2021. június 26., szombat

NEM SZÓL A RÁDIÓ

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: VÁNCSA ISTVÁN
2021.06.25.


...A mai értelemben vett Klubrádió igazi története avval kezdődött, hogy el akarták venni a frekvenciáját, de még csak nem is a legelején, hanem annál egy évvel hamarabb. Azért írom, hogy „mai értelemben vett”, mert a rádiónak előtörténete is van, az a két esztendő, amikor az Autóklubé volt, és közlekedési híreket, töltelék gyanánt pedig valamiféle zenét sugárzott, gyakorlatilag nulla hallgatottság mellett. Bevétel semmi, kiadás annál több, az Autóklub érthető mód szabadulni akart tőle, vevőt keresett és talált is, a Monográf Rt.-t, azaz Arató Andrást, ennek eredményeképp 2001 decemberének elejétől a korábbi frekvencián a mai értelemben vett Klubrádió műsorát lehetett hallani.

Noha a frekvenciaengedélyét egy évvel korábban már visszavonták.

A történet innentől kezdve, vagyis a voltaképpeni Klubrádió elindulását megelőző esztendő végétől gyakorlatilag követhetetlen, felvázolásával próbálkozni se érdemes. Aki mégis érdeklődne az aktuális részletek iránt, pillantson bele Gadó Gábor Gesztusok a Klubrádiónak című írásába (ÉS, 2021/11., március 19.), mi pedig menjünk az időben tovább visszafelé. Mélységes mély a múltnak kútja. A „Klubrádió” szó eredetileg a hetvenes évek egyik népszerű rádióműsorának a címe volt, Vitray Tamás találta ki, az első adásokat is ő vezette. A Petőfin ment élőben, délután két órai kezdettel, lényege abban állt, hogy ismert, okos és érdekes emberek beszélgetnek arról, ami épp az eszükbe jut. Rendes illiberális államban ilyesmi elgondolhatatlan, evvel együtt ez a műsor több évig volt hallható, noha a hetvenes évek Magyarországa illiberalizmus tekintetében még ezt a mostani micsodát is lekörözte. Aki manapság hozakodna elő avval az ötlettel, hogy legyen a királyi rádióban egy műsor, amelyben „szabad emberekkel szabad emberként számomra fontos témákról, talán a hallgatók számára is némi haszonnal, jó hangulatban társaloghatok” (Majtényi László: A Klubrádió helyén valami szól, ÉS, 2021/18., május 7.), azt mindenki sült bolondnak nézné, és persze teljes joggal.

Vagyis a Klubrádió minálunk totálisan rendszeridegen, ennélfogva a létező dolgok hierarchiájában a rendszeridegen entitások számára fenntartott, némiképp talán félreeső polcon kell magának helyet találnia. A neten, ahol amúgy is félbolondok milliói, sőt milliárdjai nyüzsögnek, vígan elfér, viszont az éterben, Mária országának ege alatt semmi keresnivalója nincs. A netes műsor hallgatásához bizonyos alapvető ismeretekre és valamifajta eszközre van szükség, a földi sugárzású adás vételéhez pedig csak egy rádió kell, lehetőleg olyan, amelyiknek az elején forgatógombok találhatók. Azokat tekergetni bárki képes lehet, kormányzó urunk legállhatatosabb, legtántoríthatatlanabb rajongója is, utána pedig oly szókat hallhat, amelyeket nem ért, amelyek a világképébe be nem illeszthetők, ennek következtében pedig némiképp összezavarodik. Hitében meginogni nem fog ugyan, ámde a lelke fenekére a bizonytalanságnak halovány árnya vetül, ez pedig, legyen bármily ártalmatlan is amúgy, semmikép meg nem engedhető.

Vagyis a Klubrádió frekvenciáját már réges-rég el kellett volna kobozni, csak hát a mi kormányzatunknak annyi különféle ellenséggel kell hadakoznia szüntelenül, hogy ily piszlicsáré ügyekre nem mindig jut idő...


AZ ÉS 2021/25. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (1. RÉSZ)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.