2021. november 10., szerda

A MÁRKI-ZAY-PROJEKT

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: PETŐCZ GYÖRGY
2021.11.05.


...Márki-Zay olyan nyelvezetet használ, ami eltér az ellenzéki oldalon is sokakétól. Eltér egyrészt a – nevezzük így – progresszív liberálisok stílusától. Velük ellentétben a NER elleni küzdelmet nemcsak szabályozott versenynek fogja fel, hanem – az ellenfél természetével számolva – elsősorban harcnak. E tétel segédtétele szerint pedig nem elég az igazságok birtokában lenni, hanem erőre és az erő megmutatására is szükség van. Harc és erő: két új elem az ellenzéki érzésvilágban. Ezek adnak értelmet a mozgalomépítésnek, a köröknek (Kossuth körök) és általában az egyéni horizonton túlmutató „nemzeti érdek” felszabadult használatának. A harc elfogadása az eszközökre is kiterjed. Márki-Zay példáját használva a kormánypárt által eluralt médiahelyzet megkívánja, hogy a küzdelmet vállalók erős és támadó állításokkal kiabálják túl elszigetelésük falait. Ez indokolta, mondja, az Orbán Gáspárral és a meleg kormánytagokkal kapcsolatos megjegyzéseket, amelyek miatt lehet fintorogni, de hatékonyak, mert a kormányzat melegellenes kampányát megzavaró hasznos fegyvernek bizonyultak. Ugyanide tartozik, és sokakat zavar, hogy Márki-Zay felmondani látszik a politically correct gátlásrendszerét és nyelvi megkötéseit. Ha egy homofób apa – adott esetben miniszterelnök – gyerekének lemelegezése több százezer más ember, köztük nagyon sok fiatal kirekesztésén és megaláztatásain enyhíthet, akkor – magyarázza – ezt a látszólagos inkorrektséget el kell követni. Mint ahogy a választási csalások leleplezőinek felajánlott pénzdíj sem feltétlenül szép, de esetleg hasznos, ha győzni akarunk a valóban inkorrekt ellenséggel szemben. S ahol lehet és indokolt, támadni kell. Nem mondja, hogy menekültek és bevándorlók kérdésében a jogvédő szervezetek haszontalan munkát végeznek, hanem csak azt, hogy a kormányzati viselkedés megváltoztatása szempontjából mind ez idáig hatástalannak bizonyultak. Szerinte ki kellett mondani, és ő mondta ki, hogy a kormány tízezreket telepít be: „migránsbetelepítő párt egyetlen van Magyarországon, és az a Fidesz”. Vagy, kifejezetten károsnak tartja a cigányággal kapcsolatos adatok felvételének és közlésének hiányát, mert ezek szükségesek lennének a problémák felméréséhez és a pozitív diszkriminációhoz. A „cigány” vagy „roma” kifejezések körüli vitát is értelmetlennek tartja. Ezzel szemben igazi felzárkóztató programokat hirdetne, és politikai képviseletet követel a cigányságnak a parlamentben.

Közjogi állapotunkat Márki-Zay „illegitim”-nek nevezi, és ez az, ami a liberálisoknak leginkább zavarba ejtő. Politikai partnerei és a Közös Alap is kimondja, hogy a NER „felszámolta a jogállamiságot”: az Alaptörvény helyett új alkotmányra van szükség. Márki-Zay azonban ezen túlmegy, ami az imént idézett fogalmakban is tükröződik. A jogállamiság helyreállítása, vagyis a Közös Alap és általában a liberálisok fogalmazása törvényekre és intézményekre utal, míg a Márki-Zay által használt „illegitim”-nek erős érzelmi akusztikája is van. Másképpen fogalmazva: míg a „jogállamiság” papírzörgésű, addig a „legitim” vagy „illegitim” több élő, személyes és időhöz kötötten konkrét asszociációt kelt vagy vonz. Persze a liberálisok is jól tudják, hogy minden a törvényeket alkalmazó és az intézményeket alakító embereken múlik. Tudják, hogy stabil jogi előfeltevésekből és jogszerű lépéseken keresztül is el lehet és el lehetett jutni a jogintézmények hatáskörének felhígításáig, a liberális jogrend puszta látszatáig és az autokratikus hatalomgyakorlásig. Tudják, hogy nagyon sok múlik a személyek és generációk erkölcsiségén, akaratán, belátásán és kultúráján. Tudják tehát, hogy a személyiség, esetünkben a politikusi felelősség és figura, perdöntő és megkerülhetetlen. Mégis, bizalmukat egyoldalúan a betűkhöz és a személytelen procedúrákhoz kötik, és nemcsak óvatosak, hanem kifejezetten gyanakvással figyelik a személyiséget, a vezetőt, az újonnan megjelenőt, a karizmát. Nem szeretik Márki-Zay látszólagos magabiztosságát, saját múltjára, tetteire, családjára és hitére való hivatkozását. Nem szeretik, hogy a személyesség ilyen direkt módon belép a politikába. Nem véletlenül tanácstalanok tehát a váratlanul felbukkant MZP-projekttel szemben...


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.