2018. január 8., hétfő

MIÉRT LEGYÜNK ANTIKAPITALISTÁK?

MÉRCE
Szerző: KAPELNER ZSOLT
2018.01.07.


Már a kérdés is értelmetlen. Nem voltunk már egyszer túl ezen? Nem láttuk, hogyan fulladnak világtörténelmi tragédiák sorozatába a hagymázas világmegváltók képzelgései? Nem csitultak már el a hozzá nem értő és demagógiától megvadított diákok, munkások, munkanélküliek értelmetlen mozgalmai? Nem jutottunk már rég el arra a pontra, ahol nincs többé alternatíva, ahol – mint a mondás tartja – a világvégét is könnyebb elképzelni, mint a kapitalizmus végét?

Persze tudjuk, hogy a kapitalizmus rendszere nem hibák nélkül való: az egekbe szökő globális egyenlőtlenségek, egész országok pénzügyi érdekből való összeroppantása, a természeti környezet esztelen és globális katasztrófával fenyegető kizsákmányolása, a gazdasági érdekből folytatott neoimperialista hadjáratok, melyek halottak és menekültek millióit hagyják maguk után, a negyvenmillió ma élő rabszolga, akiknek kényszermunkáján nem afrikai hadurak, hanem nyugati nagyvállalatok nyerészkednek – ez mind így van, tudjuk. Sőt még talán azt is megengedjük, hogy mindez nem csak afféle szeplő a kapitalizmus egyébként makulátlan orcáján. De mégis mit tehetnénk?

A kapitalizmus ismereteink szerint – bár tökéletlen – mégis a legjobb berendezkedés; ártalmait meg kell kísérelnünk a lehetőségekhez mérten mérsékelni, a piac túlkapásait állami szabályozással, az állam túlkapásait a civil társadalommal. De megdönteni ezt a rendszert? Lecserélni? Mégis mire? Ugyan miféle biztosítékunk van rá, hogy bármi, amit a kapitalizmus helyébe tudunk állítani, jobb lesz, mint maga a kapitalizmus? Ugyan miért gondolnánk, hogy nem eredményez majd több szenvedést és szegénységet, nem vezet-e még súlyosabb következményekhez – tekintetbe véve, hogy a történelem során már tanúi voltunk annak, hogy néz ki egy antikapitalista kísérlet.

Tegyük félre a kérdést, hogy a „valóban létező szocializmus” csakugyan antikapitalista kísérlet volt-e (nem), vagy csupán a kapitalizmus sajátos válfaja. Szintén ne tegyünk kísérletet arra, hogy sebészi pontossággal leválasszuk a világot sújtó problémák köréből azokat, amelyeket a kapitalizmus „maga”, és amelyeket annak tökéletlen alkalmazásai okoznak...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése