetőit, hogy támogatást kérjen szövetségesének. (Lehet, hogy cserében Lengyelország továbbra is kapja majd a regionális pénzeket.) De a lényeg az, hogy ily módon a Bizottság eleve megtépázott tekintéllyel rajtol. És szembesülnie kell azzal a váddal, hogy lekötelezett az európai szélsőjobb legkellemetlenebb és legkiszámíthatatlanabb erőivel szemben.


Ám a Jog és Igazságosság, valamint a Fidesz is tévesen gondolja, hogy von der Leyen különösképpen rokonszenvezne a világképükkel. Hiszen a jelek szerint éppen őket akarja megcélozni a tervezett jogállam megfigyelő mechanizmussal. Ezzel együtt nagyon meg akarták mutatni, hogy most aztán keményen beállnak a nyertes jelölt mögé. Ezért beszélnek olyan örömmel a Merkel-féle telefonbeszélgetésről. Királycsinálónak akarnak látszani, de a valóság ennél földhözragadtabb. A nagy kérdés azonban most az, hogy tud-e hidakat építeni a frissiben trónra emelt politikus? Az első próbatétel az lesz, hogy fel kell állnia az új Bizottságnak, olyan tagokkal, akiknek ütőképes egységet kell képezniük...

ITT OLVASHATÓ