2017. október 25., szerda

KRISZTUS HÁNYNA TŐLETEK

KANADAI MAGYAR HÍRLAP ONLINE
Szerző: Föld S. Péter
2017.10.25.


...Nekem nincs azzal bajom, ha kötelezővé tennétek a nőknek, hogy szüljenek. És az abortuszt is megtilthatnátok, meg a szexet, ami nem gyereknemzésre irányul. Én ezzel nagyon egyetértek. Aki tagja a pártotoknak, vagy akár csak egyszer is megfordult a fejében, hogy rátok szavaz – nem mintha lennének ilyenek – azoknak legyen tilos minden, ami férfi és nő kapcsolatában nem gyerekek előállítására irányul.

Beszélgetni se lehessen, mert annak is szex lehet a vége.

Azt hiszem, visszafogott voltam. Legalábbis ahhoz képest, amit gondolok rólatok.

Mondjuk, ha szóltatok volna egyetlen szót is a hajléktalanok érdekében. Segítettek volna a szegényeken, az elesetteken, nem üldöznétek, hanem oltalmaznátok a menekülteket!

Írhattok bármit a tőlünk ellopott pénzből nyomtatott plakátjaitokra: Krisztus hányna tőletek.

ITT OLVASHATÓ

EMLÉKEZÉSEK

SZÉKELY SZABOLCS (TARSKI) BLOGJA
Szerző: Tarski
2017.10.25.


„Pure Force is really the most unstable foundation on wich the State or Law can rest.” (James Bryce: Studies in History and Jurisprudence.)

Minden év október 23-a tájékán a pártok szinte szükségszerű kötelezettségüknek érzik azt, hogy megemlékezzenek a forradalom és szabadságharc éppen aktuális évfordulójáról. Teszik ezt részben a hősök előtti főhajtás miatt és teszik ezt kifejezetten azért, hogy a forradalmárok és szabadságharcosok méltó utódjaként mutassák be önmagukat. Az előbbivel nincs semmi probléma, hiszen a tisztelgés kijár mindazoknak a hősöknek, akik egy eleve elvetélt forradalomba hajszolták magukat, hogy legalábbis megpróbálják közelíteni hazánkat afelé a demokratikus berendezkedés felé, ami abban az időben az európai politikai rendszereket jellemezte. A változás nem sikerült, hiszen hazánk akkor még a szovjet érdekzónába tartozott, és a kommunista ország egyszerűn nem engedhette meg magának azt, hogy egy csatlós országa kimeneküljön a halálos szorításából. Ez ugyanis azzal a veszéllyel járt volna, hogy a többi csatlós állam dominóhatásként a magyar utat választhatta volna. Azért az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak megvolt az a következménye, hogy a korábbi Rákosi-féle diktatúrát felváltotta egy sokkal puhább kádári diktatúra, ami már lélegzetvételre adott lehetőséget a politikai rendszer ellenzéke számára is.

Nem kétséges, hogy az 1956-os forradalmárokat a nagyobb szabadság iránti vágy hajtotta arra, hogy megpróbálkozhassanak a lehetetlennel. Ha pedig ezt vesszük rendező elvként alapul minden forradalom és szabadságharc elemzésénél, akkor az 1956-os forradalom belesimul a korábbi forradalmaink és szabadságharcaink sorába, amelyeket a történelmünkből kiválóan ismerünk. Ezek közös tulajdonsága az, hogy mindig egy külső ellenség ellen kellett harcolnunk, hogy megszerezzük a vágyott nemzetállami függetlenségünket, vagy más szóval a szuverenitásunkat. Ez utóbbit hosszú évszázadokon keresztül nem sikerült elérnünk, de egy rövid időre megszerezhettük az I. világháború után, aminek nyomán azonban egy antiszemita és urizáló, urambátyámos szemléletű kormány alakulhatott meg, így ez sem illeszkedett bele a korabeli európai trendbe. Később a II. világháborút követően következett a kommunista időszak, amikor is végeredményben látszólag szuverének lehettünk, ténylegesen azonban a Szovjetunió katonai és ideológiai megszállása alatt élhettünk, ami tulajdonképpen nem eredményezhetett valódi szuverenitást...

LÉPNI KELL A TEKINTÉLYELVŰ PÁLYÁRA TÉRT VARSÓI KORMÁNNYAL SZEMBEN - NEMZETKÖZI LAPSZEMLE

KLUBRÁDIÓ 92,9 MHz
Szerző: Klubrádió / KÁRPÁTI JÁNOS
2017.10.25.


A Politico amerikai hírportál Brüsszelben szerkesztett európai kiadása beszámol arról, hogy a Human Rights Watch elnevezésű nemzetközi emberi jogvédő szervezet a lehető legerőteljesebb fellépést kéri az Európai Uniótól a szerinte tekintélyelvű pályára tért varsói kormánnyal szemben.

A tegnap kiadott jelentés szerint a Jog és Igazságosság Pártjának két éve hatalomra jutott kormánya meggyengítette a fékek és ellensúlyok rendszerét, aláásta a jogállamiságot, megsérti az emberi jogokat. A Human Rights Watch szerint indokolt lenne, hogy Lengyelországgal szemben az EU az uniós alapszerződés hetedik cikkét alkalmazza, amely az ország szavazati jogának a felfüggesztésével is járhat. A Lydia Gall által ismertetett nyilatkozat riasztónak nevezi a lengyelországi helyzet romlásának az ütemét.

A Politico emlékeztet arra, hogy a múlt héten egy másik nemzetközi emberi jogi szervezet, az Amnesty International is hasonló tartalmú értékelést adott a lengyel állapotokról, egyebek közt a kormányellenes tüntetőkkel szembeni rendőri fellépés miatt. A hírportál ugyanakkor emlékeztet arra: a hetedik cikk alkalmazásához valamennyi uniós tagország egyetértésére lenne szükség, Magyarország azonban többször közölte: semmilyen lengyelellenes szankciót nem fog támogatni.

A New York Times és a Washington Post az AP amerikai hírügynökség jelentése alapján számol be arról, hogy az uniós országok illetékes szakminiszterei Luxembourgban – minősített többséggel, Magyarország és néhány más állam ellenkezése mellett - megállapodtak az úgynevezett kiküldetési irányelv módosításában, aminek a lényege, hogy az egyik uniós országból a másikba átirányított dolgozóknak nem a küldő, hanem a fogadó ország előírásai szerinti bér jár, és ugyanennek az elvnek kell érvényesülnie az alkalmazáshoz kapcsolódó járulékok tekintetében is.

Az amerikai beszámoló azt emeli ki, hogy az eddig követett gyakorlat alapján az olcsó kelet-európai munkaerő lenyomta a bérszínvonalat Nyugat-Európában, és azzal sokak szerint hozzájárult az Európa-ellenes érzelmek, a populizmus felszításához...

KEPES ANDRÁS: MINTHA VERSENYEZNÉNK AZON, MELYIK A NEMZET NAGYOBB SORSTRAGÉDIÁJA

HVG ONLINE - KULT
Szerző: hvg.hu
2017.10.25.


Az aktuális hatalom mindig a saját átpolitizált történelemszemléletét kényszeríti rá a társadalomra – ezzel a párbeszédet kizáró, torzító látásmóddal megy szembe Kepes András az „átfésült” formában most újra megjelent, Tövispuszta című kötetében.


Bár a családban, amelyben felnőtt, nem csengett valami jól a Horthy név, az írónak régi barátja a kormányzó unokája, Horthy István. Ma használt utóneve Sharif, sokáig Indonéziában élt és felvette a muszlim vallást. Valójában ő inspirálta arra Kepes Andrást, hogy megírja a Tövispusztát, a magyar XX. század regényét.

Sharif abban a hitben nőtt föl, hogy nagyapja hős, aki jót akart, de kibabrált vele a történelem. Ez a meggyőződés azonban kettejük között soha nem okozott konfliktust.

A barátságunknak talán az a kulcsa, hogy az őszinte beszélgetéseink mindkettőnknek segítettek abban, hogy a történelmet árnyaltabban nézzük, mint ahogy a szülői házban, más-más előjellel, magunkba szívtuk. Az én generációmnak tízévente újrahazudták a történelmet és ez a jó szokás azóta is tart.

Az író szerint az elmúlt száz év arról szólt ebben az országban, hogy az éppen aktuális politikai hatalom mindig a saját, központilag előírt és átpolitizált történelemszemléletét kényszerítette rá a társadalomra. "Ez volt a Horthy-korszakban, a Kádár-korszakban, és ez zajlik most is. Ez a gátja a vitákban érlelt, közösen elfogadott keret kialakulásának. Ha nincs közös keret, nincs közös nyelv, akkor mindenki csak mondja a magáét; nincs empátia, nincs párbeszéd, még vitatkozni sem lehet." Ezért próbált a Tövispusztában egy több szempontú közös keretet megteremteni...

JÖNNEK A NYUGATI BÉREK? HÁT NEM EGÉSZEN! - EMELKEDNEK A BÉREK! BIZTOS MINDENKI ÖRÜLNI FOG?

MÉRCE
Szerző: BÜTTL FERENC
2017.10.25.


2017. augusztusban a bruttó átlagkereset 292 400 forint volt, 13,2%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. 2017. január–augusztusban a bruttó átlagkereset 290 600 forint volt. Az év első nyolc hónapjában a bruttó és a nettó keresetek azonos mértékben, 12,7%-kal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva. A növekedésre a minimálbér és a garantált bérminimum 15, illetve 25%-os emelése, a költségvetési szféra egyes területeit, továbbá az állami közszolgáltató cégek dolgozóit érintő keresetrendezések voltak hatással.”

(KSH, Keresetek gyorsjelentés, 2017. október 19.)

Sokadik alkalommal kapunk hírt emelkedő bérekről a magyar gazdaságot illetően. Ez örvendetes, de nem árt egy kicsit a számok mögé nézni! Hogy értsük ezeket a híradásokat? Megindult a bérfelzárkózás, jönnek a nyugati bérek? Miért nőnek egyáltalán a bérek? Miért most? Mindenkinek növekszik a bére? Nem kevés kérdés merül fel egy-egy ilyen hír kapcsán. Kezdjük az elején!

A keresetek növekedése kétségtelenül komolyan beindult Magyarországon.

A bruttó átlagkereset majdnem eléri a 300000 forintot, a nettó pedig 200000 forint körül ingadozik. Attól függően, hogy családi adókedvezmény nélkül (alatta), vagy azzal együtt nézzük (felette). Éves (12 havi) összehasonlításban 13 százalékkal nőttek a keresetek, ami igen impresszív. Még akkor is az, ha ez az átlagos növekedés alatta marad a minimálbér 15 százalékos növekedésének, pláne a garantált bérminimum 25 százalékos növekedésének. Mivel a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése nagyjából a munkavállalók 30-40 százalékát érinthette (akár magasabb hányadot is), így nyilvánvaló, hogy alacsonyabb átlagos emelkedés csak úgy lehetséges, ha voltak olyan területek (szakmák), ahol ennél kisebb mértékben nőtt vagy akár egyáltalán nem növekedett a munkabér. A minimálbér és garantált bérminimum emelése ebben az esetben nem lefelé húzza, hanem felfelé tolja a nemzetgazdasági egészre vonatkozó átlagot. A fentiek alátámasztják azt a vélekedést, hogy a minimálbér emelés bérnövelő hatása az új minimum felett közvetlenül és a magasabb bérkategóriákban korlátozott. A megemelt minimálbér közvetlen környezetében (felülről) elmaradó béremelések úgynevezett bértorlódást okozhatnak, amelyek bérfeszültségekkel járnak (részletesebben lásd a minimálbér emelés hatását vizsgáló korábbi írásomban). A bérek természetesen nőnek (nőhetnek) a magasabb bérkategóriákban is, azonban ez esetben egyéb tényezők, például az ágazati munkaerő-piaci helyzet, határozzák meg. Nyilván magasabb bérnövekedést tapasztalhatunk egyes – a munkaerő kivándorlás által erősebben – érintett ágazatok esetében, ahol a túlkereslet gyors bérnövekedést eredményez, míg más területeken, ahol kisebb (vagy nincs) keresleti szívóhatás, a bérnövekedés is alacsony (vagy nulla).
Magyar Nemzeti Bank szerint: „Mind a kivándoroltak összetételét, mind az összes foglalkoztatotthoz való arányát tekintve az építőiparban és a vendéglátó ágazatban dolgozók vannak a legtöbben.”...

45 MILLIÁRD FORINTÉRT VESZNEK ÚJ JÁRMŰVEKET A RENDŐRSÉGNEK UNIÓS PÉNZBŐL

ÁTLÁTSZÓ BLOG
Szerző: CSIKÁSZ BRIGITTA
2017.10.25.


Néhány héttel ezelőtt, október 9-én kötötte meg a szerződéseket a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) azokkal a cégekkel, amelyek nyertes ajánlatot tettek a „rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek részére gépjárművek beszerzése a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján” kiírt központosított közbeszerzésre. A tender összértéke mintegy 45 milliárd forint, ami jelentősen túltesz az eddigi autóbeszerzéseken.

Az uniós közbeszerzési értesítőben jelent meg október 24-én az eredményhirdetés a legújabb rendőrségi gépjármű-beszerzési tenderről. A nagyon magas, mintegy nettó 45 milliárd forintos tender során 14 féle járművet vesznek a testületnek (európai uniós alapokból finanszírozott projekt révén).

A típusok, a beszerzési összegek és a nyertesek

Alsó-közép kategóriás, ügyintézői feladatok ellátására alkalmas autók – legfeljebb nettó félmilliárd forint – Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. és Porsche Lízing és Szolgáltató Kft.

Az új gépkocsikhoz teljes körű szervizszolgáltatás jár a járművek átadásától számított 60 hónapon át vagy addig, amíg a 200 ezer kilométert lefutják, valamint nyertesek a szervizcsomaghoz kapcsolódóan a kárjavítást is biztosítják.

Közép (5.) kategóriájú, ugyancsak ügyintézői feladatok ellátására alkalmas gépkocsik speciális rendvédelmi felszereléssel, megkülönböztető hang és fényjelzéssel – legfeljebb nettó 1,5 milliárd forint – Porsche és Hungária és a Porsche Lízing.

Közép (5.) kategóriás új autók – nettó 2,8 milliárd forint– Schiller Autóház Kft.

Speciális rendőrségi kialakítású, megkülönböztető hang és fényjelzéssel felszerelt személygépkocsik – nettó 2,61 milliárd – Porsche és Hungária és a Porsche Lízing.

Emelt terepjáró képességű, ügyintézői feladatok ellátására alkalmas járművek – nettó 3,3 milliárd forint – Pappas Auto Kereskedelmi és Szerviz Kft.

Felső-közép (7.) kategóriájú, személyszállító autók – nettó 16,33 milliárd forint – Porsche és Hungária és a Porsche Lízing.

Ugyancsak ezek a cégek szállítják le a rendőrségnek az Eggyel magasabb felső-közép kategóriás besorolású gépkocsik – félmilliárd forint – Porsche és Hungária és a Porsche Lízing.

Emelt terepjáró képességű járművek – összesen legfeljebb nettó 4,89 milliárd forint – Magyar Suzuki Zrt.

Speciális rendőrségi kialakítású, egyterű autók – nettó 2,35 milliárd forint – Porsche és Hungária és a Porsche Lízing.

Az 5. kategóriába tartozó, egyterű személygépjárművek – nettó 6,72 milliárd forint – Pappas Auto Kereskedelmi és Szerviz Kft.

Csoportos személyszállításra alkalmas járművek – nettó 980 millió forint – Porsche Hungária és Porsche Lízing.

Áruszállító haszonjárművek – nettó egymilliárd forint – Porsche és Hungária és a Porsche Lízing.

Áruszállító haszonjárművek speciális rendőrségi kialakítású változata – nettó 1,13 milliárd forint – Pappas Auto Kereskedelmi és Szerviz Kft.

Speciális rendőrségi kialakítású tehergépkocsik – nettó 390 millió forint – Pappas Autó...

ME TOO - A KIKEZDHETETLEN MOGULOK BIRODALMA IS LEOMLIK...

GÉPNARANCS 
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Kaczvinszky Barbara
2017.10.25. 


A kiszolgáltatottság – beleértve a szexuálist is – a gyengék, gyengébbek keresztje...

A történelem során dominánsan jelen van, hogy azok, akik bármilyen hatalmi pozícióban vannak, a hatalmukkal visszaélhetnek. Sokszor tették és teszik. És tehetik… Tehetik azért, mert az általános szemlélet nem, vagy alig változik. Az áldozatok hibáztatása a többség részéről valamiféle torz és lélektelen normaként működik, ezért az áldozatokban többnyire szégyen és félelem él. Miért ők, miért velük?

Évszázados vagy talán évezredes félelmek rögzültek a génekben. Az első éjszaka jogától a szereposztó díványokig determinálódottnak tetszik, hogy az áldozati szerepbe törődjön bele az áldozat.

Minél nagyobb és meghatározóbb pozícióban vannak a bűnelkövetők, annál kisebb a valószínűsége, hogy rövid távon tetteiknek következményük lesz. Ennek biztos tudatában „természetessé” válik számukra a mindent megtehetés érzete. Ki mer szólni ellenük? Talán a jobbágylány protestált, ha megerőszakolta a földesúr? No és a rabszolgalány közhírré tette, amikor rámászott a nagy fehér gazda? Ott és akkor melyik áldozatnak lehetett szava? És a Magdolna-nővérek? Mennyi időnek kellett eltelni, hogy nyilvánosságot kapjon a történetük? Ma ezekről mint múltról beszélünk. S beszélhetünk. De a jelenről is beszélni kell.

Megdöbbentő számomra, amikor egyesek azzal mentik fel az erőszaktevőket, hogy egyébként milyen fantasztikus dolgokat tettek ezen vagy azon a területen. A kettőnek mi köze egymáshoz? Ha az illető akár csak egy nőt is megerőszakolt vagy molesztált, annak bűnét az sem írhatja felül, hogy mondjuk hány díjat, vagy milliárdot söpört be élete során. Aztán amikor azon lovagolnak nagyon okosok, hogy miért hallgatott évekig az áldozat, milyen bizonyítéka van? Ez talán a legarcátlanabb és legálszentebb kérdések egyike, hiszen mondjon bárki példát arra, amikor az egyébként szemellenzős többség azonnal a szexuálisan meggyalázott pártjára állt, ha az megszólalt.

Nem, a többség mindig az „erősebbet” pártolja. Zsigeri félelem működteti ezt is. Tekintély, tekintetes urak, győztesek.. Hogy is volt a háborúkban…

De vissza a mába!

ORBÁN VÁRATLAN HELYRŐL KAPOTT POFONT: A KÚRIA DÖNTÖTT, MÉGIS KÖZPÉNZ A TAO

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: Mr Flynn Rider
2017.10.25.


A miniszterelnök szerint, aki a TAO-pénzeket közpénznek hívja, annak kommunista a gondolkodása. A Kúria ma jogerősen is úgy döntött, hogy a TAO-pénz az közpénz. 

A TAO-pénz gyakorlatilag a korrupció melegágya: a vállalkozások az adójuk egy részét leírhatják, amennyiben ezt az összeget sport vagy kulturális célra ajánlják fel. Az egész rendszer abszolút nyertese egy Felcsút nevű kistelepülés sportegyesülete. A Puskás Akadémiához ugyanis 2011 óta már 11 milliárd forint áramlott, évente mindig 2 milliárd forint fölött, de volt olyan év is, hogy 2,8 milliárd forintot szereztek.

Ki tudja, mire fordítják ezt a pénzt, mert a magyar foci ettől nem ér el jobb eredményeket, viszont Mészáros Lőrinc minden évben az Adrián nyaralhat, egy luxusjachton.

A Kúria ma jogerősen is kimondta, hogy nyilvánosak azok a pénzek, amelyekkel a vállalkozások támogatják a sportegyesületeket. Korábban a Transparency International indított pert a tao-támogatások nyilvánosságáért az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium ellen. (Többek között a DK is nyert pert így.)

Korábban másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla a TI-nek adott igazat az ügyben, arra hivatkozva, hogy a tao-támogatásokat osztó cégek az államtól olyan kedvezményben részesülnek a támogatásért cserébe, mely „közpénzjelleggel bír”, így ki kell adni, hogy milyen szervezetek részesültek támogatásban.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban azt mondta, a tao-pénz nem közpénz, kommunista beidegződésnek nevezte, hogy egyesek így tekintenek ezekre a forintokra. Lázár János természetesen sietett egyetérteni vele...

AMERIKA MEGOSZTOTTSÁGA VIETNAMBAN GYÖKEREZIK 2.

SZÍNEK ÉS FOLTOK BLOG
Szerző: GÖBÖLYÖS N. LÁSZLÓ
2017.10.24.


Számot vetni egy konfliktus minden vonatkozásával, miközben Amerikában még mindig véreznek a régi sebek. Ezt próbálta megvalósítani Ken Burns filmrendező Vietnam című monumentális dokumentumfilmjében, amelyet Lynn Novick rendező-producerrel közösen készített.

Az alkotó a Le Nouvel Observateurnek adott interjút. Ennek a beszélgetésnek a második részét közöljük.

- Miért döntött úgy, hogy nem interjúvolja meg a híres veteránokat, John McCaint, vagy John Kerry-t?

- Nem akartuk, hogy elvonják a figyelünket azok, akik most is a közéletben vannak, mert olyan dolgokat mesélhettek volna, amelyek a mostani állásfoglalásaik irányába mennek. Azt mondtam nekik, hogy készül ez a film, szükségem van a segítségükre, archív anyagokban jelenítem meg őket. Kerry-nek a szenátus külügyi bizottsága előtt tett vallomását használtam fel, McCaintől meg azt az interjút, amelyet elfogása után adott egy francia újságírónak. Így kizártuk Henry Kissingert és Jane Fondát is.

- John McCain látta a filmet?

- Nem tudom, de amikor meglátogattam az irodájában, 20 percet kaptunk és több mint egy óra hosszat beszélgettünk. Egy adott pillanatban sírva fakadt. Nem az érdekelte, ami vele történt, hanem a vietnami perspektíva. Rendkívüli ember, csakúgy, mint John Kerry, aki egy részt biztosan tudom, hogy megnézett.

- A forgatás során mi volt a legnehezebb, vagy a legkényelmetlenebb pillanat?

NAGY BANDÓ: MARTONNAK MÁR NEM KELL BOCSÁNATOT KÉRNIE...

24.HU - POSZT ITT
Szerző: NAGY BANDÓ ANDRÁS
2017.10.25....Lilla, minap bocsánatkérést vártál csupán Martontól, nem hiszem, hogy megteszi, mert az el- és beismerése lenne annak, amit állítasz. Így hát, ha ezzel megelégszel,

én kérek bocsánatot a történtekért 

Tőled is,és minden nőtől, azoktól, akik már elszenvedtek hasonló „közeledést”, és azoktól is, előre, akik eztán kerülnek nehezen kikerülhető, de semmiképp nem vállalható helyzetbe: 
bocsánat, kedves kisasszonykák!

NYOMTASS TE IS! 14. SZÁM

NYOMTASSTEIS.HU
Szerző: NYOMTASS TE IS
2017.10.25.


Megjelent a Nyomtass Te is! 14. száma.

Máról holnapra él az ország. A magyar lakosság 63 százalékának annyi tartaléka sincs, hogy egy hónapig fenn tudná tartani a mostani életszínvonalát...

INNEN TÖLTHETŐ LE, ITT OLVASHATÓ, INNEN NYOMTATHATÓ

AZ ORVOSI ÜGYELETRŐL NEM AKARTAK KIMENNI HOZZÁ, A MENTŐK HÁROM PERC MÚLVA SZIRÉNÁZVA VITTÉK EL - NINCS SZÜKSÉG A BOTRÁNYOS ÜGYELETI RENDSZERRE

168 ÓRA ONLINE
Szerző: KUN J. VIKTÓRIA
2017.10.24.


Az orvosi ügyeleteknek jó, ha a felében rendel orvos, aki ráadásul sokszor csak papíron van jelen. Az ügyeletes doktorok óránként nettó ötszáz–ezerötszáz forintért dolgoznak, akad, aki három napon át megállás nélkül. Eközben van olyan ügyeleti hely, ahol több millió forintos nyereséget tesz zsebre a szolgáltató. Abszurd rendszer ez, amelyben egyre sorjáznak a botrányok az ellátás hiánya vagy színvonala miatt. A szakemberek szerint ki kell mondani: szükségtelen az ezer sebből vérző ügyeleti ellátás jelen formában történő fenntartása.

A főváros XI. kerületében szeptember 29-én éjszaka az orvosi ügyelet telefonját senki nem vette fel, reggelig üzenetrögzítő válaszolt a hívásokra. A bejáratra a nővér nemes egyszerűséggel kiakasztotta a táblát: zárva. Utóbb a közösségi portálon így kommentálta az esetet:

„Utolsóként bezártam az ajtót. 29 év után nem betegirányítóként szeretnék dolgozni.” Egyedül maradt ugyanis a vártán, orvos nélkül neki kellett volna ellátnia a betegeket.

Később az is kiderült, a szolgálatot működtető cég orvoshiány miatt nem tudta kiállítani az ügyeletet. Az ügy azért kavart az átlagosnál nagyobb vihart, mert egy nagy budapesti kerületben történt, százak értesültek a történtekről, és akadt, aki a sajtóhoz fordult...

TÍZ DOLOG, AMIBEN ORBÁN KÖVETI PUTYINT

INDEX
Szerző: FÁBIÁN TAMÁS
2017.10.24.


"Zseb-Putyin" és "Putyin kutyája" - a tavaszi tüntetéseken gyakran lehetett ilyen és ezekhez hasonló kommentárokkal találkozni Budapest utcáin Orbán Viktorral kapcsolatban. A kormányfő kritikusai, politikai ellenfelei gyakran mondják (főleg az utóbbi hónapokban), hogy Putyinéhoz hasonló rendszert épít ki Magyarországon. De arról már ritkábban esik szó, hogy a magyar kormányfő pontosan miben is követi az orosz államfőt. Bemutatjuk, miért hasonlít nagyon az orbánizmus a putyinizmusra, de számba vesszük a legfontosabb különbségeket is.

1. Megjöttek az erős emberek


Putyin és Orbán politikai karakterének kialakulásában egyaránt fontos, hogy milyen hangulatban és állapotban voltak országaik a hatalomra kerülésük idején.

A Putyint megelőző Jelcin-érában az orosz gazdaság hanyatlott, miközben a zálogárverések miatt oligarchák kirívó befolyást szereztek és váltak Oroszország leggazdagabb embereivé. Borisz Jelcin alkalmatlansága az utolsó éveiben teljesen nyilvánvaló volt, elvesztette politikai támogatottságát, elnöki rendeletekkel próbált kormányozni, de törekvéseit számtalanszor megfúrták a Dumában. A 2000-es évekre alkoholizmusától nem függetlenül egészségügyi állapota is rendkívül leromlott, több műtétet is végre kellett hajtani rajta.

Putyint hatalomra kerülésekor igyekeztek erősen kontrasztba állítani Jelcinnel: az öreg és gyenge elnök után Oroszország egy fiatal és erős vezetőt kapott, aki képes menedzselni a gazdasági és politikai válságot.

2010-ben Orbán Viktor is egy elhúzódó gazdasági és politikai válságban lévő országban került hatalomra. A csúnyán elbukó Gyurcsány Ferenc után Bajnai Gordon társadalmi támogatottság nélkül lett kormányfő, és olyannyira nem is próbált az ország vezetőjének tűnni, hogy magát kapusként definiálta. Orbán pozícióját erősítendő, a kétharmados győzelmet szerző Fidesz számtalanszor hangsúlyozta, mennyire rossz állapotban van az ország. Kósa Lajos például államcsőd-közeli helyzetről beszélt, ennek hatására pillanatok alatt 2,5 forintot esett a magyar valuta árfolyama.

Az analógia egyáltalán nem Putyin- vagy Orbán-specifikus, súlyos problémákkal küzdő országokban gyakori, hogy fiatal és erős váltja a korábbi gyengét. 

2. Elhitették, hogy nélkülük nem lehet


Putyin a stabilitás elnöke. Aki Putyin ellen van, a stabilitás ellen van – mondta Vlagyiszlav Szurkov. A Kreml egyik főideológusa, aki stábjával nagyon sokat dolgozott azért, hogy az orosz politikát leredukálják erre a nagyon egyszerű képletre: Putyin békét teremt és megvédi az országot, bárki más van hatalmon, az káoszt és pusztulást hoz Oroszországnak. (Szurkov tevékenységét ebben a cikkben mutattuk be részletesen.)
Amíg én vagyok Magyarország miniszterelnöke, addig a kerítés a helyén marad, a határainkat és Európát is meg fogjuk védeni – mondta a kormányfő idén Tusványoson. Ezt megtámogatandó a kormánypárt is azzal kampányol, hogy a jövőre vagy Orbán Viktort, vagy a kerítés lebontását választjuk. Emellett politikai elemzők és újságírók között gyakori beszédtéma, hogy ha nem lenne Orbán, szétszakadna a Fidesz, mert csak ő képes egyensúlyban tartani az egymásnak feszülő érdekcsoportokat. Úgy tűnik, Putyinhoz hasonlóan Orbán stábjának is sikerült kialakítani a kormányfő nélkülözhetetlen imázsát.

Hatalmon lévő politikusok gyakran kampányolnak azzal, hogy ők képviselik a stabilitást, pláne választások előtt. Így tett most például Angela Merkel is. Az azonban fontos különbség, hogy míg Németországban a magát a stabilitás zálogának beállító vezető nem próbálja ráhúzni ellenfeleire, hogy ők pusztulásba vinnék a nemzetet, addig ez Ororszországban, és az utóbbi időben már Magyarországon is bevett toposszá vált.

Érdekesség, hogy Orbán nemcsak hatalmi pozícióban jelölte ki magát a politikai paletta egyetlen legitim szereplőjének. "A haza nem lehet ellenzékben" – mondta, miután első miniszterelnöki ciklusa után elbukta a 2002-es választást...

NA DE MI VAN, HA BUDAPEST MEGPRÓBÁL FÜGGETLENNÉ VÁLNI?

444.HU
Szerző: BEDE MÁRTON
2017.10.25.Kísértet járja be Európát, a katalanizmus kísértete. Mi történne, ha a kontintens más országainak darabjai is megpróbálnának elszakadni anyaországuktól? A II. világháború óta ismert békés és sikeres Európának biztosan vége lenne, de mi most maradjunk csak Magyarországon. Mit tenne a magyar állam, ha az ország egy része megpróbálna katalán módra elszakadni?

Aki Magyarországon internetezik, az nyilván találkozott már a Facebookon és egyéb sötét helyeken olyan kijelentésekkel, hogy „ki kéne szakadni Magyarországból”, „legyen a Dunánál az országhatár” vagy éppen „az Újlipótváros csatlakozzon inkább Ausztriához”. Ezeket a többnyire kedvezőtlen eredményű választások után megsokasodó kesergéseket soha nem követi tényleges szeparatista mozgolódás - de mi lenne, ha valakinek nem csak a szája járna, és, akárcsak a katalánok, nekivágna a függetlenedésnek?

A 444 szakértő jogászok segítségével ezt a kérdést próbálta megválaszolni.
De mielőtt rátérnénk erre, ismételjük át, hogy pontosan mi történt az elmúlt hónapokban-hetekben Katalóniában és Spanyolországnak, aminek eredménye az elmúlt évtizedek legkomolyabb nyugat-európai alkotmányos válsága lett:


  1. A katalán kormány úgy döntött, hogy népszavazást ír ki arról, hogy Katalónia különváljon-e Spanyolországtól.
  2. A spanyol alkotmánybíróság közölte, hogy az ország területi egységéről nem lehet népszavazást tartani.
  3. A katalánok okóber 1-én mégis megrendezték a népszavazást, ami kisebb incidensekkel ugyan, de lezajlott. A résztvevők döntő többsége a függetlenségre szavazott.
  4. A katalán kormány ezek után ki is kiáltotta a függetlenséget, meg nem is.
  5. A teljesen zavaros helyzet az elmúlt napokban odáig jutott, hogy a spanyolok vizsgálati fogságba helyezték a két legprominensebb katalán függetlenségpárti aktivistát. A vád ellenük zendülés, akárcsak a katalán autonóm rendőrség, a mossos d’esquadra vezetője ellen, aki a vád szerint nem tett meg mindent október 1-én a spanyol alkotmányos rend fenntartásáért, tehát a népszavazás megakadályozásért.
  6. Miután a katalánok továbbra is mismásoltak a függetlenséggel kapcsolatban, a spanyolok egyszerűen felfüggesztették a katalán autonómiát, gyakorlatilag szélnek eresztették a katalán kormányt, és új tartományi választásokat írtak ki...
ITT OLVASHATÓ

ORBÁNIZMUS: A LEGPUSZTÍTÓBB VALLÁS

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: LÁZÁR GERGŐ
2017.10.24.


Orbán Viktor a Fidesz szavazói számára nem a miniszterelnök, mégcsak nem is egy politikus. Ő egyszemélyben az Isten, ő a vallásuk vezetője, a Megváltó. Van egy olyan – igen népes – tábor, akik számára a Fidesz – mint párt – jelentéktelen, számukra csakis Orbán Viktor van, akinek minden szava arany, mondjon bármit is. Az orbánizmus egy több ezer főt számláló, évről évre egyre csak növekvő vallás, melynek alapja a megrendíthetetlen, vak hit. A Viktor tegyen bármit, azt követni, terjeszteni és isteníteni kell. Egy olyan réteg ez, mely a szó legszorosabb értelmében is életét adná Viktorért.

Legyen az az Orbán beszéde alatt örömtől könnyező Marika néni, a „nemezti ünnepünket meggyalázókat” arcon köpő, majd esernyőjével pofánverő Józsi bácsi, vagy az omladozó, penészes vályogház sarkában az Orbán Viktor oltár előtt minden este imádkozó Ilona néni. Számukra semmi sem fontosabb, mint hogy láthassák a Viktort. Éhezés? Nyomor? Külföldre menekült unokák? Majd a Viktor megoldja! Gondolják és valóban hiszik is sokan.

Ezzel a csoporttal minden vita teljes mértékben értelmetlen, ugyanis az észérvek és tények számukra csak kitalált, hazug ellenzéki szólamok. Árulók vagyunk, nemzetgyilkosok, mi mindannyian. A baj nem azzal van, hogy léteznek ilyen emberek. Mert mindig is léteztek, ez nem egy újkeletű dolog. A probléma ott kezdődik, hogy ez a réteg nem a templomban rója le kegyeletét az ő egyistenének, a társadalom többi részét nem zavarva, életüket nem befolyásolva. Ez egy olyan vallás, mely nem következmények nélküli, nem ártatlan.

Az Orbán-rezsim pedig erre épít. Nagyon is tisztában vannak azzal, hogy egy komoly réteg hasonlóan gondolkozik. Az idősek lekenyerezésével és befolyásolásával újabb hívőket szereznek maguknak, bővítve vallási felekezetük létszámát. Orbán Viktor és kormánya gusztustalan, undorító módon veri át és használja ki az idős lakosság nagy részét. Ha valakinek valóban bocsánatot kellene kérnie a nyugdíjasoktól, az maga Orbán Viktor és kormánya. Hülyének néznek több millió embert...

HOGYAN JUTOTTUNK IDÁIG? EGYRE ROMLÓ ÉLETMINŐSÉGEK ÉS A MUNKA VILÁGÁNAK ÖSSZEOMLÁSA

MÉRCE 
Szerző: KEMÉNY BENCE
2017.10.24.


A magyar munkaügyi ellenőrzések tapasztalatai sötét képet festenek a munka világáról. Folyamatosan nő a balesetek, és a feltárt szabálytalanságok száma, miközben az ellenőrzéssel érintett munkavállalók száma kevesebb, mint a felére csökkent. Ez az elkeserítő állapot pedig a rendszerváltás óta romboló, olcsó munkaerőre építő gazdaságpolitikának eredménye, amit a Fidesz is büszkén hirdet. A rendszerváltás modernizáló értelmisége Magyarországot olyan fejlődési pályára állította, ami főként a külföldi tőkebefektetések ösztönzésére épült. A „versenyképesség megőrzése” volt a felzárkózási mítosz mantrája, ami miatt ilyen állapotok uralkodnak a munka világában.

Mi az a lefelé tartó bérverseny?


A rendszerváltás utáni Magyarország gazdasági szerkezetét, és így a társadalmi rendet meghatározta a külföldi tőkebefektetéstől való függés. A kelet-európai posztszocialista térség nagy részében a gazdasági átalakulás hasonlóan folyt, így a gazdasági szerkezet és az abból következő társadalmi problémák is mindenütt jelen vannak, még ha eltérő mértékben is. A megkérdőjelezetlen neoliberális dogmatizmus mindenhová elért, a befektetők figyelméért vívott harc egy gazdaságilag függő helyzet teremtett, ami az olcsó munkaerőre és a termelési költségek alacsonyan tartására alapozta a fejlődést. A munkakörülmények, a munkahelyi biztonság, és egészében a munkavállalói érdekek másodlagossá váltak. Ez a folyamat egy lefelé tartó bérversenyként írható le a térségben, ami a béreket (és a vásárlóerőt), a termelési költségeket alacsonyan tartotta. Ez a társadalom széles rétegeinek csak alacsony életszínvonalat, lassú lecsúszást hozott. Ahogyan láthatjuk majd, a munkakörülmények elkeserítő állapota is ennek a romlástörténetnek az egyik fontos szakasza, a tudatos gazdaságpolitikai intézkedések egyenes eredménye...

ORBÁN MÁR NEM CSUPÁN A HAZAI PUBLIKUMNAK JÁTSZIK, KÜLFÖLDÖN IS TERJESZTI NÉZETEIT - SZELESTEY LAJOS NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: SZELESTEY
2017.10.25.


- A magyar miniszterelnök szerint kormánya abszolút szolidáris az unióval

- Orbán rivalizál Kurz-cal, hogy melyikük legyen a hangadó Brüsszel ellenében. Ennek érdekében már a hazugságtól sem riad vissza, ami persze a választási győzelmet is szolgálja

- A Közép-Európai Egyetem rektora abban bízik, hogy a választások után rendeződik a CEU státusza

Passauer Neue Presse


A magyar kormányfő továbbra is kategorikusan kizárja a menekültek befogadását és visszautasítja, hogy kormány nem volna szolidáris az unióval. A politikus az este nyilvános pódiumvitán vett rész a regionális lap szervezésében. Beszélgetőpartnere Horst Teltschik, a néhai Kohl kancellár külpolitikai tanácsadója volt. Orbán azt hangoztatta, hogy Magyarország nem kíván együtt élni olyan népcsoportokkal, amelyek más kultúrkörhöz tartoznak, mert szeretné megtartani a saját identitását. A német vendég arra figyelmeztetett, hogy emiatt Magyarország veszíthet nemzetközi tekintélyéből, mert a szolidaritás nem lehet egyoldalú, és az EU éppen eléggé támogatta a magyarokat. Meg hogy mindössze nem egészen 1300 menedékkérőt kellene átvenni. Orbán erre úgy reagált, hogy ne akarjanak másutt az ország helyett dönteni, mert úgysem fogadjuk el. Itt számára alapkérdésről van szó, a kvótát pedig trójai falónak nevezte. Merthogy csak újak érkeznének, ha a magyar fél bárkit beengedne. Azt hangoztatta, hogy amikor a magyarok a saját határaikat védik, akkor tekintettel vannak Németország és egész Európa érdekeire is. Azon kívül a migránsok nem Budapestre akarnak jönni, hanem Berlinbe így számára nem egészen érthetőek a nyugati szemrehányások. Hiszen a kormány egymilliárd eurót ölt a határőrizetbe.

Focus

Egy német szakértő szerint tudatos számítás húzódott meg amögött, hogy Orbán Viktor éppen a nemzeti ünnepen mondott zavaros beszédet a migrációs politikáról, beleértve, hogy spekuláns-birodalmat emlegetett, amely foglyul ejtette az uniót. A lap botrányosnak minősíti az elhangzottakat.A müncheni Alkalmazott Politika Kutató Központ egyik munkatársa szerint viszont a megnyilatkozásban nincs semmi új, a kormányfő továbbra is a saját hatalmi érdekeit követi. Werner Weidenfeld emlékeztet arra, hogy Trump is folyamatosan megosztja országát, ebben nagyon hasonlítanak egymásra Orbánnal. A stratégia része, hogy állandóan előkerülnek az összeesküvés elméletek.

Most ugyan nem mondta ki a magyar politikus, de eléggé kézenfekvő, hogy a titokzatos pénzügyi hatalmon Sorost értette. Hiszen az üzletember olyan értékeket képvisel: a sokszínűséget, demokráciát és szabadságot, amit a magyar vezető részben elutasít. A taktikája az, hogy úgy állítja be, mintha a külföldi pénz a magyar érdekek ellen irányulna, ezt sulykolja választóinak. Ő maga sem hisz az egészben, de elsődleges célja az, hogy taccsvonalra tegye az egyetemeket. Ha sikerül, az meggyengíti a magyar demokratikus erőket. A szakember ugyanakkor nem hiszi, hogy a túlkapások ártanának az EU-nak. De a V4-ek még gondot jelenthetnek Brüsszelnek, ha akadályozzák a közös döntéseket...

SEMJÉNT BIZONYÁRA MEGTÁMADTA VALAMI HÜLYÍTŐ VÍRUS

SZTÁRKLIKK BLOG
Szerző: Sztárklikk
2017.10.24.


Magyarország nem eshet el az iszlám hódítás által, és nem engedhetjük meg, hogy belülről foglalják el Magyarországot - jelentette ki Semjén Zsolt Zalaegerszegen.

A KDNP elnöke, miniszterelnök-helyettes a nemzeti konzultációról tartott lakossági fórum előtt, sajtótájékoztatón azt mondta: ami most az Európai Unióban történik, kísértetiesen hasonlít arra, ahogy 1541-ben az iszlámhitűek mint "városnézők" elfoglalták Buda várát, mivel "most éppen migránsként foglalják el belülről Európát".

Semjén Zsolt úgy fogalmazott: az illegális migráció kezelésével kapcsolatban "Brüsszel politikája három jelzővel illethető: törvénytelen, antidemokratikus és inkorrekt".

Kifejtette: törvénytelen, mert nem tartják be a dublini szerződést, amely szerint illegálisan senki nem léphet be az EU területére. A brüsszeli bürokrácia, "amelyik azon mesterkedik, hogy az illegális migráció bejöjjön Európába", megsérti a dublini szerződést, ugyanakkor Magyarország azt "pontosan és precízen betartja".

Brüsszel politikáját antidemokratikusnak nevezte a KDNP elnöke, mert "elfelejtették" megkérdezni a német vagy az európai polgárokat, hogy akarnak-e tömegesen együtt élni az iszlámmal. A magyar kormány demokratikus, mert népszavazáson és nemzeti konzultáción is megkérdezte erről az embereket, "és a magyar nép azt mondta, hogy nem akar".

Semjén Zsolt szerint inkorrekt, amit Brüsszel csinál, mert a migránsok közül kiválogatják azokat, akiknek szakmájuk van, nyelvet tudnak és "használhatók", őket megtartják, "a többit pedig átlőcsölik a magyaroknak, cseheknek, lengyeleknek, románoknak és a többieknek". Ez az eljárás inkorrekt a migránsokkal szemben is, mert "ők áldozatok".

Ezek az emberek a clintoni amerikai külpolitika áldozatai, amely "az arab tavasznak nevezett folyamat során ideológiai okokból tönkretette - az olyan, amilyen, de - működő államokat" Észak-Afrikában és a Közel-Keleten. Aszad Szíriája "nem volt leányálom, de kisebb rossz volt, mint az Iszlám Állam" - vélekedett a politikus...

MIÉRT ÉPPEN BIRZEBBUGA?

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő / Zsolt
2017.10.25.


Hallottatok már valaha Birzebuggáról? Mert én őszintén szólva nem, és elsőre nem is hangzik olyan nagyon bizalomgerjesztően, pedig egy máltai kisvárosról van szó, ahová a mai poszt szerzője, Zsolt költözött a családjával. Málta egy nagyon érdekes sziget, talán sok mindenben más is, mint amilyennek képzelnénk – például a közelgő tél a legkevésbé sem hangzik hívogatóan. Sok minden más azonban igen, mint az az alábbiakból kiderül.

„Másfél év töprengés és vívódás előzte meg a Máltára költözést, amelyre egy tavaszi napon került sor.

Egész életemben a szülővárosomban éltem, ami több, mint négy évtizedet jelent, érthető, hogy nem volt egyszerű döntés magunk mögött hagynunk a saját megszokott lakásunkat, a családtagok egy részét, barátokat, és egy kétéves kislánnyal hármasban nekivágni a nagyvilágnak.

Sok gondot fordítottunk az előkészületekre, értendő ez alatt: útlevelek és személyi igazolványok meghosszabbítása, EU-s TB kártyák, háromnyelvű születési anyakönyvi kivonatok kiváltása, otthoni szolgáltatók, közös képviselő, szomszédok tájékoztatása a távollétről, pótkulcs elhelyezése egy jó barátnál, idős szülőknek számítógép-vásárlás és Skype-betanítás, EU-s önéletrajzok nyomtatása sok példányban, és persze a költözés megszervezése, amely közel sem volt egyszerű, lévén, volt egy macskánk, amelyet – magától értetődően – szintén vittünk magunkkal.

Pontosabban mi hárman utaztunk repülővel, két barátunk pedig kocsival vitte a cicát és tízdoboznyi legfontosabb holminkat: ruhák, konyhafelszerelés, játékok, egyebek (ezernyi könyv, CD, DVD, bútorok maradt a lezárt lakásban). Barátaink két nappal korábban indultak, így egészen pontosan két órával előbb érkeztek meg Máltára, mint mi..."

FORRADALMAT VIZIONÁL TGM

BEKIÁLTÁS BLOG
Szerző: KABAI DOMOKOS LAJOS
2017.10.25.


„Nem kérdés, hogy forradalom lesz. A nép forradalma az elnyomói ellen, mint mindig. De nem erőszakos forradalom, ezt nagyon remélem, mert akkor nem ér semmit. Az erőszakos forradalmakból általában zsarnokságok jönnek ki” – polemizált Tamás Gáspár Miklós filozófus, azaz TGM az ATV október 24-ei, Egyenes Beszéd című műsorában. Nem sok idő telt el, s a Facebookon már meg is jelentek a fanyalgó kommentek. TGM esetében, ez szinte megszokott. Bármit is mond, bármit is ír, ahhoz hasonló megjegyzésekkel fogadja megnyilatkozásait az álnevek mögé bújó trollsereg, mint amilyenekkel a minap a Mandiner.hu szemléző hasábjában megjelent cikkét:

„Haha Gazsi, ne már!” „Meddig nyomatod még ezt?” „A rejtozes, az aknamunka, a besugas, a terrorizalas, a haza eladasa, a provokalas, a nevtelen feljelentesek, padlaslesopresek, koromletepes, AVH, trukkok szazai, gender-bender, hazugsaghegyek - ezek a ti forradalmi hagyomanyaitok/kulturatok, amit ti demokracianak neveztek.” „Ez az alak valami egy tipikus értelmiségi elit. Hüjje, mint a s..g.” És így tovább.

A Facebookon azonban ezúttal sem a névtelen had fröcsögte ki magából az elfojtott indulatokat.

Ismerőseim ismerőseinek fényképpel, névvel vállalt mondataiba ütköztem: „Elképedve hallgattam Tamás Gáspár Miklóst az Egyenes Beszédben. Pl. amikor azt mondta, hogy Ausztriában éppen szélsőjobboldali kormány alakul, Magyarországon pedig az elnyomott nép forradalmat fog csinálni, ami azonban nem lehet erőszakos, mert utána újabb diktatúra jöhet, a baloldalnak viszont befelé kellene fordulnia. Attól tartok, hogy a korábban általam tisztelt TGM mára sok tekintetben zavart lett, s nem egészen értem, miért szükséges őt behívni ilyen műsorokba”.

„Őrült beszéd, de van benne rendszer” – mentegette a TGM-től nem egészen pontosan idézett gondolatokat Shakespeare szavaival a következő kommentelő, amire én azzal álltam elő: „TGM általánosabban beszélt a békés forradalomról. Legalábbis én így értettem. Mindenesetre kétszer is meghallgatnám, mielőtt elmarasztaló ítéletet fogalmaznék róla, s persze másról is. S még akkor is élnék a gyanúperrel, hátha én értek félre valamit”. Megjegyzéseinket azonban rögvest félresöpörte a következő hozzászóló: „Forradalom, totális hülyeség, demokráciában élünk,a regnáló kormányt a választáson le kell cserélni, ha nem szavaz rájuk senki, buknak, mint a sicc”. Ez azonban szűklátókörűség.

Távolabbra kellene tekinteni! A határainkon túli világra is nézve, és időben is jóval előrébb gondolva.

Ha így teszünk, mindenekelőtt a technológia jövőbeni robbanásszerű változását fogjuk konstatálni. Márpedig ez minden eddiginél nagyobb tömegeket lök majd a társadalmak peremére. A régi marxi tétel szerint mindennek az emberi szükségletek növekedése a motorja. A közvetítő szerepet a tőke, a tőketulajdonosok játsszák a folyamatban. És ez a dolog kulcsa. Mindaddig, amíg a tőkés elosztási mód érvényesül, minden eddiginél falanszterszerűbb körülmények között, minden eddiginél lélekölőbb formákat fog ölteni a kizsákmányolás. Ez aztán alapja lesz az egyének, az osztályok, a rétegek közötti gyűlölködésnek a felfokozott érdekellentétek és a dolgozók totálissá váló munkahelyi, sőt otthoni ellenőrzése miatt.

Ezek ellen már nem lesznek képesek fellépni a falusi, a városi, a nemzeti közösségek vezetői, akik saját érdekeiket követve nem választóikat képviselik, hanem komprádorokká válnak. Egy maroknyi csoport távoli üzleti-gazdasági-politikai-katonai hatalmi központokban hozza majd meg a globális és regionális döntéseket a tőkeérdekeknek megfelelően, az adott körzetek, országok, sőt földrészek lakosságának megkérdezése nélkül...

A KÖZMÉDIA KÉRDEZ

GÉPNARANCS 
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: FÖLD S. PÉTER
2017.10.25.


Keményen, szemtől szembe, egyenesen, kertelés nélkül. Az sem baj, ha a riportalany megizzad. Az emberek tájékoztatása mindennél fontosabb.

– Miniszter úr, tudom, hogy kemény a kérdés, amit most fölteszek Önnek, de remélem, nem érti félre, ezért, ha megengedi, és persze, csak akkor, ha nem sértem meg, tehát akkor most venném magamnak a bátorságot, hogy a nézők nevében, a magyar embereket ugyanis érdekli…

– Kérdezzen nyugodtan, bátran, blablablabla, blablablabla, blablablabla, blablablabla, blablablabla, nekünk nincs takargatni valónk.

– Szóval, elnézést, ha elsőre barátságtalannak látszik a kérdés, tényleg igyekszem udvariasan fogalmazni, de azért Ön is beláthatja, hogy nem megkerülhető, amiről kérdezni szeretnék. Szóval: Ön tényleg annyira fantasztikusan zseniális, mint amilyennek én látom, vagy még ennél is sokkal nagyszerűbb? Ezt csak azért kérdezem, mert akivel csak beszélek, és higgye el, szoktam emberekkel találkozni, mind azt vetik a szememre, hogy én nem értékelem kellően az Ön szakmai és emberi nagyságát, amikor tömören csak úgy szoktam fogalmazni, baráti társaságban persze, hogy Ön és az Ön minisztériuma igen kiválóan végzik a dolgukat. Tényleg igazságtalannak érzi, amikor ennyire puritán és visszafogott módon fogalmaznak Önökkel kapcsolatban, vagy tudja a helyén kezelni az ilyen megfogalmazásokat?

– Az a helyzet, hogy blablablabla, blablablabla, blablablabla, blablablabla, blablablabla, erre a kérdésre akkor tudnék kimerítően…

"MI VAN, HA EGYSZER AZ ÉN ARCOMAT RAKJÁK SOROS HELYÉBE?" - A CSERDI POLGÁRMESTER ÁLLÍTJA, NEM ISMERI AZOKAT, AKIK FENYEGETTÉK BUPESTEN ÉS PÉCSETT

MAGYAR NEMZET ONLINE
Szerző: MOLNÁR RICHÁRD
2017.10.25.


Őrült a polgármesteretek? Sztárkodik? Idehoz egymillió migránst? – ilyen és ehhez hasonló mondatokat szegeznek a Baranya megyei Cserdi lakóinak a szomszéd falvakban, amióta Bogdán László polgármester bejelentette: hajlandó menekült családokat fogadni a községben. De Bogdánt sem kímélik. – Sunyi módon leköptek és seggbe rúgtak. Pécsett a zebrán nekem rontottak és még meg is akartak ruházni. Soros köcsögének neveztek – meséli irodájában a polgármester azt a két esetet, amely bejárta az országos médiát.

Nézze meg Bogdán Lászlóval készített interjúnk rövidített változatát videón!

Mivel azonban az eset felidézése után Bogdán napokig hallgatott az ügyről, és nem válaszolt a sajtómegkeresésekre, a közvélemény kételkedni kezdett a történetekben. Bogdán a Roma Parlament Egyesület budapesti rendezvényén vett részt szeptember 25-én, ahol a Hír TV kamerafelvételei szerint nagyon kemény hangú vita zajlott, a cserdi polgármester erős kritikákat kapott többek között azért, mert használta a cigánybűnözés kifejezést. Bogdán a csatorna Privátszféra című múlt pénteki műsorában azt állította, a rendezvényről való távozása után hátulról megrúgták és leköpték. Bár neveket nem említett, úgy tűnik, a Roma Parlament Egyesület elnöke, Horváth Aladár úgy érezte, Bogdán őt is vádolja. Horváth az Indexnek azt nyilatkozta, hárman kísérték ki a taxihoz a rendezvényről a polgármestert, és semmilyen inzultus nem történt, erre tanúk vannak. Jogi lépéseket is kilátásba helyezett, ha Bogdán nem tisztázza magát.

A KÚRIA ENGEDÉLYEZTE, HOGY NÉPSZAVAZÁST TARTSANAK A POLITIKUSOK VAGYONNYILATKOZATAIRÓL

CIVILHETES
Szerző: Híres ember
2017.10.24.


A Kúria hitelesítette azt a népszavazási kérdést, amely azt célozta, hogy rendszeresen vessék össze a vagyonnyilatkozatokban szereplő adatok helytállóságát a hatósági nyilvántartásokkal - írta az MTI a Kúria honlapjára felkerült végzés alapján.

A Kúria ezzel megváltoztatta a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) korábbi, a hitelesítést megtagadó határozatát. - írja az Index

A kérdést, amelyet egy magánszemély nyújtott be hitelesítésre az NVB-hez, úgy szólt:

"Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozataiban foglaltak helytállóságának rendszeres, kötelező, a hatósági nyilvántartásokban foglalt adatokkal való összevetéssel történő vizsgálatát?"

A Kúria megállapította, hogy a kérdés ugyan az országgyűlési képviselőket is érinti, mivel a képviselői vagyonnyilatkozat ellenőrzési módjára vonatkozó szabályozás átalakítását célozza, de az nem minősül személyi kérdésben való döntésnek. Az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége és annak ellenőrzése nem a kérdés alapján kerül bevezetésre, a kérdés a már jelenleg is létező ellenőrzés módját illetően helyez kilátásba részben új szabályozást - szögezte le a bíróság.

A Kúria felhívta a figyelmet arra, hogy a vagyonnyilatkozat ellenőrzésével kapcsolatos eljárás nem érinti az Országgyűlés szervezetalakítási szabadságát, egy eredményes népszavazás esetén a vagyonnyilatkozatok megalapozottságának vizsgálata a jelenlegi szervezeti keretek között, de más szervek bevonásával is lefolytatható...

ORBÁN, PUSKA, BÉKEGALAMB

GONDOLATVILÁGBAN BLOG
Szerző: Andrew_s
2017.10.24.


A miniszterelnök október 23-a alkalmából nem említette meg Soros Györgyöt. Mármint név szerint nem emlegette. Helyette nemzetközi pénzügyi köröket, vagy mi a szöszt emlegetett. De nem is ez volt a beszédében elért mélypont. Valószínûleg a „migránsmentes övezet” kifejezés az, ami vitte az olajágat.

Azt a bizonyos olajágat, amit a békegalambbal szokás társítani. Orbán Viktor ezt az olajágat egyre messzebbrõl szemléli. Olyan messzirõl, ahonnan a „migránsmentes övezet” már alig van messzebb a „cigánymentes övezet”, illetve „zsidómentes övezet” kifejezésektõl...

BÁNATOS KUTYASZEMEK

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2017.10.25.


Kedves és nem autentikus brit tudósok szerint direkt néznek olyan szomorúan a kutyák. Úgy találták, hogy a nagyra nyílt szemű, felhúzott szemöldökű bánatoskutya-nézést akkor kapják elő a tarsolyból, amikor rájuk irányul a figyelem. Azt nem tudták megállapítani, hogy mi céljuk lehet vele, abban viszont teljesen biztosak, hogy ezt a trükköt az evolúció során, az emberrel való együttélés alatt tanulták meg. Igazuk lehet, ábrándos szemű farkassal én még nem találkoztam, csak rajzfilmeken.

Lám, mire nem képes pár tízezer év, amióta a cimboránk minekünk. Megtanult alakoskodni ez a drága jószág, mint ahogyan az ocsmány és ok nélküli támadásokat is az emberfarkastól tanulta el. A vadonban az ételért öl a kutyaféle, környezetünkben önként és kéjjel is, de legfőképpen parancsra, ilyképp teljesen antropomorf a drága. Igaz, úgy szeretni, mint ő, senki sem tud Isten bárányai közül, és úgy szenvedni sem, amikor állat-emberek csak úgy időtöltésképp kínozgatják őket. Igaz, az ilyen szadista barmok embertársaikkal is hasonképp bánnak.

Sok kutya vonult be a történelembe is. A legnagyobb hős a mára feledett felfedező Lajka volna, aki kutyatársai közül elsőként és máig egyetlenként a Szputnyik-2 fedélzetén Föld körüli pályára állt 1957. november 3-án. Ki emlékszik már az igaz és bátor kutyára, erre a keverékre, aki rövid kiképzés után indult el az ismeretlenbe abban a biztos tudatban, hogy nincs visszatérés, mivelhogy ilyen készsége ennek a műholdnak, tehát ilyen visszahozó cucca nem volt. Lajka mégis beszállt a koporsóba, és a Föld körüli pályára állás után néhány órával visszaadta lelkét a teremtőnek.

És mégis egész jól járt, mert nevét úgy-ahogy megőrizte az utókor. Nem úgy, mint a szovjet idők több ezer vagy tízezer névtelen hős kutyáját, akik a Nagy Honvédő Háború során kétféle módon vehettek részt a győzelemben. Vagy csizmát varrtak a bőrükből, ami elég méltatlan végnek tűnik, vagy pedig robbanószerrel a hátukon náci tankok alá szaladtak, ahol is az elvtársak távirányítással felrobbantották őket. Nem tudni, eközben bánatosan néztek-e, okuk az lett volna rá mindenképp. Az én generációm a „Négy páncélos és a kutya” című sorozatból tanulhatta a kutyák világháborús ténykedését, de abban ilyesmik nem szerepeltek...