2022. szeptember 10., szombat

AZ ÉS 2022/36. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.09.09.


F E U I L L E T O N 

Gyenge Enikő
Időt Bartókkal („Zeit mit Bartók”)
Bartók, vagy inkább sok Bartók a Salzburgi Ünnepi Játékokon

I N T E R J Ú 

Hegedűs Claudia
„Sosincs kész forgatókönyv”
Beszélgetés Nagy Gerzsonnal


K R I T I K A

Csuhai István
Stephen, a főhős

James Joyce: Stephen Hero. Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Kappanyos András. Helikon Kiadó, Budapest, 2022, 375 oldal, 4699 Ft

És épp ez, az egyszer már kiírt szöveg és a végleges redukció között ott lévő különbség a Stephen Hero legfontosabb hozadéka. Hiszen azon túl, hogy teljes jogában színre lépteti a referenciális szerzői alteregót, a sok tekintetben a hús-vér James Joyce-szal azonos, bizonyos vonatkozásokban tőle eltérő Stephen Dedalust (a Stephen Hero írásmódjában még Daedalusként), az Ifjúkori önarckép, és aztán az Ulysses főszereplőjét, számtalan, máshonnan nem tudható aprósággal világítja meg nemcsak az alakmás főhős, hanem az élete második, nagyobb felét szülőhazájától távol töltő, emigráns írói életet folytató James Joyce eszméinek kifejlődését és az ír világból való távozásának belső indítékait. A Stephen Hero megformálása inkább még klasszikus, a korabeli angol nyelvű próza eszményeihez illeszkedő változat (bár időkezelése már ennek az első változatnak is modernista, továbbá ugyanaz a nagyfokú topográfiai referencialitás jellemzi, mint későbbi leágazásait), átütővé mindez az Ifjúkori önarcképben, felülmúlhatatlanná pedig az Ulyssesben válik. De Kappanyos Andrásnak alighanem igaza van végső mérlegében: a Stephen Hero Joyce-hívőknek kötelező olvasmány, viszont nekik is érdemes a legvégére, az Ifjúkori önarckép és az Ulysses utánra tartogatni az életműnek ezt a különlegességét – erényei ily módon tárulnak fel a legsokatmondóbban.Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Andócs Zoltán. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

Csunderlik Péter
Ex libris

Szijártó M. István: A történelem diskurzusa
Kisantal Tamás: Az emlékezet és a felejtés helyei
Baráth Katalin: A történetírás terhe
Földes György: Nemzet és hegemónia

Bódi Katalin
Present perfect

Földényi F. László: Múzeumi sé­ták, 1992–2019. Typotex Kiadó, Bu­da­pest, 2022, 339 oldal, 5500 Ft

A séta eseménye nemcsak Baudelaire (és Benjamin) flâneurjét, hanem Rousseau magányos sétálóját is megidézheti, hiszen a művészet sokszor az emberi létezés legvégső kérdéseihez vezeti el a szemlélődőt. A naplóbejegyzéseket dátum és helyszín, illetve a kiállítás címe tagolja, adott esetben pedig tovább bontja az oldaltükröt a művész és alkotása megjelölése, bár a szövegegységek ennek ellenére is egybefolynak, ami megnehezíti az olvasást. A széles margókra saját (vitatkozó és lelkesedő) jegyzeteim kényelmesen elférnek, amellett, hogy a szerző ide ékeli be azokat a megjegyzéseit (szakirodalmi idézeteket, életrajzi megjegyzéseket, versrészleteket, személyes emlékeket), amelyek a gondolatmenetet megbontanák, illetve innen „lógnak bele” a szövegbe az alkotások fekete-fehér fotói.Tovább

Csanda Gábor
Az éjszaka démonsminkjei

Legéndy Jácint: FBI: Maffiaszólam. Prae Kiadó, Budapest, 2022, 72 oldal, 3300 Ft

Nagy különbség a maffiáról szóló eddigi irodalomhoz képest, hogy Legéndy nem önálló verseket írt, hanem összefüggő versfüzért, vagy ahogy ő nevezi, versoratóriumot. Négy tételben, öt hangra: Verőlegény (basszus), Ügyvéd (tenor), Költő (bariton), Maffiafeleség (alt), Maffialány (szoprán), helyszín: a Művész Mozi teázója Budapesten. Itt ülnek a szereplők, „s miközben a költő mobiltelefont vásárol a maffia régi verőlegényétől, sorban elmondják párbeszéddé szövődő versmonológjaikat”. Vagyis egyfajta oral history tárul fel előttünk: amit olvasunk, ahhoz a szerző hallás útján jutott.Tovább

Gajdó Ágnes
Mindent a macskákról

Macskák mesés könyve. Szerkesztette Lovász Andrea. Illusztrálta Szabó Imola Julianna. Cerkabella Kiadó, Szentendre, 2021, 224 oldal, 4490 Ft

Hiányérzetem lenne, ha a kötetbe nem került volna be Bálint Ágnes, aki a Frakk-történetekben a két cica, Lukrécia és Szerénke jellemét is igen plasztikusan ábrázolta, és jó, hogy nem feledkezett meg a szerkesztő Csukás Istvánról sem, aki Mirr-Murr kandúr figuráját életre hívta. Macskaügyi szempontból azt hiszem, előkelő helyen állnak e négylábúak, és ha bárki belegondol, miként állítana össze egy hasonló tematikájú kötetet, ezeket a szereplőket biztosan nem hagyná ki. A magyar meseirodalom legismertebb macskái vélhetően Szeréna és Lukrécia, Mirr-Murr és Oriza Triznyák, valamint Csizmás Kandúr és Vacskamati. Ja és persze a tudós macskája, Arany János teremtménye. De gondolhatunk Móricz Iciri-picirijére is, amiben egy iciri-piciri kis macska és ökrei „randalíroznak”.Tovább

Szolláth Dávid
Regiszterek között

Havasréti József: Ráolvasások. Irodalmi tanulmányok és kritikák. Kronosz Kiadó, Pécs, 2022, 310 oldal, 3200 Ft

Felteszem, szakmánként működhetnek rejtett Havasréti-kultuszcsoportok. Szerteágazó kutatási témái közül viszonylag kevés mondható kanonikusnak, konvencionálisan irodalomtörténetinek (lásd Ady- és Kerényi-tanulmányait, Szerb Antal-monográfiáját). Előszeretettel fedez fel elfelejtett szerzőket (mint például a dekadensnek nagy, írónak kicsi Szilágyi Gézát) és vizsgál határsértő vagy botrányos szövegeket (Hajas Tibor: Szövegkáprázat). Havasréti a Szerb-kutatáson kívül a magyar neoavantgárd szakirodalmában számít bizonyosan megkerülhetetlennek (Alternatív regiszterek, 2006; Széteső dichotómiák, 2009), de ír pop- és rock-történetről, tudománytörténetről, szubkultúrákról, internetes kommunikációról, sőt, szobrászatról, festészetről és urbanisztikáról is. Mindemellett régóta aktív kritikus, valamint nagyon szerethető prózaíró.Tovább

Weiss János
A sport filozófiája

Hans Ulrich Gumbrecht: Szépség a sportban – Tömeg a stadionban. Fordították: Csécsei Dorottya, Keresztes Balázs, Vásári Melinda. Kijárat Kiadó, Budapest, 2022, 258 oldal, 3900 Ft

A feladat így a sportban rejlő szépség megragadása. Ehhez Gumbrecht szerint a kanti szépség-fogalom megfelelő bázist kínál: szép az, ami érdek nélkül tetszik. Az érdekek kiiktatása mind a sportoló, mind a néző számára elementáris jelentőségű. A sportolók ugyan szerződés alatt állnak, és a „kereskedelmi értékük” a teljesítményüktől függ, de a játék közben „még ők is megfeledkeznek a [...] külső érdekekről”. (42.) És a nézőt ugyan hatalmába kerítheti egy eredmény vagy egy mozdulatsor, de arra neki is rá kell döbbennie, hogy ezzel az érzéssel nem tud kenyeret venni.Tovább

Csáki Márton
A felvilágosodás árnyai

Abdulrazak Gurnah: Utóéletek. Fordította Neset Adrienn. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2022, 384 oldal, 4399 Ft

Szűkebb közösségében, amelyet gudzsaráti muszlimok, a „faji hierarchiában” afféle köztes helyet elfoglaló betelepülők alkotnak, senki sem érintetlen a traumáktól, miképp az „őshonos” előítéletektől sem; világra jövetelük ténye egyáltalán nem garancia arra, hogy a minden érzelmet felülíró kapzsiság és rokoni kötelékek szorításában valóban kezdetét veheti életük. Gurnah érzékletesen ragadja meg az úr-szolga viszony komplexitását, illetve azt, hogy a szereplői sorsát meghatározó gyarmati hatalomgyakorlás miként araszolt a nyers erőszaktól a biopolitika felé. Nem idealizálja a gyarmati uralmat megelőző és azt követő időket, ugyanakkor sokkal nagyobb empátiával fordul e kudarcos történelem felé, mint rosszmájú pályatársa, Naipaul, akinek munkássága egyébként meghatározó volt számára.Tovább

Végső Zoltán
Egy jó hangot megütve

(Subtones: Lángolj, lemezbemutató koncert – Várkert Bazár, szeptember 3.)

A Subtones országos ismertsége az A Dal című tévéműsorra vezethető vissza, amit meglepő módon majdnem megnyertek. Nem azért meglepő, mert rossz volna az ott bemutatott Nem segít más című szám, amelynek soraiból a lemez címét is merítették, hanem azért, mert a hangnemből kitérő, lényegében jazz-szerzeményként nem csupán két-három hármashangzatra támaszkodó, fejlett vokális képességekről tanúskodó dalról van szó. És valahol ez a Subtones titka, vagy mondhatjuk azt is: a jótéteménye, hogy az igényes sokrétegűséget ötletesen, humorral, értékeket felmutatva csempészik vissza a szélesebb közönség elé.Tovább

Báron György
Elvis & Elvis

(Elvis. Amerikai–ausztrál film. Rendező: Baz Luhrmann)

A mozgókép korának celebjeiről mozgóképet készíteni jószerivel reménytelen vállalkozás. A hangsúly az emberi drámáról óhatatlanul a színészi megjelenítésre tevődik át, ezért is válhatott ez a szubzsáner a színészközpontú Hollywood kedves gyermekévé – sztár játszik sztárt –, s emlegetnek rendre, a film minőségétől függetlenül, „Oscar-várományos alakítást” az ilyesfajta kifejezésekkel élő kritikusok.Tovább

Molnár Zsófia
Az az öt perc hírnév

(Kander–Ebb–Fosse: Chicago, Szegedi Szabadtéri Színpad, augusztus 18.)

A Lakatos által képviselt jelenség látványelemnek viszont nem utolsó, ami egy ekkora színpadon csakis jól jöhet. Van itt azonban egy kis ellentmondás: nem feltétlenül abban, hogy ő a cselekményben „vádolt” show-biz megtestesítője, az nem több kis fricskánál, sokkal inkább abban, hogy ő az egyetlen, akinek az arca megjelenik a négyezer fős nézőtér előtt a színpadi kivetítőn. Olyan előnyt kap a prózai színészekkel szemben, amire gyakorlatilag egyedül neki nincs szüksége. Másoknak időnként jól jönne, helyesebben a nézőknek, hogy a kifejező mozdulatokon kívül a mimikát is lássák. Ehelyett a fellógatott képernyőkön a daloknál szívecskék és keveset mondó feliratok villognak, a külvilágban játszódó részeknél reklámok futnak, amikor pedig a rögvalóság van színen, a cukor és a csirke far-hát árával szembesülhetünk.Tovább

Fáy Miklós
Egyszer eltörtem a lábam

(Kurtág: Kafka-Fragmente – Harmonia Mundi, 2022)

Hallgatom így is, úgy is, egyben, elejétől a végéig, és darabokban, tetszőleges sorrendben, szorongva és csodálva, kételkedve és meggyőzve. Kurtág, aki saját maga szerint „nem a szavak embere”, valójában persze nagyon is a szavak embere, azért bánik velük fukarul, de közben úgy válogatja össze őket, a más szavait, hogy azok az ő művéhez is kulcsot adjanak. Hogy az ember azt érezze: érti ezt a zenét.Tovább

Grecsó Krisztián
Kivonulni

(„Az ember, aki kivonult a társadalomból”, Herr Martin filmje. Partizán közszolgálati csatorna, You-Tube, augusztus 29.)

Szívfacsaró, nehéz film az Ember, aki kivonult a társadalomból, nem állítja, hogy a borsodi dzsungel, a tiszta levegő, a kemence melege cselédek, milliárdok nélkül kényelmes élet lenne. És hogy nincsenek benne emberi áldozatok. Még csak azt sem sugallja, hogy ez lenne a mindent vivő megoldás, egyszerűen megmutat egy különc életet, a maga tisztaságában, meg hazugságaival, elhagyásaival, és ettől a decens, rigorózus őszinteségtől a nézőnek kedve támad számot vetni – hogy az ő „kivonulása” mit jelenthetne. Mit tehetne meg, és milyen áron.Tovább

Károlyi Csaba
Szabadrádió

(A 31 éves Tilos Rádió és a 90.3)

Vissza fog-e térni a rádió valaha az FM-re? Jó kérdés. Bojtár, aki szerint nem, azt bírta mondani múlt pénteken: ha ez egy másik ország lenne, ezen a történeten most szénné röhögnénk magunkat, de ha ez egy másik ország lenne, akkor ugye ez az abszurd helyzet nem is állhatott volna elő.

I R O D A L O M

Kiss Noémi
A befalazott feleség

Mikor későn hazajött a munkából, szédült. Olyan fáradt volt, hogy ledőlt a sáros konyhakőre, fáradt, így mondta anyám, nagyon fáradt szegény, gúnyosan, nevetve mondta. Szorított foggal, még a szája széle is befelé állt. Nem sajnálta, volt, hogy belerúgott a klumpájával, és akkor apám felnyögött. Lassan, darabosan átvonaglott négykézláb a tisztaszoba kanapéjára. Anyám úgy rácsapta az üvegezett faajtót, majdnem szétrepedt a fal. Aztán kisvártatva, mosogatás után bement hozzá és bekapcsolta a tévét. Egy filmet bámult az éjszaka közepéig, álmatlansággal élt, cigarettázott. Apám szájából folyt patakban a nyál. Csücsörítve horkolt. Egy pokrócot kellett rádobni, hogy abbahagyja. Vagy legalábbis ne a kárpitra menjen a szürke lé, ami a szájából kijön. Kifortyant, buborékokban.Tovább

Kácsor Zsolt
A profi

(...)

az aluljáróban egyszerre csak megszólalt halkan

egy hegedű,

uramisten, s milyen rettenetesen szólt, nyekergett és nyikorgott az a hegedű, hamis volt minden hangja, nem volt elég ez a súlyosan fogyatékos hétköznap, de még ez is, ez a tehetségtelen hülye, aki éppen itt állt neki kornyikálni, és úgy belehasított a fejembe a fájdalom, mintha a hegedű hangjai tűket döftek volna a fülembe,

ó, rohadj meg,

gondoltam, s előrecsörtettem a tömegben, hogy megkeressem ezt a gyilkost, aki elhangolt hegedűvel öl, az aluljáró egyik vaskos oszlopa mellett állt a gyilkos, előtte a földön egy hegedűtok, a fején meg egy hülye szalmakalap, amitől, gondoltam, művésznek képzelte magát ez a tehetségtelen barom, odaálltam egyenesen eléje, úgy fél méterre lehetett tőle az arcom, mire felnézett, azt hiszem, belegyalogoltam az intim zónájába, mert (...)Tovább

Juhász Tamás
TotalCarpediem

Muskátli és Hokedli birkóztak. Hokedli hirtelen felpattant és hosszú lábain elinalt. Muskátli utána. A fogócskába Derelye is beszállt. Hokedli színlelte még kicsit a menekülést. Aztán hagyta, hogy ismét a földre teperjék. Gazdáik beszélgetve, jókedvűen figyelték őket. A fogócska következő körébe Derelye gazdája is beállt. Derelyét próbálta pórázvégre kapni. Ideje hazamenni. Már egy órája kinn vannak. Neki meg hosszú napja volt. Sikerült elkapnia, hazamentek. Hokedli átpártolt egy pincsihez a kutyafuttató túloldalán. Muskátli a játéktól izgatottan visszament Sacihoz, a gazdájához. Nyikorogva nyílt a rácsos ajtó, egy srác és a skót juhásza jött. Saci két éve járt ide, szinte mindenkit ismert névről vagy kutyanévről. Őket nem. A skótjuhász-kölyök odarohant Muskátlihoz, ismerkedés: kíváncsi fenékszaglászás. Saciéknál is, fenékszaglászás nélkül. A srác egyidős lehetett Sacival, huszonkettő, huszonhárom, középmagas, cingár, széles vállú. A zakó úgy lógott rajta, mintha benne felejtette volna a vállfát. Mosolyogva, felcsillanó kíváncsisággal nézte hol Sacit, hol Muskátlit. Nyugodt léptekkel jött, ahogy Saciékhoz ért, lehajolt és megsimogatta Muskátlit.

– Milyen szép Yorki. Hogy hívják?Tovább

Bankó-Erdősi Viktória
A hálátlan

Az autóbusz-állomástól szerencsére nem kell sokat gyalogolnom. Sajognak a térdeim, az előttem lévő ülés háttámlájának támasztottam, hajlított lábbal gubbasztottam a másfél órás út alatt. Senki nem jött ki elém, s ettől kicsit megremeg a szám széle, de ezt senki se látja a benzinszagú állomás hangzavaros kavalkádjában. Annamari máskor itt szokott várni lelkesen és boldogan, mint azok a kutyák, akik a gazdájuk sírján ücsörögnek étlen-szomjan a hűség terhétől sújtva. Most azonban nem áll ott vékony, ezüst keretes szemüvegében, kék szemébe lógó szalmaszínű, rövid hajával, félszegen mosolyogva a járatindulásokat ismertető tábla előtt, és nem sorolja nekem hazáig, hogy az összekuporgatott zsebpénzéből csipszet és gumicukrot vett a kisboltban, s azokat eldugta a commodore-os szekrénybe, hogy horrorfilmnézős, nassolós, tesós, titkos szeánszot tartsunk éjjel, amikor már mindenki más alszik.Tovább

Farkas Arnold Levente
A csönd

LALA: Gondolataitok nem a ti gondolataitok. Erre a gondolatra gondoljatok, miközben a herceget szemmel tartjátok.

LULU: Rosencrantz szerint megbolondult.

LILI: Guildenstern szerint csak úgy tesz, mintha megbolondult volna.

LULU: Nilsson szerint sem nem bolond, sem nem csak úgy tesz, mintha megbolondult volna, egyszerűen arról van szó, hogy színész, eljátssza a szerepét. Úgy tesz, mintha úgy csinálna, hogy ő egy színdarabban a halott király halandó gyermeke.

LALA: Minden, ami létezik, kizárólag képzeletben létezik.

LULU: Tükör és tükörkép.

LILI: Álom és valóság.

LALA: Dolog és utánzat.Tovább

Marno János
Lássuk a medvét

Marno János
Lássuk a medvét

Marno János
Lássuk a medvét

Halmai Tamás
Stílusjátékok

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.