2018. március 23., péntek

AZ ÁLLAMTITKÁR ÉS A DOLLÁRMILLIÓK

MAGYAR NEMZET ONLINE
Szerző: MN
2018.03.23.


Négymillió-nyolcszázhatvanötezer-ötszáztizenegy dollár és még huszonöt cent. Ekkora összeg, vagyis több mint egymilliárd-kétszázmillió forint parkol Belize-ben annak az offshore cégnek a bankszámláján, amelyiknek az „igazgatója” Szabó Zsolt fideszes képviselő, államtitkár, valamint felesége.

A cég neve, amely mögött a Magyar Nemzet birtokában lévő dokumentumok alapján a hatvani politikus és neje áll: a Joy World Enterprise Limited, a bejegyzés dátuma 2013. június 10. A papírokban feltűnő offshore közvetítőcég, a Fidelity valós társaság, a nevében aláíró Shirlee Cornejo is létező személy, ahogyan a közjegyző, Aldo G. Reyes is. Utóbbi pecséttel, okmánybélyeggel ellátott dokumentumban tanúsítja, hogy a birtokunkba került iratok hiteles másolatok. A cég számlájának éves fenntartási költsége 300 dollár, ezt az összeget a 2017. év végéig fizették csak meg, ezért a Belize Bank zárolta a betétet, feloldani a pénz befizetésével lehetne.

Szabó Zsolték családi vállalkozása, az Exact-Cont Kft. ugyanarra a hatvani címre van bejegyezve, mint amelyik a dokumentumok egyikén szerepel.

Az államtitkárt többször kerestük telefonon, szöveges üzenetet is küldtünk neki, de lapzártánkig nem reagált megkeresésünkre.

Szabó Zsolt Heves megye egyik legbefolyásosabb embere. Egerben született, üzemmérnöki és könyvvizsgálói végzettsége – önéletrajza szerint – egyaránt van. 1990 előtt a jászszentandrási Haladás MGTSZ-ben dolgozott, majd a hatvani Aranyfácán Konzervgyár alkalmazta. Ma több cégben is tulajdonos. 2006-ban lett Hatvan városának fideszes önkormányzati képviselője, egyúttal akkor ellenzékben lévő pártja frakcióvezetője. 2010-ben választották Hatvan polgármesterévé. 2014-ben azonban – a parlamenti képviselőséggel való összeférhetetlenség miatt – kénytelen volt megválni tisztségétől. Akkor a parlamenti munkát választva a kormányban is helyet kapott: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkárává nevezték ki. Hatvanban a helyiek az alpolgármesterét, Horváth Richárdot választották a város első emberévé. Szabó ennek ellenére sem bízott Horváthban, a hivatalban maradó kabinetfőnöke, Tóth Csaba ugyanis Szabó ott hagyott kezeként működött. Horváth Richárd hamar megelégelte a gyámságot – jellemző, hogy a kabinetüléseken Tóth számoltatta el a polgármestert a dolgozók elmondásai alapján –, így bizalomvesztés miatt végül megvált Tóth Csabától...

MI A KÜLÖNBSÉG A CSOKITOJÁS ÉS A VALÓDI PROBLÉMÁK KÖZÖTT?

MÉRCE
Szerző: DIÓSZEGI-HORVÁTH NÓRA
2018.03.22.


...A Fidesz-KDNP kormány 2010 óta egy dologban biztosan nagyon alapos volt: önmaga körülbástyázásában. Kétharmados fölényével alkotmányos köntösbe öltöztette a jogállamiságot megcsúfoló rendszerét, és elérte, hogy érinthetetlenné és megközelíthetetlenné váljon minden kormánypárti képviselő és politikus, valódi kérdésekre ne kelljen válaszolni, kínos helyzetek elől el lehessen menekülni bármiféle indok nélkül. És mindeközben a törvénykezési gépezet feltartóztathatatlanul dübörög tovább.

A NER olyan szörnyeteggé nőtte ki magát, amelyben már olajozottan forog minden apró csavar, fennakadás nélkül lehet minden botrányra előrántani egy újabb századnyi ENSZ-plakátot, és harcos posztokat tolni a Facebookon Brüsszelből (ahol egyébként Deutsch Tamás és a többi fideszes EP-képviselő úgy megszavazta a menekültügyi alapot, mint a pinty), mert ezzel még mindig könnyebb elterelni a figyelmet a magyar közállapotokról, mint belemerülni holmi alantas magyarázkodásba.

Azt azért jó, ha tudjuk: ebben a helyzetben a NER egyik pillanatról a másikra nem lebontható. Ahhoz ugyanis a gránitszilárdságú alkotmányról is le kell faragni a fideszes sallangokat, és vissza kell állítani a demokrácia alappilléreit (a független igazságszolgáltatástól a sajtószabadságig). Ami őrült nagy munka, ráadásul nem is megvalósítható egyik pillanatról a másikra.

És még ennél is többre van szükség: a dolgozók megtépázott érdekvédelmének megerősítésére. Az oktatás újbóli reformjára (vagy legalábbis a 21. századi igények felismerésére), az állami egészségügy visszaépítésére. A szegénységben élők számára létfontosságú lenne a szociális védőháló befoltozása, a munkaerő-piaci vergődésre válaszul adott közmunka-programok helyett valódi munkahelyteremtő lépésekre, élhető lakáspolitikára – és a sor tetszőlegesen, jóformán vég nélkül folytatható lenne.

Hogy mindebből bármit tervez-e a Fidesz-KDNP, azt nem tudhatjuk. Nem, mert programja a 8 éve kormányzó pártoknak nincsen, bár illúzióink valószínűleg nincsenek ezzel kapcsolatban.


Úgyhogy miközben nézzük, ahogy Orbán Viktor (törvénysértő módon) fogdossa óvodás gyerekek kezét, jusson eszünkbe az, hogy április 8-án többek közt arról is döntünk: akarunk-e újabb négy évig egy olyan kormányt látni az ország élén, amelyik végletesen elszigetelte már magát a választópolgáraitól, és kizárólag saját érdekkörének gazdagodását tartja szem előtt.

Akarjuk-e, hogy olyan politikusok döntsenek a mindennapjainkról, akiknek jól láthatóan fogalmuk sincs arról, hogy hogyan élnek ma Magyarországon az elszegényedett százezrek és milliók, hogy néz ki belülről egy állami kórház, mennyit keres egy szociális munkás, hány családot lakoltatnak ki évente elhelyezés nélkül, hányan nem tudják rendesen fűteni az otthonaikat, és hányan fagynak meg egy tél alatt.

Mert ezek a fontos kérdések. Ezek vagyunk mi, magyar választópolgárok, és ezek a mi mindennapi problémáink. Amelyek közül nem egyet a jelenlegi kormány szakasztott a nyakunkba. És míg a csokitojásokkal bátran szembenéz a magyar miniszterelnök, a valódi problémák elől rendre megfutamodi
k.

ITT OLVASHATÓ

ELSŐRE KÓSA LAJOS FELESÉGÉNEK ÍGÉRTÉK A 800 MILLIÓT, CSAK UTÁNA ÍRATTÁK A MAMÁRA

168 ÓRA ONLINE
Szerző: B.M.
2018.03.23.


Nem csak a miniszter és édesanyja, hanem neje, Porkoláb Gyöngyi is érintett a rejtélyes örökség, avagy a csalás ügyében. Az ajándékot ugyanis előbb Kósa felesége kapta volna, ami ellen nem tiltakozott. De megszólalt maga az örökösnő is.

Újabb adalék a Kósa Lajost mindenképpen kínos helyzetbe hozó, 1300 milliárd forintos örökségéről szóló közjegyzői okiratok megjelenése után, hogy a Népszava birtokába jutott egy újabb közjegyzői okirat, amelyből kiderül: miután a „csengeri hölgy”, Szabó Gáborné Kósára bízta állítólagos örökségét, hogy vegyen belőle állampapírt,

2013 áprilisában papíron megajándékozta a miniszter feleségét, Porkoláb Gyöngyit 2 millió 633 ezer 445 euróval, ami az akkori árfolyamon több mint 800 millió forint volt.

A megajándékozott politikusfeleség pedig a jelek szerint tudomásul is vette az ajándékozási nyilatkozatot. A közjegyzői okirat szerint Szabó Gáborné első ízben 2013. április közepén jelentette ki a többi Kósa-iratból már ismert Tóth Ádám közjegyző – a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke – előtt, hogy a politikus feleségét megajándékozza ezzel az összeggel.

Erről okirat született, amelyet a közjegyző tértivevényes küldeményként elküldött Kósa feleségének, Porkoláb Gyöngyinek. Mivel az ajándékozott nem tiltakozott ellene, az ajándékozási nyilatkozat májusra érvényessé vált. A már érvényes ajándékozási nyilatkozatról szeptemberben újabb közjegyzői okirat született. Ezt 2013. szeptember 16-án kézbesítették a címzettnek, a kézbesítés tényéről pedig szeptember 20-án vettek fel egy újabb – szintén lapunk birtokába került – jegyzőkönyvet. Azaz a megajándékozási eljárás minden mozzanatáról született egy közjegyzői irat...


ITT OLVASHATÓ

ORBÁN POLITIKAI ANTROPOLÓGIÁJA - RÉSZEG JÓSLATOK, VESZÉLYES LOGIKA

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: GÁBOR GYÖRGY - VÖRÖS KATA
2018.03.23.


„Álommal, váddal, részeg jóslatokkal / Cselt szőttem és veszélyes logikát” – mondatja a hatalmi fortélyokat kiválóan ismerő Shakespeare III. Richárddal, bepillantást nyújtva valamennyi autoriter uralkodó jellegzetes gondolkodásmódjába: abba, miként is törekednek látni és láttatni az autokraták, a zsarnokok a saját képükre és hasonlatosságukra „váddal”, „részeg jóslatokkal” és „veszélyes logikával” megképzett, átformált s hazuggá tett valóságot.

Orbán Viktor február 18-án tartott évértékelő beszédében felemlegette egy bizonyos „homo sorosensus”, egy „Soros-féle embertípus” kitenyésztésének „napokban” megszületett programját. Nem zavarta őt, hogy a fogalom még a rendszerváltás küszöbén, 1989-ben született, azzal a szándékkal, hogy a rendszerváltó országok „homo sovieticus” embertípusával és annak jellegzetes mentalitásával szemben, különféle európai és amerikai támogatással, nyugati egyetemekre szóló ösztöndíjakkal esélyt kaphassanak az új nemzedékhez tartozó fiatalok, éppen úgy, mint a Soros György által támogatott és Angliába kikerült Orbán Viktor is. Vagyis Orbán maga is homo sorosensusként kapott lehetőséget arra, hogy a diktatúra bilincseitől megszabadulva s az egyik legjobb nyugati egyetem képzésében részesülve szabadon gondolkodó s a világra nyitott emberré váljon.

Orbán azonban úgy tett, mintha a homo sorosensus fogalma a „napokban” született volna meg, s mintha eme Soros-féle embertípusnak a „kitenyésztése” valamilyen különleges rendeltetés és küldetés szándékával jött volna létre.

De vajon Orbán Viktor valóságot újrakonstruáló világképében miként jelenik meg ez a bizonyos homo sorosensus? Hogyan írja le s miként prezentálja hallgatósága számára ezt a meghatározott céllal „kitenyésztett” embertípust?

Orbán mind az évértékelő beszédében, mind a március 15-én elhangzott ünnepi szónoklatában kettős tipoló­giát állít fel, a „mi” és az „ők” csoportjai­nak éles elkülönítését, egy manicheus dualista nyelvi-fogalmi dichotómiát.

A saját csoportként meghatározott „mi” a Legfőbb Jóval (Summum Bonum) válik azonossá: „mi hiszünk a nemzetállamokban, a család, a munka értékében”, „mi a keresztény kultúrából nőttünk ki”, „mi vagyunk 48 örökösei”. A „mi” csoportunkat a „kitartás”, a „hűség”, a „bajtársiasság” és a „szolgálat” jellemzi. „Önmagunk vagyunk”, vagyis nem más kreatúrája. „Szenvedélyesen szeretjük Magyarországot, ez különböztet meg minket a többi párttól.” „Sohasem gyűlölünk”, „hiszünk a szeretet és összefogás erejében”. A csoport „nyílt sisakos”, „egyenes”, „becsületes”, „nemzeti” és „nagyvonalú”, „szelíd, derűs” emberekből áll, „mi” vagyunk azok, akik „többet adtunk a világnak, mint amennyit kaptunk tőle”. Nemzeti önbecsülés jellemzi a csoportot, az „egyesítő és egységesítő eszménk”.

Az „ők” csoportja ezzel szemben a Summum Malum, a Legfőbb Rossz jellegzetes és tradicionális jegyeivel íródik le, tökéletes ellentéteként a „mi” csoportjának, minthogy „az ellenfél másmilyen, mint mi vagyunk”. „Gyűlölet árad belőlük”, „nem álltak az ország mellé”, „alantasak”, „álszenteskedők”, nem nemzetiek, hanem „globalista világpolgárok”, „újfajta családokat” és „nemzetek nélküli világot” akarnak, továbbá „leértékelt munkát, olcsó munkaerőt”. „Nemzetek felettiek”, „antidemokratikusak”, „bajkeverők”, „nemzetközi spekulánsok”, „rejtőzködők”, „fortélyosak”, „alantasak”, „nem a munkában hisznek, hanem a pénzzel spekulálnak”, „nincs saját hazájuk, mert úgy érzik, övék az egész világ”, továbbá idegen „zsoldban állnak”, „semmitől sem riadnak vissza”, „nem érvelnek, hanem cenzúráznak”, „nem vívnak, hanem csípnek, rúgnak, harapnak”, továbbá „bosszúállók”, „a gyűlölet magvait szórják szét”, s „mindig a szívet támadják, különösen, ha az piros, fehér és zöld”.

A kettős tipológiát közel sem politikai értékek és nézőpontok képezik, vagyis nem politikai nézetek feszülnek egymásnak, hanem túlnyomórészt szubsztanciális, időtlennek és változatlannak beállított mentális jellegzetességek, pszichés-lelki kategóriák. Egyik oldalon tehát a „mi” csoportjával azonos Abszolút Jó található, amellyel a regnáló hatalom, a kormányzati erő azonosítja magát, azaz a „mi” csoportjának leglényegét képező keresztény magyar néppel („Magyarország legyen magyar ország”), egyúttal a felsorolt pozitív kognitív-affektív tényezők birtoklásának kizárólagos jogcímével ruházva fel önmagukat.

Az „ők” csoportjának leírását kizárólag az Abszolút Gonosz megjelenítésére szolgáló hagyományos toposzok és általánosan ismert sztereotípiák alkotják, amelyek egyértelművé teszik az Abszolút Jónak az Abszolút Gonosztól való állandó fenyegetettségét, veszélyeztetettségét, kiszolgáltatottságát. A kettős tipológia egy antropológiai aszimmetriát hoz tehát létre: egyfelől a szentek már-már emberfeletti panteonját, másfelől az amorálissá tevő és stigmatizáló retorika révén az Unmensch, az ember alatti szörnyeteg fenyegető birodalmát.

És valóban: Orbán két említett beszéde egyaránt egy birodalom képét festi le, a „Soros-birodalomét”, a „Soros-hálózatét”, egy „birodalommá szervezett nemzetközi hálózatét”...

MÁSNAP

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2018.03.23.


1945. május 8-án véget értek a harcok Varga Miklós kontinensén, és ettől az egész világon végigsöpört az eufória. Táncikáltak meg trombitáltak Moszkvától New Yorkig, egyrészt teljesen érthető módon, különben meg azért, mert nem láttak tovább már akkor sem az orruk hegyénél, és azt is elfeledték, hogy sírni volna jó.

Miközben szállt a konfetti a légben, és egymás ajkain csüngtek a népek, a szarrá bombázott Európában milliók lestek ki tanácstalanul a fejükből, és megindultak az utakon, mert haza akartak jutni, vagy, mert menekültek. Ott kavargott az úton a lágerek népe, a foglyok és az őrök vegyesen, eközben kollaboránsokat húztak lámpavasra, így jött el a szabadság.

A pokol egyáltalán nem költözött odébb, csak egy másfajta bugyrát nyitotta meg, amelyben ott fődögéltek a megalázottak és megszomorítottak. Mindeközben pedig a nagyok készültek Potsdamra, hogy újabb cifra kínokat szabadítsanak a népekre, és Nürnbergre is, arra meg azért, hogy hitük szerint igazságot szolgáltassanak, a gyalázatokat azonban eltörölni azzal nem lehetett.

2018. április 9-én és fel fog kelni a Nap, és ugyanolyan szenvtelenül fog sütni, bármi lesz is, bárhogyan is dönt a lágerek jelenlegi népe, vagy bármit is hazudnak, hogy döntött, minden lehet. Végkifejlet azonban csak kétféle van. Vagy bukik a mi zsebcézárunk, vagy nem. Nincsen más kilátásban, a konfettiket pedig még tegyük talonba.

Ha győz ez a mocsok, akkor úgysem lesz sok kérdés. Hatványozottan folytatódik a téboly, már csak a diktátorok lelki-, és törzsfejlődésének dinamikája miatt is, meg azért, mert be is ígérte. De nem csak ő, hanem a megvezetett bázisa is Bayertől a CÖF-ig, mind-mind a számonkérést lihegik, és meg is fogják kapni a gazdájuktól...

HA AZ EURÓPA KONZERVATÍVOKNAK NEM LENNE FONTOSABB AZ ÜZLET ÉS A HATALOM, MÁR RÉG MEGBUKOTT VOLNA AZ ORBÁN-RENDSZER - SZELESTEY LAJOS NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: SZELESTEY
2018.03.13.


- A tekintélyelvű rendszerek visszavetik a gazdaságot és semmivel sem stabilabbak, mint a demokráciák

- A CDU-nak többet számít az Audi vagy a Mercedes itteni beruházása, mint a magyar jogállam helyzete, ráadásul az EPP frakcióvezetője meg is nyugtatta Orbánt, hogy nem kell nyugtalankodnia, minden mehet tovább, ahogy eddig. Csak épp az amerikai büntetővám betehet az autógyártásnak

- Kelet-Közép-Európában elegük van az embereknek, mert azt látják, hogy a politikának folyton maga felé hajlik a keze

Die Presse

Az Orbán-kormány az utóbbi 8 évben arra használta ki kényelmes parlamenti többségét, hogy felszámolja, illetve meggyengítse a hatalom ellenőrzésére szolgáló összes független intézményt, populista módon a demokratikus felhatalmazásra hivatkozva. Így foglalta össze a magyarországi helyzetet a német Bertelsmann Alapítvány szerkesztője, amikor bemutatta legfrissebb demokrácia-indexüket, amely négy tényezőt vizsgál: a hatalom megosztását, az igazságszolgáltatás függetlenségét, a hivatali visszaélések megtorlását, valamint polgárjogokat. Nos, ezek alapján Európán belül az utóbbi két évben lényegesen romlott a jogállamiság helyzete a magyaroknál, a lengyeleknél, a szlovákoknál és a szerbeknél. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az EU-nak hatékonyan közbe kell lépnie, ha nem szeretné, hogy az illiberális rendszerek más államokra is átterjedjenek.

A német védelmi miniszter a napokban úgy reagált bizonyos környező államok provokációira, hogy kijelentette: Németországot autokráciák veszik körül. Egyébiránt a 129 országra kiterjedő tanulmányból az derül ki, hogy a demokrácia, a piacgazdaság és a kormányzás állapota világszerte rosszabb lett. Viszont nyomulnak a tekintélyelvű rezsimek. Márpedig ez kedvezőtlenül hat a társadalmi összefogásra és a gazdaságra az adott országokban. Ha meggyengül a jogállam, az táplálja a vazallusrendszert, a korrupciót, növeli a szakadékot a szegény és gazdag között. Az érintett autoriter államok közül csupán Kína, Katar, Malajzia, Szingapúr, az Emirátusok és Ruanda sikeres gazdaságilag, már úgy, ahogy. Ugyanakkor az is látnivaló, hogy a tekintélyelvű rezsimek semmivel sem stabilabbak, vagy hatékonyabbak, mint a demokráciák.

Le Monde

Bár Orbán Viktor egyre radikálisabb hangot üt meg a választási kampányban, összeesküvést emleget, némi antiszemita mellékízzel, az Európai Néppárt mégis babusgatja, maradhat a konzervatívok soraiban. A tömörülés vezetőit persze időről időre bírálják, amiért ennyire engedékenyek a magyar miniszterelnökkel szemben, aki ellen sokszor az a vád, hogy erőteljesen sodródik a tekintényelvűség felé, csak éppen a bírálatoknak nincs semmi következményük. A strasbourgi frakcióvezető, Manfred Weber két napja Budapesten támogatásáról biztosította Orbánt. Vagyis a magyar politikus megnyugodhatott, miközben zavartalanul folytatja különös, megosztó játszmáját a menekültválság kezdete óta.

Ünnepi beszédében olyan dolgokat pendített meg, amit még bizonyos szélsőjobbos pártok sem mertek volna nyilvánosan szóba hozni. Így a legradikálisabb körök által bedobott összeesküvés elméletet, miszerint harcolni kell a birodalomba szervezett nemzetközi hálózat ellen, beleértve a civil mozgalmakat, amelyeket Soros György támogat és testesít meg. A hang helyenként a 30-as éveket idézi. Ezt a szöveget azután nyomatja a Fidesz minden tagja. Orbán úgy érzi, hogy vállalhatja ezt a mondandót, mert mert a migráció ügyében mellette állnak a lengyelek, a szlovákok, a csehek, az osztrákok és most már az olaszok is. Sőt, az Egyesült Államokat, Nagy-Britanniát és Izraelt is harcostársaként emlegeti. Krekó Péter úgy értékeli, hogy a budapesti erős ember a szélsőjobbot igyekszik erősíteni. Bízik abban, hogy a válságok, azon belül is elsősorban a migrációs gondok elsöprik az európai politika fő áramát. Amelyben ő csak ellenségeket tart számon...

2018. március 22., csütörtök

HÉTVÉGI RÁADÁS: SZÍRIA KÖNNYEI - DOKUMENTUMFILM (15+)

HBO / HBO GO
Szerző: HBO 
2018.03.22.Mellbevágó film a brutális öt éves konfliktusról, ami a pusztulás szélére sodorta Szíriát. Az alkotók több száz órányi felvételt néztek meg és használtak fel, melyeket szíriai aktivisták és újságírók készítettek, köztük gyerekjogi aktivisták, jogvédők, egyszerű városlakók és magas beosztású katonák, akik szembefordultak az Asszad-kormánnyal. A közös bennük a segélykiáltás, egyben segítség a világnak abban, hogy az emberek megértsék a szíriai valóságot, és egyetértsenek azzal, amit tesznek.

RENDEZŐ Evgeny Afineevsky
SZEREPLŐK Hadi Al Abdullah, Raed Al Saleh, Helen Mirren, Riad Al-Asaad, Bashar Al-Assad, Abu Mohammad al-Julani
HANGSÁV angol
FELIRAT angol, magyar
KORHATÁR 15+


"AKÁRHÁNY SZÍRREL BESZÉLTEM, MIND VISSZA AKARNAK MENNI, HA A HARCOKNAK VÉGE"

HVG ONLINE
Szerző: DERCSÉNYI DÁVID
2018.03.22.


Az amerikai Dawn Chatty a német oktatási nyelvű Andrássy Egyetemen tartott előadása előtt beszélt a hvg.hu-nak egy olyan új hozzáállásról, amely a menekültekkel kapcsolatban az eddigi, jogokra alapozó felfogással szemben a közösségi, kötelezettségalapú megközelítést tartja hatékonyabbnak.

hvg.hu: Mit szól a migránsellenes magyarországi kormánypárti kampányhoz?

Dawn Chatty: Szélsőségesen negatívnak és embertelennek találom. De nem csak Magyarországra jellemző ez, vannak más, nacionalista, populista vonulatok is – említhetném Donald Trumpot például –, amelyek dehumanizálják a szükséget szenvedőket, és ez dehumanizálja a mi válaszreakciónkat is. Ugyanez van Görögországban, ahová az EU rengeteg pénzt csoportosított, hogy segítsen megoldani a menekültválságot, de az ottani a kormány kettős játékot játszik. 2012-13-ban még az volt az általános vélekedés, hogy nem szabad embereket menteni a Földközi-tengerből, mert az vonzza őket, meghívásként értelmezik. Ez azt jelenti, hogy aki menekül, veszélyben van, elveszti a családját vagy fenyegetik, az nem érdemel együttérzést. Szóval ezek a gondolatok nem csak itt léteznek. Mi vagyunk a barbárok, mert nem segítünk annak, aki arra rászolgált.

hvg.hu: Terjed Európában a menekültkérdés populista felfogása, ez a legutóbbi olasz választásokon is így volt. Milyen trendre számít ezen a téren?

D. Ch.: Mind a politikában, mind a tudományban van egy tendencia: kilengés az egyik túlzás felé, majd vissza a másik szélsőségbe, erről Thomas Kuhn is írt a tudományos forradalmakról szóló klasszikus művében. Szerintem ez történik most is, lassan kezdünk visszafordulni a kilengésből. Még Magyarországon is a civil társadalom ébredését lehet tapasztalni. A társadalom ráébred, hogy adni kell annak, akinek nincs annyi, mint nekünk. Egyébként általában az idősebbek fogékonyak az ilyen gyűlöletkampányokra. Angliában az idősek nagy része gondolkodás nélkül beállt a "nem akarunk migránsokat" szólam mögé, holott vendégmunkások nélkül az ottani gazdaság összeomlana...

hvg.hu: Magyarországon, úgy tűnik, a hosszú és intenzív idegenellenes kampány elég jó hatásfokkal működött, bevette magát az agyakba, extrém reakciókat váltott ki. Nehéz elképzelni, hogyan tud ez visszaállni valamiféle normalitásba.

D. Ch.: Én már elég öreg vagyok ahhoz, hogy máshogy lássam. De vegyük Donald Trumpot. Trump mindig lehazugozza a sajtót, ha nem azt írja, amit ő gondol. De nem lennék meglepve, ha egy év múlva az egész ország ellene fordulna. A riogató kampányok működnek egy darabig – elveszik a munkádat a migránsok, megerőszakolják a nőket, büdösek stb. De ezek nem igazak. Azt gondolom, a civil társadalomnak kell felállnia, az asztalra csapnia, hogy ez nem mehet tovább. A migránsbűnözős hírekről kiderül, hogy nem igazak.

Lehet, hogy túl optimista vagyok, de szerintem ezek nem tartanak túl sokáig, hacsak nem egy totalitárius, autoriter rezsimben élünk, amely kontrollálja a sajtót, a nyilvánosságot. Át kell gondolni a dolgot, mert 2015 óta visszaesett a menekültek árama. Akkor tetőzött az Iszlám Állam hadjárata, az oroszok beszálltak a polgárháborúba a bombázásokkal. Az embereknek el kellett jönniük. Ez azóta alábbhagyott. És nem a kerítések miatt, hanem azért, mert akiknek el kellett jönniük, megtették. Ki itt, ki ott, Görögországban, Törökországban, Amerikában él, de nincs többé tömeges menekülés. Szíriába egyébként rengeteg menekült érkezett az utolsó száz évben, Örményországból, a Balkánról, rengeteg helyről.

hvg.hu: Egy tanulmányában arról ír, hogy a jogalapú menekültfelfogást fel kell váltania egy kötelezettségalapúnak – arra a Közel-Keleten ismert fogalomra és erkölcsi parancsra alapozva, amely kötelezővé teszi a vendégek befogadását, a vendégszeretetet, és amely meg is jelent az ottani menekültválságokban: a Jordániában, Libanonban élő szír menekültek kis része él menekülttáborokban, a többségük letelepedett, dolgozni kezdett, integrálódott. De működne ez a felfogás, amely nem jogokban és menekülttáborokban, menekültstátuszban gondolkodna, hanem a befogadásban, máshol és máshonnan érkező menekültek esetében is? Át lehetne-e alakítani a menekültekről való gondoskodást az egész világban?


D. Ch.: Szerintem ez a gondolat univerzális. A második világháború után alakult ki a jogalapú gondolkodás, de ez lustává tette az embereket: tessék, ott a jogod, élj vele. Elhomályosította a társadalmi felelősségvállalást. Az első világháború, illetve az 1917-es orosz forradalom után az Egyesült Nemzetek idejében rengeteg állampolgárságától megfosztott orosz élt Nyugat-Európában, a fehérek, legalább félmillióan. Legelőször is úgy segítettek rajtuk, hogy szabad mozgást biztosító papírokat kaptak, hogy különböző országokba mehessenek, munkát kaphassanak. Dolgozzanak, legyenek dolgos tagjai a társadalomnak, ne az államtól függjenek, mint a menekültek. És aztán később eltávolodtunk ettől a modelltől. A populista kormányok vissza is élnek a jogalapú rendszerrel: Miért van a menekülteknek több joguk, mint nekünk? – kérdezik...

TÉNYLEG LE AKARJA VÁLTANI VONA A FIDESZT?

24.HU - POSZT ITT
Szerző: 24.hu

2018.03.22.


Vagy inkább csak Orbán Viktort küldené el? Barkóczi Balázs, az IDEA Intézet politológusának elemzése.

A legutóbbi LMP-Jobbik egyeztetésről a jobboldali párt elnöke úgy nyilatkozott, hogy nem kíván együttműködni „XX. századi pártokkal”. Ha a nyolcéves parlamenti jelenlét ellenére még értelmezhető is lenne ez az elitellenesség, azt mégsem szabad elfelejtenünk, hogy Vona Gábor az elmúlt években a néppárti fordulat jegyében folyamatosan gesztusokkal élt a „XX. századi pártok” szavazótáborai felé, és megszólalásaiban olyan egységes nemzeti ethoszt vizionált, ami sokáig a Fidesz-narratíva sajátja volt.

Ezért említhette korábban Török Gábor is azt, hogy

a „néppárti” Jobbik inkább hasonlít a 2010-es Fideszhez, mint saját magára.

Szemben a Fidesszel, melynek vezetője a március 15-i felszólalásával világossá tette: elsődleges célja már nem a jogállam, hanem a NER megvédése, egységes nemzet helyett szavazótáborokban és a köztük meglévő konfliktusban gondolkodik, mely során a győztes mindent visz, a legyőzött pedig nemcsak politikai képviseletét, erkölcsi méltóságát, hanem a jogait is elveszíti. Vagyis mindenét.

Tehát Vona a pártokkal nem, a szavazókkal igen.

De hol kezdődnek a pártok?

A parlamentben? Az önkormányzatokban? A helyi alapszervezetekben?

Mi lehet az „új nemzeti együttműködés” tere, és hol az a szint, ami fölött ez már nem lehetséges?A magyar baloldali értelmiség egészen a múlt év végéig elképzelhetőnek tartott taktikai együttműködést a Jobbikkal az Orbán-rendszer leváltása érdekében.

Botka László „menesztését” követően a baloldali ellenzék jelentős része már fel tudott sorakozni egy viszonylag egységes együttműködés mögé, melyben Vona és a Jobbik szerepe rövid időn belül, ha nem is feleslegessé, de kiküszöbölhetővé vált (vagy legalábbis kiküszöbölhetővé kellene tenni). Amikor Gyurcsány március 15-én bejelentette, hogy egy posztorbáni helyzetre vonatkozólag kész akár Vonáékkal is tárgyalni, a Jobbik elnöke ezt a legkisebb politikai kockázat nélkül utasíthatta vissza. Annak ellenére, hogy bármi is a hivatalos jobbikos narratíva,

a radikális párt nem tud a Fidesz egyedüli váltópártja lenni. De egyáltalán akar-e?
...

HOGYAN ALAKÍTANÁK A MAGYAR-ROMÁN DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOKAT? - VÁLASZTÁSI VITASOROZAT. 9. RÉSZ

ÁTLÁTSZÓ - ERDÉLY BLOG
Szerző: atlatszoerdely
2018.03.22.


...A kilencedik kérdés:

Hogyan alakítanák a magyar-román diplomáciai kapcsolatokat?

Demokratikus Koalíció: Lévén, hogy az erdélyi a legnagyobb határon túli magyar kisebbség, a Bukaresttel való viszony stratégiai a DK számára. A 2004-2009 közötti időszakban példaértékű volt ez a kapcsolat: előnyös volt Budapestnek, Bukarestnek és Erdélynek egyaránt. Sok tekintetben azt a mechanizmust hoznánk vissza, persze számolva azzal, hogy a helyzet azóta alaposan megváltozott.

Együtt: Strukturális átalakításra nincs szükség, azonban az intenzitás növelésére, a partnerség erősítésére, a párbeszéd kiszélesítésére és a nemzeti érdekérvényesítés hatékonyabbá tételére van szükség. Ennek mások mellett kiemelt formái lehetnek a megfelelően előkészített, rendszeres bilaterális találkozók és a közös kormányülések, amelyek gyakorlata fájdalmasan megszakadt.

A magyarság ügye szempontjából súlyos problémát jelent Magyarország nemzetközi tekintélyvesztése és leértékelődése, ami közvetlenül is hatással van a romániai román politikai elit hazánkkal és a romániai magyar kisebbséggel kapcsolatos hozzáállására is.

Így legelőször ezen kell változtatni, a hatékony kisebbségvédelmi szerepvállaláshoz vissza kell térni, újra kell építeni Magyarország nyugatias, uniós komolyanvehetőségét, és újra megbízható észak-atlanti partnerré kell válnunk. Ezt tudja követni a hatékonyabb magyar-román kapcsolatépítés.

Fidesz-KDNP: Nem válaszolt.

Jobbik: Partneri viszonyra törekszünk minden környező állammal, így Romániával is, ezt többször elmondtuk, többek között a román sajtónak is. Számos olyan problémánk van, melyeket csak közösen tudunk megoldani. Ilyen az egyre aggasztóbb méreteket öltő kivándorlás, a demográfiai csapdahelyzet, az elöregedés, a korrupció, a migrációs válság, a Nyugathoz való felzárkózás elhúzódása, a cigányság helyzetének megoldatlansága vagy éppen a kommunista örökséggel való leszámolás kudarca.

Hisszük és valljuk, hogy ezekre csak közösen tudunk választ adni. Ugyanakkor elvárjuk a környező államoktól, így Romániától is, hogy ne elüldözendő, beolvasztandó, nemzetbiztonsági kockázatként kezelendő kisebbségként tekintsen az erdélyi magyar nemzeti közösségre, hanem államalkotó nemzetként. Ennek pedig része az, hogy többé
ne használják belpolitikai célokra a helyi magyarságot,

illetve végre értelmes párbeszéd indulhasson meg a területi és kulturális autonómia ügyében. A kétoldalú kapcsolatokban számunkra az elszakított területeinken élő nemzetrészek érdeke lesz az elsődleges, minden más politikai vagy gazdasági szempont csak ez után következhet majd.

LMP: Visszatérünk az értékalapú külpolitikához. A diplomáciai bazárpolitika, a hisztipolitika és a politikai zsarolások nem vezetnek sehová. A környező országokkal való kapcsolatunkat elsősorban az ott élő magyarok érdekei és nem a külgazdaság kell, hogy meghatározza.

Momentum: Románia és Magyarország fontos gazdasági kapcsolatokkal rendelkezik, nem beszélve a közös EU- és NATO-tagságról és más, közös értékekről. A kapcsolatok erősítése, javítása fontos feladat, de a romániai magyar kisebbség jogai nem feláldozhatóak a feltétel nélküli jó kapcsolatokért. Ez viszont nem zárja ki a másik nemzethez, szimbólumaihoz való tiszteletet mutató hozzáállást. Nagyon károsnak tartjuk a magyar külügy nemrég elkövetett hibáit Romániával szemben.

MSZP: Helyre kell állítani a helyes arányokat a szomszédságpolitika és a magyarságpolitika között. A mindenkori magyar kormány felelős magyarságpolitikája megkerülhetetlen, de nem pótolhatja azt az érdekérvényesítő tevékenységet, amit a legitim külhoni magyar szervezetek az adott ország parlamentjében, kormányában vagy önkormányzataiban végeznek. Veszélyes és káros az a felfogás, hogy Budapest képes szavatolni a külhoni magyarok jogait Bukarest, Pozsony, Kijev, Belgrád, Zágráb, Ljubljana és Bécs politikai támogatása és akarata nélkül.

Az Antall-kormány által Ukrajnával megkötött alapszerződés után a Horn-kormány Szlovákiával és Romániával is alapszerződést kötött. Ez egyértelműen pozitív hatással volt térségünk stabilitására, egyben hozzájárult ahhoz, hogy a magyarság legitim képviselői először Romániában, majd pedig Szlovákiában kormányzati tényezőkké váljanak.

A magyarság a kormányzati pozícióban mindkét országban jelentősen előmozdította a magyar nemzeti közösségek helyzetét, hozzájárult a demokrácia, a jogállamiság és a piacgazdaság elmélyítéséhez, az európai uniós integrációhoz, a szülőhazája és Magyarország közötti sokoldalú kapcsolatok erősödéséhez. Meggyőződésünk, hogy
nem ideologikus, hanem pragmatikus külpolitikára és nemzetpolitikára van szükség.

Nem a küldetéstudatos, irritáló, hanem a következetes politikai stílus és a kompromisszumkészség a célravezető a szomszédokhoz való viszonyban. A retorikus és érzelmi indíttatású magyarságpolitikai stílus helyett visszafogott, higgadt hangnem és határozottság szükséges.

Újra kellene indítani a közös kormányülések gyakorlatát Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Románia vonatkozásában, és kiterjeszteni ezt a gyakorlatot Szlovákiára és Ukrajnára is. A jelenlegi kormány ezeket az RMDSZ kifejezett kérése ellenére sem volt hajlandó Románia vonatkozásában megszervezni és működtetni, holott a szocialista kormányok által megszervezett négy magyar-román közös kormányülésen nagyon fontos eredmények születtek (a csíkszeredai magyar, illetve a gyulai román főkonzulátus megnyitása, az aradi Szabadság-szobor újbóli felállítása, a Gozsdu-örökség rendezése, valamint a Sepsiszentgyörgyön és Szegeden megnyitott magyar, illetve román kulturális fiókintézet létesítése)...

HÁT AKKOR SOROSOZÁS ORRBA-SZÁJBA

VÁROSI KURÍR - BANÁNKÖZTÁRSASÁG
Szerző: GUSZTOS ISTVÁN
2018.03.22.


A Fidesz nem változtatott: löki a valósághoz sehogy sem kapcsolódó süketet, amely csak egy dologra „jó”: fokozza – meddig még?! – az őrült gyűlöletet.

Minden szinten szinte minden hazugság

„Soros György állítólagos emberbaráti akciói valójában pénzügyi érdekei érvényesítését szolgálják – a Magyar Idők hétfői cikke szerint ezt „kotyogta el” a migránsokat segítő Migration Aid Alapítvány alelnöke egy beépített oknyomozó újságírónak – derül ki Bayer Zsolt cikksorozatának első részéből.”

Imígyen szól a hirado.hu.

Előzőleg a figyelo.hu-n olvashattunk arról, hogy a „kormánypártokat nem illeti meg a szólásszabadság”.

Szólásszabadságon persze a hazudozás „jogát” értik, amely „különösen védendő” „választás” idején… Azt a „jogot”, amely szabadon hirdethetővé teszi, hogy „együtt bontanák le a kerítést”.

Aztán a kormany.hu közli, hogy „Soros jelöltjei a migránsoknak adnák a gazdák pénzét”.

A Magyar Hírlapból megtudhatjuk, hogy „A Soros-hálózat kétezer embere dolgozik Orbán Viktor ellen”. Gulyás Gergely nyomban tiltakozott is. Aztán Kovács Zoltán ugyancsak, fenyegetőzéssel megtoldva

Az ellenfelek kivétel nélkül „Soros emberei”

A hasonló példák tetszés szerint sorolhatók. A „legjobb” az egészben, hogy minden egyes hír nyomban bejárja a terrormédiát – benne a „közmédiával” – és a vidéki napilapokat. Az utóbbiakban különben egy-egy Sorosról szóló cikk reklámjával-linkjével semleges vagy éppen bulvár jellegű anyagba illesztve is találkozhatunk.

A Fidesz „választási kampánya” semmi másról sem szól: Soros-migráncsok-Brüsszel-ENSZ, Soros-migráncsok-Brüsszel-ENSZ… Az ellenfelek kivétel nélkül „Soros emberei”.

A migráncsoké lesz itt a pénz, a munkahely, minden. S bár nincs vagy alig van ember, aki migráncsokat látott volna, sokan – nagyon sokan! – pontosan el tudják képzelni, milyenek: szarvuk van és patájuk.

„A migráncsok a zsidók biológiai fegyverei a magyar nemzet ellen” – mondta egykor egy jobbikos. Ja, nem: migráncsok helyett cigányokat mondott…

De azóta megtudtuk – magától Orbán Viktortól! –, hogy a cigányok tulajdonképpen migráncsok. (Ám a szavazataik jól jönnek majd…)

Ebben az országban nincsenek hétköznapi problémák: az oktatás és egészségügy rendben, a vállalkozások virulnak; a legszegényebbek boldog közmunkásként élik napjaikat. Ebben az országban fékek és ellensúlyok pontosan kimért rendje uralkodik: maga Orbán Viktor mérte ki… Ebben az országban senkit sem üldöznek sem terrorizmus mondvacsinált vádjával, sem költségvetési csalás megalapozatlan gyanújával; még diákokat sem közlekedési szabálysértés miatt...

TÉRKÉP KÉSZÜLT A MAGYAR BOLDOGSÁGRÓL

HVG - ÉLET+STÍLUS
Szerző: hvg.hu
2018.03.21.


A nők, a gazdagok, a diplomások és a sokgyerekesek között kell keresni leginkább a boldog embereket Magyarországon. Szombathely a legboldogabb, Salgótarján a legkevésbé boldog városunk.

Magyarországon az ELTE PPK Pozitív Pszichológiai Kutatócsoportja és a Jobb Veled a Világ Alapítvány idén is megrajzolta Magyarország boldogságtérképét...

Változatlanul Észak-Magyarországon a legkevésbé boldogok az emberek, és a Nyugat Dunántúlon lakók vallják magukat a legboldogabbnak. A megyeszékhelyek közül a Szombathelyen élők a legboldogabbak. A Közép-Magyarország területén élők boldogságszintje ugyanakkor a magyar lakossági átlag alá került. Nógrád megye változatlanul a legkevésbé boldog, és Salgótarján is a megyeszékhelyek rangsorának az utolsó helyét foglalja el.

A friss adatok alapján a budapesti lakosok boldogságának, mentális egészségének és pszichológiai immunitásának a szintje alacsonyabb Magyarország nagyvárosban élő lakosainak átlagos szintjénél.

Magyarország felnőtt lakosainak boldogságháztartása a vizsgálatot kiegészítő felmérés szerint első helyen a szakmai karrierhez kapcsolódó sikerek, a családdal töltött idő, a nyaralás és utazás, a gyermekekkel való foglalkozás, a szerelmet hozó új kapcsolatok, a barátokkal töltött idő, a vásárlás és ajándékozás, valamint az önfejlesztő és sporttevékenységek során szerzett élményekből töltődik fel.

A vizsgálat további eredményei:...

MÁRKI-ZAY PÉTER: RENDSZERVÁLTÓ HANGULAT VAN, MOST RADIKÁLISNAK KELL LENNI

444
Szerző: plankog
2018.03.22.


Szerdán Márki-Zay Péter előállt, és a Viszlát kétharmaddal, illetve a Közös Ország Mozgalommal közösen bemutatta, ki a legesélyesebb ellenzéki jelölt 53 körzetben.

- Ezzel lényegében átvette a kezdeményezést az egymással vesződő ellenzéki pártok helyett.

- Az ő hódmezővásárhelyi kampánya volt, ami újra lendületbe hozta az ellenzéket, ebben a kampányban pedig jobbikosok és MSZP-sek dolgoztak együtt.

A szerdai sajtótájékoztató után beszéltünk vele.

Polgármesterré választása után rögtön belevetette magát az országos politikába. Mi az Ön szerepe most igazából az ellenzéken belül?

Rögtön szeretném elmondani, hogy a polgármesteri munka napi legalább nyolc, de inkább 10-12 órát elvisz, és emellett másodállásban, társadalmi munkában igyekszem segíteni a pártok együttműködését. Nagyon fontosnak érzem azt, hogy ha az ellenzéki pártok közösen mindent megtesznek azért, hogy leváltsuk a korrupciót és megfélemlítést, akkor a Fidesz hatalma április nyolcadikán megbuktatható. Ha viszont nincs együttműködés, akkor attól félek, hogy ez a siker elmarad, és legfeljebb relatív sikert lehet elérni, vagyis azt, hogy nem lesz kétharmad.

Hódmezővásárhelyen nem találkozik olyan véleményekkel, amelyek szerint mégiscsak polgármesternek választották meg, foglalkozzon inkább a város ügyeivel?

De, nap mint nap találkozom ilyenekkel, nagyon sok barátom ugyanezen az állásponton van. Ilyenkor a hódmezővásárhelyi népszerűségemet is kockáztatva próbálom elmagyarázni, és próbálom a megértésüket kérni, hogy én most lelkiismereti okokból nem tehetem meg, hogy ne tegyem meg, amit tudok az országos rendszerváltásért. De még egyszer hangsúlyozom, hogy mindezt a polgármesteri kötelességeim után, társadalmi munkában teszem...

MESÉK HABBAL

KANADAI MAGYAR HÍRLAP ONLINE
Szerző: RÁTESI MARGIT
2018.03.22.Ezt mondják mifelénk, ha a nyilvánvaló képtelenségekre még egy kis ”habot” is rátesznek, hogy tetszetősebb legyen, könnyebben csússzon le a torkunkon. Célszerű ilyenkor kicsit belesni a „hab” alá, és feltenni az örök kérdést: kinek az érdeke? Így elkerülhetjük, hogy a finom habbal benyeljük a mérgezett csokit is.

Bár a közelgő választás miatt Magyarországon elszaporodtak a levegőben röpködő habostorták, kezdjük mégis egy nemzetközi esettel: az angliai kisvárosban likvidálni szándékozott kettős ügynökkel. Akit a lányával együtt közterületen, akart elhallgattatni valaki – a határozott brit álláspont szerint az orosz titkosszolgálat. Amit persze ugyanilyen határozottsággal tagad az orosz fél. Na, mármost. Azt halljuk évtizedek óta, hogy az orosz titkosszolgálat (elődjével, a szovjettel együtt) nemcsak erős, hanem erőszakos is, nem válogat az eszközökben stb… De azt nem hallottuk, hogy pancser is lenne.


Márpedig a kivitelezés módja erősen a James Bond-i mesékre hajaz. Miért választott a tettes ebben az esetben olyan ritka idegmérget, aminek az eredete kikutatható, hiszen nem kapni a sarki patikában? Mivel a kiszemelt áldozat egy téri padon üldögélt, nyilván nem tudták a kávéjába, ételébe csempészni, feltehetőleg ráfújták-rákenték-ráöntötték valahogyan. Igen életszerű, hogy egy kisvárosi csendes téren egyszercsak megjelenik egy vegyvédelmi ruhába burkolózott egyén – különben ő is ott fekhetne most a kórházban kiszemelt áldozatai mellett – és egy flakonnal-vödörrel hadonászik feltűnés nélkül. Merthogy az ilyesféle cselekedeteknek az lenne az egyik fontos jellemzőjük, hogy titokban maradjanak. Ha itt mégsem így történt, a vizsgálók helyében elsősorban azt vizsgálnám: kinek az érdeke volt, hogy az Európai Unióval éppen válófélben lévő Nagy-Britannia látványos, már-már hidegháborús hangulatot idéző konfliktusba keveredjen Oroszországgal? A nemzetközi ügyekben járatosaknak nyilván van válaszuk erre a kérdésre.

De evezzünk hazai vizekre! Bár itt – egyelőre még – nem emberéletről van szó, „csak” pénzről. Méghozzá iszonyatosan sok, felfoghatatlan mennyiségű pénzről, ami ezúttal a kormánypárt tárca nélküli miniszterének közelében bukkant föl, enyhén szólva is változatos magyarázatokat kiváltva a köztudottan nem a szavakészségéről híres Kósa Lajosból...

KIKET KELL MÉG KISZORÍTANI, ELTAKARÍTANI AZÉRT, HOGY ÖNÖK VÉGRE JÓL ÉREZZÉK MAGUKAT?

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: H. Andrea
2018.03.22.


Kedves olvasóink, szimpatizánsaink és ellenségeink, támogatóink és rosszakaróink! Jóreggelt kívánunk kivétel nélkül mindenkinek! Majd egyszer csak tavasz lesz, akkor is, ha március 22-én ez még egyértelműen nem látszik. Ünnepélyesen ki- és bejelentem, hogy elvettem Bálint kolléga munkáját, de hamarosan visszaadom neki. Csak előbb gondoskodom a motor berugdosásáról, amivel aztán megtolhatjuk a talicskát.

Tegnap óta nem könnyű eldönteni, hogy most akkor Bayer Zsolt valójában leleplezte a Soros-hálózatot, vagy éppen valami teljesen mást leplezett le, mindenesetre Siewert András, a Migration Aid operatív igazgatója szerint akár a hazaárulás bűncselekményének tényállást is kimerítheti a történetben részt vevők ama igyekezete, hogy sztorit kerekítsenek a szervezet köré. Persze ez így egyelőre kevés lesz a teljes bizonyító erejű anyag nyilvánosságra hozása nélkül, ám a sztárhergelő nem késett a frappánsnak vélt, szerintem meglehetősen vérszegény válasszal. Csak a kvintesszenciát pakolom ide (akinek van hozzá gusztusa, a Magyar Idők oldalán megtalálja a teljes művet):

"Hatalmas király vagyok! Akkora, hogy fel is jelentem Siewertet rágalmazásért."

Ez így igaz. Királyok vagytok ti mind, az élen a legnagyobb királlyal, íme:

Ezt se szívesen tettem ide, de ha már így alakult, megjegyezném, hogy meglehetősen fura és természetellenes színekben játszik ez a fej. Jó, kétségtelenül nem ez a probléma vele, hanem az, amit beszél a száj. Esküszöm, nem hagyta megint az öblös kommunistázást (mondhatni megint átlátott a Szitán), bár ez jelen esetben eltörpül ama nyílt fenyegetéshez képest, hogy miszerint mindenkit el kell takarítani az országból, akiről ők úgy gondolják, hogy Soroshoz köthező. Ezen a ponton tartozom egy nem feltétlenül közérdekű vallomással, ami viszont olyan szempontból hasznos lehet: nem kell majd álnyomozniuk a propagandistáknak, hogy ránksüssék a Soros-bélyeget. Az a teljes igazság, hogy még zsenge gimnazista koromban – egy tanulmányi versenyen nyújtott teljesítményem okán – két hetes jutalomkirándulásban részesültem, ami lehetővé tette számomra, hogy eljussak a hanyatló Nyugat néhány országába. A kiránduláson való részvételemet az úgynevezett Soros-alapítvány kereken 100 dollárral (mai árfolyamon mintegy 25 ezer forint) támogatta. Igaz, hogy a múlt sűrű homályába vész, meg hát fiatalság, bolondság, ám ha a háttérben sunyuló Gyurcsány-szálat nehéz is lesz felgöngyölíteni, ezzel már ne legyen gond. Zárójel bezárva. Szóval a kisember arról lázálmodik, hogy meg kell tisztítani az országot Soros nyúlványaitól. Jó. És vajon egészen pontosan ki mindenkire gondoljunk? Mert gyakorlatilag a Fideszen kívül mindenki Soros-ügynök. A politikai ellenfelek, a jogvédő és egyéb hasznos tevékenységet folytató civilek, a nem fideszes kézben lévő médiaorgánumok, de lassan már a nem fideszül gondolkodó kisemberek is. Ki maradhat akkor, tisztelt miniszterelnök úr? Ki maradhat azért, hogy önök végre jól érezzék magukat? És akkor kivel fog ön harcolni? Kit fog ön akkor legyőzni ágról-ágra? Kiről-miről fognak szólni az ön harcai? Kitől fogja megvédeni az országot?
...

KIT ÉRDEKELNEK A VÁLASZTÁSOK? MINKET!

MÉRCE
Szerző: UDVARHELYI TESSZA
2018.03.22.


2018 januárjában a Közélet Iskolája háromnapos műhelyt tartott tucatnyi civil szerveződés képviselőjének részvételével arról, hogy mi is lehet a civil szervezetek és az aktív állampolgárok szerepe és felelőssége a 2018. áprilisi országgyűlési választás kapcsán. A háromnapos közös tanulás során sok fontos kérdés merült fel és számos izgalmas és inspiráló példát ismertünk meg arról, hogyan vettek részt aktívan civil szervezetek és állampolgárok választási kampányokban, ami esetenként mélyreható változásokat eredményezett. Végül a résztvevő szervezetek képviselői saját akcióterveket is készítettek a választásokra a korábbi elképzeléseik és a műhelyen átbeszéltek alapján. Alább röviden összefoglaljuk a számunkra legfontosabb tanulságokat, remélve, hogy ez minden civil szervezet számára tanulságos lesz.

A Közélet Iskolája álláspontját az áprilisi választással kapcsolatos vonatkozó civil szerepvállalásról a Mércén tettük közzé egy vitaindító cikkben „Civilek” vagyunk – miért érdekelnének minket a választások?” címmel. Ebben a cikkben egyértelműen állást foglaltunk:

A 2018-as választásoknak ennél még sokkal nagyobb a tétje. Most nemcsak arról van szó, hogy melyik párt nyeri a választást, hanem arról, hogy mennyire betonozódik be a 2010 óta következetesen épített társadalmi és politikai kirekesztés és gazdasági kisemmizés, aminek a következtében ma sokkal több ember él Magyarországon szegénységben és elnyomásban, mint a rendszerváltás óta valaha. Ezt a rendszert a Fidesz nevű párt építette ki, de maga a rendszer nem pártpolitikai kérdés, hanem a társadalmi igazságosság és a magyar társadalom hosszú távú jövőjének a kérdése. A 2018-as választásokon valójában nem pártokra szavazunk, hanem vagy megerősítjük a Nemzeti Együttműködés Rendszerét (NER) vagy elutasítjuk azt.

A műhely résztvevőinek természetesen nem feltétlenül volt ugyanez az álláspontja, de a feldolgozott témákat és a szervezők általános megközelítését befolyásolta, hogy a Közélet Iskolája mit is gondol a jelenlegi magyar társadalmi és politikai rendszerről.

A képzés elején a magyar választási rendszer felépítését és működését beszéltük át jogi és politikai szempontból. Az olyan alapvetéseken túl, mint hogy mindenkinek két szavazata van (egy országos vagy nemzetiségi listára és egy egyéni jelöltre leadott szavazat), részletesen beszéltünk arról is, hogy a különböző lakcímek és lakóhelyek szerint ki hol és hogyan tud szavazni, és mit kell tennie a külföldön vagy a bejelentett lakcímüktől távol élő embereknek ahhoz, hogy élni tudjanak a szavazati jogukkal. Arról, hogy ki hogyan tud élni a választójogával a gyakorlatban, itt érhető el naprakész információ.

Ezután a magyar választási rendszer aránytalan és igazságtalan működéséről beszéltünk. Erről érdemes megnézni a Slejm jól érthető összefoglalóját, amelyből fontos kiemelni az egyenlőtlenül – a Fidesz érdekeinek megfelelően – át
rajzolt szavazókerületeket és az egyedülálló ún. győzteskompenzáció intézményét...

ITT OLVASHATÓ

NŐTT AZ AKTIVITÁS, ERŐSÖDÖTT A JOBBIK

TÉNYGYÁR
Szerző: Ténygyár / ZÁVECZ TIBOR
2018.03.22.


- A kampány eddigi szakaszában új szimpatizánsokat csak a Jobbiknak sikerült szereznie

- Kormányváltást a népesség 46 százaléka szeretne, közülük körülbelül 900 ezren még párt nélkül vannak
- A pártok belső tartaléka jelentős

Az elmúlt egy hónapban a Fidesz táborának mérete nem változott, a kormánypárt a teljes népesség 32 százalékának támogatását tudhatja maga mögött. A kampány eddigi szakaszában új szimpatizánsokat csak a Jobbiknak sikerült szereznie, az utóbbi hetekben 11-ről 14 százalékra emelkedett a tábora. Az MSZP-Párbeszéd listáját a választókorúak 9 százaléka támogatja, ugyanannyian, mint egy hónapja. A Demokratikus Koalíció és az LMP továbbra is hasonló nagyságrendben vonzza a választókat – az előbbi most 4 százalékon áll, az utóbbi 5 százalékon. A Momentum és a Kétfarkú Kutyapárt a teljes népesség 2 százalékára számíthat, az Együtt 1 százalékos. A pártoktól távolságot tartók csoportja kisebb lett, 33-ról 30 százalékra.

Jelentős mértékben nőtt a politikai aktivitás mértéke, február első felében 46, most már 56 százalék ígérte részvételét az április 8-i választásra. Közöttük vannak a biztos pártválasztók, akik ott lesznek a szavazás napján az urnáknál és már támogatásra érdemes pártjuk is van. Ebben az elkötelezett és aktív csoportban – a Fidesz 47 százalékot ér el, a Jobbikot 19 százalék támogatja. A biztos pártválasztók körében az MSZP-Párbeszéd listája 13 százalékot kap, a DK-t 8, az LMP-t 6 százalék – ez az öt politikai erő esélyes a parlamentbe jutásra. A Momentum az aktív szavazók 3 százalékára számíthat, a Kétfarkú Kutyapárt 2 százalékos, az Együtt 1 százalékos – ezek a legérdekesebb eredményei a ZRI Závecz Research Intézet március első felében, az ország felnőtt lakossága körében végzett közvélemény-kutatásának.

A választási kampány keveset mozdított a pártok támogatottsági adatain, egyedül a Jobbiknál érzékelhető változás. A párt főképpen vidéken erősödött február óta: a kis- és közepes városokban 9-ről 17 százalékra növelte táborát, a falvakban 7-ről 13 százalékra.

A pártok az elmúlt egy hónapban ugyan aktívabbá tették szimpatizánsaikat, de még korántsem járatták csúcsra a mozgósítást. A Fidesz 2,6 milliós táborának bő kétharmada ígéri április 8-i részvételét, tehát a kormánypártnak a sikeres szereplés érdekében 800 ezer hívét még meg kell győznie a szavazás szükségességéről. A Jobbik 1,1 milliónyi támogatójának csaknem kétharmada biztosan elmegy szavazni, tehát nagyjából 400 ezer főt kell aktivizálnia a pártnak. Az MSZP-Párbeszéd listáját támogató 700 ezer főből egyelőre 400 ezren tekinthetők biztos voksolónak, a többiek valószínűsítik az elmenetelüket, őket buzdítaniuk szükséges. A Demokratikus Koalíció hívei a legelszántabbak, 350 ezer támogatójuk kilenctizede bizonyos a részvételében, néhány tízezer főt kell csak megerősíteniük ebben. Az LMP-nek van a legtöbb dolga az aktivizálásban, 400 ezres táboruk valamivel több mint fele aktív, tehát szűk 200 ezer főt kell rábírniuk a részvételre. A pártok belső tartaléka tehát jelentős, eredményük leginkább azon múlik, mennyire képesek meglévő, de nem aktív szavazóikat elvinni az urnákhoz. Ha ez a Fidesznek valamivel jobban vagy ugyanolyan mértékben sikerül, mint az ellenzéknek, akkor nagy a valószínűsége a kétharmadnak. Ha a belső tartalékokat az ellenzéki pártok használják ki valamivel hatékonyabban – függetlenül az esetleges további koordinált jelöltindulásoktól, visszalépésektől – akkor ez megakadályozható...

SOKBA KERÜL NEKÜNK ORBÁN HOBBIJA - SOKKOLÓ ADATOKAT ÖSSZEGEZTÜNK

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: KOROM MIHÁLY - BERNAU PÉTER
2018.03.22.


A miniszterelnök futball iránti rajongása 2010-2020 között sokkoló összegbe kerül az adófizetőknek. A minap az LMP-s Demeter Mártának nem adták ki, mi azonban összeszámoltuk, mekkora a stadionszámla. A teljes összeg csaknem fele a Puskásra jut.

A kormány számára az egyik kiemelt stratégiai terület a sport, ám ezen belül is külön kategóriát jelent a labdarúgás. A Puskás Ferenc Stadionnal együtt összesen 33 stadiont épít vagy újít fel a kabinet az országban.

Aligha véletlen, hogy először az Orbán Viktor miniszterelnök felcsúti otthona mellett található Pancho Aréna készült el. A felcsúti stadion érdekessége, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) akkori versenykiírása értelmében a 3,8 milliárd forintért felépített aréna nem lett volna alkalmas élvonalbeli bajnoki mérkőzések megrendezésére, mert a szövetség előírásai kizárólag legalább ötezer néző befogadására alkalmas stadionokban engedélyezték a találkozók lebonyolítását. Ez a rendelkezés azonban már nem található meg a jelenleg érvényes kiírásban. A szövetség infrastruktúra szabályzata A, B és C kategóriájú stadionokban engedélyezi a meccsek megrendezését: a besorolást a befogadóképesség határozza meg, a felcsúti létesítmény B kategóriájú.

Felcsút után a debreceni stadion készült el, majd az FTC otthona, a Groupama Aréna. Minden beruházásnál pontosan látszik, ki miatt volt fontos a stadionépítés. Debrecenben Kósa Lajos, a város polgármestere az átadás időpontjában a Fidesz ügyvezető alelnöke a kulcs, az FTC esetében Kubatov Gábor klubelnök, a Fidesz pártigazgatója a megoldás.

A stadionok építésére kiírt pályázatokon olyan cégek nyertek, melyek Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester vagy Garancsi István érdekeltségébe tartoztak, utóbbi a Videoton labdarúgócsapatának tulajdonosa, Orbán Viktor személyes jóbarátja. Több esetben megbízást kapott Orbán vejének, Tiborcz Istvánnak az érdekeltségébe tartozó Elios Zrt. is. Többek közt Újpesten, Tatabányán, Dunaújvárosban és Ajkán is százmilliós nagyságrendben dolgozott a stadionokon a rokoni világítástechnikai cég. Az Elios mellett a felcsúti székhelyű Pharaos 95. Kft. is sok létesítményen munkálkodott: például Tiborczékkal közösen nyerte el a harmadosztályú Tatabánya stadionjának negyedmilliárdos munkálatait. 2012 óta egymilliárd felett van a megnyert közbeszerzéseinek teljes összege. A futballbizniszben a cég 2008 óta van jelen, kezdetben Pápa és Hódmezővásárhely adott megbízást számára műfüves pályák építésére, 110 és 120 millióért - utóbbi polgármestere ekkor Lázár János, a miniszterelnökséget vezető miniszter volt.

Látszólag kilóg a sorból a 2016-ban átadott szolnoki stadion, amelyre a stadionfejlesztési programból és TAO-ból összesen 2 milliárd forint közpénz jutott, az önerővel együtt azonban 2,5 milliárdba került. A szolnoki klub élén a kegyvesztetté vált Simicska Lajos köréhez tartozó Nyerges Zsolt áll. Kevésbé nagy a meglepetés ereje, ha megnézzük, ki volt a kivitelező: az ekkor már Garancsi István többségi tulajdonában lévő Market Zrt.

Az építkezések annak ellenére folytak – és folynak -, hogy a Századvég 2013-as felmérése alapján (melynek adatait a vs.hu kiperelte a cégtől) lakosság 56 százaléka nem ért egyet a stadionberuházásokkal.

A tervezett – és már elkészült - futballstadionok költségeinek 98,5 százalékát közpénzből finanszírozzák, a maradék másfél százalék az önrész. A legdrágább létesítmény, a Puskás Stadion jelenleg 190 milliárdos összköltségnél tart, a többi stadion 215 milliárd forintba került...

Csak a Groupama Aréna fenntartása megoldott

Szabados Gábor sportközgazdász lapunknak azt mondta, a stadionok éves üzemeltetési költsége általában az építési költség egy százaléka, kisebb arénák – nagyjából ötezer nézőnél kevesebb befogadására alkalmas létesítmények - esetén az összeg közelebb van a két százalékhoz. Kisebb létesítményeknél azért nő a százalékos arány, mert vannak olyan elkerülhetetlen költségek (pl: egy-egy esti mérkőzésnél a világítás több milliós tétel), melyek mindenhol egyformán jelentkeznek, függetlenül a stadion méretétől. A szakember úgy látja, jelenleg kizárólag a Groupama Aréna (az FTC csapatának otthona) esetén lehet kijelenteni, hogy a létesítmény „eltartja magát”.

- A ferencvárosi stadionnál minden feltétel adott ahhoz, hogy ne okozzon gondot a létesítmény fenntartási költségeinek előteremtése – jelentette ki a szakember. – Tömegközlekedéssel kiválóan megközelíthető, úgy építették a stadiont, hogy meccsnapokon kívül is képes folyamatosan bevételt termelni a benne található üzletek révén, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a Puskás Stadion átadásáig a Ferencváros hazai mérkőzésein kívül további hat-nyolc meccset rendeznek az arénában, hiszen itt lép pályára a magyar válogatott, amelynek meccseiért komoly bérleti díjat fizet az MLSZ, és a Magyar Kupa-döntőnek is a Fradi pályája a helyszíne.

Muszbek Mihály sportközgazdász korábban a Népszavának azt mondta, megoldást jelentene, ha egy állami cég üzemeltetné az összes stadiont. „Ez abból a szempontból könnyítene a helyzeten, hogy hozzáértő szakemberek foglalkoznának ezzel a nagyon fontos feladattal, és talán némi költséget is meg lehetne így takarítani, de most is az a helyzet, hogy az állam tartja fent a stadionok túlnyomó többségét, csak éppen különböző cégeken keresztül” – mondta Szabados
...

ERDOGÁNNÁL IS BEVÁLT A MAGYAR MÉDIAMODELL

HUPPA BLOG
Szerző: Huppa
2018.03.22.


A török kormányhoz és a Recep Tayyip Erdogan török elnökhöz közelálló Demirören csoport megvásárolta a tekintélyes Hürriyet török napilapot is birtokló Dogan Holding összes sajtóorgánumát – írta szerdán a legnagyobb török ellenzéki napilap, a kemalista Sözcü.

Az adás-vétel tehát a Hürriyet mellett a Posta napilapot, a Fanatik sportújságot, a CNN Türk hírtelevíziót, a Kanal D televíziót, valamint a Dogan minden egyéb újságját, folyóiratát, és televízióját is magában foglalta. A Demirören 1 milliárd 250 millió dollárt (mintegy 316 milliárd forint) fizetett a sajtóorgánumokért. A kormányközeli csoport 2011-ben már megvette a Dogan Holdingtól a Milliyet és a Vatan című napilapokat, amelyek azután a török vezetés álláspontját kezdték el tükrözni. A Dogan annak idején a Milliyet 1979-es megvásárlásával lépett be a médiapiacra, majd a legnagyobb törökországi médiacsoporttá nőtte ki magát. A mostani üzlettel a Demirören ezt a címet átvette a Dogan Holdingtól.

A BirGün ellenzéki török napilap szerdai beszámolója szerint Törökország 29 napilapjából (a sport-, a gazdasági és az idegen nyelvű újságokat leszámítva) 21 kormányközeli kézbe került. A példányszámok tekintetében a kormánypárti lapok aránya eléri a 90 százalékot is – írta a BirGün...

MÉG TÖBB SÉTÁLÁST!

ÉLET ÉS IRODALOM - PUBLICISZTIKA
Szerző: KOVÁCS ZOLTÁN
2018.03.14.


Nem foglalkozom üzleti ügyekkel – mondta Orbán Viktor még bécsi utazása során egy sajtótájékoztatón az Elios-botrányt firtató újságírói kérdésre. Arra viszont nem válaszolt, hogy beszélt-e vejével az eljárásról. Amikor azt kérdezték tőle, hogy ő vagy valamelyik családtagja találkozott-e Adnan Polat török oligarchával, és hogy megtörtént-e Polat nemzetbiztonsági átvilágítása, a miniszterelnöki kabinet azt válaszolta, hogy „Orbán Viktor miniszterelnök nem foglalkozik üzleti és céges ügyekkel, munkája kizárólag Magyarország köz- és politikai életére irányul”.

Amikor az volt a kérdés, van-e Orbánnak személyes kapcsolata a terrorizmus, fegyverkereskedelem és egyéb bűncselekmények elkövetése miatt körözött és letelepedési engedélyt kérő Ghaith Pharaonnal, a válasz először nemleges volt. Aztán bizonytalan igen, végül a teljes káosz. A kormány tagjai 2016 őszén sorozatosan egymásnak ellentmondva nyilatkoztak Pharaonról. Kontrát Károly belügyi államtitkár például november 2-án azt mondta, hogy a körözött Pharaon nem azonos a miniszterelnök szomszédságában telket vásároló Pharaonnal, viszont egy kiszivárgott diplomáciai levélben Pintér Sándor belügyminiszter már egy hónappal korábban azt írta, hogy az Állampolgársági Hivatal sikeresen azonosította a körözött üzletembert.

Orbán Viktor hetek, de inkább hónapok óta részlegesen van jelen a nyilvánosságban. Kérdezni nem lehet tőle, ha valaki megpróbálja, nyegléskedés a válasz. Nemrégiben még elmondta ugyan üres beszédét – ahogy mondani szokás – övéi előtt, amit környezete hivatalosan országértékelésnek tart. Ezt követően fölbukkan különböző helyeken, de alapjában véve nem viselkedik kormányfőként. Ez a mély hallgatás nagyjából azóta folyik, mióta kipattant az OLAF-jelentés, ami röviden megfogalmazva nagy értékre elkövetett szervezett csalást valószínűsít, és az ügy egyik főszereplője a kormányfő veje. Ezzel kapcsolatban nyilatkozta Orbán, hogy nem foglalkozik üzleti ügyekkel.

Mondhatnánk persze, hogy a miniszterelnök újabban nem foglalkozik semmivel, legfőképpen állami ügyekkel nem, de ez nem volna igaz. A miniszterelnök ugyanis már 2015 nyara óta nem foglalkozik semmivel, csak­is azzal, hogy a keletről érkező menekültáradatból fakadó ocsmány politikai hasznot optimalizálja: a hisztériát saját kezűleg gigantikusra nagyítja, majd megoldja maga. Ezzel foglalkozik, ezzel kel, ezzel fekszik.

Közben természetesen beszélhetne egészségügyről, oktatásról (korrupcióról családi érintettsége miatt ezt elvárni dőreség lenne), de ilyenről annyit sem nyilatkozik, mint régebben.

Választás előtt azért nem beszél az ország nagy feladatairól, mert választás közeledik. Választás után nyilván azért nem, mert választás után vagyunk. A korábbi éveket tekintve húsvét előtt nem, mert húsvét előtt vagyunk, utána meg azért nem, mert húsvét után vagyunk. Karácsony táján ugyanez a helyzet, Tusnádfürdőn meg egybekovácsol. Az országgal érdemben nem kommunikál, legföljebb a környezetében jövő-menő kommunikációs szakerőkkel. Esetleg házhoz megy ajánlószelvényt gyűjteni, ilyenkor rosszul előadott váratlansággal toppan a lakásba. Ez annyira spontán, hogy amikor a lakásba lép, hallani a szabadkozást, elnézést, korábban jöttünk. A koreográfia is páratlan: Orbán a főhelyen foglal helyet, jobbra-balra a család, a képviselőjelölt meg ott ácsorog, ahol épp akad neki hely. Kérdés, elfogadja-e a választópolgár, hogy a miniszterelnök érdemi mondanivaló nélkül jön-megy HÉV-en, lakótelepen...

NIZZA, HÉT ÉVVEL KÉSŐBB

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő / Eszter
2018.03.22.


A mai poszt annyiban igazi különlegesség, hogy szerzője, Eszter a Határátkelő indulása után két héttel (!!) írta meg történetét. Aminek lassan 7 éve. Most tehát egy hét éve leejtett fonalat veszünk fel, lássuk, mi történt azóta Eszterrel és párjával!

Mielőtt azonban belevágnánk, hadd emeljek ki egy részletet az előző posztból (itt olvashatjátok el a teljes írást)!


„Szeretnénk egyszer hazamenni. Azt hogy mikor, nem tudjuk, majd ha jobb lesz a helyzet, szoktuk mondani, de ez egyelőre sajnos nem tűnik valószínűnek. Legszívesebben írnék egy jó hosszú levelet a drága miniszterelnöknek, hogy nem tudunk otthon élni, pedig szeretnénk, mert otthon van a családom, de egyszerűen lehetetlenné teszik.

Pár év alatt annyi ismerősünk ment még ki külföldre, hogy hihetetlen. Ha lesz gyerekünk, itt akarom megszülni, az, hogy magyar vagy francia neve lesz mindegy, attól még nem tagadjuk meg a magyarságunk, csak nem örülünk neki, hogy ilyen a helyzet. (…)

Bár nincs diplomám, de óvónői érettségivel, és gyógypedagógus-asszisztensi képzéssel én is takarítok, elsősorban azért, mert még nem beszélek túl jól franciául és nem mertem más állásra jelentkezni. Nem szégyellem, mert ugyanannyit kapok, mint a hajón, csak itt nem 8-10 órát dolgozok, hanem 6-7-et, és heti két szabadnapom van, nem egy.”

Eddig tartott tehát a hét évvel ezelőtti bejegyzés, most pedig következzen a folytatás!

Elhatároztuk, hogy leszállunk

„Az én/mi történetünk 2004-ben kezdődött, amikor felszálltam a folyami hajóra. Egy barátnőm inspirált, aki akkoriban kezdett el dolgozni egy óceánjárón. Látva a szebbnél-szebb fotóit én is úgy döntöttem elindulok. Hat évet töltöttem hajón, imádtam, a mai napig visszagondolok rá, mert mély nyomot hagyott az életemben.

A jelenlegi párom, immáron férjem is ugyanazon a hajón kezdett dolgozni 2007-ben, ahol éppen voltam. Ennek a francia cégnek akkor közel 23 hajója volt. Még három évet maradtunk, aztán elhatároztuk, hogy leszállunk, szárazföldi életre vágytunk.

Felmondtunk 2010 telén, majd pár hónapot hazamentünk pihenni. Tudtuk már akkor, hogy megyünk tovább, Amerikában szerettünk volna letelepedni, voltunk kinn párszor, rokonok is vannak, de sajnos nem tudtak segíteni...

HANGFELVÉTEL: ÁDERÉK ODASZÓLTAK, HOGY GYORSAN KÉNE 200 MILLIÓ

24.HU
Szerző: SPIRK JÓZSEF
2018.03.22.


Elnök Úr, mi van má’? – Pálinkás József egy belső megbeszélésen munkatársai előtt Áder Jánosnak címezve poénkodott, amikor úgy érezte, csőbe húzták. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal vezetője az államfő környezetéből érkezett kérésnek megfelelően megtett mindent, hogy időben meglegyen a pénz az államfőnek fontos budapesti Víz Világtalálkozó magyar sztártalálmányának legyártásához, ám egy ideig úgy nézett ki, hogy a rendkívüli gyorsasággal megadott 200 milliós támogatás ellenére nem készül el a napelemes víztisztító konténer. A birtokunkba került hangfelvétel szerint az államfő környezetéből a hivatalos utat megkerülve lobbiztak a cég támogatásáért.

2016 novemberében még nem volt Magyarország ellensége az ENSZ. A Budapesten megrendezett Víz Világtalálkozó (Budapest Water Summit) meghívottjai között volt a világszervezet számos vezető tisztségviselője, sőt maga Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár is küldött videoüzenetet a megnyitóra, amit Áder János köztársasági elnök beszéde után mutattak be a Millenárison.

Áder, aki egy időben kacérkodott az ötlettel, hogy megpályázza az ENSZ főtitkári posztját, az utóbbi években környezetvédő imázst épített ki magának, a világtalálkozó idején pedig különösen rákapcsolt fenntartható fejlődés programjának hirdetésére.

A víz ma a legveszélyeztetettebb erőforrás, ezért el kell érni, hogy a víz váljon a politikai gondolkodás és cselekvés legfontosabb kérdésévé

– mondta a köztársasági elnök a megnyitón.

Az Áder János számára széles körű nemzetközi figyelmet biztosító rendezvény előkészítésébe azonban kis hiba csúszott, késésben volt a házigazda standjának fő helyére szánt magyar találmány megvalósítása. Már csak pár hónap volt hátra a megnyitóig, amikor kiderült, hogy még jelentős összegű támogatásra is szüksége lenne az Aquaprofit Zrt.-nek az IWAT (Intelligent Water Aid Technology) névre keresztelt mobil ivóvíz-előállító konténerének elkészítéséhez.

A 24.hu információja szerint a problémát úgy oldották meg, hogy Áder János környezetéből odaszóltak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalba, hogy kellene egy kis segítség. Mégpedig 200 millió forint.

A legmagasabb helyről érkező telefon feladta a leckét Pálinkás Józsefnek. Az innovációs hivatal vezetője egy belső megbeszélésen jelentette be:

Van itt egy projekt, amit meg kell oldani, és én majd megoldom a saját keretemből...