2022. április 15., péntek

AZ ÉS 2022/15. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.04.14.


F E U I L L E T O N

Babiczky Tibor
Variációk keresztre
A kereszténység és az analitikus pszichológia

I N T E R J Ú

Károlyi Csaba
Kiűzetés a paradicsomból
Beszélgetés Papp-Zakor IlkávalK R I T I K A

Wagner István
O’Keeffe œuvre-je

(Georgia O’Keeffe, Fondation Beyeler, Riehen-Basel, a kiállítás május 22-ig látható.)

A huszadik század egyik legjelentősebb festőegyéniségének sajátos valóságszemlélete és ábrázolásmódja, meghökkentő léptékváltása, megvilágítása és képkivágása eddig ismeretlen látvánnyá változtatja a realitást, manapság is segíthet a laikus közönségnek más szemmel nézni és látni a környező világot.Tovább

Végső Zoltán
A nagy Bartók-buli

(Uri Caine: Bartók Project – Bartók Tavasz a Művészetek Palotájában, április 10.)

Uri Caine pályafutása, ha klasszikusokhoz nyúl, garanciát jelent arra, hogy komoly projektet hoz össze, és hát Bartók már régóta szerepet játszik az életében. Nem is a mostani koncert előfutárának tekinthető, 2006-ban a Trafóban végül „Hungarian Project” néven bemutatott koncertre gondolok. Akkor – és ezt szeretem elmesélni – volt alkalmam egy díszkötéses, első szériás ezer forintost átnyújtani neki, gondoltam, micsoda ereklye lesz a Bartók-képmással díszített bankjegy; de rögtön közölte, hogy a nyolcvanas évek közepéről már vitt haza magával a jó öreg ezresünkből, mert a zeneszerző – ahogy nagyon sok jazz-zenésznek – neki is a szíve csücske régóta.Tovább

Takáts Fábián
Kortárs találkozás

(Soós Nóra Fennkölt idő és NagyMolnár A fény geometriája II. című kiállítása május 6-ig tekinthető meg a Virág Judit Galériában.)

Bármilyen témát dolgoz fel is Soós Nóra, a stílus ugyanolyan marad: a 60-as években Amerikában útjára indult pop-art, illetve Roy Lichtenstein képregényszerű világának hangulata. A divatos és kelendő művek technikailag magas szintűek, a vásznak több rétegben kidolgozottak, eszközei sokfélék, vannak rajtuk foltok, kontúrok, gesztusfestészeti és médiamotívumok. Mindez alárendelve a színpompás látványnak.Tovább

Stőhr Lóránt
Temetetlen holtak

(Pedro Almodóvar: Párhuzamos anyák)

A szenvedélyes, mégis alapvetően derűs hangvételű filmben Almodóvar nem változtatott megszokott stílusán, elegáns, színes berendezési tárgyakból alkot lakásbelsőt, erőteljesen bevilágított, nagy, élénk színfoltokból komponálja meg képeit, ám sajnálhatjuk, hogy sem a történelmi trauma, sem a szexuális erőszak, sem a súlyos titkok nem vetnek sötét árnyat a látványvilágra. A veszteségeikkel, félelmeikkel, az elszenvedett erőszak emlékével küszködő nők érzelmi hullámvasútját a derűsen napfényes, élénk színű képek helyett Alberto Iglesias a klasszikus hollywoodi filmeket idézően folyamatosan szenvedélyesen áradó zenéje érzékelteti.Tovább

Herczog Noémi
Öncenzorok

(Benkó Bence – Bíró Bence: Rebellisek – az ellenállás történetei, rendezte Benkó Bence. ELTE BTK)

Nemcsak az előadás (és megkockáztatom, hogy a társulat eddigi munkássága), de a kortárs magyar politikai színház legjobb jelenetei is azok, amelyek a dilemma mindkét pólusát képesek érdemi súllyal bemutatni. Kultúránk olyan mélyrétegeit hozzák felszínre, amelyek nem veszítették volna el kontextusukat egy kormányváltással sem, mert túlmutatnak a NER által behatárolt szűk szellemi kereteken.Tovább

Papp Lídia
Gondolatok a könyvtárban

(Darvasi László: Madárhegy, rendezte Darvasi Áron. Jurányi, 2022. április 7.)

A 2019-ben alakult, Darvasi Áron által vezetett Klakker Társulás első bemutatója, az Amphitryon a közönség és a szakma elismerését is kivívta. A fiatalokból álló független társulat az új bemutatót a 2020–2021-es évadra tervezte, de hol a pandémia, hol pedig egyeztetési problémák miatt többször is el kellett csúsztatni az időpontot. Azóta a Madárhegy szövegében és a szereposztásban is történtek változások. A darab eredetileg egy szeméttelepen játszódik, ám a szerzők (Darvasi László és Áron, apa és fia) úgy döntöttek, hogy inkább egy világkönyvtárat választanak színhelyül.Tovább

Fáy Miklós
Jóakaratú emberek

(Bach: Máté-passió – Zeneakadémia, április 8.)

Kinek juthat egyáltalán az eszébe, hogy ilyesmit megszámoljon, hogy elvégezze a műveletet, megtalálja az összefüggést. Ha van egyáltalán. Voltaképpen ez volt a szép az idei, vagyis az idei fő Máté-passióban, a Zeneakadémián. Az egyszerűség. A sóhaj hiánya. Nem úgy vezényelte el Philippe Herreweghe a nagy művet, hogy látjátok, feleim, ez az, amit nem értetek.Tovább

Králl Csaba
Közérzet-koreográfiák

(Imre Zoltán Program – Lukács Levente: A hosszútávfutó magányossága – Trafó, Tóth Laura: Follia – Trafó, Szeri Viktor: fatigue – MU Színház)

Nehéz akárcsak egyetlen közös külső formai jegyet is felfedezni a megszólalások között, annál könnyebb viszont rámutatni arra a belső kohéziós erőre, ami összeköti őket (az utóbbi három premiert, Lukács Levente, Tóth Laura és Szeri Viktor munkáját mindenképp) – ez pedig a személyesség. Az előző koreográfusgenerációk számára a forma volt a szent, az ént, a személyest, annak lelki és egyéb vetületeivel együtt általában mereven eltartották a munkájuktól. Vagy ha mélyre fúrtak is magukban, azt a forma kontrollján keresztül tették. A mostani huszon- és harmincévesek többségének a forma már másodlagos – a személyesség, az önhitel, az élveboncolás az első.Tovább

Siba Antal
„De ez is valami”

(Bencsik Gábor az M1-ről)

Nem tudom, hol élt eddig Bencsik Gábor, és miért évtizeddel később írta ezt a bejegyzést, mint amióta ez az állapot létezik. Most vette észre? Vagy eddig másként látta? Úgy érezte, hogy az M1 és kapcsolt társai kiegyensúlyozottan tájékoztatták a közvéleményt? Ez így nagyon kevés, sokkal érdekesebb lett volna, ha megírja, miért nem látta ezt korábban, vagy ha látta, miért nem írta ezt meg.Tovább

Visy Beatrix
A hír igaz

Deczki Sarolta: A jereváni rádió. Műút-könyvek, Miskolc, 2021, 221 oldal, 2500 Ft

A szerző két átfogó igényű tanulmánnyal vezet be az elmúlt évtizedek irodalmának e korántsem könnyed irányába. Konkrét példák és műelemzések segítségével néz szembe az ügynökirodalom alkotásaival, s mint a közeljövőben megjelenő Tar Sándor-monográfia szerzője, nem is nagyon kerülheti meg ezt a témát. Az ügynökrendszer és a besúgóhálózat embereket megnyomorító „intézményének” ismertetése és a témát feldolgozó irodalmi művek elemzése azonban nem torpan meg Tar ügynökmúltjánál; Esterházy, Györe és Forgách művei kapcsán a szerző kitér a téma ábrázolhatóságának, elmondhatóságának poétikai, narratológiai lehetőségeire is, amelynek buktatói nem csupán a téma érzékenységében és személyességében rejlenek, hanem a trauma és a traumafeldolgozás irodalmi artikulációjának nehézségeiben is. S éppen a történelmi trauma vezet át a kötet második szövegéhez. A délszláv háborút ábrázoló regényekről írt tanulmány egy másfajta történelmi sokkot állít középpontba, s egy fiatalabb nemzedék – Danyi Zoltán, Orcsik Roland, Sibrik Attila – traumafeldolgozó műveit vizsgálva tesz fontos megállapításokat.Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

Darida Veronika
Ex libris

Christoph Menke: Erő
Byung-Chul Han: A szép megmentése
Horst Bredekamp: Képaktus
Földényi F. László: Newton álmaTovább

Schüttler Tamás
Tetovált szám az alkaron

Lily Ébert – Dov Forman: Lily fo­­g­a­dalma. Hogyan éltem túl Ausch­wit­zot és merítettem erőt a továbblépéshez. Fordította Endreffy Kata. 21. Század Kiadó, Budapest, 2021, 320 oldal, 3900 Ft

Lily Ebert két húgával került az auschwitzi táborba, édesanyját és két fiatalabb testvérét a megérkezést követő órákban megölték. Hónapokon át az adott erőt számára, hogy életben kell tartania megmaradt testvéreit, s a hozzájuk csatlakozó néhány fogolytársát. A könyv első fele ezt az emberfeletti vállalkozást tárja az olvasó elé. Ebben a küzdelemben tapasztalja meg először, hogy milyen mértékben növeli az életben maradás esélyeit a másokért élés. 1944 őszén, az egyik legnagyobb zsidó ünnepen, Jóm Kippurkor fogadalmat tesz: amennyiben túléli a tábort, elmondja a világnak a velük megtörtént embertelenség minden részletét.Tovább

Csepeli György
Kasszandra-jóslatok

Ladányi János: Terepszemle. Emlék és útravaló (Képmelléklettel). HTSART-UMK, Budapest, 2021, 66 oldal, ármegjelölés nélkül

A kötet egyik legszomorúbb írásában Ladányi az ország területén eleinte foltszerűen megjelenő gettósodó kistelepülésekről ír, melyek idővel egymásba kapcsolódnak, létrehozva a gettósodó térségeket és országrészeket. Ezekre a helyekre nem jutnak el az Európai Unió jóvoltából Magyarorszának juttatott pénzek. A többségi társadalom által magára hagyott világban az ott élők maguk teremtette kultúrája uralkodik, melybe a szerző által idézett források szerint belefér ezen területek országtól való elszakadásának követelése is. E riasztó Kasszandra-jóslatra rákontráznak a megszállott etnonacionalisták, akik azt mondják, hogy „akár három megyét is szívesen adunk, csak a többiből legyen cigánymentes övezet.” (26.)Tovább

Váradi Róbert
Táncol a felszín, zokog a mély

Frank Martela: Az élet csodaszép. Fordította Merényi Ágnes. Corvina Kiadó, Budapest, 2021, 184 oldal, 3990 Ft

Könyve elején Martela a létezés abszurditásából indul ki. Nem hamisítja meg az általában vett élet jelentéktelenségének, mulandóságának tényeit, valamint azt sem, hogy minden érték és cél önkényes, így tehát az univerzum maga nem nyújthatja számunkra önmagában az áhított teljességet. Nem baj, mondja a szerző, akire e felismerés nem dermesztőleg hat, hanem épp ellenkezőleg: „én a magam részéről boldogan felhagyok az élet értelmének keresésével azért, hogy az igazán fontos kérdésre koncentráljak: Hogyan éljek értelmes életet?” Tegyük hát a létezés abszurditását és vele metafizikai vesződéseinket zárójelbe.Tovább

Bazsányi Sándor
Testbe zárt ellentmondás

Földényi F. László: Newton álma. William Blake Newtonja. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2021, 296 oldal, 3999 Ft

Vegyük először a romantikus angol költő állásfoglalását. Az eredeti rendeltetésétől eltávolodott modern ember önismeretének és önkritikájának legfőbb ellenségei: a modern tudományosság, a racionalizmus, a rendszerező metafizika, a klasszicizmus, a klasszicizmus szűrőjén át érzékelt görögség, az építészet, Róma mint bűnös város… Mindennek történeti megtestesítői: Newton, Bacon és Locke. Mitologikus megfelelője pedig: a „korlátozni” jelentésű „horizont” istene, Urizen. Az eklektikus komplexummal szemben Blake a mitologikus összművészetet és a romantikus képzeletet állítja. Ebben hisz, ezt gyakorolja – a Földényi által bőséggel hivatkozott versekben és képekben.Tovább

Moesko Péter
Variációk magányra

Kovács Bálint: Lehetne, hogy csak aludjunk? Kalligram Kiadó, Budapest, 2021, 270 oldal, 3990 Ft

Az erős felütés után a harmadik novellánál (Ha csak ennyi) már érezni, hogy erősebb hegymenet következik. Technikailag hibátlan, mégis feledhető írások követik egymást, magabiztos, de nem igazán érdekes ujjgyakorlatok. Jó negyven oldalnak el kell telnie az újabb fajsúlyos szövegig, ezért viszont nagyon megéri kitartani. Az Őrizd, hasonlóan a kötetet nyitó észáró novellához, pár oldalba zanzásított élettörténet szerény hangsúlyokkal, visszafogott dramaturgiával, elegáns csattanóval, és közben súlyos élményanyaggal. Egyértelműen ezek a kötet támpillérjei: a ránézésre szürke, halk szavú kisemberek meg nem énekelt krónikái, hétköznapi jelentéktelenségek, banalitásuk ellenére is komoly krízisek.Tovább

Bihari Péter
Elk@rt választásaink

Révész Sándor: Húzzuk a ke­resztünk. Európa Könyvkiadó, Bu­da­pest, 2022, 280 oldal, 4399 Ft

Révész új könyve egy remek és igazán eredeti ötletet kitűnően, jó adag keserű iróniával, mégis komolyan visz végig – remélhetően a történelem és a politika iránt érdeklődők örömére. Ráadásul közel 150 kiváló fekete-fehér fényképet is megcsodálhatunk.

I R O D A L O M

Acsai Roland
Még az
Rondel/37

Acsai Roland
Folyóparton galagonya
Rondel/38

Acsai Roland
Az az
Rondel/40

Markó Béla
Orosz kenyér

Markó Béla
A közhely grammatikája

Jenei Gyula
A múzsa költője

A múzsa már túl van a hatvanon. Nem tudom, hány évvel, és azt sem, hogy mennyire volt szép vagy vonzó valamikor. Nem ismerem, sosem láttam, még fényképen sem. A Facebookon persze rákerestem, de nem leltem, illetve túl sok találatot dobott a gép arra a névre. Úgyhogy hagytam, végül is mindegy – nem az én múzsám.

Szerdán késő este kaptam tőle ímélt, amiben elnézést kér, hogy ismeretlenül szólít meg. Úgy érzi, tudnék segíteni; szegről-végről földik is vagyunk. Az interneten kutatta ki, hogy ismerem a költőt; neki akar a nyomára bukkanni, de a költő még a világháló előtti korszakban toporgott az irodalmi élet kapujában. Sok hó elolvadt, sok eső felszáradt azóta, s a toporgásnak egy-két virtuális lábnyoma maradt csak. Azok irányították hozzám. Tovább

Kutas József
Egyenlő esélyek

A favágónak a haja volt fekete, a szénégetőnek a képe, az üstfoldozónak meg a ruhája; ők hárman kiadtak egy teljes éjszakát. Fényes nappal volt, amikor elvesztették lábuk alól az utat – már amennyire a rengeteg nagy erdőben beszélhetünk fényességről –, és most már a vacsoracsillag is átlyukasztotta az ég vásznát.

– Nyáron mindig megszaporodnak a csillagok – jegyezte meg a tagbaszakadt, púpos üstfoldozó, és beleköpött a kétoldalt felhalmozódott sötétségbe. – Isten tudja, lehet, téli álmot alszanak. – Mondta volna tovább is, ám a hasáb alakú, kérges arcú favágó, akit két gyereke várt otthon, meg az asszony, a szétázott papírdobozhoz hasonlító gunyhóban, megjegyezte, hogy ostoba ember az, aki ilyen körülmények között az elérhetetlen égi úttal bajlódik az eltűnt valóságos ösvény helyett.Tovább

Ferdinandy György
Vőmuram

Amikor először hazalátogattunk, azt mondta nekem: mon gendre. Vőmuramnak szólított. Azt hitte, megbocsájtott nekem. Mert hát ennek a nagyvonalúságnak voltak előzményei is.

Amikor megtudta, hogy gyermeket várunk, a leánygimnázium igazgatónője behívatta középső gyermekét, Clót, és egy svájci címet nyomott a kezébe. Egy intézetét, ahol diszkréten elintézik az abortuszokat.

Én még kezdő franciás voltam, a telefonkönyvből néztem ki a „gynecologist”-ot, aki megvizsgálta kis szerelmemet. A tizennyolc éves Clo rövidesen felvehette a gyerektartásért járó első havi részletet.

Ezzel azonban még nem ért véget a kálváriánk. A gimnáziumban még orvosi igazolással sem mentették fel a tornából jövendőbeli feleségemet. Ez volt a büntetése az igazgatónőtől.Tovább

Kovács Attila György
Galambok

A váróteremben sokan vannak, nem tudja, mi a helyes viselkedés, behúzódik a fal mellé, hozott könyvet, csak nem meri még elővenni, le kell adnia a beutalót, de nem tudja, hol, fél, hogy elszalasztja azt, akinek oda kell adni a papírokat. Két sebészeti szakrendelő van, hatos és hetes, csak később derül ki számára, hogy az ajtók mögött a rendelők egybenyílnak, függönnyel elválasztva, odabent egyetlen orvos rendel, ingázik a két helyiség között, és miközben a vizsgálatra vár, végighallgatja majd egy, a hangjából ítélve, idősebb asszony kórtörténetét. A hatos ajtón kilép a nővér, a betegek körbeveszik, papírokat adnak át, ő is átadja. A nő megnézi a beutalóját, volt már itt, kérdezi. Nem. Várjon. Vár.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.