2023. szeptember 10., vasárnap

SZILÁGYI ÁKOS: A TÚLIRÁNYÍTOTT DEMOKRÁCIA - OROSZLECKE

KALLIGRAM / POZSONY
Szerző. SZILÁGYI ÁKOS
2011.


„…semmi sem csodálatosabb a szabadság művészeténél, ám nincs keményebb dolog a szabadság iskolájánál. A zsarnoksággal nem ez a helyzet. A despotizmus gyakran az összes elszenvedett bajok helyrehozójának színében tűnik fel, ő az igazi jog támasza, az elnyomottak istápolója és a rend megalapozója. A népek álomba szenderülnek az általa teremtett pillanatnyi prosperitás közepette; s amikor felébrednek, rádöbbennek nyomorúságukra. A szabadság, ellenkezőleg, rendszerint viharban születik, kínkeservesen kap lábra a társadalmi széthúzás idején, s csak amikor idős már, ismerhetjük fel jótéteményeit.” 
(Alexis de Tocqueville: Az amerikai demokrácia) 

„Nálunk ezzel szemben mindenki boldog lesz, nem fognak többé lázadni, nem fogják egymást irtani, mint a te szabadságodban mindenütt történt. Ó, mi meggyőzzük őket, hogy csakis akkor lesznek szabadok, ha a mi javunkra lemondanak a szabadságukról, és meghódolnak előttünk. […] És nem lesz előttünk semmi titkuk. Mi majd megengedjük vagy megtiltjuk nekik, hogy együtt éljenek a feleségükkel és a szeretőjükkel, hogy legyen vagy ne legyen gyermekük − minden az engedelmességüktől függ −, és ők vidáman, örömmel hódolnak meg nekünk. Lelkiismeretüknek leggyötrőbb titkait − mind-mind odahozzák nekünk, és mi mindent eldöntünk, és ők örömmel bíznak a döntésünkben, mert megmenti őket a személyes és szabad döntés nagy gondjától és mostani szörnyű gyötrelmeitől. És mind boldogok lesznek, e lények minden milliója, kivéve az őket kormányzó százezreket. Mert csak mi, mi, akik a titkot őrizzük, csak mi leszünk boldogtalanok. Lesz ezer meg ezer millió boldog kisgyermek és százezer mártír, akik magukra vállalták a jó és a rossz megismerésének átkát.” 
(Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek)

TARTALOMJEGYZÉK 

SI DUO FACIUNT IDEM 

- A demokratikus zsarnokság
- Konszolidáció vagy forradalom?
- Orosz tükör

I. A SZÉTIRÁNYÍTOTT DEMOKRÁCIÁTÓL − A TÚLIRÁNYÍTOTT DEMOKRÁCIÁIG 

- Irányított, túlirányított, felülirányított, szétirányított
- Az irányított demokrácia két fokozata 
- Választásos autokrácia?
- Kívülről és belülről irányított demokrácia
- Az oligarchikus pluralizmus válsága
- A csekista mítosza: Putyin − Stirlitz ma
- Putyin-választás Oroszországban 

II. SZENTPÉTERVÁR MOSZKVÁBA MEGY 

- A hatalom fővárosai
- Moszkva vagy Pétervár?
- A pétervári ellenelit
- Putyinburg 

III. AZ ESZKÖZTELEN ÁLLAM 

- Külső szuverenitás − belső szuverenitás
- Regionális szint: a föderatív központ szuverenitásának helyreállítása
- Politikai szint: pártok, parlament, választási rendszer, jogállam
- Szubsztitucionalizmus

IV. MILITOKRÁCIA

- Az oligarchikus-bürokratikus szétirányított demokrácia
- A bürokratikus-militokratikus túlirányított demokrácia
- A túlirányított demokrácia kötőszövete: az állambiztonságiak
- Sziloviki: „erő-emberek” az erőtlen államban 

V. TELEKRATIKUSAN IRÁNYÍTOTT DEMOKRÁCIA

- Az oligarchikus és az etatista telekrácia
- Oligarchikus pluralizmus
- Médiaüzlet és demokráciaüzlet
- Az NTV államosítása
- Mitől függ a függetlenség?
- Epilógus helyett: A Parfjonov-beszéd 

VI. OROSZ CSAPDA 

- Putyin-rendszer: időnyerés, stagnálás vagy kitörés az „orosz csapdából”?
- A Putyin-rendszer a globális gazdasági válság után
- A puccsveszély és a rendíthetetlen stabilitás kettős szimulációja

VIII. SUMMA SUMMARUM 

TARARABUMBIA (UTÓIRAT)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.